Družbeni profil študentov Slovenije, 2005

Basic Study Information

ADP - IDNo: STUD05
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_STUD05_V1
Main author(s):
 • Flere, Sergej
Co-workers:
 • Fištravec, Andrej
 • Lavrič, Miran
 • Tavčar Krajnc, Martina
 • Klenovšek, Tomaž
 • Klajnšek, Rudi
 • Šipuš, Klavdija
Data file producer:
PefMB - Pedagoška fakulteta v MB, Univerza v Mariboru, Oddlek za sociologijo (Ljubljana, Maribor, Koper; april 2005)

Funding agency:

Študentska organizacija Slovenije

Project number:

no information

Series:
 • STUDMB/Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru 2002

  Raziskava Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru je serija petih anketnih raziskav in je bila načrtovana predvsem kot osnova za vodenje študentske politike študentske organizacije Univerze v Mariboru. Raziskava se izvaja na letni ravni. Temeljni namen raziskave je definiranje stanja vseh najpomembnejših indikatorjev študentskega življenja na mariborski univerzi.

Study Content

Keywords:

dohodki študenta, poraba študenta, odnos do posameznih družbenih skupin, problemi mladih, zanimanje za politiko, prosti čas, vrednote, pogoji študija, študijski material in študijska literatura, dejavniki študijske izbire, obiskovanje študijskih predavanj, izpitno pedagoška problematika, uspešnost študija, socialni pogoji študija, zadovoljstvo s študijskim procesom, percepcija kakovosti študija, študij v tujini, poznavanje bolonjskega procesa, percepcija zaposlitvenih možnosti, informiranost študentov in uporaba medijev, uporaba interneta, tiskani mediji, radio in televizija, javna podoba ŠOS, javna podoba ŠOULJ, ŠOUM in ŠOUP, študentski boni, ocena študentskih prireditev, udeležba na študentskih športnih prireditvah, etnična distanca, stereotipi, duhovnost, obiskovanje verskih obredov, fakulteta študija, demografija

Keywords ELSST:
MLADOSTNIK , MLADINSKA KULTURA, VREDNOTA, MLADINSKA ORGANIZACIJA, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, PROSTI ČAS, UPORABA MNOŽIČNIH MEDIJEV

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
demografske značilnosti
socialne in gmotne razmere študentskega življenja
izpitno-pedagoška problematika
informiranost in uporaba množičnih medijev
javna podoba študentskih organizacij in povezanih aktivnosti
vrednotne in politične orientacije
prosti čas, šport, zdravje in spolnost
religioznost


Abstract:

Temeljni namen raziskave je ugotavljanje stanja pomembnih indikatorjev študentskega življenja na treh slovenskih univerzah, ter umeščanje dobljenih rezultatov v širše družbene razmere in procese. Rezultati raziskave naj bi služili predvsem kot osnova za oblikovanje študentske politike Študentske organizacije Slovenije, ki bo celostno reševala študentsko problematiko. V tokratni raziskavi je nekoliko obsežnejši vprašalnik, v katerem so dodana vprašanja o medijski pokritosti študentskega prostora in o javni podobi dejavnosti treh študentskih organizacij ter vprašanja o študentskih prireditvah.

Methodology


Collection date: april 2005 - maj 2005
Date of production: april 2005
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Redni in izredni študentje dodiplomskega študija vseh treh univerz, vpisani v študijskem letu 2004/2005.

Excluded:

Študenti, ki v času anketiranja niso bili prisotni na fakulteti oz. v predavalnici. Študenti z absolventskim stažem.

Data collected by:

Oddelek za sociologijo na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru

Sampling procedure:

Ne-slučajno vzorčenje. Kvotni vzorec. Oblikovan je bil vzorec, ki bi na vsaki od fakultet zajel vsaj 50 respondentov. Ta vrednost je bila privzeta kot metodološki minimum, na podlagi katerega bi bilo narejeno indikativno sklepanje glede stanja na ravni populacije posamezne fakultete. V ta namen je bilo (z vidika racionalnosti vzorca) potrebno zajeti sorazmerno manjši delež populacije večjih fakultet, kar je bilo za potrebe statistične analize uravnovešeno s pomočjo uteževanja podatkov. Zaradi sorazmerno visoke heterogenosti študentske populacije je bil uporabljen kvotni tip vzorca, ki zagotavlja sorazmerno zastopanost vseh segmentov osnovnega skupka. V raziskovalni praksi velja, da reprezentativnost zagotavlja že manjše število kvotnih kriterijev, če so ti seveda pravilno izbrani. V tej raziskavi je vzorec temeljil na kvotnih kriterijih spola, letniku in fakulteti študija. Zadostiti kvotnemu kriteriju spola je zelo pomembno, saj ta pomembno vpliva na mnoge ključne spremenljivke, ki so obravnavane v raziskavi. Med redno vpisanimi študenti na vseh treh univerzah je bilo leta 2004 približno 58% deklet in 42% fantov. Pri tem je bilo spolno razmerje v korist ženskega spola na ljubljanski univerzi 58:42, na Univerzi v Mariboru 55:45, in na Univerzi na Primorskem 77:23. Vsa ta razmerja so do odstotne točke natančno zajeta tudi v vzorcu. Letnik študija je elementaren kriterij, kjer se kažejo procesi zorenja populacije, spremembe v njenem odnosu do obravnavni problematik, razlike glede njenega družbenega položaja v smislu nadaljevanja socialne selekcije idr. Vzorec zajema 31% študentov prvega, 24% študentov drugega, 23% študentov tretjega in 22% študentov četrtega letnika. Univerza in fakulteta študija je prav tako pomemben kriterij, saj tri slovenske univerze privlačijo populacijo ne samo iz različnih regij, temveč obstajajo pomembne razlike tudi glede družbeno-ekonomskega porekla študentov. Na Univerzi v Ljubljani je bilo v letu 2004 vpisanih 72%, na Univerzi v Mariboru 25%, na Univerzi na Primorskem pa 3% vseh rednih študentov in študentk. Naš vzorec v celoti odseva to porazdelitev. Natančno je upoštevana tudi številčna porazdelitev študentov po posameznih fakultetah znotraj vsake od treh univerz. Takšen pristop je zahteval izjemno obsežen vzorec, ki je zajel skupaj 3.340 anketirancev, kar predstavlja približno 7% vseh redno vpisanih študentov in študentk v šolskem letu 2004/05.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevana anketa.

Weighting:

Utež je generirana glede na podatke statističnega urada o številu redno vpisanih študentov na posamezni univerzi v letu 2003/2004. Za podrobnosti kontaktirajte avtorja ali ADP. Podatki so obteženi po fakulteti študija.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: STUD05 - Družbeni profil študentov Slovenije [datoteka podatkov], 2005

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 360
 • number of units: 3341

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

Weight Utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3341 0 0.336 3.741 1 0.505

Valid range from 0.33638736904486 to 3.74141701488375

Univerza Univerza

Value 22 Frequency
1 Univerza v Ljubljani 2198
2 Univerza v Mariboru 996
3 Univerza na Primorskem 147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3341 0 1 3

Valid range from 1 to 3

q1 Ce bi lahko še enkrat izbiral študij, ali bi se odlocil enako? ZAČENJAMO Z VPRAŠANJI, KI SE NANAŠAJO NA SPLOŠNE POGOJE ŠTUDIJA.

1. ČE BI LAHKO ŠE ENKRAT IZBIRAL SVOJ ŠTUDIJ, ALI BI SE DANES ODLOČIL ENAKO?

Value 31 Frequency
1 Da 1960
2 Mogoce, ne vem 890
3 ne 393
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3243 98 1 3

Valid range from 1 to 3

Weight Utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3341 0 0.336 3.741 1 0.505

Valid range from 0.33638736904486 to 3.74141701488375

Univerza Univerza

Value 2359 Frequency
1 Univerza v Ljubljani 2198
2 Univerza v Mariboru 996
3 Univerza na Primorskem 147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3341 0 1 3

Valid range from 1 to 3

q1 Ce bi lahko še enkrat izbiral študij, ali bi se odlocil enako? ZAČENJAMO Z VPRAŠANJI, KI SE NANAŠAJO NA SPLOŠNE POGOJE ŠTUDIJA.

1. ČE BI LAHKO ŠE ENKRAT IZBIRAL SVOJ ŠTUDIJ, ALI BI SE DANES ODLOČIL ENAKO?

Value 3358 Frequency
1 Da 1960
2 Mogoce, ne vem 890
3 ne 393
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3243 98 1 3

Valid range from 1 to 3

q2 Lastne poklicne zelje KATERI DEJAVNIKI SO NAJBOLJ VPLIVALI NA TVOJO IZBIRO ŠTUDIJA?

2. Moje lastne poklicne želje

Value 4357 Frequency
1 Sploh ni vplivalo 150
2 Malo je vplivalo 463
3 Precej je vplivalo 1122
4 Zelo mocno je vplivalo 1550
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3285 56 1 4

Valid range from 1 to 4

q3 Poklic oceta KATERI DEJAVNIKI SO NAJBOLJ VPLIVALI NA TVOJO IZBIRO ŠTUDIJA?

