Pojavnost korupcije med novinarji v Sloveniji 2008

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: KORUPN08
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KORUPN08_V1
Glavni avtor(ji):
  • Komisija za preprečevanje korupcije
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Podesva, Vlasta
  • Kosak, Tadeja
  • Leban, Tina
  • Damjanič, Nikola
Izdelal datoteko podatkov:
NINAMEDIA - Ninamedia d.o.o. (Ljubljana; april 2008)

Finančna podpora:

Komisija za preprečevanje korupcije

Serija:
  • KORUPN/Korupcija med novinarji

    Serija raziskav o korupciji zajema tako raziskave med novinarji kot raziskave splošne slovenske populacije. Raziskava o javnem mnenje o pojavu korupcije med slovenskimi novinarji je bila izvedena med splošno javnostjo. Raziskava o pojavnosti korupcije med novinarji v Sloveniji je bila izvedena med novinarji. Serija raziskav se osredotoča na pojav korupcije med slovenskimi novinarji. Namen raziskave je ugotoviti, kakšno je mnenje in aktualno stanje glede pojavnosti korupcije med novinarji v Sloveniji. Vprašanja se nanšajo na naslednja področja: pereči problemi v družbi, pomembnost vrednot, ocena korupcije, trend korupcije, razširjenost korupcije med različnimi družbenimi akterji, pogostost pojavljanja korupcije, informiranje, mediji, poročanje novinarjev, podkupovanje novinarjev, preprečevanje podkupovanja novinarjev.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

pereči problemi v Sloveniji, pomembnost vrednot za posameznika, korupcija, primerjava korupcije v Sloveniji in tujini, trend korupcije, razširjenost podkupovanja in korupcije v državi, pogostost pojavljanja korupcije, informiranje, spremljanje množičnih medijev, poročanje novinarjev, podkupovanje novinarjev, ocena demografije

Vsebinska področja CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Vsebinsko področja CERIF
Kriminologija
Vsebinska področja ADP
OCENA RAZŠIRJENOSTI KORUPCIJE
VZROKI ZA KORUPCIJO
PRISPEVEK INSTITUCIJ V BOJU PROTI KORUPCIJI
SUBJEKTIVNA ZAZNAVA KORUPCIJE


Povzetek:

Raziskava se osredotoča na pojav korupcije med slovenskimi novinarji. Namen raziskave je ugotoviti, kakšno je mnenje in aktualno stanje glede pojavnosti korupcije med novinarji v Sloveniji. Vprašanja se osredotočajo na naslednja področja: pereči problemi v družbi, pomembnost vrednot za posameznika, ocena korupcije, primerjava korupcije v Sloveniji in tujini, trend korupcije, razširjenost podkupovanja in korupcije v državi, pogostost pojavljanja korupcije, informiranje, spremljanje množičnih medijev (radio, televizija, časopisi, internet), poročanje novinarjev, podkupovanje novinarjev. Raziskava z isto tematiko, vendar prilagojenim vprašalnikom, je bila istočasno izvedena med slovenskimi novinarji in med splošno javnostjo v Sloveniji. Opis raziskave med splošno javnostjo je dostopen pod IDNO KORUPJ08.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 28. januar - 21. april 2008
Čas izdelave: 2008
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Novinarji v Sloveniji starejši od 22 let.

Izključeni:

Novinarji v Sloveniji, katerih podatkov ni v javno dostopnih virih informacij.

Zbiranje podatkov je opravil:

Ninamedia d.o.o.

Tip vzorca:

Brez vzorčenja, zajeta celotna populacija. V prvi fazi so bili iz različnih, javno dostopnih virov informacij, zbrani podatki o medijih ter novinarjih v Sloveniji. Dostop do podatkov novinarjev v Sloveniji je bil otežen, ker ne obstaja javen seznam vseh novinarjev (redno/honararno zaposlenih). V drugi fazi je bil pripraviljeni vzorčni okvir slovenskih novinarjev in sicer na način, da so bili iz razpoložljivih podatkov novinarjev (ime, priimek, medij, pri katerem je redno ali honorarno zaposlen), pripravljeni elektronski naslovi potencialnih anketirancev. V naslednji fazi so bila na elektronske naslove novinarjev poslalana vabila k sodelovanju v spletni anketi.

Način zbiranja podatkov:

Spletna anketa.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: KORUPN08 - Pojavnost korupcije med novinarji v Sloveniji 2008 [datoteka podatkov], 2008

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 190
  • število enot: 353

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

A Kako velik problem je korupcija v Sloveniji?

A. Prosimo, da na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa , da je problem zelo velik) ocenite, kako velik problem je po vašem mnenju korupcija v Sloveniji.

Vrednost 13 Frekvenca
1 problem je zelo majhen 2
2 2 9
3 3 32
4 4 56
5 5 127
6 6 82
7 problem je zelo velik 42
8 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
350 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B Ali je korupcija neizbežen del slovenske družbe?

B. Ali menite, da je korupcija neizbežen del slovenske družbe?

Vrednost 22 Frekvenca
1 da 211
2 ne 117
3 ne vem 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
328 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C Ali je korupcija neizbežen del svetovne družbe?

C. Ali menite, da je korupcija neizbežen del svetovne družbe?

Vrednost 31 Frekvenca
1 da 243
2 ne 91
3 ne vem 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
334 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A Kako velik problem je korupcija v Sloveniji?

A. Prosimo, da na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa , da je problem zelo velik) ocenite, kako velik problem je po vašem mnenju korupcija v Sloveniji.

Vrednost 1190 Frekvenca
1 problem je zelo majhen 2
2 2 9
3 3 32
4 4 56
5 5 127
6 6 82
7 problem je zelo velik 42
8 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
350 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

B Ali je korupcija neizbežen del slovenske družbe?

B. Ali menite, da je korupcija neizbežen del slovenske družbe?

Vrednost 2189 Frekvenca
1 da 211
2 ne 117
3 ne vem 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
328 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

C Ali je korupcija neizbežen del svetovne družbe?

C. Ali menite, da je korupcija neizbežen del svetovne družbe?

Vrednost 3188 Frekvenca
1 da 243
2 ne 91
3 ne vem 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
334 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

D Ali se bo stopnja korupcije v Sloveniji povečala ali zmanjšala?

D. Ali menite, da se bo stopnja korupcije v Sloveniji v prihodnjih letih povečala ali zmanjšala?

Vrednost 4187 Frekvenca
1 povečala 125
2 zmanjšala 74
3 enaka 124
4 ne vem 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
323 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E Politične stranke Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

E. politične stranke

Vrednost 5186 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 0
2 2 9
3 3 19
4 4 32
5 5 91
6 6 111
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 87
8 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
349 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

F Parlament Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

F. parlament

Vrednost 6185 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 6
2 2 25
3 3 41
4 4 65
5 5 96
6 6 75
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 35
8 ne vem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
343 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

G Sodstvo Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

G. sodstvo

Vrednost 7184 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 8
2 2 50
3 3 85
4 4 71
5 5 72
6 6 37
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 19
8 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
342 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

H Gospodarstvo Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

H. gospodarstvo

Vrednost 8183 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 0
2 2 2
3 3 4
4 4 14
5 5 55
6 6 136
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 139
8 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
350 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

I Tožilstvo Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

I. tožilstvo

Vrednost 9182 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 9
2 2 58
3 3 71
4 4 82
5 5 62
6 6 40
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 14
8 ne vem 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
336 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

J Vlada Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

J. vlada

Vrednost 10181 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 7
2 2 17
3 3 41
4 4 60
5 5 79
6 6 78
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 65
8 ne vem 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
347 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

K Policija Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

K. policija

Vrednost 11180 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 4
2 2 32
3 3 59
4 4 77
5 5 93
6 6 48
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 26
8 ne vem 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
339 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

L Davčna služba Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

L. davčna služba

Vrednost 12179 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 7
2 2 52
3 3 63
4 4 66
5 5 84
6 6 44
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 18
8 ne vem 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
334 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

M Carina Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

M. carina

Vrednost 13178 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 7
2 2 40
3 3 55
4 4 80
5 5 90
6 6 37
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 17
8 ne vem 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
326 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

N Mediji Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

N. mediji

Vrednost 14177 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 13
2 2 65
3 3 76
4 4 81
5 5 66
6 6 36
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 10
8 ne vem 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
347 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

O Zdravstvo Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

O. zdravstvo

Vrednost 15176 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 2
2 2 15
3 3 30
4 4 57
5 5 77
6 6 103
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 65
8 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
349 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

P Izobraževanje Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

P. izobraževanje

Vrednost 16175 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 19
2 2 67
3 3 85
4 4 77
5 5 50
6 6 31
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 8
8 ne vem 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
337 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q Vojska Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

Q. vojska

Vrednost 17174 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 30
2 2 67
3 3 71
4 4 63
5 5 41
6 6 19
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 13
8 ne vem 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
304 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

R Nevladne organizacije Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

R. nevladne organizacije

Vrednost 18173 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 61
2 2 98
3 3 66
4 4 47
5 5 30
6 6 11
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 3
8 ne vem 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
316 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

S Religijske organizacije Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

S. religijske organizacije

Vrednost 19172 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 27
2 2 55
3 3 60
4 4 51
5 5 54
6 6 34
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 37
8 ne vem 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
318 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

T Javna uprava Kako pogosto se po vašem mnenju pojavlja korupcija med naslednjimi družbenimi akterji. Prosimo, da za vsakega akterja posebej ocenite pogostost pojavljanja korupcije na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se korupcija sploh ne pojavlja, 7 pa, da se korupcija pojavlja zelo pogosto).

