Evropska družboslovna raziskava 2002/2003

Basic Study Information

ADP - IDNo: ESS03
Main author(s):
 • Jowell, Roger
Co-workers:
 • Jowell, Roger
 • Muller, Karl
 • Loosveldt, Geert
 • Doutrelepont, Rene
 • Plecitá, Klára
 • Fridberg, Torben
 • Ervasti, Heikki
 • Cautres, Bruno
 • van Deth, Jan W.
 • Voulgaris, Yannis
 • Robert, Peter
 • Sinnott, Richard
 • Lewin-Epstein, Noah
 • Schizzerotto, Antonio
 • Werner, Uwe
 • Scheepers, Peer
 • Ringdal, Kristen
 • Sztabinski, Pawel
 • Vala, Jorge
 • Malnar, Brina
 • Torcal, Mariano
 • Svallfors, Stefan
 • Joye, Dominique
 • Park, Alison
Data file producer:
NSD - Norwegian Social Science Data Services (Bergen, Norveška; 2003)

Funding agency:

Avstrija - Austrian Ministry for Education, Science and Culture Austrian Ministry for Economy and Labour
Belgija - Fund of Scientific Research, Flanders (FWO Vlaanderen) Fonds National de la Recherche Scientifique (FNRS) / Special Research Funds (French Comunity)
Češka - Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic
Danska - Danish Social Science Research Council (SSF)
Finska - Academy of Finland (Suomen Akatemia)
Francija - ACI 'Terrains, Techniques et Théories', Minsitère de la Recherche, 1 rue Descartes, 75231 Paris Cedex 05 France
Nemčija - Deutsche Forschungsgemeinschaft (German Research Foundation)
Grčija - National Centre of Social Research
Madžarska - Hungarian Academy of Sciences
Irska - Higher Education Authority and Institute for the Study of Social Change
Izrael - The Israel Academy of Sciences and Humanities
Italija - Centro Nazionale delle Ricerche (Italian Science Foundation), Department of Sociology and Social Research of the University of Milano Bicocca, Department of Sociology and Social Research of the University of Trento
Luksemburg - Fonds National de la Recherche
Nizozemska - Dutch Science Foundation, Social and Cultural Planning Office(SCP)
Norveška - The Research Council of Norway
Portugalska - Fundação para a Ciência e Tecnologia
Slovenija - Ministry of Education, Science and Sport; Ministry of Labour, Family and Social Affairs; Institute of Macroeconomic Analysis and Development; Government Office for European Affairs
Španija - Ministerio de Ciencia y Tecnología, and Departament d'Universitats Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya
Švedska - Vetenskapsrådet, Riksbankens jubileumsfond, FAS
Švica - Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung
Združeno kraljestvo - Economic and Social Research Council

Project number:

no information

Series:
 • ESS/Evropska družboslovna raziskava

  Evropska Družboslovna Raziskava (ESS) je mednarodna raziskava, ki vključuje 20 držav. Njen namene je skozi pristop mednarodne primerjalne anketne raziskave preučiti povezanost med spreminjajočimi se evropskimi institucijami in stališči, prepričanji in vedenjskimi vzorci njenih prebivalcev. Anketa uporablja najvišje metodološke standarde. Projekt je vključen v 5. okvirni program Evropske Komisije. Deloma ga financira Evropska Znanstvena Fundacija in dodatni viri znotraj posameznih sodelujočih držav. Eno uro dolga osebna anketa vključuje blok vprašanj o splošnih družbenih in političnih stališčih, ki ostaja nespremenjen skozi leta, ter enkratne module vprašanj posveče posameznim temam.

Study Content

Keywords:

priseljevanje, državljanstvo, zaupanje, politika, družbene vrednote, izločitev, religija

Keywords ELSST:
PRISELJEVANJE, ZAUPANJE, BLAGINJA, DRUŽBENE VREDNOTE, POLITIKA, MNOŽIČNI MEDIJI, RELIGIJA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
priseljevanje in zavetišče
državljanstvo in zaposlitev
zaupanje javnosti
politični interes in sodelovanje
socialno-politične usmeritve
vladanje in učinkovitost
moralne, politične in družbene vrednote
socialna izključitev
narodna, etična in verska pripadnost
blaginja, zdravje in varnosti
demografija


Abstract:

The European Social Survey (ESS) je mednarodna raziskava, ki poteka v več kot 20 evropskih državah. Raziakava ima dva cilja: 1.) kontrola in interpretacija sprememb navad in vrednot v Evropi in raziskava interakcije med posamezniki in Evropskimi institucijami. 2.) Pospešiti in združiti izpopolnjene metode različnih dimenzij narodnih raziskav v Evropi in drugje. Projekt, ki je zasnovan po najvišjih standardih, so v celoti financirali Evropska komisija European Commission's 5th Framework Programme, Evropska znanstvena ustanova in akademske funding bodies v vsaki udeleženi državi. Vključuje natančne verjetnostne vzorce, minimalno 70% stopnjo sodelovanja in natančni zapisnik o protokolih glede prevajanja. Eno uro dolg intervju iz oči v oči med drugim vsebuje vprašanja glede priseljevanja, državljanstva in družbeno politične teme.

Methodology


Collection date: 2002-09-01 - 2003-15-12;, Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija - 02.02.03 - 30.09.03;, Belgija - 01.10.02 - 30.04.03;, Češka - 24.11.02 - 09.03.03;, Danska - 28.10.02 - 19.06.03;, Finska - 09.09.02 - 10.12.02;, Francija - 15.09.03 - 15.12.03;, Nemčija - 20.11.02 - 16.05.03;, Grčija - 29.01.03 - 15.03.03;, Madžarska - 29.10.02 - 26.11.02;, Irska - 11.12.02 - 12.04.03;, Izrael - 15.10.02 - 15.01.03;, Italija - 13.01.03 - 30.06.03;, Luksemburg - 14.04.03 - 14.08.03;, Nizozemska - 01.09.02 - 24.02.03;, Norveška - 16.09.02 - 17.01.03;, Poljska - 30.09.02 - 19.12.02;, Portugalska - 26.09.02 - 20.01.03;, Slovenija - 17.10.02 - 30.11.02;, Španija - 19.11.02 - 20.02.03;, Švedska - 23.09.02 - 20.12.02;, Švica - 09.09.02 - 08.02.03;, Združeno kraljestvo - 24.09.02 - 04.02.03.
Date of production: 2003
Country: Avstrija, Belgija, Češka, Danska, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Izrael, Italija, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Združeno kraljestvo
Geographic coverage:

Posebnosti: Grčija - Vse osebe starejše od 15 let in živeče v zasebnih gospodinjstvih v Grčiji, pri čemer so izključeni Kikladski in Dodekaniški otoki, z izjemo Rodosa. Izrael - izraelska in židovska populacija, ki biva na Zahodnem-Bregu in v Gazi. Španija - "Ceuta" in "Melilla" nista bili vključeni v vzorčni okvir.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Posamezniki starejši od 15 let, živeči v zasebnih gospodinjstvih, brez obzira na njihovo narodnost, državljanstvo, jezik ali pravni status v naslednjih sodelujočih državah.

Excluded: no information
Data collected by:

Avstrija - IPR - Sozialforschung, Vienna

Belgija - ISPO, Department of Sociology, Leuven CLEO-University of Liege

Češka - STEM, s.r.o.

Danska - SFI-Survey

Finska - Statistics Finska (Tilastokeskus)

Francija - Institut de Sondage Lavialle. 92130 Issy les Moulineaux

Nemčija - infas Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH

Grčija - MRB Hellas, OPINION SA

Madžarska - TÁRKI Social Research Centre

Irska - Economic and Social Research Institute

Izrael - B.I. Cohen Institute for Public Opinion Research, Tel-Aviv University

Italija - TNS Abacus - Via Villoresi 13, 20143 Milano - Italija

Luksemburg - CEPS/INSTEAD

Nizozemska - Gfk Panel Services

Norveška - Statistics Norway - Division for sample surveys

Poljska - Center for Social Survey Research, Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences

Portugalska - TNS Euroteste

Slovenija - University of Ljubljana, Faculty of Social Sciences, Public Opinion and Mass Communication Research Center

Španija - DEMOSCOPIA, Madrid

Švedska - Statistics Švedska, SCB

Švica - M.I.S. Trend SA, Lusanne

Združeno kraljestvo - National Centre for Social Research (NatCen), Central Survey Unit of the Northern Irska Statistics and Research Agency

Sampling procedure:

Podrobnosti o tipu vzorca dosegljive na: http://ess-xml.nsd.uib.no/ny/2.3.1.4.cfm?year=2002.

Mode of data collection:

Podrobnosti o načinu zbiranja podatkov dosegljive na: http://ess-xml.nsd.uib.no/ny/2.3.1.6.cfm?year=2002.

Weighting:

Podrobnosti o Uteževanju so dosegljive na: http://ess-xml.nsd.uib.no/ny/2.3.1.12.cfm?year=2002.