3. Poklic očeta

Value 5356 Frequency
1 Sploh ni vplivalo 2629
2 Malo je vplivalo 414
3 Precej je vplivalo 179
4 Zelo mocno je vplivalo 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3279 62 1 4

Valid range from 1 to 4

q4 Poklic matere KATERI DEJAVNIKI SO NAJBOLJ VPLIVALI NA TVOJO IZBIRO ŠTUDIJA?

4. Poklic matere

Value 6355 Frequency
1 Sploh ni vplivalo 2733
2 Malo je vplivalo 377
3 Precej je vplivalo 131
4 Zelo mocno je vplivalo 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3273 68 1 4

Valid range from 1 to 4

q5 Nasveti staršev KATERI DEJAVNIKI SO NAJBOLJ VPLIVALI NA TVOJO IZBIRO ŠTUDIJA?

5. Nasveti staršev

Value 7354 Frequency
1 Sploh ni vplivalo 1319
2 Malo je vplivalo 1403
3 Precej je vplivalo 465
4 Zelo mocno je vplivalo 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3278 63 1 4

Valid range from 1 to 4

q6 Nasveti strokovnjakov KATERI DEJAVNIKI SO NAJBOLJ VPLIVALI NA TVOJO IZBIRO ŠTUDIJA?

6. Nasveti strokovnjakov

Value 8353 Frequency
1 Sploh ni vplivalo 1686
2 Malo je vplivalo 1102
3 Precej je vplivalo 416
4 Zelo mocno je vplivalo 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3276 65 1 4

Valid range from 1 to 4

q7 Medijske informacije KATERI DEJAVNIKI SO NAJBOLJ VPLIVALI NA TVOJO IZBIRO ŠTUDIJA?

7. Medijske informacije

Value 9352 Frequency
1 Sploh ni vplivalo 1606
2 Malo je vplivalo 1153
3 Precej je vplivalo 459
4 Zelo mocno je vplivalo 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3271 70 1 4

Valid range from 1 to 4

q8 Odlocitve prijateljev/znancev KATERI DEJAVNIKI SO NAJBOLJ VPLIVALI NA TVOJO IZBIRO ŠTUDIJA?

8. Odločitve prijateljev/znancev

Value 10351 Frequency
1 Sploh ni vplivalo 2022
2 Malo je vplivalo 835
3 Precej je vplivalo 354
4 Zelo mocno je vplivalo 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3276 65 1 4

Valid range from 1 to 4

q9 Bližina kraja študija KATERI DEJAVNIKI SO NAJBOLJ VPLIVALI NA TVOJO IZBIRO ŠTUDIJA?

9. Bližina kraja študija

Value 11350 Frequency
1 Sploh ni vplivalo 2058
2 Malo je vplivalo 660
3 Precej je vplivalo 398
4 Zelo mocno je vplivalo 160
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3276 65 1 4

Valid range from 1 to 4

q10 Nezmožnost vpisa na kako drugo fakulteto KATERI DEJAVNIKI SO NAJBOLJ VPLIVALI NA TVOJO IZBIRO ŠTUDIJA?

10. Nezmožnost vpisa na kako drugo fakulteto

Value 12349 Frequency
1 Sploh ni vplivalo 2376
2 Malo je vplivalo 478
3 Precej je vplivalo 232
4 Zelo mocno je vplivalo 200
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3286 55 1 4

Valid range from 1 to 4

q11 Kako pogosto obiskuješ študijska predavanja?

11. KAKO POGOSTO OBISKUJEŠ ŠTUDIJSKA PREDAVANJA?

Value 13348 Frequency
1 Redno 1312
2 Zelo pogosto 878
3 Pogosto 759
4 Redko 284
5 Zelo redko 88
6 Sploh ne 14
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3335 6

Valid range from 1 to 6

q12 Povprecna ocena

12. PROSIMO OCENI, KOLIKO ZNAŠA TVOJA POVPREČNA IZPITNA OCENA DOSEDANJEGA ŠTUDIJA?

Value 14347 Frequency
1 6 do 7 539
2 7,01 do 8 1552
3 8,01 do 9 884
4 9,01 do 10 294
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3269 72 1 4

Valid range from 1 to 4

q131UL Kje se najpogosteje uciš?

13. KJE SE NAJPOGOSTEJE UČIŠ?

Value 15346 Frequency
1 Doma 1552
2 V študentskem domu, sobi ali stanovanju 547
3 V NUK 23
4 V fakultetnih knjižnicah 43
5 Drugje 26
7 CTK 1
8 V menzi 0
6 1
Sysmiss 1148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2192 1149

Valid range from 1 to 8

q132UL Kje se najpogosteje uciš?

13. KJE SE NAJPOGOSTEJE UČIŠ?

Value 16345 Frequency
1 Doma 14
2 V študentskem domu, sobi ali stanovanju 263
3 V NUK 45
4 V fakultetnih knjižnicah 159
5 Drugje 57
7 CTK 4
8 V menzi 1
Sysmiss 2798
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
543 2798

Valid range from 1 to 8

q131UM Kje se najpogosteje uciš?

13. KJE SE NAJPOGOSTEJE UČIŠ?

Value 17344 Frequency
1 Doma 730
2 V študentskem domu, sobi ali stanovanju 232
3 V UKM 25
4 V fakultetnih knjižnicah 4
5 Drugje 2
Sysmiss 2348
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
993 2348

Valid range from 1 to 5

q132UM Kje se najpogosteje uciš?

13. KJE SE NAJPOGOSTEJE UČIŠ?

Value 18343 Frequency
1 Doma 2
2 V študentskem domu, sobi ali stanovanju 125
3 V UKM 39
4 V fakultetnih knjižnicah 28
5 Drugje 19
Sysmiss 3128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
213 3128

Valid range from 1 to 5

q131UP Kje se najpogosteje uciš?

13. KJE SE NAJPOGOSTEJE UČIŠ?

Value 19342 Frequency
1 Doma 112
2 V študentskem domu, sobi ali stanovanju 32
3 V UKM 0
4 V fakultetnih knjižnicah 2
5 Drugje 0
Sysmiss 3195
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
146 3195

Valid range from 1 to 5

q132UP Kje se najpogosteje uciš?

13. KJE SE NAJPOGOSTEJE UČIŠ?

Value 20341 Frequency
1 Doma 0
2 V študentskem domu, sobi ali stanovanju 25
3 V UKM 0
4 V fakultetnih knjižnicah 2
5 Drugje 3
Sysmiss 3311
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30 3311

Valid range from 1 to 5

q14 Kateri študijski material uporabljaš?

14. KATERI ŠTUDIJSKI MATERIAL UPORABLJAŠ PRI PRIPRAVI NA IZPIT?

Value 21340 Frequency
1 Zapiske 969
2 Ucbenike in prirocnike 316
3 Ucbenike, prirocnike in zapiske 2038
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3323 18

Valid range from 1 to 3

q15 Zapiske si pripravljam sam. KAKO SI PRISKRBIŠ ŠTUDIJSKO LITERATURO?

15. Zapiske si pripravljam sam.

Value 22339 Frequency
1 Ne 308
2 Da, delno 1805
3 Da, v celoti 1190
Sysmiss 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3303 38

Valid range from 1 to 3

q16 Zapiske si priskrbim. KAKO SI PRISKRBIŠ ŠTUDIJSKO LITERATURO?

16. Zapiske si priskrbim.

Value 23338 Frequency
1 Ne 560
2 Da, delno 2254
3 Da, v celoti 420
Sysmiss 107
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3234 107

Valid range from 1 to 3

q17 Ucbenike in prirocnike si kupujem. KAKO SI PRISKRBIŠ ŠTUDIJSKO LITERATURO?

17. Učbenike in priročnike si kupujem.

Value 24337 Frequency
1 Ne 1348
2 Da, delno 1653
3 Da, v celoti 199
Sysmiss 141
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3200 141

Valid range from 1 to 3

q18 Ucbenike in prirocnike si fotokopiram. KAKO SI PRISKRBIŠ ŠTUDIJSKO LITERATURO?

18. Učbenike in priročnike si fotokopiram.

Value 25336 Frequency
1 Ne 389
2 Da, delno 2429
3 Da, v celoti 447
Sysmiss 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3265 76

Valid range from 1 to 3

q19 Ucbenike in prirocnike si izposojam v knjižnici. KAKO SI PRISKRBIŠ ŠTUDIJSKO LITERATURO?

19. Učbenike si izposojam v knjižnici.

Value 26335 Frequency
1 Ne 881
2 Da, delno 2097
3 Da, v celoti 268
Sysmiss 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3246 95

Valid range from 1 to 3

q20 Ali tvoji prihodki omogocajo nakup študijske literature in opreme?

20. ALI TVOJI PRIHODKI OMOGOČAJO NAKUP OSNOVNE ŠTUDIJSKE LITERATURE IN OPREME?

Value 27334 Frequency
1 Da, v celoti 648
2 Da, delno 1459
3 Ne 1224
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3331 10

Valid range from 1 to 3

q21 S kakovostjo predavanj profesorjev sem: SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 5 IZRAZIŠ SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM.

21. S kakovostjo predavanj profesorjem:

Value 28333 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 49
2 Pretežno nezadovoljen 581
3 Pretežno zadovoljen 2390
4 Zelo zadovoljen 314
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3334 7

Valid range from 1 to 4

q22 Z razumljivostjo predavanj profesorjev sem: SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 5 IZRAZIŠ SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM.

