Evrobarometer 72.5: E-sporočanje, kmetijstvo, geografska mobilnost in mobilnost delovne sile ter poznavanje uporabe antibiotikov, november-december 2009

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB725
Glavni avtor(ji):
  • Evropska Komisija
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Papacostas, Antonis
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Cologne; 2013

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede ADP: e-sporočanje, kmetijstvo, mobilnost, mobilnost delovne sile, antibiotiki, uporaba stacionarnega telefona, uporaba mobilnega telefona, internetni dostop, družbena omrežja, zaupnost podatkov na internetu, kmetijska politika, evropska kmetijska politika, poznavanje Skupne kmetijske politike, selitev v drugo državo, študij v tujini, načrtovana zaposlitev v tujini ali emigracija, upokojitev in pokojnine
Ključne besede ELSST:
KMETIJSKA POLITIKA, MIGRACIJE PREBIVALSTVA, UPOKOJITEV, INTERNET, TELEKOMUNIKACIJE

Vsebinska področja CESSDA
TRGOVINA, INDUSTRIJA IN TRGI - Kmetijstvo in podeželska industrija
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Vsebinska področja ADP
E-SPOROČANJE
KMETIJSTVO
GEOGRAFSKA MOBILNOST IN MOBILNOST DELOVNE SILE
POZNAVANJE UPORABE ANTIBIOTIKOV


Povzetek:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti odgovarjajo na vprašanja znotraj sledečih glavnih tem: e-sporočanje, kmetijstvo, geografska mobilnost in mobilnost delovne sile ter poznavanje uporabe antibiotikov. Prvi sklop vprašanj sprašuje respondente o načinu in pogostosti e-sporočanja v gospodinjstvu, ali si lastijo stacionarni ali mobilni telefon, o tem na kakšne načine dostopajo do interneta v gospodinjstvu, uporabi družbenih omrežij ter o zaupnosti podatkov na internetu. Sklop o kmetijstvu sprašuje o pomenu in poznavanju kmetijstva, kmetijske politike, vlogi Evropske unije glede kmetijstva ter o povezavi kmetijstva s podnebnimi spremembami. Respondenti nato podajajo mnenje o selitvi v tujino, če so se sami preselili zaradi izobraževanja ali dela, v katerih državah bi najraje delali, kako dolgo in zakaj. Podajajo tudi mnenje o pokojninah in zdravstveni oskrbi po upokojitvi. V zadnjem sklopu vprašanj respondenti odgovarjajo na prašanja: ali so v zadnjem letu uporabili antibiotike, navajajo razlog za uporabo ter njihovo poznavanje uporabe antibiotikov. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, poklicu, o zakonskem statusu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, finančnem stanju, družbenemu položaju, uporabi interneta, tipu in velikosti naselja ter o regiji bivanja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 13. november 2009 - 01. december 2009, Belgija: 19. november 2009 - 07. december 2009, Bolgarija: 13. november 2009 - 23. november 2009, Ciper: 13. november 2009 - 04. december 2009, Češka: 14. november 2009 - 27. november 2009, Danska: 14. november 2009 - 09. december 2009, Estonija: 13. november 2009 - 06. december 2009, Finska: 17. november 2009 - 08. december 2009, Francija: 13. november 2009 - 08. december 2009, Grčija: 14. november 2009 - 03. december 2009, Irska: 13. november 2009 - 29. november 2009, Italija: 13. november 2009 - 29. november 2009, Latvija: 13. november 2009 - 30. november 2009, Litva: 13. november 2009 - 29. november 2009, Luksemburg: 13. november 2009 - 05. december 2009, Madžarska: 13. november 2009 - 30. november 2009, Malta: 13. november 2009 - 04. december 2009, Nemčija: 13. november 2009 - 02. december 2009, Nizozemska: 13. november 2009 - 06. december 2009, Poljska: 14. november 2009 - 02. december 2009, Portugalska: 17. november 2009 - 08. december 2009, Romunija: 14. november 2009 - 27. november 2009, Severna Irska: 13. november 2009 - 03. december 2009, Slovaška: 14. november 2009 - 27. november 2009, Slovenija: 13. november 2009 - 06. december 2009, Španija: 13. november 2009 - 06. december 2009, Švedska: 13. november 2009 - 06. december 2009, Velika Britanija: 13. november 2009 - 03. december 2009
Čas izdelave: 2013
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geografsko pokritje:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Enota za analizo:

Posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11642.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Irska: TNS MRBI, Dublin

Italija: TNS Infratest, Milano

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Tip vzorca:

Verjetnostno: večstopenjsko

Način zbiranja podatkov:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11642.

Uteževanje:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11642.

Omejitve dostopa

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11642.

