Uporaba mobilnih aplikacij za oglede spomenikov kulturne dediščine, 2020

Basic Study Information

ADP - IDNo: UMAOS20
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_UMAOS20_V1
Main author(s):
 • Slavec, Ana
 • Starman, Vesna
 • Sajinčič, Nežka
Co-workers:
 • Ropret, Polonca
 • Kresz, Miklos
 • Sandak, Jakub
 • Sandak, Anna
 • Fabian, Gertrud
 • Hajdu, Laszlo
 • Tavzes, Črtomir
Data file producer:
INNORENEW - InnoRenew CoE (Koper, Slovenija; 2020)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Evropska komisija, InnoRenew CoE

Project number:

J7-9404, No. 739574 (ARRS, EC, INNORENEW)

Study Content

Keywords ADP: turizem, potovanja, fokusne skupine, gamifikacija, geolokacijske igre, izleti, kipi, kulturne znamenitosti

Keywords ELSST:
KULTURNA DEDIŠČINA, TURIZEM, POTOVANJE, FOTOGRAFIJA

Topic Classification CESSDA
DRUŽBA IN KULTURA - Kulturne dejavnosti in sodelovanje
DRUŽBA IN KULTURA - Prosti čas, turizem in šport
Topic Classification CERIF
Kulturna antropologija, etnologija
Topic Classification ADP
POTOVALNE NAVADE
IZLETI IN POTOVANJA
UPORABA APLIKACIJ
LOKACIJSKE IGRE
KULTURNA DEDIŠČINA


Abstract:

V zunanjem okolju so spomeniki kulturne dediščine izpostavljeni več naravnim in antropogenim dejavnikom, ki povzročajo njihovo deterioracijo. Naraščajoča urbanizacija in množični turizem poslabšujeta položaj; vendar je tudi turizem pomembno orodje za krepitev in ohranjanje kulturne dediščine, zlasti s pomočjo sodobnih informacijsko-komunikacijskih tehnologij, ki zagotavljajo dodatne možnosti za vključevanje obiskovalcev (Ismagilova in sod. 2015, Ursache 2015). Poleg tega obstaja trend poenotenja izkušenj za obiskovalce krajev kulturne dediščine (Cirulis et al. 2015, Xu et al. 2017), vključno z lokacijskimi ali geolokacijskimi igrami (Maia et al. 2017). Da bi bolje razumeli dojemanje in vrednote različnih skupin obiskovalcev glede kulturne dediščine in razvili strategijo za vključevanje ciljnih skupin v ohranjanje dediščine, so bile v dveh slovenskih mestih izvedene štiri fokusne skupine. Udeleženci so bili izbrani s pomočjo presejalnega vprašalnika, ki je spraševal o njihovih potovalnih navadah in uporabi mobilnih aplikacij med obiskom spomenikov. V obeh mestih je bila ena fokusna skupina z uporabniki geolokacijskih iger in ena z ne-uporabniki. V vseh skupinah se je razpravljalo o temah mobilnega fotografiranja kulturne dediščine, uporabe aplikacij za obiskovalce na določenih lokacijah in geolokacijskih aplikacijah. Raziskava zajema podatke presejalne ankete ter transkripte fokusnih skupin: obe vrsti podatkov sta dostopni v ADP.

Methodology


Collection date: 20. november 2019 - 10. januar 2020
Date of production: 2020
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci Slovenije, ki uporabljajo pametni telefon in so bili v letu 2019 vsaj na enem izletu ali potovanju.

Excluded:

Osebe, ki nimajo pametnega telefona ali v letu 2019 niso potovale ali pa opravljajo delo turističnega vodiča ali tržnega raziskovalca.

