Slovensko javno mnenje 2017/1: Evropska raziskava vrednot

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM171
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM171_V1
Main author(s):
 • Uhan, Samo
 • Malnar, Brina
 • Kurdija, Slavko
 • Hafner Fink, Mitja
 • Miheljak, Vlado
Co-workers:
 • Toš, Niko
 • Broder, Živa
 • Falle Zorman, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Doušak, May
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (Ljubljana, Slovenija; marec, 2017)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

P5-0151 (ARRS)

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi lahko anketo Slovensko javno mnenje (SJM) primerjamo s splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno relevantne podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v nekatere najpomembnejše mednarodne družboslovne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom lahko izvaja tudi projekt, ki je posvečen specifični konkretni tematiki.

 • EVS/Evropska raziskava vrednot = European Value Study

  Študija evropskih vrednot (EVS) je obsežen, mednarodni, ponavljajoči se presečni raziskovalni program o osnovnih človeških vrednotah. Pobudo za njegov nastanek je podala Študijska skupina za evropske sisteme vrednot (EVSSG) v poznih sedemdesetih letih, ki jo je takrat sestavljala neformalna skupina akademikov. EVS, kot ga poznamo danes, se je začel izvajati leta 1981, ko je bilo s standardiziranimi vprašalniki anketiranih tisoč državljanov takratnih evropskih držav članic. Raziskava se ponovi vsakih devet let, v njej pa sodeluje različno število držav. Ponuja vpogled v ideje, prepričanja, želje, stališča, vrednote in mnenja državljanov po vsej Evropi. Glavne teme zadevajo družino, delo, okolje, dojemanje življenja, politiko in družbo, religijo, moralo in nacionalno identiteto.

Study Content

Keywords ADP: demografija, populacija, stališča, družbena neenakost, ekologija, socialni kapital

Keywords ELSST:
DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENE NAVADE, VREDNOTA, POLITIKA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - Družbeno vedenje in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
DEMOGRAFIJA
POLITIKA
PREBIVALSTVO


Abstract:

Vsebina raziskave je proceduralno ekvivalentna ponovitev Evropske raziskave vrednot. Zajeta so razna področja vrednot in stališč do sodobnih družbenih problemov, kot so religiozne in moralne vrednote, vrednote glede vloge žensk, ekologije, neenakost, vzgoje otrok ipd. Več vprašanj je namenjenih tudi politični aktivnosti, pogledom na družbo, ter stopnji integracije posameznika v družbo merjeno skozi sodelovanje v združenjih in društvih, raven zaupanja v družbi in podobno. Zabeležena je družbena distanca do različnih marginalnih skupin, raven zadovoljstva v življenju in odnos do dela.

Methodology


Collection date: 30. september 2017 - 22. december 2017
Date of production: 2017-03
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Posamezniki, starejši od 18 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, ne glede na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v Sloveniji.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Verjetnostno: večstopenjsko

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Slovensko javno mnenje 2017/1: Evropska družboslovna raziskava [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Uhan, Samo; Malnar, Brina; Kurdija, Slavko; Hafner Fink, Matija; Miheljak, Vlado

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 291
 • number of units: 1076

License: ccbync

Version: 29. junij 2021

Variable list

id ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0 1 1076 538.5 310.759

Valid range from 1 to 1076

T_START URA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

D_START DATUM

Value 31 Frequency
2017-10-02 1
2017-10-03 4
2017-10-04 5
2017-10-05 10
2017-10-06 11
2017-10-07 8
2017-10-09 21
2017-10-10 25
2017-10-11 14
2017-10-12 11
2017-10-13 14
2017-10-14 9
2017-10-15 9
2017-10-16 15
2017-10-17 12
2017-10-18 18
2017-10-19 10
2017-10-20 12
2017-10-21 12
2017-10-22 3
2017-10-23 20
2017-10-24 21
2017-10-25 20
2017-10-26 22
2017-10-27 13
2017-10-28 11
2017-10-29 3
2017-10-30 12
2017-10-31 8
2017-11-02 19
2017-11-03 13
2017-11-04 19
2017-11-05 6
2017-11-06 21
2017-11-07 15
2017-11-08 24
2017-11-09 19
2017-11-10 19
2017-11-11 15
2017-11-12 12
2017-11-13 24
2017-11-14 18
2017-11-15 25
2017-11-16 27
2017-11-17 20
2017-11-18 12
2017-11-19 3
2017-11-20 29
2017-11-21 27
2017-11-22 27
2017-11-23 20
2017-11-24 16
2017-11-25 13
2017-11-26 17
2017-11-27 29
2017-11-28 25
2017-11-29 13
2017-11-30 22
2017-12-01 8
2017-12-02 8
2017-12-03 4
2017-12-04 16
2017-12-05 10
2017-12-06 13
2017-12-07 12
2017-12-08 12
2017-12-09 11
2017-12-10 4
2017-12-11 16
2017-12-12 5
2017-12-13 8
2017-12-14 10
2017-12-15 1
2017-12-16 6
2017-12-17 7
2017-12-18 6
2017-12-19 6
2017-12-20 3
2017-12-21 6
2017-12-22 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 2017-10-02 2017-12-22

id ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0 1 1076 538.5 310.759

Valid range from 1 to 1076

T_START URA

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0

D_START DATUM

Value 3289 Frequency
2017-10-02 1
2017-10-03 4
2017-10-04 5
2017-10-05 10
2017-10-06 11
2017-10-07 8
2017-10-09 21
2017-10-10 25
2017-10-11 14
2017-10-12 11
2017-10-13 14
2017-10-14 9
2017-10-15 9
2017-10-16 15
2017-10-17 12
2017-10-18 18
2017-10-19 10
2017-10-20 12
2017-10-21 12
2017-10-22 3
2017-10-23 20
2017-10-24 21
2017-10-25 20
2017-10-26 22
2017-10-27 13
2017-10-28 11
2017-10-29 3
2017-10-30 12
2017-10-31 8
2017-11-02 19
2017-11-03 13
2017-11-04 19
2017-11-05 6
2017-11-06 21
2017-11-07 15
2017-11-08 24
2017-11-09 19
2017-11-10 19
2017-11-11 15
2017-11-12 12
2017-11-13 24
2017-11-14 18
2017-11-15 25
2017-11-16 27
2017-11-17 20
2017-11-18 12
2017-11-19 3
2017-11-20 29
2017-11-21 27
2017-11-22 27
2017-11-23 20
2017-11-24 16
2017-11-25 13
2017-11-26 17
2017-11-27 29
2017-11-28 25
2017-11-29 13
2017-11-30 22
2017-12-01 8
2017-12-02 8
2017-12-03 4
2017-12-04 16
2017-12-05 10
2017-12-06 13
2017-12-07 12
2017-12-08 12
2017-12-09 11
2017-12-10 4
2017-12-11 16
2017-12-12 5
2017-12-13 8
2017-12-14 10
2017-12-15 1
2017-12-16 6
2017-12-17 7
2017-12-18 6
2017-12-19 6
2017-12-20 3
2017-12-21 6
2017-12-22 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 2017-10-02 2017-12-22

SL1 Kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Zaceli bomo z nekaj vprašanji o življenju na splošno.

V celoti gledano, kako zadovoljni ste sedaj s svojim življenjem? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri cemer 0 pomeni, da ste izredno nezadovoljni, 10 pa, da ste izredno zadovoljni.

Value 4288 Frequency
0 izredno nezadovoljen 5
1 1 1
2 2 5
3 3 25
4 4 24
5 5 125
6 6 91
7 7 204
8 8 326
9 9 131
10 izredno zadovoljen 135
88 (ne vem) 3
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1072 4

Valid range from 0 to 10

SL2 Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina?

Kako ocenjujete materialne razmere, v katerih živite vi in vaša družina? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri cemer 0 pomeni najslabšo, 10 pa najboljšo oceno. V kolikšni meri ste torej zadovoljni oz. nezadovoljni z materialnimi razmerami v vaši družini?

