7 EU VET - Raziskava o poklicnem izobraževanju v sedmih evropskih državah

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EUVET12
Glavni avtor(ji):
 • Dahmen, Caroline
 • Brečko, Barbara
 • Fuchs, Marek
 • Vehovar, Vasja
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Brandstetter, Genoveva
 • Limanauskiene, Virginija
 • Sitikovs, Vjaceslavs
 • Kourgiantakis, Markos
Izdelal datoteko podatkov:
CDI - Center za družboslovno informatiko, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; junij 2012)

Finančna podpora:

Evropska komisija-Life long Learning programme (75 %)
Lastni viri sodelujočih inštitucij (25 %)

Vsebina raziskave

Ključne besede:

poklicno izobraževanje, program poklicnega izobraževanja, znanja, kompetence, motivacija, zadovoljstvo, prosti čas, delo, IKT

Vsebinska področja CESSDA
IZOBRAŽEVANJE - poklicno izobraževanje
Vsebinsko področja CERIF
Pedagogika in didaktika
Vsebinska področja ADP
Predhodni program in prehod na sedanji program izobraževanja
Trenutni program izobraževanja
Pridobljeno znanje
O vas in vaši karieri
Pridobljene spretnosti in sposobnosti
Informacijsko-komunikacijske tehnologije
Vi in vaša družina


Povzetek:

Projekt 7EU - VET - Detailed Methodological Approach to Understanding the VET Education, je raziskovalna študija poklicnega izobraževanja, ki temelji na teoretičnih osnovah in sekundarnih analizah obstoječih dokumentov. Prav tako se naslanja na obstoječe nacionalne in EU podatke. Projekt je osnovan na enem od ciljev Lizbonske strategije, ki je promocija in kakovost poklicnega izobraževanja. Projekt odgovarja na naslednja znanstvena in raziskovalna vprašanja: Ali so izobraževalni sistemi dovolj fleksibilni, da se lahko hitro odzivajo na spremembe potreb? Kako učinkoviti in uspešni so sistemi (za svetovanje in obveščanje) in ali lahko ustvarimo uspešen model, ki bi ga lahko implementirali med državami? Kakšne je percepcija mladih o poklicnem izobraževanju in kakšni so njihovi pogledi na prihodnje možnosti, kariero in mobilnost? Na kakšen način je IKT vključen v izobraževanje dijakov? Za menarodno primerjavo je priporočjivo uporabiti podatke 17-18 letnih dijakov.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: september 2011 - december 2011
Čas izdelave: 2012-10
Država: Slovenija, Velika Britanija, Nemčija, Grčija, Litva, Latvija, Avstrija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Velika Britanija-Anglija

Nemčija

Grčija-Kreta

Litva

Latvija

Avstrija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Dijaki vključeni v program poklicnega izobraževanja, stari 17-18 let

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za družboslovno informatiko

Research and consultancy specialists in employment and skills

Technische Universität Darmstadt

Technological educational institute of Crete

Kaunas University of Technology

Riga Technical University

3S Research laboratory

Tip vzorca:

Dvostopenjski vzorec šol in razredov.

Način zbiranja podatkov:

Slovenija: Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Velika Britanija: Spletna anketa.

Nemčija (mešani način): Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.; Spletna anketa.

Avstrija (mešani način): Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.; Spletna anketa.

Grčija: Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Litva: Spletna anketa.

Latvia: Samoizpolnjevalna anketa poslana po pošti.

Uteževanje:

Pripravljeni sta dve uteži: vzorčna utež (w_design) in utež zaradi neodgovorov (w_nonres). Priporočena je splošna uporaba vzorčne uteži. Utež zaradi neodgovorov je produkt vzorčne uteži in korekcijskega faktorja zaradi neodgovorov.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija. Podatkovna datoteka je uporabnikom dostopna brez registracije. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznikov ter spoštoval profesionalne etične kodekse.

Podatki so bili očiščeni pred prevzemom v Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

7 EU VET - Study on vocational education in seven european countries [datoteka podatkov]

ID datoteke: euvet12_p1_en_v1_r2

*.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • število spremenljivk: 309
 • število enot: 17627

7 EU VET - Study on vocational education in seven european countries: just target population (age 17-18) [datoteka podatkov]

*.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • število spremenljivk: 309
 • število enot: 10052

Spremenljivke

Country Country

Country

Vrednost 13 Frekvenca
-88 not answered 0
-77 not applicable 0
1 Lithuania 2641
2 Austria 2097
3 Greece 2396
4 Latvia 2926
5 Slovenia 1197
6 Germany 5377
7 UK 993
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17627 0

Vrednosti spremenljivk od -88 do 7

ScholD ScholD

ScholD

Vrednost 22 Frekvenca
1001 24
1002 41
1003 28
1004 40
1005 33
1007 38
1008 40
1009 35
1013 44
1014 38
1016 34
1017 41
1018 34
1019 34
1021 38
1022 22
1023 28
1024 41
1025 37
1026 39
1027 25
1028 28
1029 36
1030 71
1033 96
1034 84
1035 69
1036 75
1037 41
1038 115
1039 107
1040 59
1041 40
1042 81
1043 142
1044 59
1045 169
1046 152
1047 28
1048 83
1049 145
1050 136
1051 91
2001 28
2003 40
2005 18
2013 18
2017 27
2018 15
2021 51
2022 26
2023 19
2024 38
2026 47
2027 38
2029 37
2030 27
2031 23
2034 13
2035 20
2039 39
2040 19
2042 23
2044 41
2045 43
2046 41
2047 41
2048 49
2049 39
2051 21
2052 52
2056 50
2058 50
2065 23
2073 10
2075 53
2081 41
2096 29
2097 20
2099 42
2102 28
2103 41
2109 17
2114 56
2116 32
2118 53
2128 27
2130 10
2131 41
2135 25
2139 39
2140 52
2142 43
2143 36
2144 24
2150 52
2155 22
2160 32
2164 54
2165 33
2167 23
2168 37
2169 7
2171 34
2173 33
2174 35
3001 35
3002 37
3003 35
3004 26
3005 22
3006 28
3007 24
3008 35
3009 38
3010 23
3012 40
3013 40
3014 34
3015 34
3016 33
3017 31
3018 22
3019 38
3020 37
3021 40
3022 47
3023 30
3024 20
3025 40
3026 27
3027 39
3028 18
3029 27
3030 35
3031 36
3032 40
3033 32
3034 39
3036 9
3038 39
3039 39
3040 38
3041 24
3042 27
3043 30
3044 16
3046 14
3047 40
3048 25
3049 32
3050 35
3051 36
3052 38
3053 32
3054 40
3056 33
3058 44
3059 32
3060 32
3061 32
3062 33
3063 15
3064 34
3065 23
3066 35
3067 40
3068 42
3069 40
3070 22
3071 38
3072 32
3073 29
3074 17
3075 21
3077 36
3078 26
3079 27
3080 32
3081 24
3082 34
3083 27
4001 39
4002 40
4003 39
4004 27
4005 17
4006 26
4007 47
4008 36
4009 16
4010 93
4011 73
4013 52
4014 30
4016 40
4017 22
4018 38
4019 78
4020 75
4021 31
4022 35
4023 38
4024 79
4025 40
4027 32
4029 33
4030 35
4031 47
4032 39
4033 39
4034 40
4035 53
4036 33
4037 96
4038 54
4040 43
4044 73
4046 32
4047 62
4049 85
4050 117
4051 52
4052 45
4053 28
4054 52
4055 46
4056 84
4057 57
4058 11
4059 40
4060 40
4061 40
4062 40
4063 38
4064 33
4065 35
4066 39
4067 39
4068 34
4081 31
4083 13
4084 39
4094 20
4095 26
4096 56
4097 38
4098 26
5101 35
5102 37
5103 19
5104 31
5105 47
5107 27
5108 43
5109 33
5110 20
5111 50
5113 33
5115 27
5116 38
5117 37
5119 37
5120 30
5125 16
5126 19
5128 41
5131 45
5132 24
5133 46
5136 41
5138 5
5139 32
5140 56
5141 33
5143 10
5145 45
5146 16
5147 33
5148 44
5149 25
5150 30
5151 37
5153 20
5154 35
6002 59
6003 24
6004 42
6007 62
6008 27
6010 58
6013 33
6015 30
6016 20
6017 45
6018 51
6019 45
6020 56
6021 23
6023 34
6025 31
6026 28
6027 42
6028 31
6029 43
6031 52
6033 47
6034 36
6035 48
6036 59
6037 65
6038 32
6040 47
6042 18
6043 64
6044 36
6045 55
6046 46
6047 67
6048 43
6050 30
6051 29
6052 37
6053 37
6054 50
6056 45
6057 34
6063 44
6064 35
6065 51
6066 52
6067 36
6068 43
6069 58
6070 28
6073 59
6074 6
6075 48
6076 39
6077 35
6079 22
6080 13
6081 26
6082 35
6083 36
6084 23
6085 16
6086 31
6087 45
6089 56
6090 45
6091 31
6093 58
6094 55
6096 42
6097 51
6099 18
6100 32
6101 38
6102 36
6105 33
6106 40
6107 30
6108 43
6110 49
6111 47
6112 46
6113 77
6114 39
6115 50
6116 46
6117 23
6119 67
6120 44
6121 39
6123 39
6124 33
6126 30
6130 56
6131 39
6132 26
6133 58
6134 44
6135 35
6136 34
6137 38
6140 31
6141 53
6143 47
6147 53
6148 38
6151 33
6152 61
6154 38
6155 47
6156 45
6157 33
6158 47
6159 40
6160 45
6161 26
6163 55
6164 49
6165 47
6166 35
6167 61
6168 33
6169 36
6170 44
6171 38
6172 48
6174 14
6175 29
6176 51
6177 23
6178 38
6179 30
7002 3
7003 4
7004 15
7005 4
7006 3
7010 2
7015 54
7016 61
7017 21
7018 4
7022 2
7023 25
7025 3
7026 2
7029 52
7030 21
7032 70
7034 292
7037 3
7039 4
7041 37
7042 171
7043 17
7044 60
7045 17
7046 10
7047 6
7048 3
7049 4
7050 4
7051 4
7052 4
7053 5
7054 3
7055 3
-88 not answered 0
-77 not applicable 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17627 0

Vrednosti spremenljivk od 1001 do 7055

Class Class

Class

Vrednost 31 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Class One 7612
2 Class Two 6703
3 Class Three 2031
4 Class Four 596
5 Class Five 303
6 Class Six 214
7 Class Seven 82
8 Class Eight 84
-88 not answered 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17625 2

Vrednosti spremenljivk od -77 do 8

Country Country

Country

Vrednost 1690 Frekvenca
-88 not answered 0
-77 not applicable 0
1 Lithuania 2641
2 Austria 2097
3 Greece 2396
4 Latvia 2926
5 Slovenia 1197
6 Germany 5377
7 UK 993
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17627 0

Vrednosti spremenljivk od -88 do 7

ScholD ScholD

ScholD

Vrednost 2689 Frekvenca
1001 24
1002 41
1003 28
1004 40
1005 33
1007 38
1008 40
1009 35
1013 44
1014 38
1016 34
1017 41
1018 34
1019 34
1021 38
1022 22
1023 28
1024 41
1025 37
1026 39
1027 25
1028 28
1029 36
1030 71
1033 96
1034 84
1035 69
1036 75
1037 41
1038 115
1039 107
1040 59
1041 40
1042 81
1043 142
1044 59
1045 169
1046 152
1047 28
1048 83
1049 145
1050 136
1051 91
2001 28
2003 40
2005 18
2013 18
2017 27
2018 15
2021 51
2022 26
2023 19
2024 38
2026 47
2027 38
2029 37
2030 27
2031 23
2034 13
2035 20
2039 39
2040 19
2042 23
2044 41
2045 43
2046 41
2047 41
2048 49
2049 39
2051 21
2052 52
2056 50
2058 50
2065 23
2073 10
2075 53
2081 41
2096 29
2097 20
2099 42
2102 28
2103 41
2109 17
2114 56
2116 32
2118 53
2128 27
2130 10
2131 41
2135 25
2139 39
2140 52
2142 43
2143 36
2144 24
2150 52
2155 22
2160 32
2164 54
2165 33
2167 23
2168 37
2169 7
2171 34
2173 33
2174 35
3001 35
3002 37
3003 35
3004 26
3005 22
3006 28
3007 24
3008 35
3009 38
3010 23
3012 40
3013 40
3014 34
3015 34
3016 33
3017 31
3018 22
3019 38
3020 37
3021 40
3022 47
3023 30
3024 20
3025 40
3026 27
3027 39
3028 18
3029 27
3030 35
3031 36
3032 40
3033 32
3034 39
3036 9
3038 39
3039 39
3040 38
3041 24
3042 27
3043 30
3044 16
3046 14
3047 40
3048 25
3049 32
3050 35
3051 36
3052 38
3053 32
3054 40
3056 33
3058 44
3059 32
3060 32
3061 32
3062 33
3063 15
3064 34
3065 23
3066 35
3067 40
3068 42
3069 40
3070 22
3071 38
3072 32
3073 29
3074 17
3075 21
3077 36
3078 26
3079 27
3080 32
3081 24
3082 34
3083 27
4001 39
4002 40
4003 39
4004 27
4005 17
4006 26
4007 47
4008 36
4009 16
4010 93
4011 73
4013 52
4014 30
4016 40
4017 22
4018 38
4019 78
4020 75
4021 31
4022 35
4023 38
4024 79
4025 40
4027 32
4029 33
4030 35
4031 47
4032 39
4033 39
4034 40
4035 53
4036 33
4037 96
4038 54
4040 43
4044 73
4046 32
4047 62
4049 85
4050 117
4051 52
4052 45
4053 28
4054 52
4055 46
4056 84
4057 57
4058 11
4059 40
4060 40
4061 40
4062 40
4063 38
4064 33
4065 35
4066 39
4067 39
4068 34
4081 31
4083 13
4084 39
4094 20
4095 26
4096 56
4097 38
4098 26
5101 35
5102 37
5103 19
5104 31
5105 47
5107 27
5108 43
5109 33
5110 20
5111 50
5113 33
5115 27
5116 38
5117 37
5119 37
5120 30
5125 16
5126 19
5128 41
5131 45
5132 24
5133 46
5136 41
5138 5
5139 32
5140 56
5141 33
5143 10
5145 45
5146 16
5147 33
5148 44
5149 25
5150 30
5151 37
5153 20
5154 35
6002 59
6003 24
6004 42
6007 62
6008 27
6010 58
6013 33
6015 30
6016 20
6017 45
6018 51
6019 45
6020 56
6021 23
6023 34
6025 31
6026 28
6027 42
6028 31
6029 43
6031 52
6033 47
6034 36
6035 48
6036 59
6037 65
6038 32
6040 47
6042 18
6043 64
6044 36
6045 55
6046 46
6047 67
6048 43
6050 30
6051 29
6052 37
6053 37
6054 50
6056 45
6057 34
6063 44
6064 35
6065 51
6066 52
6067 36
6068 43
6069 58
6070 28
6073 59
6074 6
6075 48
6076 39
6077 35
6079 22
6080 13
6081 26
6082 35
6083 36
6084 23
6085 16
6086 31
6087 45
6089 56
6090 45
6091 31
6093 58
6094 55
6096 42
6097 51
6099 18
6100 32
6101 38
6102 36
6105 33
6106 40
6107 30
6108 43
6110 49
6111 47
6112 46
6113 77
6114 39
6115 50
6116 46
6117 23
6119 67
6120 44
6121 39
6123 39
6124 33
6126 30
6130 56
6131 39
6132 26
6133 58
6134 44
6135 35
6136 34
6137 38
6140 31
6141 53
6143 47
6147 53
6148 38
6151 33
6152 61
6154 38
6155 47
6156 45
6157 33
6158 47
6159 40
6160 45
6161 26
6163 55
6164 49
6165 47
6166 35
6167 61
6168 33
6169 36
6170 44
6171 38
6172 48
6174 14
6175 29
6176 51
6177 23
6178 38
6179 30
7002 3
7003 4
7004 15
7005 4
7006 3
7010 2
7015 54
7016 61
7017 21
7018 4
7022 2
7023 25
7025 3
7026 2
7029 52
7030 21
7032 70
7034 292
7037 3
7039 4
7041 37
7042 171
7043 17
7044 60
7045 17
7046 10
7047 6
7048 3
7049 4
7050 4
7051 4
7052 4
7053 5
7054 3
7055 3
-88 not answered 0
-77 not applicable 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17627 0

Vrednosti spremenljivk od 1001 do 7055

Class Class

Class

Vrednost 3688 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Class One 7612
2 Class Two 6703
3 Class Three 2031
4 Class Four 596
5 Class Five 303
6 Class Six 214
7 Class Seven 82
8 Class Eight 84
-88 not answered 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17625 2

Vrednosti spremenljivk od -77 do 8

StudenID StudenID

StudenID

Vrednost 4687 Frekvenca
-88 not answered
-77 not applicable
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17627 0

Vrednosti spremenljivk od 20010101 do 1051062860

A1_Aus What programme were you enrolled on directly prior to this one? (only Austria) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A1. What programme were you enrolled on directly prior to this one? (Please write the name of the programme below)(only Austria)

Vrednost 5686 Frekvenca
1 Berufsbildende höhere Schule 185
2 Allgemeinbildende höhere Schule - Oberstufe 94
3 Berufsbildende mittlere Schule 121
4 Allgemeinbildende höhere Schule - Unterstufe 398
5 Lehrlingsausbildung 54
6 Polytechnischer Lehrgang 316
7 Hauptschule, Neue Mittelschule, Kooperative Mittelschule 877
-88 not answered 52
-77 not applicable 15530
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2045 15582

