Oblikovanje policy mrež in lobiranje, 1996

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: POLMR96
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POLMR96_V1
Glavni avtor(ji):
 • Fink-Hafner, Danica
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Mandič, Srna
 • Lah, Marko
 • Kropivnik, Samo
 • Kotar, Mirjam
 • Židan, Alojzija
 • Lukšič, Andrej
 • Lukšič, Igor
Izdelal datoteko podatkov:
CPR - Center za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede. (Ljubljana; junij, 1996)

Finančna podpora:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Državni zbor
Vlada RS
Gospodarska zbornica

Serija:
 • POLMR/Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji

  Serija raziskav 'Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji' raziskuje najbolj vplivne interesne skupine iz enajstih izbranih sektorskih politik. Izvaja se vsakih nekaj let, v teoretsko smiselnih obdobjih. Temelji na uporabi mezo koncepta "policy omrežja". Koncept je uporabljen na naslednjih področjih empiričnega raziskovanja: a) v proučevanju razvoja interesno-skupinskega sistema in njegovega delovanja v procesu demokratičnega prehoda; b) v analizi notranje strukture in značilnosti razmerij v katera vstopajo interesne skupine in politični odločevalci v procesu oblikovanja in izvajanja javnih politik; c) pri proučevanju metod in strategij lobiranja; d) pri proučevanju razmerij med centralno in lokalno vlado v procesu oblikovanja politik; e) pri spremljanju spreminjanja razmerij med (so)oblikovalci javnih politik; f) analizi povezanosti mednarodnega povezovanja interesnih skupin in njihove vplivnosti v slovenskem političnem odločanju; g) analizi povezanosti med prakso policy omrežij in učinkovitostjo ekonomskega sistema in h) v razvoju policy svetovanja vladnim in nevladnim akterjem.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

interesne skupine, lobiranje, policy omrežja, povezovanje z Evropsko unijo, proces oblikovanja javnih politik, izvajanje javnih politik, odnos do politike

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - elite in vodstvo
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
organizacijski razvoj interesne skupine
organizacijsko povezovanje
osebje, članstvo
viri
področje delovanja organizacije
aktivnost organizacije / skupine
značilnosti okolja
tarče vplivanja
dostop do odločevalcev
vlada
politične stranke
državni zbor
državni svet
predsednik RS
sodišča
množični mediji
mednarodno povezovanje
splošne značilnosti oblikovanja politik
demografski podatki o anketirancu


Povzetek:

Raziskava temelji na uporabi mezo koncepta "policy omrežja". Koncept je uporabljen na naslednjih področjih empiričnega raziskovanja: a) v proučevanju razvoja interesno-skupinskega sistema in njegovega delovanja v procesu demokratičnega prehoda; b) v analizi notranje strukture in značilnosti razmerij, v katera vstopajo interesne skupine in politični odločevalci v procesu oblikovanja in izvajanja javnih politik; c) pri proučevanju metod in strategij lobiranja; d) pri proučevanju razmerij med centralno in lokalno vlado v procesu oblikovanja politik; e) pri spremljanju spreminjanja razmerij med (so)oblikovalci javnih politik; f) analizi povezanosti mednarodnega povezovanja interesnih skupin in njihove vplivnosti v slovenskem političnem odločanju; g) analizi povezanosti med prakso policy omrežij in učinkovitostjo ekonomskega sistema in h) v razvoju policy svetovanja vladnim in nevladnim akterjem.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: junij 1996
Čas izdelave: 1996
Država: Slovenija
Geografsko pokritje: ni podatka
Enota za analizo:

Interesna skupina

Populacija:

Sedemdeset interesnih organizacij / skupin na enajstih področjih sektorskih politik (ekonomske, socialne, stanovanjske, kmetijske, do invalidov, varstva okolja, zdravstva, izobraževanja, kulture, športa ter trženja / stikov z javnostmi), ki so bile v tem času najbolj dejavne na področju posameznih sektorskih politik.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za politološke raziskave, Fakulteta za družbene vede

Tip vzorca:

Ne-slučajno vzorčenje; kombinacija oblikovanja vzorca na podlagi prej objavljenih raziskovalnih rezultatov ter snow-ball. 1. oblikovanje vzorca najaktivnejših interesnih skupin na podlagi prej opravljenih empiričnih raziskav; 2. delno dopolnjevanje vzorca s podatki o aktivnih interesnih skupinah na področju posameznih sektorskih politik na podlagi informacij, pridobljenih od anketiranih interesnih skupin.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: POLMR96 - Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji [datoteka podatkov], 1996

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 277
 • število enot: 70

Spremenljivke

STVPR STEVILKA VPRASALNIKA

STVPR

Vrednost 13 Frekvenca
1001 1
1002 1
1003 1
1068 1
1069 1
1070 1
" " 1

V1_01 INTERESNA SKUPINA IDENTIFIKACIJA INTERESNE ORGANIZACIJE/SKUPINE

1.01 Ime interesne skupine/organizacije

Vrednost 22 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
100 1
102 1
107 1
108 1

V1_02 LETO USTANOVITVE ORGANIZACIJSKI RAZVOJ 1.02 Katerega leta je bila ustanovljena vaša organizacija/skupinaProsimo, vpišite zadnje tri številke.

Leta:

Vrednost 31 Frekvenca
999 ni podatka 0
0 b.o. 0
872 1
993 5
994 10
995 2
" " 2

STVPR STEVILKA VPRASALNIKA

STVPR

Vrednost 1277 Frekvenca
1001 1
1002 1
1003 1
1068 1
1069 1
1070 1
" " 1

V1_01 INTERESNA SKUPINA IDENTIFIKACIJA INTERESNE ORGANIZACIJE/SKUPINE

1.01 Ime interesne skupine/organizacije

Vrednost 2276 Frekvenca
1 1
2 1
3 1
100 1
102 1
107 1
108 1

V1_02 LETO USTANOVITVE ORGANIZACIJSKI RAZVOJ 1.02 Katerega leta je bila ustanovljena vaša organizacija/skupinaProsimo, vpišite zadnje tri številke.

Leta:

Vrednost 3275 Frekvenca
999 ni podatka 0
0 b.o. 0
872 1
993 5
994 10
995 2
" " 2

V1_03 PREDHODNA ORG/SKUP?

1.03 Ali je vaša organizacija izšla iz katere starejše organizacije oz. skupine?

Vrednost 4274 Frekvenca
1 da 25
2 ne (nadaljujte pri vpr. 1.05) 43
9 ni podatka 0
" " 2

V1_04 LETO UST. PREDHODNE ORG/SKUP 1.04 Če da: katerega leta je bila ustanovljena organizacija oz. skupina, iz katere je izšla vaša organizacija/skupinaProsimo, vpišite zadnje tri številke.

Leta:

Vrednost 5273 Frekvenca
999 ni izšla iz kake starejše orgaizacije/skupine 0
0 b.o., manjkajoči podatki 0
753 1
839 1
850 1
873 1
886 1
893 1
898 1
931 1
945 1
946 3
951 1
962 1
966 1
975 1
976 1
979 1
990 1
992 2
" " 49

V1_05 SLO KROVNA ORGANIZACIJA

ORGANIZACIJSKO POVEZOVANJE 1.05 Ali je vaša organizacija vključ;ena v kako krovno organizacijo, ki združ;uje sorodne organizacije v Sloveniji?

Vrednost 6272 Frekvenca
1 da 16
2 ne 53
9 ni znano 0
" " 1

V1_06 VKLJUC V TUJO ORGANIZACIJO

1.06 Ali je vaša organizacija vključena v kako organizacijo v tujini?

Vrednost 7271 Frekvenca
1 da 46
2 ne (nadaljujte pri vpr. 1.08) 23
9 ni podatka 0
" " 1

V1_07 NAVEDBA TUJE ORGANIZACIJE

1.07 Če da, prosimo, navedite, v katere organizacije v tujini je včlanjena:

Vrednost 8270 Frekvenca
0 ni odgovora 24
1 odgovor 45
" " 1

V1_08 ALI JE KAJ ZAPOSLENIH?

OSEBJE 1.08 Ali je vaša organizacija/skupinazaposluje kaj osebja?

Vrednost 9269 Frekvenca
1 da 51
2 ne (nadaljujte pri vpr. 1.12) 18
9 ni podatka 0
0 b.o. 0
" " 1

V1_09 ST POLNO ZAPOSLENIH

1.09 Če da: Koliko je zaposlenih za polni delovni čas? Prosimo, vpišite število:

Vrednost 10268 Frekvenca
999 ni podatka 0
0 nič polno zaposlenih, b.o. 21
1 5
2 13
3 5
4 6
5 3
6 2
7 1
8 2
9 1
12 1
15 1
16 1
18 1
21 1
30 1
42 1
46 1
180 1
261 1
" " 1

V1_10 ZAPOSL - SKRAJSAN DELOVNI CAS

1.10 Če da: Koliko je zaposlenih za skrajšani delovni čas? Prosimo, vpišite število:

Vrednost 11267 Frekvenca
999 ni podatka 0
0 nič delno zaposlenih, b.o. 48
1 11
2 1
3 2
4 2
5 1
6 1
12 1
30 1
" " 2

V1_11 ZAPOSLENI PRED 5 LETI

1.11 Koliko polno in delno zaposlenih skupaj je imela vaša organizacija/skupinapred petimi leti?

Vrednost 12266 Frekvenca
1 več zaposlenih kot danes 9
2 približno enako število kot danes 13
3 manj zaposlenih kot danes 15
4 ni bilo nobenega zaposlenega 13
8 organizacije/skupinepred petimi leti še ni bilo 17
9 ni podatka 0
0 b.o. 0
" " 3

V1_12 ALI SODELUJEJO PROSTOVOLJCI?

1.12 Ali pri delu vaše organizacije sodelujejo tudi prostovoljci, ki opravljajo neplačano delo?

Vrednost 13265 Frekvenca
1 da 61
2 ne (nadaljujte pri vpr. 1.15) 8
9 ni podatka 0
0 b.o. 0
" " 1

V1_13 STEVILO PROSTOVOLJCEV

1.13 Če da: koliko prostovoljcev v celi Sloveniji stalno brezplačno dela za vašo organizacijo/skupinoProsimo, vpišite število:

Vrednost 14264 Frekvenca
88888 ni prostovoljcev 0
99999 ni podatka 0
0 b.o. 8
2 1
3 2
4 1
5 3
10 7
12 1
14 1
15 2
20 7
22 1
25 3
26 1
30 3
35 1
70 1
100 3
110 1
150 1
516 1
620 1
800 2
1500 1
6500 1
10000 2
30000 1
" " 13

V1_14 DELEZ PROSTOVOLJCEV V AKTIVNOSTIH

1.14 Če prostovoljci delajo brezplačno za organizacijo/skupinokolikšen delež pri aktivnostih vaše organizacije/skupinenosijo prostovoljci?

Vrednost 15263 Frekvenca
1 do približno 15% 11
2 približno petino 1
3 približno četrtino 6
4 približno tretjino 7
5 približno polovico 4
6 približno tri četrtine 4
7 velik delež (80-90%) 11
8 vsa aktivnost je odvisna od prostovoljcev 13
9 ni podatka 0
0 ni prostovoljcev, b.o. 8
" " 5

V1_15 VRSTA CLANSTVA ORGANIZACIJE/SKUPINE

ČLANSTVO 1.15 Kakšno članstvo sestavlja vašo organizacijo/skupino

Vrednost 16262 Frekvenca
1 člani so organizacije (nadaljujte pri vpr. 1.23) 19
2 člani so posamezniki in organizacije/skupine 22
3 člani so samo posamezniki 28
9 ni podatka 0
0 b.o. 0
" " 1

V1_16 STEVILO INDIVIDUALNIH CLANOV

1.16 Kolikšno je celotno število individualnih članov vaše organizacije?

Vrednost 17261 Frekvenca
999997 99.997 in več 0
999998 ni individualnih članov 0
999999 ni podatka 0
0 b.o. 0
14 1
50 1
57 1
75 1
100 1
108 1
" " 25

V1_17 PREVLAD POKLICNA STRUKTURA

1.17 Katera od navedenih poklicnih skupin prevladuje v članstvu vaše organizacije/skupine

Vrednost 18260 Frekvenca
1 delavec 4
2 uslužbenec 19
4 obrtnik ali podjetnik 4
5 svobodni poklic 5
6 kmet, kmečka gospodinja, pomagajoči družinski član v kmetijstvu 1
7 upokojenec 1
8 študent 3
9 drugo 1
77 brez kvalifikacije 0
88 vse poklicne skupine so zastopane enakomerno 10
99 ni individualnega članstva 0
0 b.o. 0
" " 22

V1_18 PREVLAD IZOBRAZBENA STRUKTURA

1.18 Katera od navedene izobrazbe prevladuje v članstvu vaše organizacije/skupine

Vrednost 19259 Frekvenca
1 osnovna šola ali manj 1
2 poklicna 4
3 srednja 9
4 višja, visoka ali več 23
8 vse izobrazbene skupine so zastopane enakomerno 11
9 ni individualnega članstva 0
0 b.o. 0
" " 22

V1_19 DELEZ ZENSK 1.19 Kolikšen je delež žensk v vašem članstvu?