22. Z razumljivostjo predavanj profesorjev:

Value 29332 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 46
2 Pretežno nezadovoljen 722
3 Pretežno zadovoljen 2316
4 Zelo zadovoljen 246
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3330 11

Valid range from 1 to 4

q23 S pripravljenostjo profesorjev za sodelovanje s študenti: SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 5 IZRAZIŠ SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM.

23. S pripravljenostjo profesorjev za sodelovanje s študenti:

Value 30331 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 111
2 Pretežno nezadovoljen 719
3 Pretežno zadovoljen 1830
4 Zelo zadovoljen 663
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3323 18

Valid range from 1 to 4

q24 S celotnim odnosom profesorjev do študentov sem: SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 5 IZRAZIŠ SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM.

24. S celotnim odnosom profesorjev do študentov:

Value 31330 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 99
2 Pretežno nezadovoljen 772
3 Pretežno zadovoljen 1910
4 Zelo zadovoljen 539
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3320 21

Valid range from 1 to 4

q25 S potekom vaj in seminarjev: SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 5 IZRAZIŠ SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM.

25. S potekom vaj in seminarjev:

Value 32329 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 115
2 Pretežno nezadovoljen 757
3 Pretežno zadovoljen 2029
4 Zelo zadovoljen 420
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3321 20

Valid range from 1 to 4

q26 S pridobljenim znanjem med samim študijem: SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 5 IZRAZIŠ SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM.

26. S pridobljenim znanjem med samim študijem:

Value 33328 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 107
2 Pretežno nezadovoljen 831
3 Pretežno zadovoljen 2008
4 Zelo zadovoljen 370
Sysmiss 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3316 25

Valid range from 1 to 4

q27 S storitvami s strani referata za študijske zadeve sem: SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 5 IZRAZIŠ SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM.

27. S storitvami s strani referata za študijske zadeve:

Value 34327 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 545
2 Pretežno nezadovoljen 1110
3 Pretežno zadovoljen 1297
4 Zelo zadovoljen 362
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3314 27

Valid range from 1 to 4

q28 S številom in porazdelitvijo izpitnih rokov v študijskem letu: SEDAJ BOMO NAŠTELI NEKAJ PODROČIJ ŠTUDIJSKEGA DELA NA FAKULTETI. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 5 IZRAZIŠ SVOJE ZADOVOLJSTVO S POSAMEZNIM PODROČJEM.

28. S številom in porazdelitvijo izpitnih rokov v študijskem letu:

Value 35326 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 481
2 Pretežno nezadovoljen 979
3 Pretežno zadovoljen 1434
4 Zelo zadovoljen 427
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3321 20

Valid range from 1 to 4

q29 Ali si del študija že opravljal-a v tujini?

29. ALI SI DOSEDAJ MORDA DEL DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA ŽE OPRAVLJAL-A V TUJINI?

Value 36325 Frequency
1 Da 68
2 Ne 3259
3 1
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3327 14

Valid range from 1 to 3

q30 Ali nameravaš del študija opravljati v tujini?

30. ALI NAMERAVAŠ V PRIHODNOSTI DEL DODIPLOMSKEGA ŠTUDIJA OPRAVLJATI V TUJINI?

Value 37324 Frequency
1 Da 364
2 Mogoce, ne vem 1554
3 Ne 1410
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3328 13

Valid range from 1 to 3

q31 V kateri državi bi študiral?

31. ZA KATERO DRŽAVO BI SE NAJRAJE ODLOČIL-A ZA ŠTUDIJ V TUJINI?

Value 38323 Frequency
1 Avstrija 79
2 Nemcija 317
3 Svica 13
4 Portugalska 24
5 Nizozemska 65
6 Spanija 115
7 Italija 96
8 Velika Britanija 410
9 ZDA 159
10 Skandinavske dezele 91
11 Francija 87
12 Drugo 115
13 Belgija 23
14 Ceska 14
15 Irska 9
16 Rusija 2
17 Brazilija 0
18 Združeni Arabski emirati 1
19 Nova Zelandija 2
20 Japonska 1
21 Kanada 1
23 Tajska 1
24 Avstralija 1
-1 Neveljaven odgovor 36
0 preskok 1374
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1626 1715 1 24

Valid range from 1 to 24

q32 Ali poznaš kreditni sistem študija?

32. ALI POZNAŠ KREDITNI SISTEM ŠTUDIJA?

Value 39322 Frequency
1 Da 1189
2 Ne 2116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3305 36 1 2

Valid range from 1 to 2

q33 Kako dobro poznaš bolonjski proces?

33. KAKO DOBRO POZNAŠ BOLONJSKI PROCES?

Value 40321 Frequency
1 Zelo dobro poznam 72
2 Dobro poznam 720
3 Bolj slabo poznam 2083
4 Sploh ne poznam 450
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3325 16

Valid range from 1 to 4

q341 Od kod dobiš informacije o študiju v tujini?

34. OD KOD DOBIVAŠ NAJVEČ INFORMACIJ O ŠTIPENDIJAH IN DRUGIH ŠTUDENTSKIH AKTIVNOSTIH V TUJINI?

Value 41320 Frequency
1 Od prijateljev in znancev 1691
2 Iz študentskih casopisov, revij 633
3 Iz drugih casopisov in revij 108
4 Preko radia ali televizije 72
5 Preko interneta 311
6 Preko univerze 90
7 Iz raznih oglasov, letakov in plakatov 114
8 Od nikoder 275
9 Drugo 12
Sysmiss 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3306 35

Valid range from 1 to 9

q342 Od kod dobiš informacije o študiju v tujini?

34. OD KOD DOBIVAŠ NAJVEČ INFORMACIJ O ŠTIPENDIJAH IN DRUGIH ŠTUDENTSKIH AKTIVNOSTIH V TUJINI?

Value 42319 Frequency
1 Od prijateljev in znancev 3
2 Iz študentskih časopisov, revij 522
3 Iz drugih časopisov in revij 147
4 Preko radia ali televizije 230
5 Preko interneta 666
6 Preko univerze 270
7 Iz raznih oglasov 213
8 Od nikoder 19
9 Drugo 11
Sysmiss 1260
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2081 1260

Valid range from 1 to 9

q343 Od kod dobiš informacije o študiju v tujini?

34. OD KOD DOBIVAŠ NAJVEČ INFORMACIJ O ŠTIPENDIJAH IN DRUGIH ŠTUDENTSKIH AKTIVNOSTIH V TUJINI?

Value 43318 Frequency
1 Od prijateljev in znancev 0
2 Iz študentskih casopisov, revij 2
3 Iz drugih casopisov in revij 30
4 Preko radia ali televizije 70
5 Preko interneta 308
6 Preko univerze 374
7 Iz raznih oglasov, letakov in plakatov 447
8 Od nikoder 24
9 Drugo 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1269 2072 2 9

Valid range from 1 to 9

q35 Ali meniš, da so štipendije za študij v tujini dovolj velike?

35. ALI MENIŠ, DA SO ŠTIPENDIJE ZA ŠTUDIJ V TUJINI DOVOLJ VELIKE?

Value 44317 Frequency
1 Da 103
2 Mogoce, ne vem 2142
3 Ne 1077
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3322 19

Valid range from 1 to 3

q36 V naši fakultetni knjižnici je dovolj študijskega gradiva. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE.

36. V naši fakultetni knjižnici je dovolj študijskega gradiva.

Value 45316 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 383
2 Pretežno se ne strinjam 791
3 Pretežno se strinjam 1653
4 Popolnoma se strinjam 494
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3321 20

Valid range from 1 to 4

q37 V drugih knjižnicah je dovolj študijskega gradiva. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE.

37. V drugih knjižnicah je dovolj študijskega gradiva.

Value 46315 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 129
2 Pretežno se ne strinjam 730
3 Pretežno se strinjam 1864
4 Popolnoma se strinjam 584
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3307 34

Valid range from 1 to 4

q38 Študij me dejansko usposablja za poklic. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE.

38. Študij me dejansko usposablja za poklic.

Value 47314 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 226
2 Pretežno se ne strinjam 892
3 Pretežno se strinjam 1703
4 Popolnoma se strinjam 499
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3320 21

Valid range from 1 to 4

q39 Študij je indelektualno premalo zahteven. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE.

39. Študij je intelektualno premalo zahteven.

Value 48313 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 1150
2 Pretežno se ne strinjam 1514
3 Pretežno se strinjam 541
4 Popolnoma se strinjam 117
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3322 19

Valid range from 1 to 4

q40 Morali bi uvesti ocenjevanje profesorjev s strani študentov. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE.

40. Na naši univerzi bi morali uvesti poimensko ocenjevanje profesorjev s strani študentov.

Value 49312 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 520
2 Pretežno se ne strinjam 920
3 Pretežno se strinjam 1023
4 Popolnoma se strinjam 804
Sysmiss 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3267 74

Valid range from 1 to 4

q41 Želim vec razprave s profesorji. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE.

41. Želim si več razprave s profesorji.

