Raziskava zadovoljstva uporabnikov državnih cest

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: DCESTE06
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DCESTE06_V1
Glavni avtor(ji):
  • OMEGA consult, projektni management
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Kristl, Marko
  • Taylor, Nikolaj Alexander
  • Krivec, David
  • Bensa, Bruno
  • Bolko, Nina
Izdelal datoteko podatkov:
OMEGA consult - OMEGA consult, projektni management ( Ljubljana, Slovenija ; 2006)

Finančna podpora:

Direkcija Republike Slovenije za ceste

Vsebina raziskave

Ključne besede:

državne ceste, stanje cest v Sloveniji, število avtomobilov v gospodinjstvu, število prevoženih kilometrov na leto, vožnja v službo, ceste v tujini, prepustnost cest, vzdrževanje cest, prometna varnost na naših cestah, poznavanje Direkcije RS za ceste, državno cestno omrežje

Vsebinska področja CESSDA
TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST
Vsebinsko področja CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Vsebinska področja ADP
državne ceste


Povzetek:

Namen raziskave je bil pridobiti podatke o značilnostih opravljenih potovanj uporabnikov, o zadovoljstvu s ponujeno storitvijo, o zavedanju in mnenju glede upravljavca cest ter o prioritetah pri vzdrževanju in razvoju cest. Anketa se je izvajala v dveh delih. Prvi del - F1, je bil izveden med javnimi uporabniki cest, drugi del - F2, pa je bil izveden med poslovnimi uporabniki (menedžerji logistike oziroma prometa). Oba dela zajemata tri sklope: vrsto udeležbe v prometu, splošno ocenjevanje cestnega omrežja in seznanjenost z Direkcijo RS za ceste.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: december 2006 - januar 2007
Čas izdelave: None
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

F1 - posameznik ; F2 - podjetje

Populacija:

F1 - osebe, starejše od 16 let ; F2 - predstavniki podjetij

Izključeni:

F1 - Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Tip vzorca:

F1 - Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu. F2 - Predstavniki podjetij, za katere so državne ceste bistvenega pomena v njihovi poslovni dejavnosti. Vzorec zajema 24 poslovnih uporabnikov, ki so razdeljeni v tri kategorije: potniški avtobusni prevozniki (7), komercialni prevozniki in špediterji (12) in trgovski prevozniki in proizvajalci (5). Vzorec ni naključen.

Način zbiranja podatkov:

F1 - Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). ; F2 - Računalniško podprta telefonska anketa (CATI) in spletna anketa.

Uteževanje:

F1 - Spremenljivka "utez" je generirana glede na regionalne značilnosti (spol, starost in izobrazbo) tako, da proporcionalno odraža velikost regije. Vir osnovnih podatkov je Popis 2002. F2 - Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: DCESTE06 - Raziskava zadovoljstva uporabnikov državnih cest (javni uporabniki) [datoteka podatkov], 2006

ID datoteke: DCESTE06_P1_SL

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 159
  • število enot: 1136

Naslov podatkovne datoteke: DCESTE06 - Raziskava zadovoljstva uporabnikov državnih cest (poslovni uporabniki) [datoteka podatkov], 2006

ID datoteke: DCESTE06_P2_SL

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 39
  • število enot: 24

Spremenljivke

ID ID številka

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1136 0 1 1136 568.5 328.079

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1136

Q1 Za začetek bi vas vprašali ali imate vozniški izpit?

Vrednost 22 Frekvenca
1 da 1007
2 ne 129
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1136 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q2_A Za katere kategorije vse pa imate vozniški izpit?

Vrednost 31 Frekvenca
1 A - Motorna kolesa 325
2 B - Motorna vozila pri katerih največja dovoljena masa ne pr 668
3 C - Motorna vozila za prevoz tovora, pri katerih največja do 2
4 D - Motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za 0
5 E - Skupine vozil, katerih vlečna vozila spadajo v kategorij 0
6 F - Traktorji in traktorski priklopniki 6
7 G - Motokultivatorji in delovni stroji 0
8 H - Kolesa z motorjem 4
98 zavrnil 1
99 ne vem 1
Sysmiss 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

ID ID številka

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1136 0 1 1136 568.5 328.079

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1136

Q1 Za začetek bi vas vprašali ali imate vozniški izpit?

Vrednost 2197 Frekvenca
1 da 1007
2 ne 129
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1136 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q2_A Za katere kategorije vse pa imate vozniški izpit?

Vrednost 3196 Frekvenca
1 A - Motorna kolesa 325
2 B - Motorna vozila pri katerih največja dovoljena masa ne pr 668
3 C - Motorna vozila za prevoz tovora, pri katerih največja do 2
4 D - Motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za 0
5 E - Skupine vozil, katerih vlečna vozila spadajo v kategorij 0
6 F - Traktorji in traktorski priklopniki 6
7 G - Motokultivatorji in delovni stroji 0
8 H - Kolesa z motorjem 4
98 zavrnil 1
99 ne vem 1
Sysmiss 129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q2_B Za katere kategorije še....

