Raziskava zadovoljstva uporabnikov državnih cest

Basic Study Information

ADP - IDNo: DCESTE06
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DCESTE06_V1
Main author(s):
  • OMEGA consult, projektni management
Co-workers:
  • Kristl, Marko
  • Taylor, Nikolaj Alexander
  • Krivec, David
  • Bensa, Bruno
  • Bolko, Nina
Data file producer:
OMEGA consult - OMEGA consult, projektni management ( Ljubljana, Slovenija ; 2006)

Funding agency:

Direkcija Republike Slovenije za ceste

Project number:

2415-05-001289/0 (Direkcija Republike Slovenije za ceste)

Study Content

Keywords:

državne ceste, stanje cest v Sloveniji, število avtomobilov v gospodinjstvu, število prevoženih kilometrov na leto, vožnja v službo, ceste v tujini, prepustnost cest, vzdrževanje cest, prometna varnost na naših cestah, poznavanje Direkcije RS za ceste, državno cestno omrežje

Keywords ELSST:
CESTNI PROMET, PROMETNA VARNOST, CESTA, NAČRTOVANJE PROMETA, CESTNI PREVOZ

Topic Classification CESSDA
TRANSPORT, POTOVANJE IN MOBILNOST
Topic Classification CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Topic Classification ADP
državne ceste


Abstract:

Namen raziskave je bil pridobiti podatke o značilnostih opravljenih potovanj uporabnikov, o zadovoljstvu s ponujeno storitvijo, o zavedanju in mnenju glede upravljavca cest ter o prioritetah pri vzdrževanju in razvoju cest. Anketa se je izvajala v dveh delih. Prvi del - F1, je bil izveden med javnimi uporabniki cest, drugi del - F2, pa je bil izveden med poslovnimi uporabniki (menedžerji logistike oziroma prometa). Oba dela zajemata tri sklope: vrsto udeležbe v prometu, splošno ocenjevanje cestnega omrežja in seznanjenost z Direkcijo RS za ceste.

Methodology


Collection date: december 2006 - januar 2007
Date of production: None
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

F1 - posameznik ; F2 - podjetje

Universe:

F1 - osebe, starejše od 16 let ; F2 - predstavniki podjetij

Excluded:

F1 - Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

CATI, Trženjske, Medijske, Družbene raziskave in Svetovanje, d.o.o.

Sampling procedure:

F1 - Sistematično slučajno vzorčenje. Za vzorčni okvir je seznam vseh telefonskih naročnikov pri Telekomu. F2 - Predstavniki podjetij, za katere so državne ceste bistvenega pomena v njihovi poslovni dejavnosti. Vzorec zajema 24 poslovnih uporabnikov, ki so razdeljeni v tri kategorije: potniški avtobusni prevozniki (7), komercialni prevozniki in špediterji (12) in trgovski prevozniki in proizvajalci (5). Vzorec ni naključen.

Mode of data collection:

F1 - Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). ; F2 - Računalniško podprta telefonska anketa (CATI) in spletna anketa.

Weighting:

F1 - Spremenljivka "utez" je generirana glede na regionalne značilnosti (spol, starost in izobrazbo) tako, da proporcionalno odraža velikost regije. Vir osnovnih podatkov je Popis 2002. F2 - Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: DCESTE06 - Raziskava zadovoljstva uporabnikov državnih cest (javni uporabniki) [datoteka podatkov], 2006

File ID: DCESTE06_P1_SL

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 159
  • number of units: 1136

Title of Data file: DCESTE06 - Raziskava zadovoljstva uporabnikov državnih cest (poslovni uporabniki) [datoteka podatkov], 2006

File ID: DCESTE06_P2_SL

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 39
  • number of units: 24

Variable list

ID ID številka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1136 0 1 1136 568.5 328.079

Valid range from 1 to 1136

Q1 Za začetek bi vas vprašali ali imate vozniški izpit?

Value 22 Frequency
1 da 1007
2 ne 129
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1136 0

Valid range from 1 to 99

Q2_A Za katere kategorije vse pa imate vozniški izpit?

Value 31 Frequency
1 A - Motorna kolesa 325
2 B - Motorna vozila pri katerih največja dovoljena masa ne pr 668
3 C - Motorna vozila za prevoz tovora, pri katerih največja do 2
4 D - Motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za 0
5 E - Skupine vozil, katerih vlečna vozila spadajo v kategorij 0
6 F - Traktorji in traktorski priklopniki 6
7 G - Motokultivatorji in delovni stroji 0
8 H - Kolesa z motorjem 4
98 zavrnil 1
99 ne vem 1
Sysmiss 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 129

Valid range from 1 to 99

ID ID številka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1136 0 1 1136 568.5 328.079

Valid range from 1 to 1136

Q1 Za začetek bi vas vprašali ali imate vozniški izpit?

Value 2197 Frequency
1 da 1007
2 ne 129
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1136 0

Valid range from 1 to 99

Q2_A Za katere kategorije vse pa imate vozniški izpit?

