PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0105
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0105_V1
Main author(s):
  • Toš, Niko
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2001)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za znanost in tehnologijo

Project number:

V5-0340-00 (CRP)

Series:
  • PB/Politbarometer

    Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

Ne-zadovoljstvo z demokracijo, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, zadovoljstvo z razmerami v slovenskem gospodarstvu, ocene uspešnosti delovanja posameznih institucij in nosilcev funkcij, podpora vladi dr. Janeza Drnovška, zaupanje v institucije, strankarsko opredeljevanje, podpora vstopu Slovenije v Evropsko unijo, podpora vstopu Slovenije v NATO, referendum o noveli zakona o zdravljenju neplodnosti, spremljanje TV informativnih oddaj, branje dnevnih časopisov ter revij in tednikov

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
kazalci splošnega zadovoljstva
ocena delovanja državnih organov
politično opredeljevanje in odnos do političnih strank
evropske opredelitve
pripravljenost za vstop v NATO
mediji
aktualna vprašanja


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava vključuje tudi ocenjevanje podpore vstopu v Evropsko unijo in NATO ter spremljanje medijev. Aktualna tema meseca je bil referendum o noveli zakona o zdravljenju neplodnosti.

Methodology


Collection date: 21 maj 2001 - 23 maj 2001
Date of production: 2001
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave. Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0105 - Podatki za PBSI01/05 [datoteka podatkov], 2001

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

  • number of variables: 74
  • number of units: 940

Variable list

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 13 Frequency
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 22 Frequency
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q4 ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENS

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU:@

Value 31 Frequency
1 IZBOLJŠUJEJO
2 POSLABŠUJEJO
3 OSTAJAJO ISTE
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

Q1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 174 Frequency
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 273 Frequency
1 ZADOVOLJNI
2 NEZADOVOLJNI
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q4 ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENS

ALI SE PO VAŠEM MNENJU RAZMERE V SLOVENSKEM GOSPODARSTVU:@

Value 372 Frequency
1 IZBOLJŠUJEJO
2 POSLABŠUJEJO
3 OSTAJAJO ISTE
4 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 4

Q481A ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI

ALI PODPIRATE VLADO JANEZA DRNOVŠKA, ALI NE?

Value 471 Frequency
1 da, podpiram
2 ne, ne podpiram
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 570 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA

IN KAKO OCENJUJETE DELO JANEZA DRNOVŠKA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 669 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 768 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 867 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE MILANA KUČANA?

Value 966 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1065 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V11 OCENITE DELO NOVEGA GUVERNERJA BANKE SLO

OCENITE DELO NOVEGA GUVERNERJA BANKE SLOVENIJE, MITJA GASPARIJA?

Value 1164 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

V12 IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO MINISTRA ZA

IN ŠE, KAKO OCENJUJETE DELO MINISTRA ZA ZDRAVJE DUŠANA KEBRA?

Value 1263 Frequency
1 zelo neuspešno
2 .
3 nekje vmes
4 .
5 zelo uspešno
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

EB1 ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTI

ALI MISLITE, DA BI SLOVENIJI KAJ KORISTILO, ALI JI NE BI KORISTILO, ČE BI POSTALA POLNOPRAVNA ČLANICA EVROPSKE UNIJE?

Value 1362 Frequency
1 koristilo bi ji
2 ne bi ji koristilo
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

EBREF ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REF

ČE BI ŽE NASLEDNJO NEDELJO PRIŠLO DO REFERENDUMA O POLNOPRAVNEM ČLANSTVU SLOVENIJE V EVROPSKO UNIJO, KAKO BI VI GLASOVALI? ZA VSTOP ALI PROTI VSTOPU V EVROPSKO UNIJO?

Value 1461 Frequency
1 glasoval bi za vstop
2 glasoval bi proti vstopu
3 ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 3

NATO1 ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S

ALI SE STRINJATE, ALI SE NE STRINJATE S PRIZADEVANJI SLOVENSKE VLADE, DA BI SLOVENIJA POSTALA ČLANICA NATA?

Value 1560 Frequency
1 strinja se
2 ne strinja se
3 neopredeljen, ne ve, b.o.

Valid range from 1 to 3

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA.KAKO TOREJ ZAUPATE...: SEDAJNI VLADI V CELOTI?

Value 1659 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I2 SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

SEDANJEMU PREDSEDNIKU VLADE?

Value 1758 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 1857 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 1956 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 2055 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 2154 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 2253 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 2352 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 2451 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 2550 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 2649 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 2748 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 2847 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 2946 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 3045 Frequency
1 najmanj zaupa
2 .
3 nekaj vmes
4 .
5 najbolj zaupa
6 ne vem/ ne pozna/b.o.

