Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI1012
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1012_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Falle, Rebeka
 • Vovk, Tina
 • Broder, Živa
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJM - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2010)

Funding agency:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Project number:

no information

Series:
 • PB/Politbarometer, Slovenija

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora Borutu Pahorju kot predsedniku vlade, vpliv svetovne gospodarske in finančne krize, levo-desna politična orientacija, ocena vlade, afera Patria, volitve, udeležba na volitvah

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do institucij sistema ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok med drugim vključuje vprašanja o opredeljevanju do reformnih ukrepov, stališčih do referendumov in o aferi patria.

Methodology


Collection date: 13. december 2010 - 15. december 2010
Date of production: 2011-12
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI1012 - Politbarometer PB12/10 [datoteka podatkov], 2010

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 62
 • number of units: 956

Variable list

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 13 Frequency
2010-12-15 956
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
956 2010-12-15 2010-12-15

q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 105
2 ni zadovoljen 820
3 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 31

Valid range from 1 to 2

q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 599
2 ni zadovoljen 332
3 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 25

Valid range from 1 to 2

anketa Datum izvedbe raziskave

Value 162 Frequency
2010-12-15 956
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
956 2010-12-15 2010-12-15

q1 ZADOVOLJSTVO Z DEMOKRACIJO

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 261 Frequency
1 zadovoljen 105
2 ni zadovoljen 820
3 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
925 31

Valid range from 1 to 2

q2 ZADOVOLJSTVO Z MATERIALNIMI RAZMERAMI

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 360 Frequency
1 zadovoljen 599
2 ni zadovoljen 332
3 ne vem, b.o. 24
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
931 25

Valid range from 1 to 2

q481d PODPIRA VLADO BORUTA PAHORJA

ALI PODPIRATE VLADO BORUTA PAHORJA, ALI NE?

Value 459 Frequency
1 da, podpiram 300
2 ne, ne podpiram 604
3 ne vem, b.o. 47
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 52

Valid range from 1 to 2

i1 VLADA

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV IN NJIHOVIH NOSILCEV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 558 Frequency
1 1 najmanj zaupa 312
2 2 307
3 3 nekje vmes 263
4 4 51
5 5 najbolj zaupa 10
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 12
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
943 13

Valid range from 1 to 5

i10 BANKA SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE?

Value 657 Frequency
1 1 najmanj zaupa 128
2 2 200
3 3 nekje vmes 373
4 4 176
5 5 najbolj zaupa 33
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 46

Valid range from 1 to 5

i12 USTAVNO SODIŠČE

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 756 Frequency
1 1 najmanj zaupa 123
2 2 188
3 3 nekje vmes 334
4 4 187
5 5 najbolj zaupa 35
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 85
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 89

Valid range from 1 to 5

i13 SLOVENSKO ŠOLSTVO

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 855 Frequency
1 1 najmanj zaupa 29
2 2 118
3 3 nekje vmes 380
4 4 328
5 5 najbolj zaupa 40
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 58
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 61

Valid range from 1 to 5

i14 SLOVENSKO ZDRAVSTVO

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 954 Frequency
1 1 najmanj zaupa 58
2 2 139
3 3 nekje vmes 393
4 4 278
5 5 najbolj zaupa 77
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 8
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
945 11

Valid range from 1 to 5

i15 MEDIJI

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 1053 Frequency
1 1 najmanj zaupa 56
2 2 181
3 3 nekje vmes 417
4 4 236
5 5 najbolj zaupa 45
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 17
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
935 21

Valid range from 1 to 5

i16 VARUHINJA ČL.PRAVIC

VARUHINJI ČLOVEKOVIH PRAVIC ZDENKI ČEBAŠEK TRAVNIK?

Value 1152 Frequency
1 1 najmanj zaupa 58
2 2 132
3 3 nekje vmes 315
4 4 285
5 5 najbolj zaupa 95
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 71

Valid range from 1 to 5

i2 PREDSEDNIK VLADE

PREDSEDNIKU VLADE BORUTU PAHORJU?

Value 1251 Frequency
1 1 najmanj zaupa 335
2 2 263
3 3 nekje vmes 236
4 4 84
5 5 najbolj zaupa 23
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 13
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
941 15

Valid range from 1 to 5

i21 NATO

NATU?

Value 1350 Frequency
1 1 najmanj zaupa 170
2 2 215
3 3 nekje vmes 330
4 4 94
5 5 najbolj zaupa 17
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 126
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
826 130

Valid range from 1 to 5

i23 EU

EVROPSKI UNIJI?