Value 50311 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 152
2 Pretežno se ne strinjam 869
3 Pretežno se strinjam 1612
4 Popolnoma se strinjam 663
Sysmiss 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3296 45

Valid range from 1 to 4

q42 Premalo je predavanj ljudi z veliko prakticnimi izkušnjami. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE.

42. Na fakulteti premalokrat predavajo ljudje, ki imajo veliko praktičnih izkušenj.

Value 51310 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 250
2 Pretežno se ne strinjam 826
3 Pretežno se strinjam 1181
4 Popolnoma se strinjam 1061
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3318 23

Valid range from 1 to 4

q43 Študenti imamo dovolj informacij o študiju v tujini. PROSIMO, DA PRI NASLEDNJIH TRDITVAH IZRAZIŠ SVOJE STRINJANJE ALI NESTRINJANJE.

43. Študenti imamo dovolj informacij o študiju v tujini.

Value 52309 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 897
2 Pretežno se ne strinjam 1558
3 Pretežno se strinjam 750
4 Popolnoma se strinjam 106
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3311 30

Valid range from 1 to 4

q441 Ali meniš, da boš imel-a težave pri zaposlovanju?

44. ALI OCENJUJEŠ, DA BOŠ IMEL/A TEŽAVE PRI ZAPOSLOVANJU V TVOJEM POKLICU?

Value 53308 Frequency
1 Da, ker za moj poklic ni povpraševanja 511
2 Da, ker se bodo zaradi krize vse težje zaposlovali 864
3 Da, ker nimam zvez in poznanstev 415
4 Ne, ker je moj poklic iskan 1075
5 Ne, ker imam zveze in poznanstva 108
6 Ne, ker imam štipendijo, ki mi zagotavlja zaposlitev 80
7 Ne vem, o tem nisem razmišljal-a 257
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3310 31

Valid range from 1 to 7

q442 Ali meniš, da boš imel-a težave pri zaposlovanju?

44. ALI OCENJUJEŠ, DA BOŠ IMEL/A TEŽAVE PRI ZAPOSLOVANJU V TVOJEM POKLICU?

Value 54307 Frequency
1 Da, ker za moj poklic ni povpraševanja 1
2 Da, ker se bodo zaradi krize vse težje zaposlovali 127
3 Da, ker nimam zvez in poznanstev 581
4 Ne, ker je moj poklic iskan 102
5 Ne, ker imam zveze in poznanstva 132
6 Ne, ker imam štipendijo, ki mi zagotavlja zaposlitev 80
7 Ne vem, o tem nisem razmišljal-a 87
Sysmiss 2231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1110 2231

Valid range from 1 to 7

q45 Kje bi najbolj zelel opravljati svoje poklicno delo?

45. KJE BI NAJBOLJ ŽELEL OPRAVLJATI SVOJE POKLICNO DELO?

Value 55306 Frequency
1 V drzavni sluzbi 1334
2 V manjsem podjetju 596
3 V velikem podjetju 633
4 V svobodnem statusu 557
5 Drugo 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3237 104 1 5

Valid range from 1 to 5

q46 Ali bi po dokoncanem študiju šel/šla v tujino?

46. ALI BI PO KONČANEM ŠTUDIJU ŠEL/ŠLA ZA DALJŠI ČAS ALI ZA VEDNO V TUJINO?

Value 56305 Frequency
1 Ne, niti za daljši cas niti za vedno 606
2 Ne za vedno, bi pa za daljši cas 1344
3 Šel/šla bi za vedno, ce bi imel-a priložnost 664
4 Šel/šla bi za vedno ne glede na vse 72
5 O tem nisem razmišljal-a 634
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3320 21

Valid range from 1 to 5

q47 Preseliti se v katerikoli kraj Slovenije. ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A:

47. Preseliti se v katerikoli kraj Slovenije.

Value 57304 Frequency
1 Da 1251
2 Ne 977
3 Ne vem 1093
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3321 20

Valid range from 1 to 3

q48 Preseliti se v vecje slovensko mesto. ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A:

48. Preseliti se le v večje slovensko mesto.

Value 58303 Frequency
1 Da 1807
2 Ne 802
3 Ne vem 695
Sysmiss 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3304 37

Valid range from 1 to 3

q49 Preseliti se v tujino (zunaj Slovenije). ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A:

49. Preseliti se tudi zunaj Slovenije.

Value 59302 Frequency
1 Da 1428
2 Ne 935
3 Ne vem 944
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3307 34

Valid range from 1 to 3

q50 Nadaljevati s podiplomskim študijem. ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A:

50. Nadaljevati s podiplomskim študijem.

Value 60301 Frequency
1 Da 2743
2 Ne 183
3 Ne vem 384
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3310 31

Valid range from 1 to 3

q51 Odpovedati se družini. ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A:

51. Odpovedati se družini.

Value 61300 Frequency
1 Da 175
2 Ne 2708
3 Ne vem 426
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3309 32

Valid range from 1 to 3

q52 Dopolnilno se izobraževati. ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A:

52. Dopolnilno se izobraževati.

Value 62299 Frequency
1 Da 2971
2 Ne 90
3 Ne vem 253
Sysmiss 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3314 27

Valid range from 1 to 3

q53 Odpovedati se moralnim nacelom ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A:

53. Odpovedati se moralnim načelom.

Value 63298 Frequency
1 Da 117
2 Ne 2883
3 Ne vem 309
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3309 32

Valid range from 1 to 3

q54 Spremeniti smer študija. ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A:

54. Spremeniti smer študija.

Value 64297 Frequency
1 Da 1195
2 Ne 1250
3 Ne vem 868
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3313 28 1 3

Valid range from 1 to 3

q55 Delati zunaj svojega poklica. ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A:

55. Delati zunaj svojega poklica.

Value 65296 Frequency
1 Da 1749
2 Ne 719
3 Ne vem 842
Sysmiss 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3310 31

Valid range from 1 to 3

q56 Politicno se angažirati. ČE BI S TEM IZBOLJŠAL/A SVOJE POKLICNE MOŽNOSTI, ALI BI BIL/A PRIPRAVLJEN/A:

56. Politično se angažirati.

Value 66295 Frequency
1 Da 755
2 Ne 1675
3 Ne vem 881
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3311 30

Valid range from 1 to 3

q57 Skupni prihodki SLEDIJO VPRAŠANJA, KI SE NANAŠAJO NA SOCIALNE POGOJE ŠTUDIJA.

57. POVEJ NAM PROSIM, KOLIKO PO TVOJI OCENI V POVPREČJU ZNAŠAJO TVOJI SKUPNI MESEČNI PRIHODKI!___________________SIT

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3119 222 0 500 47.469 29.617

Valid range from 0 to 500

q58 Štipendija SEDAJ BOMO NAŠTELI OBIČAJNE VIRE PRIHODKOV ŠTUDENTA. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 6 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST PRIHODKOV, KI JIH MESEČNO POVPREČNO PREJMEŠ OD POSAMEZNEGA VIRA:

58. Štipendija

Value 68293 Frequency
1 Nic 1788
2 Do 15.000 SIT 40
3 15.001 do 30.000 SIT 263
4 30.001 do 40.000 SIT 427
5 40.001 do 50.000 SIT 542
6 Nad 50.000 SIT 195
Sysmiss 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3255 86

Valid range from 1 to 6

q59 Starši in drugi svojci SEDAJ BOMO NAŠTELI OBIČAJNE VIRE PRIHODKOV ŠTUDENTA. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 6 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST PRIHODKOV, KI JIH MESEČNO POVPREČNO PREJMEŠ OD POSAMEZNEGA VIRA:

59. Starši in drugi svojci

Value 69292 Frequency
1 Nic 442
2 Do 15.000 SIT 1288
3 15.001 do 30.000 SIT 789
4 30.001 do 40.000 SIT 274
5 40.001 do 50.000 SIT 218
6 Nad 50.000 SIT 246
Sysmiss 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3257 84

Valid range from 1 to 6

q60 Delo prek študentskega servisa SEDAJ BOMO NAŠTELI OBIČAJNE VIRE PRIHODKOV ŠTUDENTA. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 6 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST PRIHODKOV, KI JIH MESEČNO POVPREČNO PREJMEŠ OD POSAMEZNEGA VIRA:

60. Delo prek študentskega servisa

Value 70291 Frequency
1 Nic 1605
2 Do 15.000 SIT 738
3 15.001 do 30.000 SIT 379
4 30.001 do 40.000 SIT 167
5 40.001 do 50.000 SIT 100
6 Nad 50.000 SIT 179
Sysmiss 173
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3168 173

Valid range from 1 to 6

q61 Drugo delo SEDAJ BOMO NAŠTELI OBIČAJNE VIRE PRIHODKOV ŠTUDENTA. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 6 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST PRIHODKOV, KI JIH MESEČNO POVPREČNO PREJMEŠ OD POSAMEZNEGA VIRA:

61. Drugo delo

Value 71290 Frequency
1 Nic 2568
2 Do 15.000 SIT 351
3 15.001 do 30.000 SIT 90
4 30.001 do 40.000 SIT 29
5 40.001 do 50.000 SIT 15
6 Nad 50.000 SIT 33
Sysmiss 255
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3086 255

Valid range from 1 to 6

q62 Drugi prihodki SEDAJ BOMO NAŠTELI OBIČAJNE VIRE PRIHODKOV ŠTUDENTA. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 6 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST PRIHODKOV, KI JIH MESEČNO POVPREČNO PREJMEŠ OD POSAMEZNEGA VIRA:

62. Drugi prihodki

Value 72289 Frequency
1 Nic 2458
2 Do 15.000 SIT 443
3 15.001 do 30.000 SIT 67
4 30.001 do 40.000 SIT 37
5 40.001 do 50.000 SIT 26
6 Nad 50.000 SIT 68
Sysmiss 242
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3099 242

Valid range from 1 to 6

q63 Katero štipendijo prejemaš?

