Slovensko javno mnenje 1996/2: Stališča o zdravju in zdravstvu, športne aktivnosti in stališča o športu in mednarodna raziskava volilnih sistemov

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM962
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM962_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Trampuž, Cveto
 • Hafner-Fink, Mitja
 • Štebe, Janez
 • Malnar, Brina
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; junij 1996)

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Ministrstvo za zdravstvo
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Fakulteta za šport

Serija:
 • SJM/Slovensko javno mnenje

  Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

 • CSES/Mednarodna raziskava volilnih sistemov = Comparative Study of Electoral Systems

  Mednarodna raziskava volilnih sistemov (CSES) je zasnovana s ciljem pridobiti primerjalne podatke primerne za analizo razumevanja volitev, družbenih delitev ki vplivajo na volilne preference, odnosa do demokratičnih inštitucij in procesov v pogojih različnih inštutucionalnih ureditev volilnih sistemov v že utrjenih in na novo nastalih demokracijah. (http://www.umich.edu/~cses/).

 • None/Stališča o zdravju in zdravstvu

  Raziskave na temo zdravja in zdravstvene politike se pojavljajo pod okriljem SJM v raziskavah ADP - IDNo: SJM941, ADP - IDNo: SJM962 in ADP - IDNo: SJM992. Namen ankete je ugotavljanje spreminjanja prehrambenih in drugih navad, povezanih z zdravjem, kot je kajenje in pitje alkoholnih pijač, spremljanje subjektivnega dobrega počutja in zdravstvenega stanja populacije, seznanjenosti javnosti z ogroženostjo in skrbjo za zdravje ter oceni zdravstvene politike in zdravstvenih storitev.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

razvrščanje vrednot, ukvarjanje s športom in rekreacijo, članstvo v športnih klubih, obiskovanje športnih prireditev, spremljanje športa v medijih, razlogi ukvarjanja s športom, ocena svoje telesne zmogljivosti, odnos do sponzoriranje športa, ukvarjanje s športom, uživanje dnevnih obrokov, (ne)zdrava prehrana, pivske navade, kadilske navade, ocena svojega zdravstvenega stanja, telesna teža in kondicija, zdravstvene težave, osebni stiki, osebnostne lastnosti, odnosi s socialnim okoljem, zdravstvene težave v zadnjem letu, ukrepi za varovanje zdravja, obiski pri zdravniku, alternativno zdravljenje, ocena zadovoljstva z zdravstveno službo, zadovoljstvo z zobozdravstveno službo, pogostost jemanja zdravil, pogostost obiskov privatnih zdravnikov, zadovoljstvo z uslugami privatnih zdravnikov, dostop do zdravstvenih uslug, ocena različnih vidikov novega sistema zavarovanja, osebne izkušnje z novim sistemom zavarovanja, dodatno zavarovanje, problemi pri uveljavljanju pravic prostovoljnega zavarovanja, ocena delovanja delovanja demokratičnega sistema, strankarske simpatije, ocena pomena strank, naklonjenost strankam in politikom, ocena gospodarskega stanja, politična kultura, levo-desno umeščanje strank, volilna napoved, vernost in verske prakse respondenta

Ključne besede ELSST:
VOLILNI SISTEM, VOLITVE , POLITIKA, ŠPORT, PREHRAMBENE NAVADE, ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE, DOSTOP DO ZDRAVSTVENIH STORITEV, ZDRAVJE, RELIGIJA

Vsebinska področja CESSDA
ZDRAVSTVO - zdravstveno varstvo in medicinska oskrba
POLITIKA - volitve
Vsebinsko področja CERIF
Socialna medicina
Vsebinska področja ADP
O ŠPORTU
PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE
OCENA ZDRAVSTVENEGA STANJA
ZDRAVSTVENE NAVADE IN OCENA DELOVANJA ZDRAVSTVA
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
MEDNARODNA RAZISKAVA VOLITEV
RELIGIJA, VEROVANJE


Povzetek:

Raziskava se v celoti osredotoča na izvedbo posebnih blokov vprašanj o Športu ter Zdravju, z dodatkom vprašalnika Mednarodne raziskave volitev CSES, ki se ponovi tudi v vzporedni anketi SJM961. Večina podatkov tako zadeva vsakdanje navade in preživljanje prostega žasa, samoopažanja o počutju in simptomih bolezni ter poročanje o dejanskih izkušenjah z zdravniki in zdravstveno oskrbo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: junij 1996 - junij 1996
Čas izdelave: 1996-07-10
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM962 - Slovensko javno mnenje [datoteka podatkov], 1996

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 424
 • število enot: 1035

Spremenljivke

KLJUC kljuc

KEYSTRING

Vrednost 13 Frekvenca
1 4
2 4
3 3
461 1
462 1
463 1
464 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 464

ID id

ID

Vrednost 22 Frekvenca
10 1
20 1
21 1
10290 1
10300 1
10350 1
10360 1

Vrednosti spremenljivk od 10 do 10360

URA1 ura zacetka

URA1 Začetek intervjuja ob uri

Vrednost 31 Frekvenca
7 2
8 21
9 52
10 76
11 65
12 43
13 50
14 63
15 96
16 136
17 123
18 126
19 94
20 61
21 15
22 1
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 7 do 22

KLJUC kljuc

KEYSTRING

Vrednost 1424 Frekvenca
1 4
2 4
3 3
461 1
462 1
463 1
464 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 464

ID id

ID

Vrednost 2423 Frekvenca
10 1
20 1
21 1
10290 1
10300 1
10350 1
10360 1

Vrednosti spremenljivk od 10 do 10360

URA1 ura zacetka

URA1 Začetek intervjuja ob uri

Vrednost 3422 Frekvenca
7 2
8 21
9 52
10 76
11 65
12 43
13 50
14 63
15 96
16 136
17 123
18 126
19 94
20 61
21 15
22 1
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 7 do 22

MIN1 minuta zacetka

MIN1 in minut

Vrednost 4421 Frekvenca
0 229
1 2
2 2
55 26
57 1
58 3
" " 11

Vrednosti spremenljivk od 0 do 58

Q101A Q101A V1.00 O ŠPORTU V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

A. delo

Vrednost 5420 Frekvenca
1 1-najbolj pomembna 93
2 2 175
3 3 282
4 4 195
5 5 124
6 6 91
7 7 46
8 8-najmanj pomembna 25
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q101B Q101B V1.00 O ŠPORTU V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

B. družina

Vrednost 6419 Frekvenca
1 1-najbolj pomembna 341
2 2 363
3 3 154
4 4 78
5 5 37
6 6 33
7 7 15
8 8-najmanj pomembna 10
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q101C Q101C V1.00 O ŠPORTU V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

C. zabava

Vrednost 7418 Frekvenca
1 1-najbolj pomembna 11
2 2 19
3 3 41
4 4 55
5 5 124
6 6 223
7 7 247
8 8-najmanj pomembna 310
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q101D Q101D V1.00 O ŠPORTU V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

D. zdravje

Vrednost 8417 Frekvenca
1 1-najbolj pomembna 507
2 2 282
3 3 137
4 4 59
5 5 25
6 6 12
7 7 7
8 8-najmanj pomembna 2
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q101E Q101E V1.00 O ŠPORTU V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

E. vera

Vrednost 9416 Frekvenca
1 1-najbolj pomembna 19
2 2 30
3 3 66
4 4 78
5 5 88
6 6 110
7 7 191
8 8-najmanj pomembna 449
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q101F Q101F V1.00 O ŠPORTU V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

F. prijatelji

Vrednost 10415 Frekvenca
1 1-najbolj pomembna 19
2 2 69
3 3 158
4 4 233
5 5 236
6 6 192
7 7 104
8 8-najmanj pomembna 20
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q101G Q101G V1.00 O ŠPORTU V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

G. denar

Vrednost 11414 Frekvenca
1 1-najbolj pomembna 17
2 2 63
3 3 122
4 4 221
5 5 214
6 6 184
7 7 140
8 8-najmanj pomembna 70
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q101H Q101H V1.00 O ŠPORTU V1.01 NAJPREJ VAS BOM POVPRAŠAL-A O VREDNOTAH. PROSIM VAS, DA RAZVRSTITE POSAMEZNE POJME, ZAPISANE NA TEH KARTICAH - IN SICER TAKO, DA BO NA PRVEM MESTU TISTA KARTICA, NA KATERI JE ZAPISAN POJEM, KI SE VAM V VAŠEM ŽIVLJENJU ZDI NAJPOMEMBNEJŠI, ZA NJO TISTA, KI JE DRUGA NAJPOMEMBNEJŠA ... ITD... IN ZADNJA TISTA, KI JE ZA VAS NAJMANJ POMEMBNA. Anketar: Prvo kartico vpišite pri številki 1, drugo pri številki 2 in tako do zadnje kartice, ki jo vpišete pri številki

H. domovina

Vrednost 12413 Frekvenca
1 1-najbolj pomembna 25
2 2 33
3 3 71
4 4 115
5 5 182
6 6 187
7 7 277
8 8-najmanj pomembna 141
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q102 ALI SE UKVARJATE S SPORTOM IN REKREACIJO

V1.02 ALI SE UKVARJATE S ŠPORTOM OZ. S KAKRŠNOKOLI REKREATIVNO DEJAVNOSTJO? (Če da) KAKO POGOSTO?

