Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2012: Učinki vstopa RS v schengenski prostor na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Prekmurju

Basic Study Information

ADP - IDNo: MEMOP12
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MEMOP12_V1
Main author(s):
 • Bufon, Milan
 • Sedmak, Mateja
 • Perković, Ksenija
 • Rameša, Martina
 • Medarić, Zorana
 • Zadel, Maja
Data file producer:
CRJM - Center za raziskovanje javnega mnenja, Znanstveno-raziskovalno središče Koper (Koper, Slovenija; 2012)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

P6-0279 (ARRS)

Series:
 • MIGR/Migracije

  Raziskave pokrivajo podobno tematiko zato so združene v serijo Migracije. Teme, ki jih pokrivajo raziskave so: čezmejno sodelovanje, čezmejne vezi, vpliv Schengena, mejni režim, državne meje, priseljevanje in odseljevanje, večkulturnost, etnično mešane družine, družbeno-kulturna povezanost, zaposlovanje oz. delo v sosednjih državah, turizem, spremljanje tujih medijev.

Study Content

Keywords ADP: Evropska Unija, jezik, manjšine, obmejna območja, čezmejni stiki, schengenski prostor, Slovenija, madžarska manjšina, Madžarska, opravila prek meje, odnosi s sosednjimi državami, multikulturnost, pravice manjšin in priseljencev

Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, JEZIK, ČEZMEJNO SODELOVANJE, MEDDRŽAVNA MEJA, MANJŠINA

Topic Classification CESSDA
Družbeno vedenje in stališča
Kulturne dejavnosti in sodelovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
SPREMEMBA MEJNEGA REŽIMA
INTENZIVNOST ČEZMEJNIH VEZI
NARODNE SKUPNOSTI IN DRUŽBENO-KULTURNA POVEZANOST
VEČKULTURNOST
ETNIČNO MEŠANE DRUŽINE
DEMOGRAFIJA


Abstract:

V okviru programske skupine ARRS "Območja kulturnega stika v integracijskih procesih" je bila med pripadniki madžarske narodne manjšine v Prekmurju, na obmejnem območju, natančneje na tromeji z Madžarsko, Avstrijo in Hrvaško, s pomočjo terenske ankete, izvedena študija primera. Namen študije je bil spoznati življenje manjšine v obmejnem, kulturno mešanem območju Prekmurja, opredeliti intenzivnost čezmejnih stikov ob slovensko-madžarski meji ter prepoznati vlogo manjšine pri vzdrževanju raznovrstnih stikov z Madžarsko, vlogo različnih medijev pri informiranju o manjšinskih vprašanjih, položaj slovenskih obmejnih območij po vstopu Slovenije v EU in pričakovanja obmejnega prebivalstva glede učinkov vstopa Slovenije v schengenski prostor na nadaljnji razvoj odnosov med madžarsko manjšino v Sloveniji.

Methodology


Collection date: april 2012
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Prekmurje oz. obmejno območje z Madžarsko

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Ciljno populacijo so predstavljali pripadniki madžarske narodne manjšine obmejnega območja na meji z Madžarsko, in sicer v naslednjih krajih: Čentiba/Csente, Čikečka vas/Csekefa, Dobrovnik/Dobronak, Dolga vas/Hosszúfalu, Dolina pri Lendavi/ Völgyifalu, Doljni Lakoš/ Alsólakos, Domanjševci/ Domonkosfa, Gaberje/ Gyertyános, Genterovci/Göntérháza, Gornji Lakoš/ Felsőlakos, Kamovci/ Kámaháza, Kapca/Kapca, Lendava/Lendva, Lendavske gorice/ Lendvahegy, Mostje/ Hídvég, Motvarjevci/ Szentlászló, Petišovci/ Petesháza, Pince/Pince, Pordašinci/ Kisfalu, Prosenjakovci/ Pártosfalva, Radmožanci/Radamos, Središče/Szerdahely, Trimlini/ Hármasmalom.

Excluded:

/

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja

Sampling procedure:

Neverjetnostno: namensko

Neverjetnostno: s pomočjo respondentov

Primarno so bili potencialni respondenti pridobljeni s pomočjo osebnih socialnih omrežij in stikov, pridobljenih prek manjšinskih organizacij. V nadaljevanju je bila uporabljena metoda snežne kepe, kar pomeni, da so nadaljnje respondente (med drugimi pripadniki madžarske narodne skupnosti) predlagali respondenti sami. Rezultati predstavljajo mnenja točno določene populacije, ki pa zaradi metode snežne kepe ne predstavlja reprezentativnega vzorca pripadnikov madžarske narodne manjšine v Sloveniji.

Mode of data collection:

Osebni intervju: PAPI

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Čezmejno povezovanje in lokalne skupnosti, 2012: Učinki vstopa RS v schengenski prostor na razvojne možnosti etnično mešanega območja v Prekmurju [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Bufon, Milan; Sedmak, Mateja; Perković, Ksenija; Rameša, Martina; Medarić, Zorana; Zadel, Maja

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 199
 • number of units: 263

License: ccbync

Version: 29. september 2022

Additional information:

Zaradi anonimizacije je spremenljivka kraj bivanja zakrita, a dostopna na zahtevo. = Due to anonymization, the variable place of residence is hidden, but accessible on request.

Variable list

ID ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETE

Zaporedna številka ankete

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
262 1 1 263 132.126 76.184

Valid range from 1 to 263

Q1 Ali so se po vašem mnenju čezmejni odnosi med Slovenijo in Madžarsko po vstopu Slovenije in Madžarske v EU:

1. Ali so se po vašem mnenju čezmejni odnosi med Slovenijo in Madžarsko po vstopu Slovenije in Madžarske v EU:

Value 22 Frequency
1 Izboljšali 154
2 Ostali nespremenjeni 90
3 Poslabšali 6
98 Ne vem 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 13

Valid range from 1 to 3

Q2 Kakšni so po vašem mnenju čezmejni odnosi po vstopu Slovenije in Madžarske v schengenski prostor oz. po odpravi mejne kontrole?

2. Kakšni so po vašem mnenju čezmejni odnosi po vstopu Slovenije in Madžarske v schengenski prostor oz. po odpravi mejne kontrole?

Value 31 Frequency
1 Boljši 162
2 Nespremenjeni 64
3 Slabši 12
98 Ne vem 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
238 25

Valid range from 1 to 3

ID ZAPOREDNA ŠTEVILKA ANKETE

Zaporedna številka ankete

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
262 1 1 263 132.126 76.184

Valid range from 1 to 263

Q1 Ali so se po vašem mnenju čezmejni odnosi med Slovenijo in Madžarsko po vstopu Slovenije in Madžarske v EU:

1. Ali so se po vašem mnenju čezmejni odnosi med Slovenijo in Madžarsko po vstopu Slovenije in Madžarske v EU:

Value 2198 Frequency
1 Izboljšali 154
2 Ostali nespremenjeni 90
3 Poslabšali 6
98 Ne vem 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 13

Valid range from 1 to 3

Q2 Kakšni so po vašem mnenju čezmejni odnosi po vstopu Slovenije in Madžarske v schengenski prostor oz. po odpravi mejne kontrole?

2. Kakšni so po vašem mnenju čezmejni odnosi po vstopu Slovenije in Madžarske v schengenski prostor oz. po odpravi mejne kontrole?

Value 3197 Frequency
1 Boljši 162
2 Nespremenjeni 64
3 Slabši 12
98 Ne vem 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
238 25

Valid range from 1 to 3

Q3_1 Kako je ukinitev meje po vašem mišljenju vplivala – na obisk kulturnih prireditev na drugi strani meje

3. Vstop Slovenije v schengenski prostor in odprava nadzora na slovensko-madžarski meji bosta v naslednjih letih lahko imela velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob tej meji. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako je ukinitev meje po vašem mišljenju vplivala: ... na obisk kulturnih prireditev na drugi strani meje

Value 4196 Frequency
1 Nič 34
2 Malo 85
3 Precej 115
4 Zelo 27
99 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
261 2

Valid range from 1 to 4

Q3_2 Kako je ukinitev meje po vašem mišljenju vplivala – na razvijanje osebnih stikov

3. Vstop Slovenije v schengenski prostor in odprava nadzora na slovensko-madžarski meji bosta v naslednjih letih lahko imela velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob tej meji. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako je ukinitev meje po vašem mišljenju vplivala: ... na razvijanje osebnih stikov

Value 5195 Frequency
1 Nič 29
2 Malo 79
3 Precej 115
4 Zelo 38
99 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
261 2

Valid range from 1 to 4

Q3_3 Kako je ukinitev meje po vašem mišljenju vplivala – na možnosti za delo na drugi strani meje

3. Vstop Slovenije v schengenski prostor in odprava nadzora na slovensko-madžarski meji bosta v naslednjih letih lahko imela velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob tej meji. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako je ukinitev meje po vašem mišljenju vplivala: ... na možnosti za delo na drugi strani meje

Value 6194 Frequency
1 Nič 52
2 Malo 93
3 Precej 90
4 Zelo 26
99 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
261 2

Valid range from 1 to 4

Q3_4 Kako je ukinitev meje po vašem mišljenju vplivala – na možnosti za študij na drugi strani meje

3. Vstop Slovenije v schengenski prostor in odprava nadzora na slovensko-madžarski meji bosta v naslednjih letih lahko imela velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob tej meji. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako je ukinitev meje po vašem mišljenju vplivala: ... na možnosti za študij na drugi strani meje

Value 7193 Frequency
1 Nič 50
2 Malo 77
3 Precej 103
4 Zelo 29
99 brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
259 4

Valid range from 1 to 4

Q3_5 Kako je ukinitev meje po vašem mišljenju vplivala – na možnosti za nakupe, oskrbo na drugi strani meje

3. Vstop Slovenije v schengenski prostor in odprava nadzora na slovensko-madžarski meji bosta v naslednjih letih lahko imela velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob tej meji. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako je ukinitev meje po vašem mišljenju vplivala: ... na možnosti za nakupe, oskrbo na drugi strani meje

Value 8192 Frequency
1 Nič 30
2 Malo 59
3 Precej 121
4 Zelo 50
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
260 3

Valid range from 1 to 4

Q3_6 Kako je ukinitev meje po vašem mišljenju vplivala – na nakupovanje nepremičnin na drugi strani meje

3. Vstop Slovenije v schengenski prostor in odprava nadzora na slovensko-madžarski meji bosta v naslednjih letih lahko imela velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob tej meji. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako je ukinitev meje po vašem mišljenju vplivala: ... na nakupovanje nepremičnin na drugi strani meje

Value 9191 Frequency
1 Nič 38
2 Malo 68
3 Precej 101
4 Zelo 49
99 brez odgovora 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
256 7

Valid range from 1 to 4

Q3_7 Kako je ukinitev meje po vašem mišljenju vplivala – na povezovanje lokalnih skupnosti (občin) z obeh strani meje

3. Vstop Slovenije v schengenski prostor in odprava nadzora na slovensko-madžarski meji bosta v naslednjih letih lahko imela velik vpliv na različna področja vsakdanjega življenja, še posebej na življenje ljudi, ki živijo ob tej meji. Prosimo vas, da za naslednja področja čezmejnega sodelovanja navedete, kako je ukinitev meje po vašem mišljenju vplivala: ... na povezovanje lokalnih skupnosti (občin) z obeh strani meje

Value 10190 Frequency
1 Nič 30
2 Malo 82
3 Precej 117
4 Zelo 31
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
260 3

Valid range from 1 to 4

Q4_HU Ali imate znance Na Madžarskem

4. Ali imate znance na Madžarskem, (v Avstriji ali na Hrvaškem)?

Value 11189 Frequency
1 Da 248
2 Ne 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 1 to 2

Q4_AT Ali imate znance: V Avstriji

4. Ali imate znance na (Madžarskem), v Avstriji (ali na Hrvaškem)?

Value 12188 Frequency
1 Da 118
2 Ne 131
99 brez odgovora 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
249 14

Valid range from 1 to 2

Q4_HR Ali imate znance: Na Hrvaškem

4. Ali imate znance na (Madžarskem, v Avstrij)i ali na Hrvaškem?

Value 13187 Frequency
1 Da 178
2 Ne 81
99 brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
259 4

Valid range from 1 to 2

Q5_HUkje Če da, na Madžarskem, kje – kraj Odgovarjajo tisti, ki so odgovorili, da imajo znance na Madžarskem

5. Če da, v katerih krajih na drugi strani meje živijo vaši znanci, s katerimi imate najpogostejše stike? (navesti kraj/kraje)

Value 14186 Frequency
Bajánsenye, Zalaegerszeg, Budapest 1
Bajánsenye, Őriszentpéter 1
Budapest 23
Budapest, Bajánsenye, Magyarszombatfa, Kondorfa 1
Budapest, Bödeháza, Zalaegerszeg 1
Budapest, Egerszeg 1
Budapest, Kéthely 1
Budapest, Lenti 4
Budapest, Lenti, Györgyös 1
Budapest, Lenti, Zalaegerszeg 1
Budapest, Miskolc 1
Budapest, Miskolc, Szombathely 1
Budapest, Pécs 1
Budapest, Pécs, Szekszárd, Zalaegerszeg 1
Budapest, Szeged 1
Budapest, Szeged, Keszthely, Ózd 1
Budapest, Veszprém 1
Budapest, Zala megye 1
Budapest, Zalaegerszeg 2
Budapest, Zalaegerszeg, Lenti, Rédics 1
Budapest, Zalaegerszeg, Szeged 2
Budapest, Zalaegerszeg, Szombathely 1
Bödeháza 5
Csesztreg, Lenti, Zalaegerszeg 1
Debrecen 1
Dobri 3
Györ, Budapest 1
Györ, Zalaegerszeg, Budapest 1
Gáborjánháza 1
Gáborjánháza, Lenti, Szombathely, Budapest 1
Hévíz, Budapest 1
Josec 1
Keszthely, Lenti, Szombathely 1
Keszthely, Zalaegerszeg, Szombathely, Budapest 1
Kőszeg, Nagykőrös, Mosonmagyaróvár, Tatabánya, Lenti, Zalaegerszeg 1
Lenti 30
Lenti, Budapest 4
Lenti, Budapest, Keszthely 1
Lenti, Budapest, Tornyiszentmiklós 1
Lenti, Bödeháza 1
Lenti, Csesztreg 1
Lenti, Gáborjánháza 1
Lenti, Keszthely, Szombathely 1
Lenti, Resznek, Csesztreg 1
Lenti, Rédics 2
Lenti, Rédics, Nagykanizsa 1
Lenti, Zalaegerszeg 6
Lenti, Zalaegerszeg, Cegléd, Nagykanizsa 1
Letenye, Budapest 1
Lovászi, Tornyi 1
Magyarszombatfa 6
Magyarszombatfa, Bajánsenye 1
Magyarszombatfa, Bajánsenye, Kercaszomor 1
Magyarszombatfa, Gödörháza 1
Magyarszombatfa, Gödörháza, Bajánsenye, Zalaegerszeg 1
Magyarszombatfa, Gödörháza, Kercaszomor 1
Magyarszombatfa, Gödörháza, Kercaszomor, Szentgyörgyvölgy 1
Magyarszombatfa, Kercaszomor 1
Magyarszombatfa, Körmend 1
Magyarszombatfa, Szentgyörgyvölgy, Ajka 1
Magyarszombatfa, Szombathely, Gödöllő 1
Magyarszombatfa, Velemér, Őriszentpéter 1
Magyarszombatfa, Őrség 1
Magyarszombatfa,Velemér, Veszprém 1
Mosonmagyaróvár, Tatabanya, Zala, Budapest 1
Nagykanisza 1
Nagykanisza, Tornyiszentmiklós 1
Nagykanizsa 3
Nagykanizsa, Bödeháza 1
Nagykanizsa, Bödeháza, Budapest 1
Ob meji 1
Pécs 1
Pécs, Budapest, Szekszárd, Zalaegerszeg 1
Resznek 1
Rábafüzes, Magyarszombatfa, Szentgotthárd 1
Rédics 12
Rédics, Budapest, Zalaszombatfa 1
Rédics, Gáborjánháza 1
Rédics, Lenti, Tornyiszentmiklós, Budapest, Szeged 1
Rédics, Lenti, Zalaegerszeg 1
Rédics, Tornyiszentmiklós 1
Siofok, Budapest, Gyula 1
Szentgyörgyvölgy 3
Szentgyörgyvölgy, Bajánsenye 1
Szentgyörgyvölgy, Bajánsenye, Nemesnép 1
Szentgyörgyvölgy, Bajánsenye, Volgy 1
Szentgyörgyvölgy, Csesztreg 1
Szentgyörgyvölgy, Szent Erzsébet 1
Szombathely 1
Szombathely, Sárvár, Budapest 1
Tornyi, Kanizsa 1
Tornyiszentmiklós 3
Vas megye 2
Vas-Zala megye, Velemér, Szentgyörgyvölgy 1
Vaszthely, Budapest, Szombathely 1
Veszprém 1
Zala 2
Zala megye 11
Zala megye, Budapest 1
Zala megye, Debrecen-okolica 1
Zala megye, Vas megye 1
Zala megye, Zalaegerszeg 1
Zala, Somogy, Tolna, Baranya 1
Zalaegerszeg 6
Zalaegerszeg, Budapest 1
Zalaegerszeg, Budapest, Eger 1
Zalaegerszeg, Gáborjánháza, Lenti, Budapest 1
Zalaegerszeg, Keszthely, Budapest 1
Zalaegerszeg, Lenti 2
Zalaegerszeg, Lenti, Budapest 2
Zalaegerszeg, Lenti, Csesztreg 1
Zalaegerszeg, Lenti, Tornyiszentmiklós, Budapest, Szombathely 1
Zalaegerszeg, Magyarszombatfa, Budapest, Őriszentpéter, Pusztaszabolcs 1
Zalaegerszeg, Mosonmagyaróvár, Tatabanya 1
Zalaegerszeg, Nagykanizsa 1
Zalaegerszeg, Rédics 2
Zalaegerszeg, Rédics, Lenti, Budapest 1
Zalaegerszeg, Szombathely, Budapest 1
Zalaegerszeg, Velence 1
Zalamegye, Vas, Somogy megye, Tolna megye 1
Zalaszombatfa 2
Zalegerszeg, Rédics 1
Őriszentpéter 1
/ 9
? 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
237 10

Q5_ATkje Če da, v Avstriji, kje – kraj Odgovarjajo tisti, ki so odgovorili, da imajo znance v Avstriji

5. Če da, v katerih krajih na drugi strani meje živijo vaši znanci, s katerimi imate najpogostejše stike? (navesti kraj/kraje)

Value 15185 Frequency
Bad Radkersburg 4
Bad Radkersburg-okolica 1
Bad Radkersburg-okolica, Wien, Graz 1
Burgenland 5
Dornbirn 9
Dornbirn, Schwarzach 1
Graz 23
Graz, Bad Radkersburg 1
Graz, Innsbruck, Schladming 1
Graz, Linz,Voralberg 1
Graz,Bad Kleinkirchheim 1
Graz-okolica 1
Hartberg 1
Innsbruck, Graz, St. Anton 1
Johannesberg 1
Klagenfurt 1
Laafeld 1
Leibnitz 1
Leopoldsdorf 1
Linz 6
Mistelbach 2
Neubau-Kreuzstetten 1
Različni kraji 2
St. Johann in Tirol 1
Steyr 2
Tenneck, Mödling 1
Unterwart, Feldkirch 1
Villach, Graz 1
Voralberg 1
Wien 19
Wien, Dornbirn 1
Wien, Graz 1
Wien, Graz, Dorbin 1
Wien, Graz, Laafeld 1
Wiener-Neustadt, Graz, Bad Radkersbur 1
/ 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
98 18

Q5_HRkje Če da, na Hrvaškem, kje – kraj Odgovarjajo tisti, ki so odgovorili, da imajo znance na Hrvaškem

5. Če da, v katerih krajih na drugi strani meje živijo vaši znanci, s katerimi imate najpogostejše stike? (navesti kraj/kraje)

Value 16184 Frequency
Beli Manastir, Mursko središče 2
Beli Manastir, Zagreb 1
Crikvenica, Rijeka, Hreljin 1
Dalmacija, Čakovec 1
Donja Dubrava 1
Dragoslavec, Novalja 1
Frkanovec 1
Hlapičina 3
Hlapičina, Središče 1
Jadran 2
Jelsa 1
Koprivnica 1
Križevec, Petrinja 1
Lopatinec 1
Ludbreg 1
Ludbreg, Središče 1
Mala Subotica, Bol, Čakovec, Zagreb 1
Marija Bistrica, Zagreb 1
Marušiči, Split 1
Mačkovec 1
Međimurje 4
Mursko Središće 3
Mursko Središče 35
Mursko Središče, Sveti Martin na Muri 1
Mursko Središče, Varaždin 1
Mursko Središče, Varaždin, Zagreb 1
Mursko Središče, Zagreb 2
Mursko Središče, obmorski kraji 1
Mursko Središče, Čakovec 5
Mursko Središče, Čakovec, Zagreb 1
Murter 1
Nedelišće 1
Ob meji 1
Osijek 2
Petlovac 1
Rijeka 3
Rijeka, Zadar 1
Selce, Ljubač 1
Slatina 1
Split 1
Split, Zagreb, Čakovec 1
Sveti Martin na Muri 6
Varaždin 3
Varaždin, Zagreb 1
Varaždin, Čakovec 1
Varaždin, Čakovec, Beli Manastir 1
Varaždin, Čakovec, Mursko Središče 1
Vodice 1
Zagreb 19
Zagreb, Beli Manastir 3
Zagreb, Mursko Središče 1
Zagreb, Split, Pirovac, Supetar 1
Zagreb, Vukovar, Mursko Središće 1
Čakovec 22
Čakovec, Bol, Mala Subotica, Zagreb, Šibenik 1
Čakovec, Mursko Središče 1
Čakovec, Zagreb 2
Čakovec, Zagreb, Osijek 2
/ 14
? 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
159 15

Q6 Ali kdo iz vaše družine ali sorodstva, ki živi v Sloveniji, dela na Madžarskem, v Avstriji ali na Hrvaškem (lahko tudi občasno, honorarno, formalno ali neformalno)?

6. Ali kdo iz vaše družine ali sorodstva, ki živi v Sloveniji, dela na Madžarskem, v Avstriji ali na Hrvaškem (lahko tudi občasno, honorarno, formalno ali neformalno)?

Value 17183 Frequency
0 Ne 193
1 Da 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q6kje Da (navesti, v katerem kraju dela)

Če da, navesti v katerem kraju dela

Value 18182 Frequency
Avstrija 2
Bad Radkersburg 1
Bad Radkersburg, Graz 1
Budapest 18
Budapest, Letenye 1
Budapest, Zalaegerszeg 1
Burgenland 1
Dornbirn 1
Feldbach 1
Graz 9
Graz, Wien-okolica 1
Határ-mellék 1
Kondorfa,Őriszentpéter (Földbérlés) 1
Lenti 5
Leopoldsdorf 1
Mursko središče 1
Nagykanizsa 2
Nedelišće 1
Nova 1
Ob meji 1
Po Avstriji 1
Po Hrvaški 1
Po Madžarski 1
Sisak, Rijeka 1
St. Stefan 1
V Avstriji 1
Voralberg 1
Wien 5
Zalaegerszeg 1
/ 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
64 2

Q7 Ali v vaši družini ali sorodstvu dela kdo, ki živi na Madžarskem, v Avstriji ali na Hrvaškem (lahko tudi občasno, honorarno, formalno ali neformalno)?

7. Ali v vaši družini ali sorodstvu dela kdo, ki živi na Madžarskem, v Avstriji ali na Hrvaškem (lahko tudi občasno, honorarno, formalno ali neformalno)?

Value 19181 Frequency
0 Ne 226
1 Da 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q7kje Da (navesti, iz katerega kraja prihaja)

Če, da navesti iz katerega kraja prihaja

Value 20180 Frequency
Budapest 6
Budapest, Lenti 1
Budapest, Varaždin, Zagreb 1
Cegléd 1
Dobronak 1
Dornbirn 1
Graz 2
Kaposvár 1
Lenti 2
Mala Subotica 2
Mursko Središče 6
Rédics 2
Szentlászló 1
Szombathely 1
Torny 1
Tornyiszentmiklós 2
Zala megye 1
/ 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32 1

Q8nem_1r Ali člani vaše družine razumejo: nemški jezik: 1-anketirani 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Razumejo nemški jezik: ... anketirani

Value 21179 Frequency
0 Ni izbran 91
1 Izbran 172
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8nem_2r Ali člani vaše družine razumejo: nemški jezik: 2-partner 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Razumejo nemški jezik: ... partner

Value 22178 Frequency
0 Ni izbran 146
1 Izbran 117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8nem_3r Ali člani vaše družine razumejo: nemški jezik: 3-starši 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Razumejo nemški jezik: ... starši

Value 23177 Frequency
0 Ni izbran 163
1 Izbran 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8nem_4r Ali člani vaše družine razumejo: nemški jezik: 4-otroci 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Razumejo nemški jezik: ... otroci

Value 24176 Frequency
0 Ni izbran 158
1 Izbran 105
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8nem_5r Ali člani vaše družine razumejo: nemški jezik: 5-stari starši 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Razumejo nemški jezik: ... stari starši

Value 25175 Frequency
0 Ni izbran 240
1 Izbran 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8nem_6r Ali člani vaše družine razumejo: nemški jezik: 6-vnuki 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Razumejo nemški jezik: ... vnuki

Value 26174 Frequency
0 Ni izbran 242
1 Izbran 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8hu_1r Ali člani vaše družine razumejo: madžarski jezik: 1-anketirani 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Razumejo madžarski jezik: ... anketirani

Value 27173 Frequency
0 Ni izbran 16
1 Izbran 247
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8hu_2r Ali člani vaše družine razumejo: madžarski jezik: 2-partner 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Razumejo madžarski jezik: ... partner

Value 28172 Frequency
0 Ni izbran 94
1 Izbran 169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8hu_3r Ali člani vaše družine razumejo: madžarski jezik: 3-starši 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Razumejo madžarski jezik: ... starši

Value 29171 Frequency
0 Ni izbran 59
1 Izbran 204
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8hu_4r Ali člani vaše družine razumejo: madžarski jezik: 4-otroci 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Razumejo madžarski jezik: ... otroci

Value 30170 Frequency
0 Ni izbran 115
1 Izbran 148
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8hu_5r Ali člani vaše družine razumejo: madžarski jezik: 5-stari starši 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Razumejo madžarski jezik: ... stari starši

Value 31169 Frequency
0 Ni izbran 130
1 Izbran 133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8hu_6r Ali člani vaše družine razumejo: madžarski jezik: 6-vnuki 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Razumejo madžarski jezik: ... vnuki

Value 32168 Frequency
0 Ni izbran 212
1 Izbran 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8hr_1r Ali člani vaše družine razumejo: hrvaški jezik: 1-anketirani 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Razumejo hrvaški jezik: ... anketirani

Value 33167 Frequency
0 Ni izbran 36
1 Izbran 227
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8hr_2r Ali člani vaše družine razumejo: hrvaški jezik: 2-partner 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Razumejo hrvaški jezik: ... partner

Value 34166 Frequency
0 Ni izbran 105
1 Izbran 158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8hr_3r Ali člani vaše družine razumejo: hrvaški jezik: 3-starši 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Razumejo hrvaški jezik: ... starši

Value 35165 Frequency
0 Ni izbran 98
1 Izbran 165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8hr_4r Ali člani vaše družine razumejo: hrvaški jezik: 4-otroci 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Razumejo hrvaški jezik: ... otroci

Value 36164 Frequency
0 Ni izbran 147
1 Izbran 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8hr_5r Ali člani vaše družine razumejo: hrvaški jezik: 5-stari starši 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Razumejo hrvaški jezik: ... stari starši

Value 37163 Frequency
0 Ni izbran 185
1 Izbran 78
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8hr_6r Ali člani vaše družine razumejo: hrvaški jezik: 6-vnuki 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Razumejo hrvaški jezik: ... vnuki

Value 38162 Frequency
0 Ni izbran 238
1 Izbran 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8nem_1g Ali člani vaše družine govorijo: nemški jezik: 1-anketirani 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Govorijo nemški jezik: ... anketirani

Value 39161 Frequency
0 Ni izbran 144
1 Izbran 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8nem_2g Ali člani vaše družine govorijo: nemški jezik: 2-partner 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Govorijo nemški jezik: ... partner

Value 40160 Frequency
0 Ni izbran 178
1 Izbran 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8nem_3g Ali člani vaše družine govorijo: nemški jezik: 3-starši 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Govorijo nemški jezik: ... starši

Value 41159 Frequency
0 Ni izbran 200
1 Izbran 63
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8nem_4g Ali člani vaše družine govorijo: nemški jezik: 4-otroci 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Govorijo nemški jezik: ... otroci

Value 42158 Frequency
0 Ni izbran 186
1 Izbran 77
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8nem_5g Ali člani vaše družine govorijo: nemški jezik: 5-stari starši 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Govorijo nemški jezik: ... stari starši

Value 43157 Frequency
0 Ni izbran 249
1 Izbran 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8nem_6g Ali člani vaše družine govorijo: nemški jezik: 6-vnuki 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Govorijo nemški jezik: ... vnuki

Value 44156 Frequency
0 Ni izbran 249
1 Izbran 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8hu_1g Ali člani vaše družine govorijo: madžarski jezik: 1-anketirani 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Govorijo madžarski jezik: ... anketirani

Value 45155 Frequency
0 Ni izbran 11
1 Izbran 252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8hu_2g Ali člani vaše družine govorijo: madžarski jezik: 2-partner 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Govorijo madžarski jezik: ... partner

Value 46154 Frequency
0 Ni izbran 92
1 Izbran 171
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8hu_3g Ali člani vaše družine govorijo: madžarski jezik: 3-starši 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Govorijo madžarski jezik: ... starši

Value 47153 Frequency
0 Ni izbran 53
1 Izbran 210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8hu_4g Ali člani vaše družine govorijo: madžarski jezik: 4-otroci 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Govorijo madžarski jezik: ... otroci

Value 48152 Frequency
0 Ni izbran 112
1 Izbran 151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8hu_5g Ali člani vaše družine govorijo: madžarski jezik: 5-stari starši 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Govorijo madžarski jezik: ... stari starši

Value 49151 Frequency
0 Ni izbran 131
1 Izbran 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8hu_6g Ali člani vaše družine govorijo: madžarski jezik: 6-vnuki 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Govorijo madžarskii jezik: ... vnuki

Value 50150 Frequency
0 Ni izbran 213
1 Izbran 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8hr_1g Ali člani vaše družine govorijo: hrvaški jezik: 1-anketirani 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Govorijo hrvaški jezik: ... anketirani

Value 51149 Frequency
0 Ni izbran 61
1 Izbran 202
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8hr_2g Ali člani vaše družine govorijo: hrvaški jezik: 2-partner 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Govorijo hrvaški jezik: ... partner

Value 52148 Frequency
0 Ni izbran 121
1 Izbran 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8hr_3g Ali člani vaše družine govorijo: hrvaški jezik: 3-starši 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Govorijo hrvaškii jezik: ... starši

Value 53147 Frequency
0 Ni izbran 110
1 Izbran 153
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8hr_4g Ali člani vaše družine govorijo: hrvaški jezik: 4-otroci 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Govorijo hrvaški jezik: ... otroci

Value 54146 Frequency
0 Ni izbran 165
1 Izbran 98
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8hr_5g Ali člani vaše družine govorijo: hrvaški jezik: 5-stari starši 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Govorijo hrvaški jezik: ... stari starši

Value 55145 Frequency
0 Ni izbran 193
1 Izbran 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q8hr_6g Ali člani vaše družine govorijo: hrvaški jezik: 6-vnuki 8. Ali člani vaše širše družine razumejo oz. govorijo jezike sosednjih držav?

Govorijo hrvaškii jezik: ... vnuki

Value 56144 Frequency
0 Ni izbran 241
1 Izbran 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q9AT_1 Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed medijev iz Avstrije: 1-Radio 9. Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed naslednjih medijev iz sosednje države?

Radio iz Avstrije

Value 57143 Frequency
1 Redno 22
2 Občasno 92
3 Nikoli 124
99 brez odgovora 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
238 25

Valid range from 1 to 3

Q9AT_2 Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed medijev iz Avstrije: 2-TV 9. Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed naslednjih medijev iz sosednje države?

TV iz Avstrije

Value 58142 Frequency
1 Redno 40
2 Občasno 125
3 Nikoli 83
99 brez odgovora 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
248 15

Valid range from 1 to 3

Q9AT_3 Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed medijev iz Avstrije: 3-Časopis/revija 9. Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed naslednjih medijev iz sosednje države?

Časopis/revija iz Avstrije

Value 59141 Frequency
1 Redno 7
2 Občasno 34
3 Nikoli 195
99 brez odgovora 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 27

Valid range from 1 to 3

Q9HU_1 Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed medijev z Madžarske: 1-Radio 9. Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed naslednjih medijev iz sosednje države?

Radio iz Madžarske

Value 60140 Frequency
1 Redno 115
2 Občasno 112
3 Nikoli 26
99 brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
253 10

Valid range from 1 to 3

Q9HU_2 Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed medijev z Madžarske: 2-TV 9. Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed naslednjih medijev iz sosednje države?

TV iz Madžarske

Value 61139 Frequency
1 Redno 184
2 Občasno 70
3 Nikoli 6
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
260 3

Valid range from 1 to 3

Q9HU_3 Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed medijev z Madžarske: 3-Časopis/revija 9. Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed naslednjih medijev iz sosednje države?

Časopis/revija iz Madžarske

Value 62138 Frequency
1 Redno 99
2 Občasno 113
3 Nikoli 39
99 brez odgovora 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 12

Valid range from 1 to 3

Q9HR_1 Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed medijev s Hrvaške:1-Radio 9. Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed naslednjih medijev iz sosednje države?

Radio iz Hrvaške

Value 63137 Frequency
1 Redno 54
2 Občasno 140
3 Nikoli 53
99 brez odgovora 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
247 16

Valid range from 1 to 3

Q9HR_2 Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed medijev s Hrvaške: 2-TV 9. Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed naslednjih medijev iz sosednje države?

TV iz Hrvaške

Value 64136 Frequency
1 Redno 45
2 Občasno 165
3 Nikoli 43
99 brez odgovora 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
253 10

Valid range from 1 to 3

Q9HR_3 Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed medijev s Hrvaške: 3-Časopis/revija 9. Ali člani vaše družine spremljate katerega izmed naslednjih medijev iz sosednje države?

Časopis/revija iz Hrvaške

Value 65135 Frequency
1 Redno 17
2 Občasno 87
3 Nikoli 139
99 brez odgovora 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
243 20

Valid range from 1 to 3

Q10AT Ali člani vaše družine obiskujete kino/gledališče: V Avstriji

10. Ali člani vaše družine obiskujete kino ali gledališče v sosednji državi? v Avstriji

Value 66134 Frequency
1 Redno 1
2 Občasno 11
3 Nikoli 238
99 brez odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 13

Valid range from 1 to 3

Q10HU Ali člani vaše družine obiskujete kino/gledališče: Na Madžarskem

10. Ali člani vaše družine obiskujete kino ali gledališče v sosednji državi? na Madžarskem

Value 67133 Frequency
1 Redno 31
2 Občasno 148
3 Nikoli 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 1 to 3

Q10HR Ali člani vaše družine obiskujete kino/gledališče: Na Hrvaškem

10. Ali člani vaše družine obiskujete kino ali gledališče v sosednji državi? na Hrvaškem

Value 68132 Frequency
1 Redno 4
2 Občasno 32
3 Nikoli 214
99 brez odgovora 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
250 13

Valid range from 1 to 3

Q11AT Kako pogosto člani vaše družine obiskujete kraje na drugi strani meje? V Avstriji

11. Kako pogosto člani vaše družine obiskujete kraje na drugi strani meje? v Avstriji

Value 69131 Frequency
1 Vsak dan 2
2 2-3x tedensko 1
3 2-3x mesečno 18
4 Nekajkrat letno 183
5 Nikoli 50
99 brez odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 9

Valid range from 1 to 5

Q11HU Kako pogosto člani vaše družine obiskujete kraje na drugi strani meje? Na Madžarskem

11. Kako pogosto člani vaše družine obiskujete kraje na drugi strani meje? na Madžarskem

Value 70130 Frequency
1 Vsak dan 5
2 2-3x tedensko 52
3 2-3x mesečno 119
4 Nekajkrat letno 82
5 Nikoli 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 1 to 5

Q11HR Kako pogosto člani vaše družine obiskujete kraje na drugi strani meje? Na Hrvaškem

11. Kako pogosto člani vaše družine obiskujete kraje na drugi strani meje? na Hrvaškem

Value 71129 Frequency
1 Vsak dan 2
2 2-3x tedensko 7
3 2-3x mesečno 41
4 Nekajkrat letno 174
5 Nikoli 33
99 brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
257 6

Valid range from 1 to 5

Q12AT_1 Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine. Delo: V Avstriji 12. Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? (možnih je več odgovorov.)

Delo v Avstriji

Value 72128 Frequency
0 Ni izbran 242
1 Izbran 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q12HU_1 Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine. Delo: Na Madžarskem 12. Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? (možnih je več odgovorov.)

Delo na Madžarskem

Value 73127 Frequency
0 Ni izbran 235
1 Izbran 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q12HR_1 Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine. Delo: Na Hrvaškem 12. Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? (možnih je več odgovorov.)

Delo na Hrvaškem

Value 74126 Frequency
0 Ni izbran 255
1 Izbran 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q12AT_2 Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine. Nakupi: V Avstriji 12. Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? (možnih je več odgovorov.)

Nakupi v Avstriji

Value 75125 Frequency
0 Ni izbran 126
1 Izbran 137
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q12HU_2 Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine. Nakupi: Na Madžarskem 12. Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? (možnih je več odgovorov.)

Nakupi na Madžarskem

Value 76124 Frequency
0 Ni izbran 62
1 Izbran 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q12HR_2 Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine. Nakupi: Na Hrvaškem 12. Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? (možnih je več odgovorov.)

Nakupi na Hrvaškem

Value 77123 Frequency
0 Ni izbran 206
1 Izbran 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q12AT_3 Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine. Obisk sorodnikov/znancev: V Avstriji 12. Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? (možnih je več odgovorov.)

Obisk sorodnikov/znancev v Avstriji

Value 78122 Frequency
0 Ni izbran 213
1 Izbran 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q12HU_3 Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine. Obisk sorodnikov/znancev: Na Madžarskem 12. Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? (možnih je več odgovorov.)

Obisk sorodnikov/znancev na Madžarskem

Value 79121 Frequency
0 Ni izbran 80
1 Izbran 183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q12HR_3 Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine. Obisk sorodnikov/znancev: Na Hrvaškem 12. Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? (možnih je več odgovorov.)

Obisk sorodnikov/znancev na Hrvaškem

Value 80120 Frequency
0 Ni izbran 189
1 Izbran 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q12AT_4 Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine. Obisk kulturnih prireditev: V Avstriji 12. Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? (možnih je več odgovorov.)

Obisk kulturnih prireditev v Avstriji

Value 81119 Frequency
0 Ni izbran 250
1 Izbran 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q12HU_4 Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine. Obisk kulturnih prireditev: Na Madžarskem 12. Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? (možnih je več odgovorov.)

Obisk kulturnih prireditev na Madžarskem

Value 82118 Frequency
0 Ni izbran 116
1 Izbran 147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q12HR_4 Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine. Obisk kulturnih prireditev: Na Hrvaškem 12. Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? (možnih je več odgovorov.)

Obisk kulturnih prireditev na Hrvaškem

Value 83117 Frequency
0 Ni izbran 236
1 Izbran 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q12AT_5 Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine. Izleti dopusti, obisk gostilne: V Avstriji 12. Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? (možnih je več odgovorov.)

Izleti dopusti, obisk gostilne v Avstriji

Value 84116 Frequency
0 Ni izbran 196
1 Izbran 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q12HU_5 Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine. Izleti dopusti, obisk gostilne: Na Madžarskem 12. Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? (možnih je več odgovorov.)

Izleti dopusti, obisk gostilne: na Madžarskem

Value 85115 Frequency
0 Ni izbran 45
1 Izbran 218
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q12HR_5 Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine. Izleti dopusti, obisk gostilne: Na Hrvaškem 12. Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? (možnih je več odgovorov.)

Izleti dopusti, obisk gostilne: na Hrvaškem

Value 86114 Frequency
0 Ni izbran 98
1 Izbran 165
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q12AT_6 Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine. Šolanje: V Avstriji 12. Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? (možnih je več odgovorov.)

Šolanje V Avstriji

Value 87113 Frequency
0 Ni izbran 261
1 Izbran 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q12HU_6 Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine. Šolanje: Na Madžarskem 12. Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? (možnih je več odgovorov.)

Šolanje na Madžarskem

Value 88112 Frequency
0 Ni izbran 217
1 Izbran 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q12HR_6 Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine. Šolanje: Na Hrvaškem 12. Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? (možnih je več odgovorov.)

Šolanje na Hrvaškem

Value 89111 Frequency
0 Ni izbran 258
1 Izbran 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q12AT_7 Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine. Drugo (navesti):: V Avstriji 12. Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? (možnih je več odgovorov.)

Drugo (navesti) v Avstriji

Value 90110 Frequency
0 Ni izbran 257
1 Izbran 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q12HU_7 Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine. Drugo (navesti):: Na Madžarskem 12. Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? (možnih je več odgovorov.)

Drugo (navesti) na Madžarskem

Value 91109 Frequency
0 Ni izbran 247
1 Izbran 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q12HR_7 Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine. Drugo (navesti):: Na Hrvaškem 12. Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? (možnih je več odgovorov.)

Drugo (navesti) na Hrvaškem

Value 92108 Frequency
0 Ni izbran 249
1 Izbran 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q12DRUGO Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine. Drugo (navesti):: Drugo (navesti): (text) 12. Kateri so najpomembnejši razlogi obiska krajev na drugi strani meje znotraj vaše družine? (možnih je več odgovorov.)

Drugo (navesti)

Value 93107 Frequency
Dogodki 1
Frizerski salon 1
Lenti pošta 1
Različni opravki 1
Rekreacija 1
Storitve 1
ribištvo, lovstvo 1
stranke 1
zabava 1
šport 1
/ 2
? 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 3

Q13 Če bi se preselili na drugo stran meje, v katerem kraju/območju na drugi strani meje bi najraje živeli?

13. Če bi se preselili na drugo stran meje, v katerem kraju/območju na drugi strani meje bi najraje živeli?

Value 94106 Frequency
0 Pod nobenim pogojem se ne bi preselil/a 128
1 V Avstriji 39
2 Na Madžarskem 66
3 Na Hrvaškem 24
99 brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
257 6

Valid range from 0 to 3

Q13ATkje V Avstriji (kje): 13. Če bi se preselili na drugo stran meje, v katerem kraju/območju na drugi strani meje bi najraje živeli?

V Avstriji - kje

Value 95105 Frequency
Burgenland 1
Burgenland, Oberwart 1
Dornbirn 1
Graz 9
Graz, Wien 2
Graz, Wien-okolica 1
Kamorkoli 3
Niederösterreich,Wien-okolica 1
St. Anton 1
Tirol 1
Wien 17
Wien-okolica 1
/ 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
39 2

Q13HUkje Na Madžarskem (kje) 13. Če bi se preselili na drugo stran meje, v katerem kraju/območju na drugi strani meje bi najraje živeli?

Na Madžarskem - kje

Value 96104 Frequency
Alföld 1
Balaton 1
Balaton, Felvidék 3
Balaton-okolica, mala vas 1
Budapest 34
Dunántúl 1
Eger 1
Gáborjánháza 1
Hévíz 1
Lenti 4
Lenti, Zala megye 1
Miren kraj 1
Ob meji 1
Povsod 1
Pécs 2
Szeged 1
Szombathely 1
Szombathely, Keszthely 2
Tonyi 1
Zala megye 1
Zalaegerszeg 2
Őrség-okolica 1
/ 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
63 6

Q13HRkje Na Hrvaškem (kje) 13. Če bi se preselili na drugo stran meje, v katerem kraju/območju na drugi strani meje bi najraje živeli?

Na Hrvaškem - kje

Value 97103 Frequency
Bol 2
Dalmacija 4
Dubrovnik 1
Hvar 1
Istra, obmorski kraji 1
Jadran 3
Korčula 1
Obmorski kraji 8
Rijeka-okolica 1
Varaždin, obmorski kraji 1
Vodice 1
Zagreb 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26 0

Q14AT S katerimi kraji bi se morali pobratiti: V Avstriji 14. S katerimi kraji, občinami ali območji na drugi strani meje bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite?

V Avstriji

Value 98102 Frequency
0 Ni izbran 225
1 Izbran 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q14ATkje S katerimi kraji bi se morali pobratiti: AT_kraj 14. S katerimi kraji, občinami ali območji na drugi strani meje bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite?

V Avstriji - kje

Value 99101 Frequency
Bad Radkersburg 8
Bad Radkesburg 1
Graz 9
Klagenfurt 1
Kärnten 1
Wien 3
/ 14
B.O. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23 15

Q14HU S katerimi kraji bi se morali pobratiti: Na Madžarskem 14. S katerimi kraji, občinami ali območji na drugi strani meje bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite?

Na Madžarskem

Value 100100 Frequency
0 Ni izbran 112
1 Izbran 151
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q14HUkje S katerimi kraji bi se morali pobratiti: HU_kraj 14. S katerimi kraji, občinami ali območji na drugi strani meje bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite?

Na Madžarskem - kje

Value 10199 Frequency
Batalon, Lenti 1
Bližnje občine, Kercaszomor, Szombatfa 1
Bödeháza, Gáborjánháza 2
Bödeháza, Lenti 1
Csesztreg 2
Gáborjánháza 3
Gáborjánháza, Lenti, Rédics 1
Határ-okolica 1
Körmend 1
Lendvadedes 1
Lenti 31
Lenti, Letenye 2
Lenti, Rédics 1
Lenti, Szombathely 1
Lenti, Zala megye, Zalaegerszeg 1
Lenti, Zalaegerszeg 2
Lenti, Zalaegerszeg, Nagykanizsa 1
Lenti, Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Hévíz 1
Lovaszi 1
Magyarszombatfa 7
Magyarszombatfa, Bajánsenye, Őriszentpéter 1
Magyarszombatfa, Kercaszomor 1
Magyarszombatfa, Ob meji 1
Magyarszombatfa, Szentgyörgyvölgy 2
Magyarszombatfa,Szentgyörgyvölgy 1
Ob meji 4
Rédics 11
Rédics, Lenti 2
Rédics, Lenti, Csesztreg 1
Rédics, Lenti, Gáborjánháza 1
Rédics, Lenti, Zala megye 1
Szentgotthárd 1
Szentgyörgyvölgy 1
Szentgyörgyvölgy,Szentgotthárd, Vas - Zala Megye 1
Szombathely, Zalaegerszeg, Budapest, Győr 1
Vas megye 2
Velemér 3
Vsaka je pomembna 1
Zala 1
Zala (Vas) 2
Zala Megye 1
Zala megye 4
Zala megye, Vas megye 3
Zalaegerszeg 4
Zalaegerszeg, Budapest, Kanizsa 1
Zalaegerszeg, Kaposvár 1
Zalaegerszeg, Nagykanizsa 2
Zalaegerszeg, Nagykanizsa, Budapest 2
Zalamegye 1
/ 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120 31

Q14HR S katerimi kraji bi se morali pobratiti: Na Hrvaškem 14. S katerimi kraji, občinami ali območji na drugi strani meje bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite?

Na Hrvaškem

Value 10298 Frequency
0 Ni izbran 202
1 Izbran 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q14HRkje S katerimi kraji bi se morali pobratiti: HR_kraj 14. S katerimi kraji, občinami ali območji na drugi strani meje bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite?

Na Hrvaškem - kje

Value 10397 Frequency
Hlapičina, Mursko Središče 1
Istra, obmorski kraji 1
Međimurje 7
Mursko Središće 2
Mursko Središče 9
Mursko Središče, Csaktornya 1
Ob meji 1
Varaždin 1
Varaždin, Čakovec, Bol 1
Zagreb 1
Čakovec 14
Čakovec, Mursko Središče 2
Čakovec, Mursko Središče, Varaždin 1
Čakovec, Varaždin 3
Čakovec, Zagreb 1
/ 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
46 15

Q14nevem S katerimi kraji, občinam: Brez odgovora/Ne vem 14. S katerimi kraji, občinami ali območji na drugi strani meje bi se moral/a po vašem mnenju najbolj povezati kraj/občina, v katerem/i živite?

Brez odgovora / Ne vem

Value 10496 Frequency
0 Ni izbran 171
1 Izbran 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 0 to 1

Q15 Kako pomemben dejavnik čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko je madžarska narodna skupnost v Sloveniji?

15. Kako pomemben dejavnik čezmejnega sodelovanja med Slovenijo in Madžarsko je madžarska narodna skupnost v Sloveniji?

Value 10595 Frequency
1 Zelo pomemben 119
2 Precej pomemben 112
3 Malo pomemben 26
4 Ni pomemben 4
99 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
261 2

Valid range from 1 to 4

Q16_1 Ocenite prosim, kako pomembna je vloga narodne skupnosti za: Gospodarstvo 16. Ocenite, prosim, kako pomembna je vloga narodne skupnosti na vsakem izmed sledečih področij:

... za gospodarstvo

Value 10694 Frequency
1 Zelo 72
2 Precej 106
3 Malo 60
4 Nič 22
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
260 3

Valid range from 1 to 4

Q16_2 Ocenite prosim, kako pomembna je vloga narodne skupnosti za: Kulturo 16. Ocenite, prosim, kako pomembna je vloga narodne skupnosti na vsakem izmed sledečih področij:

... za kulturo

Value 10793 Frequency
1 Zelo 139
2 Precej 98
3 Malo 16
4 Nič 6
99 brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
259 4

Valid range from 1 to 4

Q16_3 Ocenite prosim, kako pomembna je vloga narodne skupnosti za: Medsebojno sporazumevanje in spoznavanje 16. Ocenite, prosim, kako pomembna je vloga narodne skupnosti na vsakem izmed sledečih področij:

... za medsebojno sporazumevanje in spoznavanje

Value 10892 Frequency
1 Zelo 85
2 Precej 134
3 Malo 32
4 Nič 9
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
260 3

Valid range from 1 to 4

Q16_4 Ocenite prosim, kako pomembna je vloga narodne skupnosti za: Odpravljanje meddržavnih konfliktov 16. Ocenite, prosim, kako pomembna je vloga narodne skupnosti na vsakem izmed sledečih področij:

... za odpravljanje meddržavnih konfliktov

Value 10991 Frequency
1 Zelo 87
2 Precej 102
3 Malo 50
4 Nič 18
99 brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
257 6

Valid range from 1 to 4

Q16_5 Ocenite prosim, kako pomembna je vloga narodne skupnosti za: Drugo (navesti): 16. Ocenite, prosim, kako pomembna je vloga narodne skupnosti na vsakem izmed sledečih področij:

... Drugo (navesti)

Value 11090 Frequency
1 Zelo 0
2 Precej 4
3 Malo 0
4 Nič 2
99 brez odgovora 257
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6 257

Valid range from 1 to 4

Q16_drug Drugo (navesti): 16. Ocenite, prosim, kako pomembna je vloga narodne skupnosti na vsakem izmed sledečih področij:

Drugo (navedba)

Value 11189 Frequency
religija 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 0

Q17 Ali menite, da se je položaj madžarske narodne skupnosti v Sloveniji po vstopu Slovenije v EU:

17. Ali menite, da se je položaj madžarske narodne skupnosti v Sloveniji po vstopu Slovenije v EU:

Value 11288 Frequency
1 Izboljšal 83
2 Ostal nespremenjen 129
3 Poslabšal 34
98 Ne vem 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
246 17

Valid range from 1 to 3

Q18 Kakšna je po vašem mnenju povezanost madžarske narodne skupnosti v Sloveniji z Madžarsko po vstopu Slovenije in Madžarske v schengenski prostor oz. po odpravi mejne kontrole med Slovenije in Madžarsko?

18. Kakšna je po vašem mnenju povezanost madžarske narodne skupnosti v Sloveniji z Madžarsko po vstopu Slovenije in Madžarske v schengenski prostor oz. po odpravi mejne kontrole med Slovenijo in Madžarsko?

Value 11387 Frequency
1 Se je povečala 138
2 Je ostala nespremenjena 100
3 Se je zmanjšala 3
98 Ne vem 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
241 22

Valid range from 1 to 3

Q19_1 Madžarska bi morala madžarsko narodno skupnost v Sloveniji bolj podpirati v političnem pogledu. 19. Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam)

Madžarska bi morala madžarsko narodno skupnost v Sloveniji bolj podpirati v političnem pogledu

Value 11486 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 8
2 Se ne strinjam 19
3 Niti se strinjam niti se ne strinjam 50
4 Se strinjam 113
5 Popolnoma se strinjam 55
98 Ne vem 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
245 18

Valid range from 1 to 5

Q19_2 Madžarska bi morala madžarsko narodno skupnost v Sloveniji bolj podpirati v finančnem pogledu. 19. Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam)

Madžarska bi morala madžarsko narodno skupnost v Sloveniji bolj podpirati v finančnem pogledu.

Value 11585 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 7
2 Se ne strinjam 25
3 Niti se strinjam niti se ne strinjam 53
4 Se strinjam 98
5 Popolnoma se strinjam 66
98 Ne vem 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
249 14

Valid range from 1 to 5

Q19_3 Madžarska bi morala madžarsko narodno skupnost v Sloveniji bolj podpirati v kulturnem pogledu. 19. Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam)

Madžarska bi morala madžarsko narodno skupnost v Sloveniji bolj podpirati v kulturnem pogledu.

Value 11684 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 3
2 Se ne strinjam 15
3 Niti se strinjam niti se ne strinjam 40
4 Se strinjam 127
5 Popolnoma se strinjam 68
98 Ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
253 10

Valid range from 1 to 5

Q19_4 Za boljše družbeno povezovanje bi morala Madžarska v večji meri podpirati kulturne ustanove v obmejnih območjih Madžarske, na katere bi se lahko navezovali Madžari v Sloveniji. 19. Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam)

Za boljše družbeno povezovanje bi morala Madžarska v večji meri podpirati kulturne ustanove v obmejnih območjih Madžarske, na katere bi se lahko navezovali Madžari v Sloveniji.

Value 11783 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 2
2 Se ne strinjam 16
3 Niti se strinjam niti se ne strinjam 56
4 Se strinjam 120
5 Popolnoma se strinjam 60
98 Ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 9

Valid range from 1 to 5

Q19_5 Prav bi bilo, da bi imeli pripadniki madžarske narodne skupnosti v Sloveniji več pravic pri zaposlovanju na Madžarskem kot pripadniki drugih narodnosti. 19. Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam)

Prav bi bilo, da bi imeli pripadniki madžarske narodne skupnosti v Sloveniji več pravic pri zaposlovanju na Madžarskem kot pripadniki drugih narodnosti.

Value 11882 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 14
2 Se ne strinjam 60
3 Niti se strinjam niti se ne strinjam 71
4 Se strinjam 72
5 Popolnoma se strinjam 26
98 Ne vem 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
243 20

Valid range from 1 to 5

Q19_6 Pravice madžarske narodne skupnosti v Sloveniji in pravice slovenske narodne skupnosti na Madžarskem bi morale biti enake. 19. Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam)

Pravice madžarske narodne skupnosti v Sloveniji in pravice slovenske narodne skupnosti na Madžarskem bi morale biti enake

Value 11981 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 9
2 Se ne strinjam 20
3 Niti se strinjam niti se ne strinjam 40
4 Se strinjam 109
5 Popolnoma se strinjam 69
98 Ne vem 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
247 16

Valid range from 1 to 5

Q20_1 Slovenija bi morala madžarsko narodno skupnost v Sloveniji bolj podpirati v finančnem pogledu. 20. Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam)

Slovenija bi morala madžarsko narodno skupnost v Sloveniji bolj podpirati v finančnem pogledu.

