Raziskava o stališčih do ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 v Sloveniji, 2020

Basic Study Information

ADP - IDNo: COVUKR20
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_COVUKR20_V1
Main author(s):
  • Mihelič, Anže
  • Jelovčan, Luka
  • Prislan, Kaja
Data file producer:
Mihelič, Anže, Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (Ljubljana, Slovenija; april 2021)

Funding agency:

Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede (v okviru rednih delovnih obveznosti)

Project number:

/ (UM, FVV)

Study Content

Keywords ADP: teorija generalne prevencije, varnostnomotivacijska teorija, covid-19, samozaščita, zastraševanje, neformalno družbeno nadzorstvo, formalno družbeno nadzorstvo, SARS-CoV-2

Keywords ELSST:
COVID-19, DRUŽBENI NADZOR

Topic Classification CESSDA
Kriminal in uveljavljanje zakonov
Družbeno vedenje in stališča
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
ODNOS
ZAŠČITNO VEDENJE
ZAZNANA RANLJIVOST
ZAZNANA RESNOST
SAMOUČINKOVITOST
UČINKOVITOST UKREPA
NEFORMALNA RESNOST
NEFORMALNO PREPRIČANJE
FORMALNA RESNOST
FORMALNO PREPRIČANJE
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Pojav epidemije pogosto spremljajo najrazličnejši ukrepi, tako ekonomski, socialni, kot tudi samozaščitni. V primeru širitve bolezni COVID–19 je v Sloveniji (samo)zaščitne ukrepe za zajezitev širitve okužb formalno sprejela Vlada Republike Slovenije, njihovo spoštovanje pa je zagotavljala z represivnimi in omejevalnimi ukrepi različnih pristojnih organov. Poleg formalnega nadzora so bile prisotne tudi druge oblike nadzorstva, kar se je kazalo v objavah množičnih in družbenih medijev. Tako je v času COVID–19 mogoče zaznati prepletanje formalnega in neformalnega družbenega nadzorstva. V raziskavi, ki je temeljila na teoriji generalne prevencije in varnostnomotivacijske teorije se je ugotavljalo kateri zunanji in notranji dejavniki so povezani s samozaščitnim vedenjem ljudi v tovrstnih okoliščinah. Anketa je bila izvedena na priložnostnem vzorcu, pri čemer je bilo vabilo k sodelovanju v anketi objavljeno v nekaj zaprtih in javnih slovenskih skupinah na socialnem omrežju Facebook, kar pomeni, da so na anketo odgovarjale osebe, ki so bodisi člani skupine, bodisi jo spremljajo, ali so jo obiskali naključno. Anketni vprašalnik je bil izvorno razvit v angleščini. Na voljo je slovenski prevod anketnega vprašalnika. Podatkovna datoteka je dostopna v slovenskem in angleškem jeziku.

Methodology


Collection date: 11. april 2020 - 02. maj 2020
Date of production: 2021-04
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Slovensko govoreči uporabniki družbenega omrežja Facebook, stari vsaj 15 let

Excluded: no information
Data collected by:

Mihelič, Anže

Sampling procedure:

Neverjetnostno: priložnostno

Ni bilo posebnega vzorčenja. Vabilo s povezavo na spletno anketo je bilo objavljeno v desetih različno interesnih slovenskih skupinah na družbenem omrežju Facebook. Namen objave v izbranih skupinah (Pravna fakulteta UL; Društvo ljubiteljev podgan in drugih glodalcev; Koronavirus (SARS-CoV-2/COVID-19) Slovenija; SLOVENIJA NAŠA DRŽAVA; Koronavirus COVID-19 SLOVENIJA 2020 / PETICIJA; Združenje za boljši šoferski kruh Slovenije; Gorenjska KoronaVirus Korona Corona Virus CoV-2 COVID-19; Zasavje KoronaVirus Korona Corona Virus CoV-2 COVID-19; FVV, 3. letnik Varstvoslovje UN; Rože in vrtnarjenje) je bil doseči čim bolj raznolik vzorec. Skupine so bile izbrane priložnostno. Raziskovalci so že bili včlanjeni v skupine kjer so širili objave in vnaprej prosili administratorja skupine za odobritev objave, kjer je bilo to potrebno ali izrecno zahtevano. Zgolj za namen širjenja vabila se raziskovalci niso vključevali v nove skupine.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Raziskava o stališčih do ukrepov za zajezitev COVID-19 v Sloveniji, 2020 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Mihelič, Anže; Jelovčan, Luka; Prislan, Kaja

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 41
  • number of units: 394

License: ccbync

Version: 04. oktober 2021

Variable list

PersKnow Ali osebno poznate koga, ki se je okužil s COVID-19?

