Stališča o korupciji 2006

Basic Study Information

ADP - IDNo: KORUP06
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP06_V1
Main author(s):
 • Komisija za preprečevanje korupcije
Co-workers:
 • Toš, Niko
 • Miheljak, Vlado
 • Uhan, Samo
 • Malnar, Brina
 • Kurdija, Slavko
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2006)

Funding agency:

Komisija za preprečevanje korupcije

Project number:

no information

Series:
 • KORUP/Stališa o korupciji

  Serija raziskav o korupciji zajema raziskave splošne slovenske populacije. Prvi del anketirane sprašuje o razumevanju korupcije, mnenju o njeni razširjenosti, sprejemanju podkupnine v javnih službah, o informativnih virih, na podlagi katerih si anketirani ustvarja mnenje o korupciji, o vzrokih za korupcijo, izkušnjah in krivcih za korupcijo, o tem ali bi prijavili primer korupcije ter o stopnji učinkovitosti institucij v boju proti korupciji. Pripravljenost anketiranih na sprejemanje korupcije kot sredstva za doseganje ciljev se ugotavlja neposredno (kako bi anketirani ravnal v hipotetičnem primeru) in posredno (z oceno verjetnosti korupcije na posameznih področjih). Drugi del raziskave je sestavljen iz splošnejših vprašanj o razmerah v družbi, namenjenih analizi stališč o korupciji. Anketirani podajo ocene o zadovoljstvu z demokracijo, rednem dohodku, stanju v gospodarstvu, zaupanju v ustanove, spremljanju informativnih oddaj in časopisov ter strankarskih preferencah. Zadnji del zadeva vprašanja socio-demografskega tipa spremenljivk.

Study Content

Keywords:

ocena razširjenosti korupcije, mnenje o pričakovanju podkupovanj, mnenje o vzrokih za korupcijo, izkušnje s korupcijo, mnenje o krivdi za podkupovanje, ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji, strankarske preference, referendum o ukinitvi Komisije za preprečevanje korupcije

Keywords ELSST:
KORUPCIJA, POLITIČNA KORUPCIJA, ZADOVOLJSTVO, ZAUPANJE, JAVNO MNENJE, GOSPODARSKI SISTEM, DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENA STALIŠČA, POLITIKA

Topic Classification CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Topic Classification CERIF
Kriminologija
Topic Classification ADP
OCENA RAZŠIRJENOSTI KORUPCIJE
IZKUŠNJE S KORUPCIJO
PRIJAVA KORUPCIJE
PRISPEVEK INSTITUCIJ V BOJU PROTI KORUPCIJI
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije, njene vzroke in sprejemanje le-te med državljankami in državljani. Večina vprašanj se nanaša na problemska področja kot so razširjenost korupcije, izkušnje s korupcijo in boj proti korupciji, ostali del pa poleg demografije zajema tudi volilne preference ter referendum o ukinitvi komisije za preprečevanje korupcije.

Methodology


Collection date: 20. oktober 2006 - 24. oktober 2006
Date of production: 2006
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

S telefonskimi intervjuji zbrano empirično gradivo je bilo glede na strukturna odstopanja polnoletne populacije uteženo (ponderirano) in s tem je bila zmanjšana pristranost in napake v rezultatih. Sistem ponderacije temelji na populacijskih izenačitvah glede na spol, starost in prostorsko razpršenost. Utemeljitev in opis postopka obteževanja je podan v dokumentu S. Kurdija, J. Štebe, "Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer", CJMMK, PB3/97.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: KORUP06 - Stališča o korupciji 2006 [datoteka podatkov], 2008

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 73
 • number of units: 907

Variable list

regija Regija

REGIJA

Value 13 Frequency
1 POMURSKA 35
2 PODRAVSKA 137
3 KOROŠKA 32
4 SAVINJSKA 118
5 GORENJSKA 58
6 ZASAVSKA 19
7 OSREDNJA 241
8 SPOD. POSAVSKA 41
9 DOLENJSKA 88
10 GORIŠKA 66
11 OBALNO-KRAŠKA 32
12 KRAŠKA 24
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 16

