Katalog ADP

Datum zadnje spremembe kataloga: 09.08.2019

Seznam raziskav za področje DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - mladina

ID raziskave Naslov raziskave
CCEB031Y Evrobarometer držav kandidatk, 2003.1; marec - maj 2003: Mladina v Novi Evropi
DRV76 Dolgoročni razvoj visokega šolstva v SR Sloveniji: Promocija talentov in organizacija univerze
KONSL87 Kreativnost in odkrivanje talentov: Primer Škofja Loka
KONTAL90 Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava instrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1990
KONTAL88 Kreativnost in odkrivanje nadarjenih: Izdelava inštrumentarija za odkrivanje nadarjenih - Vpliv družbenega in fizičnega okolja na razvoj kreativnosti mladih, 1988
MIM99 Mladi in mediji: Raziskava študentov 3. in 4. letnika (pri predmetu Raziskovanje javnega mnenja)
MLA13 Slovenska Mladina 2013: Življenje v času deziluzij, tveganja in prekarnosti
MLA10 Mladina 2010: Družbeni profil mladih v Sloveniji
MLA00 Mladina, 2000
MLA98 Mladina '98: Socialna ranljivost mladih
MLA97 Mladina '97: Prosti čas mladih v Ljubljani
MLA95 Mladina '95: Mladi in družbene spremembe
MLA93 Mladina '93: Vrednote in življenjski stili mladih
MLA85 Mladina 1985: Položaj, svest i ponašanje mlade generacije Jugoslavije
MLA84 Kulturna prikrajšanost in šolanje mladine: Problemi in stališča mladih (gen. 1977) v velenjski občini, 1984
MLA70 Študentje in sodobna družba
MLAALK07 Mladi in alkohol v Sloveniji: Youth and alcohol abuse in Slovenia
MLAHR12 Mladi v času krize: Hrvaška 2012: Prva raziskava IDIZ in Friedrich Ebert Stiftung o mladih
MLAMIR Mladina in mir
MODJES01 Druga modernizacija pri jeseniških gimnazijcih
SOCO_05 Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (2004-2005)
SOCO_02 Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (2001-2002)
SOCO_01 Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (2000-2001)
SOCO_93 Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (1992-1993)
SOCO_93 Socialna opora študentov družboslovne informatike FDV (1992-1993)
SOCOM Socialna omrežja: Opis serije
SOCOM00 Socialna opora dijakov Gimnazije Poljane (2000)
SOCOM98 Socialna opora dijakov Gimnazije Bežigrad (1998)
SOCOM92 Socialna opora študentske vlade UL (1992)
SPSTUD08 Socialnoekonomski položaj študentov v Sloveniji
STARSI05 Usklajevanje dela in starševstva 2005
STARSI04 Starši med delom in družino
STUD05 Družbeni profil študentov Slovenije, 2005
STUDKO01 Študentska košarica: Socio-ekonomski položaj študentov na Univerzi v Ljubljani
STUDMB04 Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru, 2004
STUDMB03 Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru 2003
STUDMB02 Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru 2002
STUDMB01 Družbeni profil študentov Univerze v Mariboru, 2001
 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si