Pojavnost korupcije med novinarji v Sloveniji 2008

Basic Study Information

ADP - IDNo: KORUPN08
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KORUPN08_V1
Main author(s):
  • Komisija za preprečevanje korupcije
Co-workers:
  • Podesva, Vlasta
  • Kosak, Tadeja
  • Leban, Tina
  • Damjanič, Nikola
Data file producer:
NINAMEDIA - Ninamedia d.o.o. (Ljubljana; april 2008)

Funding agency:

Komisija za preprečevanje korupcije

Project number:

ZJN - JNMV 2007/1 (KPK)

Series:
  • KORUPN/Korupcija med novinarji

    Serija raziskav o korupciji zajema tako raziskave med novinarji kot raziskave splošne slovenske populacije. Raziskava o javnem mnenje o pojavu korupcije med slovenskimi novinarji je bila izvedena med splošno javnostjo. Raziskava o pojavnosti korupcije med novinarji v Sloveniji je bila izvedena med novinarji. Serija raziskav se osredotoča na pojav korupcije med slovenskimi novinarji. Namen raziskave je ugotoviti, kakšno je mnenje in aktualno stanje glede pojavnosti korupcije med novinarji v Sloveniji. Vprašanja se nanšajo na naslednja področja: pereči problemi v družbi, pomembnost vrednot, ocena korupcije, trend korupcije, razširjenost korupcije med različnimi družbenimi akterji, pogostost pojavljanja korupcije, informiranje, mediji, poročanje novinarjev, podkupovanje novinarjev, preprečevanje podkupovanja novinarjev.

Study Content

Keywords:

pereči problemi v Sloveniji, pomembnost vrednot za posameznika, korupcija, primerjava korupcije v Sloveniji in tujini, trend korupcije, razširjenost podkupovanja in korupcije v državi, pogostost pojavljanja korupcije, informiranje, spremljanje množičnih medijev, poročanje novinarjev, podkupovanje novinarjev, ocena demografije

Keywords ELSST:
KORUPCIJA, VREDNOTA, MNOŽIČNI MEDIJI, FINANČNI KRIMINAL, NOVINARSTVO, MEDIJSKO POROČANJE

Topic Classification CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Topic Classification CERIF
Kriminologija
Topic Classification ADP
OCENA RAZŠIRJENOSTI KORUPCIJE
VZROKI ZA KORUPCIJO
PRISPEVEK INSTITUCIJ V BOJU PROTI KORUPCIJI
SUBJEKTIVNA ZAZNAVA KORUPCIJE


Abstract:

Raziskava se osredotoča na pojav korupcije med slovenskimi novinarji. Namen raziskave je ugotoviti, kakšno je mnenje in aktualno stanje glede pojavnosti korupcije med novinarji v Sloveniji. Vprašanja se osredotočajo na naslednja področja: pereči problemi v družbi, pomembnost vrednot za posameznika, ocena korupcije, primerjava korupcije v Sloveniji in tujini, trend korupcije, razširjenost podkupovanja in korupcije v državi, pogostost pojavljanja korupcije, informiranje, spremljanje množičnih medijev (radio, televizija, časopisi, internet), poročanje novinarjev, podkupovanje novinarjev. Raziskava z isto tematiko, vendar prilagojenim vprašalnikom, je bila istočasno izvedena med slovenskimi novinarji in med splošno javnostjo v Sloveniji. Opis raziskave med splošno javnostjo je dostopen pod IDNO KORUPJ08.

Methodology


Collection date: 28. januar - 21. april 2008
Date of production: 2008
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Novinarji v Sloveniji starejši od 22 let.

Excluded:

Novinarji v Sloveniji, katerih podatkov ni v javno dostopnih virih informacij.

Data collected by:

Ninamedia d.o.o.

Sampling procedure:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija. V prvi fazi so bili iz različnih, javno dostopnih virov informacij, zbrani podatki o medijih ter novinarjih v Sloveniji. Dostop do podatkov novinarjev v Sloveniji je bil otežen, ker ne obstaja javen seznam vseh novinarjev (redno/honararno zaposlenih). V drugi fazi je bil pripraviljeni vzorčni okvir slovenskih novinarjev in sicer na način, da so bili iz razpoložljivih podatkov novinarjev (ime, priimek, medij, pri katerem je redno ali honorarno zaposlen), pripravljeni elektronski naslovi potencialnih anketirancev. V naslednji fazi so bila na elektronske naslove novinarjev poslalana vabila k sodelovanju v spletni anketi.

Mode of data collection:

Spletna anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: KORUPN08 - Pojavnost korupcije med novinarji v Sloveniji 2008 [datoteka podatkov], 2008

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 190
  • number of units: 353

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

A Kako velik problem je korupcija v Sloveniji?

A. Prosimo, da na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa , da je problem zelo velik) ocenite, kako velik problem je po vašem mnenju korupcija v Sloveniji.

Value 13 Frequency
1 problem je zelo majhen 2
2 2 9
3 3 32
4 4 56
5 5 127
6 6 82
7 problem je zelo velik 42
8 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
350 3

Valid range from 1 to 7

B Ali je korupcija neizbežen del slovenske družbe?

B. Ali menite, da je korupcija neizbežen del slovenske družbe?

Value 22 Frequency
1 da 211
2 ne 117
3 ne vem 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
328 25

Valid range from 1 to 2

C Ali je korupcija neizbežen del svetovne družbe?

C. Ali menite, da je korupcija neizbežen del svetovne družbe?

Value 31 Frequency
1 da 243
2 ne 91
3 ne vem 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
334 19

Valid range from 1 to 2

A Kako velik problem je korupcija v Sloveniji?

A. Prosimo, da na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa , da je problem zelo velik) ocenite, kako velik problem je po vašem mnenju korupcija v Sloveniji.

Value 1190 Frequency
1 problem je zelo majhen 2
2 2 9
3 3 32
4 4 56
5 5 127
6 6 82
7 problem je zelo velik 42
8 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
350 3

Valid range from 1 to 7

B Ali je korupcija neizbežen del slovenske družbe?

B. Ali menite, da je korupcija neizbežen del slovenske družbe?

Value 2189 Frequency
1 da 211
2 ne 117
3 ne vem 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
328 25

Valid range from 1 to 2

C Ali je korupcija neizbežen del svetovne družbe?

C. Ali menite, da je korupcija neizbežen del svetovne družbe?

Value 3188 Frequency
1 da 243
2 ne 91
3 ne vem 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
334 19

Valid range from 1 to 2

D Ali se bo stopnja korupcije v Sloveniji povečala ali zmanjšala?

D. Ali menite, da se bo stopnja korupcije v Sloveniji v prihodnjih letih povečala ali zmanjšala?

Value 4187 Frequency
1 povečala 125
2 zmanjšala 74
3 enaka 124
4 ne vem 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
323 30

Valid range from 1 to 3

E Politične stranke Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

E. politične stranke

Value 5186 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 0
2 2 9
3 3 19
4 4 32
5 5 91
6 6 111
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 87
8 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 4

Valid range from 1 to 7

F Parlament Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

F. parlament

Value 6185 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 6
2 2 25
3 3 41
4 4 65
5 5 96
6 6 75
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 35
8 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
343 10

Valid range from 1 to 7

G Sodstvo Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

G. sodstvo

Value 7184 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 8
2 2 50
3 3 85
4 4 71
5 5 72
6 6 37
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 19
8 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
342 11

Valid range from 1 to 7

H Gospodarstvo Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

H. gospodarstvo

Value 8183 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 0
2 2 2
3 3 4
4 4 14
5 5 55
6 6 136
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 139
8 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
350 3

Valid range from 1 to 7

I Tožilstvo Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

I. tožilstvo

Value 9182 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 9
2 2 58
3 3 71
4 4 82
5 5 62
6 6 40
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 14
8 ne vem 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
336 17

Valid range from 1 to 7

J Vlada Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

J. vlada

Value 10181 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 7
2 2 17
3 3 41
4 4 60
5 5 79
6 6 78
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 65
8 ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
347 6

Valid range from 1 to 7

K Policija Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

K. policija

Value 11180 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 4
2 2 32
3 3 59
4 4 77
5 5 93
6 6 48
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 26
8 ne vem 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
339 14

Valid range from 1 to 7

L Davčna služba Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

L. davčna služba

Value 12179 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 7
2 2 52
3 3 63
4 4 66
5 5 84
6 6 44
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 18
8 ne vem 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
334 19

Valid range from 1 to 7

M Carina Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

M. carina

Value 13178 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 7
2 2 40
3 3 55
4 4 80
5 5 90
6 6 37
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 17
8 ne vem 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
326 27

Valid range from 1 to 7

N Mediji Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

N. mediji

Value 14177 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 13
2 2 65
3 3 76
4 4 81
5 5 66
6 6 36
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 10
8 ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
347 6

