7 EU VET - Raziskava o poklicnem izobraževanju v sedmih evropskih državah

Basic Study Information

ADP - IDNo: EUVET12
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_EUVET12_V1
Main author(s):
 • Dahmen, Caroline
 • Brečko, Barbara
 • Fuchs, Marek
 • Vehovar, Vasja
Co-workers:
 • Brandstetter, Genoveva
 • Limanauskiene, Virginija
 • Sitikovs, Vjaceslavs
 • Kourgiantakis, Markos
Data file producer:
CDI - Center za družboslovno informatiko, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; junij 2012)

Funding agency:

Evropska komisija-Life long Learning programme (75 %)
Lastni viri sodelujočih inštitucij (25 %)

Project number:

2009-12029 (Evropska komisija-Life long Learning programe)

Study Content

Keywords:

poklicno izobraževanje, program poklicnega izobraževanja, znanja, kompetence, motivacija, zadovoljstvo, prosti čas, delo, IKT

Keywords ELSST:
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, POKLICNO USPOSABLJANJE, ZADOVOLJSTVO, PROSTI ČAS, INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

Topic Classification CESSDA
IZOBRAŽEVANJE - poklicno izobraževanje
Topic Classification CERIF
Pedagogika in didaktika
Topic Classification ADP
Predhodni program in prehod na sedanji program izobraževanja
Trenutni program izobraževanja
Pridobljeno znanje
O vas in vaši karieri
Pridobljene spretnosti in sposobnosti
Informacijsko-komunikacijske tehnologije
Vi in vaša družina


Abstract:

Projekt 7EU - VET - Detailed Methodological Approach to Understanding the VET Education, je raziskovalna študija poklicnega izobraževanja, ki temelji na teoretičnih osnovah in sekundarnih analizah obstoječih dokumentov. Prav tako se naslanja na obstoječe nacionalne in EU podatke. Projekt je osnovan na enem od ciljev Lizbonske strategije, ki je promocija in kakovost poklicnega izobraževanja. Projekt odgovarja na naslednja znanstvena in raziskovalna vprašanja: Ali so izobraževalni sistemi dovolj fleksibilni, da se lahko hitro odzivajo na spremembe potreb? Kako učinkoviti in uspešni so sistemi (za svetovanje in obveščanje) in ali lahko ustvarimo uspešen model, ki bi ga lahko implementirali med državami? Kakšne je percepcija mladih o poklicnem izobraževanju in kakšni so njihovi pogledi na prihodnje možnosti, kariero in mobilnost? Na kakšen način je IKT vključen v izobraževanje dijakov? Za menarodno primerjavo je priporočjivo uporabiti podatke 17-18 letnih dijakov.

Methodology


Collection date: september 2011 - december 2011
Date of production: 2012-10
Country: Slovenija, Velika Britanija, Nemčija, Grčija, Litva, Latvija, Avstrija
Geographic coverage:

Slovenija

Velika Britanija-Anglija

Nemčija

Grčija-Kreta

Litva

Latvija

Avstrija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Dijaki vključeni v program poklicnega izobraževanja, stari 17-18 let

Excluded: no information
Data collected by:

Center za družboslovno informatiko

Research and consultancy specialists in employment and skills

Technische Universität Darmstadt

Technological educational institute of Crete

Kaunas University of Technology

Riga Technical University

3S Research laboratory

Sampling procedure:

Dvostopenjski vzorec šol in razredov.

Mode of data collection:

Slovenija: Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Velika Britanija: Spletna anketa.

Nemčija (mešani način): Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.; Spletna anketa.

Avstrija (mešani način): Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.; Spletna anketa.

Grčija: Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Litva: Spletna anketa.

Latvia: Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Weighting:

Pripravljeni sta dve uteži: vzorčna utež (w_design) in utež zaradi neodgovorov (w_nonres). Priporočena je splošna uporaba vzorčne uteži. Utež zaradi neodgovorov je produkt vzorčne uteži in korekcijskega faktorja zaradi neodgovorov.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija. Podatkovna datoteka je uporabnikom dostopna brez registracije. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznikov ter spoštoval profesionalne etične kodekse.

Podatki so bili očiščeni pred prevzemom v Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: 7 EU VET - Study on vocational education in seven european countries [datoteka podatkov]

File ID: euvet12_p1_en_v1_r2

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • number of variables: 309
 • number of units: 17627

Title of Data file: 7 EU VET - Study on vocational education in seven european countries: just target population (age 17-18) [datoteka podatkov]

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • number of variables: 309
 • number of units: 10052

Variable list

Country Country

Country

Value 13 Frequency
-88 not answered 0
-77 not applicable 0
1 Lithuania 2641
2 Austria 2097
3 Greece 2396
4 Latvia 2926
5 Slovenia 1197
6 Germany 5377
7 UK 993
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17627 0

