Očetje in delodajalci v akciji, 2015: Spletna anketa z zaposlenimi očeti

Basic Study Information

ADP - IDNo: ODA15
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_ODA15_V1
Main author(s):
  • Humer, Živa
  • Kanjuo Mrčela, Aleksandra
  • Šori, Iztok
  • Štebe, Janez
  • Beršnak Vuga, Janja
  • Frelih, Mojca
Data file producer:
MI - Mirovni inštitut (Ljubljana, Slovenija; 2015)

Funding agency:

Norveški finančni mehanizem 2009-2014

Project number:

C1541-15T710024 (NFM)

Study Content

Keywords:

očetje, očetovska vloga, očetovski dopust, starševski dopust, usklajevanje plačanega dela in skrbi za otroke, delitev dela v družini pri skrbi za otroke, delitev dela v gospodinjstvu, prekarno delo, zaposlitev s polovičnim delovnim časom

Keywords ELSST:
OČETOVSKI DOPUST, VKLJUČENOST STARŠEV, STARŠEVSKI DOPUST, DRUŽINA, OSKRBA OTROKA, OČE

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - družinsko življenje in zakonska zveza
Topic Classification CERIF
Sociologija
Topic Classification ADP
družinsko življenje in očetovstvo
poklicno življenje
demografija


Abstract:

Glavni namen raziskave Očetje in delodajalci v akciji, je bil preučiti trende očetovstva in očetovanja v navezavi na plačano delo. Raziskovalna pozornost je bila namenjena trem vidikom: skrbstveni vlogi zaposlenih očetov v družinskem življenju, vidiku plačane zaposlitve in možnostim usklajevanja plačanega dela in skrbi za otroke. Poleg tega je bila raziskovalna pozornost namenjena tudi različnim oblikam zaposlitve, zlasti zaposlenim v prekarnih oblikah in na vodilnih položajih ter možnostim usklajevanja teh dveh sfer življenja. V ta namen je bila izvedena spletna anketa na vzorcu 489 očetov iz Slovenije. Podatkovna datoteka zajema retrospektivne podatke o očetovskem in starševskem dopustu za obdobje od 2003-2015. V letu 2003 je namreč bil v Sloveniji uveden očetovski dopust.

Methodology


Collection date: 12. marec 2015 - 21. april 2015
Date of production: 2015
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

gospodinjstvo

Universe:

Zaposleni očetje, ki imajo vsaj enega otroka v starosti do 18 let.

Excluded: no information
Data collected by:

Fakulteta za družbene vede

Sampling procedure:

Neslučajno vzorčenje. Priložnostni vzorec. Sodelavci in sodelavke projekta so vabilo k spletni anketi s povezavo do spletne ankete razširili po formalnih in neformalnih mrežah ter socialnih omrežjih. Vabilo je zajemalo kratek opis in namen raziskave ter povezavo do spletne ankete.

Mode of data collection:

Spletna anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ODA15 - Očetje in delodajalci v akciji, 2015: Spletna anketa z zaposlenimi očeti. [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 368
  • number of units: 489

Version: avgust 2017

Variable list

ID ID anketiranca

ID anketiranca

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 0 1 489 245 141.306

Valid range from 1 to 489

Q2a Kako pomembna skrb za družino: Da finančno skrbim za preživljanje družine Kako pomembna je za vas kot očeta skrb za družino in otroke na vsakem od naštetih področij? Prosimo vas, da vsako področje posebej ocenite po pomembnosti od 1 do 5, pri čemer je 1 'Sploh ni pomembno', 5 pa 'Zelo pomembno'.

Da finančno skrbim za preživljanje družine

Value 22 Frequency
1 Sploh ni pomembno 5
2 Ni pomembno 2
3 Niti - niti 16
4 Je pomembno 126
5 Je zelo pomembno 319
-99 Ne vem 3
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
468 21

Valid range from 1 to 5

Q2b Kako pomembna skrb za družino: Da skrbim za vsakodnevne potrebe pri negi otrok (hrana, oblačenje, osebna higiena…) Kako pomembna je za vas kot očeta skrb za družino in otroke na vsakem od naštetih področij? Prosimo vas, da vsako področje posebej ocenite po pomembnosti od 1 do 5, pri čemer je 1 'Sploh ni pomembno', 5 pa 'Zelo pomembno'.

Da skrbim za vsakodnevne potrebe pri negi otrok (hrana, oblačenje, osebna higiena…)

Value 31 Frequency
1 Sploh ni pomembno 4
2 Ni pomembno 7
3 Niti - niti 31
4 Je pomembno 207
5 Je zelo pomembno 221
-99 Ne vem 3
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
470 19

Valid range from 1 to 5

ID ID anketiranca

ID anketiranca

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 0 1 489 245 141.306

Valid range from 1 to 489

Q2a Kako pomembna skrb za družino: Da finančno skrbim za preživljanje družine Kako pomembna je za vas kot očeta skrb za družino in otroke na vsakem od naštetih področij? Prosimo vas, da vsako področje posebej ocenite po pomembnosti od 1 do 5, pri čemer je 1 'Sploh ni pomembno', 5 pa 'Zelo pomembno'.

Da finančno skrbim za preživljanje družine

Value 2367 Frequency
1 Sploh ni pomembno 5
2 Ni pomembno 2
3 Niti - niti 16
4 Je pomembno 126
5 Je zelo pomembno 319
-99 Ne vem 3
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
468 21

Valid range from 1 to 5

Q2b Kako pomembna skrb za družino: Da skrbim za vsakodnevne potrebe pri negi otrok (hrana, oblačenje, osebna higiena…) Kako pomembna je za vas kot očeta skrb za družino in otroke na vsakem od naštetih področij? Prosimo vas, da vsako področje posebej ocenite po pomembnosti od 1 do 5, pri čemer je 1 'Sploh ni pomembno', 5 pa 'Zelo pomembno'.

Da skrbim za vsakodnevne potrebe pri negi otrok (hrana, oblačenje, osebna higiena…)

Value 3366 Frequency
1 Sploh ni pomembno 4
2 Ni pomembno 7
3 Niti - niti 31
4 Je pomembno 207
5 Je zelo pomembno 221
-99 Ne vem 3
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
470 19

Valid range from 1 to 5

Q2c Kako pomembna skrb za družino: Da se z otroki igram, ukvarjam pri športu, hobijih... Kako pomembna je za vas kot očeta skrb za družino in otroke na vsakem od naštetih področij? Prosimo vas, da vsako področje posebej ocenite po pomembnosti od 1 do 5, pri čemer je 1 'Sploh ni pomembno', 5 pa 'Zelo pomembno'.

Da se z otroki igram, ukvarjam pri športu, hobijih...

Value 4365 Frequency
1 Sploh ni pomembno 3
2 Ni pomembno 2
3 Niti - niti 15
4 Je pomembno 148
5 Je zelo pomembno 301
-99 Ne vem 4
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
469 20

Valid range from 1 to 5

Q2d Kako pomembna skrb za družino: Da pomagam otroku pri njegovih/njenih obveznostih (vrtec, šola, krožki, ipd.) Kako pomembna je za vas kot očeta skrb za družino in otroke na vsakem od naštetih področij? Prosimo vas, da vsako področje posebej ocenite po pomembnosti od 1 do 5, pri čemer je 1 'Sploh ni pomembno', 5 pa 'Zelo pomembno'.

Da pomagam otroku pri njegovih/njenih obveznostih (vrtec, šola, krožki, ipd.)

Value 5364 Frequency
1 Sploh ni pomembno 5
2 Ni pomembno 4
3 Niti - niti 23
4 Je pomembno 178
5 Je zelo pomembno 255
-99 Ne vem 6
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
465 24

Valid range from 1 to 5

Q2e Kako pomembna skrb za družino: Da posvetim čim več časa otrokom Kako pomembna je za vas kot očeta skrb za družino in otroke na vsakem od naštetih področij? Prosimo vas, da vsako področje posebej ocenite po pomembnosti od 1 do 5, pri čemer je 1 'Sploh ni pomembno', 5 pa 'Zelo pomembno'.

