Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1006
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1006_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2010)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

vrednote, levo-desna politična orientacija, uvrstitev strank glede na levo-desno politično orientacijo, podpora vladi, volilna namera

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
politični pluralizem


Povzetek:

Raziskava se dotika tematike referenduma o arbitražnem sporazumu. Njen namen je predvideti udeležbo in izid referenduma ter pokazati, ali na tem področju zaradi vse intenzivnejše kampanje prihaja do kakšnih večjih premikov in v katero smer ter kdo bolj trdno stoji za svojo odločitvijo: tisti, ki napovedujejo glasovanje za, ali tisti, ki napovedujejo glasovanje proti sporazumu. Raziskava se dodatno osredotoča tudi na tematiko politično‐nazorskih usmeritev slovenskega prebivalstva, koliko ljudi se uvršča na levico in koliko na desnico, kakšen je odnos ljudi do pojmov, kot so svoboda, enakost, odgovornost, kapitalizem, liberalnost, konservativnost, multikulturnost, partizanstvo, domobranstvo, religija, patriotizem, resnica, red, varnost ipd. Ta stališča so povezana tudi s strankarskimi preferencami, saj se tudi tokrat merijo razmerja med političnimi strankami in trenutno podporo vladi.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 17. maj 2010 - 21. maj 2010
Čas izdelave: 2010
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po ranking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 48
 • število enot: 903

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

tip_kraj Naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 314
2 vas (500-1999 prebivalcev) 163
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 154
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 272
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 22 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 903
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Vrednost 31 Frekvenca
1 Urbano 458
2 Ruralno 445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

tip_kraj Naselje

Vrednost 148 Frekvenca
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 314
2 vas (500-1999 prebivalcev) 163
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 154
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 272
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 247 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 903
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Vrednost 346 Frekvenca
1 Urbano 458
2 Ruralno 445
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Vrednost 445 Frekvenca
1 Pomurska 54
2 Podravska 144
3 Koroška 34
4 Savinjska 118
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 31
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 225
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Svoboda 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Svoboda

Vrednost 544 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 18
2 21
3 100
4 138
5 povsem pozitiven odnos 623
6 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_2 Odgovornost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Odgovornost

Vrednost 643 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 35
2 47
3 92
4 190
5 povsem pozitiven odnos 533
6 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_3 Enakost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Enakost

Vrednost 742 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 41
2 47
3 190
4 206
5 povsem pozitiven odnos 412
6 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_4 Tekmovalnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Tekmovalnost

Vrednost 841 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 78
2 98
3 368
4 234
5 povsem pozitiven odnos 117
6 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_5 Človekove pravice 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Človekove pravice

Vrednost 940 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 59
2 54
3 126
4 150
5 povsem pozitiven odnos 507
6 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_6 Red 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Red

Vrednost 1039 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 38
2 62
3 144
4 252
5 povsem pozitiven odnos 401
6 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_7 Varnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Varnost

Vrednost 1138 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 22
2 35
3 130
4 212
5 povsem pozitiven odnos 497
6 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_8 Kapitalizem 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Kapitalizem

Vrednost 1237 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 255
2 201
3 295
4 95
5 povsem pozitiven odnos 48
6 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_9 Demokracija 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Demokracija

Vrednost 1336 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 79
2 95
3 249
4 238
5 povsem pozitiven odnos 235
6 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_10 Socializem 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Socializem

Vrednost 1435 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 107
2 159
3 303
4 201
5 povsem pozitiven odnos 118
6 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_11 Liberalnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Liberalnost

Vrednost 1534 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 73
2 124
3 347
4 246
5 povsem pozitiven odnos 92
6 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_12 Konservativnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Konservativnost

Vrednost 1633 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 138
2 208
3 342
4 139
5 povsem pozitiven odnos 41
6 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_13 Narod 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Narod

Vrednost 1732 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 20
2 38
3 174
4 283
5 povsem pozitiven odnos 373
6 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_14 Država 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Država

Vrednost 1831 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 51
2 52
3 184
4 240
5 povsem pozitiven odnos 365
6 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_15 Resnica 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Resnica

Vrednost 1930 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 52
2 69
3 91
4 131
5 povsem pozitiven odnos 550
6 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_16 Religija 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Religija

Vrednost 2029 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 136
2 160
3 257
4 204
5 povsem pozitiven odnos 124
6 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_17 Patriotizem 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Patriotizem

Vrednost 2128 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 63
2 122
3 292
4 195
5 povsem pozitiven odnos 193
6 38
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_18 Odprtost v svet 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Odprtost v svet

