ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 28.03.2024

To search ADP catalog there are two available methods:

  • Use menus on the left side
  • For advanced search use Nesstar

List of studies by topic DRUŽBA IN KULTURA - Kulturna in nacionalna identiteta

Study ID Title of the study
EB733 Evrobarometer 73.3: Nacionalna in evropska identiteta ter elektromagnetna polja in zdravje, marec-april 2010
ISSP13 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2013: Nacionalna identiteta III
MEDJUG19 Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2019
MEDJUG20 Novinarstvo v socialistični Jugoslaviji in imaginariji medijev skozi občinstvo, 2020
NJPS13 Jugoslovenija: Slavljenje nekdanjih jugoslovanskih praznikov v sodobni Sloveniji, 2013