T. javna uprava

Vrednost 20171 Frekvenca
1 korupcija se sploh ne pojavlja 4
2 2 29
3 3 53
4 4 78
5 5 71
6 6 71
7 korupcija se pojavlja zelo pogosto 33
8 ne vem 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
339 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

U Med katerimi akterji je največ korupcije?

U. Med katerimi izmed naštetih družbenih akterjev je po vašem mnenju največ korupcije?

Vrednost 21170 Frekvenca
1 politiki 77
2 sodniki 7
3 javni uslužbenci 51
4 novinarji in uredniki 2
5 vlada 21
6 gospodarstvo 187
97 drugo 0
99 ne povem 1
98 ne vem 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
346 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V Med katerimi akterji je največ nepotizma?

V. Med katerimi izmed naštetih družbenih akterjev je po vašem mnenju največ nepotizma (gre za dajanje dobrih služb ali družbenih položajev sorodnikom, prijateljem, znancem)?

Vrednost 22169 Frekvenca
1 politiki 163
2 sodniki 0
3 javni uslužbenci 49
4 novinarji in uredniki 5
5 vlada 38
6 gospodarstvo 86
7 vsi našteti 0
97 drugo 0
99 ne povem 3
98 ne vem 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
344 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

W Razmere v slovenskem novinarstvu so slabe. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje s trditvami.

W. Razmere v slovenskem novinarstvu so slabe.

Vrednost 23168 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 6
2 2 9
3 3 38
4 4 52
5 5 79
6 6 90
7 popolnoma se strinjam 78
8 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
352 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

X Običajno se zgledujem po nadrejenih. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje s trditvami.

X. Običajno se zgledujem po nadrejenih.

Vrednost 24167 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 125
2 2 84
3 3 49
4 4 51
5 5 19
6 6 16
7 popolnoma se strinjam 3
8 ne vem 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
347 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Y Slišal sem že za pojav korupcije med novinarji. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje s trditvami.

Y. Slišal sem že za pojav korupcije med novinarji.

Vrednost 25166 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 18
2 2 47
3 3 44
4 4 52
5 5 48
6 6 45
7 popolnoma se strinjam 89
8 ne vem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
343 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Z Novinarji smo podvrženi različnim vplivom (političnim, gospodarskim ipd..). V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje s trditvami.

Z. Novinarji smo podvrženi različnim vplivom (političnim, gospodarskim ipd..).

Vrednost 26165 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 6
2 2 28
3 3 36
4 4 50
5 5 59
6 6 79
7 popolnoma se strinjam 93
8 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
351 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

AA Integriteto razumem kot skladnost med posameznikovimi moralnimi prepričanji in ravnanjem. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje s trditvami.

AA. Integriteto razumem kot skladnost med posameznikovimi moralnimi prepričanji in ravnanjem.

Vrednost 27164 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 6
2 2 4
3 3 14
4 4 28
5 5 33
6 6 70
7 popolnoma se strinjam 186
8 ne vem 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
341 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

AB Novinarji niso koruptivni. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje s trditvami.

AB. Novinarji niso koruptivni.

Vrednost 28163 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 72
2 2 69
3 3 74
4 4 64
5 5 34
6 6 22
7 popolnoma se strinjam 11
8 ne vem 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
346 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

AC Za preprečevanje neetičnega ravnanja v organizaciji je pomembna visoka stopnja integritete urednikov in šefov. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje s trditvami.

AC. Za preprečevanje neetičnega ravnanja v organizaciji je pomembna visoka stopnja integritete urednikov in šefov.

Vrednost 29162 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 1
2 2 8
3 3 12
4 4 18
5 5 41
6 6 77
7 popolnoma se strinjam 189
8 ne vem 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
346 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

AD Visoka raven integritete prispeva k uspešnosti in učinkovitosti novinarskega dela. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj trditev. Prosimo, da ocenite na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se s trditvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se trditvijo popolnoma strinjate) vaše strinjanje s trditvami.

AD. Visoka raven integritete prispeva k uspešnosti in učinkovitosti novinarskega dela.

Vrednost 30161 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 3
2 2 7
3 3 5
4 4 20
5 5 43
6 6 88
7 popolnoma se strinjam 182
8 ne vem 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
348 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

AE Pogoji dela in zagotavljanje infrastrukture Prosimo, da na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik), ocenite, kakšno raven ovire predstavljajo spodaj našteti dejavniki za kvalitetno opravljanje vašega poklica in vaš napredek.

AE. Pogoji dela in zagotavljanje infrastrukture

Vrednost 31160 Frekvenca
1 problem je zelo majhen 21
2 2 30
3 3 47
4 4 84
5 5 64
6 6 60
7 problem je zelo velik 47
8 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
353 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

AF Višina plačila za vaše delo Prosimo, da na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik), ocenite, kakšno raven ovire predstavljajo spodaj našteti dejavniki za kvalitetno opravljanje vašega poklica in vaš napredek.

AF. Višina plačila za vaše delo

Vrednost 32159 Frekvenca
1 problem je zelo majhen 10
2 2 18
3 3 33
4 4 66
5 5 87
6 6 73
7 problem je zelo velik 66
8 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
353 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

AG Obstoječa dohodninska zakonodaja Prosimo, da na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik), ocenite, kakšno raven ovire predstavljajo spodaj našteti dejavniki za kvalitetno opravljanje vašega poklica in vaš napredek.

AG. Obstoječa dohodninska zakonodaja

Vrednost 33158 Frekvenca
1 problem je zelo majhen 21
2 2 40
3 3 47
4 4 75
5 5 50
6 6 47
7 problem je zelo velik 51
8 ne vem 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
331 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

AH Obstoječa medijska zakonodaja Prosimo, da na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik), ocenite, kakšno raven ovire predstavljajo spodaj našteti dejavniki za kvalitetno opravljanje vašega poklica in vaš napredek.

AH. Obstoječa medijska zakonodaja

Vrednost 34157 Frekvenca
1 problem je zelo majhen 13
2 2 39
3 3 40
4 4 67
5 5 64
6 6 70
7 problem je zelo velik 53
8 ne vem 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
346 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

AI Obstoječa zakonska in druga regulativa glede uveljavljanja vaših pravic (socialne pravice, pokojninska zakonodaja, pravica do izražanja, svoboda izražanja…) Prosimo, da na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da je problem zelo majhen, 7 pa, da je problem zelo velik), ocenite, kakšno raven ovire predstavljajo spodaj našteti dejavniki za kvalitetno opravljanje vašega poklica in vaš napredek.

AI. Obstoječa zakonska in druga regulativa glede uveljavljanja vaših pravic (socialne pravice, pokojninska zakonodaja, pravica do izražanja, svoboda izražanja…)

Vrednost 35156 Frekvenca
1 problem je zelo majhen 15
2 2 38
3 3 48
4 4 71
5 5 70
6 6 54
7 problem je zelo velik 47
8 ne vem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
343 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

AJ Elektronska sporočila in telefonski klici predstavnika za odnose z javnostmi. V kolikšni meri po vašem mnenju na vaše novinarsko delo vplivajo naslednji dejavniki. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne vplivajo, 7 pa da zelo vplivajo.

AJ. Elektronska sporočila in telefonski klici predstavnika za odnose z javnostmi.

Vrednost 36155 Frekvenca
1 sploh ne vplivajo 64
2 2 92
3 3 66
4 4 65
5 5 42
6 6 16
7 zelo vplivajo 8
8 ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
353 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

AK Zasebna srečanja in druženje s predstavniki za odnose z javnostmi. V kolikšni meri po vašem mnenju na vaše novinarsko delo vplivajo naslednji dejavniki. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne vplivajo, 7 pa da zelo vplivajo.

