Slovensko javno mnenje 1996/2: Stališča o zdravju in zdravstvu, športne aktivnosti in stališča o športu in mednarodna raziskava volilnih sistemov

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM962
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM962_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Trampuž, Cveto
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Malnar, Brina
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; junij 1996)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ministrstvo za zdravstvo
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Fakulteta za šport

Project number:

no information

Series:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • CSES/Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems

  Mednarodna raziskava volilnih sistemov (CSES) je zasnovana s ciljem pridobiti primerjalne podatke primerne za analizo razumevanja volitev, družbenih delitev ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih inštutucionalnih ureditev volilnih sistemov v že utrjenih in na novo nastalih demokracijah. (http://www.umich.edu/~cses/).

 • None/Stališča o zdravju in zdravstvu

  Raziskave na temo zdravja in zdravstvene politike se pojavljajo pod okriljem SJM v raziskavah ADP - IDNo: SJM941, ADP - IDNo: SJM962 in ADP - IDNo: SJM992. Namen ankete je ugotavljanje spreminjanja prehrambenih in drugih navad, povezanih z zdravjem, kot je kajenje in pitje alkoholnih pijač, spremljanje subjektivnega dobrega počutja in zdravstvenega stanja populacije, seznanjenosti javnosti z ogroženostjo in skrbjo za zdravje ter oceni zdravstvene politike in zdravstvenih storitev.

Study Content

Keywords:

razvrščanje vrednot, ukvarjanje s športom in rekreacijo, članstvo v športnih klubih, obiskovanje športnih prireditev, spremljanje športa v medijih, razlogi ukvarjanja s športom, ocena svoje telesne zmogljivosti, odnos do sponzoriranje športa, ukvarjanje s športom, uživanje dnevnih obrokov, (ne)zdrava prehrana, pivske navade, kadilske navade, ocena svojega zdravstvenega stanja, telesna teža in kondicija, zdravstvene težave, osebni stiki, osebnostne lastnosti, odnosi s socialnim okoljem, zdravstvene težave v zadnjem letu, ukrepi za varovanje zdravja, obiski pri zdravniku, alternativno zdravljenje, ocena zadovoljstva z zdravstveno službo, zadovoljstvo z zobozdravstveno službo, pogostost jemanja zdravil, pogostost obiskov privatnih zdravnikov, zadovoljstvo z uslugami privatnih zdravnikov, dostop do zdravstvenih uslug, ocena različnih vidikov novega sistema zavarovanja, osebne izkušnje z novim sistemom zavarovanja, dodatno zavarovanje, problemi pri uveljavljanju pravic prostovoljnega zavarovanja, ocena delovanja delovanja demokratičnega sistema, strankarske simpatije, ocena pomena strank, naklonjenost strankam in politikom, ocena gospodarskega stanja, politična kultura, levo-desno umeščanje strank, volilna napoved, vernost in verske prakse respondenta

Keywords ELSST:
VOLILNI SISTEM, VOLITVE , POLITIKA, ŠPORT, PREHRAMBENE NAVADE, ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, DOSTOP DO ZDRAVSTVENIH STORITEV, ZDRAVJE, RELIGIJA

Topic Classification CESSDA
ZDRAVSTVO - zdravstveno varstvo in medicinska oskrba
POLITIKA - volitve
Topic Classification CERIF
Socialna medicina
Topic Classification ADP
O ŠPORTU
PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE
OCENA ZDRAVSTVENEGA STANJA
ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
MEDNARODNA RAZISKAVA VOLITEV
RELIGIJA, VEROVANJE


Abstract:

Raziskava se v celoti osredotoča na izvedbo posebnih blokov vprašanj o Športu ter Zdravju, z dodatkom vprašalnika Mednarodne raziskave volitev CSES, ki se ponovi tudi v vzporedni anketi SJM961. Večina podatkov tako zadeva vsakdanje navade in preživljanje prostega žasa, samoopažanja o počutju in simptomih bolezni ter poročanje o dejanskih izkušenjah z zdravniki in zdravstveno oskrbo.

Methodology


Collection date: junij 1996 - junij 1996
Date of production: 1996-07-10
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM962 - Slovensko javno mnenje [datoteka podatkov], 1996

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 424
 • number of units: 1035

Variable list

KLJUC kljuc

KEYSTRING

Value 13 Frequency
1 4
2 4
3 3
461 1
462 1
463 1
464 1

Valid range from 1 to 464

ID id

ID

Value 22 Frequency
10 1
20 1
21 1
10290 1
10300 1
10350 1
10360 1

Valid range from 10 to 10360

URA1 ura zacetka

URA1 Začetek intervjuja ob uri

Value 31 Frequency
7 2
8 21
9 52
10 76
11 65
12 43
13 50
14 63
15 96
16 136
17 123
18 126
19 94
20 61
21 15
22 1
" " 11

Valid range from 7 to 22

KLJUC kljuc

KEYSTRING

Value 1424 Frequency
1 4
2 4
3 3
461 1
462 1
463 1
464 1

Valid range from 1 to 464

ID id

ID

Value 2423 Frequency
10 1
20 1
21 1
10290 1
10300 1
10350 1
10360 1

Valid range from 10 to 10360

URA1 ura zacetka

URA1 Začetek intervjuja ob uri

Value 3422 Frequency
7 2
8 21
9 52
10 76
11 65
12 43
13 50
14 63
15 96
16 136
17 123
18 126
19 94
20 61
21 15
22 1
" " 11

Valid range from 7 to 22

MIN1 minuta zacetka

MIN1 in minut

Value 4421 Frequency
0 229
1 2
2 2
55 26
57 1
58 3
" " 11

Valid range from 0 to 58

Q101A Q101A V1.00 O ŠPORTU V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

A. delo

Value 5420 Frequency
1 1-najbolj pomembna 93
2 2 175
3 3 282
4 4 195
5 5 124
6 6 91
7 7 46
8 8-najmanj pomembna 25
" " 4

Valid range from 1 to 8

Q101B Q101B V1.00 O ŠPORTU V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

B. družina

Value 6419 Frequency
1 1-najbolj pomembna 341
2 2 363
3 3 154
4 4 78
5 5 37
6 6 33
7 7 15
8 8-najmanj pomembna 10
" " 4

Valid range from 1 to 8

Q101C Q101C V1.00 O ŠPORTU V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

C. zabava

Value 7418 Frequency
1 1-najbolj pomembna 11
2 2 19
3 3 41
4 4 55
5 5 124
6 6 223
7 7 247
8 8-najmanj pomembna 310
" " 5

Valid range from 1 to 8

Q101D Q101D V1.00 O ŠPORTU V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

D. zdravje

Value 8417 Frequency
1 1-najbolj pomembna 507
2 2 282
3 3 137
4 4 59
5 5 25
6 6 12
7 7 7
8 8-najmanj pomembna 2
" " 4

Valid range from 1 to 8

Q101E Q101E V1.00 O ŠPORTU V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

E. vera

Value 9416 Frequency
1 1-najbolj pomembna 19
2 2 30
3 3 66
4 4 78
5 5 88
6 6 110
7 7 191
8 8-najmanj pomembna 449
" " 4

Valid range from 1 to 8

Q101F Q101F V1.00 O ŠPORTU V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

F. prijatelji

Value 10415 Frequency
1 1-najbolj pomembna 19
2 2 69
3 3 158
4 4 233
5 5 236
6 6 192
7 7 104
8 8-najmanj pomembna 20
" " 4

Valid range from 1 to 8

Q101G Q101G V1.00 O ŠPORTU V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

G. denar

Value 11414 Frequency
1 1-najbolj pomembna 17
2 2 63
3 3 122
4 4 221
5 5 214
6 6 184
7 7 140
8 8-najmanj pomembna 70
" " 4

Valid range from 1 to 8

Q101H Q101H V1.00 O ŠPORTU V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

H. domovina

Value 12413 Frequency
1 1-najbolj pomembna 25
2 2 33
3 3 71
4 4 115
5 5 182
6 6 187
7 7 277
8 8-najmanj pomembna 141
" " 4

Valid range from 1 to 8

Q102 ALI SE UKVARJATE S SPORTOM IN REKREACIJO

V1.02 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM OZ. S KAKRŠNOKOLI REKREATIVNO DEJAVNOSTJO? (Če da) KAKO POGOSTO?

Value 13412 Frequency
1 ne ukvarjam se s športom, rekreacijo --------------- preidna 1.07 508
2 1 krat do nekajkrat letno 76
3 1 do 3 krat na mesec 105
4 1 krat tedensko 130
5 2 do 3 krat tedensko 122
6 4 do 6 krat tedensko 46
7 vsak dan 48

Valid range from 1 to 7

Q103 KOLIKO UR NA TEDEN?

(Če da) V1.03 KOLIKO UR JE TO POVPREČNO NA TEDEN?

