Oblikovanje policy mrež in lobiranje, 1996

Basic Study Information

ADP - IDNo: POLMR96
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POLMR96_V1
Main author(s):
 • Fink-Hafner, Danica
Co-workers:
 • Mandič, Srna
 • Lah, Marko
 • Kropivnik, Samo
 • Kotar, Mirjam
 • Židan, Alojzija
 • Lukšič, Andrej
 • Lukšič, Igor
Data file producer:
CPR - Center za politološke raziskave, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede. (Ljubljana; junij, 1996)

Funding agency:

Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Državni zbor
Vlada RS
Gospodarska zbornica

Project number:

L5-7832 (MZT)

Series:
 • POLMR/Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji

  Serija raziskav 'Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji' raziskuje najbolj vplivne interesne skupine iz enajstih izbranih sektorskih politik. Izvaja se vsakih nekaj let, v teoretsko smiselnih obdobjih. Temelji na uporabi mezo koncepta "policy omrežja". Koncept je uporabljen na naslednjih področjih empiričnega raziskovanja: a) v proučevanju razvoja interesno-skupinskega sistema in njegovega delovanja v procesu demokratičnega prehoda; b) v analizi notranje strukture in značilnosti razmerij v katera vstopajo interesne skupine in politični odločevalci v procesu oblikovanja in izvajanja javnih politik; c) pri proučevanju metod in strategij lobiranja; d) pri proučevanju razmerij med centralno in lokalno vlado v procesu oblikovanja politik; e) pri spremljanju spreminjanja razmerij med (so)oblikovalci javnih politik; f) analizi povezanosti mednarodnega povezovanja interesnih skupin in njihove vplivnosti v slovenskem političnem odločanju; g) analizi povezanosti med prakso policy omrežij in učinkovitostjo ekonomskega sistema in h) v razvoju policy svetovanja vladnim in nevladnim akterjem.

Study Content

Keywords:

interesne skupine, lobiranje, policy omrežja, povezovanje z Evropsko unijo, proces oblikovanja javnih politik, izvajanje javnih politik, odnos do politike

Keywords ELSST:
INTERESNA SKUPINA, LOBIRANJE, ORGANIZACIJA, ELITA, POLITIČNA STRANKA, POLITIČNA SPREMEMBA, OBLIKOVANJE POLITIK, MEDNARODNO SODELOVANJE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - elite in vodstvo
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
organizacijski razvoj interesne skupine
organizacijsko povezovanje
osebje, članstvo
viri
področje delovanja organizacije
aktivnost organizacije / skupine
značilnosti okolja
tarče vplivanja
dostop do odločevalcev
vlada
politične stranke
državni zbor
državni svet
predsednik RS
sodišča
množični mediji
mednarodno povezovanje
splošne značilnosti oblikovanja politik
demografski podatki o anketirancu


Abstract:

Raziskava temelji na uporabi mezo koncepta "policy omrežja". Koncept je uporabljen na naslednjih področjih empiričnega raziskovanja: a) v proučevanju razvoja interesno-skupinskega sistema in njegovega delovanja v procesu demokratičnega prehoda; b) v analizi notranje strukture in značilnosti razmerij, v katera vstopajo interesne skupine in politični odločevalci v procesu oblikovanja in izvajanja javnih politik; c) pri proučevanju metod in strategij lobiranja; d) pri proučevanju razmerij med centralno in lokalno vlado v procesu oblikovanja politik; e) pri spremljanju spreminjanja razmerij med (so)oblikovalci javnih politik; f) analizi povezanosti mednarodnega povezovanja interesnih skupin in njihove vplivnosti v slovenskem političnem odločanju; g) analizi povezanosti med prakso policy omrežij in učinkovitostjo ekonomskega sistema in h) v razvoju policy svetovanja vladnim in nevladnim akterjem.

Methodology


Collection date: junij 1996
Date of production: 1996
Country: Slovenija
Geographic coverage: no information
Unit of analysis:

Interesna skupina

Universe:

Sedemdeset interesnih organizacij / skupin na enajstih področjih sektorskih politik (ekonomske, socialne, stanovanjske, kmetijske, do invalidov, varstva okolja, zdravstva, izobraževanja, kulture, športa ter trženja / stikov z javnostmi), ki so bile v tem času najbolj dejavne na področju posameznih sektorskih politik.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za politološke raziskave, Fakulteta za družbene vede

Sampling procedure:

Ne-slučajno vzorčenje; kombinacija oblikovanja vzorca na podlagi prej objavljenih raziskovalnih rezultatov ter snow-ball. 1. oblikovanje vzorca najaktivnejših interesnih skupin na podlagi prej opravljenih empiričnih raziskav; 2. delno dopolnjevanje vzorca s podatki o aktivnih interesnih skupinah na področju posameznih sektorskih politik na podlagi informacij, pridobljenih od anketiranih interesnih skupin.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Omejeno za potrebe naročnika in raziskovalne skupine. Uporaba je mogoča samo ob predhodnem dogovoru z glavnim avtorjem raziskave in predložitvi pisnega dovoljenja. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: POLMR96 - Oblikovanje policy mrež in lobiranje v Sloveniji [datoteka podatkov], 1996

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 277
 • number of units: 70

Variable list

STVPR STEVILKA VPRASALNIKA

STVPR

Value 13 Frequency
1001 1
1002 1
1003 1
1068 1
1069 1
1070 1
" " 1

V1_01 INTERESNA SKUPINA IDENTIFIKACIJA INTERESNE ORGANIZACIJE/SKUPINE

1.01 Ime interesne skupine/organizacije

Value 22 Frequency
1 1
2 1
3 1
100 1
102 1
107 1
108 1

V1_02 LETO USTANOVITVE ORGANIZACIJSKI RAZVOJ 1.02 Katerega leta je bila ustanovljena vaša organizacija/skupinaProsimo, vpišite zadnje tri številke.

Leta:

Value 31 Frequency
999 ni podatka 0
0 b.o. 0
872 1
993 5
994 10
995 2
" " 2

STVPR STEVILKA VPRASALNIKA

STVPR

Value 1277 Frequency
1001 1
1002 1
1003 1
1068 1
1069 1
1070 1
" " 1

V1_01 INTERESNA SKUPINA IDENTIFIKACIJA INTERESNE ORGANIZACIJE/SKUPINE

1.01 Ime interesne skupine/organizacije

Value 2276 Frequency
1 1
2 1
3 1
100 1
102 1
107 1
108 1

V1_02 LETO USTANOVITVE ORGANIZACIJSKI RAZVOJ 1.02 Katerega leta je bila ustanovljena vaša organizacija/skupinaProsimo, vpišite zadnje tri številke.

Leta:

Value 3275 Frequency
999 ni podatka 0
0 b.o. 0
872 1
993 5
994 10
995 2
" " 2

V1_03 PREDHODNA ORG/SKUP?

1.03 Ali je vaša organizacija izšla iz katere starejše organizacije oz. skupine?

Value 4274 Frequency
1 da 25
2 ne (nadaljujte pri vpr. 1.05) 43
9 ni podatka 0
" " 2

V1_04 LETO UST. PREDHODNE ORG/SKUP 1.04 Če da: katerega leta je bila ustanovljena organizacija oz. skupina, iz katere je izšla vaša organizacija/skupinaProsimo, vpišite zadnje tri številke.

Leta:

Value 5273 Frequency
999 ni izšla iz kake starejše orgaizacije/skupine 0
0 b.o., manjkajoči podatki 0
753 1
839 1
850 1
873 1
886 1
893 1
898 1
931 1
945 1
946 3
951 1
962 1
966 1
975 1
976 1
979 1
990 1
992 2
" " 49

V1_05 SLO KROVNA ORGANIZACIJA

ORGANIZACIJSKO POVEZOVANJE 1.05 Ali je vaša organizacija vključ;ena v kako krovno organizacijo, ki združ;uje sorodne organizacije v Sloveniji?

Value 6272 Frequency
1 da 16
2 ne 53
9 ni znano 0
" " 1

V1_06 VKLJUC V TUJO ORGANIZACIJO

1.06 Ali je vaša organizacija vključena v kako organizacijo v tujini?

Value 7271 Frequency
1 da 46
2 ne (nadaljujte pri vpr. 1.08) 23
9 ni podatka 0
" " 1

V1_07 NAVEDBA TUJE ORGANIZACIJE

1.07 Če da, prosimo, navedite, v katere organizacije v tujini je včlanjena:

Value 8270 Frequency
0 ni odgovora 24
1 odgovor 45
" " 1

V1_08 ALI JE KAJ ZAPOSLENIH?

OSEBJE 1.08 Ali je vaša organizacija/skupinazaposluje kaj osebja?

Value 9269 Frequency
1 da 51
2 ne (nadaljujte pri vpr. 1.12) 18
9 ni podatka 0
0 b.o. 0
" " 1

V1_09 ST POLNO ZAPOSLENIH

1.09 Če da: Koliko je zaposlenih za polni delovni čas? Prosimo, vpišite število:

Value 10268 Frequency
999 ni podatka 0
0 nič polno zaposlenih, b.o. 21
1 5
2 13
3 5
4 6
5 3
6 2
7 1
8 2
9 1
12 1
15 1
16 1
18 1
21 1
30 1
42 1
46 1
180 1
261 1
" " 1

V1_10 ZAPOSL - SKRAJSAN DELOVNI CAS

1.10 Če da: Koliko je zaposlenih za skrajšani delovni čas? Prosimo, vpišite število:

Value 11267 Frequency
999 ni podatka 0
0 nič delno zaposlenih, b.o. 48
1 11
2 1
3 2
4 2
5 1
6 1
12 1
30 1
" " 2

V1_11 ZAPOSLENI PRED 5 LETI

1.11 Koliko polno in delno zaposlenih skupaj je imela vaša organizacija/skupinapred petimi leti?

Value 12266 Frequency
1 več zaposlenih kot danes 9
2 približno enako število kot danes 13
3 manj zaposlenih kot danes 15
4 ni bilo nobenega zaposlenega 13
8 organizacije/skupinepred petimi leti še ni bilo 17
9 ni podatka 0
0 b.o. 0
" " 3

V1_12 ALI SODELUJEJO PROSTOVOLJCI?

1.12 Ali pri delu vaše organizacije sodelujejo tudi prostovoljci, ki opravljajo neplačano delo?

Value 13265 Frequency
1 da 61
2 ne (nadaljujte pri vpr. 1.15) 8
9 ni podatka 0
0 b.o. 0
" " 1

V1_13 STEVILO PROSTOVOLJCEV

1.13 Če da: koliko prostovoljcev v celi Sloveniji stalno brezplačno dela za vašo organizacijo/skupinoProsimo, vpišite število:

Value 14264 Frequency
88888 ni prostovoljcev 0
99999 ni podatka 0
0 b.o. 8
2 1
3 2
4 1
5 3
10 7
12 1
14 1
15 2
20 7
22 1
25 3
26 1
30 3
35 1
70 1
100 3
110 1
150 1
516 1
620 1
800 2
1500 1
6500 1
10000 2
30000 1
" " 13

V1_14 DELEZ PROSTOVOLJCEV V AKTIVNOSTIH

1.14 Če prostovoljci delajo brezplačno za organizacijo/skupinokolikšen delež pri aktivnostih vaše organizacije/skupinenosijo prostovoljci?

