Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI1012
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1012_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2010)

Finančna podpora:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Serija:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, vpliv svetovne gospodarske in finančne krize, levo-desna politična orientacija, ocena vlade, afera Patria, volitve, udeležba na volitvah

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o opredeljevanju do reformnih ukrepov, stališčih do referendumov in o aferi patria.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 13. december 2010 - 15. december 2010
Čas izdelave: 2011-12
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI1012 - Politbarometer PB12/10 [datoteka podatkov], 2010

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 62
 • število enot: 956

Spremenljivke

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 13 Frekvenca
2010-12-15 956
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
956 2010-12-15 2010-12-15

q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 105
2 ni zadovoljen 820
3 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 599
2 ni zadovoljen 332
3 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
931 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

anketa Datum izvedbe raziskave

Vrednost 162 Frekvenca
2010-12-15 956
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
956 2010-12-15 2010-12-15

q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 261 Frekvenca
1 zadovoljen 105
2 ni zadovoljen 820
3 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
925 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 360 Frekvenca
1 zadovoljen 599
2 ni zadovoljen 332
3 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
931 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q481d PODPIRA VLADO BORUTA PAHORJA

ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Vrednost 459 Frekvenca
1 da, podpiram 300
2 ne, ne podpiram 604
3 ne vem, b.o. 47
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 52

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

i1 VLADA

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 558 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 312
2 2 307
3 3 nekje vmes 263
4 4 51
5 5 najbolj zaupa 10
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 12
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
943 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i10 BANKA SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 657 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 128
2 2 200
3 3 nekje vmes 373
4 4 176
5 5 najbolj zaupa 33
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
910 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i12 USTAVNO SODIŠČE

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 756 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 123
2 2 188
3 3 nekje vmes 334
4 4 187
5 5 najbolj zaupa 35
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 85
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i13 SLOVENSKO ŠOLSTVO

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 855 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 29
2 2 118
3 3 nekje vmes 380
4 4 328
5 5 najbolj zaupa 40
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i14 SLOVENSKO ZDRAVSTVO

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 954 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 58
2 2 139
3 3 nekje vmes 393
4 4 278
5 5 najbolj zaupa 77
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
945 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i15 MEDIJI

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 1053 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 56
2 2 181
3 3 nekje vmes 417
4 4 236
5 5 najbolj zaupa 45
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
935 21

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i16 VARUHINJA ČL.PRAVIC

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK?

Vrednost 1152 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 58
2 2 132
3 3 nekje vmes 315
4 4 285
5 5 najbolj zaupa 95
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 71

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i2 PREDSEDNIK VLADE

PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Vrednost 1251 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 335
2 2 263
3 3 nekje vmes 236
4 4 84
5 5 najbolj zaupa 23
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
941 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i21 NATO

NATU?

Vrednost 1350 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 170
2 2 215
3 3 nekje vmes 330
4 4 94
5 5 najbolj zaupa 17
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 126
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
826 130

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i23 EU

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 1449 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 96
2 2 193
3 3 nekje vmes 435
4 4 139
5 5 najbolj zaupa 21
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 68
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
884 72

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i24 DRŽAVNA UPRAVA

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 1548 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 97
2 2 225
3 3 nekje vmes 423
4 4 124
5 5 najbolj zaupa 14
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 69
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i25 EVRO

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Vrednost 1647 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 68
2 2 148
3 3 nekje vmes 393
4 4 269
5 5 najbolj zaupa 49
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i27_1 KOMISIJA ZA PREPREČ.KORUPCIJE

KOMISIJi ZA PREPREČ.KORUPCIJE?

Vrednost 1746 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 86
2 2 132
3 3 nekje vmes 284
4 4 241
5 5 najbolj zaupa 75
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 133
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 138

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i28 SINDIKATI

SINDIKATOM?

Vrednost 1845 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 154
2 2 260
3 3 nekje vmes 322
4 4 161
5 5 najbolj zaupa 19
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
916 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i3 DRŽAVNI ZBOR

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 1944 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 269
2 2 330
3 3 nekje vmes 290
4 4 37
5 5 najbolj zaupa 3
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
929 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i30 INFORMACIJSKA POOBLAŠČENKA

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Vrednost 2043 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 30
2 2 79
3 3 nekje vmes 239
4 4 344
5 5 najbolj zaupa 175
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 84
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 89

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i33 BARBARA BREZIGAR

GENERALNI DRŽAVNI TOŽILKI BARBARI BREZIGAR?