AK. Zasebna srečanja in druženje s predstavniki za odnose z javnostmi.

Vrednost 37154 Frekvenca
1 sploh ne vplivajo 108
2 2 90
3 3 52
4 4 49
5 5 30
6 6 13
7 zelo vplivajo 7
8 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
349 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

AL Darila ob priložnostih in na novinarskih konferencah. V kolikšni meri po vašem mnenju na vaše novinarsko delo vplivajo naslednji dejavniki. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne vplivajo, 7 pa da zelo vplivajo.

AL. Darila ob priložnostih in na novinarskih konferencah.

Vrednost 38153 Frekvenca
1 sploh ne vplivajo 244
2 2 56
3 3 26
4 4 7
5 5 11
6 6 2
7 zelo vplivajo 3
8 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
349 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

AM Sorodstvene in prijateljske vezi. V kolikšni meri po vašem mnenju na vaše novinarsko delo vplivajo naslednji dejavniki. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne vplivajo, 7 pa da zelo vplivajo.

AM. Sorodstvene in prijateljske vezi.

Vrednost 39152 Frekvenca
1 sploh ne vplivajo 122
2 2 96
3 3 54
4 4 33
5 5 24
6 6 11
7 zelo vplivajo 9
8 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
349 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

AN Organizirana potovanja za novinarje. V kolikšni meri po vašem mnenju na vaše novinarsko delo vplivajo naslednji dejavniki. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne vplivajo, 7 pa da zelo vplivajo.

AN. Organizirana potovanja za novinarje.

Vrednost 40151 Frekvenca
1 sploh ne vplivajo 190
2 2 56
3 3 27
4 4 27
5 5 19
6 6 14
7 zelo vplivajo 7
8 ne vem 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
340 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

AO Denarne podkupnine. V kolikšni meri po vašem mnenju na vaše novinarsko delo vplivajo naslednji dejavniki. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne vplivajo, 7 pa da zelo vplivajo.

AO. Denarne podkupnine.

Vrednost 41150 Frekvenca
1 sploh ne vplivajo 257
2 2 13
3 3 9
4 4 7
5 5 5
6 6 7
7 zelo vplivajo 18
8 ne vem 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
316 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

AP Brezplačna uporaba vozil, računalniške opreme (testi) ali brezplačne vstopnice za različne prireditve. V kolikšni meri po vašem mnenju na vaše novinarsko delo vplivajo naslednji dejavniki. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne vplivajo, 7 pa da zelo vplivajo.

AP. Brezplačna uporaba vozil, računalniške opreme (testi) ali brezplačne vstopnice za različne prireditve.

Vrednost 42149 Frekvenca
1 sploh ne vplivajo 199
2 2 46
3 3 27
4 4 17
5 5 21
6 6 10
7 zelo vplivajo 13
8 ne vem 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
333 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

AQ Neformalni pogovori. V kolikšni meri po vašem mnenju na vaše novinarsko delo vplivajo naslednji dejavniki. Ocenite na lestvici od 1 do 7, pri čemer 1 pomeni, da sploh ne vplivajo, 7 pa da zelo vplivajo.

AQ. Neformalni pogovori.

Vrednost 43148 Frekvenca
1 sploh ne vplivajo 27
2 2 52
3 3 61
4 4 71
5 5 63
6 6 42
7 zelo vplivajo 34
8 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
350 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

AR Direktor velikega podjetja, ki večinsko oglašuje v mediju, povabi novinarja in urednika na potovanje. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

AR. Direktor velikega podjetja, ki večinsko oglašuje v mediju, povabi novinarja in urednika na potovanje.

Vrednost 44147 Frekvenca
1 situacija sploh ni sporna 8
2 2 13
3 3 21
4 4 21
5 5 30
6 6 78
7 situacija je zelo sporna 178
8 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
349 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

AS Darila manjših vrednosti, ki jih podjetja razdelijo na novinarskih konferencah - priložnostna manjša darila (majice, podloga za miško, pisala). V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

AS. Darila manjših vrednosti, ki jih podjetja razdelijo na novinarskih konferencah - priložnostna manjša darila (majice, podloga za miško, pisala…).

Vrednost 45146 Frekvenca
1 situacija sploh ni sporna 118
2 2 95
3 3 45
4 4 38
5 5 24
6 6 13
7 situacija je zelo sporna 19
8 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
352 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

AT Darila večjih vrednosti, ki jih podjetja ponudijo novinarjem/kam (enciklopedije, knjige, računalniki, telefoni, računalniška oprema, paketi zavarovanja, potovanja, vstopnice za koncert in prireditve). V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

AT. Darila večjih vrednosti, ki jih podjetja ponudijo novinarjem/kam (enciklopedije, knjige, računalniki, telefoni, računalniška oprema, paketi zavarovanja, potovanja, vstopnice za koncert in prireditve…).

Vrednost 46145 Frekvenca
1 situacija sploh ni sporna 10
2 2 3
3 3 18
4 4 34
5 5 48
6 6 89
7 situacija je zelo sporna 150
8 ne vem 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
352 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

AU Povabilo na kavo. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

AU. Povabilo na kavo.

Vrednost 47144 Frekvenca
1 situacija sploh ni sporna 186
2 2 67
3 3 39
4 4 27
5 5 11
6 6 11
7 situacija je zelo sporna 9
8 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
350 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

AV Lastnik podjetja ponudi novinarju/ki brezplačno daljšo oziroma neomejeno uporabo njihovega proizvoda (avto, telefon, računalnik,…). V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

AV. Lastnik podjetja ponudi novinarju/ki brezplačno daljšo oziroma neomejeno uporabo njihovega proizvoda (avto, telefon, računalnik,…).

Vrednost 48143 Frekvenca
1 situacija sploh ni sporna 9
2 2 10
3 3 19
4 4 18
5 5 33
6 6 53
7 situacija je zelo sporna 208
8 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
350 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

AW Lastnik trgovine ponudi novinarju/ki visok popust pri nakupu blaga, ali storitve v zameno pa mu novinar/ka ali urednik/ca zagotovi objavo prispevka ali članka o trgovini , blagu ali storitvi. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

AW. Lastnik trgovine ponudi novinarju/ki visok popust pri nakupu blaga, ali storitve v zameno pa mu novinar/ka ali urednik/ca zagotovi objavo prispevka ali članka o trgovini, blagu ali storitvi.

Vrednost 49142 Frekvenca
1 situacija sploh ni sporna 7
2 2 1
3 3 9
4 4 8
5 5 14
6 6 30
7 situacija je zelo sporna 282
8 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
351 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

AX Lastnik smučišča ponudi novinarju/ki enoletno vstopnico za uporabo vseh kapacitet, tudi hotelskih. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

AX. Lastnik smučišča ponudi novinarju/ki enoletno vstopnico za uporabo vseh kapacitet, tudi hotelskih.

Vrednost 50141 Frekvenca
1 situacija sploh ni sporna 8
2 2 7
3 3 11
4 4 13
5 5 24
6 6 65
7 situacija je zelo sporna 223
8 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
351 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

AY Politik novinarju/ki vztrajno predstavlja delo in produkt podjetja nekega člana svoje stranke. Novinarju obljubi darilo, cenejšo storitev ali dobiček, če o produktu pripravi dobro zgodbo. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

AY. Politik novinarju/ki vztrajno predstavlja delo in produkt podjetja nekega člana svoje stranke. Novinarju obljubi darilo, cenejšo storitev ali dobiček, če o produktu pripravi dobro zgodbo.

Vrednost 51140 Frekvenca
1 situacija sploh ni sporna 7
2 2 1
3 3 3
4 4 8
5 5 5
6 6 27
7 situacija je zelo sporna 300
8 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
351 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

AZ Proizvajalec avtomobilov ponudi popust pri nakupu osebnega vozila vsem novinarjem/kam, ki v prid vodstva poročajo o javnem konfliktu med delavci v tem podjetju in vodstvom. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

AZ. Proizvajalec avtomobilov ponudi popust pri nakupu osebnega vozila vsem novinarjem/kam, ki v prid vodstva poročajo o javnem konfliktu med delavci v tem podjetju in vodstvom.

Vrednost 52139 Frekvenca
1 situacija sploh ni sporna 5
2 2 3
3 3 8
4 4 1
5 5 12
6 6 22
7 situacija je zelo sporna 299
8 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
350 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

BA Novinar/ka odpotuje na mednarodni seminar podjetja, vse stroške bivanja, hrane in dnevnice krije organizator in tega v prispevku ne omeni. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

BA. Novinar/ka odpotuje na mednarodni seminar podjetja, vse stroške bivanja, hrane in dnevnice krije organizator in tega v prispevku ne omeni.

