Mladina in AIDS, 1998

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MLAAID98
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLAAID98_V1
Glavni avtor(ji):
  • Bernik, Ivan
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Godina, Vesna V.
Izdelal datoteko podatkov:
FDV - Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1998)

Finančna podpora:

Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost

Serija:
  • MLAAID/Mladina in AIDS

    Dvoletna raziskava (prvič narejena leta 1997 in ponovljena na istem vzorcu z istim vprašalnikom leta 1998) se je osredotočala na odnos ljubljanjski srednješolcev do bolezni AIDS-a in vprašanja o spolnosti mladih.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

spol, kraj bivanja, kraj šolanja, starost, poklic očeta, izobrazba očeta, poklic matere, izobrazba matere, vernost, nacionalnost, stalno prebivališče, prenočitev pri fantu/punci, ocena o spolnih odnosih vrstnikov, spolne izkušnje z različnimi partnerji, uporaba zaščite pri spolnem odnosu, zavrnitev spolnega odnosa, ocena svojih seksualnih izkušenj, laganje kot način kako priti do spolnega odnosa, stališče o preigri, stališče o odrekanju spolnim odnosom, odnos do tujcev, mnenje o vplivu cerkve, zmenek, poljub, zaljubljenost, partner, petting, homoseksualni izkušnja, spolni odnosi, povprečna starost partnerja/partnerke, pogostost videvanja partnerja/partnerke, pogostost spolnih odnosov, trajanje zveze, emocije znotraj zveze, reševanje težav v obstoječi zvezi, kje potekajo seksualne aktivnosti, kakšne so seksualne aktivnosti, zvestoba znotraj trenutne zveze, videvanje drugih, nezvestoba, prvi spolni odnos, zadnji spolni odnos, kajenje, pitje alkohola, mnenje o potrebi alkohola za dobro voljo, ocena izkušenj z drogami, mnenje o prisiljenju v spolne dejavnosti, ocena prihodnjih perspektiv, mnenje o poroki, mnenje o otrocih, mnenje o partnerstvo brez otrok, mnenje o ozdravitvi AIDSa, seznanjenost z virusom HIV, ocena možnosti okužbe z virusom HIV, spolno občevanje brez kondoma z okuženim partnerjem, soočenost z AIDSom, ocena možnosti okužbe, test HIV, spolno občevanje s partnerjem/partnerko s homoseksualnimi izkušnjami, bolezni prenosljive s spolnostjo, omejitev intimnega življenja zaradi AIDSa, ocena seznanjenosti mladostnikov o AIDSu, ocena učinka okužbe s HIV na spolno obnašanje mladine, mnenje o plačevanju zdravljenja za okužbo HIV

Ključne besede ELSST:
MLADOSTNIK , MLADOSTNIŠTVO, SPOLNO VEDENJE, SPOLNOST, VARNA SPOLNOST, SPOLNA OSVEŠČENOST, (OSEBNI) PARTNERSKI ODNOS

Vsebinska področja ADP
SOCIALNO DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ANKETIRANCEV
MEJNIKI V SPOLNEM ŽIVLJENJU MLADIH
STALNE ZVEZE
SPOLNE IZKUŠNJE MLADIH
KONTRACEPCIJA
SPOLNE AKTIVNOSTI MLADIH
MLADI in AIDS


Povzetek:

Raziskava ni bila osredotočena le na odnos ljubljanjski srednješolcev do AIDS-a, ampak se je lotila vseh pomembnejših vprašanj o spolnosti mladih. Poleg vprašanj, neposredno povezanih z odnosom do AIDS-a, je raziskava osvetlila stališča mladih do spolnosti, razsežnosti in dinamiko njihovih spolnih izkušenj ter njihovo doživljanje lastne spolnosti. V prvem delu raziskave smo raziskovali vprašanja povezana na socialnodemografske dejavnike in njihov vpliv na spolno vedenje, značilnosti psihosocialnega razvoja obravnavane populacije, značilnosti partnerskih zvez, problem seksualne izkušenosti, uporabo kontracepcije, ter razumevanja problematike AIDSa in njihova stališča o ljudeh, ki živijo z okužbo virusa HIV. S pomočjo demografskih dejavnikov, kot so lahko to pokazale že tuje raziskave, ki vplivajo na spolno vedenje, smo želeli tudi mi, v raziskavi potrditi ne le zvezo med tema dvema faktorjema, pač pa tudi videti kaj bistveno vpliva na konkretno spolno vedenje ljubljanskih srednješolcev. Drugo skupino vprašanj pa sestavljajo vprašanja, ki zadevajo stališča respondentov do norm in obnašanj v spolnem vedenju. V kar so zajeta vprašanja o političnih usmeritvah, predsodkih o splošnih orientacijskih stališčih ter vprašanja, ki zadevajo direktno spolno vedenje in predstave o njem. Tretji sklop vprašanj pa so zadevala probleme in osnovne značilnosti psihoseksualnega razvoja. Četrti sklop vprašanj pa se je loteval vprašanja stalnih zvez med anketiranci, o čustvih do svojega partnerja, o projekcijskih situacijah glede prihodnosti zveze, o rabi različnih spolnih tehnik v zvezi in o iniciativah uporabe različnih tehnik. Sledila so še vprašanja o prvem in zadnjem spolnem odnosu.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 1998 - 1998
Čas izdelave: 1997
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Ljubljana

Enota za analizo:

Ljubljanski dijak/dijakinja

Populacija:

Ciljna populacija so dijaki tretjih letnikov ljubljanskih srednjih šol, ki so bile izbrane v vzorec.