Vrednost 4195 Frekvenca
1 A - Motorna kolesa 53
2 B - Motorna vozila pri katerih največja dovoljena masa ne pr 321
3 C - Motorna vozila za prevoz tovora, pri katerih največja do 35
4 D - Motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za 0
5 E - Skupine vozil, katerih vlečna vozila spadajo v kategorij 3
6 F - Traktorji in traktorski priklopniki 42
7 G - Motokultivatorji in delovni stroji 40
8 H - Kolesa z motorjem 17
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 625
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
511 625

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q2_C Za katere kategorije še....

Vrednost 5194 Frekvenca
1 A - Motorna kolesa 3
2 B - Motorna vozila pri katerih največja dovoljena masa ne pr 3
3 C - Motorna vozila za prevoz tovora, pri katerih največja do 104
4 D - Motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za 12
5 E - Skupine vozil, katerih vlečna vozila spadajo v kategorij 21
6 F - Traktorji in traktorski priklopniki 48
7 G - Motokultivatorji in delovni stroji 28
8 H - Kolesa z motorjem 43
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 874
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
262 874

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q2_D Za katere kategorije še....

Vrednost 6193 Frekvenca
1 A - Motorna kolesa 2
2 B - Motorna vozila pri katerih največja dovoljena masa ne pr 0
3 C - Motorna vozila za prevoz tovora, pri katerih največja do 0
4 D - Motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za 33
5 E - Skupine vozil, katerih vlečna vozila spadajo v kategorij 42
6 F - Traktorji in traktorski priklopniki 13
7 G - Motokultivatorji in delovni stroji 15
8 H - Kolesa z motorjem 20
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
125 1011

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q2_E Za katere kategorije še....

Vrednost 7192 Frekvenca
1 A - Motorna kolesa 0
2 B - Motorna vozila pri katerih največja dovoljena masa ne pr 0
3 C - Motorna vozila za prevoz tovora, pri katerih največja do 0
4 D - Motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za 1
5 E - Skupine vozil, katerih vlečna vozila spadajo v kategorij 24
6 F - Traktorji in traktorski priklopniki 30
7 G - Motokultivatorji in delovni stroji 8
8 H - Kolesa z motorjem 11
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1062
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
74 1062

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q2_F Za katere kategorije še....

Vrednost 8191 Frekvenca
1 A - Motorna kolesa 0
2 B - Motorna vozila pri katerih največja dovoljena masa ne pr 0
3 C - Motorna vozila za prevoz tovora, pri katerih največja do 0
4 D - Motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za 0
5 E - Skupine vozil, katerih vlečna vozila spadajo v kategorij 0
6 F - Traktorji in traktorski priklopniki 20
7 G - Motokultivatorji in delovni stroji 26
8 H - Kolesa z motorjem 9
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1081
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
55 1081

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q2_G Za katere kategorije še....

Vrednost 9190 Frekvenca
1 A - Motorna kolesa 0
2 B - Motorna vozila pri katerih največja dovoljena masa ne pr 0
3 C - Motorna vozila za prevoz tovora, pri katerih največja do 0
4 D - Motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za 0
5 E - Skupine vozil, katerih vlečna vozila spadajo v kategorij 0
6 F - Traktorji in traktorski priklopniki 0
7 G - Motokultivatorji in delovni stroji 17
8 H - Kolesa z motorjem 25
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1094
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 1094

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q2_H Za katere kategorije še....

Vrednost 10189 Frekvenca
1 A - Motorna kolesa 0
2 B - Motorna vozila pri katerih največja dovoljena masa ne pr 0
3 C - Motorna vozila za prevoz tovora, pri katerih največja do 0
4 D - Motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za 0
5 E - Skupine vozil, katerih vlečna vozila spadajo v kategorij 0
6 F - Traktorji in traktorski priklopniki 0
7 G - Motokultivatorji in delovni stroji 0
8 H - Kolesa z motorjem 16
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16 1120

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q3 Katerega leta ste naredili vozniški izpit.

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1007 129 1900 2006 1981.415 15.591

Vrednosti spremenljivk od 1900 do 2006

Q4A Za preteklih 7 dni nas zanima ali ste bili kot udeleženec v prometu prisotni na glavnih in regionalnih cestah kot voznik osebnega avtomobila?

