Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0205
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0205_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Miheljak, Vlado
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
 • Kecman, Ivana
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; maj 2002)

Finančna podpora:

Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji
Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, informiranost o procesu vključevanja v NATO, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desno samoopredeljevanje, strankarske preference, mnenje o mednarodnem ugledu Slovenije, spremljanje diplomatske dejavnosti RS, ocena dela slovenske diplomacije, najprimernejši kandidat za predsednika države

Ključne besede ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU
NATO
VOLITVE
DIPLOMACIJA


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni aktualni blok vključuje mnenje o najprimernejšem kandidatu za predsednika države, oceno dela slovenske diplomacije in mnenje o mednarodnem ugledu Slovenije.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 21. - 23. maj 2002
Čas izdelave: 2002-05
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0205 - Politbarometer PB5/02 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 75
 • število enot: 897

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Spremenljivke

ANKETA

Vrednost 13 Frekvenca
2002-05-15 897
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 2002-05-15 2002-05-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 22 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 318
2 NEZADOVOLJNI 510
3 ne vem, b.o. 67
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 531
2 NEZADOVOLJNI 339
3 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ANKETA

Vrednost 175 Frekvenca
2002-05-15 897
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 2002-05-15 2002-05-15

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Vrednost 274 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 318
2 NEZADOVOLJNI 510
3 ne vem, b.o. 67
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 373 Frekvenca
1 ZADOVOLJNI 531
2 NEZADOVOLJNI 339
3 ne vem, b.o. 25
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 27

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Vrednost 472 Frekvenca
1 da, podpiram 427
2 ne, ne podpiram 362
3 ne vem, b.o. 107
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 108

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 571 Frekvenca
1 zelo neuspešno 92
2 . 205
3 nekje vmes 441
4 . 122
5 zelo uspešno 7
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 29
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 670 Frekvenca
1 zelo neuspešno 55
2 . 141
3 nekje vmes 258
4 . 284
5 zelo uspešno 127
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 769 Frekvenca
1 zelo neuspešno 89
2 . 237
3 nekje vmes 401
4 . 106
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 44
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
850 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 868 Frekvenca
1 zelo neuspešno 46
2 . 103
3 nekje vmes 336
4 . 265
5 zelo uspešno 82
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 62
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
832 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Vrednost 967 Frekvenca
1 zelo neuspešno 39
2 . 65
3 nekje vmes 177
4 . 300
5 zelo uspešno 279
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1066 Frekvenca
1 zelo neuspešno 94
2 . 172
3 nekje vmes 357
4 . 127
5 zelo uspešno 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 124
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
770 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Vrednost 1165 Frekvenca
1 zelo neuspešno 70
2 . 151
3 nekje vmes 316
4 . 132
5 zelo uspešno 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 196
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
698 199

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

M. ZA FINANCE, MINISTER ANTON ROP

Vrednost 1264 Frekvenca
1 zelo neuspešno 104
2 . 214
3 nekje vmes 269
4 . 156
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 111
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRI

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTRICA TEA PETRIN

Vrednost 1363 Frekvenca
1 zelo neuspešno 116
2 . 218
3 nekje vmes 303
4 . 89
5 zelo uspešno 18
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 150
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
744 153

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER FRANC BUT

Vrednost 1462 Frekvenca
1 zelo neuspešno 70
2 . 192
3 nekje vmes 305
4 . 155
5 zelo uspešno 31
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 140
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
753 144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Vrednost 1561 Frekvenca
1 zelo neuspešno 33
2 . 89
3 nekje vmes 303
4 . 217
5 zelo uspešno 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 232
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
662 235

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Vrednost 1660 Frekvenca
1 zelo neuspešno 52
2 . 145
3 nekje vmes 342
4 . 175
5 zelo uspešno 23
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 157
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
737 160

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Vrednost 1759 Frekvenca
1 zelo neuspešno 55
2 . 144
3 nekje vmes 295
4 . 184
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 177
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
716 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Vrednost 1858 Frekvenca
1 zelo neuspešno 83
2 . 183
3 nekje vmes 305
4 . 156
5 zelo uspešno 28
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 138
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
755 142

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTER IVAN BIZJAK

Vrednost 1957 Frekvenca
1 zelo neuspešno 74
2 . 175
3 nekje vmes 294
4 . 174
5 zelo uspešno 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 140
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
752 145

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M11 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET IN ZVEZE, MINISTER JAKOB PRESEČNIK

Vrednost 2056 Frekvenca
1 zelo neuspešno 48
2 . 152
3 nekje vmes 296
4 . 151
5 zelo uspešno 19
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 227
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
666 231

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTR

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTRICA LUCIJA ČOK

Vrednost 2155 Frekvenca
1 zelo neuspešno 55
2 . 128
3 nekje vmes 308
4 . 208
5 zelo uspešno 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 153
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
739 158

