Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018

Basic Study Information

ADP - IDNo: TKSS18
Main author(s):
 • Verovšek, Špela
 • Juvančič, Matevž
 • Zbašnik-Senegačnik Martina
 • Petrovčič, Simon
 • Kilar, Vojko
 • Sendi, Richard
 • Kerbler, Boštjan
 • Nikšič, Matej
 • Mušič, Barbara
 • Zupančič, Tadeja
Data file producer:
FA - Fakulteta za arhitekturo, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2018)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

J5-7295 (ARRS1)

Study Content

Keywords ADP: kakovost sosesk, trajnost sosesk, zadovoljstvo prebivalcev sosesk, aktivnost prebivalcev sosesk, navade prebivalcev sosesk, model vrednotenja sosesk

Keywords ELSST:
SOSESKA

Topic Classification CESSDA
BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA
BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA - Bivalne razmere
Topic Classification CERIF
Načrtovanje mest in podeželja
Topic Classification ADP
OPREMLJENOST - JAVNE ODPRTE POVRŠINE - STORITVE
MOBILNOST - PREVOZ
KAKOVOST - ODNOSI- SODELOVANJE - PRIPADNOST
POTI - PARKIRANJE - PROMET
EKOLOŠKI - OKOLJSKI VIDIKI
UPORABA NAPREDNIH TEHNOLOGIJ
DEMOGRAFSKI SKLOP


Abstract:

Anketna raziskava v štirih slovenskih soseskah je bila izvedena kot pilotni del projekta, nosilka katerega je Dr. Tadeja Zupančič, z naslovom »Sistemska podpora odločanju pri urbani prenovi slovenskih naselij z vidika uravnoteženja energetske učinkovitosti in upravljanja z lokalnimi viri v soseskah«. Raziskovalni projekt predlaga vzpostavitev podatkovno-osnovanega sistema za podporo odločanju pri modularni urbani prenovi slovenskih naselij na ravni sosesk z vidika njihove trajnostne učinkovitosti. Anketa je bila zasnovana v skladu z dvema ciljema in sicer: 1) pridobiti nekatere manjkajoče podatke o učinkovitosti in trajnosti pilotnih sosesk in 2) ugotoviti stopnjo odzivnosti prebivalcev sosesk, težave pri pridobivanju podatkov na tak način in pretres možnosti za sistemsko vključitev tako pridobljenih podatkov v predhodno osnovan model vrednotenja sosesk. Glavni problemi, ki so obravnavani v anketi, in s katerimi se obračamo na prebivalce izbranih sosesk so: zadovoljstvo z javnimi odprtimi prostori in opremljenostjo ter zadovoljstvo s prometno infrastrukturo, navade prebivalcev v zvezi z uporabo javnih odprtih površin, navade povezane z dnevnimi potovanji in uporabo prometnih sredstev, navade povezane s uporabo virov (energija, voda, čas…), stopnja pripadnosti in odnos prebivalstva do lokalnega okolja, aktivnost skupnosti in uporaba naprednih tehnologij.

Methodology


Collection date: 6. februar 2018 - 7. april 2018
Date of production: 2018
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Kranj, Komen, Kamnik

Unit of analysis:

Geografska enota

Universe:

Posamezniki starejši od 15 let.

Excluded:

Otroci in mladostniki vključeni v osnovnošolsko izobraževanje.

Data collected by:

Fakulteta za arhitekturo

Sampling procedure:

Verjetnostno: stratificirano: proporcionalno

Vzorčenje je opravil Statistični urad RS. Vzorec je zajel 40 % naključnih enot ciljne populacije vsake soseske, pri čemer je bila vzorčna populacija vzorčena na podlagi domačih naslovov. Vloga za pridobitev vzorca in naslovov ciljne populacije je bila odobrena s strani Komisije za varstvo podatkov na SURS.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: papirnati

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: TKSS18 - Trajnost in kakovost slovenskih sosesk, 2018 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 170
 • number of units: 312

Version: december 2018

Additional information:

Geografsko območje respondentov opredeljujeta dve ekvivalentni spremenljivki Q45 (Kraj bivanja) in Q51 (Koda kraja), pri čemer je v podatkovni datoteki ohranjena le spremenljivka Q51, ki pokriva večje število odgovorov. - The geographical area of the respondents is identified by two equivalent variables Q45 (Place of residence) and Q51 (Code of residence), with only the variable Q51, which covers a larger number of responses, preserved in the data file.

Variable list

status Status

Status ankete

Value 13 Frequency
5 delno izpolnjena anketa 7
6 koncana anketa 305
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
312 0

Valid range from 5 to 6

itime Datum

Datum

Value 22 Frequency
03.04.2018 54
04.04.2018 75
05.03.2018 1
06.02.2018 2
06.04.2018 52
07.04.2018 39
13.02.2018 1
14.02.2018 10
15.02.2018 15
16.02.2018 5
17.02.2018 3
18.02.2018 1
19.02.2018 2
20.02.2018 1
22.02.2018 2
23.02.2018 2
24.02.2018 1
26.02.2018 1
27.02.2018 1
27.03.2018 1
28.03.2018 17
30.03.2018 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
312 0

Q51 Koda kraja

Koda kraja

Value 31 Frequency
1 Ko1 - Komen 1 49
2 Kr1 - Kranj 1 164
3 K1 - Kamnik 1 43
4 K2 - Kamnik 2 55
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
311 1

Valid range from 1 to 4

status Status

Status ankete

Value 1170 Frequency
5 delno izpolnjena anketa 7
6 koncana anketa 305
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
312 0

Valid range from 5 to 6

itime Datum

Datum

Value 2169 Frequency
03.04.2018 54
04.04.2018 75
05.03.2018 1
06.02.2018 2
06.04.2018 52
07.04.2018 39
13.02.2018 1
14.02.2018 10
15.02.2018 15
16.02.2018 5
17.02.2018 3
18.02.2018 1
19.02.2018 2
20.02.2018 1
22.02.2018 2
23.02.2018 2
24.02.2018 1
26.02.2018 1
27.02.2018 1
27.03.2018 1
28.03.2018 17
30.03.2018 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
312 0

Q51 Koda kraja

Koda kraja

Value 3168 Frequency
1 Ko1 - Komen 1 49
2 Kr1 - Kranj 1 164
3 K1 - Kamnik 1 43
4 K2 - Kamnik 2 55
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
311 1

Valid range from 1 to 4

Q1a Urejenost javnih zelenih in drugih odprtih površin (čistost, vzdrževanost poti, urejenost zelenja, zadostnost in dobro stanje opreme: klopi, smetnjaki, luči…) Prosimo, označite na lestvici od 1-5, kako ste v vaši soseski zadovoljni z naslednjimi postavkami v spodnji tabeli 1=zelo nezadovoljen 5=zelo zadovoljen.

Urejenost javnih zelenih in drugih odprtih površin (čistost, vzdrževanost poti, urejenost zelenja, zadostnost in dobro stanje opreme kot so klopi, smetnjaki, luči…):

Value 4167 Frequency
1 zelo nezadovoljen 6
2 nezadovoljen 35
3 povprečno zadovoljen 98
4 zadovoljen 124
5 zelo zadovoljen 28
-100 Takih površin ni 6
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
291 21

Valid range from 1 to 5

Q1b Splošna opremljenost in urejenost otroških igrišč in igral Prosimo, označite na lestvici od 1-5, kako ste v vaši soseski zadovoljni z naslednjimi postavkami v spodnji tabeli 1=zelo nezadovoljen 5=zelo zadovoljen.

Splošna opremljenost in urejenost otroških igrišč in igral:

Value 5166 Frequency
1 zelo nezadovoljen 18
2 nezadovoljen 35
3 povprečno zadovoljen 77
4 zadovoljen 105
5 zelo zadovoljen 46
-100 Takih površin ni 14
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
281 31

Valid range from 1 to 5

Q1c Splošna urejenost in opremljenost športnih oz. rekreacijskih površin (v soseski in njeni bližnji okolici) Prosimo, označite na lestvici od 1-5, kako ste v vaši soseski zadovoljni z naslednjimi postavkami v spodnji tabeli 1=zelo nezadovoljen 5=zelo zadovoljen.

