Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1004
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1004_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Besednjak Valič, Tamara
Izdelal datoteko podatkov:
FUDŠ - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici, (Ljubljana, Slovenija; 2010)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Analiza vključuje tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem. Ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

javno mnenje, materialna blaginja, življenjski standard, podpora vladi, strankarske preference, afera bulmastifi, slovensko-hrvaški arbitražni sporazum

Vsebinska področja CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - enakost in neenakost
Vsebinsko področja CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Vsebinska področja ADP
materialna blaginja
neenakost


Povzetek:

Raziskava je namenjena ugotavljanju ocene lastnega materialnega standarda, stopnje zadovoljstva z njim, ter oceno materialnega standarda v Sloveniji na splošno, ugotavljanju razredne strukture slovenske družbe na podlagi samouvrščanja v družbene razrede. Vključene so strankarsko-politične preference, percepcija gospodarske krize in s tem povezanih strahovi ter negotovosti, in odnos do nekaterih drugih aktualnih vprašanj.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 29. marec 2010 - 1. april 2010
Čas izdelave: 2010
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Dvostopenjsko enostavno slučajno vzorčenje.

V prvi fazi slučajno vzorčenje na podlagi elektronsko dostopne baze telefonskih številk, nato naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne) z dopustnimi kvotnimi korekcijami.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja in spolu. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šestmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 28
 • število enot: 909

Verzija: februar 2014

Spremenljivke

sif_kraj Šifra kraja

Vrednost 13 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Vrednost 22 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 292
2 vas (500-1999 prebivalcev) 188
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 160
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 31 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

sif_kraj Šifra kraja

Vrednost 128 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

tip_kraj Naselje

Vrednost 227 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 292
2 vas (500-1999 prebivalcev) 188
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 160
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

sif_obc Šifra občine

Vrednost 326 Frekvenca
0 Zakrita vrednost 909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 0 0 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 0

urb_rur Urbano/ruralno okolje

Vrednost 425 Frekvenca
1 465
2 444
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stat_reg Statistična regija

Vrednost 524 Frekvenca
1 Pomurska 54
2 Podravska 145
3 Koroška 35
4 Savinjska 122
5 Zasavska 18
6 Spodnjeposavska 29
7 Dolenjska 63
8 Osrednjeslovenska 226
9 Gorenjska 91
10 Notranjsko-Kraška 23
11 Goriška 55
12 Obalno-kraška 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Zadovoljstvo z vašim materialnim standardom?

1. Kako bi s šolsko oceno od 1 do 5 ocenili zadovoljstvo z vašim materialnim standardom?

Vrednost 623 Frekvenca
1 1 71
2 2 157
3 3 450
4 4 187
5 5 39
6 Ne vem 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
904 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2 Če bi razdelili družbo na štiri razrede glede na materialni standard, kam bi uvrstili samega sebe?

2. Če bi razdelili družbo na štiri razrede glede na materialni standard, kam bi uvrstili samega sebe?

Vrednost 722 Frekvenca
1 Nižji 207
2 Nižji srednji 463
3 Višji srednji 211
4 Višji 18
9 Ne vem, b.o.(ne beri) 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q3 Kako vi osebno danes živite v primerjavi z vašim življenjem izpred štirih let? Ali živite…?

3. Kako vi osebno danes živite v primerjavi z vašim življenjem izpred štirih let? Ali živite…?

Vrednost 821 Frekvenca
1 Veliko slabše 63
2 Slabše 321
3 Približno enako 436
4 Bolje 75
5 Veliko bolje 12
9 Ne vem, b.o 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q4 Ali se vam zdi, da se v Sloveniji na splošno danes v primerjavi z življenjem izpred štirih let živi…?

4. Ali se vam zdi, da se v Sloveniji na splošno danes v primerjavi z življenjem izpred štirih let živi…?

Vrednost 920 Frekvenca
1 Veliko slabše 139
2 Slabše 541
3 Približno enako 157
4 Bolje 43
5 Veliko bolje 6
9 Ne vem, b.o. 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
886 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q5 Ali menite, da se bo v Sloveniji na splošno čez štiri leta živelo…?

5. Ali menite, da se bo v Sloveniji na splošno čez štiri leta živelo…?

Vrednost 1019 Frekvenca
1 Veliko slabše 66
2 Slabše 328
3 Približno enako 252
4 Bolje 195
5 Veliko bolje 4
9 Ne vem, b.o. 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
845 64

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

zaposl Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

6. Kakšen je vaš zaposlitveni položaj? Ste...

Vrednost 1118 Frekvenca
1 Zaposleni v zasebnem sektorju (tudi samozaposleni in kmetje) 168
2 Zaposleni v javnem sektorju 211
3 Gospodinja 18
4 Upokojenec 412
5 Študent, dijak 37
6 Brezposelni 58
7 Drugo 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

q17 Ali menite, da obstaja realna nevarnost, da v naslednjih mesecih zaradi krize izgubite službo?