Value 14411 Frequency
0 8
1 77
2 117
3 70
4 56
5 35
6 33
7 15
8 12
9 5
10 26
11 1
12 7
13 1
14 18
15 10
20 5
21 2
24 1
26 1
28 3
" " 532

Valid range from 1 to 28

S01 NOGOMET (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S01 - nogomet A) - Kolikokrat v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 15410 Frequency
1 4
2 7
3 6
320 1
365 1
480 1
" " 929

Valid range from 1 to 480

S01A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S01 - nogomet B) - Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano ali oboje?

Value 16409 Frequency
1 organizirano 38
2 neorganizirano 60
3 oboje 6
" " 931

Valid range from 1 to 3

S02 KOSARKA (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S02 - košarka A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 17408 Frequency
1 3
2 7
3 2
4 1
5 5
6 2
10 16
12 2
15 1
20 11
24 1
25 1
30 6
32 1
36 3
40 4
48 4
50 13
54 2
60 2
80 1
100 4
110 1
120 2
130 1
150 1
200 3
275 1
300 1
" " 933

Valid range from 1 to 300

S02A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S02 - košarka B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 18407 Frequency
1 organizirano 17
2 neorganizirano 76
3 oboje 8
" " 934

Valid range from 1 to 3

S03 ROKOMET (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S03 - rokomet A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 19406 Frequency
10 2
12 2
15 1
20 1
30 1
50 1
300 1
360 1
" " 1025

Valid range from 10 to 360

S03A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S03 - rokomet B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 20405 Frequency
1 organizirano 4
2 neorganizirano 6
3 oboje 0
" " 1025

Valid range from 1 to 3

S04 ODBOJKA (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S04 - odbojka krat A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 21404 Frequency
1 3
3 1
4 4
5 8
7 3
8 1
10 13
12 8
15 4
20 5
24 1
25 2
30 2
32 1
40 3
48 2
50 2
53 1
60 1
70 1
96 1
100 3
120 1
300 1
360 1
" " 962

Valid range from 1 to 360

S04A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S04 - odbojka B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 22403 Frequency
1 organizirano 21
2 neorganizirano 51
3 oboje 1
" " 962

Valid range from 1 to 3

S05 BALINANJE (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S05 - balinanje A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 23402 Frequency
1 1
2 1
3 2
5 1
6 2
7 1
10 2
20 2
36 1
48 2
50 3
350 1
" " 1016

Valid range from 1 to 350

S05A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S05 - balinanje B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 24401 Frequency
1 organizirano 5
2 neorganizirano 13
3 oboje 1
" " 1016

Valid range from 1 to 3

S06 KEGLANJE (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S06 - kegljanje, bovling A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 25400 Frequency
1 4
3 1
5 2
6 3
8 2
10 2
12 3
15 1
50 2
60 2
144 1
150 1
" " 1011

Valid range from 1 to 150

S06A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S06 - kegljanje, bovling B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 26399 Frequency
1 organizirano 9
2 neorganizirano 15
3 oboje 0
" " 1011

Valid range from 1 to 3

S07 NAMIZNI TENIS (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S07 - namizni tenis A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 27398 Frequency
1 2
3 5
4 2
5 6
6 3
10 13
12 3
15 5
20 5
25 1
30 2
40 2
50 1
53 1
60 1
100 4
120 3
200 1
" " 975

Valid range from 1 to 200

S07A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S07 - namizni tenis B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 28397 Frequency
1 organizirano 4
2 neorganizirano 55
3 oboje 3
" " 973

Valid range from 1 to 3

S08 TENIS (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S08 - tenis A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 29396 Frequency
1 3
2 4
3 7
4 4
5 7
6 3
7 2
8 3
10 14
12 3
15 4
16 1
20 11
24 3
30 4
36 1
40 3
41 1
48 1
50 4
52 1
85 1
96 2
100 1
102 1
120 1
144 1
200 1
300 1
" " 942

Valid range from 1 to 300

S08A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S08 - tenis B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 30395 Frequency
1 organizirano 11
2 neorganizirano 81
3 oboje 1
" " 942

Valid range from 1 to 3

S09 DRSANJE (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S09 - drsanje A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 31394 Frequency
1 4
2 1
3 6
4 1
5 12
6 1
10 6
15 2
20 3
30 1
" " 998

Valid range from 1 to 30

S09A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S09 - drsanje B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 32393 Frequency
1 organizirano 1
2 neorganizirano 36
3 oboje 0
" " 998

Valid range from 1 to 3

S10 KOTALKANJE (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S10 - kotalkanje, rolkanje A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 33392 Frequency
1 2
2 2
3 1
5 3
6 1
10 1
20 1
50 1
52 1
60 1
100 1
144 1
" " 1019

Valid range from 1 to 144

S10A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S10 - kotalkanje, rolkanje B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 34391 Frequency
1 organizirano 1
2 neorganizirano 14
3 oboje 1
" " 1019

Valid range from 1 to 3

S11 HOKEJ NA LEDU (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S11 - hokej na ledu A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 35390 Frequency
4 1
20 2
48 1
" " 1031

Valid range from 4 to 48

S11A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S11 - hokej na ledu B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 36389 Frequency
1 organizirano 3
2 neorganizirano 1
3 oboje 0
" " 1031

Valid range from 1 to 3

S12 ATLETIKA (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S12 - atletika A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 37388 Frequency
2 2
3 3
4 1
10 1
20 6
30 1
32 1
40 2
56 1
60 1
90 1
104 1
120 1
150 1
250 1
365 1
" " 1010

Valid range from 2 to 365

S12A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S12 - atletika B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 38387 Frequency
1 organizirano 2
2 neorganizirano 20
3 oboje 3
" " 1010

Valid range from 1 to 3

S13 PLAVANJE (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S13 - plavanje A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 39386 Frequency
1 3
2 5
3 5
100 6
120 1
200 1
" " 812

Valid range from 1 to 200

S13A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S13 - plavanje B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 40385 Frequency
1 organizirano 7
2 neorganizirano 211
3 oboje 5
" " 812

Valid range from 1 to 3

S14 KOLESARSTVO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S14 - kolesarstvo A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 41384 Frequency
1 2
2 3
3 8
365 4
366 1
520 1
" " 840

Valid range from 1 to 520

S14A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S14 - kolesarstvo B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 42383 Frequency
1 5
2 188
3 3
" " 839

Valid range from 1 to 3

S15 AVTOMOTO SPORT (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S15 - avtomoto šport A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 43382 Frequency
2 1
10 1
15 1
18 1
20 2
60 1
350 1
365 1
" " 1026

Valid range from 2 to 365

S15A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S15 - avtomoto šport B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 44381 Frequency
1 organizirano 2
2 neorganizirano 6
3 oboje 1
" " 1026

Valid range from 1 to 3

S16 VESLANJE (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S16 - veslanje, kajak, kanu A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 45380 Frequency
1 3
2 1
3 1
4 1
5 1
7 1
9 1
10 1
14 1
15 1
110 1
230 1
" " 1021

Valid range from 1 to 230

S16A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S16 - veslanje, kajak, kanu B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 46379 Frequency
1 organizirano 3
2 neorganizirano 11
3 oboje 0
" " 1021

Valid range from 1 to 3

S17 SMUCANJE TEKI (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S17 - smučanje, teki A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 47378 Frequency
1 3
2 1
3 2
4 1
5 4
7 1
10 8
14 1
15 1
20 3
30 2
48 1
50 2
60 1
80 1
" " 1003

Valid range from 1 to 80

S17A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S17 - smučanje, teki B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 48377 Frequency
1 organizirano 1
2 neorganizirano 31
3 oboje 0
" " 1003

Valid range from 1 to 3

S18 SMUCANJE ALPSKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S18 - smučanje, alpsko A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 49376 Frequency
1 5
2 9
3 19
4 9
5 18
6 5
7 11
8 2
10 38
12 2
13 1
14 4
15 16
18 2
20 14
25 1
30 6
50 1
60 1
63 1
70 1
90 1
" " 868

Valid range from 1 to 90

S18A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S18 - smučanje, alpsko B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 50375 Frequency
1 organizirano 3
2 neorganizirano 161
3 oboje 3
" " 868

Valid range from 1 to 3

S19 SMUCANJE TURNO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S19 - smučanje, turno A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 51374 Frequency
1 1
9 1
10 3
20 1
25 1
30 1
" " 1027

Valid range from 1 to 30

S19A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S19 - smučanje, turno B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 52373 Frequency
1 organizirano 0
2 neorganizirano 8
3 oboje 0
" " 1027

Valid range from 1 to 3

S20 DESKANJE NA SNEGU (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S20 - deskanje na snegu (snowboard) A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 53372 Frequency
1 1
2 2
5 2
15 1
" " 1029