Splošna urejenost in opremljenost športnih oz. rekreacijskih površin (v soseski in njeni bližnji okolici):

Value 6165 Frequency
1 zelo nezadovoljen 16
2 nezadovoljen 62
3 povprečno zadovoljen 81
4 zadovoljen 88
5 zelo zadovoljen 29
-100 Takih površin ni 15
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
276 36

Valid range from 1 to 5

Q2 Kaj menite o splošni uporabi javnih odprtih površin znotraj soseske? (zelenice, prostori za druženje, posedanje, počitek…)

Kaj menite o splošni uporabi javnih odprtih površin znotraj soseske? (zelenice, prostori za druženje, posedanje, počitek…)

Value 7164 Frequency
1 Nihče jih ne uporablja 6
2 Uporablja jih zelo malo ljudi 93
3 Uporablja jih veliko ljudi 82
4 Uporabljajo jih raznolike skupine prebivalcev 94
5 Uporabljajo jih le določene skupine prebivalcev (katere/kdo) 33
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 2
6 Takšnih površin ni 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
308 4

Valid range from 1 to 5

Q2_5_txt Uporabljajo jih le določene skupine prebivalcev (napišite katere/kdo) (tekst) Kaj menite o splošni uporabi javnih odprtih površin znotraj soseske? (zelenice, prostori za druženje, posedanje, počitek…)

Uporabljajo jih le določene skupine prebivalcev (napišite katere/kdo) (tekst)

Value 8163 Frequency
-1: Ni odgovoril 2
-2: Preskok (if) 277
Družine z majhnimi otroci 1
Otroci, brezdomci, priseljenci, predvsem Albanci 1
brezdomci, alkoholiki ipd. 1
domače skupine 1
družine 1
hišne skupine 1
igrišče - otroci 2
klošarji - moti me, ker pustijo embalažo od pijače na tleh ali klopi, kljub košu v bližini 1
majhni otroci s starši, šolarji, dijaki 1
mamice z otroki 1
mlajši, družine z otroki 1
narkotiki 1
otroci 1
otroci in sprehajalci psov 1
otroci in starejši 1
otroci s starši, ljubitelji košarke, rokometa 1
otroci s starši, upokojenci 1
otroci starši 1
otroci, družine z otroki 1
se ve 1
starejši ljudje z unuki 2
starejši, mamice z otroki 1
starši z otroki in starejši ljudje 1
starši z otroki, starejši 1
upokojenci 1
upokojenci, ljudje z malimi otroci, redki mladostniki 1
upokojenci, starejši 1
upokojenci, starši z malimi otroki 1
upokojenci/otroci 1
šola 1
športniki (nog. igrišče) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
312 0

Q3 Kako pogosto vi uporabljate javne odprte površine v soseski?

Kako pogosto vi uporabljate javne odprte površine v soseski?

Value 9162 Frequency
1 Nikoli (prosimo, obrazložite zakaj) 42
2 Redko (prosimo, obrazložite zakaj) 74
3 Včasih 141
4 Pogosto 39
5 Zelo pogosto 13
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
309 3

Valid range from 1 to 5

Q3_1_txt Nikoli (prosimo, obrazložite zakaj) (tekst) Kako pogosto vi uporabljate javne odprte površine v soseski?

Nikoli (prosimo, obrazložite zakaj) (tekst)

Value 10161 Frequency
-1: Ni odgovoril 10
-2: Preskok (if) 267
0 2
Jih ni 1
Ni prijetnih kotičkov, kjer bi se z veseljem usedel in poklepetal, le ob poti, cesti. Ni zelenja, parka. Povsod je beton, avtomobili. Ja z otroci smo igrali badminton na avtomobilskem parkirišču. 1
Nimam interesa posedati pred blokom 1
Nimam te navade 1
izbiram pametnejše kraje 1
ker grem raje v naravo 1
ker imam prelep vrt in veliko rož 1
ker imam težave z boleznijo - se mi ne da nič 1
ker je premalo takšnih površin 1
ker je v soseski le otroško igrišče 1
ker jih praktično ni 1
ker jih preprosto ni 1
mi ni potrebno 1
ne čutim potrebe (vrt) 1
nedružaben 1
ni ustrezne oz. manjka določena infrastruktura 1
ni časa, interesa 1
nimam otrok, služba 1
nimam znancev v soseski, nimam potrebe... 1
nimamo takih površin 1
običajno sem na poti v ali iz službe, vedno hitim. Če se že ustavim, se le zaradi pozdrava sosedom. 1
obstaja samo otroško igrišče ki ga uporablja določena skupina prebivalcev 1
otroci so odrasli... prej pa smo jih uporabljali 1
podeželje 1
prosti čas preživljam drugje 1
raje ven iz mesta 1
rekreiram se drugje 1
se tam ne zbirajo ljudje moje starostne skupine 1
sem upokojenka 1
takih površin ni 1
v soseski nimam družbe, zaradi katerih bi jih uporabljala 1
vnuk živi v Ljubljani, sama se rekreiram v gozdu. 1
zadržujejo se postopači, brezdolženi 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
312

Q3_2_txt Redko (prosimo, obrazložite zakaj) (tekst) Kako pogosto vi uporabljate javne odprte površine v soseski?

Redko (prosimo, obrazložite zakaj) (tekst)

Value 11160 Frequency
-1: Ni odgovoril 13
-2: Preskok (if) 235
0 2
Družbo imam izven moje soseske 1
Infrastruktura ni dovolj dobra. 1
Nezanimivo - neurejeno 1
Ni me doma. 1
Obstaja samo ena lokacija 1
Parki, zelenice, otroška igrišča so slabo urejeni in v slabem stanju, zato tudi počutje uporabe ni prav prijetno. 1
So samo igrišča za majhne otroke 1
Vreme, zasedenost 1
enostavno, nisem zainteresirana 1
grem rajši v gozd, ali na svoj vrt 1
grem v gozd 1
gremo raje v hribe 1
hodim zunaj mesta 1
hči je prerasla igrišča 1
imam svoj vrt 2
imam vrt 1
imamo svoj vrt 1
jih je zelo malo in tudi zelo majhne površine so 1
ker grem v bližnji gozd 1
ker jih je malo 1
ker jih okrog bloka ni, malo dlje od nas pa tudi niso prav vabljive. lepih klopi za posedanje ni daleč naokoli! 1
ker ne hodim dosti okrog 1
ker ni povezanosti med sosedi 1
ker niso urejena 1
ker se drugje rekreiram 1
ker se drugje sprostim (hribi, šport) 1
ker sem zaposlena in nimam otrok 1
ko imam čas grem v naravo 1
ko me kaj ferbca, grem 1
ko sem varovala vnukinjo sem pogosto 1
ne posedamo, razen če se včasih dobimo s prijatelji 1
ne sprehajam se brez namena ali pa za sprostitev 1
ne sprehajam se za sprostitev ali a brez namena 1
neurejeno, neustrezne skupine prebivalcev (klošarji) 1
ni javnega prostora za druženje (zadrževanje v barih) 1
ni potrebe, ker imamo hišo in vrt 1
ni ustrezno urejeno 1
ni časa 2
nimam denarja, prijateljev, prijateljic (27 let) 1
nimam interesa 1
nimamo mejhnih otrok 1
otroci odraščajo 1
otroci so odrasli, v naravo grem raje izven naselja 1
otroci so že veliki 1
po sprehodu 1
popolnoma neurejene 1
premalo klopi, površine za rekreacijo starejših oseb 1
preveč senčno 1
samo klop, ni nikjer mize da bi človek lahko na svežem zraku 1
slabo urejena 1
službene obveznosti 1
v bližini našega doma se nahaja igrišče, vendar z otroci malokrat zaidem tja, ker večinoma ob igrišču na klopeh posedajo pojani in zanemarjeni ljudje, ali pa najstniki izkoristijo prostor za posedanje s cigaretami in alkoholom v rokah 1
v prostem času grem na svojo parcelo 1
zaposlenost, malo prostega časa 1
zaradi cikla dela v podjetju 1
zaradi narodnostne strukture 1
zaradi neurejenosti 1
zaradi varnosti, ker se zbirajo ljudje, ki so nam nevarni 1
zaradi zastarelosti in propadanja 1
zaradi čenč tistih ki posedajo in se družijo 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
312

Q4a Kaj največkrat počnete na javnih prostorih svoje soseske: Posedam v bližini svojega bloka/hiše Kaj največkrat počnete, kadar se zadržujete zunaj na javnih odprtih prostorih svoje soseske? Možnih je več odgovorov.

Posedam v bližini svojega bloka/hiše

Value 12159 Frequency
0 ni izbran 277
1 izbran 32
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
309 3

Valid range from 0 to 1

Q4b Kaj največkrat počnete na javnih prostorih svoje soseske: Družim se s sosedi Kaj največkrat počnete, kadar se zadržujete zunaj na javnih odprtih prostorih svoje soseske? Možnih je več odgovorov.

