Stališča o korupciji 2006

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: KORUP06
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP06_V1
Glavni avtor(ji):
 • Komisija za preprečevanje korupcije
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Toš, Niko
 • Miheljak, Vlado
 • Uhan, Samo
 • Malnar, Brina
 • Kurdija, Slavko
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2006)

Finančna podpora:

Komisija za preprečevanje korupcije

Serija:
 • KORUP/Stališa o korupciji

  Serija raziskav o korupciji zajema raziskave splošne slovenske populacije. Prvi del anketirane sprašuje o razumevanju korupcije, mnenju o njeni razširjenosti, sprejemanju podkupnine v javnih službah, o informativnih virih, na podlagi katerih si anketirani ustvarja mnenje o korupciji, o vzrokih za korupcijo, izkušnjah in krivcih za korupcijo, o tem ali bi prijavili primer korupcije ter o stopnji učinkovitosti institucij v boju proti korupciji. Pripravljenost anketiranih na sprejemanje korupcije kot sredstva za doseganje ciljev se ugotavlja neposredno (kako bi anketirani ravnal v hipotetičnem primeru) in posredno (z oceno verjetnosti korupcije na posameznih področjih). Drugi del raziskave je sestavljen iz splošnejših vprašanj o razmerah v družbi, namenjenih analizi stališč o korupciji. Anketirani podajo ocene o zadovoljstvu z demokracijo, rednem dohodku, stanju v gospodarstvu, zaupanju v ustanove, spremljanju informativnih oddaj in časopisov ter strankarskih preferencah. Zadnji del zadeva vprašanja socio-demografskega tipa spremenljivk.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

ocena razširjenosti korupcije, mnenje o pričakovanju podkupovanj, mnenje o vzrokih za korupcijo, izkušnje s korupcijo, mnenje o krivdi za podkupovanje, ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji, strankarske preference, referendum o ukinitvi Komisije za preprečevanje korupcije

Vsebinska področja CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Vsebinsko področja CERIF
Kriminologija
Vsebinska področja ADP
OCENA RAZŠIRJENOSTI KORUPCIJE
IZKUŠNJE S KORUPCIJO
PRIJAVA KORUPCIJE
PRISPEVEK INSTITUCIJ V BOJU PROTI KORUPCIJI
DEMOGRAFIJA


Povzetek:

Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije, njene vzroke in sprejemanje le-te med državljankami in državljani. Večina vprašanj se nanaša na problemska področja kot so razširjenost korupcije, izkušnje s korupcijo in boj proti korupciji, ostali del pa poleg demografije zajema tudi volilne preference ter referendum o ukinitvi komisije za preprečevanje korupcije.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 20. oktober 2006 - 24. oktober 2006
Čas izdelave: 2006
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

S telefonskimi intervjuji zbrano empirično gradivo je bilo glede na strukturna odstopanja polnoletne populacije uteženo (ponderirano) in s tem je bila zmanjšana pristranost in napake v rezultatih. Sistem ponderacije temelji na populacijskih izenačitvah glede na spol, starost in prostorsko razpršenost. Utemeljitev in opis postopka obteževanja je podan v dokumentu S. Kurdija, J. Štebe, "Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer", CJMMK, PB3/97.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: KORUP06 - Stališča o korupciji 2006 [datoteka podatkov], 2008

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 73
 • število enot: 907

Spremenljivke

regija Regija

REGIJA

Vrednost 13 Frekvenca
1 POMURSKA 35
2 PODRAVSKA 137
3 KOROŠKA 32
4 SAVINJSKA 118
5 GORENJSKA 58
6 ZASAVSKA 19
7 OSREDNJA 241
8 SPOD. POSAVSKA 41
9 DOLENJSKA 88
10 GORIŠKA 66
11 OBALNO-KRAŠKA 32
12 KRAŠKA 24
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 Veln2

VELIKOST NASELJA

Vrednost 22 Frekvenca
1 ->500 260
2 500-4000 249
3 4000-50000 205
4 NAD 50000 193
0 miss 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v1 STE IMELI V ZADNJEM LETU IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI NAJBLIŽJI V ZADNJEM LETU KAKRŠNOKOLI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

Vrednost 31 Frekvenca
1 da, imel 45
2 ne, ni imel 853
3 ne vem, b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

regija Regija

REGIJA

Vrednost 173 Frekvenca
1 POMURSKA 35
2 PODRAVSKA 137
3 KOROŠKA 32
4 SAVINJSKA 118
5 GORENJSKA 58
6 ZASAVSKA 19
7 OSREDNJA 241
8 SPOD. POSAVSKA 41
9 DOLENJSKA 88
10 GORIŠKA 66
11 OBALNO-KRAŠKA 32
12 KRAŠKA 24
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

veln2 Veln2

VELIKOST NASELJA

Vrednost 272 Frekvenca
1 ->500 260
2 500-4000 249
3 4000-50000 205
4 NAD 50000 193
0 miss 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v1 STE IMELI V ZADNJEM LETU IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI NAJBLIŽJI V ZADNJEM LETU KAKRŠNOKOLI IZKUŠNJO S KORUPCIJO?

