Mladina in AIDS, 1998

Basic Study Information

ADP - IDNo: MLAAID98
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MLAAID98_V1
Main author(s):
  • Bernik, Ivan
Co-workers:
  • Godina, Vesna V.
Data file producer:
FDV - Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 1998)

Funding agency:

Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost

Project number:

no information

Series:
  • MLAAID/Mladina in AIDS

    Dvoletna raziskava (prvič narejena leta 1997 in ponovljena na istem vzorcu z istim vprašalnikom leta 1998) se je osredotočala na odnos ljubljanjski srednješolcev do bolezni AIDS-a in vprašanja o spolnosti mladih.

Study Content

Keywords:

spol, kraj bivanja, kraj šolanja, starost, poklic očeta, izobrazba očeta, poklic matere, izobrazba matere, vernost, nacionalnost, stalno prebivališče, prenočitev pri fantu/punci, ocena o spolnih odnosih vrstnikov, spolne izkušnje z različnimi partnerji, uporaba zaščite pri spolnem odnosu, zavrnitev spolnega odnosa, ocena svojih seksualnih izkušenj, laganje kot način kako priti do spolnega odnosa, stališče o preigri, stališče o odrekanju spolnim odnosom, odnos do tujcev, mnenje o vplivu cerkve, zmenek, poljub, zaljubljenost, partner, petting, homoseksualni izkušnja, spolni odnosi, povprečna starost partnerja/partnerke, pogostost videvanja partnerja/partnerke, pogostost spolnih odnosov, trajanje zveze, emocije znotraj zveze, reševanje težav v obstoječi zvezi, kje potekajo seksualne aktivnosti, kakšne so seksualne aktivnosti, zvestoba znotraj trenutne zveze, videvanje drugih, nezvestoba, prvi spolni odnos, zadnji spolni odnos, kajenje, pitje alkohola, mnenje o potrebi alkohola za dobro voljo, ocena izkušenj z drogami, mnenje o prisiljenju v spolne dejavnosti, ocena prihodnjih perspektiv, mnenje o poroki, mnenje o otrocih, mnenje o partnerstvo brez otrok, mnenje o ozdravitvi AIDSa, seznanjenost z virusom HIV, ocena možnosti okužbe z virusom HIV, spolno občevanje brez kondoma z okuženim partnerjem, soočenost z AIDSom, ocena možnosti okužbe, test HIV, spolno občevanje s partnerjem/partnerko s homoseksualnimi izkušnjami, bolezni prenosljive s spolnostjo, omejitev intimnega življenja zaradi AIDSa, ocena seznanjenosti mladostnikov o AIDSu, ocena učinka okužbe s HIV na spolno obnašanje mladine, mnenje o plačevanju zdravljenja za okužbo HIV

Keywords ELSST:
MLADOSTNIK , MLADOSTNIŠTVO, SPOLNO VEDENJE, SPOLNOST, VARNA SPOLNOST, SPOLNA OSVEŠČENOST, (OSEBNI) PARTNERSKI ODNOS

Topic Classification ADP
SOCIALNO DEMOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ANKETIRANCEV
MEJNIKI V SPOLNEM ŽIVLJENJU MLADIH
STALNE ZVEZE
SPOLNE IZKUŠNJE MLADIH
KONTRACEPCIJA
SPOLNE AKTIVNOSTI MLADIH
MLADI in AIDS


Abstract:

Raziskava ni bila osredotočena le na odnos ljubljanjski srednješolcev do AIDS-a, ampak se je lotila vseh pomembnejših vprašanj o spolnosti mladih. Poleg vprašanj, neposredno povezanih z odnosom do AIDS-a, je raziskava osvetlila stališča mladih do spolnosti, razsežnosti in dinamiko njihovih spolnih izkušenj ter njihovo doživljanje lastne spolnosti. V prvem delu raziskave smo raziskovali vprašanja povezana na socialnodemografske dejavnike in njihov vpliv na spolno vedenje, značilnosti psihosocialnega razvoja obravnavane populacije, značilnosti partnerskih zvez, problem seksualne izkušenosti, uporabo kontracepcije, ter razumevanja problematike AIDSa in njihova stališča o ljudeh, ki živijo z okužbo virusa HIV. S pomočjo demografskih dejavnikov, kot so lahko to pokazale že tuje raziskave, ki vplivajo na spolno vedenje, smo želeli tudi mi, v raziskavi potrditi ne le zvezo med tema dvema faktorjema, pač pa tudi videti kaj bistveno vpliva na konkretno spolno vedenje ljubljanskih srednješolcev. Drugo skupino vprašanj pa sestavljajo vprašanja, ki zadevajo stališča respondentov do norm in obnašanj v spolnem vedenju. V kar so zajeta vprašanja o političnih usmeritvah, predsodkih o splošnih orientacijskih stališčih ter vprašanja, ki zadevajo direktno spolno vedenje in predstave o njem. Tretji sklop vprašanj pa so zadevala probleme in osnovne značilnosti psihoseksualnega razvoja. Četrti sklop vprašanj pa se je loteval vprašanja stalnih zvez med anketiranci, o čustvih do svojega partnerja, o projekcijskih situacijah glede prihodnosti zveze, o rabi različnih spolnih tehnik v zvezi in o iniciativah uporabe različnih tehnik. Sledila so še vprašanja o prvem in zadnjem spolnem odnosu.