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

A1_Gre What programme were you enrolled on directly prior to this one? (only Greece) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A1. What programme were you enrolled on directly prior to this one? (Please write the name of the programme below)(only Greece)

Vrednost 6685 Frekvenca
1 Theoretical background usually coming from 1st grade of gene 283
2 More Technical Background, usually coming from grades of EPA 118
-88 not answered 1995
-77 not applicable 15231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
401 17226

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

A1_Lat What programme were you enrolled on directly prior to this one? (only Latvia) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A1. What programme were you enrolled on directly prior to this one? (Please write the name of the programme below)(only Latvia)

Vrednost 7684 Frekvenca
-77 14701
-88 714
1. Me?vidu pamatskola 1
1.AVS 1
1.arodvidusskola 1
1.vidusskola 1
11 1
12.vidusskola 1
16.vidusskola vispârçjâ vidçjâ 1
7.pamatskola 1
72.vsk. 1
9 klase 1
9 klases 7
9.klase 1
9.klases 1
9.vidusskola 1
??sanas uz?çmums 1
??to izstr.gatavo?anas tehnolo?. 1
?imnâzija 5
?uvçja arodizglîtîbas programma 2
?uvçjs 1
?uvçju 1
A-1 2kurss 2
ADT 1
Apguldes arodvidusskolâ 1
Baumanu Kâr?a Vi?íenes pamatskola 1
Bilskas pamatskola 1
Birzgales pamatskola 1
CNC 1
Cçsu 1. pamatskola 1
DALP 5. vidusskola 1
Daugavpils 10.vidusskola 1
Daugavpils 10.visusskola 1
Daugavpils 12.VSK 1
Daugavpils 15.vidusskola 1
Daugavpils 17.vidusskola 1
Daugavpils Po?u vidusskola 1
Daugavpils pils.centra ?imnâzija 1
Daugavpils pilsçtas centra ?imnâzija 1
Daugavpils universitâte 1
Daugavpils valsts ?imnâzija 1
Dobeles 1.vidusskola, RTTS 1
Dundagas vidusskola 1
EP 1
Eglaines pamatskola 1
G.Meríe?a Lçdurgas paamtskola 2
J.?akstes Liepâjas pilsçtas 10.vidusskola 1
JAK 1
Jaunaglonas internâtvidusskola 1
Jaunlaicenes pamatskola 2
Kocçnu pamatskola 1
Kr.Valdemâra pamatskola, Gulbenes novads 1
Krimuldas vidusskola 2
Lejasciema vidusskola 1
Lielupes vidusskola 1
Liepupes vidusskola 1
Liepâjas 1. ?imnâzija 1
Liepâjas 15. vidusskola 2
Lizuma vidusskola 1
Ludzas pilsçtas ?imnâzija 1
Lîvânu 2.vidusskola 1
Lîvânu 2.visusskola 1
Matî?u pamatskola 1
Mazsalacas vidusskola 1
Medumu vidusskola 1
Mârsnçnu pamatskola 1
Nautrçnu vsk. 1
Nîtaures vidusskola 1
Ozolmui?as pamatskola 2
P?avi?u ?imnâzija un 2 mçn, Prei?u arodvidusskola 1
P?avinu novada ?imnâzija 1
Pamatskola 1
Pamatskolas 1
Pâles pamatskola 1
R?jienas pamatskola 1
Rai?a Daugavpils 6.vidusskola 1
Rankas pamatskola 1
Rudzâtu visusskola 1
Rçzeknes 5. vidusskola 1
Rîgas Imantas vsk. 1
Saulkrastu vidusskola 1
Skrundas 1. vidusskola 1
Smiltenes ?imnâzija 1
Smiltenes Centra vidusskola 1
Smiltenes tehnikums 2
Spro?u pamatskola 1
Til?as vsk. Vectil?as filiâle 1
VPS 1
Vaidavas pamatskola 1
Valkas ?imnâzija 1
Valkas pamatskola 2
Valmieras 2. vidusskola 1
Valmieras Pârgaujas ?imnâzija 1
Vijciema pamatskola 2
Vircavas vidusskolas Platones filiâle 1
Z.A.Meierovica Kabiles vidusskola 1
ZV? 1
Zir?u pamatskola 1
ang?u valoda 1
apavu labotâjs 1
apdares darbu tehniíis 2
apdares darbu tehniíis, b?vdarbu 1
arhitekti 1
arhitektu tehniíis 1
arodvidusskola 4
audiovizuâlâs un mediju mâksla 1
auto transports 3
autoelektriíis 1
automehâniíis 17
automehâniíis, autotransports 10
autotransports 22
b?vdarbi 9
b?vdarbvi 1
b?vgaldnieks 3
b?vizstrâdâjumu galdnieki 1
b?vizstrâdâjumu galdnieks 1
bakalaura studiju programma"komunikâciju un sabiedriskâs attiecîbas 1
baltinavs vsk. 1
bi?kopîba 1
biotehnolo?ija 3
biotehnologs 1
buvdarbi 8
buvizstradajumu galdnieks 1
ce?ab?ve 1
ce?u b?ves automehâniíis 1
ce?ub?ve 1
celtnieks 1
datora lieto?ana 1
datorsistçmas 2
datorsistçmu tehniíis 3
datortehniíis 2
datortehnolo?ijas meistars 1
datoru programmçtâjs 1
datorzinîbas 1
daugavpils 15.visusskola 1
dârzkopîba 1
dârznieks 2
galdnieka palîgs 1
galdnieks 2
grâmatvedîba 5
in?eniermehânika 7
in?eniermehâniíis 2
in?enieros 2
interjera dizains 1
j?rskolâ 1
kauguru vidusskola 1
klientu apkalpo?anas speciâlists 1
koka izstrâdâjumu dizaineris 1
kokapstrâdes tehniíis 1
komercdarbîbas 2
komerczinîbas 10
ku?u vadîtâjs 1
kuldîgas 2.vsk. 1
kurpnieka arodizglîtîbas programma 3
l/s tehniíis 2
lauksaimniecîbas tehnika 2
lauksaimniecîbas tehniíis 1
lauksaumniecîbas tehniíis 1
lauksimniecîbas tehniíis 1
lauktehnika 1
lauku t?risma apkalp. 1
lauku t?risma speciâlists 10
ma?înb?v 1
ma?înb?ves 1
ma?înzinîbas 19
mazzalves pamatskola 1
me?saimniecîbas mehânika 6
me?saimniecîbas mehâniíis 17
me?saimniecîbas tehnika 1
me?saimniecîbas tehniíis 2
mehanik 1
mehânika 3
metâla apstrâde 1
metâlapstrâde 1
murnieks 1
mçbe?u galdnieks 1
nav 1
nevienâ 1
ogres vakara vsk. 1
pamaskola 9
pamat 4
pamat izglîtîba 2
pamata 1
pamata izglîtîba 1
pamatiglîtîba 12
pamatizgl. 1
pamatizglitîba 9
pamatizglîba 10
pamatizglîtiba 12
pamatizglîtîba 1037
pamatizglîtîbas 72
pamatskola 376
pamatskola Valmierâ 2
pamatskola Vijciemâ 1
pamatskolas 31
pamatskolas izglîtîba 3
pamtizglîtîba 1
patmatizglîtîba 15
pavâra amata izglîtîba 1
pavâra palîgs 1
pavârs 1
pilna laika profesionâlâ vidusskola 1
pmatizglîtîba 1
profesionâlâ arodskola 1
profesionâlâ vidçjâ 2
profesionâlâ vidçjâ programma 1
profesionâlâ vidçjâs izglîtîbas programmma 1
profesionâlâ-vidçjâ 2
profisionâlâ izglîtîba 1
programat?ra 1
programmç?ana 1
programmçtâjs 4
pârtika 2
pârtikas produktu kontrole 1
pârtikas produktu kontroles palîgs 1
reklâmas dizains 3
reklâmas pakalpojumu komercdarbinieks.komerczinîbas 1
reklâmasnoformçtâjs 1
remontstrâdnieks 1
rubenes pamatskola 1
sekretâre 1
sekretâre, biroja darbiniece 1
t?risma pakalpojumi 1
t?risma speciâlists 1
tehnikums 1
teksta redaktora operators 1
v.5.v. 1
ventspils 4.vsk 1
vet.medicîna 1
vides aizsardzîba 3
vidusskola 33
vidusskolas 2
vidçjâ 2
vidçjâ izglîtîba 5
viesmîlîbas pakalp.spec. 1
viesnîcu serviss 1
virpotâjs 2
visparizglîtojo?â 1
vispârizglîtojo?â 55
vispârçjâ 1
vispârçjâ izglîtîba 3
vispârçjâ pamatizglîtîba 16
vispârçjâ vidçjâ 12
vispârçjâ vidçjâ izglîtîba 1
vispârîgâ 1
zîmç?ana ( mâkslas skola) 1
ÇP 1
çdienu gatavo?anas speciâlists 1
çdinâ?.pakalp.serviss 1
çdinâ?ana serviss 3
çdinâ?anas pak.serviss 1
çdinâ?anas pak.spec. 10
çdinâ?anas pakalp. 3
çdinâ?anas pakalp.serviss 1
çdinâ?anas pakalp.spec. 4
çdinâ?anas pakalpojumi 4
çdinâ?anas pakalpojumu speciâlists 3
çdinâ?anas pakalpojumu speciâlitâte 1
çdinâ?anas servisa pakalpojumi 1
çdinâ?anas servisa spec. 1
çdinâ?anas servisa speciâlists 11
çdinâ?anas serviss 26
çdinâ?anas serviss-pavârs 1
çdinâ?anas specialitâte 2
çdinâ?anas speciâlists 4
çku celtnieks 1
íîmijas tehniíis 1
íîmijas tehnologs 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17627 0

a1_la0 What programme were you enrolled on directly prior to this one? (only Latvia) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A1. What programme were you enrolled on directly prior to this one? (Please write the name of the programme below)(only Latvia)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

a1_la1 What programme were you enrolled on directly prior to this one? (only Latvia) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A1. What programme were you enrolled on directly prior to this one? (Please write the name of the programme below) (only Latvia)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

a1_la2 What programme were you enrolled on directly prior to this one? (only Latvia) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A1. What programme were you enrolled on directly prior to this one? (Please write the name of the programme below)(only Latvia)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

A1_UK What programme were you enrolled on directly prior to this one? (only UK) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A1. What programme were you enrolled on directly prior to this one? (Please write the name of the programme below)(only UK)

Vrednost 11680 Frekvenca
-77 16634
-88 7
A Levels 33
A Levels and BTEC 7
A Levels and NVQ 2
A Levels, BTEC and NVQ 2
AS Levels 41
AS Levels and A Level 1
AS Levels and BTEC 1
AS Levels, A levels and BTEC 2
ASDAN Employability Certificate and ASDAN PSD Award 1
ASDAN Employabilty Award 1
BTEC 111
BTEC and diploma 1
CACHE Level 1 Childcare 1
Childcare level 1 1
City and Guilds 1
DIDA 1
Diploma 2
Diploma Level 2 and NVQ 1
Diploma in IT 1
ECDL Level 1 and 2 1
Foundation Pathways 1
Foundations Pathways 1
GCSEs 400
GCSEs and A Levels 12
GCSEs and AS Levels 42
GCSEs and BTEC 100
GCSEs and BTEC andLandrover & Jaguar apprentership 1
GCSEs and Cache Level 2 Dipoma in Childcare and Education 1
GCSEs and Hair and beauty diploma 1
GCSEs and NVQ 28
GCSEs and diploma 1
GCSEs and entry levels 1
GCSEs and level 3 diploma 1
GCSEs andCity And Guilds Lvl 2 in ICT 1
GCSEs andlevel 2 diploma 1
GCSEs, A Levels and AS Levels 14
GCSEs, A Levels and AS Levels, OCR NATIONAL CERTIFICATE LEVEL 3 1
GCSEs, BTEC and A Levels 5
GCSEs, BTEC and AS Levels 5
GCSEs, BTEC, A Levels and AS Levels 3
GCSEs, BTEC, AS levels and A levels 1
GCSEs, BTEC, NVQ, A Levels and AS Levels 2
GCSEs, BTEC, and AS levels 1
GCSEs, NVQ and BTEC 18
Health and social level 2 1
Highers and HNC 1
I left school and had a year out of education 1
I was working 1
Key Skills and NVQ 1
Level 2 Sports 1
Level 2 city and guilds travel and tourism 1
NCFE LEVEL 2 1
NVQ 86
NVQ and BTEC 10
OCR national diploma in sport 1
QCF 1
Travel and tourism Diploma 1
VRQ 3
VRQ level 2, Functional skills Level 2 and 1 1
VTCT 1
city and guild motor vehicle level 1 1
city and guilds extended diploma 1
college 1
diploma 1
diploma level 2 1
diploma level 2 in hairdressing 1
dipolma 1
fandation pathways 1
imi level 2 motor vehicle 1
introduction to service and repair of automobiles level 1 and 2 1
leaving cert 1
level 1 catering 1
level 1 hair and beauty diploma 1
mechanics - apprenticeship 1
natational diploma 1
none 1
open college network. 1
other BTEC diploma in administration 1
persol development award 1
working 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17627 0

a1_uk0 What programme were you enrolled on directly prior to this one? (only UK) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A1. What programme were you enrolled on directly prior to this one? (Please write the name of the programme below)(only UK)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

a1_uk1 What programme were you enrolled on directly prior to this one? (only UK) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A1. What programme were you enrolled on directly prior to this one? (Please write the name of the programme below)(only UK)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

a1_uk2 What programme were you enrolled on directly prior to this one? (only UK) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A1. What programme were you enrolled on directly prior to this one? (Please write the name of the programme below)(only UK)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

A2 What is the highest level of schooling you have achieved so far? Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A2. What is the highest level of schooling you have achieved so far? (Please tick just one box)

Vrednost 15676 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 ISCED level 4 18
2 ISCED level 3A 1890
3 ISCED level 3B / 3C 1244
4 ISCED level 2 13640
5 ISCED level 1 or without school leaving certificate 227
6 Other (e.g. foreign degree): 412
-88 not answered 196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17431 196

Vrednosti spremenljivk od -77 do 6

A2_open Other (e.g. foreign degree): Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A2. What is the highest level of schooling you have achieved so far? (Please tick just one box) Other 1:

Vrednost 16675 Frekvenca
-88 17304
12 gadi 12
12 gadi vidusskolâ un 1 gads augstskolâ 1
12 gadi vidçjâ izglîtîba 2
12 gadi vidçjâ vispârçjâ 1
12 gadi vispârçjâ izglîtîba 1
12 gadi vispârçjâ vidçjâ 5
12 gadi vispârçjâ vidçjâ izglîtîba 1
12 kla?u 1
12 kla?u izglîtîba 1
12 pamatizglîtîba,vidusskola 1
12.g.vispârçjâ vidçjâ 1
12.gadi 1
3 Klass an der Bakip 1190 Wien 1
3 gadi vidçjâ izglîtîba 1
3.prof.kv.lîm. 1
9 gadi+viduskola 3 gadi 1
??ÁË 1
??ÁË Ë???é? 1
??ÁÓ 3
??ÁÓ ?Á?Ä 1
??ÁÓ ?Ô?? 1
??ÁÓ ÇË??Ô??Ë??ÉÁ 1
??Ë 1
??ÍÉ?? Ë???É? 1
??á? 1
??á???ë?áôé?? Ó÷?ë? 2
??áë 1
??áó 1
??ë 2
??íé?? ë???é? 1
??íé?ü Ëý??é? 3
?Á?Ä 1
?Á?Ä Á' ???Ë?? 1
?Á?Ä Â' ???Ë?? ??É?Ë???É?Ó 1
?ÉÄÉ??Ó ?Ç×ÁÍ???ÁÖÇ??Í?? Ë??ÉÓÔÇ?É?? 1
?Ó???ÉÍ? Ë???É? 1
?ç÷áíé?ü? (Ëý??é?) 1
?íéáé? ë???é? 3
?ô?÷?ß? ?íéáß?? Ë???ß?? 1
?ô?÷ß? ??ÁË 1
?ô?÷ß? ??ÁË-Á??ë?ô??é? ??ÁË 1
?ô?÷ß? É?? 1
AEI 1
AHS Matura 1
ATEI 1
Abitur 1
Allgemein bildende h?¶here Schule - Oberstufe 1
Allgemein bildende h?¶here Schule-Oberstufe 1
Auk?tasis Universitetinis Lietuvoje 1
Ausbildung zur Fachkraft im Gastgewerbe 1
B??rokauffrau 1
BHS 2
Baigiau technikuma 1
BeJ-TQ 1
Berufsbildende höhere Schule 1
Berufsfachschule 1
Betriebswirtschaftlehrer 1
Diplom Studium 1
Diplom-Ingenieur 1
EPAL 2
EPAS 3
East Richland High School Diploma 1
Elektros automatikis irenginiu specelistas 1
Entry level 3 1
Entry level three 1
Epal 1
Epas 1
GEL 15
H?¶here Handelsschule 1
HBLW 3-jährig Abschlussprüfung 1
Hauptschule 2
Hauptschule in Indien 1
High School Diploma (USA) und 2 Jahre College 1
High school boulgaria 1
Hochschulabschluss 1
Hochulabschluss 1
IEK 3
ILS Deutschland 1
Junior Certificate results 1
Key skills 1
Landwirtschaftliche Fachschule 1
Landwirtschaftsschule für Gesundheit u. Ernährung 1
Lietuvoje igytas socialinio darbuotojo padejeja 1
Matura 2
Matura AHS 1
Middle years program 1
Nebaigtas aukstasis 1
Neuniversitetinis auk?tasis 1
OAED 1
PAGRINDINIS ISILAVINIMAS 1
Quali., Mittlere Reife 1
Qualifizierender Abschluss 1
Realschule 1
Russian Gymnasium 1
Seepferdchen 1
Smulkaus verslo paslaug? teik?jas 1
Studium, Abschluss: Diplom 1
TEE 1
TEE PLHROFORIKHS 1
TEE Pliroforikis 1
Tschechien 1
Zentrale Klassenarbeiten am Gymnasium 1
aei 1
anglu 1
auk?tasis neuniversitetinis i?silavinimas 1
elektros automatikos irenginiu specialystas 1
eniaio lykeio 3
epal 6
epas 2
gel 1
geniko lykeio 13
geniko lykeio,iek 1
highschool 1
iek 6
iek agglia 1
international baccallaureat 1
kein Zeugnis, Montessorischule ohne Benotung 1
likeio 1
lukeio 17
lykeio 13
mittlerer Schulabschluss 1
oaed 3
otek 1
profesionâlâ vidçjâ 1
sekund?¤rer realschulabschluss 1 1
smulkaus verslo mokymo tiekejas 1
smulkaus verslo paslaug? teik?jas 1
staatl. gepr. kaufm. Assistentin Fremdsprachen 1
tarptautiniu vezimu vairuotojas ekspeditorius 1
techniko lykeio 1
technikos prieziuros verslo darbuotojas 1
tee 8
tee kommotikis 1
tei 7
tel-oaed 1
tes 2
videsizglîtîba 1
vidussk.izgl. 1
vidusskola 1
vidçjâ 1
vidçjâ izglîtîba 7
vidçjâ profesionâlâ 1
vidçjâ vispârçjâ 1
vidçjâ vispârçjâ 12.klases 2
vidçjâ-speciâlâ 1
vispârçjâ vidçja 1
Á??ë?ô??é? ??ÁË ?ëç??ö??é???-Á??ë?ô??é? É?? ?ëç??ö??é??? 1
Á?É 1
Á?É ?é??í??é?ü Í??é??? 1
É?? 4
É?? ÄÇ??ÓÉ? 1
É?? ä??é??í 1
Éäé?ôé?? ó÷?ëç 1
Ë???É? 6
Ëý??é? 7
Ëý??é? ??ÁË 1
Ô?? 5
Ô?? ?ËÇ??Ö??É?ÇÓ 1
Ô?É 2
Ô?É ???íáóôé??? Á?áäç?ßá? 1
Ô?É-É?? 1
Ô?ÉÔ?ÂÁ??ÉÁ ???ÁÉÄ??ÓÇ 1
Ô?Ó 1
Ô?×Í?Ë??É?? ???ÁÉÄ??ÔÉ?? ?Ä???Á 1
á??ö?éô?? ë???é?? 1
á?é 2
áô?é 2
é?? 1
é?? ó?ö 1
ë???é? 4
ô?? 1
ô?? í?óçë??ôé?ç? 1
ô?é 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17627 0

a2_op0 Other (e.g. foreign degree): Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A2. What is the highest level of schooling you have achieved so far? (Please tick just one box) Other 2:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

a2_op1 Other (e.g. foreign degree): Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A2. What is the highest level of schooling you have achieved so far? (Please tick just one box) Other 3:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

a2_op2 Other (e.g. foreign degree): Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A2. What is the highest level of schooling you have achieved so far? (Please tick just one box) Other 4:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

A3_1a What was your grade in math in your final certificate of your previous programme? Grade (grading systems differ between countries, please check codebook for details) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A3. What was your grade in the following subjects in your final certificate of your previous programme? (Please write your grade in the space next to the subject)Grade (grading systems differ between countries, please check codebook for details)-Math:

Vrednost 20671 Frekvenca
1 863
2 2644
3 3313
4 3910
5 1979
6 996
7 566
8 367
9 154
10 207
11 196
12 246
13 245
14 272
15 284
16 200
17 158
18 115
19 84
20 42
-88 not answered 447
-77 not applicable 339
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16841 786

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

A3_1b What was your grade in math in your final certificate of your previous programme? Wasn't taught Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A3. What was your grade in the following subjects in your final certificate of your previous programme? (Please write your grade in the space next to the subject) Wasn't taught-Math:

Vrednost 21670 Frekvenca
0 Not quoted 16841
1 Quoted 339
-88 not answered 447
-77 not applicable 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17180 447

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

A3_1a_1 Previous grade: math pass Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A3. What was your grade in the following subjects in your final certificate of your previous programme? (Please write your grade in the space next to the subject) Math ( math pass):

Vrednost 22669 Frekvenca
0 fail 559
1 pass 16282
-88 not answered 447
-77 not applicable 339
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16841 786

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

A3_1a_2 Previous grade: math_comparable Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A3. What was your grade in the following subjects in your final certificate of your previous programme? (Please write your grade in the space next to the subject) Math (math_comparable):

Vrednost 23668 Frekvenca
1 1117
2 3902
3 5759
4 5504
5 539
6 20
-88 not answered 447
-77 not applicable 339
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16841 786

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

A3_2a What was your grade in your native language in your final certificate of your previous programme? Grade (grading systems differ between countries, please check codebook for details) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A3. What was your grade in the following subjects in your final certificate of your previous programme? (Please write your grade in the space next to the subject) Grade (grading systems differ between countries, please check codebook for details)-Native language:

Vrednost 24667 Frekvenca
1 760
2 2796
3 3700
4 2633
5 1839
6 1513
7 950
8 434
9 134
10 111
11 96
12 247
13 231
14 293
15 355
16 279
17 240
18 160
19 62
20 42
-88 not answered 446
-77 not applicable 306
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16875 752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

A3_2b What was your grade in your native language in your final certificate of your previous programme? Wasn't taught Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A3. What was your grade in the following subjects in your final certificate of your previous programme? (Please write your grade in the space next to the subject)Wasn't taught-Native language:

Vrednost 25666 Frekvenca
0 Not quoted 16875
1 Quoted 306
-88 not answered 446
-77 not applicable 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17181 446

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

A3_2a_1 Previous grade: native language pass Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A3. What was your grade in the following subjects in your final certificate of your previous programme? (Please write your grade in the space next to the subject)Native language (native language pass):

Vrednost 26665 Frekvenca
0 fail 124
1 pass 16751
-88 not answered 446
-77 not applicable 306
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16875 752

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

A3_2a_2 Previous Grade: native language_comparable Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A3. What was your grade in the following subjects in your final certificate of your previous programme? (Please write your grade in the space next to the subject)Native language (native language_comparable):

Vrednost 27664 Frekvenca
1 1031
2 4742
3 7289
4 3689
5 109
6 15
-88 not answered 446
-77 not applicable 306
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16875 752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

A3_3a What was your grade in your first foreign language in your final certificate of your previous programme? Grade (grading systems differ between countries, please check codebook for details) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A3. What was your grade in the following subjects in your final certificate of your previous programme? (Please write your grade in the space next to the subject) Grade (grading systems differ between countries, please check codebook for details)-First foreign language:

Vrednost 28663 Frekvenca
1 830
2 2620
3 3238
4 2497
5 1592
6 1268
7 917
8 633
9 281
10 175
11 82
12 127
13 119
14 172
15 219
16 213
17 220
18 286
19 267
20 236
-88 not answered 607
-77 not applicable 1028
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15992 1635

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

A3_3b What was your grade in your first foreign language in your final certificate of your previous programme? Wasn't taught Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A3. What was your grade in the following subjects in your final certificate of your previous programme? (Please write your grade in the space next to the subject) Wasn't taught-First foreign language:

Vrednost 29662 Frekvenca
0 Not quoted 15992
1 Quoted 1028
-88 not answered 607
-77 not applicable 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17020 607

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

A3_3a_1 Previous grade: first foreign language pass Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A3. What was your grade in the following subjects in your final certificate of your previous programme? (Please write your grade in the space next to the subject) First foreign language (first foreign language pass):

Vrednost 30661 Frekvenca
0 fail 285
1 pass 15707
-88 not answered 607
-77 not applicable 1028
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15992 1635

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

A3_3a_2 Previous grade: first foreign language_comparable Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A3. What was your grade in the following subjects in your final certificate of your previous programme? (Please write your grade in the space next to the subject) First foreign language (first foreign language_comparable):

Vrednost 31660 Frekvenca
1 1555
2 4361
3 6052
4 3739
5 264
6 21
-88 not answered 607
-77 not applicable 1028
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15992 1635

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

A4_1 Choice: The programme offered good job prospects Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A4. How important were the following aspects to you when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) The programme offered good job prospects

Vrednost 32659 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 709
2 Slightly 1921
3 Fairly 5547
4 Quite 5450
5 Very 3721
-88 not answered 279
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17348 279

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

A4_2 Choice: My previous examination grades prevented me being able to enrol on more preferable programmes Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A4. How important were the following aspects to you when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) My previous examination grades prevented me being able to enrol on more preferable programmes

Vrednost 33658 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 10205
2 Slightly 3376
3 Fairly 2136
4 Quite 1028
5 Very 573
-88 not answered 309
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17318 309

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

A4_3 Choice: My parents suggested I enrol on this programme Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A4. How important were the following aspects to you when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) My parents suggested I enrol on this programme

Vrednost 34657 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 8348
2 Slightly 3716
3 Fairly 2861
4 Quite 1494
5 Very 915
-88 not answered 293
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17334 293

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

A4_4 Choice: The occupation(s) related to the programme appealed to me Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A4. How important were the following aspects to you when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) The occupation(s) related to the programme appealed to me

Vrednost 35656 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 1296
2 Slightly 2322
3 Fairly 4168
4 Quite 5030
5 Very 4495
-88 not answered 316
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17311 316

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

A4_5 Choice: The programme provides a good foundation for further qualifications / education Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A4. How important were the following aspects to you when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) The programme provides a good foundation for further qualifications / education

Vrednost 36655 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 542
2 Slightly 1553
3 Fairly 4230
4 Quite 5751
5 Very 5277
-88 not answered 274
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17353 274

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

A4_6 Choice: My friends have chosen to undertake the same programme Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A4. How important were the following aspects to you when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) My friends have chosen to undertake the same programme

Vrednost 37654 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 6650
2 Slightly 4422
3 Fairly 3171
4 Quite 1876
5 Very 1180
-88 not answered 328
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17299 328

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

A4_7 Choice: The reputation of the programme was attractive to me Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A4. How important were the following aspects to you when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) The reputation of the programme was attractive to me

Vrednost 38653 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 2257
2 Slightly 3381
3 Fairly 5569
4 Quite 4187
5 Very 1901
-88 not answered 332
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17295 332

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

A4_8 Choice: Former teachers encouraged me to enrol on this programme Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A4. How important were the following aspects to you when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) Former teachers encouraged me to enrol on this programme

Vrednost 39652 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 11136
2 Slightly 2758
3 Fairly 1792
4 Quite 1058
5 Very 574
-88 not answered 309
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17318 309

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

A4_9 Choice: This programme was the most appropriate within a reasonable distance from my home Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A4. How important were the following aspects to you when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) This programme was the most appropriate within a reasonable distance from my home

Vrednost 40651 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 5877
2 Slightly 2918
3 Fairly 3399
4 Quite 2501
5 Very 2652
-88 not answered 280
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17347 280

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

A5_1 Sources: Teachers Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A5. How important were the following information sources when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) Teachers

Vrednost 41650 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 8561
2 Slightly 3891
3 Fairly 2813
4 Quite 1312
5 Very 805
-88 not answered 245
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17382 245

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

A5_2 Sources: Parents or family members Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A5. How important were the following information sources when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) Parents or family members

Vrednost 42649 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 3842
2 Slightly 4049
3 Fairly 4467
4 Quite 3073
5 Very 1920
-88 not answered 276
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17351 276

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

A5_3 Sources: Friends or classmates Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A5. How important were the following information sources when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) Friends or classmates

Vrednost 43648 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 5741
2 Slightly 4373
3 Fairly 4015
4 Quite 2136
5 Very 1035
-88 not answered 327
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17300 327

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

A5_4 Sources: Job centre Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A5. How important were the following information sources when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) Job centre

Vrednost 44647 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 11627
2 Slightly 2281
3 Fairly 1797
4 Quite 1031
5 Very 516
-88 not answered 375
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17252 375

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

A5_5 Sources: Informative days / fair / open days at school Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A5. How important were the following information sources when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) Informative days / fair / open days at school

Vrednost 45646 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 7113
2 Slightly 3227
3 Fairly 3158
4 Quite 2373
5 Very 1450
-88 not answered 306
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17321 306

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

A5_6 Sources: Online information and/or other public media (e.g. newspapers) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A5. How important were the following information sources when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) Online information and/or other public media (e.g. newspapers)

Vrednost 46645 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 5171
2 Slightly 3524
3 Fairly 3649
4 Quite 3047
5 Very 1946
-88 not answered 290
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17337 290

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

A5_7 Sources: An aptitude test offered by an educational establishment Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A5. How important were the following information sources when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) An aptitude test offered by an educational establishment

Vrednost 47644 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 10025
2 Slightly 3229
3 Fairly 2398
4 Quite 1126
5 Very 517
-88 not answered 332
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17295 332

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

A5_8 Sources: A previous internship or work placement (not asked in Slo) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A5. How important were the following information sources when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) A previous internship or work placement (not asked in Slo)

Vrednost 48643 Frekvenca
1 Not at all 8185
2 Slightly 2115
3 Fairly 1918
4 Quite 1843
5 Very 2093
-88 not answered 276
-77 not applicable 1197
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16154 1473

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A5_9 Sources: School counsellors or career advisors (not asked in Aus and Ger) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A5. How important were the following information sources when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) School counsellors or career advisors (not asked in Aus and Ger)

Vrednost 49642 Frekvenca
1 Not at all 5194
2 Slightly 2088
3 Fairly 1414
4 Quite 795
5 Very 459
-88 not answered 203
-77 not applicable 7474
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9950 7677

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A5_10 Sources: Training facility provider (only asked in Lat and UK) Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A5. How important were the following information sources when you were choosing your current programme? (Please tick only one box in each row) Training facility provider (only asked in Lat and UK)

Vrednost 50641 Frekvenca
1 Not at all 1826
2 Slightly 778
3 Fairly 677
4 Quite 369
5 Very 238
-88 not answered 31
-77 not applicable 13708
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3888 13739

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

A6 Have you considered any alternative programme when you were selecting your current one? Section A: Your previous programme and the transition into your current programme

A6. Have you considered any alternative programme when you were selecting your current one? (Please tick one box below)

Vrednost 51640 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 No, I didn't considered any alternative programme 5421
2 I was considering one other alternative programme 6896
3 I was considering two other alternative programmes 3344
4 I was considering three other alternative programmes 670
5 I was considering more than three alternative programmes 1143
-88 not answered 153
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17474 153

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

B1 What type of school/programme are you enrolled in? Section B: Your current programme

B1. What type of school/programme are you enrolled in? (Please tick only one)

Vrednost 52639 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 school/programme type one 7609
2 school/programme type two 3343
3 school/programme type three 4677
4 school/programme type four 1670
5 school/programme type five 31
6 school/programme type six 81
7 other 139
-88 not answered 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17550 77

Vrednosti spremenljivk od -77 do 7

B1_cor What type of school/programme are you enrolled in? Section B: Your current programme

B1. What type of school/programme are you enrolled in? (Please tick only one)

Vrednost 53638 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 school/programme type one 7681
2 school/programme type two 3372
3 school/programme type three 4707
4 school/programme type four 1661
5 school/programme type five 31
6 school/programme type six 81
7 other 39
-88 not answered 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17572 55

Vrednosti spremenljivk od -77 do 7

B1_open Other school type: Section B: Your current programme

B1. What type of school/programme are you enrolled in? (Please tick only one)Open:

Vrednost 54637 Frekvenca
-88 17508
Apdailininkas, statybininkas 1
Ausbildung 1
Ausbildung (Schule) 1
Automechanikas 1
BHS/Kulturtouristik 1
Berufsbildende h?¶here Schule/Berufsschule/Lehrlingsausbildung 2
Berufsfachschule f??r Gesundheit und Sozialwesen 1
Berufsfachschule f??r Soizial-Gesundheitswesen 1
Dailieji odos dirbiniai 1
Duale Berufsoberschule 2
Fachgymnysium f??r gesund heit und soziales 1
Fachhochschule 4
Fachhochschulreife 3
Fachoberschule und duales System 1
Fachschule 12
Fachschule f??r Soziales 3
Fachschule f??r Sozialwesen 9
H?¶here Berufsfachschule 4
H?¶here Berufsfachschule Organisation und Officemangamen´t 1
H?¶here Berufsfachschule ZW 1
H?¶here Handelsschule 3
H?¶hrere Berufsfachschule 1
HAK 2
HAS 1
HBLA 1
HIGIEN?S KOSMETIKOS KOSMETIKU 1
HTBL Pinkafeld 2
HTBLuVA Pinkafeld 1
HTL 1
HTL Maschinenbau 1
HTL grfaik und design 1
Handelsakademie 2
Handelsschule 3
Hauptchule 1
Hogwarts 1
IT 1
Ja 1
KTLA 1
KTLA + Lehre 1
KTLA und Berufsschule 1
KTLA/Lehrlingsausbildung 1
Kompiuterines technikos operatorius 1
LFS 1
Landwirtschaftliche Fachschule Edelhof 1
Maschinenbau 1
PASTATU RESTAURATORIUS 1
Pagrindinis 1
Privatschuele 1
Silberberg 2 Jhg. 1
Smulkaus verslo paslaug? teik?jas 1
Stalius 1
Triales Studium 1
Universit?¤t 1
VIDURINIS 1
Verslo paslaug? teik?jas 2
apdailininkas statybininkas 1
automechanikas 1
automobilio kebulo remontininkas 1
autoremontininkas 1
bf2 1
eine Berufsschule und eine Fachoberschule 1
fachgymnasium f??r gesundheit und soziales 1
fachhochschulreife 1
fachschule 2
gimnazija 1
htl 1
igyti pagrindini isilavinima ir igyti specelybe 1
kIRP?JO Mokymo programa 1
keine 1
ktla 1
pflegeassistenz 1
poly 1
privatschule 1
profesinio mokymo programa antrajai kvalifikacijai igyti 1
puffschule 1
suvirintojas jureivis 1
tehnikos prieziuros verslo darbuotojas 1
vadybininko padejeja 1
virejo 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17627 0

b1_op0 Other school type: Section B: Your current programme

B1. What type of school/programme are you enrolled in? (Please tick only one)Open 1:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

b1_op1 Other school type: Section B: Your current programme

B1. What type of school/programme are you enrolled in? (Please tick only one)Open 2:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

b1_op2 Other school type: Section B: Your current programme

B1. What type of school/programme are you enrolled in? (Please tick only one)Open 3:

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

B1_ISCED ISCED: What type of school/programme are you enrolled in? Section B: Your current programme

B1. What type of school/programme are you enrolled in? (Please tick only one) ISCED:

Vrednost 58633 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 ISCED 4 67
2 ISCED 4B 332
3 ISCED 3C 4041
4 ISCED 3B 4124
5 ISCED 3A 3109
6 ISCED 2 81
7 ISCED 2A 31
8 ISCED 3A, 3B or 4A 1017
9 ISCED 3B, 4A or 4B 3685
10 ISCED 3A or 3C 924
11 Other 139
-88 not answered 77
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17550 77

Vrednosti spremenljivk od -77 do 11

B2a What is the title of the programme you are enrolled on? Section B: Your current programme

B2a. What is the title of the programme you are enrolled on? (Please write the official name in the space below)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17627

b2a0 What is the title of the programme you are enrolled on? Section B: Your current programme

B2a. What is the title of the programme you are enrolled on? (Please write the official name in the space below)0

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

b2a1 What is the title of the programme you are enrolled on? Section B: Your current programme

B2a. What is the title of the programme you are enrolled on? (Please write the official name in the space below)1

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

b2a2 What is the title of the programme you are enrolled on? Section B: Your current programme

B2a. What is the title of the programme you are enrolled on? (Please write the official name in the space below)2

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

B2a_ISCO ISCO: What is the title of the programme you are enrolled on? Section B: Your current programme

B2a. What is the title of the programme you are enrolled on? (Please write the official name in the space below)ISCO

Vrednost 63628 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 11 LEGISLATORS AND SENIOR OFFICIALS 0
2 12 CORPORATE MANAGERS 102
3 13 GENERAL MANAGERS 19
4 21 PHYSICAL, MATHEMATICAL AND ENGINEERING SCIENCE PROFESSION 279
5 22 LIFE SCIENCE AND HEALTH PROFESSIONALS 7
6 23 TEACHING PROFESSIONALS 2
7 24 OTHER PROFESSIONALS 114
8 31 PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE ASSOCIATE PROFESSIONALS 3046
9 32 LIFE SCIENCE AND HEALTH ASSOCIATE PROFESSIONALS 950
10 33 TEACHING ASSOCIATE PROFESSIONALS 265
11 34 OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS 1217
12 41 OFFICE CLERKS 2303
13 42 CUSTOMER SERVICES CLERKS 588
14 51 PERSONAL AND PROTECTIVE SERVICES WORKERS 2756
15 52 MODELS, SALESPERSONS AND DEMONSTRATORS 492
16 61 MARKET-ORIENTED SKILLED AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS 258
17 62 SUBSISTENCE AGRICULTURAL AND FISHERY WORKERS 2
18 71 EXTRACTION AND BUILDING TRADES WORKERS 844
19 72 METAL, MACHINERY AND RELATED TRADES WORKERS 2151
20 73 PRECISION, HANDICRAFT, PRINTING AND RELATED TRADES WORKER 47
21 74 OTHER CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS 424
22 81 STATIONARY-PLANT AND RELATED OPERATORS 128
23 82 MACHINE OPERATORS AND ASSEMBLERS 65
24 83 DRIVERS AND MOBILE-PLANT OPERATORS 158
25 91 SALES AND SERVICES ELEMENTARY OCCUPATIONS 175
26 92 AGRICULTURAL, FISHERY AND RELATED LABOURERS 9
27 93 LABOURERS IN MINING, CONSTRUCTION, MANUFACTURING AND TRAN 1
28 01 ARMED FORCES 22
-88 not answered 1203
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16424 1203

Vrednosti spremenljivk od -77 do 28

B2b What is the total duration of this programme? (In years) Section B: Your current programme

B2b. What is the total duration of this programme? (Please write the duration in years in the space below)(In years)

Vrednost 64627 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 328
1.5 33
2 2488
2.5 345
3 7428
3.5 1183
4 3861
4.5 3
5 1058
6 4
-88 not answered 896
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16731 896

Vrednosti spremenljivk od -77 do 6

B2c In what year of your programme are you in? Section B: Your current programme

B2c. In what year of your programme are you in? (Please tick only one box)

Vrednost 65626 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 First year 6248
2 Second year 7256
3 Third year 3116
4 Fourth year 590
-88 not answered 417
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17210 417

Vrednosti spremenljivk od -77 do 4

B3_1 How many school hours per week do you spend at school? Section B: Your current programme

B3. How many school hours per week do you spend at school? (Please write the hours for an average school week). Hour(s).

Vrednost 66625 Frekvenca
1 19
2 25
3 24
4 47
5 79
6 102
6.5 2
7 243
7.5 2
8 783
8.5 5
9 321
10 225
11 160
12 583
13 404
14 355
15 141
16 413
17 86
18 256
19 41
20 180
21 34
22 58
23 88
24 94
25 402
26 40
27 53
27.5 1
28 143
28.5 1
29 158
30 1024
31 318
32 999
32.5 2
33 466
33.5 1
34 884
35 1286
36 1374
37 310
37.5 3
38 772
38.5 6
39 278
40 1024
41 33
42 132
43 76
44 18
45 164
46 79
47 58
48 61
49 32
50 21
51 1
52 9
55 3
56 4
57 1
58 1
60 15
-88 not answered 1374
-77 not applicable 1230
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15023 2604

Vrednosti spremenljivk od 1 do 60

B3_2 I attend block release. Section B: Your current programme

B3. How many school hours per week do you spend at school? (Please write the hours for an average school week). Attend block release.

Vrednost 67624 Frekvenca
-77 not applicable 0
0 Not quoted 13894
1 Quoted 3620
-88 not answered 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17514 113

Vrednosti spremenljivk od -77 do 1

B4_1 My programme ensures employment in the job market. Section B: Your current programme

B4. Now that you know your programme well, to what extent you agree with the following statements? (Please tick only one box in each row) My programme ... Ensures employment in the job market

Vrednost 68623 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 952
2 Slightly 2565
3 Fairly 5898
4 Quite 5254
5 Completely 2694
-88 not answered 264
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17363 264

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

B4_2 My programme enables me to receive a good starting salary/wage when successfully completed. Section B: Your current programme

B4. Now that you know your programme well, to what extent you agree with the following statements? (Please tick only one box in each row) My programme ...My programme enables me to receive a good starting salary/wage when successfully completed.

Vrednost 69622 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 1424
2 Slightly 3527
3 Fairly 5982
4 Quite 4465
5 Completely 1933
-88 not answered 296
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17331 296

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

B4_3 My programme provides useful practical experience for entering the workforce. Section B: Your current programme

B4. Now that you know your programme well, to what extent you agree with the following statements? (Please tick only one box in each row) My programme ...My programme provides useful practical experience for entering the workforce.

Vrednost 70621 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 523
2 Slightly 1753
3 Fairly 4811
4 Quite 6218
5 Completely 4036
-88 not answered 286
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17341 286

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

B4_4 My programme offers me a broad perspective for a professional career. Section B: Your current programme

B4. Now that you know your programme well, to what extent you agree with the following statements? (Please tick only one box in each row) My programme ...My programme offers me a broad perspective for a professional career.

Vrednost 71620 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 751
2 Slightly 2630
3 Fairly 5484
4 Quite 5275
5 Completely 3158
-88 not answered 329
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17298 329

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

B4_5 My programme prepares me well for further education and training. Section B: Your current programme

B4. Now that you know your programme well, to what extent you agree with the following statements? (Please tick only one box in each row) My programme ...My programme prepares me well for further education and training.

Vrednost 72619 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 608
2 Slightly 1951
3 Fairly 4625
4 Quite 5791
5 Completely 4363
-88 not answered 289
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17338 289

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

B4_6 My programme prepares me for starting my own business or becoming self-employed. Section B: Your current programme

B4. Now that you know your programme well, to what extent you agree with the following statements? (Please tick only one box in each row) My programme ...My programme prepares me for starting my own business or becoming self-employed.

Vrednost 73618 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 2334
2 Slightly 4037
3 Fairly 4836
4 Quite 3648
5 Completely 2484
-88 not answered 288
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17339 288

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

B4_7 My programme is recognised within society as having a good reputation. Section B: Your current programme

B4. Now that you know your programme well, to what extent you agree with the following statements? (Please tick only one box in each row) My programme ...My programme is recognised within society as having a good reputation.

Vrednost 74617 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 1092
2 Slightly 2815
3 Fairly 5692
4 Quite 4844
5 Completely 2878
-88 not answered 306
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17321 306

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

B4_8 My programme prepares me for a job that is important for society. Section B: Your current programme

B4. Now that you know your programme well, to what extent you agree with the following statements? (Please tick only one box in each row) My programme ...My programme prepares me for a job that is important for society.

Vrednost 75616 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 884
2 Slightly 2288
3 Fairly 5241
4 Quite 5110
5 Completely 3804
-88 not answered 300
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17327 300

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

B5_1 Satisfaction: Most of my classes are interesting. Section B: Your current programme

B5. This question is about your satisfaction with your school. Please indicate to what extent you agree with the following statements? (Please tick only one box in each row) Most of my classes are interesting.

Vrednost 76615 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 1107
2 Slightly 3271
3 Fairly 6619
4 Quite 4786
5 Completely 1700
-88 not answered 144
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17483 144

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

B5_2 Satisfaction: Most of my teachers are usually well prepared when teaching their subjects. Section B: Your current programme

B5. This question is about your satisfaction with your school. Please indicate to what extent you agree with the following statements? (Please tick only one box in each row) Most of my teachers are usually well prepared when teaching their subjects.

Vrednost 77614 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 741
2 Slightly 2209
3 Fairly 5277
4 Quite 5894
5 Completely 3311
-88 not answered 195
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17432 195

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

B5_3 Satisfaction: Most of my teachers are usually interested in helping me learn. Section B: Your current programme

B5. This question is about your satisfaction with your school. Please indicate to what extent you agree with the following statements? (Please tick only one box in each row) Most of my teachers are usually interested in helping me learn.

Vrednost 78613 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 964
2 Slightly 2776
3 Fairly 5468
4 Quite 5217
5 Completely 2997
-88 not answered 205
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17422 205

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

B5_4 Satisfaction: Counsellors/careers advisors are usually helpful (not asked in Aus and Ger) Section B: Your current programme

B5. This question is about your satisfaction with your school. Please indicate to what extent you agree with the following statements? (Please tick only one box in each row) Counsellors/careers advisors are usually helpful (not asked in Aus and Ger)

Vrednost 79612 Frekvenca
1 Not at all 1183
2 Slightly 1961
3 Fairly 2977
4 Quite 2271
5 Completely 1545
-88 not answered 216
-77 not applicable 7474
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9937 7690

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B5_5 Satisfaction: Information on careers and training is easily accessible at school. Section B: Your current programme

B5. This question is about your satisfaction with your school. Please indicate to what extent you agree with the following statements? (Please tick only one box in each row) Information on careers and training is easily accessible at school.

Vrednost 80611 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 1300
2 Slightly 3800
3 Fairly 6021
4 Quite 4105
5 Completely 2148
-88 not answered 253
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17374 253

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

B5_6 Satisfaction: School facilities are well maintained. Section B: Your current programme

B5. This question is about your satisfaction with your school. Please indicate to what extent you agree with the following statements? (Please tick only one box in each row) School facilities are well maintained.

Vrednost 81610 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 1795
2 Slightly 3103
3 Fairly 4989
4 Quite 4778
5 Completely 2730
-88 not answered 232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17395 232

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

B5_7 Satisfaction: The number of computers available at school is adequate for the needs of pupils. Section B: Your current programme

B5. This question is about your satisfaction with your school. Please indicate to what extent you agree with the following statements? (Please tick only one box in each row) The number of computers available at school is adequate for the needs of pupils.

Vrednost 82609 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 2089
2 Slightly 3211
3 Fairly 4421
4 Quite 4380
5 Completely 3260
-88 not answered 266
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17361 266

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

B5_8 Satisfaction: The computers at school are up to date. Section B: Your current programme

B5. This question is about your satisfaction with your school. Please indicate to what extent you agree with the following statements? (Please tick only one box in each row) The computers at school are up to date.

Vrednost 83608 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 2409
2 Slightly 3538
3 Fairly 4526
4 Quite 4056
5 Completely 2823
-88 not answered 275
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17352 275

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

B5_9 Satisfaction: My school offers enough learning and training material. Section B: Your current programme

B5. This question is about your satisfaction with your school. Please indicate to what extent you agree with the following statements? (Please tick only one box in each row) My school offers enough learning and training material.

Vrednost 84607 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 884
2 Slightly 2705
3 Fairly 5744
4 Quite 5267
5 Completely 2807
-88 not answered 220
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17407 220

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

B5_10 Satisfaction: All in all I am satisfied with the programme. Section B: Your current programme

B5. This question is about your satisfaction with your school. Please indicate to what extent you agree with the following statements? (Please tick only one box in each row) All in all I am satisfied with the programme.

Vrednost 85606 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Not at all 740
2 Slightly 1758
3 Fairly 4756
4 Quite 6126
5 Completely 4027
-88 not answered 220
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17407 220

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

B6 When you think about your programme, what statement do you agree to the most? My current programme... Section B: Your current programme

B6. When you think about your programme, what statement do you agree to the most? (Please tick only one box)

Vrednost 86605 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 will guide me to my dream job. 5173
2 is only one of several areas I am interested in 6973
3 is an alternative I didn't think of at first. 2954
4 is a compromise / temporary solution because I didn't qualif 844
5 is a compromise / temporary solution because I didn't know w 1396
-88 not answered 287
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17340 287

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

B7 Looking back, if you were to choose again would you choose the same programme? Section B: Your current programme

B7. Looking back, if you were to choose again would you choose the same programme? (Please tick only one box)

Vrednost 87604 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Definitely not 1297
2 Rather not 1781
3 Maybe 4679
4 Most likely 5510
5 Definitely 4136
-88 not answered 224
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17403 224

Vrednosti spremenljivk od -77 do 5

B8 How often have you thought about leaving your current programme? (not asked in UK) Section B: Your current programme

B8. How often have you thought about leaving your current programme? (Please tick only one box)

Vrednost 88603 Frekvenca
1 Not at all 8745
2 Rarely 3595
3 Sometimes 2691
4 Often 867
5 Very often 509
-88 not answered 227
-77 not applicable 993
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16407 1220

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

B9_1 Breaking off: I do not enjoy this programme (not asked in UK) Section B: Your current programme

B9. What were the reasons that made you think about leaving your current programme? (Please tick all boxes that apply) I don’t enjoy this programme

Vrednost 89602 Frekvenca
0 Not quoted 6194
1 Quoted 1556
-88 not answered 146
-77 not applicable 9731
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7750 9877

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B9_2 Breaking off: The programme places too high an expectation on me (not asked in UK) Section B: Your current programme

B9. What were the reasons that made you think about leaving your current programme? (Please tick all boxes that apply) The programme places too high an expectation on me (not asked in UK)

Vrednost 90601 Frekvenca
0 Not quoted 6612
1 Quoted 1143
-88 not answered 135
-77 not applicable 9737
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7755 9872

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B9_3 Breaking off: I have difficulties with my teachers (not asked in UK) Section B: Your current programme

B9. What were the reasons that made you think about leaving your current programme? (Please tick all boxes that apply) I have difficulties with my teachers (not asked in UK)

Vrednost 91600 Frekvenca
0 Not quoted 6036
1 Quoted 1721
-88 not answered 135
-77 not applicable 9735
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7757 9870

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B9_4 Breaking off: I have problems with my class-mates (not asked in UK) Section B: Your current programme

B9. What were the reasons that made you think about leaving your current programme? (Please tick all boxes that apply) I have problems with my class-mates (not asked in UK)

Vrednost 92599 Frekvenca
0 Not quoted 7032
1 Quoted 726
-88 not answered 135
-77 not applicable 9734
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7758 9869

