Počutje in odnos do cepljenja, 2021: Namera za cepljenje proti COVID-19 na Poljskem, v Romuniji in Sloveniji

Basic Study Information

ADP - IDNo: POCP21
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_POCP21_V1
Main author(s):
 • Iwanovska, Magdalena
 • Bałandynowicz-Panfil, Katarzyna
 • Łosiewicz, Małgorzata
 • Olah, Serban
 • Štebe, Janez
 • Šoštarič, Mojca
 • Slavec, Ana
Co-workers:
 • Zorko, Andraž
 • Cvenk Pirc, Katarina
 • Hohkraut, Tomaž
Data file producer:
Slavec, Ana, InnoRenew CoE (Ljubljana, Slovenija; oktober, 2021)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Ana Slavec)
Evropska komisija, Okvirni program Evropske Unije, Obzorje 2020 (HORIZON 2020 WIDESPREAD-2-Teaming) (Ana Slavec)
Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Janez Štebe)
Uniwersytet Gdański = Univerza v Gdansku
Valicon, trženjsko svetovanje in raziskave d.o.o

Project number:

Z5-1879; 1000-15-0510 (IRC) (ARRS)
739574 (Evropska komisija, Okvirni program Evropske Unije, Obzorje 2020 (HORIZON 2020 WIDESPREAD-2-Teaming))
/ (Uniwersytet Gdański = Univerza v Gdansku)
Financiranje iz lastnih sredstev. (VALICON)

Study Content

Keywords ADP: epidemija, cepljenje, SARS-CoV-2, covid-19, religija, politična usmerjenost

Keywords ELSST:
BAKTERIJSKE IN VIRUSNE BOLEZNI, COVID-19, CEPLJENJE, RELIGIJA, VIR INFORMACIJ

Topic Classification CESSDA
Zdravila in zdravljenje
Množični mediji
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
PRESEJALNO VPRAŠANJE
KAKOVOST ŽIVLJENJA V ČASU PANDEMIJE
LESTVICA DEPRESIVNOSTI, ANKSIOZNOSTI IN STRESA (DASS21)
LESTVICA ZA PREVERJANJE ODNOSA DO CEPLJENJA (VAX)
VIRI INFORMACIJ O CEPLJENJU
RELIGIOZNOST
DEMOGRAFIJA


Abstract:

Gre za podatke raziskave o počutju in odnosu do cepljenja med pandemijo COVID-19, ki jo je izvedla skupina neodvisnih raziskovalcev z različnih institucij na Poljskem, v Romuniji in Sloveniji. Namen študije je bil v proučevanih državah ugotoviti počutje in odnos prebivalstva do cepljenja ter analizirati, kako sta povezana z različnimi socio-demografskimi značilnostmi, vključno z religioznostjo in politično usmerjenostjo. Ker je raziskava potekala v treh državah je bilo za pripravo skupne podatkovne datoteke potrebnih nekaj prilagoditev in usklajevanj. Predlagamo, da si pred uporabo podatkov preberete spremna gradiva z dodatnimi pojasnili. Datoteka je dostopna v dveh verzijah tj. kot SUF verzija (dostop pod posebnimi pogoji), ki je delno anonimizirana in namenjena uporabi le v raziskovalne namene in kot PUF verzija (standardni dostop), ki je anonimizirana in namenjena splošni rabi v raziskovanju. Odgovori na odprto vprašanje so dostopni v dodatni datoteki (*xlsx format), pri čemer gre le za odgovore slovenskih respondentov.

Methodology


Collection date: 16. april 2021 - 27. april 2021
Date of production: 2021-10
Country: Poljska, Romunija, Slovenija
Geographic coverage:

Poljska, Romunija in Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Polnoletni prebivalci, ki na dan anketiranja niso bili cepljeni proti COVID-19. Ker pa je bila v nekaterih državah v nagovoru vprašalnika opredeljena starost 16 let in več, lahko pri starosti respondentov pride do odstopanj navzdol.

Excluded:

Osebe, ki so bile na dan anketiranja cepljene proti COVID-19 z vsaj enim odmerkom.

