Slovensko javno mnenje 1999/3: Evropska raziskava vrednot

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SJM993
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM993_V1
Glavni avtor(ji):
  • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Malnar, Brina
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; november 1999)

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Serija:
  • SJM/Slovensko javno mnenje

    Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

  • EVS/Mednarodna raziskava vrednot = European/World Values Survey

    Raziskava je zasnovana na konceptu Evropske raziskave vrednot (Ruud de Moor, Univerza v Tilburgu) oz. njene širše svetovne različice, ki se ponavlja v 5 ali 10 letnih razmikih od leta 1981 dalje (koordinacija projekta: Ronald Inglehart, Institut for Social Research, University of Michigan). Slovenija po zaslugi prizadevanj projekta SJM zagotavlja podatke od leta 1991 dalje. Namen mednarodne raziskave je spremljanje sprememb in primerjalno raziskovanje vrednot in stališč. Področja, ki jih zajema, segajo od vrednot v zvezi z delom, religioznostjo, političnimi usmeritvami pa do družine, vloge žensk in ekologije. Združena datoteka podatkov za obdobje 1981-1983 in 1990-1993 je pod ADP - IDNo: WVS_92. Naslednji koraki raziskave so bili izvedeni okrog 1995 kot WVS in 1999 kot EVS.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

odnos do okolja, ocena osebne sreče, članstvo v prostovoljnih organizacijah, socialna distanca, zaupanje v sočloveka, strpnost, razlogi pomankanja, finančna situacija gospodinjstva, zadovoljstvo z življenjem, delo in zaposlitev, pravično plačilo, ubogljivost, diskriminacija pri zaposlovanju, dobro in zlo, veroizpoved, obiskovanje verskih obredov, naloge cerkve, vraževerje, cerkev in politika, medzakonski odnosi, oblike zakona, stališča o vlogi žensk, spoštovanje staršev, privzgojene vrednote, odnos do splava, zanimanje za politiko, politična aktivnost, levo-desna politična usmeritev, odnos do neenakosti vs. svobode, način družbenih sprememb, prednosti v družbi, pripravljenost za bojevanje, odobravanje sprememb, odnos do znanosti, zaupanje v institucije, ocena političnega sistema v časovni perspektivi, ocena delovanja demokracije, demokracija vs. diktatura, odnos do demokracije, spoštovanje človekovih pravic, ocena materialnega standarda ljudi, etika in morala - kaj je opravičljivo, teritorialna priapdnost, nacionalni ponos, odnos do priseljencev, strankarske preference, pravičnost, zasebnost, skrb za blaginjo, pripravljenost pomagati potrebnim, razlogi za pomoč starejšim, razlogi za pomoč priseljencem

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
SOCIALNE, POLITIČNE IN MORALNE VREDNOTE


Povzetek:

Vsebina cele raziskave je proceduralno ekvivalentna ponovitev Evropske raziskave vrednot. Zajeta so razna področja vrednot in stališč do sodobnih družbenih problemov, kot so religiozne in moralne vrednote, glede vloge žensk, ekologije, neenakost, vzgoje otroki ipd. Več vprašanj je namenjenih tudi politični aktivnosti, pogledom na družbo, ter stopnji integracije posameznika v družbo merjeno skozi sodelovanje v združenjih in društvih, raven zaupanja v družbi in podobno. Zabeležena je družbena distanca do različnih marginalnih skupin, raven zadovoljstva v življenju in odnos do dela.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: oktober 1999 - november 1999
Čas izdelave: 1999
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. (70×3×5). V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SJM993 - Podatki [datoteka podatkov], 1999

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • število spremenljivk: 366
  • število enot: 1006

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

KEY Key string

KEY

Vrednost 13 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1003 1
1004 1
1005 1
1006 1

KLJUC kljuc

KLJUC

Vrednost 22 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1003 1
1004 1
1005 1
1006 1

ID ZAPST

ID

Vrednost 31 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1004 1
1005 1
1006 1
1910 1

KEY Key string

KEY

Vrednost 1366 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1003 1
1004 1
1005 1
1006 1

KLJUC kljuc

KLJUC

Vrednost 2365 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1003 1
1004 1
1005 1
1006 1

ID ZAPST

ID

Vrednost 3364 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
1004 1
1005 1
1006 1
1910 1

URA1 URA ZACETKA Začetek pogovora:

- ob uri:

Vrednost 4363 Frekvenca
4 1
7 3
8 26
9 58
10 88
11 67
12 41
13 45
14 73
15 116
16 152
17 142
18 97
19 65
20 22
21 4
22 2
" " 4

MIN1 MINUTA ZACETKA Začetek pogovora:

- minut:

Vrednost 5362 Frekvenca
0 252
1 2
2 7
57 2
58 2
59 1
" " 4

V1 delo Q1. PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽIVLJENJU?

V1 delo

Vrednost 6361 Frekvenca
1 zelo pomembna 620
2 precej pomembna 343
3 ne preveč pomembna 35
4 sploh ni pomembna 7
9 ne vem 1
0 b.o. 0

V2 druzina Q1. PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽIVLJENJU?

V2 družina

Vrednost 7360 Frekvenca
1 zelo pomembna 824
2 precej pomembna 150
3 ne preveč pomembna 20
4 sploh ni pomembna 8
9 ne vem 2
0 b.o. 2

V3 prijatelji,znanci Q1. PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽIVLJENJU?

V3 prijatelji in znanci

Vrednost 8359 Frekvenca
1 zelo pomembna 418
2 precej pomembna 465
3 ne preveč pomembna 115
4 sploh ni pomembna 3
9 ne vem 4
0 b.o. 1

V4 prosti cas Q1. PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽIVLJENJU?

V4 prosti čas

Vrednost 9358 Frekvenca
1 zelo pomembna 325
2 precej pomembna 472
3 ne preveč pomembna 179
4 sploh ni pomembna 24
9 ne vem 5
0 b.o. 1

V5 politika Q1. PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽIVLJENJU?

V5 politika

Vrednost 10357 Frekvenca
1 zelo pomembna 25
2 precej pomembna 120
3 ne preveč pomembna 448
4 sploh ni pomembna 407
9 ne vem 2
0 b.o. 4

V6 vera Q1. PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽIVLJENJU?

V6 vera

Vrednost 11356 Frekvenca
1 zelo pomembna 123
2 precej pomembna 243
3 ne preveč pomembna 378
4 sploh ni pomembna 258
9 ne vem 2
0 b.o. 2

V7 S PRIJATELJI RAZPRAVLJA O POLITIKI...

Q2. ALI S SVOJIMI PRIJATELJI O POLITIKI RAZPRAVLJATE POGOSTO, LE VČASIH, ALI NIKOLI? /V7/

Vrednost 12355 Frekvenca
1 pogosto 78
2 včasih 646
3 nikoli 279
9 ne vem 2
0 b.o. 1

V8 Del dohodka za preprecevanje onesnazevan Q3. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE TRDITVE O OKOLJU. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI Z NJO MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE, ALI SPLOH NE SOGLAŠATE.

V8 Dal bi del svojega dohodka, če bi bil prepričan, da bo ta denar uporabljen za preprečevanje onesnaževanja okolja

Vrednost 13354 Frekvenca
1 močno soglašam 147
2 soglašam 648
3 ne soglašam 142
4 sploh ne soglašam 32
9 ne vem 30
0 b.o. 7

V9 Povecanje davkov za zavarovanje okolja. Q3. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE TRDITVE O OKOLJU. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI Z NJO MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE, ALI SPLOH NE SOGLAŠATE.

V9 Pristal bi na povečanje davkov, če bi tako zbrani denar uporabili za zavarovanje okolja

Vrednost 14353 Frekvenca
1 močno soglašam 80
2 soglašam 513
3 ne soglašam 298
4 sploh ne soglašam 74
9 ne vem 30
0 b.o. 11

V10 Zmanjsati onesnazevanje okolja, a mene t Q3. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE TRDITVE O OKOLJU. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI Z NJO MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE, ALI SPLOH NE SOGLAŠATE.

V10 Vlada mora zmanjšati onesnaževanje okolja, toda mene to ne sme stati nič

Vrednost 15352 Frekvenca
1 močno soglašam 214
2 soglašam 390
3 ne soglašam 308
4 sploh ne soglašam 45
9 ne vem 37
0 b.o. 12

V11 Bi rekli da ste...

Q4. ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ... /V11/

Vrednost 16351 Frekvenca
1 zelo srečni 153
2 precej srečni 611
3 ne preveč srečni 191
4 sploh niste srečni 24
9 ne vem 7
0 b.o. 20

V12 sluzba socialnega skrbstva Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V12 Službe (servisi) socialnega skrbstva za starejše ljudi, za ljudi v stiski, za invalide in drugače prizadete ljudi; Q5A. sem član:

Vrednost 17350 Frekvenca
1 da 54
0 ne 952

V30 sluzbe socialnega skrbstva Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V30 Službe (servisi) socialnega skrbstva za starejše ljudi, za ljudi v stiski, za invalide in drugače prizadete ljudi; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Vrednost 18349 Frekvenca
1 da 49
0 ne 957

V13 verska organizacija Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V13 verske ali cerkvene organizacije; Q5A. sem član:

Vrednost 19348 Frekvenca
1 da 67
0 ne 939

V31 verske organizacija Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V31 verske ali cerkvene organizacije; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Vrednost 20347 Frekvenca
1 da 45
0 ne 961

V14 izobrazevanje,umetnost... Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V14 dejavnosti na področju izobraževanja, umetnosti, glasbe, kulture; Q5A. sem član:

Vrednost 21346 Frekvenca
1 da 93
0 ne 913

V32 izobrazevanje,umetnost... Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V32 dejavnosti na področju izobraževanja, umetnosti, glasbe, kulture; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Vrednost 22345 Frekvenca
1 da 67
0 ne 939

V15 sindikati Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V15 sindikati; Q5A. sem član:

Vrednost 23344 Frekvenca
1 da 170
0 ne 836

V33 sindikati Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V33 sindikati; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Vrednost 24343 Frekvenca
1 da 33
0 ne 973

V16 politicne stranke Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V16 politične stranke ali skupine; Q5A. sem član:

Vrednost 25342 Frekvenca
1 da 30
0 ne 976

V34 politicne stranke Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V34 politične stranke ali skupine; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Vrednost 26341 Frekvenca
1 da 13
0 ne 993

V17 dejavnosti v lok.skupnosti Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V17 dejavnosti v lokalni skupnosti, ki so v zvezi z revščino, zapo- slovanjem, stanovanji, begunci (npr. Rdeči križ); Q5A. sem član:

Vrednost 27340 Frekvenca
1 da 93
0 ne 913

V35 dejavnosti v lok.skupnosti Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V35 dejavnosti v lokalni skupnosti, ki so v zvezi z revščino, zapo- slovanjem, stanovanji, begunci (npr. Rdeči križ); Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Vrednost 28339 Frekvenca
1 da 58
0 ne 948

V18 clovekove pravice,tretji svet Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V18 človekove pravice ali razvoj tretjega sveta; Q5A. sem član:

Vrednost 29338 Frekvenca
1 da 8
0 ne 998

V36 clovekove pravice,tretji svet Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V36 človekove pravice ali razvoj tretjega sveta; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Vrednost 30337 Frekvenca
1 da 4
0 ne 1002

V19 zascita okolja Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V19 ohranjanje in zaščita okolja ali pravice živali; Q5A. sem član:

Vrednost 31336 Frekvenca
1 da 33
0 ne 973

V37 zascita okolja Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V37 ohranjanje in zaščita okolja ali pravice živali; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Vrednost 32335 Frekvenca
1 da 29
0 ne 977

V20 poklicna zdruzenja Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V20 poklicna združenja; Q5A. sem član:

Vrednost 33334 Frekvenca
1 da 67
0 ne 939

V38 poklicna zdruzenja Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V38 poklicna združenja; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Vrednost 34333 Frekvenca
1 da 27
0 ne 979