Value 5287 Frequency
0 zelo nezadovoljen 7
1 1 5
2 2 14
3 3 35
4 4 39
5 5 154
6 6 117
7 7 229
8 8 270
9 9 119
10 zelo zadovoljen 85
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 2

Valid range from 0 to 10

SL3 Če govorimo na splošno, ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Ce govorimo na splošno, ali bi rekli, da vecini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden? Izberite ustrezno vrednost na lestvici od 0 do 10, pri cemer 0 pomeni, da je treba biti z ljudmi zelo previden, 10 pa, da vecini ljudi lahko zaupamo.

Value 6286 Frequency
0 treba je biti zelo previden 90
1 1 52
2 2 77
3 3 131
4 4 117
5 5 231
6 6 120
7 7 126
8 8 86
9 9 24
10 večini lahko zaupamo 21
88 (ne vem) 1
99 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1075 1

Valid range from 0 to 10

SL4 Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji?

Kako zadovoljni ste na splošno s sedanjim gospodarskim stanjem v Sloveniji? Ocenite z lestvico od 0 do 10, pri cemer ocena 0 pomeni, da ste izjemno nezadovoljni, 10 pa, da ste izjemno zadovoljni.

Value 7285 Frequency
0 izjemno nezadovoljen 39
1 1 37
2 2 99
3 3 131
4 4 150
5 5 223
6 6 179
7 7 128
8 8 53
9 9 10
10 izjemno zadovoljen 8
88 (ne vem) 16
99 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1057 19

Valid range from 0 to 10

SL5 Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Kakšno je po vašem mnenju splošno stanje šolstva danes v Sloveniji?

Value 8284 Frequency
0 izjemno slabo 14
1 2 16
2 2 40
3 3 89
4 4 94
5 5 197
6 6 156
7 7 194
8 8 154
9 9 35
10 izjemno dobro 27
88 (ne vem) 53
99 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 60

Valid range from 0 to 10

SL6 In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

In kakšno je po vašem mnenju splošno stanje zdravstva danes v Sloveniji?

Value 9283 Frequency
0 izjemno slabo 40
1 1 38
2 2 85
3 3 151
4 4 141
5 5 204
6 6 137
7 7 126
8 8 106
9 9 23
10 izjemno dobro 21
88 (ne vem) 4
99 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1072 4

Valid range from 0 to 10

SL7 Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Kako zadovoljni ste na splošno z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Value 10282 Frequency
0 izjemno nezadovoljen 64
1 1 47
2 2 99
3 3 148
4 4 124
5 5 203
6 6 134
7 7 121
8 8 58
9 9 19
10 izjemno zadovoljen 18
88 (ne vem) 38
99 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1035 41

Valid range from 0 to 10

SL8 Ali mislite, da bi bilo potrebno razlike v osebnih dohodkih v Sloveniji povečati, zmanjšati ali odpraviti?

Ali mislite, da bi bilo potrebno razlike v osebnih dohodkih v Sloveniji povecati, zmanjšati ali odpraviti, ali pa so take razlike, kakršne so sedaj, primerne?

Value 11281 Frequency
1 razlike naj se povečajo 85
2 sedanje razlike so primerne 87
3 razlike naj se zmanjšajo 830
4 vsi dohodki bi morali biti enaki 37
8 (ne vem) 26
9 (b.o.) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1039 37

Valid range from 1 to 4

v1 Kako je pomembno: delo Sledi še nekaj vprašanji o življenju, prostocasnih aktivnostih in delu.

Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? Delo

Value 12280 Frequency
1 zelo pomembna 633
2 precej pomembna 401
3 ne preveč pomembna 32
4 sploh ni pomembna 9
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1075 1

Valid range from 1 to 4

v2 Kako je pomembno: družina

Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? Družina

Value 13279 Frequency
1 zelo pomembna 924
2 precej pomembna 130
3 ne preveč pomembna 13
4 sploh ni pomembna 3
8 (ne vem) 2
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1070 6

Valid range from 1 to 4

v3 Kako je pomembno: prijatelji in znanci

Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? Prijatelji in znanci

Value 14278 Frequency
1 zelo pomembna 490
2 precej pomembna 507
3 ne preveč pomembna 73
4 sploh ni pomembna 3
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1073 3

Valid range from 1 to 4

v4 Kako je pomembno: prosti čas

Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? prosti cas

Value 15277 Frequency
1 zelo pomembna 440
2 precej pomembna 528
3 ne preveč pomembna 88
4 sploh ni pomembna 19
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1075 1

Valid range from 1 to 4

v5 Kako je pomembno: politika

Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? Politika

Value 16276 Frequency
1 zelo pomembna 41
2 precej pomembna 151
3 ne preveč pomembna 508
4 sploh ni pomembna 366
8 (ne vem) 7
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1066 10

Valid range from 1 to 4

v6 Kako je pomembno: vera

Prosimo povejte, kako pomembna je vsaka od naštetih stvari v vašem življenju? Vera

Value 17275 Frequency
1 zelo pomembna 119
2 precej pomembna 266
3 ne preveč pomembna 408
4 sploh ni pomembna 278
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1071 5

Valid range from 1 to 4

v7 Kako srečni ste?

Ce ocenjujete v celoti, ali bi rekli, da ste...

Value 18274 Frequency
1 zelo srečni 231
2 precej srečni 676
3 ne preveč srečni 160
4 sploh niste srečni 6
8 (ne vem) 2
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1073 3

Valid range from 1 to 4

v8 Kako bi na splošno opisali svoje zdravstveno stanje v teh dneh?

In kako bi na splošno opisali svoje zdravstveno stanje v teh dneh? Ali bi rekli, da je...

Value 19273 Frequency
1 zelo dobro 233
2 dobro 420
3 kar v redu 283
4 slabo 121
5 zelo slabo 18
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1075 1

Valid range from 1 to 5

v9 Pripadate: verske ali cerkvene organizacije

Pozorno poglejte seznam prostovoljnih organizacij in za vsako posebej povejte, ali ji pripadate. verske ali cerkvene organizacije

Value 20272 Frequency
1 izbral 364
2 ni izbral 708
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1072 4

Valid range from 1 to 2

v10 Pripadate: organizacije na področju izobraževanja, umetnosti, glasbe in kulture

Pozorno poglejte seznam prostovoljnih organizacij in za vsako posebej povejte, ali ji pripadate. organizacije na podrocju izobraževanja, umetnosti, glasbe in kulture

Value 21271 Frequency
1 izbral 270
2 ni izbral 804
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 2

Valid range from 1 to 2

v11 Pripadate: sindikati

Pozorno poglejte seznam prostovoljnih organizacij in za vsako posebej povejte, ali ji pripadate. sindikati

Value 22270 Frequency
1 izbral 128
2 ni izbral 941
8 (ne vem) 2
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1069 7

Valid range from 1 to 2

v12 Pripadate: politične stranke ali skupine

Pozorno poglejte seznam prostovoljnih organizacij in za vsako posebej povejte, ali ji pripadate. politicne stranke ali skupine

Value 23269 Frequency
1 izbral 46
2 ni izbral 1026
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1072 4

Valid range from 1 to 2

v13 Pripadate: okoljevarstvene, ekološke, za pravice živali

Pozorno poglejte seznam prostovoljnih organizacij in za vsako posebej povejte, ali ji pripadate. okoljevarstvene, ekološke, za pravice živali

Value 24268 Frequency
1 izbral 148
2 ni izbral 924
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1072 4

Valid range from 1 to 2

v14 Pripadate: poklicna združenja

Pozorno poglejte seznam prostovoljnih organizacij in za vsako posebej povejte, ali ji pripadate. poklicna združenja

Value 25267 Frequency
1 izbral 165
2 ni izbral 904
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1069 7

Valid range from 1 to 2

v15 Pripadate: šport in rekreacija

Pozorno poglejte seznam prostovoljnih organizacij in za vsako posebej povejte, ali ji pripadate. šport in rekreacija

Value 26266 Frequency
1 izbral 380
2 ni izbral 695
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1075 1

Valid range from 1 to 2

v16 Pripadate: humanitarne ali dobrodelne organizacije

Pozorno poglejte seznam prostovoljnih organizacij in za vsako posebej povejte, ali ji pripadate. humanitarne ali dobrodelne organizacije

Value 27265 Frequency
1 izbral 256
2 ni izbral 816
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1072 4

Valid range from 1 to 2

v17 Pripadate: potrošniške organizacije

Pozorno poglejte seznam prostovoljnih organizacij in za vsako posebej povejte, ali ji pripadate. potrošniške organizacije

Value 28264 Frequency
1 izbral 41
2 ni izbral 1028
8 (ne vem) 2
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1069 7

Valid range from 1 to 2

v18 Pripadate: skupine za samopomoč in medsebojno podporo

Pozorno poglejte seznam prostovoljnih organizacij in za vsako posebej povejte, ali ji pripadate. skupine za samopomoc in medsebojno podporo

Value 29263 Frequency
1 izbral 126
2 ni izbral 947
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1073 3

Valid range from 1 to 2

v19 Pripadate: drugo

Pozorno poglejte seznam prostovoljnih organizacij in za vsako posebej povejte, ali ji pripadate. drugo

Value 30262 Frequency
1 izbral 56
2 ni izbral 1013
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1069 7

Valid range from 1 to 2

v20 Ne pripada organizaciji.

