Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1406
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1406_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Suklan, Jana
 • Golob, Tea
 • Podgornik, Nevenka
Data file producer:
FUDS - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2014)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Ankete vključujejo tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem, ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij pa omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

vrednote, levo-desna politična orientacija, uvrstitev strank glede na levo-desno politično orientacijo, podpora vladi, volilna namera

Keywords ELSST:
POLITIČNI KAZALCI, POLITIČNO STALIŠČE, POLITIČNA STRANKA, POLITIČNA PODPORA, KULTURNI PLURALIZEM, ZAUPANJE

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
Politični pluralizem


Abstract:

Raziskava se je osredotočala na tematiko politično-nazorskih usmeritev slovenskega prebivalstva, koliko ljudi se uvršča na levico in koliko na desnico, kakšen je odnos ljudi do pojmov kot so svoboda, enakost, odgovornost, kapitalizem, liberalnost, konservativnost, multikulturnost, partizanstvo, domobranstvo, religija, patriotizem, resnica, red, varnost ipd. Ugotavljalo se je, koliko blizu je komu katera od političnih strank, pa tudi kakšne možnosti bi te imele na morebitnih predčasnih volitvah. Anketiranci so izrazili tudi stališče do slovenskega sodstva ter mnenje o tem, kakšne vladajoče koalicije bi si želeli po volitvah.

Methodology


Collection date: 9. junij 2014 - 12. junij 2014
Date of production: 2014
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 45
 • number of units: 905

Variable list

stat_reg Statistična regija

Value 13 Frequency
1 Pomurska 45
2 Podravska 149
3 Koroška 36
4 Savinjska 108
5 Zasavska 17
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 55
8 Osrednjeslovenska 231
9 Gorenjska 92
10 Notranjsko-kraška 29
11 Goriška 52
12 Obalno-kraška 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Svoboda 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_1 Svoboda

Value 22 Frequency
1 1 - povsem negativen odnos 16
2 2 7
3 3 87
4 4 133
5 5 - povsem pozitiven odnos 661
6 Ne vem (ne beri) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 1

Valid range from 1 to 5

q1_2 odgovornost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_2 odgovornost

Value 31 Frequency
1 1 - povsem negativen odnos 27
2 2 24
3 3 64
4 4 173
5 5 - povsem pozitiven odnos 616
6 Ne vem (ne beri) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 1

Valid range from 1 to 5

stat_reg Statistična regija

Value 145 Frequency
1 Pomurska 45
2 Podravska 149
3 Koroška 36
4 Savinjska 108
5 Zasavska 17
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 55
8 Osrednjeslovenska 231
9 Gorenjska 92
10 Notranjsko-kraška 29
11 Goriška 52
12 Obalno-kraška 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Svoboda 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_1 Svoboda

Value 244 Frequency
1 1 - povsem negativen odnos 16
2 2 7
3 3 87
4 4 133
5 5 - povsem pozitiven odnos 661
6 Ne vem (ne beri) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 1

Valid range from 1 to 5

q1_2 odgovornost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_2 odgovornost

Value 343 Frequency
1 1 - povsem negativen odnos 27
2 2 24
3 3 64
4 4 173
5 5 - povsem pozitiven odnos 616
6 Ne vem (ne beri) 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 1

Valid range from 1 to 5

q1_3 enakost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_3 enakost

Value 442 Frequency
1 1 - povsem negativen odnos 30
2 2 38
3 3 138
4 4 206
5 5 - povsem pozitiven odnos 486
6 Ne vem (ne beri) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 7

Valid range from 1 to 5

q1_4 tekmovalnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_4 tekmovalnost

Value 541 Frequency
1 1 - povsem negativen odnos 50
2 2 118
3 3 366
4 4 238
5 5 - povsem pozitiven odnos 126
6 Ne vem (ne beri) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 7

Valid range from 1 to 5

q1_5 človekove pravice 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_5 človekove pravice

Value 640 Frequency
1 1 - povsem negativen odnos 39
2 2 51
3 3 84
4 4 139
5 5 - povsem pozitiven odnos 584
6 Ne vem (ne beri) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 8

Valid range from 1 to 5

q1_6 red 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_6 red

Value 739 Frequency
1 1 - povsem negativen odnos 47
2 2 59
3 3 128
4 4 247
5 5 - povsem pozitiven odnos 421
6 Ne vem (ne beri) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 3