Vrednost 12187 Frekvenca
1 da 892
2 ne 244
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1136 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q4B ....kot sopotnik v osebnem avtomobilu

Vrednost 13186 Frekvenca
1 da 605
2 ne 531
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1136 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q4C ....kot voznik tovornega vozila / avtobusa

Vrednost 14185 Frekvenca
1 da 29
2 ne 1107
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1136 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q4D ....kot potnik v avtobusu

Vrednost 15184 Frekvenca
1 da 136
2 ne 1000
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1136 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q4E ....kot motorist

Vrednost 16183 Frekvenca
1 da 21
2 ne 1115
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1136 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q4F ....kot kolesar

Vrednost 17182 Frekvenca
1 da 123
2 ne 1013
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1136 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q4G ....kot pešec

Vrednost 18181 Frekvenca
1 da 584
2 ne 551
98 zavrnil 0
99 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1136 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q4_A Na kakšen način ste bili v preteklih sedmih dnevih PRETEŽNO udeleženi v prometu na glavnih in regionalnih cestah?

Vrednost 19180 Frekvenca
1 voznik osebnega avtomobila 765
2 sopotnik v osebnem avtomobilu 170
3 voznik tovornega vozila / avtobusa 9
4 potnik v avtobusu 35
5 motorist 3
6 kolesar 17
7 pešec 73
98 zavrnil 4
99 ne vem 2
Sysmiss 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1078 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q5 Sedaj pa vas prosimo, da približno ocenite SKUPNO dolžino poti v kilometrih ki ste jo v zadnjih sedmih dneh opravili na glavnih in regionalnih cestah (za PRETEŽNI način udeležbe).

Vrednost 20179 Frekvenca
1 manj kot 10 km 61
2 10 do 49 km 155
3 50 do 99 km 151
4 100 do 249 km 324
5 250 do 499 km 219
6 500 do 999 km 103
7 1000 km ali več 56
98 zavrnil 3
99 ne vem 7
Sysmiss 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1079 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6A_A Kakšen je bil namen vašega potovanja po glavnih in regionalnih cestah kot voznika osebnega avtomobila?

Vrednost 21178 Frekvenca
1 na delo 305
2 poslovno potovanje 55
3 v šolo osebno 18
4 na počitnice 10
5 na obisk 145
6 po nakupih 173
7 na izlet 31
8 zasebni opravki 138
9 drugo 16
98 zavrnil 1
99 ne vem 2
Sysmiss 242
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 242

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6A_B Še kakšen namen...

Vrednost 22177 Frekvenca
1 na delo 38
2 poslovno potovanje 12
3 v šolo osebno 6
4 na počitnice 1
5 na obisk 95
6 po nakupih 148
7 na izlet 24
8 zasebni opravki 113
9 drugo 13
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 686
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 686

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6A_C Še kakšen namen...

Vrednost 23176 Frekvenca
1 na delo 9
2 poslovno potovanje 4
3 v šolo osebno 2
4 na počitnice 1
5 na obisk 12
6 po nakupih 33
7 na izlet 7
8 zasebni opravki 24
9 drugo 8
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1036
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
100 1036

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6A_D Še kakšen namen...

Vrednost 24175 Frekvenca
1 na delo 2
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo osebno 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 3
6 po nakupih 1
7 na izlet 4
8 zasebni opravki 4
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14 1122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6A_E Še kakšen namen...

Vrednost 25174 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo osebno 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6A_F Še kakšen namen...

Vrednost 26173 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo osebno 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6A_G Še kakšen namen...

Vrednost 27172 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo osebno 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6A_H Še kakšen namen...

Vrednost 28171 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo osebno 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6ADR Drugo

Vrednost 29170 Frekvenca
Solske obveznosi 1
bolnisnica 1
bozicno praznosvanje 1
cel teden je bil doma in ni prevozil niti km 1
da se premaknem iz kraja a v kraj b 1
domov okoli 1
gledaliS;e 1
izobraževanje dela izpit 1
k masi , gre po potrebi (obcina...) 1
k zdravniku 2
kopanje v termah in rekreacija 1
na lov 1
na smucanje 1
na vikend k ocetu 1
nujni opravki 1
obiski 1
obiski sorodnikov 1
ogledi 1
pot v sluzbo 2
potovanje na tekme 1
prosti cas 1
raztavsa 1
rekreacija 2
silvestrovanje 2
sluzba 2
sprehod 1
studij 1
trznica dom vikend 1
varstvo vnukov 1
zabava 2
zale 1
zdravnik 1
zdravniku 1
zdravstveni dom 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40

Q6B_A Kakšen je bil namen vašega potovanja po glavnih in regionalnih cestah kot sopotnika v osebnem avtomobilu?