Valid range from 1 to 15

S20A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S20 - deskanje na snegu (snowboard) B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 54371 Frequency
1 organizirano 0
2 neorganizirano 6
3 oboje 0
" " 1029

Valid range from 1 to 3

S21 BORILNI SPORTI (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S21 - borilni športi (rokoborba, boks, karate, judo) A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 55370 Frequency
10 2
50 1
53 1
56 1
60 1
75 1
100 1
150 2
250 1
" " 1024

Valid range from 10 to 250

S21A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S21 - borilni športi (rokoborba, boks, karate, judo) B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 56369 Frequency
1 organizirano 7
2 neorganizirano 3
3 oboje 1
" " 1024

Valid range from 1 to 3

S22 GIMNASTIKA (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S22 - športna gimnastika A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 57368 Frequency
3 1
5 1
50 1
52 1
100 1
300 1
" " 1029

Valid range from 3 to 300

S22A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S22 - športna gimnastika B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 58367 Frequency
1 organizirano 3
2 neorganizirano 3
3 oboje 0
" " 1029

Valid range from 1 to 3

S23 AEROBIKA (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S23 - aerobika A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 59366 Frequency
3 1
4 1
5 2
7 1
8 1
10 4
20 8
30 3
32 1
36 1
40 1
45 1
48 1
50 2
51 1
52 2
56 1
80 1
96 1
100 6
104 1
108 1
200 1
360 1
" " 991

Valid range from 3 to 360

S23A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S23 - aerobika B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 60365 Frequency
1 organizirano 23
2 neorganizirano 21
3 oboje 1
" " 990

Valid range from 1 to 3

S24 JOGA (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S24 - joga A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 61364 Frequency
5 1
10 3
20 4
100 1
120 1
365 2
" " 1023

Valid range from 5 to 365

S24A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S24 - joga B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 62363 Frequency
1 organizirano 2
2 neorganizirano 10
3 oboje 0
" " 1023

Valid range from 1 to 3

S25 JUTRANJA GIMNASTIKA (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S25 - jutranja gimnastika, vadba doma A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 63362 Frequency
1 1
3 1
4 1
360 3
365 24
720 1
" " 944

Valid range from 1 to 720

S25A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S25 - jutranja gimnastika, vadba doma B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 64361 Frequency
1 organizirano 3
2 neorganizirano 86
3 oboje 1
" " 945

Valid range from 1 to 3

S26 BADMINTON (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S26 - badminton, mini tenis A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 65360 Frequency
1 1
2 5
5 9
6 3
7 1
8 3
10 11
12 2
15 5
16 1
20 8
21 1
25 1
30 4
40 1
48 1
50 2
100 1
" " 975

Valid range from 1 to 100

S26A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S26 - badminton, mini tenis B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 66359 Frequency
1 organizirano 2
2 neorganizirano 58
3 oboje 0
" " 975

Valid range from 1 to 3

S27 SQUASH (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S27 - squash A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 67358 Frequency
1 1
2 1
3 1
10 1
15 1
96 1
114 1
" " 1028

Valid range from 1 to 114

S27A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S27 - squash B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 68357 Frequency
1 organizirano 1
2 neorganizirano 6
3 oboje 0
" " 1028

Valid range from 1 to 3

S28 PLANINARJENJE (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S28 - planinarjenje A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 69356 Frequency
1 10
2 12
3 9
4 8
5 16
6 6
7 1
8 3
10 23
12 6
15 1
20 10
24 1
25 1
28 1
30 5
35 1
40 1
48 2
50 3
53 1
100 1
102 1
" " 912

Valid range from 1 to 102

S28A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S28 - planinarjenje B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 70355 Frequency
1 organizirano 14
2 neorganizirano 103
3 oboje 7
" " 911

Valid range from 1 to 3

S29 ALPINIZEM (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S29 - alpinizem A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 71354 Frequency
1 1
2 2
5 3
8 1
10 1
20 1
24 1
50 1
" " 1024

Valid range from 1 to 50

S29A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S29 - alpinizem B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 72353 Frequency
1 organizirano 2
2 neorganizirano 8
3 oboje 1
" " 1024

Valid range from 1 to 3

S30 IZLETI,SPREHODI (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S30 - hoja, izleti, sprehodi A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 73352 Frequency
1 4
2 5
3 7
360 5
364 1
365 17
" " 752

Valid range from 1 to 365

S30A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S30 - hoja, izleti, sprehodi B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 74351 Frequency
1 organizirano 5
2 neorganizirano 267
3 oboje 13
" " 750

Valid range from 1 to 3

S31 JADRANJE (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S31 - jadranje A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 75350 Frequency
1 2
4 1
7 2
10 1
12 1
20 1
30 1
50 1
150 1
" " 1024

Valid range from 1 to 150

S31A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

.

Value 76349 Frequency
1 organizirano 2
2 neorganizirano 8
3 oboje 1
" " 1024

Valid range from 1 to 3

S32 JADRANJE NA DESKI (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S32 - jadranje na deski A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 77348 Frequency
2 1
5 3
10 1
20 2
30 1
200 1
" " 1026

Valid range from 2 to 200

S32A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S32 - jadranje na deski B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 78347 Frequency
1 organizirano 1
2 neorganizirano 8
3 oboje 0
" " 1026

Valid range from 1 to 3

S33 PODVODNI SPORT (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S33 - podvodni šport A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 79346 Frequency
5 1
10 3
" " 1031

Valid range from 5 to 10

S33A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S33 - podvodni šport B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 80345 Frequency
1 organizirano 0
2 neorganizirano 4
3 oboje 0
" " 1031

Valid range from 1 to 3

S34 LETALSKI SPORT (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S34 - letalski šport, padalstvo A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 81344 Frequency
2 1
14 1
20 1
25 1
60 1
" " 1030

Valid range from 2 to 60

S34A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S34 - letalski šport, padalstvo B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 82343 Frequency
1 organizirano 2
2 neorganizirano 3
3 oboje 0
" " 1030

Valid range from 1 to 3

S35 STRELSTVO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S35 - strelstvo A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 83342 Frequency
2 3
3 3
5 5
8 2
10 2
12 1
15 1
20 2
50 1
52 1
60 1
100 1
120 2
300 1
" " 1009

Valid range from 2 to 300

S35A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S35 - strelstvo B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 84341 Frequency
1 organizirano 8
2 neorganizirano 17
3 oboje 1
" " 1009

Valid range from 1 to 3

S36 TEK V NARAVI (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S36 - tek (v naravi) A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 85340 Frequency
1 1
2 2
3 2
4 1
5 4
10 10
12 6
15 2
20 13
24 1
30 2
40 2
48 1
50 5
52 1
60 4
80 1
90 1
100 6
104 1
110 1
120 1
150 2
200 1
250 1
320 1
365 1
" " 961

Valid range from 1 to 365

S36A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S36 - tek (v naravi) B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 86339 Frequency
1 organizirano 2
2 neorganizirano 73
3 oboje 0
" " 960

Valid range from 1 to 3

S37 TRIM (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S37 - obiskovanje trimskih stez A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 87338 Frequency
2 3
3 1
4 2
6 1
8 1
10 2
12 1
20 2
24 1
30 1
40 1
60 1
100 2
" " 1016

Valid range from 2 to 100

S37A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S37 - obiskovanje trimskih stez B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 88337 Frequency
1 organizirano 0
2 neorganizirano 19
3 oboje 0
" " 1016

Valid range from 1 to 3

S38 LOV (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S38 - lov A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 89336 Frequency
5 1
12 1
20 2
50 1
120 2
140 1
150 1
300 1
" " 1025

Valid range from 5 to 300

S38A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S38 - lov B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 90335 Frequency
1 organizirano 5
2 neorganizirano 0
3 oboje 5
" " 1025

Valid range from 1 to 3

S39 RIBOLOV (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S39 - ribolov A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 91334 Frequency
1 1
3 1
4 1
5 2
6 2
10 8
12 2
15 2
20 4
24 1
30 4
36 1
47 1
48 2
50 1
60 1
90 2
96 1
100 1
120 1
" " 996

Valid range from 1 to 120

S39A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S39 - ribolov B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 92333 Frequency
1 organizirano 6
2 neorganizirano 32
3 oboje 1
" " 996

Valid range from 1 to 3

S40 KONJENISKI SPORTI (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S40 - konjeniški športi A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 93332 Frequency
1 2
2 4
5 1
10 1
25 1
30 1
36 1
40 1
50 1
" " 1022

Valid range from 1 to 50

S40A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S40 - konjeniški športi B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 94331 Frequency
1 organizirano 4
2 neorganizirano 8
3 oboje 1
" " 1022

Valid range from 1 to 3

S41 SAH (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S41 - šah A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 95330 Frequency
1 2
2 1
5 4
6 4
8 1
10 10
12 2
15 3
20 3
30 6
40 2
50 4
52 1
100 1
120 1
" " 990