7. Ali menite, da obstaja realna nevarnost, da v naslednjih mesecih zaradi krize izgubite službo?

Vrednost 1217 Frekvenca
1 Da 100
2 Ne 261
9 Nisem zaposlen 3
3 Ne vem 15
Sysmiss 530
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
364 545

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

vlada Ali podpirate sedanjo vlado?

8. Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 1316 Frekvenca
1 Da 309
2 Ne 520
3 Ne vem 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
829 80

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

stranka Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

9. Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 1415 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 149
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 160
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 29
4 ZARES 28
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 15
6 Nova Slovenija- NSI 14
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 21
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 15
9 drugo 11
11 nobene 214
99 ne bi šel na volitve 65
10 ne vem 188
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
721 188

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

spor_toz V zvezi s sporom med pravosodnim ministrom Alešem Zalarjem in generalno državno tožilko Barbaro Brezigar se v javnosti pojavljajo tako zahteve po zamenjavi Zalarja kot zahteve po zamenjavi Brezigarjeve. Kakšno je vaše stališče do tega:

10. V zvezi s sporom med pravosodnim ministrom Alešem Zalarjem in generalno državno tožilko Barbaro Brezigar se v javnosti pojavljajo tako zahteve po zamenjavi Zalarja kot zahteve po zamenjavi Brezigarjeve. Kakšno je vaše stališče do tega:

Vrednost 1514 Frekvenca
1 Zamenjati je treba ministra Zalarja 183
2 Zamenjati je treba generalno državno tožilko Brezigarjevo 161
3 Zamenjati je treba oba 227
4 Nobenega ni treba zamenjati 144
5 Ne vem, b.o. 194
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
715 194

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

baricevi Se vam zdi upravičena odločitev policije, da ustavi preiskavo o sumu zlorab psov v primeru Baričevič?

11. Se vam zdi upravičena odločitev policije, da ustavi preiskavo o sumu zlorab psov v primeru Baričevič?

Vrednost 1613 Frekvenca
1 Da, je upravičena 174
2 Ne, ni upravičena 608
3 Ne vem, b.o. 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

arbit_u Kako verjetno se ga boste udeležili

12. O slovensko-hrvaškem arbitražnem sporazumu bo razpisan referendum. Prosim vas, da z oceno od 1 do 5 ocenite, kako verjetno se ga boste udeležili, pri čemer 1 pomeni, da se ga zanesljivo ne boste udeležili, 5 pa, da se ga zanesljivo boste udeležili!

Vrednost 1712 Frekvenca
1 zanesljivo se ga ne bom udeležil 224
2 50
3 106
4 91
5 zanesljivo se ga bom udeležil 390
6 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
861 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

arbit_g In kako bi na referendumu glasovali: za arbitražni sporazum ali proti njemu?

13. In kako bi na referendumu glasovali: za arbitražni sporazum ali proti njemu?

Vrednost 1811 Frekvenca
1 Za sporazum 361
2 Proti sporazumu 209
3 Ne vem 339
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
570 339

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

spol Spol?

14. spol

Vrednost 1910 Frekvenca
1 M 428
2 Ž 481
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

15. izobrazba

Vrednost 209 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 96
2 Poklicna 108
3 Srednja 403
4 Višja, visoka ali več 300
9 Brez odgovora 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
907 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

16. leto rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 1 1921 9999 2089.131 1025.834

Vrednosti spremenljivk od 1921 do 9999

dohodek Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

17. Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 227 Frekvenca
1 Pod 500 eur 229
2 od 500 do 1000 380
3 Nad 1000 do 2000 161
4 Nad 2000 eur 33
5 Nima dohodkov 48
9 brez odgovora 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
851 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

starost Starost

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
893 16 18 89 53.733 15.494

Vrednosti spremenljivk od 18 do 89

kstarost Starost po kategorijah

Vrednost 245 Frekvenca
1 do 34 124
2 35-54 308
3 55 - 462
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 15

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

utez Utež po spolu, izobrazbi, starosti in tipu naselja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 0 0.113 12.73 1.05 1.276

Vrednosti spremenljivk od 0.11305271875163 do 12.7304513377768

korutez Korigirana utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 0 0.121 3.218 1 0.908

Vrednosti spremenljivk od 0.121253035910508 do 3.21760601379859

Goriska Goriška regija

Vrednost 272 Frekvenca
0 Drugo 854
1 Goriška 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 0 0 1

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

izvedba Izvedba

Vrednost 281 Frekvenca
1 2009 0
2 2010 909
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 0 2 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2010). SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M. (2010). Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1004. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1004_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2014

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si