Methodology


Collection date: 1998 - 1998
Date of production: 1997
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ljubljana

Unit of analysis:

Ljubljanski dijak/dijakinja

Universe:

Ciljna populacija so dijaki tretjih letnikov ljubljanskih srednjih šol, ki so bile izbrane v vzorec.

Excluded:

Vsi tisti dijaki, ki se tisti dan niso udeležili pouka in zato niso bili anketirani.

Data collected by:

Fakulteta za družbene vede

Sampling procedure:

Izbranih je 10 ljubljanskih srednji šol. Znotraj šol so bili izbrani tretji letniki, glede na skupno število dijakov v posamezni šoli. Ker so dijaki tretjih letnikov že zapustili srednje šole, je vzorec omejen le na takratne prve letnike.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MLAAID98 - Mladina in AIDS, 1998 [datoteka podatkov], 1998

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 619
  • number of units: 942

Variable list

ID ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 0 1 2223 811.153 761.199

Valid range from 1 to 2223

A1 gender

Value 22 Frequency
1 male 497
2 female 442
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 3

Valid range from 1 to 2

A2 place of living

Value 31 Frequency
1 town 328
2 suburbs 230
3 village 378
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 6

Valid range from 1 to 3

ID ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 0 1 2223 811.153 761.199

Valid range from 1 to 2223

A1 gender

Value 2618 Frequency
1 male 497
2 female 442
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 3

Valid range from 1 to 2

A2 place of living

Value 3617 Frequency
1 town 328
2 suburbs 230
3 village 378
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 6

Valid range from 1 to 3

A5 type of school

Value 4616 Frequency
1 3 year of secondary school 295
2 4 year of secondary school 442
3 grammar school 188
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 17

Valid range from 1 to 3

A6 olace of primary school

Value 5615 Frequency
0 1
1 city of the survey 12
2 other 175
3 218
4 3
9 525
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 8

Valid range from 0 to 9

A7 profession of father

Value 6614 Frequency
0 21
1 profession 851
2 8
4 5
5 1
7 1
9 1
Sysmiss 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 54

Valid range from 0 to 9

A13 religious membership

Value 7613 Frequency
1 chatolic 543
2 39
3 no 341
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 19

Valid range from 1 to 3

A14 church attendance

Value 8612 Frequency
1 no 330
2 on special occasions 305
3 less than once a month 156
4 more than once a month 143
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 8

Valid range from 1 to 4

A15 Would you say that you are religious?

Value 9611 Frequency
1 yes 452
2 no 466
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 24

Valid range from 1 to 2

A16 Which political partydou you support ?

Value 10610 Frequency
1 party 98
2 11
3 19
4 56
5 34
6 73
7 1
8 11
9 no - they are all the same 102
10 no-I am not interested 513
Sysmiss 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 24

Valid range from 1 to 10

A17 nationality

Value 11609 Frequency
1 country 877
2 other 60
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
937 5

Valid range from 1 to 2

A18 years of living in country

Value 12608 Frequency
1 from birth 898
2 41
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 3

Valid range from 1 to 2

A18X years of living in country

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41 901 2 18 13.366 4.768

Valid range from 2 to 18

A19 other coutry of living

Value 14606 Frequency
1 Ex Yugoslavia 27
2 Eastern Europe 0
3 Western Europe 5
4 Else 0
Sysmiss 910
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32 910

Valid range from 1 to 4

A21 if living with parens- would partner be allowed to stay over night

Value 15605 Frequency
1 do not live with parents 12
2 no 291
3 yes 616
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
919 23

Valid range from 1 to 3

A22 partner stayed overnight

Value 16604 Frequency
1 no 658
2 yes 279
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
937 5

Valid range from 1 to 2

A23 would like partner to stay overnight

Value 17603 Frequency
1 no 142
2 yes 783
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 17

Valid range from 1 to 2

A24A Do you have to ask parents to go out in the evening?

Value 18602 Frequency
1 yes 584
2 no 333
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 25

Valid range from 1 to 2

A24B Do you have to tell tell parents with whom you are going out?

Value 19601 Frequency
1 yes 550
2 no 366
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 26

Valid range from 1 to 2

A24CWD Do you have to return at fixed hours?

Value 20600 Frequency
1 yes 489
2 no 391
Sysmiss 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 62

Valid range from 1 to 2

A24CWE Do you have to return at fixed hours?

Value 21599 Frequency
1 yes 298
2 no 593
Sysmiss 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 51

Valid range from 1 to 2

B1_1 resp.: girls-boys of my age should not have sexual intercourse

Value 22598 Frequency
1 completely agree 137
2 agree 131
3 disagree 161
4 completely disagree 498
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 15

Valid range from 1 to 4

B1_2 frineds: girls-boys of my age should not have sexual intercourse

Value 23597 Frequency
1 completely agree 155
2 agree 146
3 disagree 150
4 completely disagree 443
Sysmiss 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 48

Valid range from 1 to 4

B1_3 mother: girls-boys of my age should not have sexual intercourse

Value 24596 Frequency
1 completely agree 155
2 agree 247
3 disagree 265
4 completely disagree 202
Sysmiss 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 73

Valid range from 1 to 4

B1_4 father: girls-boys of my age should not have sexual intercourse

Value 25595 Frequency
1 completely agree 190
2 agree 196
3 disagree 223
4 completely disagree 238
Sysmiss 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 95