Družim se s sosedi

Value 13158 Frequency
0 ni izbran 269
1 izbran 40
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
309 3

Valid range from 0 to 1

Q4c Kaj največkrat počnete na javnih prostorih svoje soseske: Spremljam otroke pri igri ali se z njimi skupaj igram Kaj največkrat počnete, kadar se zadržujete zunaj na javnih odprtih prostorih svoje soseske? Možnih je več odgovorov.

Spremljam otroke pri igri ali se z njimi skupaj igram

Value 14157 Frequency
0 ni izbran 250
1 izbran 59
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
309 3

Valid range from 0 to 1

Q4d Kaj največkrat počnete na javnih prostorih svoje soseske: Kaj popijem/se prehranjujem Kaj največkrat počnete, kadar se zadržujete zunaj na javnih odprtih prostorih svoje soseske? Možnih je več odgovorov.

Kaj popijem/se prehranjujem

Value 15156 Frequency
0 ni izbran 298
1 izbran 11
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
309 3

Valid range from 0 to 1

Q4e Kaj največkrat počnete na javnih prostorih svoje soseske: Vzdržujem okolico (pometam, kosim travo, pospravljam …) Kaj največkrat počnete, kadar se zadržujete zunaj na javnih odprtih prostorih svoje soseske? Možnih je več odgovorov.

Vzdržujem okolico (pometam, kosim travo, pospravljam …)

Value 16155 Frequency
0 ni izbran 289
1 izbran 20
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
309 3

Valid range from 0 to 1

Q4f Kaj največkrat počnete na javnih prostorih svoje soseske: Telovadim, sem športno aktiven (košarka, nogomet, zunanji fitnes,…) Kaj največkrat počnete, kadar se zadržujete zunaj na javnih odprtih prostorih svoje soseske? Možnih je več odgovorov.

Telovadim, sem športno aktiven (košarka, nogomet, zunanji fitnes,…)

Value 17154 Frequency
0 ni izbran 279
1 izbran 30
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
309 3

Valid range from 0 to 1

Q4g Kaj največkrat počnete na javnih prostorih svoje soseske: Sprehajam se Kaj največkrat počnete, kadar se zadržujete zunaj na javnih odprtih prostorih svoje soseske? Možnih je več odgovorov.

Sprehajam se

Value 18153 Frequency
0 ni izbran 153
1 izbran 156
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
309 3

Valid range from 0 to 1

Q4h Kaj največkrat počnete na javnih prostorih svoje soseske: Sprehajam psa Kaj največkrat počnete, kadar se zadržujete zunaj na javnih odprtih prostorih svoje soseske? Možnih je več odgovorov.

Sprehajam psa

Value 19152 Frequency
0 ni izbran 271
1 izbran 38
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
309 3

Valid range from 0 to 1

Q4i Kaj največkrat počnete na javnih prostorih svoje soseske: Drugo (kaj?): Kaj največkrat počnete, kadar se zadržujete zunaj na javnih odprtih prostorih svoje soseske? Možnih je več odgovorov.

Drugo (kaj?):

Value 20151 Frequency
0 ni izbran 287
1 izbran 22
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
309 3

Valid range from 0 to 1

Q4i_txt Kaj največkrat počnete na javnih prostorih svoje soseske: Drugo (kaj?): (tekst) Kaj največkrat počnete, kadar se zadržujete zunaj na javnih odprtih prostorih svoje soseske? Možnih je več odgovorov.

Drugo (kaj?): (tekst)

Value 21150 Frequency
-2: Preskok (if) 290
Na kratko postojim s sosedi 1
Ni varno 1
Se družim z ljudmi iz soseske, igram s svojimi otroki, sprehajam psa, telovadim, posedam 1
ali pohod v hribe (jošt) 1
druženje s fantom/prijatelji 1
grem po opravkih in na sprehod v gozd - daleč 1
grem v trgovino 1
grem v trgovino, občasno klepetamo s prijatelji 1
igranje družabnih iger 1
kolesarim 2
kolesarim (kolesarske steze) 1
na kratko postojim s sosedi 1
nakupujem (spar, hofer, tuš), kadim (zaradi PBB) 1
ne grem ven nimamo neč urejenega - sramota 1
prečkam jih, ko gremv trgovino 1
samo pločnik do trgovine 1
sem upokojenka in grem rajši v gozd 1
srečam se s prijatelji 1
tam sem z vnuki 1
tečem 1
v bližini imam vrt in delam na vrtu 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
312 0

Q4j Kaj največkrat počnete na javnih prostorih svoje soseske: Ne zadržujem se zunaj na odprtih javnih prostorih (prosimo, obrazložite zakaj ne) Kaj največkrat počnete, kadar se zadržujete zunaj na javnih odprtih prostorih svoje soseske? Možnih je več odgovorov.

Ne zadržujem se zunaj na odprtih javnih prostorih (prosimo, obrazložite zakaj ne)

Value 22149 Frequency
0 ni izbran 288
1 izbran 21
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
309 3

Valid range from 0 to 1

Q4j_txt Kaj največkrat počnete na javnih prostorih svoje soseske: Ne zadržujem se zunaj na odprtih javnih prostorih (prosimo, obrazložite zakaj ne) (tekst) Kaj največkrat počnete, kadar se zadržujete zunaj na javnih odprtih prostorih svoje soseske? Možnih je več odgovorov.

Ne zadržujem se zunaj na odprtih javnih prostorih (prosimo, obrazložite zakaj ne) (tekst)

Value 23148 Frequency
-1: Ni odgovoril 3
-2: Preskok (if) 291
Kadar sem zunaj, grem vedno vsaj nekaj kilometrov ven na polje, da lahko tečem, pozimi pa na smučeh. Rada bi kolesarila, pa se pogosto zatakne s prometno ureditvijo znotraj mesta (ob glavni cesti je kolesarska steza). Tečem samo na igrišču bližnje šo 1
gremo drugam 1
javni prostori so relativno majhni 1
ker imam lasten vrt 1
ker jih ni. Hodiva z ženo pa redno na rekreacijo po hozdovih, stezah in poteh, ki so v bližini 1
ker se mi ne da nič, tudi sem alergičen na žoge 1
klopi ne maram, umazane so, nehigiena 1
ni dovolj klopi in miz, da bi lahko se človek vsedel ali družil 1
ni potrebe 1
nimam interesa posedati med bloki 1
nimamo javnih površin, s sosedi se dobimo kar na cesti, tam se tudi otroci večkrat igrajo 1
prosti čas preživljam drugje 1
raje odidem v naravo 1
raje ven iz mesta 1
raje zahajam v hribe ali kolesarim 1
težko hodim - sem \"zelo\" starejša - pa še stopnice 2. nadstropje 1
v bližini jih ni razen otroškega igrišča 1
zaradi bolezni 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
312

Q5 Nekatere javne odprte površine v soseski so si posamezniki zagradili. Vas to moti?

Nekatere javne odprte površine v soseski so si posamezniki zagradili. Vas to moti?

Value 24147 Frequency
1 Da, me moti (prosimo, obrazložite zakaj) 64
2 Ne, me ne moti (prosimo, obrazložite zakaj) 42
3 Nihče si jih ni zagradil 148
-99 Ne vem 45
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 2
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 58

Valid range from 1 to 3

Q5_1_txt Da, me moti (prosimo, obrazložite zakaj) (tekst) Nekatere javne odprte površine v soseski so si posamezniki zagradili. Vas to moti?

Da, me moti (prosimo, obrazložite zakaj) (tekst)