Value 1449 Frequency
1 1 najmanj zaupa 96
2 2 193
3 3 nekje vmes 435
4 4 139
5 5 najbolj zaupa 21
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 68
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 72

Valid range from 1 to 5

i24 DRŽAVNA UPRAVA

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 1548 Frequency
1 1 najmanj zaupa 97
2 2 225
3 3 nekje vmes 423
4 4 124
5 5 najbolj zaupa 14
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 69
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 73

Valid range from 1 to 5

i25 EVRO

EVROPSKI VALUTI EVRU?

Value 1647 Frequency
1 1 najmanj zaupa 68
2 2 148
3 3 nekje vmes 393
4 4 269
5 5 najbolj zaupa 49
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 29

Valid range from 1 to 5

i27_1 KOMISIJA ZA PREPREČ.KORUPCIJE

KOMISIJi ZA PREPREČ.KORUPCIJE?

Value 1746 Frequency
1 1 najmanj zaupa 86
2 2 132
3 3 nekje vmes 284
4 4 241
5 5 najbolj zaupa 75
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 133
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 138

Valid range from 1 to 5

i28 SINDIKATI

SINDIKATOM?

Value 1845 Frequency
1 1 najmanj zaupa 154
2 2 260
3 3 nekje vmes 322
4 4 161
5 5 najbolj zaupa 19
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 36
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
916 40

Valid range from 1 to 5

i3 DRŽAVNI ZBOR

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 1944 Frequency
1 1 najmanj zaupa 269
2 2 330
3 3 nekje vmes 290
4 4 37
5 5 najbolj zaupa 3
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 27

Valid range from 1 to 5

i30 INFORMACIJSKA POOBLAŠČENKA

INFORMACIJSKI POOBLAŠČENKI NATAŠI PIRC MUSAR?

Value 2043 Frequency
1 1 najmanj zaupa 30
2 2 79
3 3 nekje vmes 239
4 4 344
5 5 najbolj zaupa 175
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 84
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 89

Valid range from 1 to 5

i33 BARBARA BREZIGAR

GENERALNI DRŽAVNI TOŽILKI BARBARI BREZIGAR?

Value 2142 Frequency
1 1 najmanj zaupa 153
2 2 192
3 3 nekje vmes 293
4 4 193
5 5 najbolj zaupa 66
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 53
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 59

Valid range from 1 to 5

i34 JANKO GORŠEK

GENERALNEMU DIREKTORJU POLICIJE JANKU GORŠKU?

Value 2241 Frequency
1 1 najmanj zaupa 68
2 2 129
3 3 nekje vmes 383
4 4 224
5 5 najbolj zaupa 53
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 93
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
857 99

Valid range from 1 to 5

i36 GASILCI

SLOVENSKIM GASILCEM?

Value 2340 Frequency
1 1 najmanj zaupa 2
2 2 3
3 3 nekje vmes 34
4 4 262
5 5 najbolj zaupa 648
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 3
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 7

Valid range from 1 to 5

i4 PREDSEDNIK REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE DANILU TÜRKU?

Value 2439 Frequency
1 1 najmanj zaupa 121
2 2 141
3 3 nekje vmes 291
4 4 271
5 5 najbolj zaupa 113
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
937 19

Valid range from 1 to 5

i5 POLITIČNE STRANKE

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 2538 Frequency
1 1 najmanj zaupa 320
2 2 323
3 3 nekje vmes 249
4 4 18
5 5 najbolj zaupa 4
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 42

Valid range from 1 to 5

i6 SODIŠČA

SODIŠČEM?

Value 2637 Frequency
1 1 najmanj zaupa 302
2 2 280
3 3 nekje vmes 248
4 4 78
5 5 najbolj zaupa 13
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
921 35

Valid range from 1 to 5

i7 POLICIJA

POLICIJI?

Value 2736 Frequency
1 1 najmanj zaupa 116
2 2 160
3 3 nekje vmes 378
4 4 227
5 5 najbolj zaupa 55
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 18
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 20

Valid range from 1 to 5

i8 VOJSKA

VOJSKI?