Valid range from 1 to 4

B2_1 resp.: girls-boys should have some experinence with different partners

Value 26594 Frequency
1 completely agree 199
2 agree 210
3 disagree 212
4 completely disagree 296
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
917 25

Valid range from 1 to 4

B2_2 friends; girls-boys should have some experinence with different partners

Value 27593 Frequency
1 completely agree 236
2 agree 231
3 disagree 243
4 completely disagree 169
Sysmiss 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 63

Valid range from 1 to 4

B2_3 mother: girls-boys should have some experinence with different partners'

Value 28592 Frequency
1 completely agree 113
2 agree 143
3 disagree 187
4 completely disagree 417
Sysmiss 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 82

Valid range from 1 to 4

B2_4 father: girls-boys should have some experinence with different partners

Value 29591 Frequency
1 completely agree 134
2 agree 127
3 disagree 173
4 completely disagree 401
Sysmiss 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
835 107

Valid range from 1 to 4

B3_1 resp.: girl-boy should have sex with familiar person

Value 30590 Frequency
1 completely agree 505
2 agree 193
3 disagree 112
4 completely disagree 115
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 17

Valid range from 1 to 4

B3_2 friends: girl-boy should have sex with familiar person

Value 31589 Frequency
1 completely agree 308
2 agree 266
3 disagree 163
4 completely disagree 148
Sysmiss 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 57

Valid range from 1 to 4

B3_3 mother: girl-boy should have sex with familiar person

Value 32588 Frequency
1 completely agree 551
2 agree 135
3 disagree 96
4 completely disagree 82
Sysmiss 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 78

Valid range from 1 to 4

B3_4 father: girl-boy should have sex with familiar person

Value 33587 Frequency
1 completely agree 504
2 agree 146
3 disagree 98
4 completely disagree 92
Sysmiss 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 102

Valid range from 1 to 4

B4_1 resp.: you can cheat on your partner in a long term relationship

Value 34586 Frequency
1 completely agree 104
2 agree 65
3 disagree 135
4 completely disagree 620
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 18

Valid range from 1 to 4

B4_2 friends: you can cheat on your partner in a long term relationship

Value 35585 Frequency
1 completely agree 118
2 agree 115
3 disagree 262
4 completely disagree 386
Sysmiss 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 61

Valid range from 1 to 4

B4_3 mother: you can cheat on your partner in a long term relationship

Value 36584 Frequency
1 completely agree 58
2 agree 49
3 disagree 58
4 completely disagree 704
Sysmiss 73
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 73

Valid range from 1 to 4

B4_4 father: you can cheat on your partner in a long term relationship

Value 37583 Frequency
1 completely agree 64
2 agree 51
3 disagree 66
4 completely disagree 664
Sysmiss 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 97

Valid range from 1 to 4

B5_1 resp: girl-boy should insist on condoms

Value 38582 Frequency
1 completely agree 676
2 agree 143
3 disagree 52
4 completely disagree 55
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 16

Valid range from 1 to 4

B5_2 friends: girl-boy should insist on condoms

Value 39581 Frequency
1 completely agree 494
2 agree 237
3 disagree 90
4 completely disagree 60
Sysmiss 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 61

Valid range from 1 to 4

B5_3 mother: girl-boy should insist on condoms

Value 40580 Frequency
1 completely agree 750
2 agree 50
3 disagree 25
4 completely disagree 42
Sysmiss 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 75

Valid range from 1 to 4

B5_4 father: girl-boy should insist on condoms

Value 41579 Frequency
1 completely agree 723
2 agree 49
3 disagree 24
4 completely disagree 46
Sysmiss 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 100

Valid range from 1 to 4

B6_1 resp: one should be aware of previous sexual life of partner

Value 42578 Frequency
1 completely agree 553
2 agree 219
3 disagree 85
4 completely disagree 71
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 14

Valid range from 1 to 4

B6_2 friends: one should be aware of previous sexual life of partner

Value 43577 Frequency
1 completely agree 369
2 agree 293
3 disagree 141
4 completely disagree 77
Sysmiss 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 62

Valid range from 1 to 4

B6_3 mother: one should be aware of previous sexual life of partner

Value 44576 Frequency
1 completely agree 617
2 agree 139
3 disagree 57
4 completely disagree 50
Sysmiss 79
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 79

Valid range from 1 to 4

B6_4 father: one should be aware of previous sexual life of partner

Value 45575 Frequency
1 completely agree 588
2 agree 130
3 disagree 61
4 completely disagree 59
Sysmiss 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
838 104

Valid range from 1 to 4

B7_1 resp: ask of drug abuse before having sex

Value 46574 Frequency
1 completely agree 430
2 agree 216
3 disagree 131
4 completely disagree 151
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 14

Valid range from 1 to 4

B7_2 friends: ask of drug abuse before having sex

Value 47573 Frequency
1 completely agree 319
2 agree 233
3 disagree 180
4 completely disagree 147
Sysmiss 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 63

Valid range from 1 to 4

B7_3 mother: ask of drug abuse before having sex

Value 48572 Frequency
1 completely agree 615
2 agree 124
3 disagree 68
4 completely disagree 57
Sysmiss 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 78

Valid range from 1 to 4

B7_4 father: ask of drug abuse before having sex

Value 49571 Frequency
1 completely agree 591
2 agree 117
3 disagree 65
4 completely disagree 64
Sysmiss 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 105

Valid range from 1 to 4

B8 to refuse to have sex

Value 50570 Frequency
1 very easy 212
2 easy 399
3 difficult 231
4 very difficult 91
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
933 9