Access restrictions

Podatki so brez omejitev dostopni za neprofitne namene. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: : Norwegian Social Science Data Services, Harald Hårfagresgt. 29 N-5007 Bergen, Norveška. Telefon:+47 55 58 21 17 Fax: +47 44 58 96 50 e-naslov: nsd@nsd.uib.no Web: http://www.nsd.uib.no ESS: essdata@nsd.uib.no ESS: http://ess.nsd.uib.no.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv. Publikacije, ki temeljijo na podatkih ESS naj pri citirajo upoštevajo: a) bibliografsko citiranje, kot navedeno v rubriki Opis raziskave>Oblika citiranja b) referenco na NSD kot na arhiv in distributor podatkov ESS.

Z namenom nudenja bistvenih informacij o uporabi podatkov in izmenjavi informacij o raziskavi agencijam, ki so raziskavo financirale, se od uporabnikov podatkov ESS zahteva, da NSD pošljejo bibliografski zapis ali elektronsko verzijo zaključenega poročila, članka, prispevka na konferenci ali povzetka tez doktorata. Seznam citiranj in refence na posamezna dela bodo prosto dostopna.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ESS02 - The European Social Survey [datoteka podatkov], 2003

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 561
 • number of units: 42359

Version: ESS1 verzija 05.1

Additional information:

V datoteki podatkov je preverjeno podvojevanje ID številk, imen in formatov spremenljivk, prazni zapisi, rangi vrednosti in logična inkonsistentnost. Določene so bile manjkajoče vrednosti.

Določene so bile sledeče manjkajoče vrednosti: 6, 66 itd. = Se ne nanaša; 7, 77 itd. = Zavrnitev; 8, 88 itd. = Ne vem; 9, 99 = Ni odgovora, t.j. Manjkajoči podatki, ki niso pojasnjeni drugje.= Ne-relevantne spremevljivke, ali izključene iz datoteke podatkov s strani arhiva zaradi drugih razlogov.

Variable list

name Title of dataset

Title of dataset

Value 13 Frequency
ESS1e06_1 42359
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42359 0

essround ESS round

Value 22 Frequency
1 42359
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42359 0

Valid range from 1 to 1

edition Edition

Edition

Value 31 Frequency
6.1 42359
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42359 0

name Title of dataset

Title of dataset

Value 1563 Frequency
ESS1e06_1 42359
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42359 0

essround ESS round

Value 2562 Frequency
1 42359
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42359 0

Valid range from 1 to 1

edition Edition

Edition

Value 3561 Frequency
6.1 42359
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42359 0

proddate Production date

Production date

Value 4560 Frequency
03.10.2008 42359
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42359 0

cntry Country

Country

Value 5559 Frequency
AT Austria 2257
BE Belgium 1899
CH Switzerland 2040
CZ Czech Republic 1360
DE Germany 2919
DK Denmark 1506
ES Spain 1729
FI Finland 2000
FR France 1503
GB United Kingdom 2052
GR Greece 2566
HU Hungary 1685
IE Ireland 2046
IL Israel 2499
IT Italy 1207
LU Luxembourg 1552
NL Netherlands 2364
NO Norway 2036
PL Poland 2110
PT Portugal 1511
SE Sweden 1999
SI Slovenia 1519
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42359 0

idno Respondent's identification number

Respondent's identification number

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42359 0 1 109801018 8096164.399 26592447.607

Valid range from 1 to 109801018

tvtot TV watching, total time on average weekday

A1. On an average weekday, how much time, in total, do you spend watching television?

Value 7557 Frequency
0 No time at all 1380
1 Less than 0,5 hour 2374
2 0,5 hour to 1 hour 6345
3 More than 1 hour, up to 1,5 hours 5990
4 More than 1,5 hours, up to 2 hours 7086
5 More than 2 hours, up to 2,5 hours 5315
6 More than 2,5 hours, up to 3 hours 5133
7 More than 3 hours 8657
77 Refusal 13
88 Don't know 31
99 No answer 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42280 79

Valid range from 0 to 7

tvpol TV watching, news/ politics/current affairs on average weekday

A2. And again on an average weekday, how much of your time watching television is spent watching news or programmes about politics and current affairs?

Value 8556 Frequency
0 No time at all 2335
1 Less than 0,5 hour 12083
2 0,5 hour to 1 hour 15924
3 More than 1 hour, up to 1,5 hours 5750
4 More than 1,5 hours, up to 2 hours 2494
5 More than 2 hours, up to 2,5 hours 1038
6 More than 2,5 hours, up to 3 hours 588
7 More than 3 hours 666
66 Not applicable 1352
77 Refusal 21
88 Don't know 59
99 No answer 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40878 1481

Valid range from 0 to 7

rdtot Radio listening, total time on average weekday

A3. On an average weekday, how much time, in total, do you spend listening to the radio?

Value 9555 Frequency
0 No time at all 8061
1 Less than 0,5 hour 6984
2 0,5 hour to 1 hour 7168
3 More than 1 hour, up to 1,5 hours 3496
4 More than 1,5 hours, up to 2 hours 2867
5 More than 2 hours, up to 2,5 hours 2033
6 More than 2,5 hours, up to 3 hours 1926
7 More than 3 hours 9715
77 Refusal 16
88 Don't know 62
99 No answer 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42250 109

Valid range from 0 to 7

rdpol Radio listening, news/ politics/current affairs on average weekday

A4. And again on an average weekday, how much of your time listening to the radio is spent listening to news or programmes about politics and current affairs?

Value 10554 Frequency
0 No time at all 5793
1 Less than 0,5 hour 14214
2 0,5 hour to 1 hour 7813
3 More than 1 hour, up to 1,5 hours 2596
4 More than 1,5 hours, up to 2 hours 1343
5 More than 2 hours, up to 2,5 hours 671
6 More than 2,5 hours, up to 3 hours 451
7 More than 3 hours 1141
66 Not applicable 8011
77 Refusal 30
88 Don't know 182
99 No answer 114
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34022 8337

Valid range from 0 to 7

nwsptot Newspaper reading, total time on average weekday

A5. On an average weekday, how much time, in total, do you spend reading the newspapers?

Value 11553 Frequency
0 No time at all 10516
1 Less than 0,5 hour 13278
2 0,5 hour to 1 hour 12222
3 More than 1 hour, up to 1,5 hours 3553
4 More than 1,5 hours, up to 2 hours 1353
5 More than 2 hours, up to 2,5 hours 597
6 More than 2,5 hours, up to 3 hours 303
7 More than 3 hours 430
77 Refusal 22
88 Don't know 39
99 No answer 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42252 107

Valid range from 0 to 7

nwsppol Newspaper reading, politics/current affairs on average weekday

A6. And how much of this time is spent reading about politics and current affairs?

Value 12552 Frequency
0 No time at all 4330
1 Less than 0,5 hour 18879
2 0,5 hour to 1 hour 6357
3 More than 1 hour, up to 1,5 hours 1231
4 More than 1,5 hours, up to 2 hours 431
5 More than 2 hours, up to 2,5 hours 180
6 More than 2,5 hours, up to 3 hours 91
7 More than 3 hours 146
66 Not applicable 10432
77 Refusal 28
88 Don't know 156
99 No answer 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31645 10714

Valid range from 0 to 7

netuse Personal use of internet/e-mail/www

A7. Now, using this card, how often do you use the internet, the World Wide Web or e-mail - whether at home or at work - for your personal use?

Value 13551 Frequency
0 No access at home or work 15243
1 Never use 6556
2 Less than once a month 1064
3 Once a month 861
4 Several times a week 1690
5 Once a week 1914
6 Several times a week 4264
7 Every day 6236
77 Refusal 21
88 Don't know 63
99 No answer 25
Sysmiss 4422
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37828 4531

Valid range from 0 to 7

ppltrst Most people can be trusted or you can't be too careful

A8. Using this card, generally speaking, would you say that most people can be trusted, or that you can't be too careful in dealing with people? Please tell me on a score of 0 to 10, where 0 means you can't be too careful and 10 means that most people can be trusted.

Value 14550 Frequency
0 You can't be too careful 2625
1 1 1754
2 2 2863
3 3 4390
4 4 3972
5 5 8829
6 6 4251
7 7 6091
8 8 5052
9 9 1367
10 Most people can be trusted 972
77 Refusal 5
88 Don't know 163
99 No answer 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42166 193

Valid range from 0 to 10

pplfair Most people try to take advantage of you, or try to be fair

A9. Using this card, do you think that most people would try to take advantage of you if they got the chance, or would they try to be fair?

Value 15549 Frequency
0 Most people try to take advantage of me 1550
1 1 1185
2 2 2212
3 3 3336
4 4 3393
5 5 8720
6 6 4453
7 7 6911
8 8 6502
9 9 2213
10 Most people try to be fair 1475
77 Refusal 8
88 Don't know 376
99 No answer 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41950 409

Valid range from 0 to 10

pplhlp Most of the time people helpful or mostly looking out for themselves

A10. Would you say that most of the time people try to be helpful or that they are mostly looking out for themselves?

