Učenje evropskih vsebin v slovenskih šolah, 2018

Basic Study Information

ADP - IDNo: EUSOLA18
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_EUSOLA18_V1
Main author(s):
  • Lajh, Damjan
  • Novak, Meta
  • Štremfel, Urška
Data file producer:
CPR - Center za politološke raziskave, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; julij 2018)

Funding agency:

Evropska komisija, EACEA

Project number:

575152-EPP-1-2016-1-SI-EPPJMO-PROJECT (Evropska komisija, EACEA)

Study Content

Keywords ADP: evropske vsebine, evropska dimenzija, stališča do migracij, stališča do EU, evropska identiteta

Keywords ELSST:
UČITELJ, EVROPSKA UNIJA, UČENJE, POUČEVANJE

Topic Classification CESSDA
IZOBRAŽEVANJE - Obvezno in predšolsko izobraževanje
DEMOGRAFIJA (PREBIVALSTVO, STATISTIKA PREBIVALSTVA IN POPISI)
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
DEMOGRAFIJA
POUČEVANJE EVROPSKIH VSEBIN
JAVNOMNENJSKA VPRAŠANJA
STALIŠČA DO VEČKULTURNOSTI IN VEČJEZIČNOSTI
VPRAŠANJA O EVROPSKEM DRŽAVLJANSTVU


Abstract:

V letu 2019, ko so potekale volitve v Evropski parlament ter obeležujemo 15. obletnico članstva Slovenije v Evropski uniji, se Evropska unija (EU) v znanstvenih in strokovnih razpravah (npr. Kratochvíl in Sychra, 2019; Papadopoulos in Piattoni, 2019) bolj kot kdajkoli prej sooča s kritikami glede demokratičnega primanjkljaja ter oddaljenosti od evropskih državljanov. Z vidika demokratičnosti EU so zaskrbljujoči tudi podatki o volilni udeležbi saj od leta 1979, ko so bile organizirane prve neposredne volitve v Evropski parlament, le-ta vztrajno pada. Številne študije (npr. Hayo, 1999; Thorpe, 2008; Kerr idr. 2010) so pokazale povezanost visoke ravni državljanske vednosti o EU s pozitivnim odnosom do EU ter družbeno in (nameravano) politično participacijo. Ker šola predstavlja pomembno, čeprav ne edino, okolje pridobivanja državljanske vednosti o EU, navedena dejstva sprožajo številna raziskovalna vprašanja o učenju in poučevanju evropskih vsebin v šolah. Cilj raziskave je poglobljeno analizirati poglede učiteljev in učiteljic na različne vidike učenja in poučevanja evropskih vsebin v slovenskih šolah (npr. cilji, dostopnost in kakovost gradiv in profesionalnih usposabljanj, poglobljenost obravnave v kurikulumih in obšolskih dejavnostih) ter izzive s katerimi se pri tem soočajo. S pomočjo raziskave vključevanja evropskih vsebin v slovenskih šolah smo po bliže spoznali, na kakšen način in katere evropske vsebine se poučujejo v slovenskih šolah.

Methodology


Collection date: 13. december 2017 - 21. april 2018
Date of production: 2018-07
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Vsi učitelji slovenskih osnovnih in srednjih šol.

Excluded:

Zaradi drugačnega programa izobraževanja in upoštevajoč nezmožnost prilagoditve anketnega vprašalnika vsem posebnostim, so izključeni vsi učitelji osnovnih šol s prilagojenim programom.

Data collected by:

Center za politološke raziskave

Sampling procedure:

Zajeta celotna populacija

Ciljna populacija so bili vsi učitelji slovenskih osnovnih in srednjih šol. Vabilo za sodelovanje v raziskavi je bilo poslano na 1) kontakte učiteljev, s katerimi so bili raziskovalci v stiku; 2) na splošne elektronske naslove vseh osnovnih in srednjih šol, ki so bili objavljeni na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport (764 OŠ in 163 SŠ) ter na 3) elektronske naslove ravnateljev. V vabilu so bili učitelji pozvani, da odgovorijo na anketni vprašalnik ter ga v izpolnjevanje posredujejo še drugim učiteljem. Učitelji na nekaterih šolah so dobili le elektronsko pošto na šolo ali / in na ravnateljevo elektronsko pošto, nekateri pa so bili kontaktirani tudi neposredno.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Učenje evropskih vsebin v slovenskih šolah, 2018 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Lajh, Damjan; Novak, Meta; Štremfel, Urška

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 438
  • number of units: 349

License: ccbync

Version: 2. julij 2020

Additional information:

Delno neanonimizirana datoteka (SUF), je dostopna na zahtevo. - A partially non-anonymized file (SUF) is available upon request.

Title of Data file: Učenje evropskih vsebin v slovenskih šolah, 2018. Celotni odgovori nekaterih spremenljivk [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Lajh, Damjan; Novak, Meta; Štremfel, Urška

Format: *.pdf - GRAFIČNA

  • number of variables: 3
  • number of units: /

License: ccbync

Version: 30. junij 2020

Variable list

status Status

Status

Value 13 Frequency
5 delno izpolnjena anketa 156
6 v celoti izpolnjena anketa 193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 0

Valid range from 5 to 6

itime Datum

Datum

Value 22 Frequency
2017-12-13 1
2017-12-14 17
2017-12-15 5
2017-12-18 5
2017-12-19 2
2017-12-20 3
2017-12-21 3
2017-12-26 1
2017-12-27 2
2017-12-28 1
2017-12-29 1
2017-12-31 1
2018-01-01 1
2018-01-02 1
2018-01-03 2
2018-01-04 9
2018-01-06 1
2018-01-07 1
2018-01-08 3
2018-01-10 7
2018-01-11 10
2018-01-12 11
2018-01-13 2
2018-01-14 1
2018-01-15 10
2018-01-16 11
2018-01-17 20
2018-01-18 10
2018-01-19 7
2018-01-20 2
2018-01-21 3
2018-01-22 13
2018-01-23 12
2018-01-24 9
2018-01-25 6
2018-01-26 8
2018-01-28 2
2018-01-29 2
2018-01-30 2
2018-01-31 1
2018-02-01 2
2018-02-02 1
2018-02-04 1
2018-02-07 1
2018-02-12 1
2018-02-16 1
2018-02-18 1
2018-03-05 6
2018-03-06 5
2018-03-08 2
2018-03-09 1
2018-03-11 1
2018-03-12 7
2018-03-13 4
2018-03-14 1
2018-03-18 1
2018-03-25 1
2018-03-28 13
2018-03-29 6
2018-03-30 3
2018-04-03 2
2018-04-04 10
2018-04-05 29
2018-04-06 13
2018-04-07 3
2018-04-08 2
2018-04-09 14
2018-04-10 3
2018-04-11 2
2018-04-15 1
2018-04-16 1
2018-04-21 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 2017-12-13 2018-04-21

Q1 Spol

Spol

Value 31 Frequency
1 moški 53
2 ženski 295
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
348 1

Valid range from 1 to 2

status Status

Status

Value 1438 Frequency
5 delno izpolnjena anketa 156
6 v celoti izpolnjena anketa 193
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 0

Valid range from 5 to 6

itime Datum

Datum

Value 2437 Frequency
2017-12-13 1
2017-12-14 17
2017-12-15 5
2017-12-18 5
2017-12-19 2
2017-12-20 3
2017-12-21 3
2017-12-26 1
2017-12-27 2
2017-12-28 1
2017-12-29 1
2017-12-31 1
2018-01-01 1
2018-01-02 1
2018-01-03 2
2018-01-04 9
2018-01-06 1
2018-01-07 1
2018-01-08 3
2018-01-10 7
2018-01-11 10
2018-01-12 11
2018-01-13 2
2018-01-14 1
2018-01-15 10
2018-01-16 11
2018-01-17 20
2018-01-18 10
2018-01-19 7
2018-01-20 2
2018-01-21 3
2018-01-22 13
2018-01-23 12
2018-01-24 9
2018-01-25 6
2018-01-26 8
2018-01-28 2
2018-01-29 2
2018-01-30 2
2018-01-31 1
2018-02-01 2
2018-02-02 1
2018-02-04 1
2018-02-07 1
2018-02-12 1
2018-02-16 1
2018-02-18 1
2018-03-05 6
2018-03-06 5
2018-03-08 2
2018-03-09 1
2018-03-11 1
2018-03-12 7
2018-03-13 4
2018-03-14 1
2018-03-18 1
2018-03-25 1
2018-03-28 13
2018-03-29 6
2018-03-30 3
2018-04-03 2
2018-04-04 10
2018-04-05 29
2018-04-06 13
2018-04-07 3
2018-04-08 2
2018-04-09 14
2018-04-10 3
2018-04-11 2
2018-04-15 1
2018-04-16 1
2018-04-21 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 2017-12-13 2018-04-21

Q1 Spol

Spol

Value 3436 Frequency
1 moški 53
2 ženski 295
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
348 1

Valid range from 1 to 2

Q2_r Leto rojstva_rec

Leto rojstva

Value 4435 Frequency
1 1952 - 1956 10
2 1957 - 1961 53
3 1962 - 1966 70
4 1967 - 1971 66
5 1972 - 1976 54
6 1977 - 1981 45
7 1982 - 1986 28
8 1987 - 1991 13
9 1992 - 1996 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
341 8

Valid range from 1 to 9

Q3_r Število let izkušenj v poučevanju_rec

Število let izkušenj v poučevanju

Value 5434 Frequency
1 1-5 let 23
2 6-10 let 45
3 11-15 let 42
4 16-20 let 58
5 21-25 let 48
6 26-30 let 55
7 31-35 let 47
8 36 ali več 26
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
344 5

Valid range from 1 to 8

Q4 Regija v kateri poučujete

Regija v kateri poučujete?

Value 6433 Frequency
1 osrednjeslovenska regija 64
2 obalno-kraška regija 38
3 goriška regija 21
4 gorenjska regija 19
5 notranjsko-kraška regija 17
6 jugovzhodna regija 27
7 zasavska regija 4
8 spodnjeposavska regija 10
9 savinjska regija 44
10 koroška regija 3
11 podravska regija 53
12 pomurska regija 46
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
346 3

Valid range from 1 to 12

Q5_r Št. učencev/dijakov v letošnjem letu vpisanih v vašo šolo_rec

Približno koliko učencev/dijakov je v letošnjem letu vpisanih v vašo šolo?

Value 7432 Frequency
1 do 50 8
2 od 51-100 15
3 od 101-150 14
4 od 151-200 23
5 od 201-250 25
6 od 251-300 29
7 od 301-350 38
8 od 351-400 36
9 od 401-450 5
10 od 451-500 29
11 od 501-550 15
12 od 551-600 23
13 od 601-650 11
14 od 651-700 17
15 od 701-750 5
16 od 751-800 13
17 od 801-850 5
18 od851-900 11
19 od 901-950 5
20 od 951-1000 4
21 od 1001-1050 0
22 od 1051-1100 3
23 od 1101-1150 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
335 14

Valid range from 1 to 23

Q6_r Št. učiteljskega osebja v letošnjem letu zaposlenega na vaši šoli_rec

Približno koliko učiteljskega osebja je v letošnjem šolskem letu zaposlenega na vaši šolo?

Value 8431 Frequency
1 do 20 31
2 od 21-25 20
3 od 26-30 31
4 od 31-35 34
5 od 36-40 56
6 od 41-45 16
7 od 46-50 28
8 od 51-55 11
9 od 56-60 35
10 od 61-65 8
11 od 66-70 23
12 od 71-75 10
13 od 76-80 15
14 od 81-85 1
15 od 86-90 6
16 od 91-95 1
17 od 96-100 2
18 101 ali več 3
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
331 18

Valid range from 1 to 18

Q7 Kako bi opisali kraj, v katerem deluje vaša šola? Ali je to:

Kako bi opisali kraj, v katerem deluje vaša šola? Ali je to...

Value 9430 Frequency
1 veliko mesto 72
2 obrobje velikega mesta 37
3 manjše mesto 134
4 podeželski kraj, vas 95
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
338 11

Valid range from 1 to 4

Q8a Delež učencev/dijakov, ki v šolo lahko pride peš Kako oddaljeni so v povprečju učenci/dijaki od vaše šole? Za vsak odgovor vpišite približen delež v odstotkih, pri tem bodite pozorni na to, da mora seštevek znašati 100%.

Delež učencev/dijakov, ki v šolo lahko pride peš:

Value 10429 Frequency
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
309 40 0 400 43.327 37.707

Valid range from 0 to 400

Q8b Delež vozačev Kako oddaljeni so v povprečju učenci/dijaki od vaše šole? Za vsak odgovor vpišite približen delež v odstotkih, pri tem bodite pozorni na to, da mora seštevek znašati 100%.

Delež vozačev:

Value 11428 Frequency
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
309 40 0 600 58.819 44.336

Valid range from 0 to 600

Q8c Delež dijakov, ki stanujejo v domu Kako oddaljeni so v povprečju učenci/dijaki od vaše šole? Za vsak odgovor vpišite približen delež v odstotkih, pri tem bodite pozorni na to, da mora seštevek znašati 100%.

Delež dijakov, ki stanujejo v domu:

Value 12427 Frequency
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
233 116 0 50 3.91 8.051

Valid range from 0 to 50

Q9a Kje poučujete?: na osnovni šoli Kje poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Na osnovni šoli

Value 13426 Frequency
0 ni izbran 124
1 izbran 212
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
336 13

Valid range from 0 to 1

Q9b Kje poučujete?: na splošni gimnaziji Kje poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Na splošni gimnaziji

Value 14425 Frequency
0 ni izbran 281
1 izbran 55
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
336 13

Valid range from 0 to 1

Q9c Kje poučujete?: na strokovni gimnaziji Kje poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Na strokovni gimnaziji

Value 15424 Frequency
0 ni izbran 320
1 izbran 16
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
336 13

Valid range from 0 to 1

Q9d Kje poučujete?: v poklicnem izobraževanju Kje poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

V poklicnem izobraževanju

Value 16423 Frequency
0 ni izbran 285
1 izbran 51
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
336 13

Valid range from 0 to 1

Q9e Kje poučujete?: v  strokovnem srednjem izobraževanju Kje poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

V strokovnem srednjem izobraževanju

Value 17422 Frequency
0 ni izbran 259
1 izbran 77
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
336 13

Valid range from 0 to 1

Q10a Če poučujete na osnovni šoli: 1. razred Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). V katerih razredih osnovne šole poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

v 1. razredu

Value 18421 Frequency
0 ni izbran 157
1 izbran 51
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
208 141

Valid range from 0 to 1

Q10b Če poučujete na osnovni šoli: 2. razred Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). V katerih razredih osnovne šole poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

v 2. razredu

Value 19420 Frequency
0 ni izbran 164
1 izbran 44
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
208 141

Valid range from 0 to 1

Q10c Če poučujete na osnovni šoli: 3. razred Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). V katerih razredih osnovne šole poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

v 3. razredu

Value 20419 Frequency
0 ni izbran 156
1 izbran 52
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
208 141

Valid range from 0 to 1

Q10d Če poučujete na osnovni šoli: 4. razred Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). V katerih razredih osnovne šole poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

v 4. razredu

Value 21418 Frequency
0 ni izbran 144
1 izbran 64
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
208 141

Valid range from 0 to 1

Q10e Če poučujete na osnovni šol: 5. razred Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). V katerih razredih osnovne šole poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

v 5. razredu

Value 22417 Frequency
0 ni izbran 151
1 izbran 57
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
208 141

Valid range from 0 to 1

Q10f Če poučujete na osnovni šoli: 6. razred Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). V katerih razredih osnovne šole poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

v 6. razredu

Value 23416 Frequency
0 ni izbran 105
1 izbran 103
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
208 141

Valid range from 0 to 1

Q10g Če poučujete na osnovni šoli: 7. razred Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). V katerih razredih osnovne šole poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

v 7. razredu

Value 24415 Frequency
0 ni izbran 99
1 izbran 109
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
208 141

Valid range from 0 to 1

Q10h Če poučujete na osnovni šoli: 8. razred Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). V katerih razredih osnovne šole poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

v 8. razredu

Value 25414 Frequency
0 ni izbran 90
1 izbran 118
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
208 141

Valid range from 0 to 1

Q10i Če poučujete na osnovni šoli: 9. razred Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). V katerih razredih osnovne šole poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

v 9. razredu

Value 26413 Frequency
0 ni izbran 103
1 izbran 105
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
208 141

Valid range from 0 to 1

Q11a Če poučujete na osnovni šoli: Slovenščina Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Slovenščina

Value 27412 Frequency
0 ni izbran 118
1 izbran 88
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 143

Valid range from 0 to 1

Q11b Če poučujete na osnovni šoli: Matematika Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Matematika

Value 28411 Frequency
0 ni izbran 127
1 izbran 79
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 143

Valid range from 0 to 1

Q11c Če poučujete na osnovni šoli: Tuji jezik Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Tuji jezik

Value 29410 Frequency
0 ni izbran 171
1 izbran 35
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 143

Valid range from 0 to 1

Q11c_txt Če poučujete na osnovni šoli: Tuji jezik (tekst) Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Tuji jezik (tekst)

Value 30409 Frequency
-1: Ni odgovoril 5
-2: Preskok (if) 314
Anglescina 1
Angleščina 2
NEM 1
NEMŠČINA 1
Nemščina 1
Nemščina, madžarščina 1
TJA 1
angleščina 11
angleščina, nemščina 1
italijanscina 1
italijanščina 2
madžarščina 1
nemščina 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 0

Q11d Če poučujete na osnovni šoli: Likovna umetnost Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Likovna umetnost

Value 31408 Frequency
0 ni izbran 136
1 izbran 70
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 143

Valid range from 0 to 1

Q11e Če poučujete na osnovni šoli: Glasbena umetnost Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Glasbena umetnost

Value 32407 Frequency
0 ni izbran 152
1 izbran 54
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 143

Valid range from 0 to 1

Q11f Če poučujete na osnovni šoli: Družba Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Družba

Value 33406 Frequency
0 ni izbran 177
1 izbran 29
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 143

Valid range from 0 to 1

Q11g Če poučujete na osnovni šoli: Geografija Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Geografija

Value 34405 Frequency
0 ni izbran 184
1 izbran 22
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 143

Valid range from 0 to 1

Q11h Če poučujete na osnovni šoli: Zgodovina Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Zgodovina

Value 35404 Frequency
0 ni izbran 179
1 izbran 27
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 143

Valid range from 0 to 1

Q11i Če poučujete na osnovni šoli: Domovinska in državljanska kultura in etika Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Domovinska in državljanska kultura in etika

Value 36403 Frequency
0 ni izbran 174
1 izbran 32
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 143

Valid range from 0 to 1

Q11j Če poučujete na osnovni šoli: Spoznavanje okolja Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Spoznavanje okolja

Value 37402 Frequency
0 ni izbran 167
1 izbran 39
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 143

Valid range from 0 to 1

Q11k Če poučujete na osnovni šoli: Fizika Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Fizika

Value 38401 Frequency
0 ni izbran 196
1 izbran 10
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 143

Valid range from 0 to 1

Q11l Če poučujete na osnovni šoli: Kemija Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Kemija

Value 39400 Frequency
0 ni izbran 196
1 izbran 10
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 143

Valid range from 0 to 1

Q11m Če poučujete na osnovni šoli: Biologija Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Biologija

Value 40399 Frequency
0 ni izbran 198
1 izbran 8
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 143

Valid range from 0 to 1

Q11n Če poučujete na osnovni šoli: Naravoslovje Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Naravoslovje

Value 41398 Frequency
0 ni izbran 196
1 izbran 10
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 143

Valid range from 0 to 1

Q11o Če poučujete na osnovni šoli: Naravoslovje in tehnika Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Naravoslovje in tehnika

Value 42397 Frequency
0 ni izbran 180
1 izbran 26
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 143

Valid range from 0 to 1

Q11p Če poučujete na osnovni šoli: Tehnika in tehnologija Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Tehnika in tehnologija

Value 43396 Frequency
0 ni izbran 197
1 izbran 9
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 143

Valid range from 0 to 1

Q11q Če poučujete na osnovni šoli: Gospodinjstvo Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Gospodinjstvo

Value 44395 Frequency
0 ni izbran 188
1 izbran 18
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 143

Valid range from 0 to 1

Q11r Če poučujete na osnovni šoli: Šport Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Šport

Value 45394 Frequency
0 ni izbran 154
1 izbran 52
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 143

Valid range from 0 to 1

Q11s Če poučujete na osnovni šoli: Računalništvo Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Računalništvo

Value 46393 Frequency
0 ni izbran 200
1 izbran 6
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 143

Valid range from 0 to 1

Q11t Če poučujete na osnovni šoli: Podaljšano bivanje Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Podaljšano bivanje

Value 47392 Frequency
0 ni izbran 153
1 izbran 53
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 143

Valid range from 0 to 1

Q11u Če poučujete na osnovni šoli: drugo: Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Drugo:

Value 48391 Frequency
0 ni izbran 176
1 izbran 30
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 137
-1 Ni odgovoril 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
206 143

Valid range from 0 to 1

Q11u_txr Če poučujete na osnovni šoli: drugo: (tekst)_rec) Če poučujete na osnovni šoli (Q9=Q9a). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Drugo: (tekst)

Value 49390 Frequency
-1: Ni odgovoril 1
-2: Preskok (if) 319
Izbirne predmete 2
Izbirni predmet 1
izbirni predmeti 1
zakrita vrednost 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 0

Q12a Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: Angleščina Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Angleščina

Value 50389 Frequency
0 ni izbran 58
1 izbran 7
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 283
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 284

Valid range from 0 to 1

Q12b Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: Biologija Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Biologija

Value 51388 Frequency
0 ni izbran 63
1 izbran 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 283
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 284

Valid range from 0 to 1

Q12c Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: Ekonomija Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Ekonomija

Value 52387 Frequency
0 ni izbran 65
1 izbran 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 283
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 284

Valid range from 0 to 1

Q12d Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: Filozofija Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Filozofija

Value 53386 Frequency
0 ni izbran 65
1 izbran 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 283
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 284

Valid range from 0 to 1

Q12e Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: Fizika Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Fizika

Value 54385 Frequency
0 ni izbran 61
1 izbran 4
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 283
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 284

Valid range from 0 to 1

Q12f Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: Francoščina Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Francoščina

Value 55384 Frequency
0 ni izbran 63
1 izbran 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 283
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 284

Valid range from 0 to 1

Q12g Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: Geografija Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Geografija

Value 56383 Frequency
0 ni izbran 55
1 izbran 10
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 283
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 284

Valid range from 0 to 1

Q12h Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: Glasba Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Glasba

Value 57382 Frequency
0 ni izbran 64
1 izbran 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 283
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 284

Valid range from 0 to 1

Q12i Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: Informatika Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Informatika

Value 58381 Frequency
0 ni izbran 62
1 izbran 3
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 283
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 284

Valid range from 0 to 1

Q12j Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: Italjanščina Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Italjanščina

Value 59380 Frequency
0 ni izbran 64
1 izbran 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 283
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 284

Valid range from 0 to 1

Q12k Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: Kemija Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Kemija

Value 60379 Frequency
0 ni izbran 64
1 izbran 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 283
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 284

Valid range from 0 to 1

Q12l Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: Latinščina Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Latinščina

Value 61378 Frequency
0 ni izbran 65
1 izbran 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 283
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 284

Valid range from 0 to 1

Q12m Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: Likovna umetnost Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Likovna umetnost

Value 62377 Frequency
0 ni izbran 65
1 izbran 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 283
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 284

Valid range from 0 to 1

Q12n Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: Madžarščina Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Madžarščina

Value 63376 Frequency
0 ni izbran 65
1 izbran 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 283
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 284

Valid range from 0 to 1

Q12o Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: Matematika Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Matematika

Value 64375 Frequency
0 ni izbran 59
1 izbran 6
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 283
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 284

Valid range from 0 to 1

Q12p Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: Nemščina Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Nemščina

Value 65374 Frequency
0 ni izbran 57
1 izbran 8
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 283
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 284

Valid range from 0 to 1

Q12q Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: Podjetništvo Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Podjetništvo

Value 66373 Frequency
0 ni izbran 65
1 izbran 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 283
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 284

Valid range from 0 to 1

Q12r Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: Poslovna informatika Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Poslovna informatika

Value 67372 Frequency
0 ni izbran 63
1 izbran 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 283
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 284

Valid range from 0 to 1

Q12s Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: Psihologija Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Psihologija

Value 68371 Frequency
0 ni izbran 63
1 izbran 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 283
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 284

Valid range from 0 to 1

Q12t Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: Ruščina Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Ruščina

Value 69370 Frequency
0 ni izbran 65
1 izbran 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 283
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 284

Valid range from 0 to 1

Q12u Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: Slovenščina Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Slovenščina

Value 70369 Frequency
0 ni izbran 62
1 izbran 3
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 283
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 284

Valid range from 0 to 1

Q12v Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: Sociologija Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Sociologija

Value 71368 Frequency
0 ni izbran 50
1 izbran 15
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 283
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 284

Valid range from 0 to 1

Q12w Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: Španščina Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Španščina

Value 72367 Frequency
0 ni izbran 62
1 izbran 3
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 283
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 284

Valid range from 0 to 1

Q12x Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: Športna vzgoja Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Športna vzgoja

Value 73366 Frequency
0 ni izbran 64
1 izbran 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 283
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 284

Valid range from 0 to 1

Q12y Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: Umetnostna zgodovina Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Umetnostna zgodovina

Value 74365 Frequency
0 ni izbran 65
1 izbran 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 283
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 284

Valid range from 0 to 1

Q12z Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: Zgodovina Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Zgodovina

Value 75364 Frequency
0 ni izbran 52
1 izbran 13
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 283
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 284

Valid range from 0 to 1

Q12aa Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: drugo: Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Drugo:

Value 76363 Frequency
0 ni izbran 62
1 izbran 3
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 283
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 284

Valid range from 0 to 1

Q12aa_tr Poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji: drugo: (tekst)_rec Če poučujete na splošni ali strokovni gimnaziji (Q9=Q9b, Q9c). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Drugo: (tekst)

Value 77362 Frequency
-2: Preskok (if) 346
Zakrita vrednost 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 0

Q13a Če poučujete v poklicnem izobraževanju: Slovenščina Če poučujete v poklicnem izobraževanju (Q9=Q9d). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Slovenščina

Value 78361 Frequency
0 ni izbran 47
1 izbran 3
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 298
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 299

Valid range from 0 to 1

Q13b Če poučujete v poklicnem izobraževanju: Matematika Če poučujete v poklicnem izobraževanju (Q9=Q9d). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Matematika

Value 79360 Frequency
0 ni izbran 45
1 izbran 5
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 298
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 299

Valid range from 0 to 1

Q13c Če poučujete v poklicnem izobraževanju: Tuji jezik: Če poučujete v poklicnem izobraževanju (Q9=Q9d). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Tuji jezik

Value 80359 Frequency
0 ni izbran 44
1 izbran 6
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 298
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 299

Valid range from 0 to 1

Q13c_txt Če poučujete v poklicnem izobraževanju: Tuji jezik:  (tekst) Če poučujete v poklicnem izobraževanju (Q9=Q9d). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Tuji jezik (tekst)

Value 81358 Frequency
-2: Preskok (if) 343
Angleščina 1
NEM, ANG 1
ang 1
angleščina 1
italijanščina 1
nemščina 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 0

Q13d Če poučujete v poklicnem izobraževanju: Umetnost Če poučujete v poklicnem izobraževanju (Q9=Q9d). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Umetnost

Value 82357 Frequency
0 ni izbran 47
1 izbran 3
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 298
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 299

Valid range from 0 to 1

Q13e Če poučujete v poklicnem izobraževanju: Družboslovje Če poučujete v poklicnem izobraževanju (Q9=Q9d). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Družboslovje

Value 83356 Frequency
0 ni izbran 36
1 izbran 14
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 298
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 299

Valid range from 0 to 1

Q13f Če poučujete v poklicnem izobraževanju: Naravoslovje Če poučujete v poklicnem izobraževanju (Q9=Q9d). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Naravoslovje

Value 84355 Frequency
0 ni izbran 44
1 izbran 6
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 298
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 299

Valid range from 0 to 1

Q13g Če poučujete v poklicnem izobraževanju: Družboslovje in naravoslovje Če poučujete v poklicnem izobraževanju (Q9=Q9d). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Družboslovje in naravoslovje

Value 85354 Frequency
0 ni izbran 48
1 izbran 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 298
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 299

Valid range from 0 to 1

Q13h Če poučujete v poklicnem izobraževanju: Športna vzgoja Če poučujete v poklicnem izobraževanju (Q9=Q9d). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Športna vzgoja

Value 86353 Frequency
0 ni izbran 47
1 izbran 3
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 298
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 299

Valid range from 0 to 1

Q13i Če poučujete v poklicnem izobraževanju: drugo: Če poučujete v poklicnem izobraževanju (Q9=Q9d). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Drugo:

Value 87352 Frequency
0 ni izbran 29
1 izbran 21
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 298
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 299

Valid range from 0 to 1

Q13i_txr Če poučujete v poklicnem izobraževanju: drugo: (tekst)_rec Če poučujete v poklicnem izobraževanju (Q9=Q9d). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Drugo: (tekst)

Value 88351 Frequency
-1: Ni odgovoril 1
-2: Preskok (if) 328
zakrita vrednost 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 0

Q14a Če poučujete v strokovnem sr. izob.: Slovenščina Če poučujete v strokovnem srednjem izobraževanju (Q9=Q9e). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Slovenščina

Value 89350 Frequency
0 ni izbran 71
1 izbran 3
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 272
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 275

Valid range from 0 to 1

Q14b Če poučujete v strokovnem sr. izob.: Matematika Če poučujete v strokovnem srednjem izobraževanju (Q9=Q9e). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Matematika

Value 90349 Frequency
0 ni izbran 68
1 izbran 6
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 272
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 275

Valid range from 0 to 1

Q14c Če poučujete v strokovnem sr. izob.: Tuji jezik: Če poučujete v strokovnem srednjem izobraževanju (Q9=Q9e). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Tuji jezik

Value 91348 Frequency
0 ni izbran 56
1 izbran 18
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 272
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 275

Valid range from 0 to 1

Q14c_txt Če poučujete v strokovnem sr. izob.: Tuji jezik:  (tekst) Če poučujete v strokovnem srednjem izobraževanju (Q9=Q9e). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Tuji jezik (tekst)

Value 92347 Frequency
-2: Preskok (if) 331
Angleščina 2
NEM, ANG 1
ang 1
angleščina 8
angleščino 1
nem 1
nemščina 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 0

Q14d Če poučujete v strokovnem sr. izob.: Umetnost Če poučujete v strokovnem srednjem izobraževanju (Q9=Q9e). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Umetnost

Value 93346 Frequency
0 ni izbran 71
1 izbran 3
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 272
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 275

Valid range from 0 to 1

Q14e Če poučujete v strokovnem sr. izob.: Zgodovina Če poučujete v strokovnem srednjem izobraževanju (Q9=Q9e). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Zgodovina

Value 94345 Frequency
0 ni izbran 66
1 izbran 8
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 272
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 275

Valid range from 0 to 1

Q14f Če poučujete v strokovnem sr. izob.: Geografija Če poučujete v strokovnem srednjem izobraževanju (Q9=Q9e). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Geografija

Value 95344 Frequency
0 ni izbran 66
1 izbran 8
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 272
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 275

Valid range from 0 to 1

Q14g Če poučujete v strokovnem sr. izob.: Sociologija Če poučujete v strokovnem srednjem izobraževanju (Q9=Q9e). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Sociologija

Value 96343 Frequency
0 ni izbran 64
1 izbran 10
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 272
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 275

Valid range from 0 to 1

Q14h Če poučujete v strokovnem sr. izob.: Psihologija Če poučujete v strokovnem srednjem izobraževanju (Q9=Q9e). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Psihologija

Value 97342 Frequency
0 ni izbran 72
1 izbran 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 272
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 275

Valid range from 0 to 1

Q14i Če poučujete v strokovnem sr. izob.: Fizika Če poučujete v strokovnem srednjem izobraževanju (Q9=Q9e). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Fizika

Value 98341 Frequency
0 ni izbran 69
1 izbran 5
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 272
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 275

Valid range from 0 to 1

Q14j Če poučujete v strokovnem sr. izob.: Kemija Če poučujete v strokovnem srednjem izobraževanju (Q9=Q9e). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Kemija

Value 99340 Frequency
0 ni izbran 70
1 izbran 4
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 272
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 275

Valid range from 0 to 1

Q14k Če poučujete v strokovnem sr. izob.: Biologija Če poučujete v strokovnem srednjem izobraževanju (Q9=Q9e). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Biologija

Value 100339 Frequency
0 ni izbran 70
1 izbran 4
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 272
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
74 275

Valid range from 0 to 1

Q14l Če poučujete v strokovnem sr. izob.: Športna vzgoja Če poučujete v strokovnem srednjem izobraževanju (Q9=Q9e). Katere predmete poučujete? Označite vse ustrezne odgovore!

Športna vzgoja <