Value 15263 Frequency
1 do približno 15% 11
2 približno petino 1
3 približno četrtino 6
4 približno tretjino 7
5 približno polovico 4
6 približno tri četrtine 4
7 velik delež (80-90%) 11
8 vsa aktivnost je odvisna od prostovoljcev 13
9 ni podatka 0
0 ni prostovoljcev, b.o. 8
" " 5

V1_15 VRSTA CLANSTVA ORGANIZACIJE/SKUPINE

ČLANSTVO 1.15 Kakšno članstvo sestavlja vašo organizacijo/skupino

Value 16262 Frequency
1 člani so organizacije (nadaljujte pri vpr. 1.23) 19
2 člani so posamezniki in organizacije/skupine 22
3 člani so samo posamezniki 28
9 ni podatka 0
0 b.o. 0
" " 1

V1_16 STEVILO INDIVIDUALNIH CLANOV

1.16 Kolikšno je celotno število individualnih članov vaše organizacije?

Value 17261 Frequency
999997 99.997 in več 0
999998 ni individualnih članov 0
999999 ni podatka 0
0 b.o. 0
14 1
50 1
57 1
75 1
100 1
108 1
" " 25

V1_17 PREVLAD POKLICNA STRUKTURA

1.17 Katera od navedenih poklicnih skupin prevladuje v članstvu vaše organizacije/skupine

Value 18260 Frequency
1 delavec 4
2 uslužbenec 19
4 obrtnik ali podjetnik 4
5 svobodni poklic 5
6 kmet, kmečka gospodinja, pomagajoči družinski član v kmetijstvu 1
7 upokojenec 1
8 študent 3
9 drugo 1
77 brez kvalifikacije 0
88 vse poklicne skupine so zastopane enakomerno 10
99 ni individualnega članstva 0
0 b.o. 0
" " 22

V1_18 PREVLAD IZOBRAZBENA STRUKTURA

1.18 Katera od navedene izobrazbe prevladuje v članstvu vaše organizacije/skupine

Value 19259 Frequency
1 osnovna šola ali manj 1
2 poklicna 4
3 srednja 9
4 višja, visoka ali več 23
8 vse izobrazbene skupine so zastopane enakomerno 11
9 ni individualnega članstva 0
0 b.o. 0
" " 22

V1_19 DELEZ ZENSK 1.19 Kolikšen je delež žensk v vašem članstvu?

- odstotek žensk:

Value 20258 Frequency
88 ni podatka 0
99 ni individualnega članstva 1
0 b.o. 0
5 1
10 1
13 1
17 1
20 2
25 1
30 1
38 1
40 3
50 8
55 3
60 2
65 3
68 1
70 1
75 2
80 3
85 1
98 1
" " 32

V1_20 PREVLAD STAROSTNA SKUPINA

1.20 Katera od navedenih starostnih supin prevladuje v članstvu vaše organizacije/skupine

Value 21257 Frequency
1 mlajši (do 35 let) 9
2 srednja generacija (od 36 do 55 let) 30
3 starejša generacije (56 in več let) 1
8 v članstvu so vse starostne skupine približno enako zastopane 7
9 ni individualnega članstva 0
0 b.o. 0
" " 23

V1_21 OKOLJE, IZ KATEREGA PRIHAJA CLANSTVO

1.21 Ali je vaše članstvo pretežno iz vaškega ali pretežno iz mestnega okolja?

Value 22256 Frequency
1 pretežno iz vaškega okolja 3
2 pretežno iz mestnega okolja 32
3 približno enak delež iz obeh okolij 13
9 ni individualnega članstva 0
0 b.o. 0
" " 22

V1_22 STEVILO VCLANJENIH ORGANIZACIJ/SKUPIN

1.22 Kolikšno je celotno število organizacij/skupin, ki so včlanjene v vašo organizacijo/skupino

Value 23255 Frequency
888888 ni podatka 0
999999 organizacije niso člani (nadaljujte pri vpr. 1.25) 0
0 b.o. 0
3 1
7 1
8 1
9 2
10 2
11 2
" " 30

V1_23 VRSTA VCLANJENIH ORGANIZACIJ/SKUPIN

1.23 Kakšne organizacije/skupineso člani vaše organizacije/skupine

Value 24254 Frequency
1 profitne 8
2 neprofitne 30
3 mešanega značaja (profitna in neprofitna dejavnost) 4
8 ne ve, ne more oceniti 0
9 organizacije niso člani 0
0 b.o. 0
" " 28

V1_24 CLANSTVO DANES IN 5 LET PREJ

1.24 Kako številno je članstvo vaše organizacije/skupinedanes v primerjavi s številom članov pred petimi leti?

Value 25253 Frequency
1 danes je več članov kot pred petimi leti 41
2 enako število članov 8
3 danes je manj članov kot pred petimi leti 3
8 organizacija pred petimi leti še ni obstajala 17
9 ne ve, ne more oceniti 0
0 b.o. 0
" " 1

V1_25 DELOVNI PROSTORI?

VIRI 1.25 Ali imate na voljo stalne prostore za svoje delo:

Value 26252 Frequency
1 da, v naši lasti 20
2 da, v najemu 40
3 nimamo stalnih prostorov 8
0 b.o. 0
" " 2

V1_26 SEDEZI NA LOKALNI RAVNI?

1.26 Ali ima vaša organizacija/združensvoje sedeže tudi na lokalni ravni?

Value 27251 Frequency
1 da 34
2 ne 35
0 b.o. 0
" " 1

V1_27_A SREDSTVA - VLADNE AGENCIJE 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

A - vladne agencije/skladi

Value 28250 Frequency
1 da 13
2 ne 55
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 2

V1_27_B SREDSTVA - PRISPEVKI POSAMEZNIKOV 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

B - prispevki posameznikov Čne članarina!)

Value 29249 Frequency
1 da 30
2 ne 37
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 3

V1_27_C SREDSTVA - CLANARINA POSAMEZNIKOV 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

C - članarina od posameznikov

Value 30248 Frequency
1 da 46
2 ne 22
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 2

V1_27_D SREDSTVA - CLANARINA ORGANIZACIJ 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

D - članarina od včlanjenih organizacij

Value 31247 Frequency
1 da 20
2 ne 45
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 5

V1_27_E SREDSTVA - DRUGA ZDRUZENJA V SLOVENIJI 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

E - druga združenja/organizaciv Sloveniji

Value 32246 Frequency
1 da 19
2 ne 47
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 4

V1_27_F SREDSTVA - PRODAJA PUBLIKACIJ 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

F - sredstva od prodaje publikacij

Value 33245 Frequency
1 da 31
2 ne 37
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 2

V1_27_G SREDSTVA - KOTIZACIJE 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

G - kotizacija za organizacijo konferenc

Value 34244 Frequency
1 da 28
2 ne 39
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 3

V1_27_H SREDSTVA - POSOJILA 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

H - posojila

Value 35243 Frequency
1 da 15
2 ne 52
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 3

V1_27_I SREDSTVA - OBRESTI 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

I - obresti

Value 36242 Frequency
1 da 27
2 ne 40
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 3

V1_27_J SREDSTVA - VLADA-ZA KONKRETNE STORITVE 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

J - vladna sredstva za izvajanje določene vladne politike/storitve

Value 37241 Frequency
1 da 33
2 ne 35
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 2

V1_27_K SREDSTVA - LASTNA SREDSTVA (KOMERCIALNO) 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

K - dotok iz lastnih sredstev (npr. najemnine, kupnine, komercialne aktivnosti)

Value 38240 Frequency
1 da 25
2 ne 42
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 3

V1_27_L SREDSTVA - DRZAVNI PRORACUN 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

L - prispevki iz državnega proračuna

Value 39239 Frequency
1 da 31
2 ne 37
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 2

V1_27_M SREDSTVA - LOKALNI PRORACUN 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

M - prispevki iz proračunov lokalnih skupnosti

Value 40238 Frequency
1 da 18
2 ne 48
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 4

V1_27_N SREDSTVA - SPONZORJI 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

N - prispevki sponzorjev

Value 41237 Frequency
1 da 43
2 ne 26
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 1

V1_27_O SREDSTVA - PRIVATNE FUNDACIJE V SLOVENIJI 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

O - privatne fundacije v Sloveniji

Value 42236 Frequency
1 da 2
2 ne 64
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 4

V1_27_P SREDSTVA - TUJE PRIVATNE FUNDACIJE 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

P - privatne fundacije iz tujine (npr. Soros)

Value 43235 Frequency
1 da 12
2 ne 55
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 3

V1_27_R SREDSTVA - PROGRAMI EU 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

R - sredstva iz raznih programov Evropske unije (npr. Tacis, Phare)

Value 44234 Frequency
1 da 14
2 ne 53
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 3

V1_27_S SREDSTVA - DOBRODELNE AKCIJE 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

S - dobrodelne akcije, prireditve

Value 45233 Frequency
1 da 11
2 ne 57
9 ni podatka, ni dostopno 0
" " 2

V1_27_T SREDSTVA - DRUGO 1.27 Ali je vaša organizacija/združenkdaj koristila sredstva iz navedenih virov?

T - drugo (prosimo, navedite):

Value 46232 Frequency
1 da 16
2 ne 12
9 ni podatka, ni dostopno 0
0 b.o. 37
" " 5

V1_28_A KLJUCNI VIR - PRVA NAVEDBA

1.281 Prosimo navedite, kateri trije viri so ključni za obstoj in delovanje vaše organizacije/skupine

Value 47231 Frequency
99 ne ve, ne more oceniti 0
0 b.o. 0
1 clanarina 33
2 prispev. posam. 2
4 sponzorji 2
5 drzavni proracun 15
7 vlada - pogodba 2
8 lokalni proracun 1
10 fundac. - tujina 1
11 loterija 8
14 lastna sredstva 4
16 akcije.. 1
" " 1

V1_28_B KLJUCNI VIR - DRUGA NAVEDBA

1.282 Prosimo navedite, kateri trije viri so ključni za obstoj in delovanje vaše organizacije/skupine

Value 48230 Frequency
99 ne ve, ne more oceniti 0
0 b.o. 13
1 clanarina 8
2 prispev. posam. 4
3 druge CD organiz 3
4 sponzorji 6
5 drzavni proracun 12
7 vlada - pogodba 3
8 lokalni proracun 3
10 fundac. - tujina 2
12 kotizacije 7
13 obresti 1
14 lastna sredstva 4
15 prostov. delo 2
16 akcije.. 1
" " 1

V1_28_C KLJUCNI VIR - TRETJA NAVEDBA

1.283 Prosimo navedite, kateri trije viri so ključni za obstoj in delovanje vaše organizacije/skupine

Value 49229 Frequency
99 ne ve, ne more oceniti 0
0 b.o. 32
1 clanarina 3
2 prispev. posam. 2
3 druge CD organiz 1
4 sponzorji 7
5 drzavni proracun 4
6 drzavni skladi 2
7 vlada - pogodba 1
8 lokalni proracun 2
10 fundac. - tujina 3
11 loterija 1
12 kotizacije 1
14 lastna sredstva 7
16 akcije.. 2
17 zavarovalnistvo 1
" " 1

V1_29 NAMEN PORABE SREDSTEV

1.29 Za kateri namen ste v zadnjih dveh letih porabili največji delež finančnih sredstev vaše organizacije/skupine

Value 50228 Frequency
1 pogajanja 1
2 stavka 2
3 solidarnost 1
4 inform. clanov 1
5 inform. javnosti 1
7 place 3
8 funkcio. stroski 14
9 izobraz. vodstva 1
10 strokov srecanja 6
11 nalozbe 5
12 programi 22
13 publiciranje 6
14 skupno dobro 2
16 strokovno delo 1
18 clanar.-mednarod 1
" " 3

V1_30 ALI BI SE KAJ DODALI?

1.30 Ali želite še kaj dodati v zvezi z v vprašalniku obravnavanimi temami?

Value 51227 Frequency
0 ni odgovora 55
1 odgovor 14
" " 1

V1_31 ALI BI V PRIHODNJE SE SODELOVALI V PODOBNI RAZISKAVI?

