Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: SUTR1403
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1403_V1
Glavni avtor(ji):
 • Makarovič, Matej
 • Rončević, Borut
 • Tomšič, Matevž
 • Suklan, Jana
 • Golob, Tea
 • Podgornik, Nevenka
Izdelal datoteko podatkov:
FUDS - Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici (Nova Gorica, Slovenija; 2014)

Finančna podpora:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Serija:
 • SUTR/Slovenski utrip

  Slovenski utrip je serija krajših anketnih raziskav, ki jih od leta 2009 dalje izvaja Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Izvajajo se v obliki telefonskih anket, vsakič na reprezentativnem nacionalnem vzorcu najmanj 900 anketirancev. Letno se izvede do 10 raziskav, ki analizirajo odnos javnega mnenja do znanja, identitete, demokracije, materialne blaginje, Evrope, političnih orientacij, množičnih medijev, medkulturnih stikov, iger na srečo in družbenega razvoja. Ankete vključujejo tudi strankarsko-politične preference in odnos do izbranih aktualnih tem, ponavljanje osnovnih vprašanj znotraj nosilnih tematskih področij pa omogoča primerljivost na medletni ravni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

demokracija v državi, zaupanje v državne organe, podpora vladi, strankarske preference

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
Demokracija v Sloveniji


Povzetek:

V okviru sklopa vprašanj o demokraciji v Sloveniji se med drugim ugotavlja, kako prebivalci Slovenije gledajo na demokracijo, ali ljudje sploh imajo Slovenijo za demokratično družbo. Aktualno politični del vprašalnika se je osredotočal na podporo vladi in strankam, udeležbo na preteklih državnozborskih volitvah ter demonstracijah proti vladi. Anketiranci so izrazili mnenje o vplivu protivladnih demonstracij na razvoj demokracije, prepovedi radikalnih političnih strank, mnenje o sporu med Rusijo in Ukrajino ter stališče o razkrivanju podatkov o slabih kreditih. Nekaj vprašanj na koncu ankete se je nanašalo še na novega predsednika KPK in njegov izstop iz stranke Pozitivna Slovenija dan pred imenovanjem za predsednika KPK ter na nepremičninski davek.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 10. marec 2014 - 13. marec 2014
Čas izdelave: 2014
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Polnoletni prebivalci Republike Slovenije.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici

Tip vzorca:

Stratificirano slučajno vzorčenje. Kot vzorčni okvir je bil uporabljen Telefonski imenik prebivalcev Slovenije. Način vzorčenja je stratificirano slučajno vzorčenje, kjer geografske regije predstavljajo stratume. Naključni vzorec iz vsakega stratuma se izbere sorazmerno z velikostjo (številom prebivalcev v posameznih regijah) stratuma. Nato je narejen naključen izbor v okviru gospodinjstva (metoda zadnjega rojstnega dne).

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Podatki so uteženi po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti. Utež je oblikovana s postopkom večkratnih iteracij po raking metodi.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: SUTR1403 - Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 21
 • število enot: 912

Spremenljivke

tip_kraj Naselje

Vrednost 13 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 306
2 vas (500-1999 prebivalcev) 167
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 172
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 267
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 22 Frekvenca
1 Pomurska 52
2 Podravska 133
3 Koroška 35
4 Savinjska 123
5 Zasavska 14
6 Spodnjeposavska 34
7 Dolenjska 67
8 Osrednjeslovenska 230
9 Gorenjska 94
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Zadovoljni z delovanjem demokracije v Sloveniji?

q1_1) Na splošno, kako ste zadovoljni z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Vrednost 31 Frekvenca
1 1 - popolnoma nezadovoljen/a 297
2 2 299
3 3 254
4 4 46
5 5 - popolnoma zadovoljen/a 12
6 Ne vem (ne beri) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tip_kraj Naselje

Vrednost 121 Frekvenca
1 manjša vas, zaselek (pod 500 prebivalcev) 306
2 vas (500-1999 prebivalcev) 167
3 manjši kraj (2000-9999 prebivalcev) 172
4 mesto (10.000 in več prebivalcev) 267
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

stat_reg Statistična regija

Vrednost 220 Frekvenca
1 Pomurska 52
2 Podravska 133
3 Koroška 35
4 Savinjska 123
5 Zasavska 14
6 Spodnjeposavska 34
7 Dolenjska 67
8 Osrednjeslovenska 230
9 Gorenjska 94
10 Notranjsko-kraška 23
11 Goriška 54
12 Obalno-kraška 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

q1_1 Zadovoljni z delovanjem demokracije v Sloveniji?

q1_1) Na splošno, kako ste zadovoljni z delovanjem demokracije v Sloveniji?