Kontakt: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11642.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11642.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ZA4999: Eurobarometer 72.5 (Nov-Dec 2009) [Podatkovna datoteka]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 731
  • število enot: 26761

Verzija: 5.1.0, doi:10.4232/1.11642

Spremenljivke

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
4999 26761
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 4999 do 4999

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 22 Frekvenca
4999 26761
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 4999 do 4999

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
5.1.0 (2013-06-14) 26761
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 1731 Frekvenca
4999 26761
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 4999 do 4999

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 2730 Frekvenca
4999 26761
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 4999 do 4999

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 3729 Frekvenca
5.1.0 (2013-06-14) 26761
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 4728 Frekvenca
725 Eurobarometer 72.5 (November-December 2009) 26761
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 725 do 725

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 1000001 42001107 21505704.83 14096520.388

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 42001107

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 6726 Frekvenca
1 France 1005
2 Belgium 1003
3 The Netherlands 1004
4 Germany West 997
5 Italy 1039
6 Luxembourg 502
7 Denmark 1008
8 Ireland 1014
9 Great Britain 1015
10 Northern Ireland 307
11 Greece 1000
12 Spain 1023
13 Portugal 1038
14 Germany East 525
16 Finland 1041
17 Sweden 1014
18 Austria 1001
19 Cyprus (Republic) 502
20 Czech Republic 1096
21 Estonia 1000
22 Hungary 1017
23 Latvia 1004
24 Lithuania 1027
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1047
28 Slovenia 1017
29 Bulgaria 1007
30 Romania 1008
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 1 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 30

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 7725 Frekvenca
1 FR 0
10 GB-NIR 0
11 GR 0
12 ES 0
13 PT 0
14 DE-E 0
16 FI 0
17 SE 0
18 AT 0
19 CY 0
2 BE 0
20 CZ 0
21 EE 0
22 HU 0
23 LV 0
24 LT 0
25 MT 0
26 PL 0
27 SK 0
28 SI 0
29 BG 0
3 NL 0
30 RO 0
4 DE-W 0
5 IT 0
6 LU 0
7 DK 0
8 IE 0
9 GB-GBN 0
AT 1001
BE 1003
BG 1007
CY 502
CZ 1096
DE-E 525
DE-W 997
DK 1008
EE 1000
ES 1023
FI 1041
FR 1005
GB-GBN 1015
GB-NIR 307
GR 1000
HU 1017
IE 1014
IT 1039
LT 1027
LU 502
LV 1004
MT 500
NL 1004
PL 1000
PT 1038
RO 1008
SE 1014
SI 1017
SK 1047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0.33 3.966 1 0.32

Vrednosti spremenljivk od 0.33 do 3.9658

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 9723 Frekvenca
0 Other 25439
1 United Kingdom 1322
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 2.155 0.0494 0.249

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.155149

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 11721 Frekvenca
0 Other 25239
1 Germany 1522
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 4.585 0.0569 0.272

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.584504

v13 NATION GROUP EU6

Vrednost 13719 Frekvenca
0 Other 21211
1 EU6 5550
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 6.276 0.207 0.54

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.276482

v15 NATION GROUP EU9

Vrednost 15717 Frekvenca
0 Other 17867
1 EU9 8894
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 7.49 0.332 0.715

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.489584

v17 NATION GROUP EU10

Vrednost 17715 Frekvenca
0 Other 16867
1 EU10 9894
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 8.029 0.37 0.763

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.02934

v19 NATION GROUP EU12

Vrednost 19713 Frekvenca
0 Other 14806
1 EU12 11955
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 8.107 0.447 0.799

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.106767

v21 NATION GROUP EU12+

Vrednost 21711 Frekvenca
0 Other 14281
1 EU12+ 12480
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 8.067 0.466 0.802

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.067161

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Vrednost 23709 Frekvenca
0 Other 23705
1 EU NMS 3 3056
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 4.831 0.114 0.364

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.830961

v25 NATION GROUP EU15

Vrednost 25707 Frekvenca
0 Other 11225
1 EU15 15536
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 9.443 0.581 0.925

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.442641

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Vrednost 27705 Frekvenca
0 Other 17551
1 EU NMS 10 9210
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 7.82 0.344 0.98

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.81965

v29 NATION GROUP EU25

Vrednost 29703 Frekvenca
0 Other 2015
1 EU25 24746
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 12.595 0.925 1.213

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12.594785

v31 NATION GROUP AC (BG RO)

Vrednost 31701 Frekvenca
0 Other 24746
1 AC (BG RO) 2015
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 2.825 0.0753 0.303

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.82529

v33 NATION GROUP EU27

Vrednost 33699 Frekvenca
0 Other 0
1 EU27 26761
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W22 WEIGHT EU27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0.0187 12.789 1 1.209

Vrednosti spremenljivk od 0.018671 do 12.788991

v35 NATION GROUP EU NMS 12

Vrednost 35697 Frekvenca
0 Other 15536
1 EU NMS 12 11225
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 6.809 0.419 0.943

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.808553

v37 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Vrednost 37695 Frekvenca
0 Other 11503
1 EURO ZONE 2009 15258
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 11.243 0.57 1.017

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.242727

v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Vrednost 39693 Frekvenca
0 Other 15258
1 NON EURO ZONE 2009 11503
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 6.7 0.43 0.931

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.700096

v41 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 283.838 194421.672 15202.259 18386.602

Vrednosti spremenljivk od 283.83786 do 194421.671875

v42 W31 HH WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0.106 6.456 1 0.489

Vrednosti spremenljivk od 0.10619 do 6.45618

v43 W34 HH WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 3.562 0.0494 0.257

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.562488

v44 W33 HH WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 3.855 0.0569 0.267

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.854779

v45 W35 HH WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 8.837 0.207 0.561

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.83736

v46 W36 HH WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 10.846 0.332 0.746

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.846454

v47 W37 HH WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 11.662 0.37 0.799

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.661796

v48 W38 HH WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 12.117 0.447 0.853