Data collected by:

BIOSTAT (Poljska)

Universitatea din Oradea = Univerza v Oradei (Romunija)

Valicon, trženjsko svetovanje in raziskave d.o.o (Slovenija)

Sampling procedure:

Mešano verjetnostno in neverjetnostno

Neverjetnostno: priložnostno

Neverjetnostno: kvotno

Za Poljsko in Slovenijo sta bila uporabljena reprezentativna spletna panela, ki temeljita na verjetnostnem vzorčenju iz registra prebivalstva (Local Data Bank of the Central Statistical Office - PL in SURS - SI). Zbiranje v Romuniji je bilo povsem priložnostno, po principu snežne kepe z uporabo socialnih omrežij in drugih kanalov, pri čemer je pomagala skupina študentov.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Weighting:

Podatkovna datoteka zajema več uteži (SI_wght, ga_wght, cntry_w, w_tot), pri čemer se spremenljivke nahajajo na koncu podatkovne datoteke. Bistveni sta utež SI_wght, ki je izračunana glede na spol, starost, izobrazbo in regijo in se uporablja le za analizo podatkov za Slovenijo ter ga_wght, ki je poststratifikacijska utež, izračunana glede na spol in starost in se uporablja za primerjavo deležev med državami. Več informacij o izračunu in uporabi uteži je navedenih v spremnem gradivu.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Feelings and attitudes towards vaccination, 2021: COVID-19 vaccination intention in Poland, Romania and Slovenia [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Slavec, Ana; Iwanovska, Magdalena; Bałandynowicz-Panfil, Katarzyna; Łosiewicz, Małgorzata; Olah, Serban; Štebe, Janez; Šoštarič, Mojca

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 163
 • number of units: 1724

License: ccby

Version: 1. april 2022

Additional information:

Datoteka je dostopna v dveh verzijah: 1) kot delno anonimizirana SUF verzija, dostopna pod posebnimi pogoji (dostop na zahtevo) in namenjana uporabi v raziskovalne namene in 2) kot anonimizirana PUF verzija, s standardnim dostopom (registracija) in namenjena splošni rabi v raziskovanju. = Data file is available in two versions: 1) as a partially anonymized SUF version, accessible under special conditions (access on request) and intended for research purposes, and 2) as an anonymised PUF version, with standard access (registration) and intended for general use in research.

Title of Data file: Počutje in odnos do cepljenja, 2021: Namera za cepljenje proti COVID-19 na Poljskem, v Romuniji in Sloveniji. Odprti odgovor Q30 [Podatkovna datoteka]

File ID: F2

Author of Data file: Slavec, Ana

Format: *.xlsx - TABELE

 • number of variables: 2
 • number of units: 1035

License: ccby

Version: 17. februar 2022

Additional information:

Podatki so bili anonimizirani. = Data was anonymised.

Odprte odgovore se lahko poveže z enotami v podatkovni datoteki. = Answers can be linked with units in data file.

Variable list

ID ID number

ID number

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1724 0 1 1763 875.358 512.797

Valid range from 1 to 1763

CNTRY Country

Country

Value 22 Frequency
1 Poland 300
2 Romania 389
3 Slovenia 1035
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1724 0

Valid range from 1 to 3

Poland Poland

Poland

Value 31 Frequency
0 other country 1424
1 Poland 300
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1724 0

Valid range from 0 to 1

ID ID number

ID number

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1724 0 1 1763 875.358 512.797

Valid range from 1 to 1763

CNTRY Country

Country

Value 2162 Frequency
1 Poland 300
2 Romania 389
3 Slovenia 1035
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1724 0

Valid range from 1 to 3

Poland Poland

Poland

Value 3161 Frequency
0 other country 1424
1 Poland 300
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1724 0

Valid range from 0 to 1

Romania Romania

Romania

Value 4160 Frequency
0 other country 1335
1 Romania 389
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1724 0

Valid range from 0 to 1

DATE Date of the first survey run

Date of the first survey run

Value 5159 Frequency
2021-04-16 28
2021-04-17 7
2021-04-18 301
2021-04-19 248
2021-04-20 228
2021-04-21 137
2021-04-22 85
2021-04-23 1
2021-04-26 389
2021-04-27 300
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1724 2021-04-16 2021-04-27

Q00 Are you vaccinated against Sars-Cov-2? 1. Preliminary question:

Have you been vaccinated against COVID-19?

Value 6158 Frequency
1 Yes 0
2 No 1722
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2 2 2

Valid range from 1 to 2

Q01 If you were to consider your life in general these days, how happy or unhappy would you say you are, on the whole...

If you were to assess the quality of your life, in general these days, how happy or unhappy would you say you feel?

Value 7157 Frequency
1 Not at all happy 29
2 Not very happy 275
3 Neutral 622
4 Happy 670
5 Very happy 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1724 0 1 5

Valid range from 1 to 5

Q02 If you were to consider your health in general these days, how healthy or unhealthy would you say you are, on the whole…

If you were to assess your current health, how good or bad is your health, on the whole?

Value 8156 Frequency
1 Poor 72
2 Fair 353
3 Neutral 562
4 Very good 615
5 Excellent 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1724 0 1 5

Valid range from 1 to 5

Q03 Now thinking about your physical health, which includes physical illness and injury, for how many days during the past 30 days was your physical health not good? -

As to your physical health, including the occurrence of physical illnesses and injury, for how many days over the past 30 days has your physical health been not good?