Value 2835 Frequency
1 1 najmanj zaupa 62
2 2 100
3 3 nekje vmes 327
4 4 281
5 5 najbolj zaupa 72
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 111
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 114

Valid range from 1 to 5

i9 CERKEV IN DUHOVŠČINA

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2934 Frequency
1 1 najmanj zaupa 270
2 2 202
3 3 nekje vmes 259
4 4 138
5 5 najbolj zaupa 44
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 40
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 43

Valid range from 1 to 5

v1 VLADA

ČE UPOŠTEVATE RAZMERE V SLOVENIJI DANES, KAKO BI OCENILI USPEŠNOST DELOVANJA SPODAJ NAVEDENIH POLITIČNIH IN DRŽAVNIH ORGANOV? VZEMIMO, DA OCENJUJETE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 ZELO USPEŠNO, 3 PA JE NEKJE VMES. KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE

Value 3033 Frequency
1 1 zelo neuspešno 354
2 2 310
3 3 nekje vmes 244
4 4 36
5 5 zelo uspešno 1
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 10
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
945 11

Valid range from 1 to 5

v2 BORUT PAHOR

IN KAKO OCENJUJETE DELO BORUTA PAHORJA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 3132 Frequency
1 1 zelo neuspešno 333
2 2 266
3 3 nekje vmes 259
4 4 66
5 5 zelo uspešno 15
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 16
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
939 17

Valid range from 1 to 5

v3 DRŽAVNI ZBOR

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 3231 Frequency
1 1 zelo neuspešno 253
2 2 367
3 3 nekje vmes 269
4 4 27
5 5 zelo uspešno 2
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
918 38

Valid range from 1 to 5

v5 DANILO TÜRK

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE DANILA TÜRK-A?

Value 3330 Frequency
1 1 zelo neuspešno 97
2 2 142
3 3 nekje vmes 290
4 4 286
5 5 zelo uspešno 109
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
924 32

Valid range from 1 to 5

q931 ALI ODOBRAVATE OBTOŽNI PREDLOG ZOPER J.ZAGOŽNA, J.JANŠO, A.K

JAVNO TOŽILSTVO JE V ZADEVI PATRIA VLOŽILA OBTOŽNI PREDLOG ZOPER JOŽETA ZAGOŽNA, JANEZA JANŠO, ANTONA KRKOVIČA, VALTERJA WOLFA IN IVANA ČRNKOVIČA. ALI TO ODOBRAVATE ALI NE?

Value 3429 Frequency
1 da, odobrava 549
2 ne, ne odobrava 223
3 ne vem, b.o. 174
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
772 184

Valid range from 1 to 2

q935 NADALJNJE DELOVANJE VLADE

V ZVEZI Z NADALJNIM DELOVANJEM VLADE SE OBLIKUJEJO RAZLIČNA STALIŠČA. KATERO OD TEH JE ZA VAS NAJBOLJ SPREJEMLJIVO?

Value 3528 Frequency
1 VLADA NAJ BOLJ ODGOVORNO OPRAVLJA DELO DO KONCA MANDATA 572
2 PRED.VLADE NAJ ODSTOPI IN OBLIKUJE NAJ SE NOVA VLADA 138
3 DZ NAJ SE RAZPUSTI, RAZPIŠEJO SE NOVE VOLITVE 212
4 ne vem, b.o. 27
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
922 34

Valid range from 1 to 3

q936r V PRIHODNJE NAJ BO PREDSEDNIK VLADE...

V PRIHODNJE NAJ BO PREDSEDNIK VLADE...

Value 3627 Frequency
1 France Arhar 3
2 Miro Cerar 1
3 Jožef Damjan 1
4 Karl Erjavec 4
5 Gregor Golobič 2
6 Zoran Jankovič 2
7 Janez Janša 6
8 Zmago Jelinčič 4
9 Ljubica Jelušič 1
10 Jelko Kacin 1
11 Bojan Kontič 1
12 Katarina Kresal 2
13 Lucija Mazej Kukovič 1
14 Matej Lahovnik 9
15 Jože Mencinger 4
16 Marko Pavliha 1
17 Lojze Peterle 2
18 Rado Pezdirc 1
19 Rajko Pirnat 1
20 Miran Potrč 1
21 Janez Stanovnik 1
22 Maks Tajnikar 1
23 Danilo Türk 3
24 Cveta Zalokar Oražem 1
25 Radovan Žerjav 3
997 ne vem 5
998 ni nobenega 3
999 brez odgovora 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 899 1 25

Valid range from 1 to 25

q937 POLITIKI, KI OBVLADUJEJO STRANKARSKO DELOVANJE ZADNJIH 20 LE

ALI SE STRINJATE Z NASLEDNJO TRDITVIJO, ALI NE? POLITIKI, KI OBVLADUJEJO STRANKARSKO DELOVANJE ZADNJIH 20 LET, BI MORALI PREPUSTITI MESTO NOVIM POLITIKOM.