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Vrednost 2254 Frekvenca
1 zelo neuspešno 80
2 . 164
3 nekje vmes 254
4 . 209
5 zelo uspešno 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 111
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 115

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 2353 Frekvenca
1 zelo neuspešno 46
2 . 120
3 nekje vmes 251
4 . 279
5 zelo uspešno 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 116
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
776 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Vrednost 2452 Frekvenca
1 zelo neuspešno 41
2 . 118
3 nekje vmes 312
4 . 157
5 zelo uspešno 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 249
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
643 254

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M17 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER JANEZ POTOČNIK

Vrednost 2551 Frekvenca
1 zelo neuspešno 20
2 . 42
3 nekje vmes 230
4 . 257
5 zelo uspešno 131
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 213
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
680 217

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Vrednost 2650 Frekvenca
1 koristilo bi ji 493
2 ne bi ji koristilo 241
3 ne vem, b.o. 160
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
734 163

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Vrednost 2749 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop 522
2 glasoval bi proti vstopu 223
3 ne ve, b.o. 148
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
745 152

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

EBREF2 KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

KO BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V EU, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Vrednost 2848 Frekvenca
1 da 771
2 ne 62
3 ne vem, b.o. 61
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
833 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO6 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA NATA?

Vrednost 2947 Frekvenca
1 koristilo bi ji 334
2 ne bi ji koristilo 379
3 ne vem, b.o. 181
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
713 184

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q546A ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VSTOPU SLOVENIJE V NATO, KAKO BI VI GLASOVALI?

Vrednost 3046 Frekvenca
1 glasoval bi za vstop 362
2 glasoval bi proti vstopu 358
3 ne vem, b.o. 174
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
720 177

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

NATO7 ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI

ČE BO PRIŠLO DO REFERENDUMA O VKLJUČITVI SLOVENIJE V NATO, ALI SE GA BOSTE UDELEŽILI ALI NE?

Vrednost 3145 Frekvenca
1 da 751
2 ne 85
3 ne vem, b.o. 58
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
836 61

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Vrednost 3244 Frekvenca
1 najmanj zaupa 103
2 . 185
3 nekaj vmes 377
4 . 168
5 najbolj zaupa 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 32
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
862 35

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 3343 Frekvenca
1 najmanj zaupa 75
2 . 132
3 nekaj vmes 254
4 . 278
5 najbolj zaupa 128
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
867 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 3442 Frekvenca
1 najmanj zaupa 70
2 . 206
3 nekaj vmes 413
4 . 133
5 najbolj zaupa 29
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 46

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 3541 Frekvenca
1 najmanj zaupa 48
2 . 74
3 nekaj vmes 186
4 . 319
5 najbolj zaupa 241
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 25
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 3640 Frekvenca
1 najmanj zaupa 131
2 . 298
3 nekaj vmes 333
4 . 63
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
837 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 3739 Frekvenca
1 najmanj zaupa 139
2 . 267
3 nekaj vmes 284
4 . 129
5 najbolj zaupa 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 55
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
839 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 3838 Frekvenca
1 najmanj zaupa 86
2 . 166
3 nekaj vmes 332
4 . 216
5 najbolj zaupa 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
864 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 3937 Frekvenca
1 najmanj zaupa 53
2 . 118
3 nekaj vmes 291
4 . 256
5 najbolj zaupa 102
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 74
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
820 77

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 4036 Frekvenca
1 najmanj zaupa 247
2 . 205
3 nekaj vmes 229
4 . 104
5 najbolj zaupa 55
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
840 57

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 4135 Frekvenca
1 najmanj zaupa 35
2 . 136
3 nekaj vmes 329
4 . 258
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 52
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
842 55

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 4234 Frekvenca
1 najmanj zaupa 25
2 . 72
3 nekaj vmes 310
4 . 306
5 najbolj zaupa 146
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
859 38

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 4333 Frekvenca
1 najmanj zaupa 40
2 . 106
3 nekaj vmes 329
4 . 284
5 najbolj zaupa 101
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 34
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 4432 Frekvenca
1 da 683
2 ne 166
3 ne vem, b.o. 45
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
849 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4531 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 2
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 154
3 NSI - krscanska ljudska stranka 30
4 SLS -slovenska ljudska stranka 18
5 SMS - stranka mladih Slovenije 12
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 21
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 51
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 47
9 drugo 6
0 ne vem, b.o. 341
Sysmiss 215
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
341 556

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 4630 Frekvenca
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 3
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 59
3 NSI - krscanska ljudska stranka 6
4 SLS - slovenska ljudska stranka 17
5 SMS - stranka mladih Slovenije 12
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 8
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 30
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 23
9 drugo 19
0 ne vem, b.o. 375
Sysmiss 345
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
177 720

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 4729 Frekvenca
1 prej levo 282
2 v sredino 106
3 prej desno 167
4 b.o. 338
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
555 342

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q633 LETOS MINEVA DESET LET OD MEDNARODNEGA P

LETOS MINEVA DESET LET OD MEDNARODNEGA PRIZNANJA SLOVENIJE S STRANI DRŽAV EVROPSKE UNIJE, ZDA…, PA TUDI DESET LET ODKAR JE SLOVENIJA POSTALA ČLANICA OZN. ALI MENITE, DA JE SLOVENIJA DANES MEDNARODNO UPOŠTEVANA DRŽAVA?

Vrednost 4828 Frekvenca
1 da 638
2 ne 186
3 ne vem, b.o. 70
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
824 73

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q634 ALI STE SPREMLJALI DIPLOMATSKO DEJAVNOST

ALI STE SPREMLJALI DIPLOMATSKO DEJAVNOST REPUBLIKE SLOVENIJE V ZADNJEM TEDNU KOT NAPRIMER SREČANJE PREDSEDNIKA VLADE DRNOVŠKA Z AMERIŠKIM PREDSEDNIKOM BUSHEM IN DRUGIMI VISOKIMI PREDSTAVNIKI ZDA?

Vrednost 4927 Frekvenca
1 da 583
2 ne 298
3 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q635 KAKO OCENJUJETE DOSEDANJE DELO SLOVENSKE

KAKO OCENJUJETE DOSEDANJE DELO SLOVENSKE DIPLOMACIJE? OCENITE Z OCENAMI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES.

Vrednost 5026 Frekvenca
1 zelo neuspešno 26
2 . 99
3 nekje vmes 367
4 . 282
5 zelo uspešno 54
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 66
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
828 69

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

Q636 V ZADNJEM ČASU POTEKA PRI NAS ŽIVAHNA JA

V ZADNJEM ČASU POTEKA PRI NAS ŽIVAHNA JAVNA RAZPRAVA O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO? ALI V...

Vrednost 5125 Frekvenca
1 RAZPRAVI SODELUJETE 14
2 ALI RAZPRAVO SPREMLJATE 613
3 ALI VAS TO NE ZANIMA 233
4 ne vem, b.o. 33
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
860 37

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q6371 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH

ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Vrednost 5224 Frekvenca
1 SAM SE POZANIMAM 24
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 56
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 264
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 359
5 SPREMLJAM RADIO 46
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 19
7 KAJ DRUGEGA 1
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 116
9 ne vem 8
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6372 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH

ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Vrednost 5323 Frekvenca
1 SAM SE POZANIMAM 1
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 58
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 122
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 262
5 SPREMLJAM RADIO 116
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 11
7 KAJ DRUGEGA 2
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 1
9 ne vem 0
Sysmiss 324
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
573 324

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6373 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH

ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Vrednost 5422 Frekvenca
1 SAM SE POZANIMAM 0
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 36
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 67
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 38
5 SPREMLJAM RADIO 144
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 19
7 KAJ DRUGEGA 0
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 1
9 ne vem 0
Sysmiss 592
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
305 592

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6374 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH

ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Vrednost 5521 Frekvenca
1 SAM SE POZANIMAM 2
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 23
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 10
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 16
5 SPREMLJAM RADIO 18
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 24
7 KAJ DRUGEGA 0
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 0
9 ne vem 0
Sysmiss 804
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
93 804

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6375 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH

ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Vrednost 5620 Frekvenca
1 SAM SE POZANIMAM 4
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 2
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 1
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 0
5 SPREMLJAM RADIO 17
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 6
7 KAJ DRUGEGA 2
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 0
9 ne vem 0
Sysmiss 865
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32 865

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6376 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH

ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Vrednost 5719 Frekvenca
1 SAM SE POZANIMAM 1
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 0
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 0
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 0
5 SPREMLJAM RADIO 1
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 7
7 KAJ DRUGEGA 0
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 0
9 ne vem 0
Sysmiss 888
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9 888

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q6377 ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH

ZARADI JAVNE RAZPRAVE JE TUDI V MEDIJIH VEČ INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V ZVEZO NATO. KAKO PRIDETE DO INFORMACIJ O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO? IZBERITE MED NAŠTETIMI.

Vrednost 5818 Frekvenca
1 SAM SE POZANIMAM 0
2 PREK POGOVOROV S PRIJATELJI IN ZNANCI 1
3 SPREMLJAM TISKANE MEDIJE 0
4 SPREMLJAM TELEVIZIJO 0
5 SPREMLJAM RADIO 0
6 INFORMACIJE DOBIM PREK INTERNETA 0
7 KAJ DRUGEGA 3
8 TEMATIKA ME NE ZANIMA 0
9 ne vem 0
Sysmiss 893
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4 893

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

NATOINF KAKO BI OCENILI SVOJO INFORMIRANOST O VK

KAKO BI OCENILI SVOJO INFORMIRANOST O VKLJUČEVANJU SLOVENIJE V NATO?