Vrednost 53138 Frekvenca
1 situacija sploh ni sporna 24
2 2 18
3 3 25
4 4 35
5 5 52
6 6 60
7 situacija je zelo sporna 130
8 ne vem 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
344 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

BB Politik povabi novinarja/ko na neformalna družabna srečanja k sebi domov. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

BB. Politik povabi novinarja/ko na neformalna družabna srečanja k sebi domov.

Vrednost 54137 Frekvenca
1 situacija sploh ni sporna 22
2 2 22
3 3 30
4 4 45
5 5 42
6 6 64
7 situacija je zelo sporna 120
8 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

BC Obljuba službe novinarju/ki ali članom njegove/ njene družine. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

BC. Obljuba službe novinarju/ki ali članom njegove/ njene družine.

Vrednost 55136 Frekvenca
1 situacija sploh ni sporna 5
2 2 1
3 3 5
4 4 11
5 5 16
6 6 52
7 situacija je zelo sporna 255
8 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

BD Novinar/ka pride v avtosalon in zahteva testno vozilo za teden dni skupaj z gorivom. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

BD. Novinar/ka pride v avtosalon in zahteva testno vozilo za teden dni skupaj z gorivom

Vrednost 56135 Frekvenca
1 situacija sploh ni sporna 9
2 2 8
3 3 12
4 4 16
5 5 28
6 6 47
7 situacija je zelo sporna 220
8 ne vem 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
340 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

BE Funkcionar ponudi informacije v zameno za svoj pozitivni image v medijih tega novinarja. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

BE. Funkcionar ponudi informacije v zameno za svoj pozitivni image v medijih tega novinarja.

Vrednost 57134 Frekvenca
1 situacija sploh ni sporna 5
2 2 2
3 3 5
4 4 15
5 5 30
6 6 61
7 situacija je zelo sporna 230
8 ne vem 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
348 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

BF Politik skuša novinarju/ki intenzivno predstaviti stališče svoje stranke in ob tem blati drugega politika ali stranko. Novinarju obljubi proti-uslugo, če bo poročal v prid stranke ali v prid njega oziroma proti drugemu. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj situacij. Prosimo, da nam na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da situacija sploh ni sporna, 7 pa, da je situacija zelo sporna) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo sporne naštete situacije?

BF. Politik skuša novinarju/ki intenzivno predstaviti stališče svoje stranke in ob tem blati drugega politika ali stranko. Novinarju obljubi proti-uslugo, če bo poročal v prid stranke ali v prid njega oziroma proti drugemu.

Vrednost 58133 Frekvenca
1 situacija sploh ni sporna 6
2 2 0
3 3 8
4 4 5
5 5 11
6 6 42
7 situacija je zelo sporna 279
8 ne vem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
351 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

BG Ali menite, da so novinarske vsebine v vaših medijih jasno ločene od oglaševalskih?

BG. Ali menite, da so novinarske vsebine v vaših medijih jasno ločene od oglaševalskih?

Vrednost 59132 Frekvenca
1 da 188
2 ne 165
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
353 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

BH Ali ste v vašem mediju sprejeli interni etični kodeks oziroma merila etičnega obnašanja?

BH. Ali ste v vašem mediju sprejeli interni etični kodeks oziroma merila etičnega obnašanja?

Vrednost 60131 Frekvenca
1 da 184
2 ne, imamo namen sprejeti 29
3 ne, ne potrebujemo 47
4 ne vem 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
260 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

BI Ali slovenski novinarji kadarkoli čutite kakršnokoli obliko pritiska pri svojem delu? (op. gre za samocenzuro, politične, ekonomske ali uredniške oblike pritiska)

Ali slovenski novinarji kadarkoli čutite kakršnokoli obliko pritiska pri svojem delu? (op. gre za samocenzuro, politične, ekonomske ali uredniške oblike pritiska)

Vrednost 61130 Frekvenca
1 da 249
2 ne 81
3 ne povem 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
353 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

BJ Katero od naštetih oblik pritiska čutite najbolj? Odgovarjajo tisti, ki čutijo določene oblike pritiska.

BJ. Katero od naštetih oblik pritiska čutite najbolj?

Vrednost 62129 Frekvenca
1 politični vpliv 51
2 ekonomski vpliv 52
3 uredniški vpliv 56
4 samocenzuro 24
5 vse naštete 53
97 drugo 0
98 ne povem 13
Sysmiss 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
249 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

BK Novinarji in uredniki ne smejo predlagati, da bi se novinarski prispevek kakorkoli povezoval z oglasi ali čim podobnim. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj možnih načinov reševanja oz. preprečevanja podkupovanja novinarjev. Prosimo, da na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se z rešitvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se z rešitvijo popolnoma strinjate) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo smiselne posamezne rešitve.

BK. Novinarji in uredniki ne smejo predlagati, da bi se novinarski prispevek kakorkoli povezoval z oglasi ali čim podobnim

Vrednost 63128 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 26
2 2 9
3 3 14
4 4 18
5 5 19
6 6 35
7 popolnoma se strinjam 222
8 ne vem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
343 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

BL Če novinar za objektivno poročanje nujno potrebuje vzorce izdelkov, izposojo le-teh ali storitve ali usluge, je s pravili (novinar mora biti seznanjen z njimi) potrebno natančno določiti čas izposoje vnaprej, izposojene predmete pa mora novinar po opravlj V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj možnih načinov reševanja oz. preprečevanja podkupovanja novinarjev. Prosimo, da na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se z rešitvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se z rešitvijo popolnoma strinjate) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo smiselne posamezne rešitve.

BL. Če novinar za objektivno poročanje nujno potrebuje vzorce izdelkov, izposojo le-teh ali storitve ali usluge, je s pravili (novinar mora biti seznanjen z njimi) potrebno natančno določiti čas izposoje vnaprej, izposojene predmete pa mora novinar po opravljenem delu takoj vrniti.

Vrednost 64127 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 6
2 2 2
3 3 9
4 4 11
5 5 23
6 6 44
7 popolnoma se strinjam 251
8 ne vem 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
346 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

BM Izobraževanje novinarjev o etiki in osveščanje o posledicah in oblikah korupcije, profesionalizacija novinarskega poklica ter aktivno uvajanje etične klime v podjetjih. V nadaljevanju vam bomo našteli nekaj možnih načinov reševanja oz. preprečevanja podkupovanja novinarjev. Prosimo, da na lestvici od 1 do 7 (pri čemer 1 pomeni, da se z rešitvijo sploh ne strinjate, 7 pa, da se z rešitvijo popolnoma strinjate) ocenite, v kolikšni meri se vam zdijo smiselne posamezne rešitve.

BM. Izobraževanje novinarjev o etiki in osveščanje o posledicah in oblikah korupcije, profesionalizacija novinarskega poklica ter aktivno uvajanje etične klime v podjetjih.

Vrednost 65126 Frekvenca
1 sploh se ne strinjam 4
2 2 7
3 3 7
4 4 23
5 5 34
6 6 45
7 popolnoma se strinjam 230
8 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
353 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

BN Zakaj menite, da novinarji sploh sprejemajo podkupnine?

BN.- BR. Zakaj menite, da novinarji sploh sprejemajo podkupnine? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Vrednost 66125 Frekvenca
1 slaba plača 198
2 pohlep 63
3 pogosto ponujanje daril 21
4 edini način pridobivanja uslug 4
5 neprofesionalnost nekaterih 31
6 ni nadzora 3
7 ni pregona 2
8 nepoznavanje etičnih standardov 1
9 nedoločena pravila o dopustnosti sprejemanja pravil 3
10 so pokvarjeni 2
11 so prisiljeni 0
97 drugo 0
99 ne sprejemajo podkupnin 10
98 ne vem 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
338 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

BO Zakaj menite, da novinarji sploh sprejemajo podkupnine?

BN.- BR. Zakaj menite, da novinarji sploh sprejemajo podkupnine? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Vrednost 67124 Frekvenca
1 slaba plača 0
2 pohlep 97
3 pogosto ponujanje daril 53
4 edini način pridobivanja uslug 32
5 neprofesionalnost nekaterih 81
6 ni nadzora 11
7 ni pregona 2
8 nepoznavanje etičnih standardov 9
9 nedoločena pravila o dopustnosti sprejemanja pravil 8
10 so pokvarjeni 2
11 so prisiljeni 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
99 ne sprejemajo podkupnin 0
Sysmiss 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
295 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

BP Zakaj menite, da novinarji sploh sprejemajo podkupnine?