Pozorno poglejte seznam prostovoljnih organizacij in za vsako posebej povejte, ali ji pripadate. nobena

Value 31261 Frequency
1 izbral 288
2 ni izbral 788
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1076 0

Valid range from 1 to 2

v21 Ali ste v zadnjih 6 mesecih opravljali kakšno prostovoljno delo?

Ali ste v zadnjih 6 mesecih opravljali kakšno prostovoljno delo?

Value 32260 Frequency
1 da 341
2 ne 732
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1073 3

Valid range from 1 to 2

v22 Ne bi želel imeti za soseda: ljudje druge rase

Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede. ljudje druge rase

Value 33259 Frequency
1 izbral 245
2 ni izbral 815
8 (ne vem) 13
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1060 16

Valid range from 1 to 2

v23 Ne bi želel imeti za soseda: pijanci

Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede. pijanci

Value 34258 Frequency
1 izbral 612
2 ni izbral 449
8 (ne vem) 8
9 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1061 15

Valid range from 1 to 2

v24 Ne bi želel imeti za soseda: priseljenci, tuji delavci

Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede. priseljenci, tuji delavci

Value 35257 Frequency
1 izbral 238
2 ni izbral 820
8 (ne vem) 11
9 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1058 18

Valid range from 1 to 2

v25 Ne bi želel imeti za soseda: narkomani

Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede. narkomani

Value 36256 Frequency
1 izbral 693
2 ni izbral 362
8 (ne vem) 14
9 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1055 21

Valid range from 1 to 2

v26 Ne bi želel imeti za soseda: homoseksualci

Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede. homoseksualci

Value 37255 Frequency
1 izbral 317
2 ni izbral 736
8 (ne vem) 14
9 (b.o.) 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1053 23

Valid range from 1 to 2

v28 Ne bi želel imeti za soseda: muslimani

Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede. muslimani

Value 38254 Frequency
1 izbral 302
2 ni izbral 752
8 (ne vem) 17
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1054 22

Valid range from 1 to 2

v29 Ne bi želel imeti za soseda: judje

Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede. judje

Value 39253 Frequency
1 izbral 232
2 ni izbral 814
8 (ne vem) 19
9 (b.o.) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1046 30

Valid range from 1 to 2

v30 Ne bi želel imeti za soseda: Romi

Na tem seznamu so razlicne skupine ljudi. Prosimo vas, da poveste, katere od njih ne bi želeli imeti za sosede. Romi

Value 40252 Frequency
1 izbral 434
2 ni izbral 605
8 (ne vem) 29
9 (b.o.) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1039 37

Valid range from 1 to 2

v31 Ali bi rekli, da večini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Ce ocenjujete na splošno, ali bi rekli, da vecini ljudi lahko zaupamo, ali menite, da je treba biti z ljudmi zelo previden?

Value 41251 Frequency
1 večini ljudi lahko zaupamo 289
2 z ljudmi moramo biti zelo previdni 772
8 (ne vem) 10
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1061 15

Valid range from 1 to 2

v32 Zaupanje: vaši družini

Radi bi vas vprašali, v kakšni meri zaupate naštetim skupinam ljudi. Za vsako skupino namnpovejte, ali ji zaupate veliko, precej, malo ali sploh nic? vaši družini

Value 42250 Frequency
1 veliko 919
2 precej 128
3 malo 17
4 sploh nič 1
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1065 11

Valid range from 1 to 4

v33 Zaupanje: ljudem v vaši soseščini

Radi bi vas vprašali, v kakšni meri zaupate naštetim skupinam ljudi. Za vsako skupino nam povejte, ali ji zaupate veliko, precej, malo ali sploh nic? ljudem v vaši sosešcini

Value 43249 Frequency
1 veliko 188
2 precej 563
3 malo 284
4 sploh nič 32
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1067 9

Valid range from 1 to 4

v34 Zaupanje: ljudem, ki jih osebno poznate

Radi bi vas vprašali, v kakšni meri zaupate naštetim skupinam ljudi. Za vsako skupino nam povejte, ali ji zaupate veliko, precej, malo ali sploh nic? ljudem, ki jih osebno poznate

Value 44248 Frequency
1 veliko 313
2 precej 606
3 malo 147
4 sploh nič 4
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1070 6

Valid range from 1 to 4

v35 Zaupanje: ljudem, ki jih prvič srečate

Radi bi vas vprašali, v kakšni meri zaupate naštetim skupinam ljudi. Za vsako skupino nam povejte, ali ji zaupate veliko, precej, malo ali sploh nic? ljudem, ki jih prvic srecate

Value 45247 Frequency
1 veliko 4
2 precej 154
3 malo 638
4 sploh nič 269
8 (ne vem) 6
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1065 11

Valid range from 1 to 4

v36 Zaupanje: ljudem druge vere

Radi bi vas vprašali, v kakšni meri zaupate naštetim skupinam ljudi. Za vsako skupino nam povejte, ali ji zaupate veliko, precej, malo ali sploh nic? ljudem druge vere

Value 46246 Frequency
1 veliko 41
2 precej 365
3 malo 487
4 sploh nič 124
8 (ne vem) 38
9 (b.o.) 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1017 59

Valid range from 1 to 4

v37 Zaupanje: ljudem druge narodnosti

Radi bi vas vprašali, v kakšni meri zaupate naštetim skupinam ljudi. Za vsako skupino nam povejte, ali ji zaupate veliko, precej, malo ali sploh nic? ljudem druge narodnosti

Value 47245 Frequency
1 veliko 42
2 precej 394
3 malo 497
4 sploh nič 99
8 (ne vem) 27
9 (b.o.) 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1032 44

Valid range from 1 to 4

v38 Nekateri ljudje imajo občutek, da lahko docela svobodno odločajo o svojem življenju, drugi pa imajo občutek, da s svojimi dejanji ne morejo bistveno vplivati na to, kaj se z njimi dogaja.

Nekateri ljudje imajo obcutek, da lahko docela svobodno odlocajo o svojem življenju, drugi pa imajo obcutek, da s svojimi dejanji ne morejo bistveno vplivati na to, kaj se z njimi dogaja. Prosimo vas, da s pomocjo lestvice ocenite, v kolikšni meri lahko vi odlocate o svojem življenju.

Value 48244 Frequency
1 čisto nič 7
2 2 6
3 3 21
4 4 20
5 5 110
6 6 63
7 7 181
8 8 295
9 9 149
10 v veliki meri 219
88 (ne vem) 4
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1071 5

Valid range from 1 to 10

v39 če ocenjujete nasploh, kako ste v teh dneh zadovoljni s svojim življenjem kot celoto?

Ce ocenjujete nasploh, kako ste v teh dneh zadovoljni s svojim življenjem kot celoto? Prosimo, uporabite 'KARTICO 10'.