Data collected by:

InnoRenew CoE

Sampling procedure:

Neverjetnostno: priložnostno

Povezava do presejalnega vprašalnika je bila objavljena v 13 Facebook skupinah (Potovanja so moja ljubezen, Potujem poceni, Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Poceni potovanja in izleti, Potovanja (informacije, nasveti, vprašanja)-popotniki za popotnike, Pokemon GO Slovenija, Potovanja in počitnice z otroki, Piran danes, Pokeomon GO Kongresc, Geocaching Slovenija, Pokemon GO Koper, Visit Piran), na Twitterju in preko osebnih poznanstev avtoric. Na vprašalnik je kliknilo 1421 ljudi, pri čemer je na anketo v celoti odgovorilo 287 oseb, delno pa 116. V nadaljevanju je bilo na podlagi neustrezanja kriterijem izločenih 24 oseb (20 jih opravlja delo turističnega vodnika ali delajo na področju tržnega raziskovanja, 4 pa ne uporabljajo pametnega telefona). 116 oseb je potrdilo, da se lahko udeleži fokusne skupine (FS), ki bi potekala v popoldanskem času, od tega 11 tako v Kopru (KP) kot Ljubljani (LJ), 35 samo v KP in 81 samo v LJ. Tisti, ki so bili pripravljeni sodelovati, so bili naprošeni za kontaktne podatke. Namen je bil izvesti dve FS na posamezni lokaciji, in sicer eno med uporabniki geolokacijskih iger in eno z ne-uporabniki. V LJ je bilo med uporabniki geolokacijskih iger v prvi fazi izbranih 12 oseb, od katerih jih je 6 potrdilo sodelovanje, v nadaljevanju je bilo dodatno kontaktiranih (rezerva) še 8 oseb, od katerih so le 3 potrdili sodelovanje. Skupno je tako sodelovanje potrdilo 9 oseb, na sam dogodek pa jih je prišlo 7. Med ne-uporabniki pa je bilo kontaktiranih 12 oseb, pri čemer jih je 8 sodelovanje tudi potrdilo, na dogodek pa jih je prišlo 6 (dodatno so bile kontaktirane še 3 osebe, vendar nobena ni potrdila sodelovanja). V KP pa je bilo med uporabniki kontaktiranih 13 oseb, od katerih jih je sodelovanje potrdilo 5, prav toliko se jih je dogodka tudi udeležilo, medtem ko je bilo med ne-uporabniki kontaktiranih 16 oseb, od tega je sodelovanje potrdilo 6 oseb, 5 pa se jih je dogodka tudi udeležilo. Skupno se je FS udeležilo 23 oseb. Vzorec ni reprezentativen, saj zaradi načina vzorčenja predstavlja posebno skupino, ki potuje pogosteje kot povprečen prebivalec Slovenije.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Fokusna skupina v živo

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Uporaba mobilnih aplikacij za oglede spomenikov kulturne dediščine, 2020 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Slavec, Ana; Starman, Vesna; Sajinčič, Nežka

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 44
 • number of units: 403

License: ccby

Version: 21. oktober 2021

Title of Data file: Uporaba aplikacij na mobilnih telefonih na izletih in potovanjih ter o zanimanju za oglede spomenikov kulturne dediščine, 2020. Fokusna skupina 1 [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Slavec, Ana; Starman, Vesna; Sajinčič, Nežka

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 6

License: ccby

Version: 1. julij 2021

Additional information:

Transkripti so anonimizirani.

Transkripti fokusnih skupin so dostopni na zahtevo. = Focus Groups transcripts are available upon request.

Title of Data file: Uporaba aplikacij na mobilnih telefonih na izletih in potovanjih ter o zanimanju za oglede spomenikov kulturne dediščine, 2020. Fokusna skupina 2 [Podatkovna datoteka]

File ID: F3

Author of Data file: Slavec, Ana; Starman, Vesna; Sajinčič, Nežka

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 6

License: ccby

Version: 1. julij 2021

Additional information:

Transkripti so anonimizirani.

Transkripti fokusnih skupin so dostopni na zahtevo. = Focus Groups transcripts are available upon request.

Title of Data file: Uporaba aplikacij na mobilnih telefonih na izletih in potovanjih ter o zanimanju za oglede spomenikov kulturne dediščine, 2020. Fokusna skupina 3 [Podatkovna datoteka]

File ID: F4

Author of Data file: Slavec, Ana; Starman, Vesna; Sajinčič, Nežka

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 5

License: ccby

Version: 15. junij 2021

Additional information:

Transkripti so anonimizirani.

Transkripti fokusnih skupin so dostopni na zahtevo. = Focus Groups transcripts are available upon request.