Value 25146 Frequency
-1: Ni odgovoril 20
-2: Preskok (if) 190
-3: Prekinjeno 2
-99: Ne vem 45
Daje občutek zaprtosti kot da smo v zaporu. Pogoste so ograde znotraj ograj. Ni estetsko. Namesto žičnatih ograj, bi lahko bilo zasajeno grmičevje. 1
Javna površina se lasti 1
Ker so javne in naj bi bile s tem dostopne vsem. Pri tem me ne moti zagraditev atrijev, saj tiste površine tako ali tako ne more uporabljati nihče drug, obenem pa potem posamezniki poskrbijo tudi za urejenost teh površin, kar je dobro tudi za izgled 1
Ne morem varno do doma 1
Ne zdi se mi pošteno, da razpolagajo z javnimi, se pravi skupnimi, površinami. 1
betonska korita pred vhodi v blok 1
do uporabe javnih površin so upravicčeni vsi 1
domplan - stavba za rušenje 1
hrup, pijančevanje, vpitje 1
hrup, smrad 1
javne površine naj bi bile javne 1
javno naj bo javno 1
kadar to naredijo v nasprotju z zakoni 1
kazi okolico 1
ker je javna površina in ne zasebna 1
ker je to skupno oz. ker niso oni lastniki 1
ker kvarijo izgled 1
ker naj bi bile javne (za vse) 1
ker ni njihova lastnina 1
ker ni zagrajeno na lep način 1
ker ni zgrajeno enotno - isto 1
ker nima smisla, samo zvečer zaklenejo tako, da si nimaš kam it, če greš zvečer ven. Nadzorovano pa tudi čez dan ni, če bi kdo hotel kaj vandalizirati bi se zlahka dalo. 1
ker niso dostopni ob vsaki uri, ampak razumem da so zagrajeni, ker ljudje uničujejo stvari 1
ker niso več javne in odprte. in ker so \"sračje gnezdo\" 1
ker plačujemo davek na javne površine in zaradi izgleda (vsak ima nekaj po svoje) 1
ker so javne 1
ker so javne površine namenjene vsem 1
ker so namenjene vsem 1
ker so namenjene vsem (javne), kazijo okolico, kot \"barakarsko\" 1
ker so vse čifše (šiptari) 1
ker vsak zgradi kot sam misli, ni estetsko 1
moti me vsiljiva - nasilna privatizacija 1
motijo prehodnost/prevoznost 1
niso lastniki - za skupno uporabo 1
odprta površina pripada vsem lastnikom bloka 1
parkirani avtomobili 1
podaljša mi pot do trgovine 1
prilastitev, omejevanje uporabe drugim 1
s pečenjem na žaru smradijo okolico 1
s takimi posegi so spremenili vizualno podobo soseske. Take \"zgradbe\" so vsiljivci in grdo zgleda 1
saj ni njihova lastnina 1
si prilaščajo zelenice 1
skupno ne pomeni zasebno 1
to je javno dobro 1
to je last vseh 1
to se mi ne zdi prav, da si posameznik lasti javne površine 1
to so javne površine 1
v pritličju ima vsak svojo ograjo 1
v soseski sicer ne poznam takega primera, ampak če je javno, potem posameznik ne bi smel ravnati kot z zasebnim zemljiščem 1
visoke žive meje! 1
vsak po svoje gradi na zelenicah pred bloki 1
če ni lastništvo - ne smejo 1
če površina javna in odprta, to ne gre skupaj 1
če so javne, so od vseh, ne le posameznikov 1
če so si zazidali javni prostor 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
312

Q5_2_txt Ne, me ne moti (prosimo, obrazložite zakaj) (tekst) Nekatere javne odprte površine v soseski so si posamezniki zagradili. Vas to moti?

Ne, me ne moti (prosimo, obrazložite zakaj) (tekst)

Value 26145 Frequency
-1: Ni odgovoril 27
-2: Preskok (if) 212
-3: Prekinjeno 2
-99: Ne vem 45
0 1
Ker ni hudo moteče 1
Ker tistih površin tako ali tako nebi uporabljala 1
V primeru, če so lepo urejene, 1
intimčke, naj si kar ustvarijo 1
ker je urejeno - estetsko 1
ker me to ne zanima 1
ker nimam težav s tem 1
ker počistijo 1
ker sem v kraj priseljen 1
ker si izberem drugo površino 1
ker so to le neposredno pri stavbah 1
ker so zasebne 1
ker to mi ne vpliva 1
ne, če je urejeno 1
ni zelo moteče 1
sami jih vzdržujejo, kosijo, obžagujejo 1
samo naj so vzdrževani 1
spoštujem potrebo po zasebnosti 1
v pritličjih v blokih so zagradili del javne površine 1
zaradi hrupa 1
če imajo možnost naj uživajo, če je to urejeno me ne moti 1
če je po zakonu 1
če jih vzdržuje, zakaj ne 1
če so urejene 1
če so zagradili površino pred ptriličnim stanovanjem 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
312 0

Q6a So v vaši soseski/njeni bližini urejene površine za vrtnarjenje: Da, znotraj soseske Ali so v vaši soseski ali njeni bližini urejene površine za vrtnarjenje (vrtički/njive)? Možnih je več odgovorov

Da, znotraj soseske

Value 27144 Frequency
0 ni izbran 241
1 izbran 49
-99 Ne vem 16
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 2
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
290 22

Valid range from 0 to 1

Q6b So v vaši soseski/njeni bližini urejene površine za vrtnarjenje: Da, v bližini soseske Ali so v vaši soseski ali njeni bližini urejene površine za vrtnarjenje (vrtički/njive)? Možnih je več odgovorov

Da, v bližini soseske

Value 28143 Frequency
0 ni izbran 176
1 izbran 114
-99 Ne vem 16
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 2
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
290 22

Valid range from 0 to 1

Q6c So v vaši soseski/njeni bližini urejene površine za vrtnarjenje: Ne, ni jih Ali so v vaši soseski ali njeni bližini urejene površine za vrtnarjenje (vrtički/njive)? Možnih je več odgovorov

Ne, ni jih

Value 29142 Frequency
0 ni izbran 159
1 izbran 131
-99 Ne vem 16
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 2
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
290 22

Valid range from 0 to 1

Q7 Ali vi oz. nekdo iz vašega gospodinjstva vrtnari znotraj soseske ali v njeni bližini?

Ali vi oz. nekdo iz vašega gospodinjstva vrtnari znotraj soseske ali v njeni bližini?

Value 30141 Frequency
1 Da, naše gospodinjstvo vrtnari na domačem vrtu 101
2 Da naše gospodinjstvo vrtnari na najetem vrtu 37
3 Ne, nobeden v našem gospodinjstvu ne vrtnari, ker ni želje po tem 70
4 Ne, nobeden v našem gospodinjstvu ne vrtnari, ker nimamo možnosti vrtička 98
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 2
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
306 6

Valid range from 1 to 4

Q8a Kako moteče so v vaši soseski: Pomanjkanje sence na javnih odprtih prostorih za druženje Kako moteče so v vaši soseski spodaj navedene slabosti oz. pomanjkljivosti (če obstajajo)? 1=zelo me moti 5=sploh me ne moti

Pomanjkanje sence na javnih odprtih prostorih za druženje:

Value 31140 Frequency
1 zelo me moti 16
2 me moti 44
3 nit/niti 44
4 ne moti me 64
5 sploh me ne moti 52
-100 Tega problema ni 53
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 2
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
220 92

Valid range from 1 to 5

Q8b Kako moteče so v vaši soseski: Pomanjkanje zaščite proti padavinam na javnih odprtih prostorih za druženje Kako moteče so v vaši soseski spodaj navedene slabosti oz. pomanjkljivosti (če obstajajo)? 1=zelo me moti 5=sploh me ne moti

Pomanjkanje zaščite proti padavinam na javnih odprtih prostorih za druženje:

Value 32139 Frequency
1 zelo me moti 30
2 me moti 57
3 nit/niti 58
4 ne moti me 59
5 sploh me ne moti 49
-100 Tega problema ni 26
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 2
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
253 59

Valid range from 1 to 5

Q8c Kako moteče so v vaši sosesk: Pomanjkanje klopi in/ali miz na zunanjih prostorih za druženje Kako moteče so v vaši soseski spodaj navedene slabosti oz. pomanjkljivosti (če obstajajo)? 1=zelo me moti 5=sploh me ne moti

Pomanjkanje klopi in/ali miz na zunanjih prostorih za druženje:

Value 33138 Frequency
1 zelo me moti 38
2 me moti 48
3 nit/niti 65
4 ne moti me 57
5 sploh me ne moti 37
-100 Tega problema ni 36
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 2
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
245 67

Valid range from 1 to 5

Q8d Kako moteče so v vaši soseski: Pomanjkanje protihrupne zaščite Kako moteče so v vaši soseski spodaj navedene slabosti oz. pomanjkljivosti (če obstajajo)? 1=zelo me moti 5=sploh me ne moti

Pomanjkanje protihrupne zaščite:

Value 34137 Frequency
1 zelo me moti 23
2 me moti 32
3 nit/niti 39
4 ne moti me 53
5 sploh me ne moti 57
-100 Tega problema ni 68
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 2
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
204 108

Valid range from 1 to 5

Q8e Kako moteče so v vaši soseski: Slaba osvetljenost oz. neosvetljenost zunanjih javnih prostorov Kako moteče so v vaši soseski spodaj navedene slabosti oz. pomanjkljivosti (če obstajajo)? 1=zelo me moti 5=sploh me ne moti

Slaba osvetljenost oz. neosvetljenost zunanjih javnih prostorov:

Value 35136 Frequency
1 zelo me moti 21
2 me moti 40
3 nit/niti 57
4 ne moti me 53
5 sploh me ne moti 42
-100 Tega problema ni 58
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 2
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
213 99

Valid range from 1 to 5

Q8f Kako moteče so v vaši soseski: Pretirana osvetljenost (zaradi zunanjih luči/reflektorjev, bleščanje reklamnih panojev, žarometi ipd.) Kako moteče so v vaši soseski spodaj navedene slabosti oz. pomanjkljivosti (če obstajajo)? 1=zelo me moti 5=sploh me ne moti

Pretirana osvetljenost (zaradi zunanjih luči/reflektorjev, bleščanje reklamnih panojev, žarometi ipd.):

Value 36135 Frequency
1 zelo me moti 23
2 me moti 21
3 nit/niti 52
4 ne moti me 52
5 sploh me ne moti 44
-100 Tega problema ni 78
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 2
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
192 120

Valid range from 1 to 5

Q9 Kako bi ocenili stopnjo varnosti v svoji soseski?

