Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1406
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1406_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Suklan, Jana
 • Golob, Tea
 • Podgornik, Nevenka
Izdelal datoteko podatkov:
FUDS - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2014)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Ankete vključujejo tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem, ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij pa omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

vrednote, levo-desna politična orientacija, uvrstitev strank glede na levo-desno politično orientacijo, podpora vladi, volilna namera

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
Politični pluralizem


Povzetek:

Raziskava se je osredotočala na tematiko politično-nazorskih usmeritev slovenskega prebivalstva, koliko ljudi se uvršča na levico in koliko na desnico, kakšen je odnos ljudi do pojmov kot so svoboda, enakost, odgovornost, kapitalizem, liberalnost, konservativnost, multikulturnost, partizanstvo, domobranstvo, religija, patriotizem, resnica, red, varnost ipd. Ugotavljalo se je, koliko blizu je komu katera od političnih strank, pa tudi kakšne možnosti bi te imele na morebitnih predčasnih volitvah. Anketiranci so izrazili tudi stališče do slovenskega sodstva ter mnenje o tem, kakšne vladajoče koalicije bi si želeli po volitvah.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 9. junij 2014 - 12. junij 2014
Čas izdelave: 2014
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 45
 • število enot: 905

Spremenljivke

stat_reg Statistična regija

Vrednost 13 Frekvenca
1 Pomurska 45
2 Podravska 149
3 Koroška 36
4 Savinjska 108
5 Zasavska 17
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 55
8 Osrednjeslovenska 231
9 Gorenjska 92
10 Notranjsko-kraška 29
11 Goriška 52
12 Obalno-kraška 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Svoboda 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_1 Svoboda

Vrednost 22 Frekvenca
1 1 - povsem negativen odnos 16
2 2 7
3 3 87
4 4 133
5 5 - povsem pozitiven odnos 661
6 Ne vem (ne beri) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_2 odgovornost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_2 odgovornost

Vrednost 31 Frekvenca
1 1 - povsem negativen odnos 27
2 2 24
3 3 64
4 4 173
5 5 - povsem pozitiven odnos 616
6 Ne vem (ne beri) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

stat_reg Statistična regija

Vrednost 145 Frekvenca
1 Pomurska 45
2 Podravska 149
3 Koroška 36
4 Savinjska 108
5 Zasavska 17
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 55
8 Osrednjeslovenska 231
9 Gorenjska 92
10 Notranjsko-kraška 29
11 Goriška 52
12 Obalno-kraška 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Svoboda 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_1 Svoboda

Vrednost 244 Frekvenca
1 1 - povsem negativen odnos 16
2 2 7
3 3 87
4 4 133
5 5 - povsem pozitiven odnos 661
6 Ne vem (ne beri) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_2 odgovornost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_2 odgovornost

Vrednost 343 Frekvenca
1 1 - povsem negativen odnos 27
2 2 24
3 3 64
4 4 173
5 5 - povsem pozitiven odnos 616
6 Ne vem (ne beri) 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 1

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_3 enakost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_3 enakost

Vrednost 442 Frekvenca
1 1 - povsem negativen odnos 30
2 2 38
3 3 138
4 4 206
5 5 - povsem pozitiven odnos 486
6 Ne vem (ne beri) 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_4 tekmovalnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_4 tekmovalnost

Vrednost 541 Frekvenca
1 1 - povsem negativen odnos 50
2 2 118
3 3 366
4 4 238
5 5 - povsem pozitiven odnos 126
6 Ne vem (ne beri) 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_5 človekove pravice 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_5 človekove pravice

Vrednost 640 Frekvenca
1 1 - povsem negativen odnos 39
2 2 51
3 3 84
4 4 139
5 5 - povsem pozitiven odnos 584
6 Ne vem (ne beri) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_6 red 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_6 red

Vrednost 739 Frekvenca
1 1 - povsem negativen odnos 47
2 2 59
3 3 128
4 4 247
5 5 - povsem pozitiven odnos 421
6 Ne vem (ne beri) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_7 varnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_7 varnost