Valid range from 1 to 7

O Zdravstvo Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

O. zdravstvo

Value 15176 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 2
2 2 15
3 3 30
4 4 57
5 5 77
6 6 103
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 65
8 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 4

Valid range from 1 to 7

P Izobraževanje Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

P. izobraževanje

Value 16175 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 19
2 2 67
3 3 85
4 4 77
5 5 50
6 6 31
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 8
8 ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
337 16

Valid range from 1 to 7

Q Vojska Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

Q. vojska

Value 17174 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 30
2 2 67
3 3 71
4 4 63
5 5 41
6 6 19
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 13
8 ne vem 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
304 49

Valid range from 1 to 7

R Nevladne organizacije Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

R. nevladne organizacije

Value 18173 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 61
2 2 98
3 3 66
4 4 47
5 5 30
6 6 11
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 3
8 ne vem 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
316 37

Valid range from 1 to 7

S Religijske organizacije Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

S. religijske organizacije

Value 19172 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 27
2 2 55
3 3 60
4 4 51
5 5 54
6 6 34
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 37
8 ne vem 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
318 35

Valid range from 1 to 7

T Javna uprava Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

T. javna uprava

Value 20171 Frequency
1 korupcija se sploh ne pojavlja 4
2 2 29
3 3 53
4 4 78
5 5 71
6 6 71
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 33
8 ne vem 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
339 14

Valid range from 1 to 7

U Med katerimi akterji je največ korupcije?

U. Med katerimi izmed naštetih družbenih akterjev je po vašem mnenju največ korupcije?

Value 21170 Frequency
1 politiki 77
2 sodniki 7
3 javni uslužbenci 51
4 novinarji in uredniki 2
5 vlada 21
6 gospodarstvo 187
97 drugo 0
99 ne povem 1
98 ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
346 7

Valid range from 1 to 99

V Med katerimi akterji je največ nepotizma?

V. Med katerimi izmed naštetih družbenih akterjev je po vašem mnenju največ nepotizma (gre za dajanje dobrih služb ali družbenih položajev sorodnikom, prijateljem, znancem)?

Value 22169 Frequency
1 politiki 163
2 sodniki 0
3 javni uslužbenci 49
4 novinarji in uredniki 5
5 vlada 38
6 gospodarstvo 86
7 vsi našteti 0
97 drugo 0
99 ne povem 3
98 ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
344 9

Valid range from 1 to 99

W Razmere v slovenskem novinarstvu so slabe. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje s trditvami.

W. Razmere v slovenskem novinarstvu so slabe.

Value 23168 Frequency
1 sploh se ne strinjam 6
2 2 9
3 3 38
4 4 52
5 5 79
6 6 90
7 popolnoma se strinjam 78
8 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
352 1

Valid range from 1 to 7

X Običajno se zgledujem po nadrejenih. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje s trditvami.

X. Običajno se zgledujem po nadrejenih.

Value 24167 Frequency
1 sploh se ne strinjam 125
2 2 84
3 3 49
4 4 51
5 5 19
6 6 16
7 popolnoma se strinjam 3
8 ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
347 6

Valid range from 1 to 7

Y Slišal sem že za pojav korupcije med novinarji. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje s trditvami.

Y. Slišal sem že za pojav korupcije med novinarji.

Value 25166 Frequency
1 sploh se ne strinjam 18
2 2 47
3 3 44
4 4 52
5 5 48
6 6 45
7 popolnoma se strinjam 89
8 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
343 10

Valid range from 1 to 7

Z Novinarji smo podvrženi različnim vplivom (političnim, gospodarskim ipd..). V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje s trditvami.

Z. Novinarji smo podvrženi različnim vplivom (političnim, gospodarskim ipd..).

Value 26165 Frequency
1 sploh se ne strinjam 6
2 2 28
3 3 36
4 4 50
5 5 59
6 6 79
7 popolnoma se strinjam 93
8 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
351 2

Valid range from 1 to 7

AA Integriteto razumem kot skladnost med posameznikovimi moralnimi prepričanji in ravnanjem. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje s trditvami.

AA. Integriteto razumem kot skladnost med posameznikovimi moralnimi prepričanji in ravnanjem.

Value 27164 Frequency
1 sploh se ne strinjam 6
2 2 4
3 3 14
4 4 28
5 5 33
6 6 70
7 popolnoma se strinjam 186
8 ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
341 12

Valid range from 1 to 7

AB Novinarji niso koruptivni. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje s trditvami.

AB. Novinarji niso koruptivni.

Value 28163 Frequency
1 sploh se ne strinjam 72
2 2 69
3 3 74
4 4 64
5 5 34
6 6 22
7 popolnoma se strinjam 11
8 ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
346 7

Valid range from 1 to 7

AC Za preprečevanje neetičnega ravnanja v organizaciji je pomembna visoka stopnja integritete urednikov in šefov. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje s trditvami.

AC. Za preprečevanje neetičnega ravnanja v organizaciji je pomembna visoka stopnja integritete urednikov in šefov.

Value 29162 Frequency
1 sploh se ne strinjam 1
2 2 8
3 3 12
4 4 18
5 5 41
6 6 77
7 popolnoma se strinjam 189
8 ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
346 7

Valid range from 1 to 7

AD Visoka raven integritete prispeva k uspešnosti in učinkovitosti novinarskega dela. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje s trditvami.

AD. Visoka raven integritete prispeva k uspešnosti in učinkovitosti novinarskega dela.

Value 30161 Frequency
1 sploh se ne strinjam 3
2 2 7
3 3 5
4 4 20
5 5 43
6 6 88
7 popolnoma se strinjam 182
8 ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
348 5

Valid range from 1 to 7

AE Pogoji dela in zagotavljanje infrastrukture Prosimo, da na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik), ocenite, kakšno raven ovire predstavljajo spodaj našteti dejavniki za kvalitetno opravljanje vašega poklica in vaš napredek.

AE. Pogoji dela in zagotavljanje infrastrukture

Value 31160 Frequency
1 problem je zelo majhen 21
2 2 30
3 3 47
4 4 84
5 5 64
6 6 60
7 problem je zelo velik 47
8 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
353 0

Valid range from 1 to 7

AF Višina plačila za vaše delo Prosimo, da na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik), ocenite, kakšno raven ovire predstavljajo spodaj našteti dejavniki za kvalitetno opravljanje vašega poklica in vaš napredek.

AF. Višina plačila za vaše delo

Value 32159 Frequency
1 problem je zelo majhen 10
2 2 18
3 3 33
4 4 66
5 5 87
6 6 73
7 problem je zelo velik 66
8 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
353 0

Valid range from 1 to 7

AG Obstoječa dohodninska zakonodaja Prosimo, da na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik), ocenite, kakšno raven ovire predstavljajo spodaj našteti dejavniki za kvalitetno opravljanje vašega poklica in vaš napredek.

AG. Obstoječa dohodninska zakonodaja

Value 33158 Frequency
1 problem je zelo majhen 21
2 2 40
3 3 47
4 4 75
5 5 50
6 6 47
7 problem je zelo velik 51
8 ne vem 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
331 22

Valid range from 1 to 7

AH Obstoječa medijska zakonodaja Prosimo, da na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik), ocenite, kakšno raven ovire predstavljajo spodaj našteti dejavniki za kvalitetno opravljanje vašega poklica in vaš napredek.

AH. Obstoječa medijska zakonodaja

Value 34157 Frequency
1 problem je zelo majhen 13
2 2 39
3 3 40
4 4 67
5 5 64
6 6 70
7 problem je zelo velik 53
8 ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
346 7

Valid range from 1 to 7

AI Obstoječa zakonska in druga regulativa glede uveljavljanja vaših pravic (socialne pravice, pokojninska zakonodaja, pravica do izražanja, svoboda izražanja…) Prosimo, da na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik), ocenite, kakšno raven ovire predstavljajo spodaj našteti dejavniki za kvalitetno opravljanje vašega poklica in vaš napredek.

AI. Obstoječa zakonska in druga regulativa glede uveljavljanja vaših pravic (socialne pravice, pokojninska zakonodaja, pravica do izražanja, svoboda izražanja…)

Value 35156 Frequency
1 problem je zelo majhen 15
2 2 38
3 3 48
4 4 71
5 5 70
6 6 54
7 problem je zelo velik 47
8 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
343 10

Valid range from 1 to 7

AJ Elektronska sporočila in telefonski klici predstavnika za odnose z javnostmi. V kolikšni meri po vašem mnenju na vaše novinarsko delo vplivajo naslednji dejavniki. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne vplivajo, 7 pa da zelo vplivajo.

AJ. Elektronska sporočila in telefonski klici predstavnika za odnose z javnostmi.

Value 36155 Frequency
1 sploh ne vplivajo 64
2 2 92
3 3 66
4 4 65
5 5 42
6 6 16
7 zelo vplivajo 8
8 ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
353 0

Valid range from 1 to 7

AK Zasebna srečanja in druženje s predstavniki za odnose z javnostmi. V kolikšni meri po vašem mnenju na vaše novinarsko delo vplivajo naslednji dejavniki. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne vplivajo, 7 pa da zelo vplivajo.

