Nas želite opozoriti na zanimivo raziskavo?

Izpolnite obrazec!

Promocija

 

PROMOCIJSKO GRADIVO ADP

 

PROMOCIJSKO GRADIVO CESSDA

 

DRUŽBENA OMREŽJA ADP
DRUŽBENA OMREŽJA CESSDA

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Promocija. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/promocija/ (DD. mesec leto).

UNI-FDV'CESSDA

ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si