Value 12080 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 3
2 Se ne strinjam 29
3 Niti se strinjam niti se ne strinjam 42
4 Se strinjam 119
5 Popolnoma se strinjam 58
98 Ne vem 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
251 12

Valid range from 1 to 5

Q20_2 Slovenija bi morala madžarsko narodno skupnost v Sloveniji bolj podpirati v kulturnem pogledu. 20. Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam)

Slovenija bi morala madžarsko narodno skupnost v Sloveniji bolj podpirati v kulturnem pogledu.

Value 12179 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 3
2 Se ne strinjam 23
3 Niti se strinjam niti se ne strinjam 43
4 Se strinjam 133
5 Popolnoma se strinjam 52
98 Ne vem 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 9

Valid range from 1 to 5

Q20_3 Za boljše družbeno povezovanje bi morala Slovenija v večji meri podpirati kulturne ustanove v obmejnih območjih Madžarske, na katere bi se lahko navezovali Madžari v Sloveniji. 20. Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam)

Za boljše družbeno povezovanje bi morala Slovenija v večji meri podpirati kulturne ustanove v obmejnih območjih Madžarske, na katere bi se lahko navezovali Madžari v Sloveniji.

Value 12278 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 15
2 Se ne strinjam 30
3 Niti se strinjam niti se ne strinjam 45
4 Se strinjam 114
5 Popolnoma se strinjam 38
98 Ne vem 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
242 21

Valid range from 1 to 5

Q21_1 Preko katerih virov informacij spremljate dogajanje na Madžarskem? Iz medijev madžarske narodne skupnosti v Sloveniji 21. Preko katerih virov informacij spremljate dogajanje na Madžarskem?

... iz medijev madžarske narodne skupnosti v Sloveniji

Value 12377 Frequency
1 Redno 106
2 Občasno 122
3 Nikoli 29
99 brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
257 6

Valid range from 1 to 3

Q21_2 Preko katerih virov informacij spremljate dogajanje na Madžarskem? Iz slovenskih medijev 21. Preko katerih virov informacij spremljate dogajanje na Madžarskem?

... iz slovenskih medijev

Value 12476 Frequency
1 Redno 75
2 Občasno 142
3 Nikoli 37
99 brez odgovora 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254 9

Valid range from 1 to 3

Q21_3 Preko katerih virov informacij spremljate dogajanje na Madžarskem? Iz medijev na Madžarskem 21. Preko katerih virov informacij spremljate dogajanje na Madžarskem?

... iz medijev na Madžarskem

Value 12575 Frequency
1 Redno 134
2 Občasno 113
3 Nikoli 14
99 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
261 2

Valid range from 1 to 3

Q21_4 Preko katerih virov informacij spremljate dogajanje na Madžarskem? Iz interneta 21. Preko katerih virov informacij spremljate dogajanje na Madžarskem?

... iz interneta

Value 12674 Frequency
1 Redno 82
2 Občasno 93
3 Nikoli 74
99 brez odgovora 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
249 14

Valid range from 1 to 3

Q21_5 Preko katerih virov informacij spremljate dogajanje na Madžarskem? Iz pogovorov z znanci, prijatelji ipd. 21. Preko katerih virov informacij spremljate dogajanje na Madžarskem?

... iz pogovorov z znanci, prijatelji ipd.

Value 12773 Frequency
1 Redno 71
2 Občasno 154
3 Nikoli 32
99 brez odgovora 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
257 6

Valid range from 1 to 3

Q21_6 Preko katerih virov informacij spremljate dogajanje na Madžarskem? Drugo 21. Preko katerih virov informacij spremljate dogajanje na Madžarskem?

... drugje (navesti)

Value 12872 Frequency
1 Redno 2
2 Občasno 4
3 Nikoli 7
99 brez odgovora 250
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13 250

Valid range from 1 to 3

Q21_DRUG Drugo - kaj 21. Preko katerih virov informacij spremljate dogajanje na Madžarskem?

... Drugo - kaj

Value 12971 Frequency
Dogodki 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1 0

Q22 Bi lahko rekli, da imate na splošno v okolju, v katerem živite:

22. Bi lahko rekli, da imate na splošno v okolju, v katerem živite:

Value 13070 Frequency
1 V večji meri stike s slovensko govorečimi osebami 21
2 V večji meri stike z madžarsko govorečimi osebami 118
3 V enaki meri stike s slovensko in madžarsko govorečimi oseba 122
4 Drugo 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 1 to 4

Q22_DRUG Drugo - s kom 22. Bi lahko rekli, da imate na splošno v okolju, v katerem živite:

... Drugo - s kom

Value 13169 Frequency
Madžarsko-slovensko-hrvaško 1
v enaki meri stike s slovensko, madžarsko in hrvaško govorečimi osebami 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2 0

Q23 Ali je okolje, v katerem živite, strpno do pripadnikov madžarske skupnosti?

23. Ali je okolje, v katerem živite, strpno do pripadnikov madžarske narodne skupnosti?

Value 13268 Frequency
1 Zelo nestrpno 13
2 Precej nestrpno 42
3 Ne strpno,ne nestrpno 39
4 Precej strpno 121
5 Zelo strpno 38
98 Ne vem 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
253 10

Valid range from 1 to 5

Q24_1 Kako pogosto govorite madžarsko: S kolegi v službi 24. Kako pogosto govorite v madžarskem jeziku v naslednjih situacijah?

... s kolegi v službi

Value 13367 Frequency
1 Vedno 65
2 Pogosto 78
3 Občasno 43
4 Nikoli 51
99 brez odgovora 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
237 26

Valid range from 1 to 4

Q24_2 Kako pogosto govorite madžarsko: S prijatelji 24. Kako pogosto govorite v madžarskem jeziku v naslednjih situacijah?

... s prijatelji

Value 13466 Frequency
1 Vedno 98
2 Pogosto 133
3 Občasno 28
4 Nikoli 4
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 1 to 4

Q24_3 Kako pogosto govorite madžarsko: S sorodniki 24. Kako pogosto govorite v madžarskem jeziku v naslednjih situacijah?

... s sorodniki

Value 13565 Frequency
1 Vedno 134
2 Pogosto 96
3 Občasno 26
4 Nikoli 7
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 1 to 4

Q24_4 Kako pogosto govorite madžarsko: V ožjem družinskem krogu 24. Kako pogosto govorite v madžarskem jeziku v naslednjih situacijah?

... v ožjem družinskem krogu

Value 13664 Frequency
1 Vedno 185
2 Pogosto 52
3 Občasno 21
4 Nikoli 5
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 1 to 4

Q24_5 Kako pogosto govorite madžarsko: S prodajalci v trgovini 24. Kako pogosto govorite v madžarskem jeziku v naslednjih situacijah?

... s prodajalci v trgovini

Value 13763 Frequency
1 Vedno 34
2 Pogosto 115
3 Občasno 97
4 Nikoli 17
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
263 0

Valid range from 1 to 4

Q24_6 Kako pogosto govorite madžarsko: Z osebjem na občinskih uradih 24. Kako pogosto govorite v madžarskem jeziku v naslednjih situacijah?

... z osebjem na občinskih uradih

Value 13862 Frequency
1 Vedno 23
2 Pogosto 60
3 Občasno 128
4 Nikoli 50
99 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
261 2

Valid range from 1 to 4

Q24_7 Kako pogosto govorite madžarsko: Z osebjem v banki 24. Kako pogosto govorite v madžarskem jeziku v naslednjih situacijah?

... z osebjem v baniki

Value 13961 Frequency
1 Vedno 15
2 Pogosto 63
3 Občasno 93
4 Nikoli 91
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
262 1

Valid range from 1 to 4

Q24_8 Kako pogosto govorite madžarsko: Z natakarjem v baru/gostilni 24. Kako pogosto govorite v madžarskem jeziku v naslednjih situacijah?

... z natakarjem v baru/gostilni

Value 14060 Frequency
1 Vedno 31
2 Pogosto 81
3 Občasno 113
4 Nikoli 33
99 brez odgovora 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
258 5

Valid range from 1 to 4

Q25 Ali vam je bilo v zadnjem letu kdaj neprijetno uporabljati madžarski jezik v vašem okolju?

25. Ali vam je bilo v zadnjem letu kdaj neprijetno uporabljati madžarski jezik v vašem okolju?

Value 14159 Frequency
1 Pogosto 9
2 Občasno 22
3 Redko 54
4 Nikoli 158
98 Ne vem 17
99 brez odgovora 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
243 20

Valid range from 1 to 4

Q26_1 Madžarska narodna skupnost v Sloveniji je ustrezno organizirana na kulturni ravni. 26. Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam)

Madžarska narodna skupnost v Sloveniji je ustrezno organizirana na kulturni ravni.

Value 14258 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 1
2 Se ne strinjam 16
3 Niti se strinjam niti se ne strinjam 54
4 Se strinjam 139
5 Popolnoma se strinjam 37
98 Ne vem 16
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
247 16

Valid range from 1 to 5

Q26_2 Madžarska narodna skupnost v Sloveniji je ustrezno organizirana na športni ravni. 26. Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam)

Madžarska narodna skupnost v Sloveniji je ustrezno organizirana na športni ravni.