Value 9155 Frequency
0 None (physical health has been good for the last 30) 958
97 out of range 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1713 11 0 30

Valid range from 0 to 30

Q04 Now thinking about your mental health, which includes stress, depression, and problems with emotions, for how many days during the past 30 days was your mental health not good? -

Regarding your mental health, including factors such as stress, depression, and emotional problems, for how many days over the past 30 days has your mental health been not good?

Value 10154 Frequency
0 None (mental health has been good for the last 30 days was g 840
97 out of range 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1718 6 0 30

Valid range from 0 to 30

Q05 During the past 30 days, for about how many days did poor physical or mental health keep you from doing your usual activities, such as self-care, work, or recreation? -

Over the past 30 days, for about how many days have your poor physical or mental health kept you from performing your usual activities, such as self-care, work, or recreation?

Value 11153 Frequency
0 None (health did not prevent usual activities) 1015
97 out of range 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1714 10 0 30

Valid range from 0 to 30

Q06 The humankind experienced in the last 12 months a difficult period caused by Sars-CoV-2 virus. How easy or difficult was the last 12 months for you?

The humankind has experienced a difficult period caused by COVID-19 pandemic over the last 12 months. How easy or difficult were the last 12 months for you?

Value 12152 Frequency
1 Very easy 62
2 Fairly easy 315
3 Neither easy nor difficult 787
4 Fairly difficult 478
5 Very difficult 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1724 0 1 5

Valid range from 1 to 5

Q07 How easy or difficult was your experience during lockdown period?

How easy or difficult was your experience during the lockdown period?

Value 13151 Frequency
1 Very easy 127
2 Fairly easy 399
3 Neither easy nor difficult 537
4 Fairly difficult 518
5 Very difficult 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 1 5

Valid range from 1 to 5

Q08 Have you been infected with the Sars-CoV-2 virus any time since the start of the epidemic?

Have you been infected with the SARS-CoV-2 virus at any time since the beginning of the epidemic?

Value 14150 Frequency
1 Yes 358
2 No 1083
3 Dont know 280
97 out of range 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1441 283 1 2

Valid range from 1 to 2

Q8_yes Had COVID-19 infection

Had COVID-19 infection

Value 15149 Frequency
0 No 1363
1 Yes 358
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1721 3

Valid range from 0 to 1

Q09 How severe were the effects of the infection for you? Condition for answering: IF Q08 = Yes

How severe were the effects of the infection on you?

Value 16148 Frequency
1 Not serious at all 166
2 Slightly serious 89
3 Moderately serious 118
4 Very serious 31
5 Extremely serious 6
98 Skip (Q08=No) 1066
99 Skip (Q08=DK) 243
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
410 1314 1 5

Valid range from 1 to 5

Q9_ser At least slightly serious effects of the COVID-19 infection

At least slightly serious effects of the COVID-19 infection

Value 17147 Frequency
0 No 1475
1 Yes 244
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1719 5

Valid range from 0 to 1

Q10 How worried are you of the Sars-CoV-2 virus?

How worried are you about the SARS-CoV-2?

Value 18146 Frequency
1 Not at all 343
2 Slightly worried 422
3 Moderately worried 673
4 Very worried 234
5 Extremely worried 44
97 out of range 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1716 8 1 5

Valid range from 1 to 5

Q10_wor At least moderately worried of the virus

At least moderately worried of the virus

Value 19145 Frequency
0 No 765
1 Yes 951
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1716 8

Valid range from 0 to 1

Q11_1 I found it hard to wind down. - ... how much the statement applied to you over the past week. Please read each statement and circle 0, 1, 2 or 3, which indicates to what extent the statement has applied to you over the past week. There are no right or wrong answers. Do not spend too much time on any of the statements. The rating scale is as follows: 0- Did not apply to me at all - never; 1- Applied to me to some degree, or some of the time - sometimes; 2- Applied to me to a considerable degree, or a good part of time - often; 3- Applied to me very much, or most of the time - almost always/always

I found it hard to wind down

Value 20144 Frequency
0 Did not apply to me at all-Never 725
1 Applied to me to some degree, or some of the time-Sometimes 708
2 Applied to me to a considerable degree, or a good part of ti 218
3 Applied to me very much, or most of the time-Always 59
97 out of range 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1710 14 0 3