Valid range from -88 to 7

ScholD ScholD

ScholD

Value 22 Frequency
1001 24
1002 41
1003 28
1004 40
1005 33
1007 38
1008 40
1009 35
1013 44
1014 38
1016 34
1017 41
1018 34
1019 34
1021 38
1022 22
1023 28
1024 41
1025 37
1026 39
1027 25
1028 28
1029 36
1030 71
1033 96
1034 84
1035 69
1036 75
1037 41
1038 115
1039 107
1040 59
1041 40
1042 81
1043 142
1044 59
1045 169
1046 152
1047 28
1048 83
1049 145
1050 136
1051 91
2001 28
2003 40
2005 18
2013 18
2017 27
2018 15
2021 51
2022 26
2023 19
2024 38
2026 47
2027 38
2029 37
2030 27
2031 23
2034 13
2035 20
2039 39
2040 19
2042 23
2044 41
2045 43
2046 41
2047 41
2048 49
2049 39
2051 21
2052 52
2056 50
2058 50
2065 23
2073 10
2075 53
2081 41
2096 29
2097 20
2099 42
2102 28
2103 41
2109 17
2114 56
2116 32
2118 53
2128 27
2130 10
2131 41
2135 25
2139 39
2140 52
2142 43
2143 36
2144 24
2150 52
2155 22
2160 32
2164 54
2165 33
2167 23
2168 37
2169 7
2171 34
2173 33
2174 35
3001 35
3002 37
3003 35
3004 26
3005 22
3006 28
3007 24
3008 35
3009 38
3010 23
3012 40
3013 40
3014 34
3015 34
3016 33
3017 31
3018 22
3019 38
3020 37
3021 40
3022 47
3023 30
3024 20
3025 40
3026 27
3027 39
3028 18
3029 27
3030 35
3031 36
3032 40
3033 32
3034 39
3036 9
3038 39
3039 39
3040 38
3041 24
3042 27
3043 30
3044 16
3046 14
3047 40
3048 25
3049 32
3050 35
3051 36
3052 38
3053 32
3054 40
3056 33
3058 44
3059 32
3060 32
3061 32
3062 33
3063 15
3064 34
3065 23
3066 35
3067 40
3068 42
3069 40
3070 22
3071 38
3072 32
3073 29
3074 17
3075 21
3077 36
3078 26
3079 27
3080 32
3081 24
3082 34
3083 27
4001 39
4002 40
4003 39
4004 27
4005 17
4006 26
4007 47
4008 36
4009 16
4010 93
4011 73
4013 52
4014 30
4016 40
4017 22
4018 38
4019 78
4020 75
4021 31
4022 35
4023 38
4024 79
4025 40
4027 32
4029 33
4030 35
4031 47
4032 39
4033 39
4034 40
4035 53
4036 33
4037 96
4038 54
4040 43
4044 73
4046 32
4047 62
4049 85
4050 117
4051 52
4052 45
4053 28
4054 52
4055 46
4056 84
4057 57
4058 11
4059 40
4060 40
4061 40
4062 40
4063 38
4064 33
4065 35
4066 39
4067 39
4068 34
4081 31
4083 13
4084 39
4094 20
4095 26
4096 56
4097 38
4098 26
5101 35
5102 37
5103 19
5104 31
5105 47
5107 27
5108 43
5109 33
5110 20
5111 50
5113 33
5115 27
5116 38
5117 37
5119 37
5120 30
5125 16
5126 19
5128 41
5131 45
5132 24
5133 46
5136 41
5138 5
5139 32
5140 56
5141 33
5143 10
5145 45
5146 16
5147 33
5148 44
5149 25
5150 30
5151 37
5153 20
5154 35
6002 59
6003 24
6004 42
6007 62
6008 27
6010 58
6013 33
6015 30
6016 20
6017 45
6018 51
6019 45
6020 56
6021 23
6023 34
6025 31
6026 28
6027 42
6028 31
6029 43
6031 52
6033 47
6034 36
6035 48
6036 59
6037 65
6038 32
6040 47
6042 18
6043 64
6044 36
6045 55
6046 46
6047 67
6048 43
6050 30
6051 29
6052 37
6053 37
6054 50
6056 45
6057 34
6063 44
6064 35
6065 51
6066 52
6067 36
6068 43
6069 58
6070 28
6073 59
6074 6
6075 48
6076 39
6077 35
6079 22
6080 13
6081 26
6082 35
6083 36
6084 23
6085 16
6086 31
6087 45
6089 56
6090 45
6091 31
6093 58
6094 55
6096 42
6097 51
6099 18
6100 32
6101 38
6102 36
6105 33
6106 40
6107 30
6108 43
6110 49
6111 47
6112 46
6113 77
6114 39
6115 50
6116 46
6117 23
6119 67
6120 44
6121 39
6123 39
6124 33
6126 30
6130 56
6131 39
6132 26
6133 58
6134 44
6135 35
6136 34
6137 38
6140 31
6141 53
6143 47
6147 53
6148 38
6151 33
6152 61
6154 38
6155 47
6156 45
6157 33
6158 47
6159 40
6160 45
6161 26
6163 55
6164 49
6165 47
6166 35
6167 61
6168 33
6169 36
6170 44
6171 38
6172 48
6174 14
6175 29
6176 51
6177 23
6178 38
6179 30
7002 3
7003 4
7004 15
7005 4
7006 3
7010 2
7015 54
7016 61
7017 21
7018 4
7022 2
7023 25
7025 3
7026 2
7029 52
7030 21
7032 70
7034 292
7037 3
7039 4
7041 37
7042 171
7043 17
7044 60
7045 17
7046 10
7047 6
7048 3
7049 4
7050 4
7051 4
7052 4
7053 5
7054 3
7055 3
-88 not answered 0
-77 not applicable 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17627 0

Valid range from 1001 to 7055

Class Class

Class

Value 31 Frequency
-77 not applicable 0
1 Class One 7612
2 Class Two 6703
3 Class Three 2031
4 Class Four 596
5 Class Five 303
6 Class Six 214
7 Class Seven 82
8 Class Eight 84
-88 not answered 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17625 2

Valid range from -77 to 8

Country Country

Country

Value 1690 Frequency
-88 not answered 0
-77 not applicable 0
1 Lithuania 2641
2 Austria 2097
3 Greece 2396
4 Latvia 2926
5 Slovenia 1197
6 Germany 5377
7 UK 993
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17627 0