Vrednost 838 Frekvenca
1 1 - povsem negativen odnos 25
2 2 20
3 3 112
4 4 193
5 5 - povsem pozitiven odnos 552
6 Ne vem (ne beri) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_8 kapitalizem 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_8 kapitalizem

Vrednost 937 Frekvenca
1 1 - povsem negativen odnos 223
2 2 211
3 3 309
4 4 103
5 5 - povsem pozitiven odnos 47
6 Ne vem (ne beri) 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_9 demokracija 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_9 demokracija

Vrednost 1036 Frekvenca
1 1 - povsem negativen odnos 75
2 2 112
3 3 244
4 4 221
5 5 - povsem pozitiven odnos 245
6 Ne vem (ne beri) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_10 socializem 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_10 socializem

Vrednost 1135 Frekvenca
1 1 - povsem negativen odnos 96
2 2 139
3 3 291
4 4 245
5 5 - povsem pozitiven odnos 115
6 Ne vem (ne beri) 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_11 liberalnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_11 liberalnost

Vrednost 1234 Frekvenca
1 1 - povsem negativen odnos 45
2 2 133
3 3 341
4 4 249
5 5 - povsem pozitiven odnos 100
6 Ne vem (ne beri) 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_12 konservativnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_12 konservativnost

Vrednost 1333 Frekvenca
1 1 - povsem negativen odnos 145
2 2 230
3 3 324
4 4 136
5 5 - povsem pozitiven odnos 34
6 Ne vem (ne beri) 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_13 narod 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_13 narod

Vrednost 1432 Frekvenca
1 1 - povsem negativen odnos 21
2 2 42
3 3 197
4 4 281
5 5 - povsem pozitiven odnos 356
6 Ne vem (ne beri) 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_14 država 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_14 država

Vrednost 1531 Frekvenca
1 1 - povsem negativen odnos 68
2 2 90
3 3 198
4 4 226
5 5 - povsem pozitiven odnos 316
6 Ne vem (ne beri) 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_15 resnica 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_15 resnica

Vrednost 1630 Frekvenca
1 1 - povsem negativen odnos 44
2 2 50
3 3 71
4 4 125
5 5 - povsem pozitiven odnos 606
6 Ne vem (ne beri) 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_16 religija 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_16 religija

Vrednost 1729 Frekvenca
1 1 - povsem negativen odnos 141
2 2 167
3 3 291
4 4 165
5 5 - povsem pozitiven odnos 125
6 Ne vem (ne beri) 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_17 patriotizem 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_17 patriotizem

Vrednost 1828 Frekvenca
1 1 - povsem negativen odnos 66
2 2 144
3 3 299
4 4 226
5 5 - povsem pozitiven odnos 145
6 Ne vem (ne beri) 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_18 odprtost v svet 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_18 odprtost v svet

Vrednost 1927 Frekvenca
1 1 - povsem negativen odnos 16
2 2 36
3 3 151
4 4 334
5 5 - povsem pozitiven odnos 358
6 Ne vem (ne beri) 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_19 evropejstvo 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_19 evropejstvo

Vrednost 2026 Frekvenca
1 1 - povsem negativen odnos 48
2 2 101
3 3 306
4 4 296
5 5 - povsem pozitiven odnos 140
6 Ne vem (ne beri) 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_20 multikulturnost 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_20 multikulturnost

Vrednost 2125 Frekvenca
1 1 - povsem negativen odnos 24
2 2 51
3 3 249
4 4 302
5 5 - povsem pozitiven odnos 260
6 Ne vem (ne beri) 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_21 partizanstvo 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_21 partizanstvo

Vrednost 2224 Frekvenca
1 1 - povsem negativen odnos 106
2 2 132
3 3 283
4 4 182
5 5 - povsem pozitiven odnos 182
6 Ne vem (ne beri) 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q1_22 domobranstvo 1. Navedli vam bomo nekatere pojme, vi pa prosim vsakega od njih ocenite s šolsko oceno od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da imate do njega povsem negativen odnos, 5 pa, da imate do njega povsem pozitiven odnos!

Q1_22 domobranstvo

Vrednost 2323 Frekvenca
1 1 - povsem negativen odnos 362
2 2 193
3 3 205
4 4 75
5 5 - povsem pozitiven odnos 46
6 Ne vem (ne beri) 24
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 24

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2 Politične usmeritve se pogosto delijo na levico in desnico. Bi sami sebe uvrstili na:

Q2 Politične usmeritve se pogosto delijo na levico in desnico. Bi sami sebe uvrstili na:

Vrednost 2422 Frekvenca
1 Desno 97
2 Desno sredino 127
3 Levo sredino 214
4 Levo 172
5 ne vem, drugo, brez odgovor (ne beri) 295
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
610 295

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q3 Se nameravate udeležiti julijskih volitev v državni zbor?

Q3 Se nameravate udeležiti julijskih volitev v državni zbor?

Vrednost 2521 Frekvenca
1 Zanesljivo 537
2 Verjetno 124
3 Ne, najbrž ne 211
4 Ne vem (ne beri) 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q4 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Q4 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 2620 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 57
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 92
3 Pozitivna Slovenija– PS 13
4 Slovenska ljudska stranka- SLS 18
5 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI 20
6 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 27
7 Slovenska nacionalna stranka- SNS 9
8 Državljanska lista - DL 8
9 Stranka Mira Cerarja – SMC 204
10 Zavezništvo Alenke Bratušek 16
11 Verjamem (Igorja Šoltesa) 9
12 Solidarnost 2
13 Združena levica 14
14 ne vem (anketar ne bere) 243
15 nobene (anketar ne bere) 103
16 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 44
17 drugo (anketar ne bere) 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
489 416

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

q5_1 Socialni demokrati- SD 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Q5_1 Socialni demokrati- SD

Vrednost 2719 Frekvenca
1 1 - sploh mi ni blizu 217
2 2 156
3 3 248
4 4 173
5 5 - zelo mi je blizu 65
6 Ne vem (ne beri) 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_2 Slovenska demokratska stranka- SDS 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Q5_2 Slovenska demokratska stranka- SDS

Vrednost 2818 Frekvenca
1 1 - sploh mi ni blizu 405
2 2 149
3 3 134
4 4 92
5 5 - zelo mi je blizu 78
6 Ne vem (ne beri) 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_3 Slovenska ljudska stranka- SLS 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Q5_3 Slovenska ljudska stranka- SLS

Vrednost 2917 Frekvenca
1 1 - sploh mi ni blizu 205
2 2 224
3 3 289
4 4 106
5 5 - zelo mi je blizu 32
6 Ne vem (ne beri) 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
856 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_4 Nova Slovenija- NSI 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Q5_4 Nova Slovenija- NSI

Vrednost 3016 Frekvenca
1 1 - sploh mi ni blizu 284
2 2 227
3 3 205
4 4 101
5 5 - zelo mi je blizu 37
6 Ne vem (ne beri) 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
854 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_5 Demokratična stranka upokojencev Slovenije 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Q5_5 Demokratična stranka upokojencev Slovenije

Vrednost 3115 Frekvenca
1 1 - sploh mi ni blizu 213
2 2 173
3 3 262
4 4 154
5 5 - zelo mi je blizu 56
6 Ne vem (ne beri) 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_6 Stranka Mira Cerarja 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Q5_6 Stranka Mira Cerarja

Vrednost 3214 Frekvenca
1 1 - sploh mi ni blizu 168
2 2 96
3 3 155
4 4 187
5 5 - zelo mi je blizu 203
6 Ne vem (ne beri) 96
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
809 96

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_7 Verjamem Igorja Šoltesa 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Q5_7 Verjamem Igorja Šoltesa

Vrednost 3313 Frekvenca
1 1 - sploh mi ni blizu 253
2 2 158
3 3 210
4 4 142
5 5 - zelo mi je blizu 42
6 Ne vem (ne beri) 100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_8 Pozitivna Slovenija 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Q5_8 Pozitivna Slovenija

