Slovensko javno mnenje 1999/3: Evropska raziskava vrednot

Basic Study Information

ADP - IDNo: SJM993
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SJM993_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Co-workers:
  • Malnar, Brina
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (Ljubljana; november 1999)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

no information

Series:
  • SJM/Slovensko javno mnenje

    Po zasnovi anketo SJM lahko primerjamo s Splošnimi družboslovnimi anketami v nekaterih drugih državah, katerih cilj je zagotoviti družboslovno zanimive podatke o spremembah v subjektivnih zaznavah in stališčih splošne populacije. Z začetkom leta 1968 se nekatera vprašanja ponavljajo iz leta v leto. Stalne teme ankete so ocena družbenih in gospodarskih razmer, politično življenje, okolje, mednacionalni odnosi in religija. Od leta 1989 dalje se projekt SJM intenzivno vključuje v razne znane mednarodne anketne raziskave in s tem svojim podatkom dodaja mednarodno komparativno perspektivo. Občasno se pod istim naslovom pojavi tudi kakšen specialni projekt posvečen posamezni temi.

  • EVS/Mednarodna raziskava vrednot = European/World Values Survey

    Raziskava je zasnovana na konceptu Evropske raziskave vrednot (Ruud de Moor, Univerza v Tilburgu) oz. njene širše svetovne različice, ki se ponavlja v 5 ali 10 letnih razmikih od leta 1981 dalje (koordinacija projekta: Ronald Inglehart, Institut for Social Research, University of Michigan). Slovenija po zaslugi prizadevanj projekta SJM zagotavlja podatke od leta 1991 dalje. Namen mednarodne raziskave je spremljanje sprememb in primerjalno raziskovanje vrednot in stališč. Področja, ki jih zajema, segajo od vrednot v zvezi z delom, religioznostjo, političnimi usmeritvami pa do družine, vloge žensk in ekologije. Združena datoteka podatkov za obdobje 1981-1983 in 1990-1993 je pod ADP - IDNo: WVS_92. Naslednji koraki raziskave so bili izvedeni okrog 1995 kot WVS in 1999 kot EVS.

Study Content

Keywords:

odnos do okolja, ocena osebne sreče, članstvo v prostovoljnih organizacijah, socialna distanca, zaupanje v sočloveka, strpnost, razlogi pomankanja, finančna situacija gospodinjstva, zadovoljstvo z življenjem, delo in zaposlitev, pravično plačilo, ubogljivost, diskriminacija pri zaposlovanju, dobro in zlo, veroizpoved, obiskovanje verskih obredov, naloge cerkve, vraževerje, cerkev in politika, medzakonski odnosi, oblike zakona, stališča o vlogi žensk, spoštovanje staršev, privzgojene vrednote, odnos do splava, zanimanje za politiko, politična aktivnost, levo-desna politična usmeritev, odnos do neenakosti vs. svobode, način družbenih sprememb, prednosti v družbi, pripravljenost za bojevanje, odobravanje sprememb, odnos do znanosti, zaupanje v institucije, ocena političnega sistema v časovni perspektivi, ocena delovanja demokracije, demokracija vs. diktatura, odnos do demokracije, spoštovanje človekovih pravic, ocena materialnega standarda ljudi, etika in morala - kaj je opravičljivo, teritorialna priapdnost, nacionalni ponos, odnos do priseljencev, strankarske preference, pravičnost, zasebnost, skrb za blaginjo, pripravljenost pomagati potrebnim, razlogi za pomoč starejšim, razlogi za pomoč priseljencem

Keywords ELSST:
VREDNOTA, STALIŠČE, DRUŽBENE NAVADE, VLOGA ŽENSKE, DRUŽBENA NEENAKOST, EKOLOGIJA, ZAUPANJE, ZADOVOLJSTVO

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - družbene navade in stališča
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
SOCIALNE, POLITIČNE IN MORALNE VREDNOTE


Abstract:

Vsebina cele raziskave je proceduralno ekvivalentna ponovitev Evropske raziskave vrednot. Zajeta so razna področja vrednot in stališč do sodobnih družbenih problemov, kot so religiozne in moralne vrednote, glede vloge žensk, ekologije, neenakost, vzgoje otroki ipd. Več vprašanj je namenjenih tudi politični aktivnosti, pogledom na družbo, ter stopnji integracije posameznika v družbo merjeno skozi sodelovanje v združenjih in društvih, raven zaupanja v družbi in podobno. Zabeležena je družbena distanca do različnih marginalnih skupin, raven zadovoljstva v življenju in odnos do dela.

Methodology


Collection date: oktober 1999 - november 1999
Date of production: 1999
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Institucionalizirani prebivalci kot so dijaki in študentje v domovih, osebe na služenju vojaškega roka, osebe na zdravljenju v bolnišnicah in drugi, ki ne živijo na svojem stalnem naslovu.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Izbor enot v vzorec je bil izveden iz poimenskega vzorčnega okvira posameznikov. Kot vzorčni okvir so uporabili Centralni register prebivalcev Slovenije. Vzorec oseb vključenih v raziskavo je dobljen po postopku sistematičnega izbora s slučajnim izhodiščem. Vzorec je tristopenjski, najprej je izbranih 140 enot prve stopnje (okoliši), znotraj katerih so izbrane tri skupinice po pet oseb. Načrt vzorca je izdelal Blejec (1970). (140×3×5; ciljna velikost N=2100). Vzorec je razpolovljen za dve vzporedni anketi SJM. (70×3×5). V kolikor ankete ni mogoče opraviti je po več poizkusih dovoljena uporaba rezerv. Rezerve so določene vnaprej znotraj skupinic iz vzorčnega seznama.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SJM993 - Podatki [datoteka podatkov], 1999

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 366
  • number of units: 1006

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

KEY Key string

KEY

Value 13 Frequency
1 1
2 1
3 1
1003 1
1004 1
1005 1
1006 1

KLJUC kljuc

KLJUC

Value 22 Frequency
1 1
2 1
3 1
1003 1
1004 1
1005 1
1006 1

ID ZAPST

ID

Value 31 Frequency
1 1
2 1
3 1
1004 1
1005 1
1006 1
1910 1

KEY Key string

KEY

Value 1366 Frequency
1 1
2 1
3 1
1003 1
1004 1
1005 1
1006 1

KLJUC kljuc

KLJUC

Value 2365 Frequency
1 1
2 1
3 1
1003 1
1004 1
1005 1
1006 1

ID ZAPST

ID

Value 3364 Frequency
1 1
2 1
3 1
1004 1
1005 1
1006 1
1910 1

URA1 URA ZACETKA Začetek pogovora:

- ob uri:

Value 4363 Frequency
4 1
7 3
8 26
9 58
10 88
11 67
12 41
13 45
14 73
15 116
16 152
17 142
18 97
19 65
20 22
21 4
22 2
" " 4

MIN1 MINUTA ZACETKA Začetek pogovora:

- minut:

Value 5362 Frequency
0 252
1 2
2 7
57 2
58 2
59 1
" " 4

V1 delo Q1. PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽIVLJENJU?

V1 delo

Value 6361 Frequency
1 zelo pomembna 620
2 precej pomembna 343
3 ne preveč pomembna 35
4 sploh ni pomembna 7
9 ne vem 1
0 b.o. 0

V2 druzina Q1. PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽIVLJENJU?

V2 družina

Value 7360 Frequency
1 zelo pomembna 824
2 precej pomembna 150
3 ne preveč pomembna 20
4 sploh ni pomembna 8
9 ne vem 2
0 b.o. 2

V3 prijatelji,znanci Q1. PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽIVLJENJU?

V3 prijatelji in znanci

Value 8359 Frequency
1 zelo pomembna 418
2 precej pomembna 465
3 ne preveč pomembna 115
4 sploh ni pomembna 3
9 ne vem 4
0 b.o. 1

V4 prosti cas Q1. PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽIVLJENJU?

V4 prosti čas

Value 9358 Frequency
1 zelo pomembna 325
2 precej pomembna 472
3 ne preveč pomembna 179
4 sploh ni pomembna 24
9 ne vem 5
0 b.o. 1

V5 politika Q1. PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽIVLJENJU?

V5 politika

Value 10357 Frequency
1 zelo pomembna 25
2 precej pomembna 120
3 ne preveč pomembna 448
4 sploh ni pomembna 407
9 ne vem 2
0 b.o. 4

V6 vera Q1. PROSIM POVEJTE, KAKO POMEMBNA JE VSAKA OD NAŠTETIH STVARI V VAŠEM ŽIVLJENJU?

V6 vera

Value 11356 Frequency
1 zelo pomembna 123
2 precej pomembna 243
3 ne preveč pomembna 378
4 sploh ni pomembna 258
9 ne vem 2
0 b.o. 2

V7 S PRIJATELJI RAZPRAVLJA O POLITIKI...

Q2. ALI S SVOJIMI PRIJATELJI O POLITIKI RAZPRAVLJATE POGOSTO, LE VČASIH, ALI NIKOLI? /V7/

Value 12355 Frequency
1 pogosto 78
2 včasih 646
3 nikoli 279
9 ne vem 2
0 b.o. 1

V8 Del dohodka za preprecevanje onesnazevan Q3. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE TRDITVE O OKOLJU. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI Z NJO MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE, ALI SPLOH NE SOGLAŠATE.

V8 Dal bi del svojega dohodka, če bi bil prepričan, da bo ta denar uporabljen za preprečevanje onesnaževanja okolja

Value 13354 Frequency
1 močno soglašam 147
2 soglašam 648
3 ne soglašam 142
4 sploh ne soglašam 32
9 ne vem 30
0 b.o. 7

V9 Povecanje davkov za zavarovanje okolja. Q3. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE TRDITVE O OKOLJU. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI Z NJO MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE, ALI SPLOH NE SOGLAŠATE.

V9 Pristal bi na povečanje davkov, če bi tako zbrani denar uporabili za zavarovanje okolja

Value 14353 Frequency
1 močno soglašam 80
2 soglašam 513
3 ne soglašam 298
4 sploh ne soglašam 74
9 ne vem 30
0 b.o. 11

V10 Zmanjsati onesnazevanje okolja, a mene t Q3. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE TRDITVE O OKOLJU. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI Z NJO MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE, ALI SPLOH NE SOGLAŠATE.

V10 Vlada mora zmanjšati onesnaževanje okolja, toda mene to ne sme stati nič

Value 15352 Frequency
1 močno soglašam 214
2 soglašam 390
3 ne soglašam 308
4 sploh ne soglašam 45
9 ne vem 37
0 b.o. 12

V11 Bi rekli da ste...

Q4. ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ... /V11/

Value 16351 Frequency
1 zelo srečni 153
2 precej srečni 611
3 ne preveč srečni 191
4 sploh niste srečni 24
9 ne vem 7
0 b.o. 20

V12 sluzba socialnega skrbstva Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V12 Službe (servisi) socialnega skrbstva za starejše ljudi, za ljudi v stiski, za invalide in drugače prizadete ljudi; Q5A. sem član:

Value 17350 Frequency
1 da 54
0 ne 952

V30 sluzbe socialnega skrbstva Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V30 Službe (servisi) socialnega skrbstva za starejše ljudi, za ljudi v stiski, za invalide in drugače prizadete ljudi; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Value 18349 Frequency
1 da 49
0 ne 957

V13 verska organizacija Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V13 verske ali cerkvene organizacije; Q5A. sem član:

Value 19348 Frequency
1 da 67
0 ne 939

V31 verske organizacija Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V31 verske ali cerkvene organizacije; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Value 20347 Frequency
1 da 45
0 ne 961

V14 izobrazevanje,umetnost... Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V14 dejavnosti na področju izobraževanja, umetnosti, glasbe, kulture; Q5A. sem član:

Value 21346 Frequency
1 da 93
0 ne 913

V32 izobrazevanje,umetnost... Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V32 dejavnosti na področju izobraževanja, umetnosti, glasbe, kulture; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Value 22345 Frequency
1 da 67
0 ne 939

V15 sindikati Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V15 sindikati; Q5A. sem član:

Value 23344 Frequency
1 da 170
0 ne 836

V33 sindikati Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V33 sindikati; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Value 24343 Frequency
1 da 33
0 ne 973

V16 politicne stranke Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V16 politične stranke ali skupine; Q5A. sem član:

Value 25342 Frequency
1 da 30
0 ne 976

V34 politicne stranke Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V34 politične stranke ali skupine; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Value 26341 Frequency
1 da 13
0 ne 993