Vrednost 13412 Frekvenca
1 ne ukvarjam se s športom, rekreacijo --------------- preidna 1.07 508
2 1 krat do nekajkrat letno 76
3 1 do 3 krat na mesec 105
4 1 krat tedensko 130
5 2 do 3 krat tedensko 122
6 4 do 6 krat tedensko 46
7 vsak dan 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

Q103 KOLIKO UR NA TEDEN?

(Če da) V1.03 KOLIKO UR JE TO POVPREČNO NA TEDEN?

Vrednost 14411 Frekvenca
0 8
1 77
2 117
3 70
4 56
5 35
6 33
7 15
8 12
9 5
10 26
11 1
12 7
13 1
14 18
15 10
20 5
21 2
24 1
26 1
28 3
" " 532

Vrednosti spremenljivk od 1 do 28

S01 NOGOMET (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S01 - nogomet A) - Kolikokrat v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 15410 Frekvenca
1 4
2 7
3 6
320 1
365 1
480 1
" " 929

Vrednosti spremenljivk od 1 do 480

S01A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S01 - nogomet B) - Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano ali oboje?

Vrednost 16409 Frekvenca
1 organizirano 38
2 neorganizirano 60
3 oboje 6
" " 931

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S02 KOSARKA (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S02 - košarka A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 17408 Frekvenca
1 3
2 7
3 2
4 1
5 5
6 2
10 16
12 2
15 1
20 11
24 1
25 1
30 6
32 1
36 3
40 4
48 4
50 13
54 2
60 2
80 1
100 4
110 1
120 2
130 1
150 1
200 3
275 1
300 1
" " 933

Vrednosti spremenljivk od 1 do 300

S02A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S02 - košarka B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 18407 Frekvenca
1 organizirano 17
2 neorganizirano 76
3 oboje 8
" " 934

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S03 ROKOMET (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S03 - rokomet A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 19406 Frekvenca
10 2
12 2
15 1
20 1
30 1
50 1
300 1
360 1
" " 1025

Vrednosti spremenljivk od 10 do 360

S03A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S03 - rokomet B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 20405 Frekvenca
1 organizirano 4
2 neorganizirano 6
3 oboje 0
" " 1025

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S04 ODBOJKA (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S04 - odbojka krat A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 21404 Frekvenca
1 3
3 1
4 4
5 8
7 3
8 1
10 13
12 8
15 4
20 5
24 1
25 2
30 2
32 1
40 3
48 2
50 2
53 1
60 1
70 1
96 1
100 3
120 1
300 1
360 1
" " 962

Vrednosti spremenljivk od 1 do 360

S04A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S04 - odbojka B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 22403 Frekvenca
1 organizirano 21
2 neorganizirano 51
3 oboje 1
" " 962

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S05 BALINANJE (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S05 - balinanje A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 23402 Frekvenca
1 1
2 1
3 2
5 1
6 2
7 1
10 2
20 2
36 1
48 2
50 3
350 1
" " 1016

Vrednosti spremenljivk od 1 do 350

S05A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S05 - balinanje B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 24401 Frekvenca
1 organizirano 5
2 neorganizirano 13
3 oboje 1
" " 1016

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S06 KEGLANJE (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S06 - kegljanje, bovling A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 25400 Frekvenca
1 4
3 1
5 2
6 3
8 2
10 2
12 3
15 1
50 2
60 2
144 1
150 1
" " 1011

Vrednosti spremenljivk od 1 do 150

S06A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S06 - kegljanje, bovling B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 26399 Frekvenca
1 organizirano 9
2 neorganizirano 15
3 oboje 0
" " 1011

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S07 NAMIZNI TENIS (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S07 - namizni tenis A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 27398 Frekvenca
1 2
3 5
4 2
5 6
6 3
10 13
12 3
15 5
20 5
25 1
30 2
40 2
50 1
53 1
60 1
100 4
120 3
200 1
" " 975

Vrednosti spremenljivk od 1 do 200

S07A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S07 - namizni tenis B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 28397 Frekvenca
1 organizirano 4
2 neorganizirano 55
3 oboje 3
" " 973

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S08 TENIS (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S08 - tenis A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 29396 Frekvenca
1 3
2 4
3 7
4 4
5 7
6 3
7 2
8 3
10 14
12 3
15 4
16 1
20 11
24 3
30 4
36 1
40 3
41 1
48 1
50 4
52 1
85 1
96 2
100 1
102 1
120 1
144 1
200 1
300 1
" " 942

Vrednosti spremenljivk od 1 do 300

S08A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S08 - tenis B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 30395 Frekvenca
1 organizirano 11
2 neorganizirano 81
3 oboje 1
" " 942

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S09 DRSANJE (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S09 - drsanje A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 31394 Frekvenca
1 4
2 1
3 6
4 1
5 12
6 1
10 6
15 2
20 3
30 1
" " 998

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

S09A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S09 - drsanje B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 32393 Frekvenca
1 organizirano 1
2 neorganizirano 36
3 oboje 0
" " 998

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S10 KOTALKANJE (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S10 - kotalkanje, rolkanje A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 33392 Frekvenca
1 2
2 2
3 1
5 3
6 1
10 1
20 1
50 1
52 1
60 1
100 1
144 1
" " 1019

Vrednosti spremenljivk od 1 do 144

S10A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S10 - kotalkanje, rolkanje B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 34391 Frekvenca
1 organizirano 1
2 neorganizirano 14
3 oboje 1
" " 1019

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S11 HOKEJ NA LEDU (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S11 - hokej na ledu A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 35390 Frekvenca
4 1
20 2
48 1
" " 1031

Vrednosti spremenljivk od 4 do 48

S11A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S11 - hokej na ledu B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 36389 Frekvenca
1 organizirano 3
2 neorganizirano 1
3 oboje 0
" " 1031

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S12 ATLETIKA (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S12 - atletika A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 37388 Frekvenca
2 2
3 3
4 1
10 1
20 6
30 1
32 1
40 2
56 1
60 1
90 1
104 1
120 1
150 1
250 1
365 1
" " 1010

Vrednosti spremenljivk od 2 do 365

S12A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S12 - atletika B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 38387 Frekvenca
1 organizirano 2
2 neorganizirano 20
3 oboje 3
" " 1010

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S13 PLAVANJE (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S13 - plavanje A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 39386 Frekvenca
1 3
2 5
3 5
100 6
120 1
200 1
" " 812

Vrednosti spremenljivk od 1 do 200

S13A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S13 - plavanje B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 40385 Frekvenca
1 organizirano 7
2 neorganizirano 211
3 oboje 5
" " 812

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S14 KOLESARSTVO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S14 - kolesarstvo A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 41384 Frekvenca
1 2
2 3
3 8
365 4
366 1
520 1
" " 840

Vrednosti spremenljivk od 1 do 520

S14A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S14 - kolesarstvo B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 42383 Frekvenca
1 5
2 188
3 3
" " 839

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S15 AVTOMOTO SPORT (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S15 - avtomoto šport A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 43382 Frekvenca
2 1
10 1
15 1
18 1
20 2
60 1
350 1
365 1
" " 1026

Vrednosti spremenljivk od 2 do 365

S15A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S15 - avtomoto šport B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 44381 Frekvenca
1 organizirano 2
2 neorganizirano 6
3 oboje 1
" " 1026

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S16 VESLANJE (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S16 - veslanje, kajak, kanu A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 45380 Frekvenca
1 3
2 1
3 1
4 1
5 1
7 1
9 1
10 1
14 1
15 1
110 1
230 1
" " 1021

Vrednosti spremenljivk od 1 do 230

S16A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S16 - veslanje, kajak, kanu B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 46379 Frekvenca
1 organizirano 3
2 neorganizirano 11
3 oboje 0
" " 1021

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S17 SMUCANJE TEKI (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S17 - smučanje, teki A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 47378 Frekvenca
1 3
2 1
3 2
4 1
5 4
7 1
10 8
14 1
15 1
20 3
30 2
48 1
50 2
60 1
80 1
" " 1003

Vrednosti spremenljivk od 1 do 80

S17A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S17 - smučanje, teki B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 48377 Frekvenca
1 organizirano 1
2 neorganizirano 31
3 oboje 0
" " 1003

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S18 SMUCANJE ALPSKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S18 - smučanje, alpsko A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 49376 Frekvenca
1 5
2 9
3 19
4 9
5 18
6 5
7 11
8 2
10 38
12 2
13 1
14 4
15 16
18 2
20 14
25 1
30 6
50 1
60 1
63 1
70 1
90 1
" " 868