Valid range from 1 to 5

q1_7 varnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_7 varnost

Value 838 Frequency
1 1 - povsem negativen odnos 25
2 2 20
3 3 112
4 4 193
5 5 - povsem pozitiven odnos 552
6 Ne vem (ne beri) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 3

Valid range from 1 to 5

q1_8 kapitalizem 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_8 kapitalizem

Value 937 Frequency
1 1 - povsem negativen odnos 223
2 2 211
3 3 309
4 4 103
5 5 - povsem pozitiven odnos 47
6 Ne vem (ne beri) 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 12

Valid range from 1 to 5

q1_9 demokracija 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_9 demokracija

Value 1036 Frequency
1 1 - povsem negativen odnos 75
2 2 112
3 3 244
4 4 221
5 5 - povsem pozitiven odnos 245
6 Ne vem (ne beri) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 8

Valid range from 1 to 5

q1_10 socializem 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_10 socializem

Value 1135 Frequency
1 1 - povsem negativen odnos 96
2 2 139
3 3 291
4 4 245
5 5 - povsem pozitiven odnos 115
6 Ne vem (ne beri) 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 19

Valid range from 1 to 5

q1_11 liberalnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_11 liberalnost

Value 1234 Frequency
1 1 - povsem negativen odnos 45
2 2 133
3 3 341
4 4 249
5 5 - povsem pozitiven odnos 100
6 Ne vem (ne beri) 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 37

Valid range from 1 to 5

q1_12 konservativnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_12 konservativnost

Value 1333 Frequency
1 1 - povsem negativen odnos 145
2 2 230
3 3 324
4 4 136
5 5 - povsem pozitiven odnos 34
6 Ne vem (ne beri) 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 36

Valid range from 1 to 5

q1_13 narod 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_13 narod

Value 1432 Frequency
1 1 - povsem negativen odnos 21
2 2 42
3 3 197
4 4 281
5 5 - povsem pozitiven odnos 356
6 Ne vem (ne beri) 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 8

Valid range from 1 to 5

q1_14 država 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_14 država

Value 1531 Frequency
1 1 - povsem negativen odnos 68
2 2 90
3 3 198
4 4 226
5 5 - povsem pozitiven odnos 316
6 Ne vem (ne beri) 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 7

Valid range from 1 to 5

q1_15 resnica 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_15 resnica

Value 1630 Frequency
1 1 - povsem negativen odnos 44
2 2 50
3 3 71
4 4 125
5 5 - povsem pozitiven odnos 606
6 Ne vem (ne beri) 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 9

Valid range from 1 to 5

q1_16 religija 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_16 religija

Value 1729 Frequency
1 1 - povsem negativen odnos 141
2 2 167
3 3 291
4 4 165
5 5 - povsem pozitiven odnos 125
6 Ne vem (ne beri) 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 16

Valid range from 1 to 5

q1_17 patriotizem 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_17 patriotizem

Value 1828 Frequency
1 1 - povsem negativen odnos 66
2 2 144
3 3 299
4 4 226
5 5 - povsem pozitiven odnos 145
6 Ne vem (ne beri) 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 25

Valid range from 1 to 5

q1_18 odprtost v svet 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_18 odprtost v svet

Value 1927 Frequency
1 1 - povsem negativen odnos 16
2 2 36
3 3 151
4 4 334
5 5 - povsem pozitiven odnos 358
6 Ne vem (ne beri) 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 10

Valid range from 1 to 5

q1_19 evropejstvo 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_19 evropejstvo

Value 2026 Frequency
1 1 - povsem negativen odnos 48
2 2 101
3 3 306
4 4 296
5 5 - povsem pozitiven odnos 140
6 Ne vem (ne beri) 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 14

Valid range from 1 to 5

q1_20 multikulturnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_20 multikulturnost

Value 2125 Frequency
1 1 - povsem negativen odnos 24
2 2 51
3 3 249
4 4 302
5 5 - povsem pozitiven odnos 260
6 Ne vem (ne beri) 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 19

Valid range from 1 to 5

q1_21 partizanstvo 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_21 partizanstvo