Da posvetim čim več časa otrokom

Value 6363 Frequency
1 Sploh ni pomembno 6
2 Ni pomembno 0
3 Niti - niti 22
4 Je pomembno 153
5 Je zelo pomembno 285
-99 Ne vem 4
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
466 23

Valid range from 1 to 5

Q2f Kako pomembna skrb za družino: Da nudim čustveno oporo otroku/otrokom Kako pomembna je za vas kot očeta skrb za družino in otroke na vsakem od naštetih področij? Prosimo vas, da vsako področje posebej ocenite po pomembnosti od 1 do 5, pri čemer je 1 'Sploh ni pomembno', 5 pa 'Zelo pomembno'.

Da nudim čustveno oporo otroku/otrokom

Value 7362 Frequency
1 Sploh ni pomembno 5
2 Ni pomembno 0
3 Niti - niti 5
4 Je pomembno 99
5 Je zelo pomembno 351
-99 Ne vem 5
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
460 29

Valid range from 1 to 5

Q3 Ali ste službi zaradi družinskih potreb začeli posvečati več ali manj časa, odkar ste postali oče?

Ali ste službi zaradi družinskih potreb začeli posvečati več ali manj časa, odkar ste postali oče?

Value 8361 Frequency
1 Več 37
2 Manj 167
3 Ni spremembe 266
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
470 19

Valid range from 1 to 3

Q4a S kom živite v gospodinjstvu: Partnerka Prosimo, naštejte, s kom vse živite v gospodinjstvu?

Partnerka

Value 9360 Frequency
0 ni izbran 79
1 izbran 410
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 0

Valid range from 0 to 1

Q4b S kom živite v gospodinjstvu: Skupni otrok/otroci Prosimo, naštejte, s kom vse živite v gospodinjstvu?

Skupni otrok/otroci

Value 10359 Frequency
0 ni izbran 97
1 izbran 392
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 0

Valid range from 0 to 1

Q4c S kom živite v gospodinjstvu: Otrok/otroci iz moje in/ali partnerkine prejšnje zveze Prosimo, naštejte, s kom vse živite v gospodinjstvu?

Otrok/otroci iz moje in/ali partnerkine prejšnje zveze

Value 11358 Frequency
0 ni izbran 438
1 izbran 51
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 0

Valid range from 0 to 1

Q4d S kom živite v gospodinjstvu: Moji ali partnerkini starši Prosimo, naštejte, s kom vse živite v gospodinjstvu?

Moji ali partnerkini starši

Value 12357 Frequency
0 ni izbran 439
1 izbran 50
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 0

Valid range from 0 to 1

Q4e S kom živite v gospodinjstvu: Drugo Prosimo, naštejte, s kom vse živite v gospodinjstvu?

Drugo

Value 13356 Frequency
0 ni izbran 464
1 izbran 25
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 0

Valid range from 0 to 1

Q5 Koliko otrok šteje vaše gospodinjstvo?

Koliko otrok šteje vaše gospodinjstvo?

Value 14355 Frequency
1 103
2 232
3 57
4 17
5 12
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 68
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
421 68

Valid range from 1 to 5

Q6 Koliko je star najmlajši otrok v gospodinjstvu?

Prosimo, napišite, koliko je star najmlajši otrok v gospodinjstvu?

Value 15354 Frequency
0 0, če manj kot eno leto 54
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 68
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
421 68 0 35

Valid range from 0 to 35

Q7 Ali ste ob rojstvu najmlajšega otroka koristili 15 - dnevni plačani očetovski dopust? Očetovski dopust je dopust namenjen očetom in traja 90 dni. Od tega je prvih 15 dni plačanih, za preostalih 75 dni pa država zagotovi plačilo prispevkov za socialno varnost, in sicer glede na višino minimalne plače.

Ali ste ob rojstvu najmlajšega otroka koristili 15 - dnevni plačani očetovski dopust?

Value 16353 Frequency
1 Da 310
2 Ne 40
-99 Ne vem 7
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 3
-2 Preskok (if) 124
-1 Ni odgovoril 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
350 139

Valid range from 1 to 2

Q8a (otrok 1) Zakaj ne 15 - dnevnega dopusta?: Zaradi negotovega položaja v službi Zakaj ste se odločili, da pri najmlajšem otroku ne boste koristili 15 - dnevnega plačanega očetovskega dopusta?

Zaradi negotovega položaja v službi

Value 17352 Frequency
0 ni izbran 36
1 izbran 4
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 3
-2 Preskok (if) 446
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40 449

Valid range from 0 to 1

Q8b (otrok 1) Zakaj ne 15 - dnevnega dopusta?: Ker bi trpelo moje delo v službi Zakaj ste se odločili, da pri najmlajšem otroku ne boste koristili 15 - dnevnega plačanega očetovskega dopusta?

Ker bi trpelo moje delo v službi

Value 18351 Frequency
0 ni izbran 29
1 izbran 11
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 3
-2 Preskok (if) 446
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40 449

Valid range from 0 to 1

Q8c (otrok 1) Zakaj ne 15 - dnevnega dopusta?: Ker delodajalec temu ni bil naklonjen Zakaj ste se odločili, da pri najmlajšem otroku ne boste koristili 15 - dnevnega plačanega očetovskega dopusta?

Ker delodajalec temu ni bil naklonjen

Value 19350 Frequency
0 ni izbran 35
1 izbran 5
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 3
-2 Preskok (if) 446
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40 449

Valid range from 0 to 1

Q8d (otrok 1) Zakaj ne 15 - dnevnega dopusta?: Ker moji sodelavci ali sodelavke temu niso bili naklonjeni Zakaj ste se odločili, da pri najmlajšem otroku ne boste koristili 15 - dnevnega plačanega očetovskega dopusta?

Ker moji sodelavci ali sodelavke temu niso bili naklonjeni

Value 20349 Frequency
0 ni izbran 39
1 izbran 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 3
-2 Preskok (if) 446
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40 449

Valid range from 0 to 1

Q8e (otrok 1) Zakaj ne 15 - dnevnega dopusta?: Ker si tega finančno nisem mogel privoščiti Zakaj ste se odločili, da pri najmlajšem otroku ne boste koristili 15 - dnevnega plačanega očetovskega dopusta?

Ker si tega finančno nisem mogel privoščiti

Value 21348 Frequency
0 ni izbran 30
1 izbran 10
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 3
-2 Preskok (if) 446
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40 449

Valid range from 0 to 1

Q8f (otrok 1) Zakaj ne 15 - dnevnega dopusta?: Ker je pomembneje, da je z majhnim otrokom doma mati Zakaj ste se odločili, da pri najmlajšem otroku ne boste koristili 15 - dnevnega plačanega očetovskega dopusta?

Ker je pomembneje, da je z majhnim otrokom doma mati

Value 22347 Frequency
0 ni izbran 37
1 izbran 3
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 3
-2 Preskok (if) 446
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40 449

Valid range from 0 to 1

Q8g (otrok 1) Zakaj ne 15 - dnevnega dopusta?: Ker je partnerka temu nasprotovala Zakaj ste se odločili, da pri najmlajšem otroku ne boste koristili 15 - dnevnega plačanega očetovskega dopusta?

Ker je partnerka temu nasprotovala

Value 23346 Frequency
0 ni izbran 40
1 izbran 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 3
-2 Preskok (if) 446
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40 449

Valid range from 0 to 1

Q8h (otrok 1) Zakaj ne 15 - dnevnega dopusta?: Ker nisem vedel, da imam to pravico Zakaj ste se odločili, da pri najmlajšem otroku ne boste koristili 15 - dnevnega plačanega očetovskega dopusta?

Ker nisem vedel, da imam to pravico

Value 24345 Frequency
0 ni izbran 39
1 izbran 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 3
-2 Preskok (if) 446
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40 449

Valid range from 0 to 1

Q8i (otrok 1) Zakaj ne 15 - dnevnega dopusta?: Ker tega dopusta niso vzeli drugi moški, ki jih poznam Zakaj ste se odločili, da pri najmlajšem otroku ne boste koristili 15 - dnevnega plačanega očetovskega dopusta?