1.31 Ali bi v prihodnje še sodelovali v podobni raziskavi?

Value 52226 Frequency
1 da 61
2 ne 1
9 ne ve, se ne more odločiti 0
0 b.o. 0
" " 8

XDAN_1 DATUM - DAN IZPOLNJEVANJA VPRASALNIKA 1 Datum izpolnjevanja ankete

- dan:

Value 53225 Frequency
1 4
2 1
3 3
4 1
6 2
8 1
10 5
11 3
12 5
13 5
14 4
15 1
16 1
17 4
18 4
19 4
20 7
21 2
22 1
24 2
26 3
27 2
28 1
29 3
" " 1

XMES_1 DATUM - MESEC IZPOLNJEVANJA VPRASALNIKA 1 Datum izpolnjevanja ankete

- mesec:

Value 54224 Frequency
5 maj 1
6 junij 49
7 julij 19
" " 1

OBDUSTAN OBDOBJE USTANOVITVE ORGANIZACIJE

OBDOBJE USTANOVITVE

Value 55223 Frequency
1 do 1944 5
2 od 1945 do 1987 21
3 od 1988 do 1991 19
4 od 1992 naprej 23
" " 2

STVPR2 ZAPOREDNA ST. VPRASALNIKA 2

STVPR2

Value 56222 Frequency
2001 1
2002 1
2003 1
2068 1
2069 1
2070 1
" " 1

V2_01A SEKTOR - GOSPODARSKE POLITIKE 2.01 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/skupinaizbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov; izpolni šifrer!)

- gospodarske politike

Value 57221 Frequency
1 ne, mašilo 56
3 da 13
" " 1

V2_01B SEKTOR - SOCIALNE POLITIKE 2.01 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/skupinaizbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov; izpolni šifrer!)

- socialne politike

Value 58220 Frequency
1 ne, mašilo 54
3 da 15
" " 1

V2_01C SEKTOR - STANOVANJSKE POLITIKE 2.01 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/skupinaizbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov; izpolni šifrer!)

- stanovanjske politike

Value 59219 Frequency
1 ne, mašilo 65
3 da 4
" " 1

V2_01D SEKTOR - KMETIJSKE POLITIKE 2.01 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/skupinaizbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov; izpolni šifrer!)

- kmetijske politike

Value 60218 Frequency
1 ne, mašilo 66
3 da 3
" " 1

V2_01E SEKTOR - VARSTVO OKOLJA 2.01 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/skupinaizbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov; izpolni šifrer!)

- varstvo okolja

Value 61217 Frequency
1 ne, mašilo 60
3 da 9
" " 1

V2_01F SEKTOR - ZDRAVSTVO 2.01 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/skupinaizbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov; izpolni šifrer!)

- politike na področju zdravstva

Value 62216 Frequency
1 ne, mašilo 58
3 da 11
" " 1

V2_01G SEKTOR - IZOBRAZEVANJE 2.01 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/skupinaizbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov; izpolni šifrer!)

- politike na področju izobraževanja

Value 63215 Frequency
1 ne, mašilo 64
3 da 5
" " 1

V2_01H SEKTOR - SPORT 2.01 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/skupinaizbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov; izpolni šifrer!)

- politike na področju športa

Value 64214 Frequency
1 ne, mašilo 64
3 da 5
" " 1

V2_01I SEKTOR - INVALIDI 2.01 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/skupinaizbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov; izpolni šifrer!)

- politike do invalidov

Value 65213 Frequency
1 ne, mašilo 62
3 da 7
" " 1

V2_01J SEKTOR - TRZENJE/STIKI Z JAVNOSTMI 2.01 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/skupinaizbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov; izpolni šifrer!)

- trženje/stiki z javnostmi

Value 66212 Frequency
1 ne, mašilo 65
3 da 4
" " 1

V2_01K SEKTOR - KULTURNE POLITIKE 2.01 Sektor, kjer je bila interesna organizacija/skupinaizbrana za raziskavo: (možnih več odgovorov; izpolni šifrer!)

- kulturne politike

Value 67211 Frequency
1 ne, mašilo 64
3 da 5
" " 1

V2_02 ZVRST INTERESNE SKUPINE

2.02 Zvrst interesne skupine: (čizpolni šifrer)

Value 68210 Frequency
1 ekonomski interesi (interesi dela, poslovnega sveta, kmetijstva, poklicni interesi) 32
2 posebni situacijski interesi (izhajajo iz skupne izkušnje, iz družbenega položaja, povezanega z biološkimi značilnostmi) 11
3 vzročni interesi (single-issue skupine, ideološko opredeljene skupine, opozicijske skupine v zvezi z določeno tematiko) 10
4 javni interesi ("skupno dobro", organizacije/skupineza uveljavljanje človekovih pravic, ekološke, za zaščito potrošnikov ...) 16
" " 1

V2_03 PRIZADEVANJA ORGANIZACIJE/SKUPINE

2.03 Kateri opis prizadevanj vaše organizacije/skupineje po vašem mnenju najbolj točen?

Value 69209 Frequency
1 naša organizacija/skupinasi prizadeva za uveljavljanje interesov našega članstva. 16
2 naša organizacija/skupinasi prizadeva za uveljavljanje interesov našega članstva pa tudi drugih ljudi oz. organizacij, ki so v podobnem položaju oz. imajo enake interese kot naša organizacija/skupinaoz. naši člani. 32
3 naša organizacija/skupinasi prizadeva za uveljavljanje interesov, zadev, ki so v obče dobro. 14
4 kaj drugega - prosimo, navedite kaj 7
9 ne ve, ne more oceniti 0
" " 1

V2_04 KLJUCNO PODROCJE DELOVANJA

AKTIVNOSTI ORGANIZACIJE/SKUPINE2.04 Če bi poskušali opredeliti ključno področje dejavnosti vaše organizacije, katero področje/ministrski resor bi navedli:

Value 70208 Frequency
99 področja/resorja ni mogoče opredeliti 2
0 b.o. 0
1 gospodarstvo 9
2 okolje 9
4 kmetijstvo, ziv.ind. 3
5 solstvo, sport... 10
6 delo, druzina, sociala 14
7 kultura 7
8 zdravstvo 11
9 obramba 1
11 vse odloc strukture 1
12 medsektorsko 1
14 znanost, tehnologija 1
" " 1

V2_05A PODROCJE - OBCASNO 1

2.051 Na področje katerih drugih javnih politik/ministrskih resorjev še občasno posegate s svojim delovanjem:

Value 71207 Frequency
99 področij/resorjev ni mogoče opredeliti 3
0 b.o. 0
1 okolje 3
2 lokalna politika 1
3 socialna politika 3
4 gospodarstvo 13
5 solstvo, sport 10
6 zdravstvo 9
8 delo, druzina, sociala 10
9 znanost, tehnologija 4
10 finance 2
13 stanovanjska politika 2
14 pravosodje 2
17 notranje zadeve 1
20 zakonodaja 2
24 drugo 1
" " 4

V2_05B PODROCJE - OBCASNO 2

2.052 Na področje katerih drugih javnih politik/ministrskih resorjev še občasno posegate s svojim delovanjem:

Value 72206 Frequency
99 področij/resorjev ni mogoče opredeliti 0
0 b.o. 21
3 socialna politika 1
4 gospodarstvo 3
5 solstvo, sport 6
6 zdravstvo 4
7 kultura 1
8 delo, druzina, sociala 1
9 znanost, tehnologija 3
10 finance 3
11 davcna politika 1
13 stanovanjska politika 1
15 zunanje zadeve 1
16 promet in zveze 1
19 vec kot dve podrocji 15
20 zakonodaja 2
21 privatizacija, denacionalizacija 1
23 trgovina 1
" " 4

V2_06A RESEVANJE PROBLEMA 1 2.061 Prosimo navedite tri ključne družbene probleme, za katerih reševanje si je vaša organizacija prizadevala v zadnjih dveh letih:

- prvi problem:

Value 73205 Frequency
1 ciljne skupine 22
2 ekonomske politike 2
3 socialne politike 2
4 socialno partnerstvo 3
5 lastninjenje 1
6 odnosi s tujino 2
7 vrednotenje dela 3
8 zdravstvo, zdravje 4
11 delov lastne organizacije 1
13 davcna politika 3
14 zaposlovanje 1
15 demokracija 1
16 skrb za kulturne dobrine 1
17 varstvo okolja 3
18 energetika 1
19 ozavescanje javnosti 4
22 uvelj. stroke znanja... 3
23 stanov. pol.(konkretno) 1
26 solstvo -zakonodaja 3
27 pospes malega gospodarstva 1
28 trzenje - zakonodaja 1
30 zdravje prebivalstva 1
31 pravni sistem 3
" " 3

V2_06B RESEVANJE PROBLEMA 2 2.062 Prosimo navedite tri ključne družbene probleme, za katerih reševanje si je vaša organizacija prizadevala v zadnjih dveh letih:

- drugi problem:

Value 74204 Frequency
0 b.o. 4
1 ciljne skupine 10
2 ekonomske politike 3
3 socialne politike 7
4 socialno partnerstvo 4
5 lastninjenje 1
6 odnosi s tujino 1
7 vrednotenje dela 1
8 zdravstvo, zdravje 4
10 prav druzb skupin 1
11 delov lastne organizacije 1
13 davcna politika 1
14 zaposlovanje 1
15 demokracija 1
16 skrb za kulturne dobrine 2
17 varstvo okolja 6
18 energetika 3
22 uvelj. stroke znanja... 2
23 stanov. pol.(konkretno) 2
24 finance 2
26 solstvo -zakonodaja 3
28 trzenje - zakonodaja 1
29 napred. managementa 1
30 zdravje prebivalstva 1
31 pravni sistem 3
32 promet in zveze 1
" " 3

V2_06C RESEVANJE PROBLEMA 3 2.063 Prosimo navedite tri ključne družbene probleme, za katerih reševanje si je vaša organizacija prizadevala v zadnjih dveh letih:

- tretji problem:

Value 75203 Frequency
0 b.o. 14
1 ciljne skupine 7
2 ekonomske politike 3
4 socialno partnerstvo 2
6 odnosi s tujino 1
8 zdravstvo, zdravje 4
9 sist soc varstva 1
10 prav druzb skupin 1
11 delov lastne organizacije 3
12 promet in zveze 1
13 davcna politika 1
14 zaposlovanje 2
15 demokracija 1
17 varstvo okolja 3
18 energetika 3
19 ozavescanje javnosti 2
22 uvelj. stroke znanja... 2
23 stanov. pol.(konkretno) 1
24 finance 2
25 oprema za zdravstvo 1
26 solstvo -zakonodaja 2
27 pospes malega gospodarstva 1
28 trzenje - zakonodaja 2
31 pravni sistem 6
32 promet in zveze 1
" " 3

V2_07 AKTIVNOST ORG/SKUP PRI VPLIVANJU NA POLITIKE

2.07 Kako aktivna je po vašem mnenju vaša organizacija/skupinapri vplivanju na oblikovanje in izvajanje politik na vašem interesnem področju (področjih)?

Value 76202 Frequency
1 stalno 40
2 pogosto 14
3 občasno 13
4 redko 1
5 nikoli 1
9 ne vem, ne morem oceniti 0
" " 1

V2_08A NOTRANJE ORGANIZIRANJE 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

A - notranje organiziranje

Value 77201 Frequency
1 nič časa 3
2 16
3 22
4 20
5 zelo veliko časa 8
9 ne ve, ne more oceniti 0
" " 1

V2_08B PREDSTAVLJANJE V MEDIJIH 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

B - predstavljanje vaše organizacije/skupinein njenih dejavnosti v množičnih medijih

Value 78200 Frequency
1 nič časa 3
2 10
3 28
4 17
5 zelo veliko časa 11
9 ne ve, ne more oceniti 0
" " 1

V2_08C AKCIJE - NOTRANJI PROBLEMI 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

C - organizacija konkretnih akcij za reševanje notranjih problemov vaše organizacije/skupineoz. vaših članov

Value 79199 Frequency
1 nič časa 11
2 14
3 15
4 18
5 zelo veliko časa 9
9 ne ve, ne more oceniti 1
" " 2

V2_08D AKCIJE - SIRSI DRUZB PROBLEMI 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

D - organizacija konkretnih akcij za reševanje širših družbenih problemov

Value 80198 Frequency
1 nič časa 4
2 16
3 13
4 20
5 zelo veliko časa 14
9 ne ve, ne more oceniti 1
" " 2

V2_08E KONFERENCE STROKOVNJAKOV 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

E - organizacija konferenc, sestankov strokovnjakov na področju delovanja vaše organizacije/skupine

Value 81197 Frequency
1 nič časa 5
2 11
3 24
4 18
5 zelo veliko časa 10
9 ne ve, ne more oceniti 1
" " 1

V2_08F KONFERENCE NE-STROKOVNJAKOV 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

F - organizacija konferenc, sestankov zainteresiranih ne-strokovnjakov (državljanov) na področju delovanja vaše organizacije/skupine

Value 82196 Frequency
1 nič časa 21
2 17
3 19
4 11
5 zelo veliko časa 1
9 ne ve, ne more oceniti 0
" " 1

V2_08G ZBIRANJE VIROV ZA DELOVANJE 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

G - zbiranje virov za delovanje (finance, oprema ...)

Value 83195 Frequency
1 nič časa 3
2 13
3 19
4 21
5 zelo veliko časa 13
9 ne ve, ne more oceniti 0
" " 1

V2_08H OBJAVLJANJE BILTENA, REVIJ, KNJIG... 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

H - objava biltena organizacije/skupinerevij, monografij, knjig

Value 84194 Frequency
1 nič časa 11
2 13
3 15
4 19
5 zelo veliko časa 10
9 ne ve, ne more oceniti 1
" " 1

V2_08I OBVESCANJE CLANSTVA 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

I - obveščanje članstva o dogajanjih na področju interesa vaše organizacije/skupine

Value 85193 Frequency
1 nič časa 2
2 10
3 20
4 18
5 zelo veliko časa 19
9 ne ve, ne more oceniti 0
" " 1

V2_08J USPOSABLJANJE NA MATICNEM PODROCJU 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

J - organiziranje strokovnega usposabljanja na matičnem področju delovanja vaše organizacije/skupine

Value 86192 Frequency
1 nič časa 12
2 12
3 14
4 22
5 zelo veliko časa 8
9 ne ve, ne more oceniti 1
" " 1

V2_08K USPOSABLJANJE ZA LOBIRANJE 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

K - organiziranje usposabljanja vodstva oz. članstva vaše organizacije/skupineza uspešno lobiranje

Value 87191 Frequency
1 nič časa 25
2 22
3 13
4 5
5 zelo veliko časa 3
9 ne ve, ne more oceniti 1
" " 1

V2_08L PISANJE PREDLOGOV ZAKONOV 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

L - pisanje predlogov zakonov oz. amandmajev k zakonom v proceduri

Value 88190 Frequency
1 nič časa 9
2 17
3 16
4 15
5 zelo veliko časa 12
9 ne ve, ne more oceniti 0
" " 1

V2_08M PODPORA POLITICNIM VODITELJEM 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

M - podpora političnim voditeljem, ki so naklonjeni ciljem vaše organizacije/skupinev predvolilnem času (lokalne volitve 1994, parlamentarne volitve 1996)

Value 89189 Frequency
1 nič časa 50
2 7
3 7
4 0
5 zelo veliko časa 3
9 ne ve, ne more oceniti 2
" " 1

V2_08N POVEZOVANJE Z ORG V TUJINI 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

N - povezovanje s sorodnimi organizacijami v tujini

Value 90188 Frequency
1 nič časa 4
2 20
3 18
4 15
5 zelo veliko časa 12
9 ne ve, ne more oceniti 0
" " 1

V2_08O POVEZOVANJE Z DRUGIMI ORG V SLO 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

O - povezovanje z drugimi interesnimi organizacijami/skupiv Sloveniji

Value 91187 Frequency
1 nič časa 4
2 17
3 32
4 12
5 zelo veliko časa 4
9 ne ve, ne more oceniti 0
" " 1

V2_08P ISKANJE INFORMACIJ 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

P - iskanje informacij pomembnih za delovanje vaše organizacije/skupine

Value 92186 Frequency
1 nič časa 0
2 9
3 18
4 29
5 zelo veliko časa 13
9 ne ve, ne more oceniti 0
" " 1

V2_08R STIKI Z ODLOCEVALCI 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

R - stiki s tistimi, ki odločajo o problemih, za katerih reševanje si prizadeva naša organizacija/skupina

Value 93185 Frequency
1 nič časa 0
2 9
3 21
4 26
5 zelo veliko časa 12
9 ne ve, ne more oceniti 1
" " 1

V2_08S RAZISKAVE 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

S - izvajanje ali naročanje raziskav o družbenih problemih, s katerimi se ukvarja vaša organizacija/skupina

Value 94184 Frequency
1 nič časa 30
2 20
3 10
4 7
5 zelo veliko časa 1
9 ne ve, ne more oceniti 1
" " 1

V2_08T STORITVE - VLADA, MINISTRSTVA 2.08 S katerimi dejavnostmi se je vaša skupina ukvarjala v zadnjih dveh letih in koliko časa je namenila tem dejavnostim?

T - izvajanje storitev na podlagi pogodb z ministrstvi ali vladnimi agencijami

Value 95183 Frequency
1 nič časa 25
2 11
3 12
4 12
5 zelo veliko časa 8
9 ne ve, ne more oceniti 1
" " 1

V2_08U DRUGE DEJAVNOSTI

U - s čim drugim - prosimo, navedite s čim:

Value 96182 Frequency
0 b.o. 48
1 nic casa 2
2 1
3 1
4 5
5 zelo veliko casa 8
9 ne vem 4
" " 1

V2_09A SRECANJE Z VLAD. URADNIKI 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

A. Srečanja z visokimi vladnimi uradniki (državnimi sekretarji, svetovalci)

Value 97181 Frequency
1 stalno 5
2 pogosto 8
3 občasno 26
4 redko 21
5 nikoli 9
9 ne vem, ne morem oceniti 0
" " 1

V2_09B SRECANJE Z MINISTRI 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

B. Srečanja z ministri

Value 98180 Frequency
1 stalno 7
2 pogosto 20
3 občasno 23
4 redko 10
5 nikoli 8
9 ne vem, ne morem oceniti 0
" " 2

V2_09C SRECANJE S PREDST. VLAD. AGENCIJ 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

C. Srečanja s predstavniki državnih agencij, skladov

Value 99179 Frequency
1 stalno 21
2 pogosto 15
3 občasno 19
4 redko 8
5 nikoli 6
9 ne vem, ne morem oceniti 0
" " 1

V2_09D DELOVANJE PREK MEDIJEV 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

D. Delovanje prek množičnih medijev (časopisi, radio, TV)

Value 100178 Frequency
1 stalno 1
2 pogosto 8
3 občasno 16
4 redko 24
5 nikoli 20
9 ne vem, ne morem oceniti 0
" " 1

V2_09E JAVNE PRIREDITVE 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

E. Organiziranje javnih prireditev (tribun, okroglih miz ipd.)

Value 101177 Frequency
1 stalno 5
2 pogosto 17
3 občasno 23
4 redko 15
5 nikoli 9
9 ne vem, ne morem oceniti 0
" " 1

V2_09F STIKI S POSLANCI, PARL. KOMISIJAMI 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

F. Stiki s poslanci ali parlamentarnimi komisijami (strokovni stiki, osebni stiki)

Value 102176 Frequency
1 stalno 5
2 pogosto 18
3 občasno 26
4 redko 14
5 nikoli 6
9 ne vem, ne morem oceniti 0
" " 1

V2_09G STIKI Z VODITELJI POL. STRANK 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

G. Stiki z voditelji političnih strank

Value 103175 Frequency
1 stalno 35
2 pogosto 18
3 občasno 11
4 redko 4
5 nikoli 1
9 ne vem, ne morem oceniti 0
" " 1

V2_09H STIKI S PREDST. LOKALNIH OBLASTI 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

H. Stiki s predstavniki lokalnih oblasti

Value 104174 Frequency
1 stalno 13
2 pogosto 24
3 občasno 21
4 redko 10
5 nikoli 1
9 ne vem, ne morem oceniti 0
" " 1

V2_09I STIKI S PODJETJI, GOSPODARSKIMI ORGANIZACIJAMI 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

I. Stiki s podjetji, gospodarskimi organizacijami

Value 105173 Frequency
1 stalno 12
2 pogosto 13
3 občasno 18
4 redko 13
5 nikoli 12
9 ne vem, ne morem oceniti 0
" " 2

V2_09J DEMONSTRACIJE, PROTESTI 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

J. Demonstracije, protesti ali druge neposredne akcije

Value 106172 Frequency
1 stalno 39
2 pogosto 8
3 občasno 16
4 redko 4
5 nikoli 1
9 ne vem, ne morem oceniti 1
" " 1

V2_09K STIKI Z NASPROTNIMI SKUPINAMI 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

K. Stiki s skupinami, ki imajo nasprotne interese kot vaša organizacija

Value 107171 Frequency
1 stalno 22
2 pogosto 21
3 občasno 16
4 redko 5
5 nikoli 1
9 ne vem, ne morem oceniti 4
" " 1

V2_09L SODELOVANJE - SKUPNI INTERESI 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

L. Sodelovanje s skupinami, s katerimi ima vaša organizacija skupne interese

Value 108170 Frequency
1 stalno 2
2 pogosto 8
3 občasno 21
4 redko 26
5 nikoli 11
9 ne vem, ne morem oceniti 1
" " 1

V2_09M KOLEKTIVNA POGAJANJA 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

M. Kolektivna pogajanja

Value 109169 Frequency
1 stalno 27
2 pogosto 6
3 občasno 9
4 redko 6
5 nikoli 13
9 ne vem, ne morem oceniti 7
" " 2

V2_09N SODELOVANJE S STROKOVNJAKI 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

N. Sodelovanje s strokovnjaki - prosimo, navedite s katerih področij:

Value 110168 Frequency
1 stalno 4
2 pogosto 1
3 občasno 13
4 redko 26
5 nikoli 22
9 ne vem, ne morem oceniti 2
" " 2

V2_09O DRUGE AKTIVNOSTI 2.09 Spodaj so naštete aktivnosti, ki jih nekatere organizacije/skupineizvajajo, da bi vplivale na oblikovanje oz. izvajanje konkretnih politik oz. zakonov. Za vsako od njih opredelite, ali jih vaša organizacije/skupinaizvaja:

O. Druge aktivnosti - prosimo, navedite katere:

Value 111167 Frequency
1 stalno 0
2 pogosto 3
3 občasno 2
4 redko 7
5 nikoli 2
9 ne vem, ne morem oceniti 4
0 b.o. 51
" " 1

V2_10A TELEFONSKI RAZGOVORI 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

A - telefonski razgovori z vplivnimi posamezniki

Value 112166 Frequency
1 zelo učinkovita 6
2 precej učinkovita 27
3 v manjši meri učinkovita 26
4 sploh ni učinkovita 2
9 je ne uporabljamo 6
" " 3

V2_10B OSEBNI STIKI NA URADNIH MESTIH 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

B - osebni stiki z odločevalci na uradnih mestih

Value 113165 Frequency
1 zelo učinkovita 16
2 precej učinkovita 34
3 v manjši meri učinkovita 13
4 sploh ni učinkovita 1
9 je ne uporabljamo 3
" " 3

V2_10C NEFORMALNI OSEBNI OSEBNI STIKI 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

C - neformalni osebni stiki z odločevalci izven uradnih prostorov

Value 114164 Frequency
1 zelo učinkovita 13
2 precej učinkovita 21
3 v manjši meri učinkovita 19
4 sploh ni učinkovita 3
9 je ne uporabljamo 11
" " 3

V2_10D POSILJANJE PISEM PRISTOJNIM USTANOVAM 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

D - pošiljanje pisem pristojnim ustanovam, delovnim telesom

Value 115163 Frequency
1 zelo učinkovita 2
2 precej učinkovita 16
3 v manjši meri učinkovita 37
4 sploh ni učinkovita 11
9 je ne uporabljamo 1
" " 3

V2_10E OBJAVA JAVNIH PISEM 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

E - objava javnih pisem, naslovljenih na odločevalce v množičnih medijih

Value 116162 Frequency
1 zelo učinkovita 5
2 precej učinkovita 13
3 v manjši meri učinkovita 27
4 sploh ni učinkovita 8
9 je ne uporabljamo 14
" " 3

V2_10F UDELEZBA NA DELOVNIH TELESIH DZ 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

F - udeležba na delovnih telesih državnega zbora

Value 117161 Frequency
1 zelo učinkovita 1
2 precej učinkovita 17
3 v manjši meri učinkovita 20
4 sploh ni učinkovita 6
9 je ne uporabljamo 23
" " 3

V2_10G KOSILA, ZAJTRKI, VECERJE 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

G - vabljenje vplivnih posameznikov na kosila, zajtrke ali večerje

Value 118160 Frequency
1 zelo učinkovita 0
2 precej učinkovita 8
3 v manjši meri učinkovita 6
4 sploh ni učinkovita 3
9 je ne uporabljamo 50
" " 3

V2_10H PISMA ODLOCEVALCEM 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

H - pošiljanje pisnih materialov oz. analiz pristojnim odločevalcem

Value 119159 Frequency
1 zelo učinkovita 6
2 precej učinkovita 19
3 v manjši meri učinkovita 24
4 sploh ni učinkovita 9
9 je ne uporabljamo 9
" " 3

V2_10I DARILA 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

I - izročanje daril vplivnim posameznikom

Value 120158 Frequency
1 zelo učinkovita 0
2 precej učinkovita 1
3 v manjši meri učinkovita 5
4 sploh ni učinkovita 2
9 je ne uporabljamo 59
" " 3

V2_10J PISMA DRZAVLJANOM, ORGANIZACIJAM 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

J - pošiljanje pisem z vašimi pojasnili oz. zahtevami državljanom ali organizacijam

Value 121157 Frequency
1 zelo učinkovita 4
2 precej učinkovita 10
3 v manjši meri učinkovita 25
4 sploh ni učinkovita 6
9 je ne uporabljamo 22
" " 3

V2_10K IZMENJAVA USLUG 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

K - izmenjava uslug med vašo organizacijo/skupinoin vplivnimi politiki

Value 122156 Frequency
1 zelo učinkovita 1
2 precej učinkovita 2
3 v manjši meri učinkovita 6
4 sploh ni učinkovita 1
9 je ne uporabljamo 57
" " 3

V2_10L NAJEMANJE ZASTOPNIKOV 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

L - najemanje zastopnikov, ki poskušajo proti plačilu v vašem imenu vplivati na odločevalce

Value 123155 Frequency
1 zelo učinkovita 0
2 precej učinkovita 1
3 v manjši meri učinkovita 0
4 sploh ni učinkovita 2
9 je ne uporabljamo 64
" " 3

V2_10M STIKI NA SPREJEMIH 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

M - stiki z vplivnimi posamezniki na sprejemih

Value 124154 Frequency
1 zelo učinkovita 3
2 precej učinkovita 16
3 v manjši meri učinkovita 26
4 sploh ni učinkovita 6
9 je ne uporabljamo 16
" " 3

V2_10N DRUGE TEHNIKE VPLIVANJA 2.10 V nadaljevanju navajamo nekaj tehnik, ki jih različne organizacije/skupineuporabljajo pri svojem vplivanju na odločevalce. Prosimo, navedite za vsako od teh tehnik ali jih vaša organizacija/skupinauporablja ali ne oz. kako učinkovita je po izkušnjah vaše organizacije/skupine

N - katera druga tehnika vplivanja na odločevalce. Prosimo, navedite: ...

Value 125153 Frequency
1 zelo učinkovita 5
2 precej učinkovita 12
3 v manjši meri učinkovita 3
4 sploh ni učinkovita 0
9 je ne uporabljamo 6
0 b.o. 43
" " 2 3 4 9 1

V2_11 NEKATERI UPORABLJAJO NEPRIMERNE METODE

2.11 Nekateri poznavalci slovenske politike menijo, da nekaj interesnih organizacij/skupin uporablja neprimerne metode vplivanja na odločevalce. Ali se vi strinjate ali se ne strinjate s takšno oceno?

Value 126152 Frequency
1 popolnoma se strinjam 15
2 deloma se strinjam 29
3 sploh se ne strinjam (nadaljujte pri vpr. 2.13) 3
9 ne vem, ne morem oceniti 21
0 b.o. 0
" " 2

V2_12A NEPRIMERNE METODE 1

2.121 Če se popolnoma ali deloma strinjate z zgornjo oceno: Katere metode vplivanja interesnih organizacij/skupin na odločevalce se vam zdijo neprimerne? Prosimo, navedite: ...

Value 127151 Frequency
99 ne strinjam se, da kdo uporablja neprimerne metode 0
0 b.o. 0
1 podkupovanje 20
2 osebna darila 1
3 kosila, zajtrki, vecerje 1
4 reciprocnost 3
5 izsiljevanje 1
6 osebne zveze 2
7 etiketiranje nasprotnika 1
10 populizem 2
11 agresivno obvescanje 2
12 javni protesti 1
15 povez s polit strukturami 4
18 nepravna sredstva 1
21 familiarnost 1
" " 30

V2_12B NEPRIMERNE METODE 2

2.122 Če se popolnoma ali deloma strinjate z zgornjo oceno: Katere metode vplivanja interesnih organizacij/skupin na odločevalce se vam zdijo neprimerne? Prosimo, navedite: ...

Value 128150 Frequency
99 mašilo 15
0 b.o. 0
1 podkupovanje 3
2 osebna darila 1
3 kosila, zajtrki, vecerje 1
4 reciprocnost 7
5 izsiljevanje 4
8 sirjenje lazi 1
9 preziveta polit stalisca 1
10 populizem 1
13 osebno okoriscanje 2
16 tuji sumljivi financerji 1
17 najemanje zastopnikov 1
19 druzb sredstva za usluge 1
22 lazno predstavljanje 1
" " 30

V2_13 POTREBNOST PISNIH PRAVIL VPLIVANJA

2.13 Ali menite, da bi bilo potrebno določiti pisna pravila vplivanja interesnih organizacij/skupin na odločevalce?

Value 129149 Frequency
1 da, potrebno bi jih bilo opredeliti z zakonom 15
2 da, potrebno bi jih bilo opredeliti s pisnimi pravili pri posameznih institucijah (npr. pri parlamentu, pri vladi itd.) 17
3 da, potrebno bi jih bilo pisno opredeliti, vendar drugače kot z zakonom ali pravilniki - prosimo, navedite, kako: ... 10
4 takih pisnih pravil v Sloveniji ne potrebujemo (nadaljujte pri vpr. 2.15) 20
9 ne ve, ne more oceniti 7
0 b.o. 0
" " 1

V2_14A KAJ OPREDELITI V PISNIH PRAVILIH 1

2.141 Če da: Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno opredeliti v teh pravilih?

Value 130148 Frequency
99 pisnih pravil ne potrebujemo 0
0 b.o. 0
1 metode komuniciranja 19
2 eticni kodeks 3
4 vrednost daril 2
5 akt., status NVO 1
6 prepoved podkupovanja 2
10 vsebina komuniciranja 1
11 razmej. interesov 2
12 strokovni pristop 1
14 dostop do informacij 3
15 zvitost-hudobija 1
19 odziv pristojnih organov 1
" " 34

V2_14B KAJ OPREDELITI V PISNIH PRAVILIH 2

2.142 Če da: Kaj bi bilo po vašem mnenju potrebno opredeliti v teh pravilih?

Value 131147 Frequency
99 mašilo 12
0 b.o. 0
2 eticni kodeks 4
3 sankcije za nelegalno lobiranje 4
4 vrednost daril 2
5 akt., status NVO 3
7 razvidnost lobiranja 1
9 pristoj. akterjev 1
11 razmej. interesov 1
12 strokovni pristop 1
13 osebna odgovornost 2
14 dostop do informacij 1
17 primer. s tujino 1
18 nadzor 2
19 odziv pristojnih organov 1
" " 34

V2_15 STEVILO ORGANIZACIJ, KI VPLIVAJO

ZNAČILNOSTI OKOLJA 2.15 Ali se po vašem mnenju število organizacij/skupin, ki poskušajo vplivati na oblikovanje istih politik kot vaša organizacija/skupinav zadnjih letih povečuje, zmanjšuje ali ostaja enako?

Value 132146 Frequency
1 povečuje 41
2 ostaja enako 23
3 zmanjšuje 0
9 ne vem, premalo poznam 4
0 b.o. 0
" " 2

V2_16A PREVLADUJE SOGLASJE 2.16 Kako natančno spodnje trditve opisujejo okolje, v katerem deluje vaša organizacija/skupinaPri oceni uporabite lestico od 1 do 5, kjer 1 pomeni to točen opis, 5 pa popolnoma napačen opis.

A - na tem področju prevladuje soglasje

Value 133145 Frequency
1 točen opis 11
2 12
3 19
4 12
5 popolnoma napačen opis 12
9 ne ve, ne more oceniti 3
" " 1

V2_16B PREVLADUJE KONFLIKT 2.16 Kako natančno spodnje trditve opisujejo okolje, v katerem deluje vaša organizacija/skupinaPri oceni uporabite lestico od 1 do 5, kjer 1 pomeni to točen opis, 5 pa popolnoma napačen opis.

B - na tem področju prevladuje konflikt

Value 134144 Frequency
1 točen opis 11
2 10
3 19
4 15
5 popolnoma napačen opis 9
9 ne ve, ne more oceniti 5
" " 1

V2_16C NENEHNO ISTI NASPROTNIKI 2.16 Kako natančno spodnje trditve opisujejo okolje, v katerem deluje vaša organizacija/skupinaPri oceni uporabite lestico od 1 do 5, kjer 1 pomeni to točen opis, 5 pa popolnoma napačen opis.

C - organizacija/skupinase na področju svojih interesov nenehno sooča z istimi nasprotniki

Value 135143 Frequency
1 točen opis 25
2 18
3 12
4 5
5 popolnoma napačen opis 5
9 ne ve, ne more oceniti 4
" " 1

V2_16D POLITIKI NASPROTUJEJO INTERESOM ORGANIZACIJE 2.16 Kako natančno spodnje trditve opisujejo okolje, v katerem deluje vaša organizacija/skupinaPri oceni uporabite lestico od 1 do 5, kjer 1 pomeni to točen opis, 5 pa popolnoma napačen opis.

D - nekateri pomembni politiki/politične stranke nasprotujejo interesom organizacije/skupine

Value 136142 Frequency
1 točen opis 23
2 10
3 13
4 9
5 popolnoma napačen opis 10
9 ne ve, ne more oceniti 3
" " 2

V2_16E DRZ. URADNIKI NASPROTUJEJO INTERESOM ORGANIZACIJE 2.16 Kako natančno spodnje trditve opisujejo okolje, v katerem deluje vaša organizacija/skupinaPri oceni uporabite lestico od 1 do 5, kjer 1 pomeni to točen opis, 5 pa popolnoma napačen opis.

E - nekateri pomembni državni uradniki, vladne agencije nasprotujejo interesom organizacije/skupine

Value 137141 Frequency
1 točen opis 21
2 10
3 15
4 12
5 popolnoma napačen opis 7
9 ne ve, ne more oceniti 4
" " 1

V2_16F INTERESNE ORG. NASPROTUJEJO INTERESOM NASE ORGANIZACIJE 2.16 Kako natančno spodnje trditve opisujejo okolje, v katerem deluje vaša organizacija/skupinaPri oceni uporabite lestico od 1 do 5, kjer 1 pomeni to točen opis, 5 pa popolnoma napačen opis.

F - nekatere interesne organizacije/skupinenasprotujejo interesom naše organizacije/skupine

Value 138140 Frequency
1 točen opis 14
2 12
3 14
4 8
5 popolnoma napačen opis 15
9 ne ve, ne more oceniti 6
" " 1

V2_16G ORGANIZACIJA TEKMUJE Z DRUGIMI 2.16 Kako natančno spodnje trditve opisujejo okolje, v katerem deluje vaša organizacija/skupinaPri oceni uporabite lestico od 1 do 5, kjer 1 pomeni to točen opis, 5 pa popolnoma napačen opis.

G - naša organizacija/skupinatekmuje z drugimi sorodnimi organizacijami/skupi(npr. za članstvo, finančne vire)

Value 139139 Frequency
1 točen opis 15
2 9
3 9
4 7
5 popolnoma napačen opis 25
9 ne ve, ne more oceniti 4
" " 1

V2_17A NA KOGA SE NAJPREJ OBRNETE 1

TARČE VPLIVANJA 2.171 Ko začenjate reševati kak problem oz. ko želite vplivati na oblikovanje ali izvajanje kakega zakona/politike - na katero ustanovo oz. na katere odločevalce se praviloma obrnete najprej?

Value 140138 Frequency
99 organizacija/skupinase ne obrača na nobeno ustanovo, nobene odločevalce (k vpr. 2.19) 6
1 vlada - predsednik 1
2 vladni urad 3
3 ministrstvo 36
6 ministri 3
8 strok. sodelavci 3
9 parlament 5
10 del.tel.parlamenta 3
12 vodilni v Ljubljani 1
13 pripravljalci zakona 2
14 odvisno od problema 2
16 krovne organizacije 2
17 civil.druzb.organizacije 1
18 znanci v sferi odlocanja 1
" " 1

V2_17B NA KOGA SE NAJPREJ OBRNETE 2

2.172 Ko začenjate reševati kak problem oz. ko želite vplivati na oblikovanje ali izvajanje kakega zakona/politike - na katero ustanovo oz. na katere odločevalce se praviloma obrnete najprej?

Value 141137 Frequency
99 organizacija/skupinase ne obrača na nobeno ustanovo, nobene odločevalce (k vpr. 2.19) 0
0 b.o. 32
1 vlada - predsednik 3
2 vladni urad 2
3 ministrstvo 8
4 del.tel.ministrstev 3
5 min.podrej.instance 1
7 visoki drz.uradniki 4
8 strok. sodelavci 1
9 parlament 6
10 del.tel.parlamenta 3
14 odvisno od problema 1
15 odvisno od pravil 1
16 krovne organizacije 1
17 civil.druzb.organizacije 3
" " 1

V2_18A ZAKAJ SE NAJPREJ OBRNETE PRAV NANJE 1

2.181 Če da: Zakaj se najprej obrnete prav nanje?

Value 142136 Frequency
99 organizacija/skupinase ne obrača na nobeno ustanovo, nobene odločevalce 0
1 bodo upostevali 1
2 pripr.predl.zakonov 10
3 imajo strokovnjake 1
5 povzrocili stanje 1
6 verifikacija stalisc 1
8 najbolj vplivni 14
10 pristojnost 14
11 financerji 1
12 imamo predstavnike 2
13 krepitev moci skupine 2
14 poznanstvo 2
15 ucinkovitost 6
16 drugje ni moznosti 1
17 poznajo problematiko 1
18 najbolj dostopni 1
19 posredniki 2
" " 10

V2_18B ZAKAJ SE NAJPREJ OBRNETE PRAV NANJE 2

2.182 Če da: Zakaj se najprej obrnete prav nanje?

Value 143135 Frequency
99 mašilo 50
4 vlaganje amandmajev 2
7 dopolnjev. podatkov 1
9 izvajajo zakone 3
11 financerji 1
12 imamo predstavnike 1
15 ucinkovitost 1
16 drugje ni moznosti 1
" " 10

V2_19A DRZAVNI ZBOR - MOC 2.19 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupinenajveč moči? Prosimo ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

A - državni zbor

Value 144134 Frequency
1 brez moči 0
2 5
3 11
4 22
5 ima zelo veliko moč 29
9 ne ve, ne more oceniti 2
" " 1

V2_19B DRZAVNI SVET - MOC 2.19 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupinenajveč moči? Prosimo ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

B - državni svet

Value 145133 Frequency
1 brez moči 23
2 21
3 13
4 6
5 ima zelo veliko moč 2
9 ne ve, ne more oceniti 3
" " 2

V2_19C VLADA - MOC 2.19 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupinenajveč moči? Prosimo ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

C - vlada (predsednik vlade, ministri, državni sekretarji)

Value 146132 Frequency
1 brez moči 0
2 4
3 8
4 13
5 ima zelo veliko moč 42
9 ne ve, ne more oceniti 1
" " 2

V2_19D PREDSEDNIK REPUBLIKE - MOC 2.19 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupinenajveč moči? Prosimo ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

D - predsednik republike

Value 147131 Frequency
1 brez moči 26
2 19
3 10
4 2
5 ima zelo veliko moč 1
9 ne ve, ne more oceniti 11
" " 1

V2_19E SODISCA - MOC 2.19 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupinenajveč moči? Prosimo ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

E - sodišča

Value 148130 Frequency
1 brez moči 21
2 13
3 9
4 9
5 ima zelo veliko moč 9
9 ne ve, ne more oceniti 8
" " 1

V2_19F DRZAVNI SKLADI - MOC 2.19 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupinenajveč moči? Prosimo ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

F - državni skladi (prosimo, navedite, kateri: ...)

Value 149129 Frequency
1 brez moči 14
2 9
3 4
4 8
5 ima zelo veliko moč 6
9 ne ve, ne more oceniti 24
" " 5

V2_19G DRZAVNI URADNIKI - MOC 2.19 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupinenajveč moči? Prosimo ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

G - uradniki na državni ravni nižje od državnega sekretarja

Value 150128 Frequency
1 brez moči 11
2 14
3 25
4 8
5 ima zelo veliko moč 6
9 ne ve, ne more oceniti 5
" " 1

V2_19H LOKALNI URADNIKI - MOC 2.19 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupinenajveč moči? Prosimo ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

H - uradniki na lokalni ravni

Value 151127 Frequency
1 brez moči 18
2 17
3 18
4 5
5 ima zelo veliko moč 2
9 ne ve, ne more oceniti 9
" " 1

V2_19I STROKOVNJAKI - MOC 2.19 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupinenajveč moči? Prosimo ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

I - strokovnjaki - svetovalci (prosimo, navedite, katere imate v mislih: ...)

Value 152126 Frequency
1 brez moči 8
2 12
3 15
4 14
5 ima zelo veliko moč 4
9 ne ve, ne more oceniti 9
" " 8

V2_19J MEDIJI - MOC 2.19 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupinenajveč moči? Prosimo ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

J - množični mediji

Value 153125 Frequency
1 brez moči 1
2 9
3 8
4 32
5 ima zelo veliko moč 18
9 ne ve, ne more oceniti 1
" " 1

V2_19K INTERESNE ORGANIZACIJE - MOC 2.19 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupinenajveč moči? Prosimo ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

K - interesne organizacije/skupine

Value 154124 Frequency
1 brez moči 6
2 15
3 24
4 19
5 ima zelo veliko moč 1
9 ne ve, ne more oceniti 3
" " 2

V2_19L DRUGI - MOC 2.19 Kateri od navedenih dejavnikov imajo po vašem mnenju na področjih, pomembnih za uresničevanje ciljev vaše organizacije/skupinenajveč moči? Prosimo ocenite moč vsakega posameznega dejavnika posebej.

L - kdo drug: (prosimo, navedite, kdo: ...)

Value 155123 Frequency
1 brez moči 0
2 0
3 4
4 11
5 ima zelo veliko moč 6
9 ne ve, ne more oceniti 15
0 b.o. 33
" " 2 3 4 5 9 0 1

V2_20A DRZAVNI ZBOR - DOSTOPNOST DOSTOP DO ODLOČEVALCEV 2.20 Kateri od navedenih dejavnikov so po izkušnjah vaše organizacije/skupinenajlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

A - državni zbor

Value 156122 Frequency
1 lahko dostopen 7
2 18
3 22
4 12
5 povsem nedostopen 3
9 ne ve, ne more oceniti 6
" " 2

V2_20B DRZAVNI SVET -DOSTOPNOST DOSTOP DO ODLOČEVALCEV 2.20 Kateri od navedenih dejavnikov so po izkušnjah vaše organizacije/skupinenajlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

B - državni svet

Value 157121 Frequency
1 lahko dostopen 13
2 13
3 11
4 7
5 povsem nedostopen 3
9 ne ve, ne more oceniti 21
" " 2

V2_20C VLADA - DOSTOPNOST DOSTOP DO ODLOČEVALCEV 2.20 Kateri od navedenih dejavnikov so po izkušnjah vaše organizacije/skupinenajlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

C - vlada (predsednik vlade, ministri, državni sekretarji)

Value 158120 Frequency
1 lahko dostopen 2
2 18
3 22
4 18
5 povsem nedostopen 7
9 ne ve, ne more oceniti 1
" " 2

V2_20D PREDSEDNIK REP. - DOSTOPNOST DOSTOP DO ODLOČEVALCEV 2.20 Kateri od navedenih dejavnikov so po izkušnjah vaše organizacije/skupinenajlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

D - predsednik republike

Value 159119 Frequency
1 lahko dostopen 8
2 6
3 13
4 8
5 povsem nedostopen 12
9 ne ve, ne more oceniti 21
" " 2

V2_20E SODISCA - DOSTOPNOST DOSTOP DO ODLOČEVALCEV 2.20 Kateri od navedenih dejavnikov so po izkušnjah vaše organizacije/skupinenajlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

E - sodišča

Value 160118 Frequency
1 lahko dostopen 6
2 4
3 8
4 15
5 povsem nedostopen 7
9 ne ve, ne more oceniti 28
" " 2

V2_20F DRZAVNI SKLADI - DOSTOPNOST DOSTOP DO ODLOČEVALCEV 2.20 Kateri od navedenih dejavnikov so po izkušnjah vaše organizacije/skupinenajlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

F - državni skladi (prosimo, navedite, kateri: ...)

Value 161117 Frequency
1 lahko dostopen 7
2 8
3 9
4 2
5 povsem nedostopen 2
9 ne ve, ne more oceniti 36
" " 6

V2_20G DRZAVNI URADNIKI - DOSTOPNOST DOSTOP DO ODLOČEVALCEV 2.20 Kateri od navedenih dejavnikov so po izkušnjah vaše organizacije/skupinenajlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

G - uradniki na državni ravni nižje od državnega sekretarja

Value 162116 Frequency
1 lahko dostopen 16
2 24
3 17
4 5
5 povsem nedostopen 1
9 ne ve, ne more oceniti 6
" " 1

V2_20H LOKALNI URADNIKI - DOSTOPNOST DOSTOP DO ODLOČEVALCEV 2.20 Kateri od navedenih dejavnikov so po izkušnjah vaše organizacije/skupinenajlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

H - uradniki na lokalni ravni

Value 163115 Frequency
1 lahko dostopen 12
2 22
3 12
4 5
5 povsem nedostopen 0
9 ne ve, ne more oceniti 18
" " 1

V2_20I STROKOVNJAKI - DOSTOPNOST DOSTOP DO ODLOČEVALCEV 2.20 Kateri od navedenih dejavnikov so po izkušnjah vaše organizacije/skupinenajlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

I - strokovnjaki - svetovalci (prosimo, navedite, katere imate v mislih: ...)

Value 164114 Frequency
1 lahko dostopen 14
2 24
3 10
4 2
5 povsem nedostopen 0
9 ne ve, ne more oceniti 14
" " 6

V2_20J MEDIJI - DOSTOPNOST DOSTOP DO ODLOČEVALCEV 2.20 Kateri od navedenih dejavnikov so po izkušnjah vaše organizacije/skupinenajlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

J - množični mediji

Value 165113 Frequency
1 lahko dostopen 23
2 18
3 20
4 7
5 povsem nedostopen 0
9 ne ve, ne more oceniti 1
" " 1

V2_20K INTERESNE ORGANIZACIJE - DOSTOPNOST DOSTOP DO ODLOČEVALCEV 2.20 Kateri od navedenih dejavnikov so po izkušnjah vaše organizacije/skupinenajlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

K - interesne organizacije/skupine

Value 166112 Frequency
1 lahko dostopen 25
2 22
3 10
4 3
5 povsem nedostopen 0
9 ne ve, ne more oceniti 9
" " 1

V2_20L DRUGI - DOSTOPNOST 2.20 Kateri od navedenih dejavnikov so po izkušnjah vaše organizacije/skupinenajlažje dostopni? Prosimo, ocenite dostopnost vsakega posebej na lestvici od 1 do 5, kjer 1 pomeni najlažjo dostopnost 5 pa popolno nedostopnost.

L - kdo drug: (prosimo, navedite, kdo: ...)

Value 167111 Frequency
1 lahko dostopen 3
2 3
3 2
4 3
5 povsem nedostopen 2
9 ne ve, ne more oceniti 10
0 b.o. 46
" " 2 3 4 5 9 0 1

V2_21A POZNANSTVO - POKLIC 2.21 Na kakšen način člani vodstva vaše organizacije/ skupine osebno poznajo slovenske politike, s katerimi imajo stike (možnih več odgovorov):

- prek poklica

Value 168110 Frequency
1 mašilo (ne) 16
3 da 43
9 nikakor niso povezani, nimajo nobenih osebnih stikov s politiki 8
0 b.o. 0
" " 3

V2_21B POZNANSTVO - KRAJ BIVANJA 2.21 Na kakšen način člani vodstva vaše organizacije/ skupine osebno poznajo slovenske politike, s katerimi imajo stike (možnih več odgovorov):

- prek kraja, kjer so doma

Value 169109 Frequency
1 mašilo (ne) 36
3 da 23
9 nikakor niso povezani, nimajo nobenih osebnih stikov s politiki 8
0 b.o. 0
" " 3

V2_21C POZNANSTVO - SOLANJE 2.21 Na kakšen način člani vodstva vaše organizacije/ skupine osebno poznajo slovenske politike, s katerimi imajo stike (možnih več odgovorov):

- prek šolanja, strokovnega usposabljanja

Value 170108 Frequency
1 mašilo (ne) 32
3 da 27
9 nikakor niso povezani, nimajo nobenih osebnih stikov s politiki 8
0 b.o. 0
" " 3

V2_21D POZNAVANJE - OSEBNI INTERESI 2.21 Na kakšen način člani vodstva vaše organizacije/ skupine osebno poznajo slovenske politike, s katerimi imajo stike (možnih več odgovorov):

- prek osebnih interesov (kultura, šport, ljubiteljska dejavnost ...)

Value 171107 Frequency
1 mašilo (ne) 26
3 da 33
9 nikakor niso povezani, nimajo nobenih osebnih stikov s politiki 8
0 b.o. 0
" " 3

V2_21E POZNAVANJE - SORODSTVO 2.21 Na kakšen način člani vodstva vaše organizacije/ skupine osebno poznajo slovenske politike, s katerimi imajo stike (možnih več odgovorov):

- prek sorodstvenih vezi

Value 172106 Frequency
1 mašilo (ne) 53
3 da 6
9 nikakor niso povezani, nimajo nobenih osebnih stikov s politiki 8
0 b.o. 0
" " 3

V2_21F POZNAVANJE - DRUGACE 2.21 Na kakšen način člani vodstva vaše organizacije/ skupine osebno poznajo slovenske politike, s katerimi imajo stike (možnih več odgovorov):

- kako drugače, prosimo, navedite kako: ...

Value 173105 Frequency
1 mašilo (ne) 43
3 da 16
9 nikakor niso povezani, nimajo nobenih osebnih stikov s politiki 8
0 b.o. 0
" " 3

V2_22A MINISTER - ZAP. CL. VODSTVA ORG. 2.22 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupinezaposlen na navedenih delovnih mestih?

A - minister, državni sekretar

Value 174104 Frequency
1 da 10
2 ne 57
9 ne ve, ne želi odgovoriti 2
" " 1

V2_22B POSLANEC - ZAPOSLITEV CL. VOD. ORG. 2.22 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupinezaposlen na navedenih delovnih mestih?

B - poslanec

Value 175103 Frequency
1 da 22
2 ne 46
9 ne ve, ne želi odgovoriti 1
" " 1

V2_22C SVETNIK - ZAPOSLITEV CL. VOD. ORG. 2.22 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupinezaposlen na navedenih delovnih mestih?

C - svetnik v državnem svetu

Value 176102 Frequency
1 da 12
2 ne 56
9 ne ve, ne želi odgovoriti 1
" " 1

V2_22D DRZ. AGENCIJA - ZAPOSLITEV CL. VOD. ORG. 2.22 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupinezaposlen na navedenih delovnih mestih?

D - v kateri od državnih agencij, skladov

Value 177101 Frequency
1 da 6
2 ne 60
9 ne ve, ne želi odgovoriti 3
" " 1

V2_22E NA DRUGI IMENOVANI FUNKC. - ZAPOSLENOST CL. VOD. ORG. 2.22 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupinezaposlen na navedenih delovnih mestih?

E - na kateri drugi imenovani funkciji v vladi - kateri: ...

Value 178100 Frequency
1 da 5
2 ne 56
9 ne ve, ne želi odgovoriti 4
" " 5

V2_22F JAVNA UPRAVA - ZAPOSLITEV CL. VOD. ORG. 2.22 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupinezaposlen na navedenih delovnih mestih?

F - v javni upravi

Value 17999 Frequency
1 da 27
2 ne 39
9 ne ve, ne želi odgovoriti 3
" " 1

V2_22G STROK. SOD. V PARLAMENTU - ZAPOSLITEV CL. VOD. ORG. 2.22 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupinezaposlen na navedenih delovnih mestih?

G - strokovni sodelavec v parlamentu

Value 18098 Frequency
1 da 5
2 ne 59
9 ne ve, ne želi odgovoriti 4
" " 2

V2_22H DRUGA INTER. ORG. - ZAPOSLITEV CL. VOD. ORG. 2.22 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupinezaposlen na navedenih delovnih mestih?

H - v kateri drugi interesni organizaciji/skupini

Value 18197 Frequency
1 da 32
2 ne 34
9 ne ve, ne želi odgovoriti 3
" " 1

V2_22I USTANOVA PODROCJA - ZAPOSLITEV CL. VOD. ORG. 2.22 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupinezaposlen na navedenih delovnih mestih?

I - v kateri od ustanov na področju, kjer želi vaša organizacija/skupinavplivati na odločanje - prosimo, navedite: ...

Value 18296 Frequency
1 da 22
2 ne 36
9 ne ve, ne želi odgovoriti 8
" " 4

V2_22J NOVINAR - ZAPOSLITEV CL. VOD. ORG. 2.22 Ali je oz. je bil kdo od članov vodstva vaše organizacije/skupinezaposlen na navedenih delovnih mestih?

J - novinar

Value 18395 Frequency
1 da 24
2 ne 44
9 ne ve, ne želi odgovoriti 1
" " 1

V2_23A VLADA - DALA NA DNEVNI RED 2.23 Ali je vaša organizacija/ skupina že kdaj dosegla, da je katera od navedenih političnih ustanov dala kako zadevo na svoj dnevni red na podlagi vaše zahteve?

A. vlada

Value 18494 Frequency
1 da 31
2 ne 31
9 ne ve, ne more oceniti 6
" " 2

V2_23B DRZAVNI ZBOR - DAL NA DNEVNI RED 2.23 Ali je vaša organizacija/ skupina že kdaj dosegla, da je katera od navedenih političnih ustanov dala kako zadevo na svoj dnevni red na podlagi vaše zahteve?

B. državni zbor

Value 18593 Frequency
1 da 44
2 ne 20
9 ne ve, ne more oceniti 4
" " 2

V2_23C DRZAVNI SVET - DAL NA DNEVNI RED 2.23 Ali je vaša organizacija/ skupina že kdaj dosegla, da je katera od navedenih političnih ustanov dala kako zadevo na svoj dnevni red na podlagi vaše zahteve?

C. državni svet

Value 18692 Frequency
1 da 20
2 ne 42
9 ne ve, ne more oceniti 6
" " 2

V2_24A VLADA - UMAKNILA ZADEVO 2.24 Ali je vaša organizacija/ skupina že kdaj dosegla, da je katera od navedenih političnih ustanov umaknila kako zadevo s svojega dnevnega reda ali ustavila izvajanje kakega zakona na podlagi vaše zahteve oz. umaknila zakon s svojega dnevnega reda? da ne ne ve, ne more oceniti

A. vlada

Value 18791 Frequency
1 da 17
2 ne 46
9 ne ve, ne more oceniti 5
" " 2

V2_24B DRZAVNI ZBOR - UMAKNIL ZADEVO 2.24 Ali je vaša organizacija/ skupina že kdaj dosegla, da je katera od navedenih političnih ustanov umaknila kako zadevo s svojega dnevnega reda ali ustavila izvajanje kakega zakona na podlagi vaše zahteve oz. umaknila zakon s svojega dnevnega reda? da ne ne ve, ne more oceniti

B. državni zbor

Value 18890 Frequency
1 da 20
2 ne 44
9 ne ve, ne more oceniti 4
" " 2

V2_24C DRZAVNI SVET - UMAKNIL ZADEVO 2.24 Ali je vaša organizacija/ skupina že kdaj dosegla, da je katera od navedenih političnih ustanov umaknila kako zadevo s svojega dnevnega reda ali ustavila izvajanje kakega zakona na podlagi vaše zahteve oz. umaknila zakon s svojega dnevnega reda? da ne ne ve, ne more oceniti

C. državni svet

Value 18989 Frequency
1 da 9
2 ne 52
9 ne ve, ne more oceniti 7
" " 2

V2_25 ALI SE MINISTRSTVO POSVETUJE Z VAMI

VLADA 2.25 Ali se določeno ministrstvo (vlada) posvetujejo ali ne posvetujejo z vami, ko začenjajo spreminjati politiko na vašem interesnem področju?

Value 19088 Frequency
1 da, vedno 4
2 da, pogosto 12
3 da, občasno 19
4 da, a redko 20
5 nikoli 13
9 ne vem, ne morem oceniti 0
0 b.o. 0
" " 2

V2_26 ALI MINISTRSTVO UPOSTEVA VASA MNENJA

2.26 Ali relevantno ministrstvo/vlada upošteva vaša mnenja, pripombe v posameznih vmesnih fazah sprejemanja zakonov?

Value 19187 Frequency
1 da, vedno 1
2 da, pogosto 12
3 da, občasno 28
4 da, a redko 17
5 nikoli 8
9 ne vem, ne morem oceniti 2
" " 2

V2_27 ALI JE SKUPINI USPELO PREPRICATI VLADO, DA JE UPOSTEVALA...

2.27 Ali je vaši skupini že kdaj uspelo prepričati vlado, da je v precejšnji ali celo veliki meri upoštevala vaše interese pri zakonodajnih spremembah?

Value 19286 Frequency
1 da 31
2 ne (k vpr. 2.29) 26
9 ne vem, ne morem oceniti 11
0 b.o. 0
" " 2

V2_28 NAVAJANJE ZAKONOV, KJER SO BILI USPESNI

2.28 Če da: prosimo, navedite zakone, pri katerih vam je uspelo uveljaviti interese vaše organizacije/skupinepri vladi:

Value 19385 Frequency
0 ni odgovora 38
1 odgovor 31
" " 1

V2_29 KAKO MNENJA PRIDEJO DO PISCEV ZAKONOV

2.29 Kako vaša mnenja, predlogi običajno pridejo do piscev zakonov v vladi?

Value 19484 Frequency
1 največkrat na pobudo vladne strani 1
2 največkrat na pobudo naše organizacije 34
3 kakor kdaj, odvisno od konkretnega primera 25
9 ne vem, ne morem oceniti 5
0 b.o. 0
" " 5

V2_30 ALI JE MINISTRSTVO PREDVIDELO SODELOVANJE VASE ORGANIZACIJE

2.30 Ali je relevantno ministrstvo/vlada že kdaj predvidelo/la sodelovanje vaše organizacije/skupinepri izvajanju kakega zakona oz. sprejete politike?

