Evrobarometer 73.1: Evropski parlament, biotehnologija ter znanost in tehnologija, januar-februar 2010

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB731
Glavni avtor(ji):
  • Evropska Komisija
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Papacostas, Antonis
  • European Parliament, Directorate-General for Communication, Public Opinion Monitoring Unit
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Cologne; 2012

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: Evropski parlament, biotehnologija, znanost in tehnologija, vloga Evropskega parlamenta, vrednote, zanimanje za znanost in tehnologijo, vloga znanosti in tehnologije v vsakdanjem življenju, pomen razvoja tehnologije, regenerativna medicina, naravoslovje, okolje, evropsko znanstveno raziskovanje
Ključne besede ELSST:
EVROPSKI PARLAMENT, BIOTEHNOLOGIJA, ZNANOST IN TEHNOLOGIJA, NARAVOSLOVJE, OKOLJE

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
ZNANOST IN TEHNIKA
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
EVROPSKI PARLAMENT
BIOTEHNOLOGIJA
ZNANOST IN TEHNOLOGIJA


Povzetek:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti odgovarjajo na vprašanja znotraj sledečih glavnih tem: Evropski parlament (EP), biotehnologija ter znanost in tehnologija. Pri prvem sklopu vprašanj so respondenti odgovarjali o njihovem poznavanju in mnenju o EP, ali bi morala biti vloga EP okrepljena ali oslabljena, na katere politike bi se morali osredotočiti ter katere vrednote bi moral zagovarjati EP. Drugi sklop sprašuje respondente po njihovem poznavanju in mnenju o razvoju novih tehnologij, ter če bodo le-te imele v naslednjih 20-ih letih pozitivne ali negativne vplive na način življenja, o stališčih o regenerativni medicini, ali so študirali na področju naravoslovja, tehnologije ali inženiringa ter če so verni. Zadnji sklop pa respondente sprašuje o njihovih interesih, o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije, njihovih stališčih do določenih trditev, ki se nanašajo na znanost, tehnologijo in okoljeter ravni naložb Evropske unije v raziskovanje in katera področja bi morala biti prednostna. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, o spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, izobrazbi, poklicu, politični samoopredelitvi levo-desno, o članstvu v politični stranki, velikosti gospodinjstva, verskem prepričanju, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, družbenemu položaju, o uporabi interneta, tipu in velikosti naselja ter regiji bivanja in jeziku.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 29. januar 2010 - 14. februar 2010, Belgija: 29. januar 2010 - 16. februar 2010, Bolgarija: 29. januar 2010 - 07. februar 2010, Ciper: 30. januar 2010 - 14. februar 2010, Češka: 30. januar 2010 - 12. februar 2010, Danska: 29. januar 2010 - 17. februar 2010, Estonija: 29. januar 2010 - 15. februar 2010, Finska: 29. januar 2010 - 16. februar 2010, Francija: 29. januar 2010 - 16. februar 2010, Grčija: 29. januar 2010 - 14. februar 2010, Hrvaška: 29. januar 2010 - 14. februar 2010, Irska: 29. januar 2010 - 14. februar 2010, Islandija: 30. januar 2010 - 12. februar 2010, Italija: 29. januar 2010 - 12. februar 2010, Latvija: 29. januar 2010 - 16. februar 2010, Litva: 29. januar 2010 - 02. februar 2010, Luksemburg: 29. januar 2010 - 13. februar 2010, Madžarska: 29. januar 2010 - 14. februar 2010, Malta: 29. januar 2010 - 14. februar 2010, Nemčija: 30. januar 2010 - 16. februar 2010, Nizozemska: 29. januar 2010 - 14. februar 2010, Norveška: 02. februar 2010 - 25. februar 2010, Poljska: 30. januar 2010 - 14. februar 2010, Portugalska: 30. januar 2010 - 16. februar 2010, Romunija: 29. januar 2010 - 10. februar 2010, Severna Irska: 29. januar 2010 - 15. februar 2010, Slovaška: 30. januar 2010 - 11. februar 2010, Slovenija: 29. januar 2010 - 14. februar 2010, Španija: 10. februar 2010 - 14. februar 2010, Švedska: 29. januar 2010 - 14. februar 2010, Švica: 29. januar 2010 - 24. februar 2010, Turčija: 29. januar 2010 - 14. februar 2010, Velika Britanija: 29. januar 2010 - 15. februar 2010
Čas izdelave: 2012
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Islandija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Velika Britanija
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU, dveh kandidatk za članstvo v EU, ter Švice, Islandije in Norveške. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. V kandidatkah za članstvo v EU, Švici, Islandiji in Norveški so vključeni tudi respondenti s stalnim prebivališčem v teh državah, ki so državljani članic EU, ter imajo zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11428.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Hrvaška: Puls, Zagreb

Irska: TNS MRBI, Dublin

Islandija: Capacent, Reykjavík

Italija: TNS Infratest

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Norveška: TNS GALLUP, Oslo

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Švica: Isopublic, Zurich

Turčija: TNS PIAR, Istanbul

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Tip vzorca:

Verjetnostno: večstopenjsko

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11428.

Uteževanje:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11428.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11428.