Izključeni:

Vsi tisti dijaki, ki se tisti dan niso udeležili pouka in zato niso bili anketirani.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za družbene vede

Tip vzorca:

Izbranih je 10 ljubljanskih srednji šol. Znotraj šol so bili izbrani tretji letniki, glede na skupno število dijakov v posamezni šoli. Ker so dijaki tretjih letnikov že zapustili srednje šole, je vzorec omejen le na takratne prve letnike.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: MLAAID98 - Mladina in AIDS, 1998 [datoteka podatkov], 1998

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 619
  • število enot: 942

Spremenljivke

ID ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 0 1 2223 811.153 761.199

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2223

A1 gender

Vrednost 22 Frekvenca
1 male 497
2 female 442
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A2 place of living

Vrednost 31 Frekvenca
1 town 328
2 suburbs 230
3 village 378
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
936 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ID ID

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 0 1 2223 811.153 761.199

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2223

A1 gender

Vrednost 2618 Frekvenca
1 male 497
2 female 442
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A2 place of living

Vrednost 3617 Frekvenca
1 town 328
2 suburbs 230
3 village 378
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
936 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A5 type of school

Vrednost 4616 Frekvenca
1 3 year of secondary school 295
2 4 year of secondary school 442
3 grammar school 188
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A6 olace of primary school

Vrednost 5615 Frekvenca
0 1
1 city of the survey 12
2 other 175
3 218
4 3
9 525
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 8

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A7 profession of father

Vrednost 6614 Frekvenca
0 21
1 profession 851
2 8
4 5
5 1
7 1
9 1
Sysmiss 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
888 54

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

A13 religious membership

Vrednost 7613 Frekvenca
1 chatolic 543
2 39
3 no 341
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A14 church attendance

Vrednost 8612 Frekvenca
1 no 330
2 on special occasions 305
3 less than once a month 156
4 more than once a month 143
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A15 Would you say that you are religious?

Vrednost 9611 Frekvenca
1 yes 452
2 no 466
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A16 Which political partydou you support ?

Vrednost 10610 Frekvenca
1 party 98
2 11
3 19
4 56
5 34
6 73
7 1
8 11
9 no - they are all the same 102
10 no-I am not interested 513
Sysmiss 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

A17 nationality

Vrednost 11609 Frekvenca
1 country 877
2 other 60
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
937 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A18 years of living in country

Vrednost 12608 Frekvenca
1 from birth 898
2 41
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A18X years of living in country

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
41 901 2 18 13.366 4.768

Vrednosti spremenljivk od 2 do 18

A19 other coutry of living

Vrednost 14606 Frekvenca
1 Ex Yugoslavia 27
2 Eastern Europe 0
3 Western Europe 5
4 Else 0
Sysmiss 910
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32 910

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

A21 if living with parens- would partner be allowed to stay over night

Vrednost 15605 Frekvenca
1 do not live with parents 12
2 no 291
3 yes 616
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
919 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A22 partner stayed overnight

Vrednost 16604 Frekvenca
1 no 658
2 yes 279
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
937 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A23 would like partner to stay overnight

Vrednost 17603 Frekvenca
1 no 142
2 yes 783
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A24A Do you have to ask parents to go out in the evening?

Vrednost 18602 Frekvenca
1 yes 584
2 no 333
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A24B Do you have to tell tell parents with whom you are going out?

Vrednost 19601 Frekvenca
1 yes 550
2 no 366
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A24CWD Do you have to return at fixed hours?

Vrednost 20600 Frekvenca
1 yes 489
2 no 391
Sysmiss 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A24CWE Do you have to return at fixed hours?

