Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1205
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1205_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

elementi, ki opredeljujejo Evropo, evropskost, institucije Evropske unije, evropske volitve, podpora vladi, volilna namera, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija
Vsebinska področja ADP
Odnos do Evrope
Aktualno politično prepričanje
Demografija


Povzetek:

V rednem vsebinskem delu je anketa posvečena Evropi, pri čemer se ugotavlja, v kolikšni meri se prebivalci Slovenije danes počutijo kot evropski državljani in katerim značilnostim Evrope pripisujejo največji pomen. Aktualna vprašanja so se osredotočila na krizo, Zakon o uravnoteženju javnih financ, morebitno novo vlado ter politične preference in podporo trenutni vladi.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 7. maj 2012 - 10. maj 2012
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 2.5 Slovenija. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 29
 • število enot: 913

Verzija: julij 2014

Spremenljivke

tip_kraj naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 297
2 vas (500-1999 prebivalcev) 173
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 159
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 284
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statisticna regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Pomurska 54
2 Podravska 148
3 Koroška 32
4 Savinjska 117
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 224
9 Gorenjska 90
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Se vi osebno počutite Evropski državljan/ka?

1. Se vi osebno počutite Evropski državljan/ka?

Vrednost 31 Frekvenca
1 da 689
2 ne 216
3 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

tip_kraj naselje

Vrednost 129 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 297
2 vas (500-1999 prebivalcev) 173
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 159
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 284
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statisticna regija

Vrednost 228 Frekvenca
1 Pomurska 54
2 Podravska 148
3 Koroška 32
4 Savinjska 117
5 Zasavska 20
6 Spodnjeposavska 32
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 224
9 Gorenjska 90
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1 Se vi osebno počutite Evropski državljan/ka?

1. Se vi osebno počutite Evropski državljan/ka?

Vrednost 327 Frekvenca
1 da 689
2 ne 216
3 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q2_1 Varovanje interesov Slovenije 1. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo. Vsako lastnost ocenite z od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da ta lastnost za Evropsko unijo sploh ni značilna, 5 pa da je zelo značilna.

1a varovanje interesov Slovenije

Vrednost 426 Frekvenca
1 zelo nedemokratična 124
2 255
3 368
4 107
5 zelo demokratična 51
6 ne vem 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
905 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_2 Koristnost za ljudi, kot ste vi 1. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo. Vsako lastnost ocenite z od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da ta lastnost za Evropsko unijo sploh ni značilna, 5 pa da je zelo značilna.

1b koristnost za ljudi, kot ste vi

Vrednost 525 Frekvenca
1 zelo nedemokratična 131
2 233
3 316
4 159
5 zelo demokratična 58
6 ne vem 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_3 Demokratičnost 1. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo. Vsako lastnost ocenite z od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da ta lastnost za Evropsko unijo sploh ni značilna, 5 pa da je zelo značilna.

1c demokratičnost

Vrednost 624 Frekvenca
1 zelo nedemokratična 110
2 182
3 297
4 235
5 zelo demokratična 80
6 ne vem 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2_4 Pravičnost 1. Naštel(a) vam bom nekaj lastnosti, vi pa prosim ocenite, v kolikšni meri so značilne za Evropsko unijo. Vsako lastnost ocenite z od 1 do 5, tako da 1 pomeni, da ta lastnost za Evropsko unijo sploh ni značilna, 5 pa da je zelo značilna.

1d pravičnost

Vrednost 723 Frekvenca
1 zelo nedemokratična 173
2 199
3 311
4 179
5 zelo demokratična 42
6 ne vem 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 9

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q3 Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za Slovenijo pri reševanju sedanje krize boljša:

3. Katera od naslednjih dveh možnosti bi bila za Slovenijo pri reševanju sedanje krize boljša:

Vrednost 822 Frekvenca
1 Slovenija naj izstopi iz območja evra. 211
2 Slovenija naj vztraja pri evru. 662
3 Ne vem. 40
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
873 40

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4 Ali podpirate sedanjo vlado?

4. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 921 Frekvenca
1 da 327
2 ne 536
3 ne vem 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q5 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

5. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 1020 Frekvenca
1 SD 110
2 SDS 154
3 LDS 9
4 PS-LZJ 137
5 SLS 31
6 NSI 28
7 Desus 7
8 SNS 11
9 DLGV 28
10 Zares 1
11 drugo 20
13 nobene 162
99 ne bi šel na volitve 46
12 ne vem 169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
744 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

q6 Obstajajo različna mnenja o tem, KAKO JE BILO BREME KRIZE DO SEDAJ RAZPOREJENO MED GOSPODARSTVO IN JAVNI SEKTOR. Je bilo breme krize doslej pravično porazdeljeno med zaposlene v gospodarstvu in zaposlene v javnem sektorju?

6. Obstajajo različna mnenja o tem, kako je bilo breme krize doslej porazdeljeno med gospodarstvo in javni sektor. Je bilo breme krize doslej pravično porazdeljeno med zaposlene

Vrednost 1119 Frekvenca
1 Da, breme je bilo doslej pravično porazdeljeno. 121
2 Ne, zaposleni v javnem sektorju nosijo bistveno večje breme 97
3 Ne, zaposleni v gospodarstvu nosijo bistveno večje breme kot 640
4 Ne vem. 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
858 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q7 Predstavniki vlade in predstavniki sindikatov niso dosegli dogovora o Zakonu za uravnoteženje javnih financ. Kdo od njih je bolj kriv, da do dogovora ni prišlo?

7. Predstavniki vlade in predstavniki sindikatov niso dosegli dogovora o Zakonu za uravnoteženje javnih financ. Kdo od njih je bolj kriv, da do dogovora ni prišlo?

Vrednost 1218 Frekvenca
1 predstavniki vlade 182
2 predstavniki sindikatov 212
3 oboji so enako krivi 330
4 ne vem (anketar ne bere) 28
Sysmiss 161
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 189

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q8 Zamislite si, da bi bili namesto sedanje vladne koalicije danes na oblasti Jankovićeva Pozitivna Slovenija in Pahorjevi Socialni demokrati. Bi bila vlada teh dveh strank pri reševanju sedanjih finančnih in gospodarskih problemov Slovenije v primerjavi s

8. Zamislite si, da bi bili namesto sedanje vladne koalicije danes na oblasti Jankovićeva Pozitivna Slovenija in Pahorjevi Socialni demokrati. Bi bila vlada teh dveh strank pri reševanju sedanjih finančnih in gospodarskih problemov Slovenije v primerjavi s sedanjo vlado po vašem mnenju:

Vrednost 1317 Frekvenca
1 bolj uspešna 263
2 manj uspešna 211
3 približno enaka 386
4 ne vem 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860 53

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q9 Predstavljajte si, da bi bil o Zakonu za uravnoteženje javnih financ razpisan referendum. Bi se ga v tem primeru udeležili …

9. Zelo verjetno je, da bo o Zakonu za uravnoteženje javnih financ razpisan referendum. Se ga boste v tem primeru udeležili …

Vrednost 1416 Frekvenca
1 zanesljivo 382
2 verjetno 159
3 ne 331
4 ne vem 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q10 In kako bi glasovali na referendumu o Zakonu za uravnoteženje javnih financ?

10. In kako bi na glasovali na referendumu o Zakonu za uravnoteženje javnih financ?

Vrednost 1515 Frekvenca
1 za zakon 229
2 proti zakonu 177
3 ne vem 176
Sysmiss 331
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
406 507

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q11_1 Položaj slovenskega gospodarstva se bo še poslabšal. 11. Našteli vam bomo nekaj posledic, ki se jih omenja v primeru, da bi bil Zakon za uravnoteženje javnih financ zavrnjen, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko verjetna se vam zdi, pri čemer 1 pomeni, da se vam zdi povsem neverjetna, 5 pa, da se vam zdi zelo verjetna.

11.1 Položaj slovenskega gospodarstva se bo še poslabšal.

Vrednost 1614 Frekvenca
1 povsem neverjetna 89
2 128
3 240
4 194
5 zelo verjetna 231
6 ne vem 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q11_2 Slovenija bo sledila grškemu scenariju z možnostjo bankrota države. 11. Našteli vam bomo nekaj posledic, ki se jih omenja v primeru, da bi bil Zakon za uravnoteženje javnih financ zavrnjen, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko verjetna se vam zdi, pri čemer 1 pomeni, da se vam zdi povsem neverjetna, 5 pa, da se vam zdi zelo verjetna.

11.2 Slovenija bo sledila grškemu scenariju z možnostjo bankrota države.

Vrednost 1713 Frekvenca
1 povsem neverjetna 207
2 211
3 218
4 129
5 zelo verjetna 118
6 ne vem 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q11_3 Življenjski standard se bo poslabšal. 11. Našteli vam bomo nekaj posledic, ki se jih omenja v primeru, da bi bil Zakon za uravnoteženje javnih financ zavrnjen, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko verjetna se vam zdi, pri čemer 1 pomeni, da se vam zdi povsem neverjetna, 5 pa, da se vam zdi zelo verjetna.