- odstotek žensk:

Vrednost 20258 Frekvenca
88 ni podatka 0
99 ni individualnega članstva 1
0 b.o. 0
5 1
10 1
13 1
17 1
20 2
25 1
30 1
38 1
40 3
50 8
55 3
60 2
65 3
68 1
70 1
75 2
80 3
85 1
98 1
" " 32

V1_20 PREVLAD STAROSTNA SKUPINA

1.20 Katera od navedenih starostnih supin prevladuje v članstvu vaše organizacije/skupine

Vrednost 21257 Frekvenca
1 mlajši (do 35 let) 9
2 srednja generacija (od 36 do 55 let) 30
3 starejša generacije (56 in več let) 1
8 v članstvu so vse starostne skupine približno enako zastopane 7
9 ni individualnega članstva 0
0 b.o. 0
" " 23

V1_21 OKOLJE, IZ KATEREGA PRIHAJA CLANSTVO

1.21 Ali je vaše članstvo pretežno iz vaškega ali pretežno iz mestnega okolja?

Vrednost 22256 Frekvenca
1 pretežno iz vaškega okolja 3
2 pretežno iz mestnega okolja 32
3 približno enak delež iz obeh okolij 13
9 ni individualnega članstva 0
0 b.o. 0
" " 22

V1_22 STEVILO VCLANJENIH ORGANIZACIJ/SKUPIN

1.22 Kolikšno je celotno število organizacij/skupin, ki so včlanjene v vašo organizacijo/skupino

Vrednost 23255 Frekvenca
888888 ni podatka 0
999999 organizacije niso člani (nadaljujte pri vpr. 1.25) 0
0 b.o. 0
3 1
7 1
8 1
9 2
10 2
11 2
" " 30

V1_23 VRSTA VCLANJENIH ORGANIZACIJ/SKUPIN

1.23 Kakšne organizacije/skupineso člani vaše organizacije/skupine

Vrednost 24254 Frekvenca
1 profitne 8
2 neprofitne 30
3 mešanega značaja (profitna in neprofitna dejavnost) 4
8 ne ve, ne more oceniti 0
9 organizacije niso člani 0
0 b.o. 0
" " 28

V1_24 CLANSTVO DANES IN 5 LET PREJ

1.24 Kako številno je članstvo vaše organizacije/skupinedanes v primerjavi s številom članov pred petimi leti?

Vrednost 25253 Frekvenca
1 danes je več članov kot pred petimi leti 41
2 enako število članov 8
3 danes je manj članov kot pred petimi leti 3
8 organizacija pred petimi leti še ni obstajala 17
9 ne ve, ne more oceniti 0
0 b.o. 0
" " 1

V1_25 DELOVNI PROSTORI?

VIRI 1.25 Ali imate na voljo stalne prostore za svoje delo:

Vrednost 26252 Frekvenca
1 da, v naši lasti 20
2 da, v najemu 40
3 nimamo stalnih prostorov 8
0 b.o. 0
" " 2

V1_26 SEDEZI NA LOKALNI RAVNI?

1.26 Ali ima vaša organizacija/združensvoje sedeže tudi na lokalni ravni?

Vrednost 27251 Frekvenca
1 da 34
2 ne 35
0 b.o. 0
" " 1

V1_27_A SREDSTVA - VLADNE AGENCIJE 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

A - vladne agencije/skladi

Vrednost 28250 Frekvenca
1 da 13
2 ne 55
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 2

V1_27_B SREDSTVA - PRISPEVKI POSAMEZNIKOV 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

B - prispevki posameznikov Čne članarina!)

Vrednost 29249 Frekvenca
1 da 30
2 ne 37
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 3

V1_27_C SREDSTVA - CLANARINA POSAMEZNIKOV 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

C - članarina od posameznikov

Vrednost 30248 Frekvenca
1 da 46
2 ne 22
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 2

V1_27_D SREDSTVA - CLANARINA ORGANIZACIJ 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

D - članarina od včlanjenih organizacij

Vrednost 31247 Frekvenca
1 da 20
2 ne 45
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 5

V1_27_E SREDSTVA - DRUGA ZDRUZENJA V SLOVENIJI 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

E - druga združenja/organizaciv Sloveniji

Vrednost 32246 Frekvenca
1 da 19
2 ne 47
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 4

V1_27_F SREDSTVA - PRODAJA PUBLIKACIJ 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

F - sredstva od prodaje publikacij

Vrednost 33245 Frekvenca
1 da 31
2 ne 37
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 2

V1_27_G SREDSTVA - KOTIZACIJE 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

G - kotizacija za organizacijo konferenc

Vrednost 34244 Frekvenca
1 da 28
2 ne 39
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 3

V1_27_H SREDSTVA - POSOJILA 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

H - posojila

Vrednost 35243 Frekvenca
1 da 15
2 ne 52
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 3

V1_27_I SREDSTVA - OBRESTI 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

I - obresti

Vrednost 36242 Frekvenca
1 da 27
2 ne 40
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 3

V1_27_J SREDSTVA - VLADA-ZA KONKRETNE STORITVE 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

J - vladna sredstva za izvajanje določene vladne politike/storitve

Vrednost 37241 Frekvenca
1 da 33
2 ne 35
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 2

V1_27_K SREDSTVA - LASTNA SREDSTVA (KOMERCIALNO) 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

K - dotok iz lastnih sredstev (npr. najemnine, kupnine, komercialne aktivnosti)

Vrednost 38240 Frekvenca
1 da 25
2 ne 42
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 3

V1_27_L SREDSTVA - DRZAVNI PRORACUN 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

L - prispevki iz državnega proračuna

Vrednost 39239 Frekvenca
1 da 31
2 ne 37
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 2

V1_27_M SREDSTVA - LOKALNI PRORACUN 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

M - prispevki iz proračunov lokalnih skupnosti

Vrednost 40238 Frekvenca
1 da 18
2 ne 48
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 4

V1_27_N SREDSTVA - SPONZORJI 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

N - prispevki sponzorjev

Vrednost 41237 Frekvenca
1 da 43
2 ne 26
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 1

V1_27_O SREDSTVA - PRIVATNE FUNDACIJE V SLOVENIJI 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

O - privatne fundacije v Sloveniji

Vrednost 42236 Frekvenca
1 da 2
2 ne 64
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 4

V1_27_P SREDSTVA - TUJE PRIVATNE FUNDACIJE 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

P - privatne fundacije iz tujine (npr. Soros)

Vrednost 43235 Frekvenca
1 da 12
2 ne 55
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 3

V1_27_R SREDSTVA - PROGRAMI EU 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

R - sredstva iz raznih programov Evropske unije (npr. Tacis, Phare)

Vrednost 44234 Frekvenca
1 da 14
2 ne 53
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 3

V1_27_S SREDSTVA - DOBRODELNE AKCIJE 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

S - dobrodelne akcije, prireditve

Vrednost 45233 Frekvenca
1 da 11
2 ne 57
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 2

V1_27_T SREDSTVA - DRUGO 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

T - drugo (prosimo, navedite):

Vrednost 46232 Frekvenca
1 da 16
2 ne 12
9 ni podatka, ni dostopno 0
0 b.o. 37
" " 5

V1_28_A KLJUCNI VIR - PRVA NAVEDBA

1.281 Prosimo navedite, kateri trije viri so ključni za obstoj in delovanje vaše organizacije/skupine

Vrednost 47231 Frekvenca
99 ne ve, ne more oceniti 0
0 b.o. 0
1 clanarina 33
2 prispev. posam. 2
4 sponzorji 2
5 drzavni proracun 15
7 vlada - pogodba 2
8 lokalni proracun 1
10 fundac. - tujina 1
11 loterija 8
14 lastna sredstva 4
16 akcije.. 1
" " 1

V1_28_B KLJUCNI VIR - DRUGA NAVEDBA

1.282 Prosimo navedite, kateri trije viri so ključni za obstoj in delovanje vaše organizacije/skupine

Vrednost 48230 Frekvenca
99 ne ve, ne more oceniti 0
0 b.o. 13
1 clanarina 8
2 prispev. posam. 4
3 druge CD organiz 3
4 sponzorji 6
5 drzavni proracun 12
7 vlada - pogodba 3
8 lokalni proracun 3
10 fundac. - tujina 2
12 kotizacije 7
13 obresti 1
14 lastna sredstva 4
15 prostov. delo 2
16 akcije.. 1
" " 1

V1_28_C KLJUCNI VIR - TRETJA NAVEDBA

1.283 Prosimo navedite, kateri trije viri so ključni za obstoj in delovanje vaše organizacije/skupine

Vrednost 49229 Frekvenca
99 ne ve, ne more oceniti 0
0 b.o. 32
1 clanarina 3
2 prispev. posam. 2
3 druge CD organiz 1
4 sponzorji 7
5 drzavni proracun 4
6 drzavni skladi 2
7 vlada - pogodba 1
8 lokalni proracun 2
10 fundac. - tujina 3
11 loterija 1
12 kotizacije 1
14 lastna sredstva 7
16 akcije.. 2
17 zavarovalnistvo 1
" " 1

V1_29 NAMEN PORABE SREDSTEV

1.29 Za kateri namen ste v zadnjih dveh letih porabili največji delež finančnih sredstev vaše organizacije/skupine

Vrednost 50228 Frekvenca
1 pogajanja 1
2 stavka 2
3 solidarnost 1
4 inform. clanov 1
5 inform. javnosti 1
7 place 3
8 funkcio. stroski 14
9 izobraz. vodstva 1
10 strokov srecanja 6
11 nalozbe 5
12 programi 22
13 publiciranje 6
14 skupno dobro 2
16 strokovno delo 1
18 clanar.-mednarod 1
" " 3

V1_30 ALI BI SE KAJ DODALI?

1.30 Ali želite še kaj dodati v zvezi z v vprašalniku obravnavanimi temami?

Vrednost 51227 Frekvenca
0 ni odgovora 55
1 odgovor 14
" " 1

V1_31 ALI BI V PRIHODNJE SE SODELOVALI V PODOBNI RAZISKAVI?

1.31 Ali bi v prihodnje še sodelovali v podobni raziskavi?

Vrednost 52226 Frekvenca
1 da 61
2 ne 1
9 ne ve, se ne more odločiti 0
0 b.o. 0
" " 8

XDAN_1 DATUM - DAN IZPOLNJEVANJA VPRASALNIKA 1 Datum izpolnjevanja ankete

- dan:

Vrednost 53225 Frekvenca
1 4
2 1
3 3
4 1
6 2
8 1
10 5
11 3
12 5
13 5
14 4
15 1
16 1
17 4
18 4
19 4
20 7
21 2
22 1
24 2
26 3
27 2
28 1
29 3
" " 1

XMES_1 DATUM - MESEC IZPOLNJEVANJA VPRASALNIKA 1 Datum izpolnjevanja ankete

- mesec:

Vrednost 54224 Frekvenca
5 maj 1
6 junij 49
7 julij 19
" " 1

OBDUSTAN OBDOBJE USTANOVITVE ORGANIZACIJE

OBDOBJE USTANOVITVE

Vrednost 55223 Frekvenca
1 do 1944 5
2 od 1945 do 1987 21
3 od 1988 do 1991 19
4 od 1992 naprej 23
" " 2

STVPR2 ZAPOREDNA ST. VPRASALNIKA 2

STVPR2

Vrednost 56222 Frekvenca
2001 1
2002 1
2003 1
2068 1
2069 1
2070 1
" " 1

V2_01A SEKTOR - GOSPODARSKE POLITIKE 2.01 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/skupinaizbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov; izpolni šifrer!)

- gospodarske politike

Vrednost 57221 Frekvenca
1 ne, mašilo 56
3 da 13
" " 1

V2_01B SEKTOR - SOCIALNE POLITIKE 2.01 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/skupinaizbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov; izpolni šifrer!)

- socialne politike

Vrednost 58220 Frekvenca
1 ne, mašilo 54
3 da 15
" " 1

V2_01C SEKTOR - STANOVANJSKE POLITIKE 2.01 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/skupinaizbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov; izpolni šifrer!)

- stanovanjske politike

Vrednost 59219 Frekvenca
1 ne, mašilo 65
3 da 4
" " 1

V2_01D SEKTOR - KMETIJSKE POLITIKE 2.01 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/skupinaizbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov; izpolni šifrer!)

- kmetijske politike

Vrednost 60218 Frekvenca
1 ne, mašilo 66
3 da 3
" " 1

V2_01E SEKTOR - VARSTVO OKOLJA 2.01 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/skupinaizbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov; izpolni šifrer!)

- varstvo okolja

Vrednost 61217 Frekvenca
1 ne, mašilo 60
3 da 9
" " 1

V2_01F SEKTOR - ZDRAVSTVO 2.01 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/skupinaizbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov; izpolni šifrer!)

- politike na področju zdravstva

Vrednost 62216 Frekvenca
1 ne, mašilo 58
3 da 11
" " 1

V2_01G SEKTOR - IZOBRAZEVANJE 2.01 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/skupinaizbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov; izpolni šifrer!)

- politike na področju izobraževanja

Vrednost 63215 Frekvenca
1 ne, mašilo 64
3 da 5
" " 1

V2_01H SEKTOR - SPORT 2.01 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/skupinaizbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov; izpolni šifrer!)

- politike na področju športa

Vrednost 64214 Frekvenca
1 ne, mašilo 64
3 da 5
" " 1

V2_01I SEKTOR - INVALIDI 2.01 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/skupinaizbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov; izpolni šifrer!)

- politike do invalidov

Vrednost 65213 Frekvenca
1 ne, mašilo 62
3 da 7
" " 1

V2_01J SEKTOR - TRZENJE/STIKI Z JAVNOSTMI 2.01 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/skupinaizbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov; izpolni šifrer!)

- trženje/stiki z javnostmi

Vrednost 66212 Frekvenca
1 ne, mašilo 65
3 da 4
" " 1

V2_01K SEKTOR - KULTURNE POLITIKE 2.01 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/skupinaizbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov; izpolni šifrer!)

- kulturne politike

Vrednost 67211 Frekvenca
1 ne, mašilo 64
3 da 5
" " 1

V2_02 ZVRST INTERESNE SKUPINE

2.02 Zvrst interesne skupine: (čizpolni šifrer)

Vrednost 68210 Frekvenca
1 ekonomski interesi (interesi dela, poslovnega sveta, kmetijstva, poklicni interesi) 32
2 posebni situacijski interesi (izhajajo iz skupne izkušnje, iz družbenega položaja, povezanega z biološkimi značilnostmi) 11
3 vzročni interesi (single-issue skupine, ideološko opredeljene skupine, opozicijske skupine v zvezi z določeno tematiko) 10
4 javni interesi ("skupno dobro", organizacije/skupineza uveljavljanje človekovih pravic, ekološke, za zaščito potrošnikov ...) 16
" " 1

V2_03 PRIZADEVANJA ORGANIZACIJE/SKUPINE

2.03 Kateri opis prizadevanj vaše organizacije/skupineje po vašem mnenju najbolj točen?

Vrednost 69209 Frekvenca
1 naša organizacija/skupinasi prizadeva za uveljavljanje interesov našega članstva. 16
2 naša organizacija/skupinasi prizadeva za uveljavljanje interesov našega članstva pa tudi drugih ljudi oz. organizacij, ki so v podobnem položaju oz. imajo enake interese kot naša organizacija/skupinaoz. naši člani. 32
3 naša organizacija/skupinasi prizadeva za uveljavljanje interesov, zadev, ki so v obče dobro. 14
4 kaj drugega - prosimo, navedite kaj 7
9 ne ve, ne more oceniti 0
" " 1

V2_04 KLJUCNO PODROCJE DELOVANJA

AKTIVNOSTI ORGANIZACIJE/SKUPINE2.04 Če bi poskušali opredeliti ključno področje dejavnosti vaše organizacije, katero področje/ministrski resor bi navedli:

Vrednost 70208 Frekvenca
99 področja/resorja ni mogoče opredeliti 2
0 b.o. 0
1 gospodarstvo 9
2 okolje 9
4 kmetijstvo, ziv.ind. 3
5 solstvo, sport... 10
6 delo, druzina, sociala 14
7 kultura 7
8 zdravstvo 11
9 obramba 1
11 vse odloc strukture 1
12 medsektorsko 1
14 znanost, tehnologija 1
" " 1

V2_05A PODROCJE - OBCASNO 1

2.051 Na področje katerih drugih javnih politik/ministrskih resorjev še občasno posegate s svojim delovanjem:

Vrednost 71207 Frekvenca
99 področij/resorjev ni mogoče opredeliti 3
0 b.o. 0
1 okolje 3
2 lokalna politika 1
3 socialna politika 3
4 gospodarstvo 13
5 solstvo, sport 10
6 zdravstvo 9
8 delo, druzina, sociala 10
9 znanost, tehnologija 4
10 finance 2
13 stanovanjska politika 2
14 pravosodje 2
17 notranje zadeve 1
20 zakonodaja 2
24 drugo 1
" " 4

V2_05B PODROCJE - OBCASNO 2

2.052 Na področje katerih drugih javnih politik/ministrskih resorjev še občasno posegate s svojim delovanjem:

Vrednost 72206 Frekvenca
99 področij/resorjev ni mogoče opredeliti 0
0 b.o. 21
3 socialna politika 1
4 gospodarstvo 3
5 solstvo, sport 6
6 zdravstvo 4
7 kultura 1
8 delo, druzina, sociala 1
9 znanost, tehnologija 3
10 finance 3
11 davcna politika 1
13 stanovanjska politika 1
15 zunanje zadeve 1
16 promet in zveze 1
19 vec kot dve podrocji 15
20 zakonodaja 2
21 privatizacija, denacionalizacija 1
23 trgovina 1
" " 4

V2_06A RESEVANJE PROBLEMA 1 2.061 Prosimo navedite tri ključne družbene probleme, za katerih reševanje si je vaša organizacija prizadevala v zadnjih dveh letih:

- prvi problem:

Vrednost 73205 Frekvenca
1 ciljne skupine 22
2 ekonomske politike 2
3 socialne politike 2
4 socialno partnerstvo 3
5 lastninjenje 1
6 odnosi s tujino 2
7 vrednotenje dela 3
8 zdravstvo, zdravje 4
11 delov lastne organizacije 1
13 davcna politika 3
14 zaposlovanje 1
15 demokracija 1
16 skrb za kulturne dobrine 1
17 varstvo okolja 3
18 energetika 1
19 ozavescanje javnosti 4
22 uvelj. stroke znanja... 3
23 stanov. pol.(konkretno) 1
26 solstvo -zakonodaja 3
27 pospes malega gospodarstva 1
28 trzenje - zakonodaja 1
30 zdravje prebivalstva 1
31 pravni sistem 3
" " 3

V2_06B RESEVANJE PROBLEMA 2 2.062 Prosimo navedite tri ključne družbene probleme, za katerih reševanje si je vaša organizacija prizadevala v zadnjih dveh letih:

- drugi problem:

Vrednost 74204 Frekvenca
0 b.o. 4
1 ciljne skupine 10
2 ekonomske politike 3
3 socialne politike 7
4 socialno partnerstvo 4
5 lastninjenje 1
6 odnosi s tujino 1
7 vrednotenje dela 1
8 zdravstvo, zdravje 4
10 prav druzb skupin 1
11 delov lastne organizacije 1
13 davcna politika 1
14 zaposlovanje 1
15 demokracija 1
16 skrb za kulturne dobrine 2
17 varstvo okolja 6
18 energetika 3
22 uvelj. stroke znanja... 2
23 stanov. pol.(konkretno) 2
24 finance 2
26 solstvo -zakonodaja 3
28 trzenje - zakonodaja 1
29 napred. managementa 1
30 zdravje prebivalstva 1
31 pravni sistem 3
32 promet in zveze 1
" " 3

V2_06C RESEVANJE PROBLEMA 3 2.063 Prosimo navedite tri ključne družbene probleme, za katerih reševanje si je vaša organizacija prizadevala v zadnjih dveh letih:

- tretji problem:

Vrednost 75203 Frekvenca
0 b.o. 14
1 ciljne skupine 7
2 ekonomske politike 3
4 socialno partnerstvo 2
6 odnosi s tujino 1
8 zdravstvo, zdravje 4
9 sist soc varstva 1
10 prav druzb skupin 1
11 delov lastne organizacije 3
12 promet in zveze 1
13 davcna politika 1
14 zaposlovanje 2
15 demokracija 1
17 varstvo okolja 3
18 energetika 3
19 ozavescanje javnosti 2
22 uvelj. stroke znanja... 2
23 stanov. pol.(konkretno) 1
24 finance 2
25 oprema za zdravstvo 1
26 solstvo -zakonodaja 2
27 pospes malega gospodarstva 1
28 trzenje - zakonodaja 2
31 pravni sistem 6
32 promet in zveze 1
" " 3

V2_07 AKTIVNOST ORG/SKUP PRI VPLIVANJU NA POLITIKE

2.07 Kako aktivna je po vašem mnenju vaša organizacija/skupinapri vplivanju na oblikovanje in izvajanje politik na vašem interesnem področju (področjih)?

Vrednost 76202 Frekvenca
1 stalno 40
2 pogosto 14
3 občasno 13
4 redko 1
5 nikoli 1
9 ne vem, ne morem oceniti 0
" " 1

V2_08A NOTRANJE ORGANIZIRANJE 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

A - notranje organiziranje

Vrednost 77201 Frekvenca
1 nič časa 3
2 16
3 22
4 20
5 zelo veliko časa 8
9 ne ve, ne more oceniti 0
" " 1

V2_08B PREDSTAVLJANJE V MEDIJIH 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

B - predstavljanje vaše organizacije/skupinein njenih dejavnosti v množičnih medijih

Vrednost 78200 Frekvenca
1 nič časa 3
2 10
3 28
4 17
5 zelo veliko časa 11
9 ne ve, ne more oceniti 0
" " 1

V2_08C AKCIJE - NOTRANJI PROBLEMI 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

C - organizacija konkretnih akcij za reševanje notranjih problemov vaše organizacije/skupineoz. vaših članov

Vrednost 79199 Frekvenca
1 nič časa 11
2 14
3 15
4 18
5 zelo veliko časa 9
9 ne ve, ne more oceniti 1
" " 2

V2_08D AKCIJE - SIRSI DRUZB PROBLEMI 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

D - organizacija konkretnih akcij za reševanje širših družbenih problemov

Vrednost 80198 Frekvenca
1 nič časa 4
2 16
3 13
4 20
5 zelo veliko časa 14
9 ne ve, ne more oceniti 1
" " 2

V2_08E KONFERENCE STROKOVNJAKOV 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

E - organizacija konferenc, sestankov strokovnjakov na področju delovanja vaše organizacije/skupine

Vrednost 81197 Frekvenca
1 nič časa 5
2 11
3 24
4 18
5 zelo veliko časa 10
9 ne ve, ne more oceniti 1
" " 1

V2_08F KONFERENCE NE-STROKOVNJAKOV 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

F - organizacija konferenc, sestankov zainteresiranih ne-strokovnjakov (državljanov) na področju delovanja vaše organizacije/skupine

Vrednost 82196 Frekvenca
1 nič časa 21
2 17
3 19
4 11
5 zelo veliko časa 1
9 ne ve, ne more oceniti 0
" " 1

V2_08G ZBIRANJE VIROV ZA DELOVANJE 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

G - zbiranje virov za delovanje (finance, oprema ...)

Vrednost 83195 Frekvenca
1 nič časa 3
2 13
3 19
4 21
5 zelo veliko časa 13
9 ne ve, ne more oceniti 0
" " 1

V2_08H OBJAVLJANJE BILTENA, REVIJ, KNJIG... 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

H - objava biltena organizacije/skupinerevij, monografij, knjig

Vrednost 84194 Frekvenca
1 nič časa 11
2 13
3 15
4 19
5 zelo veliko časa 10
9 ne ve, ne more oceniti 1
" " 1

V2_08I OBVESCANJE CLANSTVA 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

I - obveščanje članstva o dogajanjih na področju interesa vaše organizacije/skupine

Vrednost 85193 Frekvenca
1 nič časa 2
2 10
3 20
4 18
5 zelo veliko časa 19
9 ne ve, ne more oceniti 0
" " 1

V2_08J USPOSABLJANJE NA MATICNEM PODROCJU 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

J - organiziranje strokovnega usposabljanja na matičnem področju delovanja vaše organizacije/skupine

Vrednost 86192 Frekvenca
1 nič časa 12
2 12
3 14
4 22
5 zelo veliko časa 8
9 ne ve, ne more oceniti 1
" " 1

V2_08K USPOSABLJANJE ZA LOBIRANJE 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

K - organiziranje usposabljanja vodstva oz. članstva vaše organizacije/skupineza uspešno lobiranje

Vrednost 87191 Frekvenca
1 nič časa 25
2 22
3 13
4 5
5 zelo veliko časa 3
9 ne ve, ne more oceniti 1
" " 1

V2_08L PISANJE PREDLOGOV ZAKONOV 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

L - pisanje predlogov zakonov oz. amandmajev k zakonom v proceduri

Vrednost 88190 Frekvenca
1 nič časa 9
2 17
3 16
4 15
5 zelo veliko časa 12
9 ne ve, ne more oceniti 0
" " 1

V2_08M PODPORA POLITICNIM VODITELJEM 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

M - podpora političnim voditeljem, ki so naklonjeni ciljem vaše organizacije/skupinev predvolilnem času (lokalne volitve 1994, parlamentarne volitve 1996)

Vrednost 89189 Frekvenca
1 nič časa 50
2 7
3 7
4 0
5 zelo veliko časa 3
9 ne ve, ne more oceniti 2
" " 1

V2_08N POVEZOVANJE Z ORG V TUJINI 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

N - povezovanje s sorodnimi organizacijami v tujini

Vrednost 90188 Frekvenca
1 nič časa 4
2 20
3 18
4 15
5 zelo veliko časa 12
9 ne ve, ne more oceniti 0
" " 1

V2_08O POVEZOVANJE Z DRUGIMI ORG V SLO 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

O - povezovanje z drugimi interesnimi organizacijami/skupiv Sloveniji

Vrednost 91187 Frekvenca
1 nič časa 4
2 17
3 32
4 12
5 zelo veliko časa 4
9 ne ve, ne more oceniti 0
" " 1

V2_08P ISKANJE INFORMACIJ 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

P - iskanje informacij pomembnih za delovanje vaše organizacije/skupine

Vrednost 92186 Frekvenca
1 nič časa 0
2 9
3 18
4 29
5 zelo veliko časa 13
9 ne ve, ne more oceniti 0
" " 1

V2_08R STIKI Z ODLOCEVALCI 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

R - stiki s tistimi, ki odločajo o problemih, za katerih reševanje si prizadeva naša organizacija/skupina

Vrednost 93185 Frekvenca
1 nič časa 0
2 9
3 21
4 26
5 zelo veliko časa 12
9 ne ve, ne more oceniti 1
" " 1

V2_08S RAZISKAVE 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

S - izvajanje ali naročanje raziskav o družbenih problemih, s katerimi se ukvarja vaša organizacija/skupina

Vrednost 94184 Frekvenca
1 nič časa 30
2 20
3 10
4 7
5 zelo veliko časa 1
9 ne ve, ne more oceniti 1
" " 1

V2_08T STORITVE - VLADA, MINISTRSTVA 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

T - izvajanje storitev na podlagi pogodb z ministrstvi ali vladnimi agencijami

Vrednost 95183 Frekvenca
1 nič časa 25
2 11
3 12
4 12
5 zelo veliko časa 8
9 ne ve, ne more oceniti 1
" " 1

V2_08U DRUGE DEJAVNOSTI

U - s čim drugim - prosimo, navedite s čim:

Vrednost 96182 Frekvenca
0 b.o. 48
1 nic casa 2
2 1
3 1
4 5
5 zelo veliko casa 8
9 ne vem 4
" " 1

V2_09A SRECANJE Z VLAD. URADNIKI 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

A. Srečanja z visokimi vladnimi uradniki (državnimi sekretarji, svetovalci)

Vrednost 97181 Frekvenca
1 stalno 5
2 pogosto 8
3 občasno 26
4 redko 21
5 nikoli 9
9 ne vem, ne morem oceniti 0
" " 1

V2_09B SRECANJE Z MINISTRI 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

B. Srečanja z ministri

Vrednost 98180 Frekvenca
1 stalno 7
2 pogosto 20
3 občasno 23
4 redko 10
5 nikoli 8
9 ne vem, ne morem oceniti 0
" " 2

V2_09C SRECANJE S PREDST. VLAD. AGENCIJ 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

C. Srečanja s predstavniki državnih agencij, skladov

Vrednost 99179 Frekvenca
1 stalno 21
2 pogosto 15
3 občasno 19
4 redko 8
5 nikoli 6
9 ne vem, ne morem oceniti 0
" " 1

V2_09D DELOVANJE PREK MEDIJEV 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

D. Delovanje prek množičnih medijev (časopisi, radio, TV)

Vrednost 100178 Frekvenca
1 stalno 1
2 pogosto 8
3 občasno 16
4 redko 24
5 nikoli 20
9 ne vem, ne morem oceniti 0
" " 1

V2_09E JAVNE PRIREDITVE 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

E. Organiziranje javnih prireditev (tribun, okroglih miz ipd.)

Vrednost 101177 Frekvenca
1 stalno 5
2 pogosto 17
3 občasno 23
4 redko 15
5 nikoli 9
9 ne vem, ne morem oceniti 0
" " 1

V2_09F STIKI S POSLANCI, PARL. KOMISIJAMI 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

F. Stiki s poslanci ali parlamentarnimi komisijami (strokovni stiki, osebni stiki)

Vrednost 102176 Frekvenca
1 stalno 5
2 pogosto 18
3 občasno 26
4 redko 14
5 nikoli 6
9 ne vem, ne morem oceniti 0
" " 1

V2_09G STIKI Z VODITELJI POL. STRANK 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

G. Stiki z voditelji političnih strank

Vrednost 103175 Frekvenca
1 stalno 35
2 pogosto 18
3 občasno 11
4 redko 4
5 nikoli 1
9 ne vem, ne morem oceniti 0
" " 1

V2_09H STIKI S PREDST. LOKALNIH OBLASTI 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

H. Stiki s predstavniki lokalnih oblasti

Vrednost 104174 Frekvenca
1 stalno 13
2 pogosto 24
3 občasno 21
4 redko 10
5 nikoli 1
9 ne vem, ne morem oceniti 0
" " 1

V2_09I STIKI S PODJETJI, GOSPODARSKIMI ORGANIZACIJAMI 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

I. Stiki s podjetji, gospodarskimi organizacijami

Vrednost 105173 Frekvenca
1 stalno 12
2 pogosto 13
3 občasno 18
4 redko 13
5 nikoli 12
9 ne vem, ne morem oceniti 0
" " 2

V2_09J DEMONSTRACIJE, PROTESTI 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

J. Demonstracije, protesti ali druge neposredne akcije

Vrednost 106172 Frekvenca
1 stalno 39
2 pogosto 8
3 občasno 16
4 redko 4
5 nikoli 1
9 ne vem, ne morem oceniti 1
" " 1

V2_09K STIKI Z NASPROTNIMI SKUPINAMI 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

K. Stiki s skupinami, ki imajo nasprotne interese kot vaša organizacija

Vrednost 107171 Frekvenca
1 stalno 22
2 pogosto 21
3 občasno 16
4 redko 5
5 nikoli 1
9 ne vem, ne morem oceniti 4
" " 1

V2_09L SODELOVANJE - SKUPNI INTERESI 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

L. Sodelovanje s skupinami, s katerimi ima vaša organizacija skupne interese

Vrednost 108170 Frekvenca
1 stalno 2
2 pogosto 8
3 občasno 21
4 redko 26
5 nikoli 11
9 ne vem, ne morem oceniti 1
" " 1

V2_09M KOLEKTIVNA POGAJANJA 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

M. Kolektivna pogajanja

Vrednost 109169 Frekvenca
1 stalno 27
2 pogosto 6
3 občasno 9
4 redko 6
5 nikoli 13
9 ne vem, ne morem oceniti 7
" " 2

V2_09N SODELOVANJE S STROKOVNJAKI 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

N. Sodelovanje s strokovnjaki - prosimo, navedite s katerih področij:

Vrednost 110168 Frekvenca
1 stalno 4
2 pogosto 1
3 občasno 13
4 redko 26
5 nikoli 22
9 ne vem, ne morem oceniti 2
" " 2

V2_09O DRUGE AKTIVNOSTI 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

O. Druge aktivnosti - prosimo, navedite katere:

Vrednost 111167 Frekvenca
1 stalno 0
2 pogosto 3
3 občasno 2
4 redko 7
5 nikoli 2
9 ne vem, ne morem oceniti 4
0 b.o. 51
" " 1

V2_10A TELEFONSKI RAZGOVORI 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

A - telefonski razgovori z vplivnimi posamezniki

Vrednost 112166 Frekvenca
1 zelo učinkovita 6
2 precej učinkovita 27
3 v manjši meri učinkovita 26
4 sploh ni učinkovita 2
9 je ne uporabljamo 6
" " 3

V2_10B OSEBNI STIKI NA URADNIH MESTIH 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

B - osebni stiki z odločevalci na uradnih mestih

Vrednost 113165 Frekvenca
1 zelo učinkovita 16
2 precej učinkovita 34
3 v manjši meri učinkovita 13
4 sploh ni učinkovita 1
9 je ne uporabljamo 3
" " 3

V2_10C NEFORMALNI OSEBNI OSEBNI STIKI 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

C - neformalni osebni stiki z odločevalci izven uradnih prostorov

Vrednost 114164 Frekvenca
1 zelo učinkovita 13
2 precej učinkovita 21
3 v manjši meri učinkovita 19
4 sploh ni učinkovita 3
9 je ne uporabljamo 11
" " 3

V2_10D POSILJANJE PISEM PRISTOJNIM USTANOVAM 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

D - pošiljanje pisem pristojnim ustanovam, delovnim telesom

Vrednost 115163 Frekvenca
1 zelo učinkovita 2
2 precej učinkovita 16
3 v manjši meri učinkovita 37
4 sploh ni učinkovita 11
9 je ne uporabljamo 1
" " 3

V2_10E OBJAVA JAVNIH PISEM 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

E - objava javnih pisem, naslovljenih na odločevalce v množičnih medijih

Vrednost 116162 Frekvenca
1 zelo učinkovita 5
2 precej učinkovita 13
3 v manjši meri učinkovita 27
4 sploh ni učinkovita 8
9 je ne uporabljamo 14
" " 3

V2_10F UDELEZBA NA DELOVNIH TELESIH DZ 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

F - udeležba na delovnih telesih državnega zbora

Vrednost 117161 Frekvenca
1 zelo učinkovita 1
2 precej učinkovita 17
3 v manjši meri učinkovita 20
4 sploh ni učinkovita 6
9 je ne uporabljamo 23
" " 3

V2_10G KOSILA, ZAJTRKI, VECERJE 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

G - vabljenje vplivnih posameznikov na kosila, zajtrke ali večerje

Vrednost 118160 Frekvenca
1 zelo učinkovita 0
2 precej učinkovita 8
3 v manjši meri učinkovita 6
4 sploh ni učinkovita 3
9 je ne uporabljamo 50
" " 3

V2_10H PISMA ODLOCEVALCEM 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

H - pošiljanje pisnih materialov oz. analiz pristojnim odločevalcem

Vrednost 119159 Frekvenca
1 zelo učinkovita 6
2 precej učinkovita 19
3 v manjši meri učinkovita 24
4 sploh ni učinkovita 9
9 je ne uporabljamo 9
" " 3

V2_10I DARILA 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

I - izročanje daril vplivnim posameznikom

Vrednost 120158 Frekvenca
1 zelo učinkovita 0
2 precej učinkovita 1
3 v manjši meri učinkovita 5
4 sploh ni učinkovita 2
9 je ne uporabljamo 59
" " 3

V2_10J PISMA DRZAVLJANOM, ORGANIZACIJAM 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

J - pošiljanje pisem z vašimi pojasnili oz. zahtevami državljanom ali organizacijam

Vrednost 121157 Frekvenca
1 zelo učinkovita 4
2 precej učinkovita 10
3 v manjši meri učinkovita 25
4 sploh ni učinkovita 6
9 je ne uporabljamo 22
" " 3

V2_10K IZMENJAVA USLUG 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

K - izmenjava uslug med vašo organizacijo/skupinoin vplivnimi politiki

Vrednost 122156 Frekvenca
1 zelo učinkovita 1
2 precej učinkovita 2
3 v manjši meri učinkovita 6
4 sploh ni učinkovita 1
9 je ne uporabljamo 57
" " 3

V2_10L NAJEMANJE ZASTOPNIKOV 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

L - najemanje zastopnikov, ki poskušajo proti plačilu v vašem imenu vplivati na odločevalce

Vrednost 123155 Frekvenca
1 zelo učinkovita 0
2 precej učinkovita 1
3 v manjši meri učinkovita 0
4 sploh ni učinkovita 2
9 je ne uporabljamo 64
" " 3

V2_10M STIKI NA SPREJEMIH 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

M - stiki z vplivnimi posamezniki na sprejemih

Vrednost 124154 Frekvenca
1 zelo učinkovita 3
2 precej učinkovita 16
3 v manjši meri učinkovita 26
4 sploh ni učinkovita 6
9 je ne uporabljamo 16
" " 3

V2_10N DRUGE TEHNIKE VPLIVANJA 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

N - katera druga tehnika vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite: ...

Vrednost 125153 Frekvenca
1 zelo učinkovita 5
2 precej učinkovita 12
3 v manjši meri učinkovita 3
4 sploh ni učinkovita 0
9 je ne uporabljamo 6
0 b.o. 43
" " 2 3 4 9 1

V2_11 NEKATERI UPORABLJAJO NEPRIMERNE METODE

2.11 Nekateri poznavalci slovenske politike menijo, da nekaj interesnih organizacij/skupin uporablja neprimerne metode vplivanja na odločevalce. Ali se vi strinjate ali se ne strinjate s takšno oceno?

Vrednost 126152 Frekvenca
1 popolnoma se strinjam 15
2 deloma se strinjam 29
3 sploh se ne strinjam (nadaljujte pri vpr. 2.13) 3
9 ne vem, ne morem oceniti 21
0 b.o. 0
" " 2

V2_12A NEPRIMERNE METODE 1

2.121 Če se popolnoma ali deloma strinjate z zgornjo oceno: Katere metode vplivanja interesnih organizacij/skupin na odločevalce se vam zdijo neprimerne? Prosimo, navedite: ...

Vrednost 127151 Frekvenca
99 ne strinjam se, da kdo uporablja neprimerne metode 0
0 b.o. 0
1 podkupovanje 20
2 osebna darila 1
3 kosila, zajtrki, vecerje 1
4 reciprocnost 3
5 izsiljevanje 1
6 osebne zveze 2
7 etiketiranje nasprotnika 1
10 populizem 2
11 agresivno obvescanje 2
12 javni protesti 1
15 povez s polit strukturami 4
18 nepravna sredstva 1
21 familiarnost 1
" " 30

V2_12B NEPRIMERNE METODE 2

2.122 Če se popolnoma ali deloma strinjate z zgornjo oceno: Katere metode vplivanja interesnih organizacij/skupin na odločevalce se vam zdijo neprimerne? Prosimo, navedite: ...

Vrednost 128150 Frekvenca
99 mašilo 15
0 b.o. 0
1 podkupovanje 3
2 osebna darila 1
3 kosila, zajtrki, vecerje 1
4 reciprocnost 7
5 izsiljevanje 4
8 sirjenje lazi 1
9 preziveta polit stalisca 1
10 populizem 1
13 osebno okoriscanje 2
16 tuji sumljivi financerji 1
17 najemanje zastopnikov 1
19 druzb sredstva za usluge 1
22 lazno predstavljanje 1
" " 30

V2_13 POTREBNOST PISNIH PRAVIL VPLIVANJA

2.13 Ali menite, da bi bilo potrebno določiti pisna pravila vplivanja interesnih organizacij/skupin na odločevalce?

Vrednost 129149 Frekvenca
1 da, potrebno bi jih bilo opredeliti z zakonom 15
2 da, potrebno bi jih bilo opredeliti s pisnimi pravili pri posameznih institucijah (npr. pri parlamentu, pri vladi itd.) 17
3 da, potrebno bi jih bilo pisno opredeliti, vendar drugače kot z zakonom ali pravilniki - prosimo, navedite, kako: ... 10
4 takih pisnih pravil v Sloveniji ne potrebujemo (nadaljujte pri vpr. 2.15) 20
9 ne ve, ne more oceniti 7
0 b.o. 0
" " 1

V2_14A KAJ OPREDELITI V PISNIH PRAVILIH 1

2.141 Če da: Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno opredeliti v teh pravilih?

Vrednost 130148 Frekvenca
99 pisnih pravil ne potrebujemo 0
0 b.o. 0
1 metode komuniciranja 19
2 eticni kodeks 3
4 vrednost daril 2
5 akt., status NVO 1
6 prepoved podkupovanja 2
10 vsebina komuniciranja 1
11 razmej. interesov 2
12 strokovni pristop 1
14 dostop do informacij 3
15 zvitost-hudobija 1
19 odziv pristojnih organov 1
" " 34

V2_14B KAJ OPREDELITI V PISNIH PRAVILIH 2

2.142 Če da: Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno opredeliti v teh pravilih?

Vrednost 131147 Frekvenca
99 mašilo 12
0 b.o. 0
2 eticni kodeks 4
3 sankcije za nelegalno lobiranje 4
4 vrednost daril 2
5 akt., status NVO 3
7 razvidnost lobiranja 1
9 pristoj. akterjev 1
11 razmej. interesov 1
12 strokovni pristop 1
13 osebna odgovornost 2
14 dostop do informacij 1
17 primer. s tujino 1
18 nadzor 2
19 odziv pristojnih organov 1
" " 34

V2_15 STEVILO ORGANIZACIJ, KI VPLIVAJO

ZNAČILNOSTI OKOLJA 2.15 Ali se po vašem mnenju število organizacij/skupin, ki poskušajo vplivati na oblikovanje istih politik kot vaša organizacija/skupinav zadnjih letih povečuje, zmanjšuje ali ostaja enako?

Vrednost 132146 Frekvenca
1 povečuje 41
2 ostaja enako 23
3 zmanjšuje 0
9 ne vem, premalo poznam 4
0 b.o. 0
" " 2

V2_16A PREVLADUJE SOGLASJE 2.16 Kako natančno spodnje trditve opisujejo okolje, v katerem deluje vaša organizacija/skupinaPri oceni uporabite lestico od 1 do 5, kjer 1 pomeni to točen opis, 5 pa popolnoma napačen opis.

A - na tem področju prevladuje soglasje

Vrednost 133145 Frekvenca
1 točen opis 11
2 12
3 19
4 12
5 popolnoma napačen opis 12
9 ne ve, ne more oceniti 3
" " 1

V2_16B PREVLADUJE KONFLIKT 2.16 Kako natančno spodnje trditve opisujejo okolje, v katerem deluje vaša organizacija/skupinaPri oceni uporabite lestico od 1 do 5, kjer 1 pomeni to točen opis, 5 pa popolnoma napačen opis.

B - na tem področju prevladuje konflikt

Vrednost 134144 Frekvenca
1 točen opis 11
2 10
3 19
4 15
5 popolnoma napačen opis 9
9 ne ve, ne more oceniti 5
" " 1

V2_16C NENEHNO ISTI NASPROTNIKI 2.16 Kako natančno spodnje trditve opisujejo okolje, v katerem deluje vaša organizacija/skupinaPri oceni uporabite lestico od 1 do 5, kjer 1 pomeni to točen opis, 5 pa popolnoma napačen opis.

C - organizacija/skupinase na področju svojih interesov nenehno sooča z istimi nasprotniki

Vrednost 135143 Frekvenca
1 točen opis 25
2 18
3 12
4 5
5 popolnoma napačen opis 5
9 ne ve, ne more oceniti 4
" " 1

V2_16D POLITIKI NASPROTUJEJO INTERESOM ORGANIZACIJE 2.16 Kako natančno spodnje trditve opisujejo okolje, v katerem deluje vaša organizacija/skupinaPri oceni uporabite lestico od 1 do 5, kjer 1 pomeni to točen opis, 5 pa popolnoma napačen opis.

D - nekateri pomembni politiki/politične stranke nasprotujejo interesom organizacije/skupine

Vrednost 136142 Frekvenca
1 točen opis 23
2 10
3 13
4 9
5 popolnoma napačen opis 10
9 ne ve, ne more oceniti 3
" " 2

V2_16E DRZ. URADNIKI NASPROTUJEJO INTERESOM ORGANIZACIJE 2.16 Kako natančno spodnje trditve opisujejo okolje, v katerem deluje vaša organizacija/skupinaPri oceni uporabite lestico od 1 do 5, kjer 1 pomeni to točen opis, 5 pa popolnoma napačen opis.

E - nekateri pomembni državni uradniki, vladne agencije nasprotujejo interesom organizacije/skupine

Vrednost 137141 Frekvenca
1 točen opis 21
2 10
3 15
4 12
5 popolnoma napačen opis 7
9 ne ve, ne more oceniti 4
" " 1

V2_16F INTERESNE ORG. NASPROTUJEJO INTERESOM NASE ORGANIZACIJE 2.16 Kako natančno spodnje trditve opisujejo okolje, v katerem deluje vaša organizacija/skupinaPri oceni uporabite lestico od 1 do 5, kjer 1 pomeni to točen opis, 5 pa popolnoma napačen opis.

F - nekatere interesne organizacije/skupinenasprotujejo interesom naše organizacije/skupine

Vrednost 138140 Frekvenca
1 točen opis 14
2 12
3 14
4 8
5 popolnoma napačen opis 15
9 ne ve, ne more oceniti 6
" " 1

V2_16G ORGANIZACIJA TEKMUJE Z DRUGIMI 2.16 Kako natančno spodnje trditve opisujejo okolje, v katerem deluje vaša organizacija/skupinaPri oceni uporabite lestico od 1 do 5, kjer 1 pomeni to točen opis, 5 pa popolnoma napačen opis.

G - naša organizacija/skupinatekmuje z drugimi sorodnimi organizacijami/skupi(npr. za članstvo, finančne vire)

Vrednost 139139 Frekvenca
1 točen opis 15
2 9
3 9
4 7
5 popolnoma napačen opis 25
9 ne ve, ne more oceniti 4
" " 1

V2_17A NA KOGA SE NAJPREJ OBRNETE 1

TARČE VPLIVANJA 2.171 Ko začenjate reševati kak problem oz. ko želite vplivati na oblikovanje ali izvajanje kakega zakona/politike - na katero ustanovo oz. na katere odločevalce se praviloma obrnete najprej?

Vrednost 140138 Frekvenca
99 organizacija/skupinase ne obrača na nobeno ustanovo, nobene odločevalce (k vpr. 2.19) 6
1 vlada - predsednik 1
2 vladni urad 3
3 ministrstvo 36
6 ministri 3
8 strok. sodelavci 3
9 parlament 5
10 del.tel.parlamenta 3
12 vodilni v Ljubljani 1
13 pripravljalci zakona 2
14 odvisno od problema 2
16 krovne organizacije 2
17 civil.druzb.organizacije 1
18 znanci v sferi odlocanja 1
" " 1

V2_17B NA KOGA SE NAJPREJ OBRNETE 2

2.172 Ko začenjate reševati kak problem oz. ko želite vplivati na oblikovanje ali izvajanje kakega zakona/politike - na katero ustanovo oz. na katere odločevalce se praviloma obrnete najprej?

Vrednost 141137 Frekvenca
99 organizacija/skupinase ne obrača na nobeno ustanovo, nobene odločevalce (k vpr. 2.19) 0
0 b.o. 32
1 vlada - predsednik 3
2 vladni urad 2
3 ministrstvo 8
4 del.tel.ministrstev 3
5 min.podrej.instance 1
7 visoki drz.uradniki 4
8 strok. sodelavci 1
9 parlament 6
10 del.tel.parlamenta 3
14 odvisno od problema 1
15 odvisno od pravil 1
16 krovne organizacije 1
17 civil.druzb.organizacije 3
" " 1

V2_18A ZAKAJ SE NAJPREJ OBRNETE PRAV NANJE 1

2.181 Če da: Zakaj se najprej obrnete prav nanje?

Vrednost 142136 Frekvenca
99 organizacija/skupinase ne obrača na nobeno ustanovo, nobene odločevalce 0
1 bodo upostevali 1
2 pripr.predl.zakonov 10
3 imajo strokovnjake 1
5 povzrocili stanje 1
6 verifikacija stalisc 1
8 najbolj vplivni 14
10 pristojnost 14
11 financerji 1
12 imamo predstavnike 2
13 krepitev moci skupine 2
14 poznanstvo 2
15 ucinkovitost 6
16 drugje ni moznosti 1
17 poznajo problematiko 1
18 najbolj dostopni 1
19 posredniki 2
" " 10

V2_18B ZAKAJ SE NAJPREJ OBRNETE PRAV NANJE 2

2.182 Če da: Zakaj se najprej obrnete prav nanje?

Vrednost 143135 Frekvenca
99 mašilo 50
4 vlaganje amandmajev 2
7 dopolnjev. podatkov 1
9 izvajajo zakone 3
11 financerji 1
12 imamo predstavnike 1
15 ucinkovitost 1
16 drugje ni moznosti 1
" " 10

V2_19A DRZAVNI ZBOR - MOC 2.19 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupinenajveč moči? Prosimo ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

A - državni zbor

Vrednost 144134 Frekvenca
1 brez moči 0
2 5
3 11
4 22
5 ima zelo veliko moč 29
9 ne ve, ne more oceniti 2
" " 1

V2_19B DRZAVNI SVET - MOC 2.19 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupinenajveč moči? Prosimo ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

B - državni svet

Vrednost 145133 Frekvenca
1 brez moči 23
2 21
3 13
4 6
5 ima zelo veliko moč 2
9 ne ve, ne more oceniti 3
" " 2

V2_19C VLADA - MOC 2.19 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupinenajveč moči? Prosimo ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

C - vlada (predsednik vlade, ministri, državni sekretarji)

Vrednost 146132 Frekvenca
1 brez moči 0
2 4
3 8
4 13
5 ima zelo veliko moč 42
9 ne ve, ne more oceniti 1
" " 2

V2_19D PREDSEDNIK REPUBLIKE - MOC 2.19 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupinenajveč moči? Prosimo ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

D - predsednik republike

Vrednost 147131 Frekvenca
1 brez moči 26
2 19
3 10
4 2
5 ima zelo veliko moč 1
9 ne ve, ne more oceniti 11
" " 1

V2_19E SODISCA - MOC 2.19 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupinenajveč moči? Prosimo ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

E - sodišča

Vrednost 148130 Frekvenca
1 brez moči 21
2 13
3 9
4 9
5 ima zelo veliko moč 9
9 ne ve, ne more oceniti 8
" " 1

V2_19F DRZAVNI SKLADI - MOC 2.19 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupinenajveč moči? Prosimo ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

F - državni skladi (prosimo, navedite, kateri: ...)

Vrednost 149129 Frekvenca
1 brez moči 14
2 9
3 4
4 8
5 ima zelo veliko moč 6
9 ne ve, ne more oceniti 24
" " 5

V2_19G DRZAVNI URADNIKI - MOC 2.19 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupinenajveč moči? Prosimo ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

G - uradniki na državni ravni nižje od državnega sekretarja

Vrednost 150128 Frekvenca
1 brez moči 11
2 14
3 25
4 8
5 ima zelo veliko moč 6
9 ne ve, ne more oceniti 5
" " 1

V2_19H LOKALNI URADNIKI - MOC 2.19 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupinenajveč moči? Prosimo ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

H - uradniki na lokalni ravni

Vrednost 151127 Frekvenca
1 brez moči 18
2 17
3 18
4 5
5 ima zelo veliko moč 2
9 ne ve, ne more oceniti 9
" " 1

V2_19I STROKOVNJAKI - MOC 2.19 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupinenajveč moči? Prosimo ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

I - strokovnjaki - svetovalci (prosimo, navedite, katere imate v mislih: ...)

Vrednost 152126 Frekvenca
1 brez moči 8
2 12
3 15
4 14
5 ima zelo veliko moč 4
9 ne ve, ne more oceniti 9
" " 8

V2_19J MEDIJI - MOC 2.19 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupinenajveč moči? Prosimo ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

J - množični mediji

Vrednost 153125 Frekvenca
1 brez moči 1
2 9
3 8
4 32
5 ima zelo veliko moč 18
9 ne ve, ne more oceniti 1
" " 1

V2_19K INTERESNE ORGANIZACIJE - MOC 2.19 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupinenajveč moči? Prosimo ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

K - interesne organizacije/skupine

Vrednost 154124 Frekvenca
1 brez moči 6
2 15
3 24
4 19
5 ima zelo veliko moč 1
9 ne ve, ne more oceniti 3
" " 2

V2_19L DRUGI - MOC 2.19 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupinenajveč moči? Prosimo ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

L - kdo drug: (prosimo, navedite, kdo: ...)

Vrednost 155123 Frekvenca
1 brez moči 0
2 0
3 4
4 11
5 ima zelo veliko moč 6
9 ne ve, ne more oceniti 15
0 b.o. 33
" " 2 3 4 5 9 0 1

V2_20A DRZAVNI ZBOR - DOSTOPNOST DOSTOP DO ODLOČEVALCEV 2.20 Kateri od navedenih dejavnikov so po izkušnjah vaše organizacije/skupinenajlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

A - državni zbor

Vrednost 156122 Frekvenca
1 lahko dostopen 7
2 18
3 22
4 12
5 povsem nedostopen 3
9 ne ve, ne more oceniti 6
" " 2

V2_20B DRZAVNI SVET -DOSTOPNOST DOSTOP DO ODLOČEVALCEV 2.20 Kateri od navedenih dejavnikov so po izkušnjah vaše organizacije/skupinenajlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

B - državni svet

Vrednost 157121 Frekvenca
1 lahko dostopen 13
2 13
3 11
4 7
5 povsem nedostopen 3
9 ne ve, ne more oceniti 21
" " 2

V2_20C VLADA - DOSTOPNOST DOSTOP DO ODLOČEVALCEV 2.20 Kateri od navedenih dejavnikov so po izkušnjah vaše organizacije/skupinenajlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

C - vlada (predsednik vlade, ministri, državni sekretarji)

Vrednost 158120 Frekvenca
1 lahko dostopen 2
2 18
3 22
4 18
5 povsem nedostopen 7
9 ne ve, ne more oceniti 1
" " 2

V2_20D PREDSEDNIK REP. - DOSTOPNOST DOSTOP DO ODLOČEVALCEV 2.20 Kateri od navedenih dejavnikov so po izkušnjah vaše organizacije/skupinenajlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

D - predsednik republike

Vrednost 159119 Frekvenca
1 lahko dostopen 8
2 6
3 13
4 8
5 povsem nedostopen 12
9 ne ve, ne more oceniti 21
" " 2

V2_20E SODISCA - DOSTOPNOST DOSTOP DO ODLOČEVALCEV 2.20 Kateri od navedenih dejavnikov so po izkušnjah vaše organizacije/skupinenajlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

E - sodišča

Vrednost 160118 Frekvenca
1 lahko dostopen 6
2 4
3 8
4 15
5 povsem nedostopen 7
9 ne ve, ne more oceniti 28
" " 2

V2_20F DRZAVNI SKLADI - DOSTOPNOST DOSTOP DO ODLOČEVALCEV 2.20 Kateri od navedenih dejavnikov so po izkušnjah vaše organizacije/skupinenajlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

F - državni skladi (prosimo, navedite, kateri: ...)

Vrednost 161117 Frekvenca
1 lahko dostopen 7
2 8
3 9
4 2
5 povsem nedostopen 2
9 ne ve, ne more oceniti 36
" " 6

V2_20G DRZAVNI URADNIKI - DOSTOPNOST DOSTOP DO ODLOČEVALCEV 2.20 Kateri od navedenih dejavnikov so po izkušnjah vaše organizacije/skupinenajlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

G - uradniki na državni ravni nižje od državnega sekretarja

Vrednost 162116 Frekvenca
1 lahko dostopen 16
2 24
3 17
4 5
5 povsem nedostopen 1
9 ne ve, ne more oceniti 6
" " 1

V2_20H LOKALNI URADNIKI - DOSTOPNOST DOSTOP DO ODLOČEVALCEV 2.20 Kateri od navedenih dejavnikov so po izkušnjah vaše organizacije/skupinenajlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

H - uradniki na lokalni ravni

Vrednost 163115 Frekvenca
1 lahko dostopen 12
2 22
3 12
4 5
5 povsem nedostopen 0
9 ne ve, ne more oceniti 18
" " 1

V2_20I STROKOVNJAKI - DOSTOPNOST DOSTOP DO ODLOČEVALCEV 2.20 Kateri od navedenih dejavnikov so po izkušnjah vaše organizacije/skupinenajlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

I - strokovnjaki - svetovalci (prosimo, navedite, katere imate v mislih: ...)

Vrednost 164114 Frekvenca
1 lahko dostopen 14
2 24
3 10
4 2
5 povsem nedostopen 0
9 ne ve, ne more oceniti 14
" " 6

V2_20J MEDIJI - DOSTOPNOST DOSTOP DO ODLOČEVALCEV 2.20 Kateri od navedenih dejavnikov so po izkušnjah vaše organizacije/skupinenajlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

J - množični mediji

Vrednost 165113 Frekvenca
1 lahko dostopen 23
2 18
3 20
4 7
5 povsem nedostopen 0
9 ne ve, ne more oceniti 1
" " 1

V2_20K INTERESNE ORGANIZACIJE - DOSTOPNOST DOSTOP DO ODLOČEVALCEV 2.20 Kateri od navedenih dejavnikov so po izkušnjah vaše organizacije/skupinenajlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

K - interesne organizacije/skupine

Vrednost 166112 Frekvenca
1 lahko dostopen 25
2 22
3 10
4 3
5 povsem nedostopen 0
9 ne ve, ne more oceniti 9
" " 1

V2_20L DRUGI - DOSTOPNOST 2.20 Kateri od navedenih dejavnikov so po izkušnjah vaše organizacije/skupinenajlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

L - kdo drug: (prosimo, navedite, kdo: ...)