AK. Zasebna srečanja in druženje s predstavniki za odnose z javnostmi.

Value 37154 Frequency
1 sploh ne vplivajo 108
2 2 90
3 3 52
4 4 49
5 5 30
6 6 13
7 zelo vplivajo 7
8 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 4

Valid range from 1 to 7

AL Darila ob priložnostih in na novinarskih konferencah. V kolikšni meri po vašem mnenju na vaše novinarsko delo vplivajo naslednji dejavniki. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne vplivajo, 7 pa da zelo vplivajo.

AL. Darila ob priložnostih in na novinarskih konferencah.

Value 38153 Frequency
1 sploh ne vplivajo 244
2 2 56
3 3 26
4 4 7
5 5 11
6 6 2
7 zelo vplivajo 3
8 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 4

Valid range from 1 to 7

AM Sorodstvene in prijateljske vezi. V kolikšni meri po vašem mnenju na vaše novinarsko delo vplivajo naslednji dejavniki. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne vplivajo, 7 pa da zelo vplivajo.

AM. Sorodstvene in prijateljske vezi.

Value 39152 Frequency
1 sploh ne vplivajo 122
2 2 96
3 3 54
4 4 33
5 5 24
6 6 11
7 zelo vplivajo 9
8 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 4

Valid range from 1 to 7

AN Organizirana potovanja za novinarje. V kolikšni meri po vašem mnenju na vaše novinarsko delo vplivajo naslednji dejavniki. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne vplivajo, 7 pa da zelo vplivajo.

AN. Organizirana potovanja za novinarje.

Value 40151 Frequency
1 sploh ne vplivajo 190
2 2 56
3 3 27
4 4 27
5 5 19
6 6 14
7 zelo vplivajo 7
8 ne vem 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 13

Valid range from 1 to 7

AO Denarne podkupnine. V kolikšni meri po vašem mnenju na vaše novinarsko delo vplivajo naslednji dejavniki. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne vplivajo, 7 pa da zelo vplivajo.

AO. Denarne podkupnine.

Value 41150 Frequency
1 sploh ne vplivajo 257
2 2 13
3 3 9
4 4 7
5 5 5
6 6 7
7 zelo vplivajo 18
8 ne vem 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
316 37

Valid range from 1 to 7

AP Brezplačna uporaba vozil, računalniške opreme (testi) ali brezplačne vstopnice za različne prireditve. V kolikšni meri po vašem mnenju na vaše novinarsko delo vplivajo naslednji dejavniki. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne vplivajo, 7 pa da zelo vplivajo.

AP. Brezplačna uporaba vozil, računalniške opreme (testi) ali brezplačne vstopnice za različne prireditve.

Value 42149 Frequency
1 sploh ne vplivajo 199
2 2 46
3 3 27
4 4 17
5 5 21
6 6 10
7 zelo vplivajo 13
8 ne vem 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
333 20

Valid range from 1 to 7

AQ Neformalni pogovori. V kolikšni meri po vašem mnenju na vaše novinarsko delo vplivajo naslednji dejavniki. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne vplivajo, 7 pa da zelo vplivajo.

AQ. Neformalni pogovori.

Value 43148 Frequency
1 sploh ne vplivajo 27
2 2 52
3 3 61
4 4 71
5 5 63
6 6 42
7 zelo vplivajo 34
8 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
350 3

Valid range from 1 to 7

AR Direktor velikega podjetja, ki večinsko oglašuje v mediju, povabi novinarja in urednika na potovanje. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

AR. Direktor velikega podjetja, ki večinsko oglašuje v mediju, povabi novinarja in urednika na potovanje.

Value 44147 Frequency
1 situacija sploh ni sporna 8
2 2 13
3 3 21
4 4 21
5 5 30
6 6 78
7 situacija je zelo sporna 178
8 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 4

Valid range from 1 to 7

AS Darila manjših vrednosti, ki jih podjetja razdelijo na novinarskih konferencah - priložnostna manjša darila (majice, podloga za miško, pisala). V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

AS. Darila manjših vrednosti, ki jih podjetja razdelijo na novinarskih konferencah - priložnostna manjša darila (majice, podloga za miško, pisala…).

Value 45146 Frequency
1 situacija sploh ni sporna 118
2 2 95
3 3 45
4 4 38
5 5 24
6 6 13
7 situacija je zelo sporna 19
8 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
352 1

Valid range from 1 to 7

AT Darila večjih vrednosti, ki jih podjetja ponudijo novinarjem/kam (enciklopedije, knjige, računalniki, telefoni, računalniška oprema, paketi zavarovanja, potovanja, vstopnice za koncert in prireditve). V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

AT. Darila večjih vrednosti, ki jih podjetja ponudijo novinarjem/kam (enciklopedije, knjige, računalniki, telefoni, računalniška oprema, paketi zavarovanja, potovanja, vstopnice za koncert in prireditve…).

Value 46145 Frequency
1 situacija sploh ni sporna 10
2 2 3
3 3 18
4 4 34
5 5 48
6 6 89
7 situacija je zelo sporna 150
8 ne vem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
352 1

Valid range from 1 to 7

AU Povabilo na kavo. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

AU. Povabilo na kavo.

Value 47144 Frequency
1 situacija sploh ni sporna 186
2 2 67
3 3 39
4 4 27
5 5 11
6 6 11
7 situacija je zelo sporna 9
8 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
350 3

Valid range from 1 to 7

AV Lastnik podjetja ponudi novinarju/ki brezplačno daljšo oziroma neomejeno uporabo njihovega proizvoda (avto, telefon, računalnik,…). V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

AV. Lastnik podjetja ponudi novinarju/ki brezplačno daljšo oziroma neomejeno uporabo njihovega proizvoda (avto, telefon, računalnik,…).

Value 48143 Frequency
1 situacija sploh ni sporna 9
2 2 10
3 3 19
4 4 18
5 5 33
6 6 53
7 situacija je zelo sporna 208
8 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
350 3

Valid range from 1 to 7

AW Lastnik trgovine ponudi novinarju/ki visok popust pri nakupu blaga, ali storitve v zameno pa mu novinar/ka ali urednik/ca zagotovi objavo prispevka ali članka o trgovini , blagu ali storitvi. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

AW. Lastnik trgovine ponudi novinarju/ki visok popust pri nakupu blaga, ali storitve v zameno pa mu novinar/ka ali urednik/ca zagotovi objavo prispevka ali članka o trgovini, blagu ali storitvi.

Value 49142 Frequency
1 situacija sploh ni sporna 7
2 2 1
3 3 9
4 4 8
5 5 14
6 6 30
7 situacija je zelo sporna 282
8 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
351 2

Valid range from 1 to 7

AX Lastnik smučišča ponudi novinarju/ki enoletno vstopnico za uporabo vseh kapacitet, tudi hotelskih. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

AX. Lastnik smučišča ponudi novinarju/ki enoletno vstopnico za uporabo vseh kapacitet, tudi hotelskih.

Value 50141 Frequency
1 situacija sploh ni sporna 8
2 2 7
3 3 11
4 4 13
5 5 24
6 6 65
7 situacija je zelo sporna 223
8 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
351 2

Valid range from 1 to 7

AY Politik novinarju/ki vztrajno predstavlja delo in produkt podjetja nekega člana svoje stranke. Novinarju obljubi darilo, cenejšo storitev ali dobiček, če o produktu pripravi dobro zgodbo. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

AY. Politik novinarju/ki vztrajno predstavlja delo in produkt podjetja nekega člana svoje stranke. Novinarju obljubi darilo, cenejšo storitev ali dobiček, če o produktu pripravi dobro zgodbo.

Value 51140 Frequency
1 situacija sploh ni sporna 7
2 2 1
3 3 3
4 4 8
5 5 5
6 6 27
7 situacija je zelo sporna 300
8 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
351 2

Valid range from 1 to 7

AZ Proizvajalec avtomobilov ponudi popust pri nakupu osebnega vozila vsem novinarjem/kam, ki v prid vodstva poročajo o javnem konfliktu med delavci v tem podjetju in vodstvom. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

AZ. Proizvajalec avtomobilov ponudi popust pri nakupu osebnega vozila vsem novinarjem/kam, ki v prid vodstva poročajo o javnem konfliktu med delavci v tem podjetju in vodstvom.

Value 52139 Frequency
1 situacija sploh ni sporna 5
2 2 3
3 3 8
4 4 1
5 5 12
6 6 22
7 situacija je zelo sporna 299
8 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
350 3

Valid range from 1 to 7

BA Novinar/ka odpotuje na mednarodni seminar podjetja, vse stroške bivanja, hrane in dnevnice krije organizator in tega v prispevku ne omeni. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

BA. Novinar/ka odpotuje na mednarodni seminar podjetja, vse stroške bivanja, hrane in dnevnice krije organizator in tega v prispevku ne omeni.

Value 53138 Frequency
1 situacija sploh ni sporna 24
2 2 18
3 3 25
4 4 35
5 5 52
6 6 60
7 situacija je zelo sporna 130
8 ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
344 9

Valid range from 1 to 7

BB Politik povabi novinarja/ko na neformalna družabna srečanja k sebi domov. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

BB. Politik povabi novinarja/ko na neformalna družabna srečanja k sebi domov.

Value 54137 Frequency
1 situacija sploh ni sporna 22
2 2 22
3 3 30
4 4 45
5 5 42
6 6 64
7 situacija je zelo sporna 120
8 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345 8

Valid range from 1 to 7

BC Obljuba službe novinarju/ki ali članom njegove/ njene družine. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

BC. Obljuba službe novinarju/ki ali članom njegove/ njene družine.

Value 55136 Frequency
1 situacija sploh ni sporna 5
2 2 1
3 3 5
4 4 11
5 5 16
6 6 52
7 situacija je zelo sporna 255
8 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345 8

Valid range from 1 to 7

BD Novinar/ka pride v avtosalon in zahteva testno vozilo za teden dni skupaj z gorivom. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

BD. Novinar/ka pride v avtosalon in zahteva testno vozilo za teden dni skupaj z gorivom

Value 56135 Frequency
1 situacija sploh ni sporna 9
2 2 8
3 3 12
4 4 16
5 5 28
6 6 47
7 situacija je zelo sporna 220
8 ne vem 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 13

Valid range from 1 to 7

BE Funkcionar ponudi informacije v zameno za svoj pozitivni image v medijih tega novinarja. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

BE. Funkcionar ponudi informacije v zameno za svoj pozitivni image v medijih tega novinarja.

Value 57134 Frequency
1 situacija sploh ni sporna 5
2 2 2
3 3 5
4 4 15
5 5 30
6 6 61
7 situacija je zelo sporna 230
8 ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
348 5

Valid range from 1 to 7

BF Politik skuša novinarju/ki intenzivno predstaviti stališče svoje stranke in ob tem blati drugega politika ali stranko. Novinarju obljubi proti-uslugo, če bo poročal v prid stranke ali v prid njega oziroma proti drugemu. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

BF. Politik skuša novinarju/ki intenzivno predstaviti stališče svoje stranke in ob tem blati drugega politika ali stranko. Novinarju obljubi proti-uslugo, če bo poročal v prid stranke ali v prid njega oziroma proti drugemu.

Value 58133 Frequency
1 situacija sploh ni sporna 6
2 2 0
3 3 8
4 4 5
5 5 11
6 6 42
7 situacija je zelo sporna 279
8 ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
351 2

Valid range from 1 to 7

BG Ali menite, da so novinarske vsebine v vaših medijih jasno ločene od oglaševalskih?

BG. Ali menite, da so novinarske vsebine v vaših medijih jasno ločene od oglaševalskih?

Value 59132 Frequency
1 da 188
2 ne 165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
353 0

Valid range from 1 to 2

BH Ali ste v vašem mediju sprejeli interni etični kodeks oziroma merila etičnega obnašanja?

BH. Ali ste v vašem mediju sprejeli interni etični kodeks oziroma merila etičnega obnašanja?

Value 60131 Frequency
1 da 184
2 ne, imamo namen sprejeti 29
3 ne, ne potrebujemo 47
4 ne vem 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
260 93

Valid range from 1 to 3

BI Ali slovenski novinarji kadarkoli čutite kakršnokoli obliko pritiska pri svojem delu? (op. gre za samocenzuro, politične, ekonomske ali uredniške oblike pritiska)

Ali slovenski novinarji kadarkoli čutite kakršnokoli obliko pritiska pri svojem delu? (op. gre za samocenzuro, politične, ekonomske ali uredniške oblike pritiska)

Value 61130 Frequency
1 da 249
2 ne 81
3 ne povem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
353 0

Valid range from 1 to 3

BJ Katero od naštetih oblik pritiska čutite najbolj? Odgovarjajo tisti, ki čutijo določene oblike pritiska.

BJ. Katero od naštetih oblik pritiska čutite najbolj?

Value 62129 Frequency
1 politični vpliv 51
2 ekonomski vpliv 52
3 uredniški vpliv 56
4 samocenzuro 24
5 vse naštete 53
97 drugo 0
98 ne povem 13
Sysmiss 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
249 104

Valid range from 1 to 98

BK Novinarji in uredniki ne smejo predlagati, da bi se novinarski prispevek kakorkoli povezoval z oglasi ali čim podobnim. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj možnih načinov reševanja oz. preprečevanja podkupovanja novinarjev. Prosimo, da na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se z rešitvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se z rešitvijo popolnoma strinjate) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo smiselne posamezne rešitve.

BK. Novinarji in uredniki ne smejo predlagati, da bi se novinarski prispevek kakorkoli povezoval z oglasi ali čim podobnim

Value 63128 Frequency
1 sploh se ne strinjam 26
2 2 9
3 3 14
4 4 18
5 5 19
6 6 35
7 popolnoma se strinjam 222
8 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
343 10

Valid range from 1 to 7

BL Če novinar za objektivno poročanje nujno potrebuje vzorce izdelkov, izposojo le-teh ali storitve ali usluge, je s pravili (novinar mora biti seznanjen z njimi) potrebno natančno določiti čas izposoje vnaprej, izposojene predmete pa mora novinar po opravlj V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj možnih načinov reševanja oz. preprečevanja podkupovanja novinarjev. Prosimo, da na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se z rešitvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se z rešitvijo popolnoma strinjate) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo smiselne posamezne rešitve.

BL. Če novinar za objektivno poročanje nujno potrebuje vzorce izdelkov, izposojo le-teh ali storitve ali usluge, je s pravili (novinar mora biti seznanjen z njimi) potrebno natančno določiti čas izposoje vnaprej, izposojene predmete pa mora novinar po opravljenem delu takoj vrniti.

Value 64127 Frequency
1 sploh se ne strinjam 6
2 2 2
3 3 9
4 4 11
5 5 23
6 6 44
7 popolnoma se strinjam 251
8 ne vem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
346 7

Valid range from 1 to 7

BM Izobraževanje novinarjev o etiki in osveščanje o posledicah in oblikah korupcije, profesionalizacija novinarskega poklica ter aktivno uvajanje etične klime v podjetjih. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj možnih načinov reševanja oz. preprečevanja podkupovanja novinarjev. Prosimo, da na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se z rešitvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se z rešitvijo popolnoma strinjate) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo smiselne posamezne rešitve.

BM. Izobraževanje novinarjev o etiki in osveščanje o posledicah in oblikah korupcije, profesionalizacija novinarskega poklica ter aktivno uvajanje etične klime v podjetjih.

Value 65126 Frequency
1 sploh se ne strinjam 4
2 2 7
3 3 7
4 4 23
5 5 34
6 6 45
7 popolnoma se strinjam 230
8 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
353 0

Valid range from 1 to 8

BN Zakaj menite, da novinarji sploh sprejemajo podkupnine?

BN.- BR. Zakaj menite, da novinarji sploh sprejemajo podkupnine? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Value 66125 Frequency
1 slaba plača 198
2 pohlep 63
3 pogosto ponujanje daril 21
4 edini način pridobivanja uslug 4
5 neprofesionalnost nekaterih 31
6 ni nadzora 3
7 ni pregona 2
8 nepoznavanje etičnih standardov 1
9 nedoločena pravila o dopustnosti sprejemanja pravil 3
10 so pokvarjeni 2
11 so prisiljeni 0
97 drugo 0
99 ne sprejemajo podkupnin 10
98 ne vem 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
338 15

Valid range from 1 to 99

BO Zakaj menite, da novinarji sploh sprejemajo podkupnine?

BN.- BR. Zakaj menite, da novinarji sploh sprejemajo podkupnine? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Value 67124 Frequency
1 slaba plača 0
2 pohlep 97
3 pogosto ponujanje daril 53
4 edini način pridobivanja uslug 32
5 neprofesionalnost nekaterih 81
6 ni nadzora 11
7 ni pregona 2
8 nepoznavanje etičnih standardov 9
9 nedoločena pravila o dopustnosti sprejemanja pravil 8
10 so pokvarjeni 2
11 so prisiljeni 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
99 ne sprejemajo podkupnin 0
Sysmiss 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
295 58

Valid range from 1 to 99

BP Zakaj menite, da novinarji sploh sprejemajo podkupnine?

BN.- BR. Zakaj menite, da novinarji sploh sprejemajo podkupnine? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Value 68123 Frequency
1 slaba plača 0
2 pohlep 0
3 pogosto ponujanje daril 35
4 edini način pridobivanja uslug 28
5 neprofesionalnost nekaterih 98
6 ni nadzora 35
7 ni pregona 24
8 nepoznavanje etičnih standardov 24
9 nedoločena pravila o dopustnosti sprejemanja pravil 8
10 so pokvarjeni 8
11 so prisiljeni 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
99 ne sprejemajo podkupnin 0
Sysmiss 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
260 93

Valid range from 1 to 99

BQ Zakaj menite, da novinarji sploh sprejemajo podkupnine?

BN.- BR. Zakaj menite, da novinarji sploh sprejemajo podkupnine? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Value 69122 Frequency
1 slaba plača 0
2 pohlep 0
3 pogosto ponujanje daril 0
4 edini način pridobivanja uslug 7
5 neprofesionalnost nekaterih 41
6 ni nadzora 33
7 ni pregona 40
8 nepoznavanje etičnih standardov 33
9 nedoločena pravila o dopustnosti sprejemanja pravil 28
10 so pokvarjeni 27
11 so prisiljeni 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
99 ne sprejemajo podkupnin 0
Sysmiss 144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
209 144

Valid range from 1 to 99

BR Zakaj menite, da novinarji sploh sprejemajo podkupnine?

BN.- BR. Zakaj menite, da novinarji sploh sprejemajo podkupnine? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Value 70121 Frequency
1 slaba plača 0
2 pohlep 0
3 pogosto ponujanje daril 0
4 edini način pridobivanja uslug 0
5 neprofesionalnost nekaterih 1
6 ni nadzora 10
7 ni pregona 13
8 nepoznavanje etičnih standardov 31
9 nedoločena pravila o dopustnosti sprejemanja pravil 31
10 so pokvarjeni 45
11 so prisiljeni 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
99 ne sprejemajo podkupnin 0
Sysmiss 222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
131 222

Valid range from 1 to 99

BS Kdo bi moral odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu?

BS.-BW. Kdo bi moral po vašem mnenju odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Value 71120 Frequency
1 NČR 141
2 KPK 63
3 mediji 61
4 policija 11
5 inšpektor 7
6 pokl. združenja novinarjev 4
7 občinstvo 0
8 državno tožilstvo 0
9 vsi našteti 49
97 drugi 0
98 ne vem 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
336 17

Valid range from 1 to 97

BT Kdo bi moral odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu?

BS.-BW. Kdo bi moral po vašem mnenju odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Value 72119 Frequency
1 NČR 0
2 KPK 75
3 mediji 90
4 policija 19
5 inšpektor 35
6 pokl. združenja novinarjev 19
7 občinstvo 7
8 vsi našteti 6
97 drugi 0
98 ne vem 0
Sysmiss 102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 102

Valid range from 1 to 98

BU Kdo bi moral odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu?

BS.-BW. Kdo bi moral po vašem mnenju odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Value 73118 Frequency
1 NČR 0
2 KPK 0
3 mediji 56
4 policija 23
5 inšpektor 29
6 pokl. združenja novinarjev 69
7 občinstvo 16
8 vsi našteti 12
97 drugi 0
98 ne vem 0
Sysmiss 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
205 148

Valid range from 1 to 98

BV Kdo bi moral odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu?

BS.-BW. Kdo bi moral po vašem mnenju odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Value 74117 Frequency
1 NČR 0
2 KPK 0
3 mediji 0
4 policija 16
5 inšpektor 21
6 pokl. združenja novinarjev 49
7 občinstvo 18
8 vsi našteti 22
97 drugi 0
98 ne vem 0
Sysmiss 227
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
126 227

Valid range from 1 to 98

BW Kdo bi moral odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu?

BS.-BW. Kdo bi moral po vašem mnenju odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Value 75116 Frequency
1 NČR 0
2 KPK 0
3 mediji 0
4 policija 0
5 inšpektor 3
6 pokl. združenja novinarjev 20
7 občinstvo 11
8 vsi našteti 21
97 drugi 0
98 ne vem 0
Sysmiss 298
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
55 298

Valid range from 1 to 98

BX Komu bi primer korupcije oziroma podkupovanja prijavili?

BX.-CB. Če bi izvedeli za primer korupcije oz. podkupovanja v novinarskih vrstah, komu bi primer prijavili? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Value 76115 Frequency
1 NČR 93
2 KPK 42
3 vodstvu medija 95
4 policiji 8
5 inšpektorju 4
6 pokl. združenja novinarjev 7
7 tožilstvu 1
8 vsem naštetim 10
97 drugo 2
99 ne bi prijavil 43
98 ne vem 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
305 48

Valid range from 1 to 99

BYY Komu bi primer korupcije oziroma podkupovanja prijavili?

BX.-CB. Če bi izvedeli za primer korupcije oz. podkupovanja v novinarskih vrstah, komu bi primer prijavili? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Value 77114 Frequency
1 NČR 0
2 KPK 34
3 vodstvu medija 50
4 policiji 13
5 inšpektorju 17
6 pokl. združenja novinarjev 18
7 tožilstvu 4
8 vsem naštetim 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
99 ne bi prijavil 0
Sysmiss 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
136 217

Valid range from 1 to 99

BZ Komu bi primer korupcije oziroma podkupovanja prijavili?

BX.-CB. Če bi izvedeli za primer korupcije oz. podkupovanja v novinarskih vrstah, komu bi primer prijavili? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Value 78113 Frequency
1 NČR 0
2 KPK 0
3 vodstvu medija 19
4 policiji 14
5 inšpektorju 15
6 pokl. združenja novinarjev 23
7 tožilstvu 5
8 vsem naštetim 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
99 ne bi prijavil 0
Sysmiss 277
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
76 277

Valid range from 1 to 99

CA Komu bi primer korupcije oziroma podkupovanja prijavili?

BX.-CB. Če bi izvedeli za primer korupcije oz. podkupovanja v novinarskih vrstah, komu bi primer prijavili? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Value 79112 Frequency
1 NČR 0
2 KPK 0
3 vodstvu medija 0
4 policiji 3
5 inšpektorju 11
6 pokl. združenja novinarjev 25
7 tožilstvu 3
8 vsem naštetim 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
99 ne bi prijavil 0
Sysmiss 311
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 311

Valid range from 1 to 99

CB Komu bi primer korupcije oziroma podkupovanja prijavili?

BX.-CB. Če bi izvedeli za primer korupcije oz. podkupovanja v novinarskih vrstah, komu bi primer prijavili? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Value 80111 Frequency
1 NČR 0
2 KPK 0
3 vodstvu medija 0
4 policiji 0
5 inšpektorju 1
6 pokl. združenja novinarjev 5
7 tožilstvu 8
8 vsem naštetim 0
97 drugo 1
98 ne vem 0
99 ne bi prijavil 0
Sysmiss 338
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15 338

Valid range from 1 to 99

CC Kaj bi morali storiti z novinarji, ki sprejmejo podkupnino ali so koruptivni?

CC. -CG. Kaj bi morali po vašem mnenju storiti z novinarji, ki sprejmejo podkupnino ali so koruptivni? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Value 81110 Frequency
1 kaznovati v postopku 136
2 objaviti imena 49
3 odpustiti iz službe 33
4 prepovedati delo 51
5 vse našteto 33
97 drugo 7
99 ne povem 10
98 ne vem 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
319 34

Valid range from 1 to 99

CD Kaj bi morali storiti z novinarji, ki sprejmejo podkupnino ali so koruptivni?

CC. -CG. Kaj bi morali po vašem mnenju storiti z novinarji, ki sprejmejo podkupnino ali so koruptivni? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Value 82109 Frequency
1 kaznovati v postopku 0
2 objaviti imena 63
3 odpustiti iz službe 40
4 prepovedati delo 44
5 vse našteto 0
97 drugo 1
98 ne vem 0
99 ne povem 0
Sysmiss 205
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
148 205

Valid range from 1 to 99

CE Kaj bi morali storiti z novinarji, ki sprejmejo podkupnino ali so koruptivni?

CC. -CG. Kaj bi morali po vašem mnenju storiti z novinarji, ki sprejmejo podkupnino ali so koruptivni? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Value 83108 Frequency
1 kaznovati v postopku 0
2 objaviti imena 0
3 odpustiti iz službe 43
4 prepovedati delo 31
5 vse našteto 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
99 ne povem 0
Sysmiss 279
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 279

Valid range from 1 to 99

CF Kaj bi morali storiti z novinarji, ki sprejmejo podkupnino ali so koruptivni?

CC. -CG. Kaj bi morali po vašem mnenju storiti z novinarji, ki sprejmejo podkupnino ali so koruptivni? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Value 84107 Frequency
1 kaznovati v postopku 0
2 objaviti imena 0
3 odpustiti iz službe 0
4 prepovedati delo 30
5 vse našteto 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
99 ne povem 0
Sysmiss 323
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30 323

Valid range from 1 to 99

CG Kaj bi morali storiti z novinarji, ki sprejmejo podkupnino ali so koruptivni?