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B9_5 Breaking off: I know of an alternative programme which may be better suited to me (not asked in UK) Section B: Your current programme

B9. What were the reasons that made you think about leaving your current programme? (Please tick all boxes that apply) I know of an alternative programme which may be better suited to me (not asked in UK)

Vrednost 93598 Frekvenca
0 Not quoted 5574
1 Quoted 2189
-88 not answered 135
-77 not applicable 9729
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7763 9864

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B9_6 Breaking off: I do not think I will earn enough money after I complete my current programme (not asked in UK) Section B: Your current programme

B9. What were the reasons that made you think about leaving your current programme? (Please tick all boxes that apply) I do not think I will earn enough money after I complete my current programme (not asked in UK)

Vrednost 94597 Frekvenca
0 Not quoted 6007
1 Quoted 1756
-88 not answered 135
-77 not applicable 9729
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7763 9864

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B9_7 Breaking off: I do not think that my career prospects are good enough after I complete my current programme (not asked in UK) Section B: Your current programme

B9. What were the reasons that made you think about leaving your current programme? (Please tick all boxes that apply) I do not think that my career prospects are good enough after I complete my current programme (not asked in UK)

Vrednost 95596 Frekvenca
0 Not quoted 6473
1 Quoted 1283
-88 not answered 136
-77 not applicable 9735
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7756 9871

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B9_8 Breaking off: I feel I am under too much stress in this programme (not asked in UK) Section B: Your current programme

B9. What were the reasons that made you think about leaving your current programme? (Please tick all boxes that apply) I feel I am under too much stress in this programme (not asked in UK)

Vrednost 96595 Frekvenca
0 Not quoted 6440
1 Quoted 1315
-88 not answered 135
-77 not applicable 9737
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7755 9872

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B9_9 Breaking off: I have family problems (not asked in UK) Section B: Your current programme

B9. What were the reasons that made you think about leaving your current programme? (Please tick all boxes that apply) I have family problems (not asked in UK)

Vrednost 97594 Frekvenca
0 Not quoted 7038
1 Quoted 719
-88 not answered 135
-77 not applicable 9735
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7757 9870

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B9_10 Breaking off: I have health problems (not asked in UK) Section B: Your current programme

B9. What were the reasons that made you think about leaving your current programme? (Please tick all boxes that apply) I have health problems (not asked in UK)

Vrednost 98593 Frekvenca
0 Not quoted 7114
1 Quoted 644
-88 not answered 135
-77 not applicable 9734
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7758 9869

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B9_11 Breaking off: The programme is too challenging/difficult for me (not asked in UK) Section B: Your current programme

B9. What were the reasons that made you think about leaving your current programme? (Please tick all boxes that apply) The programme is too challenging/difficult for me (not asked in UK)

Vrednost 99592 Frekvenca
0 Not quoted 7030
1 Quoted 725
-88 not answered 136
-77 not applicable 9736
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7755 9872

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B9_12 Breaking off: The programme is not challenging enough (e.g. too boring) (not asked in UK) Section B: Your current programme

B9. What were the reasons that made you think about leaving your current programme? (Please tick all boxes that apply) The programme is not challenging enough (e.g. too boring) (not asked in UK)

Vrednost 100591 Frekvenca
-88 not answered 135
-77 not applicable 9733
1 Quoted 913
0 Not quoted 6846
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10781 6846

Vrednosti spremenljivk od -88 do 1

B9_13 Breaking off: Other: (not asked in UK) Section B: Your current programme

B9. What were the reasons that made you think about leaving your current programme? (Please tick all boxes that apply) Other: (not asked in UK)

Vrednost 101590 Frekvenca
0 Not quoted 6229
1 Quoted 1004
-88 not answered 659
-77 not applicable 9735
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7233 10394

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

B9_13op Breaking off: Other:please tell us (not asked in UK) Section B: Your current programme

B9. What were the reasons that made you think about leaving your current programme? (Please tick all boxes that apply) Other:please tell us (not asked in UK)