Value 14357 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 19
2 Se ne strinjam 56
3 Niti se strinjam niti se ne strinjam 72
4 Se strinjam 61
5 Popolnoma se strinjam 5
98 Ne vem 50
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
213 50

Valid range from 1 to 5

Q26_3 Madžarska narodna skupnost v Sloveniji je ustrezno organizirana na izobraževalni ravni. 26. Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam)

Madžarska narodna skupnost v Sloveniji je ustrezno organizirana na izobraževalni ravni

Value 14456 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 16
2 Se ne strinjam 33
3 Niti se strinjam niti se ne strinjam 71
4 Se strinjam 109
5 Popolnoma se strinjam 16
98 Ne vem 18
99 brez odgovora 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
245 18

Valid range from 1 to 5

Q26_4 Madžarska narodna skupnost v Sloveniji je ustrezno organizirana na gospodarski ravni. 26. Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam)

Madžarska narodna skupnost v Sloveniji je ustrezno organizirana na gospodarski ravni.

Value 14555 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 19
2 Se ne strinjam 62
3 Niti se strinjam niti se ne strinjam 88
4 Se strinjam 51
5 Popolnoma se strinjam 2
98 Ne vem 39
99 brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
222 41

Valid range from 1 to 5

Q26_5 Madžarska narodna skupnost v Sloveniji je ustrezno organizirana na politični ravni. 26. Prosimo, če lahko na lestvici od 1 do 5 navedete, v kolikšni meri se strinjate z naslednjimi trditvami: (1 - sploh se ne strinjam, 5 - popolnoma se strinjam)

Madžarska narodna skupnost v Sloveniji je ustrezno organizirana na politični ravni.

Value 14654 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 9
2 Se ne strinjam 31
3 Niti se strinjam niti se ne strinjam 81
4 Se strinjam 90
5 Popolnoma se strinjam 17
98 Ne vem 34
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
228 35

Valid range from 1 to 5

Q27 Pravno določeni dvojezični napisi v krajih, kjer živijo pripadniki madžarske narodne skupnosti v Sloveniji, so po vašem mnenju:

27. Pravno določeni dvojezični napisi v krajih, kjer živijo pripadniki madžarske narodne skupnosti v Sloveniji, so po vašem mnenju:

Value 14753 Frequency
1 Obvezni 207
2 Potrebni, a ne obvezni 49
3 Niso ne obvezni ne potrebni 5
98 Ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
261 2

Valid range from 1 to 3

Q28 Za prebivalce območja Prekmurja, kjer živijo pripadniki obeh narodnosti je znanje madžarščine:

28. Za prebivalce območja Prekmurja, kjer živijo pripadniki obeh narodnosti, je znanje madžarščine:

Value 14852 Frequency
1 Obvezno 88
2 Potrebno, a ne obvezno 146
3 Ni ne obvezno ne potrebno 27
98 Ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
261 2

Valid range from 1 to 3

Q29 Poučevanje madžarščine v šolah na etnično mešanem območju Prekmurja je po vašem mnenju:

29. Poučevanje madžarščine v šolah na etnično mešanem območju Prekmurja je po vašem mnenju:

Value 14951 Frequency
1 Obvezno 197
2 Potrebno, a ne obvezno 54
3 Ni ne obvezno ne potrebno 10
98 Ne vem 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
261 2

Valid range from 1 to 3

Q30 V kolikšni meri ste zadovoljni z dejanskim uresničevanjem manjšinskih pravic na dvojezičnem območju Prekmurja (npr. uporaba jezika v šolstvu, policiji, sodišču, občini, dvojezični napisi itd. )?

30. V kolikšni meri ste zadovoljni z dejanskim uresničevanjem manjšinskih pravic na dvojezičnem območju Pekmurja (npr. uporaba jezika v šolstvu, policiji, sodišču, občini, dvojezični napisi, itd.)?

Value 15050 Frequency
1 Sploh nisem zadovoljen 36
2 Nisem zadovoljen 66
3 Niti zadovoljen niti nezadovoljen 65
4 Sem zadovoljen 75
5 Sem zelo zadovoljen 10
98 Ne vem 10
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
252 11

Valid range from 1 to 5

Q31 V kolikšni meri prebivalstvo na Madžarskem na splošno pozna madžarsko narodno skupnosti v Sloveniji in njen položaj?

31. V kolikšni meri prebivalstvo na Madžarskem na splošno pozna madžarsko narodno skupnost v Sloveniji in njen položaj?

Value 15149 Frequency
1 Zelo 0
2 Precej 30
3 Malo 134
4 Nič 65
98 Ne vem 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 34

Valid range from 1 to 4

Q32 V kolikšni meri prebivalstvo v Sloveniji na splošno pozna madžarsko narodno skupnosti v Sloveniji in njen položaj?

32. V kolikšni meri prebivalstvo v Sloveniji na splošno pozna madžarsko narodno skupnost v Sloveniji in njen položaj?

Value 15248 Frequency
1 Zelo 3
2 Precej 48
3 Malo 146
4 Nič 51
98 Ne vem 14
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
248 15

Valid range from 1 to 4

Q33_1 Kako naslednji zunanji dejavniki vplivajo na možnosti obstoja in razvoja madžarske narodne skupnosti v Sloveniji – ukrepi evropskih ustanov v korist madžarske narodne skupnosti v Sloveniji 33. Ocenite, prosim, s točkami od 1 do 5 (1 - sploh nima vpliva, 5 - zelo vpliva), kako naslednji zunanji dejavniki vplivajo na možnosti obstoja in razvoja madžarske narodne skupnosti v Sloveniji.

1-ukrepi evropskih ustanov v korist madžarske narodne skupnosti v Sloveniji

Value 15347 Frequency
1 Sploh nimajo vpliva 19
2 Nimajo vpliva 25
3 Niti  vplivajo niti ne vplivajo 75
4 Vplivajo 87
5 Zelo vplivajo 9
98 Ne vem 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
215 48

Valid range from 1 to 5

Q33_2 Kako naslednji zunanji dejavniki vplivajo na možnosti obstoja in razvoja madžarske narodne skupnosti v Sloveniji – ukrepi Republike Slovenije v korist madžarske narodne skupnosti v Sloveniji 33. Ocenite, prosim, s točkami od 1 do 5 (1 - sploh nima vpliva, 5 - zelo vpliva), kako naslednji zunanji dejavniki vplivajo na možnosti obstoja in razvoja madžarske narodne skupnosti v Sloveniji.

2-ukrepi Republike Slovenije v korist madžarske narodne skupnosti v Sloveniji

Value 15446 Frequency
1 Sploh nimajo vpliva 1
2 Nimajo vpliva 19
3 Niti  vplivajo niti ne vplivajo 49
4 Vplivajo 132
5 Zelo vplivajo 33
98 Ne vem 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
234 29

Valid range from 1 to 5

Q33_3 Kako naslednji zunanji dejavniki vplivajo na možnosti obstoja in razvoja madžarske narodne skupnosti v Sloveniji – ukrepi Republike Madžarske v korist madžarske narodne skupnosti v Sloveniji 33. Ocenite, prosim, s točkami od 1 do 5 (1 - sploh nima vpliva, 5 - zelo vpliva), kako naslednji zunanji dejavniki vplivajo na možnosti obstoja in razvoja madžarske narodne skupnosti v Sloveniji.

3-ukrepi Republike Madžarske v korist madžarske narodne skupnosti v Sloveniji

Value 15545 Frequency
1 Sploh nimajo vpliva 0
2 Nimajo vpliva 16
3 Niti  vplivajo niti ne vplivajo 73
4 Vplivajo 123
5 Zelo vplivajo 17
98 Ne vem 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
229 34

Valid range from 1 to 5

Q33_4 Kako naslednji zunanji dejavniki vplivajo na možnosti obstoja in razvoja madžarske narodne skupnosti v Sloveniji – ukrepi na občinski ravni v korist madžarske narodne skupnosti v Sloveniji 33. Ocenite, prosim, s točkami od 1 do 5 (1 - sploh nima vpliva, 5 - zelo vpliva), kako naslednji zunanji dejavniki vplivajo na možnosti obstoja in razvoja madžarske narodne skupnosti v Sloveniji.

4-ukrepi na občinski ravni v korist madžarske narodne skupnosti v Sloveniji

Value 15644 Frequency
1 Sploh nimajo vpliva 1
2 Nimajo vpliva 17
3 Niti  vplivajo niti ne vplivajo 59
4 Vplivajo 115
5 Zelo vplivajo 44
98 Ne vem 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
236 27

Valid range from 1 to 5

Q34_1 Kako naslednji notranji dejavniki vplivajo na možnosti obstoja in razvoja madžarske narodne skupnosti v Sloveniji – delovanje narodnostnih medijev (TV, časopisi ipd.) 34. Ocenite, prosim, s točkami od 1 do 5 (1 - sploh nima vpliva, 5 - zelo vpliva), kako naslednji notranji dejavniki vplivajo na možnosti obstoja in razvoja madžarske narodne skupnosti v Sloveniji.

1-delovanje narodnostnih medijev (TV, časopisi ipd.)

Value 15743 Frequency
1 Sploh nimajo vpliva 1
2 Nimajo vpliva 9
3 Niti  vplivajo niti ne vplivajo 37
4 Vplivajo 133
5 Zelo vplivajo 74
98 Ne vem 8
99 brez odgovora 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
254