Ker tega dopusta niso vzeli drugi moški, ki jih poznam

Value 25344 Frequency
0 ni izbran 39
1 izbran 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 3
-2 Preskok (if) 446
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40 449

Valid range from 0 to 1

Q8j (otrok 1) Zakaj ne 15 - dnevnega dopusta?: Drugo: Zakaj ste se odločili, da pri najmlajšem otroku ne boste koristili 15 - dnevnega plačanega očetovskega dopusta?

Drugo:

Value 26343 Frequency
0 ni izbran 19
1 izbran 21
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 3
-2 Preskok (if) 446
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
40 449

Valid range from 0 to 1

Q8j_text (otrok 1) Zakaj ne 15 - dnevnega dopusta?: Drugo: (tekst) Zakaj ste se odločili, da pri najmlajšem otroku ne boste koristili 15 - dnevnega plačanega očetovskega dopusta?

Drugo: (tekst)

Value 27342 Frequency
-1: Ni odgovoril 2
-2: Preskok (if) 465
-3: Prekinjeno 3
Imam s.p. in takrat preprosto nisem delal. 1
Ker sem imel dovolj dopusta in presežka u 1
Nisem še bil zaposlen. 1
Nisem želel. 1
Partner je temu nasprotoval! 1
V tem casu nisem bival v Sloveniji 1
ga ni bilo 1
ker imam s.p. 1
ker nisem zaposlen, delam prostovoljno in 1
ker sem bil v času rojstva brezposelen 1
ker sem delal od doma 1
ker še nisem bil zaposlen 1
ni bilo potrebno 1
ob rojstvu sem bil brezposeln 1
takrat (namerno) brezposeln 1
takrat te možnosti še ni bilo 1
takrat tega še ni bilo! 1
tedaj ga še ni bilo 1
še nisem bil zaposlen 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 0

Q8j_o (otrok 1) Zakaj ne 15 - dnevnega dopusta?: Drugo: (šifrirano) Zakaj ste se odločili, da pri najmlajšem otroku ne boste koristili 15 - dnevnega plačanega očetovskega dopusta?

Drugo: (šifrirano)

Value 28341 Frequency
1 dogovor s partnerko 0
2 koristil_a partner_ka 0
3 nezaposlen_a partner_ka 0
4 finančni vidik 0
5 Vključenost očeta v izobraževanje 0
6 Vključenost matere v izobraževanje 0
7 Redukcija starševstva na materinstvo 0
8 Fleksibilnost delovnega mesta 0
9 Osebni razlogi 0
10 Lažje usklajevanje matere 0
11 Nasprotovanje partnerke_ja 1
12 Negotovost delovnega mesta, nenaklonjenost 0
13 Socialno starševstvo 0
14 Druge oblike 1
54 podpora delodajalke_ca 0
65 pozabil 0
71 Ker tega dopusta niso vzeli drugi moški 0
81 direktor/lastnik podjetja 0
82 s.p. 2
83 takratno nezaposlen 7
84 Delo od doma 1
91 Ni bilo možnosti 1
92 odsotnost 1
93 ni želel 1
94 namerava/l 0
95 Ni bilo potrebe 1
96 Ni vedel 0
97 možno usklajevanje 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 113
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16 473 11 95

Valid range from 1 to 97

Q9 Ali ste za najmlajšega otroka koristili 75 - dnevni neplačani očetovski dopust?

Ali ste za najmlajšega otroka koristili 75 - dnevni neplačani očetovski dopust?

Value 29340 Frequency
1 Da, v celoti ali delno 36
2 Ne 284
-99 Ne vem 8
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 6
-2 Preskok (if) 151
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
320 169

Valid range from 1 to 2

Q10a (otrok 1) Zakaj ne 75 - dnevnega dopusta?: Zaradi negotovega položaja v službi Zakaj ste se odločili, da pri najmlajšem otroku ne boste koristili 75 - dnevnega neplačanega očetovskega dopusta?

Zaradi negotovega položaja v službi

Value 30339 Frequency
0 ni izbran 244
1 izbran 38
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 6
-2 Preskok (if) 199
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
282 207

Valid range from 0 to 1

Q10b (otrok 1) Zakaj ne 75 - dnevnega dopusta?: Ker bi trpelo moje delo v službi Zakaj ste se odločili, da pri najmlajšem otroku ne boste koristili 75 - dnevnega neplačanega očetovskega dopusta?

Ker bi trpelo moje delo v službi

Value 31338 Frequency
0 ni izbran 196
1 izbran 86
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 6
-2 Preskok (if) 199
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
282 207

Valid range from 0 to 1

Q10c (otrok 1) Zakaj ne 75 - dnevnega dopusta?: Ker delodajalec temu ni bil naklonjen Zakaj ste se odločili, da pri najmlajšem otroku ne boste koristili 75 - dnevnega neplačanega očetovskega dopusta?

Ker delodajalec temu ni bil naklonjen

Value 32337 Frequency
0 ni izbran 251
1 izbran 31
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 6
-2 Preskok (if) 199
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
282 207

Valid range from 0 to 1

Q10d (otrok 1) Zakaj ne 75 - dnevnega dopusta?: Ker moji sodelavci ali sodelavke temu niso bili naklonjeni Zakaj ste se odločili, da pri najmlajšem otroku ne boste koristili 75 - dnevnega neplačanega očetovskega dopusta?

Ker moji sodelavci ali sodelavke temu niso bili naklonjeni

Value 33336 Frequency
0 ni izbran 271
1 izbran 11
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 6
-2 Preskok (if) 199
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
282 207

Valid range from 0 to 1

Q10e (otrok 1) Zakaj ne 75 - dnevnega dopusta?: Ker si tega finančno nisem mogel privoščiti Zakaj ste se odločili, da pri najmlajšem otroku ne boste koristili 75 - dnevnega neplačanega očetovskega dopusta?

Ker si tega finančno nisem mogel privoščiti

Value 34335 Frequency
0 ni izbran 99
1 izbran 183
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 6
-2 Preskok (if) 199
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
282 207

Valid range from 0 to 1

Q10f (otrok 1) Zakaj ne 75 - dnevnega dopusta?: Ker je pomembneje, da je z majhnim otrokom doma mati Zakaj ste se odločili, da pri najmlajšem otroku ne boste koristili 75 - dnevnega neplačanega očetovskega dopusta?

Ker je pomembneje, da je z majhnim otrokom doma mati

Value 35334 Frequency
0 ni izbran 256
1 izbran 26
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 6
-2 Preskok (if) 199
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
282 207

Valid range from 0 to 1

Q10g (otrok 1) Zakaj ne 75 - dnevnega dopusta?: Ker je partnerka temu nasprotovala Zakaj ste se odločili, da pri najmlajšem otroku ne boste koristili 75 - dnevnega neplačanega očetovskega dopusta?

Ker je partnerka temu nasprotovala

Value 36333 Frequency
0 ni izbran 278
1 izbran 4
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 6
-2 Preskok (if) 199
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
282 207

Valid range from 0 to 1

Q10h (otrok 1) Zakaj ne 75 - dnevnega dopusta?: Ker nisem vedel, da imam to pravico Zakaj ste se odločili, da pri najmlajšem otroku ne boste koristili 75 - dnevnega neplačanega očetovskega dopusta?

Ker nisem vedel, da imam to pravico

Value 37332 Frequency
0 ni izbran 272
1 izbran 10
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 6
-2 Preskok (if) 199
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
282 207

Valid range from 0 to 1

Q10i (otrok 1) Zakaj ne 75 - dnevnega dopusta?: Ker tega dopusta niso vzeli drugi moški, ki jih poznam Zakaj ste se odločili, da pri najmlajšem otroku ne boste koristili 75 - dnevnega neplačanega očetovskega dopusta?

Ker tega dopusta niso vzeli drugi moški, ki jih poznam

Value 38331 Frequency
0 ni izbran 272
1 izbran 10
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 6
-2 Preskok (if) 199
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
282 207

Valid range from 0 to 1

Q10j (otrok 1) Zakaj ne 75 - dnevnega dopusta?: Drugo: Zakaj ste se odločili, da pri najmlajšem otroku ne boste koristili 75 - dnevnega neplačanega očetovskega dopusta?