Ali osebno poznate koga, ki se je okužil s COVID-19?

Value 13 Frequency
1 Da 73
2 Ne 319
3 Ne želim povedati 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
392 2

Valid range from 1 to 2

A1 Menim, da so priporocena zašcitna navodila, dana s strani vlade in zdravstvenih ustanov: Menim, da so priporocena zašcitna navodila, dana s strani vlade in zdravstvenih ustanov:

Škodljiva - Koristna

Value 22 Frequency
1 Škodljiva 15
2 - 30
3 - 88
4 - 119
5 Koristna 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
380 14 1 5

Valid range from 1 to 5

A2 Menim, da so priporočena zaščitna navodila, dana s strani vlade in zdravstvenih ustanov: Menim, da so priporocena zašcitna navodila, dana s strani vlade in zdravstvenih ustanov:

Nezaželena - Zaželena

Value 31 Frequency
1 Nezaželena 31
2 - 65
3 - 111
4 - 85
5 Zaželena 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
372 22 1 5

Valid range from 1 to 5

PersKnow Ali osebno poznate koga, ki se je okužil s COVID-19?

Ali osebno poznate koga, ki se je okužil s COVID-19?

Value 141 Frequency
1 Da 73
2 Ne 319
3 Ne želim povedati 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
392 2

Valid range from 1 to 2

A1 Menim, da so priporocena zašcitna navodila, dana s strani vlade in zdravstvenih ustanov: Menim, da so priporocena zašcitna navodila, dana s strani vlade in zdravstvenih ustanov:

Škodljiva - Koristna

Value 240 Frequency
1 Škodljiva 15
2 - 30
3 - 88
4 - 119
5 Koristna 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
380 14 1 5

Valid range from 1 to 5

A2 Menim, da so priporočena zaščitna navodila, dana s strani vlade in zdravstvenih ustanov: Menim, da so priporocena zašcitna navodila, dana s strani vlade in zdravstvenih ustanov:

Nezaželena - Zaželena

Value 339 Frequency
1 Nezaželena 31
2 - 65
3 - 111
4 - 85
5 Zaželena 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
372 22 1 5

Valid range from 1 to 5

A3 Menim, da so priporočena zaščitna navodila, dana s strani vlade in zdravstvenih ustanov: Menim, da so priporocena zašcitna navodila, dana s strani vlade in zdravstvenih ustanov:

Slaba - Dobra

Value 438 Frequency
1 Slaba 24
2 - 45
3 - 108
4 - 104
5 Dobra 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
372 22 1 5

Valid range from 1 to 5

A4 Menim, da so priporočena zaščitna navodila, dana s strani vlade in zdravstvenih ustanov: Menim, da so priporocena zašcitna navodila, dana s strani vlade in zdravstvenih ustanov:

Omejevalna - Neomejevalna

Value 537 Frequency
1 Omejevalna 97
2 - 59
3 - 74
4 - 82
5 Neomejevalna 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
372 22 1 5

Valid range from 1 to 5

A5 Menim, da so priporočena zaščitna navodila, dana s strani vlade in zdravstvenih ustanov: Menim, da so priporocena zašcitna navodila, dana s strani vlade in zdravstvenih ustanov:

Neugodna - Ugodna

Value 636 Frequency
1 Neugodna 64
2 - 89
3 - 122
4 - 64
5 Ugodna 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
373 21 1 5

Valid range from 1 to 5

A6 Menim, da so priporočena zaščitna navodila, dana s strani vlade in zdravstvenih ustanov: Menim, da so priporocena zašcitna navodila, dana s strani vlade in zdravstvenih ustanov:

Nepravicna - Pravicna

Value 735 Frequency
1 Nepravična 51
2 - 73
3 - 106
4 - 90
5 Pravična 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
375 19 1 5

Valid range from 1 to 5

A7 Menim, da so priporočena zaščitna navodila, dana s strani vlade in zdravstvenih ustanov: Menim, da so priporocena zašcitna navodila, dana s strani vlade in zdravstvenih ustanov:

Nerazumna - Razumna

Value 834 Frequency
1 Nerazumna 51
2 - 59
3 - 95
4 - 93
5 Razumna 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
376 18 1 5

Valid range from 1 to 5

A8 Menim, da so priporocena zašcitna navodila, dana s strani vlade in zdravstvenih ustanov: Menim, da so priporocena zašcitna navodila, dana s strani vlade in zdravstvenih ustanov:

Nepotrebna - Potrebna

Value 933 Frequency
1 Nepotrebna 27
2 - 57
3 - 79
4 - 97
5 Potrebna 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
377 17 1 5

Valid range from 1 to 5

PB1 Sledim navodilom o samozaščitnih ukrepih, ki jih je podala medicinska stroka.