Vrednost 21599 Frekvenca
1 yes 298
2 no 593
Sysmiss 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B1_1 resp.: girls-boys of my age should not have sexual intercourse

Vrednost 22598 Frekvenca
1 completely agree 137
2 agree 131
3 disagree 161
4 completely disagree 498
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B1_2 frineds: girls-boys of my age should not have sexual intercourse

Vrednost 23597 Frekvenca
1 completely agree 155
2 agree 146
3 disagree 150
4 completely disagree 443
Sysmiss 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B1_3 mother: girls-boys of my age should not have sexual intercourse

Vrednost 24596 Frekvenca
1 completely agree 155
2 agree 247
3 disagree 265
4 completely disagree 202
Sysmiss 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B1_4 father: girls-boys of my age should not have sexual intercourse

Vrednost 25595 Frekvenca
1 completely agree 190
2 agree 196
3 disagree 223
4 completely disagree 238
Sysmiss 95
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 95

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B2_1 resp.: girls-boys should have some experinence with different partners

Vrednost 26594 Frekvenca
1 completely agree 199
2 agree 210
3 disagree 212
4 completely disagree 296
Sysmiss 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
917 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B2_2 friends; girls-boys should have some experinence with different partners

Vrednost 27593 Frekvenca
1 completely agree 236
2 agree 231
3 disagree 243
4 completely disagree 169
Sysmiss 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B2_3 mother: girls-boys should have some experinence with different partners'

Vrednost 28592 Frekvenca
1 completely agree 113
2 agree 143
3 disagree 187
4 completely disagree 417
Sysmiss 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860 82

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B2_4 father: girls-boys should have some experinence with different partners

Vrednost 29591 Frekvenca
1 completely agree 134
2 agree 127
3 disagree 173
4 completely disagree 401
Sysmiss 107
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
835 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B3_1 resp.: girl-boy should have sex with familiar person

Vrednost 30590 Frekvenca
1 completely agree 505
2 agree 193
3 disagree 112
4 completely disagree 115
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B3_2 friends: girl-boy should have sex with familiar person

Vrednost 31589 Frekvenca
1 completely agree 308
2 agree 266
3 disagree 163
4 completely disagree 148
Sysmiss 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B3_3 mother: girl-boy should have sex with familiar person

Vrednost 32588 Frekvenca
1 completely agree 551
2 agree 135
3 disagree 96
4 completely disagree 82
Sysmiss 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B3_4 father: girl-boy should have sex with familiar person

Vrednost 33587 Frekvenca
1 completely agree 504
2 agree 146
3 disagree 98
4 completely disagree 92
Sysmiss 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
840 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B4_1 resp.: you can cheat on your partner in a long term relationship

Vrednost 34586 Frekvenca
1 completely agree 104
2 agree 65
3 disagree 135
4 completely disagree 620
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B4_2 friends: you can cheat on your partner in a long term relationship

Vrednost 35585 Frekvenca
1 completely agree 118
2 agree 115
3 disagree 262
4 completely disagree 386
Sysmiss 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B4_3 mother: you can cheat on your partner in a long term relationship

Vrednost 36584 Frekvenca
1 completely agree 58
2 agree 49
3 disagree 58
4 completely disagree 704
Sysmiss 73
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B4_4 father: you can cheat on your partner in a long term relationship

Vrednost 37583 Frekvenca
1 completely agree 64
2 agree 51
3 disagree 66
4 completely disagree 664
Sysmiss 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B5_1 resp: girl-boy should insist on condoms

Vrednost 38582 Frekvenca
1 completely agree 676
2 agree 143
3 disagree 52
4 completely disagree 55
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B5_2 friends: girl-boy should insist on condoms

Vrednost 39581 Frekvenca
1 completely agree 494
2 agree 237
3 disagree 90
4 completely disagree 60
Sysmiss 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B5_3 mother: girl-boy should insist on condoms

Vrednost 40580 Frekvenca
1 completely agree 750
2 agree 50
3 disagree 25
4 completely disagree 42
Sysmiss 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 75

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B5_4 father: girl-boy should insist on condoms

Vrednost 41579 Frekvenca
1 completely agree 723
2 agree 49
3 disagree 24
4 completely disagree 46
Sysmiss 100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B6_1 resp: one should be aware of previous sexual life of partner

Vrednost 42578 Frekvenca
1 completely agree 553
2 agree 219
3 disagree 85
4 completely disagree 71
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B6_2 friends: one should be aware of previous sexual life of partner

Vrednost 43577 Frekvenca
1 completely agree 369
2 agree 293
3 disagree 141
4 completely disagree 77
Sysmiss 62
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B6_3 mother: one should be aware of previous sexual life of partner

Vrednost 44576 Frekvenca
1 completely agree 617
2 agree 139
3 disagree 57
4 completely disagree 50
Sysmiss 79
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 79

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B6_4 father: one should be aware of previous sexual life of partner

Vrednost 45575 Frekvenca
1 completely agree 588
2 agree 130
3 disagree 61
4 completely disagree 59
Sysmiss 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
838 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B7_1 resp: ask of drug abuse before having sex

Vrednost 46574 Frekvenca
1 completely agree 430
2 agree 216
3 disagree 131
4 completely disagree 151
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B7_2 friends: ask of drug abuse before having sex

Vrednost 47573 Frekvenca
1 completely agree 319
2 agree 233
3 disagree 180
4 completely disagree 147
Sysmiss 63
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B7_3 mother: ask of drug abuse before having sex

Vrednost 48572 Frekvenca
1 completely agree 615
2 agree 124
3 disagree 68
4 completely disagree 57
Sysmiss 78
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 78