Vrednosti spremenljivk od 1 do 90

S18A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S18 - smučanje, alpsko B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 50375 Frekvenca
1 organizirano 3
2 neorganizirano 161
3 oboje 3
" " 868

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S19 SMUCANJE TURNO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S19 - smučanje, turno A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 51374 Frekvenca
1 1
9 1
10 3
20 1
25 1
30 1
" " 1027

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

S19A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S19 - smučanje, turno B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 52373 Frekvenca
1 organizirano 0
2 neorganizirano 8
3 oboje 0
" " 1027

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S20 DESKANJE NA SNEGU (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S20 - deskanje na snegu (snowboard) A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 53372 Frekvenca
1 1
2 2
5 2
15 1
" " 1029

Vrednosti spremenljivk od 1 do 15

S20A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S20 - deskanje na snegu (snowboard) B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 54371 Frekvenca
1 organizirano 0
2 neorganizirano 6
3 oboje 0
" " 1029

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S21 BORILNI SPORTI (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S21 - borilni športi (rokoborba, boks, karate, judo) A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 55370 Frekvenca
10 2
50 1
53 1
56 1
60 1
75 1
100 1
150 2
250 1
" " 1024

Vrednosti spremenljivk od 10 do 250

S21A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S21 - borilni športi (rokoborba, boks, karate, judo) B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 56369 Frekvenca
1 organizirano 7
2 neorganizirano 3
3 oboje 1
" " 1024

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S22 GIMNASTIKA (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S22 - športna gimnastika A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 57368 Frekvenca
3 1
5 1
50 1
52 1
100 1
300 1
" " 1029

Vrednosti spremenljivk od 3 do 300

S22A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S22 - športna gimnastika B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 58367 Frekvenca
1 organizirano 3
2 neorganizirano 3
3 oboje 0
" " 1029

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S23 AEROBIKA (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S23 - aerobika A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 59366 Frekvenca
3 1
4 1
5 2
7 1
8 1
10 4
20 8
30 3
32 1
36 1
40 1
45 1
48 1
50 2
51 1
52 2
56 1
80 1
96 1
100 6
104 1
108 1
200 1
360 1
" " 991

Vrednosti spremenljivk od 3 do 360

S23A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S23 - aerobika B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 60365 Frekvenca
1 organizirano 23
2 neorganizirano 21
3 oboje 1
" " 990

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S24 JOGA (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S24 - joga A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 61364 Frekvenca
5 1
10 3
20 4
100 1
120 1
365 2
" " 1023

Vrednosti spremenljivk od 5 do 365

S24A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S24 - joga B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 62363 Frekvenca
1 organizirano 2
2 neorganizirano 10
3 oboje 0
" " 1023

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S25 JUTRANJA GIMNASTIKA (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S25 - jutranja gimnastika, vadba doma A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 63362 Frekvenca
1 1
3 1
4 1
360 3
365 24
720 1
" " 944

Vrednosti spremenljivk od 1 do 720

S25A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S25 - jutranja gimnastika, vadba doma B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 64361 Frekvenca
1 organizirano 3
2 neorganizirano 86
3 oboje 1
" " 945

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S26 BADMINTON (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S26 - badminton, mini tenis A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 65360 Frekvenca
1 1
2 5
5 9
6 3
7 1
8 3
10 11
12 2
15 5
16 1
20 8
21 1
25 1
30 4
40 1
48 1
50 2
100 1
" " 975

Vrednosti spremenljivk od 1 do 100

S26A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S26 - badminton, mini tenis B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 66359 Frekvenca
1 organizirano 2
2 neorganizirano 58
3 oboje 0
" " 975

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S27 SQUASH (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S27 - squash A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 67358 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
10 1
15 1
96 1
114 1
" " 1028

Vrednosti spremenljivk od 1 do 114

S27A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S27 - squash B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 68357 Frekvenca
1 organizirano 1
2 neorganizirano 6
3 oboje 0
" " 1028

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S28 PLANINARJENJE (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S28 - planinarjenje A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 69356 Frekvenca
1 10
2 12
3 9
4 8
5 16
6 6
7 1
8 3
10 23
12 6
15 1
20 10
24 1
25 1
28 1
30 5
35 1
40 1
48 2
50 3
53 1
100 1
102 1
" " 912

Vrednosti spremenljivk od 1 do 102

S28A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S28 - planinarjenje B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 70355 Frekvenca
1 organizirano 14
2 neorganizirano 103
3 oboje 7
" " 911

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S29 ALPINIZEM (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S29 - alpinizem A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 71354 Frekvenca
1 1
2 2
5 3
8 1
10 1
20 1
24 1
50 1
" " 1024

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

S29A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S29 - alpinizem B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 72353 Frekvenca
1 organizirano 2
2 neorganizirano 8
3 oboje 1
" " 1024

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S30 IZLETI,SPREHODI (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S30 - hoja, izleti, sprehodi A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 73352 Frekvenca
1 4
2 5
3 7
360 5
364 1
365 17
" " 752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 365

S30A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S30 - hoja, izleti, sprehodi B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 74351 Frekvenca
1 organizirano 5
2 neorganizirano 267
3 oboje 13
" " 750

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S31 JADRANJE (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S31 - jadranje A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 75350 Frekvenca
1 2
4 1
7 2
10 1
12 1
20 1
30 1
50 1
150 1
" " 1024

Vrednosti spremenljivk od 1 do 150

S31A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

.

Vrednost 76349 Frekvenca
1 organizirano 2
2 neorganizirano 8
3 oboje 1
" " 1024

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S32 JADRANJE NA DESKI (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S32 - jadranje na deski A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 77348 Frekvenca
2 1
5 3
10 1
20 2
30 1
200 1
" " 1026

Vrednosti spremenljivk od 2 do 200

S32A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S32 - jadranje na deski B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 78347 Frekvenca
1 organizirano 1
2 neorganizirano 8
3 oboje 0
" " 1026

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S33 PODVODNI SPORT (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S33 - podvodni šport A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 79346 Frekvenca
5 1
10 3
" " 1031

Vrednosti spremenljivk od 5 do 10

S33A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S33 - podvodni šport B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 80345 Frekvenca
1 organizirano 0
2 neorganizirano 4
3 oboje 0
" " 1031

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S34 LETALSKI SPORT (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S34 - letalski šport, padalstvo A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 81344 Frekvenca
2 1
14 1
20 1
25 1
60 1
" " 1030

Vrednosti spremenljivk od 2 do 60

S34A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S34 - letalski šport, padalstvo B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 82343 Frekvenca
1 organizirano 2
2 neorganizirano 3
3 oboje 0
" " 1030

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S35 STRELSTVO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S35 - strelstvo A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 83342 Frekvenca
2 3
3 3
5 5
8 2
10 2
12 1
15 1
20 2
50 1
52 1
60 1
100 1
120 2
300 1
" " 1009

Vrednosti spremenljivk od 2 do 300

S35A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S35 - strelstvo B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 84341 Frekvenca
1 organizirano 8
2 neorganizirano 17
3 oboje 1
" " 1009

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S36 TEK V NARAVI (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S36 - tek (v naravi) A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 85340 Frekvenca
1 1
2 2
3 2
4 1
5 4
10 10
12 6
15 2
20 13
24 1
30 2
40 2
48 1
50 5
52 1
60 4
80 1
90 1
100 6
104 1
110 1
120 1
150 2
200 1
250 1
320 1
365 1
" " 961

Vrednosti spremenljivk od 1 do 365

S36A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S36 - tek (v naravi) B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 86339 Frekvenca
1 organizirano 2
2 neorganizirano 73
3 oboje 0
" " 960

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S37 TRIM (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S37 - obiskovanje trimskih stez A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 87338 Frekvenca
2 3
3 1
4 2
6 1
8 1
10 2
12 1
20 2
24 1
30 1
40 1
60 1
100 2
" " 1016

Vrednosti spremenljivk od 2 do 100

S37A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S37 - obiskovanje trimskih stez B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 88337 Frekvenca
1 organizirano 0
2 neorganizirano 19
3 oboje 0
" " 1016

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S38 LOV (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S38 - lov A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 89336 Frekvenca
5 1
12 1
20 2
50 1
120 2
140 1
150 1
300 1
" " 1025

Vrednosti spremenljivk od 5 do 300

S38A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S38 - lov B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 90335 Frekvenca
1 organizirano 5
2 neorganizirano 0
3 oboje 5
" " 1025

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S39 RIBOLOV (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S39 - ribolov A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 91334 Frekvenca
1 1
3 1
4 1
5 2
6 2
10 8
12 2
15 2
20 4
24 1
30 4
36 1
47 1
48 2
50 1
60 1
90 2
96 1
100 1
120 1
" " 996

Vrednosti spremenljivk od 1 do 120

S39A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S39 - ribolov B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 92333 Frekvenca
1 organizirano 6
2 neorganizirano 32
3 oboje 1
" " 996