V21 delo z mladino Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V21 delo z mladino (skavti, taborniki, mladinski klubi); Q5A. sem član:

Vrednost 35332 Frekvenca
1 da 45
0 ne 961

V39 delo z mladino Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V39 delo z mladino (skavti, taborniki, mladinski klubi); Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Vrednost 36331 Frekvenca
1 da 35
0 ne 971

V22 sport in rekreacija Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V22 šport in rekreacija; Q5A. sem član:

Vrednost 37330 Frekvenca
1 da 170
0 ne 836

V40 sport in rekreacija Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V40 šport in rekreacija; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Vrednost 38329 Frekvenca
1 da 85
0 ne 921

V23 zenske skupine Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V23 ženske skupine; Q5A. sem član:

Vrednost 39328 Frekvenca
1 da 19
0 ne 987

V41 zenske skupine Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V41 ženske skupine; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Vrednost 40327 Frekvenca
1 da 13
0 ne 993

V24 mirovno gibanje Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V24 mirovno gibanje; Q5A. sem član:

Vrednost 41326 Frekvenca
1 da 8
0 ne 998

V42 mirovno gibanje Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V42 mirovno gibanje; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Vrednost 42325 Frekvenca
1 da 6
0 ne 1000

V25 skrb za zdravje Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V25 prostovoljne organizacije, ki se ukvarjajo s skrbjo za zdravje; Q5A. sem član:

Vrednost 43324 Frekvenca
1 da 29
0 ne 977

V43 skrb za zdravje Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V43 prostovoljne organizacije, ki se ukvarjajo s skrbjo za zdravje; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Vrednost 44323 Frekvenca
1 da 21
0 ne 984
" " 1

V26 druge skupine Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V26 druge skupine; Q5A. sem član:

Vrednost 45322 Frekvenca
1 da 100
0 ne 901
" " 5

V44 druge skupine Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V44 druge skupine; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Vrednost 46321 Frekvenca
1 da 59
0 ne 942
" " 5

V27 nobena Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V27 nobena; Q5A. sem član:

Vrednost 47320 Frekvenca
1 da 401
0 ne 540
" " 65

V45 nobena Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V45 nobena; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Vrednost 48319 Frekvenca
1 da 518
0 ne 423
" " 65

V28 ne vem Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V28 ne vem

Vrednost 49318 Frekvenca
1 da 1
0 ne 3
" " 1002

V46 ne vem Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V46 ne vem

Vrednost 50317 Frekvenca
1 da 1
0 ne 3
" " 1002

V29 b.o. Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V29 b.o.

Vrednost 51316 Frekvenca
0 ni clan 3
" " 1003

V47 b.o.

V47 b.o.

Vrednost 52315 Frekvenca
0 ne opravlja brezplacnega dela 3
" " 1003

V48 druzenje s prijatelji Q6. ZANIMA NAS, KAKO POGOSTO POČNETE DOLOČENE STVARI. ZA VSAKO OD NAŠTETIH DEJAVNOSTI MI BOSTE POVEDALI, ALI JO OPRAVLJATE VSAK TEDEN, ENKRAT ALI DVAKRAT NA MESEC, LE NEKAJKRAT NA LETO, ALI PA SPLOH NIKOLI. (Anketar, obkrožite 'se ne nanaša', če za respondenta ne velja kaj od naštetega).

V48 druženje s prijatelji

Vrednost 53314 Frekvenca
1 vsak teden 579
2 1x ali 2x na mesec 258
3 nekajkrat letno 141
4 nikoli 26
9 ne vem 1
0 b.o. 0
8 se ne nanaša 1

V49 druzenje s poklicnimi kolegi Q6. ZANIMA NAS, KAKO POGOSTO POČNETE DOLOČENE STVARI. ZA VSAKO OD NAŠTETIH DEJAVNOSTI MI BOSTE POVEDALI, ALI JO OPRAVLJATE VSAK TEDEN, ENKRAT ALI DVAKRAT NA MESEC, LE NEKAJKRAT NA LETO, ALI PA SPLOH NIKOLI. (Anketar, obkrožite 'se ne nanaša', če za respondenta ne velja kaj od naštetega).

V49 druženje izven delov- nega mesta s kolegi iz službe ali iz istega poklica

Vrednost 54313 Frekvenca
1 vsak teden 216
2 1x ali 2x na mesec 227
3 nekajkrat letno 250
4 nikoli 194
9 ne vem 5
0 b.o. 4
8 se ne nanaša 109
" " 1

V50 druzenje z ljudmi cerkvi Q6. ZANIMA NAS, KAKO POGOSTO POČNETE DOLOČENE STVARI. ZA VSAKO OD NAŠTETIH DEJAVNOSTI MI BOSTE POVEDALI, ALI JO OPRAVLJATE VSAK TEDEN, ENKRAT ALI DVAKRAT NA MESEC, LE NEKAJKRAT NA LETO, ALI PA SPLOH NIKOLI. (Anketar, obkrožite 'se ne nanaša', če za respondenta ne velja kaj od naštetega).

V50 druženje z ljudmi v vaši cerkvi

Vrednost 55312 Frekvenca
1 vsak teden 124
2 1x ali 2x na mesec 99
3 nekajkrat letno 207
4 nikoli 520
9 ne vem 4
0 b.o. 6
8 se ne nanaša 46

V51 druzenje z ljudmi v drustvih Q6. ZANIMA NAS, KAKO POGOSTO POČNETE DOLOČENE STVARI. ZA VSAKO OD NAŠTETIH DEJAVNOSTI MI BOSTE POVEDALI, ALI JO OPRAVLJATE VSAK TEDEN, ENKRAT ALI DVAKRAT NA MESEC, LE NEKAJKRAT NA LETO, ALI PA SPLOH NIKOLI. (Anketar, obkrožite 'se ne nanaša', če za respondenta ne velja kaj od naštetega).

V51 druženje z ljudmi v klubih in prostovoljnih združenjih (šport, kultura)

Vrednost 56311 Frekvenca
1 vsak teden 178
2 1x ali 2x na mesec 139
3 nekajkrat letno 168
4 nikoli 456
9 ne vem 5
0 b.o. 5
8 se ne nanaša 55

V52 sodno kaznovani Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V52 ljudje, ki so bili sodno kaznovani

Vrednost 57310 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 407
2 mašilo 599

V53 ljudje druge rase Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V53 ljudje druge rase

Vrednost 58309 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 121
2 mašilo 885

V54 levi skrajnezi Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V54 levi skrajneži

Vrednost 59308 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 362
2 mašilo 644

V55 pijanci Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V55 pijanci

Vrednost 60307 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 697
2 mašilo 309

V56 desni skrajnezi Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V56 desni skrajneži

Vrednost 61306 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 372
2 mašilo 634

V57 ljudje z velikimi druzinami Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V57 ljudje z velikimi družinami

Vrednost 62305 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 91
2 mašilo 914
" " 1

V58 custveno nestabilni ljudje Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V58 čustveno nestabilni ljudje

Vrednost 63304 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 306
2 mašilo 700

V59 Muslimani Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V59 Muslimani

Vrednost 64303 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 227
2 mašilo 779

V60 priseljenci,tuji delavci Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V60 priseljenci, tuji delavci

Vrednost 65302 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 161
2 mašilo 845

V61 ljudje z AIDS-om Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V61 ljudje z AIDS-om

Vrednost 66301 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 334
2 mašilo 672

V62 narkomani Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V62 narkomani

Vrednost 67300 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 657
2 mašilo 349

V63 homoseksualci Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V63 homoseksualci

Vrednost 68299 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 446
2 mašilo 560

V64 zidje Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V64 Židje

Vrednost 69298 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 169
2 mašilo 837

V65 Romi Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V65 Romi

Vrednost 70297 Frekvenca
1 ne bi želel za sosede 368
2 mašilo 638

V66 ALI BI REKLI, DA ...

Q8. ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA VEČINI LJUDI LAHKO ZAUPAMO, ALI MENITE, DA JE TREBA BITI Z LJUDMI ZELO PREVIDEN? /V66/

Vrednost 71296 Frekvenca
1 večini ljudi lahko zaupamo 213
2 z ljudmi moramo biti zelo previdni 769
9 ne vem 19
0 b.o. 5

V67 V KOLIKSNI MERI ODLOCATE O SVOJEM ZIVLJE

Q9. NEKATERI LJUDJE IMAJO OBČUTEK, DA LAHKO DOCELA SVOBODNO ODLOČAJO O SVOJEM ŽIVLJENJU, DRUGI PA IMAJO OBČUTEK, DA S SVOJIMI DEJANJI NE MOREJO BISTVENO VPLIVATI NA TO, KAJ SE Z NJIMI DOGAJA. PROSIMO VAS, DA S POMOČJO TE LESTVICE OCENITE, V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ODLOČATE O SVOJEM ŽIVLJENJU. PRI TEM POMENI 1 ČISTO NIČ, 10 PA V VELIKI MERI. /V67/

Vrednost 72295 Frekvenca
1 čisto nič 15
2 2 10
3 3 26
4 4 37
5 5 176
6 6 97
7 7 128
8 8 224
9 9 96
10 v veliki meri 184
99 ne vem 9
0 b.o. 4

V68 KAKO ZADOVOLJNI STE S SVOJIM ZIVLJENJEM?

Q10. ČE OCENJUJETE NASPLOH, KAKO STE V TEH DNEH ZADOVOLJNI S SVOJIM ŽIVLJENJEM KOT CELOTO? PRI TEM POMENI 1 POVSEM NEZADOVOLJEN, 10 PA POVSEM ZADOVOLJEN. /V68/

Vrednost 73294 Frekvenca
1 nezadovoljen 11
2 2 22
3 3 32
4 4 31
5 5 145
6 6 88
7 7 133
8 8 250
9 9 117
10 zadovoljen 175
99 ne vem 2
0 b.o. 0

V69 PRVI RAZLOG ZA ZIVLJENJE V POMANJKANJU Q11. KAJ MENITE, ZAKAJ SO V SLOVENIJI LJUDJE, KI ŽIVIJO V POMANKANJU? TU SO NAPISANI ŠTIRJE MOŽNI RAZLOGI ZA TO. KATERI OD NJIH JE PO VAŠI OCENI NAJBOLJ POMEMBEN? (le en odgovor pri Q11. in pri Q12.)

- Q11. najbolj pomemben /V69/:

Vrednost 74293 Frekvenca
1 ker nimajo sreče 103
2 zaradi lenobe in ker imajo premalo močno voljo 329
3 zaradi nepravičnosti v naši družbi 351
4 to je neizogibna stran modernega napredka 172
5 nobeden od teh razlogov 37
9 ne vem 13
0 b.o. 1

V70 DRUGI RAZLOG ZA ZIVLJENJE V POMANJKANJU Q12. IN KATERI OD RAZLOGOV JE PO VAŠI OCENI DRUGI NAJBOLJ POMEMBEN? (le en odgovor pri Q11. in pri Q12.)