CC. -CG. Kaj bi morali po vašem mnenju storiti z novinarji, ki sprejmejo podkupnino ali so koruptivni? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Value 85106 Frequency
1 kaznovati v postopku 0
2 objaviti imena 0
3 odpustiti iz službe 0
4 prepovedati delo 0
5 vse našteto 0
97 drugo 1
98 ne vem 0
99 ne povem 0
Sysmiss 352
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 352

Valid range from 1 to 99

CH Kateri izmed zgoraj naštetih ukrepov pa bi bil po vašem mnenju najbolj učinkovit?

CH. Kateri izmed zgoraj naštetih ukrepov pa bi bil po vašem mnenju najbolj učinkovit?

Value 86105 Frequency
1 kaznovati v postopku 63
2 objaviti imena 74
3 odpustiti iz službe 37
4 prepovedati delo 116
5 vse našteto 26
97 drugo 4
99 ne povem 4
98 ne vem 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
324 29

Valid range from 1 to 99

CI Denar Našteli vam bomo nekaj stvari, ki sodijo med elemente podkupovanja in posledično možne korupcije. Nam lahko navedete, če in kolikokrat ste bili deležni ponudbe katerega izmed naštetih elementov, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. nikoli, 2. enkrat, 3. večkrat

CI. Denar

Value 87104 Frequency
1 nikoli 307
2 enkrat 27
3 večkrat 16
98 ne vem, ne povem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
350 3

Valid range from 1 to 3

CJ Plačilo stroškov potovanja o katerem poročate v mediju Našteli vam bomo nekaj stvari, ki sodijo med elemente podkupovanja in posledično možne korupcije. Nam lahko navedete, če in kolikokrat ste bili deležni ponudbe katerega izmed naštetih elementov, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. nikoli, 2. enkrat, 3. večkrat

CJ. Plačilo stroškov potovanja o katerem poročate v mediju

Value 88103 Frequency
1 nikoli 159
2 enkrat 68
3 večkrat 118
98 ne vem, ne povem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345 8

Valid range from 1 to 3

CK Popusti izključno za novinarje Našteli vam bomo nekaj stvari, ki sodijo med elemente podkupovanja in posledično možne korupcije. Nam lahko navedete, če in kolikokrat ste bili deležni ponudbe katerega izmed naštetih elementov, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. nikoli, 2. enkrat, 3. večkrat

CK. Popusti izključno za novinarje

Value 89102 Frequency
1 nikoli 175
2 enkrat 45
3 večkrat 110
98 ne vem, ne povem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
330 23

Valid range from 1 to 3

CL Cenejše storitve (plačilo naročnine na telefon) Našteli vam bomo nekaj stvari, ki sodijo med elemente podkupovanja in posledično možne korupcije. Nam lahko navedete, če in kolikokrat ste bili deležni ponudbe katerega izmed naštetih elementov, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. nikoli, 2. enkrat, 3. večkrat

CL. Cenejše storitve (plačilo naročnine na telefon)

Value 90101 Frequency
1 nikoli 314
2 enkrat 12
3 večkrat 16
98 ne vem, ne povem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
342 11

Valid range from 1 to 3

CM Manjše pozornosti (podloga za miško, majica, rokovnik, pisalo…) Našteli vam bomo nekaj stvari, ki sodijo med elemente podkupovanja in posledično možne korupcije. Nam lahko navedete, če in kolikokrat ste bili deležni ponudbe katerega izmed naštetih elementov, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. nikoli, 2. enkrat, 3. večkrat

CM. Manjše pozornosti (podloga za miško, majica, rokovnik, pisalo…)

Value 91100 Frequency
1 nikoli 25
2 enkrat 14
3 večkrat 307
98 ne vem, ne povem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
346 7

Valid range from 1 to 3

CN Poslovna kosila in priložnostni spominki Našteli vam bomo nekaj stvari, ki sodijo med elemente podkupovanja in posledično možne korupcije. Nam lahko navedete, če in kolikokrat ste bili deležni ponudbe katerega izmed naštetih elementov, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. nikoli, 2. enkrat, 3. večkrat

CN. Poslovna kosila in priložnostni spominki

Value 9299 Frequency
1 nikoli 93
2 enkrat 43
3 večkrat 200
98 ne vem, ne povem 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
336 17

Valid range from 1 to 3

CO Neformalna druženja (kosila in zabave pri politikih ali gospodarstvenikih) Našteli vam bomo nekaj stvari, ki sodijo med elemente podkupovanja in posledično možne korupcije. Nam lahko navedete, če in kolikokrat ste bili deležni ponudbe katerega izmed naštetih elementov, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. nikoli, 2. enkrat, 3. večkrat

CO. Neformalna druženja (kosila in zabave pri politikih ali gospodarstvenikih

Value 9398 Frequency
1 nikoli 209
2 enkrat 24
3 večkrat 107
98 ne vem, ne povem 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 13

Valid range from 1 to 3

CP Formalna druženja in plačilo vseh stroškov (tudi za vašega partnerja/ko Našteli vam bomo nekaj stvari, ki sodijo med elemente podkupovanja in posledično možne korupcije. Nam lahko navedete, če in kolikokrat ste bili deležni ponudbe katerega izmed naštetih elementov, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. nikoli, 2. enkrat, 3. večkrat

CP. Formalna druženja in plačilo vseh stroškov (tudi za vašega partnerja/ko

Value 9497 Frequency
1 nikoli 295
2 enkrat 16
3 večkrat 33
98 ne vem, ne povem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
344 9

Valid range from 1 to 3

CQ Knjige na novinarski konferenci (tudi enciklopedije, dražji priročniki) Našteli vam bomo nekaj stvari, ki sodijo med elemente podkupovanja in posledično možne korupcije. Nam lahko navedete, če in kolikokrat ste bili deležni ponudbe katerega izmed naštetih elementov, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. nikoli, 2. enkrat, 3. večkrat

CQ. Knjige na novinarski konferenci (tudi enciklopedije, dražji priročniki)

Value 9596 Frequency
1 nikoli 140
2 enkrat 47
3 večkrat 148
98 ne vem, ne povem 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
335 18

Valid range from 1 to 3

CR Mobilni telefon ali telefon, ki ga potem predstavite v članku, prispevku, oddaji Našteli vam bomo nekaj stvari, ki sodijo med elemente podkupovanja in posledično možne korupcije. Nam lahko navedete, če in kolikokrat ste bili deležni ponudbe katerega izmed naštetih elementov, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. nikoli, 2. enkrat, 3. večkrat

CR. Mobilni telefon ali telefon, ki ga potem predstavite v članku, prispevku, oddaji

Value 9695 Frequency
1 nikoli 336
2 enkrat 8
3 večkrat 7
98 ne vem, ne povem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
351 2

Valid range from 1 to 3

CS Računalnik, tiskalnik, oprema za računalnik o katerem pripravljate članek, prispevek, oddajo Našteli vam bomo nekaj stvari, ki sodijo med elemente podkupovanja in posledično možne korupcije. Nam lahko navedete, če in kolikokrat ste bili deležni ponudbe katerega izmed naštetih elementov, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. nikoli, 2. enkrat, 3. večkrat

CS. Računalnik, tiskalnik, oprema za računalnik o katerem pripravljate članek, prispevek, oddajo

Value 9794 Frequency
1 nikoli 341
2 enkrat 5
3 večkrat 5
98 ne vem, ne povem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
351 2

Valid range from 1 to 3

CT Vstopnice za prireditve, o katerih poročate Našteli vam bomo nekaj stvari, ki sodijo med elemente podkupovanja in posledično možne korupcije. Nam lahko navedete, če in kolikokrat ste bili deležni ponudbe katerega izmed naštetih elementov, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. nikoli, 2. enkrat, 3. večkrat

CT. Vstopnice za prireditve, o katerih poročate

Value 9893 Frequency
1 nikoli 123
2 enkrat 15
3 večkrat 204
98 ne vem, ne povem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
342 11

Valid range from 1 to 3

CU Informacije Našteli vam bomo nekaj stvari, ki sodijo med elemente podkupovanja in posledično možne korupcije. Nam lahko navedete, če in kolikokrat ste bili deležni ponudbe katerega izmed naštetih elementov, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. nikoli, 2. enkrat, 3. večkrat

CU. Informacije

Value 9992 Frequency
1 nikoli 110
2 enkrat 12
3 večkrat 200
98 ne vem, ne povem 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
322 31

Valid range from 1 to 3

CV S katero izmed naštetih situacij pa se po vašem mnenju novinarji srečujejo najpogosteje?