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B7_4 father: ask of drug abuse before having sex

Vrednost 49571 Frekvenca
1 completely agree 591
2 agree 117
3 disagree 65
4 completely disagree 64
Sysmiss 105
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
837 105

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B8 to refuse to have sex

Vrednost 50570 Frekvenca
1 very easy 212
2 easy 399
3 difficult 231
4 very difficult 91
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
933 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B9_1 do not want to lose partner

Vrednost 51569 Frekvenca
0 no 527
1 yes 263
Sysmiss 152
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
790 152

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B9_2 to be a grown up

Vrednost 52568 Frekvenca
0 no 662
1 yes 70
Sysmiss 210
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
732 210

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B9_3 others will make fun of me

Vrednost 53567 Frekvenca
0 no 689
1 yes 39
Sysmiss 214
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
728 214

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B9_4 others will think I am a moralist

Vrednost 54566 Frekvenca
0 no 697
1 yes 27
Sysmiss 218
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 218

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B9_5 my partner will think that something is wrong with me

Vrednost 55565 Frekvenca
0 no 599
1 yes 156
Sysmiss 187
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
755 187

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B9_6 my partner will think that I have a veneral disease

Vrednost 56564 Frekvenca
0 no 698
1 yes 31
Sysmiss 213
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
729 213

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B9_7 my partner will think I have AIDS

Vrednost 57563 Frekvenca
0 no 696
1 yes 35
Sysmiss 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
731 211

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B9_8 other reason

Vrednost 58562 Frekvenca
0 no 617
1 yes 126
Sysmiss 199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
743 199

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B10 number of contemporaries of the same sex that already had sex

Vrednost 59561 Frekvenca
1 less than a qurter 141
2 a quarter to half 285
3 half to three quarters 318
4 more than three quarters 185
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B11 number of contemporaries of the opposite sex that already had sex

Vrednost 60560 Frekvenca
1 less than a qurter 177
2 a quarter to half 279
3 half to three quarters 283
4 more than three quarters 177
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B12 experiences of contemporaries of the same sex

Vrednost 61559 Frekvenca
1 less than majoritiy 354
2 as much as majority 474
3 more than majority 98
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
926 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

B13 lied to have sex

Vrednost 62558 Frekvenca
1 yes 124
2 no 811
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

B14_1 said: I love you

Vrednost 63557 Frekvenca
0 no 626
1 yes 132
Sysmiss 184
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 184

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B14_2 said: I want to be with you forever

Vrednost 64556 Frekvenca
0 no 671
1 yes 61
Sysmiss 210
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
732 210

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B14_3 said: you are the only one for me

Vrednost 65555 Frekvenca
0 no 669
1 yes 64
Sysmiss 209
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
733 209

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B14_4 said: you are my first

Vrednost 66554 Frekvenca
0 no 695
1 yes 32
Sysmiss 215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
727 215

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B14_5 said: I have a lot of experience

Vrednost 67553 Frekvenca
0 no 706
1 yes 18
Sysmiss 218
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 218

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B14_6 said: cannot get pregnant

Vrednost 68552 Frekvenca
0 no 688
1 yes 42
Sysmiss 212
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
730 212

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B14_7 did not tell I have a veneral disease

Vrednost 69551 Frekvenca
0 no 716
1 yes 3
Sysmiss 223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
719 223

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B14_8 else

Vrednost 70550 Frekvenca
0 no 705
1 yes 18
Sysmiss 219
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
723 219

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B15 alcohol and drugs make sex better

Vrednost 71549 Frekvenca
1 completely agree 66
2 agree 107
3 disagree 151
4 completely disagree 608
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
932 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B16 gentleness, forepay are more important to girls during sex

Vrednost 72548 Frekvenca
1 completely agree 407
2 agree 248
3 disagree 143
4 completely disagree 133
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
931 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B17 it is easier to decline sex for girls

Vrednost 73547 Frekvenca
1 completely agree 323
2 agree 283
3 disagree 160
4 completely disagree 162
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
928 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B18 one do not have to love partner to have sex

Vrednost 74546 Frekvenca
1 completely agree 154
2 agree 183
3 disagree 200
4 completely disagree 399
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
936 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B19 can tell what kind of affection do I want during sex

Vrednost 75545 Frekvenca
1 completely agree 487
2 agree 282
3 disagree 108
4 completely disagree 54
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
931 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B20 you feel cheap and stupid if talked into having sex

Vrednost 76544 Frekvenca
1 completely agree 240
2 agree 186
3 disagree 190
4 completely disagree 297
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B21 if ask to use a condom- partner thinks I do not trust him/her

Vrednost 77543 Frekvenca
1 completely agree 88
2 agree 114
3 disagree 136
4 completely disagree 586
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B22 I do not know where to buy condoms

Vrednost 78542 Frekvenca
1 completely agree 34
2 agree 17
3 disagree 19
4 completely disagree 859
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B23 I do not know how to use condoms correctly