Sledim navodilom o samozašcitnih ukrepih, ki jih je podala medicinska stroka.

Value 1032 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 10
2 Se ne strinjam 6
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 37
4 Strinjam se 132
5 Popolnoma se strinjam 208
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
393 1 1 5

Valid range from 1 to 5

PB2 Sledim navodilom o samozaščitnih ukrepih, ki jih je podala vlada.

Sledim navodilom o samozašcitnih ukrepih, ki jih je podala vlada.

Value 1131 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 24
2 Se ne strinjam 36
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 85
4 Strinjam se 135
5 Popolnoma se strinjam 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
392 2 1 5

Valid range from 1 to 5

PB3 Sledim navodilom o samozaščitnih ukrepih, ki so jih podale mednarodne medicinske in zdravstvene organizacije.

Sledim navodilom o samozašcitnih ukrepih, ki so jih podale mednarodne medicinske in zdravstvene organizacije.

Value 1230 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 13
2 Se ne strinjam 11
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 76
4 Strinjam se 137
5 Popolnoma se strinjam 155
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
392 2 1 5

Valid range from 1 to 5

PV1 Obstaja visoka možnost, da se bom v naslednjih tednih okužil s COVID-19.

Obstaja visoka možnost, da se bom v naslednjih tednih okužil s COVID-19.

Value 1329 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 111
2 Se ne strinjam 114
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 124
4 Strinjam se 32
5 Popolnoma se strinjam 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
394 0 1 5

Valid range from 1 to 5

PV2 Možnost okužbe s COVID-19 je zame zelo realna.

Možnost okužbe s COVID-19 je zame zelo realna.

Value 1428 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 85
2 Se ne strinjam 118
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 96
4 Strinjam se 68
5 Popolnoma se strinjam 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
394 0 1 5

Valid range from 1 to 5

PV3 Počutim se ranljivega za COVID-19.

Pocutim se ranljivega za COVID-19.

Value 1527 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 121
2 Se ne strinjam 120
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 76
4 Strinjam se 51
5 Popolnoma se strinjam 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
394 0 1 5

Valid range from 1 to 5

PS1 Zdravstveni zapleti povezani s COVID-19 so resni.

Zdravstveni zapleti povezani s COVID-19 so resni.

Value 1626 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 19
2 Se ne strinjam 35
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 78
4 Strinjam se 154
5 Popolnoma se strinjam 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
391 3 1 5

Valid range from 1 to 5

PS2 Če oseba dobi COVID-19, lahko resno zboli.

Ce oseba dobi COVID-19, lahko resno zboli.

Value 1725 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 19
2 Se ne strinjam 36
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 67
4 Strinjam se 151
5 Popolnoma se strinjam 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
392 2 1 5

Valid range from 1 to 5

PS3 COVID-19 je nevarna bolezen.

COVID-19 je nevarna bolezen.

Value 1824 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 22
2 Se ne strinjam 49
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 104
4 Strinjam se 123
5 Popolnoma se strinjam 93
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
391 3 1 5

Valid range from 1 to 5

SE1 Prepričan sem v svojo sposobnost zaščite pred COVID-19.

Preprican sem v svojo sposobnost zašcite pred COVID-19.

Value 1923 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 2
2 Se ne strinjam 16
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 77
4 Strinjam se 198
5 Popolnoma se strinjam 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
391 3 1 5

Valid range from 1 to 5

SE2 Ni se težko zaščititi pred COVID-19.

Ni se težko zašcititi pred COVID-19.

Value 2022 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 10
2 Se ne strinjam 65
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 134
4 Strinjam se 128
5 Popolnoma se strinjam 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
393 1 1 5

Valid range from 1 to 5

SE3 Samozaščita pred virusom COVID-19 je preprosta.

Samozašcita pred virusom COVID-19 je preprosta.

Value 2121 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 22
2 Se ne strinjam 62
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 133
4 Strinjam se 121
5 Popolnoma se strinjam 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
394 0 1 5

Valid range from 1 to 5

RE1 Samozaščitni ukrepi so dober način za zmanjšanje tveganja, da dobim COVID-19.

Samozašcitni ukrepi so dober nacin za zmanjšanje tveganja, da dobim COVID-19.