- Q12. drugi najbolj pomemben /V70/:

Vrednost 75292 Frekvenca
1 ker nimajo sreče 128
2 zaradi lenobe in ker imajo premalo močno voljo 231
3 zaradi nepravičnosti v naši družbi 266
4 to je neizogibna stran modernega napredka 258
5 nobeden od teh razlogov 62
9 ne vem 50
0 b.o. 11

V71 dobra placa Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V71 dobra plača

Vrednost 76291 Frekvenca
1 je pomembno 877
2 mašilo 129

V72 prijetni sodelavci Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V72 prijetni ljudje, s katerimi delaš

Vrednost 77290 Frekvenca
1 je pomembno 904
2 mašilo 100
" " 2

V73 ne prevelik pritisk Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V73 ne prevelik pritisk

Vrednost 78289 Frekvenca
1 je pomembno 717
2 mašilo 289

V74 zanesljivost zaposlitve Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V74 zanesljivost zaposlitve

Vrednost 79288 Frekvenca
1 je pomembno 889
2 mašilo 117

V75 moznosti za napredovanje Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V75 dobre možnosti za napredovanje

Vrednost 80287 Frekvenca
1 je pomembno 737
2 mašilo 265
" " 4

V76 spostovano delo Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V76 delo, ki ga ljudje spoštujejo

Vrednost 81286 Frekvenca
1 je pomembno 754
2 mašilo 252

V77 zgodnji zacetek dela Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V77 da se delo začne v zgodnjih urah

Vrednost 82285 Frekvenca
1 je pomembno 408
2 mašilo 598

V78 moznost lastne inciative Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V78 možnost lastne pobude, inciative

Vrednost 83284 Frekvenca
1 je pomembno 789
2 mašilo 217

V79 koristnost dela za druzbo Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V79 da je delo koristno za družbo

Vrednost 84283 Frekvenca
1 je pomembno 734
2 mašilo 270
" " 2

V80 veliko dopusta Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V80 veliko dopusta

Vrednost 85282 Frekvenca
1 je pomembno 461
2 mašilo 545

V81 da srecujes ljudi Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V81 da srečuješ ljudi

Vrednost 86281 Frekvenca
1 je pomembno 697
2 mašilo 308
" " 1

V82 obcutek, da si nekaj dosegel Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V82 delo, pri katerem imaš občutek, da si nekaj dosegel

Vrednost 87280 Frekvenca
1 je pomembno 908
2 mašilo 98

V83 odgovorno delo Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V83 odgovorno delo

Vrednost 88279 Frekvenca
1 je pomembno 732
2 mašilo 274

V84 zanimivo delo Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V84 zanimivo delo

Vrednost 89278 Frekvenca
1 je pomembno 921
2 mašilo 85

V85 delo ustreza sposobnostim Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V85 da delo ustreza sposobnostim posameznika

Vrednost 90277 Frekvenca
1 je pomembno 869
2 mašilo 137

V86 nic od tega Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V86 nič od tega

Vrednost 91276 Frekvenca
1 je pomembno 21
2 mašilo 971
" " 14

V87 IMATE TRENUTNO PLACANO ZAPOSLITEV?

Q14. ALI TRENUTNO IMATE PLAČANO ZAPOSLITEV? /V87/

Vrednost 92275 Frekvenca
1 da (preskok na Q15) 568
2 ne (preskok na Q17) 438

V88 KAKO ZADOVOLJNI STE Z VASIM DELOM? (za zaposlene)

Q15. KAKO STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z VAŠIM DELOM (ZAPOSLITVIJO)? 1 POMENI POVSEM NEZADOVOLJEN, 10 PA POVSEM ZADOVOLJEN. /V88/

Vrednost 93274 Frekvenca
1 nezadovoljen 9
2 2 4
3 3 19
4 4 18
5 5 71
6 6 60
7 7 96
8 8 139
9 9 59
10 zadovoljen 86
99 ne vem 1
88 mašilo 424
0 b.o. 16
" " 4

V89 KOLIKO STE PRI SVOJEM DELU SVOBODNI? (za zaposlene)

Q16. KOLIKO STE PRI SVOJEM DELU SVOBODNI PRI SPREJEMANJU ODLOČITEV? 1 POMENI ČISTO NIČ SVOBODEN, 10 PA V VELIKI MERI SVOBODEN. /V89/

Vrednost 94273 Frekvenca
1 čisto nič svoboden 42
2 2 11
3 3 35
4 4 40
5 5 80
6 6 60
7 7 84
8 8 94
9 9 44
10 v veliki meri svoboden 72
99 ne vem 2
88 mašilo 425
0 b.o. 13
" " 4

O4 KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZANESLJIVOSTJO ZAP (za zaposlene)

Q16a. IN KAKO STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z ZANESLJIVOSTJO VAŠE ZAPOSLITVE? 1 POMENI POVSEM NEZADOVOLJEN, 10 PA POVSEM ZADOVOLJEN. /O4/

Vrednost 95272 Frekvenca
1 nezadovoljen 21
2 2 14
3 3 25
4 4 19
5 5 69
6 6 43
7 7 63
8 8 98
9 9 80
10 zadovoljen 127
99 ne vem 5
88 mašilo 425
0 b.o. 13
" " 4

V90 Clovek mora imeti sluzbo, da razvije tal Q17. (Vprašati vse!) ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V90 Človek mora imeti službo, da lahko v celoti razvije svoje talente

Vrednost 96271 Frekvenca
1 močno soglašam 304
2 soglašam 411
3 niti soglašam, niti ne soglašam 144
4 ne soglašam 124
5 sploh ne soglašam 13
9 ne vem 9
0 b.o. 1

V91 Ponizevalno prejemati denar in ne delati Q17. (Vprašati vse!) ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V91 Poniževalno je, če človek prejema denar, ne da bi mu bilo treba delati zanj

Vrednost 97270 Frekvenca
1 močno soglašam 235
2 soglašam 290
3 niti soglašam, niti ne soglašam 201
4 ne soglašam 214
5 sploh ne soglašam 49
9 ne vem 14
0 b.o. 3

V92 Kdor ne dela,se poleni Q17. (Vprašati vse!) ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V92 Ljudje, ki ne delajo, se polenijo

Vrednost 98269 Frekvenca
1 močno soglašam 416
2 soglašam 444
3 niti soglašam, niti ne soglašam 81
4 ne soglašam 53
5 sploh ne soglašam 9
9 ne vem 1
0 b.o. 2

V93 Delo je dolznost do druzbe Q17. (Vprašati vse!) ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V93 Delo je človekova dolžnost do družbe

Vrednost 99268 Frekvenca
1 močno soglašam 289
2 soglašam 473
3 niti soglašam, niti ne soglašam 140
4 ne soglašam 76
5 sploh ne soglašam 21
9 ne vem 6
0 b.o. 1

V94 Ne bi bilo treba delati, ce ne bi zelel Q17. (Vprašati vse!) ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V94 Ljudem naj ne bi bilo treba delati, če tega ne želijo

Vrednost 100267 Frekvenca
1 močno soglašam 51
2 soglašam 113
3 niti soglašam, niti ne soglašam 142
4 ne soglašam 468
5 sploh ne soglašam 217
9 ne vem 13
0 b.o. 2

V95 Delo bi moralo biti na prvem mestu Q17. (Vprašati vse!) ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V95 Delo bi moralo biti vedno na prvem mestu, čeprav bi to pomenilo manj prostega časa

Vrednost 101266 Frekvenca
1 močno soglašam 189
2 soglašam 365
3 niti soglašam, niti ne soglašam 186
4 ne soglašam 212
5 sploh ne soglašam 44
9 ne vem 9
0 b.o. 1

V96 DVE TAJNICI, RAZLICNO UCINKOVITI, RAZLIC

Q18. PREDSTAVLJAJTE SI DVE TAJNICI ENAKIH LET, KI OPRAVLJATA ENAKO DELO. PRVA TAJNICA UGOTOVI, DA DRUGA ZASLUŽI PRECEJ VEČ KOT ONA. VENDAR PA JE BOLJE PLAČANA TAJNICA HITREJŠA, VEČ NAREDI IN JE TUDI BOLJ ZANESLJIVA KOT PRVA. ALI JE PO VAŠI OCENI PRAV, ALI NI PRAV, DA ENA ZASLUŽI VEČ KOT DRUGA? /V96/

Vrednost 102265 Frekvenca
1 prav je tako 871
2 ni prav tako 107
9 ne vem 23
0 b.o. 5

V97 S KATERIM OD MNENJ O UPOSTEVANJU NAVODIL

Q19. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAKO JE TREBA IZVAJATI NAVODILA, KI JIH DOBIVAJO MED DELOM. NEKATERI PRAVIJO, DA SE JE TREBA DRŽATI NAVODIL PREDPOSTAVLJENIH TUDI TEDAJ, KADAR NE SOGLAŠAJO V CELOTI Z NJIMI, DRUGI PA PRAVIJO, DA JE TREBA POSLUŠATI NAVODILA LE TEDAJ, KADAR SI PREPRIČAN, DA SO PRAVILNA. S KATERIM OD OBEH MNENJ VI SOGLAŠATE? /V97/

Vrednost 103264 Frekvenca
1 treba se je držati vseh navodil 185
2 biti moraš prepričan, da so navodila pravilna 473
3 to je odvisno od situacije 332
9 ne vem 14
0 b.o. 2

V98 Ko je malo moznosti zaposlitve, prednost Q20. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V98 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali delodajalci dati prednost Slovencem pred priseljenci.

Vrednost 104263 Frekvenca
1 soglašam 750
2 niti niti 118
3 ne soglašam 121
9 ne vem 13
0 b.o. 4

V99 Ko je malo moznosti zaposlitve, prednost Q20. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V99 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali imeti moški prednost pred ženskami.

Vrednost 105262 Frekvenca
1 soglašam 177
2 niti niti 143
3 ne soglašam 673
9 ne vem 11
0 b.o. 2

O99 Ko je malo moznosti zaposlitve, prednost Q20. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V99 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali imeti domačini prednost pred prebivalci iz drugih krajev Slovenije

Vrednost 106261 Frekvenca
1 soglašam 548
2 niti niti 181
3 ne soglašam 263
9 ne vem 12
0 b.o. 2

V100 KATERI OD OBEH JE VAM BLIZE?

Q21. TU IMAMO DVA POGLEDA, KI JU VČASIH ZAGOVARJAJO LJUDJE, KADAR RAZPRAVLJAJO O DOBREM IN ZLEM. KATERI OD OBEH JE BLIŽE VAŠEMU OSEBNEMU MNENJU O TEH STVAREH? /V100/

Vrednost 107260 Frekvenca
1 Med dobrim in zlim je popolnoma jasna ločnica, ki velja za vsakogar, ne glede na okoliščine 210
2 Nikoli ne more biti popolnoma jasne ločnice med dobrim in zlim. Kaj je dobro in kaj zlo, je v celoti odvisno od okoliščin v nekem trenutku. 626
3 ne soglašam ne z enim, ne z drugim 125
9 ne vem 40
0 b.o. 5

V101 PRIPADATE KATERI VEROIZPOVEDI?

Q22. ALI PRIPADATE KATERI VEROIZPOVEDI? /V101/

Vrednost 108259 Frekvenca
1 da (preidi na Q23) 704
2 ne (preidi na Q24a) 301
" " 1

V102 KATERI?

Q23. KATERI? /V102/

Vrednost 109258 Frekvenca
0 ne pripada nobeni veroizpovedi, b.o. 61
1 rimokatoliški 669
2 evangeličanski 7
3 pravoslavni 16
4 drugi krščanski 6
5 islamski 11
6 židovski 1
7 hinduistični, budistični 0
9 ne vem 0
8 mašilo 235

V103 STE KDAJ PRIPADALI KAKSNI (DRUGI) VEROIZ

Q24a Če sedaj ne pripada nobeni veroizpovedi: ALI STE KDAJ PRIPADALI KAKŠNI VEROIZPOVEDI? / Če sedaj pripada kateri od veroizpovedi: ALI STE KDAJ PRIPADALI KAKŠNI DRUGI VEROIZPOVEDI? /V103/

Vrednost 110257 Frekvenca
1 da (preidi na Q24b) 97
2 ne (preidi na Q25) 906
" " 3

V104 KATERI?

Q24b. KATERI? /V104/

Vrednost 111256 Frekvenca
0 ne pripada nobeni veroizpovedi, b.o. 52
1 rimokatoliški 90
2 evangeličanski 1
3 pravoslavni 1
4 drugi krščanski 1
5 islamski 1
6 židovski 0
7 hinduistični, budistični 0
9 ne vem 2
8 mašilo 849
" " 9

V105 KAKO POGOSTO HODITE K VERSKIM OBREDOM?

Q25. ČE NE UPOŠTEVATE POROK, POGREBOV IN KRSTOV, KAKO POGOSTO HODITE V ZADNJEM ČASU K VERSKIM OBREDOM? /V105/

Vrednost 112255 Frekvenca
1 več kot enkrat na teden 22
2 enkrat na teden 148
3 enkrat na mesec 134
4 na dan božiča in za veliko noč 166
5 ob drugih posebnih praznikih 76
6 enkrat na leto 71
7 manj pogosto 74
8 nikoli, praktično nikoli 298
9 ne vem 4
0 b.o. 13

V106 KAKO POGOSTO STE HODILI K MASAM PRI 11-1

Q26. IN KAKO POGOSTO STE VI SAMI HODILI K BOGOSLUŽJU (MAŠAM), KO STE BILI STARI ENAJST ALI DVANAJST LET? /V106/

Vrednost 113254 Frekvenca
1 več kot enkrat na teden 143
2 enkrat na teden 507
3 enkrat na mesec 83
4 na dan božiča in za veliko noč 28
5 ob drugih posebnih praznikih 5
6 enkrat na leto 11
7 manj pogosto 22
8 nikoli, praktično nikoli 190
9 ne vem 10
0 b.o. 7

V107 Pomemben verski obred ob rojstvu? Q27. ALI VI OSEBNO MENITE, DA JE POMEMBNO OPRAVITI VERSKI OBRED OB KATEREM OD NASLEDNJIH DOGODKOV?

V107 rojstvo

Vrednost 114253 Frekvenca
1 da 704
2 ne 263
9 ne vem 28
0 b.o. 11

V108 Pomemben verski obred ob poroki? Q27. ALI VI OSEBNO MENITE, DA JE POMEMBNO OPRAVITI VERSKI OBRED OB KATEREM OD NASLEDNJIH DOGODKOV?

V108 poroka

Vrednost 115252 Frekvenca
1 da 677
2 ne 288
9 ne vem 30
0 b.o. 11

V109 Pomemben verski obred ob smrti? Q27. ALI VI OSEBNO MENITE, DA JE POMEMBNO OPRAVITI VERSKI OBRED OB KATEREM OD NASLEDNJIH DOGODKOV?

V109 smrt

Vrednost 116251 Frekvenca
1 da 747
2 ne 219
9 ne vem 31
0 b.o. 9

V110 ALI BI ZASE REKLI, DA STE...

Q28. NE GLEDE NA TO, ALI HODITE V CERKEV ALI NE, ALI BI ZASE REKLI, DA STE ... /V110/

Vrednost 117250 Frekvenca
1 verni 650
2 neverni 197
3 prepričan ateist 79
9 ne vem 62
0 b.o. 18

V111 Ustrezni odgovori cerkve na moralne prob Q29. ČE GOVORIMO NA SPLOŠNO, ALI MISLITE, DA VAŠA CERKEV/CERKVE V SLOVENIJI DAJE(JO) USTREZNE ODGOVORE NA ... (preberete in obkrožite en odgovor) Navodilo: za tiste, ki pripadajo neki veroizpovedi, vprašajte: VAŠA cerkev! Za tiste, ki ne pripadajo nobeni veroizpovedi, vprašajte: CERKVE!

V111 moralne probleme in stiske posameznika

Vrednost 118249 Frekvenca
1 da 378
2 ne 464
9 ne vem 155
0 b.o. 9

V112 Ustrezni odgovori cerkve na probleme dru Q29. ČE GOVORIMO NA SPLOŠNO, ALI MISLITE, DA VAŠA CERKEV/CERKVE V SLOVENIJI DAJE(JO) USTREZNE ODGOVORE NA ... (preberete in obkrožite en odgovor) Navodilo: za tiste, ki pripadajo neki veroizpovedi, vprašajte: VAŠA cerkev! Za tiste, ki ne pripadajo nobeni veroizpovedi, vprašajte: CERKVE!

V112 probleme družinskega življenja

Vrednost 119248 Frekvenca
1 da 365
2 ne 488
9 ne vem 141
0 b.o. 12

V113 Ustrezni odgovori cerkve na clovekove du Q29. ČE GOVORIMO NA SPLOŠNO, ALI MISLITE, DA VAŠA CERKEV/CERKVE V SLOVENIJI DAJE(JO) USTREZNE ODGOVORE NA ... (preberete in obkrožite en odgovor) Navodilo: za tiste, ki pripadajo neki veroizpovedi, vprašajte: VAŠA cerkev! Za tiste, ki ne pripadajo nobeni veroizpovedi, vprašajte: CERKVE!

V113 človekove duhovne potrebe

Vrednost 120247 Frekvenca
1 da 605
2 ne 255
9 ne vem 133
0 b.o. 13

V114 Ustrezni odgovori cerkve na socialne pro Q29. ČE GOVORIMO NA SPLOŠNO, ALI MISLITE, DA VAŠA CERKEV/CERKVE V SLOVENIJI DAJE(JO) USTREZNE ODGOVORE NA ... (preberete in obkrožite en odgovor) Navodilo: za tiste, ki pripadajo neki veroizpovedi, vprašajte: VAŠA cerkev! Za tiste, ki ne pripadajo nobeni veroizpovedi, vprašajte: CERKVE!

V114 aktualne socialne probleme naše dežele

Vrednost 121246 Frekvenca
1 da 285
2 ne 558
9 ne vem 153
0 b.o. 10

V115 Verujete v Boga? Q30. PROSIM POVEJTE, V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE IN V KAJ NE VERUJETE ...

V115 Bog

Vrednost 122245 Frekvenca
1 da 625
2 ne 334
9 ne vem 31
0 b.o. 16

V116 Verujete v zivljenje po smrti? Q30. PROSIM POVEJTE, V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE IN V KAJ NE VERUJETE ...

V116 življenje po smrti

Vrednost 123244 Frekvenca
1 da 296
2 ne 627
9 ne vem 69
0 b.o. 14

V117 Verujete v pekel? Q30. PROSIM POVEJTE, V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE IN V KAJ NE VERUJETE ...

V117 pekel

Vrednost 124243 Frekvenca
1 da 189
2 ne 741
9 ne vem 60
0 b.o. 16

V118 Verujete v nebesa? Q30. PROSIM POVEJTE, V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE IN V KAJ NE VERUJETE ...

V118 nebesa

Vrednost 125242 Frekvenca
1 da 256
2 ne 673
9 ne vem 60
0 b.o. 17

V119 Verujete v greh? Q30. PROSIM POVEJTE, V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE IN V KAJ NE VERUJETE ...

V119 greh

Vrednost 126241 Frekvenca
1 da 409
2 ne 537
9 ne vem 46
0 b.o. 14

V120 Verujete v telepatijo? Q30. PROSIM POVEJTE, V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE IN V KAJ NE VERUJETE ...

V120 telepatija

Vrednost 127240 Frekvenca
1 da 250
2 ne 662
9 ne vem 80
0 b.o. 14

S121 Verujete v Marijo? Q30. PROSIM POVEJTE, V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE IN V KAJ NE VERUJETE ...

S121 Marija

Vrednost 128239 Frekvenca
1 da 456
2 ne 500
9 ne vem 34
0 b.o. 16

V121 VERUJETE V REINKARNACIJO?

Q31. ALI VERUJETE V REINKARNACIJO, TOREJ V TO, DA SE ČLOVEK PONOVNO RODI NA TA SVET? /V121/

Vrednost 129238 Frekvenca
1 da 154
2 ne 766
9 ne vem 81
0 b.o. 5

V122 KATERA TRDITEV VAM JE BLIZE?

Q32. KATERA OD NASLEDNJIH TRDITEV VAM JE NAJBLIŽJA? /V122/

Vrednost 130237 Frekvenca
1 obstoja osebni Bog 229
2 obstoja neka vrsta duha ali življenska sila 488
3 res ne vem, kaj naj si mislim o tem 124
4 mislim, da ne obstoja nobena vrsta duha, Boga ali življenjske sile 111
9 ne vem 45
0 b.o. 9

V123 KAKO POMEMBEN JE BOG V VASEM ZIVLJENJU?

Q33. KAKO POMEMBEN JE BOG V VAŠEM ŽIVLJENJU? PROSIMO IZRAZITE SVOJ ODGOVOR NA TEJ ŠTEVILČNI LESTVICI. 10 POMENI ZELO POMEMBEN, 1 PA POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN. /V123/

Vrednost 131236 Frekvenca
1 sploh ni pomemben 242
2 2 47
3 3 82
4 4 49
5 5 153
6 6 67
7 7 76
8 8 83
9 9 35
10 zelo pomemben 146
99 ne vem 14
0 b.o. 12

V124 VAM VERA DAJE TOLAZBO IN MOC?

Q34. ALI SODITE, DA VAM VERA DAJE TOLAŽBO IN MOČ? /V124/

Vrednost 132235 Frekvenca
1 da 443
2 ne 478
9 ne vem 71
0 b.o. 14

V125 SI VZAMETE CAS ZA MOLITEV, MEDITACIJO...

Q35. ALI SI VZAMETE KAJ ČASA ZA MOLITEV, MEDITACIJO, KONTEMPLACIJO ALI KAJ PODOBNEGA? /V125/

Vrednost 133234 Frekvenca
1 da 456
2 ne 528
9 ne vem 12
0 b.o. 10

V126 KAKO POGOSTO MOLITE IZVEN VERSKIH OBREDO

Q36. KAKO POGOSTO MOLITE IZVEN VERSKIH OBREDOV? ALI BI REKLI, DA JE TO: /V126/

Vrednost 134233 Frekvenca
1 pogosto 140
2 včasih 227
3 komajda kdaj 95
4 le v časih krize 100
5 nikoli 430
9 ne vem 4
0 b.o. 10

V127 IMATE KAKSEN PREDMET, KI PRINASA SRECO?

Q37. ALI IMATE KAKŠEN PREDMET, KI PRINAŠA SREČO, NA PRIMER MASKOTO ALI TALISMAN? /V127/

Vrednost 135232 Frekvenca
1 da 189
2 ne 808
9 ne vem 7
0 b.o. 2

V128 VAS TAKSEN PREDMET ZA SRECO LAHKO ZASCIT

Q38. ALI VERJAMETE, DA VAS TAKŠEN PREDMET ZA SREČO, KOT NA PRIMER MASKOTA ALI TALISMAN, LAHKO ZAŠČITI ALI VAM POMAGA? 1 POMENI ZAGOTOVO NE, 10 PA ZAGOTOVO DA. /V128/

Vrednost 136231 Frekvenca
1 zagotovo ne 488
2 2 70
3 3 60
4 4 36
5 5 88
6 6 31
7 7 41
8 8 41
9 9 11
10 zagotovo da 45
99 ne vem 45
0 b.o. 50

V129 Politiki, ki ne verjamejo v Boga, niso p Q39. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

V129 Politiki, ki ne verjamejo v Boga, niso primerni za opravljanje javnih služb

Vrednost 137230 Frekvenca
1 močno soglašam 24
2 soglašam 81
3 niti soglašam, niti ne soglašam 149
4 ne soglašam 433
5 sploh ne soglašam 290
8 ne vem 26
9 b.o. 3

V130 Cerkveni dostojanstveniki naj ne bi vpli Q39. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

V130 Najvišji cerkveni dostojanstveniki naj ne bi poskušali vplivati na volilne odločitve ljudi

Vrednost 138229 Frekvenca
1 močno soglašam 371
2 soglašam 391
3 niti soglašam, niti ne soglašam 102
4 ne soglašam 82
5 sploh ne soglašam 35
8 ne vem 24
9 b.o. 1

V131 Za Slo bi bilo bolje, ce bi javne funkci Q39. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

V131 Za Slovenijo bi bilo bolje, če bi javne funkcije (službe) opravljalo več ljudi z močnim verskim prepričanjem

Vrednost 139228 Frekvenca
1 močno soglašam 32
2 soglašam 87
3 niti soglašam, niti ne soglašam 166
4 ne soglašam 404
5 sploh ne soglašam 282
8 ne vem 32
9 b.o. 3

V132 Cerkveni poglavarji naj ne bi vplivali n Q39. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

V132 Najvišji cerkveni poglavarji naj ne bi poskušali vplivati na odločitve vlade

Vrednost 140227 Frekvenca
1 močno soglašam 337
2 soglašam 379
3 niti soglašam, niti ne soglašam 127
4 ne soglašam 96
5 sploh ne soglašam 38
8 ne vem 25
9 b.o. 4

V133 zvestoba Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V133 zvestoba

Vrednost 141226 Frekvenca
1 zelo pomembna 812
2 precej pomembna 182
3 ni kaj dosti pomembna 9
9 ne vem 3
0 b.o. 0

V134 ustrezen dohodek Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V134 ustrezen dohodek

Vrednost 142225 Frekvenca
1 zelo pomembna 304
2 precej pomembna 508
3 ni kaj dosti pomembna 192
9 ne vem 0
0 b.o. 2

V135 oba iz istega soc. okolja Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V135 da sta oba iz istega socialega okolja

Vrednost 143224 Frekvenca
1 zelo pomembna 147
2 precej pomembna 354
3 ni kaj dosti pomembna 499
9 ne vem 6
0 b.o. 0

V136 spostovanje in cenjenje Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V136 medsebojno spoštovanje in cenjenje

Vrednost 144223 Frekvenca
1 zelo pomembna 896
2 precej pomembna 103
3 ni kaj dosti pomembna 6
9 ne vem 0
0 b.o. 1

V137 enako versko prepricanje Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V137 enako versko prepričanje

Vrednost 145222 Frekvenca
1 zelo pomembna 201
2 precej pomembna 331
3 ni kaj dosti pomembna 456
9 ne vem 16
0 b.o. 2

V138 dobre stanovanjske razmere Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V138 dobre stanovanjske razmere

Vrednost 146221 Frekvenca
1 zelo pomembna 303
2 precej pomembna 576
3 ni kaj dosti pomembna 122
9 ne vem 3
0 b.o. 2

V139 soglasanje glede politike Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V139 soglašanje glede politike

Vrednost 147220 Frekvenca
1 zelo pomembna 61
2 precej pomembna 190
3 ni kaj dosti pomembna 734
9 ne vem 20
0 b.o. 1

V140 razumevanje in obzirnost Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V140 razumevanje drug drugega in obzirnost

Vrednost 148219 Frekvenca
1 zelo pomembna 833
2 precej pomembna 165
3 ni kaj dosti pomembna 7
9 ne vem 1
0 b.o. 0

V141 ziveti loceno od sorodnikov Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V141 živeti ločeno od sorodnikov

Vrednost 149218 Frekvenca
1 zelo pomembna 296
2 precej pomembna 374
3 ni kaj dosti pomembna 319
9 ne vem 15
0 b.o. 2

V142 srecno spolno razmerje Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V142 srečno spolno razmerje

Vrednost 150217 Frekvenca
1 zelo pomembna 637
2 precej pomembna 336
3 ni kaj dosti pomembna 23
9 ne vem 9
0 b.o. 1

V143 delitev gospodinjskega dela Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V143 delitev gospodinjskega dela

Vrednost 151216 Frekvenca
1 zelo pomembna 358
2 precej pomembna 461
3 ni kaj dosti pomembna 182
9 ne vem 5
0 b.o. 0

V144 otroci Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V144 otroci

Vrednost 152215 Frekvenca
1 zelo pomembna 713
2 precej pomembna 244
3 ni kaj dosti pomembna 45
9 ne vem 4
0 b.o. 0

V145 pripravljenost do pogovora Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V145 pripravljenost pogovarjati se o medsebojnih problemih

Vrednost 153214 Frekvenca
1 zelo pomembna 805
2 precej pomembna 193
3 ni kaj dosti pomembna 8
9 ne vem 0
0 b.o. 0

V146 prezivita skupaj veliko casa Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V146 da preživita skupaj kar največ časa

Vrednost 154213 Frekvenca
1 zelo pomembna 525
2 precej pomembna 420
3 ni kaj dosti pomembna 59
9 ne vem 2
0 b.o. 0

V147 pogovori o skupnih interesih Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V147 veliko pogovorov o skupnih interesih

Vrednost 155212 Frekvenca
1 zelo pomembna 597
2 precej pomembna 373
3 ni kaj dosti pomembna 32
9 ne vem 4
0 b.o. 0

O16 da sta oba iste narodnosti Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

O16 da sta oba iste narodnosti

Vrednost 156211 Frekvenca
1 zelo pomembna 188
2 precej pomembna 227
3 ni kaj dosti pomembna 580
9 ne vem 9
0 b.o. 2

V148 OTROK POTREBUJE DOM TAKO Z OCETOM, KOT T

Q41 ČE NEKDO REČE, DA OTROK POTREBUJE DOM TAKO Z OČETOM, KOT TUDI Z MATERJO, DA BO SREČNO ODRASEL, ALI VI S TEM SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE? /V148/

Vrednost 157210 Frekvenca
1 soglašam 875
2 ne soglašam 119
9 ne vem 12
0 b.o. 0

V149 ZENSKA POTREBUJE ZA IZPOLNITEV SVOJEGA Z

Q42. ALI MISLITE, DA MORA ŽENSKA ZA IZPOLNITEV SVOJEGA ŽIVLJENJA IMETI OTROKE, ALI PA TO NI NUJNO? /V149/

Vrednost 158209 Frekvenca
1 potrebuje otroke 367
2 ni nujno 599
9 ne vem 37
0 b.o. 3

V150 ZAKON JE ZASTARELA INSTUTUCIJA.

Q43. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJO TRDITVIJO: ZAKON JE ZASTARELA INSTUTUCIJA? /V150/

Vrednost 159208 Frekvenca
1 soglašam 256
2 ne soglašam 679
9 ne vem 67
0 b.o. 4

V151 ZENSKA BI RADA IMELA OTROKA KOT SAMOHRAN

Q44. ČE BI ŽENSKA SAMA RADA IMELA OTROKA KOT SAMOHRANILKA, OB TEM PA SI NE ŽELI STALNEGA ODNOSA Z MOŠKIM, ALI VI TO ODOBRAVATE, ALI NE ODOBRAVATE? /V151/

Vrednost 160207 Frekvenca
1 odobravam 546
2 ne odobravam 194
3 odvisno 239
9 ne vem 25
0 b.o. 2

V152 Moski mora imeti otroke za izpolnitev zi Q45. KAJ MISLITE O NASLEDNJIH TRDITVAH? ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE?

V152 Moški mora imeti otroke, če naj bo njegovo življenje izpolnjeno

Vrednost 161206 Frekvenca
1 močno soglašam 81
2 soglašam 284
3 niti soglašam, niti ne soglašam 297
4 ne soglašam 262
5 sploh ne soglašam 53
9 ne vem 28
0 b.o. 1

V153 Za zakon ali stabilno razmerje je potreb Q45. KAJ MISLITE O NASLEDNJIH TRDITVAH? ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE?

V153 Za zakon ali dolgotrajno stabilno razmerje je nujno potrebna sreča

Vrednost 162205 Frekvenca
1 močno soglašam 300
2 soglašam 521
3 niti soglašam, niti ne soglašam 110
4 ne soglašam 55
5 sploh ne soglašam 13
9 ne vem 7
0 b.o. 0

V154 Zaposlena mati lahko ustvari do otrok en Q46. DANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. ALI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V154 Zaposlena mati lahko ustvari do svojih otrok prav tako topel in varen odnos kot nezaposlena mati.

Vrednost 163204 Frekvenca
1 močno soglašam 330
2 soglašam 480
3 ne soglašam 147
4 sploh ne soglašam 25
9 ne vem 23
0 b.o. 1

V155 Predsolski otrok bo verjetno trpel, ce j Q46. DANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. ALI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V155 Predšolski otrok bo zelo verjetno trpel, če je mati zaposlena.

Vrednost 164203 Frekvenca
1 močno soglašam 98
2 soglašam 357
3 ne soglašam 432
4 sploh ne soglašam 91
9 ne vem 23
0 b.o. 5

V156 Kar si zenske najbolj zelijo, so dom in Q46. DANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. ALI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V156 Je že v redu, če je ženska zaposlena, toda tisto, kar si ženske najbolj želijo, so dom in otroci.

Vrednost 165202 Frekvenca
1 močno soglašam 184
2 soglašam 435
3 ne soglašam 264
4 sploh ne soglašam 73
9 ne vem 48
0 b.o. 2

V157 Za zensko je enako izpolnjujoce, ce je g Q46. DANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. ALI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V157 Za žensko je prav tako izpolnjujoče, če je gospodinja kot če dela za plačilo.

Vrednost 166201 Frekvenca
1 močno soglašam 147
2 soglašam 361
3 ne soglašam 338
4 sploh ne soglašam 93
9 ne vem 60
0 b.o. 7

V158 Biti zaposlena je za zensko najboljsi na Q46. DANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. ALI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V158 Biti zaposlena je za žensko najboljši način, da doseže neodvisnost.

Vrednost 167200 Frekvenca
1 močno soglašam 284
2 soglašam 493
3 ne soglašam 178
4 sploh ne soglašam 23
9 ne vem 24
0 b.o. 4

V159 Moz in zena morata prispevati k dohodku Q46. DANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. ALI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V159 Mož in žena morata oba prispevati k dohodku gospodinjstva.

Vrednost 168199 Frekvenca
1 močno soglašam 447
2 soglašam 462
3 ne soglašam 79
4 sploh ne soglašam 11
9 ne vem 6
0 b.o. 0
" " 1

V160 Ocetje lahko prav tako dobro skrbijo za Q46. DANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. ALI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V160 V splošnem lahko očetje prav tako dobro skrbijo za otroke kot matere.

Vrednost 169198 Frekvenca
1 močno soglašam 306
2 soglašam 538
3 ne soglašam 137
4 sploh ne soglašam 14
9 ne vem 10
0 b.o. 1

V161 Moski slabse obvladajo custva kot zenske Q46. DANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. ALI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V161 V medsebojnih odnosih moški slabše obvladajo čustva kot ženske.