Valid range from 1 to 120

S41A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S41 - šah B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 96329 Frequency
1 organizirano 3
2 neorganizirano 42
3 oboje 0
" " 990

Valid range from 1 to 3

S42 FITNESS (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S42 - vadba na trenažerjih (fitness) A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 97328 Frequency
1 1
2 1
3 1
5 6
10 3
12 3
16 1
20 5
24 1
30 6
36 1
48 1
50 3
56 1
60 2
64 1
70 1
72 1
80 1
96 2
100 2
104 2
120 1
143 1
150 3
250 1
365 1
" " 982

Valid range from 1 to 365

S42A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S42 - vadba na trenažerjih (fitness) B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 98327 Frequency
1 organizirano 20
2 neorganizirano 31
3 oboje 2
" " 982

Valid range from 1 to 3

S43 GORSKO KOLESARJENJE (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S43 - gorsko kolesarjenje A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 99326 Frequency
4 1
5 2
10 2
15 1
30 2
43 1
50 1
80 1
100 1
110 1
180 1
520 1
" " 1020

Valid range from 4 to 520

S43A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S43 - gorsko kolesarjenje B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 100325 Frequency
1 organizirano 0
2 neorganizirano 13
3 oboje 2
" " 1020

Valid range from 1 to 3

S44 SPORTNO PLEZANJE (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S44 - športno plezanje A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 101324 Frequency
3 1
40 1
" " 1033

Valid range from 3 to 40

S44A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S44 - portno plezanje šB) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 102323 Frequency
1 organizirano 1
2 neorganizirano 1
3 oboje 0
" " 1033

Valid range from 1 to 3

S45 LOKOSTRELSTVO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S45 - lokostrelstvo A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 103322 Frequency
1 1
" " 1034

Valid range from 1 to 1

S45A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S45 - lokostrelstvo B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 104321 Frequency
1 organizirano 1
2 neorganizirano 0
3 oboje 0
" " 1034

Valid range from 1 to 3

S46 JADRALNO PADALSTVO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S46 - jadralno padalstvo, zmajarstvo A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 105320 Frequency
1 1
10 1
20 1
" " 1032

Valid range from 1 to 20

S46A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S46 - jadralno padalstvo, zmajarstvo B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 106319 Frequency
1 organizirano 2
2 neorganizirano 1
3 oboje 0
" " 1032

Valid range from 1 to 3

S47 PLES (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S47 - ples A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 107318 Frequency
2 8
3 3
4 2
5 6
6 1
7 2
8 1
10 15
12 6
14 1
15 5
20 10
24 1
30 8
35 1
36 1
40 3
42 1
47 1
50 4
100 2
260 1
280 1
" " 951

Valid range from 2 to 280

S47A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S47 - ples B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 108317 Frequency
1 organizirano 9
2 neorganizirano 75
3 oboje 1
" " 950

Valid range from 1 to 3

S48 TRIATLON (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S48 - triatlon A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 109316 Frequency
5 2
" " 1033

Valid range from 5 to 5

S48A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S48 - triatlon B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 110315 Frequency
1 organizirano 2
2 neorganizirano 0
3 oboje 0
" " 1033

Valid range from 1 to 3

S49 ORIENTACIJSKI SPORT (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S49 - orientacijski šport A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 111314 Frequency
2 1
10 1
" " 1033

Valid range from 2 to 10

S49A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S49 - orientacijski šport B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 112313 Frequency
1 organizirano 1
2 neorganizirano 1
3 oboje 0
" " 1033

Valid range from 1 to 3

S50 DRUGE SPORTNE AKTIVNOSTI (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S50 - druge športne aktivnosti A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Value 113312 Frequency
20 1
24 1
30 2
40 1
50 2
100 4
" " 1024

Valid range from 20 to 100

S50A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S50 - druge športne aktivnosti B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Value 114311 Frequency
1 organizirano 2
2 neorganizirano 8
3 oboje 1
" " 1024

Valid range from 1 to 3

Q105 ALI STE CLAN-ICA KAKEGA SPORTNEGA, TELOV

(Če da) V1.05 ALI STE ČLAN-ICA KAKEGA ŠPORTNEGA, TELOVADNEGA REKREATIVNEGA DRUŠTVA, KLUBA?

Value 115310 Frequency
1 da 125
2 ne 397
9 ne ukvarja se s športom 2
" " 511

Valid range from 1 to 2

Q106 ALI SEDAJ VADITE, TRENIRATE V SPORTNEM A

(Če da) V1.06 ALI SEDAJ VADITE, TRENIRATE V ŠPORTNEM ALI ŠPORTNO-REKREATIVNEMDRUŠTVU, KLUBU ALI PRI ZASEBNEM PONUDNIKU ŠPORTNIH AKTIVNOSTI?

Value 116309 Frequency
1 da, v klubu 73
2 da, pri zasebnem ponudniku 31
3 da, oboje 8
4 ne v klubu ne pri zasebniku 285
9 ne ukvarja se s športom 49
" " 589

Valid range from 1 to 4

Q1070 KAM NAJ BI DRZAVA PO VASEM MNENJU PREDVS V1.07 KAM NAJ BI DRŽAVA PO VAŠEM MNENJU PREDVSEM USMERJALA DENAR DAVKOPLAČEVALCEV, KI JE NAMENJEN ŠPORTU? IZBERITE NAJPREJ TISTO PODROČJE, KI SE VAM ZDI NAJPOMEMBNEJŠE, IN NATO DRUGO IN TRETJE...

1. odgovor

Value 117308 Frequency
1 množični šport, rekreacija 244
2 ligaški, tekmovalni šport 23
3 vrhunski šport 145
4 športni objekti 69
5 šport otrok in mladine 344
6 šport starostnikov, invalidov ipd. 95
7 razvoj znanosti oz. stroke o športu 20
8 organizacija športnih prireditev 14
9 ne vem, b.o. 75
" " 6

Valid range from 1 to 8

Q1071 KAM NAJ BI DRZAVA PO VASEM MNENJU PREDVS V1.07 KAM NAJ BI DRŽAVA PO VAŠEM MNENJU PREDVSEM USMERJALA DENAR DAVKOPLAČEVALCEV, KI JE NAMENJEN ŠPORTU? IZBERITE NAJPREJ TISTO PODROČJE, KI SE VAM ZDI NAJPOMEMBNEJŠE, IN NATO DRUGO IN TRETJE...

2. odgovor

Value 118307 Frequency
1 množični šport, rekreacija 104
2 ligaški, tekmovalni šport 52
3 vrhunski šport 135
4 športni objekti 121
5 šport otrok in mladine 294
6 šport starostnikov, invalidov ipd. 126
7 razvoj znanosti oz. stroke o športu 47
8 organizacija športnih prireditev 51
9 ne vem, b.o. 14
" " 91

Valid range from 1 to 8

Q1072 KAM NAJ BI DRZAVA PO VASEM MNENJU PREDVS V1.07 KAM NAJ BI DRŽAVA PO VAŠEM MNENJU PREDVSEM USMERJALA DENAR DAVKOPLAČEVALCEV, KI JE NAMENJEN ŠPORTU? IZBERITE NAJPREJ TISTO PODROČJE, KI SE VAM ZDI NAJPOMEMBNEJŠE, IN NATO DRUGO IN TRETJE...

3. odgovor

Value 119306 Frequency
1 množični šport, rekreacija 119
2 ligaški, tekmovalni šport 25
3 vrhunski šport 138
4 športni objekti 142
5 šport otrok in mladine 105
6 šport starostnikov, invalidov ipd. 130
7 razvoj znanosti oz. stroke o športu 77
8 organizacija športnih prireditev 138
9 ne vem, b.o. 42
" " 119

Valid range from 1 to 8

Q108A ALI OBISKUJETE SPORTNE PRIREDITVE, TEKMO V1.08 ALI OBISKUJETE ŠPORTNE PRIREDITVE, TEKMOVANJA? (Če da) POVEJTE MI PROSIM, PRIREDITVE KATERIH ŠPORTNIH PANOG OBISKUJETE? (Največ tri odgovore! Anketar: vpiši panoge - in nato šifriraj po kartici 1)

1. odgovor

Value 120305 Frequency
1 nogomet 144
2 košarka 47
44 športno plezanje 2
47 ples 3
50 druge športne aktivnosti 3
99 ne obiskuje športnih prireditev 637
" " 14

Valid range from 1 to 50

Q108B ALI OBISKUJETE SPORTNE PRIREDITVE, TEKMO V1.08 ALI OBISKUJETE ŠPORTNE PRIREDITVE, TEKMOVANJA? (Če da) POVEJTE MI PROSIM, PRIREDITVE KATERIH ŠPORTNIH PANOG OBISKUJETE? (Največ tri odgovore! Anketar: vpiši panoge - in nato šifriraj po kartici 1)