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12.117217

v49 W39 HH WEIGHT EURO12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 12.071 0.466 0.854

Vrednosti spremenljivk od 0 do 12.070636

v50 W40 HH WEIGHT EU NMS 3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 6.328 0.114 0.386

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.327501

v51 W41 HH WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 14.118 0.581 0.987

Vrednosti spremenljivk od 0 do 14.117798

v52 W42 HH WEIGHT EURO ZONE 2007

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 14.716 0.494 0.969

Vrednosti spremenljivk od 0 do 14.71588

v53 W43 HH WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 18.721 0.344 0.995

Vrednosti spremenljivk od 0 do 18.720903

v54 W44 HH WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 19.165 0.925 1.317

Vrednosti spremenljivk od 0 do 19.16535

v55 W48 HH WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 6.065 0.0753 0.332

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.065244

v56 W52 HH WEIGHT EU27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0.00393 19.675 1 1.335

Vrednosti spremenljivk od 0.003927 do 19.674643

v57 W54 HH WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 16.756 0.419 0.983

Vrednosti spremenljivk od 0 do 16.755714

v58 W61 HH WEIGHT EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 16.709 0.57 1.097

Vrednosti spremenljivk od 0 do 16.709085

v59 W62 HH WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 0 11.429 0.43 0.974

Vrednosti spremenljivk od 0 do 11.429105

v60 WEX HH WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0 29.645 148523.391 7548.972 10077.174

Vrednosti spremenljivk od 29.644701 do 148523.390625

v61 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 61671 Frekvenca
0 Not mentioned 25771
1 Mentioned 990
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 62670 Frekvenca
0 Not mentioned 25761
1 Mentioned 1000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v63 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 63669 Frekvenca
0 Not mentioned 25220
1 Mentioned 1541
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 64668 Frekvenca
0 Not mentioned 25764
1 Mentioned 997
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v65 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 65667 Frekvenca
0 Not mentioned 25758
1 Mentioned 1003
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 66666 Frekvenca
0 Not mentioned 25707
1 Mentioned 1054
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v67 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 67665 Frekvenca
0 Not mentioned 25784
1 Mentioned 977
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 68664 Frekvenca
0 Not mentioned 25674
1 Mentioned 1087
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 69663 Frekvenca
0 Not mentioned 26423
1 Mentioned 338
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 70662 Frekvenca
0 Not mentioned 25750
1 Mentioned 1011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v71 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 71661 Frekvenca
0 Not mentioned 25655
1 Mentioned 1106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v72 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 72660 Frekvenca
0 Not mentioned 25442
1 Mentioned 1319
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v73 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 73659 Frekvenca
0 Not mentioned 25756
1 Mentioned 1005
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v74 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 74658 Frekvenca
0 Not mentioned 25750
1 Mentioned 1011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v75 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 75657 Frekvenca
0 Not mentioned 25712
1 Mentioned 1049
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v76 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 76656 Frekvenca
0 Not mentioned 26266
1 Mentioned 495
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v77 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 77655 Frekvenca
0 Not mentioned 25662
1 Mentioned 1099
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v78 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 78654 Frekvenca
0 Not mentioned 25764
1 Mentioned 997
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v79 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 79653 Frekvenca
0 Not mentioned 25741
1 Mentioned 1020
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v80 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 80652 Frekvenca
0 Not mentioned 25754
1 Mentioned 1007
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v81 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 81651 Frekvenca
0 Not mentioned 25717
1 Mentioned 1044
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v82 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 82650 Frekvenca
0 Not mentioned 26264
1 Mentioned 497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v83 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 83649 Frekvenca
0 Not mentioned 25708
1 Mentioned 1053
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v84 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 84648 Frekvenca
0 Not mentioned 25706
1 Mentioned 1055
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v85 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 85647 Frekvenca
0 Not mentioned 25739
1 Mentioned 1022
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v86 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 86646 Frekvenca
0 Not mentioned 25739
1 Mentioned 1022
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v87 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 87645 Frekvenca
0 Not mentioned 25706
1 Mentioned 1055
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v88 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Vrednost 88644 Frekvenca
0 Not mentioned 26671
1 Mentioned 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v89 D43A PHONE AVAILABLE - FIXED IN HH

Vrednost 89643 Frekvenca
1 Yes 17578
2 No 9183
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v90 D43B PHONE AVAILABLE - PRIVATE MOBILE

Vrednost 90642 Frekvenca
1 Yes 23280
2 No 3481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v91 D46 OWNERSHIP DURABLES: TELEVISION

Vrednost 91641 Frekvenca
0 Not Mentioned 466
1 Mentioned 26295
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v92 D46 OWNERSHIP DURABLES: DVD PLAYER

Vrednost 92640 Frekvenca
0 Not Mentioned 8573
1 Mentioned 18188
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v93 D46 OWNERSHIP DURABLES: MUSIC CD PLAYER

Vrednost 93639 Frekvenca
0 Not Mentioned 9998
1 Mentioned 16763
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v94 D46 OWNERSHIP DURABLES: COMPUTER

Vrednost 94638 Frekvenca
0 Not Mentioned 9530
1 Mentioned 17231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v95 D46 OWNERSHIP DURABLES: INTERNET ACCESS

Vrednost 95637 Frekvenca
0 Not Mentioned 11070
1 Mentioned 15691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v96 D46 OWNERSHIP DURABLES: CAR

