Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ADPUSE16
Glavni avtor(ji):
  • Vipavc Brvar, Irena
Izdelal datoteko podatkov:
Vipavc Brvar, Irena, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; april 2016)

Finančna podpora:

Financiranje iz lastnih sredstev.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo uporabnikov, raziskovalni podatki, storitve Arhiva družboslovnih podatkov, lastno raziskovanje, razvoj slovenske znanosti, pomembnost obstoja ADP

Vsebinska področja CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
Zadovoljstvo uporabnikov
Arhiv družboslovnih podatkov
Raziskovalni podatki


Povzetek:

Cilj raziskave je preučiti zadovoljstvo uporabnikov s storitvami Arhiva družboslovnih podatkov (ADP) in priporočiti korake razvoja organizacije z namenom izboljšanja storitev. Pri čemer se zavedamo, da je merjenje zadovoljstva le en element med kazalci uspešnosti in kakovosti organizacije. Osrednjega pomena za zaupanje uporabnikov je nedvomno kakovost gradiv. V primeru statističnih rezultatov, še posebej v primerih, ko se statistike uporabljajo v procesih odločanja, je kakovost podatkov osnova za veljavnost znanstvenih ugotovitev. Ko danes govorimo o kakovosti storitev v organizaciji, pa nimamo več v mislih zgolj kakovosti pripravljenih gradiv in izdelkov, ampak tudi kakovost celotnega delovnega procesa, kamor spadajo učinkovitost, usposobljenost in motivacija zaposlenih ter kakovost ponujenih storitev. S kakovostjo se srečujemo na vseh ravneh delovanja organizacije. Posameznih vidikov kakovosti nikakor ne smemo obravnavati ločeno, saj si sledijo in so med seboj povezani. Z vsemi korakih delovanja organizacije pa so povezani tudi stroški in naloga menedžmenta je upravljati celostno obvladanje kakovosti ter najti pravo ravnovesje med kakovostjo in stroški.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 13. april 2016 - 26. april 2016
Čas izdelave: 2016-4
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Prostorske enote niso določene.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Posamezniki, ki so se registrirali kot uporabniki storitev ADP, med 1. 10. 2009 in 30. 3. 2016.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Vipavc Brvar, Irena

Tip vzorca:

Ne-slučajno vzorčenje. Zajeta celotna populacija.

Način zbiranja podatkov:

Spletna anketa.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Podatki so bili očiščeni pred prevzemom v Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Informacije niso na voljo.

Spremenljivke

Za dostop do podatkov kontaktiraj ADP.

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Vipavc Brvar, Irena (2016). ADPUSE16 - Vprašalnik za Anketo o zadovoljstvu uporabnikov ADP [Vprašalnik].
  2. Vipavc Brvar, Irena (2016). ADPUSE16 - User Satisfaction Survey 2016 – case of the ADP [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. Vipavc Brvar, Irena (2016). Vloga uporabnikov pri oblikovanju kakovosti storitev arhivov podatkov [magistrsko delo].

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

2 - Polni opis raziskave.

KATEGORIJA RAZISKAVE

5 - raziskave, zanimive kot poizkus konceptualizacije novega področja na priložnostnih vzorcih

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Vipavc Brvar, I. (2017). Anketa o zadovoljstvu uporabnikov ADP, 2016 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: ADPUSE16. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/adpuse16/

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2016
 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si