CV. S katero izmed naštetih situacij pa se po vašem mnenju novinarji srečujejo najpogosteje?

Value 10091 Frequency
1 javni uslužbenec bi za poročanje njemu v prid dal uslugo 13
2 podjetje ponudi uslugo v zameno za poročanje 40
3 naprej je jasno, da sem pričakovl uslugo, zato so to storili 2
4 ponudili so mi darilo in pričakovali pozitivno poročanje 34
5 ponudili so mi darilo brez pogojev 90
6 podjetje je v vabilu napisalo, da bomo dobili darilo 66
7 nimam tovrstnih izkušenj 82
97 drugo 5
99 ne povem 0
98 ne vem 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
332 21

Valid range from 1 to 99

CW S katerimi izmed naštetih situacij ste se (enkrat ali večkrat) že srečali?

CW.-DA. S katerimi izmed naštetih situacij ste se (enkrat ali večkrat) že srečali? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Value 10190 Frequency
1 javni uslužbenec bi za poročanje njemu v prid dal uslugo 15
2 podjetje ponudi uslugo v zameno za poročanje 43
3 naprej je jasno, da sem pričakovl uslugo, zato so to storili 2
4 ponudili so mi darilo in pričakovali pozitivno poročanje 48
5 ponudili so mi darilo brez pogojev 106
6 podjetje je v vabilu napisalo, da bomo dobili darilo 31
7 nimam tovrstnih izkušenj 98
97 drugo 2
99 ne povem 0
98 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345 8

Valid range from 1 to 99

CX S katerimi izmed naštetih situacij ste se (enkrat ali večkrat) že srečali?

CW.-DA. S katerimi izmed naštetih situacij ste se (enkrat ali večkrat) že srečali? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Value 10289 Frequency
1 javni uslužbenec bi za poročanje njemu v prid dal uslugo 0
2 podjetje ponudi uslugo v zameno za poročanje 10
3 naprej je jasno, da sem pričakovl uslugo, zato so to storili 1
4 ponudili so mi darilo in pričakovali pozitivno poročanje 24
5 ponudili so mi darilo brez pogojev 43
6 podjetje je v vabilu napisalo, da bomo dobili darilo 43
7 nimam tovrstnih izkušenj 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
99 ne povem 0
Sysmiss 232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
121 232

Valid range from 1 to 99

CY S katerimi izmed naštetih situacij ste se (enkrat ali večkrat) že srečali?

CW.-DA. S katerimi izmed naštetih situacij ste se (enkrat ali večkrat) že srečali? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Value 10388 Frequency
1 javni uslužbenec bi za poročanje njemu v prid dal uslugo 0
2 podjetje ponudi uslugo v zameno za poročanje 0
3 naprej je jasno, da sem pričakovl uslugo, zato so to storili 0
4 ponudili so mi darilo in pričakovali pozitivno poročanje 7
5 ponudili so mi darilo brez pogojev 23
6 podjetje je v vabilu napisalo, da bomo dobili darilo 26
7 nimam tovrstnih izkušenj 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
99 ne povem 0
Sysmiss 297
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
56 297

Valid range from 1 to 99

CZ S katerimi izmed naštetih situacij ste se (enkrat ali večkrat) že srečali?

CW.-DA. S katerimi izmed naštetih situacij ste se (enkrat ali večkrat) že srečali? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Value 10487 Frequency
1 javni uslužbenec bi za poročanje njemu v prid dal uslugo 0
2 podjetje ponudi uslugo v zameno za poročanje 0
3 naprej je jasno, da sem pričakovl uslugo, zato so to storili 0
4 ponudili so mi darilo in pričakovali pozitivno poročanje 0
5 ponudili so mi darilo brez pogojev 7
6 podjetje je v vabilu napisalo, da bomo dobili darilo 16
7 nimam tovrstnih izkušenj 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
99 ne povem 0
Sysmiss 330
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 330

Valid range from 1 to 99

DA S katerimi izmed naštetih situacij ste se (enkrat ali večkrat) že srečali?

CW.-DA. S katerimi izmed naštetih situacij ste se (enkrat ali večkrat) že srečali? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Value 10586 Frequency
1 javni uslužbenec bi za poročanje njemu v prid dal uslugo 0
2 podjetje ponudi uslugo v zameno za poročanje 0
3 naprej je jasno, da sem pričakovl uslugo, zato so to storili 0
4 ponudili so mi darilo in pričakovali pozitivno poročanje 0
5 ponudili so mi darilo brez pogojev 0
6 podjetje je v vabilu napisalo, da bomo dobili darilo 4
7 nimam tovrstnih izkušenj 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
99 ne povem 0
Sysmiss 349
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 349

Valid range from 1 to 99

DB Ali ste že v zameno poročali v prid izdelka ali osebe, ki vam je ponudila darilo?

DB. Ali ste že kdaj v zameno poročali v prid izdelka ali osebe, ki vam je ponudila darilo?

Value 10685 Frequency
1 da 25
2 ne 324
99 ne povem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
353 0

Valid range from 1 to 99

DC Kdo vam je ponudil darilo, uslugo ali denar? (Odgovarjajo tisti, ki so že kdaj v zameno poročali v prid izdelka ali osebe, ki jim je ponudila darilo.)

DC.-DE. Kdo vam je ponudil darilo, uslugo ali denar? (Možni največ 3-je odgovori)

Value 10784 Frequency
1 predstavniki za PR 5
2 politiki 2
3 predstavniki podjetij 9
97 drugi 5
98 ne povem 4
Sysmiss 328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25 328

Valid range from 1 to 98

DD Kdo vam je ponudil darilo, uslugo ali denar? (Odgovarjajo tisti, ki so že kdaj v zameno poročali v prid izdelka ali osebe, ki jim je ponudila darilo.)

DC.-DE. Kdo vam je ponudil darilo, uslugo ali denar? (Možni največ 3-je odgovori)

Value 10883 Frequency
1 predstavniki za PR 0
2 politiki 0
3 predstavniki podjetij 3
97 drugi 0
98 ne povem 0
Sysmiss 350
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 350

Valid range from 1 to 98

DE Kdo vam je ponudil darilo, uslugo ali denar? (Odgovarjajo tisti, ki so že kdaj v zameno poročali v prid izdelka ali osebe, ki jim je ponudila darilo.)

DC.-DE. Kdo vam je ponudil darilo, uslugo ali denar? (Možni največ 3-je odgovori)

Value 10982 Frequency
1 predstavniki za PR 0
2 politiki 0
3 predstavniki podjetij 0
97 drugi 0
98 ne povem 0
Sysmiss 353
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 353

Valid range from 1 to 98

DF Kaj storite (ste ali bi storili) z izkazano pozornostjo, podarjenim izdelkom, denarjem?

DF. Kaj storite (ste ali bi storili) z izkazano pozornostjo, podarjenim izdelkom, denarjem?

Value 11081 Frequency
1 sprejmem, odnesem domov 28
2 darilo ostane redakciji 43
3 včasih odnesem, včasih predam redakciji 147
4 odklonim 112
97 drugo 13
99 ne povem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
353 0

Valid range from 1 to 99

DG Do kakšne vrednosti po vašem mnenju lahko novinarji sploh sprejmejo darilo, da ne vpliva na njih?

DG. Do kakšne vrednosti po vašem mnenju lahko novinarji sploh sprejmejo darilo, da ne vpliva na njih?

Value 11180 Frequency
1 do 10 EUR 114
2 nad 10 do 50 EUR 78
3 nad 50 EUR 3
4 ne smejo ga sprejeti 95
99 ne povem 3
98 ne vem 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
293 60

Valid range from 1 to 99

DH Ali vam je kdaj potne stroške kril kdo drug kot vaš delodajalec?

DH. Ali vam je kdaj potne stroške kril kdo drug kot vaš delodajalec?

Value 11279 Frequency
1 da 170
2 ne 183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
353 0

Valid range from 1 to 2

DI Nam lahko zaupate, kdo? Odgovarjajo tisti, ki jim je potne stroške kril kdo drug.

DI.-DK. Nam lahko zaupate, kdo? (Možni največ 3-je odgovori.)

Value 11378 Frequency
1 oglaševalci v našem mediju 19
2 sponzorji 24
3 institucije o katerih poročam 84
97 drugi 29
99 ne povem 0
98 ne vem 14
Sysmiss 183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
156 197

Valid range from 1 to 99

DJ Nam lahko zaupate, kdo? Odgovarjajo tisti, ki jim je potne stroške kril kdo drug.

DI.-DK. Nam lahko zaupate, kdo? (Možni največ 3-je odgovori.)

Value 11477 Frequency
1 oglaševalci v našem mediju 0
2 sponzorji 9
3 institucije o katerih poročam 7
97 drugi 6
98 ne vem 0
99 ne povem 0
Sysmiss 331
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22 331

Valid range from 1 to 99

DK Nam lahko zaupate, kdo? Odgovarjajo tisti, ki jim je potne stroške kril kdo drug.

DI.-DK. Nam lahko zaupate, kdo? (Možni največ 3-je odgovori.)