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S40 KONJENISKI SPORTI (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S40 - konjeniški športi A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 93332 Frekvenca
1 2
2 4
5 1
10 1
25 1
30 1
36 1
40 1
50 1
" " 1022

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

S40A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S40 - konjeniški športi B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 94331 Frekvenca
1 organizirano 4
2 neorganizirano 8
3 oboje 1
" " 1022

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S41 SAH (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S41 - šah A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 95330 Frekvenca
1 2
2 1
5 4
6 4
8 1
10 10
12 2
15 3
20 3
30 6
40 2
50 4
52 1
100 1
120 1
" " 990

Vrednosti spremenljivk od 1 do 120

S41A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S41 - šah B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 96329 Frekvenca
1 organizirano 3
2 neorganizirano 42
3 oboje 0
" " 990

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S42 FITNESS (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S42 - vadba na trenažerjih (fitness) A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 97328 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
5 6
10 3
12 3
16 1
20 5
24 1
30 6
36 1
48 1
50 3
56 1
60 2
64 1
70 1
72 1
80 1
96 2
100 2
104 2
120 1
143 1
150 3
250 1
365 1
" " 982

Vrednosti spremenljivk od 1 do 365

S42A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S42 - vadba na trenažerjih (fitness) B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 98327 Frekvenca
1 organizirano 20
2 neorganizirano 31
3 oboje 2
" " 982

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S43 GORSKO KOLESARJENJE (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S43 - gorsko kolesarjenje A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 99326 Frekvenca
4 1
5 2
10 2
15 1
30 2
43 1
50 1
80 1
100 1
110 1
180 1
520 1
" " 1020

Vrednosti spremenljivk od 4 do 520

S43A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S43 - gorsko kolesarjenje B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 100325 Frekvenca
1 organizirano 0
2 neorganizirano 13
3 oboje 2
" " 1020

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S44 SPORTNO PLEZANJE (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S44 - športno plezanje A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 101324 Frekvenca
3 1
40 1
" " 1033

Vrednosti spremenljivk od 3 do 40

S44A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S44 - portno plezanje šB) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 102323 Frekvenca
1 organizirano 1
2 neorganizirano 1
3 oboje 0
" " 1033

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S45 LOKOSTRELSTVO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S45 - lokostrelstvo A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 103322 Frekvenca
1 1
" " 1034

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

S45A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S45 - lokostrelstvo B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 104321 Frekvenca
1 organizirano 1
2 neorganizirano 0
3 oboje 0
" " 1034

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S46 JADRALNO PADALSTVO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S46 - jadralno padalstvo, zmajarstvo A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 105320 Frekvenca
1 1
10 1
20 1
" " 1032

Vrednosti spremenljivk od 1 do 20

S46A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S46 - jadralno padalstvo, zmajarstvo B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 106319 Frekvenca
1 organizirano 2
2 neorganizirano 1
3 oboje 0
" " 1032

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S47 PLES (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S47 - ples A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 107318 Frekvenca
2 8
3 3
4 2
5 6
6 1
7 2
8 1
10 15
12 6
14 1
15 5
20 10
24 1
30 8
35 1
36 1
40 3
42 1
47 1
50 4
100 2
260 1
280 1
" " 951

Vrednosti spremenljivk od 2 do 280

S47A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S47 - ples B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 108317 Frekvenca
1 organizirano 9
2 neorganizirano 75
3 oboje 1
" " 950

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S48 TRIATLON (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S48 - triatlon A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 109316 Frekvenca
5 2
" " 1033

Vrednosti spremenljivk od 5 do 5

S48A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S48 - triatlon B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 110315 Frekvenca
1 organizirano 2
2 neorganizirano 0
3 oboje 0
" " 1033

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S49 ORIENTACIJSKI SPORT (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S49 - orientacijski šport A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 111314 Frekvenca
2 1
10 1
" " 1033

Vrednosti spremenljivk od 2 do 10

S49A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S49 - orientacijski šport B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 112313 Frekvenca
1 organizirano 1
2 neorganizirano 1
3 oboje 0
" " 1033

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

S50 DRUGE SPORTNE AKTIVNOSTI (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S50 - druge športne aktivnosti A) Kolikokrat približno v zadnjih 12 mesecih ste to počeli?

Vrednost 113312 Frekvenca
20 1
24 1
30 2
40 1
50 2
100 4
" " 1024

Vrednosti spremenljivk od 20 do 100

S50A KAKO (Če da) V1.04 TU JE LISTA ŠPORTNIH IN REKREACIJSKIH PANOG. S KATERIMI IZMED NJIH STE SE UKVARJALI V ZADNJIH 12 MESECIH? (Kartica 1) (ANKETAR: Obkroži le šifre izbranih panog in nato za vsako izbrano posebej vprašaj... - in šifriraj!)

S50 - druge športne aktivnosti B) Ali ste to počeli organizirano, neorganizirano, ali oboje

Vrednost 114311 Frekvenca
1 organizirano 2
2 neorganizirano 8
3 oboje 1
" " 1024

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q105 ALI STE CLAN-ICA KAKEGA SPORTNEGA, TELOV

(Če da) V1.05 ALI STE ČLAN-ICA KAKEGA ŠPORTNEGA, TELOVADNEGA REKREATIVNEGA DRUŠTVA, KLUBA?

Vrednost 115310 Frekvenca
1 da 125
2 ne 397
9 ne ukvarja se s športom 2
" " 511

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q106 ALI SEDAJ VADITE, TRENIRATE V SPORTNEM A

(Če da) V1.06 ALI SEDAJ VADITE, TRENIRATE V ŠPORTNEM ALI ŠPORTNO-REKREATIVNEMDRUŠTVU, KLUBU ALI PRI ZASEBNEM PONUDNIKU ŠPORTNIH AKTIVNOSTI?

Vrednost 116309 Frekvenca
1 da, v klubu 73
2 da, pri zasebnem ponudniku 31
3 da, oboje 8
4 ne v klubu ne pri zasebniku 285
9 ne ukvarja se s športom 49
" " 589

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q1070 KAM NAJ BI DRZAVA PO VASEM MNENJU PREDVS V1.07 KAM NAJ BI DRŽAVA PO VAŠEM MNENJU PREDVSEM USMERJALA DENAR DAVKOPLAČEVALCEV, KI JE NAMENJEN ŠPORTU? IZBERITE NAJPREJ TISTO PODROČJE, KI SE VAM ZDI NAJPOMEMBNEJŠE, IN NATO DRUGO IN TRETJE...

1. odgovor

Vrednost 117308 Frekvenca
1 množični šport, rekreacija 244
2 ligaški, tekmovalni šport 23
3 vrhunski šport 145
4 športni objekti 69
5 šport otrok in mladine 344
6 šport starostnikov, invalidov ipd. 95
7 razvoj znanosti oz. stroke o športu 20
8 organizacija športnih prireditev 14
9 ne vem, b.o. 75
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q1071 KAM NAJ BI DRZAVA PO VASEM MNENJU PREDVS V1.07 KAM NAJ BI DRŽAVA PO VAŠEM MNENJU PREDVSEM USMERJALA DENAR DAVKOPLAČEVALCEV, KI JE NAMENJEN ŠPORTU? IZBERITE NAJPREJ TISTO PODROČJE, KI SE VAM ZDI NAJPOMEMBNEJŠE, IN NATO DRUGO IN TRETJE...

2. odgovor

Vrednost 118307 Frekvenca
1 množični šport, rekreacija 104
2 ligaški, tekmovalni šport 52
3 vrhunski šport 135
4 športni objekti 121
5 šport otrok in mladine 294
6 šport starostnikov, invalidov ipd. 126
7 razvoj znanosti oz. stroke o športu 47
8 organizacija športnih prireditev 51
9 ne vem, b.o. 14
" " 91

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q1072 KAM NAJ BI DRZAVA PO VASEM MNENJU PREDVS V1.07 KAM NAJ BI DRŽAVA PO VAŠEM MNENJU PREDVSEM USMERJALA DENAR DAVKOPLAČEVALCEV, KI JE NAMENJEN ŠPORTU? IZBERITE NAJPREJ TISTO PODROČJE, KI SE VAM ZDI NAJPOMEMBNEJŠE, IN NATO DRUGO IN TRETJE...

