Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

Basic Study Information

ADP - IDNo: SUTR1403
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1403_V1
Main author(s):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Suklan, Jana
 • Golob, Tea
 • Podgornik, Nevenka
Data file producer:
FUDS - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2014)

Funding agency:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Project number:

510 (Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici)

Series:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Ankete vključujejo tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem, ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij pa omogoča primerljivost na medletni ravni.

Study Content

Keywords:

demokracija v državi, zaupanje v državne organe, podpora vladi, strankarske preference

Keywords ELSST:
ZAUPANJE, DEMOKRACIJA, POLITIČNO STALIŠČE, POLITIČNA STRANKA, POLITIČNA PODPORA

Topic Classification CESSDA
POLITIKA
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
Demokracija v Sloveniji


Abstract:

V okviru sklopa vprašanj o demokraciji v Sloveniji se med drugim ugotavlja, kako prebivalci Slovenije gledajo na demokracijo, ali ljudje sploh imajo Slovenijo za demokratično družbo. Aktualno politični del vprašalnika se je osredotočal na podporo vladi in strankam, udeležbo na preteklih državnozborskih volitvah ter demonstracijah proti vladi. Anketiranci so izrazili mnenje o vplivu protivladnih demonstracij na razvoj demokracije, prepovedi radikalnih političnih strank, mnenje o sporu med Rusijo in Ukrajino ter stališče o razkrivanju podatkov o slabih kreditih. Nekaj vprašanj na koncu ankete se je nanašalo še na novega predsednika KPK in njegov izstop iz stranke Pozitivna Slovenija dan pred imenovanjem za predsednika KPK ter na nepremičninski davek.

Methodology


Collection date: 10. marec 2014 - 13. marec 2014
Date of production: 2014
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Sampling procedure:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 21
 • number of units: 912

Variable list

tip_kraj Naselje

Value 13 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 306
2 vas (500-1999 prebivalcev) 167
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 172
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 267
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 22 Frequency
1 Pomurska 52
2 Podravska 133
3 Koroška 35
4 Savinjska 123
5 Zasavska 14
6 Spodnjeposavska 34
7 Dolenjska 67
8 Osrednjeslovenska 230
9 Gorenjska 94
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Zadovoljni z delovanjem demokracije v Sloveniji?

q1_1) Na splošno, kako ste zadovoljni z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Value 31 Frequency
1 1 - popolnoma nezadovoljen/a 297
2 2 299
3 3 254
4 4 46
5 5 - popolnoma zadovoljen/a 12
6 Ne vem (ne beri) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 4

Valid range from 1 to 5

tip_kraj Naselje

Value 121 Frequency
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 306
2 vas (500-1999 prebivalcev) 167
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 172
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 267
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0

Valid range from 1 to 4

stat_reg Statistična regija

Value 220 Frequency
1 Pomurska 52
2 Podravska 133
3 Koroška 35
4 Savinjska 123
5 Zasavska 14
6 Spodnjeposavska 34
7 Dolenjska 67
8 Osrednjeslovenska 230
9 Gorenjska 94
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0

Valid range from 1 to 12

q1_1 Zadovoljni z delovanjem demokracije v Sloveniji?

q1_1) Na splošno, kako ste zadovoljni z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Value 319 Frequency
1 1 - popolnoma nezadovoljen/a 297
2 2 299
3 3 254
4 4 46
5 5 - popolnoma zadovoljen/a 12
6 Ne vem (ne beri) 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 4

Valid range from 1 to 5

q2 Po vašem mnenju, kakšno obliko demokracije imamo v Sloveniji?

q2) Po vašem mnenju, kakšno obliko demokracije imamo v Sloveniji?

Value 418 Frequency
1 Popolnoma delujočo demokracijo 20
2 Demokracijo z manjšimi težavami 166
3 Demokracijo z večjimi težavami 511
4 Demokracija pri nas ne obstaja 203
5 Ne vem, ne morem oceniti (ne beri) 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 12

Valid range from 1 to 4

q3 Ali podpirate sedanjo vlado?

q3) Ali podpirate sedanjo vlado?

Value 517 Frequency
1 Da 239
2 Ne 613
3 Ne vem (ne beri) 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 60

Valid range from 1 to 2

q4 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

q4) Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Value 616 Frequency
1 Socialni demokrati- SD 70
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 92
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 5
4 Pozitivna Slovenija– PS 35
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 25
6 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI 20
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 30
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 6
9 Državljanska lista - DL 7
10 Zares 0
11 Solidarnost 23
12 drugo (anketar ne bere) 34
13 ne vem (anketar ne bere) 171
14 nobene (anketar ne bere) 330
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
313 599 1 11 3.923 2.982

Valid range from 1 to 11

q5 Ali ste se udeležili zadnjih državnozborskih volitev leta 2011?

q5) Ali ste se udeležili zadnjih državnozborskih volitev leta 2011?

Value 715 Frequency
1 Da 712
2 Ne 184
3 Ne spominjam se (ne beri) 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 16

Valid range from 1 to 2

q6 Ali ste se kadarkoli doslej udeležili demonstracij proti vladi?

q6) Ali ste se kadarkoli doslej udeležili demonstracij proti vladi?