Valid range from 0 to 3

Q11_2 I was aware of dryness of my mouth. - ...how much the statement applied to you over the past week. Please read each statement and circle 0, 1, 2 or 3, which indicates to what extent the statement has applied to you over the past week. There are no right or wrong answers. Do not spend too much time on any of the statements. The rating scale is as follows: 0- Did not apply to me at all - never; 1- Applied to me to some degree, or some of the time - sometimes; 2- Applied to me to a considerable degree, or a good part of time - often; 3- Applied to me very much, or most of the time - almost always/always

I was aware of dryness of my mouth

Value 21143 Frequency
0 Did not apply to me at all-Never 1024
1 Applied to me to some degree, or some of the time-Sometimes 491
2 Applied to me to a considerable degree, or a good part of ti 162
3 Applied to me very much, or most of the time-Always 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 0 3

Valid range from 0 to 3

Q11_3 I couldn’t seem to experience any positive feeling at all. - ...how much the statement applied to you over the past week. Please read each statement and circle 0, 1, 2 or 3, which indicates to what extent the statement has applied to you over the past week. There are no right or wrong answers. Do not spend too much time on any of the statements. The rating scale is as follows: 0- Did not apply to me at all - never; 1- Applied to me to some degree, or some of the time - sometimes; 2- Applied to me to a considerable degree, or a good part of time - often; 3- Applied to me very much, or most of the time - almost always/always

I couldn't seem to experience any positive feeling at all

Value 22142 Frequency
0 Did not apply to me at all-Never 948
1 Applied to me to some degree, or some of the time-Sometimes 577
2 Applied to me to a considerable degree, or a good part of ti 167
3 Applied to me very much, or most of the time-Always 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1724 0 0 3

Valid range from 0 to 3

Q11_4 I experienced breathing difficulty (e.g. excessively rapid breathing, breathlessness in the absence of physical exertion). - ...how much the statement applied to you over the past week. Please read each statement and circle 0, 1, 2 or 3, which indicates to what extent the statement has applied to you over the past week. There are no right or wrong answers. Do not spend too much time on any of the statements. The rating scale is as follows: 0- Did not apply to me at all - never; 1- Applied to me to some degree, or some of the time - sometimes; 2- Applied to me to a considerable degree, or a good part of time - often; 3- Applied to me very much, or most of the time - almost always/always

I experienced breathing difficulty (e.g. excessively rapid breathing, breathlessness in the absence of physical exertion

Value 23141 Frequency
0 Did not apply to me at all-Never 1256
1 Applied to me to some degree, or some of the time-Sometimes 334
2 Applied to me to a considerable degree, or a good part of ti 100
3 Applied to me very much, or most of the time-Always 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 0 3

Valid range from 0 to 3

Q11_5 I found it difficult to work up in the initiative to do things. - ...how much the statement applied to you over the past week. Please read each statement and circle 0, 1, 2 or 3, which indicates to what extent the statement has applied to you over the past week. There are no right or wrong answers. Do not spend too much time on any of the statements. The rating scale is as follows: 0- Did not apply to me at all - never; 1- Applied to me to some degree, or some of the time - sometimes; 2- Applied to me to a considerable degree, or a good part of time - often; 3- Applied to me very much, or most of the time - almost always/always

found it difficult to work up in the initiative to do things

Value 24140 Frequency
0 Did not apply to me at all-Never 716
1 Applied to me to some degree, or some of the time-Sometimes 702
2 Applied to me to a considerable degree, or a good part of ti 251
3 Applied to me very much, or most of the time-Always 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 0 3

Valid range from 0 to 3

Q11_6 I tended to over-react to situations. - ...how much the statement applied to you over the past week. Please read each statement and circle 0, 1, 2 or 3, which indicates to what extent the statement has applied to you over the past week. There are no right or wrong answers. Do not spend too much time on any of the statements. The rating scale is as follows: 0- Did not apply to me at all - never; 1- Applied to me to some degree, or some of the time - sometimes; 2- Applied to me to a considerable degree, or a good part of time - often; 3- Applied to me very much, or most of the time - almost always/always

I tended to over-react to situations

Value 25139 Frequency
0 Did not apply to me at all-Never 813
1 Applied to me to some degree, or some of the time-Sometimes 647
2 Applied to me to a considerable degree, or a good part of ti 208
3 Applied to me very much, or most of the time-Always 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 0 3

Valid range from 0 to 3

Q11_7 I experienced trembling (e.g., in the hands). - ...how much the statement applied to you over the past week. Please read each statement and circle 0, 1, 2 or 3, which indicates to what extent the statement has applied to you over the past week. There are no right or wrong answers. Do not spend too much time on any of the statements. The rating scale is as follows: 0- Did not apply to me at all - never; 1- Applied to me to some degree, or some of the time - sometimes; 2- Applied to me to a considerable degree, or a good part of time - often; 3- Applied to me very much, or most of the time - almost always/always