Vrednost 2142 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 153
2 2 192
3 3 nekje vmes 293
4 4 193
5 5 najbolj zaupa 66
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 59

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i34 JANKO GORŠEK

GENERALNEMU DIREKTORJU POLICIJE JANKU GORŠKU?

Vrednost 2241 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 68
2 2 129
3 3 nekje vmes 383
4 4 224
5 5 najbolj zaupa 53
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 93
Sysmiss 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
857 99

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i36 GASILCI

SLOVENSKIM GASILCEM?

Vrednost 2340 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 2
2 2 3
3 3 nekje vmes 34
4 4 262
5 5 najbolj zaupa 648
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 3
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
949 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i4 PREDSEDNIK REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Vrednost 2439 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 121
2 2 141
3 3 nekje vmes 291
4 4 271
5 5 najbolj zaupa 113
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
937 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i5 POLITIČNE STRANKE

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 2538 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 320
2 2 323
3 3 nekje vmes 249
4 4 18
5 5 najbolj zaupa 4
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
914 42

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i6 SODIŠČA

SODIŠČEM?

Vrednost 2637 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 302
2 2 280
3 3 nekje vmes 248
4 4 78
5 5 najbolj zaupa 13
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
921 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i7 POLICIJA

POLICIJI?

Vrednost 2736 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 116
2 2 160
3 3 nekje vmes 378
4 4 227
5 5 najbolj zaupa 55
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
936 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i8 VOJSKA

VOJSKI?

Vrednost 2835 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 62
2 2 100
3 3 nekje vmes 327
4 4 281
5 5 najbolj zaupa 72
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 111
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

i9 CERKEV IN DUHOVŠČINA

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 2934 Frekvenca
1 1 najmanj zaupa 270
2 2 202
3 3 nekje vmes 259
4 4 138
5 5 najbolj zaupa 44
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v1 VLADA

ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Vrednost 3033 Frekvenca
1 1 zelo neuspešno 354
2 2 310
3 3 nekje vmes 244
4 4 36
5 5 zelo uspešno 1
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 10
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
945 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2 BORUT PAHOR

IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 3132 Frekvenca
1 1 zelo neuspešno 333
2 2 266
3 3 nekje vmes 259
4 4 66
5 5 zelo uspešno 15
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
939 17

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v3 DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 3231 Frekvenca
1 1 zelo neuspešno 253
2 2 367
3 3 nekje vmes 269
4 4 27
5 5 zelo uspešno 2
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
918 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v5 DANILO TÜRK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Vrednost 3330 Frekvenca
1 1 zelo neuspešno 97
2 2 142
3 3 nekje vmes 290
4 4 286
5 5 zelo uspešno 109
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
924 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q931 ALI ODOBRAVATE OBTOŽNI PREDLOG ZOPER J.ZAGOŽNA, J.JANŠO, A.K

JAVNO TOŽILSTVO JE V ZADEVI PATRIA VLOŽILA OBTOŽNI PREDLOG ZOPER JOŽETA ZAGOŽNA, JANEZA JANŠO, ANTONA KRKOVIČA, VALTERJA WOLFA IN IVANA ČRNKOVIČA. ALI TO ODOBRAVATE ALI NE?

Vrednost 3429 Frekvenca
1 da, odobrava 549
2 ne, ne odobrava 223
3 ne vem, b.o. 174
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
772 184

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q935 NADALJNJE DELOVANJE VLADE

V ZVEZI Z NADALJNIM DELOVANJEM VLADE SE OBLIKUJEJO RAZLIČNA STALIŠČA. KATERO OD TEH JE ZA VAS NAJBOLJ SPREJEMLJIVO?

Vrednost 3528 Frekvenca
1 VLADA NAJ BOLJ ODGOVORNO OPRAVLJA DELO DO KONCA MANDATA 572
2 PRED.VLADE NAJ ODSTOPI IN OBLIKUJE NAJ SE NOVA VLADA 138
3 DZ NAJ SE RAZPUSTI, RAZPIŠEJO SE NOVE VOLITVE 212
4 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
922 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q936r V PRIHODNJE NAJ BO PREDSEDNIK VLADE...

V PRIHODNJE NAJ BO PREDSEDNIK VLADE...