Kontakt: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11428.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11428.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZA5000: Eurobarometer 73.1 (Jan-Feb 2010) [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 551
  • število enot: 31238

Verzija: 4.0.0, doi:10.4232/1.11428

Spremenljivke

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
5000 31238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 5000 do 5000

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 22 Frekvenca
5000 31238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 5000 do 5000

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
4.0.0 (2012-08-31) 31238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 1551 Frekvenca
5000 31238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 5000 do 5000

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 2550 Frekvenca
5000 31238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 5000 do 5000

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3549 Frekvenca
4.0.0 (2012-08-31) 31238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4548 Frekvenca
731 Eurobarometer 73.1 31238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 731 do 731

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + TNS INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0 1000001 34001041 17727728.967 9910084.056

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 34001041

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6546 Frekvenca
1 France 1018
2 Belgium 1012
3 The Netherlands 1018
4 Germany West 1002
5 Italy 1018
6 Luxembourg 503
7 Denmark 1006
8 Ireland 1007
9 Great Britain 1009
10 Northern Ireland 302
11 Greece 1000
12 Spain 1004
13 Portugal 1027
14 Germany East 529
16 Finland 1001
17 Sweden 1007
18 Austria 1000
19 Cyprus (Republic) 502
20 Czech Republic 1043
21 Estonia 1004
22 Hungary 1017
23 Latvia 1013
24 Lithuania 1026
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1030
28 Slovenia 1004
29 Bulgaria 1009
30 Romania 1060
31 Turkey 1003
32 Croatia 1000
33 Cyprus (CY-TCC) (not included) 0
34 Macedonia (FYROM) (not included) 0
41 Norway 1037
42 Switzerland 1026
43 Iceland 501
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0 1 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 43

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7545 Frekvenca
AT 1000
BE 1012
BG 1009
CH 1026
CY 502
CZ 1043
DE-E 529
DE-W 1002
DK 1006
EE 1004
ES 1004
FI 1001
FR 1018
GB-GBN 1009
GB-NIR 302
GR 1000
HR 1000
HU 1017
IE 1007
IS 501
IT 1018
LT 1026
LU 503
LV 1013
MT 500
NL 1018
NO 1037
PL 1000
PT 1027
RO 1060
SE 1007
SI 1004
SK 1030
TR 1003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0 0.33 4.415 1 0.316

Vrednosti spremenljivk od 0.33 do 4.4149

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9543 Frekvenca
0 Other 29927
1 United Kingdom 1311
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0 0 2.233 0.042 0.232

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.233017

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11541 Frekvenca
0 Other 29707
1 Germany 1531
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0 0 4.945 0.049 0.262

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.944849

v13 NATION GROUP EU6

Vrednost 13539 Frekvenca
0 Other 25667
1 EU6 5571
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0 0 6.755 0.178 0.513

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.75549

v15 NATION GROUP EU9

Vrednost 15537 Frekvenca
0 Other 22343
1 EU9 8895
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0 0 8.032 0.285 0.681

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.031688

v17 NATION GROUP EU10

Vrednost 17535 Frekvenca
0 Other 21343
1 EU10 9895
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0 0 8.61 0.317 0.728

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.610413

v19 NATION GROUP EU12

Vrednost 19533 Frekvenca
0 Other 19312
1 EU12 11926
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0 0 8.671 0.382 0.763

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.671473

v21 NATION GROUP EU12+

Vrednost 21531 Frekvenca
0 Other 18783
1 EU12+ 12455
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0 0 8.633 0.399 0.767

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.632761

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Vrednost 23529 Frekvenca
0 Other 28230
1 EU NMS 3 3008
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0 0 4.273 0.0963 0.331

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.27272

v25 NATION GROUP EU15

Vrednost 25527 Frekvenca
0 Other 15775
1 EU15 15463
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0 0 10.077 0.495 0.886

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.077382

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Vrednost 27525 Frekvenca
0 Other 22099
1 EU NMS 10 9139
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0 0 8.611 0.293 0.904

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.611175

v29 NATION GROUP EU25

Vrednost 29523 Frekvenca
0 Other 6636
1 EU25 24602
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0 0 13.426 0.788 1.175

Vrednosti spremenljivk od 0 do 13.426291

v31 NATION GROUP AC/CC

Vrednost 31521 Frekvenca
0 Other 27166
1 AC/CC 4072
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W15 WEIGHT AC/CC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0 0 5.667 0.13 0.503

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.666759

v33 NATION GROUP EU27 + TR + HR

Vrednost 33519 Frekvenca
0 Other 2564
1 EU27 + TR + HR 28674
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W16 WEIGHT EU27 + TR + HR

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0 0 12.902 0.918 1.19

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12.902242

v35 NATION GROUP NO + IS + CH

Vrednost 35517 Frekvenca
0 Other 28674
1 NO + IS + CH 2564
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W17 WEIGHT NO + IS + CH

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0 0 6.707 0.0821 0.358

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.707019

v37 NATION GROUP AC (BG RO)

Vrednost 37515 Frekvenca
0 Other 29169
1 AC (BG RO) 2069
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0 0 3.007 0.0662 0.286

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.007102

v39 NATION GROUP CC (TR HR)

Vrednost 39513 Frekvenca
0 Other 29235
1 CC (TR HR) 2003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W19 WEIGHT CC (TR HR)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0 0 4.013 0.0641 0.34

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.013014

v41 NATION GROUP EU27

Vrednost 41511 Frekvenca
0 Other 4567
1 EU27 26671
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v42 W22 WEIGHT EU27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0 0 13.667 0.854 1.182