Vrednost 2227 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 13
2 25
3 168
4 379
5 povsem pozitiven odnos 303
6 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_19 Evropejstvo 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Evropejstvo

Vrednost 2326 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 33
2 67
3 314
4 338
5 povsem pozitiven odnos 138
6 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_20 Multikulturnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Multikulturnost

Vrednost 2425 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 21
2 55
3 271
4 330
5 povsem pozitiven odnos 196
6 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_21 Partizanstvo 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Partizanstvo

Vrednost 2524 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 91
2 110
3 236
4 207
5 povsem pozitiven odnos 230
6 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_22 Domobranstvo 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Domobranstvo

Vrednost 2623 Frekvenca
1 povsem negativen odnos 368
2 199
3 175
4 79
5 povsem pozitiven odnos 48
6 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2 Politične usmeritve se pogosto delijo na levico in desnico. Bi sami sebe uvrstili na: 2. Politične usmeritve se pogosto delijo na levico in desnico.

Bi sami sebe uvrstili na:

Vrednost 2722 Frekvenca
1 Desnico 104
2 Desno sredino 155
3 Levo sredino 202
4 Levico 163
5 ne vem, drugo, brez odgovora (ne beri) 279
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
624 279

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q3 Ali podpirate sedanjo vlado?

3. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 2821 Frekvenca
1 Da 357
2 Ne 457
3 Ne vem (ne beri) 89
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
814 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

4. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 2920 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 152
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 157
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 50
4 ZARES 32
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 30
6 Nova Slovenija- NSI 21
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 23
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 30
9 drugo (anketar ne bere) 9
11 nobene (anketar ne bere) 133
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 89
10 ne vem (anketar ne bere) 177
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
726 177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q5_1 Kako verjetno se boste referenduma udeležili? 5. O slovensko-hrvaškem arbitražnem sporazumu je razpisan referendum.

Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, kako verjetno se ga boste udeležili, pri čemer 1 pomeni, da se ga zanesljivo ne boste udeležili, 5 pa, da se ga zanesljivo boste udeležili!

Vrednost 3019 Frekvenca
1 1 143
2 2 48
3 3 136
4 4 105
5 5 452
6 9 Ne vem (ne beri) 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6 Se vam zdi prav, da se o arbitražnem sporazumu odloča na referendumu?

6. Se vam zdi prav, da se o arbitražnem sporazumu odloča na referendumu?

Vrednost 3118 Frekvenca
1 Da 198
2 Ne 651
3 Ne vem (ne beri) 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
849 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7 In kako bi na referendumu glasovali: za arbitražni sporazum ali proti njemu?

7. In kako bi na referendumu glasovali: za arbitražni sporazum ali proti njemu?

Vrednost 3217 Frekvenca
1 Za sporazum 367
2 Proti sporazumu 275
3 Ne vem (ne beri) 261
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
642 261

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q8 Ste v to svojo odločitev povsem prepričani, ali ste še v dvomih?

8. Ste v to svojo odločitev povsem prepričani, ali ste še v dvomih?

Vrednost 3316 Frekvenca
1 Povsem prepričan 473
2 Še v dvomih 179
Sysmiss 251
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
652 251

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q9_1 Da ima Slovenija celoten Piranski zaliv 9. Zdaj pa vas prosim, da za vsako od naslednjih zadev ocenite z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna se vam zdi, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni pomembna, 5 pa, da je zelo pomembna!

Da ima Slovenija celoten Piranski zaliv

Vrednost 3415 Frekvenca
1 sploh ni pomembna 64
2 20
3 90
4 109
5 zelo pomembna 605
6 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q9_2 Da ima Slovenija neposreden ozemeljski stik z odprtim morjem 9. Zdaj pa vas prosim, da za vsako od naslednjih zadev ocenite z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna se vam zdi, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni pomembna, 5 pa, da je zelo pomembna!

Da ima Slovenija neposreden ozemeljski stik z odprtim morjem

Vrednost 3514 Frekvenca
1 sploh ni pomembna 53
2 6
3 50
4 64
5 zelo pomembna 721
6 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q9_3 Da Slovenija čim prej doseže sporazum s Hrvaško 9. Zdaj pa vas prosim, da za vsako od naslednjih zadev ocenite z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna se vam zdi, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni pomembna, 5 pa, da je zelo pomembna!

Da Slovenija čim prej doseže sporazum s Hrvaško

Vrednost 3613 Frekvenca
1 sploh ni pomembna 93
2 29
3 60
4 108
5 zelo pomembna 600
6 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q9_4 Da imajo slovenske ladje neoviran dostop do odprtega morja 9. Zdaj pa vas prosim, da za vsako od naslednjih zadev ocenite z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna se vam zdi, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni pomembna, 5 pa, da je zelo pomembna!