Value 3196 Frequency
1 A - Motorna kolesa 325
2 B - Motorna vozila pri katerih največja dovoljena masa ne pr 668
3 C - Motorna vozila za prevoz tovora, pri katerih največja do 2
4 D - Motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za 0
5 E - Skupine vozil, katerih vlečna vozila spadajo v kategorij 0
6 F - Traktorji in traktorski priklopniki 6
7 G - Motokultivatorji in delovni stroji 0
8 H - Kolesa z motorjem 4
98 zavrnil 1
99 ne vem 1
Sysmiss 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 129

Valid range from 1 to 99

Q2_B Za katere kategorije še....

Value 4195 Frequency
1 A - Motorna kolesa 53
2 B - Motorna vozila pri katerih največja dovoljena masa ne pr 321
3 C - Motorna vozila za prevoz tovora, pri katerih največja do 35
4 D - Motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za 0
5 E - Skupine vozil, katerih vlečna vozila spadajo v kategorij 3
6 F - Traktorji in traktorski priklopniki 42
7 G - Motokultivatorji in delovni stroji 40
8 H - Kolesa z motorjem 17
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 625
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
511 625

Valid range from 1 to 99

Q2_C Za katere kategorije še....

Value 5194 Frequency
1 A - Motorna kolesa 3
2 B - Motorna vozila pri katerih največja dovoljena masa ne pr 3
3 C - Motorna vozila za prevoz tovora, pri katerih največja do 104
4 D - Motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za 12
5 E - Skupine vozil, katerih vlečna vozila spadajo v kategorij 21
6 F - Traktorji in traktorski priklopniki 48
7 G - Motokultivatorji in delovni stroji 28
8 H - Kolesa z motorjem 43
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 874
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
262 874

Valid range from 1 to 99

Q2_D Za katere kategorije še....

Value 6193 Frequency
1 A - Motorna kolesa 2
2 B - Motorna vozila pri katerih največja dovoljena masa ne pr 0
3 C - Motorna vozila za prevoz tovora, pri katerih največja do 0
4 D - Motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za 33
5 E - Skupine vozil, katerih vlečna vozila spadajo v kategorij 42
6 F - Traktorji in traktorski priklopniki 13
7 G - Motokultivatorji in delovni stroji 15
8 H - Kolesa z motorjem 20
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
125 1011

Valid range from 1 to 99

Q2_E Za katere kategorije še....

Value 7192 Frequency
1 A - Motorna kolesa 0
2 B - Motorna vozila pri katerih največja dovoljena masa ne pr 0
3 C - Motorna vozila za prevoz tovora, pri katerih največja do 0
4 D - Motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za 1
5 E - Skupine vozil, katerih vlečna vozila spadajo v kategorij 24
6 F - Traktorji in traktorski priklopniki 30
7 G - Motokultivatorji in delovni stroji 8
8 H - Kolesa z motorjem 11
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1062
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 1062

Valid range from 1 to 99

Q2_F Za katere kategorije še....

Value 8191 Frequency
1 A - Motorna kolesa 0
2 B - Motorna vozila pri katerih največja dovoljena masa ne pr 0
3 C - Motorna vozila za prevoz tovora, pri katerih največja do 0
4 D - Motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za 0
5 E - Skupine vozil, katerih vlečna vozila spadajo v kategorij 0
6 F - Traktorji in traktorski priklopniki 20
7 G - Motokultivatorji in delovni stroji 26
8 H - Kolesa z motorjem 9
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1081
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55 1081

Valid range from 1 to 99

Q2_G Za katere kategorije še....

Value 9190 Frequency
1 A - Motorna kolesa 0
2 B - Motorna vozila pri katerih največja dovoljena masa ne pr 0
3 C - Motorna vozila za prevoz tovora, pri katerih največja do 0
4 D - Motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za 0
5 E - Skupine vozil, katerih vlečna vozila spadajo v kategorij 0
6 F - Traktorji in traktorski priklopniki 0
7 G - Motokultivatorji in delovni stroji 17
8 H - Kolesa z motorjem 25
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1094
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 1094

Valid range from 1 to 99

Q2_H Za katere kategorije še....

Value 10189 Frequency
1 A - Motorna kolesa 0
2 B - Motorna vozila pri katerih največja dovoljena masa ne pr 0
3 C - Motorna vozila za prevoz tovora, pri katerih največja do 0
4 D - Motorna vozila za prevoz oseb, ki imajo poleg sedeža za 0
5 E - Skupine vozil, katerih vlečna vozila spadajo v kategorij 0
6 F - Traktorji in traktorski priklopniki 0
7 G - Motokultivatorji in delovni stroji 0
8 H - Kolesa z motorjem 16
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16 1120

Valid range from 1 to 99

Q3 Katerega leta ste naredili vozniški izpit.