Vrednost 79541 Frekvenca
1 completely agree 46
2 agree 41
3 disagree 88
4 completely disagree 754
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B24 I abstain fromsex in order not to get AIDS

Vrednost 80540 Frekvenca
1 completely agree 58
2 agree 79
3 disagree 121
4 completely disagree 674
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
932 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B25 more influence of church - less problems

Vrednost 81539 Frekvenca
1 completely agree 84
2 agree 95
3 disagree 156
4 completely disagree 599
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B26 men/ women can look after children equaly good

Vrednost 82538 Frekvenca
1 completely agree 334
2 agree 285
3 disagree 190
4 completely disagree 124
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
933 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B27 everything can be explained by astrology

Vrednost 83537 Frekvenca
1 completely agree 92
2 agree 260
3 disagree 315
4 completely disagree 263
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
930 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B28 punish murder and violation of children with more than a prison sentence

Vrednost 84536 Frekvenca
1 completely agree 676
2 agree 135
3 disagree 70
4 completely disagree 52
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
933 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B29 Immigrants from .. are burden to ..

Vrednost 85535 Frekvenca
1 completely agree 209
2 agree 233
3 disagree 236
4 completely disagree 254
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
932 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

B30 foriners should not be given a permission to reside in ..

Vrednost 86534 Frekvenca
1 completely agree 220
2 agree 208
3 disagree 233
4 completely disagree 273
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

C1 Have you ever had a date (opp.sex)

Vrednost 87533 Frekvenca
1 yes 826
2 no 110
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
936 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C2 Have you ever kissed (opp.sex)

Vrednost 88532 Frekvenca
1 yes 862
2 no 75
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
937 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C3 Have you ever been in love?

Vrednost 89531 Frekvenca
1 yes 861
2 no 75
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
936 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C4 Have you ever had a partner(opp. sex)

Vrednost 90530 Frekvenca
1 yes 726
2 no 208
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C5 Have you ever petted(opp.sex)

Vrednost 91529 Frekvenca
1 yes 623
2 no 306
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C6 Have you ever petted(same sex)

Vrednost 92528 Frekvenca
1 yes 22
2 no 912
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
934 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C7 How old when first menstruated

Vrednost 93527 Frekvenca
1 yes 438
2 no 2
Sysmiss 502
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
440 502

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C7X age

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
437 505 10 16 12.771 1.192

Vrednosti spremenljivk od 10 do 16

D1 Do you have a steady relationship?

Vrednost 95525 Frekvenca
1 yes 354
2 no 584
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
938 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D2 No-Have you ever had one?

Vrednost 96524 Frekvenca
1 yes 358
2 no 258
Sysmiss 326
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
616 326

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D2_1 Yes-How did you break up?

Vrednost 97523 Frekvenca
1 I finished it 167
2 He finished it 68
3 Both wanted to finish 155
Sysmiss 552
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
390 552

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D2R Why did you break up?

Vrednost 98522 Frekvenca
0 16
1 answer 342
2 no answer 0
Sysmiss 584
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
358 584

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2

D4 How old is (s)he

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
322 620 15 45 19.043 3.221

Vrednosti spremenljivk od 15 do 45

D5 What does she do?

Vrednost 100520 Frekvenca
1 schoolboy/girl 11
2 3rd.y.pupil 51
3 4th.y.pupil 136
4 student 38
5 worker 79
6 other 14
Sysmiss 613
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
329 613

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

D7 How often do you meet your partner?

Vrednost 101519 Frekvenca
1 almost everyday 211
2 1 or 2 a week 88
3 less than 1 a week 32
4 less than 1 a month 0
Sysmiss 611
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
331 611

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D8 When meeting your partner - are you alone?

Vrednost 102518 Frekvenca
1 almost all the time with others 18
2 more than 1/2 of the time with others 26
3 about half of the time ith others 78
4 less than half of the time with others 105
5 alone most of the time 106
Sysmiss 609
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
333 609

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D9 What do you feel about your partner?

Vrednost 103517 Frekvenca
1 I absolutely love him/her 140
2 I love him/her 83
3 I like him/her 96
4 I do not care about him/her 9
5 I almost dislike him/her 0
Sysmiss 614
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
328 614

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D10 What do you think your partner feels for you?

Vrednost 104516 Frekvenca
1 S(he) absolutely loves me 155
2 S(he) loves me 102
3 S(he) likes me 70
4 S(he) does not care about me 4
5 S(he) almost dislikes me 0
Sysmiss 611
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
331 611

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D11 What if your partner wanted to leave you?