Value 3726 Frequency
1 da, se strinjam 807
2 ne, se ne strinjam 80
3 ne vem, b.o. 61
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 69

Valid range from 1 to 2

q938 PODPIRA ZAKON O MALEM DELU?

DRŽAVNI ZBOR JE NEDAVNO SPREJEL ZAKON O MALEM DELU? ALI TO PODPIRATE, ALI NE?

Value 3825 Frequency
1 da, podpiram 408
2 ne, ne podpiram 390
3 ne vem, b.o. 148
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
798 158

Valid range from 1 to 2

q939 PODPIRA PREDLOG ZAKONA ZA POKOJNINSKO REFORMO?

VLADA BO ŠE LETOS PODALA DOKONČEN PREDLOG ZAKONA ZA POKOJNINSKO REFORMO? ALI PREDLOG VLADE PODPIRATE, ALI NE?

Value 3924 Frequency
1 da, podpiram 296
2 ne, ne podpiram 563
3 ne vem, b.o. 87
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 97

Valid range from 1 to 2

q940 PRIČAKOVANJA ZA LETO 2011

VSTOPAMO V LETO 2011. KAJ PRIČAKUJETE, ALI BODO RAZMERE ZA VAS IN VAŠO DRUŽINO...

Value 4023 Frequency
1 BOLJŠE KOT LETOS 118
2 ENAKE KOT LETOS 446
3 SLABŠE KOT LETOS 359
4 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
923 33

Valid range from 1 to 3

q941 PODPIRA NOVO KRŠČANSKO-DEMOKRATSKO STRANKO?

LOJZE PETERLE NAPOVEDUJE MOŽNOST USTANOVITVE NOVE KRŠČANSKO-DEMOKRATSKE STRANKE. ALI TO PODPIRATE, ALI NE?

Value 4122 Frequency
1 da, podpiram 208
2 ne, ne podpiram 644
3 ne vem, b.o. 96
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 104

Valid range from 1 to 2

q942 PODBIRA MOREBITNO NOVO JANKOVIĆEVO STRANKO?

KAJ PA ČE BI NOVO STRANKO USTANAVLJAL TUDI ZORAN JANKOVIĆ. ALI TO PODPIRATE, ALI NE?

Value 4221 Frequency
1 da, podpiram 204
2 ne, ne podpiram 662
3 ne vem, b.o. 81
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 90

Valid range from 1 to 2

q943 PODPIRA REFERENDUM KOT NAČIN ODLOČANJA?

V NEDELJO SMO IMELI REFERENDUM IN OBETAJO SE ŠE NOVI. ALI TA NAČIN ODLOČANJA NAMESTO POSLANCEV V DRŽAVNEM ZBORU PODPIRATE, ALI NE?

Value 4320 Frequency
1 da, podpiram 128
2 ne, ne podpiram 771
3 ne vem, b.o. 47
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 57

Valid range from 1 to 2

qa KAKO SREČNI STE?

V CELOTI GLEDANO, KAKO SREČNI BI REKLI, DA STE? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE SREČNI, 5 PA, DA STE ZELO SREČNI.

Value 4419 Frequency
1 1 sploh nisem srečen 43
2 2 54
3 3 nekje vmes 371
4 4 337
5 5 zelo sem srečen 145
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 3
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
950 6

Valid range from 1 to 5

qb ZADOVOLJSTVO Z ŽIVLJENJEM?

V CELOTI GLEDANO, KAKO ZADOVOLJNI STE SEDAJ S VOJIM ŽIVLJENJEM? IZBERITE ODGOVOR NA LESTVICI OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISTE ZADOVOLJNI, 5 PA, DA STE ZELO ZADOVOLJNI.

Value 4518 Frequency
1 1 sploh nisem zadovoljen 24
2 2 57
3 3 nekje vmes 341
4 4 385
5 5 zelo sem zadovoljen 145
6 6 ne vem/ne pozna/b.o. 3
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
952 4

Valid range from 1 to 5

w BI ŠLI NA VOLITVE?

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 4617 Frequency
1 da 627
2 ne 268
3 ne vem, b.o. 52
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 61

Valid range from 1 to 2

w2 VOLIL BI...

