Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1004
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1004_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
Co-workers:
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Data file producer:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, (Ljubljana, Slovenija; 2010)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

no information

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

javno mnenje, materialna blaginja, življenjski standard, podpora vladi, strankarske preference, afera bulmastifi, slovensko-hrvaški arbitražni sporazum

Keywords ELSST:
DRUŽBENA NEENAKOST, SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ, ŽIVLJENJSKE RAZMERE, BLAGINJA, DRUŽBENI RAZRED

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
materialna blaginja
neenakost


Abstract:

Raziskava je namenjena ugotavljanju ocene lastnega materialnega standarda, stopnje zadovoljstva z njim, ter oceno materialnega standarda v Sloveniji na splošno, ugotavljanju razredne strukture slovenske družbe na podlagi samouvrščanja v družbene razrede. Vključene so strankarsko-politične preference, percepcija gospodarske krize in s tem povezanih strahovi ter negotovosti, in odnos do nekaterih drugih aktualnih vprašanj.

Methodology


Collection date: 29. marec 2010 - 1. april 2010
Date of production: 2010
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Dvostopenjsko enostavno slučajno vzorčenje.

V prvi fazi slučajno vzorčenje na podlagi elektronsko dostopne baze telefonskih številk, nato naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne) z dopustnimi kvotnimi korekcijami.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šestmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 28
 • number of units: 909

Version: februar 2014

Variable list

sif_kraj Šifra kraja

Value 13 Frequency
0 Zakrita vrednost 909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 0 0 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Naselje

Value 22 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 292
2 vas (500-1999 prebivalcev) 188
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 160
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Value 31 Frequency
0 Zakrita vrednost 909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 0 0 0

Valid range from 0 to 0

sif_kraj Šifra kraja

Value 128 Frequency
0 Zakrita vrednost 909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 0 0 0

Valid range from 0 to 0

tip_kraj Naselje

Value 227 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 292
2 vas (500-1999 prebivalcev) 188
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 160
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 0

Valid range from 1 to 4

sif_obc Šifra občine

Value 326 Frequency
0 Zakrita vrednost 909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 0 0 0

Valid range from 0 to 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Value 425 Frequency
1 465
2 444
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 0

Valid range from 1 to 2

stat_reg Statistična regija

Value 524 Frequency
1 Pomurska 54
2 Podravska 145
3 Koroška 35
4 Savinjska 122
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 29
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 226
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-Kraška 23
11 Goriška 55
12 Obalno-kraška 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Zadovoljstvo z vašim materialnim standardom?

1. Kako bi s šolsko oceno od 1 do 5 ocenili zadovoljstvo z vašim materialnim standardom?

Value 623 Frequency
1 1 71
2 2 157
3 3 450
4 4 187
5 5 39
6 Ne vem 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 5

Valid range from 1 to 5

q2 Če bi razdelili družbo na štiri razrede glede na materialni standard, kam bi uvrstili samega sebe?

2. Če bi razdelili družbo na štiri razrede glede na materialni standard, kam bi uvrstili samega sebe?

Value 722 Frequency
1 Nižji 207
2 Nižji srednji 463
3 Višji srednji 211
4 Višji 18
9 Ne vem, b.o.(ne beri) 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 10

Valid range from 1 to 4

q3 Kako vi osebno danes živite v primerjavi z vašim življenjem izpred štirih let? Ali živite…?

3. Kako vi osebno danes živite v primerjavi z vašim življenjem izpred štirih let? Ali živite…?

Value 821 Frequency
1 Veliko slabše 63
2 Slabše 321
3 Približno enako 436
4 Bolje 75
5 Veliko bolje 12
9 Ne vem, b.o 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 2

Valid range from 1 to 5

q4 Ali se vam zdi, da se v Sloveniji na splošno danes v primerjavi z življenjem izpred štirih let živi…?

4. Ali se vam zdi, da se v Sloveniji na splošno danes v primerjavi z življenjem izpred štirih let živi…?

Value 920 Frequency
1 Veliko slabše 139
2 Slabše 541
3 Približno enako 157
4 Bolje 43
5 Veliko bolje 6
9 Ne vem, b.o. 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
886 23

Valid range from 1 to 5

q5 Ali menite, da se bo v Sloveniji na splošno čez štiri leta živelo…?

5. Ali menite, da se bo v Sloveniji na splošno čez štiri leta živelo…?

Value 1019 Frequency
1 Veliko slabše 66
2 Slabše 328
3 Približno enako 252
4 Bolje 195
5 Veliko bolje 4
9 Ne vem, b.o. 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
845 64

Valid range from 1 to 5

zaposl Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

6. Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

Value 1118 Frequency
1 Zaposleni v zasebnem sektorju (tudi samozaposleni in kmetje) 168
2 Zaposleni v javnem sektorju 211
3 Gospodinja 18
4 Upokojenec 412
5 Študent, dijak 37
6 Brezposelni 58
7 Drugo 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 0

Valid range from 1 to 7

q17 Ali menite, da obstaja realna nevarnost, da v naslednjih mesecih zaradi krize izgubite službo?