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 129 1900 2006 1981.415 15.591

Valid range from 1900 to 2006

Q4A Za preteklih 7 dni nas zanima ali ste bili kot udeleženec v prometu prisotni na glavnih in regionalnih cestah kot voznik osebnega avtomobila?

Value 12187 Frequency
1 da 892
2 ne 244
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1136 0

Valid range from 1 to 99

Q4B ....kot sopotnik v osebnem avtomobilu

Value 13186 Frequency
1 da 605
2 ne 531
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1136 0

Valid range from 1 to 99

Q4C ....kot voznik tovornega vozila / avtobusa

Value 14185 Frequency
1 da 29
2 ne 1107
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1136 0

Valid range from 1 to 99

Q4D ....kot potnik v avtobusu

Value 15184 Frequency
1 da 136
2 ne 1000
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1136 0

Valid range from 1 to 99

Q4E ....kot motorist

Value 16183 Frequency
1 da 21
2 ne 1115
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1136 0

Valid range from 1 to 99

Q4F ....kot kolesar

Value 17182 Frequency
1 da 123
2 ne 1013
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1136 0

Valid range from 1 to 99

Q4G ....kot pešec

Value 18181 Frequency
1 da 584
2 ne 551
98 zavrnil 0
99 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1136 0

Valid range from 1 to 99

Q4_A Na kakšen način ste bili v preteklih sedmih dnevih PRETEŽNO udeleženi v prometu na glavnih in regionalnih cestah?

Value 19180 Frequency
1 voznik osebnega avtomobila 765
2 sopotnik v osebnem avtomobilu 170
3 voznik tovornega vozila / avtobusa 9
4 potnik v avtobusu 35
5 motorist 3
6 kolesar 17
7 pešec 73
98 zavrnil 4
99 ne vem 2
Sysmiss 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1078 58

Valid range from 1 to 99

Q5 Sedaj pa vas prosimo, da približno ocenite SKUPNO dolžino poti v kilometrih ki ste jo v zadnjih sedmih dneh opravili na glavnih in regionalnih cestah (za PRETEŽNI način udeležbe).

Value 20179 Frequency
1 manj kot 10 km 61
2 10 do 49 km 155
3 50 do 99 km 151
4 100 do 249 km 324
5 250 do 499 km 219
6 500 do 999 km 103
7 1000 km ali več 56
98 zavrnil 3
99 ne vem 7
Sysmiss 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1079 57

Valid range from 1 to 99

Q6A_A Kakšen je bil namen vašega potovanja po glavnih in regionalnih cestah kot voznika osebnega avtomobila?

Value 21178 Frequency
1 na delo 305
2 poslovno potovanje 55
3 v šolo osebno 18
4 na počitnice 10
5 na obisk 145
6 po nakupih 173
7 na izlet 31
8 zasebni opravki 138
9 drugo 16
98 zavrnil 1
99 ne vem 2
Sysmiss 242
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 242

Valid range from 1 to 99

Q6A_B Še kakšen namen...

Value 22177 Frequency
1 na delo 38
2 poslovno potovanje 12
3 v šolo osebno 6
4 na počitnice 1
5 na obisk 95
6 po nakupih 148
7 na izlet 24
8 zasebni opravki 113
9 drugo 13
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 686
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 686

Valid range from 1 to 99

Q6A_C Še kakšen namen...

Value 23176 Frequency
1 na delo 9
2 poslovno potovanje 4
3 v šolo osebno 2
4 na počitnice 1
5 na obisk 12
6 po nakupih 33
7 na izlet 7
8 zasebni opravki 24
9 drugo 8
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1036
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
100 1036

Valid range from 1 to 99

Q6A_D Še kakšen namen...

Value 24175 Frequency
1 na delo 2
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo osebno 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 3
6 po nakupih 1
7 na izlet 4
8 zasebni opravki 4
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14 1122

Valid range from 1 to 99

Q6A_E Še kakšen namen...

Value 25174 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo osebno 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6A_F Še kakšen namen...

Value 26173 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo osebno 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6A_G Še kakšen namen...

Value 27172 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo osebno 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6A_H Še kakšen namen...

Value 28171 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo osebno 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6ADR Drugo

Value 29170 Frequency
Solske obveznosi 1
bolnisnica 1
bozicno praznosvanje 1
cel teden je bil doma in ni prevozil niti km 1
da se premaknem iz kraja a v kraj b 1
domov okoli 1
gledaliS;e 1
izobraževanje dela izpit 1
k masi , gre po potrebi (obcina...) 1
k zdravniku 2
kopanje v termah in rekreacija 1
na lov 1
na smucanje 1
na vikend k ocetu 1
nujni opravki 1
obiski 1
obiski sorodnikov 1
ogledi 1
pot v sluzbo 2
potovanje na tekme 1
prosti cas 1
raztavsa 1
rekreacija 2
silvestrovanje 2
sluzba 2
sprehod 1
studij 1
trznica dom vikend 1
varstvo vnukov 1
zabava 2
zale 1
zdravnik 1
zdravniku 1
zdravstveni dom 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40

Q6B_A Kakšen je bil namen vašega potovanja po glavnih in regionalnih cestah kot sopotnika v osebnem avtomobilu?