Title of Data file: Uporaba aplikacij na mobilnih telefonih na izletih in potovanjih ter o zanimanju za oglede spomenikov kulturne dediščine, 2020. Fokusna skupina 4 [Podatkovna datoteka]

File ID: F5

Author of Data file: Slavec, Ana; Starman, Vesna; Sajinčič, Nežka

Format: *.pdf - GRAFIČNA

 • number of variables: /
 • number of units: 5

License: ccby

Version: 15. junij 2021

Additional information:

Transkripti so anonimizirani.

Transkripti fokusnih skupin so dostopni na zahtevo. = Focus Groups transcripts are available upon request.

Title of Data file: Uporaba mobilnih aplikacij za oglede spomenikov kulturne dediščine, 2020. Transkripti z dodatnimi informacijami [Podatkovna datoteka]

File ID: F6

Author of Data file: Slavec, Ana; Starman, Vesna; Sajinčič, Nežka

Format: *.xlsx - TABELE

 • number of variables: 6
 • number of units: 2106

License: ccby

Version: 21. junij 2021

Additional information:

Podatki dostopni na zahtevo. = Data available upon request.

Variable list

ID Zaporedna števlka

Zaporedna številka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
403 0 1 403 202 116.48

Valid range from 1 to 403

Q1a Vabilo za sodelovanje: Na FB strani/skupini na temo lokacijske igre Geocahing Kje ste zasledili vabilo k sodelovanju v raziskavi? Možnih je vec odgovorov

Na FB strani/skupini na temo lokcacijske igre Geocahing

Value 22 Frequency
0 ni izbran 339
1 izbran 61
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
400 3 0 1 0.152 0.36

Valid range from 0 to 1

Q1b Vabilo za sodelovanje: Na FB strani/skupini na temo lokacijske igre Pokemon Go Kje ste zasledili vabilo k sodelovanju v raziskavi? Možnih je vec odgovorov

Na FB strani/skupini na temo lokacijske igre Pokemon Go

Value 31 Frequency
0 ni izbran 284
1 izbran 116
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
400 3 0 1 0.29 0.454

Valid range from 0 to 1

ID Zaporedna števlka

Zaporedna številka

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
403 0 1 403 202 116.48

Valid range from 1 to 403

Q1a Vabilo za sodelovanje: Na FB strani/skupini na temo lokacijske igre Geocahing Kje ste zasledili vabilo k sodelovanju v raziskavi? Možnih je vec odgovorov

Na FB strani/skupini na temo lokcacijske igre Geocahing

Value 243 Frequency
0 ni izbran 339
1 izbran 61
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
400 3 0 1 0.152 0.36

Valid range from 0 to 1

Q1b Vabilo za sodelovanje: Na FB strani/skupini na temo lokacijske igre Pokemon Go Kje ste zasledili vabilo k sodelovanju v raziskavi? Možnih je vec odgovorov

Na FB strani/skupini na temo lokacijske igre Pokemon Go

Value 342 Frequency
0 ni izbran 284
1 izbran 116
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
400 3 0 1 0.29 0.454

Valid range from 0 to 1

Q1c Vabilo za sodelovanje: Na FB strani/skupini na temo izletov/potovanj/mest Kje ste zasledili vabilo k sodelovanju v raziskavi? Možnih je vec odgovorov

Na FB strani/skupini na temo izletov/potovanj/mest

Value 441 Frequency
0 ni izbran 232
1 izbran 168
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
400 3 0 1 0.42 0.494

Valid range from 0 to 1

Q1d Vabilo za sodelovanje: Na FB strani/skupini univerze/raziskovalne institucije Kje ste zasledili vabilo k sodelovanju v raziskavi? Možnih je vec odgovorov

Na FB strani/skupini univerze/raziskovalne institucije

Value 540 Frequency
0 ni izbran 370
1 izbran 30
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
400 3 0 1 0.075 0.264

Valid range from 0 to 1

Q1e Vabilo za sodelovanje: Vabilo sem prejel/-a preko elektronske pošte Kje ste zasledili vabilo k sodelovanju v raziskavi? Možnih je vec odgovorov