BN.- BR. Zakaj menite, da novinarji sploh sprejemajo podkupnine? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Vrednost 68123 Frekvenca
1 slaba plača 0
2 pohlep 0
3 pogosto ponujanje daril 35
4 edini način pridobivanja uslug 28
5 neprofesionalnost nekaterih 98
6 ni nadzora 35
7 ni pregona 24
8 nepoznavanje etičnih standardov 24
9 nedoločena pravila o dopustnosti sprejemanja pravil 8
10 so pokvarjeni 8
11 so prisiljeni 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
99 ne sprejemajo podkupnin 0
Sysmiss 93
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
260 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

BQ Zakaj menite, da novinarji sploh sprejemajo podkupnine?

BN.- BR. Zakaj menite, da novinarji sploh sprejemajo podkupnine? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Vrednost 69122 Frekvenca
1 slaba plača 0
2 pohlep 0
3 pogosto ponujanje daril 0
4 edini način pridobivanja uslug 7
5 neprofesionalnost nekaterih 41
6 ni nadzora 33
7 ni pregona 40
8 nepoznavanje etičnih standardov 33
9 nedoločena pravila o dopustnosti sprejemanja pravil 28
10 so pokvarjeni 27
11 so prisiljeni 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
99 ne sprejemajo podkupnin 0
Sysmiss 144
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
209 144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

BR Zakaj menite, da novinarji sploh sprejemajo podkupnine?

BN.- BR. Zakaj menite, da novinarji sploh sprejemajo podkupnine? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Vrednost 70121 Frekvenca
1 slaba plača 0
2 pohlep 0
3 pogosto ponujanje daril 0
4 edini način pridobivanja uslug 0
5 neprofesionalnost nekaterih 1
6 ni nadzora 10
7 ni pregona 13
8 nepoznavanje etičnih standardov 31
9 nedoločena pravila o dopustnosti sprejemanja pravil 31
10 so pokvarjeni 45
11 so prisiljeni 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
99 ne sprejemajo podkupnin 0
Sysmiss 222
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
131 222

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

BS Kdo bi moral odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu?

BS.-BW. Kdo bi moral po vašem mnenju odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Vrednost 71120 Frekvenca
1 NČR 141
2 KPK 63
3 mediji 61
4 policija 11
5 inšpektor 7
6 pokl. združenja novinarjev 4
7 občinstvo 0
8 državno tožilstvo 0
9 vsi našteti 49
97 drugi 0
98 ne vem 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
336 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

BT Kdo bi moral odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu?

BS.-BW. Kdo bi moral po vašem mnenju odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Vrednost 72119 Frekvenca
1 NČR 0
2 KPK 75
3 mediji 90
4 policija 19
5 inšpektor 35
6 pokl. združenja novinarjev 19
7 občinstvo 7
8 vsi našteti 6
97 drugi 0
98 ne vem 0
Sysmiss 102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
251 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

BU Kdo bi moral odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu?

BS.-BW. Kdo bi moral po vašem mnenju odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Vrednost 73118 Frekvenca
1 NČR 0
2 KPK 0
3 mediji 56
4 policija 23
5 inšpektor 29
6 pokl. združenja novinarjev 69
7 občinstvo 16
8 vsi našteti 12
97 drugi 0
98 ne vem 0
Sysmiss 148
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
205 148

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

BV Kdo bi moral odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu?

BS.-BW. Kdo bi moral po vašem mnenju odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Vrednost 74117 Frekvenca
1 NČR 0
2 KPK 0
3 mediji 0
4 policija 16
5 inšpektor 21
6 pokl. združenja novinarjev 49
7 občinstvo 18
8 vsi našteti 22
97 drugi 0
98 ne vem 0
Sysmiss 227
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
126 227

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

BW Kdo bi moral odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu?

BS.-BW. Kdo bi moral po vašem mnenju odkrivati korupcijo oz. podkupovanje v medijih oz. novinarstvu? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Vrednost 75116 Frekvenca
1 NČR 0
2 KPK 0
3 mediji 0
4 policija 0
5 inšpektor 3
6 pokl. združenja novinarjev 20
7 občinstvo 11
8 vsi našteti 21
97 drugi 0
98 ne vem 0
Sysmiss 298
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
55 298

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

BX Komu bi primer korupcije oziroma podkupovanja prijavili?

BX.-CB. Če bi izvedeli za primer korupcije oz. podkupovanja v novinarskih vrstah, komu bi primer prijavili? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Vrednost 76115 Frekvenca
1 NČR 93
2 KPK 42
3 vodstvu medija 95
4 policiji 8
5 inšpektorju 4
6 pokl. združenja novinarjev 7
7 tožilstvu 1
8 vsem naštetim 10
97 drugo 2
99 ne bi prijavil 43
98 ne vem 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
305 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

BYY Komu bi primer korupcije oziroma podkupovanja prijavili?

BX.-CB. Če bi izvedeli za primer korupcije oz. podkupovanja v novinarskih vrstah, komu bi primer prijavili? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Vrednost 77114 Frekvenca
1 NČR 0
2 KPK 34
3 vodstvu medija 50
4 policiji 13
5 inšpektorju 17
6 pokl. združenja novinarjev 18
7 tožilstvu 4
8 vsem naštetim 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
99 ne bi prijavil 0
Sysmiss 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
136 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

BZ Komu bi primer korupcije oziroma podkupovanja prijavili?

BX.-CB. Če bi izvedeli za primer korupcije oz. podkupovanja v novinarskih vrstah, komu bi primer prijavili? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Vrednost 78113 Frekvenca
1 NČR 0
2 KPK 0
3 vodstvu medija 19
4 policiji 14
5 inšpektorju 15
6 pokl. združenja novinarjev 23
7 tožilstvu 5
8 vsem naštetim 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
99 ne bi prijavil 0
Sysmiss 277
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
76 277

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

CA Komu bi primer korupcije oziroma podkupovanja prijavili?

BX.-CB. Če bi izvedeli za primer korupcije oz. podkupovanja v novinarskih vrstah, komu bi primer prijavili? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Vrednost 79112 Frekvenca
1 NČR 0
2 KPK 0
3 vodstvu medija 0
4 policiji 3
5 inšpektorju 11
6 pokl. združenja novinarjev 25
7 tožilstvu 3
8 vsem naštetim 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
99 ne bi prijavil 0
Sysmiss 311
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 311

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

CB Komu bi primer korupcije oziroma podkupovanja prijavili?

BX.-CB. Če bi izvedeli za primer korupcije oz. podkupovanja v novinarskih vrstah, komu bi primer prijavili? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Vrednost 80111 Frekvenca
1 NČR 0
2 KPK 0
3 vodstvu medija 0
4 policiji 0
5 inšpektorju 1
6 pokl. združenja novinarjev 5
7 tožilstvu 8
8 vsem naštetim 0
97 drugo 1
98 ne vem 0
99 ne bi prijavil 0
Sysmiss 338
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15 338

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

CC Kaj bi morali storiti z novinarji, ki sprejmejo podkupnino ali so koruptivni?

CC. -CG. Kaj bi morali po vašem mnenju storiti z novinarji, ki sprejmejo podkupnino ali so koruptivni? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Vrednost 81110 Frekvenca
1 kaznovati v postopku 136
2 objaviti imena 49
3 odpustiti iz službe 33
4 prepovedati delo 51
5 vse našteto 33
97 drugo 7
99 ne povem 10
98 ne vem 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
319 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

CD Kaj bi morali storiti z novinarji, ki sprejmejo podkupnino ali so koruptivni?

CC. -CG. Kaj bi morali po vašem mnenju storiti z novinarji, ki sprejmejo podkupnino ali so koruptivni? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Vrednost 82109 Frekvenca
1 kaznovati v postopku 0
2 objaviti imena 63
3 odpustiti iz službe 40
4 prepovedati delo 44
5 vse našteto 0
97 drugo 1
98 ne vem 0
99 ne povem 0
Sysmiss 205
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
148 205

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

CE Kaj bi morali storiti z novinarji, ki sprejmejo podkupnino ali so koruptivni?

CC. -CG. Kaj bi morali po vašem mnenju storiti z novinarji, ki sprejmejo podkupnino ali so koruptivni? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Vrednost 83108 Frekvenca
1 kaznovati v postopku 0
2 objaviti imena 0
3 odpustiti iz službe 43
4 prepovedati delo 31
5 vse našteto 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
99 ne povem 0
Sysmiss 279
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
74 279

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

CF Kaj bi morali storiti z novinarji, ki sprejmejo podkupnino ali so koruptivni?

CC. -CG. Kaj bi morali po vašem mnenju storiti z novinarji, ki sprejmejo podkupnino ali so koruptivni? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Vrednost 84107 Frekvenca
1 kaznovati v postopku 0
2 objaviti imena 0
3 odpustiti iz službe 0
4 prepovedati delo 30
5 vse našteto 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
99 ne povem 0
Sysmiss 323
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30 323

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

CG Kaj bi morali storiti z novinarji, ki sprejmejo podkupnino ali so koruptivni?

CC. -CG. Kaj bi morali po vašem mnenju storiti z novinarji, ki sprejmejo podkupnino ali so koruptivni? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Vrednost 85106 Frekvenca
1 kaznovati v postopku 0
2 objaviti imena 0
3 odpustiti iz službe 0
4 prepovedati delo 0
5 vse našteto 0
97 drugo 1
98 ne vem 0
99 ne povem 0
Sysmiss 352
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1 352

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

CH Kateri izmed zgoraj naštetih ukrepov pa bi bil po vašem mnenju najbolj učinkovit?

CH. Kateri izmed zgoraj naštetih ukrepov pa bi bil po vašem mnenju najbolj učinkovit?

Vrednost 86105 Frekvenca
1 kaznovati v postopku 63
2 objaviti imena 74
3 odpustiti iz službe 37
4 prepovedati delo 116
5 vse našteto 26
97 drugo 4
99 ne povem 4
98 ne vem 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
324 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

CI Denar Našteli vam bomo nekaj stvari, ki sodijo med elemente podkupovanja in posledično možne korupcije. Nam lahko navedete, če in kolikokrat ste bili deležni ponudbe katerega izmed naštetih elementov, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. nikoli, 2. enkrat, 3. večkrat

CI. Denar

Vrednost 87104 Frekvenca
1 nikoli 307
2 enkrat 27
3 večkrat 16
98 ne vem, ne povem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
350 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

CJ Plačilo stroškov potovanja o katerem poročate v mediju Našteli vam bomo nekaj stvari, ki sodijo med elemente podkupovanja in posledično možne korupcije. Nam lahko navedete, če in kolikokrat ste bili deležni ponudbe katerega izmed naštetih elementov, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. nikoli, 2. enkrat, 3. večkrat

CJ. Plačilo stroškov potovanja o katerem poročate v mediju

Vrednost 88103 Frekvenca
1 nikoli 159
2 enkrat 68
3 večkrat 118
98 ne vem, ne povem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

CK Popusti izključno za novinarje Našteli vam bomo nekaj stvari, ki sodijo med elemente podkupovanja in posledično možne korupcije. Nam lahko navedete, če in kolikokrat ste bili deležni ponudbe katerega izmed naštetih elementov, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. nikoli, 2. enkrat, 3. večkrat

CK. Popusti izključno za novinarje

Vrednost 89102 Frekvenca
1 nikoli 175
2 enkrat 45
3 večkrat 110
98 ne vem, ne povem 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
330 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

CL Cenejše storitve (plačilo naročnine na telefon) Našteli vam bomo nekaj stvari, ki sodijo med elemente podkupovanja in posledično možne korupcije. Nam lahko navedete, če in kolikokrat ste bili deležni ponudbe katerega izmed naštetih elementov, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. nikoli, 2. enkrat, 3. večkrat

CL. Cenejše storitve (plačilo naročnine na telefon)

Vrednost 90101 Frekvenca
1 nikoli 314
2 enkrat 12
3 večkrat 16
98 ne vem, ne povem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
342 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

CM Manjše pozornosti (podloga za miško, majica, rokovnik, pisalo…) Našteli vam bomo nekaj stvari, ki sodijo med elemente podkupovanja in posledično možne korupcije. Nam lahko navedete, če in kolikokrat ste bili deležni ponudbe katerega izmed naštetih elementov, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. nikoli, 2. enkrat, 3. večkrat

CM. Manjše pozornosti (podloga za miško, majica, rokovnik, pisalo…)

Vrednost 91100 Frekvenca
1 nikoli 25
2 enkrat 14
3 večkrat 307
98 ne vem, ne povem 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
346 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

CN Poslovna kosila in priložnostni spominki Našteli vam bomo nekaj stvari, ki sodijo med elemente podkupovanja in posledično možne korupcije. Nam lahko navedete, če in kolikokrat ste bili deležni ponudbe katerega izmed naštetih elementov, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. nikoli, 2. enkrat, 3. večkrat

CN. Poslovna kosila in priložnostni spominki

Vrednost 9299 Frekvenca
1 nikoli 93
2 enkrat 43
3 večkrat 200
98 ne vem, ne povem 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
336 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

CO Neformalna druženja (kosila in zabave pri politikih ali gospodarstvenikih) Našteli vam bomo nekaj stvari, ki sodijo med elemente podkupovanja in posledično možne korupcije. Nam lahko navedete, če in kolikokrat ste bili deležni ponudbe katerega izmed naštetih elementov, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. nikoli, 2. enkrat, 3. večkrat

CO. Neformalna druženja (kosila in zabave pri politikih ali gospodarstvenikih

Vrednost 9398 Frekvenca
1 nikoli 209
2 enkrat 24
3 večkrat 107
98 ne vem, ne povem 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
340 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

CP Formalna druženja in plačilo vseh stroškov (tudi za vašega partnerja/ko Našteli vam bomo nekaj stvari, ki sodijo med elemente podkupovanja in posledično možne korupcije. Nam lahko navedete, če in kolikokrat ste bili deležni ponudbe katerega izmed naštetih elementov, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. nikoli, 2. enkrat, 3. večkrat

CP. Formalna druženja in plačilo vseh stroškov (tudi za vašega partnerja/ko

Vrednost 9497 Frekvenca
1 nikoli 295
2 enkrat 16
3 večkrat 33
98 ne vem, ne povem 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
344 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

CQ Knjige na novinarski konferenci (tudi enciklopedije, dražji priročniki) Našteli vam bomo nekaj stvari, ki sodijo med elemente podkupovanja in posledično možne korupcije. Nam lahko navedete, če in kolikokrat ste bili deležni ponudbe katerega izmed naštetih elementov, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. nikoli, 2. enkrat, 3. večkrat

CQ. Knjige na novinarski konferenci (tudi enciklopedije, dražji priročniki)

Vrednost 9596 Frekvenca
1 nikoli 140
2 enkrat 47
3 večkrat 148
98 ne vem, ne povem 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
335 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

CR Mobilni telefon ali telefon, ki ga potem predstavite v članku, prispevku, oddaji Našteli vam bomo nekaj stvari, ki sodijo med elemente podkupovanja in posledično možne korupcije. Nam lahko navedete, če in kolikokrat ste bili deležni ponudbe katerega izmed naštetih elementov, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. nikoli, 2. enkrat, 3. večkrat

CR. Mobilni telefon ali telefon, ki ga potem predstavite v članku, prispevku, oddaji

Vrednost 9695 Frekvenca
1 nikoli 336
2 enkrat 8
3 večkrat 7
98 ne vem, ne povem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
351 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

CS Računalnik, tiskalnik, oprema za računalnik o katerem pripravljate članek, prispevek, oddajo Našteli vam bomo nekaj stvari, ki sodijo med elemente podkupovanja in posledično možne korupcije. Nam lahko navedete, če in kolikokrat ste bili deležni ponudbe katerega izmed naštetih elementov, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. nikoli, 2. enkrat, 3. večkrat

CS. Računalnik, tiskalnik, oprema za računalnik o katerem pripravljate članek, prispevek, oddajo

Vrednost 9794 Frekvenca
1 nikoli 341
2 enkrat 5
3 večkrat 5
98 ne vem, ne povem 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
351 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

CT Vstopnice za prireditve, o katerih poročate Našteli vam bomo nekaj stvari, ki sodijo med elemente podkupovanja in posledično možne korupcije. Nam lahko navedete, če in kolikokrat ste bili deležni ponudbe katerega izmed naštetih elementov, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. nikoli, 2. enkrat, 3. večkrat

CT. Vstopnice za prireditve, o katerih poročate

Vrednost 9893 Frekvenca
1 nikoli 123
2 enkrat 15
3 večkrat 204
98 ne vem, ne povem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
342 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

CU Informacije Našteli vam bomo nekaj stvari, ki sodijo med elemente podkupovanja in posledično možne korupcije. Nam lahko navedete, če in kolikokrat ste bili deležni ponudbe katerega izmed naštetih elementov, pri čemer vrednosti pomenijo: 1. nikoli, 2. enkrat, 3. večkrat

CU. Informacije

Vrednost 9992 Frekvenca
1 nikoli 110
2 enkrat 12
3 večkrat 200
98 ne vem, ne povem 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
322 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

CV S katero izmed naštetih situacij pa se po vašem mnenju novinarji srečujejo najpogosteje?