V17 dejavnosti v lok.skupnosti Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V17 dejavnosti v lokalni skupnosti, ki so v zvezi z revščino, zapo- slovanjem, stanovanji, begunci (npr. Rdeči križ); Q5A. sem član:

Value 27340 Frequency
1 da 93
0 ne 913

V35 dejavnosti v lok.skupnosti Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V35 dejavnosti v lokalni skupnosti, ki so v zvezi z revščino, zapo- slovanjem, stanovanji, begunci (npr. Rdeči križ); Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Value 28339 Frequency
1 da 58
0 ne 948

V18 clovekove pravice,tretji svet Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V18 človekove pravice ali razvoj tretjega sveta; Q5A. sem član:

Value 29338 Frequency
1 da 8
0 ne 998

V36 clovekove pravice,tretji svet Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V36 človekove pravice ali razvoj tretjega sveta; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Value 30337 Frequency
1 da 4
0 ne 1002

V19 zascita okolja Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V19 ohranjanje in zaščita okolja ali pravice živali; Q5A. sem član:

Value 31336 Frequency
1 da 33
0 ne 973

V37 zascita okolja Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V37 ohranjanje in zaščita okolja ali pravice živali; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Value 32335 Frequency
1 da 29
0 ne 977

V20 poklicna zdruzenja Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V20 poklicna združenja; Q5A. sem član:

Value 33334 Frequency
1 da 67
0 ne 939

V38 poklicna zdruzenja Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V38 poklicna združenja; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Value 34333 Frequency
1 da 27
0 ne 979

V21 delo z mladino Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V21 delo z mladino (skavti, taborniki, mladinski klubi); Q5A. sem član:

Value 35332 Frequency
1 da 45
0 ne 961

V39 delo z mladino Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V39 delo z mladino (skavti, taborniki, mladinski klubi); Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Value 36331 Frequency
1 da 35
0 ne 971

V22 sport in rekreacija Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V22 šport in rekreacija; Q5A. sem član:

Value 37330 Frequency
1 da 170
0 ne 836

V40 sport in rekreacija Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V40 šport in rekreacija; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Value 38329 Frequency
1 da 85
0 ne 921

V23 zenske skupine Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V23 ženske skupine; Q5A. sem član:

Value 39328 Frequency
1 da 19
0 ne 987

V41 zenske skupine Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V41 ženske skupine; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Value 40327 Frequency
1 da 13
0 ne 993

V24 mirovno gibanje Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V24 mirovno gibanje; Q5A. sem član:

Value 41326 Frequency
1 da 8
0 ne 998

V42 mirovno gibanje Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V42 mirovno gibanje; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Value 42325 Frequency
1 da 6
0 ne 1000

V25 skrb za zdravje Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V25 prostovoljne organizacije, ki se ukvarjajo s skrbjo za zdravje; Q5A. sem član:

Value 43324 Frequency
1 da 29
0 ne 977

V43 skrb za zdravje Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V43 prostovoljne organizacije, ki se ukvarjajo s skrbjo za zdravje; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Value 44323 Frequency
1 da 21
0 ne 984
" " 1

V26 druge skupine Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V26 druge skupine; Q5A. sem član:

Value 45322 Frequency
1 da 100
0 ne 901
" " 5

V44 druge skupine Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V44 druge skupine; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Value 46321 Frequency
1 da 59
0 ne 942
" " 5

V27 nobena Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V27 nobena; Q5A. sem član:

Value 47320 Frequency
1 da 401
0 ne 540
" " 65

V45 nobena Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V45 nobena; Q5B. opravljam zanje neplačano delo:

Value 48319 Frequency
1 da 518
0 ne 423
" " 65

V28 ne vem Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V28 ne vem

Value 49318 Frequency
1 da 1
0 ne 3
" " 1002

V46 ne vem Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V46 ne vem

Value 50317 Frequency
1 da 1
0 ne 3
" " 1002

V29 b.o. Q5. SPODAJ IMAMO SEZNAM PROSTOVOLJNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, ALI STE NJEN AKTIVEN ČLAN (OPRAVLJATE ZANJE NEPLAČANO DELO), ALI PA STE LE ČLAN:

V29 b.o.

Value 51316 Frequency
0 ni clan 3
" " 1003

V47 b.o.

V47 b.o.

Value 52315 Frequency
0 ne opravlja brezplacnega dela 3
" " 1003

V48 druzenje s prijatelji Q6. ZANIMA NAS, KAKO POGOSTO POČNETE DOLOČENE STVARI. ZA VSAKO OD NAŠTETIH DEJAVNOSTI MI BOSTE POVEDALI, ALI JO OPRAVLJATE VSAK TEDEN, ENKRAT ALI DVAKRAT NA MESEC, LE NEKAJKRAT NA LETO, ALI PA SPLOH NIKOLI. (Anketar, obkrožite 'se ne nanaša', če za respondenta ne velja kaj od naštetega).

V48 druženje s prijatelji

Value 53314 Frequency
1 vsak teden 579
2 1x ali 2x na mesec 258
3 nekajkrat letno 141
4 nikoli 26
9 ne vem 1
0 b.o. 0
8 se ne nanaša 1

V49 druzenje s poklicnimi kolegi Q6. ZANIMA NAS, KAKO POGOSTO POČNETE DOLOČENE STVARI. ZA VSAKO OD NAŠTETIH DEJAVNOSTI MI BOSTE POVEDALI, ALI JO OPRAVLJATE VSAK TEDEN, ENKRAT ALI DVAKRAT NA MESEC, LE NEKAJKRAT NA LETO, ALI PA SPLOH NIKOLI. (Anketar, obkrožite 'se ne nanaša', če za respondenta ne velja kaj od naštetega).

V49 druženje izven delov- nega mesta s kolegi iz službe ali iz istega poklica

Value 54313 Frequency
1 vsak teden 216
2 1x ali 2x na mesec 227
3 nekajkrat letno 250
4 nikoli 194
9 ne vem 5
0 b.o. 4
8 se ne nanaša 109
" " 1

V50 druzenje z ljudmi cerkvi Q6. ZANIMA NAS, KAKO POGOSTO POČNETE DOLOČENE STVARI. ZA VSAKO OD NAŠTETIH DEJAVNOSTI MI BOSTE POVEDALI, ALI JO OPRAVLJATE VSAK TEDEN, ENKRAT ALI DVAKRAT NA MESEC, LE NEKAJKRAT NA LETO, ALI PA SPLOH NIKOLI. (Anketar, obkrožite 'se ne nanaša', če za respondenta ne velja kaj od naštetega).

V50 druženje z ljudmi v vaši cerkvi

Value 55312 Frequency
1 vsak teden 124
2 1x ali 2x na mesec 99
3 nekajkrat letno 207
4 nikoli 520
9 ne vem 4
0 b.o. 6
8 se ne nanaša 46

V51 druzenje z ljudmi v drustvih Q6. ZANIMA NAS, KAKO POGOSTO POČNETE DOLOČENE STVARI. ZA VSAKO OD NAŠTETIH DEJAVNOSTI MI BOSTE POVEDALI, ALI JO OPRAVLJATE VSAK TEDEN, ENKRAT ALI DVAKRAT NA MESEC, LE NEKAJKRAT NA LETO, ALI PA SPLOH NIKOLI. (Anketar, obkrožite 'se ne nanaša', če za respondenta ne velja kaj od naštetega).

V51 druženje z ljudmi v klubih in prostovoljnih združenjih (šport, kultura)

Value 56311 Frequency
1 vsak teden 178
2 1x ali 2x na mesec 139
3 nekajkrat letno 168
4 nikoli 456
9 ne vem 5
0 b.o. 5
8 se ne nanaša 55

V52 sodno kaznovani Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V52 ljudje, ki so bili sodno kaznovani

Value 57310 Frequency
1 ne bi želel za sosede 407
2 mašilo 599

V53 ljudje druge rase Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V53 ljudje druge rase

Value 58309 Frequency
1 ne bi želel za sosede 121
2 mašilo 885

V54 levi skrajnezi Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V54 levi skrajneži

Value 59308 Frequency
1 ne bi želel za sosede 362
2 mašilo 644

V55 pijanci Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V55 pijanci

Value 60307 Frequency
1 ne bi želel za sosede 697
2 mašilo 309

V56 desni skrajnezi Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V56 desni skrajneži

Value 61306 Frequency
1 ne bi želel za sosede 372
2 mašilo 634

V57 ljudje z velikimi druzinami Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V57 ljudje z velikimi družinami

Value 62305 Frequency
1 ne bi želel za sosede 91
2 mašilo 914
" " 1

V58 custveno nestabilni ljudje Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V58 čustveno nestabilni ljudje

Value 63304 Frequency
1 ne bi želel za sosede 306
2 mašilo 700

V59 Muslimani Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V59 Muslimani

Value 64303 Frequency
1 ne bi želel za sosede 227
2 mašilo 779

V60 priseljenci,tuji delavci Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V60 priseljenci, tuji delavci

Value 65302 Frequency
1 ne bi želel za sosede 161
2 mašilo 845

V61 ljudje z AIDS-om Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V61 ljudje z AIDS-om

Value 66301 Frequency
1 ne bi želel za sosede 334
2 mašilo 672

V62 narkomani Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V62 narkomani

Value 67300 Frequency
1 ne bi želel za sosede 657
2 mašilo 349

V63 homoseksualci Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V63 homoseksualci

Value 68299 Frequency
1 ne bi želel za sosede 446
2 mašilo 560

V64 zidje Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V64 Židje

Value 69298 Frequency
1 ne bi želel za sosede 169
2 mašilo 837

V65 Romi Q7. NA TEM SEZNAMU SO RAZLIČNE SKUPINE LJUDI. PROSIMO VAS, DA MI POVESTE, KATERE OD NJIH NE BI ŽELELI IMETI ZA SOSEDE. (Obkrožiti vse ustrezne odgovore!)

V65 Romi

Value 70297 Frequency
1 ne bi želel za sosede 368
2 mašilo 638

V66 ALI BI REKLI, DA ...

Q8. ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA VEČINI LJUDI LAHKO ZAUPAMO, ALI MENITE, DA JE TREBA BITI Z LJUDMI ZELO PREVIDEN? /V66/

Value 71296 Frequency
1 večini ljudi lahko zaupamo 213
2 z ljudmi moramo biti zelo previdni 769
9 ne vem 19
0 b.o. 5

V67 V KOLIKSNI MERI ODLOCATE O SVOJEM ZIVLJE

Q9. NEKATERI LJUDJE IMAJO OBČUTEK, DA LAHKO DOCELA SVOBODNO ODLOČAJO O SVOJEM ŽIVLJENJU, DRUGI PA IMAJO OBČUTEK, DA S SVOJIMI DEJANJI NE MOREJO BISTVENO VPLIVATI NA TO, KAJ SE Z NJIMI DOGAJA. PROSIMO VAS, DA S POMOČJO TE LESTVICE OCENITE, V KOLIKŠNI MERI LAHKO VI ODLOČATE O SVOJEM ŽIVLJENJU. PRI TEM POMENI 1 ČISTO NIČ, 10 PA V VELIKI MERI. /V67/

Value 72295 Frequency
1 čisto nič 15
2 2 10
3 3 26
4 4 37
5 5 176
6 6 97
7 7 128
8 8 224
9 9 96
10 v veliki meri 184
99 ne vem 9
0 b.o. 4

V68 KAKO ZADOVOLJNI STE S SVOJIM ZIVLJENJEM?

Q10. ČE OCENJUJETE NASPLOH, KAKO STE V TEH DNEH ZADOVOLJNI S SVOJIM ŽIVLJENJEM KOT CELOTO? PRI TEM POMENI 1 POVSEM NEZADOVOLJEN, 10 PA POVSEM ZADOVOLJEN. /V68/

Value 73294 Frequency
1 nezadovoljen 11
2 2 22
3 3 32
4 4 31
5 5 145
6 6 88
7 7 133
8 8 250
9 9 117
10 zadovoljen 175
99 ne vem 2
0 b.o. 0

V69 PRVI RAZLOG ZA ZIVLJENJE V POMANJKANJU Q11. KAJ MENITE, ZAKAJ SO V SLOVENIJI LJUDJE, KI ŽIVIJO V POMANKANJU? TU SO NAPISANI ŠTIRJE MOŽNI RAZLOGI ZA TO. KATERI OD NJIH JE PO VAŠI OCENI NAJBOLJ POMEMBEN? (le en odgovor pri Q11. in pri Q12.)