Vrednost 3627 Frekvenca
1 France Arhar 3
2 Miro Cerar 1
3 Jožef Damjan 1
4 Karl Erjavec 4
5 Gregor Golobič 2
6 Zoran Jankovič 2
7 Janez Janša 6
8 Zmago Jelinčič 4
9 Ljubica Jelušič 1
10 Jelko Kacin 1
11 Bojan Kontič 1
12 Katarina Kresal 2
13 Lucija Mazej Kukovič 1
14 Matej Lahovnik 9
15 Jože Mencinger 4
16 Marko Pavliha 1
17 Lojze Peterle 2
18 Rado Pezdirc 1
19 Rajko Pirnat 1
20 Miran Potrč 1
21 Janez Stanovnik 1
22 Maks Tajnikar 1
23 Danilo Türk 3
24 Cveta Zalokar Oražem 1
25 Radovan Žerjav 3
997 ne vem 5
998 ni nobenega 3
999 brez odgovora 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
57 899 1 25

Vrednosti spremenljivk od 1 do 25

q937 POLITIKI, KI OBVLADUJEJO STRANKARSKO DELOVANJE ZADNJIH 20 LE

ALI SE STRINJATE Z NASLEDNJO TRDITVIJO, ALI NE? POLITIKI, KI OBVLADUJEJO STRANKARSKO DELOVANJE ZADNJIH 20 LET, BI MORALI PREPUSTITI MESTO NOVIM POLITIKOM.

Vrednost 3726 Frekvenca
1 da, se strinjam 807
2 ne, se ne strinjam 80
3 ne vem, b.o. 61
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q938 PODPIRA ZAKON O MALEM DELU?

DRŽAVNI ZBOR JE NEDAVNO SPREJEL ZAKON O MALEM DELU? ALI TO PODPIRATE, ALI NE?

Vrednost 3825 Frekvenca
1 da, podpiram 408
2 ne, ne podpiram 390
3 ne vem, b.o. 148
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
798 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q939 PODPIRA PREDLOG ZAKONA ZA POKOJNINSKO REFORMO?

VLADA BO ŠE LETOS PODALA DOKONČEN PREDLOG ZAKONA ZA POKOJNINSKO REFORMO? ALI PREDLOG VLADE PODPIRATE, ALI NE?

Vrednost 3924 Frekvenca
1 da, podpiram 296
2 ne, ne podpiram 563
3 ne vem, b.o. 87
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q940 PRIČAKOVANJA ZA LETO 2011

VSTOPAMO V LETO 2011. KAJ PRIČAKUJETE, ALI BODO RAZMERE ZA VAS IN VAŠO DRUŽINO...

Vrednost 4023 Frekvenca
1 BOLJŠE KOT LETOS 118
2 ENAKE KOT LETOS 446
3 SLABŠE KOT LETOS 359
4 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
923 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q941 PODPIRA NOVO KRŠČANSKO-DEMOKRATSKO STRANKO?

LOJZE PETERLE NAPOVEDUJE MOŽNOST USTANOVITVE NOVE KRŠČANSKO-DEMOKRATSKE STRANKE. ALI TO PODPIRATE, ALI NE?

Vrednost 4122 Frekvenca
1 da, podpiram 208
2 ne, ne podpiram 644
3 ne vem, b.o. 96
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 104

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q942 PODBIRA MOREBITNO NOVO JANKOVIĆEVO STRANKO?

KAJ PA ČE BI NOVO STRANKO USTANAVLJAL TUDI ZORAN JANKOVIĆ. ALI TO PODPIRATE, ALI NE?

Vrednost 4221 Frekvenca
1 da, podpiram 204
2 ne, ne podpiram 662
3 ne vem, b.o. 81
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q943 PODPIRA REFERENDUM KOT NAČIN ODLOČANJA?

V NEDELJO SMO IMELI REFERENDUM IN OBETAJO SE ŠE NOVI. ALI TA NAČIN ODLOČANJA NAMESTO POSLANCEV V DRŽAVNEM ZBORU PODPIRATE, ALI NE?

Vrednost 4320 Frekvenca
1 da, podpiram 128
2 ne, ne podpiram 771
3 ne vem, b.o. 47
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

qa KAKO SREČNI STE?

V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Vrednost 4419 Frekvenca
1 1 sploh nisem srečen 43
2 2 54
3 3 nekje vmes 371
4 4 337
5 5 zelo sem srečen 145
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 3
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
950 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

qb ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM?