Vrednost 319 Frekvenca
1 1 - popolnoma nezadovoljen/a 297
2 2 299
3 3 254
4 4 46
5 5 - popolnoma zadovoljen/a 12
6 Ne vem (ne beri) 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

q2 Po vašem mnenju, kakšno obliko demokracije imamo v Sloveniji?

q2) Po vašem mnenju, kakšno obliko demokracije imamo v Sloveniji?

Vrednost 418 Frekvenca
1 Popolnoma delujočo demokracijo 20
2 Demokracijo z manjšimi težavami 166
3 Demokracijo z večjimi težavami 511
4 Demokracija pri nas ne obstaja 203
5 Ne vem, ne morem oceniti (ne beri) 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
900 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

q3 Ali podpirate sedanjo vlado?

q3) Ali podpirate sedanjo vlado?

Vrednost 517 Frekvenca
1 Da 239
2 Ne 613
3 Ne vem (ne beri) 60
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
852 60

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q4 Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

q4) Katero stranko bi volili, če bi bile to nedeljo parlamentarne volitve?

Vrednost 616 Frekvenca
1 Socialni demokrati- SD 70
2 Slovenska demokratska stranka- SDS 92
3 Liberalna demokracija Slovenije- LDS 5
4 Pozitivna Slovenija– PS 35
5 Slovenska ljudska stranka- SLS 25
6 Nova Slovenija- krščanski demokrati- NSI 20
7 Demokratična stranka upokojencev Slovenije- DESUS 30
8 Slovenska nacionalna stranka- SNS 6
9 Državljanska lista - DL 7
10 Zares 0
11 Solidarnost 23
12 drugo (anketar ne bere) 34
13 ne vem (anketar ne bere) 171
14 nobene (anketar ne bere) 330
99 ne bi šel na volitve (anketar ne bere) 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
313 599 1 11 3.923 2.982

Vrednosti spremenljivk od 1 do 11

q5 Ali ste se udeležili zadnjih državnozborskih volitev leta 2011?

q5) Ali ste se udeležili zadnjih državnozborskih volitev leta 2011?

Vrednost 715 Frekvenca
1 Da 712
2 Ne 184
3 Ne spominjam se (ne beri) 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
896 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q6 Ali ste se kadarkoli doslej udeležili demonstracij proti vladi?

q6) Ali ste se kadarkoli doslej udeležili demonstracij proti vladi?

Vrednost 814 Frekvenca
1 Da 144
2 Ne 765
3 Ne spominjam se (ne beri) 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q7 Kako po vašem mnenju protivladne demonstracije na splošno vplivajo na razvoj demokracije v državah, kot je Slovenija?

q7) Kako po vašem mnenju protivladne demonstracije na splošno vplivajo na razvoj demokracije v državah, kot je Slovenija?

Vrednost 913 Frekvenca
1 Predvsem pozitivno 173
2 Predvsem negativno 152
3 Nimajo posebnega vpliva 557
4 Ne vem (ne beri) 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q8 Ali menite da bi morali v državah Evropske unije prepovedati delovanje vseh tistih radikalnih političnih strank, ki pozivajo k raznim oblikam nestrpnosti?

q8) Ali menite da bi morali v državah Evropske unije prepovedati delovanje vseh tistih radikalnih političnih strank, ki pozivajo k raznim oblikam nestrpnosti?

Vrednost 1012 Frekvenca
1 Da, obstoj takšnih strank je treba prepovedati 570
2 Ne, tudi takšne stranke imajo pravico obstajati 277
3 Ne vem (ne beri) 65
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
847 65

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q9 Katero stran vi osebno bolj podpirate v aktualnem sporu med Rusijo in Ukrajino?

q9) Katero stran vi osebno bolj podpirate v aktualnem sporu med Rusijo in Ukrajino?