Vrednosti spremenljivk od 0 do 13.667003

v43 NATION GROUP EU NMS 12

Vrednost 43509 Frekvenca
0 Other 20030
1 EU NMS 12 11208
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v44 W24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0 0 7.545 0.359 0.878

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.544541

v45 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Vrednost 45507 Frekvenca
0 Other 16063
1 EURO ZONE 2009 15175
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v46 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0 0 11.99 0.486 0.967

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.98954

v47 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Vrednost 47505 Frekvenca
0 Other 19742
1 NON EURO ZONE 2009 11496
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v48 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0 0 6.996 0.368 0.88

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.996162

v49 NATION GROUP EU27 + TR + HR + NO + CH + IS

Vrednost 49503 Frekvenca
0 Other 0
1 EU27 + TR + HR + NO + CH + IS 31238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v50 W85 WEIGHT EU27 + TR + HR + NO + CH + IS

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0 0.0208 13.743 1 1.254

Vrednosti spremenljivk od 0.020807 do 13.742849

v51 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0 315.623 208470.266 15169.376 19029.787

Vrednosti spremenljivk od 315.622711 do 208470.265625

v52 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 52500 Frekvenca
0 Not mentioned 30233
1 Mentioned 1005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v53 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 53499 Frekvenca
0 Not mentioned 30217
1 Mentioned 1021
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v54 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 54498 Frekvenca
0 Not mentioned 29657
1 Mentioned 1581
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v55 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 55497 Frekvenca
0 Not mentioned 30235
1 Mentioned 1003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v56 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 56496 Frekvenca
0 Not mentioned 30238
1 Mentioned 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v57 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 57495 Frekvenca
0 Not mentioned 30164
1 Mentioned 1074
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v58 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 58494 Frekvenca
0 Not mentioned 30253
1 Mentioned 985
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v59 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 59493 Frekvenca
0 Not mentioned 30135
1 Mentioned 1103
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v60 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 60492 Frekvenca
0 Not mentioned 30899
1 Mentioned 339
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v61 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 61491 Frekvenca
0 Not mentioned 30212
1 Mentioned 1026
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 62490 Frekvenca
0 Not mentioned 30118
1 Mentioned 1120
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v63 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 63489 Frekvenca
0 Not mentioned 29952
1 Mentioned 1286
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 64488 Frekvenca
0 Not mentioned 30226
1 Mentioned 1012
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v65 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 65487 Frekvenca
0 Not mentioned 30230
1 Mentioned 1008
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 66486 Frekvenca
0 Not mentioned 30224
1 Mentioned 1014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v67 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 67485 Frekvenca
0 Not mentioned 30739
1 Mentioned 499
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 68484 Frekvenca
0 Not mentioned 30185
1 Mentioned 1053
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 69483 Frekvenca
0 Not mentioned 30231
1 Mentioned 1007
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 70482 Frekvenca
0 Not mentioned 30214
1 Mentioned 1024
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v71 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 71481 Frekvenca
0 Not mentioned 30224
1 Mentioned 1014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v72 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 72480 Frekvenca
0 Not mentioned 30188
1 Mentioned 1050
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v73 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 73479 Frekvenca
0 Not mentioned 30742
1 Mentioned 496
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v74 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 74478 Frekvenca
0 Not mentioned 30186
1 Mentioned 1052
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v75 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 75477 Frekvenca
0 Not mentioned 30196
1 Mentioned 1042
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v76 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 76476 Frekvenca
0 Not mentioned 30236
1 Mentioned 1002
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v77 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 77475 Frekvenca
0 Not mentioned 30212
1 Mentioned 1026
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v78 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 78474 Frekvenca
0 Not mentioned 30136
1 Mentioned 1102
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v79 Q1 NATIONALITY TURKEY

Vrednost 79473 Frekvenca
0 Not mentioned 1
1 Mentioned 1002
9 Inap. (not 31 in V6) 30235
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1003 30235

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v80 Q1 NATIONALITY CROATIA

Vrednost 80472 Frekvenca
0 Not mentioned 1
1 Mentioned 999
9 Inap. (not 32 in V6) 30238
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 30238

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v81 Q1 NATIONALITY ICELAND

Vrednost 81471 Frekvenca
0 Not mentioned 2
1 Mentioned 499
9 Inap. (not 43 in V6) 30737
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
501 30737

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v82 Q1 NATIONALITY NORWAY

Vrednost 82470 Frekvenca
0 Not mentioned 14
1 Mentioned 1023
9 Inap. (not 41 in V6) 30201
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1037 30201

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v83 Q1 NATIONALITY SWITZERLAND

Vrednost 83469 Frekvenca
0 Not mentioned 79
1 Mentioned 947
9 Inap. (not 42 in V6) 30212
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1026 30212

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v84 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Vrednost 84468 Frekvenca
0 Not mentioned 31123
1 Mentioned 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
31238 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v85 QA1 EUROPEAN PARLIAMENT - HEARD ABOUT

Vrednost 85467 Frekvenca
1 Yes 18806
2 No 7578
3 DK 287
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26384 4854

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v86 QA2 EUROPEAN PARLIAMENT - INFORMATION

Vrednost 86466 Frekvenca
1 Very well informed 653
2 Fairly well informed 8129
3 Fairly badly informed 11959
4 Very badly informed 5474
5 DK 456
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26215 5023

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v87 QA3 EUROP PARLIAM PERCEPTION: DYNAMIC