Valid range from 1 to 4

B9_1 do not want to lose partner

Value 51569 Frequency
0 no 527
1 yes 263
Sysmiss 152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
790 152

Valid range from 0 to 1

B9_2 to be a grown up

Value 52568 Frequency
0 no 662
1 yes 70
Sysmiss 210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
732 210

Valid range from 0 to 1

B9_3 others will make fun of me

Value 53567 Frequency
0 no 689
1 yes 39
Sysmiss 214
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
728 214

Valid range from 0 to 1

B9_4 others will think I am a moralist

Value 54566 Frequency
0 no 697
1 yes 27
Sysmiss 218
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 218

Valid range from 0 to 1

B9_5 my partner will think that something is wrong with me

Value 55565 Frequency
0 no 599
1 yes 156
Sysmiss 187
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
755 187

Valid range from 0 to 1

B9_6 my partner will think that I have a veneral disease

Value 56564 Frequency
0 no 698
1 yes 31
Sysmiss 213
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
729 213

Valid range from 0 to 1

B9_7 my partner will think I have AIDS

Value 57563 Frequency
0 no 696
1 yes 35
Sysmiss 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
731 211

Valid range from 0 to 1

B9_8 other reason

Value 58562 Frequency
0 no 617
1 yes 126
Sysmiss 199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
743 199

Valid range from 0 to 1

B10 number of contemporaries of the same sex that already had sex

Value 59561 Frequency
1 less than a qurter 141
2 a quarter to half 285
3 half to three quarters 318
4 more than three quarters 185
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 13

Valid range from 1 to 4

B11 number of contemporaries of the opposite sex that already had sex

Value 60560 Frequency
1 less than a qurter 177
2 a quarter to half 279
3 half to three quarters 283
4 more than three quarters 177
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 26

Valid range from 1 to 4

B12 experiences of contemporaries of the same sex

Value 61559 Frequency
1 less than majoritiy 354
2 as much as majority 474
3 more than majority 98
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 16

Valid range from 1 to 3

B13 lied to have sex

Value 62558 Frequency
1 yes 124
2 no 811
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 7

Valid range from 1 to 2

B14_1 said: I love you

Value 63557 Frequency
0 no 626
1 yes 132
Sysmiss 184
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 184

Valid range from 0 to 1

B14_2 said: I want to be with you forever

Value 64556 Frequency
0 no 671
1 yes 61
Sysmiss 210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
732 210

Valid range from 0 to 1

B14_3 said: you are the only one for me

Value 65555 Frequency
0 no 669
1 yes 64
Sysmiss 209
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 209

Valid range from 0 to 1

B14_4 said: you are my first

Value 66554 Frequency
0 no 695
1 yes 32
Sysmiss 215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
727 215

Valid range from 0 to 1

B14_5 said: I have a lot of experience

Value 67553 Frequency
0 no 706
1 yes 18
Sysmiss 218
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 218

Valid range from 0 to 1

B14_6 said: cannot get pregnant

Value 68552 Frequency
0 no 688
1 yes 42
Sysmiss 212
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
730 212

Valid range from 0 to 1

B14_7 did not tell I have a veneral disease

Value 69551 Frequency
0 no 716
1 yes 3
Sysmiss 223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
719 223

Valid range from 0 to 1

B14_8 else

Value 70550 Frequency
0 no 705
1 yes 18
Sysmiss 219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
723 219

Valid range from 0 to 1

B15 alcohol and drugs make sex better

Value 71549 Frequency
1 completely agree 66
2 agree 107
3 disagree 151
4 completely disagree 608
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
932 10

Valid range from 1 to 4

B16 gentleness, forepay are more important to girls during sex

Value 72548 Frequency
1 completely agree 407
2 agree 248
3 disagree 143
4 completely disagree 133
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 11

Valid range from 1 to 4

B17 it is easier to decline sex for girls

Value 73547 Frequency
1 completely agree 323
2 agree 283
3 disagree 160
4 completely disagree 162
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
928 14

Valid range from 1 to 4

B18 one do not have to love partner to have sex

Value 74546 Frequency
1 completely agree 154
2 agree 183
3 disagree 200
4 completely disagree 399
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 6

Valid range from 1 to 4

B19 can tell what kind of affection do I want during sex

Value 75545 Frequency
1 completely agree 487
2 agree 282
3 disagree 108
4 completely disagree 54
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 11

Valid range from 1 to 4

B20 you feel cheap and stupid if talked into having sex

Value 76544 Frequency
1 completely agree 240
2 agree 186
3 disagree 190
4 completely disagree 297
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 29

Valid range from 1 to 4

B21 if ask to use a condom- partner thinks I do not trust him/her

Value 77543 Frequency
1 completely agree 88
2 agree 114
3 disagree 136
4 completely disagree 586
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 18

Valid range from 1 to 4

B22 I do not know where to buy condoms

Value 78542 Frequency
1 completely agree 34
2 agree 17
3 disagree 19
4 completely disagree 859
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 13

Valid range from 1 to 4

B23 I do not know how to use condoms correctly

Value 79541 Frequency
1 completely agree 46
2 agree 41
3 disagree 88
4 completely disagree 754
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 13

Valid range from 1 to 4

B24 I abstain fromsex in order not to get AIDS

Value 80540 Frequency
1 completely agree 58
2 agree 79
3 disagree 121
4 completely disagree 674
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
932 10