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4716 Frequency
1 DESUS - 66
2 LDS 22
3 NSI 10
4 SDS 144
5 SLS 25
6 SNS 20
7 SD 92
8 ZARES 11
9 drugo stranko 32
0 ne vem, b.o. 205
Sysmiss 329
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
422 534

Valid range from 1 to 9

w20b ZA KATERO STRANKO STE VOLILI NA VOLITVAH SEPT. 2008

SEPTEMBRA 2008 SO BILE VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POVEJTE, ALI STE IN ZA KATERO STRANKO STE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4815 Frequency
1 DESUS 48
2 LDS 27
3 NSI 16
4 SDS 171
5 SLS 31
6 SNS 18
7 SD 246
8 ZARES 29
9 drugo stranko 14
0 ne vem, b.o. 164
99 ni volil 185
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
600 356

Valid range from 1 to 9

w3 SIMPATIJE

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 4914 Frequency
1 DESUS 39
2 LDS 8
3 NSI 5
4 SDS 32
5 SLS 8
6 SNS 9
7 SD 36
8 ZARES 13
9 drugo stranko 13
0 ne vem, b.o. 353
Sysmiss 440
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
163 793

Valid range from 1 to 9

izob IZOBRAZBA

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 5013 Frequency
1 OSNOVNA 127
2 POKLICNA 150
3 SREDNJA 385
4 VIŠJA, VISOKA 286
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
948 8

Valid range from 1 to 4

kraj Kraj

Value 5112 Frequency
Zakrita vrednost 956
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
956 0

ld ORIENTACIJA

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 5211 Frequency
1 prej levo 273
2 v sredino 245
3 prej desno 210
4 b.o. 219
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
728 228

Valid range from 1 to 3

lroj LETO ROJSTVA

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 7 7 92 54.104 15.829

Valid range from 7 to 92

reg1 VERNOST

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 549 Frequency
1 sem veren 458
2 nisem veren 273
3 nekaj vmes... 205
4 zavrnil odg.,b.o. 15
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
936 20

Valid range from 1 to 3

regija Regija

Value 558 Frequency
1 POMURSKA 48
2 PODRAVSKA 148
3 KOROŠKA 28
4 SAVINJSKA 121
5 GORENJSKA 95
6 ZASAVSKA 19
7 OSREDNJA 249
8 SPOD. POSAVSKA 35
9 DOLENJSKA 61
10 GORIŠKA 62
11 OBALNO-KRAŠKA 37
12 KRAŠKA 24
Sysmiss 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
927 29

Valid range from 1 to 12

rstar STAROST

Starost

Value 567 Frequency
30 ->30 83
45 31 - 45 193
60 46 - 60 285
99 61 -> 388
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
949 7

Valid range from 30 to 99

spol SPOL

SPOL

Value 576 Frequency
1 moški 349
2 ženska 607
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
956 0

Valid range from 1 to 2

tipk KRAJ BIVANJA

ALI PREBIVATE:

Value 585 Frequency
1 PODEŽELJE 391
2 MANJŠI KRAJ, MESTO 312
3 VEČJE MESTO 87
4 LJ, MB 161
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
951 5

Valid range from 1 to 4

wskup STR. PREFERENCE

Value 594 Frequency
1 DESUS 105
2 LDS 30
3 NSI 15
4 SDS 176
5 SLS 33
6 SNS 29
7 SD 128
8 ZARES 24
9 drugo 45
0 ne vem 353
Sysmiss 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
585 371

Valid range from 1 to 9

wutez Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
956 0 0.209 5.23 1 0.971

Valid range from 0.209190372 to 5.2297593

zap ZAPOSLENOST

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 612 Frequency
1 GOSPODARSTVO 190
2 NEGOSPODARSTVO 126
3 SAMOZAPOSLEN 36
4 KMET 11
5 GOSPODINJA 16
6 UPOKOJENEC 484
7 ŠTUDENT, DIJAK 35
8 BREZPOSELN 52
9 DRUGO... 3
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
953 3

Valid range from 1 to 9

zap2 SKRB ZA ZAPOSLITEV

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 621 Frequency
1 DA, ZELO 49
2 DA, DO NEKE MERE 89
3 NE, TO ME NE SKRBI 176
4 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 640
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
314 642

Valid range from 1 to 3

Materials of the Study

 1. Toš, Niko (2010). PBSI1012 - Politbarometer PB012/10 [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (2011). Izvedene spremenljivka za raziskavo Politbaromer (gre za Politbarometre, ki jih izvaja CJM).

Related Publications

 1. Toš, Niko (2010). Politbarometer 12/2010: december 2010.
 2. Urad vlade za komuniciranje (december 2009). Javnomnenjske raziskave.
 3. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije, Ministrstvo za zunanje zadeve in Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (junij 2009). Pregled rezultatov raziskav Politbarometra po letih (1997-2004).
 4. Urad vlade za informiranje Republike Slovenije (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.
 5. Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2011). Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI1012. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI1012_V1

COBISS.SI
Publication date: 2011

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si