Vrednost 30169 Frekvenca
1 na delo 68
2 poslovno potovanje 14
3 v šolo 12
4 na počitnice 8
5 na obisk 161
6 po nakupih 150
7 na izlet 44
8 zasebni opravki 111
9 drugo 22
98 zavrnil 4
99 ne vem 11
Sysmiss 531
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
605 531

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6B_B Še kakšen namen...

Vrednost 31168 Frekvenca
1 na delo 1
2 poslovno potovanje 3
3 v šolo 1
4 na počitnice 0
5 na obisk 36
6 po nakupih 57
7 na izlet 9
8 zasebni opravki 24
9 drugo 8
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 997
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
139 997

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6B_C Še kakšen namen...

Vrednost 32167 Frekvenca
1 na delo 1
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 2
4 na počitnice 0
5 na obisk 3
6 po nakupih 2
7 na izlet 1
8 zasebni opravki 7
9 drugo 2
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18 1118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6B_D Še kakšen namen...

Vrednost 33166 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 1
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1135
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 1135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6B_E Še kakšen namen...

Vrednost 34165 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6B_F Še kakšen namen...

Vrednost 35164 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6B_G Še kakšen namen...

Vrednost 36163 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6B_H Še kakšen namen...

Vrednost 37162 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6BDR Drugo

Vrednost 38161 Frekvenca
da sem bila poleg udelezena 1
domov 1
k zdravniku 1
kot voznik 1
malo izhoda 1
na novoletno zabavo 1
na pokopalisce 2
na zabavo 2
nisem bil kot sopotnik 1
obiski 1
obiski zabav 1
opravila 1
po opravkihz 1
pot do doma ker studiram v Ljubljani 1
praznovanje novega leta 1
prevoz v bolnico 1
rekreacija 2
sola 1
sport 1
sportna aktivnost 1
sprehod 1
spremljnje drugih oseb pri obveznostih 1
treningi 1
vracali smo se iz pocitnic 1
zabava 3
zabave 1
zale ob iski zal 1
zurat 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33

Q6C_A Kakšen je bil namen vašega potovanja po glavnih in regionalnih cestah kot voznika tovornega vozila/avtobusa?

Vrednost 39160 Frekvenca
1 na delo 17
2 poslovno potovanje 5
3 v šolo 0
4 na počitnice 1
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 2
9 drugo 7
98 zavrnil 1
99 ne vem 2
Sysmiss 1101
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
35 1101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6C_B Še kakšen namen...

Vrednost 40159 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6C_C Še kakšen namen...

Vrednost 41158 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6C_D Še kakšen namen...

Vrednost 42157 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6C_E Še kakšen namen...

Vrednost 43156 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6C_F Še kakšen namen...

Vrednost 44155 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6C_G Še kakšen namen...

Vrednost 45154 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6C_H Še kakšen namen...

Vrednost 46153 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6CDR Drugo

Vrednost 47152 Frekvenca
del sluzbe 1
sluzba 2
sluzbasem voznik avtobusa 1
sluzbena linija 1
sluzbeno 1
voznja v ljubljano 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7

Q6D_A Kakšen je bil namen vašega potovanja po glavnih in regionalnih cestah kot potnika v avtobusu?

Vrednost 48151 Frekvenca
1 na delo 37
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 12
4 na počitnice 2
5 na obisk 12
6 po nakupih 12
7 na izlet 24
8 zasebni opravki 23
9 drugo 10
98 zavrnil 2
99 ne vem 4
Sysmiss 998
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
138 998

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6D_B Še kakšen namen...

Vrednost 49150 Frekvenca
1 na delo 2
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 1
7 na izlet 2
8 zasebni opravki 4
9 drugo 1
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1126
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 1126

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6D_C Še kakšen namen...

Vrednost 50149 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6D_D Še kakšen namen...

Vrednost 51148 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6D_E Še kakšen namen...

Vrednost 52147 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6D_F Še kakšen namen...

Vrednost 53146 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6D_G Še kakšen namen...

Vrednost 54145 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6D_H Še kakšen namen...

Vrednost 55144 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6DDR Drugo

Vrednost 56143 Frekvenca
domov 1
izlet 1
k zdravniku sem sel 1
na srecanje sem sel 1
ogled predstave 1
potovanje na tekme 1
prevoz domov 1
sola 1
v bolniSnice 1
vracanje domov 1
zdravnik 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11

Q6E_A Kakšen je bil namen vašega potovanja po glavnih in regionalnih cestah kot motorista?

Vrednost 57142 Frekvenca
1 na delo 2
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 2
6 po nakupih 0
7 na izlet 4
8 zasebni opravki 6
9 drugo 7
98 zavrnil 0
99 ne vem 2
Sysmiss 1113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23 1113

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6E_B Še kakšen namen...

Vrednost 58141 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6E_C Še kakšen namen...

Vrednost 59140 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6E_D Še kakšen namen...