Valid range from -88 to 7

ScholD ScholD

ScholD

Value 2689 Frequency
1001 24
1002 41
1003 28
1004 40
1005 33
1007 38
1008 40
1009 35
1013 44
1014 38
1016 34
1017 41
1018 34
1019 34
1021 38
1022 22
1023 28
1024 41
1025 37
1026 39
1027 25
1028 28
1029 36
1030 71
1033 96
1034 84
1035 69
1036 75
1037 41
1038 115
1039 107
1040 59
1041 40
1042 81
1043 142
1044 59
1045 169
1046 152
1047 28
1048 83
1049 145
1050 136
1051 91
2001 28
2003 40
2005 18
2013 18
2017 27
2018 15
2021 51
2022 26
2023 19
2024 38
2026 47
2027 38
2029 37
2030 27
2031 23
2034 13
2035 20
2039 39
2040 19
2042 23
2044 41
2045 43
2046 41
2047 41
2048 49
2049 39
2051 21
2052 52
2056 50
2058 50
2065 23
2073 10
2075 53
2081 41
2096 29
2097 20
2099 42
2102 28
2103 41
2109 17
2114 56
2116 32
2118 53
2128 27
2130 10
2131 41
2135 25
2139 39
2140 52
2142 43
2143 36
2144 24
2150 52
2155 22
2160 32
2164 54
2165 33
2167 23
2168 37
2169 7
2171 34
2173 33
2174 35
3001 35
3002 37
3003 35
3004 26
3005 22
3006 28
3007 24
3008 35
3009 38
3010 23
3012 40
3013 40
3014 34
3015 34
3016 33
3017 31
3018 22
3019 38
3020 37
3021 40
3022 47
3023 30
3024 20
3025 40
3026 27
3027 39
3028 18
3029 27
3030 35
3031 36
3032 40
3033 32
3034 39
3036 9
3038 39
3039 39
3040 38
3041 24
3042 27
3043 30
3044 16
3046 14
3047 40
3048 25
3049 32
3050 35
3051 36
3052 38
3053 32
3054 40
3056 33
3058 44
3059 32
3060 32
3061 32
3062 33
3063 15
3064 34
3065 23
3066 35
3067 40
3068 42
3069 40
3070 22
3071 38
3072 32
3073 29
3074 17
3075 21
3077 36
3078 26
3079 27
3080 32
3081 24
3082 34
3083 27
4001 39
4002 40
4003 39
4004 27
4005 17
4006 26
4007 47
4008 36
4009 16
4010 93
4011 73
4013 52
4014 30
4016 40
4017 22
4018 38
4019 78
4020 75
4021 31
4022 35
4023 38
4024 79
4025 40
4027 32
4029 33
4030 35
4031 47
4032 39
4033 39
4034 40
4035 53
4036 33
4037 96
4038 54
4040 43
4044 73
4046 32
4047 62
4049 85
4050 117
4051 52
4052 45
4053 28
4054 52
4055 46
4056 84
4057 57
4058 11
4059 40
4060 40
4061 40
4062 40
4063 38
4064 33
4065 35
4066 39
4067 39
4068 34
4081 31
4083 13
4084 39
4094 20
4095 26
4096 56
4097 38
4098 26
5101 35
5102 37
5103 19
5104 31
5105 47
5107 27
5108 43
5109 33
5110 20
5111 50
5113 33
5115 27
5116 38
5117 37
5119 37
5120 30
5125 16
5126 19
5128 41
5131 45
5132 24
5133 46
5136 41
5138 5
5139 32
5140 56
5141 33
5143 10
5145 45
5146 16
5147 33
5148 44
5149 25
5150 30
5151 37
5153 20
5154 35
6002 59
6003 24
6004 42
6007 62
6008 27
6010 58
6013 33
6015 30
6016 20
6017 45
6018 51
6019 45
6020 56
6021 23
6023 34
6025 31
6026 28
6027 42
6028 31
6029 43
6031 52
6033 47
6034 36
6035 48
6036 59
6037 65
6038 32
6040 47
6042 18
6043 64
6044 36
6045 55
6046 46
6047 67
6048 43
6050 30
6051 29
6052 37
6053 37
6054 50
6056 45
6057 34
6063 44
6064 35
6065 51
6066 52
6067 36
6068 43
6069 58
6070 28
6073 59
6074 6
6075 48
6076 39
6077 35
6079 22
6080 13
6081 26
6082 35
6083 36
6084 23
6085 16
6086 31
6087 45
6089 56
6090 45
6091 31
6093 58
6094 55
6096 42
6097 51
6099 18
6100 32
6101 38
6102 36
6105 33
6106 40
6107 30
6108 43
6110 49
6111 47
6112 46
6113 77
6114 39
6115 50
6116 46
6117 23
6119 67
6120 44
6121 39
6123 39
6124 33
6126 30
6130 56
6131 39
6132 26
6133 58
6134 44
6135 35
6136 34
6137 38
6140 31
6141 53
6143 47
6147 53
6148 38
6151 33
6152 61
6154 38
6155 47
6156 45
6157 33
6158 47
6159 40
6160 45
6161 26
6163 55
6164 49
6165 47
6166 35
6167 61
6168 33
6169 36
6170 44
6171 38
6172 48
6174 14
6175 29
6176 51
6177 23
6178 38
6179 30
7002 3
7003 4
7004 15
7005 4
7006 3
7010 2
7015 54
7016 61
7017 21
7018 4
7022 2
7023 25
7025 3
7026 2
7029 52
7030 21
7032 70
7034 292
7037 3
7039 4
7041 37
7042 171
7043 17
7044 60
7045 17
7046 10
7047 6
7048 3
7049 4
7050 4
7051 4
7052 4
7053 5
7054 3
7055 3
-88 not answered 0
-77 not applicable 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17627 0

Valid range from 1001 to 7055

Class Class

Class

Value 3688 Frequency
-77 not applicable 0
1 Class One 7612
2 Class Two 6703
3 Class Three 2031
4 Class Four 596
5 Class Five 303
6 Class Six 214
7 Class Seven 82
8 Class Eight 84
-88 not answered 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17625 2

Valid range from -77 to 8

StudenID StudenID

StudenID

Value 4687 Frequency
-88 not answered
-77 not applicable
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17627 0

Valid range from 20010101 to 1051062860

A1_Aus What programme were you enrolled on directly prior to this one? (only Austria) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A1. What programme were you enrolled on directly prior to this one? (Please write the name of the programme below)(only Austria)

Value 5686 Frequency
1 Berufsbildende höhere Schule 185
2 Allgemeinbildende höhere Schule - Oberstufe 94
3 Berufsbildende mittlere Schule 121
4 Allgemeinbildende höhere Schule - Unterstufe 398
5 Lehrlingsausbildung 54
6 Polytechnischer Lehrgang 316
7 Hauptschule, Neue Mittelschule, Kooperative Mittelschule 877
-88 not answered 52
-77 not applicable 15530
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2045 15582

Valid range from 1 to 7

A1_Gre What programme were you enrolled on directly prior to this one? (only Greece) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A1. What programme were you enrolled on directly prior to this one? (Please write the name of the programme below)(only Greece)

Value 6685 Frequency
1 Theoretical background usually coming from 1st grade of gene 283
2 More Technical Background, usually coming from grades of EPA 118
-88 not answered 1995
-77 not applicable 15231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
401 17226

Valid range from 1 to 2

A1_Lat What programme were you enrolled on directly prior to this one? (only Latvia) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A1. What programme were you enrolled on directly prior to this one? (Please write the name of the programme below)(only Latvia)

Value 7684 Frequency
-77 14701
-88 714
1. Me?vidu pamatskola 1
1.AVS 1
1.arodvidusskola 1
1.vidusskola 1
11 1
12.vidusskola 1
16.vidusskola vispârçjâ vidçjâ 1
7.pamatskola 1
72.vsk. 1
9 klase 1
9 klases 7
9.klase 1
9.klases 1
9.vidusskola 1
??sanas uz?çmums 1
??to izstr.gatavo?anas tehnolo?. 1
?imnâzija 5
?uvçja arodizglîtîbas programma 2
?uvçjs 1
?uvçju 1
A-1 2kurss 2
ADT 1
Apguldes arodvidusskolâ 1
Baumanu Kâr?a Vi?íenes pamatskola 1
Bilskas pamatskola 1
Birzgales pamatskola 1
CNC 1
Cçsu 1. pamatskola 1
DALP 5. vidusskola 1
Daugavpils 10.vidusskola 1
Daugavpils 10.visusskola 1
Daugavpils 12.VSK 1
Daugavpils 15.vidusskola 1
Daugavpils 17.vidusskola 1
Daugavpils Po?u vidusskola 1
Daugavpils pils.centra ?imnâzija 1
Daugavpils pilsçtas centra ?imnâzija 1
Daugavpils universitâte 1
Daugavpils valsts ?imnâzija 1
Dobeles 1.vidusskola, RTTS 1
Dundagas vidusskola 1
EP 1
Eglaines pamatskola 1
G.Meríe?a Lçdurgas paamtskola 2
J.?akstes Liepâjas pilsçtas 10.vidusskola 1
JAK 1
Jaunaglonas internâtvidusskola 1
Jaunlaicenes pamatskola 2
Kocçnu pamatskola 1
Kr.Valdemâra pamatskola, Gulbenes novads 1
Krimuldas vidusskola 2
Lejasciema vidusskola 1
Lielupes vidusskola 1
Liepupes vidusskola 1
Liepâjas 1. ?imnâzija 1
Liepâjas 15. vidusskola 2
Lizuma vidusskola 1
Ludzas pilsçtas ?imnâzija 1
Lîvânu 2.vidusskola 1
Lîvânu 2.visusskola 1
Matî?u pamatskola 1
Mazsalacas vidusskola 1
Medumu vidusskola 1
Mârsnçnu pamatskola 1
Nautrçnu vsk. 1
Nîtaures vidusskola 1
Ozolmui?as pamatskola 2
P?avi?u ?imnâzija un 2 mçn, Prei?u arodvidusskola 1
P?avinu novada ?imnâzija 1
Pamatskola 1
Pamatskolas 1
Pâles pamatskola 1
R?jienas pamatskola 1
Rai?a Daugavpils 6.vidusskola 1
Rankas pamatskola 1
Rudzâtu visusskola 1
Rçzeknes 5. vidusskola 1
Rîgas Imantas vsk. 1
Saulkrastu vidusskola 1
Skrundas 1. vidusskola 1
Smiltenes ?imnâzija 1
Smiltenes Centra vidusskola 1
Smiltenes tehnikums 2
Spro?u pamatskola 1
Til?as vsk. Vectil?as filiâle 1
VPS 1
Vaidavas pamatskola 1
Valkas ?imnâzija 1
Valkas pamatskola 2
Valmieras 2. vidusskola 1
Valmieras Pârgaujas ?imnâzija 1
Vijciema pamatskola 2
Vircavas vidusskolas Platones filiâle 1
Z.A.Meierovica Kabiles vidusskola 1
ZV? 1
Zir?u pamatskola 1
ang?u valoda 1
apavu labotâjs 1
apdares darbu tehniíis 2
apdares darbu tehniíis, b?vdarbu 1
arhitekti 1
arhitektu tehniíis 1
arodvidusskola 4
audiovizuâlâs un mediju mâksla 1
auto transports 3
autoelektriíis 1
automehâniíis 17
automehâniíis, autotransports 10
autotransports 22
b?vdarbi 9
b?vdarbvi 1
b?vgaldnieks 3
b?vizstrâdâjumu galdnieki 1
b?vizstrâdâjumu galdnieks 1
bakalaura studiju programma"komunikâciju un sabiedriskâs attiecîbas 1
baltinavs vsk. 1
bi?kopîba 1
biotehnolo?ija 3
biotehnologs 1
buvdarbi 8
buvizstradajumu galdnieks 1
ce?ab?ve 1
ce?u b?ves automehâniíis 1
ce?ub?ve 1
celtnieks 1
datora lieto?ana 1
datorsistçmas 2
datorsistçmu tehniíis 3
datortehniíis 2
datortehnolo?ijas meistars 1
datoru programmçtâjs 1
datorzinîbas 1
daugavpils 15.visusskola 1
dârzkopîba 1
dârznieks 2
galdnieka palîgs 1
galdnieks 2
grâmatvedîba 5
in?eniermehânika 7
in?eniermehâniíis 2
in?enieros 2
interjera dizains 1
j?rskolâ 1
kauguru vidusskola 1
klientu apkalpo?anas speciâlists 1
koka izstrâdâjumu dizaineris 1
kokapstrâdes tehniíis 1
komercdarbîbas 2
komerczinîbas 10
ku?u vadîtâjs 1
kuldîgas 2.vsk. 1
kurpnieka arodizglîtîbas programma 3
l/s tehniíis 2
lauksaimniecîbas tehnika 2
lauksaimniecîbas tehniíis 1
lauksaumniecîbas tehniíis 1
lauksimniecîbas tehniíis 1
lauktehnika 1
lauku t?risma apkalp. 1
lauku t?risma speciâlists 10
ma?înb?v 1
ma?înb?ves 1
ma?înzinîbas 19
mazzalves pamatskola 1
me?saimniecîbas mehânika 6
me?saimniecîbas mehâniíis 17
me?saimniecîbas tehnika 1
me?saimniecîbas tehniíis 2
mehanik 1
mehânika 3
metâla apstrâde 1
metâlapstrâde 1
murnieks 1
mçbe?u galdnieks 1
nav 1
nevienâ 1
ogres vakara vsk. 1
pamaskola 9
pamat 4
pamat izglîtîba 2
pamata 1
pamata izglîtîba 1
pamatiglîtîba 12
pamatizgl. 1
pamatizglitîba 9
pamatizglîba 10
pamatizglîtiba 12
pamatizglîtîba 1037
pamatizglîtîbas 72
pamatskola 376
pamatskola Valmierâ 2
pamatskola Vijciemâ 1
pamatskolas 31
pamatskolas izglîtîba 3
pamtizglîtîba 1
patmatizglîtîba 15
pavâra amata izglîtîba 1
pavâra palîgs 1
pavârs 1
pilna laika profesionâlâ vidusskola 1
pmatizglîtîba 1
profesionâlâ arodskola 1
profesionâlâ vidçjâ 2
profesionâlâ vidçjâ programma 1
profesionâlâ vidçjâs izglîtîbas programmma 1
profesionâlâ-vidçjâ 2
profisionâlâ izglîtîba 1
programat?ra 1
programmç?ana 1
programmçtâjs 4
pârtika 2
pârtikas produktu kontrole 1
pârtikas produktu kontroles palîgs 1
reklâmas dizains 3
reklâmas pakalpojumu komercdarbinieks.komerczinîbas 1
reklâmasnoformçtâjs 1
remontstrâdnieks 1
rubenes pamatskola 1
sekretâre 1
sekretâre, biroja darbiniece 1
t?risma pakalpojumi 1
t?risma speciâlists 1
tehnikums 1
teksta redaktora operators 1
v.5.v. 1
ventspils 4.vsk 1
vet.medicîna 1
vides aizsardzîba 3
vidusskola 33
vidusskolas 2
vidçjâ 2
vidçjâ izglîtîba 5
viesmîlîbas pakalp.spec. 1
viesnîcu serviss 1
virpotâjs 2
visparizglîtojo?â 1
vispârizglîtojo?â 55
vispârçjâ 1
vispârçjâ izglîtîba 3
vispârçjâ pamatizglîtîba 16
vispârçjâ vidçjâ 12
vispârçjâ vidçjâ izglîtîba 1
vispârîgâ 1
zîmç?ana ( mâkslas skola) 1
ÇP 1
çdienu gatavo?anas speciâlists 1
çdinâ?.pakalp.serviss 1
çdinâ?ana serviss 3
çdinâ?anas pak.serviss 1
çdinâ?anas pak.spec. 10
çdinâ?anas pakalp. 3
çdinâ?anas pakalp.serviss 1
çdinâ?anas pakalp.spec. 4
çdinâ?anas pakalpojumi 4
çdinâ?anas pakalpojumu speciâlists 3
çdinâ?anas pakalpojumu speciâlitâte 1
çdinâ?anas servisa pakalpojumi 1
çdinâ?anas servisa spec. 1
çdinâ?anas servisa speciâlists 11
çdinâ?anas serviss 26
çdinâ?anas serviss-pavârs 1
çdinâ?anas specialitâte 2
çdinâ?anas speciâlists 4
çku celtnieks 1
íîmijas tehniíis 1
íîmijas tehnologs 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17627 0