7. Ali menite, da obstaja realna nevarnost, da v naslednjih mesecih zaradi krize izgubite službo?

Value 1217 Frequency
1 Da 100
2 Ne 261
9 Nisem zaposlen 3
3 Ne vem 15
Sysmiss 530
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
364 545

Valid range from 1 to 9

vlada Ali podpirate sedanjo vlado?

8. Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 1316 Frequency
1 Da 309
2 Ne 520
3 Ne vem 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
829 80

Valid range from 1 to 2

stranka Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

9. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 1415 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 149
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 160
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 29
4 ZARES 28
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 15
6 Nova Slovenija- NSI 14
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 21
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 15
9 drugo 11
11 nobene 214
99 ne bi šel na volitve 65
10 ne vem 188
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
721 188

Valid range from 1 to 99

spor_toz V zvezi s sporom med pravosodnim ministrom Alešem Zalarjem in generalno državno tožilko Barbaro Brezigar se v javnosti pojavljajo tako zahteve po zamenjavi Zalarja kot zahteve po zamenjavi Brezigarjeve. Kakšno je vaše stališče do tega:

10. V zvezi s sporom med pravosodnim ministrom Alešem Zalarjem in generalno državno tožilko Barbaro Brezigar se v javnosti pojavljajo tako zahteve po zamenjavi Zalarja kot zahteve po zamenjavi Brezigarjeve. Kakšno je vaše stališče do tega:

Value 1514 Frequency
1 Zamenjati je treba ministra Zalarja 183
2 Zamenjati je treba generalno državno tožilko Brezigarjevo 161
3 Zamenjati je treba oba 227
4 Nobenega ni treba zamenjati 144
5 Ne vem, b.o. 194
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
715 194

Valid range from 1 to 4

baricevi Se vam zdi upravičena odločitev policije, da ustavi preiskavo o sumu zlorab psov v primeru Baričevič?

11. Se vam zdi upravičena odločitev policije, da ustavi preiskavo o sumu zlorab psov v primeru Baričevič?

Value 1613 Frequency
1 Da, je upravičena 174
2 Ne, ni upravičena 608
3 Ne vem, b.o. 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 127

Valid range from 1 to 2

arbit_u Kako verjetno se ga boste udeležili

12. O slovensko-hrvaškem arbitražnem sporazumu bo razpisan referendum. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, kako verjetno se ga boste udeležili, pri čemer 1 pomeni, da se ga zanesljivo ne boste udeležili, 5 pa, da se ga zanesljivo boste udeležili!

Value 1712 Frequency
1 zanesljivo se ga ne bom udeležil 224
2 50
3 106
4 91
5 zanesljivo se ga bom udeležil 390
6 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
861 48

Valid range from 1 to 5

arbit_g In kako bi na referendumu glasovali: za arbitražni sporazum ali proti njemu?

13. In kako bi na referendumu glasovali: za arbitražni sporazum ali proti njemu?

Value 1811 Frequency
1 Za sporazum 361
2 Proti sporazumu 209
3 Ne vem 339
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
570 339

Valid range from 1 to 2

spol Spol?

14. spol

Value 1910 Frequency
1 M 428
2 Ž 481
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 0

Valid range from 1 to 2

izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

15. izobrazba

Value 209 Frequency
1 Osnovna ali manj 96
2 Poklicna 108
3 Srednja 403
4 Višja, visoka ali več 300
9 Brez odgovora 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 2

Valid range from 1 to 4

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

16. leto rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 1 1921 9999 2089.131 1025.834

Valid range from 1921 to 9999

dohodek Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

17. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 227 Frequency
1 Pod 500 eur 229
2 od 500 do 1000 380
3 Nad 1000 do 2000 161
4 Nad 2000 eur 33
5 Nima dohodkov 48
9 brez odgovora 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 58

Valid range from 1 to 5

starost Starost

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
893 16 18 89 53.733 15.494

Valid range from 18 to 89

kstarost Starost po kategorijah

Value 245 Frequency
1 do 34 124
2 35-54 308
3 55 - 462
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 15

Valid range from 1 to 3

utez Utež po spolu, izobrazbi, starosti in tipu naselja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 0 0.113 12.73 1.05 1.276

Valid range from 0.11305271875163 to 12.7304513377768

korutez Korigirana utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 0 0.121 3.218 1 0.908

Valid range from 0.121253035910508 to 3.21760601379859

Goriska Goriška regija

Value 272 Frequency
0 Drugo 854
1 Goriška 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 0 0 1

Valid range from 0 to 1

izvedba Izvedba

Value 281 Frequency
1 2009 0
2 2010 909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 0 2 2

Valid range from 1 to 2

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2010). SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M. (2010). Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1004. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1004_V1

COBISS.SI
Publication date: 2014

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si