I experienced trembling (e.g., in the hands)

Value 26138 Frequency
0 Did not apply to me at all-Never 1346
1 Applied to me to some degree, or some of the time-Sometimes 271
2 Applied to me to a considerable degree, or a good part of ti 86
3 Applied to me very much, or most of the time-Always 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 0 3

Valid range from 0 to 3

Q11_8 I felt the I was using a lot of nervous energy. - ...how much the statement applied to you over the past week. Please read each statement and circle 0, 1, 2 or 3, which indicates to what extent the statement has applied to you over the past week. There are no right or wrong answers. Do not spend too much time on any of the statements. The rating scale is as follows: 0- Did not apply to me at all - never; 1- Applied to me to some degree, or some of the time - sometimes; 2- Applied to me to a considerable degree, or a good part of time - often; 3- Applied to me very much, or most of the time - almost always/always

I felt the I was using a lot of nervous energy

Value 27137 Frequency
0 Did not apply to me at all-Never 801
1 Applied to me to some degree, or some of the time-Sometimes 636
2 Applied to me to a considerable degree, or a good part of ti 223
3 Applied to me very much, or most of the time-Always 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1724 0 0 3

Valid range from 0 to 3

Q11_9 I was worried about situations in which I might panic and make a fool of myself. - ...how much the statement applied to you over the past week. Please read each statement and circle 0, 1, 2 or 3, which indicates to what extent the statement has applied to you over the past week. There are no right or wrong answers. Do not spend too much time on any of the statements. The rating scale is as follows: 0- Did not apply to me at all - never; 1- Applied to me to some degree, or some of the time - sometimes; 2- Applied to me to a considerable degree, or a good part of time - often; 3- Applied to me very much, or most of the time - almost always/always

I was worried about situations in which I might panic and make a fool of myself

Value 28136 Frequency
0 Did not apply to me at all-Never 1163
1 Applied to me to some degree, or some of the time-Sometimes 395
2 Applied to me to a considerable degree, or a good part of ti 125
3 Applied to me very much, or most of the time-Always 38
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1721 3 0 3

Valid range from 0 to 3

Q11_10 I felt that I had nothing to look forward to. - ...how much the statement applied to you over the past week. Please read each statement and circle 0, 1, 2 or 3, which indicates to what extent the statement has applied to you over the past week. There are no right or wrong answers. Do not spend too much time on any of the statements. The rating scale is as follows: 0- Did not apply to me at all - never; 1- Applied to me to some degree, or some of the time - sometimes; 2- Applied to me to a considerable degree, or a good part of time - often; 3- Applied to me very much, or most of the time - almost always/always

I felt that I had nothing to look forward to

Value 29135 Frequency
0 Did not apply to me at all-Never 969
1 Applied to me to some degree, or some of the time-Sometimes 499
2 Applied to me to a considerable degree, or a good part of ti 198
3 Applied to me very much, or most of the time-Always 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 0 3

Valid range from 0 to 3

Q11_11 I found myself agitated. - ...how much the statement applied to you over the past week. Please read each statement and circle 0, 1, 2 or 3, which indicates to what extent the statement has applied to you over the past week. There are no right or wrong answers. Do not spend too much time on any of the statements. The rating scale is as follows: 0- Did not apply to me at all - never; 1- Applied to me to some degree, or some of the time - sometimes; 2- Applied to me to a considerable degree, or a good part of time - often; 3- Applied to me very much, or most of the time - almost always/always

I found myself agitated

Value 30134 Frequency
0 Did not apply to me at all-Never 745
1 Applied to me to some degree, or some of the time-Sometimes 694
2 Applied to me to a considerable degree, or a good part of ti 236
3 Applied to me very much, or most of the time-Always 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 0 3

Valid range from 0 to 3

Q11_12 I found it difficult to relax. - ...how much the statement applied to you over the past week. Please read each statement and circle 0, 1, 2 or 3, which indicates to what extent the statement has applied to you over the past week. There are no right or wrong answers. Do not spend too much time on any of the statements. The rating scale is as follows: 0- Did not apply to me at all - never; 1- Applied to me to some degree, or some of the time - sometimes; 2- Applied to me to a considerable degree, or a good part of time - often; 3- Applied to me very much, or most of the time - almost always/always

I found it difficult to relax

Value 31133 Frequency
0 Did not apply to me at all-Never 718
1 Applied to me to some degree, or some of the time-Sometimes 688
2 Applied to me to a considerable degree, or a good part of ti 250
3 Applied to me very much, or most of the time-Always 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1724 0 0 3