Value 30169 Frequency
1 na delo 68
2 poslovno potovanje 14
3 v šolo 12
4 na počitnice 8
5 na obisk 161
6 po nakupih 150
7 na izlet 44
8 zasebni opravki 111
9 drugo 22
98 zavrnil 4
99 ne vem 11
Sysmiss 531
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
605 531

Valid range from 1 to 99

Q6B_B Še kakšen namen...

Value 31168 Frequency
1 na delo 1
2 poslovno potovanje 3
3 v šolo 1
4 na počitnice 0
5 na obisk 36
6 po nakupih 57
7 na izlet 9
8 zasebni opravki 24
9 drugo 8
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 997
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
139 997

Valid range from 1 to 99

Q6B_C Še kakšen namen...

Value 32167 Frequency
1 na delo 1
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 2
4 na počitnice 0
5 na obisk 3
6 po nakupih 2
7 na izlet 1
8 zasebni opravki 7
9 drugo 2
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18 1118

Valid range from 1 to 99

Q6B_D Še kakšen namen...

Value 33166 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 1
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 1135

Valid range from 1 to 99

Q6B_E Še kakšen namen...

Value 34165 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6B_F Še kakšen namen...

Value 35164 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6B_G Še kakšen namen...

Value 36163 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6B_H Še kakšen namen...

Value 37162 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6BDR Drugo

Value 38161 Frequency
da sem bila poleg udelezena 1
domov 1
k zdravniku 1
kot voznik 1
malo izhoda 1
na novoletno zabavo 1
na pokopalisce 2
na zabavo 2
nisem bil kot sopotnik 1
obiski 1
obiski zabav 1
opravila 1
po opravkihz 1
pot do doma ker studiram v Ljubljani 1
praznovanje novega leta 1
prevoz v bolnico 1
rekreacija 2
sola 1
sport 1
sportna aktivnost 1
sprehod 1
spremljnje drugih oseb pri obveznostih 1
treningi 1
vracali smo se iz pocitnic 1
zabava 3
zabave 1
zale ob iski zal 1
zurat 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33

Q6C_A Kakšen je bil namen vašega potovanja po glavnih in regionalnih cestah kot voznika tovornega vozila/avtobusa?

Value 39160 Frequency
1 na delo 17
2 poslovno potovanje 5
3 v šolo 0
4 na počitnice 1
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 2
9 drugo 7
98 zavrnil 1
99 ne vem 2
Sysmiss 1101
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35 1101

Valid range from 1 to 99

Q6C_B Še kakšen namen...

Value 40159 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6C_C Še kakšen namen...

Value 41158 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6C_D Še kakšen namen...

Value 42157 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6C_E Še kakšen namen...

Value 43156 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6C_F Še kakšen namen...

Value 44155 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6C_G Še kakšen namen...

Value 45154 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6C_H Še kakšen namen...

Value 46153 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6CDR Drugo

Value 47152 Frequency
del sluzbe 1
sluzba 2
sluzbasem voznik avtobusa 1
sluzbena linija 1
sluzbeno 1
voznja v ljubljano 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7

Q6D_A Kakšen je bil namen vašega potovanja po glavnih in regionalnih cestah kot potnika v avtobusu?

Value 48151 Frequency
1 na delo 37
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 12
4 na počitnice 2
5 na obisk 12
6 po nakupih 12
7 na izlet 24
8 zasebni opravki 23
9 drugo 10
98 zavrnil 2
99 ne vem 4
Sysmiss 998
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
138 998

Valid range from 1 to 99

Q6D_B Še kakšen namen...

Value 49150 Frequency
1 na delo 2
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 1
7 na izlet 2
8 zasebni opravki 4
9 drugo 1
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1126
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 1126

Valid range from 1 to 99

Q6D_C Še kakšen namen...

Value 50149 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6D_D Še kakšen namen...

Value 51148 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6D_E Še kakšen namen...

Value 52147 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6D_F Še kakšen namen...

Value 53146 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6D_G Še kakšen namen...

Value 54145 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6D_H Še kakšen namen...

Value 55144 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6DDR Drugo

Value 56143 Frequency
domov 1
izlet 1
k zdravniku sem sel 1
na srecanje sem sel 1
ogled predstave 1
potovanje na tekme 1
prevoz domov 1
sola 1
v bolniSnice 1
vracanje domov 1
zdravnik 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11

Q6E_A Kakšen je bil namen vašega potovanja po glavnih in regionalnih cestah kot motorista?

Value 57142 Frequency
1 na delo 2
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 2
6 po nakupih 0
7 na izlet 4
8 zasebni opravki 6
9 drugo 7
98 zavrnil 0
99 ne vem 2
Sysmiss 1113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 1113

Valid range from 1 to 99

Q6E_B Še kakšen namen...