Drugo:

Value 39330 Frequency
0 ni izbran 219
1 izbran 63
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 6
-2 Preskok (if) 199
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
282 207

Valid range from 0 to 1

Q10j_t (otrok 1) Zakaj ne 75 - dnevnega dopusta?: Drugo: (tekst) Zakaj ste se odločili, da pri najmlajšem otroku ne boste koristili 75 - dnevnega neplačanega očetovskega dopusta?

Drugo: (tekst)

Value 40329 Frequency
-1: Ni odgovoril 5
-2: Preskok (if) 420
-3: Prekinjeno 6
Imam s.p., ni se mi dalo ukvarjat s papirologijo, sem raje samo bil več doma. 1
Ker je premajhna ugodnost 1
Ker ni bilo potrebe. Sem vseeno polno sodeloval in več časa službi namenjal 1
Ker potrebuje otrok v prvih mesecih predvsem zadovoljitev osnovnih potreb: hra 1
Kje je opcija PARTNER???? 1
Moja partnerka ni zaposlena. 1
Ni bilo potrebe po tem 1
Ni bilo potrebno 1
Ni bilo potrebno. 1
Nisem ga še koristil, lahko, da ga še bom (varianta s 54 dnevi, ki se jih la 1
Nisem še bil zaposlen. 1
Nisem še. Ga bom pa do 3. leta starosti koristil. 1
Nisem želel. 1
Pri teh plačah, je to težko 1
V tem casu nisem bival v Sloveniji 1
do sedaj ni bilo potrebe po koriščenju 1
do sedaj ni bilo potrebe. imam pa še vedno možnost koriščenja tega dopusta 1
dogovor z ženo 2
dvojčka 1
isti odgovor kot prej 1
ker ga hranim za kasnejše koriščenje 1
ker je na voljo dosti dopusta v službi 1
ker lahko uskladim delo in družino 1
ker nisem takrat živel s to partnerico 1
ker sam nisem imel te želje niti partnerka ni izrazila te želje 1
ker sem bil 4 mesece na porodniški 1
ker sem delal od doma 1
ker sem koristil del dopusta za nego in varstvo otroka in ni bilo potrebe za k 1
ker sem s.p. 1
ker v službi nimam problemov s tem, če potebujem prost dan za otroke 1
kolikor vem takrat tega še ni bilo 1
mislim da ga še lahko koristim glede na leta mojega otroka 1
mogoče ga še bom 1
ne vidim potrebe 2
ne še, ni bilo potrebe 1
ni bilo potrebe 5
ni bilo potrebe, ker je bil otrok od 11. meseca dalje v vrtcu 1
ni bilo potrebno 1
nisem bil zaposlen 1
nisem še koristil nameravam pa 1
pa tudi ni bilo potrebe 1
pozabil do katerega leta starosti otroka ga še lahko koristim - zamudil 1
preprosto nisem koristil 1
sem direktor in lastnik podjetja 1
sem honorarni delavec 1
sem na starševskem dopustu 1
takrat (namerno) brezposeln 1
takrat sem bil delno doma, ker sem čakal na pričetek specializacije 1
če bo potrebno, ga bom koristil do otrokovega tretjega leta 1
če ima žena porodniško se mi to zdi nepotrebno če so otroci zdravi,mislim 1
še nisem bil zaposlen 1
še nisem, vendar nameravam pozneje 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 0

Q10j_o (otrok 1) Zakaj ne 75 - dnevnega dopusta?: Drugo: (šifrirano) Zakaj ste se odločili, da pri najmlajšem otroku ne boste koristili 75 - dnevnega neplačanega očetovskega dopusta?

Drugo: (šifrirano)

Value 41328 Frequency
1 dogovor s partnerko 2
2 koristil_a partner_ka 1
3 nezaposlen_a partner_ka 1
4 finančni vidik 2
5 Vključenost očeta v izobraževanje 0
6 Vključenost matere v izobraževanje 0
7 Redukcija starševstva na materinstvo 1
8 Fleksibilnost delovnega mesta 1
9 Osebni razlogi 4
10 Lažje usklajevanje matere 0
11 Nasprotovanje partnerke_ja 0
12 Negotovost delovnega mesta, nenaklonjenost 0
13 Socialno starševstvo 0
14 Druge oblike 2
54 podpora delodajalke_ca 1
65 pozabil 1
71 Ker tega dopusta niso vzeli drugi moški 0
81 direktor/lastnik podjetja 1
82 s.p. 2
83 takratno nezaposlen 5
84 Delo od doma 1
91 Ni bilo možnosti 0
92 odsotnost 1
93 ni želel 2
94 namerava/l 8
95 Ni bilo potrebe 19
96 Ni vedel 0
97 možno usklajevanje 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 73
-1 Ni odgovoril 2
Sysmiss 357
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
57 432

Valid range from 1 to 97

Q11 Ali ste morda koristili del starševskega dopusta za najmlajšega otroka? Starševski dopust je dopust namenjen negi in varstvu otroka v prvem letu po rojstvu (t.i. »porodniški dopust«). Gre za plačan dopust, ki si ga starša lahko delita. Traja 260 dni ali približno 8 mesecev.

Ali ste morda koristili del starševskega dopusta za najmlajšega otroka?

Value 42327 Frequency
1 Da 27
2 Ne 292
-99 Ne vem 7
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 8
-2 Preskok (if) 151
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
319 170

Valid range from 1 to 2

Q12a Prosimo, navedite razloge, zakaj ste se odločili, da boste koristili starševski dopust (Prvi razlog:)

Prosimo, navedite razloge, zakaj ste se odločili, da boste koristili starševski dopust:

Value 43326 Frequency
-1: Ni odgovoril 2
-2: Preskok (if) 454
-3: Prekinjeno 8
-99: Ne vem 2
Da pomagam ženi, kajti starejši otrok je star šele 2,5 le 1
Daljše počitnice, skupno preživljanje čase 1
Delitev dela 1
Delitev dela in ustvarjanje povezave med očetom in otrokom. 1
Ker je bil to 3.otrok, sem lahko preživel tudi več časa z 1
Ker je bilo nujno. 1
Ker se mi je zdelo pomembno, da ga koristim. 1
Ker se mi je zdelo to edino pravilno. Pri prvem otroku s 1
Ker sva s partnerko želela, da oba v čim večji meri skrbi 1
Ker želim enakovredno skrbeti za otroka in se z njim poveza 1
Koristil sem podaljšan starševski dopust (nad 260 dni) zar 1
Na partnerkino željo, da skupaj preživimo cel mesec dni sk 1
Odih od službe 1
Partnerka je morala iti nazaj v službo 1
VELIKA DRUŽINA; POMOČ IN IZKUŠNJE PRI NEGI OTROKA POMO 1
ZARADI SLUŽBE PARTNERKE 1
Zaradi bolezni partnerke 1
Zaradi preživetega časa z otrokom. 1
Zato, ker žena dela v šolstvu in je bilo bolje zanjo in za 1
da se vlogi zamenjata na željo žene zaradi izkušnje in 1
ker je žena morala predčasno v službo in ker meni služba 1
pomoč ženi, želja biti z otrokom 1
prihod partnerke in dvojčkov domov iz porodnišnice 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 0

Q12a_o Zakaj ste se odločili, da boste koristili starševski dopust (šifrirano)

Zakaj ste se odločili, da boste koristili starševski dopust (šifrirano)?