a1_la0 What programme were you enrolled on directly prior to this one? (only Latvia) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A1. What programme were you enrolled on directly prior to this one? (Please write the name of the programme below)(only Latvia)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

a1_la1 What programme were you enrolled on directly prior to this one? (only Latvia) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A1. What programme were you enrolled on directly prior to this one? (Please write the name of the programme below) (only Latvia)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

a1_la2 What programme were you enrolled on directly prior to this one? (only Latvia) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A1. What programme were you enrolled on directly prior to this one? (Please write the name of the programme below)(only Latvia)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

A1_UK What programme were you enrolled on directly prior to this one? (only UK) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A1. What programme were you enrolled on directly prior to this one? (Please write the name of the programme below)(only UK)

Value 11680 Frequency
-77 16634
-88 7
A Levels 33
A Levels and BTEC 7
A Levels and NVQ 2
A Levels, BTEC and NVQ 2
AS Levels 41
AS Levels and A Level 1
AS Levels and BTEC 1
AS Levels, A levels and BTEC 2
ASDAN Employability Certificate and ASDAN PSD Award 1
ASDAN Employabilty Award 1
BTEC 111
BTEC and diploma 1
CACHE Level 1 Childcare 1
Childcare level 1 1
City and Guilds 1
DIDA 1
Diploma 2
Diploma Level 2 and NVQ 1
Diploma in IT 1
ECDL Level 1 and 2 1
Foundation Pathways 1
Foundations Pathways 1
GCSEs 400
GCSEs and A Levels 12
GCSEs and AS Levels 42
GCSEs and BTEC 100
GCSEs and BTEC andLandrover & Jaguar apprentership 1
GCSEs and Cache Level 2 Dipoma in Childcare and Education 1
GCSEs and Hair and beauty diploma 1
GCSEs and NVQ 28
GCSEs and diploma 1
GCSEs and entry levels 1
GCSEs and level 3 diploma 1
GCSEs andCity And Guilds Lvl 2 in ICT 1
GCSEs andlevel 2 diploma 1
GCSEs, A Levels and AS Levels 14
GCSEs, A Levels and AS Levels, OCR NATIONAL CERTIFICATE LEVEL 3 1
GCSEs, BTEC and A Levels 5
GCSEs, BTEC and AS Levels 5
GCSEs, BTEC, A Levels and AS Levels 3
GCSEs, BTEC, AS levels and A levels 1
GCSEs, BTEC, NVQ, A Levels and AS Levels 2
GCSEs, BTEC, and AS levels 1
GCSEs, NVQ and BTEC 18
Health and social level 2 1
Highers and HNC 1
I left school and had a year out of education 1
I was working 1
Key Skills and NVQ 1
Level 2 Sports 1
Level 2 city and guilds travel and tourism 1
NCFE LEVEL 2 1
NVQ 86
NVQ and BTEC 10
OCR national diploma in sport 1
QCF 1
Travel and tourism Diploma 1
VRQ 3
VRQ level 2, Functional skills Level 2 and 1 1
VTCT 1
city and guild motor vehicle level 1 1
city and guilds extended diploma 1
college 1
diploma 1
diploma level 2 1
diploma level 2 in hairdressing 1
dipolma 1
fandation pathways 1
imi level 2 motor vehicle 1
introduction to service and repair of automobiles level 1 and 2 1
leaving cert 1
level 1 catering 1
level 1 hair and beauty diploma 1
mechanics - apprenticeship 1
natational diploma 1
none 1
open college network. 1
other BTEC diploma in administration 1
persol development award 1
working 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17627 0

a1_uk0 What programme were you enrolled on directly prior to this one? (only UK) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A1. What programme were you enrolled on directly prior to this one? (Please write the name of the programme below)(only UK)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

a1_uk1 What programme were you enrolled on directly prior to this one? (only UK) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A1. What programme were you enrolled on directly prior to this one? (Please write the name of the programme below)(only UK)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

a1_uk2 What programme were you enrolled on directly prior to this one? (only UK) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A1. What programme were you enrolled on directly prior to this one? (Please write the name of the programme below)(only UK)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

A2 What is the highest level of schooling you have achieved so far? Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A2. What is the highest level of schooling you have achieved so far? (Please tick just one box)

Value 15676 Frequency
-77 not applicable 0
1 ISCED level 4 18
2 ISCED level 3A 1890
3 ISCED level 3B / 3C 1244
4 ISCED level 2 13640
5 ISCED level 1 or without school leaving certificate 227
6 Other (e.g. foreign degree): 412
-88 not answered 196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17431 196

Valid range from -77 to 6

A2_open Other (e.g. foreign degree): Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A2. What is the highest level of schooling you have achieved so far? (Please tick just one box) Other 1:

Value 16675 Frequency
-88 17304
12 gadi 12
12 gadi vidusskolâ un 1 gads augstskolâ 1
12 gadi vidçjâ izglîtîba 2
12 gadi vidçjâ vispârçjâ 1
12 gadi vispârçjâ izglîtîba 1
12 gadi vispârçjâ vidçjâ 5
12 gadi vispârçjâ vidçjâ izglîtîba 1
12 kla?u 1
12 kla?u izglîtîba 1
12 pamatizglîtîba,vidusskola 1
12.g.vispârçjâ vidçjâ 1
12.gadi 1
3 Klass an der Bakip 1190 Wien 1
3 gadi vidçjâ izglîtîba 1
3.prof.kv.lîm. 1
9 gadi+viduskola 3 gadi 1
??ÁË 1
??ÁË Ë???é? 1
??ÁÓ 3
??ÁÓ ?Á?Ä 1
??ÁÓ ?Ô?? 1
??ÁÓ ÇË??Ô??Ë??ÉÁ 1
??Ë 1
??ÍÉ?? Ë???É? 1
??á? 1
??á???ë?áôé?? Ó÷?ë? 2
??áë 1
??áó 1
??ë 2
??íé?? ë???é? 1
??íé?ü Ëý??é? 3
?Á?Ä 1
?Á?Ä Á' ???Ë?? 1
?Á?Ä Â' ???Ë?? ??É?Ë???É?Ó 1
?ÉÄÉ??Ó ?Ç×ÁÍ???ÁÖÇ??Í?? Ë??ÉÓÔÇ?É?? 1
?Ó???ÉÍ? Ë???É? 1
?ç÷áíé?ü? (Ëý??é?) 1
?íéáé? ë???é? 3
?ô?÷?ß? ?íéáß?? Ë???ß?? 1
?ô?÷ß? ??ÁË 1
?ô?÷ß? ??ÁË-Á??ë?ô??é? ??ÁË 1
?ô?÷ß? É?? 1
AEI 1
AHS Matura 1
ATEI 1
Abitur 1
Allgemein bildende h?¶here Schule - Oberstufe 1
Allgemein bildende h?¶here Schule-Oberstufe 1
Auk?tasis Universitetinis Lietuvoje 1
Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe 1
B??rokauffrau 1
BHS 2
Baigiau technikuma 1
BeJ-TQ 1
Berufsbildende höhere Schule 1
Berufsfachschule 1
Betriebswirtschaftlehrer 1
Diplom Studium 1
Diplom-Ingenieur 1
EPAL 2
EPAS 3
East Richland High School Diploma 1
Elektros automatikis irenginiu specelistas 1
Entry level 3 1
Entry level three 1
Epal 1
Epas 1
GEL 15
H?¶here Handelsschule 1
HBLW 3-jährig Abschlussprüfung 1
Hauptschule 2
Hauptschule in Indien 1
High School Diploma (USA) und 2 Jahre College 1
High school boulgaria 1
Hochschulabschluss 1
Hochulabschluss 1
IEK 3
ILS Deutschland 1
Junior Certificate results 1
Key skills 1
Landwirtschaftliche Fachschule 1
Landwirtschaftsschule für Gesundheit u. Ernährung 1
Lietuvoje igytas socialinio darbuotojo padejeja 1
Matura 2
Matura AHS 1
Middle years program 1
Nebaigtas aukstasis 1
Neuniversitetinis auk?tasis 1
OAED 1
PAGRINDINIS ISILAVINIMAS 1
Quali., Mittlere Reife 1
Qualifizierender Abschluss 1
Realschule 1
Russian Gymnasium 1
Seepferdchen 1
Smulkaus verslo paslaug? teik?jas 1
Studium, Abschluss: Diplom 1
TEE 1
TEE PLHROFORIKHS 1
TEE Pliroforikis 1
Tschechien 1
Zentrale Klassenarbeiten am Gymnasium 1
aei 1
anglu 1
auk?tasis neuniversitetinis i?silavinimas 1
elektros automatikos irenginiu specialystas 1
eniaio lykeio 3
epal 6
epas 2
gel 1
geniko lykeio 13
geniko lykeio,iek 1
highschool 1
iek 6
iek agglia 1
international baccallaureat 1
kein Zeugnis, Montessorischule ohne Benotung 1
likeio 1
lukeio 17
lykeio 13
mittlerer Schulabschluss 1
oaed 3
otek 1
profesionâlâ vidçjâ 1
sekund?¤rer realschulabschluss 1 1
smulkaus verslo mokymo tiekejas 1
smulkaus verslo paslaug? teik?jas 1
staatl. gepr. kaufm. Assistentin Fremdsprachen 1
tarptautiniu vezimu vairuotojas ekspeditorius 1
techniko lykeio 1
technikos prieziuros verslo darbuotojas 1
tee 8
tee kommotikis 1
tei 7
tel-oaed 1
tes 2
videsizglîtîba 1
vidussk.izgl. 1
vidusskola 1
vidçjâ 1
vidçjâ izglîtîba 7
vidçjâ profesionâlâ 1
vidçjâ vispârçjâ 1
vidçjâ vispârçjâ 12.klases 2
vidçjâ-speciâlâ 1
vispârçjâ vidçja 1
Á??ë?ô??é? ??ÁË ?ëç??ö??é???-Á??ë?ô??é? É?? ?ëç??ö??é??? 1
Á?É 1
Á?É ?é??í??é?ü Í??é??? 1
É?? 4
É?? ÄÇ??ÓÉ? 1
É?? ä??é??í 1
Éäé?ôé?? ó÷?ëç 1
Ë???É? 6
Ëý??é? 7
Ëý??é? ??ÁË 1
Ô?? 5
Ô?? ?ËÇ??Ö??É?ÇÓ 1
Ô?É 2
Ô?É ???íáóôé??? Á?áäç?ßá? 1
Ô?É-É?? 1
Ô?ÉÔ?ÂÁ??ÉÁ ???ÁÉÄ??ÓÇ 1
Ô?Ó 1
Ô?×Í?Ë??É?? ???ÁÉÄ??ÔÉ?? ?Ä???Á 1
á??ö?éô?? ë???é?? 1
á?é 2
áô?é 2
é?? 1
é?? ó?ö 1
ë???é? 4
ô?? 1
ô?? í?óçë??ôé?ç? 1
ô?é 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17627 0

a2_op0 Other (e.g. foreign degree): Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A2. What is the highest level of schooling you have achieved so far? (Please tick just one box) Other 2:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

a2_op1 Other (e.g. foreign degree): Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A2. What is the highest level of schooling you have achieved so far? (Please tick just one box) Other 3:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

a2_op2 Other (e.g. foreign degree): Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A2. What is the highest level of schooling you have achieved so far? (Please tick just one box) Other 4:

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 0

A3_1a What was your grade in math in your final certificate of your previous programme? Grade (grading systems differ between countries, please check codebook for details) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A3. What was your grade in the following subjects in your final certificate of your previous programme? (Please write your grade in the space next to the subject)Grade (grading systems differ between countries, please check codebook for details)-Math:

Value 20671 Frequency
1 863
2 2644
3 3313
4 3910
5 1979
6 996
7 566
8 367
9 154
10 207
11 196
12 246
13 245
14 272
15 284
16 200
17 158
18 115
19 84
20 42
-88 not answered 447
-77 not applicable 339
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16841 786

Valid range from 1 to 20

A3_1b What was your grade in math in your final certificate of your previous programme? Wasn't taught Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A3. What was your grade in the following subjects in your final certificate of your previous programme? (Please write your grade in the space next to the subject) Wasn't taught-Math:

Value 21670 Frequency
0 Not quoted 16841
1 Quoted 339
-88 not answered 447
-77 not applicable 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17180 447

Valid range from 0 to 1

A3_1a_1 Previous grade: math pass Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A3. What was your grade in the following subjects in your final certificate of your previous programme? (Please write your grade in the space next to the subject) Math ( math pass):

Value 22669 Frequency
0 fail 559
1 pass 16282
-88 not answered 447
-77 not applicable 339
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16841 786