Valid range from 1 to 4

B25 more influence of church - less problems

Value 81539 Frequency
1 completely agree 84
2 agree 95
3 disagree 156
4 completely disagree 599
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 8

Valid range from 1 to 4

B26 men/ women can look after children equaly good

Value 82538 Frequency
1 completely agree 334
2 agree 285
3 disagree 190
4 completely disagree 124
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
933 9

Valid range from 1 to 4

B27 everything can be explained by astrology

Value 83537 Frequency
1 completely agree 92
2 agree 260
3 disagree 315
4 completely disagree 263
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 12

Valid range from 1 to 4

B28 punish murder and violation of children with more than a prison sentence

Value 84536 Frequency
1 completely agree 676
2 agree 135
3 disagree 70
4 completely disagree 52
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
933 9

Valid range from 1 to 4

B29 Immigrants from .. are burden to ..

Value 85535 Frequency
1 completely agree 209
2 agree 233
3 disagree 236
4 completely disagree 254
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
932 10

Valid range from 1 to 4

B30 foriners should not be given a permission to reside in ..

Value 86534 Frequency
1 completely agree 220
2 agree 208
3 disagree 233
4 completely disagree 273
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 8

Valid range from 1 to 4

C1 Have you ever had a date (opp.sex)

Value 87533 Frequency
1 yes 826
2 no 110
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 6

Valid range from 1 to 2

C2 Have you ever kissed (opp.sex)

Value 88532 Frequency
1 yes 862
2 no 75
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
937 5

Valid range from 1 to 2

C3 Have you ever been in love?

Value 89531 Frequency
1 yes 861
2 no 75
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 6

Valid range from 1 to 2

C4 Have you ever had a partner(opp. sex)

Value 90530 Frequency
1 yes 726
2 no 208
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 8

Valid range from 1 to 2

C5 Have you ever petted(opp.sex)

Value 91529 Frequency
1 yes 623
2 no 306
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 13

Valid range from 1 to 2

C6 Have you ever petted(same sex)

Value 92528 Frequency
1 yes 22
2 no 912
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
934 8

Valid range from 1 to 2

C7 How old when first menstruated

Value 93527 Frequency
1 yes 438
2 no 2
Sysmiss 502
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
440 502

Valid range from 1 to 2

C7X age

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
437 505 10 16 12.771 1.192

Valid range from 10 to 16

D1 Do you have a steady relationship?

Value 95525 Frequency
1 yes 354
2 no 584
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
938 4

Valid range from 1 to 2

D2 No-Have you ever had one?

Value 96524 Frequency
1 yes 358
2 no 258
Sysmiss 326
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
616 326

Valid range from 1 to 2

D2_1 Yes-How did you break up?

Value 97523 Frequency
1 I finished it 167
2 He finished it 68
3 Both wanted to finish 155
Sysmiss 552
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
390 552

Valid range from 1 to 3

D2R Why did you break up?

Value 98522 Frequency
0 16
1 answer 342
2 no answer 0
Sysmiss 584
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
358 584

Valid range from 0 to 2

D4 How old is (s)he

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 620 15 45 19.043 3.221

Valid range from 15 to 45

D5 What does she do?

Value 100520 Frequency
1 schoolboy/girl 11
2 3rd.y.pupil 51
3 4th.y.pupil 136
4 student 38
5 worker 79
6 other 14
Sysmiss 613
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
329 613

Valid range from 1 to 6

D7 How often do you meet your partner?

Value 101519 Frequency
1 almost everyday 211
2 1 or 2 a week 88
3 less than 1 a week 32
4 less than 1 a month 0
Sysmiss 611
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
331 611

Valid range from 1 to 4

D8 When meeting your partner - are you alone?

Value 102518 Frequency
1 almost all the time with others 18
2 more than 1/2 of the time with others 26
3 about half of the time ith others 78
4 less than half of the time with others 105
5 alone most of the time 106
Sysmiss 609
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
333 609

Valid range from 1 to 5

D9 What do you feel about your partner?

Value 103517 Frequency
1 I absolutely love him/her 140
2 I love him/her 83
3 I like him/her 96
4 I do not care about him/her 9
5 I almost dislike him/her 0
Sysmiss 614
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
328 614

Valid range from 1 to 5

D10 What do you think your partner feels for you?

Value 104516 Frequency
1 S(he) absolutely loves me 155
2 S(he) loves me 102
3 S(he) likes me 70
4 S(he) does not care about me 4
5 S(he) almost dislikes me 0
Sysmiss 611
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
331 611

Valid range from 1 to 5

D11 What if your partner wanted to leave you?