Value 58141 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6E_C Še kakšen namen...

Value 59140 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6E_D Še kakšen namen...

Value 60139 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6E_E Še kakšen namen...

Value 61138 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6E_F Še kakšen namen...

Value 62137 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6E_G Še kakšen namen...

Value 63136 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6E_H Še kakšen namen...

Value 64135 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6EDR Drugo

Value 65134 Frequency
iz u\itka 1
kar tako sem se okrog vozil 1
nic 1
prosti cas 1
rekreativno 1
za sprostitev 1
zabava 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7

Q6F_A Kakšen je bil namen vašega potovanja po glavnih in regionalnih cestah kot kolesarja?

Value 66133 Frequency
1 na delo 6
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 10
6 po nakupih 18
7 na izlet 11
8 zasebni opravki 27
9 drugo 49
98 zavrnil 0
99 ne vem 2
Sysmiss 1013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
123 1013

Valid range from 1 to 99

Q6F_B Še kakšen namen...

Value 67132 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 2
6 po nakupih 3
7 na izlet 2
8 zasebni opravki 2
9 drugo 2
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11 1125

Valid range from 1 to 99

Q6F_C Še kakšen namen...

Value 68131 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6F_D Še kakšen namen...

Value 69130 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6F_E Še kakšen namen...

Value 70129 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6F_F Še kakšen namen...

Value 71128 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6F_G Še kakšen namen...

Value 72127 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6F_H Še kakšen namen...

Value 73126 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6FDR Drugo

Value 74125 Frequency
REKREACIJA 1
Sport 1
bila na kolesarski stezi, ne na reg cesti 1
k zdravniku 1
kar tako sem kolesaril 1
kor rekreacija 1
pokopalisca 1
razgibavanje 1
rekeacija 1
rekracija 1
rekreacija 25
rekreacijski 1
rekreacijsko 1
rekreativno 2
sport 3
sportno kolesarjenje 1
spotr 1
sprehod 1
sprostitev 4
za razgibavanje 1
za swproscanje 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51

Q6G_A Kakšen je bil namen vašega potovanja po glavnih in regionalnih cestah kot pešca?

Value 75124 Frequency
1 na delo 35
2 poslovno potovanje 5
3 v šolo 2
4 na počitnice 1
5 na obisk 50
6 po nakupih 93
7 na izlet 65
8 zasebni opravki 114
9 drugo 201
98 zavrnil 4
99 ne vem 15
Sysmiss 551
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
585 551

Valid range from 1 to 99

Q6G_B Še kakšen namen...

Value 76123 Frequency
1 na delo 2
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 7
6 po nakupih 15
7 na izlet 4
8 zasebni opravki 19
9 drugo 12
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1077
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 1077

Valid range from 1 to 99

Q6G_C Še kakšen namen...

Value 77122 Frequency
1 na delo 1
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 1
6 po nakupih 3
7 na izlet 2
8 zasebni opravki 0
9 drugo 1
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
8 1128

Valid range from 1 to 99

Q6G_D Še kakšen namen...

Value 78121 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6G_E Še kakšen namen...

Value 79120 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6G_F Še kakšen namen...

Value 80119 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6G_G Še kakšen namen...

Value 81118 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6G_H Še kakšen namen...

Value 82117 Frequency
1 na delo 0
2 poslovno potovanje 0
3 v šolo 0
4 na počitnice 0
5 na obisk 0
6 po nakupih 0
7 na izlet 0
8 zasebni opravki 0
9 drugo 0
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 1136

Valid range from 1 to 99

Q6GDR Drugo

Value 83116 Frequency
SPREHOD 1
Sport 2
avto se mi je pokvaril 1
do avtobusa sport 1
do avtobusne postaje 1
dodtop do mikrolokacije 1
domov 1
hoja do postaje 2
hoja do trgovine 1
k zdravniku 1
kot rekreacija 1
malo za razgibavanje,sprehodi 1
na avtobusno postajo 1
na kavico 1
na posto 1
na sprehod 3
na sprehod grema z zeno 1
najti avto,krajse relacije 1
ni bla na regionalni cesti se ej prej zmotila 1
nic vec 1
opravki, vecerni sprehod 1
otroke vodi v solo 1
pesacenje do avtobusa 1
porabljanje prostega casa 1
pot domov 1
pot v cerkev, kot rekreacija 1
potovanje do postajalisc 1
prehod 1
prehod cez cesto 1
razgibavanje 1
rekreaacija 1
rekreacija 35
rekreacija, do trgovine, poslovni oprevki 1
rekreacije 1
rekreacijs 1
rekreacijski 1
rekreativno 3
rekreqacija 1
resreacija 1
sel sem do avtobusne postaje 1
spehod 2
sport 3
spreghod 1
sprehod 101
sprehod in u\itek v naravi 1
sprehod,raznasanje gasilskih koledarjev 1
sprehodi 14
sprehodi ob cesti 1
sprehodi oziroma hoja po cesti 1
sprehodi po gozdu 1
sprostitev 2
srehod 1
trg 1
v ,mestzo 1
za sprostritev 1
zabava 2
zdravniku 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
215

Q7A Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom potovanja na delo?