Vrednost 170197 Frekvenca
1 močno soglašam 147
2 soglašam 405
3 ne soglašam 306
4 sploh ne soglašam 67
9 ne vem 76
0 b.o. 5

V162 S KATERO OD OBEH NAVEDENIH TRDITEV BOLJ

Q47. S KATERO OD OBEH NAVEDENIH TRDITEV BOLJ SOGLAŠATE? /V162/

Vrednost 171196 Frekvenca
1 ne glede na to, kakšne dobre in slabe lastnosti imajo naši starši, vedno jih moramo ljubiti in spoštovati 747
2 ni naša dolžnost, da spoštujemo in ljubimo starše, ki s svojim ravnanjem in svojimi stališči tega ne zaslužijo 208
9 neopredeljen, ne vem 48
0 b.o. 3

V163 KATERA OD TRDITEV NAJBOLJ ODRAZA VAS POG

Q48. KATERA OD NASLEDNJIH TRDITEV NAJBOLJ ODRAŽA VAŠ POGLED NA ODGOVORNOST STARŠEV DO OTROK? /V163/

Vrednost 172195 Frekvenca
1 dolžnost staršev je, da naredijo za svoje otroke največ, kar je mogoče, pa čeprav na račun lastnega odrekanja 734
2 starši imajo svoje življenje in od njih ne moremo zahtevati, da bi se žrtvovali za dobro svojih otrok 121
3 ne eno, ne drugo 140
9 ne vem 11
0 b.o. 0

V164 lepo vedenje Q49. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBNE? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V164 lepo vedenje

Vrednost 173194 Frekvenca
1 pomembno 778
2 ni izbral 226
9 ne vem 0
0 b.o. 2

V165 samostojnost Q49. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBNE? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V165 samostojnost

Vrednost 174193 Frekvenca
1 pomembno 705
2 ni izbral 298
9 ne vem 0
0 b.o. 3

V166 trdo delo Q49. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBNE? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V166 trdo delo

Vrednost 175192 Frekvenca
1 pomembno 293
2 ni izbral 711
9 ne vem 0
0 b.o. 2

V167 obcutek za odgovornost Q49. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBNE? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V167 občutek za odgovornost

Vrednost 176191 Frekvenca
1 pomembno 763
2 ni izbral 241
9 ne vem 0
0 b.o. 2

V168 domisljija Q49. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBNE? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V168 domišljija

Vrednost 177190 Frekvenca
1 pomembno 124
2 ni izbral 879
9 ne vem 0
0 b.o. 3

V169 strpnost do drugih Q49. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBNE? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V169 strpnost in spoštovanje do drugih

Vrednost 178189 Frekvenca
1 pomembno 704
2 ni izbral 300
9 ne vem 0
0 b.o. 2

V170 varcnost Q49. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBNE? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V170 varčnost

Vrednost 179188 Frekvenca
1 pomembno 355
2 ni izbral 648
9 ne vem 0
0 b.o. 3

V171 odlocnost, vztrajnost Q49. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBNE? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V171 odločnost, vztrajnost

Vrednost 180187 Frekvenca
1 pomembno 541
2 ni izbral 462
9 ne vem 0
0 b.o. 3

V172 vernost Q49. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBNE? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V172 vernost

Vrednost 181186 Frekvenca
1 pomembno 181
2 ni izbral 822
9 ne vem 0
0 b.o. 3

V173 nesebicnost Q49. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBNE? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V173 nesebičnost

Vrednost 182185 Frekvenca
1 pomembno 377
2 ni izbral 626
9 ne vem 0
0 b.o. 3

V174 ubogljivost Q49. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBNE? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V174 ubogljivost

Vrednost 183184 Frekvenca
1 pomembno 252
2 ni izbral 752
9 ne vem 0
0 b.o. 2

V177 Odobravate splav kadar zenska ni porocen Q50. ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE SPLAV V NASLEDNJIH OKOLIŠČINAH?

V177 kadar ženska ni poročena

Vrednost 184183 Frekvenca
1 odobravam 625
2 ne odobravam 275
9 ne vem 88
0 b.o. 18

V178 Odobravate splav kadar porocen par ne ze Q50. ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE SPLAV V NASLEDNJIH OKOLIŠČINAH?

V178 kadar poročen par ne želi več imeti otrok

Vrednost 185182 Frekvenca
1 odobravam 690
2 ne odobravam 227
9 ne vem 75
0 b.o. 14

O17 V KOLIKSNI MERI VAS ZANIMA POLITIKA?

Q51a. V KOLIKŠNI MERI VAS ZANIMA POLITIKA? /O17/

Vrednost 186181 Frekvenca
1 zelo me zanima 51
2 do neke mere me zanima 372
3 le malo 336
4 sploh me ne zanima 246
9 ne vem 0
0 b.o. 1

V179 podpisati peticijo Q51 TU JE NAVEDENIH NEKAJ OBLIK POLITIČNEGA UDEJSTVOVANJA. ZA VSAKO OD NJIH NAM PROSIM POVEJTE, ALI STE VI SAMI ŽE KDAJ SODELOVALI PRI TEM, ALI BI BILI MORDA PRIPRAVLJENI SODELOVATI, ALI PA PRI TEM NE BI V NOBENEM PRIMERU SODELOVALI?

V179 podpisati peticijo

Vrednost 187180 Frekvenca
1 to sem že delal 309
2 morda bi 415
3 nikoli ne bi 229
9 ne vem 40
0 b.o. 13

V180 pridruziti se bojkotu Q51 TU JE NAVEDENIH NEKAJ OBLIK POLITIČNEGA UDEJSTVOVANJA. ZA VSAKO OD NJIH NAM PROSIM POVEJTE, ALI STE VI SAMI ŽE KDAJ SODELOVALI PRI TEM, ALI BI BILI MORDA PRIPRAVLJENI SODELOVATI, ALI PA PRI TEM NE BI V NOBENEM PRIMERU SODELOVALI?

V180 pridružiti se bojkotu

Vrednost 188179 Frekvenca
1 to sem že delal 77
2 morda bi 509
3 nikoli ne bi 354
9 ne vem 53
0 b.o. 13

V181 udeleziti se zakonitih demonstracij Q51 TU JE NAVEDENIH NEKAJ OBLIK POLITIČNEGA UDEJSTVOVANJA. ZA VSAKO OD NJIH NAM PROSIM POVEJTE, ALI STE VI SAMI ŽE KDAJ SODELOVALI PRI TEM, ALI BI BILI MORDA PRIPRAVLJENI SODELOVATI, ALI PA PRI TEM NE BI V NOBENEM PRIMERU SODELOVALI?

V181 udeležiti se zakonitih demonstracij

Vrednost 189178 Frekvenca
1 to sem že delal 93
2 morda bi 550
3 nikoli ne bi 304
9 ne vem 47
0 b.o. 12

V182 sodelovati pri neuradnih stavkah Q51 TU JE NAVEDENIH NEKAJ OBLIK POLITIČNEGA UDEJSTVOVANJA. ZA VSAKO OD NJIH NAM PROSIM POVEJTE, ALI STE VI SAMI ŽE KDAJ SODELOVALI PRI TEM, ALI BI BILI MORDA PRIPRAVLJENI SODELOVATI, ALI PA PRI TEM NE BI V NOBENEM PRIMERU SODELOVALI?

V182 sodelovati pri neuradnih (nenapovedanih) stavkah

Vrednost 190177 Frekvenca
1 to sem že delal 34
2 morda bi 305
3 nikoli ne bi 593
9 ne vem 60
0 b.o. 14

V183 zasesti poslopja ali tovarne Q51 TU JE NAVEDENIH NEKAJ OBLIK POLITIČNEGA UDEJSTVOVANJA. ZA VSAKO OD NJIH NAM PROSIM POVEJTE, ALI STE VI SAMI ŽE KDAJ SODELOVALI PRI TEM, ALI BI BILI MORDA PRIPRAVLJENI SODELOVATI, ALI PA PRI TEM NE BI V NOBENEM PRIMERU SODELOVALI?

V183 zasesti poslopja ali tovarne

Vrednost 191176 Frekvenca
1 to sem že delal 15
2 morda bi 222
3 nikoli ne bi 692
9 ne vem 61
0 b.o. 16

V184 KATERA OD NASLEDNJIH TRDITEV JE BLIZE VA

Q52. KATERA OD DVEH NASLEDNJIH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU? /V184/

Vrednost 192175 Frekvenca
1 Pomembni sta tako svoboda kot enakost. Toda če bi moral izbrati eno ali drugo, bi ocenil, da je osebna svoboda pomembnejša, to je, da lahko živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir. 438
2 Gotovo sta pomembni tako svoboda kot enakost. Toda če bi moral izbrati eno ali drugo, bi ocenil, da je enakost pomembnejša, to je, da nihče ni zapostavljen in da razlike med socialnimi razredi niso prevelike. 428
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo 78
9 ne vem 52
0 b.o. 10

V185 BI SE UVRSTILI LEVO ALI DESNO?

Q53. V POLITIKI VČASIH LJUDJE GOVORIJO O LEVICI IN DESNICI. KAM BI VI UVRSTILI SAMI SEBE? NA LESTVICI OD 0 - 10, KJER POMENI 0 LEVICO IN 10 DESNICO? /V185/

Vrednost 193174 Frekvenca
1 levica 40
2 2 20
3 3 69
4 4 49
5 5 372
6 6 72
7 7 38
8 8 31
9 9 11
10 desnica 23
99 ne vem 203
0 b.o. 78

V186 KATERA TRDITEV VAM JE BLIZE? Q54. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV V PARIH. PROSIM VAS, DA OCENITE, KATERA IZMED OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠIM POGLEDOM. 1 POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S TRDITVIJO NA LEVI STRANI, 10 PA POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S TRDITVIJO NA DESNI. ČE PA JE VAŠE MNENJE NEKJE VMES, LAHKO IZBERETE KATEROKOLI VMESNO ŠTEVILKO.

V186

Vrednost 194173 Frekvenca
1 Država bi morala sprejeti več odgovornosti za to, da je vsakdo preskrbljen. 197
2 2 82
3 3 103
4 4 118
5 5 200
6 6 74
7 7 54
8 8 86
9 9 26
10 Vsak posameznik bi moral prevzeti več odgovornosti sam zase. 56
99 ne vem 7
0 b.o. 3

V187 KATERA TRDITEV VAM JE BLIZE?

V187

Vrednost 195172 Frekvenca
1 Nezaposleni ljudje bi morali sprejeti vsako delo, ali pa bi zgubili podporo za nezaposlene. 337
2 2 104
3 3 118
4 4 83
5 5 134
6 6 58
7 7 50
8 8 37
9 9 17
10 Nezaposleni ljudje bi morali imeti pravico, da odklonijo delo, ki ga ne želijo. 52
99 ne vem 11
0 b.o. 5

V188 KATERA TRDITEV VAM JE BLIZE?

V188

Vrednost 196171 Frekvenca
1 Tekmovanje je koristno. Spodbuja ljudi, da trdo delajo in razvijajo nove ideje. 290
2 2 166
3 3 166
4 4 90
5 5 147
6 6 28
7 7 24
8 8 31
9 9 17
10 Tekmovanje je škodljivo. Odkrije tisto, kar je v ljudeh najslabše. 23
99 ne vem 21
0 b.o. 3

V189 KATERA TRDITEV VAM JE BLIZE?

V189

Vrednost 197170 Frekvenca
1 Država bi morala dati zasebnim podjetjem več svobode. 128
2 2 82
3 3 99
4 4 58
5 5 147
6 6 52
7 7 53
8 8 106
9 9 59
10 Država bi morala zasebna podjetja trdneje nadzorovati. 162
99 ne vem 50
0 b.o. 10

O18 KATERA TRDITEV VAM JE BLIZE?

O18

Vrednost 198169 Frekvenca
1 Dohodki bi morali biti bolj enaki. 254
2 2 110
3 3 109
4 4 83
5 5 165
6 6 64
7 7 63
8 8 66
9 9 29
10 Potrebne so večje razlike v dohodkih, ker to vzpodbudi ljudi k večji prizadevnosti. 42
99 ne vem 16
0 b.o. 5

O20 KATERA TRDITEV VAM JE BLIZE?