Valid range from 0 to 3

Q11_13 I felt down-hearted and blue. - ...how much the statement applied to you over the past week. Please read each statement and circle 0, 1, 2 or 3, which indicates to what extent the statement has applied to you over the past week. There are no right or wrong answers. Do not spend too much time on any of the statements. The rating scale is as follows: 0- Did not apply to me at all - never; 1- Applied to me to some degree, or some of the time - sometimes; 2- Applied to me to a considerable degree, or a good part of time - often; 3- Applied to me very much, or most of the time - almost always/always

I felt down-hearted and blue

Value 32132 Frequency
0 Did not apply to me at all-Never 755
1 Applied to me to some degree, or some of the time-Sometimes 655
2 Applied to me to a considerable degree, or a good part of ti 248
3 Applied to me very much, or most of the time-Always 65
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 0 3

Valid range from 0 to 3

Q11_14 I was intolerant of anything that kept me from getting on with what I was doing. - ...how much the statement applied to you over the past week. Please read each statement and circle 0, 1, 2 or 3, which indicates to what extent the statement has applied to you over the past week. There are no right or wrong answers. Do not spend too much time on any of the statements. The rating scale is as follows: 0- Did not apply to me at all - never; 1- Applied to me to some degree, or some of the time - sometimes; 2- Applied to me to a considerable degree, or a good part of time - often; 3- Applied to me very much, or most of the time - almost always/always

I was intolerant of anything that kept me from getting on with what I was doing

Value 33131 Frequency
0 Did not apply to me at all-Never 853
1 Applied to me to some degree, or some of the time-Sometimes 633
2 Applied to me to a considerable degree, or a good part of ti 181
3 Applied to me very much, or most of the time-Always 54
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1721 3 0 3

Valid range from 0 to 3

Q11_15 I felt I was close to panic . - ...how much the statement applied to you over the past week. Please read each statement and circle 0, 1, 2 or 3, which indicates to what extent the statement has applied to you over the past week. There are no right or wrong answers. Do not spend too much time on any of the statements. The rating scale is as follows: 0- Did not apply to me at all - never; 1- Applied to me to some degree, or some of the time - sometimes; 2- Applied to me to a considerable degree, or a good part of time - often; 3- Applied to me very much, or most of the time - almost always/always

I felt I was close to panic

Value 34130 Frequency
0 Did not apply to me at all-Never 1257
1 Applied to me to some degree, or some of the time-Sometimes 331
2 Applied to me to a considerable degree, or a good part of ti 103
3 Applied to me very much, or most of the time-Always 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 0 3

Valid range from 0 to 3

Q11_16 I was unable to become enthusiastic about anything. - ...how much the statement applied to you over the past week. Please read each statement and circle 0, 1, 2 or 3, which indicates to what extent the statement has applied to you over the past week. There are no right or wrong answers. Do not spend too much time on any of the statements. The rating scale is as follows: 0- Did not apply to me at all - never; 1- Applied to me to some degree, or some of the time - sometimes; 2- Applied to me to a considerable degree, or a good part of time - often; 3- Applied to me very much, or most of the time - almost always/always

I was unable to become enthusiastic about anything

Value 35129 Frequency
0 Did not apply to me at all-Never 1018
1 Applied to me to some degree, or some of the time-Sometimes 506
2 Applied to me to a considerable degree, or a good part of ti 148
3 Applied to me very much, or most of the time-Always 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 0 3

Valid range from 0 to 3

Q11_17 I felt I wasn’t worth much as a person. - ...how much the statement applied to you over the past week. Please read each statement and circle 0, 1, 2 or 3, which indicates to what extent the statement has applied to you over the past week. There are no right or wrong answers. Do not spend too much time on any of the statements. The rating scale is as follows: 0- Did not apply to me at all - never; 1- Applied to me to some degree, or some of the time - sometimes; 2- Applied to me to a considerable degree, or a good part of time - often; 3- Applied to me very much, or most of the time - almost always/always

I felt I wasn't worth much as a person

Value 36128 Frequency
0 Did not apply to me at all-Never 1060
1 Applied to me to some degree, or some of the time-Sometimes 441
2 Applied to me to a considerable degree, or a good part of ti 171
3 Applied to me very much, or most of the time-Always 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 0 3

Valid range from 0 to 3

Q11_18 I felt I was rather touchy. - ...how much the statement applied to you over the past week. Please read each statement and circle 0, 1, 2 or 3, which indicates to what extent the statement has applied to you over the past week. There are no right or wrong answers. Do not spend too much time on any of the statements. The rating scale is as follows: 0- Did not apply to me at all - never; 1- Applied to me to some degree, or some of the time - sometimes; 2- Applied to me to a considerable degree, or a good part of time - often; 3- Applied to me very much, or most of the time - almost always/always

