Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016

Basic Study Information

ADP - IDNo: ADPUSE16
Main author(s):
  • Vipavc Brvar, Irena
Data file producer:
Vipavc Brvar, Irena, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; april 2016)

Funding agency:

Financiranje iz lastnih sredstev.

Project number:

/ (None)

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo uporabnikov, raziskovalni podatki, storitve Arhiva družboslovnih podatkov, lastno raziskovanje, razvoj slovenske znanosti, pomembnost obstoja ADP

Topic Classification CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
Zadovoljstvo uporabnikov
Arhiv družboslovnih podatkov
Raziskovalni podatki


Abstract:

Cilj raziskave je preučiti zadovoljstvo uporabnikov s storitvami Arhiva družboslovnih podatkov (ADP) in priporočiti korake razvoja organizacije z namenom izboljšanja storitev. Pri čemer se zavedamo, da je merjenje zadovoljstva le en element med kazalci uspešnosti in kakovosti organizacije. Osrednjega pomena za zaupanje uporabnikov je nedvomno kakovost gradiv. V primeru statističnih rezultatov, še posebej v primerih, ko se statistike uporabljajo v procesih odločanja, je kakovost podatkov osnova za veljavnost znanstvenih ugotovitev. Ko danes govorimo o kakovosti storitev v organizaciji, pa nimamo več v mislih zgolj kakovosti pripravljenih gradiv in izdelkov, ampak tudi kakovost celotnega delovnega procesa, kamor spadajo učinkovitost, usposobljenost in motivacija zaposlenih ter kakovost ponujenih storitev. S kakovostjo se srečujemo na vseh ravneh delovanja organizacije. Posameznih vidikov kakovosti nikakor ne smemo obravnavati ločeno, saj si sledijo in so med seboj povezani. Z vsemi korakih delovanja organizacije pa so povezani tudi stroški in naloga menedžmenta je upravljati celostno obvladanje kakovosti ter najti pravo ravnovesje med kakovostjo in stroški.

Methodology


Collection date: 13. april 2016 - 26. april 2016
Date of production: 2016-4
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Prostorske enote niso določene.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Posamezniki, ki so se registrirali kot uporabniki storitev ADP, med 1. 10. 2009 in 30. 3. 2016.

Excluded: no information
Data collected by:

Vipavc Brvar, Irena

Sampling procedure:

Ne-slučajno vzorčenje. Zajeta celotna populacija.

Mode of data collection:

Spletna anketa.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Podatki so bili očiščeni pred prevzemom v Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Information is not available.

Variable list

Contact the ADP to access the data.

Materials of the Study

  1. Vipavc Brvar, Irena (2016). ADPUSE16 - Vprašalnik za Anketo o zadovoljstvu uporabnikov ADP [Vprašalnik].
  2. Vipavc Brvar, Irena (2016). ADPUSE16 - User Satisfaction Survey 2016 – case of the ADP [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Vipavc Brvar, Irena (2016). Vloga uporabnikov pri oblikovanju kakovosti storitev arhivov podatkov [magistrsko delo].

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

2 - Polni opis raziskave.

CLASS OF THE STUDY

5 - raziskave, zanimive kot poizkus konceptualizacije novega področja na priložnostnih vzorcih

  How to CITE this study?

Vipavc Brvar, I. (2017). Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: ADPUSE16. Accessible at http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/adpuse16/

COBISS.SI
Publication date: 2016
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si