Value 16548 Frequency
0 People mostly look out for themselves 2200
1 1 2054
2 2 3687
3 3 5170
4 4 4436
5 5 9048
6 6 4447
7 7 5256
8 8 3795
9 9 1156
10 People mostly try to be helpful 839
77 Refusal 10
88 Don't know 220
99 No answer 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42088 271

Valid range from 0 to 10

polintr How interested in politics

B1. How interested would you say you are in politics - are you...

Value 17547 Frequency
1 Very interested 4719
2 Quite interested 15879
3 Hardly interested 14278
4 Not at all interested 7335
7 Refusal 38
8 Don't know 89
9 No answer 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42211 148

Valid range from 1 to 4

polcmpl Politics too complicated to understand

B2. How often does politics seem so complicated that you can't really understand what is going on?

Value 18546 Frequency
1 Never 3567
2 Seldom 8207
3 Occasionally 14782
4 Regularly 8617
5 Frequently 6468
7 Refusal 99
8 Don't know 580
9 No answer 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41641 718

Valid range from 1 to 5

polactiv Could take an active role in a group involved with political issues

B3. Do you think that you could take an active role in a group involved with political issues?

Value 19545 Frequency
1 Definitely not 17445
2 Probably not 9621
3 Not sure either way 5267
4 Probably 6299
5 Definitely 3288
7 Refusal 37
8 Don't know 377
9 No answer 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41920 439

Valid range from 1 to 5

poldcs Making mind up about political issues

B4. How difficult or easy do you find it to make your mind up about political issues ?

Value 20544 Frequency
1 Very difficult 3564
2 Difficult 10012
3 Neither difficult nor easy 13588
4 Easy 11250
5 Very easy 3146
7 Refusal 39
8 Don't know 735
9 No answer 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41560 799

Valid range from 1 to 5

pltcare Politicians in general care what people like respondent think

B5. Using this card, do you think that politicians in general care what people like you think?

Value 21543 Frequency
1 Hardly any politicians care 10049
2 Very few care 12864
3 Some care 13495
4 Many care 3630
5 Most politicians care 1442
7 Refusal 35
8 Don't know 811
9 No answer 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41480 879

Valid range from 1 to 5

pltinvt Politicians interested in votes rather than peoples opinions

B6. Would you say that politicians are just interested in getting people's votes rather than in people's opinions?

Value 22542 Frequency
1 Nearly all just interested in votes 12004
2 Most just interested in votes 12330
3 Some just interested in votes 11151
4 Most interested in opinions 4009
5 Nearly all interested in opinions 610
7 Refusal 42
8 Don't know 677
9 No answer 33
Sysmiss 1503
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40104 2255

Valid range from 1 to 5

trstprl Trust in country's parliament

B7-12. Using this card, please tell me on a score of 0-10 how much you personally trust each of the institutions I read out. 0 means you do not trust an institution at all, and 10 means you have complete trust. Firstly... ... country's parliament?

Value 23541 Frequency
0 No trust at all 2752
1 1 1490
2 2 2768
3 3 4282
4 4 4309
5 5 8970
6 6 4971
7 7 5189
8 8 3892
9 9 1126
10 Complete trust 1028
77 Refusal 16
88 Don't know 1521
99 No answer 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40777 1582

Valid range from 0 to 10

trstlgl Trust in the legal system

B7-12. Using this card, please tell me on a score of 0-10 how much you personally trust each of the institutions I read out. 0 means you do not trust an institution at all, and 10 means you have complete trust. Firstly... ... the legal system?

Value 24540 Frequency
0 No trust at all 2077
1 1 1396
2 2 2513
3 3 3589
4 4 3751
5 5 7010
6 6 4545
7 7 5688
8 8 5927
9 9 2837
10 Complete trust 1819
77 Refusal 15
88 Don't know 1138
99 No answer 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41152 1207

Valid range from 0 to 10

trstplc Trust in the police

B7-12. Using this card, please tell me on a score of 0-10 how much you personally trust each of the institutions I read out. 0 means you do not trust an institution at all, and 10 means you have complete trust. Firstly... ... the police?

Value 25539 Frequency
0 No trust at all 1318
1 1 913
2 2 1607
3 3 2450
4 4 2761
5 5 6293
6 6 4856
7 7 6835
8 8 7760
9 9 4039
10 Complete trust 3004
77 Refusal 12
88 Don't know 442
99 No answer 69
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41836 523

Valid range from 0 to 10

trstplt Trust in politicians

B7-12. Using this card, please tell me on a score of 0-10 how much you personally trust each of the institutions I read out. 0 means you do not trust an institution at all, and 10 means you have complete trust. Firstly... ... politicians?

Value 26538 Frequency
0 No trust at all 4510
1 1 2826
2 2 4614
3 3 5755
4 4 5214
5 5 8462
6 6 4471
7 7 3368
8 8 1579
9 9 388
10 Complete trust 258
77 Refusal 17
88 Don't know 800
99 No answer 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41445 914

Valid range from 0 to 10

trstep Trust in the European Parliament

B7-12. Using this card, please tell me on a score of 0-10 how much you personally trust each of the institutions I read out. 0 means you do not trust an institution at all, and 10 means you have complete trust. Firstly... ... the European Parliament?

Value 27537 Frequency
0 No trust at all 2718
1 1 1529
2 2 2578
3 3 3688
4 4 4071
5 5 8607
6 6 4622
7 7 4156
8 8 2766
9 9 927
10 Complete trust 682
77 Refusal 30
88 Don't know 5895
99 No answer 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
36344 6015

Valid range from 0 to 10

trstun Trust in the United Nations

B7-12. Using this card, please tell me on a score of 0-10 how much you personally trust each of the institutions I read out. 0 means you do not trust an institution at all, and 10 means you have complete trust. Firstly... ... the United Nations?

Value 28536 Frequency
0 No trust at all 2398
1 1 1345
2 2 1989
3 3 2887
4 4 3264
5 5 7295
6 6 4715
7 7 5596
8 8 4980
9 9 2067
10 Complete trust 1408
77 Refusal 26
88 Don't know 4313
99 No answer 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37944 4415

Valid range from 0 to 10

vote Voted last national election

B13. Some people don't vote nowadays for one reason or another. Did you vote in the last country national election in month/year?

Value 29535 Frequency
1 Yes 31420
2 No 7776
3 Not eligible to vote 2632
7 Refusal 21
8 Don't know 305
9 No answer 205
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41828 531

Valid range from 1 to 3

prtvtat Party voted for in last national election, Austria

B14AT. Which party did you vote for in that election? (Austria)

Value 30534 Frequency
1 SPÖ 493
2 ÖVP 534
3 FPÖ 76
4 Grüne 233
5 LIF 15
6 andere 20
66 Not applicable 424
77 Refusal 426
88 Don't know 36
99 No answer 0
Sysmiss 40102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1371 40988

Valid range from 1 to 6

prtvtbe Party voted for in last national election, Belgium

B14BE. Which party did you vote for in that election? (Belgium)

Value 31533 Frequency
1 Agalev 91
2 CVP 247
3 SP 139
4 PNPB 0
5 VLD 234
6 VU-ID 45
7 PVDA-AE 1
8 Vlaams Blok 78
9 VIVANT 1
11 ECOLO 58
12 PSC 56
13 PRL-FDF 89
14 PS 129
15 FRONT NATIONAL 6
16 PTB-UA 4
17 OTHER 21
66 Not applicable 401
77 Refusal 159
88 Don't know 125
99 No answer 15
Sysmiss 40460
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1199 41160

Valid range from 1 to 17

prtvtch Party voted for in last national election, Switzerland

B14CH. Which party did you vote for in that election? (Switzerland)

Value 32532 Frequency
1 Radicals 141
2 Christian-democrats 108
3 Social-democrats 285
4 Swiss People's Party 173
5 Liberal Party 34
6 Alliance of the Independents 4
7 Evangelical People's Party 20
8 Christian-Social Party 7
9 Swiss Labour Party 6
10 Green Party 60
11 Swiss Democrats 2
12 Federal Democratic Union 6
13 Freiheits-Partei 4
14 Women's Parties 2
15 Lega dei Ticinesi 1
16 Others 71
66 Not applicable 902
77 Refusal 37
88 Don't know 177
99 No answer 0
Sysmiss 40319
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 41435

Valid range from 1 to 16

prtvtcz Party voted for in last national election, Czech Republic

B14CZ. Which party did you vote for in that election? (Czech Republic)

Value 33531 Frequency
1 CSSD Cz.Social Democratic P. 275
2 ODA Civic Democratic Alliance 10
3 Nadeje (Hope) 3
4 RMS Republicans of Miroslav Sladek 1
5 CSNS Cz.National Social P. 6
6 SV-SOS P.of Countryside-Assoc.Civic Forces 1
7 Association of Independents 20
8 ODS Civic Democratic P. 201
9 KSCM Communist P.of Bohemia and Moravia 73
10 Coalition (Christian Dem.and Freedom Union) 130
11 SZJ P.for Life Securities 3
12 PB Right Block 1
13 SZ P.of Greens 14
14 Other 8
66 Not applicable 508
77 Refusal 92
88 Don't know 9
99 No answer 5
Sysmiss 40999
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
746 41613