Value 49243 Frequency
1 nezadovoljen 3
2 2 4
3 3 16
4 4 18
5 5 80
6 6 83
7 7 173
8 8 350
9 9 187
10 zadovoljen 161
88 (ne vem) 1
99 (b.o.) 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1075 1

Valid range from 1 to 10

v40 Pomemben vidik dela: dobra plača

Na seznamu so našteti nekateri vidiki dela, zaposlitve, ki jih ljudje ocenjujejo kot pomembne. Prosimo vas, da nam poveste, kateri od njih so pomembni za vas osebno. dobra placa

Value 50242 Frequency
1 izbral 927
2 ni izbral 142
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1069 7

Valid range from 1 to 2

v41 Pomemben vidik dela: ustrezen delovni čas

Na seznamu so našteti nekateri vidiki dela, zaposlitve, ki jih ljudje ocenjujejo kot pomembne. Prosimo vas, da nam poveste, kateri od njih so pomembni za vas osebno. ustrezen delovni cas

Value 51241 Frequency
1 izbral 947
2 ni izbral 119
8 (ne vem) 6
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1066 10

Valid range from 1 to 2

v42 Pomemben vidik dela: možnost lastne pobude, iniciative

Na seznamu so našteti nekateri vidiki dela, zaposlitve, ki jih ljudje ocenjujejo kot pomembne. Prosimo vas, da nam poveste, kateri od njih so pomembni za vas osebno. možnost lastne pobude, iniciative

Value 52240 Frequency
1 izbral 900
2 ni izbral 157
8 (ne vem) 15
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1057 19

Valid range from 1 to 2

v43 Pomemben vidik dela: veliko dopusta

Na seznamu so našteti nekateri vidiki dela, zaposlitve, ki jih ljudje ocenjujejo kot pomembne. Prosimo vas, da nam poveste, kateri od njih so pomembni za vas osebno. veliko dopusta

Value 53239 Frequency
1 izbral 589
2 ni izbral 468
8 (ne vem) 13
9 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1057 19

Valid range from 1 to 2

v44 Pomemben vidik dela: delo, pri katerem imaš občutek, da si nekaj dosegel

Na seznamu so našteti nekateri vidiki dela, zaposlitve, ki jih ljudje ocenjujejo kot pomembne. Prosimo vas, da nam poveste, kateri od njih so pomembni za vas osebno. delo, pri katerem imaš obcutek, da si nekaj dosegel

Value 54238 Frequency
1 izbral 1019
2 ni izbral 51
8 (ne vem) 4
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1070 6

Valid range from 1 to 2

V45 Pomemben vidik dela: odgovorno delo

Na seznamu so našteti nekateri vidiki dela, zaposlitve, ki jih ljudje ocenjujejo kot pomembne. Prosimo vas, da nam poveste, kateri od njih so pomembni za vas osebno. odgovorno delo

Value 55237 Frequency
1 izbral 917
2 ni izbral 145
8 (ne vem) 10
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1062 14

Valid range from 1 to 2

v45a Nič od navedenega.

Na seznamu so našteti nekateri vidiki dela, zaposlitve, ki jih ljudje ocenjujejo kot pomembne. Prosimo vas, da nam poveste, kateri od njih so pomembni za vas osebno. nic od navedenega

Value 56236 Frequency
1 izbral 8
2 ni izbral 1066
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 2

Valid range from 1 to 2

v46 Človek mora imeti službo, da lahko v celoti razvije svoje talente.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Clovek mora imeti službo, da lahko v celoti razvije svoje talente.

Value 57235 Frequency
1 močno soglašam 317
2 soglašam 461
3 niti-niti 151
4 ne soglašam 124
5 sploh ne soglašam 19
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1072 4

Valid range from 1 to 5

v47 Poniževalno je, če človek prejema denar, ne da bi mu bilo treba delati zanj.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Poniževalno je, ce clovek prejema denar, ne da bi mu bilo treba delati zanj.

Value 58234 Frequency
1 močno soglašam 128
2 soglašam 381
3 niti-niti 237
4 ne soglašam 278
5 sploh ne soglašam 43
8 (ne vem) 6
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1067 9

Valid range from 1 to 5

v48 Ljudje, ki ne delajo, se polenijo.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Ljudje, ki ne delajo, se polenijo.

Value 59233 Frequency
1 močno soglašam 257
2 soglašam 600
3 niti-niti 120
4 ne soglašam 81
5 sploh ne soglašam 9
8 (ne vem) 7
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1067 9

Valid range from 1 to 5

v49 Delo je človekova dolžnost do družbe.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Delo je clovekova dolžnost do družbe.

Value 60232 Frequency
1 močno soglašam 194
2 soglašam 655
3 niti-niti 128
4 ne soglašam 86
5 sploh ne soglašam 8
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1071 5

Valid range from 1 to 5

v50 Delo bi moralo biti vedno na prvem mestu, čeprav bi to pomenilo manj prostega časa.

V kolikšni meri soglašate ali ne soglašate z naslednjimi trditvami? Delo bi moralo biti vedno na prvem mestu, ceprav bi to pomenilo manj prostega casa.

Value 61231 Frequency
1 močno soglašam 112
2 soglašam 391
3 niti-niti 233
4 ne soglašam 292
5 sploh ne soglašam 43
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1071 5

Valid range from 1 to 5

v51 Ali pripadate kakšni veroizpovedi?

Ali pripadate kakšni veroizpovedi?

Value 62230 Frequency
1 da 682
2 ne 387
8 (ne vem) 4
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1069 7

Valid range from 1 to 2

v52 Kateri veroizpovedi pripadate?

Kateri?

Value 63229 Frequency
1 rimokatoliški 608
2 evangeličanski 3
3 pravoslavni 27
4 drugi krščanski 5
5 islamski 30
6 judovski 0
7 hinduistični 0
8 budistični 1
9 drugi vzhodnjaški 0
10 drugi 2
66 (preskok) 394
88 (ne vem) 0
99 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
676 400

Valid range from 1 to 10

v53 Ali ste kdaj pripadali kakšni veroizpovedi?

Ali ste kdaj pripadali kakšni veroizpovedi?

Value 64228 Frequency
1 da 134
2 ne 254
6 (preskok) 682
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 688

Valid range from 1 to 2

v54 Če ne upoštevate porok, pogrebov in krstov, kako pogosto hodite v zadnjem času k verskim obredom (mašam)?

Ce ne upoštevate porok, pogrebov in krstov, kako pogosto hodite v zadnjem casu k verskim obredom (mašam)?

Value 65227 Frequency
1 več kot enkrat na teden 16
2 enkrat na teden 146
3 enkrat na mesec 94
4 ob posebnih praznikih 263
5 enkrat na leto 68
6 manj pogosto 93
7 nikoli, skoraj nikoli 391
88 (ne vem) 1
99 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1071 5

Valid range from 1 to 7

v55 Če ne upoštevate porok, pogrebov in krstov, kako pogosto ste hodili k verskim obredom (mašam), ko ste bili stari 12 let?

Ce ne upoštevate porok, pogrebov in krstov, kako pogosto ste hodili k verskim obredom (mašam), ko ste bili stari 12 let?

Value 66226 Frequency
1 več kot enkrat na teden 77
2 enkrat na teden 574
3 enkrat na mesec 78
4 ob posebnih praznikih 83
5 enkrat na leto 9
6 manj pogosto 38
7 nikoli, skoraj nikoli 214
88 (ne vem) 2
99 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1073 3

Valid range from 1 to 7

v56 Ne glede na to, ali se udeležujete verskih obredov ali ne, ali bi zase rekli, da ste verni, neverni, prepričan ateist?

Ne glede na to, ali se udeležujete verskih obredov ali ne, ali bi zase rekli, da ste...

Value 67225 Frequency
1 verni 700
2 neverni 188
3 prepričan ateist 146
8 (ne vem) 29
9 (b.o.) 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1034 42

Valid range from 1 to 3

v57 Verujete: v boga

Povejte, v kaj od naštetega verujete. Ali verujete … v boga

Value 68224 Frequency
1 da 618
2 ne 414
8 (ne vem) 28
9 (b.o.) 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1032 44

Valid range from 1 to 2

v58 Verujete: v življenje po smrti

Povejte, v kaj od naštetega verujete. Ali verujete … v življenje po smrti

Value 69223 Frequency
1 da 394
2 ne 589
8 (ne vem) 82
9 (b.o.) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
983 93

Valid range from 1 to 2

v59 Verujete: v pekel

Povejte, v kaj od naštetega verujete. Ali verujete … v pekel

Value 70222 Frequency
1 da 236
2 ne 780
8 (ne vem) 53
9 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1016 60

Valid range from 1 to 2

v60 Verujete: v nebesa

Povejte, v kaj od naštetega verujete. Ali verujete … v nebesa

Value 71221 Frequency
1 da 330
2 ne 687
8 (ne vem) 50
9 (b.o.) 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1017 59

Valid range from 1 to 2

v61 Ali verujete v reinkarnacijo?

