Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1205
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1205_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2012)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

elementi, ki opredeljujejo Evropo, evropskost, institucije Evropske unije, evropske volitve, podpora vladi, volilna namera, strankarske preference

Keywords ELSST:
MEDNARODNA POLITIKA, MEDNARODNA ORGANIZACIJA, VOLITVE , EVROPSKI PARLAMENT, IDENTITETA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
Odnos do Evrope
Aktualno politično prepričanje
Demografija


Abstract:

V rednem vsebinskem delu je anketa posvečena Evropi, pri čemer se ugotavlja, v kolikšni meri se prebivalci Slovenije danes počutijo kot evropski državljani in katerim značilnostim Evrope pripisujejo največji pomen. Aktualna vprašanja so se osredotočila na krizo, Zakon o uravnoteženju javnih financ, morebitno novo vlado ter politične preference in podporo trenutni vladi.

Methodology


Collection date: 7. maj 2012 - 10. maj 2012
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 29
 • number of units: 913

Version: julij 2014

Variable list

tip_kraj naselje

Value 13 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 297
2 vas (500-1999 prebivalcev) 173
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 159
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 284
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statisticna regija

Value 22 Frequency
1 Pomurska 54
2 Podravska 148
3 Koroška 32
4 Savinjska 117
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 224
9 Gorenjska 90
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 0

Valid range from 1 to 12

q1 Se vi osebno počutite Evropski državljan/ka?

1. Se vi osebno počutite Evropski državljan/ka?

Value 31 Frequency
1 da 689
2 ne 216
3 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 8

Valid range from 1 to 2

tip_kraj naselje

Value 129 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 297
2 vas (500-1999 prebivalcev) 173
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 159
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 284
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statisticna regija

Value 228 Frequency
1 Pomurska 54
2 Podravska 148
3 Koroška 32
4 Savinjska 117
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 224
9 Gorenjska 90
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 0

Valid range from 1 to 12

q1 Se vi osebno počutite Evropski državljan/ka?

1. Se vi osebno počutite Evropski državljan/ka?

Value 327 Frequency
1 da 689
2 ne 216
3 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 8

Valid range from 1 to 2

q2_1 Varovanje interesov Slovenije 1. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo. Vsako lastnost ocenite z od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da ta lastnost za Evropsko unijo sploh ni značilna, 5 pa da je zelo značilna.

1a varovanje interesov Slovenije

Value 426 Frequency
1 zelo nedemokratična 124
2 255
3 368
4 107
5 zelo demokratična 51
6 ne vem 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 8

Valid range from 1 to 5

q2_2 Koristnost za ljudi, kot ste vi 1. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo. Vsako lastnost ocenite z od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da ta lastnost za Evropsko unijo sploh ni značilna, 5 pa da je zelo značilna.

1b koristnost za ljudi, kot ste vi

Value 525 Frequency
1 zelo nedemokratična 131
2 233
3 316
4 159
5 zelo demokratična 58
6 ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 16

Valid range from 1 to 5

q2_3 Demokratičnost 1. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo. Vsako lastnost ocenite z od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da ta lastnost za Evropsko unijo sploh ni značilna, 5 pa da je zelo značilna.

1c demokratičnost

Value 624 Frequency
1 zelo nedemokratična 110
2 182
3 297
4 235
5 zelo demokratična 80
6 ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 9

Valid range from 1 to 5

q2_4 Pravičnost 1. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo. Vsako lastnost ocenite z od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da ta lastnost za Evropsko unijo sploh ni značilna, 5 pa da je zelo značilna.

1d pravičnost

Value 723 Frequency
1 zelo nedemokratična 173
2 199
3 311
4 179
5 zelo demokratična 42
6 ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 9

Valid range from 1 to 5

q3 Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za Slovenijo pri reševanju sedanje krize boljša:

3. Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za Slovenijo pri reševanju sedanje krize boljša:

Value 822 Frequency
1 Slovenija naj izstopi iz območja evra. 211
2 Slovenija naj vztraja pri evru. 662
3 Ne vem. 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
873 40

Valid range from 1 to 2

q4 Ali podpirate sedanjo vlado?

4. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 921 Frequency
1 da 327
2 ne 536
3 ne vem 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 50

Valid range from 1 to 2

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

5. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 1020 Frequency
1 SD 110
2 SDS 154
3 LDS 9
4 PS-LZJ 137
5 SLS 31
6 NSI 28
7 Desus 7
8 SNS 11
9 DLGV 28
10 Zares 1
11 drugo 20
13 nobene 162
99 ne bi šel na volitve 46
12 ne vem 169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 169

Valid range from 1 to 99

q6 Obstajajo različna mnenja o tem, KAKO JE BILO BREME KRIZE DO SEDAJ RAZPOREJENO MED GOSPODARSTVO IN JAVNI SEKTOR. Je bilo breme krize doslej pravično porazdeljeno med zaposlene v gospodarstvu in zaposlene v javnem sektorju?

6. Obstajajo različna mnenja o tem, kako je bilo breme krize doslej porazdeljeno med gospodarstvo in javni sektor. Je bilo breme krize doslej pravično porazdeljeno med zaposlene

Value 1119 Frequency
1 Da, breme je bilo doslej pravično porazdeljeno. 121
2 Ne, zaposleni v javnem sektorju nosijo bistveno večje breme 97
3 Ne, zaposleni v gospodarstvu nosijo bistveno večje breme kot 640
4 Ne vem. 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
858 55

Valid range from 1 to 3

q7 Predstavniki vlade in predstavniki sindikatov niso dosegli dogovora o Zakonu za uravnoteženje javnih financ. Kdo od njih je bolj kriv, da do dogovora ni prišlo?

7. Predstavniki vlade in predstavniki sindikatov niso dosegli dogovora o Zakonu za uravnoteženje javnih financ. Kdo od njih je bolj kriv, da do dogovora ni prišlo?

Value 1218 Frequency
1 predstavniki vlade 182
2 predstavniki sindikatov 212
3 oboji so enako krivi 330
4 ne vem (anketar ne bere) 28
Sysmiss 161
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 189

Valid range from 1 to 3

q8 Zamislite si, da bi bili namesto sedanje vladne koalicije danes na oblasti Jankovićeva Pozitivna Slovenija in Pahorjevi Socialni demokrati. Bi bila vlada teh dveh strank pri reševanju sedanjih finančnih in gospodarskih problemov Slovenije v primerjavi s

8. Zamislite si, da bi bili namesto sedanje vladne koalicije danes na oblasti Jankovićeva Pozitivna Slovenija in Pahorjevi Socialni demokrati. Bi bila vlada teh dveh strank pri reševanju sedanjih finančnih in gospodarskih problemov Slovenije v primerjavi s sedanjo vlado po vašem mnenju:

Value 1317 Frequency
1 bolj uspešna 263
2 manj uspešna 211
3 približno enaka 386
4 ne vem 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 53

Valid range from 1 to 3

q9 Predstavljajte si, da bi bil o Zakonu za uravnoteženje javnih financ razpisan referendum. Bi se ga v tem primeru udeležili …

9. Zelo verjetno je, da bo o Zakonu za uravnoteženje javnih financ razpisan referendum. Se ga boste v tem primeru udeležili …

Value 1416 Frequency
1 zanesljivo 382
2 verjetno 159
3 ne 331
4 ne vem 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 41

Valid range from 1 to 3

q10 In kako bi glasovali na referendumu o Zakonu za uravnoteženje javnih financ?

10. In kako bi na glasovali na referendumu o Zakonu za uravnoteženje javnih financ?

Value 1515 Frequency
1 za zakon 229
2 proti zakonu 177
3 ne vem 176
Sysmiss 331
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
406 507

Valid range from 1 to 2

q11_1 Položaj slovenskega gospodarstva se bo še poslabšal. 11. Našteli vam bomo nekaj posledic, ki se jih omenja v primeru, da bi bil Zakon za uravnoteženje javnih financ zavrnjen, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko verjetna se vam zdi, pri čemer 1 pomeni, da se vam zdi povsem neverjetna, 5 pa, da se vam zdi zelo verjetna.

11.1 Položaj slovenskega gospodarstva se bo še poslabšal.

Value 1614 Frequency
1 povsem neverjetna 89
2 128
3 240
4 194
5 zelo verjetna 231
6 ne vem 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 31

Valid range from 1 to 5

q11_2 Slovenija bo sledila grškemu scenariju z možnostjo bankrota države. 11. Našteli vam bomo nekaj posledic, ki se jih omenja v primeru, da bi bil Zakon za uravnoteženje javnih financ zavrnjen, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko verjetna se vam zdi, pri čemer 1 pomeni, da se vam zdi povsem neverjetna, 5 pa, da se vam zdi zelo verjetna.

11.2 Slovenija bo sledila grškemu scenariju z možnostjo bankrota države.

Value 1713 Frequency
1 povsem neverjetna 207
2 211
3 218
4 129
5 zelo verjetna 118
6 ne vem 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 30

Valid range from 1 to 5

q11_3 Življenjski standard se bo poslabšal. 11. Našteli vam bomo nekaj posledic, ki se jih omenja v primeru, da bi bil Zakon za uravnoteženje javnih financ zavrnjen, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko verjetna se vam zdi, pri čemer 1 pomeni, da se vam zdi povsem neverjetna, 5 pa, da se vam zdi zelo verjetna.