V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S VOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

Vrednost 4518 Frekvenca
1 1 sploh nisem zadovoljen 24
2 2 57
3 3 nekje vmes 341
4 4 385
5 5 zelo sem zadovoljen 145
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 3
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
952 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

w BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 4617 Frekvenca
1 da 627
2 ne 268
3 ne vem, b.o. 52
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
895 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

w2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4716 Frekvenca
1 DESUS - 66
2 LDS 22
3 NSI 10
4 SDS 144
5 SLS 25
6 SNS 20
7 SD 92
8 ZARES 11
9 drugo stranko 32
0 ne vem, b.o. 205
Sysmiss 329
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
422 534

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

w20b ZA KATERO STRANKO STE VOLILI NA VOLITVAH SEPT. 2008

SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4815 Frekvenca
1 DESUS 48
2 LDS 27
3 NSI 16
4 SDS 171
5 SLS 31
6 SNS 18
7 SD 246
8 ZARES 29
9 drugo stranko 14
0 ne vem, b.o. 164
99 ni volil 185
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
600 356

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

w3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 4914 Frekvenca
1 DESUS 39
2 LDS 8
3 NSI 5
4 SDS 32
5 SLS 8
6 SNS 9
7 SD 36
8 ZARES 13
9 drugo stranko 13
0 ne vem, b.o. 353
Sysmiss 440
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
163 793

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 5013 Frekvenca
1 OSNOVNA 127
2 POKLICNA 150
3 SREDNJA 385
4 VIŠJA, VISOKA 286
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
948 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

kraj Kraj

Vrednost 5112 Frekvenca
Zakrita vrednost 956
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
956 0

ld ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 5211 Frekvenca
1 prej levo 273
2 v sredino 245
3 prej desno 210
4 b.o. 219
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
728 228

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

lroj LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
949 7 7 92 54.104 15.829

Vrednosti spremenljivk od 7 do 92

reg1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 549 Frekvenca
1 sem veren 458
2 nisem veren 273
3 nekaj vmes... 205
4 zavrnil odg.,b.o. 15
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
936 20

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

regija Regija

Vrednost 558 Frekvenca
1 POMURSKA 48
2 PODRAVSKA 148
3 KOROŠKA 28
4 SAVINJSKA 121
5 GORENJSKA 95
6 ZASAVSKA 19
7 OSREDNJA 249
8 SPOD. POSAVSKA 35
9 DOLENJSKA 61
10 GORIŠKA 62
11 OBALNO-KRAŠKA 37
12 KRAŠKA 24
Sysmiss 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
927 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

rstar STAROST

Starost

Vrednost 567 Frekvenca
30 ->30 83
45 31 - 45 193
60 46 - 60 285
99 61 -> 388
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
949 7

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

spol SPOL

SPOL

Vrednost 576 Frekvenca
1 moški 349
2 ženska 607
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
956 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

tipk KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Vrednost 585 Frekvenca
1 PODEŽELJE 391
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 312
3 VEČJE MESTO 87
4 LJ, MB 161
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
951 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

wskup STR. PREFERENCE

Vrednost 594 Frekvenca
1 DESUS 105
2 LDS 30
3 NSI 15
4 SDS 176
5 SLS 33
6 SNS 29
7 SD 128
8 ZARES 24
9 drugo 45
0 ne vem 353
Sysmiss 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
585 371

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

wutez Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
956 0 0.209 5.23 1 0.971

Vrednosti spremenljivk od 0.209190372 do 5.2297593

zap ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 612 Frekvenca
1 GOSPODARSTVO 190
2 NEGOSPODARSTVO 126
3 SAMOZAPOSLEN 36
4 KMET 11
5 GOSPODINJA 16
6 UPOKOJENEC 484
7 ŠTUDENT, DIJAK 35
8 BREZPOSELN 52
9 DRUGO... 3
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
953 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

zap2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 621 Frekvenca
1 DA, ZELO 49
2 DA, DO NEKE MERE 89
3 NE, TO ME NE SKRBI 176
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 640
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
314 642

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Toš, Niko (2010). PBSI1012 - Politbarometer PB012/10 [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Povezane objave

 1. Toš, Niko (2010). Politbarometer 12/2010: december 2010.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (junij 2009). Pregled rezultatov raziskav Politbarometra po letih (1997-2004).
 4. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 5. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2011). Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI1012. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1012_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2011

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si