Value 2224 Frequency
1 1 - povsem negativen odnos 106
2 2 132
3 3 283
4 4 182
5 5 - povsem pozitiven odnos 182
6 Ne vem (ne beri) 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 20

Valid range from 1 to 5

q1_22 domobranstvo 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_22 domobranstvo

Value 2323 Frequency
1 1 - povsem negativen odnos 362
2 2 193
3 3 205
4 4 75
5 5 - povsem pozitiven odnos 46
6 Ne vem (ne beri) 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 24

Valid range from 1 to 5

q2 Politične usmeritve se pogosto delijo na levico in desnico. Bi sami sebe uvrstili na:

Q2 Politične usmeritve se pogosto delijo na levico in desnico. Bi sami sebe uvrstili na:

Value 2422 Frequency
1 Desno 97
2 Desno sredino 127
3 Levo sredino 214
4 Levo 172
5 ne vem, drugo, brez odgovor (ne beri) 295
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
610 295

Valid range from 1 to 4

q3 Se nameravate udeležiti julijskih volitev v državni zbor?

Q3 Se nameravate udeležiti julijskih volitev v državni zbor?

Value 2521 Frequency
1 Zanesljivo 537
2 Verjetno 124
3 Ne, najbrž ne 211
4 Ne vem (ne beri) 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 33

Valid range from 1 to 3

q4 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Q4 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 2620 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 57
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 92
3 Pozitivna Slovenija– PS 13
4 Slovenska ljudska stranka- SLS 18
5 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI 20
6 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 27
7 Slovenska nacionalna stranka- SNS 9
8 Državljanska lista - DL 8
9 Stranka Mira Cerarja – SMC 204
10 Zavezništvo Alenke Bratušek 16
11 Verjamem (Igorja Šoltesa) 9
12 Solidarnost 2
13 Združena levica 14
14 ne vem (anketar ne bere) 243
15 nobene (anketar ne bere) 103
16 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 44
17 drugo (anketar ne bere) 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 416

Valid range from 1 to 13

q5_1 Socialni demokrati- SD 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Q5_1 Socialni demokrati- SD

Value 2719 Frequency
1 1 - sploh mi ni blizu 217
2 2 156
3 3 248
4 4 173
5 5 - zelo mi je blizu 65
6 Ne vem (ne beri) 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 46

Valid range from 1 to 5

q5_2 Slovenska demokratska stranka- SDS 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Q5_2 Slovenska demokratska stranka- SDS

Value 2818 Frequency
1 1 - sploh mi ni blizu 405
2 2 149
3 3 134
4 4 92
5 5 - zelo mi je blizu 78
6 Ne vem (ne beri) 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 47

Valid range from 1 to 5

q5_3 Slovenska ljudska stranka- SLS 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Q5_3 Slovenska ljudska stranka- SLS

Value 2917 Frequency
1 1 - sploh mi ni blizu 205
2 2 224
3 3 289
4 4 106
5 5 - zelo mi je blizu 32
6 Ne vem (ne beri) 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
856 49

Valid range from 1 to 5

q5_4 Nova Slovenija- NSI 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Q5_4 Nova Slovenija- NSI

Value 3016 Frequency
1 1 - sploh mi ni blizu 284
2 2 227
3 3 205
4 4 101
5 5 - zelo mi je blizu 37
6 Ne vem (ne beri) 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
854 51

Valid range from 1 to 5

q5_5 Demokratična stranka upokojencev Slovenije 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Q5_5 Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Value 3115 Frequency
1 1 - sploh mi ni blizu 213
2 2 173
3 3 262
4 4 154
5 5 - zelo mi je blizu 56
6 Ne vem (ne beri) 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 47

Valid range from 1 to 5

q5_6 Stranka Mira Cerarja 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Q5_6 Stranka Mira Cerarja

Value 3214 Frequency
1 1 - sploh mi ni blizu 168
2 2 96
3 3 155
4 4 187
5 5 - zelo mi je blizu 203
6 Ne vem (ne beri) 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
809 96

Valid range from 1 to 5

q5_7 Verjamem Igorja Šoltesa 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Q5_7 Verjamem Igorja Šoltesa

Value 3313 Frequency
1 1 - sploh mi ni blizu 253
2 2 158
3 3 210
4 4 142
5 5 - zelo mi je blizu 42
6 Ne vem (ne beri) 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 100