Valid range from 1 to 14

prtvde1 Party voted for in last national election 1, Germany (First vote, candidate)

B14DE. Which party did you vote for in that election? (Germany 1)

Value 34530 Frequency
1 SPD 878
2 CDU/CSU 752
3 Bündnis 90/Die Grünen 146
4 FDP 82
5 PDS 124
6 Republikaner 9
7 Andere Partei 12
66 Not applicable 649
77 Refusal 229
88 Don’t know 38
99 No answer 0
Sysmiss 39440
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2003 40356

Valid range from 1 to 7

prtvde2 Party voted for in last national election 2, Germany (second vote, party)

B14DE. Which party did you vote for in that election? (Germany 2)

Value 35529 Frequency
1 SPD 728
2 CDU/CSU 665
3 Bündnis 90/Die Grünen 266
4 FDP 168
5 PDS 141
6 Republikaner 10
7 Andere Partei 25
66 Not applicable 649
77 Refusal 218
88 Don’t know 49
99 No answer 0
Sysmiss 39440
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2003 40356

Valid range from 1 to 7

prtvtdk Party voted for in last national election, Denmark

B14DK. Which party did you vote for in that election? (Denmark)

Value 36528 Frequency
1 Socialdemokratiet 393
2 Det Radikale Venstre 62
3 Det Konservative Folkeparti 91
4 Centrum-Demokraterne 21
5 Socialistisk Folkeparti 100
6 Dansk Folkeparti 94
7 Kristeligt Folkeparti 24
8 Venstre 425
9 Fremskridtspartiet 9
10 Enhedslisten 20
11 Other 6
66 Not applicable 171
77 Refusal 56
88 Don't know 24
99 No answer 10
Sysmiss 40853
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1245 41114

Valid range from 1 to 11

prtvtes Party voted for in last national election, Spain

B14ES. Which party did you vote for in that election? (Spain)

Value 37527 Frequency
1 Partido Popular (PP) 368
2 Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 364
3 Izquierda Unida (IU) 49
4 Convergència i Unió (CiU) 55
5 Esquerra Repubicana de Catalunya (ERC) 12
6 Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) 7
7 Partido Nacionalista Vasco (PNV) 9
8 Eusko Alkartasuna (EA) 2
9 Bloque Nacionalista Galego (BNG) 5
10 Coalición Canaria (CC) 7
11 Partido Andalucista (PA) 7
12 Chunta Aragonesista (CHA) 1
68 Other 40
66 Not applicable 457
77 Refusal 301
88 Don't know 45
99 No answer 0
Sysmiss 40630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
926 41433

Valid range from 1 to 68

prtvtfi Party voted for in last national election, Finland

B14FI. Which party did you vote for in that election? (Finland)

Value 38526 Frequency
1 The National Coalition Party 237
2 The Swedish People´s Party (SPP) 68
3 Liberals, (The liberal party of Finland) 1
4 The Centre Party 316
5 True Finns 4
6 Christian Democrats 33
7 League for Free Finland 1
8 The Green League 109
9 Finnish Social Democratic Party 335
10 The Left Alliance 84
11 Communist Party of Finland 3
12 The Communist Workers' Party of Finland 1
13 Natural law party 0
14 Other 18
66 Not applicable 571
77 Refusal 102
88 Don't know 117
99 No answer 0
Sysmiss 40359
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1210 41149

Valid range from 1 to 14

prtvtfr Party voted for in last national election, France

B14FR. Which party did you vote for in that election? (France)

Value 39525 Frequency
1 CPNT (Chasse, Pêche, Nature et Traditions) 16
2 DL (Démocratie Libérale) 7
3 FN (Front National) 48
4 LCR (ligue communiste révolutionnaire) 9
5 LO (Lutte ouvrière) 15
6 MDC (Mouvement des citoyens) 5
7 MNR (Mouvement National Républicain) 9
8 MPF (Mouvement pour la France) 8
9 PC (Parti communiste) 36
10 PS (Parti Socialiste) 282
11 RPF (Rassemblement du Peuple Français) 15
12 UMP (Union de la Majorité Présidentielle) 192
13 UDF (Union pour la Démocratie Française) 52
14 Les Verts 56
15 Autres mouvements écologistes 13
16 Autre 26
66 Not applicable 362
77 Refusal 116
88 Don't know 69
99 No answer 167
Sysmiss 40856
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 41570

Valid range from 1 to 16

prtvtgb Party voted for in last national election, United Kingdom

B14GB. Which party did you vote for in that election? (United Kingdom)

Value 40524 Frequency
1 Conservative 386
2 Labour 624
3 Liberal Democrat 218
4 Scottish National Party 25
5 Plaid Cymru 12
6 Green Party 12
7 Other 15
11 Ulster Unionist Party (nir) 11
12 Democratic Unionist Party (nir) 8
13 Sinn Fein (nir) 3
14 Social Democratic and Labour Party (nir) 7
15 Alliance Party (nir) 5
16 Progressive Unionist Party (nir) 0
17 United Kingdom Unionist Party (nir) 2
18 Womens Coalition (nir) 1
19 United Unionist Assembly Party (nir) 0
20 Northern Ireland Unionist Party (nir) 0
21 Workers Party (nir) 0
22 Other (nir) 0
66 Not applicable 639
77 Refusal 58
88 Don't know 26
99 No answer 0
Sysmiss 40307
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1329 41030

Valid range from 1 to 22

prtvtgr Party voted for in last national election, Greece

B14GR. Which party did you vote for in that election? (Greece)

Value 41523 Frequency
1 PASOK (Panhellenic Socialist Movement) 678
2 ND (New Democracy) 528
3 KKE (Communist party) 73
4 SYN (Left Wing Coalition) 34
5 DIKKI (Democratic Social Movement) 11
6 Other parties 53
66 Not applicable 427
77 Refusal 747
88 Don't know 15
99 No answer 0
Sysmiss 39793
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1377 40982

Valid range from 1 to 6

prtvthu Party voted for in last national election, Hungary

B14HU. Which party did you vote for in that election? (Hungary)

Value 42522 Frequency
1 Centrum 16
2 Fidesz-MPP-MDF 466
3 FKGP 9
4 MIÉP 16
5 MSZP 581
6 Munkáspárt 10
7 SZDSZ 49
8 None of them 2
66 Not applicable 359
77 Refusal 164
88 Don't know 11
99 No answer 2
Sysmiss 40674
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1149 41210

Valid range from 1 to 8

prtvtie Party voted for in last national election, Ireland

B14IE. Which party did you vote for in that election? (Ireland)

Value 43521 Frequency
1 Fianna Fail 700
2 Fine Gael 293
3 Labour 165
4 Progressive Democrats 49
5 Green Party 53
6 Sinn Fein 58
7 Independent 89
8 Other 16
66 Not applicable 468
77 Refusal 90
88 Don't know 49
99 No answer 16
Sysmiss 40313
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1423 40936

Valid range from 1 to 8

prtvtil Party voted for in last national election, Israel

B14IL. Which party did you vote for in that election? (Israel)

Value 44520 Frequency
1 Israel ahat 431
2 Likud 554
3 Shase 68
4 Meretz 116
5 Mafdal 52
6 Yahadut-hatora, Agudat-Isarel, Degel-hatora 33
7 Am ehad 7
8 Shinuy 53
9 Haehud haleumi 29
10 The center party 17
11 Israel baliya 41
12 Israel byteno 23
14 Hadereh hashlishit 2
15 Pnina Rozenblum 5
16 Tzomet 2
17 Gimlaim 1
31 Hadash 68
32 Balad 34
33 Hatnua Harabit Hameauhedet 31
34 Haravi Hahadash 1
35 Other party 25
36 White Ballot 8
66 Not applicable 693
77 Refusal 165
88 Don't know 27
99 No answer 13
Sysmiss 39860
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1601 40758

Valid range from 1 to 36

prtvtit Party voted for in last national election, Italy

B14IT. Which party did you vote for in that election? (Italy)

Value 45519 Frequency
1 Democratici di Sinistra 167
2 La Margherita 76
3 Comunisti Italiani 9
4 Verdi e Sdi (Girasole) 16
6 SVP Südtirol Vokspartei 0
7 Rifondazione Comunista 35
8 Forza Italia 174
9 Alleanza Nazionale 65
10 CCD-CDU (Biancofiore) 15
11 Lega Nord 11
12 Nuovo PSI 6
13 Lista Di Pietro 5
14 Democrazia Europea 4
15 Pannella-Bonino 8
16 Fiamma Tricolore 2
17 altro 2
66 Not applicable 177
70 ha votato solo al maggioritario 16
77 Refusal 400
88 Don t know 19
99 No answer 0
Sysmiss 41152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
595 41764

Valid range from 1 to 17

prtvtlu Party voted for in last national election, Luxembourg

B14LU. Which party did you vote for in that election? (Luxembourg)