Da imajo slovenske ladje neoviran dostop do odprtega morja

Vrednost 3712 Frekvenca
1 sploh ni pomembna 47
2 4
3 19
4 60
5 zelo pomembna 769
6 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q10_1 Kdo od slovenskih javnih osebnosti se vam je zdel v svojih nastopih v zvezi z arbitražnim sporazumom NAJBOLJ PREPRIČLJIV?

10. Kdo od slovenskih javnih osebnosti se vam je zdel v svojih nastopih v zvezi z arbitražnim sporazumom najbolj prepričljiv?

Vrednost 3811 Frekvenca
1111 177
11111 2
9999 246
ALEĹ  ZALAR 2
BORISPAHOR 1
BORUT PAHOR 34
BORUTPAHOR 1
Boris Pahor 5
Borut Pahor 29
DANILO TURK 1
DANILO TURK 13
DANILO TĂśRK 1
DANILOTURK 2
DUĹ ANBUÄŚAR 1
Danijel Starman 1
Danilo Turk 7
Danilo TĂĽrk 2
Dušan Tulj 1
FRANCE BUÄŚAR 6
France BuÄŤar 15
GREGOR GOLOBIÄŚ 1
JANEZ DRNOVĹ EK 1
JANEZ JANĹ A 19
JOĹ KO JORAS 1
Jabez Janša 1
Janez Janša 17
Janez PotoÄŤnik 1
JelinÄŤiÄŤ 1
KRIVIC 1
Kresal Katarina 1
Krivic 1
MARJAN PODOBNIK 1
MARKO PAVLIHA 3
MATEVĹ˝ KRIVIC 1
MATJAĹ˝ KRIVIC 1
MILAN KUÄŚAN 1
MIRO CERAR 2
Manca Košir 1
Marko Pavliha 2
MatevĹľ Krivic 1
Miha Pavliha 1
Milan KuÄŤan 1
Mirijam Ĺ krk 1
Mirjan škirk 1
Miro Cerar 1
NOBEN 1
OMEN 1
PAHOR 1
PATRIK VLAÄŚIÄŚ 2
Pahor 1
Pavel Gantar 1
RADOVAN ŽERJAV 2
Radovan Žerjav 2
SAMUEL ŽBOGAR 8
SAMUELŽBOGAR 1
Samuel Žbogar 6
TINE HRIBAR 3
TONE JEROVĹ EK 1
VLAÄŚIÄŚ 1
Virant 1
VlaÄŤiÄŤ 1
ZMAGO JELINÄŚIÄŚ 7
Zmago JelinÄŤiÄŤ 14
aleš zalar 3
ali Ĺľerdin 1
bajgel 1
boris pahor 4
borispahor 3
borut pahor 66
borutpahor 9
buÄŤar 1
danijel starman 1
danilo turk 15
daniloturk 3
dr. France BuÄŤar 1
france buÄŤar 16
francebuÄŤar 1
franko juri 1
gregor virant 3
hribar 2
ivan vajgel 1
janez drnovšek 1
janez janša 23
janez stanovnik 1
janezjanša 2
janša 1
jerovšek 1
joško joras 1
jurij 1
kATARINA KRESAL 1
lojze Petrle 1
lojze peterle 1
luka juri 1
manca košir 1
marko pavliha 4
matevĹľ krivic 3
milan kuÄŤan 3
miro cerar 6
paTRIK VLAÄŚIÄŚ 1
pahor 2
pahor boris 2
pahor borut 1
patriik vlaÄŤiÄŤ 1
pavliha 1
pravnik škarleva 1
radovan Ĺľerjav 4
radovanĹľerjav 1
samuel Ĺľbogar 11
samuel Žbogar 1
tine hribar 2
vasilijĹľbogar 2
virant gregor 1
zalar 1
zmago jelinÄŤiÄŤ 16
zmagojelinÄŤiÄŤ 2
Ĺľbogar 2
Ĺľbogar samuel 1
Ĺľerjav radovan 1
Žbogar 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

q11_1 Kdo od slovenskih javnih osebnosti pa se vam je zdel v zvezi s tem NAJMANJ PREPRIČLJIV?

