Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1006
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1006_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2010)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

610 (None)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

vrednote, levo-desna politična orientacija, uvrstitev strank glede na levo-desno politično orientacijo, podpora vladi, volilna namera

Keywords ELSST:
POLITIČNI KAZALCI, POLITIČNO STALIŠČE, POLITIČNA STRANKA, POLITIČNA PODPORA, KULTURNI PLURALIZEM, ZAUPANJE

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
politični pluralizem


Abstract:

Raziskava se dotika tematike referenduma o arbitražnem sporazumu. Njen namen je predvideti udeležbo in izid referenduma ter pokazati, ali na tem področju zaradi vse intenzivnejše kampanje prihaja do kakšnih večjih premikov in v katero smer ter kdo bolj trdno stoji za svojo odločitvijo: tisti, ki napovedujejo glasovanje za, ali tisti, ki napovedujejo glasovanje proti sporazumu. Raziskava se dodatno osredotoča tudi na tematiko politično‐nazorskih usmeritev slovenskega prebivalstva, koliko ljudi se uvršča na levico in koliko na desnico, kakšen je odnos ljudi do pojmov, kot so svoboda, enakost, odgovornost, kapitalizem, liberalnost, konservativnost, multikulturnost, partizanstvo, domobranstvo, religija, patriotizem, resnica, red, varnost ipd. Ta stališča so povezana tudi s strankarskimi preferencami, saj se tudi tokrat merijo razmerja med političnimi strankami in trenutno podporo vladi.

Methodology


Collection date: 17. maj 2010 - 21. maj 2010
Date of production: 2010
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded: no information
Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po ranking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 48
 • number of units: 903

Version: februar 2014

Variable list

tip_kraj Naselje

Value 13 Frequency
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 314
2 vas (500-1999 prebivalcev) 163
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 154
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Value 22 Frequency
0 Zakrita vrednost 903
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0 0 0

Valid range from 0 to 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Value 31 Frequency
1 Urbano 458
2 Ruralno 445
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

tip_kraj Naselje

Value 148 Frequency
1 manj vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 314
2 vas (500-1999 prebivalcev) 163
3 manj kraj (2000-9999 prebivalcev) 154
4 mesto (10.000 in veprebivalcev) 272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Value 247 Frequency
0 Zakrita vrednost 903
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0 0 0

Valid range from 0 to 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Value 346 Frequency
1 Urbano 458
2 Ruralno 445
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Value 445 Frequency
1 Pomurska 54
2 Podravska 144
3 Koroška 34
4 Savinjska 118
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 31
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 225
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Svoboda 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Svoboda

Value 544 Frequency
1 povsem negativen odnos 18
2 21
3 100
4 138
5 povsem pozitiven odnos 623
6 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 3

Valid range from 1 to 5

q1_2 Odgovornost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Odgovornost

Value 643 Frequency
1 povsem negativen odnos 35
2 47
3 92
4 190
5 povsem pozitiven odnos 533
6 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 6

Valid range from 1 to 5

q1_3 Enakost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Enakost

Value 742 Frequency
1 povsem negativen odnos 41
2 47
3 190
4 206
5 povsem pozitiven odnos 412
6 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 7

Valid range from 1 to 5

q1_4 Tekmovalnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Tekmovalnost

Value 841 Frequency
1 povsem negativen odnos 78
2 98
3 368
4 234
5 povsem pozitiven odnos 117
6 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 8

Valid range from 1 to 5

q1_5 Človekove pravice 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Človekove pravice

Value 940 Frequency
1 povsem negativen odnos 59
2 54
3 126
4 150
5 povsem pozitiven odnos 507
6 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 7

Valid range from 1 to 5

q1_6 Red 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Red

Value 1039 Frequency
1 povsem negativen odnos 38
2 62
3 144
4 252
5 povsem pozitiven odnos 401
6 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 6

Valid range from 1 to 5

q1_7 Varnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Varnost

Value 1138 Frequency
1 povsem negativen odnos 22
2 35
3 130
4 212
5 povsem pozitiven odnos 497
6 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 7

Valid range from 1 to 5

q1_8 Kapitalizem 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Kapitalizem