Vabilo sem prejel/-a preko elektronske pošte

Value 639 Frequency
0 ni izbran 388
1 izbran 12
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
400 3 0 1 0.03 0.171

Valid range from 0 to 1

Q1f Vabilo za sodelovanje: Drugo: Kje ste zasledili vabilo k sodelovanju v raziskavi? Možnih je vec odgovorov

Drugo:

Value 738 Frequency
0 ni izbran 369
1 izbran 31
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
400 3 0 1 0.0775 0.268

Valid range from 0 to 1

Q1f_text Vabilo za sodelovanje: Drugo: (tekst) Kje ste zasledili vabili k sodelovanju v raziskavi? Možnih je vec odgovorov

Drugo: (tekst)

Value 837 Frequency
-1 6
-2 372
FB messenger 2
FB projatelji Pirana 1
Fb 1
Na FB PIRAN DANED 1
Ne 1
Od prijateljice preko fb chata 1
Posredovan link od kolegice 1
Prijatelj 1
Raziskovalka nas je kontaktirala preko FB s 1
Twitter 8
Vabilo je delila prijateljica na FB 1
na Twitterju 2
povabila me je kolegica 1
povabila me je prijateljica 2
twitter 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
403 0

Q2 Kakšen mobilni telefon uporabljate (v zasebne namene)?

Kakšen mobilni telefon uporabljate (v zasebne namene)?

Value 936 Frequency
1 Pametni telefon 395
2 Mobilni telefon z osnovnimi funkcijami 4
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 4
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
399 4 1 2 1.01 0.0997

Valid range from 1 to 2

Q3 Ali opravljate delo turističnega vodnika?

Ali opravljate delo turisticnega vodnika?

Value 1035 Frequency
1 Da 15
2 Ne 388
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
403 0 1 2 1.963 0.19

Valid range from 1 to 2

Q4 Ali delate na področju tržnega raziskovanja?

Ali delate na podrocju tržnega raziskovanja?

Value 1134 Frequency
1 Da 13
2 Ne 390
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
403 0 1 2 1.968 0.177

Valid range from 1 to 2

Q5a Uporaba aplikacij v letošnjem letu: Fotoaparat Ali ste v letošnjem letu na pametnem mobilnem telefonu uporabljali katere od naštetih vrst aplikacij? Možnih je vec odgovorov

Fotoaparat

Value 1233 Frequency
0 ni izbran 6
1 izbran 366
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 2
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 3
-2 Preskok (if) 26
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
372 31 0 1 0.984 0.126

Valid range from 0 to 1

Q5b Uporaba aplikacij v letošnjem letu: Lokacijske igre (npr. Geocaching, Pokemon Go...) Ali ste v letošnjem letu na pametnem mobilnem telefonu uporabljali katere od naštetih vrst aplikacij? Možnih je vec odgovorov

Lokacijske igre (npr. Geocaching, Pokemon Go...)

Value 1332 Frequency
0 ni izbran 198
1 izbran 174
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 2
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 3
-2 Preskok (if) 26
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
372 31 0 1 0.468 0.5

Valid range from 0 to 1

Q5c Uporaba aplikacij v letošnjem letu: Potovalne aplikacije (npr. CultureTrip, TripAdvisor...) Ali ste v letošnjem letu na pametnem mobilnem telefonu uporabljali katere od naštetih vrst aplikacij? Možnih je vec odgovorov

Potovalne aplikacije (npr. CultureTrip, TripAdvisor...)

Value 1431 Frequency
0 ni izbran 132
1 izbran 240
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 2
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 3
-2 Preskok (if) 26
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
372 31 0 1 0.645 0.479

Valid range from 0 to 1

Q5d Uporaba aplikacij v letošnjem letu: Socialna omrežja (npr. Facebook, Instagram, Twitter...) Ali ste v letošnjem letu na pametnem mobilnem telefonu uporabljali katere od naštetih vrst aplikacij? Možnih je vec odgovorov

Socialna omrežja (npr. Facebook, Instagram, Twitter...)