Vrednost 102589 Frekvenca
*zuviel Mathe 1
-77 11254
-88 5487
???ÁÓÉÁ 1
???áóéá? 1
??berlegung ein Studium anzufangen 1
??á?é? ???áóéá? 1
?oti bie?i uz mâjâm uzdod daudz mâcîties 1
?oti daudz jâstrâdâ ar papîru, jâraksta, nav praktikas interi?çjo?as 1
?¤rger mit Kollegen & Chef 1
?–ftere Probleme auf der arbeit 1
A? nesiruo?iu palikti dabartin?s programos 1
Alle Kollegen hauen sich gegenseitig in die Pfanne.. Jeder fehler den man macht, wird auf die Goldwaage gelegt!! 1
Am Anfang war die umstellung der Arbeitszeiten etwas schwierig. 1
Andere Berufsinteressen bekommen 1
Anderes war wichtiger 1
Anfangsprobleme mit Kollegen 1
Angst vor schlechten Noten in den kommenden Schuljahren 1
Ansehen der Bevölkerung ist gering 1
Arbeit in nicht Ausbildungs entsprechenden Bereichen. (Verpacken von Lieferungen, Aufr?¤umen des Lagers etc.) 1
Arbeite lieber nur praktisch, deswegen freu ich mich auf das Praktikum. 1
Arbeitgeber nicht kompetent 1
Arbeits kilma um betrieb nicht gut 1
Arbeitsklima 2
Arbeitsklima in der Firma 1
Arbeitskolegen 1
Arbeitskollegen 2
Arbeitskollegen intregieren 1
Arbeitskollegen nicht nett 1
Arbeitskollegen nutzen einen als billige Arbeitskraft 1
Arbeitskollegen und Überstunden 1
Arbeitskolleginnen bzw. Chef 1
Arbeitsumfeld in der Firma is mangelhaft. 1
Arbeitsumfeld, Mitarbeiter 1
Arbeitszeit mehr als 10h täglich ohne ausgleich 1
Arbeitszeiten 1
Arbeitszeiten da ich keine zeit hab f??r sport 1
Aus welchen Gr??nden wollten Sie Ihre derzeitige Ausbildung abbrechen? (Bitte kreuzen Sie alle zutreffenden Antworten an) Die Ausbildung macht mir keinen Spa??. Die Ausbildung stellt zu hohe Erwartungen an mich. Ich habe Probleme mit einigen 1
Ausbeutung am Arbeitsplatz 1
Ausbilder 1
Ausbilderin 1
Ausbildung interessiert mich nur wenig!! 1
Ausbildung ist moderne Sklaverei !!! Lehrlinge werden wie billige Arbeitskr?¤fte verheizt und d??rfen nahezu jeden Samstag arbeiten!! 1
Ausbildungsberieb zu Schlecht Chef zu streng 1
Ausbildungsbetrieb gef?¤llt mir nicht 1
Ausbildungsbetrieb stellt zu hohe Erwartungen 1
Ausbildungsleiter 1
Ausbildungsstätte 1
Ausbildungsvergütung 1
Azubis werden ausgenutzt 1
B?na kartais nuobodu klausytis mokytoj? 1
BLUB 1
Basics-Fächer werden extrem vernachlässigt (Mathe, Englisch, Biologie, Chemie). Später schwierig für Studium. 1
Bedingungen des Arbeitgebers 1
Beruf gefällt mir nicht, gesundheitsschädlich 1
Berufschule 1
Besuch einer Fachoberschule 1
Betribliches Klima 1
Betrieb f?¶rdert meine Ausbildung so gut wie gar nicht. 1
Betrieb ist nicht gerecht und macht was er will mit den Lehrlingen, haltet sich nicht an die Vorschriften 1
Betrieb ist scheiße 1
Betriebliche Probleme 2
Betriebliche Probleme mit dem Chef 1
Betriebsbedingt 1
Betriebsprobleme 1
Betriebsprobleme (Stundenzahl) 1
Brachte mich einmal an meine Grenzen 1
Bundeswehr bewerben 1
CHEF !!! 1
Chef 3
Chef ist nicht in Ordnung 1
Chef mobbt mich 1
Chef nervt! 1
Chef zahlt unpünktlich 1
Da ich nicht wirklich was im Betrieb beigebacht bekomme 1
Das Anforderungsprofil der Ausbildung deckt sich nicht mit meinen F?¤higkeiten. 1
Das Unternehmen bietet keinen R??ckhalt und Unterst??tzung 1
Das Verh?¤ltnis zu meinem Ausbilder ist gest?¶rt. 1
Das interne Umfeld ( Mitarbeiter etc.) ist mieserabel. 1
Das klima und das denken der lehrer 1
Dass ich die Bef??rchtung hatte zu schlecht zu sein. 1
Demotivation 1
Der Ausbildungsbetrieb beutet die Azubis aus 1
Der Ausbildungsbetrieb ist schlecht 1
Der Betrieb stellt zu hohe Anforderungen an mich. 1
Der Lehrbetrieb ist problematisch 1
Der Lehrmeister ist sehr unqualifiziert 1
Der Unterricht ist zu langweilig gestaltet und f??hrt zu unmotiviertheit. 1
Der Weg zur Schule ist sehr lange 90 min 1
Didziause problema yra aukletoja Juociuniene. kuri izeidineja savo aukletinius mes net turim irodymu :) 1
Die Arbeiten die ich durchf??hre sind nicht meinen Erwartungen entsprechend. 1
Die Arbeitsbedigungen sind nicht optimal 1
Die Arbeitszeit st?¶rt mich ein wenig, da f??r Freizeit nicht viel Zeit bleibt und der Lohn daf??r zu niedrig ist. 1
Die Arbeitszeiten sind zu lang und zu fr??h 1
Die Arbeitszeiten und die Arbeit an sich gef?¤llt mir nicht. 1
Die Ausbildung f?¤llt mir manchmal schwer. 1
Die Ausbildung ist eigentlich ??berfl??ssig 1
Die Ausbildung ist mir zu 'unkreativ'. 1
Die Ausbildung ist nicht so interessant, wie ich sie mir vorgestellt hatte. 1
Die Ausbildung ist nicht zu schwierig, aber schwer herausfordernd 1
Die Ausbildung ist schwierig f??r mich 1
Die Ausbildung ist zu unflexibel und unkreativ. 1
Die Ausbildung verlangt meine Grenzen als Schüler zu überschreiten 1
Die Ausbildung war teilweise uninteressant 1
Die Ausbildung weckt keinerlei Interesse in mir! 1
Die Firma ist da eigentliche Problem, d.h. man wird dort nicht verstanden und man bekommt kein Verst?¤ndnis als Azubi 1
Die Firma ist nicht die passende. 1
Die Lehrer h?¶ren niemanden zu 1
Die Motivation f??r mehrere F?¤cher fehlt 1
Die Qualit?¤t des von dem Ausbildungsbetrieb vermittelten Wissens l?¤sst zu w??nschen ??brig. 1
Die Schule ist weit von meinem Wohnort entfernt, au??erdem ist nur das Abitur f??r meinen weiteren Bildungsgang wichtig. F??r andere Schulen bin ich jedoch mit 25 Jahren zu alt. Daher bin ich mehr oder weniger gezwungen, bei genau dieser Ausbildung zu bl 1
Die Schule ist zu weit von meiner Heimat entfernt (60km, 1,5 Std mit dem Bus) 1
Die atmosph?¤re auf der Arbeit passt mir und auch anderen meist nicht 1
Die faulen Mitarbeiter sind die Probleme 1
Die mitarbeiter sind rassistich, wissen sie ich binn negger 1
Die verst?¤ndnis manscher Themen ist sehr schwierig 1
Differenzen mit dem Arbeitgeber 1
Difficult Lessons 1
Doofe Arbeitszeiten 1
Drogenprobleme 1
Druck, Arbeitszeiten 1
Durch den Stress dachte ich nur im 1. Lj. daran. Jetzt nicht mehr. 1
Eigene dummheit 1
Einstellung der Lehrer 1
Es gibt innerbetriebliche Probleme, vorallem im sozialen Bereich 1
Es herrscht ein nicht so gutes Betriebsklima. 1
Es interessiert mich einfach nicht! 1
Es war eine Notlösung 1
Es wird zu wenig Wissen vermittelt 1
F??r meinen Traumberuf brauche ich einen anderen Abschlu?? 1
Falsch eingesetzt im Betrieb,daher die n?¶tigen Beruflichen erfahrungen nur am rande sammeln k?¶nnen 1
Falscher Ausbildungsbetrieb 1
Familiengründung 1
Financial Problems 1
Finanzielle Probleme, um am Berufsschulunterricht teilzunehmen. 1
Firma 1
Firma ist scheiße 1
Firma sprich Chef gef?¤llt mir nicht 1
Firmen bedingt 1
Firmenprobleme 1
Frima ist nicht sehr gut, f?¶rdert Auszubildende nicht wirklich und man wird st?¤ndig gemobbt 1
Galvoju apie kita specialybe. 1
Gastronomie ist gleichzeitig eine hunderprozentige körperliche und geistige Belastung 1
Gehalt, Arbeitsdauer 1
Gesellen stressen rum 1
Gewisse Lehrer br??llen nur herum, zieht mich runter 1
Gro??e Probleme mit meinem EX-Chef 1
Gründe auf der Arbeit, nicht in der Schule 1
Gurke geht mir auf den geist 1
Habe bereits eine Ausbildung 1
Hatte Probleme mit den Arbeitskollegen 1
Hatte Propleme mit meinen vergangenen Kollegen 1
Heimweh 2
Hin und wieder bin ich mir nicht sicher ob ich doch was anderes machen hätte sollen 1
Hohe k?¶rperliche Belastung 1
I have 2 jobs, no time 1
I have a job 1
I have problem in some subjects 1
I wanted another program 3
I would prefer hair styling if such a class existed in EPAL 1
I'm 25 years old and school seems boring to me 1
I'm not sure for this occupasion, it does not inspire me enough 1
I'm tired from my work 1
I'm working many hours 1
Ich absolviere seit nun mehr als 2 Monaten meine Ausbildung zum B??rokaufmann in der Montage einer anderen Firma 1
Ich bekomme keine Unterstützung zum Lehrgeld 1
Ich bin ganz zufrieden mit meiner Ausbildung. 1
Ich bin mir nicht sicher, ob dies die richtige Ausbildung f??r mich ist 1
Ich denke es gibt Ausbildungen die besser zu mir passen würden 1
Ich erwarte mir mehr 1
Ich finde die Schule nicht so gut 1
Ich gehe noch zur Schule !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1
Ich h?¤tte im Nachhinein lieber die Ausbildung Systemintegrator gew?¤hlt. 1
Ich habe ??ber eine andere Ausbildung nachgedacht im nachhinein 1
Ich habe Probleme in der Firma 1
Ich habe Probleme mit dem Unternehmen. 1
Ich habe Probleme mit einigen vorgesetzten 1
Ich habe Probleme mit meinem Ausbildungsbetrieb/Kollegen/Vorgesetzten. 1
Ich habe Probleme mit meiner Chefin 1
Ich habe einfach keine Lust mehr. 1
Ich habe gemerkt das dieser Beruf mich gar nicht interessiert 1
Ich habe gemerkt das ich etwas anderes machen m?¶chte 1
Ich habe h?¶here Anspr??che 1
Ich habe keine Ausbildung, sch?¶?¶?¶r 1
Ich habe teils Probleme mit meinem Gesellen 1
Ich habe zu wenig Zeit für andere Dinge 1
Ich komme mit dem Küchenchef nicht klar 1
Ich komme mit meiner Ausbilderin nicht zurecht. Ich habe schon meine 3Ausbilderin 1
Ich m?¶chte den Studiengang Zahnmedizin studieren 1
Ich m?¶chte einen Beruf aus??ben 1
Ich musste dem Betrieb wechseln, da der alte Betrieb im Sinne der Ausbildung nicht kompetent war 1
Ich möchte arbeiten 1
Ich möchte meine Ausbildung nicht abbrechen 1
Ich verdiene 5 Jahre kein Geld. 1
Ich w??rde lieber studieren. 1
Ich weiss nicht ob es die richtige Ausbildung f??r mich ist 1
Ich werde in der Firma nicht gut ausgebildet. 1
Ich will nicht in dem Ausbildungsgebiet bleiben 1
Ich würde die Ausbildung nie abbrechen 1
Im Betrieb Stress gehabt 1
In diesem Beruf bin ich nach meiner Ausbildung ,,Selbst?¤ndig'. D.h. ich verdiene anfangs keinen Festlohn sondern nur auf Provisionsbasis. 1
Inhalte des Lehrplan 1
Innerbetriebliche Umstrukturierungen 1
Ist eine vorbereitung zur US-Army gehen den da ist der Beruf sehr gut gebraucht. 1
Ist manchmal öde 1
Jeffrey 1
Juk mokytojai neprofesionalai, kad pad?t? mum ka?k± pasiekti ateityje, jie gali tik patarti, bet to ma?a.. 1
KAI KURIOS PAMOKOS NUBODZIOS 1
Kann sie nicht mehr bezahlen! 1
Kartais manau, kad paprastoje mokykloje pagrindini? dalyk? , kaip lietuvi?, matematika, angl?, i?mokyt? geriau 1
Kein Interesse an Wirtschaft. 1
Kein Mensch kümmert sich um Auszubildende 1
Kein bock 1
Kein erhalt von Lohn, da schulische Ausbildung 1
Kein gutes Verh?¤ltnis mit Arbeitskolegen 1
Kein wirkliches System innerhalb der Firma sowie meiner Ausbildung 1
Keine 1
Keine ausreichende Unterst??tzung vom Betrieb 1
Kitoje perogramoje ismokciau nauju dalyku 1
Klassenklima 1
Klima in der Firma ist schrecklich, man wird als Azubi nicht ernstgenommen. 1
Kollegen 3
Kollegenproblem, Arbeitsproblem 1
Konflikte 1
Konflikte mit Geschäftsleitung 1
Kontraproduktive Lernleistung 1
Kostenfaktor 1
Küchenchef 1
LBS Eggenburg 1
Laiko stoka darbui u?sienyje 1
Lehrbetrieb (Chefin) 1
Lehrer die unfair benoten 1
Lehrer haben was gegen die sch??ler.. 1
Lehrer können nicht gut erklären 1
Lehrgehalt reicht nicht aus f??r Azubis mit Haushalt und Auto 1
Lehrlingsausbilderin im Betrieb kümmert sich nicht um die Lehrlinge 1
Lehrlingsausbildnerprobleme 1
MAN PROGRAMA TINKA 1
Man darf zu wenig im Betrieb arbeiten 1
Man lernt kaum etwas in den Berufsschulen 1
Man nepatinka mano mokymosi specialybe 1
Man wird meistens wie der letzte Arsch behandelt. Mann ist Arbeiter, statt einer der Ausbildung macht 1
Manche Dinge finde ich zu langweilig, wo ich mir denke, dass ein anderer Beruf sch?¶ner und spa??iger w?¤re. 1
Manche F?¤cher sind zu langweilig f??r mich 1
Manche Lehrer sind unf?¤hr 1
Manchmal kein Spaß 1
Mann wird behandelt wie der letzte Depp 1
Mein Betrieb ist schei??e. 1
Mein Chef behandelt mich scheisse und ich bekomme noch weniger als alle anderen 1
Mein Chef nutzt mich nur aus 1
Mein Lehrer mobbt mich ! 1
Mein Werkstattlehrer hat einen Hass auf mich ! 1
Meine Arbeitskollegen sind richtige Arschl?¶cher, sodass ich den spass an dem Beruf verloren habe.. 1
Meine Faulheit deprimiert mich zunehmend, obwohl die Schule sehr gute M?¶glichkeiten f??r mich bietet, mich weiterzuentwickeln, aber das geht nur mit guten Noten. Ohne eigene Lernmotivation geht dies nicht und es ist eigentlich sinnlos die Zeit 'abzusitz 1
Meine Firma ist ausbildungstechnisch nicht die beste 1
Meine Klassenlehrerin ist ein garstiges Biest und mein Sportlehrer ??bermotiviert 1
Meine Mutter ist krank und brauch mehr unterst??tzung. 1
Meister unsympathisch 1
Mich interessiert eine andere Ausbildung 1
Mir fehlt es an Motivation/Begeisterung. 1
Missverst?¤ndnisse im Betrieb 1
Mit einer Ausbildung h?¤tte ich mehr Berufserfahrung und h?¤tte meiner Meinung nach schon mehr erreicht. 1
Mobbimg auf Arbeit 1
Mobbing 1
Mobbing im Betrieb 1
Mobbing im vorherigen Ausbildungsbetrieb 1
Mobbing ovn Vorgesetzten 1
Mobbing von Arbeitskollegen 1
Mobbing von Kollegen 1
Mobbing weil Frau 1
Mokytoja labai sudetingai dësto profesijos programa ,da?niausiai labai sudëtingomis frazëmis kuriu neina suprasti. 1
Motivation 1
Motivationstechnisch 1
N?ra tam tikru darbo çrankiu 1
Negalvojiu 1
Negalvoju apie programos palikim± 1
Negalvoju palikti specialybes 1
Nein 1
Never?ia 1
Nicht das richtige f??r mich 1
Nicht viel Geld 1
Nimmt zuviel Zeit in anspruch. 1
No Ausbildus ike habeuns! Spastis xD Opfertest :D 1
Noreciau mokintis kyta programa 1
Norisi isbandyti ka nors labiau patinkancio sau 1
Oft zu langweilig, Lehrer unmotiviert 1
Pasiilgstu pie?imo pamok? dail?s gimnazijoje 1
Passt nicht wirklich zu mir 1
Planuoju isvaziuot i uzseni. 1
Pr?¤senzstudium Universit?¤t 1
Private Probleme 1
Problem im Betrieb 1
Problem mit Arbeitskollegen 1
Problem mit dem Ausbilder 1
Problem mit kollegen 1
Probleme AG 2
Probleme Betrieb 1
Probleme am Arbeitsplatz 1
Probleme auf der Arbeit 1
Probleme im Ausbildungsbetrieb 1
Probleme im Betrieb 2
Probleme im Betrieb selber 1
Probleme im Kollegium 1
Probleme in der Arbeitsstelle 1
Probleme in der Ausbildungsst?¤tte 1
Probleme in der Firma 3
Probleme in der Kanzlei 1
Probleme in der firma 1
Probleme mit Arbeitskollegen 3
Probleme mit Ausbilderin 1
Probleme mit CHef und Chefin 1
Probleme mit Chef 8
Probleme mit Chef/ Kolleginnen 1
Probleme mit Chefin/ Kollegen 1
Probleme mit Kollegen 3
Probleme mit Kollegin, alle zu viel verlangt von mir 1
Probleme mit Kolleginnen 1
Probleme mit Mitarbeitern 3
Probleme mit Vorgesetzten (mobbing) 1
Probleme mit dem Ausbilder 1
Probleme mit dem Ausbildungsbetrieb 1
Probleme mit dem Chef 3
Probleme mit dem Laden 1
Probleme mit dem Lehrbetrieb 1
Probleme mit dem Unterrichtsmaterial 1
Probleme mit den Arbeitskollegen, Ausbildungsplan wird nicht 'bearbeitet' 1
Probleme mit den Arbeitskollegen. Ein gutes Betriebsklima interessiert meine Vorgesetzten nicht ausreichend. 1
Probleme mit den Ausbildenden Personen (im Betrieb) 1
Probleme mit den Kollegen und mit der ganzen Arbeitssituation 1
Probleme mit den Vorgesetzten 1
Probleme mit den anderen Angestellten 1
Probleme mit der Chefin 1
Probleme mit der marktleiterin 1
Probleme mit einer Person in meiner ersten Abteilung 1
Probleme mit kolegen 1
Probleme mit kollegen und dem chef 1
Probleme mit manchen Arbeitskollegen 1
Probleme mit meinem Arbeitgeber 1
Probleme mit meinem Ausbilder 1
Probleme mit meinem Ausbilder. 1
Probleme mit meinen ehem Ausbildungsleiter 1
Probleme mit meiner Meisterrin 1
Probleme mti Kollegen, aber jetzt innerhalb des Betriebes geklärt 1
Prokurist ist unmenschlich! 1
Qualität der BS Mollard 1
Restaurantleiterin hintergeht Menschen( sie ist falsch) 1
Schlechte ??bernahme 1
Schlechte Arbeitszeiten 1
Schlechter Lehrbetrieb 1
Schlechter ausbildungsbetrieb 1
Schlechtes Klima 1
Schule 1
Schule ist zu schwer 1
Schule und ??BL sind oft 'asozial' auf Deutsch gesagt 1
Schule und Betrieb passen nicht zusammen 1
Schule zu weit weg 1
Schule/Studium 1
Schulinhalte teilweise zu schwierig. Zus?¤tzlich starkes Tempo. 1
Schwangerschaft 1
Schwierigkeiten im umgang mit Menschen 1
Sehnsucht nach den Freunden in der vorigen Schule 1
Sehr zeitintensiv mit Schule und Hausaufgaben 1
Sekina kelionës i? mokyklos ir ç mokykl? 1
Sekina kelionës á mokykla ir i? mokyklos. 1
Seniorchef nervt 1
Sprache 1
Starker Stress von Chef und Meister 1
Stress mit Kollegen 1
Stress mit einen Arbeitskollegen 1
Stress, Motivation l?¤sst nach 1
Stressig aber ertragbar. 1
Stressige arbeitskollegen 1
Strikes 1
Studium 2
Studium (evtl.) 1
TEACHERS DO NOT HELP 1
TRANSPORTATION 1
Theoretische Probleme 1
Turiu balta korta 1
Um Abitur zu machen 1
Um einen anderen Weg einzuschlagen und doch noch zu meinem eigentlichen Traumberuf - ohne Umwege - zu kommen. 1
Um t?¤glich Autos zu waschen brauche ich keine Ausbildung !? 1
Umfang Arbeitszeiten 1
Umgang mit Auszubildenden mangelhaft 1
Unpassendes Verhalten meiner Kollegen 1
Unsicher ob es die richtige Wahl war 1
Unsicherheit darüber, wie mein zukünftiger Werdegang sein wird 1
Unstimmigkeiten mit dem Chef usw. 1
Unternehmensbedingt 1
Vater geworden 1
Vater und Sohn Betreib! Nicht immer einfach! 1
Vereinbarung Kind/Job; finanzieller Aspekt W?„HREND der Ausbildung 1
Verhaltensklima gegen??ber chef u Meister 1
Verkaufen verkaufen verkaufen 1
Verpflichtungen zuhause 1
Verstehe mich mit dem Vorgesetzen nicht gut 1
Verwarnungen (5) 1
Visada norejau tureti nuosava triratuka 1
Wegen der Praxis und der Probleme in der der Praxis. 1
Wegen mein emaligen chef 1
Wegen meinem Betrieb 1
Weil es nicht das richtige f??r mich ist 1
Weil jeder Chef es anders haben will und die sich selbst nicht einig sind 1
Weil mann Keine Finanzielle Verg??tung bekommt! 1
Wenig lernstoff in der Firma 1
Ziemlich viel Stre?? weniger Freizeit 1
Ziemlich viel stress mit dem Chef 1
Zu Langes arbeiten (7uhr bis 19 uhr) arbeiten wo nicht zum beruf geh?¶ren z.b Rasen M?¤hen, streichen 1
Zu hohe Entfernung (Wohnort Ausbildungsort), die Kosten daraus 1
Zu wenig Gehalt (RVA) 1
Zustände auf der Arbeit sind schlecht! 1
Zwischen Marktleiter und Azubi stimmt die Chemie gar nicht. 1
ab und zu hat man mal kein Bock mehr 1
ab und zu sehr viel zu lernen! 1
aber nur weil der Chef mich nicht gerecht behandelt 1
affenzirkus 1
aizrauj kaut kas cits, bet ?o programmu atstâju kâ pamatprofesiju 1
alles Bullshit !!!!!!!!! 1
alles langweilig 1
am anfang kamm alles auf einmal und was ich gemacht habe ,hab ich gedacht das ich alles falsch gemacht habe 1
ander muti 1
andere Berufsinteressen 1
andere Interessen entwickelt 1
andere Talente 1
andere Vorstellungen gehabt 1
anfangs zu stressig 1
anfängliche Schwierigkeiten 1
apkârtçjâ tauta ?oti ir domîga. Slikta matemâtikas skolotâja. 1
apnikums 1
apostasi 1
arbeiten die nicht berufsbezogen sind werden d??rchgef??hrt, sonntags arbeiten werden nicht bezahlt und keine ??berstunden werden gegeben und wird als arbeitserhaltendema??nahme geregelt 1
atrodas tâlu no mâjâm 1
atsibosta vazineti 1
auch andere Ausbildungen wären sehr interessant 1
aus Kollegialengründen 1
bad teachers, they dont know their subjects 1
bei der Ausbildung verdient man zu wenig! 1
bekomme zu wenig geld w?¤hrend der ausbildung 1
berufschule is da gr?¶??te schei?? 1
betrib 1
betrieb is unprofessionell 1
betrieb ist nicht gut 1
betriebliche Gründe 1
bija un varb?t ir ?oti pievilcîga alternatîva 1
bin in einer Tochter Firma!! 1
bin zu lange an dieser schule 1
bislang waren die Ausbilder Psychopathen und wollten einem nicht beibringen (nur niedrige Arbeiten erledigen lassen) 1
bl?¶de gesllen 1
brauk?ana uz ârzemçm 1
bumsen 1
chef 1
chef macht probleme 1
cheffin -.- 1
cia mokaus,kad uzbaigt 12 klasiu programa manes visiskai nedomina 1
da etwas anderes mich vielleicht mehr interessiert 1
da?reiz ilgojos pçc mâjâm 1
da?âm mâcîbu stundâm 1
darba piedâvâjumus ârzemçs 1
darbs 1
daudz jâdara pa?mâcîbas ce?â 1
daudzi priek?meti nav piemçroti ?ai programmai 1
demotivierende Chefs 1
den antexei 1
den einai toso apodotiko oso pisteue.. 1
den tha afiso to programma 1
der Ausbildungsplatz stellt zu hohe Erwartungen 1
der Lehrmeister ist sehr unqualifiziert 1
der lehrnstoff ist zu schwer 1
der schulweg ist sehr weit 2
die Anw?¤lte sind zu launisch und haben an allem was auszusetzen 1
die Arbeitszeiten sind zu lang 1
die Ausbildung nutzt einen nur aus 1
die FALSCHE Ausbildung 1
die Firma 1
die Lehrer beonten nach Sympathie und sind somit nicht objektiv. 1
die ausbildung kann manchmal zu stressig werden 1
dienesta viesnîca 1
dienesta viesnîca nav labâ stâvoklî 1
distance reasons 1
dolgo?asen 2
domiuosi kita sritimi,negu esama programa.Esu menink?, o ne verslinink?. 1
domâju, ka ir citas interesantâkas programmas 1
doties uz ârzemçm 1
durch komplette Umstellung, da ich ein Junge bin 1
dçl drauga gribas pamest programmu un iet mâcîties tuvâk vi?am 1
economic reasons 1
ein neuer Beruf, der mich interessiert 1
einzelne Konflikte mit den Kollegen 1
es findet kaum ordentlicher Unterricht statt 1
es gibt keine Grund 1
es gibt probleme mit einer kollegin bei der arbeit 1
es gäbe eine kürzere Variante 1
es interessiert mich einfach nicht mehr. 1
es ist gro??teils fad 1
es ist keine Teamfähigkeit in meiner Praxis vorhanden 1
es passt nicht zu mir 1
es wird zu viel erwartet 1
esu labai talentingas 1
eventueller Umzug 1
evt. Chefin 1
f??hle mich unwohl in dem betrieb 1
falls ich sitzen bleiben sollte, will ich noch mal wiederholen 1
falscher betrieb 1
finanses 1
finanziell Benzingeld 1
finanzielle Gr??nde 1
finanzielle Gründe, nebenbei arbeiten ist begrenzt, wegen Zeit 1
fixe Lehrstelle 1
freizeit 1
früh aufstehen 1
galimybe po 12 klasi? stoti ç auk?t±j± mokykl± 1
gar nicht 1
genitalien verkleinerung 1
gr?ti apvienot ar darbu 1
gr?tîbas ar zinâ?anâm vairâkos priek?metos 1
gribu strâdât 1
gribçju mâcîties citu profesiju 1
gribçtu pastiprinâtas mâcîbas matemâtika, fizika 1
gute weiterbildungsm?¶glichkeiten, doch zu wehnig gehalt...ben?¶tige seminare und kann sie nicht bezahlen...wird in der zukunft finanziell schlecht aussehen 1
h?¤tte lieber direkt studieren sollen 1
hab Angst meine Ausbildung nicht zu schaffen. 1
habe einen Ausbildungsplatz in einem Betrieb bekommen 1
hohe berufliche Belastung 1
hoher Zeitaufwand, da lernbegleitend 1
hosen 1
ich bin dumm 1
ich dachte ich k?¶nnte den anforderungen in bezug auf schulischen kenntnissen die f??r die pr??fung ben?¶tigt werden nicht gerecht werden 1
ich denke immer, dass ich es nicht schaffen würde 1
ich f??hle mich dabei nicht wohl 1
ich h?¤tte doch lieber erst das abitur gemacht 1
ich habe 3Mal den betrieb gewechselt 1
ich habe mir die Ausbildung interessanter vorgestellt 1
ich habe probleme mit Arbeitskollegen 1
ich habe probleme mit arbeitskollegen 1
ich kan mich nicht so entfalten wie ich es will 1
ich komm mit meinen chefs nicht klar 1
ich komme mit ein paar arbeitskollen nicht so gut klar 1
ich lerne nicht genug 1
ich lerne zu wenig im Betrieb 1
ich m?¶chte eher etwas praktisches erlernen 1
ich mit den ausbildern im salon nicht zurecht komme. ausbildung im ??bertragenensinne gleich null 1
ich möchte gar nicht abbrechen 1
ich nixe ausbildung 1
ich verstehe alle Ausbildungsinhalte aber es ist zu viel und dadurch zu stressig 1
ich werde in jeder Hinsicht ausgenommen 1
ich werde sowieso studieren 1
ich will jetzt Geld 1
ich will nicht abbrechen 2
ich wollte meine ausbildung nie abbrechen 1
iespçja braukt uz ârzemçm 1
iespçjama pârvâk?anâs uz citu valsti 1
ir gr?ti mâcîties to ko Tu neizvçlies, bet citu iespçju nav. 1
ir gr?tîbas ar da?iem mâcîbu priek?metiem 1
ir gr?tîbas ar da?iem priek?metiem 1
ir kas cits, kas tomçr interesç vairâk 1
ir problçmas ar apmaksu 1
ir problçmas ar vecâko kursu meitençm 1
ir programmas kuras nepiecie?amâkas un aktuâlâkas darba tirg? 1
ist nicht mein Traumberuf 1
ist nicht sehr abwechslungsreich 1
ist sehr weit weg von zu hause :( 1
jokios priezastys nevercia palikti 1
jâiet strâdât 1
kA 1
kein Geld 1
kein Interesse 1
kein bock auf lernen 1
kein bock den ganzen tag zu hockn 1
kein gutes Verhältnis zu Chefin und Kollegen 1
keine 1
keine Gr??nde 1
keine Mädchen 1
keine anforderungen in allen Bereichen!!! 1
keine faire Behandlung 1
keinen Bock 1
kenkia sveikatai 1
klase galetu buti geresne,daug draugiskesne 1
klases biedri 1
klases biedri, krievi 1
klasesbiedru dç? gr?ti mâcîties 1
kolektyvas nera labai geras 1
komm mit den anderen sch??lern nicht klar sie moppen mich pausen los will nicht mehr kann nicht mehr 1
krîze 1
kursa biedru kaitinâ?ana 1
kâdu laiku bija apnicis mâcîties 1
la la la 1
laba 1
labai ma?ai praktinio darbo 1
labas iespejas citâ valstî 1
lack of another technical school in my region 1
lack of time 1
laika tr?kums,kad jâveic darbi 1
leistungssport 1
likâs ka nevare?u beigt skolu, slikts garastâvoklis ari 1
luck of teachers 1
luck of time 1
m?¶chte nun einen anderen Job nach der Schule machen 1
ma?os perspektyvos toliau ástoti mokytis mano specialybës 1
man ?ajâ skolâ apmierina pilnîgi viss 1
man ist der arsch des betriebes 1
man ji visiskai tinka 1
man patinka si progtama 1
man patîk ?î programma 1
man sâk kaitinât kopmît?u ber?ana 1
man wird nicht "ausgebildet" sondern "arbeitet" nur 1
man wird nicht ernst genommen und wahrscheinlich keine ??bernahme -.- 1
manche sitzen nur rum und bekommen das doppelte Gehalt w?¤hrend ich mich totarbeite und nix krieg 1
manchmal ist es schwierig und zweifel kommen auf ob man es schafft 1
manchmal keine lust mehr gehabt 1
manchmal wegen Arbeitszeiten 1
manchmal überfordert (Kind u. Schule) 1
mane viska tenkina 1
manes nevercia niekas galvoti apie programos palikima 1
mano mieste n?ra pakankamai didelis specialybi? asortimentas 1
many years 1
matemâtika 1
matemâtika, kura man nekad neb?s vajadzîga, piebâ?vienu vârdu sakot galvu ar nevajadzîgâm lietâm, kâ arî vçsture, kura ir 100 reizes pârrakstîta un es zinu, ka tâ nav patiesa 1
mein Chef ist unmenschlich 1
mein betrieb ist beschissen 1
mein sitznachbar spukt mir in mein pausenbrot, und die anderen moppen mich ohne pause. 1
mit der Chefin Probleme 1
mit der Fachhoschulreife h?¤tte ich ebensogute chancen gahabt. Jodoch werde ich letztendlich den Abschliss der 13. Klasse zu erreichen, weil ich mir ??ber mein Berufliches Ziel noch nicht sicher im klaren bin. 1
mit mein gesch?¤ftsf??hrer komme ich net so gut klar 1
mobbing auf der arbeit 1
mokausi, del vidurinio issilavinimo 1
moky?iausi normalioje vidurin?je mokykloje 1
mokytoja durna ekonomikos 1
monotone Arbeit 1
more hours of practice 1
my job does not allow 3
mögliche Lehre 1
n?ra 1
naudas tr?kumi 1
nav 1
nav interesanti, tr?kst visâdi pasâkumi, sports un meitenes 1
nav meite?u 1
nava 1
ne da se mi toliko delat 1
ne dobim prakti?nega znanja 1
ne man atimesne kita parofesija 1
ne mano pasaukimas 1
ne morem ve? na gimnazijo 1
neapmierina dienesta viesnîcas apstak?i 1
neapmierina skolotâju attieksme 1
neatitinka mokimosi laikas 1
neenakovrednost med u?enci 1
neesmu îsti piemçrota programmai. Neatbilst manam nâkotnes biznesa plâna îsteno?anai. 1
negalvoju apie tai 1
nekila man tokiu minciu 1
nekâdi iemesli 1
nelabai ka mokina 1
nenumanau 1
nepaliksiu 1
nepatîk 1
nepatîk citi priek?meti 1
nepatîk vadîba,sistçma,pasâkumi 1
nepietiek lîdzek?i 1
nepotrebni predmeti 1
nera 1
nera mokytoju kurie tai moka 1
nervig 1
netiku lîdzi pârçjiem 1
never?ia 1
neydomus juodadarbiu darbas be pinigu 1
nezinu vai visu laiku vçlos strâdât ?ajâ programmâ, vai ?î programma paredzçta man 1
ni dovolj svobode pri ustvarjanju 1
nicht genug Arbeitsauftr?¤ge, die man durchl?¤uft 1
nicht kreativ 1
nicht schnell genug eingelebt 1
nicht umbedingt der beruf den ich mein ganzes leben machen will. 1
noriu isvykti kuo toliau is sios salies 1
nur saubermachen,immer unbezahlte ??berstunden 1
ob?asno zaradi u?enja 1
ocene 2
oddaljenost od šole 1
odnos u?iteljev do dijakov je nespoštljiv 1
oft ungerechte behandlung der chefs 1
oft zu anstrengend 1
oikonomikoi 1
otrajâ gadâ sajutu aicinâjumu, krasi at?íirîgu programmu 1
par maz brîvdienu 1
parcel?anâ? uz citu valsti 1
partiell zu stressig 1
parâdîjâs vçlme nodarboties ar citu interesantâku un perspektîvaku darbu 1
pasirinkau ?i± program± ,nes toji ç kuri± nor?jau eiti buvo tik po 12klasi? 1
per daug laiko uzima 1
personal reasons 1
personîgi iemesli 1
persönliche Probleme 1
posvetil bi se športni karieri 1
praktische Ausbildung zu gering, keine Zeit der Auszubildenden 1
prehitro gre naprej in premalo razlage 1
premalo strokovnega znanja dolo?enih u?iteljev 1
private gr??nde, denkweise....schon etwas ?¤lter 1
probleme 1
probleme mit Chefin 1
probleme mit alten chef 1
probleme mit dem chef 2
probleme mit dem chef (mobbing) 1
probleme mit der Chefin 1
probleme mit kollegen 1
probleme mit kollegen; arbeitszeiten 1
probleme mit meinen arbeitskollegen 1
problçmas izbraukât uz skolu 1
profesijas mai?a 1
profesorji ne znajo razlagat (aranžerstvo-še vedno ni? ne vem o tem pojmu) 1
program me sploh ne veseli! Ne zanima! 1
program ni tak, kot sem pri?akovala 1
program sem si druga?e predstavljala 1
program zahteva visoko tehnologijo in posledi?no tudi zelo drage programe in opremo 1
programma îsti nesaista 1
programmâ pârâk daudz darbu vienlaicîgi 1
psychische Probleme 1
pârâk izstiepta varçja saîsinât lîdz 3.gadiem 1
pârâk lielas izmaksas 2
pârâk tâlu no mâjâm 1
pârâk tâlu no mâjâm, dârgs ce?? 1
reizçm nesanâk nekas 1
salîdzino?i sare??ita, bet mâca bezjçdzîgas lietas, kas reâli netiek pielietotas un programma pati par sevi ir novecojusi 1
scheis Lehrer 1
schlechtes Arbeitsklima 1
schlechtes Betriebsklima 1
schlechtes arbeitverh?¤ltnis 1
schulnoten 1
schwierigkeiten in der schule. 1
schwul 1
sehr lange Arbeitszeit 1
seit der Ausbildung gesundheitliche Probleme wegen der Ausbildung 1
si programa normali 1
skola kâ stroika 1
skolas vadîba 1
skolotaju attieksme 1
skolotâji un kojâs problçmas 1
slabe ocene 1
slabi u?itelji stroke 1
slikta apmâcîba vidusskolas priek?metos 1
slikts garastâvoklis 1
slinkums 2
sports 1
st?¤ndig alleine, manchmal ??berfordert!! 1
steht noch nicht fest, ob ich ins zweite Jahr komme 1
stinklangweilig 1
stipendija 1
stojau i pardevejas o sdabar turiu buti prekybos vadybininke 1
stosiu y muzikos koncervatorija 1
stress mit mitarbeitern... 1
stundas ilgst ilgi un reti 1
sunki materialine padetis 1
sunku ç j± susikoncentruoti 1
sâk apnikt 1
teachers are not well educated 1
teachers do not have interest for their lessons 1
teilweise sehr hohe anforderungen 1
teilweise stress mit dem chef 1
teilweises Desintresse 1
the distance 1
the school is far away from my house 1
time pressure 2
truksta idomesniu pamoku 1
tâlu no dzîvesvietas 1
tâpat turpina?u; man vienkâr?i neizdodas tas ko daru, jo es pati pietiekami daudz ar sevi nestrâdâju! 1
um feld der arbeit 1
unglaublich eint?¶nig/langweilig 1
uninteressant 1
unkoordinierte Firma 1
unmenschlicher umgang beleidigung, erniedrigung 1
unmotivierte Lehrer 1
uzsienis bet kolkas neglaiu isvykti 1
v?asih dobim 1 in me zgrabi panika. 1
vajag tâlu braukt 1
valodas problçmas 1
varb?t nevajadzçja izvçlçties profesionâlu izglîtîbu. 1
veliko ur 1
veraltete Uterrichtsmethoden 1
viel Druck in der Firma 1
viel drecksarbeit 1
viel zum Lernen 1
viele verabscheuen den beruf und lassen beligge spr??che fallen 1
vielleicht wäre etwas anderes besser gewesen 1
vienkâr?i uznâk besis 1
we have problems with our school building and we do not learn what we have to learn 1
wegen ??berweisung vom geld 1
wegen Arbeitsstelle 1
wegen Firma 1
wegen Lehrbetrieb 1
wegen den Arbeitskollegen 1
wegen den Arbeitszeiten 1
wegen des Betriebes und der Chefität 1
weil friesure einfach ausgen??tzt werden von koleginen und chef.... 1
weil ich andere vorstellungen habe 1
weil ich gerne schon mein eigenes Geld verdienen w??rde 1
weit vom Wohnort entfernt 1
wen ich zu viel ficke tut der arsch weh 1
will ich gar nicht? 1
wir werden sehr stark ??berfordert habe auch sehr oft mal mit meiner cheffin gehabt, z.B st?¤ndiges durarbeiten, nach der karnkenschein 1 woche durscharbeiten als strafe das mann krank war indem sinne!!! 1
wird zu wenig angesehen 1
wiskas ok 1
wollte selbst Geld verdienen 1
working reasons 1
wünschenswert wäre eine bessere Schule 1
zanimajo me še druge stvari 1
zaradi denarja 1
zastarel program 1
zems lîmenis (vivusskolâ) 1
zu anstrengende kunden 1
zu gro??e Entfernung von der Heimat 1
zu hart f??rs ganze leben 1
zu lange Arbeitszeiten (08:30 - 19:00) 1
zu lange Ausbildung 1
zu lange arbeitszeiten im betrieb (55 stunden ) in der woche 1
zu montone Arbeiten und Berufsschule ist f??r einen Abiturienten ??berhaupt nicht f?¶rderlich, da man meistens rumgammelt, da das Wissen, welches vermittelt wird,bis auf die berufsspezifischen Sachen zu 80% bereits am Gymnasium gelehrt worden ist. 1
zu schlechten nc f??r traumberuf 1
zu unfreundliche kollege 1
zu viel Arbeit, nur 1 Tag die Woche frei, Arbeitskollegen lassen ihre schlechte Laune an mir aus 1
zu viel Stress 1
zu viel stress 1
zu viel stress zu lange arbeiten 1
zu viel theoretischer Lernstoff 1
zu viele Stunden in der woche, die Lehrerinnen verlangen zu viel 1
zu viele Unterrichtsstunden 1
zu wenig Disziplin 1
zu wenig Freizeit 2
zu wenig Freizeit im Beruf 1
zu wenig Gehalt 1
zu wenig Geld 2
zu wenig Geld in den Ausbildungsjahren 1
zu wenig Kontakt mit anderen Menschen 1
zu wenig Lohn 1
zu wenig Praxis 1
zu wenig Verdienst 1
zu wenig bezahlt 1
zu wenig lehrgeld. komme nicht mit jedem ausbilder klar 1
zur wenig Freizeit 1
zurück zum Bund 1
zuviel r?¤derwechsel fast nur r?¤derwechsel im betrieb und immer nur die lehrlinge . Gesellen machen fast keine r?¤der bei uns im betrieb. 1
zuviele klassenkameraden 37!!!! 1
zwischenmenschl. Probleme mit dem ersten Ausbilder 1
Ä?í ??Ü?÷??í ??ëëÝ? ?Ýó?é? ???áóßá? ?éá á?ôü ô? ??ü??á??á 1
Überstunden 2
Überstunden (wenig Freizeit, Arbeitskollegen lästern über andere und diese auch) 1
Überstunden mit Kind! 1
Überstunden, eine hohe Flexibilität wird nicht gedankt 1
še drugi interesi 1
šport 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17626

