Slovensko javno mnenje 2003/3: Nacionalna in mednarodna varnost; vojaški poklic

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM033
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM033_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
 • Malešič, Marjan
Co-workers:
 • Malnar, Brina
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Švara, Sergio
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Broder, Živa
 • Kovačič, Matej
 • Bebler, Anton
 • Jelušič, Ljubica
 • Vegič, Vinko
 • Garb, Maja
 • Trifunović, Jelena
 • Grošelj, Klemen
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani
ORC - Obramboslovni raziskovalni center, Univerza v Ljubljani

Place; date:

Ljubljana; 2003

Funding agency:

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

Study Content

Keywords:

dejavniki ogrožanja varnosti, vojaška ogroženost Slovenije, lasten odziv v primeru oborožene agresije na Slovenijo, izbira vojaškega poklica, delovanje Slovenske vojske, uvedba dodatnih predmetov v srednje šole, služenje vojaškega roka, naloge vojske, sodelovanje v mednarodnih mirovnih operacijah, izdatki za obrambo Slovenije, ženske v vojaškem poklicu, civilno služenje vojaškega roka, dejavniki ogrožanja miru v Evropi, pričakovanje pomoči Sloveniji, ukrepi za zagotavljanje vojaške varnosti, sprejem Slovenije v Nato, posledice sprejema Slovenije v NATO, obveznosti Slovenije ob sprejemu v NATO

Keywords ELSST:
DRŽAVNA VARNOST, VARNOSTNA IN OBRAMBNA POLITIKA DRŽAVE, MEDNARODNO SODELOVANJE, MEDNARODNA POLITIKA, MIR, MIROVNE SILE, VOJAŠKI NABOR, VOJAŠKI NABOR, VOJSKA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - spori, varnost in mir
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
ogrožanje varnosti
varnostna kultura
varnostni sistem Slovenije
varnostne integracije v Evropi
vojaški poklic
zadovoljstvo, vrednote in zaupanje
odnod do politike, strank in volitve
medijski blok
demografija


Abstract:

Temeljni cilj raziskave je, na eni strani, proučevanje soodvisnosti med spremenjenimi mednarodnimi varnostnimi okoliščinami in socialno-ekonomskimi, političnimi, varnostnimi in vrednotnimi spremembami v Sloveniji, ter na drugi strani potrebo po prilagajanju nacionalnovarnostnega sistema naše države zahtevam, ki izhajajo iz evropskih integracijskih procesov, na drugi strani. Raziskava ugotavlja stališča javnosti do različnih segmentov nacionalnovarnostne politike in sistema Slovenije ter do drugih za nacionalno varnost pomembnih problemov in pojavov. Posebno pozornost pa je raziskava posvetila tudi stališčem javnosti do odprave vojaškega roka in uvedbe popolnoma poklicne vojske v Sloveniji ter spremembi načina zagotavljanja rezevnih sil Slovenske vojske.

Methodology


Collection date: 3 oktober 2003 - 20 november 2003
Date of production: 2003
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Izbor je bil slučajni, kjer je imela na končni stopnji vsaka oseba iz populacije enako verjetnost vključitve v vzorec. Izbor je bil opravljen dvostopenjsko. Izbor PSU na prvi stopnji je bil narejen slučajno z verjetnostjo sorazmerno velikosti CEA (Clusters of Enumeration Areas) glede na definicijo populacije, ter predhodno stratificirano po 12 regijah*6 tipov naselij. Na drugi stopnji je bilo znotraj vsakega od izbranih CEA po postopku enostavnega slučajnega izbora izbrano fiksno število oseb z imeni in priimki ter naslovi. Raziskava je bila izvedena na reprezentativnem vzorcu (N=1632) polnoletnih državljanov Republike Slovenije; realizirani vzorec N=1065.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM033 - Slovensko javno mnenje 2003/3: Nacionalna in mednarodna varnost; vojaški poklic [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 426
 • number of units: 1065

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

zac_ura zacetek ob uri

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1052 13 7 21 14.502 3.082

Valid range from 7 to 21

zac_min zacetek ob minut

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1052 13 0 59 20.687 17.76

Valid range from 0 to 59

v101 Se pocutite varno ali ogrozeno?

Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo?

Value 31 Frequency
1 varno 872
2 ogrozeno 147
9 ne vem, b.o. 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1019 46 1 2

Valid range from 1 to 2

zac_ura zacetek ob uri

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1052 13 7 21 14.502 3.082

Valid range from 7 to 21

zac_min zacetek ob minut

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1052 13 0 59 20.687 17.76

Valid range from 0 to 59

v101 Se pocutite varno ali ogrozeno?

Če razmišljate o trenutnem družbenem in političnem položaju, ali se na splošno počutite varno ali ogroženo?

Value 3424 Frequency
1 varno 872
2 ogrozeno 147
9 ne vem, b.o. 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1019 46 1 2

Valid range from 1 to 2

v102a unicevanje okolja Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo.

a) uničevanje okolja

Value 4423 Frequency
1 sploh ne 64
2 malo 236
3 srednje 485
4 zelo mocno 267
9 ne vem, b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1052 13 1 4

Valid range from 1 to 4

v102b naravne in tehnoloske nesrece Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo.

b) naravne in tehnološke nesreče

Value 5422 Frequency
1 sploh ne 82
2 malo 373
3 srednje 436
4 zelo mocno 147
9 ne vem, b.o. 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1038 27 1 4

Valid range from 1 to 4

v102c vojaske groznje s strani drugih drzav Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo.

c) vojaške grožnje s strani drugih držav

Value 6421 Frequency
1 sploh ne 498
2 malo 350
3 srednje 123
4 zelo mocno 61
9 ne vem, b.o. 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1032 33 1 4

Valid range from 1 to 4

v102d zaostajanje na podrocju znanosti in tehn Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo.

d) zaostajanje na področju znanosti in tehnologije

Value 7420 Frequency
1 sploh ne 151
2 malo 350
3 srednje 400
4 zelo mocno 117
9 ne vem, b.o. 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1018 47 1 4

Valid range from 1 to 4

v102e razprodaja druzbenega premozenja Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo.

e) razprodaja družbenega premoženja

Value 8419 Frequency
1 sploh ne 70
2 malo 195
3 srednje 354
4 zelo mocno 398
9 ne vem, b.o. 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1017 48 1 4

Valid range from 1 to 4

v102f prometne nesrece Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo.

f) prometne nesreče

Value 9418 Frequency
1 sploh ne 45
2 malo 183
3 srednje 382
4 zelo mocno 436
9 ne vem, b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1046 19 1 4

Valid range from 1 to 4

v102g kriminal Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo.

g) kriminal

Value 10417 Frequency
1 sploh ne 15
2 malo 142
3 srednje 432
4 zelo mocno 466
9 ne vem, b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1055 10 1 4

Valid range from 1 to 4

v102h mamila, narkotiki Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo.

h) mamila, narkotiki

Value 11416 Frequency
1 sploh ne 20
2 malo 146
3 srednje 405
4 zelo mocno 480
9 ne vem, b.o. 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1051 14 1 4

Valid range from 1 to 4

v102i begunci in ilegalni priseljenci Koliko po vašem mnenju naslednji dejavniki ogrožajo varnost Slovenije? Ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da ti dejavniki varnost Slovenije sploh ne ogrožajo, 2 - malo, 3 - srednje in 4, da ti dejavniki varnost Slovenije zelo močno ogrožajo.

i) begunci in ilegalni priseljenci

Value 12415 Frequency
1 sploh ne 132
2 malo 369
3 srednje 338
4 zelo mocno 203
9 ne vem, b.o. 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1042 23 1 4

Valid range from 1 to 4

v103a gospodarski problemi In sedaj ocenite še naslednje dejavnike, koliko ti ogrožajo varnost Slovenije? Ali jo sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

a) gospodarski problemi

Value 13414 Frequency
1 sploh ne 48
2 malo 270
3 srednje 435
4 zelo mocno 285
9 ne vem, b.o. 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1038 27 1 4

Valid range from 1 to 4

v103b terorizem In sedaj ocenite še naslednje dejavnike, koliko ti ogrožajo varnost Slovenije? Ali jo sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

b) terorizem

Value 14413 Frequency
1 sploh ne 428
2 malo 379
3 srednje 157
4 zelo mocno 66
9 ne vem, b.o. 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1030 35 1 4

Valid range from 1 to 4

v103c skrajni nacionalizem In sedaj ocenite še naslednje dejavnike, koliko ti ogrožajo varnost Slovenije? Ali jo sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

c) skrajni nacionalizem

Value 15412 Frequency
1 sploh ne 234
2 malo 454
3 srednje 227
4 zelo mocno 71
9 ne vem, b.o. 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
986 79 1 4