Value 19583 Frequency
1 da, že večkrat 22
2 da, a le v redkih primerih 29
3 nikoli 14
9 ne vem, ne morem oceniti 3
0 b.o. 0
" " 2

V2_31 ALI SKUPINA SODELUJE V DELOVNIH TELESIH

2.31 Ali vaša skupina sodeluje v delovnih telesih, ki povezujejo interesne skupine in vladne uradnike na državni ravni?

Value 19682 Frequency
1 da 42
2 ne (k vpr. 2.34) 21
9 na področju interesa naše organizacije ni takih delovnih teles 3
0 ne vem 0
" " 4

V2_32 NAVAJANJE DEL. TELES, V KATERIH ORG. SODELUJE

2.32 Če da, prosimo navedite, v katerih telesih vaša organizacija sodeluje: ...

Value 19781 Frequency
0 ni odgovora 28
1 odgovor 41
" " 1

V2_33 ALI SODELOVANJE V TELESIH POMAGA PRI URESNIC. CILJEV ORGAN.

2.33 Če da: ali vaše sodelovanje v takih telesih pomaga pri uresničevanju ciljev vaše skupine/organizacije

Value 19880 Frequency
1 da, zelo 10
2 da, precej 12
3 da, v manjši meri 18
4 ne, sploh ne 0
8 ne vem, ne morem oceniti 2
9 na področju interesa naše organizacije ni takih delovnih teles, ne sodeluje v telesih 24
" " 4

V2_34 ALI JE ORG. PREPRICALA VLADO, DA JE SPREMENILA POSTOPEK...

2.34 Ali je vaši skupini že kdaj uspelo prepričati vlado, da je spremenila kak administrativni postopek, pravilnik oz. predpis zaradi prilagajanja vašim prizadevanjem?

Value 19979 Frequency
1 da 29
2 ne (k vpr. 2.36) 27
9 ne ve, ne more oceniti 11
0 b.o. 0
" " 3

V2_35 NAVAJANJE ADM. POSTOPKA, KI JE BIL SPREMENJEN

2.35 Če da: prosimo, naštejte kak tak administrativni postopek, pravilnik oz. predpis: ...

Value 20078 Frequency
0 ni odgovora 41
1 odgovor 28
" " 1

V2_36A PETERLETOVA VLADA - SODELOVANJE Z NJO 2.36 Kako bi opisali sodelovanje vaše organizacije/skupinez vladami po letu 1990?

A. Peterletova (1990-1992)

Value 20177 Frequency
1 tesno sodelovanje 3
2 2
3 7
4 19
5 nobenega sodelovanja 11
8 organizacija/skupinani obstajala 15
9 ne ve, ne more oceniti 11
" " 2

V2_36B DRNOVSKOVA VLADA 1 - SODELOVANJE Z NJO 2.36 Kako bi opisali sodelovanje vaše organizacije/skupinez vladami po letu 1990?

B. Drnovškova I. (1992-1993)

Value 20276 Frequency
1 tesno sodelovanje 2
2 4
3 14
4 19
5 nobenega sodelovanja 7
8 organizacija/skupinani obstajala 10
9 ne ve, ne more oceniti 12
" " 2

V2_36C DRNOVSKOVA VLADA 2 - SODELOVANJE Z NJO 2.36 Kako bi opisali sodelovanje vaše organizacije/skupinez vladami po letu 1990?

C. Drnovškova II. (1993-1994)

Value 20375 Frequency
1 tesno sodelovanje 3
2 6
3 17
4 17
5 nobenega sodelovanja 10
8 organizacija/skupinani obstajala 3
9 ne ve, ne more oceniti 12
" " 2

V2_36D DRNOVSKOVA VLADA 3 - SODELOVANJE Z NJO 2.36 Kako bi opisali sodelovanje vaše organizacije/skupinez vladami po letu 1990?

D. Drnovškova III. - po izstopu SDSS (1994-1996)

Value 20474 Frequency
1 tesno sodelovanje 4
2 10
3 17
4 11
5 nobenega sodelovanja 12
8 organizacija/skupinani obstajala 0
9 ne ve, ne more oceniti 14
" " 2

V2_36E DRNOVSKOVA VLADA 4 - SODELOVANJE Z NJO 2.36 Kako bi opisali sodelovanje vaše organizacije/skupinez vladami po letu 1990?

E. Drnovškova IV. - po izstopu ZLSD (jan. 1996 - )

Value 20573 Frequency
1 tesno sodelovanje 4
2 9
3 16
4 14
5 nobenega sodelovanja 11
8 organizacija/skupinani obstajala 0
9 ne ve, ne more oceniti 14
" " 2

V2_37 NEVARNA JE TESNA POVEZANOST Z VLADO

2.37 Včasih pravijo, da je nevarno, če je interesna organizacija/skupinapreveč povezana z vlado. Ali se strinjate ali se ne strinjate s tem?

Value 20672 Frequency
1 se strinjam 45
2 se ne strinjam (k vpr. 2.39) 12
9 ne vem, ne morem oceniti 11
0 b.o. 0
" " 2

V2_38 NAVAJANJE NEVARNOST TESNIH POVEZAV Z VLADO

2.38 Če se strinjate z zgornjo trditvijo: kakšne nevarnosti vas še posebej skrbijo? Prosimo, navedite: ...

Value 20771 Frequency
0 ni odgovora 25
1 odgovor 44
" " 1

V2_39 POSLUH POLITICNIH STRANK

POLITIČNE STRANKE 2.39 Če ocenjujete stike vaše organizacije/skupines političnimi strankami v obdobju po letu 1991 (oz. od ustanovitve vaše organizacije, če je bila ustanovljena kasneje), ali bi lahko rekli, da imajo politične stranke ...

Value 20870 Frequency
1 čedalje več posluha 7
2 čedalje manj posluha 2
3 njihov odnos ostaja ves čas enak 11
4 več posluha pokažejo samo v predvolilnih obdobjih 34
5 kaj drugega, kaj: ... 8
9 ne ve, ne more oceniti 5
0 b.o. 0
" " 3

V2_40 ALI STRANKA ISKALA ZAVEZNISTVO

2.40 Ali je katera od parlamentarnih strank že kdaj iskala zavezništvo z vašo organizacijo/skupinoglede kakega konkretnega projekta?

Value 20969 Frequency
1 da 28
2 ne 35
9 ne vem 4
0 b.o. 0
" " 3

V2_41 NESPREJEMLJIV VPLIV STRANK

2.41 Ali je katera od strank poskušala vplivati na delovanje vaše organizacije na način, ki se je vodstvu vaše organizacije/skupinezdel nesprejemljiv?

Value 21068 Frequency
1 da 17
2 ne (k vpr. 2.43) 43
9 ne vem, ne morem oceniti 7
0 b.o. 0
" " 3

V2_42 NAVAJANJE NESPREJEMLJ. VPLIVA

2.42 Če da, za kakšen način je šlo? Prosimo, opišite: ...

Value 21167 Frequency
0 ni odgovora 53
1 odgovor 16
" " 1

V2_43 SODELOV. V DRZAV. ZBORU

DRŽAVNI ZBOR 2.43 Ali je predstavnik vaše organizacije/skupineže kdaj sodeloval pri obravnavi zakonov v državnem zboru oz. v katerem od njegovih delovnih teles?

Value 21266 Frequency
1 da, vedno 4
2 da, pogosto 12
3 da, občasno 25
4 da, a redko 6
5 nikoli 21
9 ne vem, ne morem oceniti 1
0 b.o. 0
" " 1

V2_44 KAKO PRIDE DO SODELOVANJA PRI DELU DRZ. ZBORA

2.44 Kako praviloma pride do sodelovanja vaše organizacije/skupinepri delu državnega zbora oz. njegovih delovnih teles?

Value 21365 Frequency
1 največkrat na pobudo s strani državnega zbora 7
2 največkrat na pobudo naše organizacije/skupine 13
3 kakor kdaj, odvisno od konkretnega primera 32
8 ni sodelovanja 16
9 ne vem, ne morem oceniti 0
0 b.o. 0
" " 2

V2_45 ONEMOGOCENO SODELOVANJE NA SEJI V DRZAVNEM ZBORU

2.45 Ali se je že kdaj zgodilo, da je vaša organizacija/skupinaželela prisostvovati seji katerega od delovnih teles državnega zbora, pa ji to ni bilo omogočeno?

Value 21464 Frequency
1 da 13
2 ne (k vpr. 2.47) 52
9 ne vem, ne morem oceniti 4
0 b.o. 0
" " 1

V2_46 NAVEDBA O ONEMOGOCANJU SODELOVANJA

2.46 Če da: prosimo, opišite podrobneje, kako se je to zgodilo: ...

Value 21563 Frequency
0 ni odgovora 57
1 odgovor 12
" " 1

V2_47 ALI PREPRICALI DRZ. ZBOR

2.47 Ali je vaši organizaciji/skupiniže kdaj uspelo prepričati državni zbor, da je spremenil besedilo kakega zakona, da bi odločitev o zakonu prilagodil vašim interesom?

Value 21662 Frequency
1 da 29
2 ne (k vpr. 2.49) 29
9 ne ve, ne more oceniti 9
0 b.o. 0
" " 3

V2_48 NAVEDBE O PREPRICANJU DRZ. ZBORA

2.48 Če da: prosimo, opišite podrobneje: ...

Value 21761 Frequency
0 ni odgovora 41
1 odgovor 28
" " 1

V2_49A SODELOVANJE S SKUPSCINO (90-92) 2.49 Kako bi opisali sodelovanje vaše organizacije/skupinez republiško skupščino oz. državnim zborom po letu 1990?

A. skupščina (1990-1992)

Value 21860 Frequency
1 tesno sodelovanje 2
2 7
3 12
4 7
5 nobenega sodelovanja 17
8 organizacija/skupinani obstajala 17
9 ne ve, ne more oceniti 7
" " 1

V2_49B SODELOVANJE Z DRZ. ZBOROM (92-)

B. državni zbor (1992 - )

Value 21959 Frequency
1 tesno sodelovanje 1
2 11
3 21
4 14
5 nobenega sodelovanja 14
9 ne vem 6
8 org.ni obstajala 1
" " 2

V2_50 VPLIVANJE PREK DRZ. SVETA

DRŽAVNI SVET 2.50 Ali vaša organizacija/skupinaposkuša vplivati na oblikovanje oz. izvajanje zakonov prek državnega sveta?

Value 22058 Frequency
1 da, redno 8
2 da, občasno 14
3 da, a zelo redko 14
4 nikoli 33
9 ne ve, ne more oceniti 0
" " 1

V2_51 KAKO DO SODELOV. V DRZ. SVETU

2.51 Kako praviloma pride do sodelovanja vaše organizacije/skupinepri delu državnega sveta oz. njegovih delovnih teles?

Value 22157 Frequency
1 največkrat na pobudo s strani državnega sveta oz. "našega" svetnika 9
2 največkrat na pobudo naše organizacije/skupine 9
3 kakor kdaj, odvisno od konkretnega primera 18
8 ni sodelovanja (k vpr. 2.53) 33
9 ne vem, ne morem oceniti 0
" " 1

V2_52 PRISP. SODEL. Z DRZ. SVETOM K UVELJAVLJANJU INTERESOV ORG.

2.52 Če je sodelovanje: Ali je sodelovanje vaše organizacije/skupinein državnega sveta kdaj pomembno prispevalo k uveljavljanju interesov vaše organizacije/skupine

Value 22256 Frequency
1 da, zelo velikokrat 0
2 da, precejkrat 1
3 da, a v redkih primerih 24
4 ne, nikoli 9
8 ne vem 3
9 ni sodelovanja 32
0 b.o. 0