Valid range from 1 to 6

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 3144 Frequency
1 da
2 ne
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketa

IN ZA KATERO STRANKO BI VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3243 Frequency
0 ne vem, b.o.
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije
3 NSI-krscanska ljudska stranka
4 SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
5 SMS - stranka mladih Slovenije
6 SNS-slovensko nacionalno stranko
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
9 drugo

Valid range from 0 to 9

W3 NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO

NO, PA KLJUB TEMU VAS PROSIMO, ČE LAHKO POVESTE, KATERA STRANKA VAM JE NAJBLIŽJA? Anketar: ne beri strank!!!

Value 3342 Frequency
0 ne vem, b.o.
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije
3 NSI-krscanska ljudska stranka
4 SLS+SKD-slovenska ljudska stranka
5 SMS - stranka mladih Slovenije
6 SNS-slovensko nacionalno stranko
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
9 drugo

Valid range from 0 to 9

Q510 KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V D

KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LANI? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 3441 Frequency
0 ne vem, b.o., drugo
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije
3 NSI-krščansko ljudsko stranko
4 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko
5 SMS-stranko mladih Slovenije
6 SNS-slovensko nacionalno stranko
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov
9 nisem šel na volitve

Valid range from 0 to 9

Q565a 17. JUNIJA BO POTEKAL REFERENDUM NA OSNO

17. JUNIJA BO POTEKAL REFERENDUM NA OSNOVI VPRAŠANJA: ALI STE ZA TO, DA SE UVELJAVI ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZDRAVLJENJU NEPLODNOSTI IN POSTOPKIH OPLODITVE Z BIOMEDICINSKO POMOČJO? KAKO BI SE VI V ZVEZI S TEM VPRAŠANJEM ODLOČILI DANES?

Value 3540 Frequency
1 ODLOČILI BI SE ZA
2 ODLOČILI BI SE PROTI
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q565b ALI SE BOSTE VI 17. JUNIJA UDELEŽILI REF

ALI SE BOSTE VI 17. JUNIJA UDELEŽILI REFERENDUMA ALI NE?

Value 3639 Frequency
1 da, udeležil se bo
2 ne, ne bo se udeležil
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q565c ALI BI ZASE REKLI, DA STE DOVOLJ SEZNANJ

ALI BI ZASE REKLI, DA STE DOVOLJ SEZNANJENI O TEM VPRAŠANJU, DA SE BOSTE LAHKO ODLOČALI NA REFERENDUMU?

Value 3738 Frequency
1 da, dovolj sem seznanjen
2 ne, nisem dovolj seznanjen
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q565d V ZVEZI S TEM VPRAŠANJEM STA SE IZOBLIKO

V ZVEZI S TEM VPRAŠANJEM STA SE IZOBLIKOVALA DVA POGLEDA. ENI MENIJO, DA JE TO PREDVSEM VPRAŠANJE PRAVICE IN SVOBODNE ODLOČITVE ŽENSK, DRUGI PA, DA NAJ O TEM ODLOČA MEDICINA PRI ZDRAVLJENJU NEPLODNIH PAROV. KATEREMU OD TEH DVEH POGLEDOV STE BOLJ NAKLONJENI?

Value 3837 Frequency
1 pravica žensk
2 zdravljenje neplodnih parov
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q565e OB RAZPRAVI V ZVEZI Z NOVIM ZAKONOM O ZD

OB RAZPRAVI V ZVEZI Z NOVIM ZAKONOM O ZDRAVLJENJU NEPLODNOSTI SE POJAVLJAJO RAZLIČNI ARGUMENTI. KATERI VRSTI ARGUMENTOV, KI VAM JIH BOMO NAVEDLI, VI PRIPISUJETE NAJVEČJO TEŽO?

Value 3936 Frequency
1 KONKRETNIM PRIMEROM IZ ŽIVLJENJA
2 ARGUMENTOM MEDICINSKE STROKE
3 ZGLEDOM O UREDITVI TEGA VPRAŠANJA V TUJINI
4 ARGUMENTOM HUMANISTIČNIH STROK
5 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 5

Q565f KAKO BI SE ODLOČILI V NASLEDNJEM PRIMERU

KAKO BI SE ODLOČILI V NASLEDNJEM PRIMERU: ŽENSKA V POSTOPKU ZDRAVLJENJA NEPLODNOSTI IZGUBI PARTNERJA. ALI SE VAM ZDI PRAV, DA ZDRAVNIK NADALJUJE Z ZDRAVLJENJEM, KI PRIVEDE DO OPLODITVE, ČE ONA TAKO ŽELI?