Vrednost 87465 Frekvenca
1 Describes very well 1357
2 Describes fairly well 10691
3 Describes fairly badly 8165
4 Describes very badly 1942
5 DK 4516
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22155 9083

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v88 QA3 EUROP PARLIAM PERCEPTION: DEMOCRATIC

Vrednost 88464 Frekvenca
1 Describes very well 3168
2 Describes fairly well 14221
3 Describes fairly badly 4816
4 Describes very badly 1323
5 DK 3143
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23528 7710

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v89 QA3 EUROP PARLIAM PERCEPTION: LISTEN TO CITIZENS

Vrednost 89463 Frekvenca
1 Describes very well 1424
2 Describes fairly well 9873
3 Describes fairly badly 8924
4 Describes very badly 3105
5 DK 3345
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23326 7912

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v90 QA3 EUROP PARLIAM PERCEPTION: NOT WELL KNOWN

Vrednost 90462 Frekvenca
1 Describes very well 3100
2 Describes fairly well 8589
3 Describes fairly badly 8990
4 Describes very badly 3907
5 DK 2085
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24586 6652

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v91 QA3 EUROP PARLIAM PERCEPTION: INEFFICIENT

Vrednost 91461 Frekvenca
1 Describes very well 1973
2 Describes fairly well 7580
3 Describes fairly badly 9480
4 Describes very badly 2621
5 DK 5017
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21654 9584

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v92 QA4 EU KNOWLEDGE: EP MEMBERS ELECTION

Vrednost 92460 Frekvenca
1 True (correct) 17634
2 False 5830
3 DK 3207
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26671 4567

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v93 QA4 EU KNOWLEDGE: EP MEMBERS PER MEMBER STATE

Vrednost 93459 Frekvenca
1 True 5036
2 False (correct) 16437
3 DK 5198
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26671 4567

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v94 QA5 EUROPEAN PARLIAMENT - MEMBER AFFILIATION

Vrednost 94458 Frekvenca
1 Their nationality 9827
2 Their political affinities (correct) 12667
3 DK 4177
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26671 4567

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v95 QA6 EUROPEAN PARLIAMENT - ROLE PREFERENCE

Vrednost 95457 Frekvenca
1 More important 14748
2 Less important 4801
3 The same (SPONT.) 4974
4 DK 2148
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24523 6715

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v96 QA7A EP POL PRIO: COMMON FOREIGN POLICY

Vrednost 96456 Frekvenca
0 Not mentioned 10171
1 Mentioned 3014
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13185 18053

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v97 QA7A EP POL PRIO: COMMON DEFENCE POLICY

Vrednost 97455 Frekvenca
0 Not mentioned 8732
1 Mentioned 4453
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13185 18053

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v98 QA7A EP POL PRIO: COMBAT CLIMATE CHANGE

Vrednost 98454 Frekvenca
0 Not mentioned 8132
1 Mentioned 5053
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13185 18053

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v99 QA7A EP POL PRIO: ENERGY INDEPENDANCE

Vrednost 99453 Frekvenca
0 Not mentioned 9391
1 Mentioned 3794
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13185 18053

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v100 QA7A EP POL PRIO: CONSUMER/HEALTH PROTECTION

Vrednost 100452 Frekvenca
0 Not mentioned 7678
1 Mentioned 5507
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13185 18053

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v101 QA7A EP POL PRIO: ECO-FRIENDLY AGRICULTURE

Vrednost 101451 Frekvenca
0 Not mentioned 8563
1 Mentioned 4622
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13185 18053

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v102 QA7A EP POL PRIO: COMBATING TERRORISM

Vrednost 102450 Frekvenca
0 Not mentioned 8572
1 Mentioned 4613
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13185 18053

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v103 QA7A EP POL PRIO: COORDNTNG ECON/BUDGET/TAXES

Vrednost 103449 Frekvenca
0 Not mentioned 9081
1 Mentioned 4104
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13185 18053

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v104 QA7A EP POL PRIO: RESEARCH & DEVELOPMENT

Vrednost 104448 Frekvenca
0 Not mentioned 11212
1 Mentioned 1973
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13185 18053

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v105 QA7A EP POL PRIO: EUROPEAN SOCIAL MODEL

Vrednost 105447 Frekvenca
0 Not mentioned 11069
1 Mentioned 2116
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13185 18053

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v106 QA7A EP POL PRIO: CONCERTED IMMIGRATION

Vrednost 106446 Frekvenca
0 Not mentioned 10466
1 Mentioned 2719
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13185 18053

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v107 QA7A EP POL PRIO: OTHER

Vrednost 107445 Frekvenca
0 Not mentioned 13050
1 Mentioned 135
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13185 18053

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v108 QA7A EP POL PRIO: NONE

Vrednost 108444 Frekvenca
0 Not mentioned 13105
1 Mentioned 80
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13185 18053

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v109 QA7A EP POL PRIO: DK

Vrednost 109443 Frekvenca
0 Not mentioned 12807
1 Mentioned 378
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13185 18053

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v110 QA7B EP POL PRIO: COMMON FOREIGN POLICY

Vrednost 110442 Frekvenca
0 Not mentioned 10677
1 Mentioned 2809
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13486 17752

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v111 QA7B EP POL PRIO: COMMON DEFENCE POLICY

Vrednost 111441 Frekvenca
0 Not mentioned 9385
1 Mentioned 4101
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13486 17752

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v112 QA7B EP POL PRIO: COMBAT CLIMATE CHANGE

Vrednost 112440 Frekvenca
0 Not mentioned 8694
1 Mentioned 4792
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13486 17752

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v113 QA7B EP POL PRIO: ENERGY INDEPENDANCE

Vrednost 113439 Frekvenca
0 Not mentioned 9985
1 Mentioned 3501
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13486 17752

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v114 QA7B EP POL PRIO: CONSUMER/HEALTH PROTECTION

Vrednost 114438 Frekvenca
0 Not mentioned 8543
1 Mentioned 4943
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13486 17752

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v115 QA7B EP POL PRIO: ECO-FRIENDLY AGRICULTURE

Vrednost 115437 Frekvenca
0 Not mentioned 9306
1 Mentioned 4180
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13486 17752

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v116 QA7B EP POL PRIO: COMBATING TERRORISM

Vrednost 116436 Frekvenca
0 Not mentioned 9157
1 Mentioned 4329
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13486 17752

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v117 QA7B EP POL PRIO: COORDNTNG ECON/BUDGET/TAXES

Vrednost 117435 Frekvenca
0 Not mentioned 9926
1 Mentioned 3560
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13486 17752

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v118 QA7B EP POL PRIO: RESEARCH & DEVELOPMENT

Vrednost 118434 Frekvenca
0 Not mentioned 11809
1 Mentioned 1677
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13486 17752

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v119 QA7B EP POL PRIO: EUROPEAN SOCIAL MODEL

Vrednost 119433 Frekvenca
0 Not mentioned 11803
1 Mentioned 1683
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13486 17752

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v120 QA7B EP POL PRIO: TACKLING SOCIAL EXCLUSION

Vrednost 120432 Frekvenca
0 Not mentioned 7411
1 Mentioned 6075
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13486 17752

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v121 QA7B EP POL PRIO: CONCERTED IMMIGRATION

Vrednost 121431 Frekvenca
0 Not mentioned 11278
1 Mentioned 2208
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13486 17752

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v122 QA7B EP POL PRIO: OTHER

Vrednost 122430 Frekvenca
0 Not mentioned 13381
1 Mentioned 105
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13486 17752

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v123 QA7B EP POL PRIO: NONE

Vrednost 123429 Frekvenca
0 Not mentioned 13422
1 Mentioned 64
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13486 17752

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v124 QA7B EP POL PRIO: DK

Vrednost 124428 Frekvenca
0 Not mentioned 13159
1 Mentioned 327
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13486 17752

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v125 QA8 EP VALUES PRIO: GENDER EQUALITY

Vrednost 125427 Frekvenca
0 Not mentioned 17191
1 Mentioned 9480
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26671 4567

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v126 QA8 EP VALUES PRIO: MINORITIES PROTECTION

Vrednost 126426 Frekvenca
0 Not mentioned 21313
1 Mentioned 5358
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26671 4567

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v127 QA8 EP VALUES PRIO: CULTURE/RELIG DIALOGUE

Vrednost 127425 Frekvenca
0 Not mentioned 20950
1 Mentioned 5721
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26671 4567

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v128 QA8 EP VALUES PRIO: EU SOLIDARITY

Vrednost 128424 Frekvenca
0 Not mentioned 17431
1 Mentioned 9240
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26671 4567

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v129 QA8 EP VALUES PRIO: POOR CNTRS SOLIDARITY

Vrednost 129423 Frekvenca
0 Not mentioned 19211
1 Mentioned 7460
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26671 4567

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v130 QA8 EP VALUES PRIO: HUMAN RIGHTS PROTECTION

Vrednost 130422 Frekvenca
0 Not mentioned 9908
1 Mentioned 16763
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26671 4567

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v131 QA8 EP VALUES PRIO: FREEDOM OF SPEECH

Vrednost 131421 Frekvenca
0 Not mentioned 17158
1 Mentioned 9513
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26671 4567

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v132 QA8 EP VALUES PRIO: DEATH PENALTY ABOLITION

Vrednost 132420 Frekvenca
0 Not mentioned 23120
1 Mentioned 3551
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26671 4567

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v133 QA8 EP VALUES PRIO: OTHER

Vrednost 133419 Frekvenca
0 Not mentioned 26384
1 Mentioned 287
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26671 4567

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v134 QA8 EP VALUES PRIO: NONE

Vrednost 134418 Frekvenca
0 Not mentioned 26531
1 Mentioned 140
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26671 4567

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v135 QA8 EP VALUES PRIO: DK

Vrednost 135417 Frekvenca
0 Not mentioned 26142
1 Mentioned 529
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26671 4567

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v136 QB1 TECHNOLOGY EVAL: SOLAR ENERGY

Vrednost 136416 Frekvenca
1 Positive effect 26779
2 Negative effect 1388
3 No effect 1740
4 DK 1331
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29907 1331

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v137 QB1 TECHNOLOGY EVAL: COMPUTERS/IT

Vrednost 137415 Frekvenca
1 Positive effect 24087
2 Negative effect 3227
3 No effect 2185
4 DK 1739
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29499 1739

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v138 QB1 TECHNOLOGY EVAL: BIOTECHNOLOGY

Vrednost 138414 Frekvenca
1 Positive effect 17125
2 Negative effect 5897
3 No effect 2435
4 DK 5781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25457 5781

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v139 QB1 TECHNOLOGY EVAL: SPACE EXPLORATION

Vrednost 139413 Frekvenca
1 Positive effect 14825
2 Negative effect 4023
3 No effect 8716
4 DK 3674
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27564 3674

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v140 QB1 TECHNOLOGY EVAL: NUCLEAR ENERGY

Vrednost 140412 Frekvenca
1 Positive effect 12065
2 Negative effect 11711
3 No effect 3590
4 DK 3872
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27366 3872

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v141 QB1 TECHNOLOGY EVAL: NANOTECHNOLOGY

Vrednost 141411 Frekvenca
1 Positive effect 13137
2 Negative effect 3335
3 No effect 2899
4 DK 11867
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19371 11867

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v142 QB1 TECHNOLOGY EVAL: WIND ENERGY

Vrednost 142410 Frekvenca
1 Positive effect 26519
2 Negative effect 1120
3 No effect 1886
4 DK 1713
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29525 1713

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v143 QB1 TECHNOLOGY EVAL: COGNITIVE ENHANCEMENT

Vrednost 143409 Frekvenca
1 Positive effect 17345
2 Negative effect 4255
3 No effect 3395
4 DK 6243
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24995 6243

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v144 QB2A GENET MOD FOOD - EVER HEARD

Vrednost 144408 Frekvenca
1 Yes 12749
2 No 2839
9 Inap. (Split B) 15650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15588 15650

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v145 QB3A GENET MOD FOOD: TALKED ABOUT

Vrednost 145407 Frekvenca
1 Yes, frequently 1150
2 Yes, occasionally 4559
3 Yes, only once or twice 2802
4 No, never 4165
5 DK 73
9 Inap. (not 1 in V144) 2839
99 Inap. (Split B) 15650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12676 18562

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v146 QB3A GENET MOD FOOD: SEARCHED INFORMATION

Vrednost 146406 Frekvenca
1 Yes, frequently 610
2 Yes, occasionally 2315
3 Yes, only once or twice 1941
4 No, never 7812
5 DK 71
9 Inap. (not 1 in V144) 2839
99 Inap. (Split B) 15650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12678 18560

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v147 QB4A GENET MOD FOOD: GOOD FOR ECONOMY

Vrednost 147405 Frekvenca
1 Totally agree 778
2 Tend to agree 3339
3 Tend to disagree 4417
4 Totally disagree 4347
5 DK 2707
9 Inap. (Split B) 15650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12881 18357

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v148 QB4A GENET MOD FOOD: NOT GOOD FOR YOU

Vrednost 148404 Frekvenca
1 Totally agree 4861
2 Tend to agree 3883
3 Tend to disagree 2849
4 Totally disagree 1809
5 DK 2186
9 Inap. (Split B) 15650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13402 17836

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v149 QB4A GENET MOD FOOD: HELPS DEVELOPING CNTRS

Vrednost 149403 Frekvenca
1 Totally agree 1593
2 Tend to agree 4835
3 Tend to disagree 3194
4 Totally disagree 2985
5 DK 2981
9 Inap. (Split B) 15650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12607 18631

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v150 QB4A GENET MOD FOOD: SAFE F FUTURE GENERATIONS

Vrednost 150402 Frekvenca
1 Totally agree 599
2 Tend to agree 2484
3 Tend to disagree 4387
4 Totally disagree 5181
5 DK 2937
9 Inap. (Split B) 15650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12651 18587

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v151 QB4A GENET MOD FOOD: BENEFITS AND RISK

Vrednost 151401 Frekvenca
1 Totally agree 3558
2 Tend to agree 5329
3 Tend to disagree 2338
4 Totally disagree 1709
5 DK 2654
9 Inap. (Split B) 15650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12934 18304

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v152 QB4A GENET MOD FOOD: UNNATURAL

Vrednost 152400 Frekvenca
1 Totally agree 6921
2 Tend to agree 4357
3 Tend to disagree 1940
4 Totally disagree 810
5 DK 1560
9 Inap. (Split B) 15650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14028 17210

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v153 QB4A GENET MOD FOOD: MAKES FEEL UNEASY

Vrednost 153399 Frekvenca
1 Totally agree 5407
2 Tend to agree 4488
3 Tend to disagree 2559
4 Totally disagree 1422
5 DK 1712
9 Inap. (Split B) 15650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13876 17362

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v154 QB4A GENET MOD FOOD: SAFE FOR YOUR HEALTH

Vrednost 154398 Frekvenca
1 Totally agree 734
2 Tend to agree 2347
3 Tend to disagree 3994
4 Totally disagree 5974
5 DK 2539
9 Inap. (Split B) 15650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13049 18189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v155 QB4A GENET MOD FOOD: NO HARM TO ENVIRONMENT

Vrednost 155397 Frekvenca
1 Totally agree 788
2 Tend to agree 2684
3 Tend to disagree 4221
4 Totally disagree 4238
5 DK 3657
9 Inap. (Split B) 15650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11931 19307

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v156 QB4A GENET MOD FOOD: SHOULD BE ENCOURAGED

Vrednost 156396 Frekvenca
1 Totally agree 711
2 Tend to agree 2559
3 Tend to disagree 4149
4 Totally disagree 5785
5 DK 2384
9 Inap. (Split B) 15650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13204 18034

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v157 QB2B NANOTECHNOLOGY - EVER HEARD

Vrednost 157395 Frekvenca
1 Yes 7362
2 No 8288
9 Inap. (Split A) 15588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15650 15588

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v158 QB3B NANOTECHNOLOGY: EVER TALKED ABOUT

Vrednost 158394 Frekvenca
1 Yes, frequently 355
2 Yes, occasionally 1754
3 Yes, only once or twice 1723
4 No, never 3493
5 DK 37
9 Inap. (not 1 in V157) 8288
99 Inap. (Split A) 15588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7325 23913

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v159 QB3B NANOTECHNOLOGY: SEARCHED INFORMATION

Vrednost 159393 Frekvenca
1 Yes, frequently 266
2 Yes, occasionally 1117
3 Yes, only once or twice 1159
4 No, never 4790
5 DK 30
9 Inap. (not 1 in V157) 8288
99 Inap. (Split A) 15588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7332 23906

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v160 QB4B NANOTECHNOLOGY: GOOD FOR ECONOMY

Vrednost 160392 Frekvenca
1 Totally agree 1528
2 Tend to agree 5273
3 Tend to disagree 2297
4 Totally disagree 1090
5 DK 5462
9 Inap. (Split A) 15588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10188 21050

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v161 QB4B NANOTECHNOLOGY: NOT GOOD FOR YOU

Vrednost 161391 Frekvenca
1 Totally agree 1265
2 Tend to agree 3057
3 Tend to disagree 4208
4 Totally disagree 1748
5 DK 5372
9 Inap. (Split A) 15588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10278 20960

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v162 QB4B NANOTECHNOLOGY: HELPS DEVELOPING CNTRS

Vrednost 162390 Frekvenca
1 Totally agree 1182
2 Tend to agree 4270
3 Tend to disagree 2876
4 Totally disagree 1667
5 DK 5655
9 Inap. (Split A) 15588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9995 21243

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v163 QB4B NANOTECHNOLOGY: SAFE F FUTURE GENERATIONS

Vrednost 163389 Frekvenca
1 Totally agree 975
2 Tend to agree 3956
3 Tend to disagree 3188
4 Totally disagree 1572
5 DK 5959
9 Inap. (Split A) 15588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9691 21547

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v164 QB4B NANOTECHNOLOGY: BENEFITS BUT RISKS

Vrednost 164388 Frekvenca
1 Totally agree 2277
2 Tend to agree 5465
3 Tend to disagree 2069
4 Totally disagree 713
5 DK 5126
9 Inap. (Split A) 15588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10524 20714

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v165 QB4B NANOTECHNOLOGY: UNNATURAL

Vrednost 165387 Frekvenca
1 Totally agree 2737
2 Tend to agree 4123
3 Tend to disagree 2942
4 Totally disagree 1147
5 DK 4701
9 Inap. (Split A) 15588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10949 20289

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v166 QB4B NANOTECHNOLOGY: MAKES FEEL UNEASY

Vrednost 166386 Frekvenca
1 Totally agree 1762
2 Tend to agree 3217
3 Tend to disagree 3957
4 Totally disagree 2571
5 DK 4143
9 Inap. (Split A) 15588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11507 19731

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v167 QB4B NANOTECHNOLOGY: SAFE FOR YOUR HEALTH

Vrednost 167385 Frekvenca
1 Totally agree 778
2 Tend to agree 3666
3 Tend to disagree 3464
4 Totally disagree 1881
5 DK 5861
9 Inap. (Split A) 15588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9789 21449

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v168 QB4B NANOTECHNOLOGY: NO HARM TO ENVIRONMENT

Vrednost 168384 Frekvenca
1 Totally agree 718
2 Tend to agree 3092
3 Tend to disagree 3651
4 Totally disagree 1627
5 DK 6562
9 Inap. (Split A) 15588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9088 22150

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v169 QB4B NANOTECHNOLOGY: SHOULD BE ENCOURAGED

Vrednost 169383 Frekvenca
1 Totally agree 1526
2 Tend to agree 4763
3 Tend to disagree 2591
4 Totally disagree 1380
5 DK 5390
9 Inap. (Split A) 15588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10260 20978

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v170 QB5B ANIMAL CLONING - EVER HEARD

Vrednost 170382 Frekvenca
1 Yes 11310
2 No 4340
9 Inap. (Split A) 15588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15650 15588

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v171 QB6B ANIMAL CLONING: EVER TALKED ABOUT

Vrednost 171381 Frekvenca
1 Yes, frequently 527
2 Yes, occasionally 3208
3 Yes, only once or twice 2853
4 No, never 4641
5 DK 81
9 Inap. (not 1 in V170) 4340
99 Inap. (Split A) 15588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11229 20009

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v172 QB6B ANIMAL CLONING: SEARCHED INFORMATION

Vrednost 172380 Frekvenca
1 Yes, frequently 232
2 Yes, occasionally 1341
3 Yes, only once or twice 1487
4 No, never 8176
5 DK 74
9 Inap. (not 1 in V170) 4340
99 Inap. (Split A) 15588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11236 20002

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v173 QB7B ANIMAL CLONING: GOOD FOR ECONOMY

Vrednost 173379 Frekvenca
1 Totally agree 592
2 Tend to agree 2694
3 Tend to disagree 4357
4 Totally disagree 5464
5 DK 2543
9 Inap. (Split A) 15588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13107 18131

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v174 QB7B ANIMAL CLONING: NOT GOOD FOR YOU

