Problemi socialne in prostorske transformacije krajevne skupnosti Rakova Jelša v Ljubljani

Basic Study Information

ADP - IDNo: PROBRJ88
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PROBRJ88_V1
Main author(s):
  • Gantar, Pavle
  • Kos, Drago
Data file producer:
RIFSPN - Raziskovalni inštitut FSPN, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1988)

Funding agency:

Mestna raziskovalna skupnost, Ljubljana
Zavod za družbeno planiranje Ljubljane

Project number:

no information

Study Content

Keywords:

formalni stanovanjski sistem, neformalni stanovanjski sistem, nelegalna - črna gradnja

Keywords ELSST:
OKOLJSKA SPREMEMBA, STANOVANJSKE RAZMERE, STANOVANJSKA POLITIKA, STANOVANJE, STANOVANJE, URBANIZACIJA, NASELJE, odnos urbanizma in črne gradnje, načini planske intervencije v grajeno okolje, planiranje kot komunikativno delovanje za boljše tehnično delo planerja, implementacija strategije planerjev, strategije nelegalnih graditeljev, neusklajenost želja planerjev, vprašanja glede normalizacije infrastrukture, težave in zapleti s kanalizacijo, severni del Rakove Jelše, južni del Rakove Jelše, problemi nezainteresiranosti planerjev za južni del Rakove Jelše, neusklajena komunikacija med planerji in prebivalci krajevne skupnosti, reševanje problemov v okviru legalnega stanovanjskega sistema, krajevna skupnost Rakova Jelša, življenjski standard v krajevni skupnosti, finančne težave občine Vič, nezmožnost občine za financiranje osnovno potrebnih infrastruktur v KS Rakova Jelša

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Topic Classification CERIF
Načrtovanje mest in podeželja
Topic Classification ADP
KOMPLEMENTARNOST FORMALNEGA IN NEFORMALNEGA STANOVANJSKEGA SISTEMA
KOMPLEMENTARNOST RAZLIČNIH PRAKS ZIDAVE
EKSCESNE OBLIKE NEFORMALNEGA ZADOVOLJEVANJA STANOVANJSKIH POTREB
ODNOS KRAJEVNE SKUPNOSTI in OBČINE DO ČRNOGRADITELJSTVA
DRUŽBENO PLANIRANJE PRI SANACIJI ČRNOGRADITELJSTVA
IDEJE IN PREDLOGI ZA UREJANJE SOCIALNIH RAZMER


Abstract:

Bistvene značilnosti družbeno prostorskega neskladja so vzroki v strukturi prostora, ki izhajajo iz neskladnosti med procesi industrializacije in urbanizacije. Za takšen sintetičen prikaz, ki ga bomo v raziskavi želeli podrobneje pregledati, smo se predvsem opirali na teoretske obravnave in že narejene empirična raziskovanja nelegalne zidave. Specifičnost naselja Rakova Jelša je značilna popolna kongruenca s predlagano teorijo analiz nelegalnih zazidav. In sicer (i) formalni stanovanjski sistem zaradi svoji utopičnih razsežnosti svoje funkcije ne opravlja zadovoljivo in (ii) posledica tega je paralelen razvoj komplementarne neformalne stanovanjske prakse, kamor prištevamo tudi nelegalno stanovanjsko zidavo. Še preden pa se bomo srečali z osrednjim delom raziskave, smo naredili predhodne intervjuje z namenom da začutimo družbeno ozračje. Ki pa se je dostikrat dotikalo že naših vnaprej postavljenih hipotez, da je eden glavnih vzrokov neuspele prostorske regulacije ravno neupoštevanje diferenciranih prostorskih praks. Namen posebne vrste raziskave – študije primera je bil ne le ugotoviti, zakaj legalni sistem stanovanjske oskrbe nikakor ne omogoča zadovoljevanja stanovanjskih potreb za določene kategorije prebivalcev. Pač pa predvsem z namenom, kako se srečevati s črno gradnjo kot nujno in neizogibno posledico sistema formalne stanovanjske oskrbe. In predstaviti možne poti reševanja problema ter hkrati najti mobilizacijske potenciale črnograditeljev v legalne oblike stanovanjske oskrbe.

Methodology


Collection date: oktober, 1986 - junij, 1987
Date of production: 1988
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ozemlje krajevne skupnosti Rakova Jelša v Ljubljani

Unit of analysis:

Posameznik

Krajevna skupnost

Universe:

Posamezniki črnograditelj iz krajevne skupnosti Rakova Jelša in predstavniki krajevne skupnosti.

Excluded: no information
Data collected by:

Raziskovalni inštitut FSPN

Sampling procedure:

Ni slučajnega vzorca

Mode of data collection:

Osebno intervjuvanje na terenu

Access restrictions

Basic Data File Description

Variable list

Contact the ADP to access the data.

Materials of the Study

No associated materials!

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Kos, Drago (1987). Črne gradnje kot ekscesna oblika neformalne produkcije stanovanj.
  2. Gantar, Pavel (Ljubljana). Črnograditelj proti državi št. 5/6 (maj-junij 1993), str. 435-443.
  3. Gantar, Pavel in Kos, Drago (1987). Problemi socialne in prostorske strukture krajevne skupnosti Rakova jelša v Ljubljani.
  4. Gantar, Pavel (1983). Sociologija in urbanizem : o uporabnosti urbane sociologije v procesu urbanističnega planiranja : magistrska naloga..

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Gantar, P. and Kos, D. (2001). Problemi socialne in prostorske transformacije krajevne skupnosti Rakova Jelša v Ljubljani [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PROBRJ88. https://doi.org/10.17898/ADP_PROBRJ88_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si