Katalog ADP

Datum zadnje spremembe kataloga: 15.02.2019

Seznam raziskav iz serije TD - Utrjevanje demokracije v centralni in vzhodni Evropi = Consolidation of Democracy in Central and Eastern Europe

ID raziskave Naslov raziskave
SJM991 Slovensko javno mnenje 1999/1: Demokratizacija v vzhodno-evropskih državah (mednarodna raziskava) in Nacionalna varnost
SJM911 Slovensko javno mnenje SJM 1991/1: Demokratizacija v Vzhodnoevropskih državah
TD99 Utrjevanje demokracije v centralni in vzhodni Evropi: Druga izvedba raziskave o tranziciji v postkomunizmu
TD92 Demokratizacija v vzhodnoevropskih državah 1990-92
 ZADNJE OBJAVLJENE RAZISKAVE
15. februar 2019

Prostorske in okoljske vrednote 2004_2018

15. februar 2019

Prostorske in okoljske vrednote, 2004

 AKTIVNOSTI ADP
22. oktober 2018 |

Teden odprtega dostopa, 22.–28. 10. 2018

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si