Študentje in sodobna družba

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MLA70
Glavni avtor(ji):
  • Hribar, Spomenka
Izdelal datoteko podatkov:
ISF - Inštitut za sociologijo in filozofijo pri Univerzi v Ljubljani, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1970)

Finančna podpora:

Sklad Borisa Kidriča v Ljubljani

Vsebina raziskave

Ključne besede:

demografija, bivalni pogoji v času študija, ocena dohodkov študenta (starši, štipendija, delo, posojila), članstvo v organizacijah (samoupravni organi šolske ustanove ali študentskega doma, ZKS), znanje tujih jezikov, spremljanje tiskanih medijev (študentski, poljudne in strokovne revije; dnevniki, tedniki), stališče o študentskih revijah, oddajah, obiskovanje prireditev, kino predstav, prosti čas, stališče o zaposlovanju v tujini po končanem šolanju, stališče o t.im. odtoku možganov, stališče o družini, stališče o zakonski zvezi, stališča o pornografija, stališča o spolnih odnosih pred poroko, stališča o spolnem življenju, dejavniki, ki so vplivali na izbiro študija, zaželjene značilnosti bodočega delovnega mesta, koristi pridobljene izobrazbe pri bodočem delu, faktorji vpliva na napredovanje, vrednote, stališče o študentskih gibanjih, vplivi študentskih gibanj, enakost med spoloma, mnenje o diskriminaciji, mnenje o cenzuri, politična pripadnost, faktorji vpliva na študentski revolt, cilji univerze, mnenja o zastarelosti univerze, svoboda političnega izražanja, pojavljanje politike v medijih, zadovoljstvo z jugoslovansko zunanjo politiko, značilnosti javnega delavca, stališče o družbenem sistemu, stališče o funkciji ZKS-ja, diskriminirane socialne skupine, ugledne družbene skupine, stališče o nagrajevanju izumiteljev in uspešnih gospodarstvenikov, reforma univerzitetnega sistema, pravice študentov, uporaba prepovedanih drog, odnos med študentom in njegovo družino, medgeneracijske razlike, materialni položaj družine, religioznost, pomen religije v posameznikovem življenju, značilnosti idealne družbe, demografska vprašanja nanašajoča se na očeta, demografska vprašanja nanašajoča se na mater

Ključne besede ELSST:
MLADOST, MLADINSKA KULTURA, DRUŽBENA STALIŠČA, DRUŽBENO ŽIVLJENJE, ŠTUDENT, UPORABA MNOŽIČNIH MEDIJEV, MLADINSKA ORGANIZACIJA, ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA, ZAPOSLOVANJE MLADIH, MLADOST, MLADINSKA KULTURA, DRUŽBENA STALIŠČA, DRUŽBENO ŽIVLJENJE, ŠTUDENT, UPORABA MNOŽIČNIH MEDIJEV, MLADINSKA ORGANIZACIJA, ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA, ZAPOSLOVANJE MLADIH

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Vsebinsko področja CERIF
Socialna psihologija
Vsebinska področja ADP
vloga študentov v sodobni družbi
mediji
zaposlitev v tujini
študentsko gibanje
politična orientiranost
demgrafija


Povzetek:

Mednarodna raziskava, izveneda na pobudo Internation Social Sience Council, zajema vprašanja o vlogi študenta v sodobni družbi. Raziskovalce zanima, kako študentje v različnih deželah opredeljujejo svojo vlogo v družbi, katere socialne vrednote so za njih pomembne in kaj določa prvo in drugo. Vprašanja se nanašajo na spremljanje množičnih medijev ter obiskovanje prireditev, o članstvu študentov v različnih organih, o zaposlitvi v tujini po končanem študiju ter o zaposlitvenih možnostih na splošno. Anketa prav tako vsebuje vprašanja o študentskih gibanjih po svetu in v Sloveniji, o politični pripadnosti, o družbenem sistemu in položaju socialnih skupin v današnji družbi.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1970
Čas izdelave: 1970
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Študentje drugega do četrtega letnika vzorčenih fakultet, na medicinnski fakulteti tudi petega.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Inštitut za sociologij in filozofijo pri Univerzi v Ljubljani.

Tip vzorca:

Vzorec anketirancev za raziskavo je bil sestavljen iz petih podvzorcev študentov različnih študijskih usmeritev: 300 študentov Filozofske fakultete in Fakultete za sociologijo novinarstvo in politologijo, 300 študentov Ekonomske in Pravne fakultete, 300 študentov Elektro fakultete, Strojne fakultete, Biotehnične fakultete, FNT in FAGG, 100 študentov Medicinske fakultete in 100 študentov AGRFT, Akademije za glasbo in Akademije za likovno umetnost. Vsak od teh petih podvzorcev je bil planiran kot sistematični slučajni vzorec študentov drugega do četrtega letnika in na Medicinski fakulteti še petega, s stopnjo izbora, ki je bila odvisna od razmerja med številom vpisanih študentov v zimski semester 1970/71 in anketirancev.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevalna anketa, skupinsko izpolnjevanje

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: MLA70 - Študentje in sodobna družba, 1970

Spremenljivke

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
mla70

V1 ADP IDNo

Vrednost 11 Frekvenca
mla70

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Hribar, Spomenka (1970). MLA70 - Študentje in sodobna družba [vprašalnik].

Rezultati raziskave

  1. Hribar, Spomenka (1970). MLA70 - Študentje in sodobna družba [report].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Hribar, Spomenka in skupina: Študentje in sodobna družba [datoteka podatkov], 1970. Slovenija, Ljubljana: Institut za sociologijo in filozofijo [izdelava], 1970. Slovenija, Ljubljana: Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2007. ADP - IDNo: MLA70.

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2007
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si