Vrednost 105515 Frekvenca
1 do everything to keep partner 79
2 do many things but within limits 154
3 not anything unpleasant 64
4 not very much 20
5 not do anything 16
Sysmiss 609
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
333 609

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

D12 A year from now

Vrednost 106514 Frekvenca
1 we will be together 91
2 probably together 172
3 probably not be together 53
4 will not be together 18
Sysmiss 608
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
334 608

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D13 Do you have a place where you can kiss/cuddle/have sex

Vrednost 107513 Frekvenca
1 yes, always 163
2 yes, sometimes 144
3 no 28
Sysmiss 607
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
335 607

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D14 Where is that in general

Vrednost 108512 Frekvenca
1 my home 97
2 his/hers home 104
3 elsewhere 79
Sysmiss 662
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
280 662

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D15_1 intimate activities-kiss and caress

Vrednost 109511 Frekvenca
0 no 97
1 yes 214
Sysmiss 631
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
311 631

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

D15_2 intimate activities-petting

Vrednost 110510 Frekvenca
0 no 134
1 yes 167
Sysmiss 641
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
301 641

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

D15_3 intimate activities

Vrednost 111509 Frekvenca
0 no 106
1 yes 204
Sysmiss 632
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
310 632

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

D16A Going steady before kissing and caressing

Vrednost 112508 Frekvenca
1 not yet 46
2 yes 259
Sysmiss 637
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
305 637

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D16B Going steady before petting

Vrednost 113507 Frekvenca
1 not yet 78
2 yes 235
Sysmiss 629
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
313 629

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D16C Going steady before having sex

Vrednost 114506 Frekvenca
1 not yet 89
2 yes 221
Sysmiss 632
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
310 632

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D17A Who took the iniciative on kissing and carresing?

Vrednost 115505 Frekvenca
1 I did 138
2 partner did 161
3 nothing happened 8
Sysmiss 635
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
307 635

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D17B Who took the iniciative on petting?

Vrednost 116504 Frekvenca
1 I did 90
2 partner did 165
3 nothing happened 39
Sysmiss 648
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
294 648

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D17C Who took the iniciative on having sex?

Vrednost 117503 Frekvenca
1 I did 92
2 partner did 128
3 nothing happened 63
Sysmiss 659
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
283 659

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D18A If kissing and caressing too fast?

Vrednost 118502 Frekvenca
1 too fast 9
2 just right 305
3 too slow 19
Sysmiss 609
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
333 609

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D18B If petting too fast?

Vrednost 119501 Frekvenca
1 too fast 31
2 just right 245
3 too slow 15
Sysmiss 651
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
291 651

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D18C If sexual intercourse too fast?

Vrednost 120500 Frekvenca
1 too fast 41
2 just right 210
3 too slow 20
Sysmiss 671
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
271 671

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D19 Have you had a date with somebody else while going steady

Vrednost 121499 Frekvenca
1 no 251
2 yes 84
Sysmiss 607
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
335 607

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D19X times

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
78 864 1 31 3.051 4.258

Vrednosti spremenljivk od 1 do 31

D21A resp.kissed another one while going steady

Vrednost 123497 Frekvenca
1 yes 107
2 no 229
Sysmiss 606
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
336 606

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D21AX times

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
99 843 1 15 2.253 2.269

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

D21B resp.petted with another one while going steady

Vrednost 125495 Frekvenca
1 yes 36
2 no 295
Sysmiss 611
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
331 611

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D21BX times

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33 909 1 7 2.091 1.665

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

D21C resp.had sex with another one while going steady

Vrednost 127493 Frekvenca
1 yes 39
2 no 295
Sysmiss 608
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
334 608

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D21CX times

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38 904 1 8 2 1.66

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

D22 Have you told your partner about cheating

Vrednost 129491 Frekvenca
1 not intimate with other 195
2 yes, partner knows 38
3 yes, partner does not know 57
4 partner knows a little 21
Sysmiss 631
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
311 631

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

D23 Has your partner cheated on you?

Vrednost 130490 Frekvenca
1 no, I do not think so 251
2 I do not know 55
3 yes 26
Sysmiss 610
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
332 610

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

D24A partner kissed another one while going steady

Vrednost 131489 Frekvenca
1 yes 23
2 no 1
Sysmiss 918
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24 918

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D24AX times

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20 922 1 15 2.7 3.948

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

D24B partner petted with another one while going steady

Vrednost 133487 Frekvenca
1 yes 5
2 no 19
Sysmiss 918
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24 918

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D24BX times

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 938 1 20 6 9.345

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

D24C partner had sex with another one while going steady

Vrednost 135485 Frekvenca
1 yes 4
2 no 20
Sysmiss 918
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24 918

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D24CX times

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 938 1 10 3.5 4.359

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

D25 disscuss cheating with partner

Vrednost 137483 Frekvenca
1 no, it suits me 122
2 no, I do not believe him/her totaly 37
3 no, I do believe him/her 146
4 I would like to, but I do not dare to ask 11
5 other 8
Sysmiss 618
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
324 618

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

E1 Have you ever had sex (opp.sex)

Vrednost 138482 Frekvenca
1 no 414
2 yes 519
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
933 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E1X age

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
504 438 8 22 15.687 1.442

Vrednosti spremenljivk od 8 do 22

E2_1 my partner was .. old

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
507 435 10 65 17.363 3.455

Vrednosti spremenljivk od 10 do 65

E2_2 I knew my partner..