- Q11. najbolj pomemben /V69/:

Value 74293 Frequency
1 ker nimajo sreče 103
2 zaradi lenobe in ker imajo premalo močno voljo 329
3 zaradi nepravičnosti v naši družbi 351
4 to je neizogibna stran modernega napredka 172
5 nobeden od teh razlogov 37
9 ne vem 13
0 b.o. 1

V70 DRUGI RAZLOG ZA ZIVLJENJE V POMANJKANJU Q12. IN KATERI OD RAZLOGOV JE PO VAŠI OCENI DRUGI NAJBOLJ POMEMBEN? (le en odgovor pri Q11. in pri Q12.)

- Q12. drugi najbolj pomemben /V70/:

Value 75292 Frequency
1 ker nimajo sreče 128
2 zaradi lenobe in ker imajo premalo močno voljo 231
3 zaradi nepravičnosti v naši družbi 266
4 to je neizogibna stran modernega napredka 258
5 nobeden od teh razlogov 62
9 ne vem 50
0 b.o. 11

V71 dobra placa Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V71 dobra plača

Value 76291 Frequency
1 je pomembno 877
2 mašilo 129

V72 prijetni sodelavci Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V72 prijetni ljudje, s katerimi delaš

Value 77290 Frequency
1 je pomembno 904
2 mašilo 100
" " 2

V73 ne prevelik pritisk Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V73 ne prevelik pritisk

Value 78289 Frequency
1 je pomembno 717
2 mašilo 289

V74 zanesljivost zaposlitve Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V74 zanesljivost zaposlitve

Value 79288 Frequency
1 je pomembno 889
2 mašilo 117

V75 moznosti za napredovanje Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V75 dobre možnosti za napredovanje

Value 80287 Frequency
1 je pomembno 737
2 mašilo 265
" " 4

V76 spostovano delo Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V76 delo, ki ga ljudje spoštujejo

Value 81286 Frequency
1 je pomembno 754
2 mašilo 252

V77 zgodnji zacetek dela Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V77 da se delo začne v zgodnjih urah

Value 82285 Frequency
1 je pomembno 408
2 mašilo 598

V78 moznost lastne inciative Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V78 možnost lastne pobude, inciative

Value 83284 Frequency
1 je pomembno 789
2 mašilo 217

V79 koristnost dela za druzbo Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V79 da je delo koristno za družbo

Value 84283 Frequency
1 je pomembno 734
2 mašilo 270
" " 2

V80 veliko dopusta Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V80 veliko dopusta

Value 85282 Frequency
1 je pomembno 461
2 mašilo 545

V81 da srecujes ljudi Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V81 da srečuješ ljudi

Value 86281 Frequency
1 je pomembno 697
2 mašilo 308
" " 1

V82 obcutek, da si nekaj dosegel Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V82 delo, pri katerem imaš občutek, da si nekaj dosegel

Value 87280 Frequency
1 je pomembno 908
2 mašilo 98

V83 odgovorno delo Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V83 odgovorno delo

Value 88279 Frequency
1 je pomembno 732
2 mašilo 274

V84 zanimivo delo Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V84 zanimivo delo

Value 89278 Frequency
1 je pomembno 921
2 mašilo 85

V85 delo ustreza sposobnostim Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V85 da delo ustreza sposobnostim posameznika

Value 90277 Frequency
1 je pomembno 869
2 mašilo 137

V86 nic od tega Q13. TUKAJ SO NAŠTETI NEKATERI VIDIKI DELA, ZAPOSLITVE, KI JIH LJUDJE OCENJUJEJO KOT POMEMBNE. PROSIMO VAS, DA NAM POVESTE, KATERI OD NJIH SO POMEMBNI ZA VAS OSEBNO.

V86 nič od tega

Value 91276 Frequency
1 je pomembno 21
2 mašilo 971
" " 14

V87 IMATE TRENUTNO PLACANO ZAPOSLITEV?

Q14. ALI TRENUTNO IMATE PLAČANO ZAPOSLITEV? /V87/

Value 92275 Frequency
1 da (preskok na Q15) 568
2 ne (preskok na Q17) 438

V88 KAKO ZADOVOLJNI STE Z VASIM DELOM? (za zaposlene)

Q15. KAKO STE NA SPLOŠNO ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z VAŠIM DELOM (ZAPOSLITVIJO)? 1 POMENI POVSEM NEZADOVOLJEN, 10 PA POVSEM ZADOVOLJEN. /V88/

Value 93274 Frequency
1 nezadovoljen 9
2 2 4
3 3 19
4 4 18
5 5 71
6 6 60
7 7 96
8 8 139
9 9 59
10 zadovoljen 86
99 ne vem 1
88 mašilo 424
0 b.o. 16
" " 4

V89 KOLIKO STE PRI SVOJEM DELU SVOBODNI? (za zaposlene)

Q16. KOLIKO STE PRI SVOJEM DELU SVOBODNI PRI SPREJEMANJU ODLOČITEV? 1 POMENI ČISTO NIČ SVOBODEN, 10 PA V VELIKI MERI SVOBODEN. /V89/

Value 94273 Frequency
1 čisto nič svoboden 42
2 2 11
3 3 35
4 4 40
5 5 80
6 6 60
7 7 84
8 8 94
9 9 44
10 v veliki meri svoboden 72
99 ne vem 2
88 mašilo 425
0 b.o. 13
" " 4

O4 KAKO STE ZADOVOLJNI Z ZANESLJIVOSTJO ZAP (za zaposlene)

Q16a. IN KAKO STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z ZANESLJIVOSTJO VAŠE ZAPOSLITVE? 1 POMENI POVSEM NEZADOVOLJEN, 10 PA POVSEM ZADOVOLJEN. /O4/

Value 95272 Frequency
1 nezadovoljen 21
2 2 14
3 3 25
4 4 19
5 5 69
6 6 43
7 7 63
8 8 98
9 9 80
10 zadovoljen 127
99 ne vem 5
88 mašilo 425
0 b.o. 13
" " 4

V90 Clovek mora imeti sluzbo, da razvije tal Q17. (Vprašati vse!) ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V90 Človek mora imeti službo, da lahko v celoti razvije svoje talente

Value 96271 Frequency
1 močno soglašam 304
2 soglašam 411
3 niti soglašam, niti ne soglašam 144
4 ne soglašam 124
5 sploh ne soglašam 13
9 ne vem 9
0 b.o. 1

V91 Ponizevalno prejemati denar in ne delati Q17. (Vprašati vse!) ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V91 Poniževalno je, če človek prejema denar, ne da bi mu bilo treba delati zanj

Value 97270 Frequency
1 močno soglašam 235
2 soglašam 290
3 niti soglašam, niti ne soglašam 201
4 ne soglašam 214
5 sploh ne soglašam 49
9 ne vem 14
0 b.o. 3

V92 Kdor ne dela,se poleni Q17. (Vprašati vse!) ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V92 Ljudje, ki ne delajo, se polenijo

Value 98269 Frequency
1 močno soglašam 416
2 soglašam 444
3 niti soglašam, niti ne soglašam 81
4 ne soglašam 53
5 sploh ne soglašam 9
9 ne vem 1
0 b.o. 2

V93 Delo je dolznost do druzbe Q17. (Vprašati vse!) ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V93 Delo je človekova dolžnost do družbe

Value 99268 Frequency
1 močno soglašam 289
2 soglašam 473
3 niti soglašam, niti ne soglašam 140
4 ne soglašam 76
5 sploh ne soglašam 21
9 ne vem 6
0 b.o. 1

V94 Ne bi bilo treba delati, ce ne bi zelel Q17. (Vprašati vse!) ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V94 Ljudem naj ne bi bilo treba delati, če tega ne želijo

Value 100267 Frequency
1 močno soglašam 51
2 soglašam 113
3 niti soglašam, niti ne soglašam 142
4 ne soglašam 468
5 sploh ne soglašam 217
9 ne vem 13
0 b.o. 2

V95 Delo bi moralo biti na prvem mestu Q17. (Vprašati vse!) ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V95 Delo bi moralo biti vedno na prvem mestu, čeprav bi to pomenilo manj prostega časa

Value 101266 Frequency
1 močno soglašam 189
2 soglašam 365
3 niti soglašam, niti ne soglašam 186
4 ne soglašam 212
5 sploh ne soglašam 44
9 ne vem 9
0 b.o. 1

V96 DVE TAJNICI, RAZLICNO UCINKOVITI, RAZLIC

Q18. PREDSTAVLJAJTE SI DVE TAJNICI ENAKIH LET, KI OPRAVLJATA ENAKO DELO. PRVA TAJNICA UGOTOVI, DA DRUGA ZASLUŽI PRECEJ VEČ KOT ONA. VENDAR PA JE BOLJE PLAČANA TAJNICA HITREJŠA, VEČ NAREDI IN JE TUDI BOLJ ZANESLJIVA KOT PRVA. ALI JE PO VAŠI OCENI PRAV, ALI NI PRAV, DA ENA ZASLUŽI VEČ KOT DRUGA? /V96/

Value 102265 Frequency
1 prav je tako 871
2 ni prav tako 107
9 ne vem 23
0 b.o. 5

V97 S KATERIM OD MNENJ O UPOSTEVANJU NAVODIL

Q19. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O TEM, KAKO JE TREBA IZVAJATI NAVODILA, KI JIH DOBIVAJO MED DELOM. NEKATERI PRAVIJO, DA SE JE TREBA DRŽATI NAVODIL PREDPOSTAVLJENIH TUDI TEDAJ, KADAR NE SOGLAŠAJO V CELOTI Z NJIMI, DRUGI PA PRAVIJO, DA JE TREBA POSLUŠATI NAVODILA LE TEDAJ, KADAR SI PREPRIČAN, DA SO PRAVILNA. S KATERIM OD OBEH MNENJ VI SOGLAŠATE? /V97/

Value 103264 Frequency
1 treba se je držati vseh navodil 185
2 biti moraš prepričan, da so navodila pravilna 473
3 to je odvisno od situacije 332
9 ne vem 14
0 b.o. 2

V98 Ko je malo moznosti zaposlitve, prednost Q20. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V98 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali delodajalci dati prednost Slovencem pred priseljenci.

Value 104263 Frequency
1 soglašam 750
2 niti niti 118
3 ne soglašam 121
9 ne vem 13
0 b.o. 4

V99 Ko je malo moznosti zaposlitve, prednost Q20. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V99 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali imeti moški prednost pred ženskami.

Value 105262 Frequency
1 soglašam 177
2 niti niti 143
3 ne soglašam 673
9 ne vem 11
0 b.o. 2

O99 Ko je malo moznosti zaposlitve, prednost Q20. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI TRDITVAMI?

V99 Kadar je malo možnosti za zaposlitev, bi morali imeti domačini prednost pred prebivalci iz drugih krajev Slovenije

Value 106261 Frequency
1 soglašam 548
2 niti niti 181
3 ne soglašam 263
9 ne vem 12
0 b.o. 2

V100 KATERI OD OBEH JE VAM BLIZE?

Q21. TU IMAMO DVA POGLEDA, KI JU VČASIH ZAGOVARJAJO LJUDJE, KADAR RAZPRAVLJAJO O DOBREM IN ZLEM. KATERI OD OBEH JE BLIŽE VAŠEMU OSEBNEMU MNENJU O TEH STVAREH? /V100/

Value 107260 Frequency
1 Med dobrim in zlim je popolnoma jasna ločnica, ki velja za vsakogar, ne glede na okoliščine 210
2 Nikoli ne more biti popolnoma jasne ločnice med dobrim in zlim. Kaj je dobro in kaj zlo, je v celoti odvisno od okoliščin v nekem trenutku. 626
3 ne soglašam ne z enim, ne z drugim 125
9 ne vem 40
0 b.o. 5

V101 PRIPADATE KATERI VEROIZPOVEDI?

Q22. ALI PRIPADATE KATERI VEROIZPOVEDI? /V101/

Value 108259 Frequency
1 da (preidi na Q23) 704
2 ne (preidi na Q24a) 301
" " 1

V102 KATERI?