3. odgovor

Vrednost 119306 Frekvenca
1 množični šport, rekreacija 119
2 ligaški, tekmovalni šport 25
3 vrhunski šport 138
4 športni objekti 142
5 šport otrok in mladine 105
6 šport starostnikov, invalidov ipd. 130
7 razvoj znanosti oz. stroke o športu 77
8 organizacija športnih prireditev 138
9 ne vem, b.o. 42
" " 119

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q108A ALI OBISKUJETE SPORTNE PRIREDITVE, TEKMO V1.08 ALI OBISKUJETE ŠPORTNE PRIREDITVE, TEKMOVANJA? (Če da) POVEJTE MI PROSIM, PRIREDITVE KATERIH ŠPORTNIH PANOG OBISKUJETE? (Največ tri odgovore! Anketar: vpiši panoge - in nato šifriraj po kartici 1)

1. odgovor

Vrednost 120305 Frekvenca
1 nogomet 144
2 košarka 47
44 športno plezanje 2
47 ples 3
50 druge športne aktivnosti 3
99 ne obiskuje športnih prireditev 637
" " 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

Q108B ALI OBISKUJETE SPORTNE PRIREDITVE, TEKMO V1.08 ALI OBISKUJETE ŠPORTNE PRIREDITVE, TEKMOVANJA? (Če da) POVEJTE MI PROSIM, PRIREDITVE KATERIH ŠPORTNIH PANOG OBISKUJETE? (Največ tri odgovore! Anketar: vpiši panoge - in nato šifriraj po kartici 1)

2. odgovor

Vrednost 121304 Frekvenca
1 nogomet 34
2 košarka 35
3 rokomet 16
4 odbojka 12
5 balinanje 7
6 keglanje, bowling 3
8 tenis 11
9 drsanje 2
11 hokej na ledu 8
12 atletika 4
13 plavanje 4
14 kolesarstvo 7
15 avtomoto šport 16
16 veslanje, kajak, kanu 4
17 smučanje, teki 1
18 smučanje, alpsko 12
21 borilni športi 5
22 športna gimnastika 1
28 planinarjenje 1
29 alpinizem 1
30 hoja, izleti, sprehodi 1
31 jadranje 1
34 letalski športi, padalstvo 4
36 tek v naravi 1
40 konjeniški športi 8
47 ples 3
50 druge športne aktivnosti 2
99 ne obiskuje športnih prireditev 675
" " 156

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

Q108C ALI OBISKUJETE SPORTNE PRIREDITVE, TEKMO V1.08 ALI OBISKUJETE ŠPORTNE PRIREDITVE, TEKMOVANJA? (Če da) POVEJTE MI PROSIM, PRIREDITVE KATERIH ŠPORTNIH PANOG OBISKUJETE? (Največ tri odgovore! Anketar: vpiši panoge - in nato šifriraj po kartici 1)

3. odgovor

Vrednost 122303 Frekvenca
1 nogomet 13
2 košarka 13
3 rokomet 7
4 odbojka 3
5 balinanje 2
6 keglanje, bowling 2
8 tenis 4
9 drsanje 1
11 hokej na ledu 5
12 atletika 4
14 kolesarstvo 2
15 avtomoto šport 8
16 veslanje, kajak, kanu 2
18 smučanje, alpsko 10
21 deskanje na snegu 3
22 borilni športi 2
28 športna gimnastika 2
30 hoja, izleti, sprehodi 1
31 jadranje 1
34 letalski športi, padalstvo 2
35 strelstvo 1
39 ribolov 1
40 konjeniški športi 2
44 športno plezanje 1
46 jadralno padalstvo, zmajarstvo 2
47 ples 5
50 druge športne aktivnosti 10
99 ne obiskuje športnih prireditev 705
" " 221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

Q109 ALI BI LAHKO DEJALI, DA STE REDNI NAVIJA

V1.09 ALI BI LAHKO DEJALI, DA STE REDNI NAVIJAČ PRI KAKI ŠPORTNI PANOGI, ALI NISTE?

Vrednost 123302 Frekvenca
1 da 296
2 ne 737
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Q110A domace tekme in prireditve V1.10 ZANIMA NAS, ALI SPREMLJATE ŠPORTNE DOGODKE PO TELEVIZIJI? (Če da) IN SICER KAKO POGOSTO SPREMLJATE...

a) domače tekme in prireditve

Vrednost 124301 Frekvenca
1 redno 161
2 občasno 599
3 ne 177
8 po TV ne gledam športa 77
9 ne gleda TV 20
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q110B mednarodna srecanja z udelezbo nasih V1.10 ZANIMA NAS, ALI SPREMLJATE ŠPORTNE DOGODKE PO TELEVIZIJI? (Če da) IN SICER KAKO POGOSTO SPREMLJATE...

b) mednarodna srečanja z udeležbo naših športnikov

Vrednost 125300 Frekvenca
1 redno 261
2 občasno 530
3 ne 146
8 po TV ne gledam športa 72
9 ne gleda TV 21
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q110C vecje mednarodne prireditve (svetovni V1.10 ZANIMA NAS, ALI SPREMLJATE ŠPORTNE DOGODKE PO TELEVIZIJI? (Če da) IN SICER KAKO POGOSTO SPREMLJATE...

c) večje mednarodne prireditve (svetovni pokali...)

Vrednost 126299 Frekvenca
1 redno 350
2 občasno 484
3 ne 102
8 po TV ne gledam športa 72
9 ne gleda TV 22
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q110D prireditve najvisjega ranga (svetovna V1.10 ZANIMA NAS, ALI SPREMLJATE ŠPORTNE DOGODKE PO TELEVIZIJI? (Če da) IN SICER KAKO POGOSTO SPREMLJATE...

d) prireditve najvišjega ranga (svetovna prvenstva, olimpijske igre, evropska prvenstva)

Vrednost 127298 Frekvenca
1 redno 459
2 občasno 397
3 ne 80
8 po TV ne gledam športa 73
9 ne gleda TV 22
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q111A KATERI SPORT NAJBOLJ POGOSTO GLEDATE? (Če gleda šport po TV) V1.11 KATERE ŠPORTE NAJBOLJ POGOSTO GLEDATE NA TV? (Anketar: Največ trije odgovori! Vpiši panoge - in nato šifriraj po kartici

1. odgovor

Vrednost 128297 Frekvenca
1 nogomet 206
2 košarka 114
3 rokomet 22
4 odbojka 6
5 balinanje 1
8 tenis 49
9 drsanje 29
11 hokej na ledu 21
12 atletika 42
13 plavanje 1
14 kolesarstvo 3
15 avtomoto šport 46
17 smučanje, teki 7
18 smučanje, alpsko 303
19 smučanje, turno 1
21 borilni športi 11
22 športna gimnastika 12
26 badminton, mini tenis 3
28 planinarjenje 1
30 hoja, izleti, sprehodi 1
40 konjeniški športi 1
43 gorsko kolesarjenje 1
47 ples 4
50 druge športne aktivnosti 6
99 ne gleda športa po TV, ne gleda TV 135
" " 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

Q111B KATERI SPORT NAJBOLJ POGOSTO GLEDATE? (Če gleda šport po TV) V1.11 KATERE ŠPORTE NAJBOLJ POGOSTO GLEDATE NA TV? (Anketar: Največ trije odgovori! Vpiši panoge - in nato šifriraj po kartici

2. odgovor

Vrednost 129296 Frekvenca
1 nogomet 115
2 košarka 147
3 rokomet 35
4 odbojka 15
6 keglanje, bowling 1
8 tenis 46
9 drsanje 58
10 kotalkanje, rolkanje 1
11 hokej na ledu 30
12 atletika 56
13 plavanje 12
14 kolesarstvo 7
15 avtomoto šport 49
16 veslanje, kajak, kanu 5
17 smučanje, teki 5
18 smučanje, alpsko 117
19 smučanje, turno 1
21 borilni športi 12
22 športna gimnastika 22
23 aerobika 1
28 planinarjenje 1
38 lov 1
40 konjeniški športi 9
44 športno plezanje 1
47 ples 8
50 druge športne aktivnosti 8
99 ne gleda športa po TV, ne gleda TV 179
0 b. o. 1
" " 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

Q111C KATERI SPORT NAJBOLJ POGOSTO GLEDATE? (Če gleda šport po TV) V1.11 KATERE ŠPORTE NAJBOLJ POGOSTO GLEDATE NA TV? (Anketar: Največ trije odgovori! Vpiši panoge - in nato šifriraj po kartici

3. odgovor

Vrednost 130295 Frekvenca
1 nogomet 66
2 košarka 76
3 rokomet 37
4 odbojka 3
6 keglanje, bowling 3
7 namizni tenis 2
8 tenis 34
9 drsanje 31
11 hokej na ledu 19
12 atletika 45
13 plavanje 17
14 kolesarstvo 4
15 avtomoto šport 28
16 veslanje, kajak, kanu 10
17 smučanje, teki 6
18 smučanje, alpsko 103
19 smučanje, turno 1
21 borilni športi 15
22 športna gimnastika 17
25 jutranja gimnastika, vadba doma 1
29 alpinizem 2
31 jadranje 1
34 letalski športi, padalstvo 1
36 tek v naravi 1
40 konjeniški športi 3
47 ples 13
50 druge športne aktivnosti 11
99 ne gleda športa po TV, ne gleda TV 263
0 b. o. 1
" " 221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 50

Q112 KOLIKO MINUT POVPRECNO HODITE REDNO DNEV

V1.12 KOLIKO MINUT POVPREČNO HODITE REDNO DNEVNO NPR. NA DELO, V ŠOLO IN PODOBNO?