63. ČE PREJEMAŠ ŠTIPENDIJO, PROSIMO POVEJ, ZA KATERO ŠTIPENDIJO GRE:

Value 73288 Frequency
1 Kadrovska stipendija 254
2 Republiska stipendija 582
3 Zoisova stipendija 543
4 Neka druga 93
5 Studijski kredit 4
6 Ne prejemam stipendije 1583
Sysmiss 282
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3059 282

Valid range from 1 to 6

q641UL Preko katerega študentskega servisa delaš?

64. PREKO KATEREGA ŠTUDENTSKEGA SERVISA NAJPOGOSTEJE DELAŠ:

Value 74287 Frequency
1 Apel 60
2 E-šs 336
3 Napotnica.com 19
4 SS Maribor 471
5 SS Ljubljana 441
6 SS Študent 38
7 M-servis 120
8 CMOK Kranj 106
9 ŠS Shark Kranj 29
10 Drugo 178
11 DNŠ 29
12 KŠS 8
13 ŠS Jesenice 2
14 ŠS Celje 10
15 ŠS Murska sobota 8
16 ŠS Sežana 21
17 ŠS Novo mesto 11
18 ŠS Kamnik 9
19 ŠS Zamorc 21
20 ŠS Koper 11
21 ŠS Nova gorica 2
22 ŠS Velenje 2
23 Ne delam 3
24 ŠS Delavec 0
25 ŠS Trbovlje 0
26 ŠS Kranj 1
27 ŠS Radovljica 3
28 ŠS Idrija 1
29 ŠS Zagorje 1
30 ŠS Serving 1
31 KŠOP 0
32 KŠOK 0
33 Tur Serving Cerknica 2
34 ŠS Posavc 0
Sysmiss 1397
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1944 1397

Valid range from 1 to 34

q642UL Preko katerega študentskega servisa delaš?

64. PREKO KATEREGA ŠTUDENTSKEGA SERVISA NAJPOGOSTEJE DELAŠ:

Value 75286 Frequency
1 Apel 0
2 E-šs 16
3 Napotnica.com 10
4 SS Maribor 73
5 SS Ljubljana 146
6 SS Študent 30
7 M-servis 30
8 CMOK Kranj 38
9 ŠS Shark Kranj 20
10 Drugo 43
11 DNŠ 6
12 KŠS 3
13 ŠS Jesenice 0
14 ŠS Celje 6
15 ŠS Murska sobota 0
16 ŠS Sežana 4
17 ŠS Novo mesto 5
18 ŠS Kamnik 1
19 ŠS Zamorc 8
20 ŠS Koper 3
21 ŠS Nova gorica 0
22 ŠS Velenje 1
23 Ne delam 0
24 ŠS Delavec 1
25 ŠS Trbovlje 2
26 ŠS Kranj 0
27 ŠS Radovljica 0
28 ŠS Idrija 0
29 ŠS Zagorje 0
30 ŠS Serving 0
31 KŠOP 1
32 KŠOK 0
33 Tur Serving Cerknica 0
34 ŠS Posavc 1
Sysmiss 2893
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
448 2893

Valid range from 1 to 34

q643UL Preko katerega študentskega servisa delaš?

64. PREKO KATEREGA ŠTUDENTSKEGA SERVISA NAJPOGOSTEJE DELAŠ:

Value 76285 Frequency
1 Apel 0
2 E-šs 0
3 Napotnica.com 0
4 SS Maribor 6
5 SS Ljubljana 25
6 SS Študent 9
7 M-servis 10
8 CMOK Kranj 8
9 ŠS Shark Kranj 6
10 Drugo 15
11 DNŠ 1
12 KŠS 2
13 ŠS Jesenice 0
14 ŠS Celje 5
15 ŠS Murska sobota 0
16 ŠS Sežana 0
17 ŠS Novo mesto 1
18 ŠS Kamnik 0
19 ŠS Zamorc 3
20 ŠS Koper 0
21 ŠS Nova gorica 0
22 ŠS Velenje 0
23 Ne delam 0
24 ŠS Delavec 0
25 ŠS Trbovlje 0
26 ŠS Kranj 0
27 ŠS Radovljica 0
28 ŠS Idrija 0
29 ŠS Zagorje 0
30 ŠS Serving 0
31 KŠOP 0
32 KŠOK 1
33 Tur Serving Cerknica 0
34 ŠS Posavc 0
Sysmiss 3249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
92 3249

Valid range from 1 to 34

q644UL Preko katerega študentskega servisa delaš?

64. PREKO KATEREGA ŠTUDENTSKEGA SERVISA NAJPOGOSTEJE DELAŠ:

Value 77284 Frequency
1 Apel 0
2 E-šs 0
3 Napotnica.com 0
4 SS Maribor 0
5 SS Ljubljana 2
6 SS Študent 6
7 M-servis 4
8 CMOK Kranj 1
9 ŠS Shark Kranj 1
10 Drugo 0
11 DNŠ 0
12 KŠS 0
13 ŠS Jesenice 0
14 ŠS Celje 0
15 ŠS Murska sobota 0
16 ŠS Sežana 0
17 ŠS Novo mesto 1
18 ŠS Kamnik 0
19 ŠS Zamorc 0
20 ŠS Koper 0
21 ŠS Nova gorica 0
22 ŠS Velenje 0
23 Ne delam 0
24 ŠS Delavec 0
25 ŠS Trbovlje 0
26 ŠS Kranj 0
27 ŠS Radovljica 0
28 ŠS Idrija 0
29 ŠS Zagorje 0
30 ŠS Serving 0
31 KŠOP 0
32 KŠOK 0
33 Tur Serving Cerknica 0
34 ŠS Posavc 0
Sysmiss 3326
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15 3326

Valid range from 1 to 34

q645UL Preko katerega študentskega servisa delaš?

64. PREKO KATEREGA ŠTUDENTSKEGA SERVISA NAJPOGOSTEJE DELAŠ:

Value 78283 Frequency
1 Apel 0
2 E-šs 0
3 Napotnica.com 0
4 SS Maribor 0
5 SS Ljubljana 0
6 SS Študent 0
7 M-servis 2
8 CMOK Kranj 0
9 ŠS Shark Kranj 1
10 Drugo 0
11 DNŠ 0
12 KŠS 0
13 ŠS Jesenice 0
14 ŠS Celje 0
15 ŠS Murska sobota 0
16 ŠS Sežana 0
17 ŠS Novo mesto 0
18 ŠS Kamnik 0
19 ŠS Zamorc 0
20 ŠS Koper 0
21 ŠS Nova gorica 0
22 ŠS Velenje 0
23 Ne delam 0
24 ŠS Delavec 0
25 ŠS Trbovlje 0
26 ŠS Kranj 0
27 ŠS Radovljica 0
28 ŠS Idrija 0
29 ŠS Zagorje 0
30 ŠS Serving 0
31 KŠOP 0
32 KŠOK 0
33 Tur Serving Cerknica 0
34 ŠS Posavc 0
Sysmiss 3338
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3 3338

Valid range from 1 to 34

q641UM Preko katerega študentskega servisa delaš?

64. PREKO KATEREGA ŠTUDENTSKEGA SERVISA NAJPOGOSTEJE DELAŠ:

Value 79282 Frequency
1 AS Asistent 25
2 Ergre 9
3 Formica 27
4 SS Maribor 517
5 SS Ljubljana 63
6 SS Celje 26
7 T.B. Mobilija 2
8 CMOK Kranj 49
9 Pomurski SS 7
10 Drugo 91
11 DNŠ 8
12 KSS 10
13 SS Jesenice 2
14 SS Celje 8
15 SS Murska sobota 8
16 SS Sezana 4
17 SS Novo mesto 5
18 SS Kamnik 0
19 SS Zamorc 0
20 SS Koper 1
21 SS Nova gorica 0
22 SS Velenje 0
23 Ne delam 0
24 SS Delavec 0
25 SS Trbovlje 0
26 Mladinski servis Kranj 0
27 SS Radovljica 0
28 SS Idrija 0
29 SS Zagorje 0
Sysmiss 2479
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 2479

Valid range from 1 to 29

q642UM Preko katerega študentskega servisa delaš?

