Študentje in sodobna družba

Basic Study Information

ADP - IDNo: MLA70
Main author(s):
  • Hribar, Spomenka
Data file producer:
ISF - Inštitut za sociologijo in filozofijo pri Univerzi v Ljubljani, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1970)

Funding agency:

Sklad Borisa Kidriča v Ljubljani

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

demografija, bivalni pogoji v času študija, ocena dohodkov študenta (starši, štipendija, delo, posojila), članstvo v organizacijah (samoupravni organi šolske ustanove ali študentskega doma, ZKS), znanje tujih jezikov, spremljanje tiskanih medijev (študentski, poljudne in strokovne revije; dnevniki, tedniki), stališče o študentskih revijah, oddajah, obiskovanje prireditev, kino predstav, prosti čas, stališče o zaposlovanju v tujini po končanem šolanju, stališče o t.im. odtoku možganov, stališče o družini, stališče o zakonski zvezi, stališča o pornografija, stališča o spolnih odnosih pred poroko, stališča o spolnem življenju, dejavniki, ki so vplivali na izbiro študija, zaželjene značilnosti bodočega delovnega mesta, koristi pridobljene izobrazbe pri bodočem delu, faktorji vpliva na napredovanje, vrednote, stališče o študentskih gibanjih, vplivi študentskih gibanj, enakost med spoloma, mnenje o diskriminaciji, mnenje o cenzuri, politična pripadnost, faktorji vpliva na študentski revolt, cilji univerze, mnenja o zastarelosti univerze, svoboda političnega izražanja, pojavljanje politike v medijih, zadovoljstvo z jugoslovansko zunanjo politiko, značilnosti javnega delavca, stališče o družbenem sistemu, stališče o funkciji ZKS-ja, diskriminirane socialne skupine, ugledne družbene skupine, stališče o nagrajevanju izumiteljev in uspešnih gospodarstvenikov, reforma univerzitetnega sistema, pravice študentov, uporaba prepovedanih drog, odnos med študentom in njegovo družino, medgeneracijske razlike, materialni položaj družine, religioznost, pomen religije v posameznikovem življenju, značilnosti idealne družbe, demografska vprašanja nanašajoča se na očeta, demografska vprašanja nanašajoča se na mater

Keywords ELSST:
MLADOST, MLADINSKA KULTURA, DRUŽBENA STALIŠČA, DRUŽBENO ŽIVLJENJE, ŠTUDENT, UPORABA MNOŽIČNIH MEDIJEV, MLADINSKA ORGANIZACIJA, ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA, ZAPOSLOVANJE MLADIH, MLADOST, MLADINSKA KULTURA, DRUŽBENA STALIŠČA, DRUŽBENO ŽIVLJENJE, ŠTUDENT, UPORABA MNOŽIČNIH MEDIJEV, MLADINSKA ORGANIZACIJA, ŠTUDENTSKA ORGANIZACIJA, ZAPOSLOVANJE MLADIH

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Socialna psihologija
Topic Classification ADP
vloga študentov v sodobni družbi
mediji
zaposlitev v tujini
študentsko gibanje
politična orientiranost
demgrafija


Abstract:

Mednarodna raziskava, izveneda na pobudo Internation Social Sience Council, zajema vprašanja o vlogi študenta v sodobni družbi. Raziskovalce zanima, kako študentje v različnih deželah opredeljujejo svojo vlogo v družbi, katere socialne vrednote so za njih pomembne in kaj določa prvo in drugo. Vprašanja se nanašajo na spremljanje množičnih medijev ter obiskovanje prireditev, o članstvu študentov v različnih organih, o zaposlitvi v tujini po končanem študiju ter o zaposlitvenih možnostih na splošno. Anketa prav tako vsebuje vprašanja o študentskih gibanjih po svetu in v Sloveniji, o politični pripadnosti, o družbenem sistemu in položaju socialnih skupin v današnji družbi.

Methodology


Collection date: 1970
Date of production: 1970
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Študentje drugega do četrtega letnika vzorčenih fakultet, na medicinnski fakulteti tudi petega.

Excluded: no information
Data collected by:

Inštitut za sociologij in filozofijo pri Univerzi v Ljubljani.

Sampling procedure:

Vzorec anketirancev za raziskavo je bil sestavljen iz petih podvzorcev študentov različnih študijskih usmeritev: 300 študentov Filozofske fakultete in Fakultete za sociologijo novinarstvo in politologijo, 300 študentov Ekonomske in Pravne fakultete, 300 študentov Elektro fakultete, Strojne fakultete, Biotehnične fakultete, FNT in FAGG, 100 študentov Medicinske fakultete in 100 študentov AGRFT, Akademije za glasbo in Akademije za likovno umetnost. Vsak od teh petih podvzorcev je bil planiran kot sistematični slučajni vzorec študentov drugega do četrtega letnika in na Medicinski fakulteti še petega, s stopnjo izbora, ki je bila odvisna od razmerja med številom vpisanih študentov v zimski semester 1970/71 in anketirancev.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa, skupinsko izpolnjevanje

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MLA70 - Študentje in sodobna družba, 1970

Variable list

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
mla70

V1 ADP IDNo

Value 11 Frequency
mla70

Materials of the Study

  1. Hribar, Spomenka (1970). MLA70 - Študentje in sodobna družba [vprašalnik].

Study Results Materials

  1. Hribar, Spomenka (1970). MLA70 - Študentje in sodobna družba [report].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information please contact the author or the responsible organization.

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Hribar, Spomenka in skupina: Študentje in sodobna družba [datoteka podatkov], 1970. Slovenija, Ljubljana: Institut za sociologijo in filozofijo [izdelava], 1970. Slovenija, Ljubljana: Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2007. ADP - IDNo: MLA70.

COBISS.SI
Publication date: 2007
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si