11.3 Življenjski standard se bo poslabšal.

Value 1812 Frequency
1 povsem neverjetna 61
2 112
3 265
4 193
5 zelo verjetna 254
6 ne vem 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 28

Valid range from 1 to 5

q11_4 Sedanja vlada bo padla. 11. Našteli vam bomo nekaj posledic, ki se jih omenja v primeru, da bi bil Zakon za uravnoteženje javnih financ zavrnjen, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko verjetna se vam zdi, pri čemer 1 pomeni, da se vam zdi povsem neverjetna, 5 pa, da se vam zdi zelo verjetna.

11.4 Sedanja vlada bo padla.

Value 1911 Frequency
1 povsem neverjetna 146
2 134
3 274
4 153
5 zelo verjetna 158
6 ne vem 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 48

Valid range from 1 to 5

q11_5 Gospodarstvo bo začelo samo po sebi okrevati. 11. Našteli vam bomo nekaj posledic, ki se jih omenja v primeru, da bi bil Zakon za uravnoteženje javnih financ zavrnjen, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko verjetna se vam zdi, pri čemer 1 pomeni, da se vam zdi povsem neverjetna, 5 pa, da se vam zdi zelo verjetna.

11.5 Gospodarstvo bo začelo samo po sebi okrevati.

Value 2010 Frequency
1 povsem neverjetna 181
2 223
3 279
4 121
5 zelo verjetna 70
6 ne vem 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 39

Valid range from 1 to 5

q11_6 Javno šolstvo bo bolj kakovostno. 11. Našteli vam bomo nekaj posledic, ki se jih omenja v primeru, da bi bil Zakon za uravnoteženje javnih financ zavrnjen, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko verjetna se vam zdi, pri čemer 1 pomeni, da se vam zdi povsem neverjetna, 5 pa, da se vam zdi zelo verjetna.

11.6 Javno šolstvo bo bolj kakovostno.

Value 219 Frequency
1 povsem neverjetna 250
2 224
3 263
4 89
5 zelo verjetna 36
6 ne vem 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 51

Valid range from 1 to 5

Spol spol

12. Spol?

Value 228 Frequency
1 moški 495
2 ženske 418
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

13. Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 237 Frequency
1 osnovna ali manj 43
2 poklicna 107
3 srednja 432
4 višja, visoka ali več 325
9 brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 6

Valid range from 1 to 4

zappol zaposlitveni status

14. Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

Value 246 Frequency
1 zaposlen v zasebnem sektorju 300
2 zaposlen v javnem sektorju 171
3 gospodinja 4
4 upokojenec 250
5 študent, dijak 97
6 brezposeln 71
7 drugo 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 0

Valid range from 1 to 7

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

15. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 255 Frequency
1 pod 500 eur 141
2 500-1.000 418
3 1.000-2.000 212
4 nad 2.000 20
5 nima dohodkov 81
9 b.o. 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
872 41

Valid range from 1 to 5

LetoRo_1 Leto rojstva

16. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Value 264 Frequency
1919 1
1926 1
1928 1
1929 1
1930 2
1931 2
1932 2
1933 2
1934 6
1935 1
1936 4
1937 3
1938 6
1939 9
1940 11
1941 8
1942 12
1943 13
1944 13
1945 6
1946 22
1947 14
1948 14
1949 10
1950 14
1951 26
1952 12
1953 14
1954 13
1955 17
1956 14
1957 20
1958 15
1959 22
1960 14
1961 14
1962 16
1963 11
1964 6
1965 16
1966 17
1967 13
1968 18
1969 20
1970 19
1971 12
1972 13
1973 13
1974 18
1975 14
1976 10
1977 20
1978 19
1979 24
1980 17
1981 25
1982 21
1983 14
1984 16
1985 23
1986 18
1987 24
1988 13
1989 14
1990 19
1991 12
1992 18
1993 17
1994 2
9999 19
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 22

Valid range from 1919 to 1994

starost Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 22 18 93 45.332 16.54

Valid range from 18 to 93

kstarost starost po kategorijah

Value 282 Frequency
1 18-34 let 296
2 35-54 let 301
3 nad 55 let 294
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 22

Valid range from 1 to 3

KUTEZ Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 0 0.187 3 0.854 0.807

Valid range from 0.18660350627566 to 3

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2012). SUTR1205 - Slovenski utrip: Evropska unija (maj 2012) [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. and Besednjak Valič, T. (2014). Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1205. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1205_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si