64. PREKO KATEREGA ŠTUDENTSKEGA SERVISA NAJPOGOSTEJE DELAŠ:

Value 80281 Frequency
1 AS Asistent 0
2 Ergre 1
3 Formica 1
4 SS Maribor 32
5 SS Ljubljana 30
6 SS Celje 30
7 T.B. Mobilija 1
8 CMOK Kranj 16
9 Pomurski SS 8
10 Drugo 20
11 DNŠ 1
12 KSS 0
13 SS Jesenice 0
14 SS Celje 3
15 SS Murska sobota 2
16 SS Sezana 7
17 SS Novo mesto 0
18 SS Kamnik 0
19 SS Zamorc 0
20 SS Koper 0
21 SS Nova gorica 0
22 SS Velenje 0
23 Ne delam 0
24 SS Delavec 0
25 SS Trbovlje 0
26 Mladinski servis Kranj 0
27 SS Radovljica 0
28 SS Idrija 0
29 SS Zagorje 0
Sysmiss 3189
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
152 3189

Valid range from 1 to 29

q643UM Preko katerega študentskega servisa delaš?

64. PREKO KATEREGA ŠTUDENTSKEGA SERVISA NAJPOGOSTEJE DELAŠ:

Value 81280 Frequency
1 AS Asistent 0
2 Ergre 0
3 Formica 1
4 SS Maribor 1
5 SS Ljubljana 1
6 SS Celje 0
7 T.B. Mobilija 0
8 CMOK Kranj 2
9 Pomurski SS 3
10 Drugo 8
11 DNŠ 1
12 KSS 0
13 SS Jesenice 0
14 SS Celje 1
15 SS Murska sobota 0
16 SS Sezana 0
17 SS Novo mesto 0
18 SS Kamnik 0
19 SS Zamorc 0
20 SS Koper 0
21 SS Nova gorica 0
22 SS Velenje 0
23 Ne delam 0
24 SS Delavec 0
25 SS Trbovlje 0
26 Mladinski servis Kranj 0
27 SS Radovljica 0
28 SS Idrija 0
29 SS Zagorje 0
Sysmiss 3323
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18 3323

Valid range from 1 to 29

q644UM Preko katerega študentskega servisa delaš?

64. PREKO KATEREGA ŠTUDENTSKEGA SERVISA NAJPOGOSTEJE DELAŠ:

Value 82279 Frequency
1 AS Asistent 0
2 Ergre 0
3 Formica 0
4 SS Maribor 1
5 SS Ljubljana 0
6 SS Celje 0
7 T.B. Mobilija 0
8 CMOK Kranj 0
9 Pomurski SS 0
10 Drugo 0
11 DNŠ 0
12 KSS 0
13 SS Jesenice 0
14 SS Celje 0
15 SS Murska sobota 0
16 SS Sezana 0
17 SS Novo mesto 0
18 SS Kamnik 0
19 SS Zamorc 0
20 SS Koper 0
21 SS Nova gorica 0
22 SS Velenje 0
23 Ne delam 0
24 SS Delavec 0
25 SS Trbovlje 0
26 Mladinski servis Kranj 0
27 SS Radovljica 0
28 SS Idrija 0
29 SS Zagorje 0
Sysmiss 3340
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 3340

Valid range from 1 to 29

q645UM Preko katerega študentskega servisa delaš?

64. PREKO KATEREGA ŠTUDENTSKEGA SERVISA NAJPOGOSTEJE DELAŠ:

Value 83278 Frequency
1 AS Asistent 0
2 Ergre 0
3 Formica 0
4 SS Maribor 0
5 SS Ljubljana 1
6 SS Celje 0
7 T.B. Mobilija 0
8 CMOK Kranj 0
9 Pomurski SS 0
10 Drugo 0
11 DNŠ 0
12 KSS 0
13 SS Jesenice 0
14 SS Celje 0
15 SS Murska sobota 0
16 SS Sezana 0
17 SS Novo mesto 0
18 SS Kamnik 0
19 SS Zamorc 0
20 SS Koper 0
21 SS Nova gorica 0
22 SS Velenje 0
23 Ne delam 0
24 SS Delavec 0
25 SS Trbovlje 0
26 Mladinski servis Kranj 0
27 SS Radovljica 0
28 SS Idrija 0
29 SS Zagorje 0
Sysmiss 3340
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 3340

Valid range from 1 to 29

q641UP Preko katerega študentskega servisa delaš?

64. PREKO KATEREGA ŠTUDENTSKEGA SERVISA NAJPOGOSTEJE DELAŠ:

Value 84277 Frequency
1 Serving 28
2 Luna 8
3 M Servis Morje 20
4 Notoria 1
5 Regionalni razvojni center Koper 0
6 Študentek 1
7 DSI Izola 4
8 Mladinski servis Sežana 12
9 ŠS MB 21
10 ŠS LJ 4
11 ŠS Cmok KR 1
12 Drugo 17
13 SS Ajdovscina 1
14 e-Servis 0
15 SS Radovljica 2
16 Mladinski servis Nova gorica 14
Sysmiss 3207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
134 3207

Valid range from 1 to 16

q642UP Preko katerega študentskega servisa delaš?

64. PREKO KATEREGA ŠTUDENTSKEGA SERVISA NAJPOGOSTEJE DELAŠ:

Value 85276 Frequency
1 Serving 1
2 Luna 5
3 M Servis Morje 8
4 Notoria 0
5 Regionalni razvojni center Koper 1
6 Študentek 2
7 DSI Izola 0
8 Mladinski servis Sežana 2
9 ŠS MB 5
10 ŠS LJ 0
11 ŠS Cmok KR 1
12 Drugo 2
13 SS Ajdovscina 0
14 e-Servis 1
15 SS Radovljica 0
16 Mladinski servis Nova gorica 1
Sysmiss 3312
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29 3312

Valid range from 1 to 16

q643UP Preko katerega študentskega servisa delaš?

64. PREKO KATEREGA ŠTUDENTSKEGA SERVISA NAJPOGOSTEJE DELAŠ:

Value 86275 Frequency
1 Serving 0
2 Luna 1
3 M Servis Morje 3
4 Notoria 0
5 Regionalni razvojni center Koper 0
6 Študentek 3
7 DSI Izola 0
8 Mladinski servis Sežana 1
9 ŠS MB 0
10 ŠS LJ 0
11 ŠS Cmok KR 0
12 Drugo 1
13 SS Ajdovscina 0
14 e-Servis 0
15 SS Radovljica 0
16 Mladinski servis Nova gorica 0
Sysmiss 3332
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 3332

Valid range from 1 to 16

q644UP Preko katerega študentskega servisa delaš?

64. PREKO KATEREGA ŠTUDENTSKEGA SERVISA NAJPOGOSTEJE DELAŠ:

Value 87274 Frequency
1 Serving 0
2 Luna 0
3 M Servis Morje 0
4 Notoria 0
5 Regionalni razvojni center Koper 1
6 Študentek 0
7 DSI Izola 0
8 Mladinski servis Sežana 0
9 ŠS MB 0
10 ŠS LJ 0
11 ŠS Cmok KR 0
12 Drugo 0
13 SS Ajdovscina 0
14 e-Servis 0
15 SS Radovljica 0
16 Mladinski servis Nova gorica 1
Sysmiss 3339
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 3339

Valid range from 1 to 16

q645UP Preko katerega študentskega servisa delaš?

64. PREKO KATEREGA ŠTUDENTSKEGA SERVISA NAJPOGOSTEJE DELAŠ:

Value 88273 Frequency
1 Serving 0
2 Luna 0
3 M Servis Morje 0
4 Notoria 0
5 Regionalni razvojni center Koper 0
6 Študentek 1
7 DSI Izola 0
8 Mladinski servis Sežana 0
9 ŠS MB 0
10 ŠS LJ 0
11 ŠS Cmok KR 0
12 Drugo 0
13 SS Ajdovscina 0
14 e-Servis 0
15 SS Radovljica 0
16 Mladinski servis Nova gorica 0
Sysmiss 3340
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 3340

Valid range from 1 to 16

q65 Koliko znašajo vsi mesecni odhodki povezani s študijem, ki jih imaš sam in tvoja družina

65. KOLIKO ZNAŠAJO V POVPREČJU PO TVOJI OCENI ZNAŠAJO VSI MESEČNI STROŠKI POVEZANI S ŠTUDIJEM, KI JIH IMAŠ SAM IN TVOJA RUŽINA?________________SIT

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3116 225 0 400 49.734 29.876

Valid range from 0 to 400

q66 Stanovanje SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

66. Stanovanje

Value 90271 Frequency
1 Nic 1443
2 Do 5.000 SIT 36
3 5.001 do 10.000 SIT 111
4 10.001 do 20.000 SIT 624
5 20.001 do 30.000 SIT 593
6 30.001 do 40.000 SIT 339
7 nad 40.000 SIT 137
Sysmiss 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3283 58

Valid range from 1 to 7

q67 Prevoz SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

67. Prevoz

Value 91270 Frequency
1 Nic 134
2 Do 5.000 SIT 755
3 5.001 do 10.000 SIT 1002
4 10.001 do 20.000 SIT 953
5 20.001 do 30.000 SIT 352
6 30.001 do 40.000 SIT 87
7 nad 40.000 SIT 28
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3311 30

Valid range from 1 to 7

q68 Prehrana SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

68. Prehrana

Value 92269 Frequency
1 Nic 84
2 Do 5.000 SIT 593
3 5.001 do 10.000 SIT 1393
4 10.001 do 20.000 SIT 1013
5 20.001 do 30.000 SIT 177
6 30.001 do 40.000 SIT 34
7 nad 40.000 SIT 15
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3309 32

