Evrobarometer 72.5: E-sporočanje, kmetijstvo, geografska mobilnost in mobilnost delovne sile ter poznavanje uporabe antibiotikov, november-december 2009

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB725
Main author(s):
  • Evropska Komisija
Co-workers:
  • Papacostas, Antonis
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS Datenarchiv, GESIS Leibniz-Institute for the Social Sciences

Place; date:

Cologne; 2013

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords ADP: e-sporočanje, kmetijstvo, mobilnost, mobilnost delovne sile, antibiotiki, uporaba stacionarnega telefona, uporaba mobilnega telefona, internetni dostop, družbena omrežja, zaupnost podatkov na internetu, kmetijska politika, evropska kmetijska politika, poznavanje Skupne kmetijske politike, selitev v drugo državo, študij v tujini, načrtovana zaposlitev v tujini ali emigracija, upokojitev in pokojnine

Keywords ELSST:
KMETIJSKA POLITIKA, MIGRACIJE PREBIVALSTVA, UPOKOJITEV, INTERNET, TELEKOMUNIKACIJE

Topic Classification CESSDA
TRGOVINA, INDUSTRIJA IN TRGI - Kmetijstvo in podeželska industrija
POLITIKA - Mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Družbene spremembe, teorija socialnega dela
Topic Classification ADP
E-SPOROČANJE
KMETIJSTVO
GEOGRAFSKA MOBILNOST IN MOBILNOST DELOVNE SILE
POZNAVANJE UPORABE ANTIBIOTIKOV


Abstract:

Ta izvedba raziskav Evrobarometer se razlikuje od standardnih kazalcev Evrobarometra. Respondenti odgovarjajo na vprašanja znotraj sledečih glavnih tem: e-sporočanje, kmetijstvo, geografska mobilnost in mobilnost delovne sile ter poznavanje uporabe antibiotikov. Prvi sklop vprašanj sprašuje respondente o načinu in pogostosti e-sporočanja v gospodinjstvu, ali si lastijo stacionarni ali mobilni telefon, o tem na kakšne načine dostopajo do interneta v gospodinjstvu, uporabi družbenih omrežij ter o zaupnosti podatkov na internetu. Sklop o kmetijstvu sprašuje o pomenu in poznavanju kmetijstva, kmetijske politike, vlogi Evropske unije glede kmetijstva ter o povezavi kmetijstva s podnebnimi spremembami. Respondenti nato podajajo mnenje o selitvi v tujino, če so se sami preselili zaradi izobraževanja ali dela, v katerih državah bi najraje delali, kako dolgo in zakaj. Podajajo tudi mnenje o pokojninah in zdravstveni oskrbi po upokojitvi. V zadnjem sklopu vprašanj respondenti odgovarjajo na prašanja: ali so v zadnjem letu uporabili antibiotike, navajajo razlog za uporabo ter njihovo poznavanje uporabe antibiotikov. Demografski sklop vključuje vprašanja o starosti respondenta, spolu, državljanstvu, poklicu, o zakonskem statusu, izobrazbi, velikosti gospodinjstva, finančnem stanju, družbenemu položaju, uporabi interneta, tipu in velikosti naselja ter o regiji bivanja.

Methodology


Collection date: Zbiranje podatkov na terenu je potekalo: Avstrija: 13. november 2009 - 01. december 2009, Belgija: 19. november 2009 - 07. december 2009, Bolgarija: 13. november 2009 - 23. november 2009, Ciper: 13. november 2009 - 04. december 2009, Češka: 14. november 2009 - 27. november 2009, Danska: 14. november 2009 - 09. december 2009, Estonija: 13. november 2009 - 06. december 2009, Finska: 17. november 2009 - 08. december 2009, Francija: 13. november 2009 - 08. december 2009, Grčija: 14. november 2009 - 03. december 2009, Irska: 13. november 2009 - 29. november 2009, Italija: 13. november 2009 - 29. november 2009, Latvija: 13. november 2009 - 30. november 2009, Litva: 13. november 2009 - 29. november 2009, Luksemburg: 13. november 2009 - 05. december 2009, Madžarska: 13. november 2009 - 30. november 2009, Malta: 13. november 2009 - 04. december 2009, Nemčija: 13. november 2009 - 02. december 2009, Nizozemska: 13. november 2009 - 06. december 2009, Poljska: 14. november 2009 - 02. december 2009, Portugalska: 17. november 2009 - 08. december 2009, Romunija: 14. november 2009 - 27. november 2009, Severna Irska: 13. november 2009 - 03. december 2009, Slovaška: 14. november 2009 - 27. november 2009, Slovenija: 13. november 2009 - 06. december 2009, Španija: 13. november 2009 - 06. december 2009, Švedska: 13. november 2009 - 06. december 2009, Velika Britanija: 13. november 2009 - 03. december 2009
Date of production: 2013
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Velika Britanija
Geographic coverage:

Teritorij naštetih držav. Vzorec za Severno Irsko ločen.

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU. Vsi respondenti so bili starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v naštetih državah. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11642.

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion, Brussels

Avstrija: Österreichisches GALLUP, Vienna

Belgija: TNS Dimarso, Brussels

Bolgarija: TNS BBSS, Sofia

Ciper: Synovate, Nicosia

Češka: TNS Aisa, Prague

Danska: TNS GALLUP DK, Copenhagen

Estonija: Emor, Tallinn

Finska: TNS GALLUP Oy, Espoo

Francija: TNS Sofres, Montrouge

Grčija: TNS ICAP, Athens

Irska: TNS MRBI, Dublin

Italija: TNS Infratest, Milano

Latvija: TNS Latvia, Riga

Litva: TNS GALLUP Lithuania, Vilnius

Luksemburg: TNS ILReS, Luxembourg

Madžarska: TNS Hungary, Budapest

Malta: MISCO, Valletta

Nemčija: TNS Infratest, Munich

Nizozemska: TNS NIPO, Amsterdam

Poljska: TNS OBOP, Warsaw

Portugalska: TNS EUROTESTE, Lisbon

Romunija: TNS CSOP, Bucharest

Slovaška: TNS AISA SK, Bratislava

Slovenija: RM PLUS, Maribor

Španija: TNS Demoscopia, Madrid

Švedska: TNS GALLUP, Stockholm

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK, London

Sampling procedure:

Verjetnostno: večstopenjsko

Mode of data collection:

Osebni intervju: CAPI/CAMI

Osebni intervju: PAPI

CAPI uporabljen v državah, kjer je bil na voljo. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11642.