Valid range from 1 to 12

veln2 Veln2

VELIKOST NASELJA

Value 22 Frequency
1 ->500 260
2 500-4000 249
3 4000-50000 205
4 NAD 50000 193
0 miss 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 4

v1 STE IMELI V ZADNJEM LETU IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI NAJBLIŽJI V ZADNJEM LETU KAKRŠNOKOLI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

Value 31 Frequency
1 da, imel 45
2 ne, ni imel 853
3 ne vem, b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 9

Valid range from 1 to 2

regija Regija

REGIJA

Value 173 Frequency
1 POMURSKA 35
2 PODRAVSKA 137
3 KOROŠKA 32
4 SAVINJSKA 118
5 GORENJSKA 58
6 ZASAVSKA 19
7 OSREDNJA 241
8 SPOD. POSAVSKA 41
9 DOLENJSKA 88
10 GORIŠKA 66
11 OBALNO-KRAŠKA 32
12 KRAŠKA 24
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 16

Valid range from 1 to 12

veln2 Veln2

VELIKOST NASELJA

Value 272 Frequency
1 ->500 260
2 500-4000 249
3 4000-50000 205
4 NAD 50000 193
0 miss 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0

Valid range from 1 to 4

v1 STE IMELI V ZADNJEM LETU IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI NAJBLIŽJI V ZADNJEM LETU KAKRŠNOKOLI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

Value 371 Frequency
1 da, imel 45
2 ne, ni imel 853
3 ne vem, b.o. 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 9

Valid range from 1 to 2

v2 VAŠI REDNI DOHODKI ZADOSTUJEJO ZA PREŽIVLJANJE DRUŽINE

ALI VAŠI REDNI DOHODKI ZADOSTUJEJO ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI DA NE ZADOSTUJEJO?

Value 470 Frequency
1 V CELOTI ZADOSTUJEJO 287
2 V PRECEJŠNJI MERI 242
3 LE V MANJŠI MERI 254
4 SPLOH NE ZADOSTUJEJO 85
5 ne prejema dohodkov 27
6 ne vem, b.o. 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 12

Valid range from 1 to 5

v4 KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, ČE MU URADNIK REČE: "BODITE POTRPEŽL

KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO DOVOLJENJE OD DRŽAVE, ČE MU URADNIK REČE:"BODITE POTRPEŽLJIVI, POČAKAJTE".

Value 569 Frequency
1 NAJ POČAKA, SE BO ŽE UREDILO 328
2 PONUDI URADNIKU "NAPITNINO" 14
3 UPORABI ZVEZE 147
4 NAPIŠE PISMO PREDSTOJNIKU URADA 220
5 NAREDI BREZ DOVOLJENJA TO KAR NAMERAVA 30
6 NIČ SE NE DA NAREDITI 109
7 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
848 59

Valid range from 1 to 6

v5 KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI

KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI?

Value 668 Frequency
1 zelo majhen problem 10
2 majhen problem 48
3 niti velik niti majhen problem 340
4 velik problem 231
5 zelo velik problem 240
6 ne vem, b.o. 34
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
869 38

Valid range from 1 to 5

v6 KAKO RAZŠIRJENA STA POJAVA KORUPCIJE IN SPREJEMANJE PODKUPNI

KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI POJAVA KORUPCIJE IN SPREJEMANJE PODKUPNINE V JAVNIH SLUŽBAH?

Value 767 Frequency
1 SKORAJ NOBEN JAVNI USLUŽBENEC NE POČNE TEGA 25
2 TO POČNE LE NEKAJ JAVNIH USLUŽBENCEV 373
3 TO POČNE KAR PRECEJ JAVNIH USLUŽBENCEV 354
4 TO POČNEJO SKORAJ VSI JAVNI USLUŽBENCI 69
5 ne vem, b.o. 77
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 86

Valid range from 1 to 4

v7 NA ČEM PREDVSEM TEMELJI VAŠE MNENJE?

NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE? JE UTEMELJENO PREDVSEM ...

Value 866 Frequency
1 KAR STE PREBRALI V ČASOPISIH IN SLIŠALI NA TELEVI 263
2 KAR LJUDJE NA SPLOŠNO GOVORIJO O JAVNIH USLUŽBENC 97
3 NA IZKUŠNJAH IN PRIPOVEDOVANJIH TISTIH, KI JIM ZAUPATE 116
4 NA VAŠIH OSEBNIH IZKUŠNJAH 188
5 NA VSEM OD NAVEDENEGA 175
6 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 68

Valid range from 1 to 5

v8 ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJEM PRED LETOM 90 KORUPCIJA V DAN

KAJ MENITE, ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJEM PRED LETOM 90 KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI...

Value 965 Frequency
1 MOČNO NARASLA 253
2 NEKOLIKO NARASLA 275
3 OSTALA NA ISTI RAVNI 189
4 NEKOLIKO UPADLA 73
5 MOČNO UPADLA 19
6 ne vem, b.o. 86
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
809 98

Valid range from 1 to 5

v9k INŠPEKTORJI INŠPEKCIJSKIH SLUŽB

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1064 Frequency
1 je verjetno 391
2 ni verjetno 423
3 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 93

Valid range from 1 to 2

v9b SODNIKI IN SODNI USLUŽBENCI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1163 Frequency
1 je verjetno 342
2 ni verjetno 395
3 ne vem, b.o. 153
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
737 170

Valid range from 1 to 2

v9c ODVETNIKI IN NOTARJI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1262 Frequency
1 je verjetno 489
2 ni verjetno 302
3 ne vem, b.o. 102
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 116

Valid range from 1 to 2

v9d POLICISTI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1361 Frequency
1 je verjetno 391
2 ni verjetno 407
3 ne vem, b.o. 93
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 109

Valid range from 1 to 2

v9e CARINIKI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1460 Frequency
1 je verjetno 375
2 ni verjetno 386
3 ne vem, b.o. 131
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 146

Valid range from 1 to 2

v9f DAVČNI USLUŽBENCI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1559 Frequency
1 je verjetno 311
2 ni verjetno 449
3 ne vem, b.o. 132
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 147

Valid range from 1 to 2

v9g UČITELJI IN PROFESORJI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1658 Frequency
1 je verjetno 274
2 ni verjetno 529
3 ne vem, b.o. 90
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 104

Valid range from 1 to 2

v9h POSLANCI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1757 Frequency
1 je verjetno 400
2 ni verjetno 339
3 ne vem, b.o. 154
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
739 168

Valid range from 1 to 2

v9i URADNIKI NA MINISTRSTVIH

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1856 Frequency
1 je verjetno 338
2 ni verjetno 348
3 ne vem, b.o. 207
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
686 221

Valid range from 1 to 2

v9j ZAPOSLENI NA OBČINSKIH UPRAVAH IN V UPRAVNIH ENOTAH

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 1955 Frequency
1 je verjetno 342
2 ni verjetno 449
3 ne vem, b.o. 102
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 116

Valid range from 1 to 2

v9a ZDRAVNIKI IN DRUGI DELAVCI V ZDRAVSTVU

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Value 2054 Frequency
1 je verjetno 507
2 ni verjetno 337
3 ne vem, b.o. 48
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
844 63

Valid range from 1 to 2

v10 KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI VZROK ZA KORUPCIJO V SLOVENIJI?

KAJ MENITE, KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI VZROK ZA KORUPCIJO V SLOVENIJI?

Value 2153 Frequency
1 POMANJKLJIVA ZAKONODAJA 144
2 PRENIZKE KAZNI 179
3 NEUČINKOVIT PREGON KORUPCIJE 236
4 ZAPLETENOST UPRAVNIH POSTOPKOV 80
5 DRŽAVLJANI NE IZRAŽAJO ŽELJE 44
6 GRE ZA USTALJENE NAVADE 125
7 drugo 47
8 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 52

Valid range from 1 to 7

v11a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI OBISKU ZDRAVNIKA

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI OBISKU ZDRAVNIKA, ALI PRI SREČANJU Z DRUGIMI ZDRAVSTVENIMI DELAVCI

Value 2252 Frequency
1 DA 135
2 NE 756
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 16

Valid range from 1 to 2

v11b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 2351 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 59
2 DENAR ALI DARILA 67
3 drugo 9
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
135 772

Valid range from 1 to 3

v11c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 2450 Frequency
1 da 67
2 ne 59
3 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 772
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
126 781

Valid range from 1 to 2

v12a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI IZOBRAŽEVANJU

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI IZOBRAŽEVANJU, PRI VPISU V ŠOLO ALI OPRAVLJANJU IZPITOV

Value 2549 Frequency
1 DA 42
2 NE 847
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 18

Valid range from 1 to 2

v12b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 2648 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 29
2 DENAR ALI DARILA 7
3 drugo 4
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 866
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40 867

Valid range from 1 to 3

v12c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 2747 Frequency
1 da 16
2 ne 18
3 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 866
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34 873

Valid range from 1 to 2

v13a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI ODMERI IN PLAČILU DAVKA

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI ODMERI IN PLAČILU DAVKA

Value 2846 Frequency
1 DA 17
2 NE 872
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 18

Valid range from 1 to 2

v13b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 2945 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 9
2 DENAR ALI DARILA 6
3 drugo 1
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 890
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16 891

Valid range from 1 to 3

v13c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 3044 Frequency
1 da 10
2 ne 5
3 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 890
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15 892

Valid range from 1 to 2

v14a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO POKOJNINE, ALI PA DO RAZLIČNIH PODPOR IN DOKLADOV, TUDI PRI UVELJAVLJANJU PODPORE ZA NEZAPOSLENE

Value 3143 Frequency
1 DA 42
2 NE 848
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 17

Valid range from 1 to 2

v14b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3242 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 23
2 DENAR ALI DARILA 11
3 drugo 8
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 865
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
42 865

Valid range from 1 to 3

v14c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 3341 Frequency
1 da 17
2 ne 21
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 865
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
38 869

Valid range from 1 to 2

v15a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POLICIJSKIH POSTOPKIH

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POLICIJSKIH POSTOPKIH

Value 3440 Frequency
1 DA 63
2 NE 827
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 17

Valid range from 1 to 2

v15b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3539 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 50
2 DENAR ALI DARILA 9
3 drugo 3
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 844
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62 845

Valid range from 1 to 3

v15c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 3638 Frequency
1 da 30
2 ne 27
3 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 844
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 850

Valid range from 1 to 2

v16a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA SODIŠČU

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA SODIŠČU, PRI KATEREM JE BIL UDELEŽEN SODNIK ALI TOŽILEC

Value 3737 Frequency
1 DA 25
2 NE 865
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 17

Valid range from 1 to 2

v16b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3836 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 17
2 DENAR ALI DARILA 5
3 drugo 3
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 882
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25 882

Valid range from 1 to 3

v16c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 3935 Frequency
1 da 11
2 ne 8
3 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 882
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19 888

Valid range from 1 to 2

v17a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU ODVETNIŠKE PISAR

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU ODVETNIŠKE PISARNE ALI NOTARIATA

Value 4034 Frequency
1 DA 44
2 NE 845
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 18

Valid range from 1 to 2

v17b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 4133 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 18
2 DENAR ALI DARILA 22
3 drugo 3
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 863
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43 864

Valid range from 1 to 3

v17c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 4232 Frequency
1 da 24
2 ne 15
3 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 863
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39 868

Valid range from 1 to 2

v18a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA OBČINSKEM URA

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA OBČINSKEM URADU ALI URADU UPRAVNE ENOTE

Value 4331 Frequency
1 DA 45
2 NE 845
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 17

Valid range from 1 to 2

v18b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 4430 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 29
2 DENAR ALI DARILA 13
3 drugo 3
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 862
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45 862

Valid range from 1 to 3

v18c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 4529 Frequency
1 da 16
2 ne 27
3 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 862
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
43 864

Valid range from 1 to 2

v19a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU INŠPEKCIJSKE SLU

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

Value 4628 Frequency
1 DA 23
2 NE 867
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 17

Valid range from 1 to 2

v19b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 4727 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 13
2 DENAR ALI DARILA 9
3 drugo 1
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 884
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 884

Valid range from 1 to 3

v19c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Value 4826 Frequency
1 da 12
2 ne 8
3 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 884
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20 887

Valid range from 1 to 2

v20 KDO JE BOLJ KRIV: TISTI, KI PODKUPNINO DAJE, ALI TISTI, KI J

KDO JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ KRIV: ALI TISTI, KI PODKUPNINO DAJE, ALI TISTI, KI JO SPREJEMA?

Value 4925 Frequency
1 tisti, ki jo daje 165
2 tisti, ki jo sprejema 340
3 oba enako 371
4 ne vem, nimam mnenja, b.o. 15
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 31

Valid range from 1 to 3

v21 BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE, ČE BI ZANJ IZVEDELI?

ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE, ČE BI ZANJ IZVEDELI?

Value 5024 Frequency
1 da 500
2 ne 278
3 ne vem, b.o. 113
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
778 129

Valid range from 1 to 2

v22 KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

Value 5123 Frequency
1 POLICIJI 165
2 DRŽAVNEMU TOŽILSTVU 17
3 SODIŠČU 9
4 URADU ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE 200
5 URADU ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA 1
6 MEDIJEM (ČASOPISOM, RADIU, TELEVIZIJI) 53
7 drugo 17
8 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 407
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
462 445

Valid range from 1 to 7

v23 KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG, DA NE BI PRIJAVILI PRIMERA

KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG, DA NE BI PRIJAVILI PRIMERA KORUPCIJE?

Value 5222 Frequency
1 NE VESTE, KJE BI PRIJAVILI 12
2 PRIMERA NE BI BILO MOGOČE DOKAZATI 70
3 JE TO PRI NAS NEKAJ OBIČAJNEGA 13
4 PREISKAVE TAKO ALI TAKO NE BI SPROŽILI 46
5 BI VAS SKRBELO ZARADI MAŠČEVALNIH UKREPOV 96
6 drugo 28
7 ne vem, b.o. 12
Sysmiss 630
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
265 642

Valid range from 1 to 6

v24a SODIŠČA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 5321 Frequency
1 sploh niso pripomogle 166
2 . 175
3 nekaj vmes 341
4 . 95
5 močno so pripomogle 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 87
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
804 103

Valid range from 1 to 5

v24b VLADA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 5420 Frequency
1 sploh niso pripomogle 204
2 . 230
3 nekaj vmes 246
4 . 103
5 močno so pripomogle 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 90

Valid range from 1 to 5

v24c POLICIJA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 5519 Frequency
1 sploh niso pripomogle 117
2 . 182
3 nekaj vmes 341
4 . 150
5 močno so pripomogle 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 89

Valid range from 1 to 5

v24d URAD ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 5618 Frequency
1 sploh niso pripomogle 76
2 . 95
3 nekaj vmes 201
4 . 294
5 močno so pripomogle 134
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 91
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 107

Valid range from 1 to 5

v24e URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 5717 Frequency
1 sploh niso pripomogle 103
2 . 114
3 nekaj vmes 231
4 . 195
5 močno so pripomogle 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 193
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
698 209

Valid range from 1 to 5

v24f DRŽAVNO TOŽILSTVO

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 5816 Frequency
1 sploh niso pripomogle 117
2 . 165
3 nekaj vmes 305
4 . 149
5 močno so pripomogle 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 130
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 146

Valid range from 1 to 5

v24g ODVETNIŠKE PISARNE IN NOTARIATI

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 5915 Frequency
1 sploh niso pripomogle 214
2 . 218
3 nekaj vmes 241
4 . 70
5 močno so pripomogle 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 121
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
769 138

Valid range from 1 to 5

v24h OBČINSKA UPRAVA IN UPRAVNE ENOTE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 6014 Frequency
1 sploh niso pripomogle 167
2 . 205
3 nekaj vmes 278
4 . 85
5 močno so pripomogle 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 133
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
758 149

Valid range from 1 to 5

v24i ZDRAVSTVENE USTANOVE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 6113 Frequency
1 sploh niso pripomogle 191
2 . 174
3 nekaj vmes 250
4 . 114
5 močno so pripomogle 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 124
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
766 141

Valid range from 1 to 5

v24j MEDIJI (TISK, RADIO IN TV)

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 6212 Frequency
1 sploh niso pripomogle 63
2 . 85
3 nekaj vmes 239
4 . 290
5 močno so pripomogle 129
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 101

Valid range from 1 to 5

v24k INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Value 6311 Frequency
1 sploh niso pripomogle 90
2 . 149
3 nekaj vmes 349
4 . 169
5 močno so pripomogle 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 107
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 125

Valid range from 1 to 5

v25 ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Value 6410 Frequency
1 DESUS 22
2 LDS 122
3 NSI 16
4 SLS 34
5 SNS 27
6 SDS 140
7 SD 103
8 drugo 67
0 ne vem, b.o. 353
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
531 376

Valid range from 1 to 8

v26 ALI NAJ KOMISJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE DELUJE ŠE NAPREJ,

PRED USTAVNIM SODIŠČEM POTEKA PRESOJA O UKINITVI KOMISIJE ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - T.I. KOSOVE KOMISIJE. KAJ MENITE VI, ALI NAJ TA KOMISJA DELUJE ŠE NAPREJ, ALI NAJ SE UKINE?

Value 659 Frequency
1 naj deluje naprej 681
2 naj se ukine 124
3 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 102

Valid range from 1 to 2

lroj LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 15 17 88 56.434 17.278

Valid range from 17 to 88

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 677 Frequency
1 OSNOVNA 124
2 POKLICNA 148
3 SREDNJA 379
4 VIŠJA, VISOKA 238
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 18

Valid range from 1 to 4

zap ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 686 Frequency
1 GOSPODARSTVO 221
2 NEGOSPODARSTVO 152
3 SAMOZAPOSLEN 43
4 KMET 9
5 GOSPODINJA 15
6 UPOKOJENEC 338
7 ŠTUDENT, DIJAK 77
8 BREZPOSELN 32
9 DRUGO... 5
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 15

Valid range from 1 to 9

tipk KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Value 695 Frequency
1 PODEŽELJE 304
2 MANJŠI KRAJ 316
3 VECJE MESTO 95
4 LJ ALI MB 175
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 17

Valid range from 1 to 4

doh KAM BI UVRSTILI VAŠ NETO MESEČNI OSEBNI DOHODEK GLEDE NA SLO

V SLOVENIJI JE POVPREČNI MESEČNI OSEBNI DOHODEK 180 TISOČ TOLARJEV NETO. KAM BI UVRSTILI VAŠ NETO MESEČNI OSEBNI DOHODEK...?

Value 704 Frequency
1 POD TO POVPREČJE 451
2 NEKJE OKROG POVPREČJA 185
3 NAD TO POVPREČJE 209
4 b.o. 43
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 62

Valid range from 1 to 3

spol SPOL

Value 713 Frequency
1 moški 378
2 ženska 515
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 14

Valid range from 1 to 2

rstar STAROST

Value 722 Frequency
30 ->30 165
45 31 - 45 195
60 46 - 60 263
99 61 -> 269
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 15

Valid range from 30 to 99

wutez Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 0 0.301 4.013 0.999 0.769

Valid range from 0.300995575221239 to 4.01327433628319

Materials of the Study

 1. Komisija za preprečevanje korupcije (2006). KORUP06 - Stališča o korupciji 2006 [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].

Related Publications

 1. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2006). Stališča o korupciji 2005 [poročilo].
 2. Komisija za preprečevanje korupcije (2005). Predstavitvena stran Komisije za preprečevanje korupcije.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Komisija za preprečevanje korupcije. (2009). Stališča o korupciji 2006 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: KORUP06. https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP06_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si