Vrednost 1111 Frekvenca
1 Rusko vodstvo, ker varuje interese ruske manjšine v Ukrajini 104
2 nove ukrajinske oblasti, ker varujejo suverenost in demokrat 526
3 Ne vem (ne beri) 282
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
630 282

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q10 Kakšno je vaše stališče do razkrivanja slabih kreditov v bankah v državni lasti?

q10) Kakšno je vaše stališče do razkrivanja slabih kreditov v bankah v državni lasti?

Vrednost 1210 Frekvenca
1 Javno dostopni morajo biti podatki o vseh slabih kreditih 738
2 Javno dostopni morajo biti samo podatki o tistih slabih kred 106
3 Bankam ni potrebno razkrivati nobenih podatkov o kreditih 38
4 Ne vem (ne beri) 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

q11 Boris Štefanec je dan pred imenovanjem za novega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije izstopi iz stranke Pozitivna Slovenija. Vas je s tem prepričal, da bo na novem položaju politično neodvisen?

q11) Boris Štefanec je dan pred imenovanjem za novega predsednika Komisije za preprečevanje korupcije izstopil iz stranke Pozitivna Slovenija. Vas je s tem prepričal, da bo na novem položaju politično neodvisen?

Vrednost 139 Frekvenca
1 Da 96
2 Ne 704
3 Ne vem (ne beri) 112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

q12 Kako bi se po vašem mnenju moral odzvati vlada na kritike glede uvedbe davka na nepremičnine?

q12) Kako bi se po vašem mnenju morala odzvati vlada na kritike glede uvedbe davka na nepremičnine?

Vrednost 148 Frekvenca
1 Nepremičninski davek naj se ohrani v sedanji obliki 93
2 Uvede naj se določene spremembe glede nepremičninskega davka 470
3 Nepremičninski davek naj se v celoti ukine 320
4 Ne vem (ne beri) 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 29

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Spol Spol?

Spol

Vrednost 157 Frekvenca
1 M 465
2 Ž 447
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Izobrazb Kakšna je stopnja vaše izobrazbe?

Vrednost 166 Frekvenca
1 Osnovna ali manj 53
2 Poklicna 133
3 Srednja 393
4 Višja, visoka ali več 329
9 Brez odgovora 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
908 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, VSE vaše prejemke…?

doh Ali prejemate kakršenkoli mesečni dohodek? Če ga, ali znaša ta dohodek, če upoštevate, vse vaše prejemke…?

Vrednost 175 Frekvenca
1 Pod 500 EUR 164
2 od 500 - 1000 403
3 nad 1000 - 2000 226
4 nad 2000 EUR 23
5 nima dohodkov 47
9 b.o. (anketar ne bere) 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 49

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

LetoRo_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

LetoRoj_1 ZAUPAJTE NAM PROSIM ŠE LETNICO VAŠEGA ROJSTVA?

Vrednost 184 Frekvenca
-2 manjkajoča vrednost 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 11 1925 1996 1963.546 16.897

Vrednosti spremenljivk od 1925 do 1996

STAROST starost

Vrednost 193 Frekvenca
-2 manjkajoča vrednost 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 11 18 89 50.454 16.897

Vrednosti spremenljivk od 18 do 89

KSTAROST Starost po kategorijah

Vrednost 202 Frekvenca
1 18-34 let 205
2 35-54 let 298
3 55 in več 398
-2 manjkajoča vrednost 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
901 11

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

kutez Korigirana utež po izobrazbi, tipu naselja, spolu in starosti

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
912 0 0.133 4.123 1 0.925

Vrednosti spremenljivk od 0.132538646264927 do 4.12307692307692

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Makarovič, Matej (2014). SUTR1403 - Slovenski utrip 2014, marec, DEMOKRACIJA [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

 1. Makarovič, Matej (2014). »Demokracija«, SLOVENSKI UTRIP, Raziskava javnega mnenja.
 2. (). Slovenski utrip [ostalo gradivo].

Povezane objave

Nimamo podatkov o objavah povezanih s tem gradivom!