Ali verujete v reinkarnacijo, torej v to, da se clovek ponovno rodi na ta svet?

Value 72220 Frequency
1 da 233
2 ne 743
8 (ne vem) 92
9 (b.o.) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
976 100

Valid range from 1 to 2

v62 Katera od naslednjih trditev vam je najbližja?

Katera od naslednjih trditev vam je najbližja?

Value 73219 Frequency
1 Obstaja osebni bog. 210
2 Obstaja neka vrsta duha ali življenjska sila. 545
3 Res ne vem, kaj naj si mislim o tem. 153
4 Mislim, da ne obstaja nobena vrsta boga, duha ali življenjsk 135
8 (ne vem) 22
9 (b.o.) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1043 33

Valid range from 1 to 4

v63 Kako pomemben je bog v vašem življenju?

Kako pomemben je bog v vašem življenju? Izrazite svoj odgovor na lestvici od 1 do 10, pri cemer 10 pomeni zelo pomemben, 1 pa pomeni, da sploh ni pomemben.

Value 74218 Frequency
1 sploh ni pomemben 283
2 2 46
3 3 66
4 4 58
5 5 157
6 6 80
7 7 87
8 8 100
9 9 45
10 zelo pomemben 137
88 (ne vem) 9
99 (b.o.) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1059 17

Valid range from 1 to 10

v64 Kako pogosto molite izven verskih obredov?

Kako pogosto molite izven verskih obredov? Ali bi rekli, da je to…

Value 75217 Frequency
1 vsak dan 144
2 več kot enkrat tedensko 62
3 enkrat tedensko 61
4 vsaj enkrat mesečno 54
5 nekajkrat letno 63
6 manj pogosto 177
7 nikoli 500
8 (ne vem) 6
9 (b.o.) 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1061 15

Valid range from 1 to 7

v65 Pomembno za zakon: zvestoba NASLEDNJA VPRAŠANJA SE NANAŠAJO NA DRUŽINO IN ZAKONSKO SKUPNOST.

Tukaj je seznam stvari, za katere nekateri ljudje menijo, da so potrebne za uspešen zakon ali partnerski odnos. Prosimo vas, da nam za vsako od njih poveste, ali je po vaši oceni zelo pomembna, precej pomembna, ali ni kaj dosti pomembna. zvestoba

Value 76216 Frequency
1 zelo pomembna 936
2 precej pomembna 130
3 ni kaj dosti pomembna 7
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1073 3

Valid range from 1 to 3

v66 Pomembno za zakon: ustrezen dohodek

Tukaj je seznam stvari, za katere nekateri ljudje menijo, da so potrebne za uspešen zakon ali partnerski odnos. Prosimo vas, da nam za vsako od njih poveste, ali je po vaši oceni zelo pomembna, precej pomembna, ali ni kaj dosti pomembna. ustrezen dohodek

Value 77215 Frequency
1 zelo pomembna 351
2 precej pomembna 554
3 ni kaj dosti pomembna 166
8 (ne vem) 2
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1071 5

Valid range from 1 to 3

v67 Pomembno za zakon: dobre stanovanjske razmere

Tukaj je seznam stvari, za katere nekateri ljudje menijo, da so potrebne za uspešen zakon ali partnerski odnos. Prosimo vas, da nam za vsako od njih poveste, ali je po vaši oceni zelo pomembna, precej pomembna, ali ni kaj dosti pomembna. dobre stanovanjske razmere

Value 78214 Frequency
1 zelo pomembna 338
2 precej pomembna 644
3 ni kaj dosti pomembna 87
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1069 7

Valid range from 1 to 3

v68 Pomembno za zakon: delitev gospodinjskega dela

Tukaj je seznam stvari, za katere nekateri ljudje menijo, da so potrebne za uspešen zakon ali partnerski odnos. Prosimo vas, da nam za vsako od njih poveste, ali je po vaši oceni zelo pomembna, precej pomembna, ali ni kaj dosti pomembna. delitev gospodinjskega dela

Value 79213 Frequency
1 zelo pomembna 366
2 precej pomembna 560
3 ni kaj dosti pomembna 139
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1065 11

Valid range from 1 to 3

v69 Pomembno za zakon: otroci

Tukaj je seznam stvari, za katere nekateri ljudje menijo, da so potrebne za uspešen zakon ali partnerski odnos. Prosimo vas, da nam za vsako od njih poveste, ali je po vaši oceni zelo pomembna, precej pomembna, ali ni kaj dosti pomembna. otroci

Value 80212 Frequency
1 zelo pomembna 687
2 precej pomembna 277
3 ni kaj dosti pomembna 101
8 (ne vem) 8
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1065 11

Valid range from 1 to 3

v70 Pomembno za zakon: imeti čas za svoje prijatelje in hobije

Tukaj je seznam stvari, za katere nekateri ljudje menijo, da so potrebne za uspešen zakon ali partnerski odnos. Prosimo vas, da nam za vsako od njih poveste, ali je po vaši oceni zelo pomembna, precej pomembna, ali ni kaj dosti pomembna. imeti cas za svoje prijatelje in hobije

Value 81211 Frequency
1 zelo pomembna 398
2 precej pomembna 576
3 ni kaj dosti pomembna 96
8 (ne vem) 1
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1070 6

Valid range from 1 to 3

v71 Zakon je zastarela institucija.

Ali soglašate ali ne soglašate z naslednjo trditvijo: »Zakon je zastarela institucija.«?

Value 82210 Frequency
1 soglašam 270
2 ne soglašam 763
8 (ne vem) 36
9 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1033 43

Valid range from 1 to 2

v72 Če je mati zaposlena, otroci trpijo.

Za vsako od navedenih trditev povejte, v kolikšni meri z njo soglašate ali ne soglašate. Ali mocno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate? Ce je mati zaposlena, otroci trpijo.

Value 83209 Frequency
1 močno soglašam 48
2 soglašam 263
3 ne soglašam 581
4 sploh ne soglašam 167
8 (ne vem) 15
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1059 17

Valid range from 1 to 4

v73 Je že v redu, če je ženska zaposlena, toda tisto, kar si ženske najbolj želijo, so dom in otroci.

Za vsako od navedenih trditev povejte, v kolikšni meri z njo soglašate ali ne soglašate. Ali mocno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate? Je že v redu, ce je ženska zaposlena, toda tisto, kar si ženske najbolj želijo, so dom in otroci.

Value 84208 Frequency
1 močno soglašam 87
2 soglašam 463
3 ne soglašam 395
4 sploh ne soglašam 87
8 (ne vem) 39
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1032 44

Valid range from 1 to 4

v74 Če gledamo v celoti, družinsko življenje trpi, kadar je ženska polno zaposlena.

Za vsako od navedenih trditev povejte, v kolikšni meri z njo soglašate ali ne soglašate. Ali mocno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate? Ce gledamo v celoti, družinsko življenje trpi, kadar je ženska polno zaposlena.

Value 85207 Frequency
1 močno soglašam 103
2 soglašam 438
3 ne soglašam 418
4 sploh ne soglašam 90
8 (ne vem) 23
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1049 27

Valid range from 1 to 4

v75 Naloga moškega v zakonu je, da služi denar, naloga ženske pa, da skrbi za dom in družino.

Za vsako od navedenih trditev povejte, v kolikšni meri z njo soglašate ali ne soglašate. Ali mocno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate? Naloga moškega v zakonu je, da služi denar, naloga ženske pa, da skrbi za dom in družino.

Value 86206 Frequency
1 močno soglašam 47
2 soglašam 165
3 ne soglašam 596
4 sploh ne soglašam 257
8 (ne vem) 4
9 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1065 11

Valid range from 1 to 4

v76 Če gledamo v celoti, so moški boljši politični voditelji kot ženske.