11.3 Življenjski standard se bo poslabšal.

Vrednost 1812 Frekvenca
1 povsem neverjetna 61
2 112
3 265
4 193
5 zelo verjetna 254
6 ne vem 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q11_4 Sedanja vlada bo padla. 11. Našteli vam bomo nekaj posledic, ki se jih omenja v primeru, da bi bil Zakon za uravnoteženje javnih financ zavrnjen, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko verjetna se vam zdi, pri čemer 1 pomeni, da se vam zdi povsem neverjetna, 5 pa, da se vam zdi zelo verjetna.

11.4 Sedanja vlada bo padla.

Vrednost 1911 Frekvenca
1 povsem neverjetna 146
2 134
3 274
4 153
5 zelo verjetna 158
6 ne vem 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q11_5 Gospodarstvo bo začelo samo po sebi okrevati. 11. Našteli vam bomo nekaj posledic, ki se jih omenja v primeru, da bi bil Zakon za uravnoteženje javnih financ zavrnjen, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko verjetna se vam zdi, pri čemer 1 pomeni, da se vam zdi povsem neverjetna, 5 pa, da se vam zdi zelo verjetna.

11.5 Gospodarstvo bo začelo samo po sebi okrevati.

Vrednost 2010 Frekvenca
1 povsem neverjetna 181
2 223
3 279
4 121
5 zelo verjetna 70
6 ne vem 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q11_6 Javno šolstvo bo bolj kakovostno. 11. Našteli vam bomo nekaj posledic, ki se jih omenja v primeru, da bi bil Zakon za uravnoteženje javnih financ zavrnjen, vi pa prosim za vsako z oceno od 1 do 5 ocenite, koliko verjetna se vam zdi, pri čemer 1 pomeni, da se vam zdi povsem neverjetna, 5 pa, da se vam zdi zelo verjetna.

11.6 Javno šolstvo bo bolj kakovostno.

Vrednost 219 Frekvenca
1 povsem neverjetna 250
2 224
3 263
4 89
5 zelo verjetna 36
6 ne vem 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 51

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

Spol spol

12. Spol?

Vrednost 228 Frekvenca
1 moški 495
2 ženske 418
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

13. Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 237 Frekvenca
1 osnovna ali manj 43
2 poklicna 107
3 srednja 432
4 višja, visoka ali več 325
9 brez odgovora 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

zappol zaposlitveni status

14. Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

Vrednost 246 Frekvenca
1 zaposlen v zasebnem sektorju 300
2 zaposlen v javnem sektorju 171
3 gospodinja 4
4 upokojenec 250
5 študent, dijak 97
6 brezposeln 71
7 drugo 20
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

15. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 255 Frekvenca
1 pod 500 eur 141
2 500-1.000 418
3 1.000-2.000 212
4 nad 2.000 20
5 nima dohodkov 81
9 b.o. 41
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
872 41

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LetoRo_1 Leto rojstva

16. ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Vrednost 264 Frekvenca
1919 1
1926 1
1928 1
1929 1
1930 2
1931 2
1932 2
1933 2
1934 6
1935 1
1936 4
1937 3
1938 6
1939 9
1940 11
1941 8
1942 12
1943 13
1944 13
1945 6
1946 22
1947 14
1948 14
1949 10
1950 14
1951 26
1952 12
1953 14
1954 13
1955 17
1956 14
1957 20
1958 15
1959 22
1960 14
1961 14
1962 16
1963 11
1964 6
1965 16
1966 17
1967 13
1968 18
1969 20
1970 19
1971 12
1972 13
1973 13
1974 18
1975 14
1976 10
1977 20
1978 19
1979 24
1980 17
1981 25
1982 21
1983 14
1984 16
1985 23
1986 18
1987 24
1988 13
1989 14
1990 19
1991 12
1992 18
1993 17
1994 2
9999 19
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 22

Vrednosti spremenljivk od 1919 do 1994

starost Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 22 18 93 45.332 16.54

Vrednosti spremenljivk od 18 do 93

kstarost starost po kategorijah

Vrednost 282 Frekvenca
1 18-34 let 296
2 35-54 let 301
3 nad 55 let 294
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

KUTEZ Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 0 0.187 3 0.854 0.807

Vrednosti spremenljivk od 0.18660350627566 do 3

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2012). SUTR1205 - Slovenski utrip: Evropska unija (maj 2012) [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M. in Besednjak Valič, T. (2014). Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1205. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1205_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si