O20

Vrednost 199168 Frekvenca
1 Vsak posameznik bi moral biti odgovoren za to, da si uredi svojo pokojnino. 2 93
3 3 79
4 4 60
5 5 131
6 6 85
7 7 88
8 8 119
9 9 63
10 Država bi morala biti odgovorna za to, da uredi pokojnino vsakemu posamezniku. 217
99 ne vem 23
0 b. o. 4

O23 KATERI IZMED POGLEDOV JE NAJBLIZE VASEMU

Q54a. SPODAJ SO ZAPISANI TRIJE ZNAČILNI POGLEDI NA DRUŽBO, V KATERI ŽIVIMO. KATERI IZMED NJIH JE NAJBLIŽE VAŠEMU MNENJU? /O23/

Vrednost 200167 Frekvenca
1 Z revolucionarno akcijo je treba korenito spremeniti celoten način delovanja naše družbe. 66
2 Našo družbo je treba postopoma izboljšati z reformami. 748
3 Našo družbo, tako kot je sedaj, je treba braniti pred vsakršnimi prevratniškimi silami 103
9 ne vem 75
0 b.o. 14

V190 PRVA NAJPOMEMBNEJSA STVAR Q55. ČE BI MORALI IZBRATI, KATERO OD SPODAJ NAŠTETIH STVARI BI OCENILI KOT NAJBOLJ POMEMBNO? (en odgovor v vsaki koloni)

- prvi izbor /V190/:

Vrednost 201166 Frekvenca
1 ohranjanje reda v državi 410
2 dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 357
3 borba proti naraščanju cen 120
4 zaščita svobode govora 95
9 ne vem 15
0 b.o. 9

V191 DRUGA NAJPOMEMBNEJSA STVAR Q56. IN KATERA BI BILA NASLEDNJA NAJBOLJ POMEMBNA? (en odgovor v vsaki koloni)

- drugi izbor /V191/:

Vrednost 202165 Frekvenca
1 ohranjanje reda v državi 246
2 dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 261
3 borba proti naraščanju cen 202
4 zaščita svobode govora 246
9 ne vem 35
0 b.o. 16

O24 CE BI DO VOJNE PRISLO,BI SE VI BORILI ZA

Q56A. SEVEDA VSI UPAMO, DA NE BO SPET PRIŠLO DO VOJNE. ČE PA BI DO NJE PRIŠLO, ALI BI SE BILI VI PRIPRAVLJENI BORITI ZA DOMOVINO? /O24/

Vrednost 203164 Frekvenca
1 da 759
2 ne 136
9 ne vem 100
0 b.o. 11

V192 manj poudarka denarju, materialnim dobri Q57. V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO MORDA V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA PRIŠLO DO NEKATERIH SPREMEMB. NEKAJ IZMED MOŽNIH SPREMEMB JE NAVEDENIH NA SPODNJEM SEZNAMU. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO NJE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

V192 manj poudarka denarju in materialnim dobrinam

Vrednost 204163 Frekvenca
1 bilo bi dobro 598
2 bilo bi slabo 246
3 mi je vseeno 108
9 ne vem 43
0 b.o. 11

V193 zmanjsanje pomena dela Q57. V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO MORDA V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA PRIŠLO DO NEKATERIH SPREMEMB. NEKAJ IZMED MOŽNIH SPREMEMB JE NAVEDENIH NA SPODNJEM SEZNAMU. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO NJE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

V193 zmanjšanje pomena dela v našem življenju

Vrednost 205162 Frekvenca
1 bilo bi dobro 190
2 bilo bi slabo 709
3 mi je vseeno 66
9 ne vem 33
0 b.o. 7
" " 1

V194 vecji poudarek razvoju tehnologije Q57. V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO MORDA V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA PRIŠLO DO NEKATERIH SPREMEMB. NEKAJ IZMED MOŽNIH SPREMEMB JE NAVEDENIH NA SPODNJEM SEZNAMU. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO NJE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

V194 večji poudarek razvoju tehnologije

Vrednost 206161 Frekvenca
1 bilo bi dobro 760
2 bilo bi slabo 101
3 mi je vseeno 101
9 ne vem 40
0 b.o. 4

V195 vecje spostovanje oblasti Q57. V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO MORDA V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA PRIŠLO DO NEKATERIH SPREMEMB. NEKAJ IZMED MOŽNIH SPREMEMB JE NAVEDENIH NA SPODNJEM SEZNAMU. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO NJE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

V195 večje spoštovanje oblasti

Vrednost 207160 Frekvenca
1 bilo bi dobro 407
2 bilo bi slabo 199
3 mi je vseeno 335
9 ne vem 56
0 b.o. 9

V196 vec poudarka druzinskemu zivljenju Q57. V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO MORDA V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA PRIŠLO DO NEKATERIH SPREMEMB. NEKAJ IZMED MOŽNIH SPREMEMB JE NAVEDENIH NA SPODNJEM SEZNAMU. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO NJE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

V196 več poudarka družinskemu življenju

Vrednost 208159 Frekvenca
1 bilo bi dobro 948
2 bilo bi slabo 13
3 mi je vseeno 31
9 ne vem 10
0 b.o. 3
" " 1

V198 bolj preprost nacin zivljenja Q57. V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO MORDA V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA PRIŠLO DO NEKATERIH SPREMEMB. NEKAJ IZMED MOŽNIH SPREMEMB JE NAVEDENIH NA SPODNJEM SEZNAMU. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO NJE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

V198 bolj preprost in bolj naraven način življenja

Vrednost 209158 Frekvenca
1 bilo bi dobro 902
2 bilo bi slabo 35
3 mi je vseeno 48
9 ne vem 18
0 b.o. 3

V199 vecja pristojnost lokalnih oblasti Q57. V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO MORDA V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA PRIŠLO DO NEKATERIH SPREMEMB. NEKAJ IZMED MOŽNIH SPREMEMB JE NAVEDENIH NA SPODNJEM SEZNAMU. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO NJE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

V199 večja moč in pristojnosti lokalnih oblasti

Vrednost 210157 Frekvenca
1 bilo bi dobro 387
2 bilo bi slabo 256
3 mi je vseeno 288
9 ne vem 67
0 b.o. 8

O25 BO ZNANSTVENI NAPREDEK POMAGAL CLOVESTVU

Q57A. GLEDANO DOLGOROČNO, ALI BO PO VAŠI OCENI ZNANSTVENI NAPREDEK POMAGAL ČLOVEŠTVU, ALI MU BO ŠKODOVAL? /O25/

Vrednost 211156 Frekvenca
1 pomagal bo 336
2 škodoval bo 105
3 deloma pomagal, deloma škodoval 533
9 ne vem 27
0 b.o. 5

V200 zaupanje v cerkev Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V200 cerkev

Vrednost 212155 Frekvenca
1 veliko 116
2 precejšnje 234
3 majhno 374
4 sploh ga ni 265
9 ne vem 13
0 b.o. 3
" " 1

V201 zaupanje v vojsko Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V201 vojska

Vrednost 213154 Frekvenca
1 veliko 83
2 precejšnje 325
3 majhno 430
4 sploh ga ni 144
9 ne vem 20
0 b.o. 3
" " 1

V202 zaupanje v izobrazevalni sistem Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V202 izobraževalni sistem

Vrednost 214153 Frekvenca
1 veliko 268
2 precejšnje 531
3 majhno 176
4 sploh ga ni 20
9 ne vem 7
0 b.o. 3
" " 1

V203 zaupanje v medije Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V203 časopisi, radio, TV

Vrednost 215152 Frekvenca
1 veliko 141
2 precejšnje 470
3 majhno 332
4 sploh ga ni 56
9 ne vem 4
0 b.o. 2
" " 1

V204 zaupanje v sindikate Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V204 sindikati

Vrednost 216151 Frekvenca
1 veliko 63
2 precejšnje 223
3 majhno 432
4 sploh ga ni 197
9 ne vem 74
0 b.o. 16
" " 1

V205 zaupanje v policijo Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V205 policija

Vrednost 217150 Frekvenca
1 veliko 93
2 precejšnje 406
3 majhno 408
4 sploh ga ni 88
9 ne vem 8
0 b.o. 2
" " 1

V206 zaupanje v drzavni zbor Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V206 državni zbor

Vrednost 218149 Frekvenca
1 veliko 49
2 precejšnje 195
3 majhno 511
4 sploh ga ni 211
9 ne vem 34
0 b.o. 5
" " 1

V207 zaupanje v drzavno upravo Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V207 državna uprava

Vrednost 219148 Frekvenca
1 veliko 42
2 precejšnje 202
3 majhno 526
4 sploh ga ni 195
9 ne vem 34
0 b.o. 6
" " 1

V208 zaupanje v socialno varnost Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V208 sistem socialne varnosti

Vrednost 220147 Frekvenca
1 veliko 111
2 precejšnje 339
3 majhno 438
4 sploh ga ni 75
9 ne vem 37
0 b.o. 6

V209 zaupanje v Evropsko Unijo Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V209 Evropska Unija

Vrednost 221146 Frekvenca
1 veliko 68
2 precejšnje 272
3 majhno 431
4 sploh ga ni 152
9 ne vem 78
0 b.o. 5

O26 zaupanje v NATO Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

O26 NATO

Vrednost 222145 Frekvenca
1 veliko 65
2 precejšnje 274
3 majhno 398
4 sploh ga ni 184
9 ne vem 80
0 b.o. 5

V210 zaupanje v OZN Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V210 Združeni narodi (OZN)

Vrednost 223144 Frekvenca
1 veliko 93
2 precejšnje 358
3 majhno 362
4 sploh ga ni 110
9 ne vem 78
0 b.o. 5

V211 zaupanje v zdravstveni sistem Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V211 zdravstveni sistem

Vrednost 224143 Frekvenca
1 veliko 181
2 precejšnje 498
3 majhno 267
4 sploh ga ni 46
9 ne vem 11
0 b.o. 3

V212 zaupanje v pravni sistem Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V212 pravni sistem

Vrednost 225142 Frekvenca
1 veliko 103
2 precejšnje 325
3 majhno 414
4 sploh ga ni 138
9 ne vem 22
0 b.o. 4

V213 KAKO STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DMOKRACIJ

Q59. ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, KAKO STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI? ALI STE... /V213/

Vrednost 226141 Frekvenca
1 zelo zadovoljni 9
2 dokaj zadovoljni 426
3 ne kaj dosti zadovoljni 428
4 sploh niste zadovoljni 102
9 ne ve 32
0 b.o. 9

V214 KAKO BI OCENILI POLITICNI SISTEM V SLO?

Q60. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O DELOVANJU SEDANJE UREDITVE V SLOVENIJI. S SPODNJO ŠTEVILČNO LESTVICO OCENITE, KAKO PRI NAS STVARI DELUJEJO. 1 POMENI ZELO SLABO, 10 PA ZELO DOBRO. KAKO BI OCENILI SEDANJI POLITIČNI SISTEM V SLOVENIJI? /V214/

Vrednost 227140 Frekvenca
1 zelo slabo 86
2 2 79
3 3 153
4 4 150
5 5 260
6 6 124
7 7 72
8 8 36
9 9 3
10 zelo dobro 11
99 ne vem 24
0 b.o. 8

V215 KAKO BI OCENILI NEKDANJI SOCIALISTICNI P

Q61. KAKO BI NA TEJ LESTVICI OCENILI NEKDANJI SOCIALISTIČNI POLITIČNI SISTEM V SLOVENIJI? /V215/

Vrednost 228139 Frekvenca
1 zelo slabo 106
2 2 93
3 3 107
4 4 106
5 5 221
6 6 99
7 7 81
8 8 87
9 9 22
10 zelo dobro 25
99 ne vem 45
0 b.o. 14

V216 Imeti mocnega voditelja , brez parlament Q62. PRED VAMI JE OPIS VEČ MOŽNIH NAČINOV VODENJA NAŠE DRŽAVE. PROSIM VAS, DA OCENITE, KAKO DOBER SE VAM ZDI VSAK IZMED NJIH: ZELO DOBER, PRECEJ DOBER, PRECEJ SLAB ALI ZELO SLAB NAČIN VODENJA NAŠE DRŽAVE?

V216 Imeti močnega voditelja, ki odloča brez parlamenta in volitev.

Vrednost 229138 Frekvenca
1 zelo dober 74
2 precej dober 156
3 precej slab 299
4 zelo slab 435
9 ne vem 36
0 b.o. 6

V217 O tem, kaj je najbolje za drzavo, odloca Q62. PRED VAMI JE OPIS VEČ MOŽNIH NAČINOV VODENJA NAŠE DRŽAVE. PROSIM VAS, DA OCENITE, KAKO DOBER SE VAM ZDI VSAK IZMED NJIH: ZELO DOBER, PRECEJ DOBER, PRECEJ SLAB ALI ZELO SLAB NAČIN VODENJA NAŠE DRŽAVE?

V217 Da o tem, kaj je najbolje za državo, odločajo strokovnjaki in ne vlada.