Valid range from 1 to 4

v103d notranjepoliticna nestabilnost In sedaj ocenite še naslednje dejavnike, koliko ti ogrožajo varnost Slovenije? Ali jo sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

d) notranjepolitična nestabilnost

Value 16411 Frequency
1 sploh ne 128
2 malo 319
3 srednje 386
4 zelo mocno 165
9 ne vem, b.o. 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
998 67 1 4

Valid range from 1 to 4

v103e konflikti na ozemlju nekdanje Jugoslavij In sedaj ocenite še naslednje dejavnike, koliko ti ogrožajo varnost Slovenije? Ali jo sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

e) konflikti na ozemlju nekdanje Jugoslavije

Value 17410 Frequency
1 sploh ne 227
2 malo 367
3 srednje 316
4 zelo mocno 117
9 ne vem, b.o. 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1027 38 1 4

Valid range from 1 to 4

v103f brezposelnost In sedaj ocenite še naslednje dejavnike, koliko ti ogrožajo varnost Slovenije? Ali jo sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

f) brezposelnost

Value 18409 Frequency
1 sploh ne 33
2 malo 149
3 srednje 385
4 zelo mocno 490
9 ne vem, b.o. 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1057 8 1 4

Valid range from 1 to 4

v103g nalezljive bolezni In sedaj ocenite še naslednje dejavnike, koliko ti ogrožajo varnost Slovenije? Ali jo sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

g) nalezljive bolezni - AIDS ipd.

Value 19408 Frequency
1 sploh ne 192
2 malo 511
3 srednje 244
4 zelo mocno 81
9 ne vem, b.o. 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1028 37 1 4

Valid range from 1 to 4

v013h samomori In sedaj ocenite še naslednje dejavnike, koliko ti ogrožajo varnost Slovenije? Ali jo sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

h) samomori

Value 20407 Frequency
1 sploh ne 104
2 malo 255
3 srednje 415
4 zelo mocno 277
9 ne vem, b.o. 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1051 14 1 4

Valid range from 1 to 4

v103i revscina In sedaj ocenite še naslednje dejavnike, koliko ti ogrožajo varnost Slovenije? Ali jo sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

i) revščina

Value 21406 Frequency
1 sploh ne 34
2 malo 181
3 srednje 502
4 zelo mocno 338
9 ne vem, b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1055 10 1 4

Valid range from 1 to 4

v103j majhna nataliteta In sedaj ocenite še naslednje dejavnike, koliko ti ogrožajo varnost Slovenije? Ali jo sploh ne, malo, srednje ali jo zelo močno?

j) majhna nataliteta, zmanjševanje števila rojstev

Value 22405 Frequency
1 sploh ne 48
2 malo 201
3 srednje 402
4 zelo mocno 392
9 ne vem, b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 22 1 4

Valid range from 1 to 4

v201_1 enakost med spoloma Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (Možnih je več odgovorov!)

enakost med spoloma

Value 23404 Frequency
1 ni izbral 598
3 izbral 448
9 ne vem, b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1046 19 1 3

Valid range from 1 to 3

v201_2 zascita okolja Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (Možnih je več odgovorov!)

zaščita okolja

Value 24403 Frequency
1 ni izbral 332
3 izbral 714
9 ne vem, b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1046 19 1 3

Valid range from 1 to 3

v201_3 svetovni mir Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (Možnih je več odgovorov!)

svetovni mir

Value 25402 Frequency
1 ni izbral 352
3 izbral 694
9 ne vem, b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1046 19 1 3

Valid range from 1 to 3

v201_4 boj proti rasizmu Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (Možnih je več odgovorov!)

boj proti rasizmu

Value 26401 Frequency
1 ni izbral 652
3 izbral 393
9 ne vem, b.o. 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1045 20 1 3

Valid range from 1 to 3

v201_5 obramba Slovenije Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (Možnih je več odgovorov!)

obramba Slovenije

Value 27400 Frequency
1 ni izbral 579
3 izbral 466
9 ne vem, b.o. 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1045 20 1 3

Valid range from 1 to 3

v201_6 versko prepricanje Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (Možnih je več odgovorov!)

versko prepričanje

Value 28399 Frequency
1 ni izbral 844
3 izbral 202
9 ne vem, b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1046 19 1 3

Valid range from 1 to 3

v201_7 zdruzevanje Evrope Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (Možnih je več odgovorov!)

združevanje Evrope

Value 29398 Frequency
1 ni izbral 730
3 izbral 316
9 ne vem, b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1046 19 1 3

Valid range from 1 to 3

v201_8 boj proti revscini Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (Možnih je več odgovorov!)

boj proti revščini

Value 30397 Frequency
1 ni izbral 262
3 izbral 783
9 ne vem, b.o. 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1045 20 1 3

Valid range from 1 to 3

v201_9 svoboda posameznika Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (Možnih je več odgovorov!)

svoboda posameznika

Value 31396 Frequency
1 ni izbral 490
3 izbral 556
9 ne vem, b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1046 19 1 3

Valid range from 1 to 3

v201_10 clovekove pravice Za katere od naštetih stvari je po vašem mnenju vredno tvegati in nekaj tudi žrtvovati? (Možnih je več odgovorov!)

človekove pravice

Value 32395 Frequency
1 ni izbral 262
3 izbral 784
9 ne vem, b.o. 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1046 19 1 3

Valid range from 1 to 3

v202 Kako bi se vedli v primeru agresije na S

Kako bi se vi osebno vedli v primeru oborožene agresije na Slovenijo?

Value 33394 Frequency
1 boril bi se z orozjem 279
2 boril bi se na drug nacin 580
3 ne bi se niti boril, niti upiral 148
9 ne vem, b.o. 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 58 1 3

Valid range from 1 to 3

v203 Za kateri predmet bi se odlocili?

Če bi imeli možnost uvesti v srednje šole nek predmet, za katerega od ponujenih bi se najprej odločili? (Možen je le en odgovor!)

Value 34393 Frequency
1 mirovna vzgoja 76
2 obrambna vzgoja 31
3 vojaska vzgoja 15
4 zascita in resevanje 133
5 verska vzgoja 68
6 clovekoljubje 151
7 kultura miru in nenasilja 377
8 ekologija 180
9 ne vem, b.o 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1031 34 1 8

Valid range from 1 to 8

v301a mocne obrambne in varnostne strukture Kako ocenjujete navedene dejavnike za zagotovitev varnosti in utrditev mednarodnega položaja Slovenije? Ocenite z lestvico od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da so ti dejavniki popolnoma nepomembni, in 7, da so dejavniki zelo pomembni.

a)močne obrambne in varnostne strukture

Value 35392 Frequency
1 popolnoma nepomembno 97
2 2 118
3 3 178
4 4 237
5 5 166
6 6 92
7 zelo pomembno 134
9 ne vem, b.o. 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 43 1 7

Valid range from 1 to 7

v301b visoka stopnja politicne trdnosti Kako ocenjujete navedene dejavnike za zagotovitev varnosti in utrditev mednarodnega položaja Slovenije? Ocenite z lestvico od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da so ti dejavniki popolnoma nepomembni, in 7, da so dejavniki zelo pomembni.

b)visoka stopnja politične trdnosti

Value 36391 Frequency
1 popolnoma nepomembno 24
2 2 37
3 3 113
4 4 197
5 5 197
6 6 215
7 zelo pomembno 236
9 ne vem, b.o. 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1019 46 1 7

Valid range from 1 to 7

v301c visoka stopnja gospodarske trdnosti Kako ocenjujete navedene dejavnike za zagotovitev varnosti in utrditev mednarodnega položaja Slovenije? Ocenite z lestvico od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da so ti dejavniki popolnoma nepomembni, in 7, da so dejavniki zelo pomembni.

c)visoka stopnja gospodarske trdnosti

Value 37390 Frequency
1 popolnoma nepomembno 15
2 2 18
3 3 54
4 4 112
5 5 161
6 6 238
7 zelo pomembno 428
9 ne vem, b.o. 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1026 39 1 7

Valid range from 1 to 7

v302 Kdo ima odlocilno vlogo pri ohranjanju s

Kdo od naštetih ima po vaši oceni odločilno vlogo pri ohranjanju suverenosti in neodvisnosti Slovenije? (Možen je en odgovor).

Value 38389 Frequency
1 predsednik republike 137
2 policija 15
3 vojska 35
4 vlada 205
5 parlament 177
6 drzavljani Slovenije 448
9 ne vem, b.o. 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1017 48 1 6

Valid range from 1 to 6

v303 Kaj je pomembno za prezivetje druzbe v p

Kaj je po vašem mnenju najbolj pomembno za preživetje določene družbe v primeru oboroženega napada? (Možen je en odgovor)

Value 39388 Frequency
1 oborozeno upiranje sovrazniku 246
2 ohranjanje administrativne in politicn 88
3 ohranjanje lastnega gospodarstva 82
4 zascita ljudi, materialnih in kulturni 442
5 ohranjanje komunikacijske dejavnosti v 65
6 neoborozeno upiranje sovrazniku 49
7 se sploh ne upira 18
9 ne vem, b.o. 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 75 1 7

Valid range from 1 to 7

v304a Vojska naj varuje pred zunanjim napadalc V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da se sploh ne strinjate in 5 da se v celoti strinjate.

a) Vojska naj varuje državo pred morebitnim zunanjim napadalcem.