Value 44325 Frequency
1 Želja ali potreba partnerke_ja 2
2 Zahteve delovnega mesta partnerke 1
3 Ni bilo druge izbire 1
4 Zdravstvene težave partnerke 1
5 Študij partnerke 0
6 Enakovredna delitev dela in skrbi 3
7 Pomoč in opora partnerki_ju ali družini 3
8 Stik z otrokom, skrb 2
9 Odgovornost očetovstva 1
10 Odsotnost drugih alternativ 0
11 Finančni vidik 0
12 Posebne potrebe otroka 0
13 Fleksibilne oblike dela 0
14 Podpora delodajalca 0
15 Razbremenitev 0
16 Samoumevnost in koriščanje dane možnosti 1
17 Ni bilo potrebe 0
18 Negotov položaj delovnega mesta 0
19 Drugo 0
21 Negotovost delovnega mesta partnerke_ja 0
22 Delovne obveznosti partnerke_ja 3
81 Prisotnost v prvih dneh ali mesecih 1
82 Povezovanje z družino 0
83 Več časa za vse otroke 0
91 ustvarjanje povezave 1
92 Izbira družine pred službo 0
93 Pridobivanje izkušenj in privajanje 0
94 Skrb za gospodinjstvo in urejanje stvari 0
95 Čustveni vidik 0
111 Plačano nadomestilo 0
112 Finančne težave 0
131 Delo na domu 0
132 SP 0
-99 Ne vem 2
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 266
-1 Ni odgovoril 0
Sysmiss 201
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20 469

Valid range from 1 to 132

Q13a (otrok 1) Zakaj ne starševskega dopusta?: Zaradi negotovega položaja v službi Zakaj ste se odločili, da ne boste koristili starševskega dopusta?

Zaradi negotovega položaja v službi

Value 45324 Frequency
0 ni izbran 261
1 izbran 26
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 9
-2 Preskok (if) 189
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
287 202

Valid range from 0 to 1

Q13b (otrok 1) Zakaj ne starševskega dopusta?: Ker bi trpelo moje delo v službi Zakaj ste se odločili, da ne boste koristili starševskega dopusta?

Ker bi trpelo moje delo v službi

Value 46323 Frequency
0 ni izbran 235
1 izbran 52
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 9
-2 Preskok (if) 189
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
287 202

Valid range from 0 to 1

Q13c (otrok 1) Zakaj ne starševskega dopusta?: Ker delodajalec temu ni bil naklonjen Zakaj ste se odločili, da ne boste koristili starševskega dopusta?

Ker delodajalec temu ni bil naklonjen

Value 47322 Frequency
0 ni izbran 263
1 izbran 24
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 9
-2 Preskok (if) 189
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
287 202

Valid range from 0 to 1

Q13d (otrok 1) Zakaj ne starševskega dopusta?: Ker moji sodelavci ali sodelavke temu niso bili naklonjeni Zakaj ste se odločili, da ne boste koristili starševskega dopusta?

Ker moji sodelavci ali sodelavke temu niso bili naklonjeni

Value 48321 Frequency
0 ni izbran 282
1 izbran 5
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 9
-2 Preskok (if) 189
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
287 202

Valid range from 0 to 1

Q13e (otrok 1) Zakaj ne starševskega dopusta?: Ker si tega finančno nisem mogel privoščiti Zakaj ste se odločili, da ne boste koristili starševskega dopusta?

Ker si tega finančno nisem mogel privoščiti

Value 49320 Frequency
0 ni izbran 199
1 izbran 88
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 9
-2 Preskok (if) 189
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
287 202

Valid range from 0 to 1

Q13f (otrok 1) Zakaj ne starševskega dopusta?: Ker je pomembneje, da je z majhnim otrokom doma mati Zakaj ste se odločili, da ne boste koristili starševskega dopusta?

Ker je pomembneje, da je z majhnim otrokom doma mati

Value 50319 Frequency
0 ni izbran 171
1 izbran 116
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 9
-2 Preskok (if) 189
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
287 202

Valid range from 0 to 1

Q13g (otrok 1) Zakaj ne starševskega dopusta?: Ker je partnerka temu nasprotovala Zakaj ste se odločili, da ne boste koristili starševskega dopusta?

Ker je partnerka temu nasprotovala

Value 51318 Frequency
0 ni izbran 266
1 izbran 21
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 9
-2 Preskok (if) 189
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
287 202

Valid range from 0 to 1

Q13h (otrok 1) Zakaj ne starševskega dopusta?: Ker nisem vedel, da imam to pravico Zakaj ste se odločili, da ne boste koristili starševskega dopusta?

Ker nisem vedel, da imam to pravico

Value 52317 Frequency
0 ni izbran 279
1 izbran 8
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 9
-2 Preskok (if) 189
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
287 202

Valid range from 0 to 1

Q13i (otrok 1) Zakaj ne starševskega dopusta?: Ker tega dopusta niso vzeli drugi moški, ki jih poznam Zakaj ste se odločili, da ne boste koristili starševskega dopusta?

Ker tega dopusta niso vzeli drugi moški, ki jih poznam

Value 53316 Frequency
0 ni izbran 278
1 izbran 9
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 9
-2 Preskok (if) 189
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
287 202

Valid range from 0 to 1

Q13j (otrok 1) Zakaj ne starševskega dopusta?: Drugo: Zakaj ste se odločili, da ne boste koristili starševskega dopusta?

Drugo:

Value 54315 Frequency
0 ni izbran 211
1 izbran 76
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 9
-2 Preskok (if) 189
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
287 202

Valid range from 0 to 1

Q13j_t (otrok 1) Zakaj ne starševskega dopusta?: Drugo: (tekst) Zakaj ste se odločili, da ne boste koristili starševskega dopusta?

Drugo: (tekst)

Value 55314 Frequency
-1: Ni odgovoril 8
-2: Preskok (if) 404
-3: Prekinjeno 9
Dogovor s soprogo, da bo ona koristila. 1
Ker imam specifično delo, ki ga lahko opravim zvečer in ponoči, da sem lahko bil v pomo 1
Ker je bila mati lažje celotno obdobje izven službe. 1
Ker je bila partnerka doma in brez zaposlitve 1
Ker je želela v celoti izkoristiti partnerka 1
Ker komaj čakam, da grem v službo, da si odpočijem od otrok 1
Ker ni bilo potrebe. 1
Ker si telo partnerke bolj zasluži počitek po porodu. 1
Moja partnerka ni zaposlena. 1
Ne bilo potrebe po tem 1
Ne vidim opcije PARTNER 1
Ni bilo potrebno 1
Nisem želel. 1
Partnerka si je želela ostati doma. 1
V tem casu nisem bival v Sloveniji 1
Zaradi dojenja 1
Zaradi dojenja je bila samo ena možnost. 1
avtomatsko je bila z otrokom žena, v bistvu niti pomislila nisva na kako drugo rešitev 1
dogovor 1
dogovor s partnerko 4
dogovor z ženo 3
imam trojčke-ekstremni nedonošenčki otroci rojeni s posebnimi potrebami 1
isti odgovor kot prej 1
isti razlog, kot prej 1
izobrazevanje 1
ker bi bil prevelik odbitek pri dohodku 1
ker bi bila partnerka manj doma 1
ker je bila partnerka brezposelna a je imela porodniško (nadomestilo) jaz pa sem bil zapo 1
ker je partnerki v tem času potekla pogodba, je blo smiselno da ona dobiva porodniško... 1
ker je tako bolj ustrezalo partnerki 1
ker ni bilo potrebno 1
ker partnerka doji otroka in ker se nama to ne izplača 1
ker sam nisem imel te želje niti partnerka ni izrazila te želje 1
ker sem po zaposlitvi pretežno delal od doma (raziskovalno delo) 1
ker sem s.p. 1
ker sva se skupaj odločila, da bo ta dopust koristila partnerka 1
koristila partnerka 1
mislim da je dovolj pomoč mami popoldan in moja žena je bila bresposelna takrat in ni bi 1
moški pač ne dojimo :) 1
na CSD sem vprašal, če je možno, da zadnji mesec jaz koristim starševski dopust namest 1
ne vidim potrebe, dojenček potrebuje mamo, ne predstavljam si kako bi lahko oče podojil 1
ni bilo nobene potrebe 1
ni bilo potrebe 3
nisem 1
obdobje med zaključenim pripravništvom in čakanjem na specializacijo. sem bil delno dom 1
partnerka je bila takrat študentka 1
s partnerko sva se tako dogovorila 2
s.p. 1
tako smo navajeni 1
tako sva se odločila 1
tako sva se odločila s partnerko 1
tako sva se odločila z ženo. bil pa sem pripravljen koristiti in bi ga z veseljem. 1
tako sva se zmenila 1
takrat (namerno) brezposeln 1
takrat ni bilo te možnosti 1
takrat te možnosti ni bilo 1
te možnosti še ni bilo 1
v mojem primeru sem bil seznanjen, da imam pravico koristiti 52 dnevni neplačan dopus, ki 1
zaradi plače, ki je višja od partneričine 1
še nisem bil zaposlen 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 0

Q13j_o (otrok 1) Zakaj ne starševskega dopusta?: Drugo: (šifrirano) Zakaj ste se odločili, da ne boste koristili starševskega dopusta?