Weighting:

Da. Za dodatna pojasnila glej doi:10.4232/1.11642.

Access restrictions

Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave. Več o omejitvah dostopa na doi:10.4232/1.11642.

Contact: GESIS Datenarchiv

Več o pravilnem navajanju podatkov na doi:10.4232/1.11642.

Več o uporabnikovi odgovornosti obveščanja arhiva o uporabi podatkov in objavi del na doi:10.4232/1.11642.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ZA4999: Eurobarometer 72.5 (Nov-Dec 2009) [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 731
  • number of units: 26761

Version: 5.1.0, doi:10.4232/1.11642

Variable list

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
4999 26761
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 4999 to 4999

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 22 Frequency
4999 26761
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 4999 to 4999

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
5.1.0 (2013-06-14) 26761
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

v1 STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 1731 Frequency
4999 26761
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 4999 to 4999

v2 STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 2730 Frequency
4999 26761
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 4999 to 4999

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 3729 Frequency
5.1.0 (2013-06-14) 26761
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 4728 Frequency
725 Eurobarometer 72.5 (November-December 2009) 26761
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 725 to 725

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 1000001 42001107 21505704.83 14096520.388

Valid range from 1000001 to 42001107

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 6726 Frequency
1 France 1005
2 Belgium 1003
3 The Netherlands 1004
4 Germany West 997
5 Italy 1039
6 Luxembourg 502
7 Denmark 1008
8 Ireland 1014
9 Great Britain 1015
10 Northern Ireland 307
11 Greece 1000
12 Spain 1023
13 Portugal 1038
14 Germany East 525
16 Finland 1041
17 Sweden 1014
18 Austria 1001
19 Cyprus (Republic) 502
20 Czech Republic 1096
21 Estonia 1000
22 Hungary 1017
23 Latvia 1004
24 Lithuania 1027
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1047
28 Slovenia 1017
29 Bulgaria 1007
30 Romania 1008
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 1 30

Valid range from 1 to 30

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 7725 Frequency
1 FR 0
10 GB-NIR 0
11 GR 0
12 ES 0
13 PT 0
14 DE-E 0
16 FI 0
17 SE 0
18 AT 0
19 CY 0
2 BE 0
20 CZ 0
21 EE 0
22 HU 0
23 LV 0
24 LT 0
25 MT 0
26 PL 0
27 SK 0
28 SI 0
29 BG 0
3 NL 0
30 RO 0
4 DE-W 0
5 IT 0
6 LU 0
7 DK 0
8 IE 0
9 GB-GBN 0
AT 1001
BE 1003
BG 1007
CY 502
CZ 1096
DE-E 525
DE-W 997
DK 1008
EE 1000
ES 1023
FI 1041
FR 1005
GB-GBN 1015
GB-NIR 307
GR 1000
HU 1017
IE 1014
IT 1039
LT 1027
LU 502
LV 1004
MT 500
NL 1004
PL 1000
PT 1038
RO 1008
SE 1014
SI 1017
SK 1047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0.33 3.966 1 0.32

Valid range from 0.33 to 3.9658

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 9723 Frequency
0 Other 25439
1 United Kingdom 1322
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 2.155 0.0494 0.249

Valid range from 0 to 2.155149

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 11721 Frequency
0 Other 25239
1 Germany 1522
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 4.585 0.0569 0.272

Valid range from 0 to 4.584504

v13 NATION GROUP EU6

Value 13719 Frequency
0 Other 21211
1 EU6 5550
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 6.276 0.207 0.54

Valid range from 0 to 6.276482

v15 NATION GROUP EU9

Value 15717 Frequency
0 Other 17867
1 EU9 8894
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 7.49 0.332 0.715

Valid range from 0 to 7.489584

v17 NATION GROUP EU10

Value 17715 Frequency
0 Other 16867
1 EU10 9894
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 8.029 0.37 0.763

Valid range from 0 to 8.02934

v19 NATION GROUP EU12

Value 19713 Frequency
0 Other 14806
1 EU12 11955
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 8.107 0.447 0.799

Valid range from 0 to 8.106767

v21 NATION GROUP EU12+

Value 21711 Frequency
0 Other 14281
1 EU12+ 12480
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 8.067 0.466 0.802

Valid range from 0 to 8.067161

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Value 23709 Frequency
0 Other 23705
1 EU NMS 3 3056
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 4.831 0.114 0.364

Valid range from 0 to 4.830961

v25 NATION GROUP EU15

Value 25707 Frequency
0 Other 11225
1 EU15 15536
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 9.443 0.581 0.925

Valid range from 0 to 9.442641

v27 NATION GROUP EU NMS 10

Value 27705 Frequency
0 Other 17551
1 EU NMS 10 9210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v28 W13 WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 7.82 0.344 0.98

Valid range from 0 to 7.81965

v29 NATION GROUP EU25

Value 29703 Frequency
0 Other 2015
1 EU25 24746
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v30 W14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 12.595 0.925 1.213

Valid range from 0 to 12.594785

v31 NATION GROUP AC (BG RO)

Value 31701 Frequency
0 Other 24746
1 AC (BG RO) 2015
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v32 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 2.825 0.0753 0.303