CV. S katero izmed naštetih situacij pa se po vašem mnenju novinarji srečujejo najpogosteje?

Vrednost 10091 Frekvenca
1 javni uslužbenec bi za poročanje njemu v prid dal uslugo 13
2 podjetje ponudi uslugo v zameno za poročanje 40
3 naprej je jasno, da sem pričakovl uslugo, zato so to storili 2
4 ponudili so mi darilo in pričakovali pozitivno poročanje 34
5 ponudili so mi darilo brez pogojev 90
6 podjetje je v vabilu napisalo, da bomo dobili darilo 66
7 nimam tovrstnih izkušenj 82
97 drugo 5
99 ne povem 0
98 ne vem 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
332 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

CW S katerimi izmed naštetih situacij ste se (enkrat ali večkrat) že srečali?

CW.-DA. S katerimi izmed naštetih situacij ste se (enkrat ali večkrat) že srečali? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Vrednost 10190 Frekvenca
1 javni uslužbenec bi za poročanje njemu v prid dal uslugo 15
2 podjetje ponudi uslugo v zameno za poročanje 43
3 naprej je jasno, da sem pričakovl uslugo, zato so to storili 2
4 ponudili so mi darilo in pričakovali pozitivno poročanje 48
5 ponudili so mi darilo brez pogojev 106
6 podjetje je v vabilu napisalo, da bomo dobili darilo 31
7 nimam tovrstnih izkušenj 98
97 drugo 2
99 ne povem 0
98 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

CX S katerimi izmed naštetih situacij ste se (enkrat ali večkrat) že srečali?

CW.-DA. S katerimi izmed naštetih situacij ste se (enkrat ali večkrat) že srečali? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Vrednost 10289 Frekvenca
1 javni uslužbenec bi za poročanje njemu v prid dal uslugo 0
2 podjetje ponudi uslugo v zameno za poročanje 10
3 naprej je jasno, da sem pričakovl uslugo, zato so to storili 1
4 ponudili so mi darilo in pričakovali pozitivno poročanje 24
5 ponudili so mi darilo brez pogojev 43
6 podjetje je v vabilu napisalo, da bomo dobili darilo 43
7 nimam tovrstnih izkušenj 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
99 ne povem 0
Sysmiss 232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
121 232

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

CY S katerimi izmed naštetih situacij ste se (enkrat ali večkrat) že srečali?

CW.-DA. S katerimi izmed naštetih situacij ste se (enkrat ali večkrat) že srečali? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Vrednost 10388 Frekvenca
1 javni uslužbenec bi za poročanje njemu v prid dal uslugo 0
2 podjetje ponudi uslugo v zameno za poročanje 0
3 naprej je jasno, da sem pričakovl uslugo, zato so to storili 0
4 ponudili so mi darilo in pričakovali pozitivno poročanje 7
5 ponudili so mi darilo brez pogojev 23
6 podjetje je v vabilu napisalo, da bomo dobili darilo 26
7 nimam tovrstnih izkušenj 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
99 ne povem 0
Sysmiss 297
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
56 297

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

CZ S katerimi izmed naštetih situacij ste se (enkrat ali večkrat) že srečali?

CW.-DA. S katerimi izmed naštetih situacij ste se (enkrat ali večkrat) že srečali? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Vrednost 10487 Frekvenca
1 javni uslužbenec bi za poročanje njemu v prid dal uslugo 0
2 podjetje ponudi uslugo v zameno za poročanje 0
3 naprej je jasno, da sem pričakovl uslugo, zato so to storili 0
4 ponudili so mi darilo in pričakovali pozitivno poročanje 0
5 ponudili so mi darilo brez pogojev 7
6 podjetje je v vabilu napisalo, da bomo dobili darilo 16
7 nimam tovrstnih izkušenj 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
99 ne povem 0
Sysmiss 330
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23 330

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

DA S katerimi izmed naštetih situacij ste se (enkrat ali večkrat) že srečali?

CW.-DA. S katerimi izmed naštetih situacij ste se (enkrat ali večkrat) že srečali? (Možnih največ 5 odgovorov.)

Vrednost 10586 Frekvenca
1 javni uslužbenec bi za poročanje njemu v prid dal uslugo 0
2 podjetje ponudi uslugo v zameno za poročanje 0
3 naprej je jasno, da sem pričakovl uslugo, zato so to storili 0
4 ponudili so mi darilo in pričakovali pozitivno poročanje 0
5 ponudili so mi darilo brez pogojev 0
6 podjetje je v vabilu napisalo, da bomo dobili darilo 4
7 nimam tovrstnih izkušenj 0
97 drugo 0
98 ne vem 0
99 ne povem 0
Sysmiss 349
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 349

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

DB Ali ste že v zameno poročali v prid izdelka ali osebe, ki vam je ponudila darilo?

DB. Ali ste že kdaj v zameno poročali v prid izdelka ali osebe, ki vam je ponudila darilo?

Vrednost 10685 Frekvenca
1 da 25
2 ne 324
99 ne povem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
353 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

DC Kdo vam je ponudil darilo, uslugo ali denar? (Odgovarjajo tisti, ki so že kdaj v zameno poročali v prid izdelka ali osebe, ki jim je ponudila darilo.)

DC.-DE. Kdo vam je ponudil darilo, uslugo ali denar? (Možni največ 3-je odgovori)

Vrednost 10784 Frekvenca
1 predstavniki za PR 5
2 politiki 2
3 predstavniki podjetij 9
97 drugi 5
98 ne povem 4
Sysmiss 328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25 328

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

DD Kdo vam je ponudil darilo, uslugo ali denar? (Odgovarjajo tisti, ki so že kdaj v zameno poročali v prid izdelka ali osebe, ki jim je ponudila darilo.)

DC.-DE. Kdo vam je ponudil darilo, uslugo ali denar? (Možni največ 3-je odgovori)

Vrednost 10883 Frekvenca
1 predstavniki za PR 0
2 politiki 0
3 predstavniki podjetij 3
97 drugi 0
98 ne povem 0
Sysmiss 350
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3 350

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

DE Kdo vam je ponudil darilo, uslugo ali denar? (Odgovarjajo tisti, ki so že kdaj v zameno poročali v prid izdelka ali osebe, ki jim je ponudila darilo.)

DC.-DE. Kdo vam je ponudil darilo, uslugo ali denar? (Možni največ 3-je odgovori)

Vrednost 10982 Frekvenca
1 predstavniki za PR 0
2 politiki 0
3 predstavniki podjetij 0
97 drugi 0
98 ne povem 0
Sysmiss 353
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 353

Vrednosti spremenljivk od 1 do 98

DF Kaj storite (ste ali bi storili) z izkazano pozornostjo, podarjenim izdelkom, denarjem?

DF. Kaj storite (ste ali bi storili) z izkazano pozornostjo, podarjenim izdelkom, denarjem?

Vrednost 11081 Frekvenca
1 sprejmem, odnesem domov 28
2 darilo ostane redakciji 43
3 včasih odnesem, včasih predam redakciji 147
4 odklonim 112
97 drugo 13
99 ne povem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
353 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

DG Do kakšne vrednosti po vašem mnenju lahko novinarji sploh sprejmejo darilo, da ne vpliva na njih?

DG. Do kakšne vrednosti po vašem mnenju lahko novinarji sploh sprejmejo darilo, da ne vpliva na njih?

Vrednost 11180 Frekvenca
1 do 10 EUR 114
2 nad 10 do 50 EUR 78
3 nad 50 EUR 3
4 ne smejo ga sprejeti 95
99 ne povem 3
98 ne vem 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
293 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

DH Ali vam je kdaj potne stroške kril kdo drug kot vaš delodajalec?

DH. Ali vam je kdaj potne stroške kril kdo drug kot vaš delodajalec?

Vrednost 11279 Frekvenca
1 da 170
2 ne 183
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
353 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

DI Nam lahko zaupate, kdo? Odgovarjajo tisti, ki jim je potne stroške kril kdo drug.

DI.-DK. Nam lahko zaupate, kdo? (Možni največ 3-je odgovori.)

Vrednost 11378 Frekvenca
1 oglaševalci v našem mediju 19
2 sponzorji 24
3 institucije o katerih poročam 84
97 drugi 29
99 ne povem 0
98 ne vem 14
Sysmiss 183
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
156 197

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

DJ Nam lahko zaupate, kdo? Odgovarjajo tisti, ki jim je potne stroške kril kdo drug.

DI.-DK. Nam lahko zaupate, kdo? (Možni največ 3-je odgovori.)