2. odgovor

Value 121304 Frequency
1 nogomet 34
2 košarka 35
3 rokomet 16
4 odbojka 12
5 balinanje 7
6 keglanje, bowling 3
8 tenis 11
9 drsanje 2
11 hokej na ledu 8
12 atletika 4
13 plavanje 4
14 kolesarstvo 7
15 avtomoto šport 16
16 veslanje, kajak, kanu 4
17 smučanje, teki 1
18 smučanje, alpsko 12
21 borilni športi 5
22 športna gimnastika 1
28 planinarjenje 1
29 alpinizem 1
30 hoja, izleti, sprehodi 1
31 jadranje 1
34 letalski športi, padalstvo 4
36 tek v naravi 1
40 konjeniški športi 8
47 ples 3
50 druge športne aktivnosti 2
99 ne obiskuje športnih prireditev 675
" " 156

Valid range from 1 to 50

Q108C ALI OBISKUJETE SPORTNE PRIREDITVE, TEKMO V1.08 ALI OBISKUJETE ŠPORTNE PRIREDITVE, TEKMOVANJA? (Če da) POVEJTE MI PROSIM, PRIREDITVE KATERIH ŠPORTNIH PANOG OBISKUJETE? (Največ tri odgovore! Anketar: vpiši panoge - in nato šifriraj po kartici 1)

3. odgovor

Value 122303 Frequency
1 nogomet 13
2 košarka 13
3 rokomet 7
4 odbojka 3
5 balinanje 2
6 keglanje, bowling 2
8 tenis 4
9 drsanje 1
11 hokej na ledu 5
12 atletika 4
14 kolesarstvo 2
15 avtomoto šport 8
16 veslanje, kajak, kanu 2
18 smučanje, alpsko 10
21 deskanje na snegu 3
22 borilni športi 2
28 športna gimnastika 2
30 hoja, izleti, sprehodi 1
31 jadranje 1
34 letalski športi, padalstvo 2
35 strelstvo 1
39 ribolov 1
40 konjeniški športi 2
44 športno plezanje 1
46 jadralno padalstvo, zmajarstvo 2
47 ples 5
50 druge športne aktivnosti 10
99 ne obiskuje športnih prireditev 705
" " 221

Valid range from 1 to 50

Q109 ALI BI LAHKO DEJALI, DA STE REDNI NAVIJA

V1.09 ALI BI LAHKO DEJALI, DA STE REDNI NAVIJAČ PRI KAKI ŠPORTNI PANOGI, ALI NISTE?

Value 123302 Frequency
1 da 296
2 ne 737
" " 2

Valid range from 1 to 2

Q110A domace tekme in prireditve V1.10 ZANIMA NAS, ALI SPREMLJATE ŠPORTNE DOGODKE PO TELEVIZIJI? (Če da) IN SICER KAKO POGOSTO SPREMLJATE...

a) domače tekme in prireditve

Value 124301 Frequency
1 redno 161
2 občasno 599
3 ne 177
8 po TV ne gledam športa 77
9 ne gleda TV 20
" " 1

Valid range from 1 to 3

Q110B mednarodna srecanja z udelezbo nasih V1.10 ZANIMA NAS, ALI SPREMLJATE ŠPORTNE DOGODKE PO TELEVIZIJI? (Če da) IN SICER KAKO POGOSTO SPREMLJATE...

b) mednarodna srečanja z udeležbo naših športnikov

Value 125300 Frequency
1 redno 261
2 občasno 530
3 ne 146
8 po TV ne gledam športa 72
9 ne gleda TV 21
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q110C vecje mednarodne prireditve (svetovni V1.10 ZANIMA NAS, ALI SPREMLJATE ŠPORTNE DOGODKE PO TELEVIZIJI? (Če da) IN SICER KAKO POGOSTO SPREMLJATE...

c) večje mednarodne prireditve (svetovni pokali...)

Value 126299 Frequency
1 redno 350
2 občasno 484
3 ne 102
8 po TV ne gledam športa 72
9 ne gleda TV 22
" " 5

Valid range from 1 to 3

Q110D prireditve najvisjega ranga (svetovna V1.10 ZANIMA NAS, ALI SPREMLJATE ŠPORTNE DOGODKE PO TELEVIZIJI? (Če da) IN SICER KAKO POGOSTO SPREMLJATE...

d) prireditve najvišjega ranga (svetovna prvenstva, olimpijske igre, evropska prvenstva)

Value 127298 Frequency
1 redno 459
2 občasno 397
3 ne 80
8 po TV ne gledam športa 73
9 ne gleda TV 22
" " 4

Valid range from 1 to 3

Q111A KATERI SPORT NAJBOLJ POGOSTO GLEDATE? (Če gleda šport po TV) V1.11 KATERE ŠPORTE NAJBOLJ POGOSTO GLEDATE NA TV? (Anketar: Največ trije odgovori! Vpiši panoge - in nato šifriraj po kartici

1. odgovor

Value 128297 Frequency
1 nogomet 206
2 košarka 114
3 rokomet 22
4 odbojka 6
5 balinanje 1
8 tenis 49
9 drsanje 29
11 hokej na ledu 21
12 atletika 42
13 plavanje 1
14 kolesarstvo 3
15 avtomoto šport 46
17 smučanje, teki 7
18 smučanje, alpsko 303
19 smučanje, turno 1
21 borilni športi 11
22 športna gimnastika 12
26 badminton, mini tenis 3
28 planinarjenje 1
30 hoja, izleti, sprehodi 1
40 konjeniški športi 1
43 gorsko kolesarjenje 1
47 ples 4
50 druge športne aktivnosti 6
99 ne gleda športa po TV, ne gleda TV 135
" " 9

Valid range from 1 to 50

Q111B KATERI SPORT NAJBOLJ POGOSTO GLEDATE? (Če gleda šport po TV) V1.11 KATERE ŠPORTE NAJBOLJ POGOSTO GLEDATE NA TV? (Anketar: Največ trije odgovori! Vpiši panoge - in nato šifriraj po kartici

2. odgovor

Value 129296 Frequency
1 nogomet 115
2 košarka 147
3 rokomet 35
4 odbojka 15
6 keglanje, bowling 1
8 tenis 46
9 drsanje 58
10 kotalkanje, rolkanje 1
11 hokej na ledu 30
12 atletika 56
13 plavanje 12
14 kolesarstvo 7
15 avtomoto šport 49
16 veslanje, kajak, kanu 5
17 smučanje, teki 5
18 smučanje, alpsko 117
19 smučanje, turno 1
21 borilni športi 12
22 športna gimnastika 22
23 aerobika 1
28 planinarjenje 1
38 lov 1
40 konjeniški športi 9
44 športno plezanje 1
47 ples 8
50 druge športne aktivnosti 8
99 ne gleda športa po TV, ne gleda TV 179
0 b. o. 1
" " 92

Valid range from 1 to 50

Q111C KATERI SPORT NAJBOLJ POGOSTO GLEDATE? (Če gleda šport po TV) V1.11 KATERE ŠPORTE NAJBOLJ POGOSTO GLEDATE NA TV? (Anketar: Največ trije odgovori! Vpiši panoge - in nato šifriraj po kartici

3. odgovor

Value 130295 Frequency
1 nogomet 66
2 košarka 76
3 rokomet 37
4 odbojka 3
6 keglanje, bowling 3
7 namizni tenis 2
8 tenis 34
9 drsanje 31
11 hokej na ledu 19
12 atletika 45
13 plavanje 17
14 kolesarstvo 4
15 avtomoto šport 28
16 veslanje, kajak, kanu 10
17 smučanje, teki 6
18 smučanje, alpsko 103
19 smučanje, turno 1
21 borilni športi 15
22 športna gimnastika 17
25 jutranja gimnastika, vadba doma 1
29 alpinizem 2
31 jadranje 1
34 letalski športi, padalstvo 1
36 tek v naravi 1
40 konjeniški športi 3
47 ples 13
50 druge športne aktivnosti 11
99 ne gleda športa po TV, ne gleda TV 263
0 b. o. 1
" " 221

Valid range from 1 to 50

Q112 KOLIKO MINUT POVPRECNO HODITE REDNO DNEV

V1.12 KOLIKO MINUT POVPREČNO HODITE REDNO DNEVNO NPR. NA DELO, V ŠOLO IN PODOBNO?

Value 131294 Frequency
0 11
1 6
95 10
96 3
98 31
99 ne hodi 385
" " 3

Valid range from 0 to 98

Q113 KOLIKO MINUT POVPRECNO KOLESARITE REDNO

V1.13 KOLIKO MINUT POVPREČNO KOLESARITE REDNO DNEVNO NPR. NA DELO, V ŠOLO IPD?