Valid range from 1 to 7

q69 Oblacila in obutev SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

69. Oblačila in obutev

Value 93268 Frequency
1 Nic 272
2 Do 5.000 SIT 1027
3 5.001 do 10.000 SIT 1174
4 10.001 do 20.000 SIT 626
5 20.001 do 30.000 SIT 138
6 30.001 do 40.000 SIT 31
7 nad 40.000 SIT 17
Sysmiss 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3285 56

Valid range from 1 to 7

q70 Razvedrilo, potovanja SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

70. Razvedrilo, potovanja

Value 94267 Frequency
1 Nic 806
2 Do 5.000 SIT 1257
3 5.001 do 10.000 SIT 726
4 10.001 do 20.000 SIT 298
5 20.001 do 30.000 SIT 85
6 30.001 do 40.000 SIT 33
7 nad 40.000 SIT 55
Sysmiss 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3260 81

Valid range from 1 to 7

q71 Šport SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

71. Šport

Value 95266 Frequency
1 Nic 1512
2 Do 5.000 SIT 1101
3 5.001 do 10.000 SIT 471
4 10.001 do 20.000 SIT 141
5 20.001 do 30.000 SIT 35
6 30.001 do 40.000 SIT 11
7 nad 40.000 SIT 10
Sysmiss 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3281 60

Valid range from 1 to 7

q72 Študijska literatura SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

72. Študijska literatura

Value 96265 Frequency
1 Nic 342
2 Do 5.000 SIT 1847
3 5.001 do 10.000 SIT 777
4 10.001 do 20.000 SIT 234
5 20.001 do 30.000 SIT 70
6 30.001 do 40.000 SIT 11
7 nad 40.000 SIT 16
Sysmiss 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3297 44

Valid range from 1 to 7

q73 Sredstva za osebno nego SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

73. Sredstva za osebno nego

Value 97264 Frequency
1 Nic 287
2 Do 5.000 SIT 2201
3 5.001 do 10.000 SIT 639
4 10.001 do 20.000 SIT 140
5 20.001 do 30.000 SIT 8
6 30.001 do 40.000 SIT 5
7 nad 40.000 SIT 5
Sysmiss 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3285 56

Valid range from 1 to 7

q74 Obštudijsko izobraževanje SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

74. Obštudijsko izobraževanje

Value 98263 Frequency
1 Nic 2361
2 Do 5.000 SIT 552
3 5.001 do 10.000 SIT 194
4 10.001 do 20.000 SIT 91
5 20.001 do 30.000 SIT 29
6 30.001 do 40.000 SIT 9
7 nad 40.000 SIT 14
Sysmiss 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3250 91

Valid range from 1 to 7

q75 Alkoholne pijace SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

75. Alkoholne pijače

Value 99262 Frequency
1 Nic 1664
2 Do 5.000 SIT 1160
3 5.001 do 10.000 SIT 319
4 10.001 do 20.000 SIT 97
5 20.001 do 30.000 SIT 27
6 30.001 do 40.000 SIT 15
7 nad 40.000 SIT 9
Sysmiss 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3291 50

Valid range from 1 to 7

q76 Cigarete SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

76. Cigarete

Value 100261 Frequency
1 Nic 2645
2 Do 5.000 SIT 376
3 5.001 do 10.000 SIT 179
4 10.001 do 20.000 SIT 67
5 20.001 do 30.000 SIT 11
6 30.001 do 40.000 SIT 3
7 nad 40.000 SIT 4
Sysmiss 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3285 56

Valid range from 1 to 7

q77 Mobitel SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

77. Mobitel

Value 101260 Frequency
1 Nic 144
2 Do 5.000 SIT 1872
3 5.001 do 10.000 SIT 1103
4 10.001 do 20.000 SIT 168
5 20.001 do 30.000 SIT 15
6 30.001 do 40.000 SIT 2
7 nad 40.000 SIT 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3307 34 1 7

Valid range from 1 to 7

q78 Stroški za internet SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

78. Stroški za uporabo interneta

Value 102259 Frequency
1 Nic 1393
2 Do 5.000 SIT 1265
3 5.001 do 10.000 SIT 591
4 10.001 do 20.000 SIT 38
5 20.001 do 30.000 SIT 0
6 30.001 do 40.000 SIT 1
7 nad 40.000 SIT 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3290 51 1 7

Valid range from 1 to 7

q79 Drugi odhodki SEDAJ BOMO NAŠTELI ŠE OBIČAJNE ŠTUDENTSKE ODHODKE. PROSIMO, DA Z OCENO OD 1 DO 7 OZNAČIŠ PRIBLIŽNO VREDNOST TVOJIH MESEČNIH ODHODKOV POSAMEZNE VRSTE:

79. Drugi odhodki

Value 103258 Frequency
1 Nic 1463
2 Do 5.000 SIT 932
3 5.001 do 10.000 SIT 441
4 10.001 do 20.000 SIT 140
5 20.001 do 30.000 SIT 48
6 30.001 do 40.000 SIT 7
7 nad 40.000 SIT 18
Sysmiss 292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3049 292

Valid range from 1 to 7

q80 Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljaš?

80. POVEJ NAM PROSIM, KATERO PREVOZNO SREDSTVO NAJPOGOSTEJE UPORABLJAŠ PRI PREVOZU ZA POTREBE ŠTUDIJA?

Value 104257 Frequency
1 Vlak 564
2 Avtobus 784
3 Lasten avtomobil 1040
4 Prisedem se v drug avtomobil 405
5 Kolo 100
6 Drugo 88
Sysmiss 360
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2981 360

Valid range from 1 to 6

q81 Kolikokrat na mesec se prehranjuješ s študentskimi boni? - študijsko leto

81. KOLIKOKRAT NA MESEC SE V ČASU ŠTUDIJSKEGA LETA:V POVPREČJU PREHRANJUJEŠ NA ŠTUDENTSKE BONE?

Value 105256 Frequency
1 Nobenkrat 218
2 1-5 krat 863
3 6-10 krat 783
4 11-15 krat 734
5 Vec kot 15 krat 723
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3321 20

Valid range from 1 to 5

q82 Ali ti zadošca mesecno število bonov?

82. ALI TI ZADOŠČA DOLOČENO MESEČNO ŠTEVILO BONOV?

Value 106255 Frequency
1 Da 2869
2 Ne 384
Sysmiss 88
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3253 88

Valid range from 1 to 2

q83 Kako dobro poznaš ŠOS?

83. KAKO DOBRO POZNAŠ ŠTUDENTSKO ORGANIZACIJO SLOVENIJE (ŠOS)?

Value 107254 Frequency
1 Zelo dobro poznam 51
2 Dobro poznam 430
3 Bolj slabo poznam 2011
4 Sploh ne poznam 828
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3320 21 1 4

Valid range from 1 to 4

q84 Kako ocenjuješ delo ŠOS?

84. V CELOTI OPAZOVANO, KAKO OCENJUJEŠ DELO ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE SLOVENIJE (ŠOS)?

Value 108253 Frequency
1 Slabo 184
2 Srednje, mešano 747
3 Dobro 700
4 Zelo dobro 55
5 Ne vem, nimam ocene 774
-1 Neveljaven odgovor 52
0 preskok 776
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2460 881 1 5

Valid range from 1 to 5

q85UL Kako ocenjuješ ŠOULJ?

85. V CELOTI OPAZOVANO, KAKO OCENJUJEŠ DELO ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V LJUBLJANI (ŠOULJ)?

Value 109252 Frequency
1 Slabo 171
2 Srednje, mešano 603
3 Dobro 606
4 Zelo dobro 70
5 Ne vem, nimam ocene 704
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2154 1187 1 5

Valid range from 1 to 5

q85UM Kako ocenjuješ ŠOUM?

85. V CELOTI OPAZOVANO, KAKO OCENJUJEŠ DELO ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE V MARIBORU (ŠOUM)?

Value 110251 Frequency
1 Slabo 109
2 Srednje, mešano 262
3 Dobro 348
4 Zelo dobro 55
5 Ne vem, nimam ocene 210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
984 2357 1 5

Valid range from 1 to 5

q85UP Kako ocenjuješ ŠOUP?

