Čistejši in boljši promet v mestih: Opis serije

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: CIVITAS
Glavni avtor(ji):
  • Uršič, Matjaž
  • Kos, Drago
  • Zavratnik, Simona
  • Hočevar, Marjan
  • Trček, Franc
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Anže Zorman
Izdelal datoteko podatkov:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2013)

Finančna podpora:

7. okvirni program EU (FP7)

Serija:
  • CIVITAS Elan/Čistejši in boljši promet v mestih

Vsebina raziskave

Ključne besede:

javni promet, Ljubljana, ljubljanski potniški promet, zgoščevalna taksa, parkirišče, parkiraj in se odpelji, avtomobilizacija

Vsebinska področja CESSDA
BIVALNE RAZMERE IN NAČRTOVANJE RABE PROSTORA
Vsebinsko področja CERIF
Načrtovanje mest in podeželja
Vsebinska področja ADP
prometna ureditev Ljubjane
mestni promet
uporaba javnega prevoza
uporaba avtomobila
zgoščevalna taksa
podpora ukrepom zgoščevalne takse
ureditev parkirišč v Ljubljani
ocena sistema "Parkiraj in se odpelji"
vstop vozil v mesto
načini plačevanja nadomestila za vstop z avtomobilom v mesto


Povzetek:

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Glej posamezno raziskavo v seriji.
Čas izdelave: 2013
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Glej posamezno raziskavo v seriji.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Glej posamezno raziskavo v seriji.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za prostorsko sociologijo

Tip vzorca:

Glej posamezno raziskavo v seriji.

Način zbiranja podatkov:

Glej posamezno raziskavo v seriji.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 2.5 Slovenija.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Informacije niso na voljo.

Spremenljivke

Za dostop do podatkov kontaktiraj ADP.

Gradiva o izvedbi raziskave

Ni povezanih gradiv!

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Podrobnejše informacije o dostopu najdete v opisu posamezne raziskave.

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Uršič, M., Kos, D., Zavratnik, S., Hočevar, M. in Trček, F. (2013). Čistejši in boljši promet v mestih: Opis serije [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: CIVITAS. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/civitas/

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2013
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si