Value 132293 Frequency
0 21
1 1
5 6
10 29
15 19
20 34
25 1
30 56
40 5
45 8
50 2
60 51
70 1
80 1
90 11
95 1
98 3
99 ne kolesari 780
" " 5

Valid range from 0 to 98

Q114 ALI JE VASA ZAPOSLITEV...

(Za zaposlene) V1.14 ALI JE VAŠA ZAPOSLITEV...

Value 133292 Frequency
1 delo, pri katerem predvsem sedite (npr. strojepiska, operater, znanstveni delavec, idr.) 211
2 dejavnost, pri kateri predvsem stojite in manj hodite - statično delo (prodajalka, delavec ob stroju, učitelj) 126
3 dejavnost, pri kateri večji del predvsem hodite - dinamično delo (natakar, pismonoša) 167
4 povezana z napornim gibanjem (kmetovalec, zidar, gozdar) 94
9 ni zaposlen 411
" " 26

Valid range from 1 to 4

Q115 ALI SODITE K TISTIM, KI NAMENJAJO DEL PR

V1.15 ALI SODITE K TISTIM, KI NAMENJAJO DEL PROSTEGA ČASA TUDI TELESNO ZAHTEVNEJŠEMU GIBANJU - TO JE TELESNO NAPORNEMU DELU NA VRTU, V SADOVNJAKU, DELU NA HIŠI IN V HIŠI, NA POSESTVU, VADBI, UKVARJANJU S ŠPORTOM IPD.? (Če da) KOLIKO UR POVPREČNO NA TEDEN?

Value 134291 Frequency
1 46
2 54
90 2
92 1
99 1
0 ne 245
" " 6

Valid range from 1 to 99

Q1160 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLOGOV, ZARADI V1.16 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLOGOV, ZARADI KATERIH SE LJUDJE UKVARJAJO S ŠPORTOM - VI PA MED NJIMI IZBERITE TISTEGA, KI JE ZA VAS OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠI, NATO PA ŠE DRUGEGA IN TRETJEGA, KI JE POMEMBEN (Največ trije odgovori!)

1. odgovor

Value 135290 Frequency
1 zaradi notranjega užitka v gibanju samem 216
2 zaradi zabave, razvedrila in sprostitve v športni skupini 200
3 zaradi zadovoljstva v telesnem naporu 38
4 zaradi veselja do tekmovanja, rivalstva in premagovanja nasprotnikov 43
5 zaradi ohranjanja in izboljševanja zdravja ter boljšega počutja 309
6 zaradi športnega videza (vitka postava, krepko telo...) 22
7 zaradi ohranjanja in izboljševanja telesnih in delovnih sposobnosti 93
8 zaradi tega, ker je to tudi navada in stil življenja prijateljev in znancev 12
9 ne vem, neodločen 99
" " 3

Valid range from 1 to 8

Q1161 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLOGOV, ZARADI V1.16 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLOGOV, ZARADI KATERIH SE LJUDJE UKVARJAJO S ŠPORTOM - VI PA MED NJIMI IZBERITE TISTEGA, KI JE ZA VAS OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠI, NATO PA ŠE DRUGEGA IN TRETJEGA, KI JE POMEMBEN (Največ trije odgovori!)

2. odgovor

Value 136289 Frequency
1 zaradi notranjega užitka v gibanju samem 110
2 zaradi zabave, razvedrila in sprostitve v športni skupini 161
3 zaradi zadovoljstva v telesnem naporu 53
4 zaradi veselja do tekmovanja, rivalstva in premagovanja nasprotnikov 77
5 zaradi ohranjanja in izboljševanja zdravja ter boljšega počutja 229
6 zaradi športnega videza (vitka postava, krepko telo...) 63
7 zaradi ohranjanja in izboljševanja telesnih in delovnih sposobnosti 179
8 zaradi tega, ker je to tudi navada in stil življenja prijateljev in znancev 32
9 ne vem, neodločen 17
" " 114

Valid range from 1 to 8

Q1162 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLOGOV, ZARADI V1.16 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLOGOV, ZARADI KATERIH SE LJUDJE UKVARJAJO S ŠPORTOM - VI PA MED NJIMI IZBERITE TISTEGA, KI JE ZA VAS OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠI, NATO PA ŠE DRUGEGA IN TRETJEGA, KI JE POMEMBEN (Največ trije odgovori!)

3. odgovor

Value 137288 Frequency
1 zaradi notranjega užitka v gibanju samem 99
2 zaradi zabave, razvedrila in sprostitve v športni skupini 129
3 zaradi zadovoljstva v telesnem naporu 67
4 zaradi veselja do tekmovanja, rivalstva in premagovanja nasprotnikov 54
5 zaradi ohranjanja in izboljševanja zdravja ter boljšega počutja 114
6 zaradi športnega videza (vitka postava, krepko telo...) 64
7 zaradi ohranjanja in izboljševanja telesnih in delovnih sposobnosti 242
8 zaradi tega, ker je to tudi navada in stil življenja prijateljev in znancev 82
9 ne vem, neodločen 33
" " 151

Valid range from 1 to 8

Q117 KAKO BI OCENILI SVOJO TELESNO ZMOGLJIVOS

V1.17 KAKO BI OCENILI SVOJO TELESNO ZMOGLJIVOST (KONDICIJO)? ALI MENITE, DA JE...

Value 138287 Frequency
1 odlična 43
2 zelo dobra 100
3 dobra 634
4 slaba 178
5 zelo slaba 41
9 ne vem, ne morem presoditi 39

Valid range from 1 to 5

Q118 ALI STE BILI V ZADNJIH 12 MESECIH BOLNI,

(Odgovarjajo vsi!) V1.18 ALI STE BILI V ZADNJIH 12 MESECIH BOLNI, NEZMOŽNI OPRAVLJATI SVOJE DELO IN DRUGE AKTIVNOSTI? (Če da) KOLIKO DNI PRIBLIŽNO?

Value 139286 Frequency
0 506
1 2
2 10
330 1
365 17
999 4
" " 125

Valid range from 0 to 365

Q119 KATERI IZMED NAVEDENIH IZJAV BI PRITRDIL

V1.19 KATERI IZMED NAVEDENIH IZJAV BI PRITRDILI? (En odgovor!)

Value 140285 Frequency
1 hrano si privoščim in rad se do sitega najem 379
2 ne bi rekel, da v hrani uživam, ravnam se po pravilu "zmernost ne škodi" 391
3 pri hrani se načrtno omejujem 195
9 ne vem, ne morem se odločiti 68
" " 2

Valid range from 1 to 3

Q120 KAKSEN JE POMEN SPORTA V VASEM ZIVLJENJU

V1.20 KAKŠEN JE POMEN ŠPORTA V VAŠEM ŽIVLJENJU? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 10, KJER 1 POMENI, DA ŠPORT NI POMEMBEN IN 10, DA JE ZELO POMEMBEN.

Value 141284 Frequency
1 1-sploh ni pomemben 87
2 2 52
3 3 47
4 4 52
5 5 196
6 6 86
7 7 106
8 8 137
9 9 56
10 10-zelo pomemben 181
99 ne vem 31
0 1
20 1
" " 2

Valid range from 1 to 10

Q121 ALI PO VASEM MNENJU SPORT PRISPEVA K UGL

V1.21 ALI PO VAŠEM MNENJU ŠPORT PRISPEVA K UGLEDU SLOVENIJE V SVETU, ALI NE PRISPEVA? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 10, KJER 1 POMENI, DA NIČ NE PRISPEVA, 10 PA, DA VELIKO PRISPEVA K UGLEDU SLOVENIJE V SVETU.

Value 142283 Frequency
1 1- nič ne prispeva 5
2 2 4
3 3 11
4 4 11
5 5 77
6 6 49
7 7 96
8 8 164
9 9 118
10 10- veliko prispeva 464
99 ne vem 32
60 1
" " 3

Valid range from 1 to 10

Q122 KAJ SODITE, ALI JE ZA PODJETJA V TRZNEM

V1.22 KAJ SODITE, ALI JE ZA PODJETJA V TRŽNEM SMISLU KORISTNO ALI NI KORISTNO, ČE NASTOPAJO KOT SPONZORJI SLOVENSKEGA ŠPORTA? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 10, KJER 1 POMENI SPLOH NI KORISTNO, 10 PA, DA JE ZELO KORISTNO.

Value 143282 Frequency
1 1- sploh ni koristno 6
2 2 9
3 3 21
4 4 18
5 5 91
6 6 66
7 7 92
8 8 176
9 9 116
10 10- zelo koristno 373
99 ne vem 63
60 1
" " 3

Valid range from 1 to 10

Q123A ALI LAHKO NAVEDETE KAKO SLOVENSKO PODJET V1.23 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO SLOVENSKO PODJETJE, KI USPEŠNO REKLAMIRA SVOJE IZDELKE TAKO, DA SPONZORIRA SLOVENSKE ŠPORTNIKE? (Trije odgovori!)