Kako bi ocenili stopnjo varnosti v svoji soseski?

Value 37134 Frequency
1 Zelo nevarna (prosimo, obrazložite zakaj) 2
2 Nevarna (prosimo, obrazložite zakaj) 14
3 Niti varna niti nevarna 75
4 Varna 169
5 Zelo varna 31
-99 Ne vem 14
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 3
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
291 21

Valid range from 1 to 5

Q9_1_txt Zelo nevarna (prosimo, obrazložite zakaj) (tekst) Kako bi ocenili stopnjo varnosti v svoji soseski?

Zelo nevarna (prosimo, obrazložite zakaj) (tekst)

Value 38133 Frequency
-1: Ni odgovoril 4
-2: Preskok (if) 289
-3: Prekinjeno 3
-99: Ne vem 14
narkomani, taspodni, psi, zaporniki 1
vsak dan vidim \"dilerja\" 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
312 0

Q9_2_txt Nevarna (prosimo, obrazložite zakaj) (tekst) Kako bi ocenili stopnjo varnosti v svoji soseski?

Nevarna (prosimo, obrazložite zakaj) (tekst)

Value 39132 Frequency
-1: Ni odgovoril 5
-2: Preskok (if) 277
-3: Prekinjeno 3
-99: Ne vem 14
Cesta spredaj, zadaj, itd... 1
Divjanje z morji ter psi brez povodcev. 1
Ko izstopim iz bloka, je cesta po kateri drvijo avtomobili. Zaradi majhnega otroka sem zato v strahu; Prenaseljenost soseske še zlasti doseljencev iz Albanije katerih kulture ne poznamo; slaba osvetljenost zunanjih prostorov zato je hoja ali parkiran 1
V zadnjih 2 letih zelo veliko hišnih kraj 1
hitrost prometa - ni policije + droga 1
narkomani in tatovi 1
ni razsvetljave 1
ob vseh vhodih bloka so parkirani avtomobili, na eni strani ulice naj bi bilo javno parkirišče, na drugi pod okni so spet parkirani avtomobili (hrup in smrad) 1
preblizu so ceste 1
premalo razsvetljave, vlomi, čudni ljudje 1
ukradli so mi kolo 1
veliko število gost. lokalov 1
vsepovsod so sami narkomani, tudi v sosednjih blokih 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
312

Q10 Ali ima vaše gospodinjstvo avto?

Ali ima vaše gospodinjstvo avto?

Value 40131 Frequency
1 Da, enega 155
2 Da, dva 96
3 Da, več kot dva 30
4 Ne, nimam(o) avtomobila 24
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
305 7

Valid range from 1 to 4

Q11a Najpogostejše prevozno sredstvo v službo/šolo/faks: Peš/hoja Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljate za prihod v službo/šolo/na fakulteto? (mogoč je samo en odgovor oz. več, v primeru, da uporabljate mešane načine prevoza na eni poti)

Peš/hoja

Value 41130 Frequency
0 ni izbran 196
1 izbran 55
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 34
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 61

Valid range from 0 to 1

Q11b Najpogostejše prevozno sredstvo v službo/šolo/faks: Skiro/rolerji Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljate za prihod v službo/šolo/na fakulteto? (mogoč je samo en odgovor oz. več, v primeru, da uporabljate mešane načine prevoza na eni poti)

Skiro/rolerji

Value 42129 Frequency
0 ni izbran 251
1 izbran 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 34
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 61

Valid range from 0 to 1

Q11c Najpogostejše prevozno sredstvo v službo/šolo/faks: Kolo Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljate za prihod v službo/šolo/na fakulteto? (mogoč je samo en odgovor oz. več, v primeru, da uporabljate mešane načine prevoza na eni poti)

Kolo

Value 43128 Frequency
0 ni izbran 227
1 izbran 24
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 34
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 61

Valid range from 0 to 1

Q11d Najpogostejše prevozno sredstvo v službo/šolo/faks: Avto (vozim se sam) Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljate za prihod v službo/šolo/na fakulteto? (mogoč je samo en odgovor oz. več, v primeru, da uporabljate mešane načine prevoza na eni poti)

Avto (vozim se sam)

Value 44127 Frequency
0 ni izbran 114
1 izbran 137
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 34
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 61

Valid range from 0 to 1

Q11e Najpogostejše prevozno sredstvo v službo/šolo/faks: Avto (vozi se nas več) Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljate za prihod v službo/šolo/na fakulteto? (mogoč je samo en odgovor oz. več, v primeru, da uporabljate mešane načine prevoza na eni poti)

Avto (vozi se nas več)

Value 45126 Frequency
0 ni izbran 224
1 izbran 27
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 34
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 61

Valid range from 0 to 1

Q11f Najpogostejše prevozno sredstvo v službo/šolo/faks: Avtobus Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljate za prihod v službo/šolo/na fakulteto? (mogoč je samo en odgovor oz. več, v primeru, da uporabljate mešane načine prevoza na eni poti)

Avtobus

Value 46125 Frequency
0 ni izbran 215
1 izbran 36
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 34
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 61

Valid range from 0 to 1

Q11g Najpogostejše prevozno sredstvo v službo/šolo/faks: Vlak Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljate za prihod v službo/šolo/na fakulteto? (mogoč je samo en odgovor oz. več, v primeru, da uporabljate mešane načine prevoza na eni poti)

Vlak

Value 47124 Frequency
0 ni izbran 238
1 izbran 13
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 34
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 61

Valid range from 0 to 1

Q11h Najpogostejše prevozno sredstvo v službo/šolo/faks: Drugo: Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljate za prihod v službo/šolo/na fakulteto? (mogoč je samo en odgovor oz. več, v primeru, da uporabljate mešane načine prevoza na eni poti)

Drugo:

Value 48123 Frequency
0 ni izbran 229
1 izbran 22
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 34
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 61

Valid range from 0 to 1

Q11h_txt Najpogostejše prevozno sredstvo v službo/šolo/faks: Drugo: (tekst) Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljate za prihod v službo/šolo/na fakulteto? (mogoč je samo en odgovor oz. več, v primeru, da uporabljate mešane načine prevoza na eni poti)

Drugo: (tekst)

Value 49122 Frequency
-2: Preskok (if) 286
-3: Prekinjeno 4
kombinacija avto-avtobus 1
največkrat kolo, ko dežuje pa z avtom 1
sem upokojena 1
sem upokojenec in veliko stvari uredim peš/hoja 1
sem upokojenka 3
sem upokojenka, eden zaposleni 1
sem v penziji 1
so me oropali (vzeli kolo, avto) 1
upokojen 1
upokojena 1
upokojena. Ko sem bila še v službi, sem se vozila z avtom 1
upokojenec 1
upokojenka 5
upokojenka (sem doma) 1
vozi me sin 1
vozijo nas s službenim kombijem. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
312 0

Q11i Najpogostejše prevozno sredstvo v službo/šolo/faks: Nisem zaposlen/ne hodim v šolo/faks/delam od doma Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljate za prihod v službo/šolo/na fakulteto? (mogoč je samo en odgovor oz. več, v primeru, da uporabljate mešane načine prevoza na eni poti)

Nisem zaposlen / ne hodim v srednjo šolo/na fakulteto / delam na domu

Value 50121 Frequency
0 ni izbran 229
1 izbran 56
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
285 27

Valid range from 0 to 1

Q12a Najpogostejše prevozno sredstvo za opravke/v prostem času: Peš/hoja Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljate za opravke (npr. nakupi) in v prostem času? (mogoč je samo en odgovor oz. več, v primeru, da uporabljate mešane načine prevoza/potovanja)

Peš/hoja

Value 51120 Frequency
0 ni izbran 161
1 izbran 138
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 3
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
299 13