Vrednost 3412 Frekvenca
1 1 - sploh mi ni blizu 357
2 2 199
3 3 205
4 4 72
5 5 - zelo mi je blizu 22
6 Ne vem (ne beri) 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
855 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_9 Združena levica 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Q5_9 Združena levica

Vrednost 3511 Frekvenca
1 1 - sploh mi ni blizu 268
2 2 175
3 3 205
4 4 111
5 5 - zelo mi je blizu 31
6 Ne vem (ne beri) 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
790 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5_10 Državljanska lista 5. Prosim vas še, da za vsako od naslednjih političnih strank ocenite, koliko vam je blizu z oceno od 1 do 5, pri čemer 1 pomeni, da vam sploh ni blizu, 5 pa, da vam je zelo blizu. (spreminjamo zaporedje)

Q5_10 Državljanska lista

Vrednost 3610 Frekvenca
1 1 - sploh mi ni blizu 301
2 2 254
3 3 223
4 4 55
5 5 - zelo mi je blizu 12
6 Ne vem (ne beri) 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q6 Katero od stališč o slovenskem sodstvu vam je bližje?

Q6 Katero od stališč o slovenskem sodstvu vam je bližje?

Vrednost 379 Frekvenca
1 Slovensko sodstvo je v splošnem neodvisno in politično nevtr 331
2 Slovensko sodstvo je v splošnem spolitizirano in politično o 502
3 Ne vem, b.o. (ne beri) 72
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7 Kakšno vladajočo koalicijo bi želeli po volitvah?

Q7 Kakšno vladajočo koalicijo bi želeli po volitvah

Vrednost 388 Frekvenca
1 Desno-sredinsko koalicijo 116
2 Levo-sredinsko koalicijo 236
3 Mešano koalicijo, kjer bi bili levica in desnica enakomerno 425
4 Ne vem, b.o. (ne beri) 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
777 128

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Spol Spol?

Spol

Vrednost 397 Frekvenca
1 M 427
2 Ž 478
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 406 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 51
2 Poklicna 93
3 Srednja 400
4 Višja, visoka ali več 358
9 Brez odgovora 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
902 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 415 Frekvenca
1 Pod 500 144
2 500-1000 424
3 Nad 1000-2000 178
4 Nad 2000 21
5 Nima dohodkov 84
9 b.o. (anketar ne bere) 54
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 54

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

LetoRoj_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Vrednost 424 Frekvenca
1925 1
1927 1
1928 1
1929 1
1930 4
1931 3
1932 3
1933 3
1934 5
1935 3
1936 8
1937 6
1938 5
1939 10
1940 16
1941 16
1942 17
1943 10
1944 19
1945 10
1946 16
1947 14
1948 20
1949 15
1950 22
1951 18
1952 21
1953 13
1954 17
1955 22
1956 16
1957 12
1958 17
1959 15
1960 16
1961 17
1962 23
1963 17
1964 15
1965 16
1966 9
1967 16
1968 10
1969 18
1970 9
1971 4
1972 10
1973 12
1974 18
1975 12
1976 18
1977 14
1978 14
1979 8
1980 25
1981 11
1982 15
1983 18
1984 11
1985 15
1986 16
1987 15
1988 15
1989 22
1990 15
1991 12
1992 12
1993 10
1994 10
1995 12
1996 4
-2 manjkajoča vrednost 4
9999 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 11 1925 1996 1964.633 17.422

Vrednosti spremenljivk od 1925 do 1996

STAROST starost

Vrednost 433 Frekvenca
-2 manjkajoča vrednost 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 11 18 89 49.367 17.422

Vrednosti spremenljivk od 18 do 89

KSTAROST Starost po kategorijah

Vrednost 442 Frekvenca
1 18-34 let 238
2 35-54 let 276
3 55 in več 380
-2 manjkajoča vrednost 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 0 0.407 3.592 1 0.86

Vrednosti spremenljivk od 0.406924981501388 do 3.59212085308057

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2014). SUTR1406 - Slovenski utrip: Politične orientacije (junij 2014) [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2014). »Politične orientacije«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Suklan, J., Golob, T. in Podgornik, N. (2015). Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1406. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1406_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2015

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si