Vrednost 371 Frekvenca
1 da, imel 45
2 ne, ni imel 853
3 ne vem, b.o. 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
898 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2 VAŠI REDNI DOHODKI ZADOSTUJEJO ZA PREŽIVLJANJE DRUŽINE

ALI VAŠI REDNI DOHODKI ZADOSTUJEJO ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI DA NE ZADOSTUJEJO?

Vrednost 470 Frekvenca
1 V CELOTI ZADOSTUJEJO 287
2 V PRECEJŠNJI MERI 242
3 LE V MANJŠI MERI 254
4 SPLOH NE ZADOSTUJEJO 85
5 ne prejema dohodkov 27
6 ne vem, b.o. 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v4 KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, ČE MU URADNIK REČE: "BODITE POTRPEŽL

KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO DOVOLJENJE OD DRŽAVE, ČE MU URADNIK REČE:"BODITE POTRPEŽLJIVI, POČAKAJTE".

Vrednost 569 Frekvenca
1 NAJ POČAKA, SE BO ŽE UREDILO 328
2 PONUDI URADNIKU "NAPITNINO" 14
3 UPORABI ZVEZE 147
4 NAPIŠE PISMO PREDSTOJNIKU URADA 220
5 NAREDI BREZ DOVOLJENJA TO KAR NAMERAVA 30
6 NIČ SE NE DA NAREDITI 109
7 ne vem, b.o. 57
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
848 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v5 KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI

KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI?

Vrednost 668 Frekvenca
1 zelo majhen problem 10
2 majhen problem 48
3 niti velik niti majhen problem 340
4 velik problem 231
5 zelo velik problem 240
6 ne vem, b.o. 34
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
869 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v6 KAKO RAZŠIRJENA STA POJAVA KORUPCIJE IN SPREJEMANJE PODKUPNI

KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI POJAVA KORUPCIJE IN SPREJEMANJE PODKUPNINE V JAVNIH SLUŽBAH?

Vrednost 767 Frekvenca
1 SKORAJ NOBEN JAVNI USLUŽBENEC NE POČNE TEGA 25
2 TO POČNE LE NEKAJ JAVNIH USLUŽBENCEV 373
3 TO POČNE KAR PRECEJ JAVNIH USLUŽBENCEV 354
4 TO POČNEJO SKORAJ VSI JAVNI USLUŽBENCI 69
5 ne vem, b.o. 77
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v7 NA ČEM PREDVSEM TEMELJI VAŠE MNENJE?

NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE? JE UTEMELJENO PREDVSEM ...

Vrednost 866 Frekvenca
1 KAR STE PREBRALI V ČASOPISIH IN SLIŠALI NA TELEVI 263
2 KAR LJUDJE NA SPLOŠNO GOVORIJO O JAVNIH USLUŽBENC 97
3 NA IZKUŠNJAH IN PRIPOVEDOVANJIH TISTIH, KI JIM ZAUPATE 116
4 NA VAŠIH OSEBNIH IZKUŠNJAH 188
5 NA VSEM OD NAVEDENEGA 175
6 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 68

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v8 ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJEM PRED LETOM 90 KORUPCIJA V DAN

KAJ MENITE, ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJEM PRED LETOM 90 KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI...