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 484 1 4015 561.557 803.403

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4015

E2_3 we were going steady for .. time

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
377 565 0 1215 152.95 197.345

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1215

E2_4 (s)he was my steady partner

Vrednost 143477 Frekvenca
1 yes 350
2 no 160
Sysmiss 432
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
510 432

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E2_5 (s)he is still my steady partner

Vrednost 144476 Frekvenca
1 yes 145
2 no 362
Sysmiss 435
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
507 435

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E2_6 it was also the first time for my partner

Vrednost 145475 Frekvenca
1 yes 212
2 no 289
Sysmiss 441
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
501 441

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E2_7 it was a holiday adventure

Vrednost 146474 Frekvenca
1 yes 161
2 no 345
Sysmiss 436
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
506 436

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E3_1 place-my home

Vrednost 147473 Frekvenca
1 yes 125
2 no 245
Sysmiss 572
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
370 572

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E3_2 place-partner.s home

Vrednost 148472 Frekvenca
1 yes 166
2 no 191
Sysmiss 585
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
357 585

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E3_3 place-at friend.s home

Vrednost 149471 Frekvenca
1 yes 43
2 no 266
Sysmiss 633
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
309 633

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E3_4 place-outside in the open

Vrednost 150470 Frekvenca
1 yes 103
2 no 221
Sysmiss 618
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
324 618

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E3_5 place-in a car

Vrednost 151469 Frekvenca
1 yes 49
2 no 260
Sysmiss 633
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
309 633

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E3_6 place-elsewhere

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
146 796 0 1 0.425 0.496

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E3_7 safe place

Vrednost 153467 Frekvenca
1 yes 301
2 no 91
Sysmiss 550
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
392 550

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E3_8 could have been interrupted

Vrednost 154466 Frekvenca
1 yes 159
2 no 233
Sysmiss 550
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
392 550

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E3_8X could have been interrupted by ..

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
149 793 0 1 0.852 0.356

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E4_1I resp:1time-planned ahead

Vrednost 156464 Frekvenca
1 yes 167
2 no 324
Sysmiss 451
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
491 451

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_2I resp:1time-happened unexpectedly

Vrednost 157463 Frekvenca
1 yes 302
2 no 196
Sysmiss 444
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
498 444

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_3I resp:1time-afraid of doing sth wong

Vrednost 158462 Frekvenca
1 yes 233
2 no 256
Sysmiss 453
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 453

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_4I resp:1time-smoked cigarettes

Vrednost 159461 Frekvenca
1 yes 136
2 no 356
Sysmiss 450
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
492 450

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_5I resp:1time-drank alcohol

Vrednost 160460 Frekvenca
1 yes 107
2 no 385
Sysmiss 450
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
492 450

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_6I resp:1time-smoked hashish

Vrednost 161459 Frekvenca
1 yes 15
2 no 473
Sysmiss 454
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
488 454

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_7I resp:1time-were drunk

Vrednost 162458 Frekvenca
1 yes 49
2 no 440
Sysmiss 453
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 453

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_8I resp:1time-took tablets

Vrednost 163457 Frekvenca
1 yes 8
2 no 481
Sysmiss 453
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 453

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_9I resp:1time-took our time

Vrednost 164456 Frekvenca
1 yes 429
2 no 61
Sysmiss 452
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
490 452

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_10I resp:1time-very excited

Vrednost 165455 Frekvenca
1 yes 297
2 no 189
Sysmiss 456
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
486 456

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_11I resp:1time-nice for both

Vrednost 166454 Frekvenca
1 yes 429
2 no 66
Sysmiss 447
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
495 447

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_12I resp:1time-were in love

Vrednost 167453 Frekvenca
1 yes 371
2 no 124
Sysmiss 447
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
495 447

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_13I resp:1time-were not very close

Vrednost 168452 Frekvenca
1 yes 140
2 no 802
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
942 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_14I resp:1time-afraid of interruptions

Vrednost 169451 Frekvenca
1 yes 113
2 no 377
Sysmiss 452
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
490 452

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_15I resp:1time-afraid that she will get pregnant

Vrednost 170450 Frekvenca
1 yes 194
2 no 298
Sysmiss 450
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
492 450

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E4_1II partner:1time-planned ahead

Vrednost 171449 Frekvenca
1 yes 164
2 no 120
3 I do not know 174
Sysmiss 484
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
458 484

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E4_2II partner:1time-happened unexpectedly

Vrednost 172448 Frekvenca
1 yes 158
2 no 167
3 I do not know 124
Sysmiss 493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 493

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E4_3II partner:1time-afraid of doing sth wong

Vrednost 173447 Frekvenca
1 yes 121
2 no 213
3 I do not know 114
Sysmiss 494
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
448 494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E4_4II partner:1time-smoked cigarettes

Vrednost 174446 Frekvenca
1 yes 119
2 no 324
3 I do not know 9
Sysmiss 490
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
452 490