Vrednost 60139 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6E_E Še kakšen namen...

Vrednost 61138 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6E_F Še kakšen namen...

Vrednost 62137 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6E_G Še kakšen namen...

Vrednost 63136 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6E_H Še kakšen namen...

Vrednost 64135 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6EDR Drugo

Vrednost 65134 Frekvenca
iz u\itka 1
kar tako sem se okrog vozil 1
nic 1
prosti cas 1
rekreativno 1
za sprostitev 1
zabava 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7

Q6F_A Kakšen je bil namen vašega potovanja po glavnih in regionalnih cestah kot kolesarja?

Vrednost 66133 Frekvenca
1 na delo 6
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 10
6 po nakupih 18
7 na izlet 11
8 zasebni opravki 27
9 drugo 49
98 zavrnil 0
99 ne vem 2
Sysmiss 1013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
123 1013

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6F_B Še kakšen namen...

Vrednost 67132 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 2
6 po nakupih 3
7 na izlet 2
8 zasebni opravki 2
9 drugo 2
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11 1125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6F_C Še kakšen namen...

Vrednost 68131 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6F_D Še kakšen namen...

Vrednost 69130 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6F_E Še kakšen namen...

Vrednost 70129 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6F_F Še kakšen namen...

Vrednost 71128 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6F_G Še kakšen namen...

Vrednost 72127 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6F_H Še kakšen namen...

Vrednost 73126 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6FDR Drugo

Vrednost 74125 Frekvenca
REKREACIJA 1
Sport 1
bila na kolesarski stezi, ne na reg cesti 1
k zdravniku 1
kar tako sem kolesaril 1
kor rekreacija 1
pokopalisca 1
razgibavanje 1
rekeacija 1
rekracija 1
rekreacija 25
rekreacijski 1
rekreacijsko 1
rekreativno 2
sport 3
sportno kolesarjenje 1
spotr 1
sprehod 1
sprostitev 4
za razgibavanje 1
za swproscanje 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51

Q6G_A Kakšen je bil namen vašega potovanja po glavnih in regionalnih cestah kot pešca?

Vrednost 75124 Frekvenca
1 na delo 35
2 poslovno potovanje 5
3 v šolo 2
4 na počitnice 1
5 na obisk 50
6 po nakupih 93
7 na izlet 65
8 zasebni opravki 114
9 drugo 201
98 zavrnil 4
99 ne vem 15
Sysmiss 551
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
585 551

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6G_B Še kakšen namen...

Vrednost 76123 Frekvenca
1 na delo 2
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 7
6 po nakupih 15
7 na izlet 4
8 zasebni opravki 19
9 drugo 12
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1077
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 1077

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6G_C Še kakšen namen...

Vrednost 77122 Frekvenca
1 na delo 1
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 1
6 po nakupih 3
7 na izlet 2
8 zasebni opravki 0
9 drugo 1
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
8 1128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6G_D Še kakšen namen...

Vrednost 78121 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6G_E Še kakšen namen...

Vrednost 79120 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6G_F Še kakšen namen...

Vrednost 80119 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6G_G Še kakšen namen...

Vrednost 81118 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6G_H Še kakšen namen...

Vrednost 82117 Frekvenca
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 1136

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q6GDR Drugo

Vrednost 83116 Frekvenca
SPREHOD 1
Sport 2
avto se mi je pokvaril 1
do avtobusa sport 1
do avtobusne postaje 1
dodtop do mikrolokacije 1
domov 1
hoja do postaje 2
hoja do trgovine 1
k zdravniku 1
kot rekreacija 1
malo za razgibavanje,sprehodi 1
na avtobusno postajo 1
na kavico 1
na posto 1
na sprehod 3
na sprehod grema z zeno 1
najti avto,krajse relacije 1
ni bla na regionalni cesti se ej prej zmotila 1
nic vec 1
opravki, vecerni sprehod 1
otroke vodi v solo 1
pesacenje do avtobusa 1
porabljanje prostega casa 1
pot domov 1
pot v cerkev, kot rekreacija 1
potovanje do postajalisc 1
prehod 1
prehod cez cesto 1
razgibavanje 1
rekreaacija 1
rekreacija 35
rekreacija, do trgovine, poslovni oprevki 1
rekreacije 1
rekreacijs 1
rekreacijski 1
rekreativno 3
rekreqacija 1
resreacija 1
sel sem do avtobusne postaje 1
spehod 2
sport 3
spreghod 1
sprehod 101
sprehod in u\itek v naravi 1
sprehod,raznasanje gasilskih koledarjev 1
sprehodi 14
sprehodi ob cesti 1
sprehodi oziroma hoja po cesti 1
sprehodi po gozdu 1
sprostitev 2
srehod 1
trg 1
v ,mestzo 1
za sprostritev 1
zabava 2
zdravniku 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
215

Q7A Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom potovanja na delo?