Value 40387 Frequency
1 sploh se ne strinjam 36
2 ne strinjam se 21
3 niti-niti 86
4 strinjam se 431
5 v celoti se strinjam 478
9 ne vem, b.o. 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1052 13 1 5

Valid range from 1 to 5

v304b Vojska naj sodeluje pri javnih delih. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da se sploh ne strinjate in 5 da se v celoti strinjate.

b) Vojska naj sodeluje pri gradnji cest, spravilu pridelkov in drugih javnih delih.

Value 41386 Frequency
1 sploh se ne strinjam 141
2 ne strinjam se 234
3 niti-niti 177
4 strinjam se 340
5 v celoti se strinjam 153
9 ne vem, b.o. 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1045 20 1 5

Valid range from 1 to 5

v304c Vojska naj vzgaja mladino v domoljubnem V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da se sploh ne strinjate in 5 da se v celoti strinjate.

c) Vojska naj vzgaja mladino v domoljubnem duhu.

Value 42385 Frequency
1 sploh se ne strinjam 108
2 ne strinjam se 150
3 niti-niti 178
4 strinjam se 403
5 v celoti se strinjam 202
9 ne vem, b.o. 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1041 24 1 5

Valid range from 1 to 5

v304d Vojska naj pomaga v primeru naravnih nes V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da se sploh ne strinjate in 5 da se v celoti strinjate.

d) Vojska naj pomaga v primeru naravnih, ekoloških in drugih nesreč

Value 43384 Frequency
1 sploh se ne strinjam 9
2 ne strinjam se 17
3 niti-niti 41
4 strinjam se 401
5 v celoti se strinjam 584
9 ne vem, b.o. 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1052 13 1 5

Valid range from 1 to 5

v304e Vojska naj prevzame drzavno oblast v svo V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da se sploh ne strinjate in 5 da se v celoti strinjate.

e) Če se zdi to potrebno, naj vojska prevzame državno oblast v svoje roke.

Value 44383 Frequency
1 sploh se ne strinjam 438
2 ne strinjam se 325
3 niti-niti 125
4 strinjam se 101
5 v celoti se strinjam 46
9 ne vem, b.o. 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1035 30 1 5

Valid range from 1 to 5

v304f Vojska naj skrbi za vojasko usposobljeno V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da se sploh ne strinjate in 5 da se v celoti strinjate.

f) Vojska naj skrbi za vojaško usposobljenost in naj se ne vmešava v politična dogajanja v državi.

Value 45382 Frequency
1 sploh se ne strinjam 34
2 ne strinjam se 51
3 niti-niti 107
4 strinjam se 384
5 v celoti se strinjam 467
9 ne vem, b.o. 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 22 1 5

Valid range from 1 to 5

v304g Vojska naj sodeluje v mednarodnih operac V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da se sploh ne strinjate in 5 da se v celoti strinjate.

g) Vojska naj sodeluje v mednarodnih mirovnih in humanitarnih operacijah.

Value 46381 Frequency
1 sploh se ne strinjam 43
2 ne strinjam se 62
3 niti-niti 138
4 strinjam se 507
5 v celoti se strinjam 288
9 ne vem, b.o. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1038 27 1 5

Valid range from 1 to 5

v304h Vojska naj nadomesca stavkajoce delavce. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da se sploh ne strinjate in 5 da se v celoti strinjate.

h) Vojska naj v času večjih stavk nadomešča stavkajoče delavce.

Value 47380 Frequency
1 sploh se ne strinjam 423
2 ne strinjam se 358
3 niti-niti 133
4 strinjam se 94
5 v celoti se strinjam 23
9 ne vem, b.o. 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1031 34 1 5

Valid range from 1 to 5

v304i Vojska naj pomaga policiji pri varnosti. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da se sploh ne strinjate in 5 da se v celoti strinjate.

i) Vojska naj pomaga policiji pri zagotavljanju reda in varnosti.

Value 48379 Frequency
1 sploh se ne strinjam 140
2 ne strinjam se 179
3 niti-niti 181
4 strinjam se 389
5 v celoti se strinjam 150
9 ne vem, b.o. 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1039 26 1 5

Valid range from 1 to 5

v304j Vojska naj pomaga policiji na meji. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da se sploh ne strinjate in 5 da se v celoti strinjate.

j) Vojska naj pomaga policiji pri varovanju meje pred prehodi ilegalcev.

Value 49378 Frequency
1 sploh se ne strinjam 63
2 ne strinjam se 130
3 niti-niti 139
4 strinjam se 475
5 v celoti se strinjam 241
9 ne vem, b.o. 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1048 17 1 5

Valid range from 1 to 5

v304k Vojska naj se bori proti terorizmu. V kolikšni meri se strinjate z naslednjimi opredelitvami nalog vojske v družbi? Ocenite z lestvico od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni da se sploh ne strinjate in 5 da se v celoti strinjate.

k) Vojska naj se bori proti terorizmu.

Value 50377 Frequency
1 sploh se ne strinjam 43
2 ne strinjam se 82
3 niti-niti 150
4 strinjam se 443
5 v celoti se strinjam 320
9 ne vem, b.o. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1038 27 1 5

Valid range from 1 to 5

v305 Slo vojska naj v primeru vecje naravne n

Ali naj Slovenska vojska v primeru večje naravne nesreče:

Value 51376 Frequency
1 takoj priskoci na pomoc 675
2 pocaka na poziv civilnih oblasti 329
3 resevanje prepusti civilni zasciti 38
9 ne vem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1042 23 1 3

Valid range from 1 to 3

v306 Ali bi morala biti verska duhovna oskrba

V Slovensko vojsko je bila leta 2001 uvedena verska duhovna oskrba vojakov (vojaški duhovniki). Kaj menite, ali bi morala biti verska duhovna oskrba urejena:

Value 52375 Frequency
1 samo za vernike avtohtonih cerkva v Sl 100
2 za vernike vseh verskih skupnosti v Sl 203
3 za vse vojake 534
4 proti duhovni oskrbi v SV 170
9 ne vem, b.o. 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 58 1 4

Valid range from 1 to 4

v307 Podpirate sodelovanje Slo v mednarodnih

Ali podpirate sodelovanje Slovenije v mednarodnih mirovnih operacijah ali ne?

Value 53374 Frequency
1 da, podpiram 745
2 ne, ne podpiram 272
9 ne vem, b. o. 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1017 48 1 2

Valid range from 1 to 2

v308a s poklicnimi vojaki (Če da) Kako naj bi po vašem mnenju Slovenija sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

a) s poklicnimi vojaki

Value 54373 Frequency
1 da 696
2 ne 72
9 ne vem, b.o. 111
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 297 1 2

Valid range from 1 to 2

v308b s civilnim osebjem (Če da) Kako naj bi po vašem mnenju Slovenija sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

b) s civilnim osebjem (mirovni nadzorniki, opazovalci ipd.)

Value 55372 Frequency
1 da 454
2 ne 301
9 ne vem, b.o. 124
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
755 310 1 2

Valid range from 1 to 2

v308c s prostovoljci izmed vojakov na sluzenju (Če da) Kako naj bi po vašem mnenju Slovenija sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

c) s prostovoljci izmed vojakov na služenju vojaškega roka

Value 56371 Frequency
1 da 440
2 ne 305
9 ne vem, b.o. 134
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
745 320 1 2

Valid range from 1 to 2

v308d s prostovoljci izmed vojakov v rezervni (Če da) Kako naj bi po vašem mnenju Slovenija sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

d) s prostovoljci izmed vojakov v rezervni sestavi (rezervisti)

Value 57370 Frequency
1 da 393
2 ne 358
9 ne vem, b.o. 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 314 1 2

Valid range from 1 to 2

v308e financno oziroma materialno (Če da) Kako naj bi po vašem mnenju Slovenija sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

e) finančno oziroma materialno

Value 58369 Frequency
1 da 386
2 ne 354
9 ne vem, b.o. 139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
740 325 1 2

Valid range from 1 to 2

v308f z zagotavljanjem prehoda preko slo (Če da) Kako naj bi po vašem mnenju Slovenija sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

f) z zagotavljanjem prehoda mirovnim silam preko slovenskega ozemlja in zračnega prostora