Value 2220 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 7
2 Se ne strinjam 13
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 60
4 Strinjam se 185
5 Popolnoma se strinjam 129
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
394 0 1 5

Valid range from 1 to 5

RE2 Če bi deloval samozaščitno, bi zmanjšal tveganje, da dobim COVID-19.

Ce bi deloval samozašcitno, bi zmanjšal tveganje, da dobim COVID-19.

Value 2319 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 12
2 Se ne strinjam 11
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 73
4 Strinjam se 173
5 Popolnoma se strinjam 125
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
394 0 1 5

Valid range from 1 to 5

RE3 Samozaščitni ukrepi so učinkovit način za zmanjšanje moje ranljivosti za okužbo s COVID-19.

Samozašcitni ukrepi so ucinkovit nacin za zmanjšanje moje ranljivosti za okužbo s COVID-19.

Value 2418 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 16
2 Se ne strinjam 28
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 66
4 Strinjam se 166
5 Popolnoma se strinjam 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
392 2 1 5

Valid range from 1 to 5

IS1 Kako sram bi vas bilo, ce bi vas ujeli med kršenjem zašcitnih ukrepov/navodil in bi se pojavili na družbenih omrežjih. Kako sram bi vas bilo, ce bi vas ujeli med kršenjem zašcitnih ukrepov/navodil in bi se pojavili na/v ...

Družbenih omrežjih.

Value 2517 Frequency
1 Sploh ne 72
2 Malo 55
3 Srednje 86
4 Močno 98
5 Izjemno močno 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
392 2 1 5

Valid range from 1 to 5

IS2 Kako sram bi vas bilo, če bi vas ujeli med kršenjem zaščitnih ukrepov/navodil in bi se pojavili na televiziji. Kako sram bi vas bilo, ce bi vas ujeli med kršenjem zašcitnih ukrepov/navodil in bi se pojavili na/v ...

Televiziji.

Value 2616 Frequency
1 Sploh ne 64
2 Malo 55
3 Srednje 80
4 Močno 102
5 Izjemno močno 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
392 2 1 5

Valid range from 1 to 5

IS3 Kako sram bi vas bilo, če bi vas ujeli med kršenjem zaščitnih ukrepov/navodil in bi se pojavili v drugih množičnih medijih. Kako sram bi vas bilo, ce bi vas ujeli med kršenjem zašcitnih ukrepov/navodil in bi se pojavili na/v ...

Drugih množicnih medijih.

Value 2715 Frequency
1 Sploh ne 73
2 Malo 48
3 Srednje 87
4 Močno 103
5 Izjemno močno 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
393 1 1 5

Valid range from 1 to 5

IC1 Drugi ljudje bi me zelo verjetno zasramovali, če bi kršil zaščitna navodila.

Drugi ljudje bi me zelo verjetno zasramovali, ce bi kršil zašcitna navodila.

Value 2814 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 41
2 Se ne strinjam 74
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 143
4 Strinjam se 100
5 Popolnoma se strinjam 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
392 2 1 5

Valid range from 1 to 5

IC2 Zelo verjetno je, da bi me drugi ljudje obsojali, če bi kršil zaščitna navodila.

Zelo verjetno je, da bi me drugi ljudje obsojali, ce bi kršil zašcitna navodila.

Value 2913 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 16
2 Se ne strinjam 53
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 119
4 Strinjam se 156
5 Popolnoma se strinjam 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
391 3 1 5

Valid range from 1 to 5

IC3 Če bi kršil zaščitna navodila, obstaja velika verjetnost, da bi me drugi ljudje prijavili oblastem.

Ce bi kršil zašcitna navodila, obstaja velika verjetnost, da bi me drugi ljudje prijavili oblastem.

Value 3012 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 24
2 Se ne strinjam 93
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 136
4 Strinjam se 92
5 Popolnoma se strinjam 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
391 3 1 5

Valid range from 1 to 5

FS1 Če bi me oblasti zasačile pri kršenju navodil za zaščito pred virusom COVID-19 bi bil to zame velik problem. Ce bi me oblasti zasacile pri kršenju navodil za zašcito pred virusom COVID-19 ...

Bi bil to zame velik problem.

Value 3111 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 33
2 Se ne strinjam 65
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 127
4 Strinjam se 120
5 Popolnoma se strinjam 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
391 3 1 5

Valid range from 1 to 5

FS2 Če bi me oblasti zasačile pri kršenju navodil za zaščito pred virusom COVID-19 bi bil deležen stroge kazni. Ce bi me oblasti zasacile pri kršenju navodil za zašcito pred virusom COVID-19 ...

