Katalog ADP

Datum zadnje spremembe kataloga: 05.12.2018

Seznam raziskav iz serije TD - Utrjevanje demokracije v centralni in vzhodni Evropi = Consolidation of Democracy in Central and Eastern Europe

ID raziskave Naslov raziskave
SJM991 Slovensko javno mnenje 1999/1: Demokratizacija v vzhodno-evropskih državah (mednarodna raziskava) in Nacionalna varnost
SJM911 Slovensko javno mnenje SJM 1991/1: Demokratizacija v Vzhodnoevropskih državah
TD99 Utrjevanje demokracije v centralni in vzhodni Evropi: Druga izvedba raziskave o tranziciji v postkomunizmu
TD92 Demokratizacija v vzhodnoevropskih državah 1990-92
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si