Valid range from 0 to 2.82529

v33 NATION GROUP EU27

Value 33699 Frequency
0 Other 0
1 EU27 26761
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v34 W22 WEIGHT EU27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0.0187 12.789 1 1.209

Valid range from 0.018671 to 12.788991

v35 NATION GROUP EU NMS 12

Value 35697 Frequency
0 Other 15536
1 EU NMS 12 11225
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v36 W24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 6.809 0.419 0.943

Valid range from 0 to 6.808553

v37 NATION GROUP EURO ZONE 2009

Value 37695 Frequency
0 Other 11503
1 EURO ZONE 2009 15258
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v38 W81 WEIGHT EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 11.243 0.57 1.017

Valid range from 0 to 11.242727

v39 NATION GROUP NON EURO ZONE 2009

Value 39693 Frequency
0 Other 15258
1 NON EURO ZONE 2009 11503
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v40 W82 WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 6.7 0.43 0.931

Valid range from 0 to 6.700096

v41 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 283.838 194421.672 15202.259 18386.602

Valid range from 283.83786 to 194421.671875

v42 W31 HH WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0.106 6.456 1 0.489

Valid range from 0.10619 to 6.45618

v43 W34 HH WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 3.562 0.0494 0.257

Valid range from 0 to 3.562488

v44 W33 HH WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 3.855 0.0569 0.267

Valid range from 0 to 3.854779

v45 W35 HH WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 8.837 0.207 0.561

Valid range from 0 to 8.83736

v46 W36 HH WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 10.846 0.332 0.746

Valid range from 0 to 10.846454

v47 W37 HH WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 11.662 0.37 0.799

Valid range from 0 to 11.661796

v48 W38 HH WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 12.117 0.447 0.853

Valid range from 0 to 12.117217

v49 W39 HH WEIGHT EURO12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 12.071 0.466 0.854

Valid range from 0 to 12.070636

v50 W40 HH WEIGHT EU NMS 3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 6.328 0.114 0.386

Valid range from 0 to 6.327501

v51 W41 HH WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 14.118 0.581 0.987

Valid range from 0 to 14.117798

v52 W42 HH WEIGHT EURO ZONE 2007

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 14.716 0.494 0.969

Valid range from 0 to 14.71588

v53 W43 HH WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 18.721 0.344 0.995

Valid range from 0 to 18.720903

v54 W44 HH WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 19.165 0.925 1.317

Valid range from 0 to 19.16535

v55 W48 HH WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 6.065 0.0753 0.332

Valid range from 0 to 6.065244

v56 W52 HH WEIGHT EU27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0.00393 19.675 1 1.335

Valid range from 0.003927 to 19.674643

v57 W54 HH WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 16.756 0.419 0.983

Valid range from 0 to 16.755714

v58 W61 HH WEIGHT EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 16.709 0.57 1.097

Valid range from 0 to 16.709085

v59 W62 HH WEIGHT NON EURO ZONE 2009

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 0 11.429 0.43 0.974

Valid range from 0 to 11.429105

v60 WEX HH WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0 29.645 148523.391 7548.972 10077.174

Valid range from 29.644701 to 148523.390625

v61 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 61671 Frequency
0 Not mentioned 25771
1 Mentioned 990
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v62 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 62670 Frequency
0 Not mentioned 25761
1 Mentioned 1000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v63 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 63669 Frequency
0 Not mentioned 25220
1 Mentioned 1541
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v64 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 64668 Frequency
0 Not mentioned 25764
1 Mentioned 997
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v65 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 65667 Frequency
0 Not mentioned 25758
1 Mentioned 1003
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v66 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 66666 Frequency
0 Not mentioned 25707
1 Mentioned 1054
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v67 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 67665 Frequency
0 Not mentioned 25784
1 Mentioned 977
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v68 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 68664 Frequency
0 Not mentioned 25674
1 Mentioned 1087
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v69 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 69663 Frequency
0 Not mentioned 26423
1 Mentioned 338
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v70 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 70662 Frequency
0 Not mentioned 25750
1 Mentioned 1011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v71 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 71661 Frequency
0 Not mentioned 25655
1 Mentioned 1106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v72 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 72660 Frequency
0 Not mentioned 25442
1 Mentioned 1319
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v73 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 73659 Frequency
0 Not mentioned 25756
1 Mentioned 1005
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v74 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 74658 Frequency
0 Not mentioned 25750
1 Mentioned 1011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v75 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 75657 Frequency
0 Not mentioned 25712
1 Mentioned 1049
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v76 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 76656 Frequency
0 Not mentioned 26266
1 Mentioned 495
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v77 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 77655 Frequency
0 Not mentioned 25662
1 Mentioned 1099
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v78 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 78654 Frequency
0 Not mentioned 25764
1 Mentioned 997
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v79 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 79653 Frequency
0 Not mentioned 25741
1 Mentioned 1020
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v80 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 80652 Frequency
0 Not mentioned 25754
1 Mentioned 1007
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v81 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 81651 Frequency
0 Not mentioned 25717
1 Mentioned 1044
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v82 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 82650 Frequency
0 Not mentioned 26264
1 Mentioned 497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v83 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 83649 Frequency
0 Not mentioned 25708
1 Mentioned 1053
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v84 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 84648 Frequency
0 Not mentioned 25706
1 Mentioned 1055
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v85 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 85647 Frequency
0 Not mentioned 25739
1 Mentioned 1022
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v86 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 86646 Frequency
0 Not mentioned 25739
1 Mentioned 1022
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v87 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 87645 Frequency
0 Not mentioned 25706
1 Mentioned 1055
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v88 Q1 NATIONALITY OTHER COUNTRIES

Value 88644 Frequency
0 Not mentioned 26671
1 Mentioned 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v89 D43A PHONE AVAILABLE - FIXED IN HH