I felt I was rather touchy

Value 37127 Frequency
0 Did not apply to me at all-Never 765
1 Applied to me to some degree, or some of the time-Sometimes 684
2 Applied to me to a considerable degree, or a good part of ti 212
3 Applied to me very much, or most of the time-Always 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 0 3

Valid range from 0 to 3

Q11_19 I was aware of the action of my heart in the absence of physical exertion (e.g., sense of heart rate increase, heart missing a beat). - ...how much the statement applied to you over the past week. Please read each statement and circle 0, 1, 2 or 3, which indicates to what extent the statement has applied to you over the past week. There are no right or wrong answers. Do not spend too much time on any of the statements. The rating scale is as follows: 0- Did not apply to me at all - never; 1- Applied to me to some degree, or some of the time - sometimes; 2- Applied to me to a considerable degree, or a good part of time - often; 3- Applied to me very much, or most of the time - almost always/always

I was aware of the action of my heart in the absence of physical exertion (e.g., sense of heart rate increase, heart missing a beat)

Value 38126 Frequency
0 Did not apply to me at all-Never 1097
1 Applied to me to some degree, or some of the time-Sometimes 448
2 Applied to me to a considerable degree, or a good part of ti 137
3 Applied to me very much, or most of the time-Always 41
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 0 3

Valid range from 0 to 3

Q11_20 I felt scared without any good reason. - ...how much the statement applied to you over the past week. Please read each statement and circle 0, 1, 2 or 3, which indicates to what extent the statement has applied to you over the past week. There are no right or wrong answers. Do not spend too much time on any of the statements. The rating scale is as follows: 0- Did not apply to me at all - never; 1- Applied to me to some degree, or some of the time - sometimes; 2- Applied to me to a considerable degree, or a good part of time - often; 3- Applied to me very much, or most of the time - almost always/always

I felt scared without any good reason

Value 39125 Frequency
0 Did not apply to me at all-Never 1170
1 Applied to me to some degree, or some of the time-Sometimes 418
2 Applied to me to a considerable degree, or a good part of ti 107
3 Applied to me very much, or most of the time-Always 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 0 3

Valid range from 0 to 3

Q11_21 I felt that life was meaningless. - ...how much the statement applied to you over the past week. Please read each statement and circle 0, 1, 2 or 3, which indicates to what extent the statement has applied to you over the past week. There are no right or wrong answers. Do not spend too much time on any of the statements. The rating scale is as follows: 0- Did not apply to me at all - never; 1- Applied to me to some degree, or some of the time - sometimes; 2- Applied to me to a considerable degree, or a good part of time - often; 3- Applied to me very much, or most of the time - almost always/always

I felt that life was meaningless

Value 40124 Frequency
0 Did not apply to me at all-Never 1179
1 Applied to me to some degree, or some of the time-Sometimes 358
2 Applied to me to a considerable degree, or a good part of ti 133
3 Applied to me very much, or most of the time-Always 52
97 out of range 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2 0 3

Valid range from 0 to 3

Q11_dep Depression (DASS)

Depression (DASS)

Value 41123 Frequency
0 419
2 222
4 165
6 123
8 125
10 99
12 91
14 108
16 75
18 54
20 45
22 42
24 33
26 32
28 23
30 16
32 10
34 10
36 7
38 11
40 5
42 4
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1719 5

Valid range from 0 to 42

Q11_anx Anxiety (DASS)

Anxiety (DASS)

Value 42122 Frequency
0 568
2 281
4 213
6 132
8 97
10 82
12 79
14 62
16 44
18 37
20 30
22 23
24 21
26 15
28 17
30 6
32 3
34 4
36 1
38 2
40 1
42 1
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1719 5

Valid range from 0 to 42

Q11_stre Stress (DASS)

Stress (DASS)

Value 43121 Frequency
0 308
2 159
4 126
6 130
8 124
10 121
12 148
14 141
16 94
18 69
20 53
22 54
24 44
26 35
28 37
30 14
32 9
34 7
36 14
38 12
40 5
42 3
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1707 17

Valid range from 0 to 42

Q12_1 I feel safe after being vaccinated. - How much do you agree with the statements given? To what extent do you agree with the following statements?

I feel safe after being vaccinated.

Value 44120 Frequency
1 Strongly disagree 472
2 Disagree 222
3 Slightly disagree 107
4 Neither agree nor disagree 430
5 Slightly agree 184
6 Agree 210
7 Strongly agree 87
97 out of range 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1712 12 1 7

Valid range from 1 to 7

Q12_2 I can rely on vaccines to stop serious infectious diseases.  - How much do you agree with the statements given? To what extent do you agree with the following statements?