Za vsako od navedenih trditev povejte, v kolikšni meri z njo soglašate ali ne soglašate. Ali mocno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate? Ce gledamo v celoti, so moški boljši politicni voditelji kot ženske.

Value 87205 Frequency
1 močno soglašam 23
2 soglašam 178
3 ne soglašam 608
4 sploh ne soglašam 218
8 (ne vem) 44
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1027 49

Valid range from 1 to 4

v77 Univerzitetna izobrazba je bolj pomembna za fanta kot za dekle.

Za vsako od navedenih trditev povejte, v kolikšni meri z njo soglašate ali ne soglašate. Ali mocno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate? Univerzitetna izobrazba je bolj pomembna za fanta kot za dekle.

Value 88204 Frequency
1 močno soglašam 10
2 soglašam 56
3 ne soglašam 552
4 sploh ne soglašam 447
8 (ne vem) 7
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1065 11

Valid range from 1 to 4

v78 Če gledamo v celoti, so moški boljši poslovneži kot ženske.

Za vsako od navedenih trditev povejte, v kolikšni meri z njo soglašate ali ne soglašate. Ali mocno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate? Ce gledamo v celoti, so moški boljši poslovneži kot ženske.

Value 89203 Frequency
1 močno soglašam 15
2 soglašam 163
3 ne soglašam 598
4 sploh ne soglašam 273
8 (ne vem) 24
9 (b.o.) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1049 27

Valid range from 1 to 4

v79 Eden od glavnih ciljev v mojem življenju je, da bi bili starši ponosni name.

Za vsako od navedenih trditev povejte, v kolikšni meri z njo soglašate ali ne soglašate. Ali mocno soglašate, soglašate, ne soglašate ali sploh ne soglašate? Eden od glavnih ciljev v mojem življenju je, da bi bili starši ponosni name.

Value 90202 Frequency
1 močno soglašam 188
2 soglašam 567
3 ne soglašam 249
4 sploh ne soglašam 42
8 (ne vem) 19
9 (b.o.) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1046 30

Valid range from 1 to 4

v80 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali delodajalci dati prednost Slovencem pred priseljenci.

Za vsako od navedenih trditev povejte, ali z njo soglašate ali ne soglašate. Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali delodajalci dati prednost Slovencem pred priseljenci.

Value 91201 Frequency
1 močno soglašam 281
2 soglašam 477
3 niti-niti 134
4 ne soglašam 146
5 sploh ne soglašam 27
8 (ne vem) 10
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1065 11

Valid range from 1 to 5

v81 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali imeti moški prednost pred ženskami.

Za vsako od navedenih trditev povejte, ali z njo soglašate ali ne soglašate. Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali imeti moški prednost pred ženskami.

Value 92200 Frequency
1 močno soglašam 21
2 soglašam 100
3 niti-niti 106
4 ne soglašam 577
5 sploh ne soglašam 264
8 (ne vem) 7
9 (b.o.) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1068 8

Valid range from 1 to 5

v82 Homoseksualni pari so prav tako dobri starši kot drugi pari.

Za vsako od navedenih trditev povejte, ali z njo soglašate ali ne soglašate. Homoseksualni pari so prav tako dobri starši kot drugi pari.

Value 93199 Frequency
1 močno soglašam 72
2 soglašam 334
3 niti-niti 183
4 ne soglašam 253
5 sploh ne soglašam 126
8 (ne vem) 97
9 (b.o.) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
968 108

Valid range from 1 to 5

v83 Dolžnost do družbe je imeti otroke.

Za vsako od navedenih trditev povejte, ali z njo soglašate ali ne soglašate. Dolžnost do družbe je imeti otroke.

Value 94198 Frequency
1 močno soglašam 37
2 soglašam 280
3 niti-niti 170
4 ne soglašam 460
5 sploh ne soglašam 122
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1069 7

Valid range from 1 to 5

v84 Dolžnost odraslih otrok je, da svojim staršem nudijo dolgotrajno oskrbo.

Za vsako od navedenih trditev povejte, ali z njo soglašate ali ne soglašate. Dolžnost odraslih otrok je, da svojim staršem nudijo dolgotrajno oskrbo.

Value 95197 Frequency
1 močno soglašam 108
2 soglašam 501
3 niti-niti 244
4 ne soglašam 196
5 sploh ne soglašam 21
8 (ne vem) 4
9 (b.o.) 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1070 6

Valid range from 1 to 5

v85 Lepo vedenje:

Na kartici so navedene nekatere lastnosti, ki si jih otroci lahko pridobijo doma. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosimo, izberite jih najvec pet. lepo vedenje

Value 96196 Frequency
1 izbral 818
2 ni izbral 256
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 2

Valid range from 1 to 2

v86 Samostojnost:

Na kartici so navedene nekatere lastnosti, ki si jih otroci lahko pridobijo doma. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosimo, izberite jih najvec pet. samostojnost

Value 97195 Frequency
1 izbral 846
2 ni izbral 228
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 2

Valid range from 1 to 2

v87 Trdo delo:

Na kartici so navedene nekatere lastnosti, ki si jih otroci lahko pridobijo doma. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosimo, izberite jih najvec pet. trdo delo

Value 98194 Frequency
1 izbral 341
2 ni izbral 733
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 2

Valid range from 1 to 2

v88 Občutek za odgovornost:

Na kartici so navedene nekatere lastnosti, ki si jih otroci lahko pridobijo doma. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosimo, izberite jih najvec pet. obcutek za odgovornost

Value 99193 Frequency
1 izbral 813
2 ni izbral 261
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 2

Valid range from 1 to 2

v89 Domišljija:

Na kartici so navedene nekatere lastnosti, ki si jih otroci lahko pridobijo doma. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosimo, izberite jih najvec pet. domišljija

Value 100192 Frequency
1 izbral 124
2 ni izbral 950
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 2

Valid range from 1 to 2

v90 Strpnost in spoštovanje do drugih:

Na kartici so navedene nekatere lastnosti, ki si jih otroci lahko pridobijo doma. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosimo, izberite jih najvec pet. strpnost in spoštovanje do drugih

Value 101191 Frequency
1 izbral 782
2 ni izbral 292
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 2

Valid range from 1 to 2

v91 Varčnost:

Na kartici so navedene nekatere lastnosti, ki si jih otroci lahko pridobijo doma. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosimo, izberite jih najvec pet. varcnost

Value 102190 Frequency
1 izbral 280
2 ni izbral 794
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 2

Valid range from 1 to 2

v92 Odločnost, vztrajnost:

Na kartici so navedene nekatere lastnosti, ki si jih otroci lahko pridobijo doma. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosimo, izberite jih najvec pet. odlocnost, vztrajnost

Value 103189 Frequency
1 izbral 547
2 ni izbral 527
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 2

Valid range from 1 to 2

v93 Vernost:

Na kartici so navedene nekatere lastnosti, ki si jih otroci lahko pridobijo doma. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosimo, izberite jih najvec pet. vernost

Value 104188 Frequency
1 izbral 95
2 ni izbral 979
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 2

Valid range from 1 to 2

v94 Nesebičnost:

Na kartici so navedene nekatere lastnosti, ki si jih otroci lahko pridobijo doma. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosimo, izberite jih najvec pet. nesebicnost

Value 105187 Frequency
1 izbral 363
2 ni izbral 711
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 2

Valid range from 1 to 2

v95 Ubogljivost:

Na kartici so navedene nekatere lastnosti, ki si jih otroci lahko pridobijo doma. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosimo, izberite jih najvec pet. ubogljivost

Value 106186 Frequency
1 izbral 210
2 ni izbral 864
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 2

Valid range from 1 to 2

v96 Nič od navedenega:

Na kartici so navedene nekatere lastnosti, ki si jih otroci lahko pridobijo doma. Katere od njih so po vaši oceni posebno pomembne? Prosimo, izberite jih najvec pet. nic od navedenega

Value 107185 Frequency
1 izbral 0
2 ni izbral 1074
8 ne vem 0
9 b.o. 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1074 2

Valid range from 1 to 2

v97 V kolikšni meri vas zanima politika? Sledi nekaj vprašanj o aktualnih družbenih razmerah.

Kaj bi rekli, v kolikšni meri vas zanima politika?