Value 4035 Frequency
1 zdravnik naj nadaljuje zdravljenje
2 zdravnik naj prekine zdravljenje
3 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 3

Q565g DR. DUŠAN KEBER V ZADNJEM ČASU POGOSTO N

DR. DUŠAN KEBER V ZADNJEM ČASU POGOSTO NASTOPA V JAVNOSTI. V KAKŠNI VLOGI GA VI PREDVSEM VIDITE? PREDVSEM V VLOGI...

Value 4134 Frequency
1 ZDRAVNIKA
2 RESORNEGA MINISTRA ZA ZDRAVJE
3 POLITIKA LDS
4 ANGAŽIRANEGA HUMANISTA
5 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 5

Q565h KAKO PA BI OCENILI NASTOPE DR. KEBRA? AL

KAKO PA BI OCENILI NASTOPE DR. KEBRA? ALI SO NJEGOVI NASTOPI ZA VAS...

Value 4233 Frequency
1 ZELO PREPRIČLJIVI
2 ŠE KAR PREPRIČLJIVI
3 NISO PREVEČ PREPRIČLJIVI
4 SPLOH NISO PREPRIČLJIVI
5 ne vem, b.o.

Valid range from 1 to 5

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 4332 Frequency
1 prej levo
2 v sredino
3 prej desno
4 b.o.

Valid range from 1 to 4

C11 KATERE OD NAVEDENIH DNEVNIH ČASOPISOV BE

KATERE OD NAVEDENIH DNEVNIH ČASOPISOV BERETE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Value 4431 Frequency
1 DELO
2 DNEVNIK
3 VEČER
4 SLOVENSKE NOVICE

Valid range from 1 to 4

C12 KATERE OD NAVEDENIH DNEVNIH ČASOPISOV BE

KATERE OD NAVEDENIH DNEVNIH ČASOPISOV BERETE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Value 4530 Frequency
1 DELO
2 DNEVNIK
3 VEČER
4 SLOVENSKE NOVICE

Valid range from 1 to 4

C13 KATERE OD NAVEDENIH DNEVNIH ČASOPISOV BE

KATERE OD NAVEDENIH DNEVNIH ČASOPISOV BERETE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Value 4629 Frequency
1 DELO
2 DNEVNIK
3 VEČER
4 SLOVENSKE NOVICE

Valid range from 1 to 4

C14 KATERE OD NAVEDENIH DNEVNIH ČASOPISOV BE

KATERE OD NAVEDENIH DNEVNIH ČASOPISOV BERETE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Value 4728 Frequency
1 DELO
2 DNEVNIK
3 VEČER
4 SLOVENSKE NOVICE

Valid range from 1 to 4

C21 NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TEDNIKOV IN REVIJ

NAŠTELI VAM BOMO NEKAJ TEDNIKOV IN REVIJ. VI PA POVEJTE KATERE OD NJIH BERETE REDNO OZIROMA POGOSTO. NAJPREJ ... JANA:

Value 4827 Frequency
1 bere, redno oziroma pogosto
2 ne bere

Valid range from 1 to 2

C22 NEDELJSKI DNEVNIK:

NEDELJSKI DNEVNIK:

Value 4926 Frequency
1 bere, redno oziroma pogosto
2 ne bere

Valid range from 1 to 2

C23 MAG:

MAG:

Value 5025 Frequency
1 bere, redno oziroma pogosto
2 ne bere

Valid range from 1 to 2

C24 MLADINA:

MLADINA:

Value 5124 Frequency
1 bere, redno oziroma pogosto
2 ne bere

Valid range from 1 to 2

C25 NAŠA ŽENA:

NAŠA ŽENA:

Value 5223 Frequency
1 bere, redno oziroma pogosto
2 ne bere

Valid range from 1 to 2

C26 7D:

7D:

Value 5322 Frequency
1 bere, redno oziroma pogosto
2 ne bere

Valid range from 1 to 2

C27 DRUŽINA:

DRUŽINA:

Value 5421 Frequency
1 bere, redno oziroma pogosto
2 ne bere

Valid range from 1 to 2

C28 OGNJIŠČE:

OGNJIŠČE:

Value 5520 Frequency
1 bere, redno oziroma pogosto
2 ne bere

Valid range from 1 to 2

C29 KMEČKI GLAS:

KMEČKI GLAS:

Value 5619 Frequency
1 bere, redno oziroma pogosto
2 ne bere

Valid range from 1 to 2

TV2NOVA1 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 5718 Frequency
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE
2 24 UR POP TV
3 ODMEVI TV SLOVENIJE
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE
5 ni gledal inf. odd.