Vrednost 965 Frekvenca
1 MOČNO NARASLA 253
2 NEKOLIKO NARASLA 275
3 OSTALA NA ISTI RAVNI 189
4 NEKOLIKO UPADLA 73
5 MOČNO UPADLA 19
6 ne vem, b.o. 86
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
809 98

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v9k INŠPEKTORJI INŠPEKCIJSKIH SLUŽB

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1064 Frekvenca
1 je verjetno 391
2 ni verjetno 423
3 ne vem, b.o. 80
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
814 93

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9b SODNIKI IN SODNI USLUŽBENCI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1163 Frekvenca
1 je verjetno 342
2 ni verjetno 395
3 ne vem, b.o. 153
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
737 170

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9c ODVETNIKI IN NOTARJI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1262 Frekvenca
1 je verjetno 489
2 ni verjetno 302
3 ne vem, b.o. 102
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9d POLICISTI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1361 Frekvenca
1 je verjetno 391
2 ni verjetno 407
3 ne vem, b.o. 93
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
798 109

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9e CARINIKI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1460 Frekvenca
1 je verjetno 375
2 ni verjetno 386
3 ne vem, b.o. 131
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9f DAVČNI USLUŽBENCI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1559 Frekvenca
1 je verjetno 311
2 ni verjetno 449
3 ne vem, b.o. 132
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 147

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9g UČITELJI IN PROFESORJI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1658 Frekvenca
1 je verjetno 274
2 ni verjetno 529
3 ne vem, b.o. 90
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9h POSLANCI

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1757 Frekvenca
1 je verjetno 400
2 ni verjetno 339
3 ne vem, b.o. 154
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
739 168

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9i URADNIKI NA MINISTRSTVIH

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1856 Frekvenca
1 je verjetno 338
2 ni verjetno 348
3 ne vem, b.o. 207
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
686 221

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9j ZAPOSLENI NA OBČINSKIH UPRAVAH IN V UPRAVNIH ENOTAH

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 1955 Frekvenca
1 je verjetno 342
2 ni verjetno 449
3 ne vem, b.o. 102
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9a ZDRAVNIKI IN DRUGI DELAVCI V ZDRAVSTVU

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI?

Vrednost 2054 Frekvenca
1 je verjetno 507
2 ni verjetno 337
3 ne vem, b.o. 48
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
844 63

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10 KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI VZROK ZA KORUPCIJO V SLOVENIJI?

KAJ MENITE, KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI VZROK ZA KORUPCIJO V SLOVENIJI?

Vrednost 2153 Frekvenca
1 POMANJKLJIVA ZAKONODAJA 144
2 PRENIZKE KAZNI 179
3 NEUČINKOVIT PREGON KORUPCIJE 236
4 ZAPLETENOST UPRAVNIH POSTOPKOV 80
5 DRŽAVLJANI NE IZRAŽAJO ŽELJE 44
6 GRE ZA USTALJENE NAVADE 125
7 drugo 47
8 ne vem, b.o. 37
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
855 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v11a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI OBISKU ZDRAVNIKA

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI OBISKU ZDRAVNIKA, ALI PRI SREČANJU Z DRUGIMI ZDRAVSTVENIMI DELAVCI

Vrednost 2252 Frekvenca
1 DA 135
2 NE 756
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 2351 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 59
2 DENAR ALI DARILA 67
3 drugo 9
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
135 772

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v11c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 2450 Frekvenca
1 da 67
2 ne 59
3 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
126 781

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v12a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI IZOBRAŽEVANJU

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI IZOBRAŽEVANJU, PRI VPISU V ŠOLO ALI OPRAVLJANJU IZPITOV

Vrednost 2549 Frekvenca
1 DA 42
2 NE 847
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v12b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 2648 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 29
2 DENAR ALI DARILA 7
3 drugo 4
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 866
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
40 867

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v12c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 2747 Frekvenca
1 da 16
2 ne 18
3 ne vem, b.o. 7
Sysmiss 866
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34 873

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI ODMERI IN PLAČILU DAVKA

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI ODMERI IN PLAČILU DAVKA

Vrednost 2846 Frekvenca
1 DA 17
2 NE 872
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 2945 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 9
2 DENAR ALI DARILA 6
3 drugo 1
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 890
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16 891

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v13c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 3044 Frekvenca
1 da 10
2 ne 5
3 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 890
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15 892

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v14a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO POKOJNINE, ALI PA DO RAZLIČNIH PODPOR IN DOKLADOV, TUDI PRI UVELJAVLJANJU PODPORE ZA NEZAPOSLENE

Vrednost 3143 Frekvenca
1 DA 42
2 NE 848
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v14b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3242 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 23
2 DENAR ALI DARILA 11
3 drugo 8
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 865
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
42 865

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v14c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 3341 Frekvenca
1 da 17
2 ne 21
3 ne vem, b.o. 4
Sysmiss 865
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
38 869

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v15a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POLICIJSKIH POSTOPKIH

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POLICIJSKIH POSTOPKIH

Vrednost 3440 Frekvenca
1 DA 63
2 NE 827
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v15b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3539 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 50
2 DENAR ALI DARILA 9
3 drugo 3
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 844
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
62 845

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v15c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 3638 Frekvenca
1 da 30
2 ne 27
3 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 844
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 850

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v16a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA SODIŠČU

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA SODIŠČU, PRI KATEREM JE BIL UDELEŽEN SODNIK ALI TOŽILEC

Vrednost 3737 Frekvenca
1 DA 25
2 NE 865
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v16b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 3836 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 17
2 DENAR ALI DARILA 5
3 drugo 3
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 882
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25 882

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v16c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 3935 Frekvenca
1 da 11
2 ne 8
3 ne vem, b.o. 6
Sysmiss 882
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19 888

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v17a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU ODVETNIŠKE PISAR

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU ODVETNIŠKE PISARNE ALI NOTARIATA

Vrednost 4034 Frekvenca
1 DA 44
2 NE 845
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v17b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 4133 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 18
2 DENAR ALI DARILA 22
3 drugo 3
4 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 863
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43 864

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v17c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 4232 Frekvenca
1 da 24
2 ne 15
3 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 863
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
39 868

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v18a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA OBČINSKEM URA

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU NA OBČINSKEM URADU ALI URADU UPRAVNE ENOTE

Vrednost 4331 Frekvenca
1 DA 45
2 NE 845
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v18b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 4430 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 29
2 DENAR ALI DARILA 13
3 drugo 3
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 862
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
45 862

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v18c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 4529 Frekvenca
1 da 16
2 ne 27
3 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 862
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
43 864

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v19a STE IMELI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU INŠPEKCIJSKE SLU

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI POSTOPKU INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

Vrednost 4628 Frekvenca
1 DA 23
2 NE 867
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v19b ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Vrednost 4727 Frekvenca
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 13
2 DENAR ALI DARILA 9
3 drugo 1
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 884
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23 884

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v19c ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

ALI JE BILA ZAHTEVA NEDVOUMNO IZRAŽENA?

Vrednost 4826 Frekvenca
1 da 12
2 ne 8
3 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 884
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20 887

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v20 KDO JE BOLJ KRIV: TISTI, KI PODKUPNINO DAJE, ALI TISTI, KI J

KDO JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ KRIV: ALI TISTI, KI PODKUPNINO DAJE, ALI TISTI, KI JO SPREJEMA?

Vrednost 4925 Frekvenca
1 tisti, ki jo daje 165
2 tisti, ki jo sprejema 340
3 oba enako 371
4 ne vem, nimam mnenja, b.o. 15
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
876 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v21 BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE, ČE BI ZANJ IZVEDELI?

ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE, ČE BI ZANJ IZVEDELI?

Vrednost 5024 Frekvenca
1 da 500
2 ne 278
3 ne vem, b.o. 113
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
778 129

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v22 KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

Vrednost 5123 Frekvenca
1 POLICIJI 165
2 DRŽAVNEMU TOŽILSTVU 17
3 SODIŠČU 9
4 URADU ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE 200
5 URADU ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA 1
6 MEDIJEM (ČASOPISOM, RADIU, TELEVIZIJI) 53
7 drugo 17
8 ne vem, b.o. 38
Sysmiss 407
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
462 445

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v23 KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG, DA NE BI PRIJAVILI PRIMERA

KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG, DA NE BI PRIJAVILI PRIMERA KORUPCIJE?

Vrednost 5222 Frekvenca
1 NE VESTE, KJE BI PRIJAVILI 12
2 PRIMERA NE BI BILO MOGOČE DOKAZATI 70
3 JE TO PRI NAS NEKAJ OBIČAJNEGA 13
4 PREISKAVE TAKO ALI TAKO NE BI SPROŽILI 46
5 BI VAS SKRBELO ZARADI MAŠČEVALNIH UKREPOV 96
6 drugo 28
7 ne vem, b.o. 12
Sysmiss 630
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
265 642

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v24a SODIŠČA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 5321 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 166
2 . 175
3 nekaj vmes 341
4 . 95
5 močno so pripomogle 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 87
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
804 103

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24b VLADA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 5420 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 204
2 . 230
3 nekaj vmes 246
4 . 103
5 močno so pripomogle 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
817 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24c POLICIJA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 5519 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 117
2 . 182
3 nekaj vmes 341
4 . 150
5 močno so pripomogle 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 73
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24d URAD ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 5618 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 76
2 . 95
3 nekaj vmes 201
4 . 294
5 močno so pripomogle 134
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 91
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 107

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24e URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 5717 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 103
2 . 114
3 nekaj vmes 231
4 . 195
5 močno so pripomogle 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 193
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
698 209

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24f DRŽAVNO TOŽILSTVO

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 5816 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 117
2 . 165
3 nekaj vmes 305
4 . 149
5 močno so pripomogle 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 130
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24g ODVETNIŠKE PISARNE IN NOTARIATI

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 5915 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 214
2 . 218
3 nekaj vmes 241
4 . 70
5 močno so pripomogle 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 121
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
769 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24h OBČINSKA UPRAVA IN UPRAVNE ENOTE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 6014 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 167
2 . 205
3 nekaj vmes 278
4 . 85
5 močno so pripomogle 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 133
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
758 149

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24i ZDRAVSTVENE USTANOVE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 6113 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 191
2 . 174
3 nekaj vmes 250
4 . 114
5 močno so pripomogle 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 124
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
766 141

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24j MEDIJI (TISK, RADIO IN TV)

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 6212 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 63
2 . 85
3 nekaj vmes 239
4 . 290
5 močno so pripomogle 129
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
806 101

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v24k INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI.

Vrednost 6311 Frekvenca
1 sploh niso pripomogle 90
2 . 149
3 nekaj vmes 349
4 . 169
5 močno so pripomogle 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 107
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 125

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v25 ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI?

Vrednost 6410 Frekvenca
1 DESUS 22
2 LDS 122
3 NSI 16
4 SLS 34
5 SNS 27
6 SDS 140
7 SD 103
8 drugo 67
0 ne vem, b.o. 353
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
531 376

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v26 ALI NAJ KOMISJA ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE DELUJE ŠE NAPREJ,

PRED USTAVNIM SODIŠČEM POTEKA PRESOJA O UKINITVI KOMISIJE ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE - T.I. KOSOVE KOMISIJE. KAJ MENITE VI, ALI NAJ TA KOMISJA DELUJE ŠE NAPREJ, ALI NAJ SE UKINE?

Vrednost 659 Frekvenca
1 naj deluje naprej 681
2 naj se ukine 124
3 ne vem, b.o. 84
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 102

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

lroj LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 15 17 88 56.434 17.278

Vrednosti spremenljivk od 17 do 88

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 677 Frekvenca
1 OSNOVNA 124
2 POKLICNA 148
3 SREDNJA 379
4 VIŠJA, VISOKA 238
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
889 18

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zap ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 686 Frekvenca
1 GOSPODARSTVO 221
2 NEGOSPODARSTVO 152
3 SAMOZAPOSLEN 43
4 KMET 9
5 GOSPODINJA 15
6 UPOKOJENEC 338
7 ŠTUDENT, DIJAK 77
8 BREZPOSELN 32
9 DRUGO... 5
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

tipk KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Vrednost 695 Frekvenca
1 PODEŽELJE 304
2 MANJŠI KRAJ 316
3 VECJE MESTO 95
4 LJ ALI MB 175
Sysmiss 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

doh KAM BI UVRSTILI VAŠ NETO MESEČNI OSEBNI DOHODEK GLEDE NA SLO

V SLOVENIJI JE POVPREČNI MESEČNI OSEBNI DOHODEK 180 TISOČ TOLARJEV NETO. KAM BI UVRSTILI VAŠ NETO MESEČNI OSEBNI DOHODEK...?

Vrednost 704 Frekvenca
1 POD TO POVPREČJE 451
2 NEKJE OKROG POVPREČJA 185
3 NAD TO POVPREČJE 209
4 b.o. 43
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 62

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

spol SPOL

Vrednost 713 Frekvenca
1 moški 378
2 ženska 515
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

rstar STAROST

Vrednost 722 Frekvenca
30 ->30 165
45 31 - 45 195
60 46 - 60 263
99 61 -> 269
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 15

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

wutez Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 0 0.301 4.013 0.999 0.769

Vrednosti spremenljivk od 0.300995575221239 do 4.01327433628319

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Komisija za preprečevanje korupcije (2006). KORUP06 - Stališča o korupciji 2006 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].

Povezane objave

 1. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2006). Stališča o korupciji 2005 [poročilo].
 2. Komisija za preprečevanje korupcije (2005). Predstavitvena stran Komisije za preprečevanje korupcije.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Komisija za preprečevanje korupcije. (2009). Stališča o korupciji 2006 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: KORUP06. https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP06_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si