Value 108184 Frequency
1 zelo me zanima 67
2 do neke mere me zanima 376
3 le malo 314
4 sploh me ne zanima 315
8 (ne vem) 0
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1072 4

Valid range from 1 to 4

v98 Sodeloval: podpisati peticijo

Prebrali vam bomo nekaj oblik politicnega udejstvovanja. Za vsako od njih nam povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali? podpisati peticijo

Value 109183 Frequency
1 to sem že delal 386
2 morda bi 346
3 nikoli ne bi 316
8 (ne vem) 18
9 (b.o.) 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1048 28

Valid range from 1 to 3

v99 Sodeloval: pridružiti se bojkotu

Prebrali vam bomo nekaj oblik politicnega udejstvovanja. Za vsako od njih nam povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali? pridružiti se bojkotu

Value 110182 Frequency
1 to sem že delal 99
2 morda bi 469
3 nikoli ne bi 470
8 (ne vem) 29
9 (b.o.) 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1038 38

Valid range from 1 to 3

v100 Sodeloval: udeležiti se napovedanih demonstracij

Prebrali vam bomo nekaj oblik politicnega udejstvovanja. Za vsako od njih nam povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali? udeležiti se napovedanih demonstracij

Value 111181 Frequency
1 to sem že delal 146
2 morda bi 449
3 nikoli ne bi 451
8 (ne vem) 21
9 (b.o.) 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1046 30

Valid range from 1 to 3

v101 Sodeloval: sodelovati pri neuradnih (nenapovedanih) stavkah

Prebrali vam bomo nekaj oblik politicnega udejstvovanja. Za vsako od njih nam povejte, ali ste vi sami že kdaj sodelovali pri tem, ali bi bili morda pripravljeni sodelovati, ali pa pri tem ne bi v nobenem primeru sodelovali? sodelovati pri neuradnih (nenapovedanih) stavkah

Value 112180 Frequency
1 to sem že delal 54
2 morda bi 339
3 nikoli ne bi 648
8 (ne vem) 25
9 (b.o.) 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1041 35

Valid range from 1 to 3

v102 Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 1 do 10, kjer pomeni 1 levico in 10 desnico?

V politiki vcasih ljudje govorijo o levici in desnici. Kam bi vi uvrstili sami sebe na lestvici od 1 do 10, kjer pomeni 1 levico in 10 desnico?

Value 113179 Frequency
1 levica 61
2 2 39
3 3 103
4 4 75
5 5 374
6 6 46
7 7 43
8 8 47
9 9 16
10 desnica 25
88 (ne vem) 128
99 (b.o.) 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 247

Valid range from 1 to 10

v103 Vsak posameznik bi moral prevzeti več odgovornosti sam zase...

Na kartici je nekaj trditev v parih. Ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Vsak posameznik bi moral prevzeti vec odgovornosti sam zase.

Value 114178 Frequency
1 Vsak posameznik bi moral prevzeti več odgovornosti sam zase. 169
2 2 78
3 3 123
4 4 84
5 5 244
6 6 87
7 7 81
8 8 81
9 9 29
10 Država bi morala sprejeti več odgovornosti za to, da je vsak 89
88 (ne vem) 6
99 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1065 11

Valid range from 1 to 10

v104 Nezaposleni ljudje bi morali sprejeti vsako delo, ali pa bi izgubili podporo za nezaposlene...

Na kartici je nekaj trditev v parih. Ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Nezaposleni ljudje bi morali sprejeti vsako delo, ali pa bi izgubili podporo za nezaposlene.

Value 115177 Frequency
1 Nezaposleni ljudje bi morali sprejeti vsako delo, ali pa bi 279
2 2 105
3 3 130
4 4 82
5 5 172
6 6 83
7 7 87
8 8 61
9 9 20
10 Nezaposleni ljudje bi morali imeti pravico, da odklonijo del 42
88 (ne vem) 9
99 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1061 15

Valid range from 1 to 10

v105 Tekmovanje je koristno...

Na kartici je nekaj trditev v parih. Ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Tekmovanje je koristno.

Value 116176 Frequency
1 Tekmovanje je koristno. 178
2 2 100
3 3 157
4 4 111
5 5 298
6 6 60
7 7 44
8 8 42
9 9 16
10 Tekmovanje je škodljivo. 39
88 (ne vem) 23
99 (b.o.) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1045 31

Valid range from 1 to 10

v106 Dohodki bi morali biti bolj enaki...

Na kartici je nekaj trditev v parih. Ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Dohodki bi morali biti bolj enaki.

Value 117175 Frequency
1 Dohodki bi morali biti bolj enaki. 151
2 2 47
3 3 80
4 4 64
5 5 148
6 6 100
7 7 142
8 8 145
9 9 54
10 Potrebne bi bile večje nagrade za prizadevnost posameznikov. 126
88 (ne vem) 11
99 (b.o.) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1057 19

Valid range from 1 to 10

v107 Delež privatne lastnine v podjetjih bi se moral povečati...

Na kartici je nekaj trditev v parih. Ocenite, katera izmed obeh trditev je bliže vašim pogledom. Delež privatne lastnine v podjetjih bi se moral povecati.

Value 118174 Frequency
1 Delež privatne lastnine v podjetjih bi se moral povečati. 118
2 2 95
3 3 124
4 4 101
5 5 222
6 6 66
7 7 73
8 8 76
9 9 34
10 Delež državne lastnine v podjetjih bi se moral povečati. 57
88 (ne vem) 100
99 (b.o.) 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
966 110

Valid range from 1 to 10

v108 1. razvojni cilj Slovenije:

Ljudje pogosto razpravljajo o tem, kakšni naj bi bili razvojni cilji Slovenije v naslednjih desetih letih. Tu so napisani nekateri cilji, ki jim posamezniki pripisujejo najvecji pomen. Prosimo, povejte, kateri od teh ciljev je za vas najpomembnejši?

Value 119173 Frequency
1 A - visoka raven ekonomske rasti 510
2 B - zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile 19
3 C - poskrbeti, da bodo imeli ljudje več besede pri odločanju 481
4 D - olepšati naša mesta in deželo 29
8 (ne vem) 30
9 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1039 37

Valid range from 1 to 4

v109 2. razvojni cilj Slovenije:

In kateri cilj bi bil naslednji najbolj pomemben?

Value 120172 Frequency
1 A - visoka raven ekonomske rasti 373
2 B - zagotoviti Sloveniji močne obrambne sile 56
3 C - poskrbeti, da bodo imeli ljudje več besede pri odločanju 397
4 D - olepšati naša mesta in deželo 170
8 (ne vem) 63
9 (b.o.) 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
996 80

Valid range from 1 to 4

v110 1. razvojni cilj Slovenije

Ce bi morali izbrati, katero od spodaj naštetih stvari bi ocenili kot najbolj pomembno?

Value 121171 Frequency
1 A - ohranjanje reda v državi 324
2 B - dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 465
3 C - borba proti naraščanju cen 107
4 D - zaščita svobode govora 143
8 (ne vem) 26
9 (b.o.) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1039 37

Valid range from 1 to 4

v111 2. razvojni cilj Slovenije

In katera bi bila naslednja najbolj pomembna?

Value 122170 Frequency
1 A - ohranjanje reda v državi 245
2 B - dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 262
3 C - borba proti naraščanju cen 229
4 D - zaščita svobode govora 268
8 (ne vem) 49
9 (b.o.) 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1004 72

Valid range from 1 to 4

v112 Seveda vsi upamo, da ne bi spet prišlo do vojne. če pa bi do nje prišlo, ali bi se bili vi pripravljeni boriti za domovino?

Seveda vsi upamo, da ne bi spet prišlo do vojne. Ce pa bi do nje prišlo, ali bi se bili vi pripravljeni boriti za domovino?