Value 1237 Frequency
1 povsem negativen odnos 255
2 201
3 295
4 95
5 povsem pozitiven odnos 48
6 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 9

Valid range from 1 to 5

q1_9 Demokracija 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Demokracija

Value 1336 Frequency
1 povsem negativen odnos 79
2 95
3 249
4 238
5 povsem pozitiven odnos 235
6 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 7

Valid range from 1 to 5

q1_10 Socializem 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Socializem

Value 1435 Frequency
1 povsem negativen odnos 107
2 159
3 303
4 201
5 povsem pozitiven odnos 118
6 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 15

Valid range from 1 to 5

q1_11 Liberalnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Liberalnost

Value 1534 Frequency
1 povsem negativen odnos 73
2 124
3 347
4 246
5 povsem pozitiven odnos 92
6 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 21

Valid range from 1 to 5

q1_12 Konservativnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Konservativnost

Value 1633 Frequency
1 povsem negativen odnos 138
2 208
3 342
4 139
5 povsem pozitiven odnos 41
6 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 35

Valid range from 1 to 5

q1_13 Narod 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Narod

Value 1732 Frequency
1 povsem negativen odnos 20
2 38
3 174
4 283
5 povsem pozitiven odnos 373
6 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 15

Valid range from 1 to 5

q1_14 Država 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Država

Value 1831 Frequency
1 povsem negativen odnos 51
2 52
3 184
4 240
5 povsem pozitiven odnos 365
6 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 11

Valid range from 1 to 5

q1_15 Resnica 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Resnica

Value 1930 Frequency
1 povsem negativen odnos 52
2 69
3 91
4 131
5 povsem pozitiven odnos 550
6 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 10

Valid range from 1 to 5

q1_16 Religija 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Religija

Value 2029 Frequency
1 povsem negativen odnos 136
2 160
3 257
4 204
5 povsem pozitiven odnos 124
6 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 22

Valid range from 1 to 5

q1_17 Patriotizem 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Patriotizem

Value 2128 Frequency
1 povsem negativen odnos 63
2 122
3 292
4 195
5 povsem pozitiven odnos 193
6 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 38

Valid range from 1 to 5

q1_18 Odprtost v svet 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Odprtost v svet

Value 2227 Frequency
1 povsem negativen odnos 13
2 25
3 168
4 379
5 povsem pozitiven odnos 303
6 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 15

Valid range from 1 to 5

q1_19 Evropejstvo 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Evropejstvo

Value 2326 Frequency
1 povsem negativen odnos 33
2 67
3 314
4 338
5 povsem pozitiven odnos 138
6 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 13

Valid range from 1 to 5

q1_20 Multikulturnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Multikulturnost

Value 2425 Frequency
1 povsem negativen odnos 21
2 55
3 271
4 330
5 povsem pozitiven odnos 196
6 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 30

Valid range from 1 to 5

q1_21 Partizanstvo 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Partizanstvo

Value 2524 Frequency
1 povsem negativen odnos 91
2 110
3 236
4 207
5 povsem pozitiven odnos 230
6 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 29

Valid range from 1 to 5

q1_22 Domobranstvo 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Domobranstvo

Value 2623 Frequency
1 povsem negativen odnos 368
2 199
3 175
4 79
5 povsem pozitiven odnos 48
6 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 34

Valid range from 1 to 5

q2 Politične usmeritve se pogosto delijo na levico in desnico. Bi sami sebe uvrstili na: 2. Politične usmeritve se pogosto delijo na levico in desnico.

Bi sami sebe uvrstili na:

Value 2722 Frequency
1 Desnico 104
2 Desno sredino 155
3 Levo sredino 202
4 Levico 163
5 ne vem, drugo, brez odgovora (ne beri) 279
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
624 279

Valid range from 1 to 4

q3 Ali podpirate sedanjo vlado?

3. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 2821 Frequency
1 Da 357
2 Ne 457
3 Ne vem (ne beri) 89
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 89

Valid range from 1 to 2

q4 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

4. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 2920 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 152
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 157
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 50
4 ZARES 32
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 30
6 Nova Slovenija- NSI 21
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 23
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 30
9 drugo (anketar ne bere) 9
11 nobene (anketar ne bere) 133
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 89
10 ne vem (anketar ne bere) 177
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
726 177

Valid range from 1 to 99

q5_1 Kako verjetno se boste referenduma udeležili? 5. O slovensko-hrvaškem arbitražnem sporazumu je razpisan referendum.

Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, kako verjetno se ga boste udeležili, pri čemer 1 pomeni, da se ga zanesljivo ne boste udeležili, 5 pa, da se ga zanesljivo boste udeležili!

Value 3019 Frequency
1 1 143
2 2 48
3 3 136
4 4 105
5 5 452
6 9 Ne vem (ne beri) 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 19

Valid range from 1 to 5

q6 Se vam zdi prav, da se o arbitražnem sporazumu odloča na referendumu?

6. Se vam zdi prav, da se o arbitražnem sporazumu odloča na referendumu?

Value 3118 Frequency
1 Da 198
2 Ne 651
3 Ne vem (ne beri) 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 54

Valid range from 1 to 2

q7 In kako bi na referendumu glasovali: za arbitražni sporazum ali proti njemu?

7. In kako bi na referendumu glasovali: za arbitražni sporazum ali proti njemu?

Value 3217 Frequency
1 Za sporazum 367
2 Proti sporazumu 275
3 Ne vem (ne beri) 261
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
642 261

Valid range from 1 to 2

q8 Ste v to svojo odločitev povsem prepričani, ali ste še v dvomih?

8. Ste v to svojo odločitev povsem prepričani, ali ste še v dvomih?

Value 3316 Frequency
1 Povsem prepričan 473
2 Še v dvomih 179
Sysmiss 251
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
652 251

Valid range from 1 to 2

q9_1 Da ima Slovenija celoten Piranski zaliv 9. Zdaj pa vas prosim, da za vsako od naslednjih zadev ocenite z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna se vam zdi, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni pomembna, 5 pa, da je zelo pomembna!

Da ima Slovenija celoten Piranski zaliv

Value 3415 Frequency
1 sploh ni pomembna 64
2 20
3 90
4 109
5 zelo pomembna 605
6 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 15

Valid range from 1 to 5

q9_2 Da ima Slovenija neposreden ozemeljski stik z odprtim morjem 9. Zdaj pa vas prosim, da za vsako od naslednjih zadev ocenite z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna se vam zdi, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni pomembna, 5 pa, da je zelo pomembna!

Da ima Slovenija neposreden ozemeljski stik z odprtim morjem

Value 3514 Frequency
1 sploh ni pomembna 53
2 6
3 50
4 64
5 zelo pomembna 721
6 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 9

Valid range from 1 to 5

q9_3 Da Slovenija čim prej doseže sporazum s Hrvaško 9. Zdaj pa vas prosim, da za vsako od naslednjih zadev ocenite z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna se vam zdi, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni pomembna, 5 pa, da je zelo pomembna!

Da Slovenija čim prej doseže sporazum s Hrvaško

Value 3613 Frequency
1 sploh ni pomembna 93
2 29
3 60
4 108
5 zelo pomembna 600
6 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 13

Valid range from 1 to 5

q9_4 Da imajo slovenske ladje neoviran dostop do odprtega morja 9. Zdaj pa vas prosim, da za vsako od naslednjih zadev ocenite z oceno od 1 do 5 ocenite, kako pomembna se vam zdi, pri čemer 1 pomeni, da sploh ni pomembna, 5 pa, da je zelo pomembna!

Da imajo slovenske ladje neoviran dostop do odprtega morja

Value 3712 Frequency
1 sploh ni pomembna 47
2 4
3 19
4 60
5 zelo pomembna 769
6 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 4

Valid range from 1 to 5

q10_1 Kdo od slovenskih javnih osebnosti se vam je zdel v svojih nastopih v zvezi z arbitražnim sporazumom NAJBOLJ PREPRIČLJIV?

10. Kdo od slovenskih javnih osebnosti se vam je zdel v svojih nastopih v zvezi z arbitražnim sporazumom najbolj prepričljiv?

Value 3811 Frequency
1111 177
11111 2
9999 246
ALEĹ  ZALAR 2
BORISPAHOR 1
BORUT PAHOR 34
BORUTPAHOR 1
Boris Pahor 5
Borut Pahor 29
DANILO TURK 1
DANILO TURK 13
DANILO TĂśRK 1
DANILOTURK 2
DUĹ ANBUÄŚAR 1
Danijel Starman 1
Danilo Turk 7
Danilo TĂĽrk 2
Dušan Tulj 1
FRANCE BUÄŚAR 6
France BuÄŤar 15
GREGOR GOLOBIÄŚ 1
JANEZ DRNOVĹ EK 1
JANEZ JANĹ A 19
JOĹ KO JORAS 1
Jabez Janša 1
Janez Janša 17
Janez PotoÄŤnik 1
JelinÄŤiÄŤ 1
KRIVIC 1
Kresal Katarina 1
Krivic 1
MARJAN PODOBNIK 1
MARKO PAVLIHA 3
MATEVĹ˝ KRIVIC 1
MATJAĹ˝ KRIVIC 1
MILAN KUÄŚAN 1
MIRO CERAR 2
Manca Košir 1
Marko Pavliha 2
MatevĹľ Krivic 1
Miha Pavliha 1
Milan KuÄŤan 1
Mirijam Ĺ krk 1
Mirjan škirk 1
Miro Cerar 1
NOBEN 1
OMEN 1
PAHOR 1
PATRIK VLAÄŚIÄŚ 2
Pahor 1
Pavel Gantar 1
RADOVAN ŽERJAV 2
Radovan Žerjav 2
SAMUEL ŽBOGAR 8
SAMUELŽBOGAR 1
Samuel Žbogar 6
TINE HRIBAR 3
TONE JEROVĹ EK 1
VLAÄŚIÄŚ 1
Virant 1
VlaÄŤiÄŤ 1
ZMAGO JELINÄŚIÄŚ 7
Zmago JelinÄŤiÄŤ 14
aleš zalar 3
ali Ĺľerdin 1
bajgel 1
boris pahor 4
borispahor 3
borut pahor 66
borutpahor 9
buÄŤar 1
danijel starman 1
danilo turk 15
daniloturk 3
dr. France BuÄŤar 1
france buÄŤar 16
francebuÄŤar 1
franko juri 1
gregor virant 3
hribar 2
ivan vajgel 1
janez drnovšek 1
janez janša 23
janez stanovnik 1
janezjanša 2
janša 1
jerovšek 1
joško joras 1
jurij 1
kATARINA KRESAL 1
lojze Petrle 1
lojze peterle 1
luka juri 1
manca košir 1
marko pavliha 4
matevĹľ krivic 3
milan kuÄŤan 3
miro cerar 6
paTRIK VLAÄŚIÄŚ 1
pahor 2
pahor boris 2
pahor borut 1
patriik vlaÄŤiÄŤ 1
pavliha 1
pravnik škarleva 1
radovan Ĺľerjav 4
radovanĹľerjav 1
samuel Ĺľbogar 11
samuel Žbogar 1
tine hribar 2
vasilijĹľbogar 2
virant gregor 1
zalar 1
zmago jelinÄŤiÄŤ 16
zmagojelinÄŤiÄŤ 2
Ĺľbogar 2
Ĺľbogar samuel 1
Ĺľerjav radovan 1
Žbogar 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

q11_1 Kdo od slovenskih javnih osebnosti pa se vam je zdel v zvezi s tem NAJMANJ PREPRIČLJIV?

11. Kdo od slovenskih javnih osebnosti pa se vam je zdel v zvezi s tem najmanj prepričljiv?

Value 3910 Frequency
1111 117
9999 296
99999 1
ALEĹ  ZALAR 1
AVRELIJ JURIJ 1
BORIS PAHOR 1
BORUT PAHOR 38
Boris Pahor 1
Borut Pahor 68
Borut Pahot 1
DANIELSTARMAN 1
DANILO TURK 4
DIMITRIJ RUPEL 1
Danilo TĂĽrk 3
FRANCE BUÄŚAR 1
France BuÄŤar 3
GREGOR GOLOBIÄŚ 1
GREGOR VIRANT 2
GREGORGOLOBIÄŚ 1
IGOR BAVÄŚAR 1
JANEZ JANĹ A 27
JANEZJANĹ A 2
JANĹ A 2
JURE FRANKO 1
Janez Janša 27
Janša 1
Janša Janez 1
JelinÄŤiÄŤ 1
KATARINAKRESAL 1
Katarina Kresal 1
LUDMILA NOVAK 1
Lovro Ĺ turm 2
MARJAN PODOBNIK 3
Marjan Podobnik 1
MatevĹľ Krivic 1
Pahor 1
RADOVAN ŽERJAV 7
RUPEL DIMITRIJ 1
Radovan Žerjav 5
SAMUEL ŽBOGAR 6
Samuel Žbogar 3
TINE HRIBAR 3
Tine Hribar 1
Tone AnderliÄŤ 1
ZMAGO JELINÄŚIÄŚ 6
ZMAGOJELINÄŚIÄŚ 1
Zmago JelinÄŤiÄŤ 11
Zvonko ÄŚrnaÄŤ 1
boris pahor 5
bortu pahor 1
borut pAHOR 1
borut pahor 75
borut poahor 1
borutpahor 6
danijel starman 1
danilo turk 3
dimitrij rupel 5
franc buÄŤar 1
france buÄŤar 5
francebuÄŤar 1
franko jurij 2
golobiÄŤ 1
gregor golobiÄŤ 4
gregor virant 3
janez jabša 1
janez jansa 2
janez janša 53
janezjanša 9
janša 3
janša janez 1
jelinÄŤiÄŤ 1
jelinÄŤiÄŤ zmago 1
katarina kresal 1
ljudmmila novak 1
lojze peterle 1
marjan podobnik 2
milan kuÄŤan 2
minister ŽBOGAR 1
pahor 2
patrik vlaÄŤiÄŤ 1
patrikvlaÄŤiÄŤ 1
podobnik 2
poslanec JEROVĹ EK 1
radovan Ĺľerjav 2
samuel Ĺľbogar 5
samuelĹľbogar 1
tine hribar 4
valent 1
zmago jelinÄŤiÄŤ 16
zmago jeliÄŤiÄŤ 1
zmago jelnicic 1
zmagojelinÄŤiÄŤ 5
zvonko ÄŤernaÄŤ 1
zvonko ÄŤernelÄŤ 1
Ĺľbogar 1
Žerjav 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

q12 Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

15. Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

Value 409 Frequency
1 zaposlen v zasebnem sektorju (tudi samozaposleni in kmetje) 177
2 zaposlen v javnem sektorju 242
3 gospodinja 12
4 upokojenec 351
5 študent, dijak 62
6 brezposeln 50
7 drugo 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 7

Spol Spol?

12. spol

Value 418 Frequency
1 M 406
2 Ž 497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

13. Stopnja izobrazbe

Value 427 Frequency
1 Osnovna ali manj 59
2 Poklicna 104
3 Srednja 401
4 Višja, visoka ali več 337
9 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 2

Valid range from 1 to 4

LetoRoj ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

14. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 10 1922 1993 1958.71 15.626

Valid range from 1922 to 1993

Dohodek Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

16. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 445 Frequency
1 Pod 500 169
2 500-1000 386
3 Nad 1000-2000 203
4 Nad 2000 22
5 Nima dohodkov 69
9 b.o. (ne beri) 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 54

Valid range from 1 to 5

Eposta Ali bi nam dovolili, da vam občasno pošljemo anketni vprašalnik o aktualnih temah preko elektronske pošte?

Value 454 Frequency
1 Da 146
2 Ne 757
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0

Valid range from 1 to 2

STAROST Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 11 18 88 51.328 15.592

Valid range from 18 to 88

KSTAROST Starost po kategorijah

Value 472 Frequency
1 18-34 let 145
2 35-54 let 329
3 55 in več 418
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 11

Valid range from 1 to 3

KUTEZ Korigirana utež po spolu, izobrazbi, naselju in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 0 0.162 3.863 1.001 1.011

Valid range from 0.162227039925704 to 3.86275510204082

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2010). SUTR1006 - Politične orientacije – vprašalnik [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. (2010). SUTR1006 - Politične usmeritve na Slovenskem, Slovenski utrip, 6/2010 [ostali dokumenti].
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. and Besednjak Valič, T. (2013). Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1006. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1006_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si