Drugo: (šifrirano)

Value 56313 Frequency
1 dogovor s partnerko 19
2 koristil_a partner_ka 2
3 nezaposlen_a partner_ka 3
4 finančni vidik 6
5 Vključenost očeta v izobraževanje 1
6 Vključenost matere v izobraževanje 1
7 Redukcija starševstva na materinstvo 6
8 Fleksibilnost delovnega mesta 2
9 Osebni razlogi 3
10 Lažje usklajevanje matere 1
11 Nasprotovanje partnerke_ja 1
12 Negotovost delovnega mesta, nenaklonjenost 0
13 Socialno starševstvo 0
14 Druge oblike 0
54 podpora delodajalke_ca 0
65 pozabil 0
71 Ker tega dopusta niso vzeli drugi moški 0
81 direktor/lastnik podjetja 1
82 s.p. 2
83 takratno nezaposlen 3
84 Delo od doma 1
91 Ni bilo možnosti 0
92 odsotnost 1
93 ni želel 3
94 namerava/l 1
95 Ni bilo potrebe 8
96 Ni vedel 0
97 možno usklajevanje 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 63
-1 Ni odgovoril 2
Sysmiss 359
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
65 424

Valid range from 1 to 97

Q14 In koliko je star naslednji najmlajši otrok?

In koliko je star naslednji najmlajši otrok?

Value 57312 Frequency
0 0, če manj kot eno leto 9
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 10
-2 Preskok (if) 168
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
310 179 0 35

Valid range from 0 to 35

Q15 Ali ste ob rojstvu tega (2) otroka (starega #Q15# let) koristili 15 - dnevni očetovski dopust?

Ali ste ob rojstvu tega otroka (starega #Q15# let) koristili 15 - dnevni očetovski dopust.

Value 58311 Frequency
1 Da 187
2 Ne 31
-99 Ne vem 3
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 11
-2 Preskok (if) 253
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
218 271

Valid range from 1 to 2

Q16a (otrok 2) Zakaj ne 15 - dnevnega dopusta?: Zaradi negotovega položaja v službi Zakaj ste se odločili, da pri tem otroku (starem #Q15# let) ne boste koristili 15 - dnevnega plačanega očetovskega dopusta?

Zaradi negotovega položaja v službi

Value 59310 Frequency
0 ni izbran 29
1 izbran 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 11
-2 Preskok (if) 447
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31 458

Valid range from 0 to 1

Q16b (otrok 2) Zakaj ne 15 - dnevnega dopusta?: Ker bi trpelo moje delo v službi Zakaj ste se odločili, da pri tem otroku (starem #Q15# let) ne boste koristili 15 - dnevnega plačanega očetovskega dopusta?

Ker bi trpelo moje delo v službi

Value 60309 Frequency
0 ni izbran 29
1 izbran 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 11
-2 Preskok (if) 447
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31 458

Valid range from 0 to 1

Q16c (otrok 2) Zakaj ne 15 - dnevnega dopusta?: Ker delodajalec temu ni bil naklonjen Zakaj ste se odločili, da pri tem otroku (starem #Q15# let) ne boste koristili 15 - dnevnega plačanega očetovskega dopusta?

Ker delodajalec temu ni bil naklonjen

Value 61308 Frequency
0 ni izbran 30
1 izbran 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 11
-2 Preskok (if) 447
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31 458

Valid range from 0 to 1

Q16d (otrok 2) Zakaj ne 15 - dnevnega dopusta?: Ker moji sodelavci ali sodelavke temu niso bili naklonjeni Zakaj ste se odločili, da pri tem otroku (starem #Q15# let) ne boste koristili 15 - dnevnega plačanega očetovskega dopusta?

Ker moji sodelavci ali sodelavke temu niso bili naklonjeni

Value 62307 Frequency
0 ni izbran 31
1 izbran 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 11
-2 Preskok (if) 447
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31 458

Valid range from 0 to 1

Q16e (otrok 2) Zakaj ne 15 - dnevnega dopusta?: Ker si tega finančno nisem mogel privoščiti Zakaj ste se odločili, da pri tem otroku (starem #Q15# let) ne boste koristili 15 - dnevnega plačanega očetovskega dopusta?

Ker si tega finančno nisem mogel privoščiti

Value 63306 Frequency
0 ni izbran 26
1 izbran 5
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 11
-2 Preskok (if) 447
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31 458

Valid range from 0 to 1

Q16f (otrok 2) Zakaj ne 15 - dnevnega dopusta?: Ker je pomembneje, da je z majhnim otrokom doma mati Zakaj ste se odločili, da pri tem otroku (starem #Q15# let) ne boste koristili 15 - dnevnega plačanega očetovskega dopusta?

Ker je pomembneje, da je z majhnim otrokom doma mati

Value 64305 Frequency
0 ni izbran 30
1 izbran 1
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 11
-2 Preskok (if) 447
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31 458

Valid range from 0 to 1

Q16g (otrok 2) Zakaj ne 15 - dnevnega dopusta?: Ker je partnerka temu nasprotovala Zakaj ste se odločili, da pri tem otroku (starem #Q15# let) ne boste koristili 15 - dnevnega plačanega očetovskega dopusta?

Ker je partnerka temu nasprotovala

Value 65304 Frequency
0 ni izbran 31
1 izbran 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 11
-2 Preskok (if) 447
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31 458

Valid range from 0 to 1

Q16h (otrok 2) Zakaj ne 15 - dnevnega dopusta?: Ker nisem vedel, da imam to pravico Zakaj ste se odločili, da pri tem otroku (starem #Q15# let) ne boste koristili 15 - dnevnega plačanega očetovskega dopusta?

Ker nisem vedel, da imam to pravico

Value 66303 Frequency
0 ni izbran 29
1 izbran 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 11
-2 Preskok (if) 447
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31 458

Valid range from 0 to 1

Q16i (otrok 2) Zakaj ne 15 - dnevnega dopusta?: Ker tega dopusta niso vzeli drugi moški, ki jih poznam Zakaj ste se odločili, da pri tem otroku (starem #Q15# let) ne boste koristili 15 - dnevnega plačanega očetovskega dopusta?

Ker tega dopusta niso vzeli drugi moški, ki jih poznam

Value 67302 Frequency
0 ni izbran 31
1 izbran 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 11
-2 Preskok (if) 447
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31 458

Valid range from 0 to 1

Q16j (otrok 2) Zakaj ne 15 - dnevnega dopusta?: Drugo: Zakaj ste se odločili, da pri tem otroku (starem #Q15# let) ne boste koristili 15 - dnevnega plačanega očetovskega dopusta?

Drugo:

Value 68301 Frequency
0 ni izbran 11
1 izbran 20
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 11
-2 Preskok (if) 447
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
31 458

Valid range from 0 to 1

Q16j_t (otrok 2) Zakaj ne 15 - dnevnega dopusta?: Drugo: (tekst) Zakaj ste se odločili, da pri tem otroku (starem #Q15# let) ne boste koristili 15 - dnevnega plačanega očetovskega dopusta?

Drugo: (tekst)

Value 69300 Frequency
-1: Ni odgovoril 2
-2: Preskok (if) 458
-3: Prekinjeno 11
Ker sem temu otroku očim. 1
Ker takrat še ni veljal (vzel sem 10 1
Malo čudna anketa, imam le dva otrok 1
Nisem še bil zaposlen. 1
Nisem želel. 1
S.P. 1
Specifično delo, ki sem ga lahko opr 1
enako kot pri prejšnjem 1
ker je iz partnerkine prejšnje zveze 1
ker ni moj otrok 1
ker sem bil v času rojstva brezposel 1
ker ta pravica še ni obstajala 1
ker še nisem bil redno zaposlen 1
nisem bil zaposlen 1
nisem bil zavarovan za ta primer 1
odg. kot pri prvem otroku 1
tega nisem potreboval 1
študent 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 0

Q16j_o (otrok 2) Zakaj ne 15 - dnevnega dopusta?: Drugo: (šifrirano) Zakaj ste se odločili, da pri tem otroku (starem #Q15# let) ne boste koristili 15 - dnevnega plačanega očetovskega dopusta?

Drugo: (šifrirano)

Value 70299 Frequency
1 dogovor s partnerko 2
2 koristil_a partner_ka 0
3 nezaposlen_a partner_ka 0
4 finančni vidik 0
5 Vključenost očeta v izobraževanje 1
6 Vključenost matere v izobraževanje 0
7 Redukcija starševstva na materinstvo 0
8 Fleksibilnost delovnega mesta 0
9 Osebni razlogi 1
10 Lažje usklajevanje matere 0
11 Nasprotovanje partnerke_ja 0
12 Negotovost delovnega mesta, nenaklonjenost 0
13 Socialno starševstvo 3
14 Druge oblike 0
54 podpora delodajalke_ca 0
65 pozabil 0
71 Ker tega dopusta niso vzeli drugi moški 0
81 direktor/lastnik podjetja 0
82 s.p. 1
83 takratno nezaposlen 4
84 Delo od doma 1
91 Ni bilo možnosti 0
92 odsotnost 0
93 ni želel 1
94 namerava/l 0
95 Ni bilo potrebe 1
96 Ni vedel 0
97 možno usklajevanje 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 114
-1 Ni odgovoril 1
Sysmiss 359
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15 474

Valid range from 1 to 97

Q17 Ali ste pri tem (2) otroku (starem #Q15# let) koristili 75 - dnevni neplačani očetovski dopust?

Ali ste pri tem otroku (starem #Q15# let) koristili 75 - dnevni neplačani očetovski dopust?

Value 71298 Frequency
1 Da, v celoti ali delno 24
2 Ne 161
-99 Ne vem 5
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 14
-2 Preskok (if) 280
-1 Ni odgovoril 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
185 304

Valid range from 1 to 2

Q18a (otrok 2) Zakaj ne 75 - dnevnega dopusta?: Zaradi negotovega položaja v službi Zakaj ste se odločili, da pri tem otroku (starem #Q15# let) ne boste koristili 75 - dnevnega neplačanega očetovskega dopusta?

Zaradi negotovega položaja v službi

Value 72297 Frequency
0 ni izbran 139
1 izbran 21
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 14
-2 Preskok (if) 314
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 329

Valid range from 0 to 1

Q18b (otrok 2) Zakaj ne 75 - dnevnega dopusta?: Ker bi trpelo moje delo v službi Zakaj ste se odločili, da pri tem otroku (starem #Q15# let) ne boste koristili 75 - dnevnega neplačanega očetovskega dopusta?

Ker bi trpelo moje delo v službi

Value 73296 Frequency
0 ni izbran 125
1 izbran 35
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 14
-2 Preskok (if) 314
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 329

Valid range from 0 to 1

Q18c (otrok 2) Zakaj ne 75 - dnevnega dopusta?: Ker delodajalec temu ni bil naklonjen Zakaj ste se odločili, da pri tem otroku (starem #Q15# let) ne boste koristili 75 - dnevnega neplačanega očetovskega dopusta?

Ker delodajalec temu ni bil naklonjen

Value 74295 Frequency
0 ni izbran 142
1 izbran 18
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 14
-2 Preskok (if) 314
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 329

Valid range from 0 to 1

Q18d (otrok 2) Zakaj ne 75 - dnevnega dopusta?: Ker moji sodelavci ali sodelavke temu niso bili naklonjeni Zakaj ste se odločili, da pri tem otroku (starem #Q15# let) ne boste koristili 75 - dnevnega neplačanega očetovskega dopusta?

Ker moji sodelavci ali sodelavke temu niso bili naklonjeni

Value 75294 Frequency
0 ni izbran 154
1 izbran 6
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 14
-2 Preskok (if) 314
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 329

Valid range from 0 to 1

Q18e (otrok 2) Zakaj ne 75 - dnevnega dopusta?: Ker si tega finančno nisem mogel privoščiti Zakaj ste se odločili, da pri tem otroku (starem #Q15# let) ne boste koristili 75 - dnevnega neplačanega očetovskega dopusta?

Ker si tega finančno nisem mogel privoščiti

Value 76293 Frequency
0 ni izbran 68
1 izbran 92
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 14
-2 Preskok (if) 314
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 329

Valid range from 0 to 1

Q18f (otrok 2) Zakaj ne 75 - dnevnega dopusta?: Ker je pomembneje, da je z majhnim otrokom doma mati Zakaj ste se odločili, da pri tem otroku (starem #Q15# let) ne boste koristili 75 - dnevnega neplačanega očetovskega dopusta?

Ker je pomembneje, da je z majhnim otrokom doma mati

Value 77292 Frequency
0 ni izbran 139
1 izbran 21
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 14
-2 Preskok (if) 314
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 329

Valid range from 0 to 1

Q18g (otrok 2) Zakaj ne 75 - dnevnega dopusta?: Ker je partnerka temu nasprotovala Zakaj ste se odločili, da pri tem otroku (starem #Q15# let) ne boste koristili 75 - dnevnega neplačanega očetovskega dopusta?

Ker je partnerka temu nasprotovala

Value 78291 Frequency
0 ni izbran 157
1 izbran 3
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 14
-2 Preskok (if) 314
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 329

Valid range from 0 to 1

Q18h (otrok 2) Zakaj ne 75 - dnevnega dopusta?: Ker nisem vedel, da imam to pravico Zakaj ste se odločili, da pri tem otroku (starem #Q15# let) ne boste koristili 75 - dnevnega neplačanega očetovskega dopusta?

Ker nisem vedel, da imam to pravico

Value 79290 Frequency
0 ni izbran 156
1 izbran 4
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 14
-2 Preskok (if) 314
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 329

Valid range from 0 to 1

Q18i (otrok 2) Zakaj ne 75 - dnevnega dopusta?: Ker tega dopusta niso vzeli drugi moški, ki jih poznam Zakaj ste se odločili, da pri tem otroku (starem #Q15# let) ne boste koristili 75 - dnevnega neplačanega očetovskega dopusta?

Ker tega dopusta niso vzeli drugi moški, ki jih poznam

Value 80289 Frequency
0 ni izbran 156
1 izbran 4
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 14
-2 Preskok (if) 314
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 329

Valid range from 0 to 1

Q18j (otrok 2) Zakaj ne 75 - dnevnega dopusta?: Drugo: Zakaj ste se odločili, da pri tem otroku (starem #Q15# let) ne boste koristili 75 - dnevnega neplačanega očetovskega dopusta?

Drugo:

Value 81288 Frequency
0 ni izbran 116
1 izbran 44
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 14
-2 Preskok (if) 314
-1 Ni odgovoril 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
160 329

Valid range from 0 to 1

Q18j_t (otrok 2) Zakaj ne 75 - dnevnega dopusta?: Drugo: (tekst) Zakaj ste se odločili, da pri tem otroku (starem #Q15# let) ne boste koristili 75 - dnevnega neplačanega očetovskega dopusta?

