ADP Catalogue

Date of the last change of the catalog: 08.01.2020

List of studies by topic DRUŽBA IN KULTURA - poraba časa

Study ID Title of the study
APC01 Anketa o porabi časa, Slovenija, april 2000 - marec 2001
ISSP07 Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), 2007: Prosti čas in šport I
MLAINF04 Potrebe mladih po informacijah in sodelovanju
MTUSW552 Mednarodna anketa o porabi časa: Druga dopolnjena izdaja datoteke držav sveta
NEDELO01 Nedeljsko delo
SJM062 Slovensko javno mnenje 2006/2: Mednarodni raziskavi: Vloga države (ISSP 2006); Prosti čas in šport (ISSP 2007)
TBS65 Raziskava o porabi časa
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si