Vrednost 11477 Frekvenca
1 oglaševalci v našem mediju 0
2 sponzorji 9
3 institucije o katerih poročam 7
97 drugi 6
98 ne vem 0
99 ne povem 0
Sysmiss 331
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22 331

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

DK Nam lahko zaupate, kdo? Odgovarjajo tisti, ki jim je potne stroške kril kdo drug.

DI.-DK. Nam lahko zaupate, kdo? (Možni največ 3-je odgovori.)

Vrednost 11576 Frekvenca
1 oglaševalci v našem mediju 0
2 sponzorji 0
3 institucije o katerih poročam 0
97 drugi 0
98 ne vem 0
99 ne povem 0
Sysmiss 353
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 353

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

DELO Kakšno delo trenutno opravljate?

DL. Kakšno delo trenutno opravljate?

Vrednost 11675 Frekvenca
1 novinar 211
2 urednik 59
3 oboje 64
97 drugo 8
99 ne povem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
342 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

DELRAZ Oblika delovnega razmerja:

DM. V kakšni obliki delovnega razmerja ste:

Vrednost 11774 Frekvenca
1 redno 259
2 honorarno 86
3 ne povem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
345 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

DN Koliko časa ste v rednem delovnem razmerju? Odgovarjajo zaposleni (redno delovno razmerje).

DN. Koliko časa ste v rednem delovnem razmerju?

Vrednost 11873 Frekvenca
1 0-3 31
2 3-5 23
3 5-10 54
4 10-15 31
5 15-20 85
6 več 35
99 ne povem 0
Sysmiss 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
259 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

DO Ali so vas takoj zaposlili za nedoločen čas? Odgovarjajo zaposleni (redno delovno razmerje).

DO. Ali so vas takoj zaposlili za nedoločen čas?

Vrednost 11972 Frekvenca
1 da 125
2 ne 134
3 ne povem 0
Sysmiss 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
259 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

DP Ali ste bili pred tem kdaj zaposleni kot honorarni sodelavec? Odgovarjajo zaposleni (redno delovno razmerje).

DP. Ali ste bili pred tem kdaj zaposleni kot honorarni sodelavec?

Vrednost 12071 Frekvenca
1 da 218
2 ne 41
3 ne povem 0
Sysmiss 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
259 94

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

DQ Kot novinar/ka ste delali ali delate honorarno: Odgovarjajo tisti, ki so/bili honorarno zaposleni.

DQ. Kot novinar/ka ste delali ali delate honorarno:

Vrednost 12170 Frekvenca
1 0-3 110
2 3-5 86
3 5-10 63
4 10-15 29
5 več 14
99 ne povem 2
Sysmiss 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
302 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

DR Delovna doba: Odgovarjajo vsi.

DR. Koliko let delovne dobe imate skupaj?

Vrednost 12269 Frekvenca
99 ne povem 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
318 35 0 41 15.22 11.47

Vrednosti spremenljivk od 0 do 41

DS Vsebinsko področje: Odgovarjajo vsi.

DS. Katero vsebinsko področje v glavnem pokrivate?

Vrednost 12368 Frekvenca
1 gospodarstvo 31
2 not. politika 81
3 šport 27
4 zun. politika 26
5 turizem 7
6 teh. in rač. 4
7 avtomobil. 5
8 znanost 11
9 okolje 5
10 glsba 19
11 prosti čas 19
12 zdravstvo 9
13 kultura 23
14 lok. novice 16
15 sociala 14
16 razno 30
97 drugo 3
99 ne povem 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
353 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

VRSTAMED Vrsta medija:

DT. Za katero vrsto medija v glavnem opravljate novinarska/ uredniška dela?

Vrednost 12467 Frekvenca
1 tiskani 167
2 TV 71
3 radio 94
4 splet 12
97 drugo 0
99 ne povem 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
344 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

MEDHIS Velikost medjske hiše

DU. Kako velika je medijska hiša, v kateri opravljate delo novinarja /ke (urednika/ce)?

Vrednost 12566 Frekvenca
1 manjši kom. 42
2 večji kom. 103
3 manjši javni 23
4 večji javni 173
99 ne povem 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
341 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

DRUSTVO Članstvo v društvu:

DV. V kolikor ste član katerega izmed novinarskih društev, nam lahko zaupate katerega?

Vrednost 12665 Frekvenca
1 DNS 179
2 ZNP 2
3 nisem član 165
99 ne povem 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
346 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

SPOL Spol:

DW. Spol:

Vrednost 12764 Frekvenca
1 ženski 155
2 moški 198
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
353 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

ST Starost:

DX. Starost: ______ Vpišite leta

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
316 37 23 63 40.766 11

Vrednosti spremenljivk od 23 do 63

IZOBRAZB Izobrazba:

DY. Izobrazba:

Vrednost 12962 Frekvenca
1 0
2 poklicna 0
3 srednja 68
4 višja, visoka 61
5 univerzitetna 190
6 magisterij, doktorat 25
99 ne povem 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
344 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

DOHODEK Dohodek:

DZ. Ali nam lahko zaupate, v katerem izmed naslednjih dohodkovnih razredov se giblje vaš mesečni neto dohodek?

Vrednost 13061 Frekvenca
1 do 500 EUR 8
2 500 - 1000 EUR 88
3 1000 - 1500 EUR 133
4 1500 - 2000 EUR 64
5 2000 in več 20
99 ne povem 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
313 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

EA Delate še kaj poleg novinarskih del?

EA. Delate še kaj poleg novinarskih del?

Vrednost 13160 Frekvenca
1 da 77
2 ne 276
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
353 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

DELDOB Delovna doba

Vrednost 13259 Frekvenca
1 0 do 3 leta 59
2 nad 3 do 10 let 77
3 nad 10 do 20 let 88
4 več kot 20 let 94
99 ne povem 35
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
318 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

PODROCJE Področje dela

Vrednost 13358 Frekvenca
1 gospodarstvo 31
2 not. politika 81
3 šport 27
4 zun. politika 26
5 turizem 0
6 teh. in rač. 0
7 avtomobil. 0
8 znanost 0
9 okolje 0
10 glasba 19
11 prosti čas 19
12 zdravstvo 0
13 kultura 23
14 lok. novice 0
15 sociala 0
16 razno 30
97 drugo 74
99 ne povem 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
330 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 97

STAROST Starost

Vrednost 13457 Frekvenca
1 do 35 let 127
2 36 do 50 let 106
3 nad 50 let 83
Sysmiss 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
316 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

A_R Kako velik problem je korupcija v Sloveniji?

Vrednost 13556 Frekvenca
1 pretežno majhen 11
2 srednje 215
3 pretežno velik 124
8 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
350 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

E_R Politične stranke

Vrednost 13655 Frekvenca
1 pretežno redko 9
2 srednje 142
3 pretežno pogosto 198
8 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
349 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

F_R Parlament

Vrednost 13754 Frekvenca
1 pretežno redko 31
2 srednje 202
3 pretežno pogosto 110
8 ne vem 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
343 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

G_R Sodstvo

Vrednost 13853 Frekvenca
1 pretežno redko 58
2 srednje 228
3 pretežno pogosto 56
8 ne vem 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
342 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

H_R Gospodarstvo

Vrednost 13952 Frekvenca
1 pretežno redko 2
2 srednje 73
3 pretežno pogosto 275
8 ne vem 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
350 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I_R Tožilstvo

Vrednost 14051 Frekvenca
1 pretežno redko 67
2 srednje 215
3 pretežno pogosto 54
8 ne vem 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
336 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

J_R Vlada

Vrednost 14150 Frekvenca
1 pretežno redko 24
2 srednje 180
3 pretežno pogosto 143
8 ne vem 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
347 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

K_R Policija

Vrednost 14249 Frekvenca
1 pretežno redko 36
2 srednje 229
3 pretežno pogosto 74
8 ne vem 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
339 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

L_R Davčna služba

Vrednost 14348 Frekvenca
1 pretežno redko 59
2 srednje 213
3 pretežno pogosto 62
8 ne vem 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
334 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

M_R Carina

Vrednost 14447 Frekvenca
1 pretežno redko 47
2 srednje 225
3 pretežno pogosto 54
8 ne vem 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
326 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

N_R Mediji

Vrednost 14546 Frekvenca
1 pretežno redko 78
2 srednje 223
3 pretežno pogosto 46
8 ne vem 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
347 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

O_R Zdravstvo

Vrednost 14645 Frekvenca
1 pretežno redko 17
2 srednje 164
3 pretežno pogosto 168
8 ne vem 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
349 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

P_R Izobraževanje

Vrednost 14744 Frekvenca
1 pretežno redko 86
2 srednje 212
3 pretežno pogosto 39
8 ne vem 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
337 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q_R Vojska

Vrednost 14843 Frekvenca
1 pretežno redko 97
2 srednje 175