Q23. KATERI? /V102/

Value 109258 Frequency
0 ne pripada nobeni veroizpovedi, b.o. 61
1 rimokatoliški 669
2 evangeličanski 7
3 pravoslavni 16
4 drugi krščanski 6
5 islamski 11
6 židovski 1
7 hinduistični, budistični 0
9 ne vem 0
8 mašilo 235

V103 STE KDAJ PRIPADALI KAKSNI (DRUGI) VEROIZ

Q24a Če sedaj ne pripada nobeni veroizpovedi: ALI STE KDAJ PRIPADALI KAKŠNI VEROIZPOVEDI? / Če sedaj pripada kateri od veroizpovedi: ALI STE KDAJ PRIPADALI KAKŠNI DRUGI VEROIZPOVEDI? /V103/

Value 110257 Frequency
1 da (preidi na Q24b) 97
2 ne (preidi na Q25) 906
" " 3

V104 KATERI?

Q24b. KATERI? /V104/

Value 111256 Frequency
0 ne pripada nobeni veroizpovedi, b.o. 52
1 rimokatoliški 90
2 evangeličanski 1
3 pravoslavni 1
4 drugi krščanski 1
5 islamski 1
6 židovski 0
7 hinduistični, budistični 0
9 ne vem 2
8 mašilo 849
" " 9

V105 KAKO POGOSTO HODITE K VERSKIM OBREDOM?

Q25. ČE NE UPOŠTEVATE POROK, POGREBOV IN KRSTOV, KAKO POGOSTO HODITE V ZADNJEM ČASU K VERSKIM OBREDOM? /V105/

Value 112255 Frequency
1 več kot enkrat na teden 22
2 enkrat na teden 148
3 enkrat na mesec 134
4 na dan božiča in za veliko noč 166
5 ob drugih posebnih praznikih 76
6 enkrat na leto 71
7 manj pogosto 74
8 nikoli, praktično nikoli 298
9 ne vem 4
0 b.o. 13

V106 KAKO POGOSTO STE HODILI K MASAM PRI 11-1

Q26. IN KAKO POGOSTO STE VI SAMI HODILI K BOGOSLUŽJU (MAŠAM), KO STE BILI STARI ENAJST ALI DVANAJST LET? /V106/

Value 113254 Frequency
1 več kot enkrat na teden 143
2 enkrat na teden 507
3 enkrat na mesec 83
4 na dan božiča in za veliko noč 28
5 ob drugih posebnih praznikih 5
6 enkrat na leto 11
7 manj pogosto 22
8 nikoli, praktično nikoli 190
9 ne vem 10
0 b.o. 7

V107 Pomemben verski obred ob rojstvu? Q27. ALI VI OSEBNO MENITE, DA JE POMEMBNO OPRAVITI VERSKI OBRED OB KATEREM OD NASLEDNJIH DOGODKOV?

V107 rojstvo

Value 114253 Frequency
1 da 704
2 ne 263
9 ne vem 28
0 b.o. 11

V108 Pomemben verski obred ob poroki? Q27. ALI VI OSEBNO MENITE, DA JE POMEMBNO OPRAVITI VERSKI OBRED OB KATEREM OD NASLEDNJIH DOGODKOV?

V108 poroka

Value 115252 Frequency
1 da 677
2 ne 288
9 ne vem 30
0 b.o. 11

V109 Pomemben verski obred ob smrti? Q27. ALI VI OSEBNO MENITE, DA JE POMEMBNO OPRAVITI VERSKI OBRED OB KATEREM OD NASLEDNJIH DOGODKOV?

V109 smrt

Value 116251 Frequency
1 da 747
2 ne 219
9 ne vem 31
0 b.o. 9

V110 ALI BI ZASE REKLI, DA STE...

Q28. NE GLEDE NA TO, ALI HODITE V CERKEV ALI NE, ALI BI ZASE REKLI, DA STE ... /V110/

Value 117250 Frequency
1 verni 650
2 neverni 197
3 prepričan ateist 79
9 ne vem 62
0 b.o. 18

V111 Ustrezni odgovori cerkve na moralne prob Q29. ČE GOVORIMO NA SPLOŠNO, ALI MISLITE, DA VAŠA CERKEV/CERKVE V SLOVENIJI DAJE(JO) USTREZNE ODGOVORE NA ... (preberete in obkrožite en odgovor) Navodilo: za tiste, ki pripadajo neki veroizpovedi, vprašajte: VAŠA cerkev! Za tiste, ki ne pripadajo nobeni veroizpovedi, vprašajte: CERKVE!

V111 moralne probleme in stiske posameznika

Value 118249 Frequency
1 da 378
2 ne 464
9 ne vem 155
0 b.o. 9

V112 Ustrezni odgovori cerkve na probleme dru Q29. ČE GOVORIMO NA SPLOŠNO, ALI MISLITE, DA VAŠA CERKEV/CERKVE V SLOVENIJI DAJE(JO) USTREZNE ODGOVORE NA ... (preberete in obkrožite en odgovor) Navodilo: za tiste, ki pripadajo neki veroizpovedi, vprašajte: VAŠA cerkev! Za tiste, ki ne pripadajo nobeni veroizpovedi, vprašajte: CERKVE!

V112 probleme družinskega življenja

Value 119248 Frequency
1 da 365
2 ne 488
9 ne vem 141
0 b.o. 12

V113 Ustrezni odgovori cerkve na clovekove du Q29. ČE GOVORIMO NA SPLOŠNO, ALI MISLITE, DA VAŠA CERKEV/CERKVE V SLOVENIJI DAJE(JO) USTREZNE ODGOVORE NA ... (preberete in obkrožite en odgovor) Navodilo: za tiste, ki pripadajo neki veroizpovedi, vprašajte: VAŠA cerkev! Za tiste, ki ne pripadajo nobeni veroizpovedi, vprašajte: CERKVE!

V113 človekove duhovne potrebe

Value 120247 Frequency
1 da 605
2 ne 255
9 ne vem 133
0 b.o. 13

V114 Ustrezni odgovori cerkve na socialne pro Q29. ČE GOVORIMO NA SPLOŠNO, ALI MISLITE, DA VAŠA CERKEV/CERKVE V SLOVENIJI DAJE(JO) USTREZNE ODGOVORE NA ... (preberete in obkrožite en odgovor) Navodilo: za tiste, ki pripadajo neki veroizpovedi, vprašajte: VAŠA cerkev! Za tiste, ki ne pripadajo nobeni veroizpovedi, vprašajte: CERKVE!

V114 aktualne socialne probleme naše dežele

Value 121246 Frequency
1 da 285
2 ne 558
9 ne vem 153
0 b.o. 10

V115 Verujete v Boga? Q30. PROSIM POVEJTE, V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE IN V KAJ NE VERUJETE ...

V115 Bog

Value 122245 Frequency
1 da 625
2 ne 334
9 ne vem 31
0 b.o. 16

V116 Verujete v zivljenje po smrti? Q30. PROSIM POVEJTE, V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE IN V KAJ NE VERUJETE ...

V116 življenje po smrti

Value 123244 Frequency
1 da 296
2 ne 627
9 ne vem 69
0 b.o. 14

V117 Verujete v pekel? Q30. PROSIM POVEJTE, V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE IN V KAJ NE VERUJETE ...

V117 pekel

Value 124243 Frequency
1 da 189
2 ne 741
9 ne vem 60
0 b.o. 16

V118 Verujete v nebesa? Q30. PROSIM POVEJTE, V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE IN V KAJ NE VERUJETE ...

V118 nebesa

Value 125242 Frequency
1 da 256
2 ne 673
9 ne vem 60
0 b.o. 17

V119 Verujete v greh? Q30. PROSIM POVEJTE, V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE IN V KAJ NE VERUJETE ...

V119 greh

Value 126241 Frequency
1 da 409
2 ne 537
9 ne vem 46
0 b.o. 14

V120 Verujete v telepatijo? Q30. PROSIM POVEJTE, V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE IN V KAJ NE VERUJETE ...

V120 telepatija

Value 127240 Frequency
1 da 250
2 ne 662
9 ne vem 80
0 b.o. 14

S121 Verujete v Marijo? Q30. PROSIM POVEJTE, V KAJ OD NAŠTETEGA VERUJETE IN V KAJ NE VERUJETE ...

S121 Marija

Value 128239 Frequency
1 da 456
2 ne 500
9 ne vem 34
0 b.o. 16

V121 VERUJETE V REINKARNACIJO?

Q31. ALI VERUJETE V REINKARNACIJO, TOREJ V TO, DA SE ČLOVEK PONOVNO RODI NA TA SVET? /V121/

Value 129238 Frequency
1 da 154
2 ne 766
9 ne vem 81
0 b.o. 5

V122 KATERA TRDITEV VAM JE BLIZE?

Q32. KATERA OD NASLEDNJIH TRDITEV VAM JE NAJBLIŽJA? /V122/

Value 130237 Frequency
1 obstoja osebni Bog 229
2 obstoja neka vrsta duha ali življenska sila 488
3 res ne vem, kaj naj si mislim o tem 124
4 mislim, da ne obstoja nobena vrsta duha, Boga ali življenjske sile 111
9 ne vem 45
0 b.o. 9

V123 KAKO POMEMBEN JE BOG V VASEM ZIVLJENJU?

Q33. KAKO POMEMBEN JE BOG V VAŠEM ŽIVLJENJU? PROSIMO IZRAZITE SVOJ ODGOVOR NA TEJ ŠTEVILČNI LESTVICI. 10 POMENI ZELO POMEMBEN, 1 PA POMENI, DA SPLOH NI POMEMBEN. /V123/

Value 131236 Frequency
1 sploh ni pomemben 242
2 2 47
3 3 82
4 4 49
5 5 153
6 6 67
7 7 76
8 8 83
9 9 35
10 zelo pomemben 146
99 ne vem 14
0 b.o. 12

V124 VAM VERA DAJE TOLAZBO IN MOC?

Q34. ALI SODITE, DA VAM VERA DAJE TOLAŽBO IN MOČ? /V124/

Value 132235 Frequency
1 da 443
2 ne 478
9 ne vem 71
0 b.o. 14

V125 SI VZAMETE CAS ZA MOLITEV, MEDITACIJO...

Q35. ALI SI VZAMETE KAJ ČASA ZA MOLITEV, MEDITACIJO, KONTEMPLACIJO ALI KAJ PODOBNEGA? /V125/

Value 133234 Frequency
1 da 456
2 ne 528
9 ne vem 12
0 b.o. 10

V126 KAKO POGOSTO MOLITE IZVEN VERSKIH OBREDO

Q36. KAKO POGOSTO MOLITE IZVEN VERSKIH OBREDOV? ALI BI REKLI, DA JE TO: /V126/

Value 134233 Frequency
1 pogosto 140
2 včasih 227
3 komajda kdaj 95
4 le v časih krize 100
5 nikoli 430
9 ne vem 4
0 b.o. 10

V127 IMATE KAKSEN PREDMET, KI PRINASA SRECO?

Q37. ALI IMATE KAKŠEN PREDMET, KI PRINAŠA SREČO, NA PRIMER MASKOTO ALI TALISMAN? /V127/

Value 135232 Frequency
1 da 189
2 ne 808
9 ne vem 7
0 b.o. 2

V128 VAS TAKSEN PREDMET ZA SRECO LAHKO ZASCIT

Q38. ALI VERJAMETE, DA VAS TAKŠEN PREDMET ZA SREČO, KOT NA PRIMER MASKOTA ALI TALISMAN, LAHKO ZAŠČITI ALI VAM POMAGA? 1 POMENI ZAGOTOVO NE, 10 PA ZAGOTOVO DA. /V128/

Value 136231 Frequency
1 zagotovo ne 488
2 2 70
3 3 60
4 4 36
5 5 88
6 6 31
7 7 41
8 8 41
9 9 11
10 zagotovo da 45
99 ne vem 45
0 b.o. 50

V129 Politiki, ki ne verjamejo v Boga, niso p Q39. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

V129 Politiki, ki ne verjamejo v Boga, niso primerni za opravljanje javnih služb

Value 137230 Frequency
1 močno soglašam 24
2 soglašam 81
3 niti soglašam, niti ne soglašam 149
4 ne soglašam 433
5 sploh ne soglašam 290
8 ne vem 26
9 b.o. 3

V130 Cerkveni dostojanstveniki naj ne bi vpli Q39. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

V130 Najvišji cerkveni dostojanstveniki naj ne bi poskušali vplivati na volilne odločitve ljudi

Value 138229 Frequency
1 močno soglašam 371
2 soglašam 391
3 niti soglašam, niti ne soglašam 102
4 ne soglašam 82
5 sploh ne soglašam 35
8 ne vem 24
9 b.o. 1

V131 Za Slo bi bilo bolje, ce bi javne funkci Q39. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

V131 Za Slovenijo bi bilo bolje, če bi javne funkcije (službe) opravljalo več ljudi z močnim verskim prepričanjem

Value 139228 Frequency
1 močno soglašam 32
2 soglašam 87
3 niti soglašam, niti ne soglašam 166
4 ne soglašam 404
5 sploh ne soglašam 282
8 ne vem 32
9 b.o. 3

V132 Cerkveni poglavarji naj ne bi vplivali n Q39. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJIMI IZJAVAMI?