Value 11576 Frequency
1 oglaševalci v našem mediju 0
2 sponzorji 0
3 institucije o katerih poročam 0
97 drugi 0
98 ne vem 0
99 ne povem 0
Sysmiss 353
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 353

Valid range from 1 to 99

DELO Kakšno delo trenutno opravljate?

DL. Kakšno delo trenutno opravljate?

Value 11675 Frequency
1 novinar 211
2 urednik 59
3 oboje 64
97 drugo 8
99 ne povem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
342 11

Valid range from 1 to 97

DELRAZ Oblika delovnega razmerja:

DM. V kakšni obliki delovnega razmerja ste:

Value 11774 Frequency
1 redno 259
2 honorarno 86
3 ne povem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
345 8

Valid range from 1 to 2

DN Koliko časa ste v rednem delovnem razmerju? Odgovarjajo zaposleni (redno delovno razmerje).

DN. Koliko časa ste v rednem delovnem razmerju?

Value 11873 Frequency
1 0-3 31
2 3-5 23
3 5-10 54
4 10-15 31
5 15-20 85
6 več 35
99 ne povem 0
Sysmiss 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
259 94

Valid range from 1 to 6

DO Ali so vas takoj zaposlili za nedoločen čas? Odgovarjajo zaposleni (redno delovno razmerje).

DO. Ali so vas takoj zaposlili za nedoločen čas?

Value 11972 Frequency
1 da 125
2 ne 134
3 ne povem 0
Sysmiss 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
259 94

Valid range from 1 to 3

DP Ali ste bili pred tem kdaj zaposleni kot honorarni sodelavec? Odgovarjajo zaposleni (redno delovno razmerje).

DP. Ali ste bili pred tem kdaj zaposleni kot honorarni sodelavec?

Value 12071 Frequency
1 da 218
2 ne 41
3 ne povem 0
Sysmiss 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
259 94

Valid range from 1 to 3

DQ Kot novinar/ka ste delali ali delate honorarno: Odgovarjajo tisti, ki so/bili honorarno zaposleni.

DQ. Kot novinar/ka ste delali ali delate honorarno:

Value 12170 Frequency
1 0-3 110
2 3-5 86
3 5-10 63
4 10-15 29
5 več 14
99 ne povem 2
Sysmiss 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
302 51

Valid range from 1 to 5

DR Delovna doba: Odgovarjajo vsi.

DR. Koliko let delovne dobe imate skupaj?

Value 12269 Frequency
99 ne povem 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
318 35 0 41 15.22 11.47

Valid range from 0 to 41

DS Vsebinsko področje: Odgovarjajo vsi.

DS. Katero vsebinsko področje v glavnem pokrivate?

Value 12368 Frequency
1 gospodarstvo 31
2 not. politika 81
3 šport 27
4 zun. politika 26
5 turizem 7
6 teh. in rač. 4
7 avtomobil. 5
8 znanost 11
9 okolje 5
10 glsba 19
11 prosti čas 19
12 zdravstvo 9
13 kultura 23
14 lok. novice 16
15 sociala 14
16 razno 30
97 drugo 3
99 ne povem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
353 0

Valid range from 1 to 99

VRSTAMED Vrsta medija:

DT. Za katero vrsto medija v glavnem opravljate novinarska/ uredniška dela?

Value 12467 Frequency
1 tiskani 167
2 TV 71
3 radio 94
4 splet 12
97 drugo 0
99 ne povem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
344 9

Valid range from 1 to 97

MEDHIS Velikost medjske hiše

DU. Kako velika je medijska hiša, v kateri opravljate delo novinarja /ke (urednika/ce)?

Value 12566 Frequency
1 manjši kom. 42
2 večji kom. 103
3 manjši javni 23
4 večji javni 173
99 ne povem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
341 12

Valid range from 1 to 4

DRUSTVO Članstvo v društvu:

DV. V kolikor ste član katerega izmed novinarskih društev, nam lahko zaupate katerega?

Value 12665 Frequency
1 DNS 179
2 ZNP 2
3 nisem član 165
99 ne povem 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
346 7

Valid range from 1 to 3

SPOL Spol:

DW. Spol:

Value 12764 Frequency
1 ženski 155
2 moški 198
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
353 0

Valid range from 1 to 2

ST Starost:

DX. Starost: ______ Vpišite leta

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
316 37 23 63 40.766 11

Valid range from 23 to 63

IZOBRAZB Izobrazba:

DY. Izobrazba:

Value 12962 Frequency
1 0
2 poklicna 0
3 srednja 68
4 višja, visoka 61
5 univerzitetna 190
6 magisterij, doktorat 25
99 ne povem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
344 9

Valid range from 1 to 6

DOHODEK Dohodek:

DZ. Ali nam lahko zaupate, v katerem izmed naslednjih dohodkovnih razredov se giblje vaš mesečni neto dohodek?

Value 13061 Frequency
1 do 500 EUR 8
2 500 - 1000 EUR 88
3 1000 - 1500 EUR 133
4 1500 - 2000 EUR 64
5 2000 in več 20
99 ne povem 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
313 40

Valid range from 1 to 5

EA Delate še kaj poleg novinarskih del?

EA. Delate še kaj poleg novinarskih del?

Value 13160 Frequency
1 da 77
2 ne 276
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
353 0

Valid range from 1 to 2

DELDOB Delovna doba

Value 13259 Frequency
1 0 do 3 leta 59
2 nad 3 do 10 let 77
3 nad 10 do 20 let 88
4 več kot 20 let 94
99 ne povem 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
318 35

Valid range from 1 to 4

PODROCJE Področje dela

Value 13358 Frequency
1 gospodarstvo 31
2 not. politika 81
3 šport 27
4 zun. politika 26
5 turizem 0
6 teh. in rač. 0
7 avtomobil. 0
8 znanost 0
9 okolje 0
10 glasba 19
11 prosti čas 19
12 zdravstvo 0
13 kultura 23
14 lok. novice 0
15 sociala 0
16 razno 30
97 drugo 74
99 ne povem 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
330 23

Valid range from 1 to 97

STAROST Starost

Value 13457 Frequency
1 do 35 let 127
2 36 do 50 let 106
3 nad 50 let 83
Sysmiss 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
316 37

Valid range from 1 to 3

A_R Kako velik problem je korupcija v Sloveniji?

Value 13556 Frequency
1 pretežno majhen 11
2 srednje 215
3 pretežno velik 124
8 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
350 3

Valid range from 1 to 3

E_R Politične stranke

Value 13655 Frequency
1 pretežno redko 9
2 srednje 142
3 pretežno pogosto 198
8 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 4

Valid range from 1 to 3

F_R Parlament

Value 13754 Frequency
1 pretežno redko 31
2 srednje 202
3 pretežno pogosto 110
8 ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
343 10

Valid range from 1 to 3

G_R Sodstvo

Value 13853 Frequency
1 pretežno redko 58
2 srednje 228
3 pretežno pogosto 56
8 ne vem 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
342 11

Valid range from 1 to 3

H_R Gospodarstvo

Value 13952 Frequency
1 pretežno redko 2
2 srednje 73
3 pretežno pogosto 275
8 ne vem 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
350 3

Valid range from 1 to 3

I_R Tožilstvo

Value 14051 Frequency
1 pretežno redko 67
2 srednje 215
3 pretežno pogosto 54
8 ne vem 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
336 17

Valid range from 1 to 3

J_R Vlada

Value 14150 Frequency
1 pretežno redko 24
2 srednje 180
3 pretežno pogosto 143
8 ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
347 6

Valid range from 1 to 3

K_R Policija

Value 14249 Frequency
1 pretežno redko 36
2 srednje 229
3 pretežno pogosto 74
8 ne vem 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
339 14

Valid range from 1 to 3

L_R Davčna služba

Value 14348 Frequency
1 pretežno redko 59
2 srednje 213
3 pretežno pogosto 62
8 ne vem 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
334 19

Valid range from 1 to 3

M_R Carina

Value 14447 Frequency
1 pretežno redko 47
2 srednje 225
3 pretežno pogosto 54
8 ne vem 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
326 27

Valid range from 1 to 3

N_R Mediji

Value 14546 Frequency
1 pretežno redko 78
2 srednje 223
3 pretežno pogosto 46
8 ne vem 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
347 6

Valid range from 1 to 3

O_R Zdravstvo

Value 14645 Frequency
1 pretežno redko 17
2 srednje 164
3 pretežno pogosto 168
8 ne vem 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 4

Valid range from 1 to 3

P_R Izobraževanje

Value 14744 Frequency
1 pretežno redko 86
2 srednje 212
3 pretežno pogosto 39
8 ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
337 16

Valid range from 1 to 3

Q_R Vojska

Value 14843 Frequency
1 pretežno redko 97
2 srednje 175
3 pretežno pogosto 32
8 ne vem 49