Vrednost 84115 Frekvenca
1 več kot 5-krat 154
2 od 4 do vključno 5-krat 135
3 od 2 do vključno 3-krat 97
4 enkrat 24
98 zavrnil 7
99 ne vem 5
Sysmiss 714
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
422 714

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q7B Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom poslovnega potovanja?

Vrednost 85114 Frekvenca
1 več kot 5-krat 30
2 od 4 do vključno 5-krat 18
3 od 2 do vključno 3-krat 25
4 enkrat 11
98 zavrnil 1
99 ne vem 2
Sysmiss 1049
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
87 1049

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q7C Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom osebnega potovanja v šolo?

Vrednost 86113 Frekvenca
1 več kot 5-krat 5
2 od 4 do vključno 5-krat 15
3 od 2 do vključno 3-krat 17
4 enkrat 7
98 zavrnil 1
99 ne vem 2
Sysmiss 1089
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47 1089

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q7D Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom potovanja na počitnice?

Vrednost 87112 Frekvenca
1 več kot 5-krat 1
2 od 4 do vključno 5-krat 1
3 od 2 do vključno 3-krat 4
4 enkrat 13
98 zavrnil 0
99 ne vem 2
Sysmiss 1115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21 1115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q7E Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom potovanja na obisk?

Vrednost 88111 Frekvenca
1 več kot 5-krat 48
2 od 4 do vključno 5-krat 71
3 od 2 do vključno 3-krat 174
4 enkrat 101
98 zavrnil 1
99 ne vem 3
Sysmiss 738
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
398 738

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q7F Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom potovanja po nakupih?

Vrednost 89110 Frekvenca
1 več kot 5-krat 67
2 od 4 do vključno 5-krat 86
3 od 2 do vključno 3-krat 262
4 enkrat 104
98 zavrnil 1
99 ne vem 1
Sysmiss 615
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
521 615

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q7G Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom potovanja na izlet?

Vrednost 90109 Frekvenca
1 več kot 5-krat 17
2 od 4 do vključno 5-krat 10
3 od 2 do vključno 3-krat 68
4 enkrat 92
98 zavrnil 0
99 ne vem 5
Sysmiss 944
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
192 944

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q7H Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom potovanja po zasebnih opravkih

Vrednost 91108 Frekvenca
1 več kot 5-krat 110
2 od 4 do vključno 5-krat 83
3 od 2 do vključno 3-krat 169
4 enkrat 77
98 zavrnil 5
99 ne vem 6
Sysmiss 686
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 686

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q7I Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom potovanja....(navedeno pod drugo)

Vrednost 92107 Frekvenca
1 več kot 5-krat 7
2 od 4 do vključno 5-krat 3
3 od 2 do vključno 3-krat 9
4 enkrat 17
98 zavrnil 0
99 ne vem 1
Sysmiss 1099
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
37 1099

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q7J Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom potovanja....(navedeno pod drugo)

Vrednost 93106 Frekvenca
1 več kot 5-krat 7
2 od 4 do vključno 5-krat 3
3 od 2 do vključno 3-krat 10
4 enkrat 10
98 zavrnil 2
99 ne vem 0
Sysmiss 1104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32 1104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q7K Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom potovanja....(navedeno pod drugo)

Vrednost 94105 Frekvenca
1 več kot 5-krat 2
2 od 4 do vključno 5-krat 4
3 od 2 do vključno 3-krat 0
4 enkrat 1
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 1129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q7L Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom potovanja....(navedeno pod drugo)

Vrednost 95104 Frekvenca
1 več kot 5-krat 2
2 od 4 do vključno 5-krat 0
3 od 2 do vključno 3-krat 4
4 enkrat 5
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1125
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11 1125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q7M Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom potovanja....(navedeno pod drugo)

Vrednost 96103 Frekvenca
1 več kot 5-krat 1
2 od 4 do vključno 5-krat 1
3 od 2 do vključno 3-krat 4
4 enkrat 0
98 zavrnil 1
99 ne vem 0
Sysmiss 1129
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7 1129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q7N Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom potovanja....(navedeno pod drugo)

Vrednost 97102 Frekvenca
1 več kot 5-krat 13
2 od 4 do vključno 5-krat 8
3 od 2 do vključno 3-krat 17
4 enkrat 8
98 zavrnil 3
99 ne vem 2
Sysmiss 1085
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
51 1085

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q7O Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom potovanja....(navedeno pod drugo)

Vrednost 98101 Frekvenca
1 več kot 5-krat 76
2 od 4 do vključno 5-krat 33
3 od 2 do vključno 3-krat 65
4 enkrat 35
98 zavrnil 2
99 ne vem 4
Sysmiss 921
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
215 921

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q8 Koliko kilometrov bi ocenili, da ste prevozili v zadnjih dvanajstih mesecih po glavnih in regionalnih cestah?