Valid range from 0 to 1

A3_1a_2 Previous grade: math_comparable Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A3. What was your grade in the following subjects in your final certificate of your previous programme? (Please write your grade in the space next to the subject) Math (math_comparable):

Value 23668 Frequency
1 1117
2 3902
3 5759
4 5504
5 539
6 20
-88 not answered 447
-77 not applicable 339
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16841 786

Valid range from 1 to 6

A3_2a What was your grade in your native language in your final certificate of your previous programme? Grade (grading systems differ between countries, please check codebook for details) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A3. What was your grade in the following subjects in your final certificate of your previous programme? (Please write your grade in the space next to the subject) Grade (grading systems differ between countries, please check codebook for details)-Native language:

Value 24667 Frequency
1 760
2 2796
3 3700
4 2633
5 1839
6 1513
7 950
8 434
9 134
10 111
11 96
12 247
13 231
14 293
15 355
16 279
17 240
18 160
19 62
20 42
-88 not answered 446
-77 not applicable 306
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16875 752

Valid range from 1 to 20

A3_2b What was your grade in your native language in your final certificate of your previous programme? Wasn't taught Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A3. What was your grade in the following subjects in your final certificate of your previous programme? (Please write your grade in the space next to the subject)Wasn't taught-Native language:

Value 25666 Frequency
0 Not quoted 16875
1 Quoted 306
-88 not answered 446
-77 not applicable 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17181 446

Valid range from 0 to 1

A3_2a_1 Previous grade: native language pass Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A3. What was your grade in the following subjects in your final certificate of your previous programme? (Please write your grade in the space next to the subject)Native language (native language pass):

Value 26665 Frequency
0 fail 124
1 pass 16751
-88 not answered 446
-77 not applicable 306
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16875 752

Valid range from 0 to 1

A3_2a_2 Previous Grade: native language_comparable Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A3. What was your grade in the following subjects in your final certificate of your previous programme? (Please write your grade in the space next to the subject)Native language (native language_comparable):

Value 27664 Frequency
1 1031
2 4742
3 7289
4 3689
5 109
6 15
-88 not answered 446
-77 not applicable 306
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16875 752

Valid range from 1 to 6

A3_3a What was your grade in your first foreign language in your final certificate of your previous programme? Grade (grading systems differ between countries, please check codebook for details) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A3. What was your grade in the following subjects in your final certificate of your previous programme? (Please write your grade in the space next to the subject) Grade (grading systems differ between countries, please check codebook for details)-First foreign language:

Value 28663 Frequency
1 830
2 2620
3 3238
4 2497
5 1592
6 1268
7 917
8 633
9 281
10 175
11 82
12 127
13 119
14 172
15 219
16 213
17 220
18 286
19 267
20 236
-88 not answered 607
-77 not applicable 1028
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15992 1635

Valid range from 1 to 20

A3_3b What was your grade in your first foreign language in your final certificate of your previous programme? Wasn't taught Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A3. What was your grade in the following subjects in your final certificate of your previous programme? (Please write your grade in the space next to the subject) Wasn't taught-First foreign language:

Value 29662 Frequency
0 Not quoted 15992
1 Quoted 1028
-88 not answered 607
-77 not applicable 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17020 607

Valid range from 0 to 1

A3_3a_1 Previous grade: first foreign language pass Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A3. What was your grade in the following subjects in your final certificate of your previous programme? (Please write your grade in the space next to the subject) First foreign language (first foreign language pass):

Value 30661 Frequency
0 fail 285
1 pass 15707
-88 not answered 607
-77 not applicable 1028
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15992 1635

Valid range from 0 to 1

A3_3a_2 Previous grade: first foreign language_comparable Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A3. What was your grade in the following subjects in your final certificate of your previous programme? (Please write your grade in the space next to the subject) First foreign language (first foreign language_comparable):

Value 31660 Frequency
1 1555
2 4361
3 6052
4 3739
5 264
6 21
-88 not answered 607
-77 not applicable 1028
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15992 1635

Valid range from 1 to 6

A4_1 Choice: The programme offered good job prospects Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A4. How important were the following aspects to you when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) The programme offered good job prospects

Value 32659 Frequency
-77 not applicable 0
1 Not at all 709
2 Slightly 1921
3 Fairly 5547
4 Quite 5450
5 Very 3721
-88 not answered 279
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17348 279

Valid range from -77 to 5

A4_2 Choice: My previous examination grades prevented me being able to enrol on more preferable programmes Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A4. How important were the following aspects to you when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) My previous examination grades prevented me being able to enrol on more preferable programmes

Value 33658 Frequency
-77 not applicable 0
1 Not at all 10205
2 Slightly 3376
3 Fairly 2136
4 Quite 1028
5 Very 573
-88 not answered 309
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17318 309

Valid range from -77 to 5

A4_3 Choice: My parents suggested I enrol on this programme Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A4. How important were the following aspects to you when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) My parents suggested I enrol on this programme

Value 34657 Frequency
-77 not applicable 0
1 Not at all 8348
2 Slightly 3716
3 Fairly 2861
4 Quite 1494
5 Very 915
-88 not answered 293
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17334 293

Valid range from -77 to 5

A4_4 Choice: The occupation(s) related to the programme appealed to me Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A4. How important were the following aspects to you when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) The occupation(s) related to the programme appealed to me

Value 35656 Frequency
-77 not applicable 0
1 Not at all 1296
2 Slightly 2322
3 Fairly 4168
4 Quite 5030
5 Very 4495
-88 not answered 316
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17311 316

Valid range from -77 to 5

A4_5 Choice: The programme provides a good foundation for further qualifications / education Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A4. How important were the following aspects to you when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) The programme provides a good foundation for further qualifications / education

Value 36655 Frequency
-77 not applicable 0
1 Not at all 542
2 Slightly 1553
3 Fairly 4230
4 Quite 5751
5 Very 5277
-88 not answered 274
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17353 274

Valid range from -77 to 5

A4_6 Choice: My friends have chosen to undertake the same programme Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A4. How important were the following aspects to you when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) My friends have chosen to undertake the same programme

Value 37654 Frequency
-77 not applicable 0
1 Not at all 6650
2 Slightly 4422
3 Fairly 3171
4 Quite 1876
5 Very 1180
-88 not answered 328
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17299 328

Valid range from -77 to 5

A4_7 Choice: The reputation of the programme was attractive to me Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A4. How important were the following aspects to you when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) The reputation of the programme was attractive to me

Value 38653 Frequency
-77 not applicable 0
1 Not at all 2257
2 Slightly 3381
3 Fairly 5569
4 Quite 4187
5 Very 1901
-88 not answered 332
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17295 332

Valid range from -77 to 5

A4_8 Choice: Former teachers encouraged me to enrol on this programme Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A4. How important were the following aspects to you when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) Former teachers encouraged me to enrol on this programme