b9_130 Breaking off: Other:please tell us (not asked in UK) Section B: Your current programme

B9. What were the reasons that made you think about leaving your current programme? (Please tick all boxes that apply) Other:please tell us (not asked in UK)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

b9_131 Breaking off: Other:please tell us (not asked in UK) Section B: Your current programme

B9. What were the reasons that made you think about leaving your current programme? (Please tick all boxes that apply) Other:please tell us (not asked in UK)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

b9_132 Breaking off: Other:please tell us (not asked in UK) Section B: Your current programme

B9. What were the reasons that made you think about leaving your current programme? (Please tick all boxes that apply) Other:please tell us (not asked in UK)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 0

C1a_1a What was your grade in maths in the last school year of your current programme? Grade (grading systems differ between countries, please check codebook for details) Section C: Acquired Knowledge

C1a. What was your grade in the following subjects in the last school year of your current programme? (Please write your grade in the space next to the subject) Grade (grading systems differ between countries, please check codebook for details)

Vrednost 106585 Frekvenca
1 784
2 1523
3 1646
4 2891
5 1605
6 954
7 596
8 363
9 160
10 167
11 148
12 205
13 180
14 218
15 194
16 165
17 136
18 106
19 61
20 58
-88 not answered 934
-77 not applicable 4533
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12160 5467

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

C1a_1b What was your grade in maths in the last school year of your current programme? Wasn't taught Section C: Acquired Knowledge

C1a. What was your grade in the following subjects in the last school year of your current programme? (Please write your grade in the space next to the subject) Wasn't taught

Vrednost 107584 Frekvenca
0 Not quoted 12160
1 Quoted 3013
-88 not answered 934
-77 not applicable 1520
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15173 2454

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

C1a_1a_1 Current grade: math pass_current Section C: Acquired Knowledge

C1a. What was your grade in the following subjects in the last school year of your current programme? (Please write your grade in the space next to the subject) math pass_current

Vrednost 108583 Frekvenca
0 fail 407
1 pass 11753
-88 not answered 934
-77 not applicable 4533
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12160 5467

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

C1a_1a_2 Current grade: math_comparable_current Section C: Acquired Knowledge

C1a. What was your grade in the following subjects in the last school year of your current programme? (Please write your grade in the space next to the subject) math_comparable_current

Vrednost 109582 Frekvenca
1 1020
2 2294
3 3904
4 4535
5 388
6 19
-88 not answered 934
-77 not applicable 4533
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12160 5467

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C1a_2a What was your grade in your native language in the last school year of your current programme? Grade (grading systems differ between countries, please check codebook for details) Section C: Acquired Knowledge

C1a. What was your grade in the following subjects in the last school year of your current programme? (Please write your grade in the space next to the subject) Grade (grading systems differ between countries, please check codebook for details)

Vrednost 110581 Frekvenca
1 1040
2 2075
3 2138
4 1905
5 1532
6 1416
7 938
8 456
9 134
10 105
11 108
12 176
13 189
14 212
15 270
16 209
17 172
18 124
19 60
20 57
-88 not answered 929
-77 not applicable 3382
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13316 4311

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

C1a_2b What was your grade in your native language in the last school year of your current programme? Wasn't taught Section C: Acquired Knowledge

C1a. What was your grade in the following subjects in the last school year of your current programme? (Please write your grade in the space next to the subject) Wasn't taught

Vrednost 111580 Frekvenca
0 Not quoted 13316
1 Quoted 1825
-88 not answered 929
-77 not applicable 1557
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15141 2486

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

C1a_2a_1 Current grade: native language pass_current Section C: Acquired Knowledge

C1a. What was your grade in the following subjects in the last school year of your current programme? (Please write your grade in the space next to the subject) native language pass_current

Vrednost 112579 Frekvenca
0 fail 170
1 pass 13146
-88 not answered 929
-77 not applicable 3382
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13316 4311

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

C1a_2a_2 Current grade: native language_comparable_current Section C: Acquired Knowledge

C1a. What was your grade in the following subjects in the last school year of your current programme? (Please write your grade in the space next to the subject) native language_comparable_current

Vrednost 113578 Frekvenca
1 1260
2 3340
3 5321
4 3225
5 154
6 16
-88 not answered 929
-77 not applicable 3382
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13316 4311