1. odgovor

Value 144281 Frequency
1 Elan 117
39 neznano podjetje 1
44 drugo podjetje 157
99 ne pozna nobenega podjetja 333
0 b. o. 1
89 1
" " 16

Valid range from 1 to 44

Q123B ALI LAHKO NAVEDETE KAKO SLOVENSKO PODJET V1.23 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO SLOVENSKO PODJETJE, KI USPEŠNO REKLAMIRA SVOJE IZDELKE TAKO, DA SPONZORIRA SLOVENSKE ŠPORTNIKE? (Trije odgovori!)

2. odgovor

Value 145280 Frequency
1 Elan 33
27 Acroni 3
28 Rašica 12
44 druga podjetja 156
99 ne pozna nobenega podjetja 407
0 b. o. 3
" " 158

Valid range from 1 to 44

Q123C ALI LAHKO NAVEDETE KAKawSLOVENSKO PODJET V1.23 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO SLOVENSKO PODJETJE, KI USPEŠNO REKLAMIRA SVOJE IZDELKE TAKO, DA SPONZORIRA SLOVENSKE ŠPORTNIKE? (Trije odgovori!)

3. ogdovor

Value 146279 Frequency
1 Elan 11
2 Laško 24
3 Krka 11
4 Droga 19
5 Union 13
6 Hit 9
7 Kolinska 10
8 Smelt 9
9 Petrol 12
10 Lek 5
11 Gorenje 4
12 Mobitel 3
13 SCT 7
14 Sava 5
16 Lisca 3
17 Mura 11
18 Telekom 5
19 Lip 1
22 zavarovalnice 5
23 Mercator 4
24 Kompas 4
25 Alpina 5
27 Acroni 5
28 Rašica 5
44 druga podjetja 103
99 ne pozna nobenega podjetja 466
0 b. o. 4
71 1
" " 271

Valid range from 1 to 44

Q201A zajtrk V2.00 PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE V2.01 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

A) zajtrk

Value 147278 Frequency
1 vsak dan 562
2 večkrat tedensko 79
3 občasno, manj pogosto 238
4 nikoli 154
" " 2

Valid range from 1 to 4

Q201B kosilo V2.00 PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE V2.01 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

B) kosilo

Value 148277 Frequency
1 vsak dan 922
2 večkrat tedensko 65
3 občasno, manj pogosto 42
4 nikoli 5
" " 1

Valid range from 1 to 4

Q201C vecerja V2.00 PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE V2.01 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

C) večerja

Value 149276 Frequency
1 vsak dan 531
2 večkrat tedensko 109
3 občasno, manj pogosto 315
4 nikoli 79
" " 1

Valid range from 1 to 4

Q202A jeste zelenjavo V2.02 KOLIKOKRAT NA TEDEN:

A) jeste zelenjavo

Value 150275 Frequency
1 nikoli 9
2 1 do 2-krat 78
3 3 do 4-krat 251
4 5 in večkrat 695
" " 2

Valid range from 1 to 4

Q202B jeste sadje V2.02 KOLIKOKRAT NA TEDEN:

B) jeste sadje

Value 151274 Frequency
1 nikoli 22
2 1 do 2-krat 190
3 3 do 4-krat 264
4 5 in večkrat 557
" " 2

Valid range from 1 to 4

Q202C jeste meso V2.02 KOLIKOKRAT NA TEDEN:

C) jeste meso

Value 152273 Frequency
1 nikoli 14
2 1 do 2-krat 230
3 3 do 4-krat 424
4 5 in večkrat 365
" " 2

Valid range from 1 to 4

Q202E pijete mleko V2.02 KOLIKOKRAT NA TEDEN:

E) pijete mleko ali jeste mlečne izdelke

Value 153272 Frequency
1 nikoli 85
2 1 do 2-krat 208
3 3 do 4-krat 193
4 5 in večkrat 547
" " 2

Valid range from 1 to 4

Q203 KATERE VRSTE MASCOB PRETEZNO UPORABLJATE

V2.03 KATERE VRSTE MAŠČOB PRETEŽNO UPORABLJATE V VAŠI PREHRANI? (En odgovor)

Value 154271 Frequency
1 olje 690
2 margarina 34
3 maslo 11
4 mast 70
5 mešano 223
6 ne uporabljamo maščob 4
9 ne vem 3

Valid range from 1 to 6

Q204 KATERO VRSTO KRUHA OBICAJNO JESTE?

V2.04 KATERO VRSTO KRUHA OBIČAJNO JESTE? (En odgovor)

Value 155270 Frequency
1 beli 385
2 črni 422
3 polnozrnati 96
4 druge vrste kruha 116
5 ne jem kruha 7
9 b.o. 5
" " 4

Valid range from 1 to 5

Q2050 KATERO VRSTO MESA NAJPOGOSTEJE UZIVATE? V2.05 KATERO VRSTO MESA NAJPOGOSTEJE UŽIVATE? (Možna sta dva odgovora)

1. odgovor

Value 156269 Frequency
1 svinjsko 318
2 goveje 320
3 telečje 20
4 perutnino 298
5 jagnjetino 4
6 ribe 57
7 drobovino 1
8 drugo 5
9 ne jem mesa 10
0 b.o. 1
" " 1

Valid range from 1 to 9

Q2051 KATERO VRSTO MESA NAJPOGOSTEJE UZIVATE? V2.05 KATERO VRSTO MESA NAJPOGOSTEJE UŽIVATE? (Možna sta dva odgovora)

2. odgovor

Value 157268 Frequency
1 svinjsko 154
2 goveje 266
3 telečje 41
4 perutnino 364
5 jagnjetino 9
6 ribe 126
7 drobovino 6
8 drugo 14
9 ne jem mesa 0
0 b.o. 8
" " 47

Valid range from 1 to 9

Q206A skodelic prave kave V2.06 KOLIKO ... SKODELIC PRAVE KAVE OZ. ČAJA POPIJETE POVPREČNO NA DAN:

A) skodelic prave kave

Value 158267 Frequency
1 nobene 235
2 1 do 2 558
3 3 do 4 193
4 5 in več 49

Valid range from 1 to 4

Q206B skodelic pravega caja V2.06 KOLIKO ... SKODELIC PRAVE KAVE OZ. ČAJA POPIJETE POVPREČNO NA DAN:

B) skodelic pravega čaja

Value 159266 Frequency
1 nobene 773
2 1 do 2 194
3 3 do 4 36
4 5 in več 30
" " 2

Valid range from 1 to 4

Q207A vino V2.07 PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ JE DANDANES ZELO RAZŠIRJENO PO VSEM SVETU. ALI LAHKO POVESTE, KATERE VRSTE ALKOHOLNIH PIJAČ OBIČAJNO PIJETE IN KAKO POGOSTO?

A - vino

Value 160265 Frequency
1 večkrat dnevno 35
2 enkrat dnevno 87
3 večkrat tedensko 117
4 nekajkrat v mesecu 262
5 nekajkrat v letu 251
6 nikoli 282
" " 1

Valid range from 1 to 6

Q207B pivo V2.07 PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ JE DANDANES ZELO RAZŠIRJENO PO VSEM SVETU. ALI LAHKO POVESTE, KATERE VRSTE ALKOHOLNIH PIJAČ OBIČAJNO PIJETE IN KAKO POGOSTO?

B - pivo

Value 161264 Frequency
1 večkrat dnevno 37
2 enkrat dnevno 95
3 večkrat tedensko 178
4 nekajkrat v mesecu 228
5 nekajkrat v letu 152
6 nikoli 344
" " 1

Valid range from 1 to 6

Q207C zgane pijace V2.07 PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ JE DANDANES ZELO RAZŠIRJENO PO VSEM SVETU. ALI LAHKO POVESTE, KATERE VRSTE ALKOHOLNIH PIJAČ OBIČAJNO PIJETE IN KAKO POGOSTO?

C - žgane pijače

Value 162263 Frequency
1 večkrat dnevno 8
2 enkrat dnevno 12
3 večkrat tedensko 16
4 nekajkrat v mesecu 66
5 nekajkrat v letu 249
6 nikoli 683
" " 1

Valid range from 1 to 6

Q208 ALI KADITE, OZIROMA STE KDAJ KADILI?

V2.08 ALI KADITE, OZIROMA STE KDAJ KADILI?

Value 163262 Frequency
1 ne kadim in nisem nikoli kadil --------------------na 2.12 569
2 sedaj ne kadim, a prej sem kadil ------------------- pna 2.10 190
3 sedaj kadim 274
" " 2

Valid range from 1 to 3

Q209 KOLIKO POKADITE?