85. V CELOTI OPAZOVANO, KAKO OCENJUJEŠ DELO ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM (ŠOUP)?

Value 111250 Frequency
1 Slabo 3
2 Srednje, mešano 38
3 Dobro 64
4 Zelo dobro 20
5 Ne vem, nimam ocene 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
144 3197 1 5

Valid range from 1 to 5

q86UL ŠOULJ potreben/nepotreben ŠOULJ

86. Je nepotrebna organizacija / Je potrebna organizacija

Value 112249 Frequency
1 84
2 137
3 599
4 537
5 685
Sysmiss 1299
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2042 1299

Valid range from 1 to 5

q87UL ŠOULJ dela slabo/dela dobro ŠOULJ

87. Dela zelo slabo / Dela zelo dobro

Value 113248 Frequency
1 97
2 260
3 1197
4 426
5 41
Sysmiss 1320
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2021 1320

Valid range from 1 to 5

q88UL Dela nepošteno/pošteno ŠOULJ

88. Dela nepošteno / Dela pošteno

Value 114247 Frequency
1 171
2 348
3 1009
4 401
5 82
Sysmiss 1330
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2011 1330

Valid range from 1 to 5

q89UL Zastopa politične interese/interese študentov ŠOULJ

89. Zastopa politične interese / Zastopa interese študentov

Value 115246 Frequency
1 184
2 358
3 897
4 459
5 127
Sysmiss 1316
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2025 1316

Valid range from 1 to 5

q90UL ŠOULJ clani skrbijo zase/za študente ŠOULJ

90.Njeni člani skrbijo samo zase / Člani skrbijo predvsem za študente

Value 116245 Frequency
1 213
2 398
3 919
4 390
5 97
Sysmiss 1324
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2017 1324

Valid range from 1 to 5

q86UM ŠOUM potreben/nepotreben ŠOUM

86. Je nepotrebna organizacija / Je potrebna organizacija

Value 117244 Frequency
1 42
2 63
3 295
4 262
5 306
Sysmiss 2373
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
968 2373

Valid range from 1 to 5

q87UM ŠOUM dela slabo/dela dobro ŠOUM

87. Dela zelo slabo / Dela zelo dobro

Value 118243 Frequency
1 64
2 117
3 511
4 236
5 37
Sysmiss 2376
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
965 2376

Valid range from 1 to 5

q88UM Dela nepošteno/pošteno ŠOUM

88. Dela nepošteno / Dela pošteno

Value 119242 Frequency
1 113
2 150
3 418
4 219
5 61
Sysmiss 2380
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
961 2380

Valid range from 1 to 5

q89UM Zastopa politične interese/interese študentov ŠOUM

89. Zastopa politične interese / Zastopa interese študentov

Value 120241 Frequency
1 107
2 159
3 403
4 218
5 75
Sysmiss 2379
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
962 2379

Valid range from 1 to 5

q90UM ŠOUM clani skrbijo zase/za študente ŠOUM

90.Njeni člani skrbijo samo zase / Člani skrbijo predvsem za študente

Value 121240 Frequency
1 132
2 170
3 389
4 213
5 59
Sysmiss 2378
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
963 2378

Valid range from 1 to 5

q86UP ŠOUP potreben/nepotreben ŠOUP

86. Je nepotrebna organizacija / Je potrebna organizacija

Value 122239 Frequency
1 2
2 5
3 28
4 31
5 77
Sysmiss 3198
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
143 3198

Valid range from 1 to 5

q87UP ŠOUP dela slabo/dela dobro ŠOUP

87. Dela zelo slabo / Dela zelo dobro

Value 123238 Frequency
1 1
2 7
3 60
4 58
5 18
Sysmiss 3197
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
144 3197

Valid range from 1 to 5

q88UP Dela nepošteno/pošteno ŠOUP

88. Dela nepošteno / Dela pošteno

Value 124237 Frequency
1 8
2 11
3 44
4 55
5 26
Sysmiss 3197
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
144 3197

Valid range from 1 to 5

q89UP Zastopa politične interese/interese študentov ŠOUP

89. Zastopa politične interese / Zastopa interese študentov

Value 125236 Frequency
1 4
2 17
3 55
4 33
5 35
Sysmiss 3197
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
144 3197

Valid range from 1 to 5

q90UP ŠOUP clani skrbijo zase/za študente ŠOUP

90.Njeni člani skrbijo samo zase / Člani skrbijo predvsem za študente

Value 126235 Frequency
1 11
2 18
3 41
4 42
5 32
Sysmiss 3197
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
144 3197

Valid range from 1 to 5

q91UL Študentski mesec kulture (marec) PROSIMO TE, DA OCENIŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE PRIREDITVE:

91. Študentski mesec kulture (marec)

Value 127234 Frequency
1 Ne poznam 1335
2 Slabo 321
3 Dobro 437
4 Zelo dobro 31
Sysmiss 1217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2124 1217

Valid range from 1 to 4

q92UL Študentski literarni veceri ŠOULJ PROSIMO TE, DA OCENIŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE PRIREDITVE:

92. Študentski literarni večeri ŠOULJ

Value 128233 Frequency
1 Ne poznam 1535
2 Slabo 310
3 Dobro 260
4 Zelo dobro 19
Sysmiss 1217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2124 1217

Valid range from 1 to 4

q93UL Fotonatecaj - razkaži mi svet PROSIMO TE, DA OCENIŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE PRIREDITVE:

93. Fotonatečaj - razkaži mi svet

Value 129232 Frequency
1 Ne poznam 1537
2 Slabo 261
3 Dobro 280
4 Zelo dobro 47
Sysmiss 1216
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2125 1216

Valid range from 1 to 4

q94UL Vega scena PROSIMO TE, DA OCENIŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE PRIREDITVE:

94. Vega scena

Value 130231 Frequency
1 Ne poznam 1746
2 Slabo 226
3 Dobro 128
4 Zelo dobro 19
Sysmiss 1222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2119 1222

Valid range from 1 to 4

q95UL Delavnica Prometej Art and Hobby PROSIMO TE, DA OCENIŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE PRIREDITVE:

95. Delavnica Prometej Art and Hobby

Value 131230 Frequency
1 Ne poznam 1591
2 Slabo 221
3 Dobro 248
4 Zelo dobro 62
Sysmiss 1219
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2122 1219

Valid range from 1 to 4

q96UL Metamorfoze PROSIMO TE, DA OCENIŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE PRIREDITVE:

96. Metamorfoze

Value 132229 Frequency
1 Ne poznam 1728
2 Slabo 191
3 Dobro 163
4 Zelo dobro 21
Sysmiss 1238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2103 1238

Valid range from 1 to 4

q97UL ŠKISova tržnica PROSIMO TE, DA OCENIŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE PRIREDITVE:

97. ŠKISova tržnica

Value 133228 Frequency
1 Ne poznam 427
2 Slabo 285
3 Dobro 880
4 Zelo dobro 523
Sysmiss 1226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2115 1226

Valid range from 1 to 4

q98UL Študentska arena PROSIMO TE, DA OCENIŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE PRIREDITVE:

98. Študentska arena

Value 134227 Frequency
1 Ne poznam 433
2 Slabo 260
3 Dobro 892
4 Zelo dobro 534
Sysmiss 1222
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2119 1222

Valid range from 1 to 4

q99UL Pesem pod padalom PROSIMO TE, DA OCENIŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE PRIREDITVE:

99. Pesem pod padalom

Value 135226 Frequency
1 Ne poznam 1795
2 Slabo 166
3 Dobro 116
4 Zelo dobro 28
Sysmiss 1236
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2105 1236

Valid range from 1 to 4

q100UL Dan boja proti AIDS-u PROSIMO TE, DA OCENIŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE PRIREDITVE:

100. Dan boja proti AIDS-u

Value 136225 Frequency
1 Ne poznam 416
2 Slabo 307
3 Dobro 887
4 Zelo dobro 511
Sysmiss 1220
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2121 1220

Valid range from 1 to 4

q101UL Študentska dražba PROSIMO TE, DA OCENIŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE PRIREDITVE:

101. Študentska dražba

Value 137224 Frequency
1 Ne poznam 1491
2 Slabo 250
3 Dobro 290
4 Zelo dobro 77
Sysmiss 1233
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2108 1233

Valid range from 1 to 4

q102UL Revija študentskih pevskih zborov PROSIMO TE, DA OCENIŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE PRIREDITVE:

102. Revija študentskih pevskih zborov

Value 138223 Frequency
1 Ne poznam 1748
2 Slabo 182
3 Dobro 150
4 Zelo dobro 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2117 1224 1 4

Valid range from 1 to 4

q103UL Univerzitetno brucovanje - BRUC PROSIMO TE, DA OCENIŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE PRIREDITVE:

103. Univerzitetno brucovanje - BRUC

Value 139222 Frequency
1 Ne poznam 436
2 Slabo 367
3 Dobro 858
4 Zelo dobro 468
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2129 1212 1 4

Valid range from 1 to 4

q104UL Študentski multimedijski center Cyber.Caffe SEDAJ NAM PROSIMO POVEJ ŠE, KAKO DOBRO POZNAŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE DEJAVNOSTI:

104. Študentski multimedijski center Cyber.Caffe

Value 140221 Frequency
1 Sploh ne poznam 961
2 Slabo poznam 821
3 Dobro poznam 296
4 Zelo dobro poznam 76
Sysmiss 1187
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2154 1187

Valid range from 1 to 4

q105UL Študentska svetovalnica ŠOU LJ SEDAJ NAM PROSIMO POVEJ ŠE, KAKO DOBRO POZNAŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE DEJAVNOSTI:

105. Študentska svetovalnica ŠOU LJ

Value 141220 Frequency
1 Sploh ne poznam 809
2 Slabo poznam 977
3 Dobro poznam 320
4 Zelo dobro poznam 47
Sysmiss 1188
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2153 1188

Valid range from 1 to 4

q106UL ESN Erasmus Student Network SEDAJ NAM PROSIMO POVEJ ŠE, KAKO DOBRO POZNAŠ NASLEDNJE ŠTUDENTSKE DEJAVNOSTI:

106. ESN Erasmus Student Network

Value 142219 Frequency
1 Sploh ne poznam 979
2 Slabo poznam 751
3 Dobro poznam 348
4 Zelo dobro poznam 76
Sysmiss 1187
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2154 1187