Value 84115 Frequency
1 več kot 5-krat 154
2 od 4 do vključno 5-krat 135
3 od 2 do vključno 3-krat 97
4 enkrat 24
98 zavrnil 7
99 ne vem 5
Sysmiss 714
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
422 714

Valid range from 1 to 99

Q7B Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom poslovnega potovanja?

Value 85114 Frequency
1 več kot 5-krat 30
2 od 4 do vključno 5-krat 18
3 od 2 do vključno 3-krat 25
4 enkrat 11
98 zavrnil 1
99 ne vem 2
Sysmiss 1049
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
87 1049

Valid range from 1 to 99

Q7C Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom osebnega potovanja v šolo?

Value 86113 Frequency
1 več kot 5-krat 5
2 od 4 do vključno 5-krat 15
3 od 2 do vključno 3-krat 17
4 enkrat 7
98 zavrnil 1
99 ne vem 2
Sysmiss 1089
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47 1089

Valid range from 1 to 99

Q7D Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom potovanja na počitnice?

Value 87112 Frequency
1 več kot 5-krat 1
2 od 4 do vključno 5-krat 1
3 od 2 do vključno 3-krat 4
4 enkrat 13
98 zavrnil 0
99 ne vem 2
Sysmiss 1115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21 1115

Valid range from 1 to 99

Q7E Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom potovanja na obisk?

Value 88111 Frequency
1 več kot 5-krat 48
2 od 4 do vključno 5-krat 71
3 od 2 do vključno 3-krat 174
4 enkrat 101
98 zavrnil 1
99 ne vem 3
Sysmiss 738
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
398 738

Valid range from 1 to 99

Q7F Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom potovanja po nakupih?

Value 89110 Frequency
1 več kot 5-krat 67
2 od 4 do vključno 5-krat 86
3 od 2 do vključno 3-krat 262
4 enkrat 104
98 zavrnil 1
99 ne vem 1
Sysmiss 615
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
521 615

Valid range from 1 to 99

Q7G Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom potovanja na izlet?

Value 90109 Frequency
1 več kot 5-krat 17
2 od 4 do vključno 5-krat 10
3 od 2 do vključno 3-krat 68
4 enkrat 92
98 zavrnil 0
99 ne vem 5
Sysmiss 944
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 944

Valid range from 1 to 99

Q7H Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom potovanja po zasebnih opravkih

Value 91108 Frequency
1 več kot 5-krat 110
2 od 4 do vključno 5-krat 83
3 od 2 do vključno 3-krat 169
4 enkrat 77
98 zavrnil 5
99 ne vem 6
Sysmiss 686
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 686

Valid range from 1 to 99

Q7I Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom potovanja....(navedeno pod drugo)

Value 92107 Frequency
1 več kot 5-krat 7
2 od 4 do vključno 5-krat 3
3 od 2 do vključno 3-krat 9
4 enkrat 17
98 zavrnil 0
99 ne vem 1
Sysmiss 1099
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37 1099

Valid range from 1 to 99

Q7J Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom potovanja....(navedeno pod drugo)

Value 93106 Frequency
1 več kot 5-krat 7
2 od 4 do vključno 5-krat 3
3 od 2 do vključno 3-krat 10
4 enkrat 10
98 zavrnil 2
99 ne vem 0
Sysmiss 1104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32 1104

Valid range from 1 to 99

Q7K Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom potovanja....(navedeno pod drugo)

Value 94105 Frequency
1 več kot 5-krat 2
2 od 4 do vključno 5-krat 4
3 od 2 do vključno 3-krat 0
4 enkrat 1
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 1129

Valid range from 1 to 99

Q7L Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom potovanja....(navedeno pod drugo)

Value 95104 Frequency
1 več kot 5-krat 2
2 od 4 do vključno 5-krat 0
3 od 2 do vključno 3-krat 4
4 enkrat 5
98 zavrnil 0
99 ne vem 0
Sysmiss 1125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11 1125

Valid range from 1 to 99

Q7M Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom potovanja....(navedeno pod drugo)

Value 96103 Frequency
1 več kot 5-krat 1
2 od 4 do vključno 5-krat 1
3 od 2 do vključno 3-krat 4
4 enkrat 0
98 zavrnil 1
99 ne vem 0
Sysmiss 1129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 1129

Valid range from 1 to 99

Q7N Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom potovanja....(navedeno pod drugo)

Value 97102 Frequency
1 več kot 5-krat 13
2 od 4 do vključno 5-krat 8
3 od 2 do vključno 3-krat 17
4 enkrat 8
98 zavrnil 3
99 ne vem 2
Sysmiss 1085
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 1085

Valid range from 1 to 99

Q7O Kolikokrat ste se v zadnjem tednu udeležili v prometu po glavnih in regionalnih cestah z namenom potovanja....(navedeno pod drugo)

Value 98101 Frequency
1 več kot 5-krat 76
2 od 4 do vključno 5-krat 33
3 od 2 do vključno 3-krat 65
4 enkrat 35
98 zavrnil 2
99 ne vem 4
Sysmiss 921
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
215 921

Valid range from 1 to 99

Q8 Koliko kilometrov bi ocenili, da ste prevozili v zadnjih dvanajstih mesecih po glavnih in regionalnih cestah?

Value 99100 Frequency
0 1
20 1
60 1
70 2
80 1
100 4
110 1
144 1
150 5
200 8
250 1
300 8
350 1
400 6
500 9
520 1
600 6
700 6
800 6
1000 28
1200 2
1500 15
1800 1
2000 35
2400 2
2500 8
3000 24
3500 2
4000 18
5000 45
5500 3
6000 18
6850 1
7000 22
7500 2
7800 1
8000 30
8400 1
9000 15
10000 98
11000 5
11300 1
12000 33
12200 1
12500 2
13000 6
13750 1
14000 9
14400 1
14560 1
15000 87
16000 8
17000 5
18000 14
19000 2
20000 69
21000 1
22000 2
22353 1
24000 1
25000 31
27000 2
28000 1
30000 32
31000 1
35000 11
36000 2
36400 1
40000 5
42000 1
45000 2
50000 10
55000 1
60000 8
75000 1
76000 1
90000 2
99999 5
100000 7
110000 1
130000 1
150000 3
160000 1
200000 1
240000 1
300000 2
500000 2
700000 1
999999 ne vem 65
Sysmiss 244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 244

Valid range from 0 to 999999

Q9 Kaj vas NAJBOLJ moti med vožnjo po glavnih in regionalnih cestah, ko se vozite kot potnik, voznik ali sovoznik??

Value 10099 Frequency
1 gneča/zastoji 107
2 drugi vozniki 125
3 prehitra vožnja 98
4 delo na cesti 45
5 tovornjaki/avtobusi/traktorji 28
6 neuporaba smernikov 9
7 nevarno prehitevanje 52
8 izpušni plini/onesnaženje 1
9 vožnja po napačnem pasu 3
10 slaba vožnja 36
11 gostota prometa 14
12 drugo 383
13 nič 74
98 zavrnil 1
99 ne vem 6
Sysmiss 154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 154