Value 39652 Frequency
-77 not applicable 0
1 Not at all 11136
2 Slightly 2758
3 Fairly 1792
4 Quite 1058
5 Very 574
-88 not answered 309
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17318 309

Valid range from -77 to 5

A4_9 Choice: This programme was the most appropriate within a reasonable distance from my home Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A4. How important were the following aspects to you when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) This programme was the most appropriate within a reasonable distance from my home

Value 40651 Frequency
-77 not applicable 0
1 Not at all 5877
2 Slightly 2918
3 Fairly 3399
4 Quite 2501
5 Very 2652
-88 not answered 280
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17347 280

Valid range from -77 to 5

A5_1 Sources: Teachers Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A5. How important were the following information sources when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) Teachers

Value 41650 Frequency
-77 not applicable 0
1 Not at all 8561
2 Slightly 3891
3 Fairly 2813
4 Quite 1312
5 Very 805
-88 not answered 245
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17382 245

Valid range from -77 to 5

A5_2 Sources: Parents or family members Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A5. How important were the following information sources when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) Parents or family members

Value 42649 Frequency
-77 not applicable 0
1 Not at all 3842
2 Slightly 4049
3 Fairly 4467
4 Quite 3073
5 Very 1920
-88 not answered 276
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17351 276

Valid range from -77 to 5

A5_3 Sources: Friends or classmates Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A5. How important were the following information sources when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) Friends or classmates

Value 43648 Frequency
-77 not applicable 0
1 Not at all 5741
2 Slightly 4373
3 Fairly 4015
4 Quite 2136
5 Very 1035
-88 not answered 327
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17300 327

Valid range from -77 to 5

A5_4 Sources: Job centre Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A5. How important were the following information sources when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) Job centre

Value 44647 Frequency
-77 not applicable 0
1 Not at all 11627
2 Slightly 2281
3 Fairly 1797
4 Quite 1031
5 Very 516
-88 not answered 375
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17252 375

Valid range from -77 to 5

A5_5 Sources: Informative days / fair / open days at school Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A5. How important were the following information sources when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) Informative days / fair / open days at school

Value 45646 Frequency
-77 not applicable 0
1 Not at all 7113
2 Slightly 3227
3 Fairly 3158
4 Quite 2373
5 Very 1450
-88 not answered 306
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17321 306

Valid range from -77 to 5

A5_6 Sources: Online information and/or other public media (e.g. newspapers) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A5. How important were the following information sources when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) Online information and/or other public media (e.g. newspapers)

Value 46645 Frequency
-77 not applicable 0
1 Not at all 5171
2 Slightly 3524
3 Fairly 3649
4 Quite 3047
5 Very 1946
-88 not answered 290
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17337 290

Valid range from -77 to 5

A5_7 Sources: An aptitude test offered by an educational establishment Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A5. How important were the following information sources when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) An aptitude test offered by an educational establishment

Value 47644 Frequency
-77 not applicable 0
1 Not at all 10025
2 Slightly 3229
3 Fairly 2398
4 Quite 1126
5 Very 517
-88 not answered 332
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17295 332

Valid range from -77 to 5

A5_8 Sources: A previous internship or work placement (not asked in Slo) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A5. How important were the following information sources when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) A previous internship or work placement (not asked in Slo)

Value 48643 Frequency
1 Not at all 8185
2 Slightly 2115
3 Fairly 1918
4 Quite 1843
5 Very 2093
-88 not answered 276
-77 not applicable 1197
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16154 1473

Valid range from 1 to 5

A5_9 Sources: School counsellors or career advisors (not asked in Aus and Ger) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A5. How important were the following information sources when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) School counsellors or career advisors (not asked in Aus and Ger)

Value 49642 Frequency
1 Not at all 5194
2 Slightly 2088
3 Fairly 1414
4 Quite 795
5 Very 459
-88 not answered 203
-77 not applicable 7474
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9950 7677

Valid range from 1 to 5

A5_10 Sources: Training facility provider (only asked in Lat and UK) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A5. How important were the following information sources when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) Training facility provider (only asked in Lat and UK)

Value 50641 Frequency
1 Not at all 1826
2 Slightly 778
3 Fairly 677
4 Quite 369
5 Very 238
-88 not answered 31
-77 not applicable 13708
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3888 13739

Valid range from 1 to 5

A6 Have you considered any alternative programme when you were selecting your current one? Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A6. Have you considered any alternative programme when you were selecting your current one? (Please tick one box below)

Value 51640 Frequency
-77 not applicable 0
1 No, I didn't considered any alternative programme 5421
2 I was considering one other alternative programme 6896
3 I was considering two other alternative programmes 3344
4 I was considering three other alternative programmes 670
5 I was considering more than three alternative programmes 1143
-88 not answered 153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17474 153

Valid range from -77 to 5

B1 What type of school/programme are you enrolled in? Section B: Your current programme

B1. What type of school/programme are you enrolled in? (Please tick only one)

Value 52639 Frequency
-77 not applicable 0
1 school/programme type one 7609
2 school/programme type two 3343
3 school/programme type three 4677
4 school/programme type four 1670
5 school/programme type five 31
6 school/programme type six 81
7 other 139
-88 not answered 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17550 77

Valid range from -77 to 7

B1_cor What type of school/programme are you enrolled in? Section B: Your current programme

B1. What type of school/programme are you enrolled in? (Please tick only one)

Value 53638 Frequency
-77 not applicable 0
1 school/programme type one 7681
2 school/programme type two 3372
3 school/programme type three 4707
4 school/programme type four 1661
5 school/programme type five 31
6 school/programme type six 81
7 other 39
-88 not answered 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17572 55

Valid range from -77 to 7

B1_open Other school type: Section B: Your current programme

B1. What type of school/programme are you enrolled in? (Please tick only one)Open:

Value 54637 Frequency
-88 17508
Apdailininkas, statybininkas 1
Ausbildung 1
Ausbildung (Schule) 1
Automechanikas 1
BHS/Kulturtouristik 1
Berufsbildende h?¶here Schule/Berufsschule/Lehrlingsausbildung 2
Berufsfachschule f??r Gesundheit und Sozialwesen 1
Berufsfachschule f??r Soizial-Gesundheitswesen 1
Dailieji odos dirbiniai 1
Duale Berufsoberschule 2
Fachgymnysium f??r gesund heit und soziales 1
Fachhochschule 4
Fachhochschulreife 3
Fachoberschule und duales System 1
Fachschule 12
Fachschule f??r Soziales 3
Fachschule f??r Sozialwesen 9
H?¶here Berufsfachschule 4
H?¶here Berufsfachschule Organisation und Officemangamen´t 1
H?¶here Berufsfachschule ZW 1
H?¶here Handelsschule 3
H?¶hrere Berufsfachschule 1
HAK