Vrednost 131294 Frekvenca
0 11
1 6
95 10
96 3
98 31
99 ne hodi 385
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 0 do 98

Q113 KOLIKO MINUT POVPRECNO KOLESARITE REDNO

V1.13 KOLIKO MINUT POVPREČNO KOLESARITE REDNO DNEVNO NPR. NA DELO, V ŠOLO IPD?

Vrednost 132293 Frekvenca
0 21
1 1
5 6
10 29
15 19
20 34
25 1
30 56
40 5
45 8
50 2
60 51
70 1
80 1
90 11
95 1
98 3
99 ne kolesari 780
" " 5

Vrednosti spremenljivk od 0 do 98

Q114 ALI JE VASA ZAPOSLITEV...

(Za zaposlene) V1.14 ALI JE VAŠA ZAPOSLITEV...

Vrednost 133292 Frekvenca
1 delo, pri katerem predvsem sedite (npr. strojepiska, operater, znanstveni delavec, idr.) 211
2 dejavnost, pri kateri predvsem stojite in manj hodite - statično delo (prodajalka, delavec ob stroju, učitelj) 126
3 dejavnost, pri kateri večji del predvsem hodite - dinamično delo (natakar, pismonoša) 167
4 povezana z napornim gibanjem (kmetovalec, zidar, gozdar) 94
9 ni zaposlen 411
" " 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q115 ALI SODITE K TISTIM, KI NAMENJAJO DEL PR

V1.15 ALI SODITE K TISTIM, KI NAMENJAJO DEL PROSTEGA ČASA TUDI TELESNO ZAHTEVNEJŠEMU GIBANJU - TO JE TELESNO NAPORNEMU DELU NA VRTU, V SADOVNJAKU, DELU NA HIŠI IN V HIŠI, NA POSESTVU, VADBI, UKVARJANJU S ŠPORTOM IPD.? (Če da) KOLIKO UR POVPREČNO NA TEDEN?

Vrednost 134291 Frekvenca
1 46
2 54
90 2
92 1
99 1
0 ne 245
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

Q1160 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLOGOV, ZARADI V1.16 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLOGOV, ZARADI KATERIH SE LJUDJE UKVARJAJO S ŠPORTOM - VI PA MED NJIMI IZBERITE TISTEGA, KI JE ZA VAS OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠI, NATO PA ŠE DRUGEGA IN TRETJEGA, KI JE POMEMBEN (Največ trije odgovori!)

1. odgovor

Vrednost 135290 Frekvenca
1 zaradi notranjega užitka v gibanju samem 216
2 zaradi zabave, razvedrila in sprostitve v športni skupini 200
3 zaradi zadovoljstva v telesnem naporu 38
4 zaradi veselja do tekmovanja, rivalstva in premagovanja nasprotnikov 43
5 zaradi ohranjanja in izboljševanja zdravja ter boljšega počutja 309
6 zaradi športnega videza (vitka postava, krepko telo...) 22
7 zaradi ohranjanja in izboljševanja telesnih in delovnih sposobnosti 93
8 zaradi tega, ker je to tudi navada in stil življenja prijateljev in znancev 12
9 ne vem, neodločen 99
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q1161 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLOGOV, ZARADI V1.16 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLOGOV, ZARADI KATERIH SE LJUDJE UKVARJAJO S ŠPORTOM - VI PA MED NJIMI IZBERITE TISTEGA, KI JE ZA VAS OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠI, NATO PA ŠE DRUGEGA IN TRETJEGA, KI JE POMEMBEN (Največ trije odgovori!)

2. odgovor

Vrednost 136289 Frekvenca
1 zaradi notranjega užitka v gibanju samem 110
2 zaradi zabave, razvedrila in sprostitve v športni skupini 161
3 zaradi zadovoljstva v telesnem naporu 53
4 zaradi veselja do tekmovanja, rivalstva in premagovanja nasprotnikov 77
5 zaradi ohranjanja in izboljševanja zdravja ter boljšega počutja 229
6 zaradi športnega videza (vitka postava, krepko telo...) 63
7 zaradi ohranjanja in izboljševanja telesnih in delovnih sposobnosti 179
8 zaradi tega, ker je to tudi navada in stil življenja prijateljev in znancev 32
9 ne vem, neodločen 17
" " 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q1162 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLOGOV, ZARADI V1.16 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ RAZLOGOV, ZARADI KATERIH SE LJUDJE UKVARJAJO S ŠPORTOM - VI PA MED NJIMI IZBERITE TISTEGA, KI JE ZA VAS OSEBNO NAJPOMEMBNEJŠI, NATO PA ŠE DRUGEGA IN TRETJEGA, KI JE POMEMBEN (Največ trije odgovori!)

3. odgovor

Vrednost 137288 Frekvenca
1 zaradi notranjega užitka v gibanju samem 99
2 zaradi zabave, razvedrila in sprostitve v športni skupini 129
3 zaradi zadovoljstva v telesnem naporu 67
4 zaradi veselja do tekmovanja, rivalstva in premagovanja nasprotnikov 54
5 zaradi ohranjanja in izboljševanja zdravja ter boljšega počutja 114
6 zaradi športnega videza (vitka postava, krepko telo...) 64
7 zaradi ohranjanja in izboljševanja telesnih in delovnih sposobnosti 242
8 zaradi tega, ker je to tudi navada in stil življenja prijateljev in znancev 82
9 ne vem, neodločen 33
" " 151

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q117 KAKO BI OCENILI SVOJO TELESNO ZMOGLJIVOS

V1.17 KAKO BI OCENILI SVOJO TELESNO ZMOGLJIVOST (KONDICIJO)? ALI MENITE, DA JE...

Vrednost 138287 Frekvenca
1 odlična 43
2 zelo dobra 100
3 dobra 634
4 slaba 178
5 zelo slaba 41
9 ne vem, ne morem presoditi 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q118 ALI STE BILI V ZADNJIH 12 MESECIH BOLNI,

(Odgovarjajo vsi!) V1.18 ALI STE BILI V ZADNJIH 12 MESECIH BOLNI, NEZMOŽNI OPRAVLJATI SVOJE DELO IN DRUGE AKTIVNOSTI? (Če da) KOLIKO DNI PRIBLIŽNO?

Vrednost 139286 Frekvenca
0 506
1 2
2 10
330 1
365 17
999 4
" " 125

Vrednosti spremenljivk od 0 do 365

Q119 KATERI IZMED NAVEDENIH IZJAV BI PRITRDIL

V1.19 KATERI IZMED NAVEDENIH IZJAV BI PRITRDILI? (En odgovor!)

Vrednost 140285 Frekvenca
1 hrano si privoščim in rad se do sitega najem 379
2 ne bi rekel, da v hrani uživam, ravnam se po pravilu "zmernost ne škodi" 391
3 pri hrani se načrtno omejujem 195
9 ne vem, ne morem se odločiti 68
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q120 KAKSEN JE POMEN SPORTA V VASEM ZIVLJENJU

V1.20 KAKŠEN JE POMEN ŠPORTA V VAŠEM ŽIVLJENJU? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 10, KJER 1 POMENI, DA ŠPORT NI POMEMBEN IN 10, DA JE ZELO POMEMBEN.

Vrednost 141284 Frekvenca
1 1-sploh ni pomemben 87
2 2 52
3 3 47
4 4 52
5 5 196
6 6 86
7 7 106
8 8 137
9 9 56
10 10-zelo pomemben 181
99 ne vem 31
0 1
20 1
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q121 ALI PO VASEM MNENJU SPORT PRISPEVA K UGL

V1.21 ALI PO VAŠEM MNENJU ŠPORT PRISPEVA K UGLEDU SLOVENIJE V SVETU, ALI NE PRISPEVA? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 10, KJER 1 POMENI, DA NIČ NE PRISPEVA, 10 PA, DA VELIKO PRISPEVA K UGLEDU SLOVENIJE V SVETU.

Vrednost 142283 Frekvenca
1 1- nič ne prispeva 5
2 2 4
3 3 11
4 4 11
5 5 77
6 6 49
7 7 96
8 8 164
9 9 118
10 10- veliko prispeva 464
99 ne vem 32
60 1
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q122 KAJ SODITE, ALI JE ZA PODJETJA V TRZNEM

V1.22 KAJ SODITE, ALI JE ZA PODJETJA V TRŽNEM SMISLU KORISTNO ALI NI KORISTNO, ČE NASTOPAJO KOT SPONZORJI SLOVENSKEGA ŠPORTA? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 10, KJER 1 POMENI SPLOH NI KORISTNO, 10 PA, DA JE ZELO KORISTNO.