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C1a_3a What was your grade in your first foreign language in the last school year of your current programme? Grade (grading systems differ between countries, please check codebook for details) Section C: Acquired Knowledge

C1a. What was your grade in the following subjects in the last school year of your current programme? (Please write your grade in the space next to the subject) Grade (grading systems differ between countries, please check codebook for details)

Vrednost 114577 Frekvenca
1 979
2 1746
3 1804
4 1817
5 1319
6 1271
7 993
8 668
9 298
10 141
11 70
12 115
13 102
14 141
15 183
16 171
17 170
18 222
19 184
20 204
-88 not answered 1012
-77 not applicable 4017
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12598 5029

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

C1a_3b What was your grade in your first foreign language in the last school year of your current programme? Wasn't taught Section C: Acquired Knowledge

C1a. What was your grade in the following subjects in the last school year of your current programme? (Please write your grade in the space next to the subject) Wasn't taught

Vrednost 115576 Frekvenca
0 Not quoted 12598
1 Quoted 2464
-88 not answered 1012
-77 not applicable 1553
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15062 2565

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

C1a_3a_1 Current grade: first foreign language pass_current Section C: Acquired Knowledge

C1a. What was your grade in the following subjects in the last school year of your current programme? (Please write your grade in the space next to the subject) first foreign language pass_current

Vrednost 116575 Frekvenca
0 fail 220
1 pass 12378
-88 not answered 1012
-77 not applicable 4017
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12598 5029

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

C1a_3a_2 Current grade: first foreign language_comparable_current Section C: Acquired Knowledge

C1a. What was your grade in the following subjects in the last school year of your current programme? (Please write your grade in the space next to the subject) first foreign language_comparable_current

Vrednost 117574 Frekvenca
1 1554
2 3204
3 4574
4 3046
5 197
6 23
-88 not answered 1012
-77 not applicable 4017
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12598 5029

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C1b What was your average final grade on your last report / school year in your current programme? Grade (grading systems differ between countries, please check codebook for details) (not asked in UK) Section C: Acquired Knowledge

C1b. What was your average final grade on your last report /school year in your current programme? (Please write your average grade in the space below)

Vrednost 118573 Frekvenca
1 681
2 2425
3 2612
4 780
5 790
6 1567
7 1583
8 707
9 216
10 109
11 98
12 169
13 203
14 270
15 300
16 243
17 175
18 134
19 65
20 24
-88 not answered 1848
-77 not applicable 2628
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13151 4476

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

C1b_int1 Current grades: overall pass_current (not asked in UK) Section C: Acquired Knowledge

C1b. What was your average final grade on your last report /school year in your current programme? (Please write your average grade in the space below) overall pass_current (not asked in UK)

Vrednost 119572 Frekvenca
0 fail 75
1 pass 13076
-88 not answered 1848
-77 not applicable 2628
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13151 4476

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

C1b_int2 Current grades: overall_comparable_current (not asked in UK) Section C: Acquired Knowledge

C1b. What was your average final grade on your last report /school year in your current programme? (Please write your average grade in the space below) overall_comparable_current (not asked in UK)

Vrednost 120571 Frekvenca
1 886
2 4131
3 6686
4 1373
5 62
6 13
-88 not answered 1848
-77 not applicable 2628
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13151 4476

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C1c How would you rate this final grade in comparison to other pupils in your class? Section C: Acquired Knowledge

C1c. How would you rate this final grade in comparison to other pupils in your class? (Please tick only one box)

Vrednost 121570 Frekvenca
1 Way below average 437
2 Below average 1372
3 Average 7560
4 Above average 4523
5 Way above average 1382
-88 not answered 1006
-77 not applicable 1347
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15274 2353

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C2_1 Study behaviour: I strive for the highest possible marks. Section C: Acquired Knowledge

C2. To what extent do you agree with the following characteristics that apply to your study behaviour? (Please tick only one box in each row) I strive for the highest possible marks.

Vrednost 122569 Frekvenca
1 Not at all 1117
2 Slightly 2671
3 Fairly 5149
4 Quite 5056
5 Completely 3402
-88 not answered 232
-77 not applicable 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17395 232

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C2_2 Study behaviour: It is important for me to fully understand what I have to do/learn. Section C: Acquired Knowledge

C2. To what extent do you agree with the following characteristics that apply to your study behaviour? (Please tick only one box in each row) It is important for me to fully understand what I have to do/learn.

Vrednost 123568 Frekvenca
1 Not at all 380
2 Slightly 1730
3 Fairly 4549
4 Quite 5920
5 Completely 4790
-88 not answered 258
-77 not applicable 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17369 258

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C2_3 Study behaviour: I want to make a good impression on my teachers by achieving good grades. Section C: Acquired Knowledge

C2. To what extent do you agree with the following characteristics that apply to your study behaviour? (Please tick only one box in each row) I want to make a good impression on my teachers by achieving good grades.

Vrednost 124567 Frekvenca
1 Not at all 2629
2 Slightly 3532
3 Fairly 5002
4 Quite 3839
5 Completely 2363
-88 not answered 262
-77 not applicable 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17365 262

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C2_4 Study behaviour: I want to make a good impression on potential employers by achieving good grades. Section C: Acquired Knowledge

C2. To what extent do you agree with the following characteristics that apply to your study behaviour? (Please tick only one box in each row) I want to make a good impression on potential employers by achieving good grades.

Vrednost 125566 Frekvenca
1 Not at all 1283
2 Slightly 2008
3 Fairly 3749
4 Quite 5250
5 Completely 5071
-88 not answered 266
-77 not applicable 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17361 266

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C2_5 Study behaviour: I want to keep up with my fellow pupils. Section C: Acquired Knowledge

C2. To what extent do you agree with the following characteristics that apply to your study behaviour? (Please tick only one box in each row) I want to keep up with my fellow pupils.

Vrednost 126565 Frekvenca
1 Not at all 2691
2 Slightly 3110
3 Fairly 4667
4 Quite 4274
5 Completely 2637
-88 not answered 248
-77 not applicable 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17379 248

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C2_6 Study behaviour: I enjoy learning. Section C: Acquired Knowledge

C2. To what extent do you agree with the following characteristics that apply to your study behaviour? (Please tick only one box in each row) I enjoy learning.

Vrednost 127564 Frekvenca
1 Not at all 3747
2 Slightly 4535
3 Fairly 5103
4 Quite 2553
5 Completely 1424
-88 not answered 265
-77 not applicable 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17362 265

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C2_7 Study behaviour: I am interested in practical subjects. Section C: Acquired Knowledge

C2. To what extent do you agree with the following characteristics that apply to your study behaviour? (Please tick only one box in each row) I am interested in practical subjects.

Vrednost 128563 Frekvenca
1 Not at all 611
2 Slightly 1573
3 Fairly 3918
4 Quite 5421
5 Completely 5873
-88 not answered 231
-77 not applicable 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17396 231

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C2_8 Study behaviour: I am interested in general subjects (e.g. maths, foreign language) Section C: Acquired Knowledge

C2. To what extent do you agree with the following characteristics that apply to your study behaviour? (Please tick only one box in each row) I am interested in general subjects (e.g. maths, foreign language)

Vrednost 129562 Frekvenca
1 Not at all 2572
2 Slightly 4649
3 Fairly 5834
4 Quite 2999
5 Completely 1316
-88 not answered 257
-77 not applicable 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17370 257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C3 How would you rate the amount of practical training within your programme? Section C: Acquired Knowledge

C3. How would you rate the amount of practical training within your programme? (Please tick only one box)

Vrednost 130561 Frekvenca
1 Poor 1058
2 Fair 2366
3 Average 5392
4 Good 7100
5 Excellent 1543
-88 not answered 168
-77 not applicable 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17459 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

C4 All in all, how much time in the average school week do you study outside school (e.g. homework or preparation for school)? Section C: Acquired Knowledge

C4. All in all, how much time in the average school week do you study outside school (e.g. homework or preparation for school)? (Please tick only one box)

Vrednost 131560 Frekvenca
1 No time at all 3687
2 Up to two hours 6585
3 Up to four hours 3705
4 Up to eight hours 2164
5 Up to twelve hours 720
6 Up to sixteen hours 269
7 More than sixteen hours 297
-88 not answered 200
-77 not applicable 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17427 200

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

C5_1 Average day: Spending time with friends or peers (e.g. socialising) (not asked in UK) Section C: Acquired Knowledge

C5. How much time on an average day do you usually spend doing the following things? If you don’t do certain things daily, please estimate how much time it is if you distribute on each day. (Please tick only one box in each row) Spending time with friends or peers (e.g. socialising)

Vrednost 132559 Frekvenca
1 No time at all 1010
2 Up to one hour 2216
3 One hour until up to two hours 2810
4 Two hours until up to three hours 2885
5 Three hours until up to four hours 2143
6 Four hours or more 5291
-88 not answered 279
-77 not applicable 993
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16355 1272

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C5_2 Average day: Reading books (not asked in UK) Section C: Acquired Knowledge

C5. How much time on an average day do you usually spend doing the following things? If you don’t do certain things daily, please estimate how much time it is if you distribute on each day. (Please tick only one box in each row) Reading books (not asked in UK)

Vrednost 133558 Frekvenca
1 No time at all 8082
2 Up to one hour 5009
3 One hour until up to two hours 1824
4 Two hours until up to three hours 754
5 Three hours until up to four hours 336
6 Four hours or more 315
-88 not answered 314
-77 not applicable 993
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16320 1307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C5_3 Average day: Watching television (not asked in UK) Section C: Acquired Knowledge

C5. How much time on an average day do you usually spend doing the following things? If you don’t do certain things daily, please estimate how much time it is if you distribute on each day. (Please tick only one box in each row) Watching television (not asked in UK)

Vrednost 134557 Frekvenca
1 No time at all 1995
2 Up to one hour 4112
3 One hour until up to two hours 4324
4 Two hours until up to three hours 2920
5 Three hours until up to four hours 1408
6 Four hours or more 1561
-88 not answered 314
-77 not applicable 993
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16320 1307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C5_4 Average day: Undertaking paid work (not related to your programme) (not asked in UK) Section C: Acquired Knowledge

C5. How much time on an average day do you usually spend doing the following things? If you don’t do certain things daily, please estimate how much time it is if you distribute on each day. (Please tick only one box in each row) Undertaking paid work (not related to your programme) (not asked in UK)

Vrednost 135556 Frekvenca
1 No time at all 9660
2 Up to one hour 1720
3 One hour until up to two hours 1237
4 Two hours until up to three hours 1067
5 Three hours until up to four hours 704
6 Four hours or more 1873
-88 not answered 373
-77 not applicable 993
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16261 1366

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C5_5 Average day: Exercising (not asked in UK) Section C: Acquired Knowledge

C5. How much time on an average day do you usually spend doing the following things? If you don’t do certain things daily, please estimate how much time it is if you distribute on each day. (Please tick only one box in each row) Exercising (not asked in UK)

Vrednost 136555 Frekvenca
1 No time at all 3604
2 Up to one hour 5289
3 One hour until up to two hours 3521
4 Two hours until up to three hours 1931
5 Three hours until up to four hours 926
6 Four hours or more 1098
-88 not answered 265
-77 not applicable 993
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16369 1258

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C5_6 Average day: Social networking (not asked in UK) Section C: Acquired Knowledge

C5. How much time on an average day do you usually spend doing the following things? If you don’t do certain things daily, please estimate how much time it is if you distribute on each day. (Please tick only one box in each row) Social networking (not asked in UK)

Vrednost 137554 Frekvenca
1 No time at all 2617
2 Up to one hour 5376
3 One hour until up to two hours 3283
4 Two hours until up to three hours 2014
5 Three hours until up to four hours 1227
6 Four hours or more 1853
-88 not answered 264
-77 not applicable 993
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16370 1257

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C5_7 Average day: Surfing the Internet (not asked in UK) Section C: Acquired Knowledge

C5. How much time on an average day do you usually spend doing the following things? If you don’t do certain things daily, please estimate how much time it is if you distribute on each day. (Please tick only one box in each row) Surfing the Internet (not asked in UK)

Vrednost 138553 Frekvenca
1 No time at all 2162
2 Up to one hour 5582
3 One hour until up to two hours 3417
4 Two hours until up to three hours 2132
5 Three hours until up to four hours 1261
6 Four hours or more 1801
-88 not answered 279
-77 not applicable 993
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16355 1272

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C5_8 Average day: Playing computer games (not asked in UK) Section C: Acquired Knowledge

C5. How much time on an average day do you usually spend doing the following things? If you don’t do certain things daily, please estimate how much time it is if you distribute on each day. (Please tick only one box in each row) Playing computer games (not asked in UK)

Vrednost 139552 Frekvenca
1 No time at all 8699
2 Up to one hour 3150
3 One hour until up to two hours 1744
4 Two hours until up to three hours 1118
5 Three hours until up to four hours 600
6 Four hours or more 998
-88 not answered 325
-77 not applicable 993
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16309 1318

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C5_9 Average day: Undertaking voluntary work (not asked in UK) Section C: Acquired Knowledge

C5. How much time on an average day do you usually spend doing the following things? If you don’t do certain things daily, please estimate how much time it is if you distribute on each day. (Please tick only one box in each row) Undertaking voluntary work (not asked in UK)

Vrednost 140551 Frekvenca
1 No time at all 12015
2 Up to one hour 2066
3 One hour until up to two hours 1020
4 Two hours until up to three hours 608
5 Three hours until up to four hours 295
6 Four hours or more 337
-88 not answered 293
-77 not applicable 993
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16341 1286

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C5_10 Average day: Doing something creative (not asked in UK) Section C: Acquired Knowledge

C5. How much time on an average day do you usually spend doing the following things? If you don’t do certain things daily, please estimate how much time it is if you distribute on each day. (Please tick only one box in each row) Doing something creative (not asked in UK)

Vrednost 141550 Frekvenca
1 No time at all 9389
2 Up to one hour 3360
3 One hour until up to two hours 1643
4 Two hours until up to three hours 935
5 Three hours until up to four hours 485
6 Four hours or more 562
-88 not answered 260
-77 not applicable 993
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16374 1253

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C5_11 Average day: Caring for someone else (not asked in UK) Section C: Acquired Knowledge

C5. How much time on an average day do you usually spend doing the following things? If you don’t do certain things daily, please estimate how much time it is if you distribute on each day. (Please tick only one box in each row) Caring for someone else (not asked in UK)

Vrednost 142549 Frekvenca
1 No time at all 9366
2 Up to one hour 3081
3 One hour until up to two hours 1596
4 Two hours until up to three hours 863
5 Three hours until up to four hours 509
6 Four hours or more 916
-88 not answered 303
-77 not applicable 993
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16331 1296

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C5_12 Average day: To commute from home to school (and back) (not asked in UK) Section C: Acquired Knowledge

C5. How much time on an average day do you usually spend doing the following things? If you don’t do certain things daily, please estimate how much time it is if you distribute on each day. (Please tick only one box in each row) To commute from home to school (and back) (not asked in UK)

Vrednost 143548 Frekvenca
1 No time at all 2601
2 Up to one hour 7884
3 One hour until up to two hours 3510
4 Two hours until up to three hours 1153
5 Three hours until up to four hours 507
6 Four hours or more 718
-88 not answered 261
-77 not applicable 993
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16373 1254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

C6a The following questions are about paid work that is not part of your programme. Have you worked for payment during the last year outside your programme (e.g. work that is not part of the completion of the programme)? Section C: Acquired Knowledge

C6a. The following questions are about paid work that is not part of your programme. Have you worked for payment during the last year outside your programme (e.g. work that is not part of the completion of the programme)? (Please tick only one box)

Vrednost 144547 Frekvenca
-77 not applicable 0
1 Yes, I work regularly. 3729
2 Yes, but I only work during the holidays. 4522
3 No 9079
-88 not answered 297
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17330 297

Vrednosti spremenljivk od -77 do 3

C6b_1 On average, how many hours per week do you work (during school year)? Section C: Acquired Knowledge

C6b. On average, how many hours per week do you work (during school year)? (Please tick only one box)

Vrednost 145546 Frekvenca
0.5 1
1 46
1.5 7
2 132
2.5 3
3 92
3.5 3
4 159
4.5 5
5 156
5.5 1
5.7 1
6 137
6.5 2
7 62
7.5 3
8 220
8.5 3
9 54
9.5 1
10 253
11 25
12 125
12.5 2
13 13
14 39
15 107
15.5 1
16 121
17 6
17.5 2
18 43
19 9
20 198
21 12
22 8
23 7
24 65
25 66
26 7
27 5
28 19
30 111
31 1
32 34
33 3
34 7
35 69
36 29
36.5 1
37 13
37.5 6
38 38
38.5 41
39 25
39.5 1
40 345
40.5 1
41 6
42 22
42.5 1
43 10
44 6
45 57
46 8
47 1
48 39
49 3
50 68
51 3
52 3
52.5 3
53 1
54 4
55 19
56 13
57 1
58 2
60 30
62 1
64 1
65 2
66 1
67 1
70 6
72 1
75 1
79 1
80 3
-88 not answered 989
-77 not applicable 13374
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3264 14363

Vrednosti spremenljivk od 0.5 do 80

C6b_2 I work more during the holidays. Section C: Acquired Knowledge

C6b. On average, how many hours per week do you work (during school year)? (Please tick only one box) I work more during the holidays.

Vrednost 146545 Frekvenca
0 Not quoted 1880
1 Quoted 1007
-88 not answered 230
-77 not applicable 14510
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2887 14740