Nas želite opozoriti na zanimivo raziskavo?

Izpolnite obrazec!

 

PROMOCIJSKO GRADIVO ADP

Letak ob 20. obletnici delovanja ADP
Plakat ob 20. obletnici delovanja ADP - Vpetost v raziskovalno okolje
Plakat ob 20. obletnici delovanja ADP - Dostop do raziskovalnih podatkov
Plakat ob 20. obletnici delovanja ADP - Prevzem raziskovalnih gradiv
Plakat ob 20. obletnici delovanja ADP - Svetovanja, podpora, usposabljanja

 

PROMOCIJSKO GRADIVO CESSDA

Plakat CESSDA
Letak CESSDA
Plakat CESSDA Online Expert Tour Guide for Data Management

 

DRUŽBENA OMREŽJA ADP
DRUŽBENA OMREŽJA CESSDA

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Promocija. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/promocija/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Politbarometer PB6/99, Slovenija, Junij 1999, CJMMK

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si