Bi bil deležen stroge kazni.

Value 3210 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 28
2 Se ne strinjam 60
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 111
4 Strinjam se 144
5 Popolnoma se strinjam 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
391 3 1 5

Valid range from 1 to 5

FS3 Če bi me oblasti zasačile pri kršenju navodil za zaščito pred virusom COVID-19 bi mi to otežilo življenje. Ce bi me oblasti zasacile pri kršenju navodil za zašcito pred virusom COVID-19 ...

Bi mi to otežilo življenje.

Value 339 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 55
2 Se ne strinjam 80
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 123
4 Strinjam se 92
5 Popolnoma se strinjam 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
390 4 1 5

Valid range from 1 to 5

FC1 Če bi prekršil navodila za zaščito pred COVID-19 obstaja velika verjetnost, da bi me organi pregona zaznali. Ce bi prekršil navodila za zašcito pred COVID-19 ...

Obstaja velika verjetnost, da bi me organi pregona zaznali.

Value 348 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 37
2 Se ne strinjam 113
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 138
4 Strinjam se 80
5 Popolnoma se strinjam 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
390 4 1 5

Valid range from 1 to 5

FC2 Če bi prekršil navodila za zaščito pred COVID-19 bi me organi pregona zelo verjetno kaznovali. Ce bi prekršil navodila za zašcito pred COVID-19 ...

Bi me organi pregona zelo verjetno kaznovali.

Value 357 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 25
2 Se ne strinjam 79
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 128
4 Strinjam se 127
5 Popolnoma se strinjam 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
389 5 1 5

Valid range from 1 to 5

FC3 Če bi prekršil navodila za zaščito pred COVID-19 bi me organi pregona zelo verjetno odkrili. Ce bi prekršil navodila za zašcito pred COVID-19 ...

Bi me organi pregona zelo verjetno odkrili.

Value 366 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 47
2 Se ne strinjam 123
3 Niti se strinjam, niti se ne strinjam 145
4 Strinjam se 57
5 Popolnoma se strinjam 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
388 6 1 5

Valid range from 1 to 5

Age Prosimo vnesite svojo starost (v letih).

Prosimo vnesite svojo starost (v letih):

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
389 5 15 71 31.27 11.326

Valid range from 15 to 71

Sex S katerim spolom se identificirate?

S katerim spolom se identificirate?

Value 384 Frequency
1 Moški 88
2 Ženska 301
3 Drugo 2
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
391 3

Valid range from 1 to 3

Region V kakšnem okolju prebivate?

Okolje v katerem navadno bivate:

Value 393 Frequency
1 Podeželje 113
2 Manjše mesto 110
3 Predmestje večjega mesta 50
4 Večje mesto 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
389 5 1 4

Valid range from 1 to 4

Status Kakšen je vaš trenutni status?

Status (obkrožite številko):

Value 402 Frequency
1 Učenec / dijak / študent 153
2 Zaposlen 182
3 Nezaposlen 21
4 Samozaposlen 17
5 Upokojen 10
6 Drugo 6
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
389 5

Valid range from 1 to 6

Edu Katera je vaša najvišja stopnja dosežene izobrazbe?

Izobrazba (obkrožite številko):

Value 411 Frequency
1 Osnovna šola 7
2 Srednja šola 165
3 Zaključena prva stopnja visokošolskega ali univerzitetnega š 142
4 Magisterij znanosti 58
5 Doktorat znanosti 5
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
377 17

Valid range from 1 to 5

Materials of the Study

  1. Mihelič, Anže, Jelovčan, Luka in Prislan, Kaja (2020). COVUKR20 - Samozaščitni ukrepi v času pandemije COVID-19 - Slovenščina [Vprašalnik].
  2. Mihelič, Anže, Jelovčan, Luka in Prislan, Kaja (2020). COVUKR20 - Self-protective measures in times of COVID-19 pandemic - English [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Mihelič, Anže, Jelovčan, Luka in Prislan, Kaja (2021). Survey on attitudes towards COVID-19 preventive measures and protective behavior in Slovenia.
  2. Mihelič, Anže, Jelovčan, Luka in Prislan, Kaja (2021). Internal and external drivers for compliance with the COVID-19 preventive measures in Slovenia: The view from general deterrence and protection motivation.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Mihelič, A., Jelovčan, L. and Prislan, K. (2021). Raziskava o stališčih do ukrepov za zajezitev epidemije COVID-19 v Sloveniji, 2020 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: COVUKR20. https://doi.org/10.17898/ADP_COVUKR20_V1

COBISS.SI
Publication date: 2021
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si