Drugo: (tekst)

Value 82287 Frequency
-1: Ni odgovoril 6
-2: Preskok (if) 431
-3: Prekinjeno 14
Dojenje 1
Imam specifično delo, ki ga lahko op 1
Ker potrebuje otrok v prvih mesecih p 1
Ker sem temu otroku očim. 1
Moja partnerka ni zaposlena. 1
Ni bilo potrebno. 1
Nisem še bil zaposlen. 1
Nisem želel. 1
Prenizka ugodnost 1
S.P. 1
dogovor s partnerko, da ona koristi 1
dogovor z ženo 1
dvojčka 1
enak odgovor 1
isti razlog, kot prej 1
ker je iz partnerkine prejšnje zveze 1
ker je v službi zadosti dopusta 1
ker ni moj otrok 1
ker nisem bil redno zaposlen 1
ker sam nisem imel te želje niti par 1
ker sem koristil dopust za nego 1
ker sem pri rojstvu drugega otroka ž 1
ne vem 1
ne, ker nisem bil zavarovan za ta pri 1
ni bilo potrebe 6
ni bilo potrebno 1
nisem prepričan, da je takrat že bi 1
nisem še koristil nameravam pa 1
odg. kot prej 1
starševski dopust 1
tega nisem potreboval 1
tega še ni bilo 1
študent 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
489 0

Q18j_o (otrok 2) Zakaj ne 75 - dnevnega dopusta?: Drugo: (šifrirano) Zakaj ste se odločili, da pri tem otroku (starem #Q15# let) ne boste koristili 75 - dnevnega neplačanega očetovskega dopusta?

Drugo: (šifrirano)

Value 83286 Frequency
1 dogovor s partnerko 4
2 koristil_a partner_ka 0
3 nezaposlen_a partner_ka 1
4 finančni vidik 1
5 Vključenost očeta v izobraževanje 1
6 Vključenost matere v izobraževanje 0
7 Redukcija starševstva na materinstvo 2
8 Fleksibilnost delovnega mesta 0
9 Osebni razlogi 2
10 Lažje usklajevanje matere 0
11 Nasprotovanje partnerke_ja 0
12 Negotovost delovnega mesta, nenaklonjenost 0
13 Socialno starševstvo 3
14 Druge oblike 3
54 podpora delodajalke_ca 0
65 pozabil 0
71 Ker tega dopusta niso vzeli drugi moški 0
81 direktor/lastnik podjetja 1
82 s.p. 1
83 takratno nezaposlen 2
84 Delo od doma 1
91 Ni bilo možnosti 1
92 odsotnost 0
93 ni želel 2
94 namerava/l 1
95 Ni bilo potrebe 9
96 Ni vedel 0
97 možno usklajevanje 0
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 92
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
35 454 1 95

Valid range from 1 to 97

Q19 Ali ste morda koristili del starševskega dopusta ob rojstvu drugega otroka?

Ali ste morda koristili del starševskega dopusta za tega otroka (starega #Q15# let)?

Value 84285 Frequency
1 Da 44
2 Ne 246
-99 Ne vem 12
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 14
-2 Preskok (if) 168
-1 Ni odgovoril 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
290 199

Valid range from 1 to 2

Q20a Prosimo, navedite razloge, zak (Prvi razlog:)

Prosimo, navedite razloge, zakaj ste se odločili, da boste koristili starševski dopust:

Value 85284 Frequency
- razbremenitev partnerke, - enakopravnost pri vzgoji, varstvu, itd 1
-1: Ni odgovoril 2
-2: Preskok (if) 429
-3: Prekinjeno 18
-99: Ne vem 3
15 dnevni dopust sem koristil takoj po porodu otroka in sem pomagal ženi . Za koriščenje 75 dni brezplačnega dopusta pa ne vidim potrebe , če je otrok zarav in ne potrebuje posebne nege,in to tudi ni pošteno do delodajalca kateri ti daje plačilo in t 1
Da preživim ta čas z družino. 1
Da sem več z družino 1
Do pridobitve varstva v vrtcu. 1
Imel sem željo biti z otrokom, si spočiti glavo od delodajalca 1
Kadar je potrebno otraoka pelajti na pregled, si to izmenjujeva z ženo 1
Ker je bilo enostavno treba doma pomagati ženi, ko je prišla iz porodnišnice. 1
Ker je bilo nujno. 1
Ker sem ga lahko, ker je žena študirala, nisem pa v celoti. 1
Ker takrat v službi stvari niso bile rožnate in sem na ta način ubil dvem uhi na en mah. Bil sem z otrokom in se znebil stresnih trenutkov v službi. 1
Moja partnerica je bila v prvem delu porodniškega dopusta brezposelna, v 8. mesecu porodniškega dopusta pa ji je prejšnji delodajalec ponudil službo za nedoločen čas, zaradi česar sem nadaljevanje porodniškega dopusta prevzel jaz, partnerka pa je pri 1
OTROK INVALID 1
Otrok je novorojenček in dojenček samo enkrat v življenju in je ta čas pomemben za vso družino za vse življenje. Samo takrat diši po mleku in je za vse člane družine bilo pomembno, da smo si ta čas vtisnili v spomin in na tej osnovi gradili ljubezen 1
Podobni, kot pri najmlajši hčerki, delno zaradi ženine službe, delno zato, da sem se še bolj posvetil hčerki, se še bolj zbližal z njo v prijetnih in manj prijetnih obveznostih in prevzel vse obveznosti, ki jih je do tedaj nudila žena 1
Pomembna je začetna opora partnerki in res je plačani del prekratek. 1
Pomoč mamici. 1
Pomoč ženi 1
Razlog je ......,da sem bil čim več časa z otrokom. 1
Stik z družino 1
Zaradi enakovredne vzgoje otroka in želja po povezovanju z otrokom v zgodnjem otroštvu. Ker mi je to omogočil delodajalec. 1
Zaradi nidenja pomoči ženi po rojstvu otroka 1
Zaradi otroka 1
Zaradi partnerinega negotovega položaja v službi in ker je tudi moja dolžnost, da skrbim za otroka. Skrb za otroka je v enaki meri v pristojnosti mame in očeta. 1
Zaradi preživetega časa z otrokom. 1
Zaradi želje po preživljanju čimveč časa z otrokom in porazdelitvijo časa odsotnosti iz službe med mano in ženo. 1
da smo bili več skupaj 1
ker je bilo tako najlažje se izogniti tašči 1
ker je žena morala predčasno v službo, meni pa služba omogoča delo od doma 1
ker sem imel to možnost in sem si tega želel 1
pomoč partnerki in skrb za otroka 1
pomoč partnerki pri za skrb in nego otroka po prihodu iz porodnišnice 1
pomoč ženi, želja biti prisoten v prvih dneh po rojstvu 1
prihod partnerke in dvojčkov iz porodnišnice 1
zaradi otroka 1
Žena bi imela minimalno porodniško, ker še ni bila zaposlena, kot sp sem težko našel delo, želel sem preživeti čas z otrokom 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
488

Q20a_o Zakaj ste se odločili, da boste koristili starševski dopust ob rojstvu drugega otroka? (šifrirano)

Zakaj ste se odločili, da boste koristili starševski dopust ob rojstvu drugega otroka? (šifrirano)

Value 86283 Frequency
1 Želja ali potreba partnerke_ja 0
2 Zahteve delovnega mesta partnerke 2
3 Ni bilo druge izbire 1
4 Zdravstvene težave partnerke 0
5 Študij partnerke 1
6 Enakovredna delitev dela in skrbi 3
7 Pomoč in opora partnerki_ju ali družini 8
8 Stik z otrokom, skrb 6
9 Odgovornost očetovstva 2
10 Odsotnost drugih alternativ 0
11 Finančni vidik 0
12 Posebne potrebe otroka 1
13 Fleksibilne oblike dela 0
14 Podpora delodajalca 0
15 Razbremenitev 2
16 Samoumevnost in koriščanje dane možnosti 1
17 Ni bilo potrebe 1
18 Negotov položaj delovnega mesta 0
19 Drugo 2
21 Negotovost delovnega mesta partnerke_ja 1
22 Delovne obveznosti partnerke_ja 0
81 Prisotnost v prvih dneh ali mesecih 1
82 Povezovanje z družino 1
83 Več časa za vse otroke 0
91 ustvarjanje povezave 0
92 Izbira družine pred službo 0
93 Pridobivanje izkušenj in privajanje 0
94 Skrb za gospodinjstvo in urejanje stvari 0
95 Čustveni vidik 1
111 Plačano nadomestilo 0
112 Finančne težave 0
131 Delo na domu 1
132 SP 1
-99 Ne vem