Value 59368 Frequency
1 da 583
2 ne 168
9 ne vem, b.o. 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
751 314 1 2

Valid range from 1 to 2

v308g s policisti (Če da) Kako naj bi po vašem mnenju Slovenija sodelovala v mednarodnih mirovnih operacijah?

g) s policisti

Value 60367 Frequency
1 da 417
2 ne 340
9 ne vem, b.o. 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
757 308 1 2

Valid range from 1 to 2

v309a v humanitarnih operacijah, brez orozja Ali soglašate ali ne soglašate s tem, da Slovenska vojska sodeluje v naslednjih nalogah izven Slovenije?

a) v humanitarnih operacijah, brez orožja

Value 61366 Frequency
1 da 931
2 ne 112
9 ne vem, b.o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 22 1 2

Valid range from 1 to 2

v309b v operacijah za vzdrzevanje miru Ali soglašate ali ne soglašate s tem, da Slovenska vojska sodeluje v naslednjih nalogah izven Slovenije?

b) v operacijah za vzdrževanje miru, kjer se orožje lahko uporabi samo v samoobrambi

Value 62365 Frequency
1 da 781
2 ne 250
9 ne vem, b.o. 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1031 34 1 2

Valid range from 1 to 2

v309c v bojnih operacijah za vzpostavitev miru Ali soglašate ali ne soglašate s tem, da Slovenska vojska sodeluje v naslednjih nalogah izven Slovenije?

c) v bojnih operacijah za vzpostavitev miru

Value 63364 Frequency
1 da 392
2 ne 625
9 ne vem, b.o. 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1017 48 1 2

Valid range from 1 to 2

v310_1 s tem zagotavlja vojasko varnost Slo Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada predvsem pošilja vojake in policiste v mirovne operacije v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (Možnih je več odgovorov)

ker s tem zagotavlja tudi vojaško varnost Slovenije

Value 64363 Frequency
1 ni izbral 715
3 izbral 275
9 ne vem, b.o. 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 75 1 3

Valid range from 1 to 3

v310_2 s tem preprecuje ponovni izbruh konflikt Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada predvsem pošilja vojake in policiste v mirovne operacije v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (Možnih je več odgovorov)

ker s tem preprečuje ponovni izbruh konfliktov

Value 65362 Frequency
1 ni izbral 580
3 izbral 410
9 ne vem, b.o. 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
990 75 1 3

Valid range from 1 to 3

v310_3 ker so tam slo gospodarski interesi Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada predvsem pošilja vojake in policiste v mirovne operacije v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (Možnih je več odgovorov)

ker so tam slovenski gospodarski interesi

Value 66361 Frequency
1 ni izbral 502
3 izbral 489
9 ne vem, b.o. 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 74 1 3

Valid range from 1 to 3

v310_4 Slo s tem zagotavlja notranjo varnost Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada predvsem pošilja vojake in policiste v mirovne operacije v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (Možnih je več odgovorov)

ker Slovenija s tem zagotavlja svojo notranjo varnost (preprečuje prihod ilegalnih priseljencev, mednarodni terorizem, organiziran kriminal)

Value 67360 Frequency
1 ni izbral 636
3 izbral 355
9 ne vem, b.o. 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 74 1 3

Valid range from 1 to 3

v310_5 s tem Slo skrbi za svoj mednarodni ugled Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada predvsem pošilja vojake in policiste v mirovne operacije v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (Možnih je več odgovorov)

ker s tem Slovenija skrbi za svoj mednarodni ugled

Value 68359 Frequency
1 ni izbral 464
3 izbral 527
9 ne vem, b.o. 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
991 74 1 3

Valid range from 1 to 3

v310_6 to je zahteval NATO kot pogoj za vstop Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada predvsem pošilja vojake in policiste v mirovne operacije v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (Možnih je več odgovorov)

ker je to zahtevala zveza NATO kot pogoj za vstop v njeno članstvo

Value 69358 Frequency
1 ni izbral 629
3 izbral 355
9 ne vem, b.o. 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
984 81 1 3

Valid range from 1 to 3

v310_7 zeli pomagati drzavam nekdanje Jugoslavi Zakaj po vašem mnenju slovenska vlada predvsem pošilja vojake in policiste v mirovne operacije v Bosno in Hercegovino ter na Kosovo? (Možnih je več odgovorov)

ker želi pomagati državam nekdanje Jugoslavije

Value 70357 Frequency
1 ni izbral 601
3 izbral 388
9 ne vem, b.o. 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 76 1 3

Valid range from 1 to 3

v311 Slo z drzavami nekdanje Jugoslavije sode

Kaj menite, ali Slovenija z državami na ozemlju nekdanje Jugoslavije sodeluje preveč, ravno prav ali premalo?

Value 71356 Frequency
1 prevec 94
2 ravno prav 558
3 premalo 327
9 ne vem, b.o. 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
979 86 1 3

Valid range from 1 to 3

v312_1 v drzave na ozemlju bivse Jugoslavije V katere predele sveta bi morala Slovenija, po vašem mnenju, prispevati vojake in policiste v mirovne operacije? (Možnih je več odgovorov!)

v države na ozemlju bivše Jugoslavije

Value 72355 Frequency
1 ni izbral 45
3 izbral 595
8 nasprotuje sodelovanju Slp 271
9 ne vem, b.o. 154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
640 425 1 3

Valid range from 1 to 3

v312_2 v Irak, Afganistan V katere predele sveta bi morala Slovenija, po vašem mnenju, prispevati vojake in policiste v mirovne operacije? (Možnih je več odgovorov!)

v Irak, Afganistan

Value 73354 Frequency
1 ni izbral 529
3 izbral 111
8 nasprotuje sodelovanju Slp 271
9 ne vem, b.o. 154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
640 425 1 3

Valid range from 1 to 3

v312_3 v Kongo, Liberijo V katere predele sveta bi morala Slovenija, po vašem mnenju, prispevati vojake in policiste v mirovne operacije? (Možnih je več odgovorov!)

v Kongo, Liberijo

Value 74353 Frequency
1 ni izbral 579
3 izbral 61
8 nasprotuje sodelovanju Slp 271
9 ne vem, b.o. 154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
640 425 1 3

Valid range from 1 to 3

v312_4 v Vzhodni Timor V katere predele sveta bi morala Slovenija, po vašem mnenju, prispevati vojake in policiste v mirovne operacije? (Možnih je več odgovorov!)

v Vzhodni Timor

Value 75352 Frequency
1 ni izbral 581
3 izbral 59
8 nasprotuje sodelovanju Slp 271
9 ne vem, b.o. 154
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
640 425 1 3

Valid range from 1 to 3

v313 Obrambni izdatki v Slo v prihodnje...

Ali naj bi bili obrambni izdatki v Sloveniji v prihodnje po vašem mnenju:

Value 76351 Frequency
1 vecji kot doslej 157
2 enaki kot doslej 441
3 manjsi kot doslej 383
9 ne vem, b.o. 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
981 84 1 3

Valid range from 1 to 3

v314_1 Za katere naloge Sv bi moralo biti namen

Za katere naloge Slovenske vojske bi moralo biti namenjenega več denarja, materialnih sredstev in kadrov kot doslej? Izberite najprej prvo nalogo in nato še drugo nalogo Slovenske vojske. (Dva odgovora; razvrsti!)

Value 77350 Frequency
1 za zagotavljanje vojaske obrambe Slo 381
2 za izpolnjevanje mednarodnih vojaskih 68
3 za sodelovanje v nalogah pomoci v Slo 391
4 za sodelovanje v mednarodnih mirovnih 104
5 drugo 6
6 za nobeno 67
9 ne vem, b.o. 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
950 115 1 5

Valid range from 1 to 5

v314_2 Za katere naloge Sv bi moralo biti namen

Za katere naloge Slovenske vojske bi moralo biti namenjenega več denarja, materialnih sredstev in kadrov kot doslej? Izberite najprej prvo nalogo in nato še drugo nalogo Slovenske vojske. (Dva odgovora; razvrsti!)

Value 78349 Frequency
1 za zagotavljanje vojaske obrambe Slo 143
2 za izpolnjevanje mednarodnih vojaskih 104
3 za sodelovanje v nalogah pomoci v Slo 280
4 za sodelovanje v mednarodnih mirovnih 282
5 drugo 56
6 za nobeno 95
9 ne vem, b.o. 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 200 1 5

Valid range from 1 to 5

v315 Castniki Sv ne smejo biti clani politicn

Častniki Slovenske vojske ne smejo biti člani političnih strank. Ali to odobravate, ali ne odobravate?

Value 79348 Frequency
1 da, odobravam 776
2 ne, ne odobravam 223
9 ne vem, b.o. 66
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 66 1 2

Valid range from 1 to 2

v316 Koliko verjetno je, da bo Slo se potrebo

Koliko verjetno je, da bo Slovenija v prihodnosti še potrebovala vojsko?