Vrednost 143282 Frekvenca
1 1- sploh ni koristno 6
2 2 9
3 3 21
4 4 18
5 5 91
6 6 66
7 7 92
8 8 176
9 9 116
10 10- zelo koristno 373
99 ne vem 63
60 1
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

Q123A ALI LAHKO NAVEDETE KAKO SLOVENSKO PODJET V1.23 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO SLOVENSKO PODJETJE, KI USPEŠNO REKLAMIRA SVOJE IZDELKE TAKO, DA SPONZORIRA SLOVENSKE ŠPORTNIKE? (Trije odgovori!)

1. odgovor

Vrednost 144281 Frekvenca
1 Elan 117
39 neznano podjetje 1
44 drugo podjetje 157
99 ne pozna nobenega podjetja 333
0 b. o. 1
89 1
" " 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 44

Q123B ALI LAHKO NAVEDETE KAKO SLOVENSKO PODJET V1.23 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO SLOVENSKO PODJETJE, KI USPEŠNO REKLAMIRA SVOJE IZDELKE TAKO, DA SPONZORIRA SLOVENSKE ŠPORTNIKE? (Trije odgovori!)

2. odgovor

Vrednost 145280 Frekvenca
1 Elan 33
27 Acroni 3
28 Rašica 12
44 druga podjetja 156
99 ne pozna nobenega podjetja 407
0 b. o. 3
" " 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 44

Q123C ALI LAHKO NAVEDETE KAKawSLOVENSKO PODJET V1.23 ALI LAHKO NAVEDETE KAKO SLOVENSKO PODJETJE, KI USPEŠNO REKLAMIRA SVOJE IZDELKE TAKO, DA SPONZORIRA SLOVENSKE ŠPORTNIKE? (Trije odgovori!)

3. ogdovor

Vrednost 146279 Frekvenca
1 Elan 11
2 Laško 24
3 Krka 11
4 Droga 19
5 Union 13
6 Hit 9
7 Kolinska 10
8 Smelt 9
9 Petrol 12
10 Lek 5
11 Gorenje 4
12 Mobitel 3
13 SCT 7
14 Sava 5
16 Lisca 3
17 Mura 11
18 Telekom 5
19 Lip 1
22 zavarovalnice 5
23 Mercator 4
24 Kompas 4
25 Alpina 5
27 Acroni 5
28 Rašica 5
44 druga podjetja 103
99 ne pozna nobenega podjetja 466
0 b. o. 4
71 1
" " 271

Vrednosti spremenljivk od 1 do 44

Q201A zajtrk V2.00 PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE V2.01 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

A) zajtrk

Vrednost 147278 Frekvenca
1 vsak dan 562
2 večkrat tedensko 79
3 občasno, manj pogosto 238
4 nikoli 154
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q201B kosilo V2.00 PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE V2.01 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

B) kosilo

Vrednost 148277 Frekvenca
1 vsak dan 922
2 večkrat tedensko 65
3 občasno, manj pogosto 42
4 nikoli 5
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q201C vecerja V2.00 PREHRAMBENE IN DRUGE NAVADE V2.01 KAKO POGOSTO UŽIVATE NASLEDNJE OBROKE? (Odgovor v vsaki vrstici!)

C) večerja

Vrednost 149276 Frekvenca
1 vsak dan 531
2 večkrat tedensko 109
3 občasno, manj pogosto 315
4 nikoli 79
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q202A jeste zelenjavo V2.02 KOLIKOKRAT NA TEDEN:

A) jeste zelenjavo

Vrednost 150275 Frekvenca
1 nikoli 9
2 1 do 2-krat 78
3 3 do 4-krat 251
4 5 in večkrat 695
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q202B jeste sadje V2.02 KOLIKOKRAT NA TEDEN:

B) jeste sadje

Vrednost 151274 Frekvenca
1 nikoli 22
2 1 do 2-krat 190
3 3 do 4-krat 264
4 5 in večkrat 557
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q202C jeste meso V2.02 KOLIKOKRAT NA TEDEN:

C) jeste meso

Vrednost 152273 Frekvenca
1 nikoli 14
2 1 do 2-krat 230
3 3 do 4-krat 424
4 5 in večkrat 365
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q202E pijete mleko V2.02 KOLIKOKRAT NA TEDEN:

E) pijete mleko ali jeste mlečne izdelke

Vrednost 153272 Frekvenca
1 nikoli 85
2 1 do 2-krat 208
3 3 do 4-krat 193
4 5 in večkrat 547
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q203 KATERE VRSTE MASCOB PRETEZNO UPORABLJATE

V2.03 KATERE VRSTE MAŠČOB PRETEŽNO UPORABLJATE V VAŠI PREHRANI? (En odgovor)

Vrednost 154271 Frekvenca
1 olje 690
2 margarina 34
3 maslo 11
4 mast 70
5 mešano 223
6 ne uporabljamo maščob 4
9 ne vem 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q204 KATERO VRSTO KRUHA OBICAJNO JESTE?

V2.04 KATERO VRSTO KRUHA OBIČAJNO JESTE? (En odgovor)

Vrednost 155270 Frekvenca
1 beli 385
2 črni 422
3 polnozrnati 96
4 druge vrste kruha 116
5 ne jem kruha 7
9 b.o. 5
" " 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q2050 KATERO VRSTO MESA NAJPOGOSTEJE UZIVATE? V2.05 KATERO VRSTO MESA NAJPOGOSTEJE UŽIVATE? (Možna sta dva odgovora)

1. odgovor

Vrednost 156269 Frekvenca
1 svinjsko 318
2 goveje 320
3 telečje 20
4 perutnino 298
5 jagnjetino 4
6 ribe 57
7 drobovino 1
8 drugo 5
9 ne jem mesa 10
0 b.o. 1
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q2051 KATERO VRSTO MESA NAJPOGOSTEJE UZIVATE? V2.05 KATERO VRSTO MESA NAJPOGOSTEJE UŽIVATE? (Možna sta dva odgovora)

2. odgovor

Vrednost 157268 Frekvenca
1 svinjsko 154
2 goveje 266
3 telečje 41
4 perutnino 364
5 jagnjetino 9
6 ribe 126
7 drobovino 6
8 drugo 14
9 ne jem mesa 0
0 b.o. 8
" " 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q206A skodelic prave kave V2.06 KOLIKO ... SKODELIC PRAVE KAVE OZ. ČAJA POPIJETE POVPREČNO NA DAN:

A) skodelic prave kave

Vrednost 158267 Frekvenca
1 nobene 235
2 1 do 2 558
3 3 do 4 193
4 5 in več 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q206B skodelic pravega caja V2.06 KOLIKO ... SKODELIC PRAVE KAVE OZ. ČAJA POPIJETE POVPREČNO NA DAN:

B) skodelic pravega čaja

Vrednost 159266 Frekvenca
1 nobene 773
2 1 do 2 194
3 3 do 4 36
4 5 in več 30
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q207A vino V2.07 PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ JE DANDANES ZELO RAZŠIRJENO PO VSEM SVETU. ALI LAHKO POVESTE, KATERE VRSTE ALKOHOLNIH PIJAČ OBIČAJNO PIJETE IN KAKO POGOSTO?

A - vino

Vrednost 160265 Frekvenca
1 večkrat dnevno 35
2 enkrat dnevno 87
3 večkrat tedensko 117
4 nekajkrat v mesecu 262
5 nekajkrat v letu 251
6 nikoli 282
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q207B pivo V2.07 PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ JE DANDANES ZELO RAZŠIRJENO PO VSEM SVETU. ALI LAHKO POVESTE, KATERE VRSTE ALKOHOLNIH PIJAČ OBIČAJNO PIJETE IN KAKO POGOSTO?

B - pivo

Vrednost 161264 Frekvenca
1 večkrat dnevno 37
2 enkrat dnevno 95
3 večkrat tedensko 178
4 nekajkrat v mesecu 228
5 nekajkrat v letu 152
6 nikoli 344
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q207C zgane pijace V2.07 PITJE ALKOHOLNIH PIJAČ JE DANDANES ZELO RAZŠIRJENO PO VSEM SVETU. ALI LAHKO POVESTE, KATERE VRSTE ALKOHOLNIH PIJAČ OBIČAJNO PIJETE IN KAKO POGOSTO?

C - žgane pijače

Vrednost 162263 Frekvenca
1 večkrat dnevno 8
2 enkrat dnevno 12
3 večkrat tedensko 16
4 nekajkrat v mesecu 66
5 nekajkrat v letu 249
6 nikoli 683
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q208 ALI KADITE, OZIROMA STE KDAJ KADILI?

V2.08 ALI KADITE, OZIROMA STE KDAJ KADILI?

Vrednost 163262 Frekvenca
1 ne kadim in nisem nikoli kadil --------------------na 2.12 569
2 sedaj ne kadim, a prej sem kadil ------------------- pna 2.10 190
3 sedaj kadim 274
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q209 KOLIKO POKADITE?