Valid range from 1 to 99

Q9DR Drugo

Value 10198 Frequency
Ceste... 1
MOTORIST 1
Pesek na cestah,luknje... 1
Prehitevanje tovornjak tovornjaka 1
Slaba vzdrzevanost... 1
Slabe ceste 1
Slabe ceste,luknje... 1
Slabe ceste,she posebej na robovih... 1
Slabe ceste... 4
UDARNE JAME GRBINE KO NAREWDIJO NOVI ASFALT PRIKLJUCEK NOVEGA ASFALTA SIGNALIZACIJA 1
Unicene ceste,slaba vzdrzevanost,luknje v cestah... 1
agresivni vozniki 1
agresivnost sovoznikov 1
agresivnost voznikov 1
bankine, 1
c 1
ce mi kdo za "ritjo vozi", prepocasna voznja 1
ce niso spluzene 1
cesta ni urejena 1
ceste 2
ceste so slabe in luknjaste 1
ceste v slabem stanju 1
cestnina 1
da ne odstranijo znakov delo na cesti 1
da nekdo vozi 60 kljub temu da je omejitev 90 1
da se drugi pogovarjajo po mobitelih,ko vozijo 1
da se ljudje ne dr 1
da se ni asvalta po celi cesti 1
da so ceste se vedno v slabem stanju, pa slabe oznacbe 1
delne zapore slabe ceste 1
dolge luci 1
dolge luci drugih voznikov 1
drugi vozniki ne upostevajo pravil 1
gneca prisotnost tovornjakarjev slaba vzdrzevanost 1
grbine na cesti luknjavost pokavost cest 1
grbine na tleh ni plocnika 1
guzva 1
guzva na cesti unicene ceste od kamijonov 1
huliganske voznje 1
izsiljevanje aroganca nepremisljenost voznikov 1
izsiljevanje prednosti 2
izsiljevanje,prehitevanje 1
jame 1
jame na cesti 1
kaksen pesec ki skoci na cesto 1
katastrofalne cestne razmere 1
ker sem starejsa vse po malem ker nisem izkusena 1
ker so mi po krivici vzeli vozniSki izpit, ker policaji goljufajo z alkotesti in radarji 1
kolesarji 1
kolesarji in motoristi ki se ne drzijo prometnih pravil 1
kolesarji ne vozijo po kolesarski cesti 1
kolone zastoji,na cestninskih postajah 1
koloni semafori 1
krSenje predpisov 1
kvaliteta 1
kvaliteta ceste 1
kvaliteta cestisca 1
lezeci policaji 1
luci 1
luci iz nasprotne smeri 1
lukjne na cestah 1
luknjaste ceste, manjkajo krizisca, semaforji 1
luknje 3
luknje na cestah 7
luknje na cestah, slabe ceste, zelo oske ceste 1
luknje na cesti 5
luknje na cesti, slaba cesta 1
luknje v cesti 2
luknje v cesti, ni plocnikov, 1
luknje vna cestiscu ni bankin vsaka cesta skoz vsako vas ovinki nevarni 1
megla 1
meglenke (proti veceru) na drugih avtomobilih in zaradi tega nic ne vidi 1
mobiteli med voznjo 1
moti jo ko vozi moz 1
motoristi 1
motoristi, ko ti prehitro vozijo in prehitevajo 1
nasproti vozeca vozila, pesci ki jih ne opazim 1
ne drzijo se predpisane hitrosti 1
ne vzdrzevanje cest 1
nedisciplina, premalo nadzora glede hitrih voznikov 1
nejasne prepovedi omejitev hitrosti zunaj naselja 1
nekultura drugih voznikov 1
nekultura,nespoStovanje drugih voznikov 1
nekulturni mladi vozniki 1
neodgovornost drugih voznikov 1
neosvetljenost na cesti 1
neosvetljenost svetlobnih znakov ob cesti 1
neoznaceni robovi preozke ceste 1
neprilagojena hitrost, slabe reakcije voznikov,premajhna razdalja med vozili 1
neprimerna voznja mencanje starejsih ljudi 1
neprimerna voznja ostalih 1
neprimerne omejitve 1
neravno cestisca 1
nerazumna prometna signalizacija 1
nerazumne omejitve hitrost 1
neredno vzdrzevane 1
nerodno postavljena prometna signalizacija 1
nervoza drugih 1
nervoza drugih voznikov 1
nespostovanje predpisov 1
nesramni sopotniki 1
nestrpni vozniki 1
nestrpni, neodgovorni, agresivni vozniki 1
nestrpnost 1
nestrpnost in izsiljevanje 1
nestrpnost na cestah 1
nestrpnost voznikov 1
neupoStevanje predpisov 1
neupostevanje predpisov in varnost 1
neupostevanje prometnih predpisov 1
neurejei prehodi, neosvetljeni 1
neurejene bankine 3
neurejene bankine in osvetljava 1
neurejene bankine poleti,ker ni pregledno in ne vidis divjadi,ki prileti 1
neurejene bankine, pesci na cesti 1
neurejene bankine, slabe ceste 1
neurejene bankine,slabo cestisce,ni plocnikov 1
neurejene ceste 6
neurejene ceste , ki \e ve; let niso obnovljene 1
neurejene ceste, luknje 1
neurejeno cestiS;e 1
neurejeno cestice 1
neurejeno cestisce 2
neurejeno za pescce 1
neurejenost cest 2
neurejenost cest luknje, neurejeni odtoki (voda tece po cestiscih) 1
neurejenost cestisc 2
neurejenost prometnih povrsin, nekulturnost voznikov, kolesarjev in pescev 1
neurejenost voziS; 1
neurejne bankine 1
neutrjene bankine 1
nevzdrzevane ceste 1
nevzdrzevanost 2
nezasencene luci drugih voznikiv,objestnezi 1
ni kolesarke ceste 1
ni kolesarskih stez 1
ni plocnikov,, da nocni kolesarji nimajo luci na kolesu, pesci na cestah, luknjasta cesta nevarna 1
ni policije na cesti 1
ni vec zelene utripajoce luci 1
nurejenost,dotrajanost 1
objestnost 1
objestnost izsiljevanje prednosi, prehitra vo\nja 1
obvoz ozka cesta 1
omejitev hitrosti 1
omejitve kjer jih nebi blo potrebno,kjer bi bile potrebne jih pa ni 1
omejitve, kolone 1
omejitve, poclicaji se skrijjejo 1
ovinkasto cestiS;e 1
ovinki 1
ovinki luknjasta cesta 1
ovire 1
ozke ceste 1
parkiranje na plocniku 1
pesci 1
pesci hodijo po nepravi strani ceste slaba cesta 1
pesci niso vidni 1
pesci, ki se slabo vidijo, luknje na cesti 1
pesci,kolesarji 1
pesek na cesti 1
pocasna voznja 1
pocasni soferji ki ne upostevajo omejitve 1
pocasni vozniki slabe cesteoznake na cesti 1
pogovarjanje med voznjo po mobilnih telefonih 1
pokvarjen semafor 1
policijske kontrole 1
policijske zasede 1
popravila 1
popravila na cesti 1
poskodovana in slaba vozisca,slabe oznacbe,omejitve hitrosti so premalo logicne 1
poskodovane ceste 1
poskodovano cestisce 1
poskodovano vozisce 1
povrsina 1
predrzni in prepocasni vozniki 1