Valid range from 0 to 1

Q12b Najpogostejše prevozno sredstvo za opravke/v prostem času: Skiro/rolerji Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljate za opravke (npr. nakupi) in v prostem času? (mogoč je samo en odgovor oz. več, v primeru, da uporabljate mešane načine prevoza/potovanja)

Skiro/rolerji

Value 52119 Frequency
0 ni izbran 297
1 izbran 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 3
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
299 13

Valid range from 0 to 1

Q12c Najpogostejše prevozno sredstvo za opravke/v prostem času: Kolo Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljate za opravke (npr. nakupi) in v prostem času? (mogoč je samo en odgovor oz. več, v primeru, da uporabljate mešane načine prevoza/potovanja)

Kolo

Value 53118 Frequency
0 ni izbran 244
1 izbran 55
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 3
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
299 13

Valid range from 0 to 1

Q12d Najpogostejše prevozno sredstvo za opravke/v prostem času: Avto (vozim se sam) Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljate za opravke (npr. nakupi) in v prostem času? (mogoč je samo en odgovor oz. več, v primeru, da uporabljate mešane načine prevoza/potovanja)

Avto (vozim se sam)

Value 54117 Frequency
0 ni izbran 193
1 izbran 106
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 3
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
299 13

Valid range from 0 to 1

Q12e Najpogostejše prevozno sredstvo za opravke/v prostem času: Avto (vozi se nas več) Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljate za opravke (npr. nakupi) in v prostem času? (mogoč je samo en odgovor oz. več, v primeru, da uporabljate mešane načine prevoza/potovanja)

Avto (vozi se nas več)

Value 55116 Frequency
0 ni izbran 231
1 izbran 68
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 3
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
299 13

Valid range from 0 to 1

Q12f Najpogostejše prevozno sredstvo za opravke/v prostem času: Avtobus Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljate za opravke (npr. nakupi) in v prostem času? (mogoč je samo en odgovor oz. več, v primeru, da uporabljate mešane načine prevoza/potovanja)

Avtobus

Value 56115 Frequency
0 ni izbran 284
1 izbran 15
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 3
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
299 13

Valid range from 0 to 1

Q12g Najpogostejše prevozno sredstvo za opravke/v prostem času: Vlak Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljate za opravke (npr. nakupi) in v prostem času? (mogoč je samo en odgovor oz. več, v primeru, da uporabljate mešane načine prevoza/potovanja)

Vlak

Value 57114 Frequency
0 ni izbran 293
1 izbran 6
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 3
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
299 13

Valid range from 0 to 1

Q12h Najpogostejše prevozno sredstvo za opravke/v prostem času: Drugo: Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljate za opravke (npr. nakupi) in v prostem času? (mogoč je samo en odgovor oz. več, v primeru, da uporabljate mešane načine prevoza/potovanja)

Drugo:

Value 58113 Frequency
0 ni izbran 293
1 izbran 6
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 3
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
299 13

Valid range from 0 to 1

Q12h_txt Najpogostejše prevozno sredstvo za opravke/v prostem času: Drugo: (tekst) Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljate za opravke (npr. nakupi) in v prostem času? (mogoč je samo en odgovor oz. več, v primeru, da uporabljate mešane načine prevoza/potovanja)

Drugo: (tekst)

Value 59112 Frequency
-2: Preskok (if) 302
-3: Prekinjeno 4
lokalni avtobus 1
mešano, avto,peš 1
peš, ker imamo v bloku trgovino 1
različno, odvisno kam grem - razdalja 1
včasih avtobus 1
štirikolesnik na električni pogon! 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
312 0

Q12i Najpogostejše prevozno sredstvo za opravke/v prostem času: Ne hodim po opravkih/v prostem času ne grem nikamor Katero prevozno sredstvo najpogosteje uporabljate za opravke (npr. nakupi) in v prostem času? (mogoč je samo en odgovor oz. več, v primeru, da uporabljate mešane načine prevoza/potovanja)

Ne hodim po opravkih / v prostem času ne grem nikamor

Value 60111 Frequency
0 ni izbran 293
1 izbran 9
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
302 10

Valid range from 0 to 1

Q13 Koliko časa navadno porabite za prihod (ena smer) v službo/srednjo šolo/na fakulteto?

Koliko časa navadno porabite za prihod (ena smer) v službo/srednjo šolo/na fakulteto?

Value 61110 Frequency
1 do 10 minut 34
2 od 11 do 20 minut 44
3 od 21 do 30 minut 63
4 od 31 minut do 1 ure 45
5 več kot 1 uro 14
-100 Nisem zaposlen/ne hodim v šolo/na fakulteto/delam na domu 108
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
200 112

Valid range from 1 to 5

Q14 Približno koliko km znaša razdalja od doma do vašega kraja zaposlitve/šolanja?

Približno koliko km znaša razdalja od doma do vašega kraja zaposlitve/šolanja?

Value 62109 Frequency
1 manj kot 1 km 13
2 med 1 km in 5 km 54
3 med 5 in 10 km 20
4 med 10 in 30 km 84
5 več kot 30 km 31
-100 Nisem zaposlen/ne hodim v šolo/na fakulteto/delam na domu 106
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
202 110

Valid range from 1 to 5

Q15 Kako ste v splošnem zadovoljni s prometnimi razmerami in potovanjem v kraj zaposlitve/šolanja in nazaj?

Kako ste v splošnem zadovoljni s prometnimi razmerami in potovanjem v kraj zaposlitve/šolanja in nazaj?

Value 63108 Frequency
1 Zelo nezadovoljen 15
2 Nezadovoljen 23
3 Niti zadovoljen niti nezadovoljen 55
4 Zadovoljen 99
5 Zelo zadovoljen 16
-100 Nisem zaposlen/ne hodim v šolo/na fakulteto/delam na domu 100
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
208 104

Valid range from 1 to 5

Q16a Kaj vas najbolj moti pri potovanju v službo/šolo: Prometni zastoji Kaj vas najbolj moti pri potovanju v službo/šolo in nazaj - prosimo, da označite vzrok(e) za nezadovoljstvo. Možnih je več odgovorov

Prometni zastoji

Value 64107 Frequency
0 ni izbran 197
1 izbran 87
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
284 28

Valid range from 0 to 1

Q16b Kaj vas najbolj moti pri potovanju v službo/šolo: Visoka cena prevoza/goriva Kaj vas najbolj moti pri potovanju v službo/šolo in nazaj - prosimo, da označite vzrok(e) za nezadovoljstvo. Možnih je več odgovorov

Visoka cena prevoza/goriva

Value 65106 Frequency
0 ni izbran 245
1 izbran 39
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
284 28

Valid range from 0 to 1

Q16c Kaj vas najbolj moti pri potovanju v službo/šolo: Prepočasna vožnja z javnimi prevoznimi sredstvi Kaj vas najbolj moti pri potovanju v službo/šolo in nazaj - prosimo, da označite vzrok(e) za nezadovoljstvo. Možnih je več odgovorov

Prepočasna vožnja z javnimi prevoznimi sredstvi

Value 66105 Frequency
0 ni izbran 245
1 izbran 39
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
284 28

Valid range from 0 to 1

Q16d Kaj vas najbolj moti pri potovanju v službo/šolo: Pogosto zamujanje javnih prevoznih sredstev Kaj vas najbolj moti pri potovanju v službo/šolo in nazaj - prosimo, da označite vzrok(e) za nezadovoljstvo. Možnih je več odgovorov

Pogosto zamujanje javnih prevoznih sredstev

Value 67104 Frequency
0 ni izbran 267
1 izbran 17
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
284 28

Valid range from 0 to 1

Q16e Kaj vas najbolj moti pri potovanju v službo/šolo: Slabe povezave med različnimi javnimi prevoznimi sredstvi Kaj vas najbolj moti pri potovanju v službo/šolo in nazaj - prosimo, da označite vzrok(e) za nezadovoljstvo. Možnih je več odgovorov

Slabe povezave med različnimi javnimi prevoznimi sredstvi

Value 68103 Frequency
0 ni izbran 230
1 izbran 54
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
284 28

Valid range from 0 to 1

Q16f Kaj vas najbolj moti pri potovanju v služno/šolo: Prevelika oddaljenost do postaje javnega prevoza Kaj vas najbolj moti pri potovanju v službo/šolo in nazaj - prosimo, da označite vzrok(e) za nezadovoljstvo. Možnih je več odgovorov

Prevelika oddaljenost do postaje javnega prevoza

Value 69102 Frequency
0 ni izbran 275
1 izbran 9
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
284 28