Valid range from 1 to 5

q5_8 Pozitivna Slovenija 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Q5_8 Pozitivna Slovenija

Value 3412 Frequency
1 1 - sploh mi ni blizu 357
2 2 199
3 3 205
4 4 72
5 5 - zelo mi je blizu 22
6 Ne vem (ne beri) 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 50

Valid range from 1 to 5

q5_9 Združena levica 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Q5_9 Združena levica

Value 3511 Frequency
1 1 - sploh mi ni blizu 268
2 2 175
3 3 205
4 4 111
5 5 - zelo mi je blizu 31
6 Ne vem (ne beri) 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
790 115

Valid range from 1 to 5

q5_10 Državljanska lista 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Q5_10 Državljanska lista

Value 3610 Frequency
1 1 - sploh mi ni blizu 301
2 2 254
3 3 223
4 4 55
5 5 - zelo mi je blizu 12
6 Ne vem (ne beri) 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 60

Valid range from 1 to 5

q6 Katero od stališč o slovenskem sodstvu vam je bližje?

Q6 Katero od stališč o slovenskem sodstvu vam je bližje?

Value 379 Frequency
1 Slovensko sodstvo je v splošnem neodvisno in politično nevtr 331
2 Slovensko sodstvo je v splošnem spolitizirano in politično o 502
3 Ne vem, b.o. (ne beri) 72
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 72

Valid range from 1 to 2

q7 Kakšno vladajočo koalicijo bi želeli po volitvah?

Q7 Kakšno vladajočo koalicijo bi želeli po volitvah

Value 388 Frequency
1 Desno-sredinsko koalicijo 116
2 Levo-sredinsko koalicijo 236
3 Mešano koalicijo, kjer bi bili levica in desnica enakomerno 425
4 Ne vem, b.o. (ne beri) 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
777 128

Valid range from 1 to 3

Spol Spol?

Spol

Value 397 Frequency
1 M 427
2 Ž 478
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 406 Frequency
1 Osnovna ali manj 51
2 Poklicna 93
3 Srednja 400
4 Višja, visoka ali več 358
9 Brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 3

Valid range from 1 to 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 415 Frequency
1 Pod 500 144
2 500-1000 424
3 Nad 1000-2000 178
4 Nad 2000 21
5 Nima dohodkov 84
9 b.o. (anketar ne bere) 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 54

Valid range from 1 to 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

LetoRoj_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Value 424 Frequency
1925 1
1927 1
1928 1
1929 1
1930 4
1931 3
1932 3
1933 3
1934 5
1935 3
1936 8
1937 6
1938 5
1939 10
1940 16
1941 16
1942 17
1943 10
1944 19
1945 10
1946 16
1947 14
1948 20
1949 15
1950 22
1951 18
1952 21
1953 13
1954 17
1955 22
1956 16
1957 12
1958 17
1959 15
1960 16
1961 17
1962 23
1963 17
1964 15
1965 16
1966 9
1967 16
1968 10
1969 18
1970 9
1971 4
1972 10
1973 12
1974 18
1975 12
1976 18
1977 14
1978 14
1979 8
1980 25
1981 11
1982 15
1983 18
1984 11
1985 15
1986 16
1987 15
1988 15
1989 22
1990 15
1991 12
1992 12
1993 10
1994 10
1995 12
1996 4
-2 manjkajoča vrednost 4
9999 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 11 1925 1996 1964.633 17.422

Valid range from 1925 to 1996

STAROST starost

Value 433 Frequency
-2 manjkajoča vrednost 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 11 18 89 49.367 17.422

Valid range from 18 to 89

KSTAROST Starost po kategorijah

Value 442 Frequency
1 18-34 let 238
2 35-54 let 276
3 55 in več 380
-2 manjkajoča vrednost 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 11

Valid range from 1 to 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 0 0.407 3.592 1 0.86

Valid range from 0.406924981501388 to 3.59212085308057

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2014). SUTR1406 - Slovenski utrip: Politične orientacije (junij 2014) [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2014). »Politične orientacije«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Suklan, J., Golob, T. and Podgornik, N. (2015). Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1406. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1406_V1

COBISS.SI
Publication date: 2015

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja