Evrobarometer 73.1: Evropski parlament, biotehnologija ter znanost in tehnologija, januar-februar 2010

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB731
Main author(s):
  • Evropska Komisija
Co-workers:
  • Papacostas, Antonis
  • European Parliament, Directorate-General for Communication, Public Opinion Monitoring Unit
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Cologne; 2012

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords ADP: Evropski parlament, biotehnologija, znanost in tehnologija, vloga Evropskega parlamenta, vrednote, zanimanje za znanost in tehnologijo, vloga znanosti in tehnologije v vsakdanjem življenju, pomen razvoja tehnologije, regenerativna medicina, naravoslovje, okolje, evropsko znanstveno raziskovanje

Keywords ELSST:
EVROPSKI PARLAMENT, BIOTEHNOLOGIJA, ZNANOST IN TEHNOLOGIJA, PRIRODOSLOVJE, OKOLJE

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
ZNANOST IN TEHNIKA
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
EVROPSKI PARLAMENT
BIOTEHNOLOGIJA
ZNANOST IN TEHNOLOGIJA


Abstract:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti odgovarjajo na vprašanja znotraj sledečih glavnih tem: Evropski parlament (EP), biotehnologija ter znanost in tehnologija. Pri prvem sklopu vprašanj so respondenti odgovarjali o njihovem poznavanju in mnenju o EP, ali bi morala biti vloga EP okrepljena ali oslabljena, na katere politike bi se morali osredotočiti ter katere vrednote bi moral zagovarjati EP. Drugi sklop sprašuje respondente po njihovem poznavanju in mnenju o razvoju novih tehnologij, ter če bodo le-te imele v naslednjih 20-ih letih pozitivne ali negativne vplive na način življenja, o stališčih o regenerativni medicini, ali so študirali na področju naravoslovja, tehnologije ali inženiringa ter če so verni. Zadnji sklop pa respondente sprašuje o njihovih interesih, o sodelovanju na področju znanosti in tehnologije, njihovih stališčih do določenih trditev, ki se nanašajo na znanost, tehnologijo in okoljeter ravni naložb Evropske unije v raziskovanje in katera področja bi morala biti prednostna. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, o spolu, državljanstvu, zakonskem statusu, izobrazbi, poklicu, politični samoopredelitvi levo-desno, o članstvu v politični stranki, velikosti gospodinjstva, verskem prepričanju, posedovanju stacionarnega ali mobilnega telefona, finančnem stanju, družbenemu položaju, o uporabi interneta, tipu in velikosti naselja ter regiji bivanja in jeziku.

Methodology


Collection date: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 29. januar 2010 - 14. februar 2010, Belgija: 29. januar 2010 - 16. februar 2010, Bolgarija: 29. januar 2010 - 07. februar 2010, Ciper: 30. januar 2010 - 14. februar 2010, Češka: 30. januar 2010 - 12. februar 2010, Danska: 29. januar 2010 - 17. februar 2010, Estonija: 29. januar 2010 - 15. februar 2010, Finska: 29. januar 2010 - 16. februar 2010, Francija: 29. januar 2010 - 16. februar 2010, Grčija: 29. januar 2010 - 14. februar 2010, Hrvaška: 29. januar 2010 - 14. februar 2010, Irska: 29. januar 2010 - 14. februar 2010, Islandija: 30. januar 2010 - 12. februar 2010, Italija: 29. januar 2010 - 12. februar 2010, Latvija: 29. januar 2010 - 16. februar 2010, Litva: 29. januar 2010 - 02. februar 2010, Luksemburg: 29. januar 2010 - 13. februar 2010, Madžarska: 29. januar 2010 - 14. februar 2010, Malta: 29. januar 2010 - 14. februar 2010, Nemčija: 30. januar 2010 - 16. februar 2010, Nizozemska: 29. januar 2010 - 14. februar 2010, Norveška: 02. februar 2010 - 25. februar 2010, Poljska: 30. januar 2010 - 14. februar 2010, Portugalska: 30. januar 2010 - 16. februar 2010, Romunija: 29. januar 2010 - 10. februar 2010, Severna Irska: 29. januar 2010 - 15. februar 2010, Slovaška: 30. januar 2010 - 11. februar 2010, Slovenija: 29. januar 2010 - 14. februar 2010, Španija: 10. februar 2010 - 14. februar 2010, Švedska: 29. januar 2010 - 14. februar 2010, Švica: 29. januar 2010 - 24. februar 2010, Turčija: 29. januar 2010 - 14. februar 2010, Velika Britanija: 29. januar 2010 - 15. februar 2010
Date of production: 2012
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Islandija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica, Turčija, Velika Britanija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU, dveh kandidatk za članstvo v EU, ter Švice, Islandije in Norveške. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. V kandidatkah za članstvo v EU, Švici, Islandiji in Norveški so vključeni tudi respondenti s stalnim prebivališčem v teh državah, ki so državljani članic EU, ter imajo zadostno znanje nacionalnega jezika, da so lahko odgovarjali na vprašalnik. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11428.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Hrvaška: Puls, Zagreb

Irska: TNS MRBI, Dublin

Islandija: Capacent, Reykjavík

Italija: TNS Infratest

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Norveška: TNS GALLUP, Oslo

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Švica: Isopublic, Zurich

Turčija: TNS PIAR, Istanbul

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Sampling procedure:

Verjetnostno: večstopenjsko

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11428.

Weighting:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11428.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11428.

Contact: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11428.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11428.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZA5000: Eurobarometer 73.1 (Jan-Feb 2010) [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 551
  • number of units: 31238

Version: 4.0.0, doi:10.4232/1.11428

Variable list

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
5000 31238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 5000 to 5000

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 22 Frequency
5000 31238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 5000 to 5000

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
4.0.0 (2012-08-31) 31238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 1551 Frequency
5000 31238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 5000 to 5000

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 2550 Frequency
5000 31238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 5000 to 5000

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3549 Frequency
4.0.0 (2012-08-31) 31238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4548 Frequency
731 Eurobarometer 73.1 31238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 731 to 731

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + TNS INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0 1000001 34001041 17727728.967 9910084.056

Valid range from 1000001 to 34001041

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6546 Frequency
1 France 1018
2 Belgium 1012
3 The Netherlands 1018
4 Germany West 1002
5 Italy 1018
6 Luxembourg 503
7 Denmark 1006
8 Ireland 1007
9 Great Britain 1009
10 Northern Ireland 302
11 Greece 1000
12 Spain 1004
13 Portugal 1027
14 Germany East 529
16 Finland 1001
17 Sweden 1007
18 Austria 1000
19 Cyprus (Republic) 502
20 Czech Republic 1043
21 Estonia 1004
22 Hungary 1017
23 Latvia 1013
24 Lithuania 1026
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1030
28 Slovenia 1004
29 Bulgaria 1009
30 Romania 1060
31 Turkey 1003
32 Croatia 1000
33 Cyprus (CY-TCC) (not included) 0
34 Macedonia (FYROM) (not included) 0
41 Norway 1037
42 Switzerland 1026
43 Iceland 501
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0 1 43

Valid range from 1 to 43

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7545 Frequency
AT 1000
BE 1012
BG 1009
CH 1026
CY 502
CZ 1043
DE-E 529
DE-W 1002
DK 1006
EE 1004
ES 1004
FI 1001
FR 1018
GB-GBN 1009
GB-NIR 302
GR 1000
HR 1000
HU 1017
IE 1007
IS 501
IT 1018
LT 1026
LU 503
LV 1013
MT 500
NL 1018
NO 1037
PL 1000
PT 1027
RO 1060
SE 1007
SI 1004
SK 1030
TR 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0 0.33 4.415 1 0.316

Valid range from 0.33 to 4.4149

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9543 Frequency
0 Other 29927
1 United Kingdom 1311
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0 0 2.233 0.042 0.232

Valid range from 0 to 2.233017

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11541 Frequency
0 Other 29707
1 Germany 1531
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0 0 4.945 0.049 0.262

Valid range from 0 to 4.944849

v13 NATION GROUP EU6

Value 13539 Frequency
0 Other 25667
1 EU6 5571
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0 0 6.755 0.178 0.513

Valid range from 0 to 6.75549

v15 NATION GROUP EU9

Value 15537 Frequency
0 Other 22343
1 EU9 8895
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0 0 8.032 0.285 0.681

Valid range from 0 to 8.031688

v17 NATION GROUP EU10

Value 17535 Frequency
0 Other 21343
1 EU10 9895
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0 0 8.61 0.317 0.728

Valid range from 0 to 8.610413

v19 NATION GROUP EU12

Value 19533 Frequency
0 Other 19312
1 EU12 11926
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0 0 8.671 0.382 0.763

Valid range from 0 to 8.671473

v21 NATION GROUP EU12+

Value 21531 Frequency
0 Other 18783
1 EU12+ 12455
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0 0 8.633 0.399 0.767

Valid range from 0 to 8.632761

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Value 23529 Frequency
0 Other 28230
1 EU NMS 3 3008
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0 0 4.273 0.0963 0.331

Valid range from 0 to 4.27272

v25 NATION GROUP EU15

Value 25527 Frequency
0 Other 15775
1 EU15 15463
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0 0 10.077 0.495 0.886

Valid range from 0 to 10.077382

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Value 27525 Frequency
0 Other 22099
1 EU NMS 10 9139
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0 0 8.611 0.293 0.904

Valid range from 0 to 8.611175

v29 NATION GROUP EU25

Value 29523 Frequency
0 Other 6636
1 EU25 24602
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0 0 13.426 0.788 1.175

Valid range from 0 to 13.426291

v31 NATION GROUP AC/CC

Value 31521 Frequency
0 Other 27166
1 AC/CC 4072
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v32 W15 WEIGHT AC/CC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0 0 5.667 0.13 0.503

Valid range from 0 to 5.666759

v33 NATION GROUP EU27 + TR + HR

Value 33519 Frequency
0 Other 2564
1 EU27 + TR + HR 28674
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v34 W16 WEIGHT EU27 + TR + HR

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0 0 12.902 0.918 1.19

Valid range from 0 to 12.902242

v35 NATION GROUP NO + IS + CH

Value 35517 Frequency
0 Other 28674
1 NO + IS + CH 2564
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v36 W17 WEIGHT NO + IS + CH

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0 0 6.707 0.0821 0.358

Valid range from 0 to 6.707019

v37 NATION GROUP AC (BG RO)

Value 37515 Frequency
0 Other 29169
1 AC (BG RO) 2069
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v38 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0 0 3.007 0.0662 0.286

Valid range from 0 to 3.007102

v39 NATION GROUP CC (TR HR)

Value 39513 Frequency
0 Other 29235
1 CC (TR HR) 2003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v40 W19 WEIGHT CC (TR HR)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0 0 4.013 0.0641 0.34

Valid range from 0 to 4.013014

v41 NATION GROUP EU27

Value 41511 Frequency
0 Other 4567
1 EU27 26671
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v42 W22 WEIGHT EU27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0 0 13.667 0.854 1.182

Valid range from 0 to 13.667003

v43 NATION GROUP EU NMS 12

Value 43509 Frequency
0 Other 20030
1 EU NMS 12 11208
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v44 W24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0 0 7.545 0.359 0.878

Valid range from 0 to 7.544541

v45 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Value 45507 Frequency
0 Other 16063
1 EURO ZONE 2009 15175
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v46 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0 0 11.99 0.486 0.967

Valid range from 0 to 11.98954

v47 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Value 47505 Frequency
0 Other 19742
1 NON EURO ZONE 2009 11496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v48 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0 0 6.996 0.368 0.88

Valid range from 0 to 6.996162

v49 NATION GROUP EU27 + TR + HR + NO + CH + IS

Value 49503 Frequency
0 Other 0
1 EU27 + TR + HR + NO + CH + IS 31238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v50 W85 WEIGHT EU27 + TR + HR + NO + CH + IS

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0 0.0208 13.743 1 1.254

Valid range from 0.020807 to 13.742849

v51 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0 315.623 208470.266 15169.376 19029.787

Valid range from 315.622711 to 208470.265625

v52 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 52500 Frequency
0 Not mentioned 30233
1 Mentioned 1005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v53 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 53499 Frequency
0 Not mentioned 30217
1 Mentioned 1021
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v54 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 54498 Frequency
0 Not mentioned 29657
1 Mentioned 1581
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v55 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 55497 Frequency
0 Not mentioned 30235
1 Mentioned 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v56 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 56496 Frequency
0 Not mentioned 30238
1 Mentioned 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v57 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 57495 Frequency
0 Not mentioned 30164
1 Mentioned 1074
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v58 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 58494 Frequency
0 Not mentioned 30253
1 Mentioned 985
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v59 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 59493 Frequency
0 Not mentioned 30135
1 Mentioned 1103
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v60 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 60492 Frequency
0 Not mentioned 30899
1 Mentioned 339
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v61 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 61491 Frequency
0 Not mentioned 30212
1 Mentioned 1026
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v62 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 62490 Frequency
0 Not mentioned 30118
1 Mentioned 1120
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v63 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 63489 Frequency
0 Not mentioned 29952
1 Mentioned 1286
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v64 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 64488 Frequency
0 Not mentioned 30226
1 Mentioned 1012
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v65 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 65487 Frequency
0 Not mentioned 30230
1 Mentioned 1008
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v66 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 66486 Frequency
0 Not mentioned 30224
1 Mentioned 1014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v67 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 67485 Frequency
0 Not mentioned 30739
1 Mentioned 499
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v68 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 68484 Frequency
0 Not mentioned 30185
1 Mentioned 1053
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v69 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 69483 Frequency
0 Not mentioned 30231
1 Mentioned 1007
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v70 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 70482 Frequency
0 Not mentioned 30214
1 Mentioned 1024
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v71 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 71481 Frequency
0 Not mentioned 30224
1 Mentioned 1014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v72 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 72480 Frequency
0 Not mentioned 30188
1 Mentioned 1050
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v73 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 73479 Frequency
0 Not mentioned 30742
1 Mentioned 496
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v74 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 74478 Frequency
0 Not mentioned 30186
1 Mentioned 1052
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v75 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 75477 Frequency
0 Not mentioned 30196
1 Mentioned 1042
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v76 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 76476 Frequency
0 Not mentioned 30236
1 Mentioned 1002
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v77 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 77475 Frequency
0 Not mentioned 30212
1 Mentioned 1026
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v78 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 78474 Frequency
0 Not mentioned 30136
1 Mentioned 1102
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v79 Q1 NATIONALITY TURKEY

Value 79473 Frequency
0 Not mentioned 1
1 Mentioned 1002
9 Inap. (not 31 in V6) 30235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1003 30235

Valid range from 0 to 1

v80 Q1 NATIONALITY CROATIA

Value 80472 Frequency
0 Not mentioned 1
1 Mentioned 999
9 Inap. (not 32 in V6) 30238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 30238

Valid range from 0 to 1

v81 Q1 NATIONALITY ICELAND

Value 81471 Frequency
0 Not mentioned 2
1 Mentioned 499
9 Inap. (not 43 in V6) 30737
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
501 30737

Valid range from 0 to 1

v82 Q1 NATIONALITY NORWAY

Value 82470 Frequency
0 Not mentioned 14
1 Mentioned 1023
9 Inap. (not 41 in V6) 30201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1037 30201

Valid range from 0 to 1

v83 Q1 NATIONALITY SWITZERLAND

Value 83469 Frequency
0 Not mentioned 79
1 Mentioned 947
9 Inap. (not 42 in V6) 30212
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1026 30212

Valid range from 0 to 1

v84 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Value 84468 Frequency
0 Not mentioned 31123
1 Mentioned 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31238 0

Valid range from 0 to 1

v85 QA1 EUROPEAN PARLIAMENT - HEARD ABOUT

Value 85467 Frequency
1 Yes 18806
2 No 7578
3 DK 287
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26384 4854

Valid range from 1 to 2

v86 QA2 EUROPEAN PARLIAMENT - INFORMATION

Value 86466 Frequency
1 Very well informed 653
2 Fairly well informed 8129
3 Fairly badly informed 11959
4 Very badly informed 5474
5 DK 456
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26215 5023

Valid range from 1 to 4

v87 QA3 EUROP PARLIAM PERCEPTION: DYNAMIC

Value 87465 Frequency
1 Describes very well 1357
2 Describes fairly well 10691
3 Describes fairly badly 8165
4 Describes very badly 1942
5 DK 4516
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22155 9083

Valid range from 1 to 4

v88 QA3 EUROP PARLIAM PERCEPTION: DEMOCRATIC

Value 88464 Frequency
1 Describes very well 3168
2 Describes fairly well 14221
3 Describes fairly badly 4816
4 Describes very badly 1323
5 DK 3143
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23528 7710

Valid range from 1 to 4

v89 QA3 EUROP PARLIAM PERCEPTION: LISTEN TO CITIZENS

Value 89463 Frequency
1 Describes very well 1424
2 Describes fairly well 9873
3 Describes fairly badly 8924
4 Describes very badly 3105
5 DK 3345
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23326 7912

Valid range from 1 to 4

v90 QA3 EUROP PARLIAM PERCEPTION: NOT WELL KNOWN

Value 90462 Frequency
1 Describes very well 3100
2 Describes fairly well 8589
3 Describes fairly badly 8990
4 Describes very badly 3907
5 DK 2085
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24586 6652

Valid range from 1 to 4

v91 QA3 EUROP PARLIAM PERCEPTION: INEFFICIENT

Value 91461 Frequency
1 Describes very well 1973
2 Describes fairly well 7580
3 Describes fairly badly 9480
4 Describes very badly 2621
5 DK 5017
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21654 9584

Valid range from 1 to 4

v92 QA4 EU KNOWLEDGE: EP MEMBERS ELECTION

Value 92460 Frequency
1 True (correct) 17634
2 False 5830
3 DK 3207
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26671 4567

Valid range from 1 to 3

v93 QA4 EU KNOWLEDGE: EP MEMBERS PER MEMBER STATE

Value 93459 Frequency
1 True 5036
2 False (correct) 16437
3 DK 5198
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26671 4567

Valid range from 1 to 3

v94 QA5 EUROPEAN PARLIAMENT - MEMBER AFFILIATION

Value 94458 Frequency
1 Their nationality 9827
2 Their political affinities (correct) 12667
3 DK 4177
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26671 4567

Valid range from 1 to 3

v95 QA6 EUROPEAN PARLIAMENT - ROLE PREFERENCE

Value 95457 Frequency
1 More important 14748
2 Less important 4801
3 The same (SPONT.) 4974
4 DK 2148
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24523 6715

Valid range from 1 to 3

v96 QA7A EP POL PRIO: COMMON FOREIGN POLICY

Value 96456 Frequency
0 Not mentioned 10171
1 Mentioned 3014
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13185 18053

Valid range from 0 to 1

v97 QA7A EP POL PRIO: COMMON DEFENCE POLICY

Value 97455 Frequency
0 Not mentioned 8732
1 Mentioned 4453
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13185 18053

Valid range from 0 to 1

v98 QA7A EP POL PRIO: COMBAT CLIMATE CHANGE

Value 98454 Frequency
0 Not mentioned 8132
1 Mentioned 5053
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13185 18053

Valid range from 0 to 1

v99 QA7A EP POL PRIO: ENERGY INDEPENDANCE

Value 99453 Frequency
0 Not mentioned 9391
1 Mentioned 3794
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13185 18053

Valid range from 0 to 1

v100 QA7A EP POL PRIO: CONSUMER/HEALTH PROTECTION

Value 100452 Frequency
0 Not mentioned 7678
1 Mentioned 5507
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13185 18053

Valid range from 0 to 1

v101 QA7A EP POL PRIO: ECO-FRIENDLY AGRICULTURE

Value 101451 Frequency
0 Not mentioned 8563
1 Mentioned 4622
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13185 18053

Valid range from 0 to 1

v102 QA7A EP POL PRIO: COMBATING TERRORISM

Value 102450 Frequency
0 Not mentioned 8572
1 Mentioned 4613
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13185 18053

Valid range from 0 to 1

v103 QA7A EP POL PRIO: COORDNTNG ECON/BUDGET/TAXES

Value 103449 Frequency
0 Not mentioned 9081
1 Mentioned 4104
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13185 18053

Valid range from 0 to 1

v104 QA7A EP POL PRIO: RESEARCH & DEVELOPMENT

Value 104448 Frequency
0 Not mentioned 11212
1 Mentioned 1973
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13185 18053

Valid range from 0 to 1

v105 QA7A EP POL PRIO: EUROPEAN SOCIAL MODEL

Value 105447 Frequency
0 Not mentioned 11069
1 Mentioned 2116
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13185 18053

Valid range from 0 to 1

v106 QA7A EP POL PRIO: CONCERTED IMMIGRATION

Value 106446 Frequency
0 Not mentioned 10466
1 Mentioned 2719
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13185 18053

Valid range from 0 to 1

v107 QA7A EP POL PRIO: OTHER

Value 107445 Frequency
0 Not mentioned 13050
1 Mentioned 135
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13185 18053

Valid range from 0 to 1

v108 QA7A EP POL PRIO: NONE

Value 108444 Frequency
0 Not mentioned 13105
1 Mentioned 80
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13185 18053

Valid range from 0 to 1

v109 QA7A EP POL PRIO: DK

Value 109443 Frequency
0 Not mentioned 12807
1 Mentioned 378
9 Inap. (Split B) 13486
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13185 18053

Valid range from 0 to 1

v110 QA7B EP POL PRIO: COMMON FOREIGN POLICY

Value 110442 Frequency
0 Not mentioned 10677
1 Mentioned 2809
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13486 17752

Valid range from 0 to 1

v111 QA7B EP POL PRIO: COMMON DEFENCE POLICY

Value 111441 Frequency
0 Not mentioned 9385
1 Mentioned 4101
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13486 17752

Valid range from 0 to 1

v112 QA7B EP POL PRIO: COMBAT CLIMATE CHANGE

Value 112440 Frequency
0 Not mentioned 8694
1 Mentioned 4792
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13486 17752

Valid range from 0 to 1

v113 QA7B EP POL PRIO: ENERGY INDEPENDANCE

Value 113439 Frequency
0 Not mentioned 9985
1 Mentioned 3501
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13486 17752

Valid range from 0 to 1

v114 QA7B EP POL PRIO: CONSUMER/HEALTH PROTECTION

Value 114438 Frequency
0 Not mentioned 8543
1 Mentioned 4943
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13486 17752

Valid range from 0 to 1

v115 QA7B EP POL PRIO: ECO-FRIENDLY AGRICULTURE

Value 115437 Frequency
0 Not mentioned 9306
1 Mentioned 4180
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13486 17752

Valid range from 0 to 1

v116 QA7B EP POL PRIO: COMBATING TERRORISM

Value 116436 Frequency
0 Not mentioned 9157
1 Mentioned 4329
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13486 17752

Valid range from 0 to 1

v117 QA7B EP POL PRIO: COORDNTNG ECON/BUDGET/TAXES

Value 117435 Frequency
0 Not mentioned 9926
1 Mentioned 3560
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13486 17752

Valid range from 0 to 1

v118 QA7B EP POL PRIO: RESEARCH & DEVELOPMENT

Value 118434 Frequency
0 Not mentioned 11809
1 Mentioned 1677
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13486 17752

Valid range from 0 to 1

v119 QA7B EP POL PRIO: EUROPEAN SOCIAL MODEL

Value 119433 Frequency
0 Not mentioned 11803
1 Mentioned 1683
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13486 17752

Valid range from 0 to 1

v120 QA7B EP POL PRIO: TACKLING SOCIAL EXCLUSION

Value 120432 Frequency
0 Not mentioned 7411
1 Mentioned 6075
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13486 17752

Valid range from 0 to 1

v121 QA7B EP POL PRIO: CONCERTED IMMIGRATION

Value 121431 Frequency
0 Not mentioned 11278
1 Mentioned 2208
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13486 17752

Valid range from 0 to 1

v122 QA7B EP POL PRIO: OTHER

Value 122430 Frequency
0 Not mentioned 13381
1 Mentioned 105
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13486 17752

Valid range from 0 to 1

v123 QA7B EP POL PRIO: NONE

Value 123429 Frequency
0 Not mentioned 13422
1 Mentioned 64
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13486 17752

Valid range from 0 to 1

v124 QA7B EP POL PRIO: DK

Value 124428 Frequency
0 Not mentioned 13159
1 Mentioned 327
9 Inap. (Split A) 13185
99 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13486 17752

Valid range from 0 to 1

v125 QA8 EP VALUES PRIO: GENDER EQUALITY

Value 125427 Frequency
0 Not mentioned 17191
1 Mentioned 9480
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26671 4567

Valid range from 0 to 1

v126 QA8 EP VALUES PRIO: MINORITIES PROTECTION

Value 126426 Frequency
0 Not mentioned 21313
1 Mentioned 5358
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26671 4567

Valid range from 0 to 1

v127 QA8 EP VALUES PRIO: CULTURE/RELIG DIALOGUE

Value 127425 Frequency
0 Not mentioned 20950
1 Mentioned 5721
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26671 4567

Valid range from 0 to 1

v128 QA8 EP VALUES PRIO: EU SOLIDARITY

Value 128424 Frequency
0 Not mentioned 17431
1 Mentioned 9240
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26671 4567

Valid range from 0 to 1

v129 QA8 EP VALUES PRIO: POOR CNTRS SOLIDARITY

Value 129423 Frequency
0 Not mentioned 19211
1 Mentioned 7460
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26671 4567

Valid range from 0 to 1

v130 QA8 EP VALUES PRIO: HUMAN RIGHTS PROTECTION

Value 130422 Frequency
0 Not mentioned 9908
1 Mentioned 16763
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26671 4567

Valid range from 0 to 1

v131 QA8 EP VALUES PRIO: FREEDOM OF SPEECH

Value 131421 Frequency
0 Not mentioned 17158
1 Mentioned 9513
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26671 4567

Valid range from 0 to 1

v132 QA8 EP VALUES PRIO: DEATH PENALTY ABOLITION

Value 132420 Frequency
0 Not mentioned 23120
1 Mentioned 3551
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26671 4567

Valid range from 0 to 1

v133 QA8 EP VALUES PRIO: OTHER

Value 133419 Frequency
0 Not mentioned 26384
1 Mentioned 287
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26671 4567

Valid range from 0 to 1

v134 QA8 EP VALUES PRIO: NONE

Value 134418 Frequency
0 Not mentioned 26531
1 Mentioned 140
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26671 4567

Valid range from 0 to 1

v135 QA8 EP VALUES PRIO: DK

Value 135417 Frequency
0 Not mentioned 26142
1 Mentioned 529
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 4567
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26671 4567

Valid range from 0 to 1

v136 QB1 TECHNOLOGY EVAL: SOLAR ENERGY

Value 136416 Frequency
1 Positive effect 26779
2 Negative effect 1388
3 No effect 1740
4 DK 1331
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29907 1331

Valid range from 1 to 3

v137 QB1 TECHNOLOGY EVAL: COMPUTERS/IT

Value 137415 Frequency
1 Positive effect 24087
2 Negative effect 3227
3 No effect 2185
4 DK 1739
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29499 1739

Valid range from 1 to 3

v138 QB1 TECHNOLOGY EVAL: BIOTECHNOLOGY

Value 138414 Frequency
1 Positive effect 17125
2 Negative effect 5897
3 No effect 2435
4 DK 5781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25457 5781

Valid range from 1 to 3

v139 QB1 TECHNOLOGY EVAL: SPACE EXPLORATION

Value 139413 Frequency
1 Positive effect 14825
2 Negative effect 4023
3 No effect 8716
4 DK 3674
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27564 3674

Valid range from 1 to 3

v140 QB1 TECHNOLOGY EVAL: NUCLEAR ENERGY

Value 140412 Frequency
1 Positive effect 12065
2 Negative effect 11711
3 No effect 3590
4 DK 3872
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27366 3872

Valid range from 1 to 3

v141 QB1 TECHNOLOGY EVAL: NANOTECHNOLOGY

Value 141411 Frequency
1 Positive effect 13137
2 Negative effect 3335
3 No effect 2899
4 DK 11867
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19371 11867

Valid range from 1 to 3

v142 QB1 TECHNOLOGY EVAL: WIND ENERGY

Value 142410 Frequency
1 Positive effect 26519
2 Negative effect 1120
3 No effect 1886
4 DK 1713
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29525 1713

Valid range from 1 to 3

v143 QB1 TECHNOLOGY EVAL: COGNITIVE ENHANCEMENT

Value 143409 Frequency
1 Positive effect 17345
2 Negative effect 4255
3 No effect 3395
4 DK 6243
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24995 6243

Valid range from 1 to 3

v144 QB2A GENET MOD FOOD - EVER HEARD

Value 144408 Frequency
1 Yes 12749
2 No 2839
9 Inap. (Split B) 15650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15588 15650

Valid range from 1 to 2

v145 QB3A GENET MOD FOOD: TALKED ABOUT

Value 145407 Frequency
1 Yes, frequently 1150
2 Yes, occasionally 4559
3 Yes, only once or twice 2802
4 No, never 4165
5 DK 73
9 Inap. (not 1 in V144) 2839
99 Inap. (Split B) 15650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12676 18562

Valid range from 1 to 4

v146 QB3A GENET MOD FOOD: SEARCHED INFORMATION

Value 146406 Frequency
1 Yes, frequently 610
2 Yes, occasionally 2315
3 Yes, only once or twice 1941
4 No, never 7812
5 DK 71
9 Inap. (not 1 in V144) 2839
99 Inap. (Split B) 15650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12678 18560

Valid range from 1 to 4

v147 QB4A GENET MOD FOOD: GOOD FOR ECONOMY

Value 147405 Frequency
1 Totally agree 778
2 Tend to agree 3339
3 Tend to disagree 4417
4 Totally disagree 4347
5 DK 2707
9 Inap. (Split B) 15650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12881 18357

Valid range from 1 to 4

v148 QB4A GENET MOD FOOD: NOT GOOD FOR YOU

Value 148404 Frequency
1 Totally agree 4861
2 Tend to agree 3883
3 Tend to disagree 2849
4 Totally disagree 1809
5 DK 2186
9 Inap. (Split B) 15650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13402 17836

Valid range from 1 to 4

v149 QB4A GENET MOD FOOD: HELPS DEVELOPING CNTRS

Value 149403 Frequency
1 Totally agree 1593
2 Tend to agree 4835
3 Tend to disagree 3194
4 Totally disagree 2985
5 DK 2981
9 Inap. (Split B) 15650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12607 18631

Valid range from 1 to 4

v150 QB4A GENET MOD FOOD: SAFE F FUTURE GENERATIONS

Value 150402 Frequency
1 Totally agree 599
2 Tend to agree 2484
3 Tend to disagree 4387
4 Totally disagree 5181
5 DK 2937
9 Inap. (Split B) 15650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12651 18587

Valid range from 1 to 4

v151 QB4A GENET MOD FOOD: BENEFITS AND RISK

Value 151401 Frequency
1 Totally agree 3558
2 Tend to agree 5329
3 Tend to disagree 2338
4 Totally disagree 1709
5 DK 2654
9 Inap. (Split B) 15650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12934 18304

Valid range from 1 to 4

v152 QB4A GENET MOD FOOD: UNNATURAL

Value 152400 Frequency
1 Totally agree 6921
2 Tend to agree 4357
3 Tend to disagree 1940
4 Totally disagree 810
5 DK 1560
9 Inap. (Split B) 15650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14028 17210

Valid range from 1 to 4

v153 QB4A GENET MOD FOOD: MAKES FEEL UNEASY

Value 153399 Frequency
1 Totally agree 5407
2 Tend to agree 4488
3 Tend to disagree 2559
4 Totally disagree 1422
5 DK 1712
9 Inap. (Split B) 15650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13876 17362

Valid range from 1 to 4

v154 QB4A GENET MOD FOOD: SAFE FOR YOUR HEALTH

Value 154398 Frequency
1 Totally agree 734
2 Tend to agree 2347
3 Tend to disagree 3994
4 Totally disagree 5974
5 DK 2539
9 Inap. (Split B) 15650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13049 18189

Valid range from 1 to 4

v155 QB4A GENET MOD FOOD: NO HARM TO ENVIRONMENT

Value 155397 Frequency
1 Totally agree 788
2 Tend to agree 2684
3 Tend to disagree 4221
4 Totally disagree 4238
5 DK 3657
9 Inap. (Split B) 15650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11931 19307

Valid range from 1 to 4

v156 QB4A GENET MOD FOOD: SHOULD BE ENCOURAGED

Value 156396 Frequency
1 Totally agree 711
2 Tend to agree 2559
3 Tend to disagree 4149
4 Totally disagree 5785
5 DK 2384
9 Inap. (Split B) 15650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13204 18034

Valid range from 1 to 4

v157 QB2B NANOTECHNOLOGY - EVER HEARD

Value 157395 Frequency
1 Yes 7362
2 No 8288
9 Inap. (Split A) 15588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15650 15588

Valid range from 1 to 2

v158 QB3B NANOTECHNOLOGY: EVER TALKED ABOUT

Value 158394 Frequency
1 Yes, frequently 355
2 Yes, occasionally 1754
3 Yes, only once or twice 1723
4 No, never 3493
5 DK 37
9 Inap. (not 1 in V157) 8288
99 Inap. (Split A) 15588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7325 23913

Valid range from 1 to 4

v159 QB3B NANOTECHNOLOGY: SEARCHED INFORMATION

Value 159393 Frequency
1 Yes, frequently 266
2 Yes, occasionally 1117
3 Yes, only once or twice 1159
4 No, never 4790
5 DK 30
9 Inap. (not 1 in V157) 8288
99 Inap. (Split A) 15588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7332 23906

Valid range from 1 to 4

v160 QB4B NANOTECHNOLOGY: GOOD FOR ECONOMY

Value 160392 Frequency
1 Totally agree 1528
2 Tend to agree 5273
3 Tend to disagree 2297
4 Totally disagree 1090
5 DK 5462
9 Inap. (Split A) 15588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10188 21050

Valid range from 1 to 4

v161 QB4B NANOTECHNOLOGY: NOT GOOD FOR YOU

Value 161391 Frequency
1 Totally agree 1265
2 Tend to agree 3057
3 Tend to disagree 4208
4 Totally disagree 1748
5 DK 5372
9 Inap. (Split A) 15588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10278 20960

Valid range from 1 to 4

v162 QB4B NANOTECHNOLOGY: HELPS DEVELOPING CNTRS

Value 162390 Frequency
1 Totally agree 1182
2 Tend to agree 4270
3 Tend to disagree 2876
4 Totally disagree 1667
5 DK 5655
9 Inap. (Split A) 15588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9995 21243

Valid range from 1 to 4

v163 QB4B NANOTECHNOLOGY: SAFE F FUTURE GENERATIONS

Value 163389 Frequency
1 Totally agree 975
2 Tend to agree 3956
3 Tend to disagree 3188
4 Totally disagree 1572
5 DK 5959
9 Inap. (Split A) 15588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9691 21547

Valid range from 1 to 4

v164 QB4B NANOTECHNOLOGY: BENEFITS BUT RISKS

Value 164388 Frequency
1 Totally agree 2277
2 Tend to agree 5465
3 Tend to disagree 2069
4 Totally disagree 713
5 DK 5126
9 Inap. (Split A) 15588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10524 20714

Valid range from 1 to 4

v165 QB4B NANOTECHNOLOGY: UNNATURAL

Value 165387 Frequency
1 Totally agree 2737
2 Tend to agree 4123
3 Tend to disagree 2942
4 Totally disagree 1147
5 DK 4701
9 Inap. (Split A) 15588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10949 20289

Valid range from 1 to 4

v166 QB4B NANOTECHNOLOGY: MAKES FEEL UNEASY

Value 166386 Frequency
1 Totally agree 1762
2 Tend to agree 3217
3 Tend to disagree 3957
4 Totally disagree 2571
5 DK 4143
9 Inap. (Split A) 15588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11507 19731

Valid range from 1 to 4

v167 QB4B NANOTECHNOLOGY: SAFE FOR YOUR HEALTH

Value 167385 Frequency
1 Totally agree 778
2 Tend to agree 3666
3 Tend to disagree 3464
4 Totally disagree 1881
5 DK 5861
9 Inap. (Split A) 15588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9789 21449

Valid range from 1 to 4

v168 QB4B NANOTECHNOLOGY: NO HARM TO ENVIRONMENT

Value 168384 Frequency
1 Totally agree 718
2 Tend to agree 3092
3 Tend to disagree 3651
4 Totally disagree 1627
5 DK 6562
9 Inap. (Split A) 15588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9088 22150

Valid range from 1 to 4

v169 QB4B NANOTECHNOLOGY: SHOULD BE ENCOURAGED

Value 169383 Frequency
1 Totally agree 1526
2 Tend to agree 4763
3 Tend to disagree 2591
4 Totally disagree 1380
5 DK 5390
9 Inap. (Split A) 15588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10260 20978

Valid range from 1 to 4

v170 QB5B ANIMAL CLONING - EVER HEARD

Value 170382 Frequency
1 Yes 11310
2 No 4340
9 Inap. (Split A) 15588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15650 15588

Valid range from 1 to 2

v171 QB6B ANIMAL CLONING: EVER TALKED ABOUT

Value 171381 Frequency
1 Yes, frequently 527
2 Yes, occasionally 3208
3 Yes, only once or twice 2853
4 No, never 4641
5 DK 81
9 Inap. (not 1 in V170) 4340
99 Inap. (Split A) 15588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11229 20009

Valid range from 1 to 4

v172 QB6B ANIMAL CLONING: SEARCHED INFORMATION

Value 172380 Frequency
1 Yes, frequently 232
2 Yes, occasionally 1341
3 Yes, only once or twice 1487
4 No, never 8176
5 DK 74
9 Inap. (not 1 in V170) 4340
99 Inap. (Split A) 15588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11236 20002

Valid range from 1 to 4

v173 QB7B ANIMAL CLONING: GOOD FOR ECONOMY

Value 173379 Frequency
1 Totally agree 592
2 Tend to agree 2694
3 Tend to disagree 4357
4 Totally disagree 5464
5 DK 2543
9 Inap. (Split A) 15588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13107 18131

Valid range from 1 to 4

v174 QB7B ANIMAL CLONING: NOT GOOD FOR YOU

Value 174378 Frequency
1 Totally agree 4979
2 Tend to agree 4000
3 Tend to disagree 2575
4 Totally disagree 1765
5 DK 2331
9 Inap. (Split A) 15588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13319 17919

Valid range from 1 to 4

v175 QB7B ANIMAL CLONING: HELPS DEVELOPING CNTRS

Value 175377 Frequency
1 Totally agree 1058
2 Tend to agree 3890
3 Tend to disagree 3676
4 Totally disagree 3978
5 DK 3048
9 Inap. (Split A) 15588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12602 18636

Valid range from 1 to 4

v176 QB7B ANIMAL CLONING: SAFE F FUTURE GENERATIONS

Value 176376 Frequency
1 Totally agree 495
2 Tend to agree 2148
3 Tend to disagree 4466
4 Totally disagree 5548
5 DK 2993
9 Inap. (Split A) 15588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12657 18581

Valid range from 1 to 4

v177 QB7B ANIMAL CLONING: BENEFITS AND RISK

Value 177375 Frequency
1 Totally agree 3345
2 Tend to agree 5296
3 Tend to disagree 2279
4 Totally disagree 1943
5 DK 2787
9 Inap. (Split A) 15588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12863 18375

Valid range from 1 to 4

v178 QB7B ANIMAL CLONING: UNNATURAL

Value 178374 Frequency
1 Totally agree 8303
2 Tend to agree 3792
3 Tend to disagree 1225
4 Totally disagree 757
5 DK 1573
9 Inap. (Split A) 15588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14077 17161

Valid range from 1 to 4

v179 QB7B ANIMAL CLONING: MAKES FEEL UNEASY

Value 179373 Frequency
1 Totally agree 6494
2 Tend to agree 4351
3 Tend to disagree 2005
4 Totally disagree 1209
5 DK 1591
9 Inap. (Split A) 15588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14059 17179

Valid range from 1 to 4

v180 QB7B ANIMAL CLONING: SAFE FOR YOUR HEALTH

Value 180372 Frequency
1 Totally agree 618
2 Tend to agree 2074
3 Tend to disagree 3922
4 Totally disagree 6082
5 DK 2954
9 Inap. (Split A) 15588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12696 18542

Valid range from 1 to 4

v181 QB7B ANIMAL CLONING: NO HARM TO ENVIRONMENT

Value 181371 Frequency
1 Totally agree 852
2 Tend to agree 2789
3 Tend to disagree 3826
4 Totally disagree 4107
5 DK 4076
9 Inap. (Split A) 15588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11574 19664

Valid range from 1 to 4

v182 QB7B ANIMAL CLONING: SHOULD BE ENCOURAGED

Value 182370 Frequency
1 Totally agree 442
2 Tend to agree 1849
3 Tend to disagree 3918
4 Totally disagree 7119
5 DK 2322
9 Inap. (Split A) 15588
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13328 17910

Valid range from 1 to 4

v183 QB5A STEM CELLS FR EMBRYOS - APPROVAL

Value 183369 Frequency
1 Fully approve, no laws necessary 1505
2 Approve as long as regulated by laws 7718
3 Not approve except under special circumstances 2868
4 Not approve under any circumstances 2314
5 DK 1183
9 Inap. (Split B) 15650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14405 16833

Valid range from 1 to 4

v184 QB6A STEM CELLS FR BODY CELLS - APPROVAL

Value 184368 Frequency
1 Fully approve, no laws necessary 1864
2 Approve as long as regulated by laws 8339
3 Not approve except under special circumstances 2560
4 Not approve under any circumstances 1514
5 DK 1311
9 Inap. (Split B) 15650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14277 16961

Valid range from 1 to 4

v185 QB7A HUMAN GENES INTO ANIMALS - APPROVAL

Value 185367 Frequency
1 Fully approve, no laws necessary 1472
2 Approve as long as regulated by laws 7205
3 Not approve except under special circumstances 2948
4 Not approve under any circumstances 2825
5 DK 1138
9 Inap. (Split B) 15650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14450 16788

Valid range from 1 to 4

v186 QB8A GENE THERAPY - APPROVAL

Value 186366 Frequency
1 Fully approve, no laws necessary 1517
2 Approve as long as regulated by laws 8022
3 Not approve except under special circumstances 2974
4 Not approve under any circumstances 1828
5 DK 1247
9 Inap. (Split B) 15650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14341 16897

Valid range from 1 to 4

v187 QB9A COGNITIVE ENHENCEMENT - APPROVAL

Value 187365 Frequency
1 Fully approve, no laws necessary 1629
2 Approve as long as regulated by laws 6958
3 Not approve except under special circumstances 3103
4 Not approve under any circumstances 2658
5 DK 1240
9 Inap. (Split B) 15650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14348 16890

Valid range from 1 to 4

v188 QB10A REGEN MEDIC: HUMAN EMBRYOS USE FORBID

Value 188364 Frequency
1 Totally agree 2514
2 Tend to agree 3555
3 Tend to disagree 5084
4 Totally disagree 2594
5 DK 1841
9 Inap. (Split B) 15650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13747 17491

Valid range from 1 to 4

v189 QB10A REGEN MEDIC: HUMAN EMBRYOS USE WRONG

Value 189363 Frequency
1 Totally agree 2943
2 Tend to agree 4215
3 Tend to disagree 4524
4 Totally disagree 2180
5 DK 1726
9 Inap. (Split B) 15650
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13862 17376

Valid range from 1 to 4

v190 QB10A REGEN MEDIC: IF IMPORTANT TREATMENTS

Value 190362 Frequency
1 Totally agree 1984
2 Tend to agree 5296
3 Tend to disagree 3629
4 Totally disagree 2761
5 DK 1918
9 Inap. (Split B) 15650