Value 1530 Frequency
0 ni izbran 11
1 izbran 361
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 2
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 3
-2 Preskok (if) 26
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
372 31 0 1 0.97 0.17

Valid range from 0 to 1

Q5e Uporaba aplikacij v letošnjem letu: Zemljevidi (npr. Google Maps, Apple maps....) Ali ste v letošnjem letu na pametnem mobilnem telefonu uporabljali katere od naštetih vrst aplikacij? Možnih je vec odgovorov

Zemljevidi (npr. Google Maps, Apple maps....)

Value 1629 Frequency
0 ni izbran 9
1 izbran 363
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 2
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 3
-2 Preskok (if) 26
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
372 31 0 1 0.976 0.154

Valid range from 0 to 1

Q6a Kratki izleti (brez nočitev) za obisk kakšnega mesta v letu 2019: v Sloveniji Prosim pomislite na kratke izlete (brez nocitev), na katerih ste obiskali kakšno mesto. Koliko takih izletov ste opravili v letu 2019 v Sloveniji in koliko v tujini?

V Sloveniji

Value 1728 Frequency
1 0 izletov 16
2 1 izlet 24
3 2-5 izletov 151
4 6-9 izletov 54
5 Več kot 10 izletov 108
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 23
-2 Preskok (if) 27
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
353 50 1 5 3.606 1.123

Valid range from 1 to 5

Q6b Kratki izleti (brez nočitev) za obisk kakšnega mesta v letu 2019: v tujini: Prosim pomislite na kratke izlete (brez nocitev), na katerih ste obiskali kakšno mesto. Koliko takih izletov ste opravili v letu 2019 v Sloveniji in koliko v tujini?

V tujini

Value 1827 Frequency
1 0 izletov 47
2 1 izlet 69
3 2-5 izletov 155
4 6-9 izletov 33
5 Več kot 10 izletov 45
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 23
-2 Preskok (if) 27
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 54 1 5 2.885 1.156

Valid range from 1 to 5

Q7a Potovanja (vsaj 1 nočitev) za obisk kakšnega mesta v letu 2019: v Sloveniji Prosim pomislite na potovanja (z vsaj eno nocitvijo), na katerih ste obiskali kakšno mesto. Koliko takih potovanj ste opravili v letu 2019 v Sloveniji in koliko v tujini?

V Sloveniji

Value 1926 Frequency
1 0 potovanj 111
2 1 potovanje 86
3 2-5 potovanj 121
4 6-9 potovanj 17
5 Več kot 10 potovanj 13
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 23
-2 Preskok (if) 27
-1 Ni odgovoril 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
348 55 1 5 2.239 1.07

Valid range from 1 to 5

Q7b Potovanja (vsaj 1 nočitev) za obisk kakšnega mesta v letu 2019: v tujini Prosim pomislite na potovanja (z vsaj eno nocitvijo), na katerih ste obiskali kakšno mesto. Koliko takih potovanj ste opravili v letu 2019 v Sloveniji in koliko v tujini?

V tujini

Value 2025 Frequency
1 0 potovanj 27
2 1 potovanje 59
3 2-5 potovanj 194
4 6-9 potovanj 39
5 Več kot 10 potovanj 30
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 23
-2 Preskok (if) 27
-1 Ni odgovoril 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
349 54 1 5 2.96 0.967

Valid range from 1 to 5

Q8a Uporaba aplikacij na izletih/potovanjih v letu 2019: Fotoaparat Katere aplikacije ste v letu 2019 uporabljali na izletih ali potovanjih? Možnih je vec odgovorov

Fotoaparat

Value 2124 Frequency
0 ni izbran 11
1 izbran 329
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 2
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 28
-2 Preskok (if) 31
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
340 63 0 1 0.968 0.177

Valid range from 0 to 1

Q8b Uporaba aplikacij na izletih/potovanjih v letu 2019: Lokacijsko igro Geocaching Katere aplikacije ste v letu 2019 uporabljali na izletih ali potovanjih? Možnih je vec odgovorov

Lokacijsko igro Geocaching

Value 2223 Frequency
0 ni izbran 106
1 izbran 52
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 2
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 28
-2 Preskok (if) 213
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 245 0 1 0.329 0.471