Value 80347 Frequency
1 zelo verjetno 148
2 verjetno 354
3 malo verjetno 453
4 sploh ni verjetno 75
9 ne vem, b.o. 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1030 35 1 4

Valid range from 1 to 4

v317_1 civilno zascito V nacionalnovarnostnem sistemu obstajajo poleg vojaške obrambe tudi druge sestavine obrambe in zaščite. Katere izmed naštetih sestavin bi bilo potrebno po vašem mnenju v Sloveniji bolj krepiti? (Možnih je več odgovorov!)

civilno zaščito

Value 81346 Frequency
1 ni izbral 313
3 izbral 657
9 ne vem, b.o. 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
970 95 1 3

Valid range from 1 to 3

v317_2 gospodarsko obrambo V nacionalnovarnostnem sistemu obstajajo poleg vojaške obrambe tudi druge sestavine obrambe in zaščite. Katere izmed naštetih sestavin bi bilo potrebno po vašem mnenju v Sloveniji bolj krepiti? (Možnih je več odgovorov!)

gospodarsko obrambo

Value 82345 Frequency
1 ni izbral 438
3 izbral 528
9 ne vem, b.o. 99
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 99 1 3

Valid range from 1 to 3

v317_3 psiholosko obrambo V nacionalnovarnostnem sistemu obstajajo poleg vojaške obrambe tudi druge sestavine obrambe in zaščite. Katere izmed naštetih sestavin bi bilo potrebno po vašem mnenju v Sloveniji bolj krepiti? (Možnih je več odgovorov!)

psihološko obrambo (delovanje množičnih medijev v kriznih razmerah)

Value 83344 Frequency
1 ni izbral 683
3 izbral 285
9 ne vem, b.o. 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
968 97 1 3

Valid range from 1 to 3

v317_4 obrambne priprave politicnih institucij V nacionalnovarnostnem sistemu obstajajo poleg vojaške obrambe tudi druge sestavine obrambe in zaščite. Katere izmed naštetih sestavin bi bilo potrebno po vašem mnenju v Sloveniji bolj krepiti? (Možnih je več odgovorov!)

obrambne priprave oblastnih in političnih institucij

Value 84343 Frequency
1 ni izbral 848
3 izbral 117
9 ne vem, b.o. 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 100 1 3

Valid range from 1 to 3

v317_5 priprave za druge neoborozene oblike odp V nacionalnovarnostnem sistemu obstajajo poleg vojaške obrambe tudi druge sestavine obrambe in zaščite. Katere izmed naštetih sestavin bi bilo potrebno po vašem mnenju v Sloveniji bolj krepiti? (Možnih je več odgovorov!)

priprave za druge neoborožene oblike odpora

Value 85342 Frequency
1 ni izbral 631
3 izbral 336
9 ne vem, b.o. 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 98 1 3

Valid range from 1 to 3

v318a susa 2003 Kako bi ocenili delovanje slovenskega sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naslednjih nedavnih dogodkih:

a) suša 2003

Value 86341 Frequency
1 zelo neuspesno 142
2 neuspesno 353
3 niti-niti 340
4 uspesno 132
5 zelo uspesno 15
9 ne vem, b.o. 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 83 1 5

Valid range from 1 to 5

v318b hrusev ozig Kako bi ocenili delovanje slovenskega sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naslednjih nedavnih dogodkih:

b) hrušev ožig

Value 87340 Frequency
1 zelo neuspesno 54
2 neuspesno 224
3 niti-niti 302
4 uspesno 252
5 zelo uspesno 16
9 ne vem, b.o. 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 217 1 5

Valid range from 1 to 5

v318c SARS-atipicna pljucnica Kako bi ocenili delovanje slovenskega sistema zaščite, reševanja in pomoči ob naslednjih nedavnih dogodkih:

c) SARS-atipična pljučnica

Value 88339 Frequency
1 zelo neuspesno 37
2 neuspesno 83
3 niti-niti 263
4 uspesno 321
5 zelo uspesno 66
9 ne vem, b.o. 295
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 295 1 5

Valid range from 1 to 5

v401a Org. za varnost in sodelovanje v Evropi Ocenite, ali poznate in če poznate, koliko zaupate naslednjim institucijam, ki se ukvarjajo z evropskimi varnostnimi problemi? Zaupanje ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tej instituciji sploh nič ne zaupate in 4, da instituciji v celoti zaupate.

a) Organizacija za varnost in sodelovanjev Evropi

Value 89338 Frequency
1 sploh nic ne zaupam 44
2 le malo zaupam 305
3 precej zaupam 275
4 v celoti zaupam 81
8 ne poznam 291
9 ne vem, b.o. 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
705 360 1 4

Valid range from 1 to 4

v401b Evropska unija Ocenite, ali poznate in če poznate, koliko zaupate naslednjim institucijam, ki se ukvarjajo z evropskimi varnostnimi problemi? Zaupanje ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tej instituciji sploh nič ne zaupate in 4, da instituciji v celoti zaupate.

b) Evropska unija

Value 90337 Frequency
1 sploh nic ne zaupam 50
2 le malo zaupam 342
3 precej zaupam 419
4 v celoti zaupam 171
8 ne poznam 36
9 ne vem, b.o. 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
982 83 1 4

Valid range from 1 to 4

v401c NATO Ocenite, ali poznate in če poznate, koliko zaupate naslednjim institucijam, ki se ukvarjajo z evropskimi varnostnimi problemi? Zaupanje ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tej instituciji sploh nič ne zaupate in 4, da instituciji v celoti zaupate.

c) NATO

Value 91336 Frequency
1 sploh nic ne zaupam 128
2 le malo zaupam 389
3 precej zaupam 342
4 v celoti zaupam 128
8 ne poznam 35
9 ne vem, b.o. 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
987 78 1 4

Valid range from 1 to 4

v401d OZN Ocenite, ali poznate in če poznate, koliko zaupate naslednjim institucijam, ki se ukvarjajo z evropskimi varnostnimi problemi? Zaupanje ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tej instituciji sploh nič ne zaupate in 4, da instituciji v celoti zaupate.

d) Organizacija združenih narodov (OZN)

Value 92335 Frequency
1 sploh nic ne zaupam 68
2 le malo zaupam 319
3 precej zaupam 382
4 v celoti zaupam 175
8 ne poznam 65
9 ne vem, b.o. 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
944 121 1 4

Valid range from 1 to 4

v401e Svet Evrope Ocenite, ali poznate in če poznate, koliko zaupate naslednjim institucijam, ki se ukvarjajo z evropskimi varnostnimi problemi? Zaupanje ocenite na lestvici od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tej instituciji sploh nič ne zaupate in 4, da instituciji v celoti zaupate.

e) Svet Evrope

Value 93334 Frequency
1 sploh nic ne zaupam 50
2 le malo zaupam 283
3 precej zaupam 341
4 v celoti zaupam 115
8 ne poznam 191
9 ne vem, b.o. 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 276 1 4

Valid range from 1 to 4

v402 Ali je odlocitev za clanstvo Slo v EU ko

V Sloveniji je letos potekal referendum, na katerem smo se odločili za članstvo v EU. Ali menite, da je ta odločitev za Slovenijo koristna, ali nekoristna?

Value 94333 Frequency
1 je koristna 801
2 ni koristna 156
9 ne vem, b.o. 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
957 108 1 2

Valid range from 1 to 2

v403 Ali je odlocitev za clanstvo Slo v NATO

Marca letos je potekal tudi referendum, na katerem smo se odločili za članstvo v zvezi NATO. Ali menite, da je ta odločitev za Slovenijo koristna, ali nekoristna?

Value 95332 Frequency
1 je koristna 634
2 ni koristna 295
9 ne vem, b.o. 136
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 136 1 2

Valid range from 1 to 2

v404 Na NATO referendumu je glasoval...

Če ste se udeležili referenduma o članstvu v NATO, kako ste glasovali?

Value 96331 Frequency
1 za clanstvo 484
2 proti clanstvu 182
3 nisem se udelezil 253
8 ne zelim odgovoriti 112
9 b.o. 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 146 1 3

Valid range from 1 to 3

v405 Kaj vas je prepricalo pri NATO odlocitvi

Kaj od navedenega vas je najbolj prepričalo pri vaši odločitvi glede vstopa Slovenije v zvezo NATO? (Možen je le en odgovor!)