(če kadi) V2.09 KOLIKO PRIBLIŽNO POKADITE NA DAN? cigaret

Value 164261 Frequency
98 kadi pipo 1
99 ne kadi 547
0 2
1 5
2 5
3 8
4 4
5 11
6 3
7 5
8 1
9 1
10 50
12 2
13 3
15 26
18 1
20 102
23 1
25 13
30 23
40 14
60 1
" " 206

Valid range from 0 to 60

Q210 KOLIKO LET STE BILI STARI, KO STE ZACELI

(Če kadi, je kadil) V2.10 KOLIKO LET STE BILI STARI, KO STE ZAČELI KADITI? let

Value 165260 Frequency
99 ne kadi, ni kadil 416
10 5
11 1
12 6
13 7
14 21
15 49
16 49
17 53
18 81
19 45
20 66
21 14
22 14
23 9
24 6
25 14
26 2
27 1
28 1
29 1
30 4
32 1
35 6
38 1
43 1
45 2
46 1
48 1
" " 157

Valid range from 10 to 48

Q211 KOLIKO LET STE BILI STARI, KO STE PRENEH

(Če je prenehal kaditi) V2.11 KOLIKO LET STE BILI STARI, KO STE PRENEHALI KADITI? let

Value 166259 Frequency
98 ni prenehal kaditi, kadi 229
99 ni nikoli kadil 423
1 1
71 1
74 2
89 1
" " 196

Valid range from 1 to 89

Q212_1 marihuana, hasis V2.12 ALI STE ŽE KDAJ POSKUSILI KATERO OD NAVEDENIH DROG? (Možnih je več odgovorov)

O3 - marihuana, hašiš

Value 167258 Frequency
3 (izbere) 56
1 (ne izbere) 40
9 ni poskusil nobene droge 936
" " 3

Valid range from 1 to 3

Q212_2 kokain, heroin V2.12 ALI STE ŽE KDAJ POSKUSILI KATERO OD NAVEDENIH DROG? (Možnih je več odgovorov)

O3 - kokain, heroin

Value 168257 Frequency
3 (izbere) 2
1 (ne izbere) 94
9 ni poskusil nobene droge 933
" " 6

Valid range from 1 to 3

Q212_3 LSD, meskalin V2.12 ALI STE ŽE KDAJ POSKUSILI KATERO OD NAVEDENIH DROG? (Možnih je več odgovorov)

O3 - LSD, meskalin

Value 169256 Frequency
3 (izbere) 1
1 (ne izbere) 95
9 ni poskusil nobene droge 933
" " 6

Valid range from 1 to 3

Q212_4 drugo V2.12 ALI STE ŽE KDAJ POSKUSILI KATERO OD NAVEDENIH DROG? (Možnih je več odgovorov)

O3 - drugo

Value 170255 Frequency
3 (izbere) 2
1 (ne izbere) 92
9 ni poskusil nobene droge 935
" " 6

Valid range from 1 to 3

Q213 KOLIKO CASA POVPRECNO NA DAN GLEDATE TEL

V2.13 KOLIKO ČASA POVPREČNO NA DAN GLEDATE TELEVIZIJO?

Value 171254 Frequency
99 ne gledam TV 51
0 5
1 383
2 314
3 153
4 64
5 37
6 10
7 4
8 2
9 1
10 4
15 2
20 1
21 1
45 1
" " 2

Valid range from 0 to 21

Q301 KAKO OCENJUJETE VASE SEDANJE ZDRAVSTVENO

V3.00 OCENA ZDRAVSTVENEGA STANJA V3.01 KAKO OCENJUJETE VAŠE SEDANJE ZDRAVSTVENO STANJE?

Value 172253 Frequency
1 odlično 70
2 zelo dobro 187
3 dobro 594
4 slabo 141
5 zelo slabo 28
9 ne vem, neodločen 14
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q302 EDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOCJO SPODNJE

V3.02 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO SPODNJE LESTVICE OCENITE, KOLIKO OGROŽA VAŠE ZDRAVJE ONESNAŽENOST V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE! (Obkrožite ustrezno številko!)

Value 173252 Frequency
0 0-ne ogroža 100
1 1 57
2 2 73
3 3 66
4 4 80
5 5 212
6 6 90
7 7 106
8 8 98
9 9 34
10 10-zelo ogroža 77
99 ne vem 42

Valid range from 0 to 10

Q303 KAKO BI SE UVRSTILI NA SPODNJI LESTVICI

V3.03 KAKO BI SE UVRSTILI NA SPODNJI LESTVICI GLEDE NA TO, KAKO SE POČUTITE: SREČNI IN ZADOVOLJNI, ALI PA NESREČNI IN NEZADOVOLJNI? (Obkrožite ustrezno številko!)

Value 174251 Frequency
0 0-zelo nesrečen 11
1 1 7
2 2 20
3 3 27
4 4 32
5 5 214
6 6 100
7 7 147
8 8 224
9 9 117
10 10-povsem srečen 130
99 ne vem 5
" " 1

Valid range from 0 to 10

Q304 ALI MENITE, DA JE VASA TELESNA TEZA...

V3.04 ALI MENITE, DA JE VAŠA TELESNA TEŽA...

Value 175250 Frequency
1 normalna 561
2 prevelika 393
3 premajhna 54
9 ne vem 26
" " 1

Valid range from 1 to 3

Q305A mocno razbijanje srca V3.05 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

A. močno razbijanje srca

Value 176249 Frequency
1 nikoli 588
2 redko 189
3 občasno 190
4 pogosto 57
5 stalno 11

Valid range from 1 to 5

Q305C slabost V3.05 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

C. slabost

Value 177248 Frequency
1 nikoli 605
2 redko 207
3 občasno 171
4 pogosto 47
5 stalno 5

Valid range from 1 to 5

Q305E tezave z dihanjem V3.05 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

E. težave z dihanjem

Value 178247 Frequency
1 nikoli 744
2 redko 111
3 občasno 119
4 pogosto 46
5 stalno 15

Valid range from 1 to 5

Q305H tezave s spanjem V3.05 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

H. težave s spanjem

Value 179246 Frequency
1 nikoli 526
2 redko 178
3 občasno 190
4 pogosto 100
5 stalno 41

Valid range from 1 to 5

Q305I vrtoglavica V3.05 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

I. vrtoglavica

Value 180245 Frequency
1 nikoli 658
2 redko 148
3 občasno 169
4 pogosto 47
5 stalno 12
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q305J mocne bolecine /zbadanje v prsih V3.05 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

J. močne bolečine/ zbadanje v prsih

Value 181244 Frequency
1 nikoli 791
2 redko 114
3 občasno 91
4 pogosto 32
5 stalno 6
" " 1

Valid range from 1 to 5

Q305K nemirnost, zaskrbljenost V3.05 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

K. nemirnost, zaskrbljenost

Value 182243 Frequency
1 nikoli 336
2 redko 232
3 občasno 312
4 pogosto 130
5 stalno 23
" " 2

Valid range from 1 to 5

Q305L pobitost, obcutje zalosti, nesrece V3.05 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

L. pobitost, občutje žalosti, nesreče

Value 183242 Frequency
1 nikoli 435
2 redko 296
3 občasno 226
4 pogosto 62
5 stalno 13
" " 3

Valid range from 1 to 5

Q306 ALI IMATE PRIJATELJE? (Ce da) KOLIKO?

V3.06 ALI IMATE PRIJATELJE? (Če da) KOLIKO?

Value 184241 Frequency
99 nima prijateljev --------------------na 3.08 56
0 3
1 29
60 1
94 1
98 3
" " 31

Valid range from 0 to 98

Q307 KAKO POGOSTO SE DRUZITE S SVOJIMI PRIJAT

(Če da) V3.07 KAKO POGOSTO SE DRUŽITE S SVOJIMI PRIJATELJI?

Value 185240 Frequency
1 vsak dan 164
2 večkrat tedensko 317
3 enkrat tedensko 304
4 enkrat mesečno 123
5 nekajkrat letno 66
6 se ne druži, nima prijateljev 42
" " 19

Valid range from 1 to 6

Q308 ALI IMATE KOGA, KI VAM JE TAKO BLIZU, DA

V3.08 ALI IMATE KOGA, KI VAM JE TAKO BLIZU, DA SE LAHKO Z NJIM POGOVARJATE O ČISTO OSEBNIH STVAREH? (Če da) KOLIKO TAKO ZAUPNIH LJUDI IMATE?

Value 186239 Frequency
1 da, tri ali več 208
2 da, dve takšni osebi 277
3 da, eno osebo 388
4 ne, nikogar 161
" " 1

Valid range from 1 to 4

Q309A Q309A V3.09 SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O POČUTJU. KAKO POGOSTO SO TO TUDI VAŠI OBČUTKI?

A) Ali vam kdaj pride na misel, da vas je usoda kaznovala?

Value 187238 Frequency
1 1-zelo redko ali nikoli 623
2 2 181
3 3 146
4 4 38