5. Analiziraj podatke

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

Za analizo in snemanje datotek je potrebno vpisati veljavno uporabniško ime in geslo.

 Pri tem vas ponovno opozarjamo na splošne pogoje uporabe, na katere ste pristali ob registraciji.

 

 

Tabelo, v katero vključimo eno ali več spremenljivk iz raziskave, kreiramo s klikom na zavihek Tabela. Izbira ustreznega zavihka prikaže prazno tabelo.

Tabela Nesstar

 

V bloku na levi strani okna (v poglavju Opis spremenljivk) poiščemo ustrezno spremenljivko. S klikom na spremenljivko (levi gumb miške) se nam odpre izbirno polje.

  • Spremenljivko dodamo v vrstico
  • Spremenljivko dodamo v stolpec
  • Kreiramo polje za spremenljivko nad celotno tabelo. To je naša kontrolna spremenljivka, pomeni, da želimo v tabeli prikazati le podatke za eno kategorijo.
  • Za številske spremenljivke lahko izračunamo tudi opisne statistike.
Tabela Nesstar

 

V stolpec ali vrstico lahko damo več spremenljivk. V tabeli bodo prikazane kot gnezdene ena v drugi. Primer izračuna opisnih statistik po posameznih kategorijah v tabeli:

Tabela Nesstar

 

 

Tabelo lahko v celoti izpraznimo s klikom na gumb za izbris. Lahko pa odstranimo posamezno spremenljivko z uporabo spustnega polja ene od spremenljivk nad tabelo (glej spodaj).

Spustni meni omogoča tudi nekaj drugih možnosti, kot je premik spremenljivke v drugo dimenzijo stolpec/vrstico, vsebino lahko prikažemo samo za izbrane kategorije odgovorov in podobno.

Tabela Nesstar

 

Vsebino v tabeli lahko prikažemo bodisi z Odstotkom po stolpcih, po vrsticah, absolutne vrednosti ali Odstotek po vrsticah in stolpcih obenem.

Tabela Nesstar

 

 

Nesstar ponuja nekaj osnovnih grafičnih pregledov podatkov izhajajoč iz lističa Tabela ali Analiza. S klikom na gumb graf lahko grafično prikažemo vse spremenljivke, ki smo jih umestili v tabelo. Po potrebi lahko v grafu predstavimo samo določene (eno) spremenljivke.

Narišemo lahko histogram, krožni grafikon, graf intervalov zaupanja in regresijski grafikon. Ob uporabi primerne časovne spremenljivke lahko narišemo tudi graf časovne vrste. Pri regresijski analize graf časovne vrste zamenja razsevni grafikon.

Primer grafičnega prikaza podatkov v pregledovalniku Nesstar:

Graf Nesstar

 

 

 

Za potrebe preverjanja hipotez moramo velikokrat dodatno prilagoditi spremenljivke. Poglejmo si primer: V običajnih raziskavah se v rubriki demografija nahaja vprašanje o letu rojstva respondenta. Predvideva se namreč, da si leto rojstva lažje zapomnimo in manj umetno prikažemo/natančneje povemo, kakor če bi odgovorili na vprašanje, koliko smo stari/ kot to koliko smo stari, kjer velikokrat povemo neko bolj okroglo številko.

Da izvemo koliko so respondenti stari v času anketiranja, moramo pripraviti novo spremenljivko, in sicer LETO ANKETIRANJA – LETO ROJSTVA RESPONDENTA. To spremenljivko pa v nadaljevanju smiselno ali pa na podlagi določenih teorij dodatno združimo v skupine.

Upravljanje spremenljivk

 

Leto 2011 – ker je v datoteki leto rojstva kot dvomestna številka moramo pri izračunu uporabiti 111 (namesto 2011).

Upravljanje spremenljivk

 

Upravljanje spremenljivk

 

Dobimo naslednje rezultate:

Upravljanje spremenljivk

 

S pomočjo nove spremenljivke lahko pripravimo tabelo in nato grafikon.

Upravljanje spremenljivk

 

 

Podatkovno datoteko in opis raziskave v celoti lahko z Nesstarja snamete na naslednji način:

Na levi strani okna izberete želeno raziskavo (npr. SJM112). Nad glavnim preglednim oknom desno zgoraj kliknete na ikono z disketo.

Prenos Nesstar

 

Ustrezno izberete:

  • Snamete lahko podatkovno datoteko v formatih SPSS (*.sav), SPSS Portable (*.por), Statistica, Stata v.8, Stata v.7. DIF, Dbase, SAS
  • Snamete lahko dokumentacijo raziskave v formatih PDF in XML.
Prenos Nesstar

 

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. 5. Analiziraj podatke. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/kako/analiza/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Problemi prebivalcev Zaloga, Kvaliteta bivanjskega prostora, RIFSPN

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si