Value 97330 Frequency
1 trditve vlade 69
2 trditve nasprotnikov NATO 32
3 strah dogodkov v nekdanji Jugoslaviji 50
4 tuji drzavniki, ki so obiskali Slo 33
5 nastopi uglednih slovenskih osebnosti 78
6 v svojo odlocitev sem bil ze dolgo pre 361
7 nic od tega 326
9 ne vem, ne spomnim se 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
623 442 1 6

Valid range from 1 to 6

v406a povecal ugled Slo v mednarodni skupnosti Pogledi ljudi na prednosti in slabosti članstva v NATU niso povsem enotni. Kako verjetne bodo po vašem mnenju naslednje posledice vključitve Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tovrstne posledice sploh niso verjetne, 4 pa pomeni, da so takšne posledice zelo verjetne.

a) povečal se bo ugled Slovenije v mednarodni skupnosti

Value 98329 Frequency
1 sploh ni verjetno 71
2 malo verjetno 399
3 precej verjetno 373
4 zelo verjetno 164
9 ne vem, b.o. 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1007 58 1 4

Valid range from 1 to 4

v406b z NATO bo omejena suverenost Slo Pogledi ljudi na prednosti in slabosti članstva v NATU niso povsem enotni. Kako verjetne bodo po vašem mnenju naslednje posledice vključitve Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tovrstne posledice sploh niso verjetne, 4 pa pomeni, da so takšne posledice zelo verjetne.

b) s članstvom v NATO bo omejena suverenost Slovenije

Value 99328 Frequency
1 sploh ni verjetno 110
2 malo verjetno 415
3 precej verjetno 327
4 zelo verjetno 110
9 ne vem, b.o. 103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 103 1 4

Valid range from 1 to 4

v406c slo oborozene sile lazji dostop do sodob Pogledi ljudi na prednosti in slabosti članstva v NATU niso povsem enotni. Kako verjetne bodo po vašem mnenju naslednje posledice vključitve Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tovrstne posledice sploh niso verjetne, 4 pa pomeni, da so takšne posledice zelo verjetne.

c) slovenske oborožene sile bodo imele lažji dostop do sodobnejšega orožja

Value 100327 Frequency
1 sploh ni verjetno 37
2 malo verjetno 206
3 precej verjetno 501
4 zelo verjetno 257
9 ne vem, b.o. 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1001 64 1 4

Valid range from 1 to 4

v406d olajsalo delovanje Slo v EU Pogledi ljudi na prednosti in slabosti članstva v NATU niso povsem enotni. Kako verjetne bodo po vašem mnenju naslednje posledice vključitve Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tovrstne posledice sploh niso verjetne, 4 pa pomeni, da so takšne posledice zelo verjetne.

d) to bo olajšalo delovanje Slovenije v EU

Value 101326 Frequency
1 sploh ni verjetno 79
2 malo verjetno 288
3 precej verjetno 423
4 zelo verjetno 194
9 ne vem, b.o. 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
984 81 1 4

Valid range from 1 to 4

v406e slo oborozene sile z vstopom v NATO bolj Pogledi ljudi na prednosti in slabosti članstva v NATU niso povsem enotni. Kako verjetne bodo po vašem mnenju naslednje posledice vključitve Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tovrstne posledice sploh niso verjetne, 4 pa pomeni, da so takšne posledice zelo verjetne.

e) slovenske oborožene sile bodo z vstopom v NATO postale bolj učinkovite

Value 102325 Frequency
1 sploh ni verjetno 71
2 malo verjetno 299
3 precej verjetno 421
4 zelo verjetno 198
9 ne vem, b.o. 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
989 76 1 4

Valid range from 1 to 4

v406f tuje osebje v bazah v Slo bo motece Pogledi ljudi na prednosti in slabosti članstva v NATU niso povsem enotni. Kako verjetne bodo po vašem mnenju naslednje posledice vključitve Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tovrstne posledice sploh niso verjetne, 4 pa pomeni, da so takšne posledice zelo verjetne.

f) tuje osebje v morebitnih vojaških bazah v Sloveniji bo predstavljalo moteč dejavnik v družbenem okolju

Value 103324 Frequency
1 sploh ni verjetno 105
2 malo verjetno 430
3 precej verjetno 283
4 zelo verjetno 140
9 ne vem, b.o. 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
958 107 1 4

Valid range from 1 to 4

v406g okrepila se bo vojaska varnost Slo Pogledi ljudi na prednosti in slabosti članstva v NATU niso povsem enotni. Kako verjetne bodo po vašem mnenju naslednje posledice vključitve Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tovrstne posledice sploh niso verjetne, 4 pa pomeni, da so takšne posledice zelo verjetne.

g) okrepila se bo vojaška varnost Slovenije

Value 104323 Frequency
1 sploh ni verjetno 56
2 malo verjetno 203
3 precej verjetno 448
4 zelo verjetno 286
9 ne vem, b.o. 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 72 1 4

Valid range from 1 to 4

v406h slo podjetja bodo sodelovala v vojaskih Pogledi ljudi na prednosti in slabosti članstva v NATU niso povsem enotni. Kako verjetne bodo po vašem mnenju naslednje posledice vključitve Slovenije v NATO? Ocenite z lestvico od 1 do 4, pri čemer 1 pomeni, da tovrstne posledice sploh niso verjetne, 4 pa pomeni, da so takšne posledice zelo verjetne.

h) slovenska podjetja bodo lahko sodelovala v vojaških projektih držav članic Nata

Value 105322 Frequency
1 sploh ni verjetno 55
2 malo verjetno 312
3 precej verjetno 387
4 zelo verjetno 211
9 ne vem, b.o. 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 100 1 4

Valid range from 1 to 4

v407a uporaba slo zracnega prostora za NATO le Ko bo Slovenija postala članica zveze NATO, bo s tem sprejela tudi določene obveznosti. Koliko podpirate oziroma nasprotujete naslednjim morebitnim obveznostim Slovenije kot članice NATA? Ocenite z ocenami od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da tej obveznosti v celoti nasprotujete, 4 pa pomeni, da to obveznost v celoti podpirate.

a) uporaba slovenskega zračnega prostora za prelete Natovih letal

Value 106321 Frequency
1 v celoti nasprotujem 227
2 deloma nasprotujem 228
3 deloma podpiram 364
4 v celoti podpiram 203
9 ne vem, b.o. 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1022 43 1 4

Valid range from 1 to 4

v407b sodelovanje enot sv v obrambi clanic NAT Ko bo Slovenija postala članica zveze NATO, bo s tem sprejela tudi določene obveznosti. Koliko podpirate oziroma nasprotujete naslednjim morebitnim obveznostim Slovenije kot članice NATA? Ocenite z ocenami od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da tej obveznosti v celoti nasprotujete, 4 pa pomeni, da to obveznost v celoti podpirate.

b) sodelovanje enot slovenske vojske v obrambi drugih članic Nata

Value 107320 Frequency
1 v celoti nasprotujem 212
2 deloma nasprotujem 250
3 deloma podpiram 391
4 v celoti podpiram 153
9 ne vem, b.o. 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 59 1 4

Valid range from 1 to 4

v407c namestitev NATO enot v Slo Ko bo Slovenija postala članica zveze NATO, bo s tem sprejela tudi določene obveznosti. Koliko podpirate oziroma nasprotujete naslednjim morebitnim obveznostim Slovenije kot članice NATA? Ocenite z ocenami od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da tej obveznosti v celoti nasprotujete, 4 pa pomeni, da to obveznost v celoti podpirate.

c) namestitev Natovih enot v Sloveniji

Value 108319 Frequency
1 v celoti nasprotujem 363
2 deloma nasprotujem 298
3 deloma podpiram 278
4 v celoti podpiram 69
9 ne vem, b.o. 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 57 1 4

Valid range from 1 to 4

v407d izvajanje vaj NATO v Slo Ko bo Slovenija postala članica zveze NATO, bo s tem sprejela tudi določene obveznosti. Koliko podpirate oziroma nasprotujete naslednjim morebitnim obveznostim Slovenije kot članice NATA? Ocenite z ocenami od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da tej obveznosti v celoti nasprotujete, 4 pa pomeni, da to obveznost v celoti podpirate.

d) izvajanje vaj Natovih sil na ozemlju Slovenije

Value 109318 Frequency
1 v celoti nasprotujem 387
2 deloma nasprotujem 281
3 deloma podpiram 261
4 v celoti podpiram 91
9 ne vem, b.o. 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1020 45 1 4

Valid range from 1 to 4

v407e izdatno povecanje obrambnih izdatkov Ko bo Slovenija postala članica zveze NATO, bo s tem sprejela tudi določene obveznosti. Koliko podpirate oziroma nasprotujete naslednjim morebitnim obveznostim Slovenije kot članice NATA? Ocenite z ocenami od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da tej obveznosti v celoti nasprotujete, 4 pa pomeni, da to obveznost v celoti podpirate.

e) izdatno povečanje obrambnih izdatkov

Value 110317 Frequency
1 v celoti nasprotujem 543
2 deloma nasprotujem 307
3 deloma podpiram 138
4 v celoti podpiram 35
9 ne vem, b.o. 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1023 42 1 4

Valid range from 1 to 4

v407f namestitev jedrskega orozja v Slo Ko bo Slovenija postala članica zveze NATO, bo s tem sprejela tudi določene obveznosti. Koliko podpirate oziroma nasprotujete naslednjim morebitnim obveznostim Slovenije kot članice NATA? Ocenite z ocenami od 1 do 4, kjer 1 pomeni, da tej obveznosti v celoti nasprotujete, 4 pa pomeni, da to obveznost v celoti podpirate.

f) namestitev jedrskega orožja na ozemlju Slovenije

Value 111316 Frequency
1 v celoti nasprotujem 910
2 deloma nasprotujem 83
3 deloma podpiram 32
4 v celoti podpiram 7
9 ne vem, b.o. 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1032 33 1 4

Valid range from 1 to 4

v408a siritev clanstva na drzave JV Evrope Koliko je po vašem mnenju verjetno, da se bo NATO v bližnji prihodnosti še ukvarjal z naslednjimi vprašanji? Ocenite z ocenami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da to ni prav nič verjetno, 5 pa da je to zelo verjetno.

a) širitev članstva na preostale države JV Evrope (Hrvaška, Makedonija, Albanija...)

Value 112315 Frequency
1 prav nic verjetno 57
2 2 167
3 3 315
4 4 219
5 zelo verjetno 194
9 ne vem, b.o. 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 113 1 5

Valid range from 1 to 5

v408b notranja reforma NATO Koliko je po vašem mnenju verjetno, da se bo NATO v bližnji prihodnosti še ukvarjal z naslednjimi vprašanji? Ocenite z ocenami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da to ni prav nič verjetno, 5 pa da je to zelo verjetno.

b) notranja reforma Nata

Value 113314 Frequency
1 prav nic verjetno 71
2 2 147
3 3 320
4 4 219
5 zelo verjetno 105
9 ne vem, b.o. 203
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 203 1 5

Valid range from 1 to 5

v408c sodelovanje v resevanju kriz izven Evrop Koliko je po vašem mnenju verjetno, da se bo NATO v bližnji prihodnosti še ukvarjal z naslednjimi vprašanji? Ocenite z ocenami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da to ni prav nič verjetno, 5 pa da je to zelo verjetno.

c) sodelovanje v reševanju kriz izven Evrope, npr. Afganistan, Irak

Value 114313 Frequency
1 prav nic verjetno 77
2 2 105
3 3 281
4 4 279
5 zelo verjetno 178
9 ne vem, b.o. 145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 145 1 5

Valid range from 1 to 5

v408d zagotavljanje stabilnosti v JV Evropi Koliko je po vašem mnenju verjetno, da se bo NATO v bližnji prihodnosti še ukvarjal z naslednjimi vprašanji? Ocenite z ocenami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da to ni prav nič verjetno, 5 pa da je to zelo verjetno.

d) zagotavljanje stabilnosti v Jugovzhodni Evropi, npr. Bosna in Hercegovina, Makedonija, Kosovo

Value 115312 Frequency
1 prav nic verjetno 57
2 2 126
3 3 321
4 4 307
5 zelo verjetno 137
9 ne vem, b.o. 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
948 117 1 5

Valid range from 1 to 5

v408e boj proti terorizmu Koliko je po vašem mnenju verjetno, da se bo NATO v bližnji prihodnosti še ukvarjal z naslednjimi vprašanji? Ocenite z ocenami od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da to ni prav nič verjetno, 5 pa da je to zelo verjetno.

e) boj proti terorizmu

Value 116311 Frequency
1 prav nic verjetno 39
2 2 64
3 3 216
4 4 333
5 zelo verjetno 315
9 ne vem, b.o. 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
967 98 1 5

Valid range from 1 to 5

v409 Najbolj pomembno za ucinkovito zoperstav

Kaj je po vašem mnenju najbolj pomembno za učinkovito zoperstavljanje mednarodnemu terorizmu? (Možen je le en odgovor!)

Value 117310 Frequency
1 ucinkovita obvescevalna dejavnost 198
2 uporaba vojaske sile 37
3 odpravljanje vzrokov terorizma 642
4 uporaba diplomacije 93
5 uporaba policijskih sil 29
9 ne vem, b.o. 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 66 1 5

Valid range from 1 to 5

v501 Zanimanje za inf. o vojski in nacionalni

Koliko vas zanimajo informacije o vojski in nacionalni varnosti?

Value 118309 Frequency
1 to me zelo zanima 95
2 to me se kar zanima 348
3 to me bolj malo zanima 387
4 to me sploh ne zanima 223
9 ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1053 12 1 4

Valid range from 1 to 4

v502a s politicnim sistemom RS V kolikšni meri ste seznanjeni:

a) s političnim sistemom Republike Slovenije

Value 119308 Frequency
1 sploh nisem 70
2 v glavnem nisem 165
3 niti-niti 319
4 v glavnem sem 437
5 v celoti sem 71
9 ne vem, b.o. 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1062 3 1 5

Valid range from 1 to 5

v502b z vkljucevanjem Slo v EU in NATO V kolikšni meri ste seznanjeni:

b) z vključevanjem Slovenije v Evropsko unijo in NATO

Value 120307 Frequency
1 sploh nisem 45
2 v glavnem nisem 116
3 niti-niti 301
4 v glavnem sem 534
5 v celoti sem 65
9 ne vem, b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1061 4 1 5

Valid range from 1 to 5

v502c s sistemom nacionalne varnosti RS V kolikšni meri ste seznanjeni:

c) s sistemom nacionalne varnosti Republike Slovenije

Value 121306 Frequency
1 sploh nisem 83
2 v glavnem nisem 216
3 niti-niti 421
4 v glavnem sem 315
5 v celoti sem 26
9 ne vem, b.o. 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1061 4 1 5

Valid range from 1 to 5

v502d s sodelovanjem SV v mirovnih operacijah V kolikšni meri ste seznanjeni:

d) s sodelovanjem Slovenske vojske v mirovnih operacijah

Value 122305 Frequency
1 sploh nisem 93
2 v glavnem nisem 235
3 niti-niti 379
4 v glavnem sem 321
5 v celoti sem 32
9 ne vem, b.o. 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1060 5 1 5

Valid range from 1 to 5

v502e z mednarodnimi varnostnimi organizacijam V kolikšni meri ste seznanjeni:

e) z mednarodnimi varnostnimi organizacijami (OZN, NATO, OVSE...)

Value 123304 Frequency
1 sploh nisem 130
2 v glavnem nisem 225
3 niti-niti 377
4 v glavnem sem 297
5 v celoti sem 28
9 ne vem, b.o. 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1057 8 1 5

Valid range from 1 to 5

v502f z resevanjem oborozenih konfliktov V kolikšni meri ste seznanjeni:

f) z reševanjem sodobnih oboroženih konfliktov

Value 124303 Frequency
1 sploh nisem 154
2 v glavnem nisem 261
3 niti-niti 328
4 v glavnem sem 286
5 v celoti sem 30
9 ne vem, b.o. 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1059 6 1 5

Valid range from 1 to 5

v503 Seznanjenost z nalogami in delovanjem Sl

V kolikšni meri ste seznanjeni z nalogami in delovanjem Slovenske vojske? Ocenite od 1 do 10, pri čemer pomeni 1 zelo slabo seznanjenost in 10 zelo dobro seznanjenost.