Value 123169 Frequency
1 da 779
2 ne 194
8 (ne vem) 86
9 (b.o.) 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
973 103

Valid range from 1 to 2

v113 Dobro / slabo: zmanjšanje pomena dela v našem življenju

Tu sta navedeni dve možni spremembi, ki bi se lahko zgodili v vašem življenju v bližnji prihodnosti. Prosimo vas, da nam za vsako od njih poveste, ali bi v primeru, ce bi do nje prišlo, bilo to po vaši oceni dobro, slabo, ali bi vam bilo vseeno? zmanjšanje pomena dela v našem življenju

Value 124168 Frequency
1 bilo bi dobro 174
2 bilo bi slabo 727
3 vseeno mi je 130
8 (ne vem) 34
9 (b.o.) 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1031 45

Valid range from 1 to 3

v114 Dobro / slabo: večje spoštovanje oblasti

Tu sta navedeni dve možni spremembi, ki bi se lahko zgodili v vašem življenju v bližnji prihodnosti. Prosimo vas, da nam za vsako od njih poveste, ali bi v primeru, ce bi do nje prišlo, bilo to po vaši oceni dobro, slabo, ali bi vam bilo vseeno? vecje spoštovanje oblasti

Value 125167 Frequency
1 bilo bi dobro 560
2 bilo bi slabo 141
3 vseeno mi je 301
8 (ne vem) 55
9 (b.o.) 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1002 74

Valid range from 1 to 3

v115 Zaupanje: cerkev

Pred vami je seznam razlicnih institucij, organizacij. Prosimo vas, da nam za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali ji zaupate veliko, precej, malo ali sploh nic. cerkev

Value 126166 Frequency
1 veliko 72
2 precej 168
3 malo 447
4 sploh nič 376
8 (ne vem) 5
9 (b.o.) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1063 13

Valid range from 1 to 4

v116 Zaupanje: vojska

Pred vami je seznam razlicnih institucij, organizacij. Prosimo vas, da nam za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali ji zaupate veliko, precej, malo ali sploh nic. vojska

Value 127165 Frequency
1 veliko 111
2 precej 379
3 malo 459
4 sploh nič 108
8 (ne vem) 13
9 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1057 19

Valid range from 1 to 4

v117 Zaupanje: izobraževalni sistem

Pred vami je seznam razlicnih institucij, organizacij. Prosimo vas, da nam za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali ji zaupate veliko, precej, malo ali sploh nic. izobraževalni sistem

Value 128164 Frequency
1 veliko 175
2 precej 554
3 malo 308
4 sploh nič 13
8 (ne vem) 20
9 (b.o.) 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1050 26

Valid range from 1 to 4

v118 Zaupanje: časopisi, radio, TV

Pred vami je seznam razlicnih institucij, organizacij. Prosimo vas, da nam za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali ji zaupate veliko, precej, malo ali sploh nic. casopisi, radio, TV

Value 129163 Frequency
1 veliko 30
2 precej 308
3 malo 577
4 sploh nič 151
8 (ne vem) 6
9 (b.o.) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1066 10

Valid range from 1 to 4

v119 Zaupanje: sindikati

Pred vami je seznam razlicnih institucij, organizacij. Prosimo vas, da nam za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali ji zaupate veliko, precej, malo ali sploh nic. sindikati

Value 130162 Frequency
1 veliko 23
2 precej 187
3 malo 552
4 sploh nič 262
8 (ne vem) 45
9 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1024 52

Valid range from 1 to 4

v120 Zaupanje: policija

Pred vami je seznam razlicnih institucij, organizacij. Prosimo vas, da nam za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali ji zaupate veliko, precej, malo ali sploh nic. policija

Value 131161 Frequency
1 veliko 150
2 precej 524
3 malo 343
4 sploh nič 49
8 (ne vem) 5
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1066 10

Valid range from 1 to 4

v121 Zaupanje: Državni zbor

Pred vami je seznam razlicnih institucij, organizacij. Prosimo vas, da nam za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali ji zaupate veliko, precej, malo ali sploh nic. Državni zbor

Value 132160 Frequency
1 veliko 26
2 precej 150
3 malo 581
4 sploh nič 272
8 (ne vem) 38
9 (b.o.) 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1029 47

Valid range from 1 to 4

v122 Zaupanje: državna uprava

Pred vami je seznam razlicnih institucij, organizacij. Prosimo vas, da nam za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali ji zaupate veliko, precej, malo ali sploh nic. državna uprava

Value 133159 Frequency
1 veliko 27
2 precej 228
3 malo 566
4 sploh nič 210
8 (ne vem) 38
9 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1031 45

Valid range from 1 to 4

v123 Zaupanje: sistem socialne varnosti

Pred vami je seznam razlicnih institucij, organizacij. Prosimo vas, da nam za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali ji zaupate veliko, precej, malo ali sploh nic. sistem socialne varnosti

Value 134158 Frequency
1 veliko 60
2 precej 393
3 malo 500
4 sploh nič 104
8 (ne vem) 14
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1057 19

Valid range from 1 to 4

v124 Zaupanje: Evropska unija

Pred vami je seznam razlicnih institucij, organizacij. Prosimo vas, da nam za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali ji zaupate veliko, precej, malo ali sploh nic. Evropska unija

Value 135157 Frequency
1 veliko 34
2 precej 283
3 malo 537
4 sploh nič 187
8 (ne vem) 27
9 (b.o.) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1041 35

Valid range from 1 to 4

v125 Zaupanje: OZN

Pred vami je seznam razlicnih institucij, organizacij. Prosimo vas, da nam za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali ji zaupate veliko, precej, malo ali sploh nic. Združeni narodi (OZN)

Value 136156 Frequency
1 veliko 27
2 precej 239
3 malo 526
4 sploh nič 234
8 (ne vem) 41
9 (b.o.) 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1026 50

Valid range from 1 to 4

v126 Zaupanje: zdravstveni sistem

Pred vami je seznam razlicnih institucij, organizacij. Prosimo vas, da nam za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali ji zaupate veliko, precej, malo ali sploh nic. zdravstveni sistem

Value 137155 Frequency
1 veliko 83
2 precej 412
3 malo 489
4 sploh nič 84
8 (ne vem) 3
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1068 8

Valid range from 1 to 4

v127 Zaupanje: pravni sistem

Pred vami je seznam razlicnih institucij, organizacij. Prosimo vas, da nam za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali ji zaupate veliko, precej, malo ali sploh nic. pravni sistem

Value 138154 Frequency
1 veliko 52
2 precej 196
3 malo 545
4 sploh nič 254
8 (ne vem) 22
9 (b.o.) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1047 29

Valid range from 1 to 4

v128 Zaupanje: velika podjetja

Pred vami je seznam razlicnih institucij, organizacij. Prosimo vas, da nam za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali ji zaupate veliko, precej, malo ali sploh nic. velika podjetja

Value 139153 Frequency
1 veliko 44
2 precej 317
3 malo 539
4 sploh nič 121
8 (ne vem) 45
9 (b.o.) 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1021 55

Valid range from 1 to 4

v129 Zaupanje: ekološke organizacije

Pred vami je seznam razlicnih institucij, organizacij. Prosimo vas, da nam za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali ji zaupate veliko, precej, malo ali sploh nic. ekološke organizacije

Value 140152 Frequency
1 veliko 71
2 precej 455
3 malo 437
4 sploh nič 68
8 (ne vem) 37
9 (b.o.) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1031 45

Valid range from 1 to 4

v130 Zaupanje: politične stranke

Pred vami je seznam razlicnih institucij, organizacij. Prosimo vas, da nam za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali ji zaupate veliko, precej, malo ali sploh nic. politicne stranke

Value 141151 Frequency
1 veliko 4
2 precej 55
3 malo 529
4 sploh nič 461
8 (ne vem) 19
9 (b.o.) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1049 27

Valid range from 1 to 4

v131 Zaupanje: vlada

Pred vami je seznam razlicnih institucij, organizacij. Prosimo vas, da nam za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali ji zaupate veliko, precej, malo ali sploh nic. vlada

Value 142150 Frequency
1 veliko 18
2 precej 145
3 malo 595
4 sploh nič 290
8 (ne vem) 23
9 (b.o.) 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1048 28

Valid range from 1 to 4

v132 Zaupanje: družbeni mediji

Pred vami je seznam razlicnih institucij, organizacij. Prosimo vas, da nam za vsako posebej poveste, kolikšno je vaše zaupanje vanjo: ali ji zaupate veliko, precej, malo ali sploh nic. družbeni mediji

Value 143149 Frequency
1 veliko 14
2 precej 132