Vrednost 99100 Frekvenca
0 1
20 1
60 1
70 2
80 1
100 4
110 1
144 1
150 5
200 8
250 1
300 8
350 1
400 6
500 9
520 1
600 6
700 6
800 6
1000 28
1200 2
1500 15
1800 1
2000 35
2400 2
2500 8
3000 24
3500 2
4000 18
5000 45
5500 3
6000 18
6850 1
7000 22
7500 2
7800 1
8000 30
8400 1
9000 15
10000 98
11000 5
11300 1
12000 33
12200 1
12500 2
13000 6
13750 1
14000 9
14400 1
14560 1
15000 87
16000 8
17000 5
18000 14
19000 2
20000 69
21000 1
22000 2
22353 1
24000 1
25000 31
27000 2
28000 1
30000 32
31000 1
35000 11
36000 2
36400 1
40000 5
42000 1
45000 2
50000 10
55000 1
60000 8
75000 1
76000 1
90000 2
99999 5
100000 7
110000 1
130000 1
150000 3
160000 1
200000 1
240000 1
300000 2
500000 2
700000 1
999999 ne vem 65
Sysmiss 244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 244

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999999

Q9 Kaj vas NAJBOLJ moti med vožnjo po glavnih in regionalnih cestah, ko se vozite kot potnik, voznik ali sovoznik??

Vrednost 10099 Frekvenca
1 gneča/zastoji 107
2 drugi vozniki 125
3 prehitra vožnja 98
4 delo na cesti 45
5 tovornjaki/avtobusi/traktorji 28
6 neuporaba smernikov 9
7 nevarno prehitevanje 52
8 izpušni plini/onesnaženje 1
9 vožnja po napačnem pasu 3
10 slaba vožnja 36
11 gostota prometa 14
12 drugo 383
13 nič 74
98 zavrnil 1
99 ne vem 6
Sysmiss 154
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
982 154

