Problemi socialne in prostorske transformacije krajevne skupnosti Rakova Jelša v Ljubljani

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PROBRJ88
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PROBRJ88_V1
Glavni avtor(ji):
  • Gantar, Pavle
  • Kos, Drago
Izdelal datoteko podatkov:
RIFSPN - Raziskovalni inštitut FSPN, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1988)

Finančna podpora:

Mestna raziskovalna skupnost, Ljubljana
Zavod za družbeno planiranje Ljubljane

Vsebina raziskave

Ključne besede:

formalni stanovanjski sistem, neformalni stanovanjski sistem, nelegalna - črna gradnja, , odnos urbanizma in črne gradnje, načini planske intervencije v grajeno okolje, planiranje kot komunikativno delovanje za boljše tehnično delo planerja, implementacija strategije planerjev, strategije nelegalnih graditeljev, neusklajenost želja planerjev, vprašanja glede normalizacije infrastrukture, težave in zapleti s kanalizacijo, severni del Rakove Jelše, južni del Rakove Jelše, problemi nezainteresiranosti planerjev za južni del Rakove Jelše, neusklajena komunikacija med planerji in prebivalci krajevne skupnosti, reševanje problemov v okviru legalnega stanovanjskega sistema, krajevna skupnost Rakova Jelša, življenjski standard v krajevni skupnosti, finančne težave občine Vič, nezmožnost občine za financiranje osnovno potrebnih infrastruktur v KS Rakova Jelša

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - lokalna skupnost, mestno in podeželsko življenje
DRUŽBA IN KULTURA - družbene razmere in kazalci
Vsebinsko področja CERIF
Načrtovanje mest in podeželja
Vsebinska področja ADP
KOMPLEMENTARNOST FORMALNEGA IN NEFORMALNEGA STANOVANJSKEGA SISTEMA
KOMPLEMENTARNOST RAZLIČNIH PRAKS ZIDAVE
EKSCESNE OBLIKE NEFORMALNEGA ZADOVOLJEVANJA STANOVANJSKIH POTREB
ODNOS KRAJEVNE SKUPNOSTI in OBČINE DO ČRNOGRADITELJSTVA
DRUŽBENO PLANIRANJE PRI SANACIJI ČRNOGRADITELJSTVA
IDEJE IN PREDLOGI ZA UREJANJE SOCIALNIH RAZMER


Povzetek:

Bistvene značilnosti družbeno prostorskega neskladja so vzroki v strukturi prostora, ki izhajajo iz neskladnosti med procesi industrializacije in urbanizacije. Za takšen sintetičen prikaz, ki ga bomo v raziskavi želeli podrobneje pregledati, smo se predvsem opirali na teoretske obravnave in že narejene empirična raziskovanja nelegalne zidave. Specifičnost naselja Rakova Jelša je značilna popolna kongruenca s predlagano teorijo analiz nelegalnih zazidav. In sicer (i) formalni stanovanjski sistem zaradi svoji utopičnih razsežnosti svoje funkcije ne opravlja zadovoljivo in (ii) posledica tega je paralelen razvoj komplementarne neformalne stanovanjske prakse, kamor prištevamo tudi nelegalno stanovanjsko zidavo. Še preden pa se bomo srečali z osrednjim delom raziskave, smo naredili predhodne intervjuje z namenom da začutimo družbeno ozračje. Ki pa se je dostikrat dotikalo že naših vnaprej postavljenih hipotez, da je eden glavnih vzrokov neuspele prostorske regulacije ravno neupoštevanje diferenciranih prostorskih praks. Namen posebne vrste raziskave – študije primera je bil ne le ugotoviti, zakaj legalni sistem stanovanjske oskrbe nikakor ne omogoča zadovoljevanja stanovanjskih potreb za določene kategorije prebivalcev. Pač pa predvsem z namenom, kako se srečevati s črno gradnjo kot nujno in neizogibno posledico sistema formalne stanovanjske oskrbe. In predstaviti možne poti reševanja problema ter hkrati najti mobilizacijske potenciale črnograditeljev v legalne oblike stanovanjske oskrbe.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: oktober, 1986 - junij, 1987
Čas izdelave: 1988
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Ozemlje krajevne skupnosti Rakova Jelša v Ljubljani

Enota za analizo:

Posameznik

Krajevna skupnost

Populacija:

Posamezniki črnograditelj iz krajevne skupnosti Rakova Jelša in predstavniki krajevne skupnosti.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Raziskovalni inštitut FSPN

Tip vzorca:

Ni slučajnega vzorca

Način zbiranja podatkov:

Osebno intervjuvanje na terenu

Omejitve dostopa

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Spremenljivke

Za dostop do podatkov kontaktiraj ADP.

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. Kos, Drago (1987). Črne gradnje kot ekscesna oblika neformalne produkcije stanovanj.
  2. Gantar, Pavel (Ljubljana). Črnograditelj proti državi št. 5/6 (maj-junij 1993), str. 435-443.
  3. Gantar, Pavel in Kos, Drago (1987). Problemi socialne in prostorske strukture krajevne skupnosti Rakova jelša v Ljubljani.
  4. Gantar, Pavel (1983). Sociologija in urbanizem : o uporabnosti urbane sociologije v procesu urbanističnega planiranja : magistrska naloga..

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Gantar, P. in Kos, D. (2001). Problemi socialne in prostorske transformacije krajevne skupnosti Rakova Jelša v Ljubljani [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PROBRJ88. https://doi.org/10.17898/ADP_PROBRJ88_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2001
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si