Value 89643 Frequency
1 Yes 17578
2 No 9183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 1 to 2

v90 D43B PHONE AVAILABLE - PRIVATE MOBILE

Value 90642 Frequency
1 Yes 23280
2 No 3481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 1 to 2

v91 D46 OWNERSHIP DURABLES: TELEVISION

Value 91641 Frequency
0 Not Mentioned 466
1 Mentioned 26295
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v92 D46 OWNERSHIP DURABLES: DVD PLAYER

Value 92640 Frequency
0 Not Mentioned 8573
1 Mentioned 18188
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v93 D46 OWNERSHIP DURABLES: MUSIC CD PLAYER

Value 93639 Frequency
0 Not Mentioned 9998
1 Mentioned 16763
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v94 D46 OWNERSHIP DURABLES: COMPUTER

Value 94638 Frequency
0 Not Mentioned 9530
1 Mentioned 17231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v95 D46 OWNERSHIP DURABLES: INTERNET ACCESS

Value 95637 Frequency
0 Not Mentioned 11070
1 Mentioned 15691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v96 D46 OWNERSHIP DURABLES: CAR

Value 96636 Frequency
0 Not Mentioned 8068
1 Mentioned 18693
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v97 D46 OWNERSHIP DURABLES: AP/HOUSE PAID

Value 97635 Frequency
0 Not Mentioned 12858
1 Mentioned 13903
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v98 D46 OWNERSHIP DURABLES: AP/HOUSE PAYING

Value 98634 Frequency
0 Not Mentioned 20071
1 Mentioned 6690
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v99 D46 OWNERSHIP DURABLES: NONE

Value 99633 Frequency
0 Not Mentioned 26731
1 Mentioned 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v100 D46 OWNERSHIP DURABLES: DK

Value 100632 Frequency
0 Not Mentioned 26714
1 Mentioned 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26761 0

Valid range from 0 to 1

v101 QA1 MOBILE PHONE - INTERNET SUBSCRIPTION

Value 101631 Frequency
1 Yes 7292
2 No 14979
3 DK 1009
9 Inap. (not 1 in V90) 3481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22271 4490

Valid range from 1 to 2

v102 QA2 MOBILE PHONES HH - CONTRACT

Value 102630 Frequency
0 None 10262
1 Box 1 6868
2 Box 2 5953
3 Box 3 1780
4 Box 4 873
5 Box 5 221
6 Box 6 74
7 Box 7 30
8 Box 8 18
9 9 or more 51
11 DK 631
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26130 631

Valid range from 0 to 9

v103 QA2 MOBILE PHONES HH - CONTRACT (REC)

Value 103629 Frequency
0 None 10262
1 Box 1 6868
2 Box 2 5953
3 Box 3 1780
4 4 or more 1267
8 DK 631
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26130 631

Valid range from 0 to 4

v104 QA2 MOBILE PHONES HH - PRE-PAID

Value 104628 Frequency
0 None 11751
1 Box 1 7206
2 Box 2 4331
3 Box 3 1564
4 Box 4 747
5 Box 5 196
6 Box 6 66
7 Box 7 31
8 Box 8 23
9 9 or more 33
11 DK 813
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25948 813

Valid range from 0 to 9

v105 QA2 MOBILE PHONES HH - PRE-PAID (REC)

Value 105627 Frequency
0 None 11751
1 Box 1 7206
2 Box 2 4331
3 Box 3 1564
4 4 or more 1096
8 DK 813
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25948 813

Valid range from 0 to 4

v106 QA2 MOBILE PHONES HH - INTERNET CONTRACT

Value 106626 Frequency
0 None 14516
1 Box 1 4041
2 Box 2 2337
3 Box 3 719
4 Box 4 336
5 Box 5 102
6 Box 6 45
7 Box 7 15
8 Box 8 14
9 9 or more 28
11 DK 1823
99 Inap. (not 1-9 in V102 or V104) 2785
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22153 4608

Valid range from 0 to 9

v107 QA2 MOBILE PHONES HH - INTERNET CONTRACT (REC)

Value 107625 Frequency
0 None 14516
1 Box 1 4041
2 Box 2 2337
3 Box 3 719
4 4 or more 540
8 DK 1823
9 Inap. (not 1-9 in V102 or V104) 2785
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22153 4608

Valid range from 0 to 4

v108 QA3A MOBILE PHONE: NEVER CUTS-OFF

Value 108624 Frequency
1 Totally agree 9632
2 Tend to agree 7752
3 Tend to disagree 3944
4 Totally disagree 1681
5 Not applicable (SPONT.) 120
6 DK 151
9 Inap. (not 1 in V90) 3481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23009 3752

Valid range from 1 to 4

v109 QA3A MOBILE PHONE: ALWAYS ABLE TO CONNECT

Value 109623 Frequency
1 Totally agree 10530
2 Tend to agree 8337
3 Tend to disagree 3084
4 Totally disagree 931
5 Not applicable (SPONT.) 210
6 DK 188
9 Inap. (not 1 in V90) 3481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22882 3879

Valid range from 1 to 4

v110 QA3A MOBILE PHONE: LIMIT CALLS BECAUSE OF CHARGES

Value 110622 Frequency
1 Totally agree 6502
2 Tend to agree 7325
3 Tend to disagree 4282
4 Totally disagree 4693
5 Not applicable (SPONT.) 305
6 DK 173
9 Inap. (not 1 in V90) 3481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22802 3959

Valid range from 1 to 4

v111 QA3A MOBILE PHONE: SIMPLY CHECK SERVICE USAGE

Value 111621 Frequency
1 Totally agree 9468
2 Tend to agree 8912
3 Tend to disagree 2257
4 Totally disagree 1051
5 Not applicable (SPONT.) 503
6 DK 1089
9 Inap. (not 1 in V90) 3481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21688 5073

Valid range from 1 to 4

v112 QA3A MOBILE PHONE: EASILY COMPARE TARIFF SCHEMES

Value 112620 Frequency
1 Totally agree 6982
2 Tend to agree 8656
3 Tend to disagree 3213
4 Totally disagree 1821
5 Not applicable (SPONT.) 913
6 DK 1695
9 Inap. (not 1 in V90) 3481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20672 6089

Valid range from 1 to 4

v113 QA3B MOBILE PHONE: EXPENSE COMPARED 2 YEARS AGO

Value 113619 Frequency
1 More 5460
2 Less 5990
3 The same 10738
4 DK 1092
9 Inap. (not 1 in V90) 3481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22188 4573

Valid range from 1 to 3

v114 QA4 MOBILE PH ONLINE: LIMITED BY CAPACITY

Value 114618 Frequency
1 Yes 2530
2 No 4762
9 Inap. (not 1 in V101) 19469
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7292 19469

Valid range from 1 to 2

v115 QA4 MOBILE PH ONLINE: LIMITED BY CONTRACT

Value 115617 Frequency
1 Yes 2041
2 No 5251
9 Inap. (not 1 in V101) 19469
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7292 19469

Valid range from 1 to 2

v116 QA4 MOBILE PH ONLINE: CONTENT BLOCKED BY OPERATOR

Value 116616 Frequency
1 Yes 1390
2 No 5902
9 Inap. (not 1 in V101) 19469
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7292 19469

Valid range from 1 to 2

v117 QA5 FIXED PHONE: COMPLETE AND CLEAR BILL

Value 117615 Frequency
1 Totally agree 8836
2 Tend to agree 6006
3 Tend to disagree 1139
4 Totally disagree 635
5 Not applicable (SPONT.) 421
6 DK 541
9 Inap. (not 1 in V89) 9183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16616 10145

Valid range from 1 to 4

v118 QA5 FIXED PHONE: LIMIT CALLS BECAUSE OF CHARGES

Value 118614 Frequency
1 Totally agree 3753
2 Tend to agree 4658
3 Tend to disagree 3529
4 Totally disagree 4900
5 Not applicable (SPONT.) 496
6 DK 242
9 Inap. (not 1 in V89) 9183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16840 9921

Valid range from 1 to 4

v119 QA5 FIXED PHONE: SIMPLY CHECK SERVICE USAGE

Value 119613 Frequency
1 Totally agree 6056
2 Tend to agree 6494
3 Tend to disagree 2000
4 Totally disagree 1329
5 Not applicable (SPONT.) 450
6 DK 1249
9 Inap. (not 1 in V89) 9183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15879 10882

Valid range from 1 to 4

v120 QA5 FIXED PHONE: EASILY COMPARE TARIFF SCHEMES

Value 120612 Frequency
1 Totally agree 4584
2 Tend to agree 6028
3 Tend to disagree 2544
4 Totally disagree 1794
5 Not applicable (SPONT.) 900
6 DK 1728
9 Inap. (not 1 in V89) 9183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14950 11811

Valid range from 1 to 4

v121 QA6 FX PHONE HH: PLANNING/AWAITING

Value 121611 Frequency
0 Not mentioned 8927
1 Mentioned 256
9 Inap. (not 2 in V89) 17578
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9183 17578

Valid range from 0 to 1

v122 QA6 FX PHONE HH: MOBILE PHONE SERVES NEED

Value 122610 Frequency
0 Not mentioned 4982
1 Mentioned 4201
9 Inap. (not 2 in V89) 17578
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9183 17578

Valid range from 0 to 1

v123 QA6 FX PHONE HH: INITIAL COSTS TOO HIGH

Value 123609 Frequency
0 Not mentioned 8314
1 Mentioned 869
9 Inap. (not 2 in V89) 17578
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9183 17578

Valid range from 0 to 1

v124 QA6 FX PHONE HH: RENTAL CHARGES TOO HIGH

Value 124608 Frequency
0 Not mentioned 7018
1 Mentioned 2165
9 Inap. (not 2 in V89) 17578
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9183 17578

Valid range from 0 to 1

v125 QA6 FX PHONE HH: CALL COSTS TOO HIGH

Value 125607 Frequency
0 Not mentioned 7765
1 Mentioned 1418
9 Inap. (not 2 in V89) 17578
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9183 17578

Valid range from 0 to 1

v126 QA6 FX PHONE HH: LANDLINE NOT AVAILABLE

Value 126606 Frequency
0 Not mentioned 9015
1 Mentioned 168
9 Inap. (not 2 in V89) 17578
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9183 17578

Valid range from 0 to 1

v127 QA6 FX PHONE HH: PHONE ACCESS ELSEWHERE

Value 127605 Frequency
0 Not mentioned 8889
1 Mentioned 294
9 Inap. (not 2 in V89) 17578
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9183 17578

Valid range from 0 to 1

v128 QA6 FX PHONE HH: DO NOT WANT

Value 128604 Frequency
0 Not mentioned 5740
1 Mentioned 3443
9 Inap. (not 2 in V89) 17578
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9183 17578

Valid range from 0 to 1

v129 QA6 FX PHONE HH: OTHER REASONS WHY NOT

Value 129603 Frequency
0 Not mentioned 8917
1 Mentioned 266
9 Inap. (not 2 in V89) 17578
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9183 17578

Valid range from 0 to 1

v130 QA6 FX PHONE HH: DK WHY NOT

Value 130602 Frequency
0 Not mentioned 8926
1 Mentioned 257
9 Inap. (not 2 in V89) 17578
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9183 17578

Valid range from 0 to 1

v131 QA7 PUBLIC PAYPHONE - USE PERSONALLY

Value 131601 Frequency
1 Once a week, more often 259
2 Once a month 367
3 Less often than once a month 749
4 When away from home, travelling 1809
5 Never 23393
6 DK 184
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26577 184

Valid range from 1 to 5

v132 QA8 PUBL PAYPHONE USE: NO FIXED PHONE

Value 132600 Frequency
0 Not mentioned 2741
1 Mentioned 443
9 Inap. (not 1 to 4 in V131) 23577
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3184 23577

Valid range from 0 to 1

v133 QA8 PUBL PAYPHONE USE: NO MOBILE PHONE

Value 133599 Frequency
0 Not mentioned 2841
1 Mentioned 343
9 Inap. (not 1 to 4 in V131) 23577
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3184 23577

Valid range from 0 to 1

v134 QA8 PUBL PAYPHONE USE: INTERNATIONAL CALLS

Value 134598 Frequency
0 Not mentioned 2633
1 Mentioned 551
9 Inap. (not 1 to 4 in V131) 23577
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3184 23577

Valid range from 0 to 1

v135 QA8 PUBL PAYPHONE USE: ONLY PHONE IN USE

Value 135597 Frequency
0 Not mentioned 3102
1 Mentioned 82
9 Inap. (not 1 to 4 in V131) 23577
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3184 23577

Valid range from 0 to 1

v136 QA8 PUBL PAYPHONE USE: MOBILE NOT READY

Value 136596 Frequency
0 Not mentioned 1780
1 Mentioned 1404
9 Inap. (not 1 to 4 in V131) 23577
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3184 23577

Valid range from 0 to 1

v137 QA8 PUBL PAYPHONE USE: OTHER REASONS

Value 137595 Frequency
0 Not mentioned 2777
1 Mentioned 407
9 Inap. (not 1 to 4 in V131) 23577
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3184 23577

Valid range from 0 to 1

v138 QA8 PUBL PAYPHONE USE: DK

Value 138594 Frequency
0 Not mentioned 2902
1 Mentioned 282
9 Inap. (not 1 to 4 in V131) 23577
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3184 23577

Valid range from 0 to 1

v139 QA9 TV RECEPTION VIA: AERIAL

Value 139593 Frequency
0 Not mentioned 17998
1 Mentioned 8297
9 Inap. (not 1 in V91) 466
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26295 466

Valid range from 0 to 1

v140 QA9 TV RECEPTION VIA: CABLE NETWORK

Value 140592 Frequency
0 Not mentioned 15956
1 Mentioned 10339
9 Inap. (not 1 in V91) 466
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26295 466

Valid range from 0 to 1

v141 QA9 TV RECEPTION VIA: SATELLITE DISH

Value 141591 Frequency
0 Not mentioned 21230
1 Mentioned 5065
9 Inap. (not 1 in V91) 466
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26295 466

Valid range from 0 to 1

v142 QA9 TV RECEPTION VIA: DIGITAL TERRESTRIAL

Value 142590 Frequency
0 Not mentioned 21958
1 Mentioned 4337
9 Inap. (not 1 in V91) 466
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26295 466

Valid range from 0 to 1

v143 QA9 TV RECEPTION VIA: TELEPHON NETWORK

Value 143589 Frequency
0 Not mentioned 25579
1 Mentioned 716
9 Inap. (not 1 in V91) 466
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26295 466

Valid range from 0 to 1

v144 QA9 TV RECEPTION VIA: DK

Value 144588 Frequency
0 Not mentioned 26042
1 Mentioned 253
9 Inap. (not 1 in V91) 466
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26295 466

Valid range from 0 to 1

v145 QA10 INTERNET ACCESS HH: DIAL UP STANDARD

Value 145587 Frequency
0 Not mentioned 14623
1 Mentioned 1068
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15691 11070

Valid range from 0 to 1

v146 QA10 INTERNET ACCESS HH: DIAL UP ISDN

Value 146586 Frequency
0 Not mentioned 15024
1 Mentioned 667
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15691 11070

Valid range from 0 to 1

v147 QA10 INTERNET ACCESS HH: ADSL MODEM

Value 147585 Frequency
0 Not mentioned 7663
1 Mentioned 8028
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15691 11070

Valid range from 0 to 1

v148 QA10 INTERNET ACCESS HH: CABLE TV NETWORK

Value 148584 Frequency
0 Not mentioned 12052
1 Mentioned 3639
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15691 11070

Valid range from 0 to 1

v149 QA10 INTERNET ACCESS HH: MOBILE PH NETWORK

Value 149583 Frequency
0 Not mentioned 14676
1 Mentioned 1015
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15691 11070

Valid range from 0 to 1

v150 QA10 INTERNET ACCESS HH: SATELLITE NETWORK

Value 150582 Frequency
0 Not mentioned 15237
1 Mentioned 454
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15691 11070

Valid range from 0 to 1

v151 QA10 INTERNET ACCESS HH: POWER LINE

Value 151581 Frequency
0 Not mentioned 15639
1 Mentioned 52
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15691 11070

Valid range from 0 to 1

v152 QA10 INTERNET ACCESS HH: OPTICAL FIBRE LINE

Value 152580 Frequency
0 Not mentioned 15325
1 Mentioned 366
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15691 11070

Valid range from 0 to 1

v153 QA10 INTERNET ACCESS HH: OTHER

Value 153579 Frequency
0 Not mentioned 15356
1 Mentioned 335
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15691 11070

Valid range from 0 to 1

v154 QA10 INTERNET ACCESS HH: DK

Value 154578 Frequency
0 Not mentioned 15017
1 Mentioned 674
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15691 11070

Valid range from 0 to 1

v155 QA10 INTERNET ACCESS HH: WHICH OTHERS

Value 155577 Frequency
1 Code 1 (country specific) 58
2 Code 2 (country specific) 10
3 Code 3 (country specific) 7
4 Code 4 (country specific) 4
5 Code 5 (country specific) 2
6 Code 6 (country specific) 1
7 Code 7 (country specific) 1
8 Code 8 (country specific) 1
11 Code 11 (country specific) 85
12 Code 12 (country specific) 44
0 NA 122
99 Inap. (not 1 in V153) 26426
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
213 26548

Valid range from 1 to 12

v156 QA11 MOB PH NETW INTERNET HH - FOR ALL MEMBERS

Value 156576 Frequency
1 Yes 588
2 No 108
3 DK 18
9 Inap. (not 1 in V149) 26047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
696 26065

Valid range from 1 to 2

v157 QA12 MOB PH NETW INTERNET HH: MOBILE PHONE

Value 157575 Frequency
0 Not mentioned 528
1 Mentioned 186
9 Inap. (not 1 in V149) 26047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
714 26047

Valid range from 0 to 1

v158 QA12 MOB PH NETW INTERNET HH: WIRELESS DEVICE

Value 158574 Frequency
0 Not mentioned 673
1 Mentioned 41
9 Inap. (not 1 in V149) 26047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
714 26047

Valid range from 0 to 1

v159 QA12 MOB PH NETW INTERNET HH: COMPUTER + MODEM

Value 159573 Frequency
0 Not mentioned 292
1 Mentioned 422
9 Inap. (not 1 in V149) 26047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
714 26047

Valid range from 0 to 1

v160 QA12 MOB PH NETW INTERNET HH: COMPUTER + MOB PH

Value 160572 Frequency
0 Not mentioned 595
1 Mentioned 119
9 Inap. (not 1 in V149) 26047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
714 26047

Valid range from 0 to 1

v161 QA12 MOB PH NETW INTERNET HH: OTHER

Value 161571 Frequency
0 Not mentioned 695
1 Mentioned 19
9 Inap. (not 1 in V149) 26047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
714 26047

Valid range from 0 to 1

v162 QA12 MOB PH NETW INTERNET HH: DK

Value 162570 Frequency
0 Not mentioned 691
1 Mentioned 23
9 Inap. (not 1 in V149) 26047
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
714 26047

Valid range from 0 to 1

v163 QA13 INTERNET ACCESS HH - PERMANENT

Value 163569 Frequency
1 Yes, device permanently at home 14617
2 No, not always at home 777
3 DK 297
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15394 11367

Valid range from 1 to 2

v164 QA14 INTERNET ACCESS HH - SPEED MATCHES CONTRACT

Value 164568 Frequency
1 Yes 10599
2 No 3023
3 DK 2069
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13622 13139

Valid range from 1 to 2

v165 QA15 INTERNET USE FOR PHONE CALLS IN HH

Value 165567 Frequency
1 No 10967
2 Yes, internet call sites 3630
3 Yes, calls to landlines/mobile phones 501
4 Yes, both options (SPONT.) 265
5 Personally not use Internet (SPONT.) (not ment.) 0
6 DK 328
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15363 11398

Valid range from 1 to 5

v166 QA16 INTERNET: CONNECTION NEVER BREAKS

Value 166566 Frequency
1 Totally agree 3910
2 Tend to agree 5674
3 Tend to disagree 4108
4 Totally disagree 1406
5 Not applicable (SPONT.) 105
6 DK 488
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15098 11663

Valid range from 1 to 4

v167 QA16 INTERNET: SPEED REMAINS CONSTANT

Value 167565 Frequency
1 Totally agree 4003
2 Tend to agree 5925
3 Tend to disagree 3352
4 Totally disagree 1181
5 Not applicable (SPONT.) 163
6 DK 1067
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14461 12300

Valid range from 1 to 4

v168 QA16 INTERNET: CERTAIN CONTENTS BLOCKED

Value 168564 Frequency
1 Totally agree 1083
2 Tend to agree 2260
3 Tend to disagree 3507
4 Totally disagree 5799
5 Not applicable (SPONT.) 456
6 DK 2586
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12649 14112

Valid range from 1 to 4

v169 QA16 INTERNET: EASILY CONTACT PROVIDER

Value 169563 Frequency
1 Totally agree 5540
2 Tend to agree 5860
3 Tend to disagree 1609
4 Totally disagree 906
5 Not applicable (SPONT.) 386
6 DK 1390
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13915 12846

Valid range from 1 to 4

v170 QA16 INTERNET: SUPPORT COSTS AFFORDABLE

Value 170562 Frequency
1 Totally agree 4323
2 Tend to agree 5435
3 Tend to disagree 1413
4 Totally disagree 771
5 Not applicable (SPONT.) 1046
6 DK 2703
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11942 14819

Valid range from 1 to 4

v171 QA16 INTERNET: SUPPORT SITE IS HELPFUL

Value 171561 Frequency
1 Totally agree 4563
2 Tend to agree 6188
3 Tend to disagree 1283
4 Totally disagree 535
5 Not applicable (SPONT.) 825
6 DK 2297
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12569 14192

Valid range from 1 to 4

v172 QA16 INTERNET: EASILY COMPARE TARIFFS

Value 172560 Frequency
1 Totally agree 4989
2 Tend to agree 6117
3 Tend to disagree 1509
4 Totally disagree 859
5 Not applicable (SPONT.) 567
6 DK 1650
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
13474 13287

Valid range from 1 to 4

v173 QA17 INTERNET PROV CHANGE: NO/NEVER

Value 173559 Frequency
0 Not mentioned 6264
1 Mentioned 9427
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15691 11070

Valid range from 0 to 1

v174 QA17 INTERNET PROV CHANGE: SATISFIED

Value 174558 Frequency
0 Not mentioned 4650
1 Mentioned 1614
9 Inap. (1 in V173) 20497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6264 20497

Valid range from 0 to 1

v175 QA17 INTERNET PROV CHANGE: NO OTHER PROVIDERS

Value 175557 Frequency
0 Not mentioned 5593
1 Mentioned 671
9 Inap. (1 in V173) 20497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6264 20497

Valid range from 0 to 1

v176 QA17 INTERNET PROV CHANGE: CHANGED

Value 176556 Frequency
0 Not mentioned 4931
1 Mentioned 1333
9 Inap. (1 in V173) 20497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6264 20497

Valid range from 0 to 1

v177 QA17 INTERNET PROV CHANGE: EACH TIME

Value 177555 Frequency
0 Not mentioned 5911
1 Mentioned 353
9 Inap. (1 in V173) 20497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6264 20497

Valid range from 0 to 1

v178 QA17 INTERNET PROV CHANGE: CONTRACT

Value 178554 Frequency
0 Not mentioned 5484
1 Mentioned 780
9 Inap. (1 in V173) 20497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6264 20497

Valid range from 0 to 1

v179 QA17 INTERNET PROV CHANGE: PACKAGE

Value 179553 Frequency
0 Not mentioned 5771
1 Mentioned 493
9 Inap. (1 in V173) 20497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6264 20497

Valid range from 0 to 1

v180 QA17 INTERNET PROV CHANGE: E-MAIL ADDRESS

Value 180552 Frequency
0 Not mentioned 5936
1 Mentioned 328
9 Inap. (1 in V173) 20497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6264 20497

Valid range from 0 to 1

v181 QA17 INTERNET PROV CHANGE: DISTRUST

Value 181551 Frequency
0 Not mentioned 5807
1 Mentioned 457
9 Inap. (1 in V173) 20497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6264 20497

Valid range from 0 to 1

v182 QA17 INTERNET PROV CHANGE: MUCH EFFORT

Value 182550 Frequency
0 Not mentioned 5339
1 Mentioned 925
9 Inap. (1 in V173) 20497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6264 20497

Valid range from 0 to 1

v183 QA17 INTERNET PROV CHANGE: NOT KNOW

Value 183549 Frequency
0 Not mentioned 6132
1 Mentioned 132
9 Inap. (1 in V173) 20497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6264 20497

Valid range from 0 to 1

v184 QA17 INTERNET PROV CHANGE: OTHER

Value 184548 Frequency
0 Not mentioned 5905
1 Mentioned 359
9 Inap. (1 in V173) 20497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6264 20497

Valid range from 0 to 1

v185 QA17 INTERNET PROV CHANGE: DK

Value 185547 Frequency
0 Not mentioned 5894
1 Mentioned 370
9 Inap. (1 in V173) 20497
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
6264 20497

Valid range from 0 to 1

v186 QA17 INTERNET PROV CHANGE: YES (REC)

Value 186546 Frequency
0 No/DK 9797
1 Yes 5894
9 Inap. (not 1 in V95) 11070
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15691 11070

Valid range from 0 to 1

v187 QA18 INTERNET BROADBAND: PLANNED

Value 187545 Frequency
0 Not mentioned 1429
1 Mentioned 107
9 Inap. (not 1 in V145 or V146) 25225
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1536 25225

Valid range from 0 to 1

v188 QA18 INTERNET BROADBAND: SATISFIED

Value 188544 Frequency
0 Not mentioned 1049
1 Mentioned 487
9 Inap. (not 1 in V145 or V146) 25225
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1536 25225

Valid range from 0 to 1

v189 QA18 INTERNET BROADBAND: NOT COVERERD

Value 189543 Frequency
0 Not mentioned 1322
1 Mentioned 214
9 Inap. (not 1 in V145 or V146) 25225
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1536 25225

Valid range from 0 to 1

v190 QA18 INTERNET BROADBAND: INSTALLATION COSTS

Value 190542 Frequency
0 Not mentioned 1465
1 Mentioned 71
9 Inap. (not 1 in V145 or V146) 25225
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1536 25225

Valid range from 0 to 1

v191 QA18 INTERNET BROADBAND: SUBSCRIPTION COSTS

Value 191541 Frequency
0 Not mentioned 1445
1 Mentioned 91
9 Inap. (not 1 in V145 or V146) 25225
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1536 25225

Valid range from 0 to 1

v192 QA18 INTERNET BROADBAND: NO ATTRACT CONTENT

Value 192540 Frequency
0 Not mentioned 1494
1 Mentioned 42
9 Inap. (not 1 in V145 or V146) 25225
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1536 25225

Valid range from 0 to 1

v193 QA18 INTERNET BROADBAND: EQUIPMENT

Value 193539 Frequency
0 Not mentioned 1473
1 Mentioned 63
9 Inap. (not 1 in V145 or V146) 25225
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1536 25225

Valid range from 0 to 1

v194 QA18 INTERNET BROADBAND: NOT USE ENOUGH

Value 194538 Frequency
0 Not mentioned 1389
1 Mentioned 147
9 Inap. (not 1 in V145 or V146) 25225
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1536 25225

Valid range from 0 to 1

v195 QA18 INTERNET BROADBAND: OTHER

Value 195537 Frequency
0 Not mentioned 1455
1 Mentioned 81
9 Inap. (not 1 in V145 or V146) 25225
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1536 25225

Valid range from 0 to 1

v196 QA18 INTERNET BROADBAND: DK

Value 196536 Frequency
0 Not mentioned 1180
1 Mentioned 356
9 Inap. (not 1 in V145 or V146) 25225
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1536 25225

Valid range from 0 to 1

v197 QA19 INTERNET NO ACCESS: PLANNED

Value 197535 Frequency
0 Not mentioned 10261
1 Mentioned 809
9 Inap. (1 in V95) 15691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11070 15691

Valid range from 0 to 1

v198 QA19 INTERNET NO ACCESS: LACK OF KNOWLEDGE

Value 198534 Frequency
0 Not mentioned 10109
1 Mentioned 961
9 Inap. (1 in V95) 15691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11070 15691

Valid range from 0 to 1

v199 QA19 INTERNET NO ACCESS: NO INTEREST IN HH

Value 199533 Frequency
0 Not mentioned 4783
1 Mentioned 6287
9 Inap. (1 in V95) 15691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
11070 15691

Valid range from 0 to 1

v200 QA19 INTERNET NO ACCESS: NO BROADBAND NETWORK

Value 200532 Frequency
0 Not mentioned 10812
1 Mentioned 258
9 Inap. (1 in V95) 15691
Valid cases