Vrednost 5917 Frekvenca
1 ZELO DOBRO 51
2 DOBRO 526
3 SLABO 258
4 ZELO SLABO 48
Sysmiss 14
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

Q638 JESENI BODO PREDSEDNIŠKE VOLITVE. NAVEDL

JESENI BODO PREDSEDNIŠKE VOLITVE. NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ MOŽNIH KANDIDATOV, VI PA MED NJIMI IZBERITE TISTEGA, KI GA BOSTE NA VOLITVAH NAJVERJETNEJE PODPRLI.

Vrednost 6016 Frekvenca
1 DR. FRANCE ARHAR 277
2 BARBARA BREZIGAR 60
3 ZMAGO JELINČIČ PLEMENITI 55
4 DR. MATJAŽ KMECL 15
5 DR. JOŽE MENCINGER 101
6 BORUT PAHOR 131
7 DR. DIMITRIJ RUPEL 97
8 ne vem, b.o. 157
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
736 161

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

Q639 KAJ PA ČE BI SE KOT KANDIDAT POJAVIL TUD

KAJ PA ČE BI SE KOT KANDIDAT POJAVIL TUDI DR. JANEZ DRNOVŠEK. ALI BI V TEM PRIMERU PODPRLI DR. DRNOVŠKA?

Vrednost 6115 Frekvenca
1 da 371
2 ne 412
3 ne vem, b.o. 110
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
783 114

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 6214 Frekvenca
12 1
14 2
17 1
19 1
20 2
21 5
22 6
23 1
24 6
25 12
26 5
27 9
28 6
29 7
30 14
31 6
32 10
33 8
34 23
35 12
36 13
37 14
38 11
39 9
40 11
41 7
42 13
43 14
44 13
45 12
46 18
47 16
48 11
49 13
50 16
51 18
52 13
53 17
54 12
55 15
56 16
57 15
58 17
59 15
60 15
61 20
62 18
63 24
64 22
65 23
66 24
67 22
68 14
69 17
70 17
71 9
72 22
73 16
74 23
75 17
76 11
77 12
78 13
79 16
80 12
81 13
82 16
83 16
84 15
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 4 12 84 56.188 17.011

Vrednosti spremenljivk od 0 do 84

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 6313 Frekvenca
1 OSNOVNA 160
2 KONČANA POKLICNA 113
3 KONČANA SREDNJA 425
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 194
Sysmiss 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
892 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 6412 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 301
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 283
3 V VEČJEM MESTU 124
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 186
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 6511 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 266
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 162
3 SAMOZAPOSLEN 36
4 KMET 14
5 GOSPODINJA 21
6 UPOKOJENEC 259
7 ŠTUDENT, DIJAK 87
8 BREZPOSELN 42
9 DRUGO... 6
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 6610 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 56
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 143
3 NE, TO ME NE SKRBI 226
4 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 469
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
425 472

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 679 Frekvenca
1 sem veren 441
2 nisem veren 308
3 nekaj vmes... 117
4 zavrnil odg.,b.o. 28
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 688 Frekvenca
1 moški 368
2 ženska 529
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Vrednost 697 Frekvenca
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ... 793
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ... 48
Sysmiss 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
841 56

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

RSTAR STAROST

Vrednost 706 Frekvenca
30 ->30 211
45 30 - 45 279
60 46 - 60 208
99 61 -> 195
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 4

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP Str. preference

Vrednost 715 Frekvenca
1 DESUS 5
2 LDS 213
3 NSI 36
4 SLS 35
5 SMS 24
6 SNS 29
7 SDS 81
8 ZLSD 70
9 drugo 25
0 ne vem 375
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
518 379

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 724 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 259
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 214
3 03 - Celje, Trbovlje 134
4 04 - Kranj 104
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 112
7 07 - Novo Mesto, Krsko 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA

Vrednost 733 Frekvenca
1 POMURSKA 44
2 PODRAVSKA 137
3 KOROSKA 30
4 SAVINJSKA 111
5 GORENJSKA 102
6 ZASAVSKA 17
7 OSREDNJA 252
8 SPOD. POSAVSKA 32
9 DOLENJSKA 44
10 GORISKA 51
11 OBALNO-KRASKA 45
12 KRASKA 21
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 742 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 290
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 126
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 60
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 79
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 138
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 204
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 0 0.428 2.518 1 0.678

Vrednosti spremenljivk od 0.427659215533106 do 2.51775267279151

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2006). Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0205. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0205_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2006

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019

3. december 2019 | Tampere, Finska

11. Evropska konferenca uporabnikov DDI (EDDI)

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si