V132 Najvišji cerkveni poglavarji naj ne bi poskušali vplivati na odločitve vlade

Value 140227 Frequency
1 močno soglašam 337
2 soglašam 379
3 niti soglašam, niti ne soglašam 127
4 ne soglašam 96
5 sploh ne soglašam 38
8 ne vem 25
9 b.o. 4

V133 zvestoba Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V133 zvestoba

Value 141226 Frequency
1 zelo pomembna 812
2 precej pomembna 182
3 ni kaj dosti pomembna 9
9 ne vem 3
0 b.o. 0

V134 ustrezen dohodek Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V134 ustrezen dohodek

Value 142225 Frequency
1 zelo pomembna 304
2 precej pomembna 508
3 ni kaj dosti pomembna 192
9 ne vem 0
0 b.o. 2

V135 oba iz istega soc. okolja Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V135 da sta oba iz istega socialega okolja

Value 143224 Frequency
1 zelo pomembna 147
2 precej pomembna 354
3 ni kaj dosti pomembna 499
9 ne vem 6
0 b.o. 0

V136 spostovanje in cenjenje Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V136 medsebojno spoštovanje in cenjenje

Value 144223 Frequency
1 zelo pomembna 896
2 precej pomembna 103
3 ni kaj dosti pomembna 6
9 ne vem 0
0 b.o. 1

V137 enako versko prepricanje Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V137 enako versko prepričanje

Value 145222 Frequency
1 zelo pomembna 201
2 precej pomembna 331
3 ni kaj dosti pomembna 456
9 ne vem 16
0 b.o. 2

V138 dobre stanovanjske razmere Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V138 dobre stanovanjske razmere

Value 146221 Frequency
1 zelo pomembna 303
2 precej pomembna 576
3 ni kaj dosti pomembna 122
9 ne vem 3
0 b.o. 2

V139 soglasanje glede politike Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V139 soglašanje glede politike

Value 147220 Frequency
1 zelo pomembna 61
2 precej pomembna 190
3 ni kaj dosti pomembna 734
9 ne vem 20
0 b.o. 1

V140 razumevanje in obzirnost Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V140 razumevanje drug drugega in obzirnost

Value 148219 Frequency
1 zelo pomembna 833
2 precej pomembna 165
3 ni kaj dosti pomembna 7
9 ne vem 1
0 b.o. 0

V141 ziveti loceno od sorodnikov Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V141 živeti ločeno od sorodnikov

Value 149218 Frequency
1 zelo pomembna 296
2 precej pomembna 374
3 ni kaj dosti pomembna 319
9 ne vem 15
0 b.o. 2

V142 srecno spolno razmerje Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V142 srečno spolno razmerje

Value 150217 Frequency
1 zelo pomembna 637
2 precej pomembna 336
3 ni kaj dosti pomembna 23
9 ne vem 9
0 b.o. 1

V143 delitev gospodinjskega dela Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V143 delitev gospodinjskega dela

Value 151216 Frequency
1 zelo pomembna 358
2 precej pomembna 461
3 ni kaj dosti pomembna 182
9 ne vem 5
0 b.o. 0

V144 otroci Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V144 otroci

Value 152215 Frequency
1 zelo pomembna 713
2 precej pomembna 244
3 ni kaj dosti pomembna 45
9 ne vem 4
0 b.o. 0

V145 pripravljenost do pogovora Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V145 pripravljenost pogovarjati se o medsebojnih problemih

Value 153214 Frequency
1 zelo pomembna 805
2 precej pomembna 193
3 ni kaj dosti pomembna 8
9 ne vem 0
0 b.o. 0

V146 prezivita skupaj veliko casa Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V146 da preživita skupaj kar največ časa

Value 154213 Frequency
1 zelo pomembna 525
2 precej pomembna 420
3 ni kaj dosti pomembna 59
9 ne vem 2
0 b.o. 0

V147 pogovori o skupnih interesih Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

V147 veliko pogovorov o skupnih interesih

Value 155212 Frequency
1 zelo pomembna 597
2 precej pomembna 373
3 ni kaj dosti pomembna 32
9 ne vem 4
0 b.o. 0

O16 da sta oba iste narodnosti Q40. TUKAJ JE SEZNAM STVARI, ZA KATERE NEKATERI LJUDJE SODIJO, DA SO POTREBNE ZA USPEŠEN ZAKON. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI JE PO VAŠI OCENI ZELO POMEMBNA, PRECEJ POMEMBNA, ALI NI KAJ DOSTI POMEMBNA ZA USPEŠEN ZAKON.

O16 da sta oba iste narodnosti

Value 156211 Frequency
1 zelo pomembna 188
2 precej pomembna 227
3 ni kaj dosti pomembna 580
9 ne vem 9
0 b.o. 2

V148 OTROK POTREBUJE DOM TAKO Z OCETOM, KOT T

Q41 ČE NEKDO REČE, DA OTROK POTREBUJE DOM TAKO Z OČETOM, KOT TUDI Z MATERJO, DA BO SREČNO ODRASEL, ALI VI S TEM SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE? /V148/

Value 157210 Frequency
1 soglašam 875
2 ne soglašam 119
9 ne vem 12
0 b.o. 0

V149 ZENSKA POTREBUJE ZA IZPOLNITEV SVOJEGA Z

Q42. ALI MISLITE, DA MORA ŽENSKA ZA IZPOLNITEV SVOJEGA ŽIVLJENJA IMETI OTROKE, ALI PA TO NI NUJNO? /V149/

Value 158209 Frequency
1 potrebuje otroke 367
2 ni nujno 599
9 ne vem 37
0 b.o. 3

V150 ZAKON JE ZASTARELA INSTUTUCIJA.

Q43. ALI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE Z NASLEDNJO TRDITVIJO: ZAKON JE ZASTARELA INSTUTUCIJA? /V150/

Value 159208 Frequency
1 soglašam 256
2 ne soglašam 679
9 ne vem 67
0 b.o. 4

V151 ZENSKA BI RADA IMELA OTROKA KOT SAMOHRAN

Q44. ČE BI ŽENSKA SAMA RADA IMELA OTROKA KOT SAMOHRANILKA, OB TEM PA SI NE ŽELI STALNEGA ODNOSA Z MOŠKIM, ALI VI TO ODOBRAVATE, ALI NE ODOBRAVATE? /V151/

Value 160207 Frequency
1 odobravam 546
2 ne odobravam 194
3 odvisno 239
9 ne vem 25
0 b.o. 2

V152 Moski mora imeti otroke za izpolnitev zi Q45. KAJ MISLITE O NASLEDNJIH TRDITVAH? ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE?

V152 Moški mora imeti otroke, če naj bo njegovo življenje izpolnjeno

Value 161206 Frequency
1 močno soglašam 81
2 soglašam 284
3 niti soglašam, niti ne soglašam 297
4 ne soglašam 262
5 sploh ne soglašam 53
9 ne vem 28
0 b.o. 1

V153 Za zakon ali stabilno razmerje je potreb Q45. KAJ MISLITE O NASLEDNJIH TRDITVAH? ALI Z NJIMI SOGLAŠATE ALI NE SOGLAŠATE?

V153 Za zakon ali dolgotrajno stabilno razmerje je nujno potrebna sreča

Value 162205 Frequency
1 močno soglašam 300
2 soglašam 521
3 niti soglašam, niti ne soglašam 110
4 ne soglašam 55
5 sploh ne soglašam 13
9 ne vem 7
0 b.o. 0

V154 Zaposlena mati lahko ustvari do otrok en Q46. DANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. ALI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V154 Zaposlena mati lahko ustvari do svojih otrok prav tako topel in varen odnos kot nezaposlena mati.

Value 163204 Frequency
1 močno soglašam 330
2 soglašam 480
3 ne soglašam 147
4 sploh ne soglašam 25
9 ne vem 23
0 b.o. 1

V155 Predsolski otrok bo verjetno trpel, ce j Q46. DANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. ALI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V155 Predšolski otrok bo zelo verjetno trpel, če je mati zaposlena.

Value 164203 Frequency
1 močno soglašam 98
2 soglašam 357
3 ne soglašam 432
4 sploh ne soglašam 91
9 ne vem 23
0 b.o. 5

V156 Kar si zenske najbolj zelijo, so dom in Q46. DANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. ALI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V156 Je že v redu, če je ženska zaposlena, toda tisto, kar si ženske najbolj želijo, so dom in otroci.

Value 165202 Frequency
1 močno soglašam 184
2 soglašam 435
3 ne soglašam 264
4 sploh ne soglašam 73
9 ne vem 48
0 b.o. 2

V157 Za zensko je enako izpolnjujoce, ce je g Q46. DANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. ALI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V157 Za žensko je prav tako izpolnjujoče, če je gospodinja kot če dela za plačilo.

Value 166201 Frequency
1 močno soglašam 147
2 soglašam 361
3 ne soglašam 338
4 sploh ne soglašam 93
9 ne vem 60
0 b.o. 7

V158 Biti zaposlena je za zensko najboljsi na Q46. DANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. ALI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V158 Biti zaposlena je za žensko najboljši način, da doseže neodvisnost.

Value 167200 Frequency
1 močno soglašam 284
2 soglašam 493
3 ne soglašam 178
4 sploh ne soglašam 23
9 ne vem 24
0 b.o. 4

V159 Moz in zena morata prispevati k dohodku Q46. DANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. ALI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V159 Mož in žena morata oba prispevati k dohodku gospodinjstva.

Value 168199 Frequency
1 močno soglašam 447
2 soglašam 462
3 ne soglašam 79
4 sploh ne soglašam 11
9 ne vem 6
0 b.o. 0
" " 1

V160 Ocetje lahko prav tako dobro skrbijo za Q46. DANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. ALI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V160 V splošnem lahko očetje prav tako dobro skrbijo za otroke kot matere.

Value 169198 Frequency
1 močno soglašam 306
2 soglašam 538
3 ne soglašam 137
4 sploh ne soglašam 14
9 ne vem 10
0 b.o. 1

V161 Moski slabse obvladajo custva kot zenske Q46. DANES SE VELIKO GOVORI O SPREMENJENIH VLOGAH MOŠKEGA IN ŽENSKE. PROSIMO VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NASLEDNJIH TRDITEV POVESTE, V KOLIKŠNI MERI Z NJO SOGLAŠATE. ALI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V161 V medsebojnih odnosih moški slabše obvladajo čustva kot ženske.