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Makarovič, M., Rončević, B., Tomšič, M., Suklan, J., Golob, T. in Podgornik, N. (2015). Slovenski utrip 3/2014: Demokracija v Sloveniji [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: SUTR1403. https://doi.org/10.17898/ADP_SUTR1403_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2015

SORODNE RAZISKAVE

SUTR1501 - Slovenski utrip 1/2015: Družba znanja

SUTR1412 - Slovenski utrip 12/2014: Igre na srečo

SUTR1411 - Slovenski utrip 11/2014: Razvoj in delo

SUTR1410 - Slovenski utrip 10/2014: Medkulturni odnosi

SUTR1407 - Slovenski utrip 7/2014: Slovenski mediji

SUTR1406 - Slovenski utrip 6/2014: Politične orientacije

SUTR1405 - Slovenski utrip 5/2014: Odnos do Evrope

SUTR1404 - Slovenski utrip 4/2014: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1402 - Slovenski utrip 2/2014: Slovenska identiteta

SUTR1401 - Slovenski utrip 1/2014: Družba znanja

SUTR1312 - Slovenski utrip 12/2013: Igre na srečo

SUTR1311 - Slovenski utrip 11/2013: Razvoj in delo

SUTR1310 - Slovenski utrip 10/2013: Medkulturni odnosi

SUTR1309 - Slovenski utrip 9/2013: Slovenski mediji

SUTR1306 - Slovenski utrip 6/2013: Politične orientacije

SUTR1305 - Slovenski utrip 5/2013: Odnos do Evrope

SUTR1304 - Slovenski utrip 4/2013: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1303 - Slovenski utrip 3/2013: Demokracija v Sloveniji

SUTR1302 - Slovenski utrip 2/2013: Slovenska identiteta

SUTR1301 - Slovenski utrip 1/2013: Družba znanja

SUTR1212 - Slovenski utrip 12/2012: Igre na srečo

SUTR1211 - Slovenski utrip 11/2012: Razvoj in volitve

SUTR1210 - Slovenski utrip 10/2012: Medkulturni odnosi

SUTR1209 - Slovenski utrip 9/2012: Slovenski mediji

SUTR1206 - Slovenski utrip 6/2012: Politične orientacije

SUTR1205 - Slovenski utrip 5/2012: Odnos do Evrope

SUTR1204 - Slovenski utrip 4/2012: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1203 - Slovenski utrip 3/2012: Demokracija v Sloveniji

SUTR1202 - Slovenski utrip 2/2012: Slovenska identiteta

SUTR1201 - Slovenski utrip 1/2012: Družba znanja

SUTR1112 - Slovenski utrip 12/2011: Razvoj in volitve

SUTR1111 - Slovenski utrip 11/2011: Slovenski mediji in volilne preference

SUTR1110 - Slovenski utrip 10/2011: Medkulturni odnosi

SUTR1109 - Slovenski utrip 9/2011: Igre na srečo

SUTR1106 - Slovenski utrip 6/2011: Politične orientacije

SUTR1105 - Slovenski utrip 5/2011: Odnos do Evrope

SUTR1104 - Slovenski utrip 4/2011: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1103 - Slovenski utrip 3/2011: Demokracija v Sloveniji

SUTR1102 - Slovenski utrip 2/2011: Slovenska identiteta

SUTR1101 - Slovenski utrip 1/2011: Družba znanja

SUTR1012 - Slovenski utrip 12/2010: Igre na srečo in aktualni dogodki

SUTR1011 - Slovenski utrip 11/2010: Razvoj in delo

SUTR1010 - Slovenski utrip 10/2010: Medkulturni odnosi 2010

SUTR1009 - Slovenski utrip 9/2010: Mediji in lokalne volitve

SUTR1006 - Slovenski utrip 6/2010: Politične usmeritve na Slovenskem

SUTR1005 - Slovenski utrip 5/2010: Odnos do Evrope

SUTR1004 - Slovenski utrip 4/2010: Materialna blaginja in neenakost

SUTR1003 - Slovenski utrip 3/2010: Demokracija v Sloveniji

SUTR1002 - Slovenski utrip 2/2010: Slovenska identiteta

SUTR1001 - Slovenski utrip 1/2010: Družba znanja

SUTR0912 - Slovenski utrip 12/2009: Razvoj in delo

SUTR0911 - Slovenski utrip 11/2009: Igre na srečo

SUTR0910 - Slovenski utrip 10/2009: Medkulturni odnosi

SUTR0909 - Slovenski utrip 9/2009: Slovenski mediji

SUTR0906 - Slovenski utrip 6/2009: Politični pluralizem

SUTR0905 - Slovenski utrip 5/2009: Odnos do Evrope

SUTR0904 - Slovenski utrip 4/2009: Materialna blaginja in neenakost

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si