Vrednost 167111 Frekvenca
1 lahko dostopen 3
2 3
3 2
4 3
5 povsem nedostopen 2
9 ne ve, ne more oceniti 10
0 b.o. 46
" " 2 3 4 5 9 0 1

V2_21A POZNANSTVO - POKLIC 2.21 Na kakšen način člani vodstva vaše organizacije/ skupine osebno poznajo slovenske politike, s katerimi imajo stike (možnih več odgovorov):

- prek poklica

Vrednost 168110 Frekvenca
1 mašilo (ne) 16
3 da 43
9 nikakor niso povezani, nimajo nobenih osebnih stikov s politiki 8
0 b.o. 0
" " 3

V2_21B POZNANSTVO - KRAJ BIVANJA 2.21 Na kakšen način člani vodstva vaše organizacije/ skupine osebno poznajo slovenske politike, s katerimi imajo stike (možnih več odgovorov):

- prek kraja, kjer so doma

Vrednost 169109 Frekvenca
1 mašilo (ne) 36
3 da 23
9 nikakor niso povezani, nimajo nobenih osebnih stikov s politiki 8
0 b.o. 0
" " 3

V2_21C POZNANSTVO - SOLANJE 2.21 Na kakšen način člani vodstva vaše organizacije/ skupine osebno poznajo slovenske politike, s katerimi imajo stike (možnih več odgovorov):

- prek šolanja, strokovnega usposabljanja

Vrednost 170108 Frekvenca
1 mašilo (ne) 32
3 da 27
9 nikakor niso povezani, nimajo nobenih osebnih stikov s politiki 8
0 b.o. 0
" " 3

V2_21D POZNAVANJE - OSEBNI INTERESI 2.21 Na kakšen način člani vodstva vaše organizacije/ skupine osebno poznajo slovenske politike, s katerimi imajo stike (možnih več odgovorov):

- prek osebnih interesov (kultura, šport, ljubiteljska dejavnost ...)

Vrednost 171107 Frekvenca
1 mašilo (ne) 26
3 da 33
9 nikakor niso povezani, nimajo nobenih osebnih stikov s politiki 8
0 b.o. 0
" " 3

V2_21E POZNAVANJE - SORODSTVO 2.21 Na kakšen način člani vodstva vaše organizacije/ skupine osebno poznajo slovenske politike, s katerimi imajo stike (možnih več odgovorov):

- prek sorodstvenih vezi

Vrednost 172106 Frekvenca
1 mašilo (ne) 53
3 da 6
9 nikakor niso povezani, nimajo nobenih osebnih stikov s politiki 8
0 b.o. 0
" " 3

V2_21F POZNAVANJE - DRUGACE 2.21 Na kakšen način člani vodstva vaše organizacije/ skupine osebno poznajo slovenske politike, s katerimi imajo stike (možnih več odgovorov):

- kako drugače, prosimo, navedite kako: ...

Vrednost 173105 Frekvenca
1 mašilo (ne) 43
3 da 16
9 nikakor niso povezani, nimajo nobenih osebnih stikov s politiki 8
0 b.o. 0
" " 3

V2_22A MINISTER - ZAP. CL. VODSTVA ORG. 2.22 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupinezaposlen na navedenih delovnih mestih?

A - minister, državni sekretar

Vrednost 174104 Frekvenca
1 da 10
2 ne 57
9 ne ve, ne želi odgovoriti 2
" " 1

V2_22B POSLANEC - ZAPOSLITEV CL. VOD. ORG. 2.22 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupinezaposlen na navedenih delovnih mestih?

B - poslanec

Vrednost 175103 Frekvenca
1 da 22
2 ne 46
9 ne ve, ne želi odgovoriti 1
" " 1

V2_22C SVETNIK - ZAPOSLITEV CL. VOD. ORG. 2.22 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupinezaposlen na navedenih delovnih mestih?

C - svetnik v državnem svetu

Vrednost 176102 Frekvenca
1 da 12
2 ne 56
9 ne ve, ne želi odgovoriti 1
" " 1

V2_22D DRZ. AGENCIJA - ZAPOSLITEV CL. VOD. ORG. 2.22 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupinezaposlen na navedenih delovnih mestih?

D - v kateri od državnih agencij, skladov

Vrednost 177101 Frekvenca
1 da 6
2 ne 60
9 ne ve, ne želi odgovoriti 3
" " 1

V2_22E NA DRUGI IMENOVANI FUNKC. - ZAPOSLENOST CL. VOD. ORG. 2.22 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupinezaposlen na navedenih delovnih mestih?

E - na kateri drugi imenovani funkciji v vladi - kateri: ...

Vrednost 178100 Frekvenca
1 da 5
2 ne 56
9 ne ve, ne želi odgovoriti 4
" " 5

V2_22F JAVNA UPRAVA - ZAPOSLITEV CL. VOD. ORG. 2.22 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupinezaposlen na navedenih delovnih mestih?

F - v javni upravi

Vrednost 17999 Frekvenca
1 da 27
2 ne 39
9 ne ve, ne želi odgovoriti 3
" " 1

V2_22G STROK. SOD. V PARLAMENTU - ZAPOSLITEV CL. VOD. ORG. 2.22 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupinezaposlen na navedenih delovnih mestih?

G - strokovni sodelavec v parlamentu

Vrednost 18098 Frekvenca
1 da 5
2 ne 59
9 ne ve, ne želi odgovoriti 4
" " 2

V2_22H DRUGA INTER. ORG. - ZAPOSLITEV CL. VOD. ORG. 2.22 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupinezaposlen na navedenih delovnih mestih?

H - v kateri drugi interesni organizaciji/skupini

Vrednost 18197 Frekvenca
1 da 32
2 ne 34
9 ne ve, ne želi odgovoriti 3
" " 1

V2_22I USTANOVA PODROCJA - ZAPOSLITEV CL. VOD. ORG. 2.22 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupinezaposlen na navedenih delovnih mestih?

I - v kateri od ustanov na področju, kjer želi vaša organizacija/skupinavplivati na odločanje - prosimo, navedite: ...

Vrednost 18296 Frekvenca
1 da 22
2 ne 36
9 ne ve, ne želi odgovoriti 8
" " 4

V2_22J NOVINAR - ZAPOSLITEV CL. VOD. ORG. 2.22 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupinezaposlen na navedenih delovnih mestih?

J - novinar

Vrednost 18395 Frekvenca
1 da 24
2 ne 44
9 ne ve, ne želi odgovoriti 1
" " 1

V2_23A VLADA - DALA NA DNEVNI RED 2.23 Ali je vaša organizacija/ skupina že kdaj dosegla, da je katera od navedenih političnih ustanov dala kako zadevo na svoj dnevni red na podlagi vaše zahteve?

A. vlada

Vrednost 18494 Frekvenca
1 da 31
2 ne 31
9 ne ve, ne more oceniti 6
" " 2

V2_23B DRZAVNI ZBOR - DAL NA DNEVNI RED 2.23 Ali je vaša organizacija/ skupina že kdaj dosegla, da je katera od navedenih političnih ustanov dala kako zadevo na svoj dnevni red na podlagi vaše zahteve?

B. državni zbor

Vrednost 18593 Frekvenca
1 da 44
2 ne 20
9 ne ve, ne more oceniti 4
" " 2

V2_23C DRZAVNI SVET - DAL NA DNEVNI RED 2.23 Ali je vaša organizacija/ skupina že kdaj dosegla, da je katera od navedenih političnih ustanov dala kako zadevo na svoj dnevni red na podlagi vaše zahteve?

C. državni svet

Vrednost 18692 Frekvenca
1 da 20
2 ne 42
9 ne ve, ne more oceniti 6
" " 2

V2_24A VLADA - UMAKNILA ZADEVO 2.24 Ali je vaša organizacija/ skupina že kdaj dosegla, da je katera od navedenih političnih ustanov umaknila kako zadevo s svojega dnevnega reda ali ustavila izvajanje kakega zakona na podlagi vaše zahteve oz. umaknila zakon s svojega dnevnega reda? da ne ne ve, ne more oceniti

A. vlada

Vrednost 18791 Frekvenca
1 da 17
2 ne 46
9 ne ve, ne more oceniti 5
" " 2

V2_24B DRZAVNI ZBOR - UMAKNIL ZADEVO 2.24 Ali je vaša organizacija/ skupina že kdaj dosegla, da je katera od navedenih političnih ustanov umaknila kako zadevo s svojega dnevnega reda ali ustavila izvajanje kakega zakona na podlagi vaše zahteve oz. umaknila zakon s svojega dnevnega reda? da ne ne ve, ne more oceniti

B. državni zbor

Vrednost 18890 Frekvenca
1 da 20
2 ne 44
9 ne ve, ne more oceniti 4
" " 2

V2_24C DRZAVNI SVET - UMAKNIL ZADEVO 2.24 Ali je vaša organizacija/ skupina že kdaj dosegla, da je katera od navedenih političnih ustanov umaknila kako zadevo s svojega dnevnega reda ali ustavila izvajanje kakega zakona na podlagi vaše zahteve oz. umaknila zakon s svojega dnevnega reda? da ne ne ve, ne more oceniti

C. državni svet

Vrednost 18989 Frekvenca
1 da 9
2 ne 52
9 ne ve, ne more oceniti 7
" " 2

V2_25 ALI SE MINISTRSTVO POSVETUJE Z VAMI

VLADA 2.25 Ali se določeno ministrstvo (vlada) posvetujejo ali ne posvetujejo z vami, ko začenjajo spreminjati politiko na vašem interesnem področju?

Vrednost 19088 Frekvenca
1 da, vedno 4
2 da, pogosto 12
3 da, občasno 19
4 da, a redko 20
5 nikoli 13
9 ne vem, ne morem oceniti 0
0 b.o. 0
" " 2

V2_26 ALI MINISTRSTVO UPOSTEVA VASA MNENJA

2.26 Ali relevantno ministrstvo/vlada upošteva vaša mnenja, pripombe v posameznih vmesnih fazah sprejemanja zakonov?

Vrednost 19187 Frekvenca
1 da, vedno 1
2 da, pogosto 12
3 da, občasno 28
4 da, a redko 17
5 nikoli 8
9 ne vem, ne morem oceniti 2
" " 2

V2_27 ALI JE SKUPINI USPELO PREPRICATI VLADO, DA JE UPOSTEVALA...

2.27 Ali je vaši skupini že kdaj uspelo prepričati vlado, da je v precejšnji ali celo veliki meri upoštevala vaše interese pri zakonodajnih spremembah?

Vrednost 19286 Frekvenca
1 da 31
2 ne (k vpr. 2.29) 26
9 ne vem, ne morem oceniti 11
0 b.o. 0
" " 2

V2_28 NAVAJANJE ZAKONOV, KJER SO BILI USPESNI

2.28 Če da: prosimo, navedite zakone, pri katerih vam je uspelo uveljaviti interese vaše organizacije/skupinepri vladi:

Vrednost 19385 Frekvenca
0 ni odgovora 38
1 odgovor 31
" " 1

V2_29 KAKO MNENJA PRIDEJO DO PISCEV ZAKONOV

2.29 Kako vaša mnenja, predlogi običajno pridejo do piscev zakonov v vladi?

Vrednost 19484 Frekvenca
1 največkrat na pobudo vladne strani 1
2 največkrat na pobudo naše organizacije 34
3 kakor kdaj, odvisno od konkretnega primera 25
9 ne vem, ne morem oceniti 5
0 b.o. 0
" " 5

V2_30 ALI JE MINISTRSTVO PREDVIDELO SODELOVANJE VASE ORGANIZACIJE

2.30 Ali je relevantno ministrstvo/vlada že kdaj predvidelo/la sodelovanje vaše organizacije/skupinepri izvajanju kakega zakona oz. sprejete politike?

Vrednost 19583 Frekvenca
1 da, že večkrat 22
2 da, a le v redkih primerih 29
3 nikoli 14
9 ne vem, ne morem oceniti 3
0 b.o. 0
" " 2

V2_31 ALI SKUPINA SODELUJE V DELOVNIH TELESIH

2.31 Ali vaša skupina sodeluje v delovnih telesih, ki povezujejo interesne skupine in vladne uradnike na državni ravni?

Vrednost 19682 Frekvenca
1 da 42
2 ne (k vpr. 2.34) 21
9 na področju interesa naše organizacije ni takih delovnih teles 3
0 ne vem 0
" " 4

V2_32 NAVAJANJE DEL. TELES, V KATERIH ORG. SODELUJE

2.32 Če da, prosimo navedite, v katerih telesih vaša organizacija sodeluje: ...

Vrednost 19781 Frekvenca
0 ni odgovora 28
1 odgovor 41
" " 1

V2_33 ALI SODELOVANJE V TELESIH POMAGA PRI URESNIC. CILJEV ORGAN.

2.33 Če da: ali vaše sodelovanje v takih telesih pomaga pri uresničevanju ciljev vaše skupine/organizacije

Vrednost 19880 Frekvenca
1 da, zelo 10
2 da, precej 12
3 da, v manjši meri 18
4 ne, sploh ne 0
8 ne vem, ne morem oceniti 2
9 na področju interesa naše organizacije ni takih delovnih teles, ne sodeluje v telesih 24
" " 4

V2_34 ALI JE ORG. PREPRICALA VLADO, DA JE SPREMENILA POSTOPEK...

2.34 Ali je vaši skupini že kdaj uspelo prepričati vlado, da je spremenila kak administrativni postopek, pravilnik oz. predpis zaradi prilagajanja vašim prizadevanjem?

Vrednost 19979 Frekvenca
1 da 29
2 ne (k vpr. 2.36) 27
9 ne ve, ne more oceniti 11
0 b.o. 0
" " 3

V2_35 NAVAJANJE ADM. POSTOPKA, KI JE BIL SPREMENJEN

2.35 Če da: prosimo, naštejte kak tak administrativni postopek, pravilnik oz. predpis: ...

Vrednost 20078 Frekvenca
0 ni odgovora 41
1 odgovor 28
" " 1

V2_36A PETERLETOVA VLADA - SODELOVANJE Z NJO 2.36 Kako bi opisali sodelovanje vaše organizacije/skupinez vladami po letu 1990?

A. Peterletova (1990-1992)

Vrednost 20177 Frekvenca
1 tesno sodelovanje 3
2 2
3 7
4 19
5 nobenega sodelovanja 11
8 organizacija/skupinani obstajala 15
9 ne ve, ne more oceniti 11
" " 2

V2_36B DRNOVSKOVA VLADA 1 - SODELOVANJE Z NJO 2.36 Kako bi opisali sodelovanje vaše organizacije/skupinez vladami po letu 1990?

B. Drnovškova I. (1992-1993)

Vrednost 20276 Frekvenca
1 tesno sodelovanje 2
2 4
3 14
4 19
5 nobenega sodelovanja 7
8 organizacija/skupinani obstajala 10
9 ne ve, ne more oceniti 12
" " 2

V2_36C DRNOVSKOVA VLADA 2 - SODELOVANJE Z NJO 2.36 Kako bi opisali sodelovanje vaše organizacije/skupinez vladami po letu 1990?

C. Drnovškova II. (1993-1994)

Vrednost 20375 Frekvenca
1 tesno sodelovanje 3
2 6
3 17
4 17
5 nobenega sodelovanja 10
8 organizacija/skupinani obstajala 3
9 ne ve, ne more oceniti 12
" " 2

V2_36D DRNOVSKOVA VLADA 3 - SODELOVANJE Z NJO 2.36 Kako bi opisali sodelovanje vaše organizacije/skupinez vladami po letu 1990?

D. Drnovškova III. - po izstopu SDSS (1994-1996)

Vrednost 20474 Frekvenca
1 tesno sodelovanje 4
2 10
3 17
4 11
5 nobenega sodelovanja 12
8 organizacija/skupinani obstajala 0
9 ne ve, ne more oceniti 14
" " 2

V2_36E DRNOVSKOVA VLADA 4 - SODELOVANJE Z NJO 2.36 Kako bi opisali sodelovanje vaše organizacije/skupinez vladami po letu 1990?

E. Drnovškova IV. - po izstopu ZLSD (jan. 1996 - )

Vrednost 20573 Frekvenca
1 tesno sodelovanje 4
2 9
3 16
4 14
5 nobenega sodelovanja 11
8 organizacija/skupinani obstajala 0
9 ne ve, ne more oceniti 14
" " 2

V2_37 NEVARNA JE TESNA POVEZANOST Z VLADO

2.37 Včasih pravijo, da je nevarno, če je interesna organizacija/skupinapreveč povezana z vlado. Ali se strinjate ali se ne strinjate s tem?

Vrednost 20672 Frekvenca
1 se strinjam 45
2 se ne strinjam (k vpr. 2.39) 12
9 ne vem, ne morem oceniti 11
0 b.o. 0
" " 2

V2_38 NAVAJANJE NEVARNOST TESNIH POVEZAV Z VLADO

2.38 Če se strinjate z zgornjo trditvijo: kakšne nevarnosti vas še posebej skrbijo? Prosimo, navedite: ...

Vrednost 20771 Frekvenca
0 ni odgovora 25
1 odgovor 44
" " 1

V2_39 POSLUH POLITICNIH STRANK

POLITIČNE STRANKE 2.39 Če ocenjujete stike vaše organizacije/skupines političnimi strankami v obdobju po letu 1991 (oz. od ustanovitve vaše organizacije, če je bila ustanovljena kasneje), ali bi lahko rekli, da imajo politične stranke ...

Vrednost 20870 Frekvenca
1 čedalje več posluha 7
2 čedalje manj posluha 2
3 njihov odnos ostaja ves čas enak 11
4 več posluha pokažejo samo v predvolilnih obdobjih 34
5 kaj drugega, kaj: ... 8
9 ne ve, ne more oceniti 5
0 b.o. 0
" " 3

V2_40 ALI STRANKA ISKALA ZAVEZNISTVO

2.40 Ali je katera od parlamentarnih strank že kdaj iskala zavezništvo z vašo organizacijo/skupinoglede kakega konkretnega projekta?

Vrednost 20969 Frekvenca
1 da 28
2 ne 35
9 ne vem 4
0 b.o. 0
" " 3

V2_41 NESPREJEMLJIV VPLIV STRANK

2.41 Ali je katera od strank poskušala vplivati na delovanje vaše organizacije na način, ki se je vodstvu vaše organizacije/skupinezdel nesprejemljiv?

Vrednost 21068 Frekvenca
1 da 17
2 ne (k vpr. 2.43) 43
9 ne vem, ne morem oceniti 7
0 b.o. 0
" " 3

V2_42 NAVAJANJE NESPREJEMLJ. VPLIVA

2.42 Če da, za kakšen način je šlo? Prosimo, opišite: ...

Vrednost 21167 Frekvenca
0 ni odgovora 53
1 odgovor 16
" " 1

V2_43 SODELOV. V DRZAV. ZBORU

DRŽAVNI ZBOR 2.43 Ali je predstavnik vaše organizacije/skupineže kdaj sodeloval pri obravnavi zakonov v državnem zboru oz. v katerem od njegovih delovnih teles?

Vrednost 21266 Frekvenca
1 da, vedno 4
2 da, pogosto 12
3 da, občasno 25
4 da, a redko 6
5 nikoli 21
9 ne vem, ne morem oceniti 1
0 b.o. 0
" " 1

V2_44 KAKO PRIDE DO SODELOVANJA PRI DELU DRZ. ZBORA

2.44 Kako praviloma pride do sodelovanja vaše organizacije/skupinepri delu državnega zbora oz. njegovih delovnih teles?

Vrednost 21365 Frekvenca
1 največkrat na pobudo s strani državnega zbora 7
2 največkrat na pobudo naše organizacije/skupine 13
3 kakor kdaj, odvisno od konkretnega primera 32
8 ni sodelovanja 16
9 ne vem, ne morem oceniti 0
0 b.o. 0
" " 2

V2_45 ONEMOGOCENO SODELOVANJE NA SEJI V DRZAVNEM ZBORU

2.45 Ali se je že kdaj zgodilo, da je vaša organizacija/skupinaželela prisostvovati seji katerega od delovnih teles državnega zbora, pa ji to ni bilo omogočeno?

Vrednost 21464 Frekvenca
1 da 13
2 ne (k vpr. 2.47) 52
9 ne vem, ne morem oceniti 4
0 b.o. 0
" " 1

V2_46 NAVEDBA O ONEMOGOCANJU SODELOVANJA

2.46 Če da: prosimo, opišite podrobneje, kako se je to zgodilo: ...

Vrednost 21563 Frekvenca
0 ni odgovora 57
1 odgovor 12
" " 1

V2_47 ALI PREPRICALI DRZ. ZBOR

2.47 Ali je vaši organizaciji/skupiniže kdaj uspelo prepričati državni zbor, da je spremenil besedilo kakega zakona, da bi odločitev o zakonu prilagodil vašim interesom?

Vrednost 21662 Frekvenca
1 da 29
2 ne (k vpr. 2.49) 29
9 ne ve, ne more oceniti 9
0 b.o. 0
" " 3

V2_48 NAVEDBE O PREPRICANJU DRZ. ZBORA

2.48 Če da: prosimo, opišite podrobneje: ...

Vrednost 21761 Frekvenca
0 ni odgovora 41
1 odgovor 28
" " 1

V2_49A SODELOVANJE S SKUPSCINO (90-92) 2.49 Kako bi opisali sodelovanje vaše organizacije/skupinez republiško skupščino oz. državnim zborom po letu 1990?

A. skupščina (1990-1992)

Vrednost 21860 Frekvenca
1 tesno sodelovanje 2
2 7
3 12
4 7
5 nobenega sodelovanja 17
8 organizacija/skupinani obstajala 17
9 ne ve, ne more oceniti 7
" " 1

V2_49B SODELOVANJE Z DRZ. ZBOROM (92-)

B. državni zbor (1992 - )

Vrednost 21959 Frekvenca
1 tesno sodelovanje 1
2 11
3 21
4 14
5 nobenega sodelovanja 14
9 ne vem 6
8 org.ni obstajala 1
" " 2

V2_50 VPLIVANJE PREK DRZ. SVETA

DRŽAVNI SVET 2.50 Ali vaša organizacija/skupinaposkuša vplivati na oblikovanje oz. izvajanje zakonov prek državnega sveta?

Vrednost 22058 Frekvenca
1 da, redno 8
2 da, občasno 14
3 da, a zelo redko 14
4 nikoli 33
9 ne ve, ne more oceniti 0
" " 1

V2_51 KAKO DO SODELOV. V DRZ. SVETU

2.51 Kako praviloma pride do sodelovanja vaše organizacije/skupinepri delu državnega sveta oz. njegovih delovnih teles?

Vrednost 22157 Frekvenca
1 največkrat na pobudo s strani državnega sveta oz. "našega" svetnika 9
2 največkrat na pobudo naše organizacije/skupine 9
3 kakor kdaj, odvisno od konkretnega primera 18
8 ni sodelovanja (k vpr. 2.53) 33
9 ne vem, ne morem oceniti 0
" " 1

V2_52 PRISP. SODEL. Z DRZ. SVETOM K UVELJAVLJANJU INTERESOV ORG.

2.52 Če je sodelovanje: Ali je sodelovanje vaše organizacije/skupinein državnega sveta kdaj pomembno prispevalo k uveljavljanju interesov vaše organizacije/skupine

Vrednost 22256 Frekvenca
1 da, zelo velikokrat 0
2 da, precejkrat 1
3 da, a v redkih primerih 24
4 ne, nikoli 9
8 ne vem 3
9 ni sodelovanja 32
0 b.o. 0
" " 1

V2_53 VPLIVANJE PREKO PREDSED. REP.

PREDSEDNIK REPUBLIKE 2.53 Ali vaša organizacija/skupinaposkuša vplivati na oblikovanje oz. izvajanje politik prek predsednika republike?

Vrednost 22355 Frekvenca
1 da, redno 0
2 da, občasno 6