Value 170197 Frequency
1 močno soglašam 147
2 soglašam 405
3 ne soglašam 306
4 sploh ne soglašam 67
9 ne vem 76
0 b.o. 5

V162 S KATERO OD OBEH NAVEDENIH TRDITEV BOLJ

Q47. S KATERO OD OBEH NAVEDENIH TRDITEV BOLJ SOGLAŠATE? /V162/

Value 171196 Frequency
1 ne glede na to, kakšne dobre in slabe lastnosti imajo naši starši, vedno jih moramo ljubiti in spoštovati 747
2 ni naša dolžnost, da spoštujemo in ljubimo starše, ki s svojim ravnanjem in svojimi stališči tega ne zaslužijo 208
9 neopredeljen, ne vem 48
0 b.o. 3

V163 KATERA OD TRDITEV NAJBOLJ ODRAZA VAS POG

Q48. KATERA OD NASLEDNJIH TRDITEV NAJBOLJ ODRAŽA VAŠ POGLED NA ODGOVORNOST STARŠEV DO OTROK? /V163/

Value 172195 Frequency
1 dolžnost staršev je, da naredijo za svoje otroke največ, kar je mogoče, pa čeprav na račun lastnega odrekanja 734
2 starši imajo svoje življenje in od njih ne moremo zahtevati, da bi se žrtvovali za dobro svojih otrok 121
3 ne eno, ne drugo 140
9 ne vem 11
0 b.o. 0

V164 lepo vedenje Q49. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBNE? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V164 lepo vedenje

Value 173194 Frequency
1 pomembno 778
2 ni izbral 226
9 ne vem 0
0 b.o. 2

V165 samostojnost Q49. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBNE? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V165 samostojnost

Value 174193 Frequency
1 pomembno 705
2 ni izbral 298
9 ne vem 0
0 b.o. 3

V166 trdo delo Q49. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBNE? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V166 trdo delo

Value 175192 Frequency
1 pomembno 293
2 ni izbral 711
9 ne vem 0
0 b.o. 2

V167 obcutek za odgovornost Q49. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBNE? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V167 občutek za odgovornost

Value 176191 Frequency
1 pomembno 763
2 ni izbral 241
9 ne vem 0
0 b.o. 2

V168 domisljija Q49. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBNE? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V168 domišljija

Value 177190 Frequency
1 pomembno 124
2 ni izbral 879
9 ne vem 0
0 b.o. 3

V169 strpnost do drugih Q49. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBNE? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V169 strpnost in spoštovanje do drugih

Value 178189 Frequency
1 pomembno 704
2 ni izbral 300
9 ne vem 0
0 b.o. 2

V170 varcnost Q49. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBNE? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V170 varčnost

Value 179188 Frequency
1 pomembno 355
2 ni izbral 648
9 ne vem 0
0 b.o. 3

V171 odlocnost, vztrajnost Q49. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBNE? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V171 odločnost, vztrajnost

Value 180187 Frequency
1 pomembno 541
2 ni izbral 462
9 ne vem 0
0 b.o. 3

V172 vernost Q49. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBNE? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V172 vernost

Value 181186 Frequency
1 pomembno 181
2 ni izbral 822
9 ne vem 0
0 b.o. 3

V173 nesebicnost Q49. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBNE? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V173 nesebičnost

Value 182185 Frequency
1 pomembno 377
2 ni izbral 626
9 ne vem 0
0 b.o. 3

V174 ubogljivost Q49. SPODAJ SO NAVEDENE NEKATERE LASTNOSTI, KI SI JIH OTROCI LAHKO PRIDOBIJO DOMA OD STARŠEV. KATERE OD NJIH SO PO VAŠI OCENI POSEBNO POMEMBNE? PROSIM IZBERITE JIH NAJVEČ PET (označite do pet možnosti)

V174 ubogljivost

Value 183184 Frequency
1 pomembno 252
2 ni izbral 752
9 ne vem 0
0 b.o. 2

V177 Odobravate splav kadar zenska ni porocen Q50. ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE SPLAV V NASLEDNJIH OKOLIŠČINAH?

V177 kadar ženska ni poročena

Value 184183 Frequency
1 odobravam 625
2 ne odobravam 275
9 ne vem 88
0 b.o. 18

V178 Odobravate splav kadar porocen par ne ze Q50. ALI ODOBRAVATE ALI NE ODOBRAVATE SPLAV V NASLEDNJIH OKOLIŠČINAH?

V178 kadar poročen par ne želi več imeti otrok

Value 185182 Frequency
1 odobravam 690
2 ne odobravam 227
9 ne vem 75
0 b.o. 14

O17 V KOLIKSNI MERI VAS ZANIMA POLITIKA?

Q51a. V KOLIKŠNI MERI VAS ZANIMA POLITIKA? /O17/

Value 186181 Frequency
1 zelo me zanima 51
2 do neke mere me zanima 372
3 le malo 336
4 sploh me ne zanima 246
9 ne vem 0
0 b.o. 1

V179 podpisati peticijo Q51 TU JE NAVEDENIH NEKAJ OBLIK POLITIČNEGA UDEJSTVOVANJA. ZA VSAKO OD NJIH NAM PROSIM POVEJTE, ALI STE VI SAMI ŽE KDAJ SODELOVALI PRI TEM, ALI BI BILI MORDA PRIPRAVLJENI SODELOVATI, ALI PA PRI TEM NE BI V NOBENEM PRIMERU SODELOVALI?

V179 podpisati peticijo

Value 187180 Frequency
1 to sem že delal 309
2 morda bi 415
3 nikoli ne bi 229
9 ne vem 40
0 b.o. 13

V180 pridruziti se bojkotu Q51 TU JE NAVEDENIH NEKAJ OBLIK POLITIČNEGA UDEJSTVOVANJA. ZA VSAKO OD NJIH NAM PROSIM POVEJTE, ALI STE VI SAMI ŽE KDAJ SODELOVALI PRI TEM, ALI BI BILI MORDA PRIPRAVLJENI SODELOVATI, ALI PA PRI TEM NE BI V NOBENEM PRIMERU SODELOVALI?

V180 pridružiti se bojkotu

Value 188179 Frequency
1 to sem že delal 77
2 morda bi 509
3 nikoli ne bi 354
9 ne vem 53
0 b.o. 13

V181 udeleziti se zakonitih demonstracij Q51 TU JE NAVEDENIH NEKAJ OBLIK POLITIČNEGA UDEJSTVOVANJA. ZA VSAKO OD NJIH NAM PROSIM POVEJTE, ALI STE VI SAMI ŽE KDAJ SODELOVALI PRI TEM, ALI BI BILI MORDA PRIPRAVLJENI SODELOVATI, ALI PA PRI TEM NE BI V NOBENEM PRIMERU SODELOVALI?

V181 udeležiti se zakonitih demonstracij

Value 189178 Frequency
1 to sem že delal 93
2 morda bi 550
3 nikoli ne bi 304
9 ne vem 47
0 b.o. 12

V182 sodelovati pri neuradnih stavkah Q51 TU JE NAVEDENIH NEKAJ OBLIK POLITIČNEGA UDEJSTVOVANJA. ZA VSAKO OD NJIH NAM PROSIM POVEJTE, ALI STE VI SAMI ŽE KDAJ SODELOVALI PRI TEM, ALI BI BILI MORDA PRIPRAVLJENI SODELOVATI, ALI PA PRI TEM NE BI V NOBENEM PRIMERU SODELOVALI?

V182 sodelovati pri neuradnih (nenapovedanih) stavkah

Value 190177 Frequency
1 to sem že delal 34
2 morda bi 305
3 nikoli ne bi 593
9 ne vem 60
0 b.o. 14

V183 zasesti poslopja ali tovarne Q51 TU JE NAVEDENIH NEKAJ OBLIK POLITIČNEGA UDEJSTVOVANJA. ZA VSAKO OD NJIH NAM PROSIM POVEJTE, ALI STE VI SAMI ŽE KDAJ SODELOVALI PRI TEM, ALI BI BILI MORDA PRIPRAVLJENI SODELOVATI, ALI PA PRI TEM NE BI V NOBENEM PRIMERU SODELOVALI?

V183 zasesti poslopja ali tovarne

Value 191176 Frequency
1 to sem že delal 15
2 morda bi 222
3 nikoli ne bi 692
9 ne vem 61
0 b.o. 16

V184 KATERA OD NASLEDNJIH TRDITEV JE BLIZE VA

Q52. KATERA OD DVEH NASLEDNJIH TRDITEV JE BLIŽE VAŠEMU MNENJU? /V184/

Value 192175 Frequency
1 Pomembni sta tako svoboda kot enakost. Toda če bi moral izbrati eno ali drugo, bi ocenil, da je osebna svoboda pomembnejša, to je, da lahko živiš v svobodi in se razvijaš brez ovir. 438
2 Gotovo sta pomembni tako svoboda kot enakost. Toda če bi moral izbrati eno ali drugo, bi ocenil, da je enakost pomembnejša, to je, da nihče ni zapostavljen in da razlike med socialnimi razredi niso prevelike. 428
3 ne soglašam ne z eno, ne z drugo 78
9 ne vem 52
0 b.o. 10

V185 BI SE UVRSTILI LEVO ALI DESNO?

Q53. V POLITIKI VČASIH LJUDJE GOVORIJO O LEVICI IN DESNICI. KAM BI VI UVRSTILI SAMI SEBE? NA LESTVICI OD 0 - 10, KJER POMENI 0 LEVICO IN 10 DESNICO? /V185/

Value 193174 Frequency
1 levica 40
2 2 20
3 3 69
4 4 49
5 5 372
6 6 72
7 7 38
8 8 31
9 9 11
10 desnica 23
99 ne vem 203
0 b.o. 78

V186 KATERA TRDITEV VAM JE BLIZE? Q54. PRED VAMI JE NEKAJ TRDITEV V PARIH. PROSIM VAS, DA OCENITE, KATERA IZMED OBEH TRDITEV JE BLIŽE VAŠIM POGLEDOM. 1 POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S TRDITVIJO NA LEVI STRANI, 10 PA POMENI, DA POPOLNOMA SOGLAŠATE S TRDITVIJO NA DESNI. ČE PA JE VAŠE MNENJE NEKJE VMES, LAHKO IZBERETE KATEROKOLI VMESNO ŠTEVILKO.

V186

Value 194173 Frequency
1 Država bi morala sprejeti več odgovornosti za to, da je vsakdo preskrbljen. 197
2 2 82
3 3 103
4 4 118
5 5 200
6 6 74
7 7 54
8 8 86
9 9 26
10 Vsak posameznik bi moral prevzeti več odgovornosti sam zase. 56
99 ne vem 7
0 b.o. 3

V187 KATERA TRDITEV VAM JE BLIZE?

V187

Value 195172 Frequency
1 Nezaposleni ljudje bi morali sprejeti vsako delo, ali pa bi zgubili podporo za nezaposlene. 337
2 2 104
3 3 118
4 4 83
5 5 134
6 6 58
7 7 50
8 8 37
9 9 17
10 Nezaposleni ljudje bi morali imeti pravico, da odklonijo delo, ki ga ne želijo. 52
99 ne vem 11
0 b.o. 5

V188 KATERA TRDITEV VAM JE BLIZE?

V188

Value 196171 Frequency
1 Tekmovanje je koristno. Spodbuja ljudi, da trdo delajo in razvijajo nove ideje. 290
2 2 166
3 3 166
4 4 90
5 5 147
6 6 28
7 7 24
8 8 31
9 9 17
10 Tekmovanje je škodljivo. Odkrije tisto, kar je v ljudeh najslabše. 23
99 ne vem 21
0 b.o. 3

V189 KATERA TRDITEV VAM JE BLIZE?

V189

Value 197170 Frequency
1 Država bi morala dati zasebnim podjetjem več svobode. 128
2 2 82
3 3 99
4 4 58
5 5 147
6 6 52
7 7 53
8 8 106
9 9 59
10 Država bi morala zasebna podjetja trdneje nadzorovati. 162
99 ne vem 50
0 b.o. 10

O18 KATERA TRDITEV VAM JE BLIZE?

O18

Value 198169 Frequency
1 Dohodki bi morali biti bolj enaki. 254
2 2 110
3 3 109
4 4 83
5 5 165
6 6 64
7 7 63
8 8 66
9 9 29
10 Potrebne so večje razlike v dohodkih, ker to vzpodbudi ljudi k večji prizadevnosti. 42
99 ne vem 16
0 b.o. 5

O20 KATERA TRDITEV VAM JE BLIZE?