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E4_5II partner:1time-drank alcohol

Vrednost 175445 Frekvenca
1 yes 74
2 no 357
3 I do not know 20
Sysmiss 491
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
451 491

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E4_6II partner:1time-smoked hashish

Vrednost 176444 Frekvenca
1 yes 10
2 no 427
3 I do not know 11
Sysmiss 494
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
448 494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E4_7II partner:1time-were drunk

Vrednost 177443 Frekvenca
1 yes 31
2 no 398
3 I do not know 20
Sysmiss 493
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 493

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E4_8II partner:1time-took tablets

Vrednost 178442 Frekvenca
1 yes 1
2 no 423
3 I do not know 19
Sysmiss 499
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
443 499

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E4_9II partner:1time-took our time

Vrednost 179441 Frekvenca
1 yes 372
2 no 53
3 I do not know 23
Sysmiss 494
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
448 494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E4_10II partner:1time-very excited

Vrednost 180440 Frekvenca
1 yes 216
2 no 120
3 I do not know 112
Sysmiss 494
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
448 494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E4_11II partner:1time-nice for both

Vrednost 181439 Frekvenca
1 yes 347
2 no 14
3 I do not know 90
Sysmiss 491
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
451 491

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E4_12II partner:1time-were in love

Vrednost 182438 Frekvenca
1 yes 316
2 no 50
3 I do not know 88
Sysmiss 488
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
454 488

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E4_13II partner:1time-were not very close

Vrednost 183437 Frekvenca
1 yes 101
2 no 274
3 I do not know 61
Sysmiss 506
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
436 506

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E4_14II partner:1time-afraid of interruptions

Vrednost 184436 Frekvenca
1 yes 69
2 no 295
3 I do not know 84
Sysmiss 494
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
448 494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E4_15II partner:1time-afraid that she will get pregnant

Vrednost 185435 Frekvenca
1 yes 108
2 no 250
3 I do not know 90
Sysmiss 494
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
448 494

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E5 Who took the iniciative for the 1time

Vrednost 186434 Frekvenca
1 I did 119
2 Partner did 173
3 Both 224
Sysmiss 426
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
516 426

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E6 How did you fell about the iniciative?

Vrednost 187433 Frekvenca
1 I felt threatened 53
2 It was aright 431
3 I would rather take more initiative 32
Sysmiss 426
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
516 426

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E7_1 reason: I wished for it very much

Vrednost 188432 Frekvenca
0 no 341
1 yes 73
Sysmiss 528
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
414 528

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E7_2 reason: Partner wanted to very much

Vrednost 189431 Frekvenca
0 no 0
1 yes 0
Sysmiss 942
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 942

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E7_3 reason:partner would have left me

Vrednost 190430 Frekvenca
0 no 387
1 yes 8
Sysmiss 547
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
395 547

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E7_4 reason:I was curious

Vrednost 191429 Frekvenca
0 no 282
1 yes 153
Sysmiss 507
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
435 507

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E7_5 reason:I loved my partner

Vrednost 192428 Frekvenca
0 no 187
1 yes 266
Sysmiss 489
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
453 489

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E7_6 reason:I was at that age

Vrednost 193427 Frekvenca
0 no 319
1 yes 93
Sysmiss 530
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
412 530

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E7_7 reason:my friend had done it

Vrednost 194426 Frekvenca
0 no 374
1 yes 29
Sysmiss 539
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
403 539

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E7_8 reason:it just happened

Vrednost 195425 Frekvenca
0 no 315
1 yes 106
Sysmiss 521
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
421 521

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E7_9 reason:I took drugs or alcohol

Vrednost 196424 Frekvenca
0 no 381
1 yes 18
Sysmiss 543
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
399 543

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E7_10 reason:partner made me

Vrednost 197423 Frekvenca
0 no 383
1 yes 13
Sysmiss 546
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
396 546

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E7_11 reason:I wanted to became a real woman/men

Vrednost 198422 Frekvenca
0 no 376
1 yes 22
Sysmiss 544
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
398 544

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E7_12 reason:I wanted to get over with

Vrednost 199421 Frekvenca
0 no 343
1 yes 74
Sysmiss 525
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
417 525

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E8 1time-use of contraceptive

Vrednost 200420 Frekvenca
1 no 219
2 yes 298
Sysmiss 425
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
517 425

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

E8_2_1 1time contracept:pills

Vrednost 201419 Frekvenca
0 no 364
1 yes 37
Sysmiss 541
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 541

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E8_2_2 1time contracept:condom

Vrednost 202418 Frekvenca
0 no 177
1 yes 276
Sysmiss 489
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
453 489

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E8_2_3 Contrac.foam,gel,cream

Vrednost 203417 Frekvenca
0 no 391
1 yes 3
Sysmiss 548
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
394 548

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

E8_2_5 1time contracept:sponge, vaginal rising

Vrednost 204416 Frekvenca
0 no 393
1 yes 0
Sysmiss 549
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
393 549