Vrednost 174378 Frekvenca
1 Totally agree 4979
2 Tend to agree 4000
3 Tend to disagree 2575
4 Totally disagree 1765
5 DK 2331
9 Inap. (Split A) 15588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13319 17919

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v175 QB7B ANIMAL CLONING: HELPS DEVELOPING CNTRS

Vrednost 175377 Frekvenca
1 Totally agree 1058
2 Tend to agree 3890
3 Tend to disagree 3676
4 Totally disagree 3978
5 DK 3048
9 Inap. (Split A) 15588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12602 18636

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v176 QB7B ANIMAL CLONING: SAFE F FUTURE GENERATIONS

Vrednost 176376 Frekvenca
1 Totally agree 495
2 Tend to agree 2148
3 Tend to disagree 4466
4 Totally disagree 5548
5 DK 2993
9 Inap. (Split A) 15588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12657 18581

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v177 QB7B ANIMAL CLONING: BENEFITS AND RISK

Vrednost 177375 Frekvenca
1 Totally agree 3345
2 Tend to agree 5296
3 Tend to disagree 2279
4 Totally disagree 1943
5 DK 2787
9 Inap. (Split A) 15588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12863 18375

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v178 QB7B ANIMAL CLONING: UNNATURAL

Vrednost 178374 Frekvenca
1 Totally agree 8303
2 Tend to agree 3792
3 Tend to disagree 1225
4 Totally disagree 757
5 DK 1573
9 Inap. (Split A) 15588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14077 17161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v179 QB7B ANIMAL CLONING: MAKES FEEL UNEASY

Vrednost 179373 Frekvenca
1 Totally agree 6494
2 Tend to agree 4351
3 Tend to disagree 2005
4 Totally disagree 1209
5 DK 1591
9 Inap. (Split A) 15588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14059 17179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v180 QB7B ANIMAL CLONING: SAFE FOR YOUR HEALTH

Vrednost 180372 Frekvenca
1 Totally agree 618
2 Tend to agree 2074
3 Tend to disagree 3922
4 Totally disagree 6082
5 DK 2954
9 Inap. (Split A) 15588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12696 18542

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v181 QB7B ANIMAL CLONING: NO HARM TO ENVIRONMENT

Vrednost 181371 Frekvenca
1 Totally agree 852
2 Tend to agree 2789
3 Tend to disagree 3826
4 Totally disagree 4107
5 DK 4076
9 Inap. (Split A) 15588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11574 19664

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v182 QB7B ANIMAL CLONING: SHOULD BE ENCOURAGED

Vrednost 182370 Frekvenca
1 Totally agree 442
2 Tend to agree 1849
3 Tend to disagree 3918
4 Totally disagree 7119
5 DK 2322
9 Inap. (Split A) 15588
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13328 17910

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v183 QB5A STEM CELLS FR EMBRYOS - APPROVAL

Vrednost 183369 Frekvenca
1 Fully approve, no laws necessary 1505
2 Approve as long as regulated by laws 7718
3 Not approve except under special circumstances 2868
4 Not approve under any circumstances 2314
5 DK 1183
9 Inap. (Split B) 15650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14405 16833

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v184 QB6A STEM CELLS FR BODY CELLS - APPROVAL

Vrednost 184368 Frekvenca
1 Fully approve, no laws necessary 1864
2 Approve as long as regulated by laws 8339
3 Not approve except under special circumstances 2560
4 Not approve under any circumstances 1514
5 DK 1311
9 Inap. (Split B) 15650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14277 16961

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v185 QB7A HUMAN GENES INTO ANIMALS - APPROVAL

Vrednost 185367 Frekvenca
1 Fully approve, no laws necessary 1472
2 Approve as long as regulated by laws 7205
3 Not approve except under special circumstances 2948
4 Not approve under any circumstances 2825
5 DK 1138
9 Inap. (Split B) 15650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14450 16788

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v186 QB8A GENE THERAPY - APPROVAL

Vrednost 186366 Frekvenca
1 Fully approve, no laws necessary 1517
2 Approve as long as regulated by laws 8022
3 Not approve except under special circumstances 2974
4 Not approve under any circumstances 1828
5 DK 1247
9 Inap. (Split B) 15650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14341 16897

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v187 QB9A COGNITIVE ENHENCEMENT - APPROVAL

Vrednost 187365 Frekvenca
1 Fully approve, no laws necessary 1629
2 Approve as long as regulated by laws 6958
3 Not approve except under special circumstances 3103
4 Not approve under any circumstances 2658
5 DK 1240
9 Inap. (Split B) 15650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14348 16890

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v188 QB10A REGEN MEDIC: HUMAN EMBRYOS USE FORBID

Vrednost 188364 Frekvenca
1 Totally agree 2514
2 Tend to agree 3555
3 Tend to disagree 5084
4 Totally disagree 2594
5 DK 1841
9 Inap. (Split B) 15650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13747 17491

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v189 QB10A REGEN MEDIC: HUMAN EMBRYOS USE WRONG

Vrednost 189363 Frekvenca
1 Totally agree 2943
2 Tend to agree 4215
3 Tend to disagree 4524
4 Totally disagree 2180
5 DK 1726
9 Inap. (Split B) 15650
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13862 17376

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v190 QB10A REGEN MEDIC: IF IMPORTANT TREATMENTS

Vrednost 190362 Frekvenca
1 Totally agree 1984