O20

Value 199168 Frequency
1 Vsak posameznik bi moral biti odgovoren za to, da si uredi svojo pokojnino. 2 93
3 3 79
4 4 60
5 5 131
6 6 85
7 7 88
8 8 119
9 9 63
10 Država bi morala biti odgovorna za to, da uredi pokojnino vsakemu posamezniku. 217
99 ne vem 23
0 b. o. 4

O23 KATERI IZMED POGLEDOV JE NAJBLIZE VASEMU

Q54a. SPODAJ SO ZAPISANI TRIJE ZNAČILNI POGLEDI NA DRUŽBO, V KATERI ŽIVIMO. KATERI IZMED NJIH JE NAJBLIŽE VAŠEMU MNENJU? /O23/

Value 200167 Frequency
1 Z revolucionarno akcijo je treba korenito spremeniti celoten način delovanja naše družbe. 66
2 Našo družbo je treba postopoma izboljšati z reformami. 748
3 Našo družbo, tako kot je sedaj, je treba braniti pred vsakršnimi prevratniškimi silami 103
9 ne vem 75
0 b.o. 14

V190 PRVA NAJPOMEMBNEJSA STVAR Q55. ČE BI MORALI IZBRATI, KATERO OD SPODAJ NAŠTETIH STVARI BI OCENILI KOT NAJBOLJ POMEMBNO? (en odgovor v vsaki koloni)

- prvi izbor /V190/:

Value 201166 Frequency
1 ohranjanje reda v državi 410
2 dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 357
3 borba proti naraščanju cen 120
4 zaščita svobode govora 95
9 ne vem 15
0 b.o. 9

V191 DRUGA NAJPOMEMBNEJSA STVAR Q56. IN KATERA BI BILA NASLEDNJA NAJBOLJ POMEMBNA? (en odgovor v vsaki koloni)

- drugi izbor /V191/:

Value 202165 Frequency
1 ohranjanje reda v državi 246
2 dati ljudem več besede pri pomembnih odločitvah v državi 261
3 borba proti naraščanju cen 202
4 zaščita svobode govora 246
9 ne vem 35
0 b.o. 16

O24 CE BI DO VOJNE PRISLO,BI SE VI BORILI ZA

Q56A. SEVEDA VSI UPAMO, DA NE BO SPET PRIŠLO DO VOJNE. ČE PA BI DO NJE PRIŠLO, ALI BI SE BILI VI PRIPRAVLJENI BORITI ZA DOMOVINO? /O24/

Value 203164 Frequency
1 da 759
2 ne 136
9 ne vem 100
0 b.o. 11

V192 manj poudarka denarju, materialnim dobri Q57. V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO MORDA V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA PRIŠLO DO NEKATERIH SPREMEMB. NEKAJ IZMED MOŽNIH SPREMEMB JE NAVEDENIH NA SPODNJEM SEZNAMU. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO NJE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

V192 manj poudarka denarju in materialnim dobrinam

Value 204163 Frequency
1 bilo bi dobro 598
2 bilo bi slabo 246
3 mi je vseeno 108
9 ne vem 43
0 b.o. 11

V193 zmanjsanje pomena dela Q57. V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO MORDA V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA PRIŠLO DO NEKATERIH SPREMEMB. NEKAJ IZMED MOŽNIH SPREMEMB JE NAVEDENIH NA SPODNJEM SEZNAMU. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO NJE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

V193 zmanjšanje pomena dela v našem življenju

Value 205162 Frequency
1 bilo bi dobro 190
2 bilo bi slabo 709
3 mi je vseeno 66
9 ne vem 33
0 b.o. 7
" " 1

V194 vecji poudarek razvoju tehnologije Q57. V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO MORDA V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA PRIŠLO DO NEKATERIH SPREMEMB. NEKAJ IZMED MOŽNIH SPREMEMB JE NAVEDENIH NA SPODNJEM SEZNAMU. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO NJE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

V194 večji poudarek razvoju tehnologije

Value 206161 Frequency
1 bilo bi dobro 760
2 bilo bi slabo 101
3 mi je vseeno 101
9 ne vem 40
0 b.o. 4

V195 vecje spostovanje oblasti Q57. V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO MORDA V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA PRIŠLO DO NEKATERIH SPREMEMB. NEKAJ IZMED MOŽNIH SPREMEMB JE NAVEDENIH NA SPODNJEM SEZNAMU. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO NJE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

V195 večje spoštovanje oblasti

Value 207160 Frequency
1 bilo bi dobro 407
2 bilo bi slabo 199
3 mi je vseeno 335
9 ne vem 56
0 b.o. 9

V196 vec poudarka druzinskemu zivljenju Q57. V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO MORDA V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA PRIŠLO DO NEKATERIH SPREMEMB. NEKAJ IZMED MOŽNIH SPREMEMB JE NAVEDENIH NA SPODNJEM SEZNAMU. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO NJE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

V196 več poudarka družinskemu življenju

Value 208159 Frequency
1 bilo bi dobro 948
2 bilo bi slabo 13
3 mi je vseeno 31
9 ne vem 10
0 b.o. 3
" " 1

V198 bolj preprost nacin zivljenja Q57. V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO MORDA V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA PRIŠLO DO NEKATERIH SPREMEMB. NEKAJ IZMED MOŽNIH SPREMEMB JE NAVEDENIH NA SPODNJEM SEZNAMU. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO NJE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

V198 bolj preprost in bolj naraven način življenja

Value 209158 Frequency
1 bilo bi dobro 902
2 bilo bi slabo 35
3 mi je vseeno 48
9 ne vem 18
0 b.o. 3

V199 vecja pristojnost lokalnih oblasti Q57. V BLIŽNJI PRIHODNOSTI BO MORDA V NAŠEM NAČINU ŽIVLJENJA PRIŠLO DO NEKATERIH SPREMEMB. NEKAJ IZMED MOŽNIH SPREMEMB JE NAVEDENIH NA SPODNJEM SEZNAMU. PROSIM VAS, DA NAM ZA VSAKO OD NJIH POVESTE, ALI BI V PRIMERU, ČE BI DO NJE PRIŠLO, BILO TO PO VAŠI OCENI DOBRO, SLABO, ALI BI VAM BILO VSEENO?

V199 večja moč in pristojnosti lokalnih oblasti

Value 210157 Frequency
1 bilo bi dobro 387
2 bilo bi slabo 256
3 mi je vseeno 288
9 ne vem 67
0 b.o. 8

O25 BO ZNANSTVENI NAPREDEK POMAGAL CLOVESTVU

Q57A. GLEDANO DOLGOROČNO, ALI BO PO VAŠI OCENI ZNANSTVENI NAPREDEK POMAGAL ČLOVEŠTVU, ALI MU BO ŠKODOVAL? /O25/

Value 211156 Frequency
1 pomagal bo 336
2 škodoval bo 105
3 deloma pomagal, deloma škodoval 533
9 ne vem 27
0 b.o. 5

V200 zaupanje v cerkev Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V200 cerkev

Value 212155 Frequency
1 veliko 116
2 precejšnje 234
3 majhno 374
4 sploh ga ni 265
9 ne vem 13
0 b.o. 3
" " 1

V201 zaupanje v vojsko Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V201 vojska

Value 213154 Frequency
1 veliko 83
2 precejšnje 325
3 majhno 430
4 sploh ga ni 144
9 ne vem 20
0 b.o. 3
" " 1

V202 zaupanje v izobrazevalni sistem Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V202 izobraževalni sistem

Value 214153 Frequency
1 veliko 268
2 precejšnje 531
3 majhno 176
4 sploh ga ni 20
9 ne vem 7
0 b.o. 3
" " 1

V203 zaupanje v medije Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V203 časopisi, radio, TV

Value 215152 Frequency
1 veliko 141
2 precejšnje 470
3 majhno 332
4 sploh ga ni 56
9 ne vem 4
0 b.o. 2
" " 1

V204 zaupanje v sindikate Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V204 sindikati

Value 216151 Frequency
1 veliko 63
2 precejšnje 223
3 majhno 432
4 sploh ga ni 197
9 ne vem 74
0 b.o. 16
" " 1

V205 zaupanje v policijo Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V205 policija

Value 217150 Frequency
1 veliko 93
2 precejšnje 406
3 majhno 408
4 sploh ga ni 88
9 ne vem 8
0 b.o. 2
" " 1

V206 zaupanje v drzavni zbor Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V206 državni zbor

Value 218149 Frequency
1 veliko 49
2 precejšnje 195
3 majhno 511
4 sploh ga ni 211
9 ne vem 34
0 b.o. 5
" " 1

V207 zaupanje v drzavno upravo Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V207 državna uprava

Value 219148 Frequency
1 veliko 42
2 precejšnje 202
3 majhno 526
4 sploh ga ni 195
9 ne vem 34
0 b.o. 6
" " 1

V208 zaupanje v socialno varnost Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V208 sistem socialne varnosti

Value 220147 Frequency
1 veliko 111
2 precejšnje 339
3 majhno 438
4 sploh ga ni 75
9 ne vem 37
0 b.o. 6

V209 zaupanje v Evropsko Unijo Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V209 Evropska Unija

Value 221146 Frequency
1 veliko 68
2 precejšnje 272
3 majhno 431
4 sploh ga ni 152
9 ne vem 78
0 b.o. 5

O26 zaupanje v NATO Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

O26 NATO

Value 222145 Frequency
1 veliko 65
2 precejšnje 274
3 majhno 398
4 sploh ga ni 184
9 ne vem 80
0 b.o. 5

V210 zaupanje v OZN Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V210 Združeni narodi (OZN)

Value 223144 Frequency
1 veliko 93
2 precejšnje 358
3 majhno 362
4 sploh ga ni 110
9 ne vem 78
0 b.o. 5

V211 zaupanje v zdravstveni sistem Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V211 zdravstveni sistem

Value 224143 Frequency
1 veliko 181
2 precejšnje 498
3 majhno 267
4 sploh ga ni 46
9 ne vem 11
0 b.o. 3

V212 zaupanje v pravni sistem Q58. PRED VAMI JE SEZNAM RAZLIČNIH ORGANIZACIJ. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO POSEBEJ POVESTE, KOLIKŠNO JE VAŠE ZAUPANJE VANJO: ALI JE VAŠE ZAUPANJE VELIKO, PRECEJŠNJE, MAJHNO, ALI PA DO NJE SPLOH NE ČUTITE NOBENEGA ZAUPANJA.

V212 pravni sistem

Value 225142 Frequency
1 veliko 103
2 precejšnje 325
3 majhno 414
4 sploh ga ni 138
9 ne vem 22
0 b.o. 4

V213 KAKO STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DMOKRACIJ

Q59. ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, KAKO STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI? ALI STE... /V213/

Value 226141 Frequency
1 zelo zadovoljni 9
2 dokaj zadovoljni 426
3 ne kaj dosti zadovoljni 428
4 sploh niste zadovoljni 102
9 ne ve 32
0 b.o. 9

V214 KAKO BI OCENILI POLITICNI SISTEM V SLO?

Q60. LJUDJE IMAJO RAZLIČNA MNENJA O DELOVANJU SEDANJE UREDITVE V SLOVENIJI. S SPODNJO ŠTEVILČNO LESTVICO OCENITE, KAKO PRI NAS STVARI DELUJEJO. 1 POMENI ZELO SLABO, 10 PA ZELO DOBRO. KAKO BI OCENILI SEDANJI POLITIČNI SISTEM V SLOVENIJI? /V214/

Value 227140 Frequency
1 zelo slabo 86
2 2 79
3 3 153
4 4 150
5 5 260
6 6 124
7 7 72
8 8 36
9 9 3
10 zelo dobro 11
99 ne vem 24
0 b.o. 8

V215 KAKO BI OCENILI NEKDANJI SOCIALISTICNI P

Q61. KAKO BI NA TEJ LESTVICI OCENILI NEKDANJI SOCIALISTIČNI POLITIČNI SISTEM V SLOVENIJI? /V215/

Value 228139 Frequency
1 zelo slabo 106
2 2 93
3 3 107
4 4 106
5 5 221
6 6 99
7 7 81
8 8 87
9 9 22
10 zelo dobro 25
99 ne vem 45
0 b.o. 14

V216 Imeti mocnega voditelja , brez parlament Q62. PRED VAMI JE OPIS VEČ MOŽNIH NAČINOV VODENJA NAŠE DRŽAVE. PROSIM VAS, DA OCENITE, KAKO DOBER SE VAM ZDI VSAK IZMED NJIH: ZELO DOBER, PRECEJ DOBER, PRECEJ SLAB ALI ZELO SLAB NAČIN VODENJA NAŠE DRŽAVE?

V216 Imeti močnega voditelja, ki odloča brez parlamenta in volitev.

Value 229138 Frequency
1 zelo dober 74
2 precej dober 156
3 precej slab 299
4 zelo slab 435
9 ne vem 36
0 b.o. 6

V217 O tem, kaj je najbolje za drzavo, odloca Q62. PRED VAMI JE OPIS VEČ MOŽNIH NAČINOV VODENJA NAŠE DRŽAVE. PROSIM VAS, DA OCENITE, KAKO DOBER SE VAM ZDI VSAK IZMED NJIH: ZELO DOBER, PRECEJ DOBER, PRECEJ SLAB ALI ZELO SLAB NAČIN VODENJA NAŠE DRŽAVE?

V217 Da o tem, kaj je najbolje za državo, odločajo strokovnjaki in ne vlada.

Value 230137 Frequency
1 zelo dober 249
2 precej dober 519
3 precej slab 132
4 zelo slab 43
9 ne vem 56
0 b.o. 7

V218 Da drzavo vodi vojska. Q62. PRED VAMI JE OPIS VEČ MOŽNIH NAČINOV VODENJA NAŠE DRŽAVE. PROSIM VAS, DA OCENITE, KAKO DOBER SE VAM ZDI VSAK IZMED NJIH: ZELO DOBER, PRECEJ DOBER, PRECEJ SLAB ALI ZELO SLAB NAČIN VODENJA NAŠE DRŽAVE?