(če kadi) V2.09 KOLIKO PRIBLIŽNO POKADITE NA DAN? cigaret

Vrednost 164261 Frekvenca
98 kadi pipo 1
99 ne kadi 547
0 2
1 5
2 5
3 8
4 4
5 11
6 3
7 5
8 1
9 1
10 50
12 2
13 3
15 26
18 1
20 102
23 1
25 13
30 23
40 14
60 1
" " 206

Vrednosti spremenljivk od 0 do 60

Q210 KOLIKO LET STE BILI STARI, KO STE ZACELI

(Če kadi, je kadil) V2.10 KOLIKO LET STE BILI STARI, KO STE ZAČELI KADITI? let

Vrednost 165260 Frekvenca
99 ne kadi, ni kadil 416
10 5
11 1
12 6
13 7
14 21
15 49
16 49
17 53
18 81
19 45
20 66
21 14
22 14
23 9
24 6
25 14
26 2
27 1
28 1
29 1
30 4
32 1
35 6
38 1
43 1
45 2
46 1
48 1
" " 157

Vrednosti spremenljivk od 10 do 48

Q211 KOLIKO LET STE BILI STARI, KO STE PRENEH

(Če je prenehal kaditi) V2.11 KOLIKO LET STE BILI STARI, KO STE PRENEHALI KADITI? let

Vrednost 166259 Frekvenca
98 ni prenehal kaditi, kadi 229
99 ni nikoli kadil 423
1 1
71 1
74 2
89 1
" " 196

Vrednosti spremenljivk od 1 do 89

Q212_1 marihuana, hasis V2.12 ALI STE ŽE KDAJ POSKUSILI KATERO OD NAVEDENIH DROG? (Možnih je več odgovorov)

O3 - marihuana, hašiš

Vrednost 167258 Frekvenca
3 (izbere) 56
1 (ne izbere) 40
9 ni poskusil nobene droge 936
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q212_2 kokain, heroin V2.12 ALI STE ŽE KDAJ POSKUSILI KATERO OD NAVEDENIH DROG? (Možnih je več odgovorov)

O3 - kokain, heroin

Vrednost 168257 Frekvenca
3 (izbere) 2
1 (ne izbere) 94
9 ni poskusil nobene droge 933
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q212_3 LSD, meskalin V2.12 ALI STE ŽE KDAJ POSKUSILI KATERO OD NAVEDENIH DROG? (Možnih je več odgovorov)

O3 - LSD, meskalin

Vrednost 169256 Frekvenca
3 (izbere) 1
1 (ne izbere) 95
9 ni poskusil nobene droge 933
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q212_4 drugo V2.12 ALI STE ŽE KDAJ POSKUSILI KATERO OD NAVEDENIH DROG? (Možnih je več odgovorov)

O3 - drugo

Vrednost 170255 Frekvenca
3 (izbere) 2
1 (ne izbere) 92
9 ni poskusil nobene droge 935
" " 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q213 KOLIKO CASA POVPRECNO NA DAN GLEDATE TEL

V2.13 KOLIKO ČASA POVPREČNO NA DAN GLEDATE TELEVIZIJO?

Vrednost 171254 Frekvenca
99 ne gledam TV 51
0 5
1 383
2 314
3 153
4 64
5 37
6 10
7 4
8 2
9 1
10 4
15 2
20 1
21 1
45 1
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 0 do 21

Q301 KAKO OCENJUJETE VASE SEDANJE ZDRAVSTVENO

V3.00 OCENA ZDRAVSTVENEGA STANJA V3.01 KAKO OCENJUJETE VAŠE SEDANJE ZDRAVSTVENO STANJE?

Vrednost 172253 Frekvenca
1 odlično 70
2 zelo dobro 187
3 dobro 594
4 slabo 141
5 zelo slabo 28
9 ne vem, neodločen 14
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q302 EDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOCJO SPODNJE

V3.02 SEDAJ PA VAS PROSIM, DA S POMOČJO SPODNJE LESTVICE OCENITE, KOLIKO OGROŽA VAŠE ZDRAVJE ONESNAŽENOST V OKOLJU, KJER ŽIVITE IN DELATE! (Obkrožite ustrezno številko!)

Vrednost 173252 Frekvenca
0 0-ne ogroža 100
1 1 57
2 2 73
3 3 66
4 4 80
5 5 212
6 6 90
7 7 106
8 8 98
9 9 34
10 10-zelo ogroža 77
99 ne vem 42

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q303 KAKO BI SE UVRSTILI NA SPODNJI LESTVICI

V3.03 KAKO BI SE UVRSTILI NA SPODNJI LESTVICI GLEDE NA TO, KAKO SE POČUTITE: SREČNI IN ZADOVOLJNI, ALI PA NESREČNI IN NEZADOVOLJNI? (Obkrožite ustrezno številko!)

Vrednost 174251 Frekvenca
0 0-zelo nesrečen 11
1 1 7
2 2 20
3 3 27
4 4 32
5 5 214
6 6 100
7 7 147
8 8 224
9 9 117
10 10-povsem srečen 130
99 ne vem 5
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10

Q304 ALI MENITE, DA JE VASA TELESNA TEZA...

V3.04 ALI MENITE, DA JE VAŠA TELESNA TEŽA...

Vrednost 175250 Frekvenca
1 normalna 561
2 prevelika 393
3 premajhna 54
9 ne vem 26
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q305A mocno razbijanje srca V3.05 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

A. močno razbijanje srca

Vrednost 176249 Frekvenca
1 nikoli 588
2 redko 189
3 občasno 190
4 pogosto 57
5 stalno 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q305C slabost V3.05 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

C. slabost

Vrednost 177248 Frekvenca
1 nikoli 605
2 redko 207
3 občasno 171
4 pogosto 47
5 stalno 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q305E tezave z dihanjem V3.05 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

E. težave z dihanjem

Vrednost 178247 Frekvenca
1 nikoli 744
2 redko 111
3 občasno 119
4 pogosto 46
5 stalno 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q305H tezave s spanjem V3.05 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

H. težave s spanjem

Vrednost 179246 Frekvenca
1 nikoli 526
2 redko 178
3 občasno 190
4 pogosto 100
5 stalno 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q305I vrtoglavica V3.05 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

I. vrtoglavica

Vrednost 180245 Frekvenca
1 nikoli 658
2 redko 148
3 občasno 169
4 pogosto 47
5 stalno 12
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q305J mocne bolecine /zbadanje v prsih V3.05 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

J. močne bolečine/ zbadanje v prsih

Vrednost 181244 Frekvenca
1 nikoli 791
2 redko 114
3 občasno 91
4 pogosto 32
5 stalno 6
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q305K nemirnost, zaskrbljenost V3.05 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

K. nemirnost, zaskrbljenost

Vrednost 182243 Frekvenca
1 nikoli 336
2 redko 232
3 občasno 312
4 pogosto 130
5 stalno 23
" " 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q305L pobitost, obcutje zalosti, nesrece V3.05 KAKO POGOSTO IMATE NASLEDNJE TEŽAVE ALI MOTNJE?

L. pobitost, občutje žalosti, nesreče

Vrednost 183242 Frekvenca
1 nikoli 435
2 redko 296
3 občasno 226
4 pogosto 62
5 stalno 13
" " 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Q306 ALI IMATE PRIJATELJE? (Ce da) KOLIKO?

V3.06 ALI IMATE PRIJATELJE? (Če da) KOLIKO?

Vrednost 184241 Frekvenca
99 nima prijateljev --------------------na 3.08 56
0 3
1 29
60 1
94 1
98 3
" " 31

Vrednosti spremenljivk od 0 do 98

Q307 KAKO POGOSTO SE DRUZITE S SVOJIMI PRIJAT

(Če da) V3.07 KAKO POGOSTO SE DRUŽITE S SVOJIMI PRIJATELJI?

Vrednost 185240 Frekvenca
1 vsak dan 164
2 večkrat tedensko 317
3 enkrat tedensko 304
4 enkrat mesečno 123
5 nekajkrat letno 66
6 se ne druži, nima prijateljev 42
" " 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q308 ALI IMATE KOGA, KI VAM JE TAKO BLIZU, DA

V3.08 ALI IMATE KOGA, KI VAM JE TAKO BLIZU, DA SE LAHKO Z NJIM POGOVARJATE O ČISTO OSEBNIH STVAREH? (Če da) KOLIKO TAKO ZAUPNIH LJUDI IMATE?

Vrednost 186239 Frekvenca
1 da, tri ali več 208
2 da, dve takšni osebi 277
3 da, eno osebo 388
4 ne, nikogar 161
" " 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q309A Q309A V3.09 SLEDI NEKAJ VPRAŠANJ O POČUTJU. KAKO POGOSTO SO TO TUDI VAŠI OBČUTKI?

A) Ali vam kdaj pride na misel, da vas je usoda kaznovala?

Vrednost 187238 Frekvenca
1 1-zelo redko ali nikoli 623
2 2 181
3 3 146
4 4 38