11. Kdo od slovenskih javnih osebnosti pa se vam je zdel v zvezi s tem najmanj prepričljiv?

Vrednost 3910 Frekvenca
1111 117
9999 296
99999 1
ALEĹ  ZALAR 1
AVRELIJ JURIJ 1
BORIS PAHOR 1
BORUT PAHOR 38
Boris Pahor 1
Borut Pahor 68
Borut Pahot 1
DANIELSTARMAN 1
DANILO TURK 4
DIMITRIJ RUPEL 1
Danilo TĂĽrk 3
FRANCE BUÄŚAR 1
France BuÄŤar 3
GREGOR GOLOBIÄŚ 1
GREGOR VIRANT 2
GREGORGOLOBIÄŚ 1
IGOR BAVÄŚAR 1
JANEZ JANĹ A 27
JANEZJANĹ A 2
JANĹ A 2
JURE FRANKO 1
Janez Janša 27
Janša 1
Janša Janez 1
JelinÄŤiÄŤ 1
KATARINAKRESAL 1
Katarina Kresal 1
LUDMILA NOVAK 1
Lovro Ĺ turm 2
MARJAN PODOBNIK 3
Marjan Podobnik 1
MatevĹľ Krivic 1
Pahor 1
RADOVAN ŽERJAV 7
RUPEL DIMITRIJ 1
Radovan Žerjav 5
SAMUEL ŽBOGAR 6
Samuel Žbogar 3
TINE HRIBAR 3
Tine Hribar 1
Tone AnderliÄŤ 1
ZMAGO JELINÄŚIÄŚ 6
ZMAGOJELINÄŚIÄŚ 1
Zmago JelinÄŤiÄŤ 11
Zvonko ÄŚrnaÄŤ 1
boris pahor 5
bortu pahor 1
borut pAHOR 1
borut pahor 75
borut poahor 1
borutpahor 6
danijel starman 1
danilo turk 3
dimitrij rupel 5
franc buÄŤar 1
france buÄŤar 5
francebuÄŤar 1
franko jurij 2
golobiÄŤ 1
gregor golobiÄŤ 4
gregor virant 3
janez jabša 1
janez jansa 2
janez janša 53
janezjanša 9
janša 3
janša janez 1
jelinÄŤiÄŤ 1
jelinÄŤiÄŤ zmago 1
katarina kresal 1
ljudmmila novak 1
lojze peterle 1
marjan podobnik 2
milan kuÄŤan 2
minister ŽBOGAR 1
pahor 2
patrik vlaÄŤiÄŤ 1
patrikvlaÄŤiÄŤ 1
podobnik 2
poslanec JEROVĹ EK 1
radovan Ĺľerjav 2
samuel Ĺľbogar 5
samuelĹľbogar 1
tine hribar 4
valent 1
zmago jelinÄŤiÄŤ 16
zmago jeliÄŤiÄŤ 1
zmago jelnicic 1
zmagojelinÄŤiÄŤ 5
zvonko ÄŤernaÄŤ 1
zvonko ÄŤernelÄŤ 1
Ĺľbogar 1
Žerjav 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

q12 Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

15. Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

Vrednost 409 Frekvenca
1 zaposlen v zasebnem sektorju (tudi samozaposleni in kmetje) 177
2 zaposlen v javnem sektorju 242
3 gospodinja 12
4 upokojenec 351
5 študent, dijak 62
6 brezposeln 50
7 drugo 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Spol Spol?

12. spol

Vrednost 418 Frekvenca
1 M 406
2 Ž 497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

13. Stopnja izobrazbe

Vrednost 427 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 59
2 Poklicna 104
3 Srednja 401
4 Višja, visoka ali več 337
9 Brez odgovora 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LetoRoj ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

14. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 10 1922 1993 1958.71 15.626

Vrednosti spremenljivk od 1922 do 1993

Dohodek Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

16. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 445 Frekvenca
1 Pod 500 169
2 500-1000 386
3 Nad 1000-2000 203
4 Nad 2000 22
5 Nima dohodkov 69
9 b.o. (ne beri) 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
849 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Eposta Ali bi nam dovolili, da vam občasno pošljemo anketni vprašalnik o aktualnih temah preko elektronske pošte?

Vrednost 454 Frekvenca
1 Da 146
2 Ne 757
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

STAROST Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 11 18 88 51.328 15.592

Vrednosti spremenljivk od 18 do 88

KSTAROST Starost po kategorijah

Vrednost 472 Frekvenca
1 18-34 let 145
2 35-54 let 329
3 55 in več 418
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KUTEZ Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
903 0 0.162 3.863 1.001 1.011

Vrednosti spremenljivk od 0.162227039925704 do 3.86275510204082

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2010). SUTR1006 - Politične orientacije – vprašalnik [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. (2010). SUTR1006 - Politične usmeritve na Slovenskem, Slovenski utrip, 6/2010 [ostali dokumenti].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. in Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1006. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1006_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si