Valid range from 0 to 1

Q8c Uporaba aplikacij na izletih/potovanjih v letu 2019: Lokacijsko igro Pokemon Go Katere aplikacije ste v letu 2019 uporabljali na izletih ali potovanjih? Možnih je vec odgovorov

Lokacijsko igro Pokemon Go

Value 2322 Frequency
0 ni izbran 66
1 izbran 92
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 2
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 28
-2 Preskok (if) 213
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 245 0 1 0.582 0.495

Valid range from 0 to 1

Q8d Uporaba aplikacij na izletih/potovanjih v letu 2019: Lokacijsko igro - drugo: Katere aplikacije ste v letu 2019 uporabljali na izletih ali potovanjih? Možnih je vec odgovorov

Lokacijsko igro - drugo:

Value 2421 Frequency
0 ni izbran 144
1 izbran 14
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 2
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 28
-2 Preskok (if) 213
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 245 0 1 0.0886 0.285

Valid range from 0 to 1

Q8d_text Uporaba aplikacij na izletih/potovanjih v letu 2019: Lokacijsko igro - drugo: (tekst) Katere aplikacije ste v letu 2019 uporabljali na izletih ali potovanjih? Možnih je vec odgovorov

Lokacijsko igro - drugo: (tekst)

Value 2520 Frequency
-1: Ni odgovoril 188
-2: Preskok (if) 175
-3: Prekinjeno 28
Geocaching - aplikacija c:geo 1
Harry Potter 1
Ingress 4
Ingress, Munzee 1
Ingress, Wizards United, Scanner (Redacted) 1
Wizards 1
Wizards Unite 1
Wizards unite 1
Worldopo 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
403 0

Q8e Uporaba aplikacij na izletih/potovanjih v letu 2019: Potovalne aplikacije (npr. CultureTrip, TripAdvisor...) Katere aplikacije ste v letu 2019 uporabljali na izletih ali potovanjih? Možnih je vec odgovorov

Potovalne aplikacije (npr. CultureTrip, TripAdvisor...)

Value 2619 Frequency
0 ni izbran 41
1 izbran 181
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 2
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 28
-2 Preskok (if) 151
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
222 181 0 1 0.815 0.389

Valid range from 0 to 1

Q8f Uporaba aplikacij na izletih/potovanjih v letu 2019: Socialna omrežja (npr. Facebook, Instagram, Twitter...) Katere aplikacije ste v letu 2019 uporabljali na izletih ali potovanjih? Možnih je vec odgovorov

Socialna omrežja (npr. Facebook, Instagram, Twitter...)

Value 2718 Frequency
0 ni izbran 14
1 izbran 319
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 2
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 28
-2 Preskok (if) 38
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
333 70 0 1 0.958 0.201

Valid range from 0 to 1

Q8g Uporaba aplikacij na izletih/potovanjih v letu 2019: Zemljevidi (npr. Google Maps, Apple maps....) Katere aplikacije ste v letu 2019 uporabljali na izletih ali potovanjih? Možnih je vec odgovorov

Zemljevidi (npr. Google Maps, Apple maps

Value 2817 Frequency
0 ni izbran 6
1 izbran 331
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 2
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 28
-2 Preskok (if) 34
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
337 66 0 1 0.982 0.132

Valid range from 0 to 1

Q8h Uporaba aplikacij na izletih/potovanjih v letu 2019: Drugo: Katere aplikacije ste v letu 2019 uporabljali na izletih ali potovanjih? Možnih je vec odgovorov

Drugo:

Value 2916 Frequency
0 ni izbran 299
1 izbran 45
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 2
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 28
-2 Preskok (if) 27
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
344 59 0 1 0.131 0.338

Valid range from 0 to 1

Q8h_text Uporaba aplikacij na izletih/potovanjih v letu 2019: Drugo: (tekst) Katere aplikacije ste v letu 2019 uporabljali na izletih ali potovanjih? Možnih je vec odgovorov

Drugo: (tekst)

Value 3015 Frequency
-1: Ni odgovoril 1
-2: Preskok (if) 330
-3: Prekinjeno 28
Airbnb 1
Aplikacije letalskih prevoznikov (Lufthansa, Turkish...) 1
Aplikacije za bančne storitve: Revolut in NetStik 1
Aplikacije za iskanje prenočišč 1
Aplikacije za javne prevoze v posameznih drzavah 1
App nakupov: Lidl, Aldi... 1
Booking 7
City mapper 1
Couchsurfing 1
Dji osmo 1
E taxi 1
E-pošto 1
Flixbus 1
Google search 1
Grab 1
Happy cow 1
HappyCow 1
LocusMap 1
Lokalne aplikacije za javni prevoz. 1
Lonely Planet 1
Navigon 1
Načrtovalec poti z javnim prometom za Kopenhagen 1
Nexto 1
Prevozi 1
Reiseplanung. De 1
Safari za Google :) 1
Sarajevo navigator 1
Swarm 1
We chat 1
Weather 1
Whatapp 1
Wherigo 1
Za promet oz. mestni potniski promet 1
booking 1
booking aplikacije 1
c geo, 1
park4night 1
uber 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
403 0

Q8i Uporaba aplikacij na izletih/potovanjih v letu 2019: Drugo: Katere aplikacije ste v letu 2019 uporabljali na izletih ali potovanjih? Možnih je vec odgovorov

Drugo:

Value 3114 Frequency
0 ni izbran 320
1 izbran 24
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 2
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 28
-2 Preskok (if) 27
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
344 59 0 1 0.0698 0.255

Valid range from 0 to 1

Q8i_text Uporaba aplikacij na izletih/potovanjih v letu 2019: Drugo: (tekst) Katere aplikacije ste v letu 2019 uporabljali na izletih ali potovanjih? Možnih je vec odgovorov

Drugo: (tekst)

Value 3213 Frequency
-1: Ni odgovoril 1
-2: Preskok (if) 351
-3: Prekinjeno 28
Airbnb 2
Aplikacije za iskanje prenočišč: Booking, Airbnb 1
Aplikacije za namestitve (hostelworld, booking...) 1
Aplikacije za uporabo javnega prevoza 1
App v zvezi z ogledi 1
Booking 1
E-banko 1
Filmic pro 1
FlixBus 1
Glasba 1
Happy Cow 1
Hostelworld 1
Polar Steps 1
Ryanair 1
Sky view, peak lens, flight radar 1
SoundHound 1
Sygic 1
Sygic navigacija 1
booking.com 2
campercontact, park4nigt, 1
prevajalnik 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
403 0

Q8j Uporaba aplikacij na izletih/potovanjih v letu 2019: Drugo Katere aplikacije ste v letu 2019 uporabljali na izletih ali potovanjih? Možnih je vec odgovorov

Drugo:

Value 3312 Frequency
0 ni izbran 334
1 izbran 10
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 2
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 28
-2 Preskok (if) 27
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
344 59 0 1 0.0291 0.168

Valid range from 0 to 1

Q8j_text Uporaba aplikacij na izletih/potovanjih v letu 2019: Drugo: (tekst) Katere aplikacije ste v letu 2019 uporabljali na izletih ali potovanjih? Možnih je vec odgovorov

Drugo: (tekst)

Value 3411 Frequency
-2: Preskok (if) 365
-3: Prekinjeno 28
Aplikacije za transport (Ryanair, flixbus...) 1
Aplikacijo za najem vozil: Rentalcars 1
Booking, Airbnb 1
Flipboard 1
Hiking project 1
Skyscaner 1
Vremenske aplikacije 1
airbnb 1
hostelworld 1
youcut 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
403 0

Q9 Spol

Spol

Value 3510 Frequency
1 Moški 133
2 Ženski 211
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 29
-2 Preskok (if) 27
-1 Ni odgovoril 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
344 59 1 2 1.613 0.488

Valid range from 1 to 2

Q10 Starost

Starost

Value 369 Frequency
1 18-24 let 64
2 25-34 let 99
3 35-44 let 78
4 45-54 let 59
5 55-64 let 34
6 65 ali več let 10
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 30
-2 Preskok (if) 27
-1 Ni odgovoril 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
344 59 1 6 2.797 1.351

Valid range from 1 to 6

Q11a Udeležba fokusne skupine: Da, v Kopru

Ali bi se bili pripravljeni udeležiti fokusne skupine o uporabi mobilnih aplikacij na izletih/potovanjih [datum in lokacija]?