Value 125302 Frequency
1 zelo slabo 86
2 2 94
3 3 165
4 4 142
5 5 274
6 6 126
7 7 79
8 8 49
9 9 12
10 zelo dobro 16
99 ne vem, b.o. 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 22 1 10

Valid range from 1 to 10

v504_1 iz radijskih oddaj Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

iz radijskih oddaj

Value 126301 Frequency
1 ni izbral 624
3 izbral 419
7 drugje 3
8 nikjer 17
9 ne vem, b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 22 1 3

Valid range from 1 to 3

v504_2 iz televizijskih oddaj Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

iz televizijskih oddaj

Value 127300 Frequency
1 ni izbral 143
3 izbral 900
7 drugje 3
8 nikjer 17
9 ne vem, b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 22 1 3

Valid range from 1 to 3

v504_3 prek interneta Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

prek interneta

Value 128299 Frequency
1 ni izbral 989
3 izbral 54
7 drugje 3
8 nikjer 17
9 ne vem, b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 22 1 3

Valid range from 1 to 3

v504_4 iz casopisov in revij Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

iz časopisov in revij

Value 129298 Frequency
1 ni izbral 460
3 izbral 583
7 drugje 3
8 nikjer 17
9 ne vem, b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 22 1 3

Valid range from 1 to 3

v504_5 iz filmov Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

iz filmov

Value 130297 Frequency
1 ni izbral 988
3 izbral 55
7 drugje 3
8 nikjer 17
9 ne vem, b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 22 1 3

Valid range from 1 to 3

v504_6 iz strokovnih revij Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

iz strokovnih revij (Obramba, Slovenska vojska)

Value 131296 Frequency
1 ni izbral 929
3 izbral 114
7 drugje 3
8 nikjer 17
9 ne vem, b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 22 1 3

Valid range from 1 to 3

v504_7 od prijateljev Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

od prijateljev, sorodnikov in znancev

Value 132295 Frequency
1 ni izbral 760
3 izbral 282
7 drugje 3
8 nikjer 18
9 ne vem, b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1042 23 1 3

Valid range from 1 to 3

v504_8 od sodelavcev Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

od sodelavcev

Value 133294 Frequency
1 ni izbral 958
3 izbral 84
7 drugje 3
8 nikjer 18
9 ne vem, b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1042 23 1 3

Valid range from 1 to 3

v504_9 iz lastnih izkusenj Od kod ste doslej največ izvedeli o Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

iz lastnih izkušenj

Value 134293 Frequency
1 ni izbral 943
3 izbral 97
7 drugje 3
8 nikjer 20
9 ne vem, b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1040 25 1 3

Valid range from 1 to 3

v505_1 oce/mati Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

oče/mati

Value 135292 Frequency
1 ni izbral 254
3 izbral 4
8 nihce 784
9 ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
258 807 1 3

Valid range from 1 to 3

v505_2 brat/sestra Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

brat/sestra

Value 136291 Frequency
1 ni izbral 252
3 izbral 5
8 nihce 785
9 ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
257 808 1 3

Valid range from 1 to 3

v505_3 sorodnik/sorodnica Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

sorodnik/sorodnica

Value 137290 Frequency
1 ni izbral 178
3 izbral 79
8 nihce 785
9 ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
257 808 1 3

Valid range from 1 to 3

v505_4 moj prijateljrijateljica Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

moj prijatelj/prijateljica

Value 138289 Frequency
1 ni izbral 194
3 izbral 63
8 nihce 785
9 ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
257 808 1 3

Valid range from 1 to 3

v505_5 fant/dekle Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

fant/dekle

Value 139288 Frequency
1 ni izbral 256
3 izbral 1
8 nihce 785
9 ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
257 808 1 3

Valid range from 1 to 3

v505_6 znanec/znanka Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

znanec/znanka

Value 140287 Frequency
1 ni izbral 141
3 izbral 116
8 nihce 785
9 ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
257 808 1 3

Valid range from 1 to 3

v505_7 moj otrok Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

moj otrok

Value 141286 Frequency
1 ni izbral 251
3 izbral 5
8 nihce 786
9 ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
256 809 1 3

Valid range from 1 to 3

v505_8 zakonski partner Ali je kdo od vaših sorodnikov, prijateljev ali znancev poklicni vojak, podčastnik ali častnik v Slovenski vojski? (Možnih je več odgovorov!)

zakonski partner

Value 142285 Frequency
1 ni izbral 248
3 izbral 8
8 nihce 786
9 ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
256 809 1 3

Valid range from 1 to 3

v506_1 sodelovanje SV v mirovnih operacijaht Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (Možnih je več odgovorov!)

sodelovanje SV v mirovnih operacijah

Value 143284 Frequency
1 ni izbral 501
3 izbral 346
7 drugo 4
8 nikc 194
9 ne vem, b.o. 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 218 1 3

Valid range from 1 to 3

v506_2 nepravilnosti in afere v SV Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (Možnih je več odgovorov!)

nepravilnosti in "afere" v SV

Value 144283 Frequency
1 ni izbral 601
3 izbral 246
7 drugo 4
8 nikc 194
9 ne vem, b.o. 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 218 1 3

Valid range from 1 to 3

v506_3 izobrazevanje pripadnikov SV Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (Možnih je več odgovorov!)

izobraževanje in usposabljanje pripadnikov SV

Value 145282 Frequency
1 ni izbral 542
3 izbral 305
7 drugo 4
8 nikc 194
9 ne vem, b.o. 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 218 1 3

Valid range from 1 to 3

v506_4 odprava vojaske obveznosti Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (Možnih je več odgovorov!)

odprava vojaške obveznosti in prehod na poklicno vojsko

Value 146281 Frequency
1 ni izbral 464
3 izbral 383
7 drugo 4
8 nikc 194
9 ne vem, b.o. 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 218 1 3

Valid range from 1 to 3

v506_5 delovanje SV ob nesrecah Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (Možnih je več odgovorov!)

delovanje SV ob naravnih in drugih nesrečah

Value 147280 Frequency
1 ni izbral 429
3 izbral 418
7 drugo 4
8 nikc 194
9 ne vem, b.o. 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 218 1 3

Valid range from 1 to 3

v506_6 moznost zaposlovanja v SV Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (Možnih je več odgovorov!)

možnost zaposlovanja v SV

Value 148279 Frequency
1 ni izbral 569
3 izbral 278
7 drugo 4
8 nikc 194
9 ne vem, b.o. 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 218 1 3

Valid range from 1 to 3

v506_7 poraba denarja za potrebe SV Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (Možnih je več odgovorov!)

poraba denarja za potrebe SV

Value 149278 Frequency
1 ni izbral 402
3 izbral 445
7 drugo 4
8 nikc 194
9 ne vem, b.o. 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 218 1 3

Valid range from 1 to 3

v506_8 vojaska tehnika SV Kaj od navedenega vas zanima v zvezi s Slovensko vojsko (SV)? (Možnih je več odgovorov!)

vojaška tehnika SV

Value 150277 Frequency
1 ni izbral 600
3 izbral 247
7 drugo 4
8 nikc 194
9 ne vem, b.o. 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 218 1 3

Valid range from 1 to 3

v507 Kako po vasem mnenju deluje SV?

Kako po vašem mnenju deluje Slovenska vojska?

Value 151276 Frequency
1 zelo slabo 13
2 slabo 73
3 niti - niti 401
4 dobro 455
5 zelo dobro 30
9 ne vem 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
972 93 1 5

Valid range from 1 to 5

v508 Kaksen ugled ima v nasi drzavi SV?

Kakšen ugled ima po vašem mnenju v naši državi Slovenska vojska? Ocenite na lestvici od 1 do 10, pri čemer pomeni 1 zelo majhen ugled in 10 zelo velik ugled.

Value 152275 Frequency
1 zelo majhen 17
2 2 30
3 3 81
4 4 101
5 5 312
6 6 143
7 7 164
8 8 122
9 9 39
10 zelo velik 26
99 ne vem, b.o. 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1035 30 1 10

Valid range from 1 to 10

v509 Ste seznanjeni z odlocitvijo vlade, da o

Ali ste seznanjeni z odločitvijo slovenske vlade, da odpravi služenje vojaškega roka in uvede povsem poklicno vojsko?

Value 153274 Frequency
1 da 1018
2 ne 37
9 ne vem, b.o. 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1055 10 1 2

Valid range from 1 to 2

v510 Ali podpirate odlocitev o odpravi sluzen

Ali vi osebno podpirate, ali ne podpirate, odločitev o odpravi služenja vojaškega roka in uvedbi povsem poklicne vojske?

Value 154273 Frequency
1 sploh ne podpiram 71
2 v glavnem ne podpiram 99
3 niti - niti 151
4 v glavnem podpiram 345
5 povsem podpiram 378
9 ne vem, b. o. 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1044 21 1 5

Valid range from 1 to 5

v511 Ali podpirate moznost opravljanja vojask

Ali vi osebno podpirate, ali ne podpirate, možnost opravljanja vojaškega poklica za ženske v Slovenski vojski?

Value 155272 Frequency
1 opravljajo naj vse naloge, tudi bojne 358
2 opravljajo naj samo nebojne naloge 406
3 nasprotujem vkljucevanju zensk v vojsk 266
9 ne vem, b.o. 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1030 35 1 3

Valid range from 1 to 3

v512a slovenski drzavljani z dvojnim drzavljan Ali se strinjate, ali ne, da bi se v Slovenski vojski lahko zaposlovali tudi ljudje iz naslednjih družbenih skupin:

a) slovenski državljani z dvojnim državljanstvom

Value 156271 Frequency
1 sploh se ne strinjam 350
2 ne strinjam se 256
3 niti-niti 141
4 strinjam se 226
5 v celoti se strinjam 76
9 ne vem, b.o. 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1049 16 1 5

Valid range from 1 to 5

v512b tujci Ali se strinjate, ali ne, da bi se v Slovenski vojski lahko zaposlovali tudi ljudje iz naslednjih družbenih skupin:

b) tujci

Value 157270 Frequency
1 sploh se ne strinjam 483
2 ne strinjam se