Valid range from 0 to 1

Q16g Kaj vas najbolj moti pri potovanju v službo/šolo: Neudobnost javnega prevoza Kaj vas najbolj moti pri potovanju v službo/šolo in nazaj - prosimo, da označite vzrok(e) za nezadovoljstvo. Možnih je več odgovorov

Neudobnost javnega prevoza

Value 70101 Frequency
0 ni izbran 274
1 izbran 10
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
284 28

Valid range from 0 to 1

Q16h Kaj vas najbolj moti pri potovanju v službo/šolo: Drugo: Kaj vas najbolj moti pri potovanju v službo/šolo in nazaj - prosimo, da označite vzrok(e) za nezadovoljstvo. Možnih je več odgovorov

Drugo:

Value 71100 Frequency
0 ni izbran 236
1 izbran 48
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
284 28

Valid range from 0 to 1

Q16h_txt Kaj vas najbolj moti pri potovanju v službo/šolo: Drugo: (tekst) Kaj vas najbolj moti pri potovanju v službo/šolo in nazaj - prosimo, da označite vzrok(e) za nezadovoljstvo. Možnih je več odgovorov

Drugo: (tekst)

Value 7299 Frequency
-2: Preskok (if) 260
-3: Prekinjeno 4
Jani prevoz je predrag, neudoben, počasen in ob nepraktičnih urah 1
Javni prevoz nezadosten - neuporaben 1
Nisem zaposlen / ne hodim v srednjo šolo / na fakulteto 1
Obupna vročina na javnih prevozih 1
Slabe ceste 1
Zelo slaba vzdrževanost državne ceste in neoznačenost cestišča:sploh ni črt!!! 1
avtobus vozi na 1h in ni prilagojen delovnemu času 1
bližina gozdov in travnikov, posledično nevarnost naleta na divjad 1
gneča 1
izbiram čas, poti - vozim avto sam 1
javni prevozi so zastareli in neekološki, zato se večina ljudi vozi s svojimi avti 1
kadar grem po nakupih v drugi kraj 1
na našem območju NI javnega prevoza 1
ne morem oceniti, ker imamo preko delodajalca organiziran prevoz. 1
ne upoštevajo pravil (cpp...) 1
nevarna kolesarska pot, ki je le delno označena 1
nezaposlena 1
nisem v službi 1
nisem zaposlen 5
nisem zaposlena 1
objestni šoferji 1
obvozi 1
parkirišle (otežen izhod iz parkirišča - boksa) 1
pomankanje parkirišč 1
počasni vozniki 1
premalo parkirnih mest 1
preveč semaforjev v 1km ceste 1
redko uporabljam 1
sem pešec 1
sem upokojen in zelo malo uporabljam javna prevozna sredstva 1
sem upokojenka 1
slaba cesta 1
slaba prometna infrastruktura 1
slabe ceste, polne lukenj 1
slabe lokalne, regionalne ceste (v slabem stanju - luknje) 1
upokojena 1
upokojenec 3
upokojenka 2
vožnja čez naselja, vasi, semaforji 1
zelo malo se vozim z javnim prevozom 1
če ni šole so avtobusi med delovniki prepozni in zato ne uporabljam avtobusa 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
312 0

Q16i Kaj vas najbolj moti pri potovanju: Nič me ne moti Kaj vas najbolj moti pri potovanju v službo/šolo in nazaj - prosimo, da označite vzrok(e) za nezadovoljstvo. Možnih je več odgovorov

Nič me ne moti

Value 7398 Frequency
0 ni izbran 186
1 izbran 98
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
284 28

Valid range from 0 to 1

Q17 Kako dolgo že živite v tej soseski (v letih)?

Kako dolgo že živite v tej soseski?

Value 7497 Frequency
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
303 9 1 82 28.294 16.728

Valid range from 1 to 82

Q18 Ocena splošne urejenosti vaše soseske v primerjavi z drugimi v okolici (čistost, ohranjenost, vzdrževanost stavb/fasad/zelenja, oprema, ...)

Če primerjate vašo sosesko z drugimi soseskami v okolici, kako bi ocenili njeno splošno urejenost? (čistost, ohranjenost, vzdrževanost stavb in fasad, vzdrževanost zelenja, urejenost poti in opreme,… )

Value 7596 Frequency
1 Velikoj bolj neurejena/veliko slabše vzdrževana (kot druge) 6
2 Bolj neurejena/slabše vzdrževana (kot druge) 14
3 Podobna kot večina drugih v okolici 211
4 Bolj urejena/ bolj vzdrževana (kot druge) 48
5 Veliko bolj urejena/veliko bolj vzdrževana (kot druge) 11
-99 Ne vem 13
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
290 22

Valid range from 1 to 5

Q19 Menite, da vašo sosesko odlikuje poseben značaj/edinstvenost, je res nekaj posebnega (v pozitivnem smislu) v primerjavi z drugimi soseskami v okolici?

Se vam zdi, da vašo sosesko odlikuje poseben značaj/edinstvenost oz. je res nekaj posebnega (v pozitivnem smislu) v primerjavi z drugimi soseskami v okolici?

Value 7695 Frequency
1 Da, zelo 14
2 Da,  precej 37
3 Niti ja, niti ne 118
4 Ne 104
5 Nikakor ne 13
-99 Ne vem 16
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 4
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
286 26

Valid range from 1 to 5

Q20a_1 Navedite do 3 stvari zaradi katerih je vaša soseska posebna, drugačna ali unikatna: navedba 1

Prosimo, navedite do tri stvari, zaradi katerih je vaša soseska posebna, drugačna ali unikatna (če se vam zdi takšna). Navedba 1:

Value 7794 Frequency
-1: Ni odgovoril 165
-3: Prekinjeno 4
Blizu trgovine 1
Bližina večjih zelenih površin (gozdovi, travniki...). 1
Center okoliških vasi 1
Edini večji večstanovanjski objekt 1
Igrišča 1
Igrišče 1
NEPOSREDNA BLIŽINA TRGOVSKEGA CENTRA, POSTAJ JAVNEGA PREVOZA, VRTCA, POLJ IN GOZDA 1
Preveč prometa 1
Pridih balkana 1
Samo 4 hiše v soseski 1
Se naseljuje postopoma 1
Sedenjes sosedi pod javno lipo 1
Soseka je zelo mirna in tiha, skozi celi dan. 1
Varna 1
Več otrok 1
Vse na majhnem mestu 1
blizu je šola 1
blizu mesta, šole, trgovin 1
blizu so trgovine, v katerih lahko kupujemo najbolj osnovne stvari/živila 1
bližina OŠ 1
bližina gozda 1
bližina mesta, mirna 1
bližina trgovine, šole, vrtca 1
bližina šol, mesta, trgovin 1
bližina šole, knjižnice, zdravstvenega doma, trgovine 1
brez hrupa 1
dobri medsosedcki odnosi 1
dobri sosedje 1
dobri sosedski odnosi 1
dokaj mirna 1
domač vrt, čeprav živimo v bloku 1
dosti zelenja 1
ima "patino", je zapis stoletja zgodovine 1
ima center kreativnosti 1
ima ograjeno javno igrišče za otroke 1
imamo stari del mesta 1
imamo več športnih terenov 1
individualne hiše z vrtovi 1
je po vsej verjetnosti začetek Komna. Komen se deli: PIVKA - naša soseska, JEZERO - jabuka, BRDO - lokali, PLAC - spomeniki, DOLENJI KONEC - naselje, CIRJE - pokopališče 1
je uredu 1
je v bližini gozda in mesta 1
je veliko trgovin v okolici 1
ker je mirna 1
lepa 1
lepa lokacija 1
lepo urejena, mamo mir 1
majhna 1
majhnost (4 hiše) 1
manjša gostota poselitve ker je na obrobju mesta 1
mednarodna 1
mirna 3
mirna - tiha 1
mirna okolica - brez hrupa (vsaj planina 1) 1
mirna soseska 2
mirno okolje 1
moja soseska je povprečna 1
multinacionalnost 1
na levi strani sami avtomobili 1
najbližja centru mesta 10 min 1
najbolj udobna za stanovanje ( daljinsko ogrevanje prostorov, daljinsko ogrevana voda ) 1
narodnostno raznolika 1
naša ulice je (slepa) neprevozna za avtomobile 1
ne zdi se mi takšna 1
neč drugačna kot druge 1
ni drugačna 1
ni posebna 1
ni takšna soseska 1
nizka gradnja stanovanj 1
nizki bloki 1
nizki stanovanjski bloki 1
obrobje naselja 1
odlični odnosi 1
odmaknjenost 1
ogrevanje toplarne 1
okolica treh nizkih blokov 1
osvetljena 1
parkirajo od vse povsod 1
po eni strani dokaj mirna 1
podobna kot večina 1
pogled na Alpe 1
ponuja veliko aktivnosti (izposoja koles) 1
počutim se varno 1
pošta, trgovina, vrtci, šola 1
precej varna 1
prepoznavnost oblikovanja in ureditve 1
preveč naseljeno 1
preveč natrpano naselje 1
prijetna soseska 1
prometna glavna cesta 1
različnost ljudi 1
rože 1
se mi ne zdi 1
se mi ne zdi da bi bila nekaj posebnega 1
skladnost novih fasad na blokih 1
skrb za hiše in okolje 1
soseska je urejena 1
star del mesta 1
trgovine zelo blizu 1
ulica ima enake kamnite zidove 1
urejena 6
urejenost mesta z rožami 1
v bližini vrtca, šole in mestnega jedra 1
varnost 2
veliko dreves 1
veliko je različnih ljudi, narodnosti, vera, kultur 1
veliko košev za pasje iztrebke (uporabljeni pa so bolj malo) 1
veliko otroških igrišč 1
veliko površin namenjenih otrokom 1
veliko starejših, ki imajo čas za vzdrževanje, urejenost jim veliko pomeni, ker veliko časa prebijejo okoli doma 1
veliko trgovin, javnih ustanov (npr. knjižnica) 1
veliko zelenico imamo 1
več zelenja 1
večinoma je novogradnja 1
večje število priseljencev 1
vrtci/šole v dosegu roke 1
vrtove imamo pod stanovanji 1
vse je v redu 1
vsi objekti so izkoristili subvencijo za obnovo fasad, hkrati s fasadami so bila obnovljena tudi igrišča 1
vzdrževane zelenice (sami vzdržujemo) 1
včasih je bila 64000 Kranj 1
zelena 1
zelene površine 2
zelo blizu avtobus, pošta, lekarna, trgovcine Merkator, Špar 1
zelo dobra lokacija - peš dostop do mesta, do trgovskih centrov 1
zelo mešano prebivalstvo po narodnosti in socialnem statusu 1
zelo skrbimo za čistočo in red v našem bloku in okolici - starejši! 1
čeprav je blok je dokaj mirno 1
čista 1
čisto okolje 1
čistoča 1
športni park 1
že zaradi kraja je posebna 1
živim na vasi 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
312