Value 378 Frequency
0 ni izbran 81
1 izbran 39
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 202
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 42
-2 Preskok (if) 39
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120 283 0 1 0.325 0.47

Valid range from 0 to 1

Q11b Udeležba fokusne skupine: Da, v Ljubljani

Ali bi se bili pripravljeni udeležiti fokusne skupine o uporabi mobilnih aplikacij na izletih/potovanjih [datum in lokacija]?

Value 387 Frequency
0 ni izbran 28
1 izbran 92
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 202
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 42
-2 Preskok (if) 39
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
120 283 0 1 0.767 0.425

Valid range from 0 to 1

Q12 Ali bi se bili pripravljeni udeležiti fokusne skupine o uporabi mobilnih aplikacij na izletih/potovanjih, ki bo potekala v sredo, 8. januarja, od 17.00 do 18.30 v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije v Kopru?

Ali bi se bili pripravljeni udeležiti fokusne skupine o uporabi mobilnih aplikacij na izletih/potovanjih [datum in lokacija]?

Value 396 Frequency
1 Da 3
2 Ne 2
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 326
-3 Prekinjeno 65
-2 Preskok (if) 7
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 398 1 2 1.4 0.548

Valid range from 1 to 2

Q13 Ali bi se bili pripravljeni udeležiti fokusne skupine o uporabi mobilnih aplikacij na izletih/potovanjih, ki bo potekala v četrtek, 9. januarja, od 17.00 do 18.30 v prostorih Fakultete za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije v Kopru?

Ali bi se bili pripravljeni udeležiti fokusne skupine o uporabi mobilnih aplikacij na izletih/potovanjih [datum in lokacija]?

Value 405 Frequency
1 Da 4
2 Ne 3
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 326
-3 Prekinjeno 65
-2 Preskok (if) 5
-1 Ni odgovoril 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7 396 1 2 1.429 0.535

Valid range from 1 to 2

Q15 Ime in priimek (Ime in priimek)

Ime in priimek

Value 414 Frequency
- 4
-1: Ni odgovoril 11
-2: Preskok (if) 240
-3: Prekinjeno 65
zakrito 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
403 0

Q16 Telefonska številka (Telefonska številka)

Telefonska številka

Value 423 Frequency
- 22
-1: Ni odgovoril 11
-2: Preskok (if) 240
-3: Prekinjeno 65
zakrito 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
403 0

Q17 E-mail naslov (E-mail naslov)

E-mail naslov

Value 432 Frequency
- 4
-1 11
-2 240
-3 65
zakrito 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
403 0

pseudo Izmišljeno ime udeleženca uporabljeno v transkriptih

Izmišljeno ime udeleženca uporabljeno v transkriptih

Value 441 Frequency
0 380
Amanda 1
Brina 1
Ciril 1
Crt 1
Dragan 1
Eva 1
Filip 1
Greta 1
Hana 1
Irena 1
Jasna 1
Katica 1
Lovro 1
Nastja 1
Olga 1
Pia 1
Rebeka 1
Simona 1
Tadej 1
Urban 1
Vasja 1
Zoran 1
Živa 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
403 0

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

NOTE: Transkripti fokusnih skupin so dostopni na zahtevo. = Focus Groups transcripts are available upon request.

NOTE: Transkripti fokusnih skupin so dostopni na zahtevo. = Focus Groups transcripts are available upon request.

NOTE: Transkripti fokusnih skupin so dostopni na zahtevo. = Focus Groups transcripts are available upon request.

NOTE: Transkripti fokusnih skupin so dostopni na zahtevo. = Focus Groups transcripts are available upon request.

NOTE: Podatki dostopni na zahtevo. = Data available upon request.

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Slavec, A., Starman, V. and Sajinčič, N. (2021). Uporaba mobilnih aplikacij za oglede spomenikov kulturne dediščine, 2020 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: UMAOS20. https://doi.org/10.17898/ADP_UMAOS20_V1

COBISS.SI
Publication date: 2021
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si