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q9DR Drugo

Vrednost 10198 Frekvenca
Ceste... 1
MOTORIST 1
Pesek na cestah,luknje... 1
Prehitevanje tovornjak tovornjaka 1
Slaba vzdrzevanost... 1
Slabe ceste 1
Slabe ceste,luknje... 1
Slabe ceste,she posebej na robovih... 1
Slabe ceste... 4
UDARNE JAME GRBINE KO NAREWDIJO NOVI ASFALT PRIKLJUCEK NOVEGA ASFALTA SIGNALIZACIJA 1
Unicene ceste,slaba vzdrzevanost,luknje v cestah... 1
agresivni vozniki 1
agresivnost sovoznikov 1
agresivnost voznikov 1
bankine, 1
c 1
ce mi kdo za "ritjo vozi", prepocasna voznja 1
ce niso spluzene 1
cesta ni urejena 1
ceste 2
ceste so slabe in luknjaste 1
ceste v slabem stanju 1
cestnina 1
da ne odstranijo znakov delo na cesti 1
da nekdo vozi 60 kljub temu da je omejitev 90 1
da se drugi pogovarjajo po mobitelih,ko vozijo 1
da se ljudje ne dr 1
da se ni asvalta po celi cesti 1
da so ceste se vedno v slabem stanju, pa slabe oznacbe 1
delne zapore slabe ceste 1
dolge luci 1
dolge luci drugih voznikov 1
drugi vozniki ne upostevajo pravil 1
gneca prisotnost tovornjakarjev slaba vzdrzevanost 1
grbine na cesti luknjavost pokavost cest 1
grbine na tleh ni plocnika 1
guzva 1
guzva na cesti unicene ceste od kamijonov 1
huliganske voznje 1
izsiljevanje aroganca nepremisljenost voznikov 1
izsiljevanje prednosti 2
izsiljevanje,prehitevanje 1
jame 1
jame na cesti 1
kaksen pesec ki skoci na cesto 1
katastrofalne cestne razmere 1
ker sem starejsa vse po malem ker nisem izkusena 1
ker so mi po krivici vzeli vozniSki izpit, ker policaji goljufajo z alkotesti in radarji 1
kolesarji 1
kolesarji in motoristi ki se ne drzijo prometnih pravil 1
kolesarji ne vozijo po kolesarski cesti 1
kolone zastoji,na cestninskih postajah 1
koloni semafori 1
krSenje predpisov 1
kvaliteta 1
kvaliteta ceste 1
kvaliteta cestisca 1
lezeci policaji 1
luci 1
luci iz nasprotne smeri 1
lukjne na cestah 1
luknjaste ceste, manjkajo krizisca, semaforji 1
luknje 3
luknje na cestah 7
luknje na cestah, slabe ceste, zelo oske ceste 1
luknje na cesti 5
luknje na cesti, slaba cesta 1
luknje v cesti 2
luknje v cesti, ni plocnikov, 1
luknje vna cestiscu ni bankin vsaka cesta skoz vsako vas ovinki nevarni 1
megla 1
meglenke (proti veceru) na drugih avtomobilih in zaradi tega nic ne vidi 1
mobiteli med voznjo 1
moti jo ko vozi moz 1
motoristi 1
motoristi, ko ti prehitro vozijo in prehitevajo 1
nasproti vozeca vozila, pesci ki jih ne opazim 1
ne drzijo se predpisane hitrosti 1
ne vzdrzevanje cest 1
nedisciplina, premalo nadzora glede hitrih voznikov 1
nejasne prepovedi omejitev hitrosti zunaj naselja 1
nekultura drugih voznikov 1
nekultura,nespoStovanje drugih voznikov 1
nekulturni mladi vozniki 1
neodgovornost drugih voznikov 1
neosvetljenost na cesti 1
neosvetljenost svetlobnih znakov ob cesti 1
neoznaceni robovi preozke ceste 1
neprilagojena hitrost, slabe reakcije voznikov,premajhna razdalja med vozili 1
neprimerna voznja mencanje starejsih ljudi 1
neprimerna voznja ostalih 1
neprimerne omejitve 1
neravno cestisca 1
nerazumna prometna signalizacija 1
nerazumne omejitve hitrost 1
neredno vzdrzevane 1
nerodno postavljena prometna signalizacija 1
nervoza drugih 1
nervoza drugih voznikov 1
nespostovanje predpisov 1
nesramni sopotniki 1
nestrpni vozniki 1
nestrpni, neodgovorni, agresivni vozniki 1
nestrpnost 1
nestrpnost in izsiljevanje 1
nestrpnost na cestah 1
nestrpnost voznikov 1
neupoStevanje predpisov 1
neupostevanje predpisov in varnost 1
neupostevanje prometnih predpisov 1
neurejei prehodi, neosvetljeni 1
neurejene bankine 3
neurejene bankine in osvetljava 1
neurejene bankine poleti,ker ni pregledno in ne vidis divjadi,ki prileti 1
neurejene bankine, pesci na cesti 1
neurejene bankine, slabe ceste 1
neurejene bankine,slabo cestisce,ni plocnikov 1
neurejene ceste 6
neurejene ceste , ki \e ve; let niso obnovljene 1
neurejene ceste, luknje 1
neurejeno cestiS;e 1
neurejeno cestice 1
neurejeno cestisce 2
neurejeno za pescce 1
neurejenost cest 2
neurejenost cest luknje, neurejeni odtoki (voda tece po cestiscih) 1
neurejenost cestisc 2
neurejenost prometnih povrsin, nekulturnost voznikov, kolesarjev in pescev 1
neurejenost voziS; 1
neurejne bankine 1
neutrjene bankine 1
nevzdrzevane ceste 1
nevzdrzevanost 2
nezasencene luci drugih voznikiv,objestnezi 1
ni kolesarke ceste 1
ni kolesarskih stez 1
ni plocnikov,, da nocni kolesarji nimajo luci na kolesu, pesci na cestah, luknjasta cesta nevarna 1
ni policije na cesti 1
ni vec zelene utripajoce luci 1
nurejenost,dotrajanost 1
objestnost 1
objestnost izsiljevanje prednosi, prehitra vo\nja 1
obvoz ozka cesta 1
omejitev hitrosti 1
omejitve kjer jih nebi blo potrebno,kjer bi bile potrebne jih pa ni 1
omejitve, kolone 1
omejitve, poclicaji se skrijjejo 1
ovinkasto cestiS;e 1
ovinki 1
ovinki luknjasta cesta 1
ovire 1
ozke ceste 1
parkiranje na plocniku 1
pesci 1
pesci hodijo po nepravi strani ceste slaba cesta 1
pesci niso vidni 1
pesci, ki se slabo vidijo, luknje na cesti 1
pesci,kolesarji 1
pesek na cesti 1
pocasna voznja 1
pocasni soferji ki ne upostevajo omejitve 1
pocasni vozniki slabe cesteoznake na cesti 1
pogovarjanje med voznjo po mobilnih telefonih 1
pokvarjen semafor 1
policijske kontrole 1
policijske zasede 1
popravila 1
popravila na cesti 1
poskodovana in slaba vozisca,slabe oznacbe,omejitve hitrosti so premalo logicne 1
poskodovane ceste 1
poskodovano cestisce 1
poskodovano vozisce 1
povrsina 1
predrzni in prepocasni vozniki 1