Interni razvoj

Datum objave: 08. 04. 2017   Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

 

Osebje ADP redno spremlja dogajanje v sorodnih organizacijah, npr. med članicami CESSDA in strokovnem združenju IASSIST, ter aktivno sodeluje v strokovnih razpravah in mednarodnih konferencah.

Prav tako na nacionalni ravni sodeluje z NUK, Arhivom Republike Slovenije in drugimi sorodnimi ustanovami s področja varovanja znanstvene in kulturne dediščine (konference v organizaciji NUK). Sodelavci ADP se aktivno strokovno usposabljajo in sodelujejo pri izmenjavi znanj s knjižnično in arhivsko ter digitalno humanistično stroko pri vprašanjih digitalnega shranjevanja in učinkovitega razvoja storitev, povezanih s podatki (NUK, UKM, CTK, Arhiv RS, SURS in druge raziskovalne knjižnice).

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Interni razvoj. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/razvoj/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Stališča slovenske javnosti o policiji, CJMMK

 AKTIVNOSTI ADP
8. december 2017 | Ljubljana, Slovenia

PRAZNOVANJE 20 LET DELOVANJA ADP

24. november 2017 | Ljubljana

Odprta znanost: državljanska znanost, raziskovalni podatki, dostop do znanja in še več

 KONFERENCE IN DOGODKI
5. april 2018 | Washington, D. C., USA

Severnoameriška DDI konferenca, 5. 4. 2018

27. februar 2018 | Ljubljana

SERISS delavnica na temo oblikovanja merskih napak

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si