Value 814 Frequency
1 Da 144
2 Ne 765
3 Ne spominjam se (ne beri) 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 3

Valid range from 1 to 2

q7 Kako po vašem mnenju protivladne demonstracije na splošno vplivajo na razvoj demokracije v državah, kot je Slovenija?

q7) Kako po vašem mnenju protivladne demonstracije na splošno vplivajo na razvoj demokracije v državah, kot je Slovenija?

Value 913 Frequency
1 Predvsem pozitivno 173
2 Predvsem negativno 152
3 Nimajo posebnega vpliva 557
4 Ne vem (ne beri) 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 30

Valid range from 1 to 3

q8 Ali menite da bi morali v državah Evropske unije prepovedati delovanje vseh tistih radikalnih političnih strank, ki pozivajo k raznim oblikam nestrpnosti?

q8) Ali menite da bi morali v državah Evropske unije prepovedati delovanje vseh tistih radikalnih političnih strank, ki pozivajo k raznim oblikam nestrpnosti?

Value 1012 Frequency
1 Da, obstoj takšnih strank je treba prepovedati 570
2 Ne, tudi takšne stranke imajo pravico obstajati 277
3 Ne vem (ne beri) 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
847 65

Valid range from 1 to 2

q9 Katero stran vi osebno bolj podpirate v aktualnem sporu med Rusijo in Ukrajino?

q9) Katero stran vi osebno bolj podpirate v aktualnem sporu med Rusijo in Ukrajino?

Value 1111 Frequency
1 Rusko vodstvo, ker varuje interese ruske manjšine v Ukrajini 104
2 nove ukrajinske oblasti, ker varujejo suverenost in demokrat 526
3 Ne vem (ne beri) 282
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
630 282

Valid range from 1 to 2

q10 Kakšno je vaše stališče do razkrivanja slabih kreditov v bankah v državni lasti?

q10) Kakšno je vaše stališče do razkrivanja slabih kreditov v bankah v državni lasti?

Value 1210 Frequency
1 Javno dostopni morajo biti podatki o vseh slabih kreditih 738
2 Javno dostopni morajo biti samo podatki o tistih slabih kred 106
3 Bankam ni potrebno razkrivati nobenih podatkov o kreditih 38
4 Ne vem (ne beri) 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 30

Valid range from 1 to 3

q11 Boris Štefanec je dan pred imenovanjem za novega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije izstopi iz stranke Pozitivna Slovenija. Vas je s tem prepričal, da bo na novem položaju politično neodvisen?

q11) Boris Štefanec je dan pred imenovanjem za novega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije izstopil iz stranke Pozitivna Slovenija. Vas je s tem prepričal, da bo na novem položaju politično neodvisen?

Value 139 Frequency
1 Da 96
2 Ne 704
3 Ne vem (ne beri) 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 112

Valid range from 1 to 2

q12 Kako bi se po vašem mnenju moral odzvati vlada na kritike glede uvedbe davka na nepremičnine?

q12) Kako bi se po vašem mnenju morala odzvati vlada na kritike glede uvedbe davka na nepremičnine?

Value 148 Frequency
1 Nepremičninski davek naj se ohrani v sedanji obliki 93
2 Uvede naj se določene spremembe glede nepremičninskega davka 470
3 Nepremičninski davek naj se v celoti ukine 320
4 Ne vem (ne beri) 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 29

Valid range from 1 to 3

Spol Spol?

Spol

Value 157 Frequency
1 M 465
2 Ž 447
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0

Valid range from 1 to 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Value 166 Frequency
1 Osnovna ali manj 53
2 Poklicna 133
3 Srednja 393
4 Višja, visoka ali več 329
9 Brez odgovora 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 4

Valid range from 1 to 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, VSE vaše prejemke…?

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Value 175 Frequency
1 Pod 500 EUR 164
2 od 500 - 1000 403
3 nad 1000 - 2000 226
4 nad 2000 EUR 23
5 nima dohodkov 47
9 b.o. (anketar ne bere) 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 49

Valid range from 1 to 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

LetoRoj_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Value 184 Frequency
-2 manjkajoča vrednost 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 11 1925 1996 1963.546 16.897

Valid range from 1925 to 1996

STAROST starost

Value 193 Frequency
-2 manjkajoča vrednost 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 11 18 89 50.454 16.897

Valid range from 18 to 89

KSTAROST Starost po kategorijah

Value 202 Frequency
1 18-34 let 205
2 35-54 let 298
3 55 in več 398
-2 manjkajoča vrednost 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
901 11

Valid range from 1 to 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
912 0 0.133 4.123 1 0.925

Valid range from 0.132538646264927 to 4.12307692307692

Materials of the Study

 1. Makarovič, Matej (2014). SUTR1403 - Slovenski utrip 2014, marec, DEMOKRACIJA [Vprašalnik].

Study Results Materials

 1. Makarovič, Matej (2014). »Demokracija«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Suklan, J., Golob, T. and Podgornik, N. (2015). Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: SUTR1403. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1403_V1

COBISS.SI
Publication date: 2015

SIMILAR STUDIES

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si