Vrednost 230137 Frekvenca
1 zelo dober 249
2 precej dober 519
3 precej slab 132
4 zelo slab 43
9 ne vem 56
0 b.o. 7

V218 Da drzavo vodi vojska. Q62. PRED VAMI JE OPIS VEČ MOŽNIH NAČINOV VODENJA NAŠE DRŽAVE. PROSIM VAS, DA OCENITE, KAKO DOBER SE VAM ZDI VSAK IZMED NJIH: ZELO DOBER, PRECEJ DOBER, PRECEJ SLAB ALI ZELO SLAB NAČIN VODENJA NAŠE DRŽAVE?

V218 Da državo vodi vojska.

Vrednost 231136 Frekvenca
1 zelo dober 10
2 precej dober 35
3 precej slab 179
4 zelo slab 745
9 ne vem 34
0 b.o. 3

V219 Da imamo demokraticen politicni sistem. Q62. PRED VAMI JE OPIS VEČ MOŽNIH NAČINOV VODENJA NAŠE DRŽAVE. PROSIM VAS, DA OCENITE, KAKO DOBER SE VAM ZDI VSAK IZMED NJIH: ZELO DOBER, PRECEJ DOBER, PRECEJ SLAB ALI ZELO SLAB NAČIN VODENJA NAŠE DRŽAVE?

V219 Da imamo demokratičen politični sistem.

Vrednost 232135 Frekvenca
1 zelo dober 386
2 precej dober 447
3 precej slab 74
4 zelo slab 24
9 ne vem 65
0 b.o. 10

V220 Demokracija je boljsa kot druge oblike v Q63. PRED VAMI JE NEKAJ MNENJ, KI JIH IMAJO LJUDJE O DEMOKRATIČNEM POLITIČNEM SISTEMU. POVEJTE MI PROSIM, ALI S TEMI MNENJI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE, ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V220 Demokracija ima morda svoje slabe plati, vendar je boljša kot druge oblike vladanja.

Vrednost 233134 Frekvenca
1 močno soglašam 239
2 soglašam 610
3 ne soglašam 82
4 sploh ne soglašam 11
9 ne vem 58
0 b.o. 6

V221 Gospodarstvo v demokraciji deluje slabo. Q63. PRED VAMI JE NEKAJ MNENJ, KI JIH IMAJO LJUDJE O DEMOKRATIČNEM POLITIČNEM SISTEMU. POVEJTE MI PROSIM, ALI S TEMI MNENJI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE, ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V221 Gospodarstvo v demokraciji deluje slabo.

Vrednost 234133 Frekvenca
1 močno soglašam 76
2 soglašam 348
3 ne soglašam 421
4 sploh ne soglašam 58
9 ne vem 95
0 b.o. 8

V222 V demokraciji je prevec neodlocnosti in Q63. PRED VAMI JE NEKAJ MNENJ, KI JIH IMAJO LJUDJE O DEMOKRATIČNEM POLITIČNEM SISTEMU. POVEJTE MI PROSIM, ALI S TEMI MNENJI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE, ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V222 V demokraciji je preveč neodločnosti in prepirov.

Vrednost 235132 Frekvenca
1 močno soglašam 160
2 soglašam 492
3 ne soglašam 261
4 sploh ne soglašam 31
9 ne vem 56
0 b.o. 6

V223 Demokracije niso uspesne pri ohranjanju Q63. PRED VAMI JE NEKAJ MNENJ, KI JIH IMAJO LJUDJE O DEMOKRATIČNEM POLITIČNEM SISTEMU. POVEJTE MI PROSIM, ALI S TEMI MNENJI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE, ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V223 Demokracije niso uspešne pri ohranjanju reda.

Vrednost 236131 Frekvenca
1 močno soglašam 86
2 soglašam 337
3 ne soglašam 410
4 sploh ne soglašam 88
9 ne vem 75
0 b.o. 10

V224 V SLO SE OCLOVEKOVE PRAVICE...

Q64. KOLIKO SE DANES V SLOVENIJI SPOŠTUJEJO INDIVIDUALNE ČLOVEKOVE PRAVICE? ALI IMATE OBČUTEK, DA SE ... /V224/

Vrednost 237130 Frekvenca
1 individualne človekove pravice zelo spoštujejo 17
2 precej spoštujejo 387
3 nič kaj dosti ne spoštujejo ali 516
4 se sploh ne spoštujejo 67
9 ne vem 13
0 b.o. 6

O31 KAKO NAJ VODITELJ STRANKE OPRAVLJA SVOJO

Q64A V POLITIKI IMAJO RAZLIČNE STRANKE POGOSTO RAZLIČNE NAZORE O TEM, KAKO NAJ VODITELJ STRANKE OPRAVLJA SVOJO VLOGO. ALI JE PO VAŠEM MNENJU BOLJE ... /O31/

Vrednost 238129 Frekvenca
1 da voditelj stranke trdno zagovarja svoja prepričanja, čeprav drugi s tem ne soglašajo, ali 97
2 da voditelj stranke sodeluje tudi z drugače mislečimi, pa čeprav to pomeni sklepanje kompromisov glede nekaterih pomembnih načel 825
9 ne vem 69
0 b.o. 15

O32 KATERA OD STVARI JE POMEMBNEJSA NALOGA V

Q64B. KATERA OD NAVEDENIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU POMEMBNEJŠA NALOGA VLADE? /O32/

Vrednost 239128 Frekvenca
1 ohranjanje reda v državi 593
2 spoštovanje svobode posameznika 352
9 ne vem 49
0 b.o. 11
" " 1

V225 zahtevati ugodnosti, ki ti ne pripadajo Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V225 zahtevati od države ugodnosti, ki ti ne pripadajo

Vrednost 240127 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 26
2 2 10
3 3 22
4 4 42
5 5 98
6 6 21
7 7 59
8 8 109
9 9 115
10 nikoli ne moremo opravičiti 489
99 ne vem 14
0 b.o. 1

V226 goljufati pri davkih Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V226 goljufati pri davkih, če se pokaže priložnost

Vrednost 241126 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 18
2 2 15
3 3 18
4 4 26
5 5 51
6 6 24
7 7 36
8 8 101
9 9 111
10 nikoli ne moremo opravičiti 599
99 ne vem 6
0 b.o. 1

V227 vzeti in se voziti z avtom, ki ni tvoj Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V227 vzeti in se voziti z avtom, ki ni tvoj (vožnja za zabavo)

Vrednost 242125 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 17
2 2 4
3 3 10
4 4 7
5 5 25
6 6 8
7 7 14
8 8 50
9 9 83
10 nikoli ne moremo opravičiti 783
99 ne vem 4
0 b.o. 1

V228 kaditi marihuano Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V228 kaditi marihuano ali hašiš

Vrednost 243124 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 36
2 2 10
3 3 24
4 4 15
5 5 58
6 6 23
7 7 24
8 8 52
9 9 77
10 nikoli ne moremo opravičiti 676
99 ne vem 10
0 b.o. 1

V229 lagati zaradi osebne koristi Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V229 lagati zaradi osebne koristi

Vrednost 244123 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 18
2 2 9
3 3 27
4 4 26
5 5 71
6 6 34
7 7 51
8 8 106
9 9 103
10 nikoli ne moremo opravičiti 555
99 ne vem 5
0 b.o. 1

V230 porocen moski ali zenska imata avanturo Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V230 poročen moški ali poročena ženska imata avanturo

Vrednost 245122 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 53
2 2 19
3 3 41
4 4 34
5 5 151
6 6 57
7 7 35
8 8 73
9 9 88
10 nikoli ne moremo opravičiti 437
99 ne vem 15
0 b.o. 3

V231 sprejemanje podkupnine v sluzvi Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V231 sprejemanje podkupnine na službenem položaju

Vrednost 246121 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 15
2 2 4
3 3 5
4 4 4
5 5 37
6 6 18
7 7 22
8 8 66
9 9 93
10 nikoli ne moremo opravičiti 734
99 ne vem 5
0 b.o. 3

V232 homoseksualnost Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V232 homoseksualnost

Vrednost 247120 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 203
2 2 40
3 3 39
4 4 23
5 5 127
6 6 28
7 7 23
8 8 45
9 9 37
10 nikoli ne moremo opravičiti 403
99 ne vem 30
0 b.o. 8

V233 splav Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V233 splav

Vrednost 248119 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 271
2 2 57
3 3 83
4 4 57
5 5 185
6 6 42
7 7 22
8 8 44
9 9 30
10 nikoli ne moremo opravičiti 191
99 ne vem 19
0 b.o. 5

V234 locitev Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V234 ločitev

Vrednost 249118 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 290
2 2 64
3 3 75
4 4 57
5 5 236
6 6 43
7 7 25
8 8 39
9 9 18
10 nikoli ne moremo opravičiti 140
99 ne vem 9
0 b.o. 10

V235 evtanazija Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V235 evtanazija (končati življenje neozdravljivo bolnega)

Vrednost 250117 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 208
2 2 48
3 3 62
4 4 51
5 5 155
6 6 37
7 7 26
8 8 50
9 9 52
10 nikoli ne moremo opravičiti 261
99 ne vem 48
0 b.o. 8

V236 samomor Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V236 samomor

Vrednost 251116 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 73
2 2 26
3 3 38
4 4 33
5 5 141
6 6 23
7 7 28
8 8 72
9 9 78
10 nikoli ne moremo opravičiti 447
99 ne vem 36
0 b.o. 11

V237 odmetavanje odpadkov na javnem mestu Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V237 odmetavanje odpadkov na javnem mestu

Vrednost 252115 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 15
2 2 6
3 3 14
4 4 20
5 5 24
6 6 20
7 7 31
8 8 84
9 9 82
10 nikoli ne moremo opravičiti 706
99 ne vem 1
0 b.o. 3

V238 voznja pod vplivom alkohola Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V238 vožnja pod vplivom alkohola

Vrednost 253114 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 11
2 2 2
3 3 11
4 4 29
5 5 46
6 6 23
7 7 39
8 8 72
9 9 93
10 nikoli ne moremo opravičiti 677
99 ne vem 1
0 b.o. 2

V239 kupovanje stvari brez racuna Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V239 kupovanje stvari ali storitev brez računa, da se izogneš plačilu davka

Vrednost 254113 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 46
2 2 16
3 3 43
4 4 30
5 5 105
6 6 47
7 7 68
8 8 121
9 9 84
10 nikoli ne moremo opravičiti 433
99 ne vem 9
0 b.o. 4

V240 priloznostni spolni odnosi Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V240 imeti priložnostne spolne odnose

Vrednost 255112 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 91
2 2 33
3 3 56
4 4 42
5 5 155
6 6 49
7 7 39
8 8 80
9 9 62
10 nikoli ne moremo opravičiti 379
99 ne vem 14
0 b.o. 6

V241 kaditi v javnih poslopjih Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V241 kaditi v javnih poslopjih

Vrednost 256111 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 61
2 2 36
3 3 45
4 4 37
5 5 133
6 6 41
7 7 45
8 8 75
9 9 63
10 nikoli ne moremo opravičiti 455
99 ne vem 10
0 b.o. 5

V242 voznja nad dovoljeno hitrostjo Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V242 vožnja nad dovoljeno hitrostjo v naseljih

Vrednost 257110 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 27
2 2 14
3 3 46
4 4 35
5 5 82
6 6 34
7 7 58
8 8 122
9 9 82
10 nikoli ne moremo opravičiti 503
99 ne vem 2
0 b.o. 1

O34 spolni odnosi pred polnoletnostjo Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

O34 spolni odnosi pred polnoletnostjo

Vrednost 258109 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 214
2 2 69
3 3 91
4 4 65
5 5 153
6 6 40
7 7 37
8 8 54
9 9 39
10 nikoli ne moremo opravičiti 218
99 ne vem 15
0 b.o. 11

O35 prostitucija Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

O35 prostitucija

Vrednost 259108 Frekvenca
1 lahko vedno opravičimo 67
2 2 26
3 3 26
4 4 28
5 5 118
6 6 45
7 7 39
8 8 71
9 9 75
10 nikoli ne moremo opravičiti 487
99 ne vem 17
0 b.o. 7