Value 105515 Frequency
1 do everything to keep partner 79
2 do many things but within limits 154
3 not anything unpleasant 64
4 not very much 20
5 not do anything 16
Sysmiss 609
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
333 609

Valid range from 1 to 5

D12 A year from now

Value 106514 Frequency
1 we will be together 91
2 probably together 172
3 probably not be together 53
4 will not be together 18
Sysmiss 608
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
334 608

Valid range from 1 to 4

D13 Do you have a place where you can kiss/cuddle/have sex

Value 107513 Frequency
1 yes, always 163
2 yes, sometimes 144
3 no 28
Sysmiss 607
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
335 607

Valid range from 1 to 3

D14 Where is that in general

Value 108512 Frequency
1 my home 97
2 his/hers home 104
3 elsewhere 79
Sysmiss 662
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
280 662

Valid range from 1 to 3

D15_1 intimate activities-kiss and caress

Value 109511 Frequency
0 no 97
1 yes 214
Sysmiss 631
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
311 631

Valid range from 0 to 1

D15_2 intimate activities-petting

Value 110510 Frequency
0 no 134
1 yes 167
Sysmiss 641
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
301 641

Valid range from 0 to 1

D15_3 intimate activities

Value 111509 Frequency
0 no 106
1 yes 204
Sysmiss 632
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
310 632

Valid range from 0 to 1

D16A Going steady before kissing and caressing

Value 112508 Frequency
1 not yet 46
2 yes 259
Sysmiss 637
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
305 637

Valid range from 1 to 2

D16B Going steady before petting

Value 113507 Frequency
1 not yet 78
2 yes 235
Sysmiss 629
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
313 629

Valid range from 1 to 2

D16C Going steady before having sex

Value 114506 Frequency
1 not yet 89
2 yes 221
Sysmiss 632
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
310 632

Valid range from 1 to 2

D17A Who took the iniciative on kissing and carresing?

Value 115505 Frequency
1 I did 138
2 partner did 161
3 nothing happened 8
Sysmiss 635
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
307 635

Valid range from 1 to 3

D17B Who took the iniciative on petting?

Value 116504 Frequency
1 I did 90
2 partner did 165
3 nothing happened 39
Sysmiss 648
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
294 648

Valid range from 1 to 3

D17C Who took the iniciative on having sex?

Value 117503 Frequency
1 I did 92
2 partner did 128
3 nothing happened 63
Sysmiss 659
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
283 659

Valid range from 1 to 3

D18A If kissing and caressing too fast?

Value 118502 Frequency
1 too fast 9
2 just right 305
3 too slow 19
Sysmiss 609
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
333 609

Valid range from 1 to 3

D18B If petting too fast?

Value 119501 Frequency
1 too fast 31
2 just right 245
3 too slow 15
Sysmiss 651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
291 651

Valid range from 1 to 3

D18C If sexual intercourse too fast?

Value 120500 Frequency
1 too fast 41
2 just right 210
3 too slow 20
Sysmiss 671
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
271 671

Valid range from 1 to 3

D19 Have you had a date with somebody else while going steady

Value 121499 Frequency
1 no 251
2 yes 84
Sysmiss 607
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
335 607

Valid range from 1 to 2

D19X times

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
78 864 1 31 3.051 4.258

Valid range from 1 to 31

D21A resp.kissed another one while going steady

Value 123497 Frequency
1 yes 107
2 no 229
Sysmiss 606
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
336 606

Valid range from 1 to 2

D21AX times

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
99 843 1 15 2.253 2.269

Valid range from 1 to 15

D21B resp.petted with another one while going steady

Value 125495 Frequency
1 yes 36
2 no 295
Sysmiss 611
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
331 611

Valid range from 1 to 2

D21BX times

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33 909 1 7 2.091 1.665

Valid range from 1 to 7

D21C resp.had sex with another one while going steady

Value 127493 Frequency
1 yes 39
2 no 295
Sysmiss 608
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
334 608

Valid range from 1 to 2

D21CX times

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38 904 1 8 2 1.66

Valid range from 1 to 8

D22 Have you told your partner about cheating

Value 129491 Frequency
1 not intimate with other 195
2 yes, partner knows 38
3 yes, partner does not know 57
4 partner knows a little 21
Sysmiss 631
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
311 631

Valid range from 1 to 4

D23 Has your partner cheated on you?

Value 130490 Frequency
1 no, I do not think so 251
2 I do not know 55
3 yes 26
Sysmiss 610
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
332 610

Valid range from 1 to 3

D24A partner kissed another one while going steady

Value 131489 Frequency
1 yes 23
2 no 1
Sysmiss 918
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24 918

Valid range from 1 to 2

D24AX times

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20 922 1 15 2.7 3.948

Valid range from 1 to 15

D24B partner petted with another one while going steady

Value 133487 Frequency
1 yes 5
2 no 19
Sysmiss 918
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24 918

Valid range from 1 to 2

D24BX times

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 938 1 20 6 9.345

Valid range from 1 to 20

D24C partner had sex with another one while going steady

Value 135485 Frequency
1 yes 4
2 no 20
Sysmiss 918
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24 918

Valid range from 1 to 2

D24CX times

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 938 1 10 3.5 4.359

Valid range from 1 to 10

D25 disscuss cheating with partner

Value 137483 Frequency
1 no, it suits me 122
2 no, I do not believe him/her totaly 37
3 no, I do believe him/her 146
4 I would like to, but I do not dare to ask 11
5 other 8
Sysmiss 618
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
324 618

Valid range from 1 to 5

E1 Have you ever had sex (opp.sex)

Value 138482 Frequency
1 no 414
2 yes 519
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
933 9

Valid range from 1 to 2

E1X age

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
504 438 8 22 15.687 1.442

Valid range from 8 to 22

E2_1 my partner was .. old

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
507 435 10 65 17.363 3.455

Valid range from 10 to 65

E2_2 I knew my partner..

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 484 1 4015 561.557 803.403

Valid range from 1 to 4015

E2_3 we were going steady for .. time

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
377 565 0 1215 152.95 197.345

Valid range from 0 to 1215

E2_4 (s)he was my steady partner

Value 143477 Frequency
1 yes 350
2 no 160
Sysmiss 432
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
510 432

Valid range from 1 to 2

E2_5 (s)he is still my steady partner

Value 144476 Frequency
1 yes 145
2 no 362
Sysmiss 435
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
507 435

Valid range from 1 to 2

E2_6 it was also the first time for my partner

Value 145475 Frequency
1 yes 212
2 no 289
Sysmiss 441
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
501 441

Valid range from 1 to 2

E2_7 it was a holiday adventure

Value 146474 Frequency
1 yes 161
2 no 345
Sysmiss 436
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
506 436

Valid range from 1 to 2

E3_1 place-my home

Value 147473 Frequency
1 yes 125
2 no 245
Sysmiss 572
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
370 572

Valid range from 1 to 2

E3_2 place-partner.s home

Value 148472 Frequency
1 yes 166
2 no 191
Sysmiss 585
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
357 585

Valid range from 1 to 2

E3_3 place-at friend.s home

Value 149471 Frequency
1 yes 43
2 no 266
Sysmiss 633
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
309 633

Valid range from 1 to 2

E3_4 place-outside in the open

Value 150470 Frequency
1 yes 103
2 no 221
Sysmiss 618
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
324 618

Valid range from 1 to 2

E3_5 place-in a car

Value 151469 Frequency
1 yes 49
2 no 260
Sysmiss 633
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
309 633

Valid range from 1 to 2

E3_6 place-elsewhere

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
146 796 0 1 0.425 0.496

Valid range from 0 to 1

E3_7 safe place

Value 153467 Frequency
1 yes 301
2 no 91
Sysmiss 550
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
392 550

Valid range from 1 to 2

E3_8 could have been interrupted

Value 154466 Frequency
1 yes 159
2 no 233
Sysmiss 550
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
392 550

Valid range from 1 to 2

E3_8X could have been interrupted by ..

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
149 793 0 1 0.852 0.356

Valid range from 0 to 1

E4_1I resp:1time-planned ahead

Value 156464 Frequency
1 yes 167
2 no 324
Sysmiss 451
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
491 451

Valid range from 1 to 2

E4_2I resp:1time-happened unexpectedly

Value 157463 Frequency
1 yes 302
2 no 196
Sysmiss 444
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
498 444

Valid range from 1 to 2

E4_3I resp:1time-afraid of doing sth wong

Value 158462 Frequency
1 yes 233
2 no 256
Sysmiss 453
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 453

Valid range from 1 to 2

E4_4I resp:1time-smoked cigarettes

Value 159461 Frequency
1 yes 136
2 no 356
Sysmiss 450
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
492 450

Valid range from 1 to 2

E4_5I resp:1time-drank alcohol

Value 160460 Frequency
1 yes 107
2 no 385
Sysmiss 450
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
492 450

Valid range from 1 to 2

E4_6I resp:1time-smoked hashish

Value 161459 Frequency
1 yes 15
2 no 473
Sysmiss 454
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
488 454

Valid range from 1 to 2

E4_7I resp:1time-were drunk

Value 162458 Frequency
1 yes 49
2 no 440
Sysmiss 453
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 453

Valid range from 1 to 2

E4_8I resp:1time-took tablets

Value 163457 Frequency
1 yes 8
2 no 481
Sysmiss 453
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 453

Valid range from 1 to 2

E4_9I resp:1time-took our time

Value 164456 Frequency
1 yes 429
2 no 61
Sysmiss 452
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
490 452

Valid range from 1 to 2

E4_10I resp:1time-very excited

Value 165455 Frequency
1 yes 297
2 no 189
Sysmiss 456
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
486 456

Valid range from 1 to 2

E4_11I resp:1time-nice for both

Value 166454 Frequency
1 yes 429
2 no 66
Sysmiss 447
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
495 447

Valid range from 1 to 2

E4_12I resp:1time-were in love

Value 167453 Frequency
1 yes 371
2 no 124
Sysmiss 447
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
495 447

Valid range from 1 to 2

E4_13I resp:1time-were not very close

Value 168452 Frequency
1 yes 140
2 no 802
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
942 0

Valid range from 1 to 2

E4_14I resp:1time-afraid of interruptions

Value 169451 Frequency
1 yes 113
2 no 377
Sysmiss 452
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
490 452

Valid range from 1 to 2

E4_15I resp:1time-afraid that she will get pregnant

Value 170450 Frequency
1 yes 194
2 no 298
Sysmiss 450
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
492 450

Valid range from 1 to 2

E4_1II partner:1time-planned ahead

Value 171449 Frequency
1 yes 164
2 no 120
3 I do not know 174
Sysmiss 484
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
458 484

Valid range from 1 to 3

E4_2II partner:1time-happened unexpectedly

Value 172448 Frequency
1 yes 158
2 no 167
3 I do not know 124
Sysmiss 493
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 493

Valid range from 1 to 3

E4_3II partner:1time-afraid of doing sth wong

Value 173447 Frequency
1 yes 121
2 no 213
3 I do not know 114
Sysmiss 494
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
448 494

Valid range from 1 to 3

E4_4II partner:1time-smoked cigarettes

Value 174446 Frequency
1 yes 119
2 no 324
3 I do not know 9
Sysmiss 490
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
452 490

Valid range from 1 to 3

E4_5II partner:1time-drank alcohol

Value 175445 Frequency
1 yes 74
2 no 357
3 I do not know 20
Sysmiss 491
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
451 491

Valid range from 1 to 3

E4_6II partner:1time-smoked hashish

Value 176444 Frequency
1 yes 10
2 no 427
3 I do not know 11
Sysmiss 494
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
448 494

Valid range from 1 to 3

E4_7II partner:1time-were drunk

Value 177443 Frequency
1 yes 31
2 no 398
3 I do not know 20
Sysmiss 493
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 493

Valid range from 1 to 3

E4_8II partner:1time-took tablets

Value 178442 Frequency
1 yes 1
2 no 423
3 I do not know 19
Sysmiss 499
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
443 499

Valid range from 1 to 3

E4_9II partner:1time-took our time

Value 179441 Frequency
1 yes 372
2 no 53
3 I do not know 23
Sysmiss 494
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
448 494

Valid range from 1 to 3

E4_10II partner:1time-very excited

Value 180440 Frequency
1 yes 216
2 no 120
3 I do not know 112
Sysmiss 494
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
448 494

Valid range from 1 to 3

E4_11II partner:1time-nice for both

Value 181439 Frequency
1 yes 347
2 no 14
3 I do not know 90
Sysmiss 491
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
451 491

Valid range from 1 to 3

E4_12II partner:1time-were in love

Value 182438 Frequency
1 yes 316
2 no 50
3 I do not know 88
Sysmiss 488
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
454 488

Valid range from 1 to 3

E4_13II partner:1time-were not very close

Value 183437 Frequency
1 yes 101
2 no 274
3 I do not know 61
Sysmiss 506
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
436 506

Valid range from 1 to 3

E4_14II partner:1time-afraid of interruptions

Value 184436 Frequency
1 yes 69
2 no 295
3 I do not know 84
Sysmiss 494
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
448 494

Valid range from 1 to 3

E4_15II partner:1time-afraid that she will get pregnant

Value 185435 Frequency
1 yes 108
2 no 250
3 I do not know 90
Sysmiss 494
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
448 494

Valid range from 1 to 3

E5 Who took the iniciative for the 1time

Value 186434 Frequency
1 I did 119
2 Partner did 173
3 Both 224
Sysmiss 426
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 426

Valid range from 1 to 3

E6 How did you fell about the iniciative?

Value 187433 Frequency
1 I felt threatened 53
2 It was aright 431
3 I would rather take more initiative 32
Sysmiss 426
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
516 426

Valid range from 1 to 3

E7_1 reason: I wished for it very much

Value 188432 Frequency
0 no 341
1 yes 73
Sysmiss 528
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
414 528

Valid range from 0 to 1

E7_2 reason: Partner wanted to very much

Value 189431 Frequency
0 no 0
1 yes 0
Sysmiss 942
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 942

Valid range from 0 to 1

E7_3 reason:partner would have left me

Value 190430 Frequency
0 no 387
1 yes 8
Sysmiss 547
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
395 547

Valid range from 0 to 1

E7_4 reason:I was curious

Value 191429 Frequency
0 no 282
1 yes 153
Sysmiss 507
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
435 507

Valid range from 0 to 1

E7_5 reason:I loved my partner

Value 192428 Frequency
0 no 187
1 yes 266
Sysmiss 489
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
453 489

Valid range from 0 to 1

E7_6 reason:I was at that age

Value 193427 Frequency
0 no 319
1 yes 93
Sysmiss 530
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 530

Valid range from 0 to 1

E7_7 reason:my friend had done it

Value 194426 Frequency
0 no 374
1 yes 29
Sysmiss 539
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
403 539

Valid range from 0 to 1

E7_8 reason:it just happened

Value 195425 Frequency
0 no 315
1 yes 106
Sysmiss 521
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
421 521

Valid range from 0 to 1

E7_9 reason:I took drugs or alcohol

Value 196424 Frequency
0 no 381
1 yes 18
Sysmiss 543
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
399 543

Valid range from 0 to 1

E7_10 reason:partner made me

Value 197423 Frequency
0 no 383
1 yes 13
Sysmiss 546
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
396 546

Valid range from 0 to 1

E7_11 reason:I wanted to became a real woman/men

Value 198422 Frequency
0 no 376
1 yes 22
Sysmiss 544
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
398 544

Valid range from 0 to 1

E7_12 reason:I wanted to get over with

Value 199421 Frequency
0 no 343
1 yes 74
Sysmiss 525
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
417 525

Valid range from 0 to 1

E8 1time-use of contraceptive

Value 200420 Frequency
1 no 219
2 yes 298
Sysmiss 425
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
517 425

Valid range from 1 to 2

E8_2_1 1time contracept:pills

Value 201419 Frequency
0 no 364
1 yes 37
Sysmiss 541
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 541

Valid range from 0 to 1

E8_2_2 1time contracept:condom

Value 202418 Frequency
0 no 177
1 yes 276
Sysmiss 489
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
453 489

Valid range from 0 to 1

E8_2_3 Contrac.foam,gel,cream

Value 203417 Frequency
0 no 391
1 yes 3
Sysmiss 548
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
394 548

Valid range from 0 to 1

E8_2_5 1time contracept:sponge, vaginal rising

Value 204416 Frequency
0 no 393
1 yes 0
Sysmiss 549
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
393 549

Valid range from 0 to 1

E8_2_6 1time contracept:diaphragm

Value 205415 Frequency
0 no 392
1 yes 1
Sysmiss 549
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation