Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0205
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0205_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Miheljak, Vlado
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; maj 2002)

Funding agency:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0340-00 (None)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, informiranost o procesu vključevanja v NATO, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, mnenje o mednarodnem ugledu Slovenije, spremljanje diplomatske dejavnosti RS, ocena dela slovenske diplomacije, najprimernejši kandidat za predsednika države

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
VOLITVE
DIPLOMACIJA


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje mnenje o najprimernejšem kandidatu za predsednika države, oceno dela slovenske diplomacije in mnenje o mednarodnem ugledu Slovenije.

Methodology


Collection date: 21. - 23. maj 2002
Date of production: 2002-05
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0205 - Politbarometer PB5/02 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 75
 • number of units: 897

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2002-05-15 897
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 2002-05-15 2002-05-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI 318
2 NEZADOVOLJNI 510
3 ne vem, b.o. 67
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 69

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 ZADOVOLJNI 531
2 NEZADOVOLJNI 339
3 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 27

Valid range from 1 to 3

ANKETA

Value 175 Frequency
2002-05-15 897
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 2002-05-15 2002-05-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 274 Frequency
1 ZADOVOLJNI 318
2 NEZADOVOLJNI 510
3 ne vem, b.o. 67
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 69

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 373 Frequency
1 ZADOVOLJNI 531
2 NEZADOVOLJNI 339
3 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 27

Valid range from 1 to 3

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Value 472 Frequency
1 da, podpiram 427
2 ne, ne podpiram 362
3 ne vem, b.o. 107
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 108

Valid range from 1 to 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 571 Frequency
1 zelo neuspešno 92
2 . 205
3 nekje vmes 441
4 . 122
5 zelo uspešno 7
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 30

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 670 Frequency
1 zelo neuspešno 55
2 . 141
3 nekje vmes 258
4 . 284
5 zelo uspešno 127
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 32

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 769 Frequency
1 zelo neuspešno 89
2 . 237
3 nekje vmes 401
4 . 106
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 47

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 868 Frequency
1 zelo neuspešno 46
2 . 103
3 nekje vmes 336
4 . 265
5 zelo uspešno 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 62
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
832 65

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Value 967 Frequency
1 zelo neuspešno 39
2 . 65
3 nekje vmes 177
4 . 300
5 zelo uspešno 279
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 37

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1066 Frequency
1 zelo neuspešno 94
2 . 172
3 nekje vmes 357
4 . 127
5 zelo uspešno 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 124
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
770 127

Valid range from 1 to 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Value 1165 Frequency
1 zelo neuspešno 70
2 . 151
3 nekje vmes 316
4 . 132
5 zelo uspešno 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 196
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
698 199

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Value 1264 Frequency
1 zelo neuspešno 104
2 . 214
3 nekje vmes 269
4 . 156
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 111
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 114

Valid range from 1 to 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Value 1363 Frequency
1 zelo neuspešno 116
2 . 218
3 nekje vmes 303
4 . 89
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 150
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 153

Valid range from 1 to 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Value 1462 Frequency
1 zelo neuspešno 70
2 . 192
3 nekje vmes 305
4 . 155
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 140
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
753 144

Valid range from 1 to 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Value 1561 Frequency
1 zelo neuspešno 33
2 . 89
3 nekje vmes 303
4 . 217
5 zelo uspešno 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 232
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
662 235

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Value 1660 Frequency
1 zelo neuspešno 52
2 . 145
3 nekje vmes 342
4 . 175
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 157
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
737 160

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Value 1759 Frequency
1 zelo neuspešno 55
2 . 144
3 nekje vmes 295
4 . 184
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 177
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
716 181

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Value 1858 Frequency
1 zelo neuspešno 83
2 . 183
3 nekje vmes 305
4 . 156
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 138
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
755 142

Valid range from 1 to 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Value 1957 Frequency
1 zelo neuspešno 74
2 . 175
3 nekje vmes 294
4 . 174
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 140
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
752 145

Valid range from 1 to 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Value 2056 Frequency
1 zelo neuspešno 48
2 . 152
3 nekje vmes 296
4 . 151
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 227
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
666 231

Valid range from 1 to 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTR

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Value 2155 Frequency
1 zelo neuspešno 55
2 . 128
3 nekje vmes 308
4 . 208
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 153
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
739 158

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Value 2254 Frequency
1 zelo neuspešno 80
2 . 164
3 nekje vmes 254
4 . 209
5 zelo uspešno 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 111
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 115

Valid range from 1 to 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 2353 Frequency
1 zelo neuspešno 46
2 . 120
3 nekje vmes 251
4 . 279
5 zelo uspešno 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 116
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 121

Valid range from 1 to 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 2452 Frequency
1 zelo neuspešno 41
2 . 118
3 nekje vmes 312
4 . 157
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 249
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
643 254

Valid range from 1 to 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Value 2551 Frequency
1 zelo neuspešno 20
2 . 42
3 nekje vmes 230
4 . 257
5 zelo uspešno 131
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 213
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
680 217

Valid range from 1 to 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 2650 Frequency
1 koristilo bi ji 493
2 ne bi ji koristilo 241
3 ne vem, b.o. 160
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
734 163

Valid range from 1 to 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Value 2749 Frequency
1 glasoval bi za vstop 522
2 glasoval bi proti vstopu 223
3 ne ve, b.o. 148
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
745 152

Valid range from 1 to 3

EBREF2 KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V EU, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Value 2848 Frequency
1 da 771
2 ne 62
3 ne vem, b.o. 61
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 64

Valid range from 1 to 3

NATO6 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA NATA?

Value 2947 Frequency
1 koristilo bi ji 334
2 ne bi ji koristilo 379
3 ne vem, b.o. 181
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
713 184

Valid range from 1 to 3

Q546A ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VSTOPU SLOVENIJE V NATO, KAKO BI VI GLASOVALI?

Value 3046 Frequency
1 glasoval bi za vstop 362
2 glasoval bi proti vstopu 358
3 ne vem, b.o. 174
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
720 177

Valid range from 1 to 3

NATO7 ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V NATO, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Value 3145 Frequency
1 da 751
2 ne 85
3 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
836 61

Valid range from 1 to 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Value 3244 Frequency
1 najmanj zaupa 103
2 . 185
3 nekaj vmes 377
4 . 168
5 najbolj zaupa 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 35

Valid range from 1 to 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Value 3343 Frequency
1 najmanj zaupa 75
2 . 132
3 nekaj vmes 254
4 . 278
5 najbolj zaupa 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
867 30

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3442 Frequency
1 najmanj zaupa 70
2 . 206
3 nekaj vmes 413
4 . 133
5 najbolj zaupa 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 46

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3541 Frequency
1 najmanj zaupa 48
2 . 74
3 nekaj vmes 186
4 . 319
5 najbolj zaupa 241
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 29

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3640 Frequency
1 najmanj zaupa 131
2 . 298
3 nekaj vmes 333
4 . 63
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 60

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 3739 Frequency
1 najmanj zaupa 139
2 . 267
3 nekaj vmes 284
4 . 129
5 najbolj zaupa 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
839 58

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 3838 Frequency
1 najmanj zaupa 86
2 . 166
3 nekaj vmes 332
4 . 216
5 najbolj zaupa 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
864 33

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 3937 Frequency
1 najmanj zaupa 53
2 . 118
3 nekaj vmes 291
4 . 256
5 najbolj zaupa 102
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
820 77

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 4036 Frequency
1 najmanj zaupa 247
2 . 205
3 nekaj vmes 229
4 . 104
5 najbolj zaupa 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
840 57

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 4135 Frequency
1 najmanj zaupa 35
2 . 136
3 nekaj vmes 329
4 . 258
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
842 55

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 4234 Frequency
1 najmanj zaupa 25
2 . 72
3 nekaj vmes 310
4 . 306
5 najbolj zaupa 146
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 38

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 4333 Frequency
1 najmanj zaupa 40
2 . 106
3 nekaj vmes 329
4 . 284
5 najbolj zaupa 101
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 37

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 4432 Frequency
1 da 683
2 ne 166
3 ne vem, b.o. 45
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
849 48

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4531 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 2
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 154
3 NSI - krscanska ljudska stranka 30
4 SLS -slovenska ljudska stranka 18
5 SMS - stranka mladih Slovenije 12
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 21
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 51
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 47
9 drugo 6
0 ne vem, b.o. 341
Sysmiss 215
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
341 556

Valid range from 0 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 4630 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 3
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 59
3 NSI - krscanska ljudska stranka 6
4 SLS - slovenska ljudska stranka 17
5 SMS - stranka mladih Slovenije 12
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 8
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 30
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 23
9 drugo 19
0 ne vem, b.o. 375
Sysmiss 345
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 720

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 4729 Frequency
1 prej levo 282
2 v sredino 106
3 prej desno 167
4 b.o. 338
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
555 342

Valid range from 1 to 4

Q633 LETOS MINEVA DESET LET OD MEDNARODNEGA P

LETOS MINEVA DESET LET OD MEDNARODNEGA PRIZNANJA SLOVENIJE S STRANI DRŽAV EVROPSKE UNIJE, ZDA…, PA TUDI DESET LET ODKAR JE SLOVENIJA POSTALA ČLANICA OZN. ALI MENITE, DA JE SLOVENIJA DANES MEDNARODNO UPOŠTEVANA DRŽAVA?

Value 4828 Frequency
1 da 638
2 ne 186
3 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
824 73

Valid range from 1 to 3

Q634 ALI STE SPREMLJALI DIPLOMATSKO DEJAVNOST

ALI STE SPREMLJALI DIPLOMATSKO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE V ZADNJEM TEDNU KOT NAPRIMER SREČANJE PREDSEDNIKA VLADE DRNOVŠKA Z AMERIŠKIM PREDSEDNIKOM BUSHEM IN DRUGIMI VISOKIMI PREDSTAVNIKI ZDA?

Value 4927 Frequency
1 da 583
2 ne 298
3 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 16

Valid range from 1 to 3

Q635 KAKO OCENJUJETE DOSEDANJE DELO SLOVENSKE

KAKO OCENJUJETE DOSEDANJE DELO SLOVENSKE DIPLOMACIJE? OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES.

Value 5026 Frequency
1 zelo neuspešno 26
2 . 99
3 nekje vmes 367
4 . 282
5 zelo uspešno 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 66
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
828 69

Valid range from 1 to 6

Q636 V ZADNJEM ČASU POTEKA PRI NAS ŽIVAHNA JA

V ZADNJEM ČASU POTEKA PRI NAS ŽIVAHNA JAVNA RAZPRAVA O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO? ALI V...

Value 5125 Frequency
1 RAZPRAVI SODELUJETE 14
2 ALI RAZPRAVO SPREMLJATE 613
3 ALI VAS TO NE ZANIMA 233
4 ne vem, b.o. 33
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 37

Valid range from 1 to 4

Q6371 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH

ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Value 5224 Frequency
1 SAM SE POZANIMAM 24
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 56
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 264
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 359
5 SPREMLJAM RADIO 46
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 19
7 KAJ DRUGEGA 1
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 116
9 ne vem 8
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 12

Valid range from 1 to 9

Q6372 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH

ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Value 5323 Frequency
1 SAM SE POZANIMAM 1
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 58
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 122
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 262
5 SPREMLJAM RADIO 116
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 11
7 KAJ DRUGEGA 2
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 1
9 ne vem 0
Sysmiss 324
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
573 324

Valid range from 1 to 9

Q6373 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH

ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Value 5422 Frequency
1 SAM SE POZANIMAM 0
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 36
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 67
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 38
5 SPREMLJAM RADIO 144
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 19
7 KAJ DRUGEGA 0
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 1
9 ne vem 0
Sysmiss 592
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
305 592

Valid range from 1 to 9

Q6374 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH

ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Value 5521 Frequency
1 SAM SE POZANIMAM 2
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 23
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 10
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 16
5 SPREMLJAM RADIO 18
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 24
7 KAJ DRUGEGA 0
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 0
9 ne vem 0
Sysmiss 804
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
93 804

Valid range from 1 to 9

Q6375 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH

ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Value 5620 Frequency
1 SAM SE POZANIMAM 4
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 2
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 1
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 0
5 SPREMLJAM RADIO 17
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 6
7 KAJ DRUGEGA 2
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 0
9 ne vem 0
Sysmiss 865
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32 865

Valid range from 1 to 9

Q6376 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH

ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Value 5719 Frequency
1 SAM SE POZANIMAM 1
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 0
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 0
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 0
5 SPREMLJAM RADIO 1
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 7
7 KAJ DRUGEGA 0
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 0
9 ne vem 0
Sysmiss 888
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9 888

Valid range from 1 to 9

Q6377 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH

ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Value 5818 Frequency
1 SAM SE POZANIMAM 0
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 1
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 0
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 0
5 SPREMLJAM RADIO 0
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 0
7 KAJ DRUGEGA 3
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 0
9 ne vem 0
Sysmiss 893
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 893

Valid range from 1 to 9

NATOINF KAKO BI OCENILI SVOJO INFORMIRANOST O VK

KAKO BI OCENILI SVOJO INFORMIRANOST O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO?

Value 5917 Frequency
1 ZELO DOBRO 51
2 DOBRO 526
3 SLABO 258
4 ZELO SLABO 48
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 14

Valid range from 1 to 4

Q638 JESENI BODO PREDSEDNIŠKE VOLITVE. NAVEDL

JESENI BODO PREDSEDNIŠKE VOLITVE. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MOŽNIH KANDIDATOV, VI PA MED NJIMI IZBERITE TISTEGA, KI GA BOSTE NA VOLITVAH NAJVERJETNEJE PODPRLI.

Value 6016 Frequency
1 DR. FRANCE ARHAR 277
2 BARBARA BREZIGAR 60
3 ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI 55
4 DR. MATJAŽ KMECL 15
5 DR. JOŽE MENCINGER 101
6 BORUT PAHOR 131
7 DR. DIMITRIJ RUPEL 97
8 ne vem, b.o. 157
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
736 161

Valid range from 1 to 8

Q639 KAJ PA ČE BI SE KOT KANDIDAT POJAVIL TUD

KAJ PA ČE BI SE KOT KANDIDAT POJAVIL TUDI DR. JANEZ DRNOVŠEK. ALI BI V TEM PRIMERU PODPRLI DR. DRNOVŠKA?

Value 6115 Frequency
1 da 371
2 ne 412
3 ne vem, b.o. 110
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
783 114

Valid range from 1 to 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 6214 Frequency
12 1
14 2
17 1
19 1
20 2
21 5
22 6
23 1
24 6
25 12
26 5
27 9
28 6
29 7
30 14
31 6
32 10
33 8
34 23
35 12
36 13
37 14
38 11
39 9
40 11
41 7
42 13
43 14
44 13
45 12
46 18
47 16
48 11
49 13
50 16
51 18
52 13
53 17
54 12
55 15
56 16
57 15
58 17
59 15
60 15
61 20
62 18
63 24
64 22
65 23
66 24
67 22
68 14
69 17
70 17
71 9
72 22
73 16
74 23
75 17
76 11
77 12
78 13
79 16
80 12
81 13
82 16
83 16
84 15
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 4 12 84 56.188 17.011

Valid range from 0 to 84

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 6313 Frequency
1 OSNOVNA 160
2 KONČANA POKLICNA 113
3 KONČANA SREDNJA 425
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 194
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 5

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 6412 Frequency
1 NA PODEŽELJU 301
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 283
3 V VEČJEM MESTU 124
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 186
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 3

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 6511 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 266
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 162
3 SAMOZAPOSLEN 36
4 KMET 14
5 GOSPODINJA 21
6 UPOKOJENEC 259
7 ŠTUDENT, DIJAK 87
8 BREZPOSELN 42
9 DRUGO... 6
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 4

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 6610 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 56
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 143
3 NE, TO ME NE SKRBI 226
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 469
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
425 472

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 679 Frequency
1 sem veren 441
2 nisem veren 308
3 nekaj vmes... 117
4 zavrnil odg.,b.o. 28
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 31

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 688 Frequency
1 moški 368
2 ženska 529
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 0

Valid range from 1 to 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Value 697 Frequency
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ... 793
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ... 48
Sysmiss 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 56

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 706 Frequency
30 ->30 211
45 30 - 45 279
60 46 - 60 208
99 61 -> 195
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 4

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 715 Frequency
1 DESUS 5
2 LDS 213
3 NSI 36
4 SLS 35
5 SMS 24
6 SNS 29
7 SDS 81
8 ZLSD 70
9 drugo 25
0 ne vem 375
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
518 379

Valid range from 1 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 724 Frequency
1 01 - Ljubljana 259
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 214
3 03 - Celje, Trbovlje 134
4 04 - Kranj 104
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 112
7 07 - Novo Mesto, Krsko 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 733 Frequency
1 POMURSKA 44
2 PODRAVSKA 137
3 KOROSKA 30
4 SAVINJSKA 111
5 GORENJSKA 102
6 ZASAVSKA 17
7 OSREDNJA 252
8 SPOD. POSAVSKA 32
9 DOLENJSKA 44
10 GORISKA 51
11 OBALNO-KRASKA 45
12 KRASKA 21
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 11

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 742 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 290
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 126
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 60
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 79
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 138
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 204
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 0 0.428 2.518 1 0.678

Valid range from 0.427659215533106 to 2.51775267279151

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0205. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0205_V1

COBISS.SI
Publication date: 2006

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si