V218 Da državo vodi vojska.

Value 231136 Frequency
1 zelo dober 10
2 precej dober 35
3 precej slab 179
4 zelo slab 745
9 ne vem 34
0 b.o. 3

V219 Da imamo demokraticen politicni sistem. Q62. PRED VAMI JE OPIS VEČ MOŽNIH NAČINOV VODENJA NAŠE DRŽAVE. PROSIM VAS, DA OCENITE, KAKO DOBER SE VAM ZDI VSAK IZMED NJIH: ZELO DOBER, PRECEJ DOBER, PRECEJ SLAB ALI ZELO SLAB NAČIN VODENJA NAŠE DRŽAVE?

V219 Da imamo demokratičen politični sistem.

Value 232135 Frequency
1 zelo dober 386
2 precej dober 447
3 precej slab 74
4 zelo slab 24
9 ne vem 65
0 b.o. 10

V220 Demokracija je boljsa kot druge oblike v Q63. PRED VAMI JE NEKAJ MNENJ, KI JIH IMAJO LJUDJE O DEMOKRATIČNEM POLITIČNEM SISTEMU. POVEJTE MI PROSIM, ALI S TEMI MNENJI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE, ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V220 Demokracija ima morda svoje slabe plati, vendar je boljša kot druge oblike vladanja.

Value 233134 Frequency
1 močno soglašam 239
2 soglašam 610
3 ne soglašam 82
4 sploh ne soglašam 11
9 ne vem 58
0 b.o. 6

V221 Gospodarstvo v demokraciji deluje slabo. Q63. PRED VAMI JE NEKAJ MNENJ, KI JIH IMAJO LJUDJE O DEMOKRATIČNEM POLITIČNEM SISTEMU. POVEJTE MI PROSIM, ALI S TEMI MNENJI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE, ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V221 Gospodarstvo v demokraciji deluje slabo.

Value 234133 Frequency
1 močno soglašam 76
2 soglašam 348
3 ne soglašam 421
4 sploh ne soglašam 58
9 ne vem 95
0 b.o. 8

V222 V demokraciji je prevec neodlocnosti in Q63. PRED VAMI JE NEKAJ MNENJ, KI JIH IMAJO LJUDJE O DEMOKRATIČNEM POLITIČNEM SISTEMU. POVEJTE MI PROSIM, ALI S TEMI MNENJI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE, ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V222 V demokraciji je preveč neodločnosti in prepirov.

Value 235132 Frequency
1 močno soglašam 160
2 soglašam 492
3 ne soglašam 261
4 sploh ne soglašam 31
9 ne vem 56
0 b.o. 6

V223 Demokracije niso uspesne pri ohranjanju Q63. PRED VAMI JE NEKAJ MNENJ, KI JIH IMAJO LJUDJE O DEMOKRATIČNEM POLITIČNEM SISTEMU. POVEJTE MI PROSIM, ALI S TEMI MNENJI MOČNO SOGLAŠATE, SOGLAŠATE, NE SOGLAŠATE, ALI SPLOH NE SOGLAŠATE?

V223 Demokracije niso uspešne pri ohranjanju reda.

Value 236131 Frequency
1 močno soglašam 86
2 soglašam 337
3 ne soglašam 410
4 sploh ne soglašam 88
9 ne vem 75
0 b.o. 10

V224 V SLO SE OCLOVEKOVE PRAVICE...

Q64. KOLIKO SE DANES V SLOVENIJI SPOŠTUJEJO INDIVIDUALNE ČLOVEKOVE PRAVICE? ALI IMATE OBČUTEK, DA SE ... /V224/

Value 237130 Frequency
1 individualne človekove pravice zelo spoštujejo 17
2 precej spoštujejo 387
3 nič kaj dosti ne spoštujejo ali 516
4 se sploh ne spoštujejo 67
9 ne vem 13
0 b.o. 6

O31 KAKO NAJ VODITELJ STRANKE OPRAVLJA SVOJO

Q64A V POLITIKI IMAJO RAZLIČNE STRANKE POGOSTO RAZLIČNE NAZORE O TEM, KAKO NAJ VODITELJ STRANKE OPRAVLJA SVOJO VLOGO. ALI JE PO VAŠEM MNENJU BOLJE ... /O31/

Value 238129 Frequency
1 da voditelj stranke trdno zagovarja svoja prepričanja, čeprav drugi s tem ne soglašajo, ali 97
2 da voditelj stranke sodeluje tudi z drugače mislečimi, pa čeprav to pomeni sklepanje kompromisov glede nekaterih pomembnih načel 825
9 ne vem 69
0 b.o. 15

O32 KATERA OD STVARI JE POMEMBNEJSA NALOGA V

Q64B. KATERA OD NAVEDENIH STVARI JE PO VAŠEM MNENJU POMEMBNEJŠA NALOGA VLADE? /O32/

Value 239128 Frequency
1 ohranjanje reda v državi 593
2 spoštovanje svobode posameznika 352
9 ne vem 49
0 b.o. 11
" " 1

V225 zahtevati ugodnosti, ki ti ne pripadajo Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V225 zahtevati od države ugodnosti, ki ti ne pripadajo

Value 240127 Frequency
1 lahko vedno opravičimo 26
2 2 10
3 3 22
4 4 42
5 5 98
6 6 21
7 7 59
8 8 109
9 9 115
10 nikoli ne moremo opravičiti 489
99 ne vem 14
0 b.o. 1

V226 goljufati pri davkih Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V226 goljufati pri davkih, če se pokaže priložnost

Value 241126 Frequency
1 lahko vedno opravičimo 18
2 2 15
3 3 18
4 4 26
5 5 51
6 6 24
7 7 36
8 8 101
9 9 111
10 nikoli ne moremo opravičiti 599
99 ne vem 6
0 b.o. 1

V227 vzeti in se voziti z avtom, ki ni tvoj Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V227 vzeti in se voziti z avtom, ki ni tvoj (vožnja za zabavo)

Value 242125 Frequency
1 lahko vedno opravičimo 17
2 2 4
3 3 10
4 4 7
5 5 25
6 6 8
7 7 14
8 8 50
9 9 83
10 nikoli ne moremo opravičiti 783
99 ne vem 4
0 b.o. 1

V228 kaditi marihuano Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V228 kaditi marihuano ali hašiš

Value 243124 Frequency
1 lahko vedno opravičimo 36
2 2 10
3 3 24
4 4 15
5 5 58
6 6 23
7 7 24
8 8 52
9 9 77
10 nikoli ne moremo opravičiti 676
99 ne vem 10
0 b.o. 1

V229 lagati zaradi osebne koristi Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V229 lagati zaradi osebne koristi

Value 244123 Frequency
1 lahko vedno opravičimo 18
2 2 9
3 3 27
4 4 26
5 5 71
6 6 34
7 7 51
8 8 106
9 9 103
10 nikoli ne moremo opravičiti 555
99 ne vem 5
0 b.o. 1

V230 porocen moski ali zenska imata avanturo Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V230 poročen moški ali poročena ženska imata avanturo

Value 245122 Frequency
1 lahko vedno opravičimo 53
2 2 19
3 3 41
4 4 34
5 5 151
6 6 57
7 7 35
8 8 73
9 9 88
10 nikoli ne moremo opravičiti 437
99 ne vem 15
0 b.o. 3

V231 sprejemanje podkupnine v sluzvi Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V231 sprejemanje podkupnine na službenem položaju

Value 246121 Frequency
1 lahko vedno opravičimo 15
2 2 4
3 3 5
4 4 4
5 5 37
6 6 18
7 7 22
8 8 66
9 9 93
10 nikoli ne moremo opravičiti 734
99 ne vem 5
0 b.o. 3

V232 homoseksualnost Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V232 homoseksualnost

Value 247120 Frequency
1 lahko vedno opravičimo 203
2 2 40
3 3 39
4 4 23
5 5 127
6 6 28
7 7 23
8 8 45
9 9 37
10 nikoli ne moremo opravičiti 403
99 ne vem 30
0 b.o. 8

V233 splav Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V233 splav

Value 248119 Frequency
1 lahko vedno opravičimo 271
2 2 57
3 3 83
4 4 57
5 5 185
6 6 42
7 7 22
8 8 44
9 9 30
10 nikoli ne moremo opravičiti 191
99 ne vem 19
0 b.o. 5

V234 locitev Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V234 ločitev

Value 249118 Frequency
1 lahko vedno opravičimo 290
2 2 64
3 3 75
4 4 57
5 5 236
6 6 43
7 7 25
8 8 39
9 9 18
10 nikoli ne moremo opravičiti 140
99 ne vem 9
0 b.o. 10

V235 evtanazija Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V235 evtanazija (končati življenje neozdravljivo bolnega)

Value 250117 Frequency
1 lahko vedno opravičimo 208
2 2 48
3 3 62
4 4 51
5 5 155
6 6 37
7 7 26
8 8 50
9 9 52
10 nikoli ne moremo opravičiti 261
99 ne vem 48
0 b.o. 8

V236 samomor Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V236 samomor

Value 251116 Frequency
1 lahko vedno opravičimo 73
2 2 26
3 3 38
4 4 33
5 5 141
6 6 23
7 7 28
8 8 72
9 9 78
10 nikoli ne moremo opravičiti 447
99 ne vem 36
0 b.o. 11

V237 odmetavanje odpadkov na javnem mestu Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V237 odmetavanje odpadkov na javnem mestu

Value 252115 Frequency
1 lahko vedno opravičimo 15
2 2 6
3 3 14
4 4 20
5 5 24
6 6 20
7 7 31
8 8 84
9 9 82
10 nikoli ne moremo opravičiti 706
99 ne vem 1
0 b.o. 3

V238 voznja pod vplivom alkohola Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V238 vožnja pod vplivom alkohola

Value 253114 Frequency
1 lahko vedno opravičimo 11
2 2 2
3 3 11
4 4 29
5 5 46
6 6 23
7 7 39
8 8 72
9 9 93
10 nikoli ne moremo opravičiti 677
99 ne vem 1
0 b.o. 2

V239 kupovanje stvari brez racuna Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V239 kupovanje stvari ali storitev brez računa, da se izogneš plačilu davka

Value 254113 Frequency
1 lahko vedno opravičimo 46
2 2 16
3 3 43
4 4 30
5 5 105
6 6 47
7 7 68
8 8 121
9 9 84
10 nikoli ne moremo opravičiti 433
99 ne vem 9
0 b.o. 4

V240 priloznostni spolni odnosi Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V240 imeti priložnostne spolne odnose

Value 255112 Frequency
1 lahko vedno opravičimo 91
2 2 33
3 3 56
4 4 42
5 5 155
6 6 49
7 7 39
8 8 80
9 9 62
10 nikoli ne moremo opravičiti 379
99 ne vem 14
0 b.o. 6

V241 kaditi v javnih poslopjih Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V241 kaditi v javnih poslopjih

Value 256111 Frequency
1 lahko vedno opravičimo 61
2 2 36
3 3 45
4 4 37
5 5 133
6 6 41
7 7 45
8 8 75
9 9 63
10 nikoli ne moremo opravičiti 455
99 ne vem 10
0 b.o. 5

V242 voznja nad dovoljeno hitrostjo Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

V242 vožnja nad dovoljeno hitrostjo v naseljih

Value 257110 Frequency
1 lahko vedno opravičimo 27
2 2 14
3 3 46
4 4 35
5 5 82
6 6 34
7 7 58
8 8 122
9 9 82
10 nikoli ne moremo opravičiti 503
99 ne vem 2
0 b.o. 1

O34 spolni odnosi pred polnoletnostjo Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

O34 spolni odnosi pred polnoletnostjo

Value 258109 Frequency
1 lahko vedno opravičimo 214
2 2 69
3 3 91
4 4 65
5 5 153
6 6 40
7 7 37
8 8 54
9 9 39
10 nikoli ne moremo opravičiti 218
99 ne vem 15
0 b.o. 11

O35 prostitucija Q65. PROSIM VAS, DA MI ZA VSAKO OD NAŠTETIH STVARI POVESTE, ALI JO LAHKO PO VAŠEM MNENJU VEDNO OPRAVIČIMO, ALI JE NIKOLI NE MOREMO OPRAVIČITI, ALI PA GRE ZA NEKAJ VMESNEGA?

O35 prostitucija

Value 259108 Frequency
1 lahko vedno opravičimo 67
2 2 26
3 3 26
4 4 28
5 5 118
6 6 45
7 7 39
8