Vrednost 96636 Frekvenca
0 Not Mentioned 8068
1 Mentioned 18693
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v97 D46 OWNERSHIP DURABLES: AP/HOUSE PAID

Vrednost 97635 Frekvenca
0 Not Mentioned 12858
1 Mentioned 13903
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v98 D46 OWNERSHIP DURABLES: AP/HOUSE PAYING

Vrednost 98634 Frekvenca
0 Not Mentioned 20071
1 Mentioned 6690
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v99 D46 OWNERSHIP DURABLES: NONE

Vrednost 99633 Frekvenca
0 Not Mentioned 26731
1 Mentioned 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v100 D46 OWNERSHIP DURABLES: DK

Vrednost 100632 Frekvenca
0 Not Mentioned 26714
1 Mentioned 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26761 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v101 QA1 MOBILE PHONE - INTERNET SUBSCRIPTION

Vrednost 101631 Frekvenca
1 Yes 7292
2 No 14979
3 DK 1009
9 Inap. (not 1 in V90) 3481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22271 4490

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v102 QA2 MOBILE PHONES HH - CONTRACT

Vrednost 102630 Frekvenca
0 None 10262
1 Box 1 6868
2 Box 2 5953
3 Box 3 1780
4 Box 4 873
5 Box 5 221
6 Box 6 74
7 Box 7 30
8 Box 8 18
9 9 or more 51
11 DK 631
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26130 631

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

v103 QA2 MOBILE PHONES HH - CONTRACT (REC)

Vrednost 103629 Frekvenca
0 None 10262
1 Box 1 6868
2 Box 2 5953
3 Box 3 1780
4 4 or more 1267
8 DK 631
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26130 631

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

v104 QA2 MOBILE PHONES HH - PRE-PAID

Vrednost 104628 Frekvenca
0 None 11751
1 Box 1 7206
2 Box 2 4331
3 Box 3 1564
4 Box 4 747
5 Box 5 196
6 Box 6 66
7 Box 7 31
8 Box 8 23
9 9 or more 33
11 DK 813
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25948 813

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

v105 QA2 MOBILE PHONES HH - PRE-PAID (REC)

Vrednost 105627 Frekvenca
0 None 11751
1 Box 1 7206
2 Box 2 4331
3 Box 3 1564
4 4 or more 1096
8 DK 813
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25948 813

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

v106 QA2 MOBILE PHONES HH - INTERNET CONTRACT

Vrednost 106626 Frekvenca
0 None 14516
1 Box 1 4041
2 Box 2 2337
3 Box 3 719
4 Box 4 336
5 Box 5 102
6 Box 6 45
7 Box 7 15
8 Box 8 14
9 9 or more 28
11 DK 1823
99 Inap. (not 1-9 in V102 or V104) 2785
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22153 4608

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

v107 QA2 MOBILE PHONES HH - INTERNET CONTRACT (REC)

Vrednost 107625 Frekvenca
0 None 14516
1 Box 1 4041
2 Box 2 2337
3 Box 3 719
4 4 or more 540
8 DK 1823
9 Inap. (not 1-9 in V102 or V104) 2785
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22153 4608

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4

v108 QA3A MOBILE PHONE: NEVER CUTS-OFF

Vrednost 108624 Frekvenca
1 Totally agree 9632
2 Tend to agree 7752
3 Tend to disagree 3944
4 Totally disagree 1681
5 Not applicable (SPONT.) 120
6 DK 151
9 Inap. (not 1 in V90) 3481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23009 3752

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v109 QA3A MOBILE PHONE: ALWAYS ABLE TO CONNECT

Vrednost 109623 Frekvenca
1 Totally agree 10530
2 Tend to agree 8337
3 Tend to disagree 3084
4 Totally disagree 931
5 Not applicable (SPONT.) 210
6 DK 188
9 Inap. (not 1 in V90) 3481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22882 3879

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v110 QA3A MOBILE PHONE: LIMIT CALLS BECAUSE OF CHARGES

Vrednost 110622 Frekvenca
1 Totally agree 6502
2 Tend to agree 7325
3 Tend to disagree 4282
4 Totally disagree 4693
5 Not applicable (SPONT.) 305
6 DK 173
9 Inap. (not 1 in V90) 3481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22802 3959

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v111 QA3A MOBILE PHONE: SIMPLY CHECK SERVICE USAGE

Vrednost 111621 Frekvenca
1 Totally agree 9468
2 Tend to agree 8912
3 Tend to disagree 2257
4 Totally disagree 1051
5 Not applicable (SPONT.) 503
6 DK 1089
9 Inap. (not 1 in V90) 3481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21688 5073

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v112 QA3A MOBILE PHONE: EASILY COMPARE TARIFF SCHEMES

Vrednost 112620 Frekvenca
1 Totally agree 6982
2 Tend to agree 8656
3 Tend to disagree 3213
4 Totally disagree 1821
5 Not applicable (SPONT.) 913
6 DK 1695
9 Inap. (not 1 in V90) 3481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20672 6089

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v113 QA3B MOBILE PHONE: EXPENSE COMPARED 2 YEARS AGO

Vrednost 113619 Frekvenca
1 More 5460
2 Less 5990
3 The same 10738
4 DK 1092
9 Inap. (not 1 in V90) 3481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22188 4573

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v114 QA4 MOBILE PH ONLINE: LIMITED BY CAPACITY

Vrednost 114618 Frekvenca
1 Yes 2530
2 No 4762
9 Inap. (not 1 in V101) 19469
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7292 19469

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v115 QA4 MOBILE PH ONLINE: LIMITED BY CONTRACT

Vrednost 115617 Frekvenca
1 Yes 2041
2 No 5251
9 Inap. (not 1 in V101) 19469
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7292 19469

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v116 QA4 MOBILE PH ONLINE: CONTENT BLOCKED BY OPERATOR

Vrednost 116616 Frekvenca
1 Yes 1390
2 No 5902
9 Inap. (not 1 in V101) 19469
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7292 19469

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v117 QA5 FIXED PHONE: COMPLETE AND CLEAR BILL

Vrednost 117615 Frekvenca
1 Totally agree 8836
2 Tend to agree 6006
3 Tend to disagree 1139
4 Totally disagree 635
5 Not applicable (SPONT.) 421
6 DK 541
9 Inap. (not 1 in V89) 9183
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16616 10145

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v118 QA5 FIXED PHONE: LIMIT CALLS BECAUSE OF CHARGES

Vrednost 118614 Frekvenca
1 Totally agree 3753
2 Tend to agree 4658
3 Tend to disagree 3529
4 Totally disagree 4900
5 Not applicable (SPONT.) 496
6 DK 242
9 Inap. (not 1 in V89) 9183
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16840 9921

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v119 QA5 FIXED PHONE: SIMPLY CHECK SERVICE USAGE

Vrednost 119613 Frekvenca
1 Totally agree 6056
2 Tend to agree 6494
3 Tend to disagree 2000
4 Totally disagree 1329
5 Not applicable (SPONT.) 450
6 DK 1249
9 Inap. (not 1 in V89) 9183
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15879 10882

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v120 QA5 FIXED PHONE: EASILY COMPARE TARIFF SCHEMES

Vrednost 120612 Frekvenca
1 Totally agree 4584
2 Tend to agree 6028
3 Tend to disagree 2544
4 Totally disagree 1794
5 Not applicable (SPONT.) 900
6 DK 1728
9 Inap. (not 1 in V89) 9183
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14950 11811

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v121 QA6 FX PHONE HH: PLANNING/AWAITING

Vrednost 121611 Frekvenca
0 Not mentioned 8927
1 Mentioned 256
9 Inap. (not 2 in V89) 17578
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9183 17578

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v122 QA6 FX PHONE HH: MOBILE PHONE SERVES NEED

Vrednost 122610 Frekvenca
0 Not mentioned 4982
1 Mentioned 4201
9 Inap. (not 2 in V89) 17578
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9183 17578

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v123 QA6 FX PHONE HH: INITIAL COSTS TOO HIGH

Vrednost 123609 Frekvenca
0 Not mentioned 8314
1 Mentioned 869
9 Inap. (not 2 in V89) 17578
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9183 17578

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v124 QA6 FX PHONE HH: RENTAL CHARGES TOO HIGH

Vrednost 124608 Frekvenca
0 Not mentioned 7018
1 Mentioned 2165
9 Inap. (not 2 in V89) 17578
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9183 17578

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v125 QA6 FX PHONE HH: CALL COSTS TOO HIGH

Vrednost 125607 Frekvenca
0 Not mentioned 7765
1 Mentioned 1418
9 Inap. (not 2 in V89) 17578
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9183 17578

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v126 QA6 FX PHONE HH: LANDLINE NOT AVAILABLE

Vrednost 126606 Frekvenca
0 Not mentioned 9015
1 Mentioned 168
9 Inap. (not 2 in V89) 17578
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9183 17578

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v127 QA6 FX PHONE HH: PHONE ACCESS ELSEWHERE

Vrednost 127605 Frekvenca
0 Not mentioned 8889
1 Mentioned 294
9 Inap. (not 2 in V89) 17578
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9183 17578

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v128 QA6 FX PHONE HH: DO NOT WANT

Vrednost 128604 Frekvenca
0 Not mentioned 5740
1 Mentioned 3443
9 Inap. (not 2 in V89) 17578
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9183 17578

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v129 QA6 FX PHONE HH: OTHER REASONS WHY NOT

Vrednost 129603 Frekvenca
0 Not mentioned 8917
1 Mentioned 266
9 Inap. (not 2 in V89) 17578
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9183 17578

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v130 QA6 FX PHONE HH: DK WHY NOT

Vrednost 130602 Frekvenca
0 Not mentioned 8926
1 Mentioned 257
9 Inap. (not 2 in V89) 17578
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9183 17578

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v131 QA7 PUBLIC PAYPHONE - USE PERSONALLY

Vrednost 131601 Frekvenca
1 Once a week, more often 259
2 Once a month 367
3 Less often than once a month 749
4 When away from home, travelling 1809
5 Never 23393
6 DK 184
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26577 184

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v132 QA8 PUBL PAYPHONE USE: NO FIXED PHONE

Vrednost 132600 Frekvenca
0 Not mentioned 2741
1 Mentioned 443
9 Inap. (not 1 to 4 in V131) 23577
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3184 23577

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v133 QA8 PUBL PAYPHONE USE: NO MOBILE PHONE

Vrednost 133599 Frekvenca
0 Not mentioned 2841
1 Mentioned 343
9 Inap. (not 1 to 4 in V131) 23577
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3184 23577

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v134 QA8 PUBL PAYPHONE USE: INTERNATIONAL CALLS

Vrednost 134598 Frekvenca
0 Not mentioned 2633
1 Mentioned 551
9 Inap. (not 1 to 4 in V131) 23577
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3184 23577

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v135 QA8 PUBL PAYPHONE USE: ONLY PHONE IN USE

Vrednost 135597 Frekvenca
0 Not mentioned 3102
1 Mentioned 82
9 Inap. (not 1 to 4 in V131) 23577
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3184 23577

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v136 QA8 PUBL PAYPHONE USE: MOBILE NOT READY

Vrednost 136596 Frekvenca
0 Not mentioned 1780
1 Mentioned 1404
9 Inap. (not 1 to 4 in V131) 23577
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3184 23577

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v137 QA8 PUBL PAYPHONE USE: OTHER REASONS

Vrednost 137595 Frekvenca
0 Not mentioned 2777
1 Mentioned 407
9 Inap. (not 1 to 4 in V131) 23577
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3184 23577

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v138 QA8 PUBL PAYPHONE USE: DK

Vrednost 138594 Frekvenca
0 Not mentioned 2902
1 Mentioned 282
9 Inap. (not 1 to 4 in V131) 23577
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3184 23577

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v139 QA9 TV RECEPTION VIA: AERIAL

Vrednost 139593 Frekvenca
0 Not mentioned 17998
1 Mentioned 8297
9 Inap. (not 1 in V91) 466
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26295 466

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v140 QA9 TV RECEPTION VIA: CABLE NETWORK

Vrednost 140592 Frekvenca
0 Not mentioned 15956
1 Mentioned 10339
9 Inap. (not 1 in V91) 466
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26295 466

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v141 QA9 TV RECEPTION VIA: SATELLITE DISH

Vrednost 141591 Frekvenca
0 Not mentioned 21230
1 Mentioned 5065
9 Inap. (not 1 in V91) 466
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26295 466

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v142 QA9 TV RECEPTION VIA: DIGITAL TERRESTRIAL

Vrednost 142590 Frekvenca
0 Not mentioned 21958
1 Mentioned 4337
9 Inap. (not 1 in V91) 466
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26295 466

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v143 QA9 TV RECEPTION VIA: TELEPHON NETWORK

Vrednost 143589 Frekvenca
0 Not mentioned 25579
1 Mentioned 716
9 Inap. (not 1 in V91) 466
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26295 466

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v144 QA9 TV RECEPTION VIA: DK

Vrednost 144588 Frekvenca
0 Not mentioned 26042
1 Mentioned 253
9 Inap. (not 1 in V91) 466
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26295 466

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v145 QA10 INTERNET ACCESS HH: DIAL UP STANDARD

Vrednost 145587 Frekvenca
0 Not mentioned 14623
1 Mentioned 1068
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15691 11070

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v146 QA10 INTERNET ACCESS HH: DIAL UP ISDN

Vrednost 146586 Frekvenca
0 Not mentioned 15024
1 Mentioned 667
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15691 11070

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v147 QA10 INTERNET ACCESS HH: ADSL MODEM

Vrednost 147585 Frekvenca
0 Not mentioned 7663
1 Mentioned 8028
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15691 11070

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v148 QA10 INTERNET ACCESS HH: CABLE TV NETWORK

Vrednost 148584 Frekvenca
0 Not mentioned 12052
1 Mentioned 3639
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15691 11070

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v149 QA10 INTERNET ACCESS HH: MOBILE PH NETWORK

Vrednost 149583 Frekvenca
0 Not mentioned 14676
1 Mentioned 1015
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15691 11070

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v150 QA10 INTERNET ACCESS HH: SATELLITE NETWORK

Vrednost 150582 Frekvenca
0 Not mentioned 15237
1 Mentioned 454
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15691 11070

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v151 QA10 INTERNET ACCESS HH: POWER LINE

Vrednost 151581 Frekvenca
0 Not mentioned 15639
1 Mentioned 52
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15691 11070

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v152 QA10 INTERNET ACCESS HH: OPTICAL FIBRE LINE

Vrednost 152580 Frekvenca
0 Not mentioned 15325
1 Mentioned 366
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15691 11070

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v153 QA10 INTERNET ACCESS HH: OTHER

Vrednost 153579 Frekvenca
0 Not mentioned 15356
1 Mentioned 335
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15691 11070

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v154 QA10 INTERNET ACCESS HH: DK

Vrednost 154578 Frekvenca
0 Not mentioned 15017
1 Mentioned 674
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15691 11070

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v155 QA10 INTERNET ACCESS HH: WHICH OTHERS

Vrednost 155577 Frekvenca
1 Code 1 (country specific) 58
2 Code 2 (country specific) 10
3 Code 3 (country specific) 7
4 Code 4 (country specific) 4
5 Code 5 (country specific) 2
6 Code 6 (country specific) 1
7 Code 7 (country specific) 1
8 Code 8 (country specific) 1
11 Code 11 (country specific) 85
12 Code 12 (country specific) 44
0 NA 122
99 Inap. (not 1 in V153) 26426
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
213 26548

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v156 QA11 MOB PH NETW INTERNET HH - FOR ALL MEMBERS

Vrednost 156576 Frekvenca
1 Yes 588
2 No 108
3 DK 18
9 Inap. (not 1 in V149) 26047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
696 26065

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v157 QA12 MOB PH NETW INTERNET HH: MOBILE PHONE

Vrednost 157575 Frekvenca
0 Not mentioned 528
1 Mentioned 186
9 Inap. (not 1 in V149) 26047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
714 26047

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v158 QA12 MOB PH NETW INTERNET HH: WIRELESS DEVICE

Vrednost 158574 Frekvenca
0 Not mentioned 673
1 Mentioned 41
9 Inap. (not 1 in V149) 26047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
714 26047

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v159 QA12 MOB PH NETW INTERNET HH: COMPUTER + MODEM

Vrednost 159573 Frekvenca
0 Not mentioned 292
1 Mentioned 422
9 Inap. (not 1 in V149) 26047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
714 26047

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v160 QA12 MOB PH NETW INTERNET HH: COMPUTER + MOB PH

Vrednost 160572 Frekvenca
0 Not mentioned 595
1 Mentioned 119
9 Inap. (not 1 in V149) 26047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
714 26047

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v161 QA12 MOB PH NETW INTERNET HH: OTHER

Vrednost 161571 Frekvenca
0 Not mentioned 695
1 Mentioned 19
9 Inap. (not 1 in V149) 26047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
714 26047

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v162 QA12 MOB PH NETW INTERNET HH: DK

Vrednost 162570 Frekvenca
0 Not mentioned 691
1 Mentioned 23
9 Inap. (not 1 in V149) 26047
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
714 26047

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v163 QA13 INTERNET ACCESS HH - PERMANENT

Vrednost 163569 Frekvenca
1 Yes, device permanently at home 14617
2 No, not always at home 777
3 DK 297
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15394 11367

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v164 QA14 INTERNET ACCESS HH - SPEED MATCHES CONTRACT

Vrednost 164568 Frekvenca
1 Yes 10599
2 No 3023
3 DK 2069
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13622 13139

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v165 QA15 INTERNET USE FOR PHONE CALLS IN HH

Vrednost 165567 Frekvenca
1 No 10967
2 Yes, internet call sites 3630
3 Yes, calls to landlines/mobile phones 501
4 Yes, both options (SPONT.) 265
5 Personally not use Internet (SPONT.) (not ment.) 0
6 DK 328
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15363 11398

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v166 QA16 INTERNET: CONNECTION NEVER BREAKS

Vrednost 166566 Frekvenca
1 Totally agree 3910
2 Tend to agree 5674
3 Tend to disagree 4108
4 Totally disagree 1406
5 Not applicable (SPONT.) 105
6 DK 488
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15098 11663

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v167 QA16 INTERNET: SPEED REMAINS CONSTANT

Vrednost 167565 Frekvenca
1 Totally agree 4003
2 Tend to agree 5925
3 Tend to disagree 3352
4 Totally disagree 1181
5 Not applicable (SPONT.) 163
6 DK 1067
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14461 12300

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v168 QA16 INTERNET: CERTAIN CONTENTS BLOCKED

Vrednost 168564 Frekvenca
1 Totally agree 1083
2 Tend to agree 2260
3 Tend to disagree 3507
4 Totally disagree 5799
5 Not applicable (SPONT.) 456
6 DK 2586
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12649 14112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v169 QA16 INTERNET: EASILY CONTACT PROVIDER

Vrednost 169563 Frekvenca
1 Totally agree 5540
2 Tend to agree 5860
3 Tend to disagree 1609
4 Totally disagree 906
5 Not applicable (SPONT.) 386
6 DK 1390
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13915 12846

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v170 QA16 INTERNET: SUPPORT COSTS AFFORDABLE

Vrednost 170562 Frekvenca
1 Totally agree 4323
2 Tend to agree 5435
3 Tend to disagree 1413
4 Totally disagree 771
5 Not applicable (SPONT.) 1046
6 DK 2703
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11942 14819

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v171 QA16 INTERNET: SUPPORT SITE IS HELPFUL

Vrednost 171561 Frekvenca
1 Totally agree 4563
2 Tend to agree 6188
3 Tend to disagree 1283
4 Totally disagree 535
5 Not applicable (SPONT.) 825
6 DK 2297
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12569 14192

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v172 QA16 INTERNET: EASILY COMPARE TARIFFS

Vrednost 172560 Frekvenca
1 Totally agree 4989
2 Tend to agree 6117
3 Tend to disagree 1509
4 Totally disagree 859
5 Not applicable (SPONT.) 567
6 DK 1650
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
13474 13287

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v173 QA17 INTERNET PROV CHANGE: NO/NEVER

Vrednost 173559 Frekvenca
0 Not mentioned 6264
1 Mentioned 9427
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15691 11070

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v174 QA17 INTERNET PROV CHANGE: SATISFIED

Vrednost 174558 Frekvenca
0 Not mentioned 4650
1 Mentioned 1614
9 Inap. (1 in V173) 20497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6264 20497

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v175 QA17 INTERNET PROV CHANGE: NO OTHER PROVIDERS

Vrednost 175557 Frekvenca
0 Not mentioned 5593
1 Mentioned 671
9 Inap. (1 in V173) 20497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6264 20497

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v176 QA17 INTERNET PROV CHANGE: CHANGED

Vrednost 176556 Frekvenca
0 Not mentioned 4931
1 Mentioned 1333
9 Inap. (1 in V173) 20497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6264 20497

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v177 QA17 INTERNET PROV CHANGE: EACH TIME

Vrednost 177555 Frekvenca
0 Not mentioned 5911
1 Mentioned 353
9 Inap. (1 in V173) 20497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6264 20497

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v178 QA17 INTERNET PROV CHANGE: CONTRACT

Vrednost 178554 Frekvenca
0 Not mentioned 5484
1 Mentioned 780
9 Inap. (1 in V173) 20497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6264 20497

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v179 QA17 INTERNET PROV CHANGE: PACKAGE

Vrednost 179553 Frekvenca
0 Not mentioned 5771
1 Mentioned 493
9 Inap. (1 in V173) 20497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6264 20497

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v180 QA17 INTERNET PROV CHANGE: E-MAIL ADDRESS

Vrednost 180552 Frekvenca
0 Not mentioned 5936
1 Mentioned 328
9 Inap. (1 in V173) 20497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6264 20497

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v181 QA17 INTERNET PROV CHANGE: DISTRUST

Vrednost 181551 Frekvenca
0 Not mentioned 5807
1 Mentioned 457
9 Inap. (1 in V173) 20497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6264 20497

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v182 QA17 INTERNET PROV CHANGE: MUCH EFFORT

Vrednost 182550 Frekvenca
0 Not mentioned 5339
1 Mentioned 925
9 Inap. (1 in V173) 20497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6264 20497

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v183 QA17 INTERNET PROV CHANGE: NOT KNOW

Vrednost 183549 Frekvenca
0 Not mentioned 6132
1 Mentioned 132
9 Inap. (1 in V173) 20497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6264 20497

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v184 QA17 INTERNET PROV CHANGE: OTHER

Vrednost 184548 Frekvenca
0 Not mentioned 5905
1 Mentioned 359
9 Inap. (1 in V173) 20497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6264 20497

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v185 QA17 INTERNET PROV CHANGE: DK

Vrednost 185547 Frekvenca
0 Not mentioned 5894
1 Mentioned 370
9 Inap. (1 in V173) 20497
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
6264 20497

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v186 QA17 INTERNET PROV CHANGE: YES (REC)

Vrednost 186546 Frekvenca
0 No/DK 9797
1 Yes 5894
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15691 11070

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v187 QA18 INTERNET BROADBAND: PLANNED

Vrednost 187545 Frekvenca
0 Not mentioned 1429
1 Mentioned 107
9 Inap. (not 1 in V145 or V146) 25225
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1536 25225

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v188 QA18 INTERNET BROADBAND: SATISFIED

Vrednost 188544 Frekvenca
0 Not mentioned 1049
1 Mentioned 487
9 Inap. (not 1 in V145 or V146) 25225
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1536 25225

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v189 QA18 INTERNET BROADBAND: NOT COVERERD

Vrednost 189543 Frekvenca
0 Not mentioned 1322
1 Mentioned 214
9 Inap. (not 1 in V145 or V146) 25225
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1536 25225

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v190 QA18 INTERNET BROADBAND: INSTALLATION COSTS

Vrednost 190542 Frekvenca
0 Not mentioned 1465
1 Mentioned 71
9 Inap. (not 1 in V145 or V146) 25225
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1536 25225

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v191 QA18 INTERNET BROADBAND: SUBSCRIPTION COSTS

Vrednost 191541 Frekvenca
0 Not mentioned 1445
1 Mentioned 91
9 Inap. (not 1 in V145 or V146) 25225
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1536 25225

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v192 QA18 INTERNET BROADBAND: NO ATTRACT CONTENT

Vrednost 192540 Frekvenca
0 Not mentioned 1494
1 Mentioned 42
9 Inap. (not 1 in V145 or V146) 25225
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1536 25225

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v193 QA18 INTERNET BROADBAND: EQUIPMENT

Vrednost 193539 Frekvenca
0 Not mentioned 1473
1 Mentioned 63
9 Inap. (not 1 in V145 or V146) 25225
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1536 25225

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v194 QA18 INTERNET BROADBAND: NOT USE ENOUGH

Vrednost 194538 Frekvenca
0 Not mentioned 1389
1 Mentioned 147
9 Inap. (not 1 in V145 or V146) 25225
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1536 25225

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v195 QA18 INTERNET BROADBAND: OTHER

Vrednost 195537 Frekvenca
0 Not mentioned 1455
1 Mentioned 81
9 Inap. (not 1 in V145 or V146) 25225
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1536 25225

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v196 QA18 INTERNET BROADBAND: DK

Vrednost 196536 Frekvenca
0 Not mentioned 1180
1 Mentioned 356
9 Inap. (not 1 in V145 or V146) 25225
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1536 25225

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v197 QA19 INTERNET NO ACCESS: PLANNED

Vrednost 197535 Frekvenca
0 Not mentioned 10261
1 Mentioned 809
9 Inap. (1 in V95) 15691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11070 15691

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v198 QA19 INTERNET NO ACCESS: LACK OF KNOWLEDGE

Vrednost 198534 Frekvenca
0 Not mentioned 10109
1 Mentioned 961
9 Inap. (1 in V95) 15691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11070 15691

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v199 QA19 INTERNET NO ACCESS: NO INTEREST IN HH

Vrednost 199533 Frekvenca
0 Not mentioned 4783
1 Mentioned 6287
9 Inap. (1 in V95) 15691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
11070 15691