Value 46518 Frequency
1 Parti Chrétien Social (PCS) 234
2 Parti Socialiste Ouvrier Luxembourgeois (PSOL) 158
3 Parti Démocrate (PD) 89
4 Les Verts 40
5 La Gauche 10
6 Comité d'Action pour la Démocracie et la Justice Sociale 22
7 Other 17
66 Not applicable 705
77 Refusal 157
88 Don't know 109
99 No answer 11
Sysmiss 40807
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
570 41789

Valid range from 1 to 7

prtvtnl Party voted for in last national election, Netherlands

B14NL. Which party did you vote for in that election? (Netherlands)

Value 47517 Frequency
1 Christian Democratic Party 571
2 Labour Party 334
3 Party for Freedom and Democracy 277
4 List Pim Fortuyn 261
5 Democrats `66 109
6 Green Left 146
7 Socialist Party 129
8 Christian Union 45
9 Liveable Netherlands 28
10 Social Reformed Party 19
11 Other 7
66 Not applicable 401
77 Refusal 19
88 Don`t know 18
99 No answer 0
Sysmiss 39995
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1926 40433

Valid range from 1 to 11

prtvtno Party voted for in last national election, Norway

B14NO. Which party did you vote for in that election? (Norway)

Value 48516 Frequency
1 Red Electoral Alliance (RV) 14
2 Socialist left party (SV) 202
3 Labour Party (A) 378
4 Liberal Party (V) 58
5 Christian Democratic Party (Krf) 209
6 Centre Party (Sp) 93
7 Conservative Party (H) 330
8 Progress Party (FrP) 249
9 Coast Party (KYST) 12
10 Other 20
66 Not applicable 388
77 Refusal 59
88 Don't know 24
99 No answer 0
Sysmiss 40323
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1565 40794

Valid range from 1 to 10

prtvtpl Party voted for in last national election, Poland

B14PL. Which party did you vote for in that election? (Poland)

Value 49515 Frequency
1 Sojusz Lewicy Demokratycznej/Unia Pracy 505
2 Akcja Wyborcza Solidarnosc Prawicy 91
3 Unia Wolnosci 63
4 Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 88
5 Prawo i Sprawiedliwosc 59
6 Polskie Stronnictwo Ludowe 109
7 Platforma Obywatelska 84
8 Alternatywa Ruch Spoleczny 1
9 Polska Wspolnota Narodowa 0
10 Liga Polskich Rodzin 53
11 Mniejszosc Niemiecka 2
12 Polska Unia Gospodarcza 0
13 Polska Partia Socjalistyczna 1
14 Niemiecka Mniejszosc Gornego Slaska 0
66 Not applicable 809
77 Refusal 48
88 Don't know 197
99 No answer 0
Sysmiss 40249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1056 41303

Valid range from 1 to 14

prtvtpt Party voted for in last national election, Portugal

B14PT. Which party did you vote for in that election? (Portugal)

Value 50514 Frequency
1 B.E. - Bloco de Esquerda 32
2 CDS/PP - Centro Democrático Social / Partido Popular 34
3 MPT - Movimento Partido da Terra 3
4 P.H. - Partido Humanista 0
5 PCP/PEV - Partido Comunista Português Partido Ecolo 57
6 PCTP/MRPP - Partido Comunista dos Trabalhadores Po 1
7 PNR - Partido Nacional Renovador 0
8 POUS - Partido Operário de Unidade Socialista 0
9 PPM - Partido Popular Monárquico 0
10 PS - Partido Socialista 324
11 PSD - Partido Social Democrata 302
12 Other 1
13 Blank vote 27
66 Not applicable 466
77 Refusal 147
88 Don't know 19
99 No answer 98
Sysmiss 40848
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
781 41578

Valid range from 1 to 13

prtvtse Party voted for in last national election, Sweden

B14SE. Which party did you vote for in that election? (Sweden)

Value 51513 Frequency
1 Centre party 93
2 Liberals 224
3 Christian democrats 131
4 Green party 65
5 Conservative 232
6 Social democrats 611
7 Left 144
8 Other 23
66 Not applicable 372
77 Refusal 93
88 Don't know 11
99 No answer 0
Sysmiss 40360
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1523 40836

Valid range from 1 to 8

prtvtsi Party voted for in last national election, Slovenia

B14SI. Which party did you vote for in that election? (Slovenia)

Value 52512 Frequency
1 Democratic Party of Pensioners of Slovenia (DESUS) 25
2 Liberal Democracy of Slovenia (LDS) 403
3 Slovene People's Party (SLS) 109
4 Slovene National Party (SNS) 23
5 Social Democratic Party of Slovenia (SDS) 111
6 New Slovenia - Christian People's Party (NSi) 55
7 United List of Social Democrats (ZLSD) 65
8 Slovene Youth Party (SMS) 28
9 Other 12
66 Not applicable 385
77 Refusal 93
88 Don't know 205
99 No answer 5
Sysmiss 40840
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
831 41528

Valid range from 1 to 9

contplt Contacted politician or government official last 12 months

B15-24. There are different ways of trying to improve things in country or help prevent things from going wrong. During the last 12 months, have you done any of the following? Firstly ... Contacted a politician, government or local government official

Value 53511 Frequency
1 Yes 6817
2 No 35339
7 Refusal 40
8 Don't know 96
9 No answer 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42156 203

Valid range from 1 to 2

wrkprty Worked in political party or action group last 12 months

B15-24. There are different ways of trying to improve things in country or help prevent things from going wrong. During the last 12 months, have you done any of the following? Firstly ... Worked in a political party or action group

Value 54510 Frequency
1 Yes 2049
2 No 40115
7 Refusal 34
8 Don't know 76
9 No answer 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42164 195

Valid range from 1 to 2

wrkorg Worked in another organisation or association last 12 months

B15-24. There are different ways of trying to improve things in country or help prevent things from going wrong. During the last 12 months, have you done any of the following? Firstly ... Worked in another organisation or association

Value 55509 Frequency
1 Yes 6291
2 No 35822
7 Refusal 39
8 Don't know 99
9 No answer 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42113 246

Valid range from 1 to 2

badge Worn or displayed campaign badge/sticker last 12 months

B15-24. There are different ways of trying to improve things in country or help prevent things from going wrong. During the last 12 months, have you done any of the following? Firstly ... Worn or displayed a campaign badge/sticker

Value 56508 Frequency
1 Yes 3349
2 No 38747
7 Refusal 44
8 Don't know 109
9 No answer 110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42096 263

Valid range from 1 to 2

sgnptit Signed petition last 12 months

B15-24. There are different ways of trying to improve things in country or help prevent things from going wrong. During the last 12 months, have you done any of the following? Firstly ... Signed a petition

Value 57507 Frequency
1 Yes 10095
2 No 31934
7 Refusal 37
8 Don't know 197
9 No answer 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42029 330

Valid range from 1 to 2

pbldmn Taken part in lawful public demonstration last 12 months

B15-24. There are different ways of trying to improve things in country or help prevent things from going wrong. During the last 12 months, have you done any of the following? Firstly ... Taken part in a lawful public demonstration

Value 58506 Frequency
1 Yes 3230
2 No 38874
7 Refusal 39
8 Don't know 99
9 No answer 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42104 255

Valid range from 1 to 2

bctprd Boycotted certain products last 12 months

B15-24. There are different ways of trying to improve things in country or help prevent things from going wrong. During the last 12 months, have you done any of the following? Firstly ... Boycotted certain products

Value 59505 Frequency
1 Yes 6941
2 No 35060
7 Refusal 52
8 Don't know 191
9 No answer 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42001 358

Valid range from 1 to 2

bghtprd Bought product for political/ethical/environment reason last 12 months

B15-24. There are different ways of trying to improve things in country or help prevent things from going wrong. During the last 12 months, have you done any of the following? Firstly ... Deliberately bought certain products for political, ethical or environmental reasons

Value 60504 Frequency
1 Yes 11038
2 No 30976
7 Refusal 53
8 Don't know 179
9 No answer 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42014 345

Valid range from 1 to 2

dntmny Donated money to political organisation or group last 12 months

B15-24. There are different ways of trying to improve things in country or help prevent things from going wrong. During the last 12 months, have you done any of the following? Firstly ... Donated money to a political organisation or group

Value 61503 Frequency
1 Yes 3579
2 No 38508
7 Refusal 41
8 Don't know 122
9 No answer 109
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42087 272

Valid range from 1 to 2

ilglpst Participated illegal protest activities last 12 months

B15-24. There are different ways of trying to improve things in country or help prevent things from going wrong. During the last 12 months, have you done any of the following? Firstly ... Participated in illegal protest activities

Value 62502 Frequency
1 Yes 502
2 No 41586
7 Refusal 44
8 Don't know 119
9 No answer 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42088 271

Valid range from 1 to 2

clsprty Feel closer to a particular party than all other parties

B25a. Is there a particular political party you feel closer to than all the other parties?

Value 63501 Frequency
1 Yes 21670
2 No 19687
7 Refusal 64
8 Don't know 855
9 No answer 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
41357 1002

Valid range from 1 to 2

prtclat Which party feel closer to, Austria

B25bAT. Which one? (Austria)

Value 64500 Frequency
1 SPÖ 374
2 ÖVP 328
3 FPÖ 59
4 Grüne 223
5 LIF 8
6 andere 7
66 Not applicable 1075
77 Refusal 176
88 Don't know 7
99 No answer 0
Sysmiss 40102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
999 41360

Valid range from 1 to 6

prtclbe Which party feel closer to, Belgium

B25bBE. Which one? (Belgium)

Value 65499 Frequency
1 Agalev 74
2 CVP 134
3 SP 105
4 PNPB 13
5 VLD 115
6 VU-ID 6
7 PVDA-AE 5
8 Vlaams Blok 58
9 VIVANT 2
11 ECOLO 61
12 PSC 44
13 PRL-FDF 108
14 PS 66
15 FRONT NATIONAL 3
16 PTB-UA 11
17 OTHER 0
66 Not applicable 1004
77 Refusal 53
88 Don't know 6
99 No answer 31
Sysmiss 40460
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 41554

Valid range from 1 to 17

prtclch Which party feel closer to, Switzerland

B25bCH. Which one? (Switzerland)

Value 66498 Frequency
1 Radicals 187
2 Christian-democrats 97
3 Social-democrats 365
4 Swiss People's Party 208
5 Liberal Party 36
6 Alliance of the Independents 4
7 Evangelical People's Party 20
8 Christian-Social Party 7
9 Swiss Labour Party 13
10 Green Party 73
11 Swiss Democrats 0
12 Federal Democratic Union 7
13 Freiheits-Partei 1
14 Women's Parties 4
15 Lega dei Ticinesi 2
16 Others 13
66 Not applicable 982
77 Refusal 15
88 Don't know 6
99 No answer 0
Sysmiss 40319
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1037 41322

Valid range from 1 to 16

prtclcz Which party feel closer to, Czech Republic

B25bCZ. Which one? (Czech Republic)

Value 67497 Frequency
1 CSSD Cz.Social Democratic P. 192
2 ODA Civic Democratic Alliance 3
3 Nadeje (Hope) 0
4 RMS Republicans of Miroslav Sladek 2
5 CSNS Cz.National Social P. 3
6 SV-SOS P.of Countryside-Assoc.Civic Forces 1
7 Association of Independents 22
8 ODS Civic Democratic P. 167
9 KSCM Communist P.of Bohemia and Moravia 78
10 KDU-CSL Christian Democratic P. 62
11 US Freedom Union 34
12 SZJ P.for Life Securities 3
13 PB Right Block 1
14 SZ P.of Greens 19
15 Other 4
66 Not applicable 738
77 Refusal 29
88 Don't know 0
99 No answer 2
Sysmiss 40999
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
591 41768

Valid range from 1 to 15

prtclde Which party feel closer to, Germany

B25bDE. Which one? (Germany)

Value 68496 Frequency
1 SPD 382
2 CDU/CSU 486
3 Bündnis 90/Die Grünen 173
4 FDP 53
5 PDS 107
6 Republikaner 9
7 Andere Partei 17
66 Not applicable 1612
77 Refusal 78
88 Don’t know 2
99 No answer 0
Sysmiss 39440
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1227 41132

Valid range from 1 to 7

prtcldk Which party feel closer to, Denmark

B25bDK. Which one? (Denmark)

Value 69495 Frequency
1 Socialdemokratiet 342
2 Det Radikale Venstre 59
3 Det Konservative Folkeparti 65
4 Centrum-Demokraterne 7
5 Socialistisk Folkeparti 102
6 Dansk Folkeparti 47
7 Kristeligt Folkeparti 21
8 Venstre 271
9 Fremskridtspartiet 1
10 Enhedslisten 27
11 Other 4
66 Not applicable 510
77 Refusal 38
88 Don't know 5
99 No answer 7
Sysmiss 40853
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
946 41413

Valid range from 1 to 11

prtcles Which party feel closer to, Spain

B25bES. Which one? (Spain)

Value 70494 Frequency
1 Partido Popular (PP) 263
2 Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 331
3 Izquierda Unida (IU) 45
4 Convergència i Unió (CiU) 38
5 Esquerra Repubicana de Catalunya (ERC) 12
6 Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) 5
7 Partido Nacionalista Vasco (PNV) 8
8 Eusko Alkartasuna (EA) 1
9 Bloque Nacionalista Galego (BNG) 5
10 Coalición Canaria (CC) 5
11 Partido Andalucista (PA) 6
12 Chunta Aragonesista (CHA) 3
68 Other 18
66 Not applicable 879
77 Refusal 108
88 Don't know 2
99 No answer 0
Sysmiss 40630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
740 41619

Valid range from 1 to 68

prtclfi Which party feel closer to, Finland

B25bFI. Which one? (Finland)

Value 71493 Frequency
1 The National Coalition Party 176
2 The Swedish People´s Party (SPP) 54
3 Liberals, (The liberal party of Finland) 4
4 The Centre Party 244
5 True Finns 3
6 Christian Democrats 37
7 League for Free Finland 0
8 The Green League 143
9 Finnish Social Democratic Party 261
10 The Left Alliance 71
11 Communist Party of Finland 3
12 The Communist Workers' Party of Finland 1
13 Natural law party 2
14 Other 9
66 Not applicable 918
77 Refusal 46
88 Don't know 28
99 No answer 0
Sysmiss 40359
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1008 41351

Valid range from 1 to 14

prtclfr Which party feel closer to, France

B25bFR. Which one? (France)

Value 72492 Frequency
1 CPNT (Chasse, Pêche, Nature et Traditions) 6
2 DL (Démocratie Libérale) 5
3 FN (Front National) 33
4 LCR (ligue communiste révolutionnaire) 10
5 LO (Lutte ouvrière) 9
6 MDC (Mouvement des citoyens) 2
7 MNR (Mouvement National Républicain) 7
8 MPF (Mouvement pour la France) 4
9 PC (Parti communiste) 32
10 PS (Parti Socialiste) 278
11 RPF (Rassemblement du Peuple Français) 16
12 UMP (Union de la Majorité Présidentielle) 162
13 UDF (Union pour la Démocratie Française) 60
14 Les Verts 51
15 Autres mouvements écologistes 11
16 Autre 6
66 Not applicable 756
77 Refusal 52
88 Don't know 3
99 No answer 0
Sysmiss 40856
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
692 41667

Valid range from 1 to 16

prtclgb Which party feel closer to, United Kingdom

B25bGB. Which one? (United Kingdom)

Value 73491 Frequency
1 Conservative 280
2 Labour 472
3 Liberal Democrat 162
4 Scottish National Party 22
5 Plaid Cymru 8
6 Green Party 26
7 Other 16
11 Ulster Unionist Party (nir) 8
12 Democratic Unionist Party (nir) 11
13 Sinn Fein (nir) 4
14 Social Democratic and Labour Party (nir) 1
15 Alliance Party (nir) 2
16 Progressive Unionist Party (nir) 0
17 United Kingdom Unionist Party (nir) 0
18 Womens Coalition (nir) 0
19 United Unionist Assembly Party (nir) 0
20 Northern Ireland Unionist Party (nir) 0
21 Workers Party (nir) 0
22 Other (nir) 2
66 Not applicable 1016
77 Refusal 18
88 Don't know 4
99 No answer 0
Sysmiss 40307
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1014 41345

Valid range from 1 to 22

prtclgr Which party feel closer to, Greece

B25bGR. Which one? (Greece)

Value 74490 Frequency
1 PASOK (Panhellenic Socialist Movement) 534
2 ND (New Democracy) 480
3 KKE (Communist party) 86
4 SYN (Left Wing Coalition) 40
5 DIKKI (Democratic Social Movement) 9
6 Other parties 19
66 Not applicable 1117
77 Refusal 280
88 Don't know 1
99 No answer 0
Sysmiss 39793
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1168 41191

Valid range from 1 to 6

prtclhu Which party feel closer to, Hungary

B25bHU. Which one? (Hungary)

Value 75489 Frequency
1 Centrum 8
2 Fidesz-MPP 352
3 FKGP 6
4 MDF 17
5 MIÉP 12
6 MSZP 461
7 Munkáspárt 12
8 SZDSZ 49
9 other 3
66 Not applicable 685
77 Refusal 69
88 Don't know 2
99 No answer 9
Sysmiss 40674
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
920 41439

Valid range from 1 to 9

prtclie Which party feel closer to, Ireland

B25bIE. Which one? (Ireland)

Value 76488 Frequency
1 Fianna Fail 438
2 Fine Gael 202
3 Labour 124
4 Progressive Democrats 32
5 Green Party 58
6 Sinn Fein 37
7 Other 11
66 Not applicable 1103
77 Refusal 23
88 Don't know 1
99 No answer 17
Sysmiss 40313
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 41457

Valid range from 1 to 7

prtclil Which party feel closer to, Israel

B25bIL. Which one? (Israel)

Value 77487 Frequency
1 Israel ahat 227
2 Likud 444
3 Shase 57
4 Meretz 126
5 Mafdal 48
6 Yahadut-hatora, Agudat-Isarel, Degel-hatora 36
7 Am ehad 8
8 Shinuy 95
9 Haehud haleumi 38
10 The center party 2
11 Israel baliya 30
12 Israel byteno 27
14 Hadereh hashlishit 1
15 Pnina Rozenblum 1
16 Tzomet 2
17 Gimlaim 0
31 Hadash 64
32 Balad 38
33 Hatnua Harabit Hameauhedet 20
34 Haravi Hahadash 0
35 Other party 24
36 White Ballot 0
66 Not applicable 1118
77 Refusal 71
88 Don't know 2
99 No answer 20
Sysmiss 39860
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1288 41071

Valid range from 1 to 36

prtclit Which party feel closer to, Italy

B25bIT. Which one? (Italy)

Value 78486 Frequency
1 Democratici di Sinistra 120
2 La Margherita 43
3 Comunisti Italiani 6
4 Verdi 12
5 SDI 2
6 SVP (Südtirol Volksp 0
7 Rifondazione Comunis 36
8 Forza Italia 88
9 Alleanza Nazionale 56
10 CCD-CDU 12
11 Lega Nord 8
12 Nuovo PSI 5
13 Lista di Pietro 1
14 Democrazia Europea 1
15 Pannella-Bonino 8
16 Fiamma Tricolore 1
17 Altro (SPECIFICARE) 8
66 Not applicable 702
77 Refusal 89
88 Don t know 9
99 No answer 0
Sysmiss 41152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
407 41952

Valid range from 1 to 17

prtcllu Which party feel closer to, Luxembourg

B25bLU. Which one? (Luxembourg)

Value 79485 Frequency
1 Parti Chrétien Social (PCS) 186
2 Parti Socialiste Ouvrier Luxembourgeois (PSOL) 164
3 Parti Démocrate (PD) 83
4 Les Verts 64
5 La Gauche 15
6 Comité d'Action pour la Démocracie et la Justice Sociale 22
7 Other 3
66 Not applicable 948
77 Refusal 49
88 Don't know 5
99 No answer 13
Sysmiss 40807
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
537 41822

Valid range from 1 to 7

prtclnl Which party feel closer to, Netherlands

B25bNL. Which one? (Netherlands)

Value 80484 Frequency
1 Christian Democratic Party 406
2 Labour Party 276
3 Party for Freedom and Democracy 223
4 List Pim Fortuyn 97
5 Democrats `66 51
6 Green Left 105
7 Socialist Party 130
8 Christian Union 43
9 Liveable Netherlands 3
10 Social Reformed Party 17
11 Other 14
66 Not applicable 986
77 Refusal 8
88 Don`t know 5
99 No answer 0
Sysmiss 39995
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1365 40994

Valid range from 1 to 11

prtclno Which party feel closer to, Norway

B25bNO. Which one? (Norway)

Value 81483 Frequency
1 Red Electoral Alliance (RV) 14
2 Socialist left party (SV) 175
3 Labour Party (A) 313
4 Liberal Party (V) 26
5 Christian Democratic Party (Krf) 117
6 Centre Party (Sp) 66
7 Conservative Party (H) 207
8 Progress Party (FrP) 248
9 Coast Party (KYST) 2
10 Other 13
66 Not applicable 823
77 Refusal 27
88 Don't know 5
99 No answer 0
Sysmiss 40323
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1181 41178

Valid range from 1 to 10

prtclpl Which party feel closer to, Poland

B25bPL. Which one? (Poland)

Value 82482 Frequency
1 Alternatywa Partia Pracy 0
2 Konfederacja 0
3 Krajowa Partia Emerytow i Rencistow 3
4 Liga Polskich Rodzin 49
5 Partia Ludowo-Demokratyczna 1
6 Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej 55
7 Polska Partia Socjalistyczna-PPS 3
8 Polska Unia Gospodarcza 0
9 Polska Wspolnota Narodowa 0
10 Polskie Stronnictwo Ludowe-PSL 56
11 Prawo i Sprawiedliwosc 57
12 Ruch Spoleczny 0
13 Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej 83
14 Sojusz Lewicy Demokratycznej-SLD 216
15 Stronnictwo Demokratyczne-SD 0
16 Stronnictwo Konserwatywno-Ludowe-Ruch Nowej Polski 2
17 Unia Polityki Realnej-UPR 7
18 Unia Pracy-UP 11
19 Unia Wolnosci-UW 29
20 Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe-ZChN 5
21 Other 11
66 Not applicable 1510
77 Refusal 6
88 Don't know 6
99 No answer 0
Sysmiss 40249
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
588 41771

Valid range from 1 to 21

prtclpt Which party feel closer to, Portugal

B25bPT. Which one? (Portugal)

Value 83481 Frequency
1 B.E. - Bloco de Esquerda 43
2 CDS/PP - Centro Democrático Social / Partido Popular 31
3 MPT - Movimento Partido da Terra 0
4 P.H. - Partido Humanista 1
5 PCP/PEV - Partido Comunista Português Partido Ecolo 68
6 PCTP/MRPP - Partido Comunista dos Trabalhadores Po 2
7 PNR - Partido Nacional Renovador 0
8 POUS - Partido Operário de Unidade Socialista 0
9 PPM - Partido Popular Monárquico 0
10 PS - Partido Socialista 368
11 PSD - Partido Social Democrata 318
12 Other 1
66 Not applicable 507
77 Refusal 89
88 Don't know 5
99 No answer 78
Sysmiss 40848
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 41527

Valid range from 1 to 12

prtclse Which party feel closer to, Sweden

B25bSE. Which one? (Sweden)

Value 84480 Frequency
1 Centre party 81
2 Liberals 152
3 Christian democrats 100
4 Green party 74
5 Conservative 190
6 Social democrats 560
7 Left 130
8 Other 19
66 Not applicable 651
77 Refusal 37
88 Don't know 5
99 No answer 0
Sysmiss 40360
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1306 41053

Valid range from 1 to 8

prtclsi Which party feel closer to, Slovenia

B25bSI. Which one? (Slovenia)

Value 85479 Frequency
1 Democratic Party of Pensioners of Slovenia (DESUS) 27
2 Liberal Democracy of Slovenia (LDS) 170
3 Slovene People's Party (SLS) 43
4 Slovene National Party (SNS) 29
5 Social Democratic Party of Slovenia (SDS) 84
6 New Slovenia - Christian People's Party (NSi) 55
7 United List of Social Democrats (ZLSD) 55
8 Slovene Youth Party (SMS) 18
9 Other 5
66 Not applicable 966
77 Refusal 31
88 Don't know 12
99 No answer 24
Sysmiss 40840
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
486 41873

Valid range from 1 to 9

prtdgcl How close to party

B25c. How close do you feel to this party? Do you feel that you are ...

Value 86478 Frequency
1 Very close 2495
2 Quite close 12380
3 Not close 4260
4 Not at all close 514
6 Not applicable 22102
7 Refusal 13
8 Don't know 193
9 No answer 402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19649 22710

Valid range from 1 to 4

mmbprty Member of political party

B26. Are you a member of any political party?

Value 87477 Frequency
1 Yes 2448
2 No 39722
7 Refusal 23
8 Don't know 104
9 No answer 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42170 189

Valid range from 1 to 2

prtmbat Member of which party, Austria

B27AT. Which one? (Austria)

Value 88476 Frequency
1 SPÖ 128
2 ÖVP 112
3 FPÖ 8
4 Grüne 7
5 LIF 1
6 andere 3
66 Not applicable 1968
77 Refusal 27
88 Don't know 3
99 No answer 0
Sysmiss 40102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
259 42100

Valid range from 1 to 6

prtmbbe Member of which party, Belgium

B27BE. Which one? (Belgium)

Value 89475 Frequency
1 Agalev 2
2 CVP 33
3 SP 22
4 PNPB 7
5 VLD 22
6 VU-ID 0
7 PVDA-AE 1
8 Vlaams Blok 5
9 VIVANT 0
11 ECOLO 2
12 PSC 7
13 PRL-FDF 12
14 PS 7
15 FRONT NATIONAL 0
16 PTB-UA 2
17 OTHER 0
66 Not applicable 1757
77 Refusal 8
88 Don't know 0
99 No answer 12
Sysmiss 40460
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
122 42237

Valid range from 1 to 17

prtmbch Member of which party, Switzerland

B27CH. Which one? (Switzerland)

Value 90474 Frequency
1 Radicals 54
2 Christian-democrats 31
3 Social-democrats 32
4 Swiss People's Party 34
5 Liberal Party 11
6 Alliance of the Independents 0
7 Evangelical People's Party 1
8 Christian-Social Party 0
9 Swiss Labour Party 0
10 Green Party 3
11 Swiss Democrats 0
12 Federal Democratic Union 0
13 Freiheits-Partei 0
14 Women's Parties 0
15 Lega dei Ticinesi 0
16 Others 5
66 Not applicable 1866
77 Refusal 3
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 40319
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
171 42188

Valid range from 1 to 16

prtmbcz Member of which party, Czech Republic

B27CZ. Which one? (Czech Republic)

Value 91473 Frequency
1 CSSD Cz.Social Democratic P. 8
2 ODA Civic Democratic Alliance 0
3 Nadeje (Hope) 0
4 RMS Republicans of Miroslav Sladek 0
5 CSNS Cz.National Social P. 0
6 SV-SOS P.of Countryside-Assoc.Civic Forces 0
7 Association of Independents 1
8 ODS Civic Democratic P. 9
9 KSCM Communist P.of Bohemia and Moravia 17
10 KDU-CSL Christian Democratic P. 10
11 US Freedom Union 4
12 SZJ P.for Life Securities 0
13 PB Right Block 1
14 SZ P.of Greens 0
15 Other 1
66 Not applicable 1302
77 Refusal 4
88 Don't know 0
99 No answer 3
Sysmiss 40999
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
51 42308

Valid range from 1 to 15

prtmbde Member of which party, Germany

B27DE. Which one? (Germany)

Value 92472 Frequency
1 SPD 36
2 CDU/CSU 36
3 Bündnis 90/Die Grünen 3
4 FDP 2
5 PDS 13
6 Republikaner 1
7 Andere Partei 4
66 Not applicable 2821
77 Refusal 3
88 Don’t know 0
99 No answer 0
Sysmiss 39440
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
95 42264

Valid range from 1 to 7

prtmbdk Member of which party? (Denmark)

B27DK. Which one? (Denmark)

Value 93471 Frequency
1 Socialdemokratiet 30
2 Det Radikale Venstre 3
3 Det Konservative Folkeparti 10
4 Centrum-Demokraterne 0
5 Socialistisk Folkeparti 7
6 Dansk Folkeparti 4
7 Kristeligt Folkeparti 3
8 Venstre 25
9 Fremskridtspartiet 0
10 Enhedslisten 3
11 Other 1
66 Not applicable 1413
77 Refusal 1
88 Don't know 0
99 No answer 6
Sysmiss 40853
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 42273

Valid range from 1 to 11

prtmbes Member of which party, Spain

B27ES. Which one? (Spain)

Value 94470 Frequency
1 Partido Popular (PP) 12
2 Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 16
3 Izquierda Unida (IU) 6
4 Convergència i Unió (CiU) 2
5 Esquerra Repubicana de Catalunya (ERC) 0
6 Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV) 0
7 Partido Nacionalista Vasco (PNV) 2
8 Eusko Alkartasuna (EA) 1
9 Bloque Nacionalista Galego (BNG) 0
10 Coalición Canaria (CC) 2
11 Partido Andalucista (PA) 0
12 Chunta Aragonesista (CHA) 0
68 Other 2
66 Not applicable 1678
77 Refusal 8
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 40630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43 42316

Valid range from 1 to 68

prtmbfi Member of which party, Finland

B27FI. Which one? (Finland)

Value 95469 Frequency
1 The National Coalition Party 14
2 The Swedish People´s Party (SPP) 11
3 Liberals, (The liberal party of Finland) 0
4 The Centre Party 77
5 True Finns 0
6 Christian Democrats 6
7 League for Free Finland 0
8 The Green League 2
9 Finnish Social Democratic Party 23
10 The Left Alliance 5
11 Communist Party of Finland 1
12 The Communist Workers' Party of Finland 0
13 Natural law party 0
14 Other 2
66 Not applicable 1854
77 Refusal 2
88 Don't know 3
99 No answer 0
Sysmiss 40359
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
141 42218

Valid range from 1 to 14

prtmbfr Member of which party, France

B27FR. Which one? (France)

Value 96468 Frequency
1 CPNT (Chasse, Pêche, Nature et Traditions) 0
2 DL (Démocratie Libérale) 0
3 FN (Front National) 0
4 LCR (ligue communiste révolutionnaire) 0
5 LO (Lutte ouvrière) 0
6 MDC (Mouvement des citoyens) 0
7 MNR (Mouvement National Républicain) 0
8 MPF (Mouvement pour la France) 0
9 PC (Parti communiste) 5
10 PS (Parti Socialiste) 6
11 RPF (Rassemblement du Peuple Français) 1
12 UMP (Union de la Majorité Présidentielle) 14
13 UDF (Union pour la Démocratie Française) 3
14 Les Verts 1
15 Autres mouvements écologistes 0
16 Autre 2
66 Not applicable 1468
77 Refusal 3
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 40856
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32 42327

Valid range from 1 to 16

prtmbgb Member of which party, United Kingdom

B27GB. Which one? (United Kingdom)

Value 97467 Frequency
1 Conservative 23
2 Labour 21
3 Liberal Democrat 9
4 Scottish National Party 2
5 Plaid Cymru 1
6 Green Party 1
7 Other 0
11 Ulster Unionist Party (nir) 0
12 Democratic Unionist Party (nir) 0
13 Sinn Fein (nir) 0
14 Social Democratic and Labour Party (nir) 0
15 Alliance Party (nir) 0
16 Progressive Unionist Party (nir) 0
17 United Kingdom Unionist Party (nir) 0
18 Womens Coalition (nir) 0
19 United Unionist Assembly Party (nir) 0
20 Northern Ireland Unionist Party (nir) 0
21 Workers Party (nir) 0
22 Other (nir) 0
66 Not applicable 1992
77 Refusal 3
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 40307
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 42302

Valid range from 1 to 22

prtmbgr Member of which party, Greece

B27GR. Which one? (Greece)

Value 98466 Frequency
1 PASOK (Panhellenic Socialist Movement) 55
2 ND (New Democracy) 55
3 KKE (Communist party) 8
4 SYN (Left Wing Coalition) 0
5 DIKKI (Democratic Social Movement) 0
6 Other parties 0
66 Not applicable 2441
77 Refusal 7
88 Don't know 0
99 No answer 0
Sysmiss 39793
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
118 42241

Valid range from 1 to 6

prtmbhu Member of which party, Hungary

B27HU. Which one? (Hungary)

Value 99465 Frequency
1 Centrum 1
2 Fidesz-MPP 5
3 FKGP 1
4 MDF 4
5 MIÉP 0
6 MSZP 6
7 Munkáspárt 4
8 SZDSZ 1
9 other 1
66 Not applicable 1656
77 Refusal 4
88 Don't know 0
99 No answer 2
Sysmiss 40674
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 42336

Valid range from 1 to 9

prtmbie Member of which party, Ireland

B27IE. Which one? (Ireland)

Value 100464 Frequency
1 Fianna Fail 54
2 Fine Gael 24
3 Labour 16
4 Progressive Democrats 0
5 Green Party 2
6 Sinn Fein 1
7 Other 1
66 Not applicable 1937
77 Refusal 3
88 Don't know 0
99 No answer 8
Sysmiss 40313
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 42261

Valid range from 1 to 7

prtmbil Member of which party, Israel

B27IL. Which one? (Israel)

Value 101463 Frequency
1 Israel ahat 76
2 Likud 102
3 Shase 4
4 Meretz 7
5 Mafdal 7
6 Yahadut-hatora, Agudat-Isarel, Degel-hatora 2
7 Am ehad 3
8 Shinuy 4
9 Haehud haleumi 2
10 The center party 0
11 Israel baliya 4
12 Israel byteno 2
14 Hadereh hashlishit 0
15 Pnina Rozenblum 0
16 Tzomet 0
17 Gimlaim 0
31 Hadash 7
32 Balad 8
33 Hatnua Harabit Hameauhedet 3
34 Haravi Hahadash 0
35 Other party 6
36 White Ballot 0
66 Not applicable 2245
77 Refusal 7
88 Don't know 0
99 No answer 10
Sysmiss 39860
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
237 42122

Valid range from 1 to 36

prtmbit Member of which party, Italy

B27IT. Which one? (Italy)

Value 102462 Frequency
1 Democratici di Sinistra 20
2 La Margherita 3
3 Comunisti Italiani 0
4 Verdi 0
5 SDI 2
6 SVP (Südtirol Volkspartei) 0
7 Rifondazione Comunis 7
8 Forza Italia 7
9 Alleanza Nazionale 5
10 CCD-CDU 1
11 Lega Nord 0
12 Nuovo PSI 0
13 Lista di Pietro 0
14 Democrazia Europea 0
15 Pannella-Bonino 1
16 Fiamma Tricolore 0
17 Altro (SPECIFICARE) 0
66 Not applicable 1157
77 Refusal 4
88 Don t know 0
99 No answer 0
Sysmiss 41152
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46 42313

Valid range from 1 to 17

prtmblu Member of which party, Luxembourg

B27LU. Which one? (Luxembourg)

Value 103461 Frequency
1 Parti Chrétien Social (PCS) 48
2 Parti Socialiste Ouvrier Luxembourgeois (PSOL) 33
3 Parti Démocrate (PD) 25
4 Les Verts 3
5 La Gauche 3
6 Comité d'Action pour la Démocracie et la Justice Sociale 2
7 Other 5
66 Not applicable 1417
77 Refusal 8
88 Don't know 1
99 No answer 7
Sysmiss 40807
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
119 42240

Valid range from 1 to 7

prtmbnl Member of which party, Netherlands