Valid range from 1 to 5

TV2NOVA2 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 5817 Frequency
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE
2 24 UR POP TV
3 ODMEVI TV SLOVENIJE
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE
5 ni gledal inf. odd.

Valid range from 1 to 5

TV2NOVA3 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 5916 Frequency
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE
2 24 UR POP TV
3 ODMEVI TV SLOVENIJE
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE
5 ni gledal inf. odd.

Valid range from 1 to 5

TV2NOVA4 KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSK

KATERE OD NAŠTETIH OSREDNJIH TELEVIZIJSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ STE VČERAJ GLEDALI?

Value 6015 Frequency
1 TV DNEVNIK TV SLOVENIJE
2 24 UR POP TV
3 ODMEVI TV SLOVENIJE
4 TUJE INFORMATIVNE ODDAJE
5 ni gledal inf. odd.

Valid range from 1 to 5

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid range from 0 to 83

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 6213 Frequency
1 OSNOVNA
2 KONČANA POKLICNA
3 KONČANA SREDNJA
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 6312 Frequency
1 NA PODEŽELJU
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU
3 V VEČJEM MESTU
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU?

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 6411 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU
3 SAMOZAPOSLEN
4 KMET
5 GOSPODINJA
6 UPOKOJENEC
7 ŠTUDENT, DIJAK
8 BREZPOSELN
9 DRUGO...

Valid range from 1 to 9

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 6510 Frequency
1 sem veren
2 nisem veren
3 nekaj vmes...
4 zavrnil odg.,b.o.

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 669 Frequency
1 moški
2 ženska

Valid range from 1 to 2

QI ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju

ANKETAR: kako bi ocenil koncani intervju:

Value 678 Frequency
1 dobro, potekal je običajno, normalno hitro ...
2 slabo, potekal je neobičajno počasi, ni bilo zanimanja za odg., ...

Valid range from 1 to 2

RSTAR STAROST

Value 687 Frequency
30 ->30 214
45 30 - 45 267
60 46 - 60 234
99 61 -- 214
SYSMISS 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
929 30 99 57.7621 24.8599

Valid range from 30 to 99

WSKUP STR. PREFERENCE

Value 696 Frequency
0 ne vem 310
1 DESUS 5
2 LDS 315
3 NSI 19
4 SLS+SKD 35
5 SMS 23
6 SNS 20
7 SDS 94
8 ZLSD 84
9 drugo 25
SYSMISS 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
930 0 9 2.81935 2.91716

Valid range from 0 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 705 Frequency
1 01 - Ljubljana 266
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 239
3 03 - Celje, Trbovlje 142
4 04 - Kranj 111
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 138
7 07 - Novo Mesto, Krsko 0
SYSMISS 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
896 1 5 2.57143 1.41872

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 714 Frequency
1 POMURSKA 53
2 PODRAVSKA 158
3 KOROŠKA 28
4 SAVINJSKA 116
5 GORENJSKA 108
6 ZASAVSKA 24
7 OSREDNJA 255
8 SPOD. POSAVSKA 0
9 DOLENJSKA 0
10 GORIŠKA 71
11 OBALNO-KRAŠKA 55
12 KRAŠKA 19
SYSMISS 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 1 12 5.55693 2.99602

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 723 Frequency
1 hisa na samem, zaselek ali manjsa vas z do 500 prebivalcev 288
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 133
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 66
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 102
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalcev 141
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 1 6 3.32447 1.99628

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Value 732 Frequency
0.408413 28
0.408711 33
0.435263 28
0.460621 30
0.488474 82
0.488831 50
0.520588 42
0.550917 52
0.613374 12
0.613822 24
0.653699 15
0.691784 31
0.733615 47
0.734151 45
0.781845 28
0.789396 2
0.789972 2
0.827395 68
0.890306 2
1.18642 1
1.2635 1
1.27043 15
1.27136 16
1.33711 1
1.35395 25
1.43283 21
1.60903 30
1.61021 22
1.71481 30
1.81472 47
1.908 14
1.90939 13
2.03343 21
2.1519 25
2.41652 13
2.41829 4
2.57539 9
2.72543 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 0.408413 2.72543 0.999709 0.616045

Valid range from 0.408413 to 2.72543

PB Oznaka politbarometra

Value 741 Frequency
200105 940
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
940 200105 200105 200105 0

Valid range from 200105 to 200105

Materials of the Study

  1. Toš, Niko (2001). PBSI0105 - Vprašalnik za PBSI01/05 [vprašalnik].

Study Results Materials

  1. (). Javnomnenjske raziskave - Poročila raziskav Politbarometer.
  2. (). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (). PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0105. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0105_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0406 - Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si