Q20b_1 Navedite do 3 stvari zaradi katerih je vaša soseska posebna, drugačna ali unikatna: navedba 2

Prosimo, navedite do tri stvari, zaradi katerih je vaša soseska posebna, drugačna ali unikatna (če se vam zdi takšna). Navedba 2:

Value 7893 Frequency
-1: Ni odgovoril 205
-3: Prekinjeno 4
Hitra sprememba strukture prebivalstva 1
Igrišče 1
Mirna 1
OŠ šola v soseski 1
Pometanje javnega pločnika 1
STALNOST PREBIVALSTVA 1
V bližini so ustanove kot so vrtec, osnovna šola, trgovina. 1
Veliko hrupa 1
Vrtci 1
Zelo dobra infrastruktura 1
barvna študija - barva fasad je bila določena že v načrtu soseske 1
blizu centra mesta 1
blizu centra mesta kranj 1
blizu je vrtec 1
blizu mesta 1
blizu vrtci in šole 1
bližina avtobusne in železniške postaje 1
bližina narave - gozda 1
bližina objektov v pogosti uporabi (trgovski center) 1
bližina postajališč javnih prevozov, šole, trgovin... 1
bližina trgovin 1
bližina vse infrastrukture 1
bližina vseh pomembnih javnih ustanov (šole, vrtci, trgovine, knjižnica ...) 1
brez gostinskih lokalov in industrijskih objektov 1
cvetje na balkonih in pri blokih 1
dobro funkcioniranje skupnih površin, kjer se družijo razline generacije 1
dokaj čista 2
dosti urejena 1
dosti zelenja (dreves) 1
dostopna 1
ena največjih sosesk 1
hrupna 1
igral za otročke 1
ima kulturne znamenitosti, reko 1
ima veliko vrtov, zelenja 1
ima veliko znamenitosti 1
ima športno dvorano 1
je varna 1
kante za smeti za hišne ljubljenčke 1
kolesarske steze 1
lepe stavbe 1
lepo zeleno - veliko dreves 1
malo prometa 1
manj ljudi 1
mirna 3
mirna, tiha soseska 1
na novo asfaltirana cesta 1
narava 1
ni smetnjakov za odpadke na celi ulici na drugi strani 1
nova šola 1
obnovitev fasad 1
otroško igrišče + zelenica 1
polno trgovin, avto... globus knjižnica, bank 1
prijazni ljudje 1
prijetni sosedje 1
primerljiva z drugimi 1
pripadnost 1
rabimo klope za sedet da bi lahko šli ven 1
relativno lepo urejena, tako stanovanjski bloki kot okolica 1
rože, ptičje valilnice, lesene dekoracije, itd. 1
sosedje zelo uredu 1
spoštovan je urbanistični način 1
sprehajalne poti 1
strnjeno v glavnem delavsko naselje 1
trgovine, gostilne, bari 1
ugodna klima 1
umirjen promet 1
umirjena 1
ureja se neplansko 1
urejena 3
urejene zelenice 1
urejeni prostori za druženje 1
urejenost 1
urejenost otokov - krožni promet 1
uslužna 1
v bližini je šola, vrtci 1
varna 2
veliko možnosti za sprehajanje in kolesarjenje 1
veliko sosedov se med seboj pozna 1
veliko zelenih površin 1
veliko zelenja 1
veliko šol 1
večina starejši 1
vrtičkanje v okviru vsake stanov. enote 1
vse je na dosegu 5 minut 1
vse je zelo blizu (šola, javni prevoz, nakupovalni centri, center mesta) 1
zadosten del zelene površine 1
zadovoljivo parkirišče 1
zelenice 1
zelo mirno 1
zelo zgoščena pozidava 1
Čistost zraka. 1
čista 2
čisto okolje 2
čistost 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
312 0

Q20c_1 Navedite do 3 stvari zaradi katerih je vaša soseska posebna, drugačna ali unikatna: navedba 3

Prosimo, navedite do tri stvari, zaradi katerih je vaša soseska posebna, drugačna ali unikatna (če se vam zdi takšna). Navedba 3:

Value 7992 Frequency
-1: Ni odgovoril 224
-3: Prekinjeno 4
? 1
Gosta poselitev 1
Imamo moznost najema parkirnega mesta s cimer nimamo problema glede samega parkiranja. 1
Ljudje se družimo na ulicah 1
Malo hrupa. 1
Mirna 1
STAREJŠA SOSESKA 1
Večinoma hiše 1
blizu gozdov 1
blizu mesta 1
blizu so nakupovalne trgovine 1
bližina centra mesta in rekreacijskih možnosti obenem (hribi v ozadju, športne dvorane v bližini... 1
bližina gozda, travnika 1
bližina igrišč 1
bližina javnih ustanov 1
bližina narave 1
bližina nepozidane narave: gozd, travniki, ribniki, reka 1
bližina postaj javnega prevoza 1
bližina trgovin, igrišč 1
bližina trim steze in nižjega hriba 1
divje živali 1
dobri ljudje 1
dokaj mirna 1
gostilni 1
ima zgodbo ljudi 1
imamo gozdiček za sprehode 1
je tudi blizu gora 1
kolesarska pot 1
komunikativna 1
kozolec 1
lep razgled 2
lepa 1
lepo urejena 1
manj prometa 1
mir ponoči 1
mirna 2
mirna okolica 1
mirno 1
mirno okolje 1
mislim, da je res varna 1
ni parkirnih prostorov za lokale 1
ni velikega prometa 1
nimamo občutka neke utesnjenosti in gostote blokovskih naselij --> imamo dušo 1
po 50 letih se vsega navadiš 1
poleg soseske je gozd, zelenica 1
ponoči zelo mirno - in varno 1
posebna je prostor imava a nimamo se kam usest sramota! 1
precej se družimo in organiziramo izlete in zabave 1
precej zelenja 1
preceč gosto zgrajeni objekti, večinoma bloki in stolpnice 1
preurejene okolice 1
prijetna 1
prometna 1
raznolike kulture 1
redno čiščenje 1
se vsi poznamo 1
sodelovanje 1
sosesko prečkata dve pešpoti ob katerih je posejana zelenjava - kostanji - ti kostanji in spodaj klopi nudijo poleti senco 1
starejša soseska, ljudje se poznajo med seboj 1
urejen odvoz smeti 1
urejenost cest 1
urejenost in čistost 1
v bliži