I can rely on vaccines to stop serious infectious diseases.

Value 45119 Frequency
1 Strongly disagree 345
2 Disagree 206
3 Slightly disagree 139
4 Neither agree nor disagree 272
5 Slightly agree 288
6 Agree 315
7 Strongly agree 157
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2 1 7

Valid range from 1 to 7

Q12_3 I feel protected after getting vaccinated.  - How much do you agree with the statements given? To what extent do you agree with the following statements?

I feel protected after getting vaccinated.

Value 46118 Frequency
1 Strongly disagree 438
2 Disagree 233
3 Slightly disagree 111
4 Neither agree nor disagree 314
5 Slightly agree 255
6 Agree 266
7 Strongly agree 105
97 out of range 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2 1 7

Valid range from 1 to 7

Q12_1r Item Q12_1 reversed

Item Q12_1 reversed

Value 47117 Frequency
1 Strongly agree 87
2 Agree 210
3 Slightly agree 184
4 Neither agree nor disagree 430
5 Slightly disagree 107
6 Disagree 222
7 Strongly disagree 472
97 out of range 1
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1712 12

Valid range from 1 to 7

Q12_2r Item Q12_2 reversed

Item Q12_2 reversed

Value 48116 Frequency
1 Strongly agree 157
2 Agree 315
3 Slightly agree 288
4 Neither agree nor disagree 272
5 Slightly disagree 139
6 Disagree 206
7 Strongly disagree 345
97 out of range 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2

Valid range from 1 to 7

Q12_3r Item Q12_3 reversed

Item Q12_3 reversed

Value 49115 Frequency
1 Strongly agree 105
2 Agree 266
3 Slightly agree 255
4 Neither agree nor disagree 314
5 Slightly disagree 111
6 Disagree 233
7 Strongly disagree 438
97 out of range 1
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2

Valid range from 1 to 7

Q12_4 Although most vaccines appear to be safe, there may be problems that we have not yet discovered.   - How much do you agree with the statements given? To what extent do you agree with the following statements?

Although most vaccines appear to be safe, there may be problems which we have not discovered yet.

Value 50114 Frequency
1 Strongly disagree 78
2 Disagree 54
3 Slightly disagree 57
4 Neither agree nor disagree 196
5 Slightly agree 370
6 Agree 529
7 Strongly agree 438
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2 1 7

Valid range from 1 to 7

Q12_5 Vaccines can cause unforeseen problems in children.   - How much do you agree with the statements given? To what extent do you agree with the following statements?

Vaccines can cause unforeseen problems in children.

Value 51113 Frequency
1 Strongly disagree 53
2 Disagree 62
3 Slightly disagree 104
4 Neither agree nor disagree 412
5 Slightly agree 306
6 Agree 424
7 Strongly agree 361
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2 1 7

Valid range from 1 to 7

Q12_6 I worry about the unknown effects of vaccines in the future.   - How much do you agree with the statements given? To what extent do you agree with the following statements?

I worry about the unknown effects of vaccines in the future.

Value 52112 Frequency
1 Strongly disagree 55
2 Disagree 78
3 Slightly disagree 84
4 Neither agree nor disagree 198
5 Slightly agree 351
6 Agree 405
7 Strongly agree 552
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 1 7

Valid range from 1 to 7

Q12_7 Vaccines make a lot of money for pharmaceutical companies, but do not do much for regular people.  - How much do you agree with the statements given? To what extent do you agree with the following statements?

Vaccines bring a lot of profit to pharmaceutical companies, but do not have an impact on regular people.

Value 53111 Frequency
1 Strongly disagree 104
2 Disagree 157
3 Slightly disagree 127
4 Neither agree nor disagree 331
5 Slightly agree 260
6 Agree 333
7 Strongly agree 411
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 1 7

Valid range from 1 to 7

Q12_8 Authorities promote vaccination for financial gain, not for people’s health.   - How much do you agree with the statements given? To what extent do you agree with the following statements?

Authorities promote vaccination for financial gain, not for people's health.

Value 54110 Frequency
1 Strongly disagree 136
2 Disagree 162
3 Slightly disagree 142
4 Neither agree nor disagree 325
5 Slightly agree 265
6 Agree 266
7 Strongly agree 426
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2 1 7

Valid range from 1 to 7

Q12_9 Vaccination programs are a big con.  - How much do you agree with the statements given? To what extent do you agree with the following statements?

Vaccination programmes are a big con.

Value 55109 Frequency
1 Strongly disagree 205
2 Disagree 229
3 Slightly disagree 154
4 Neither agree nor disagree 369
5 Slightly agree 218
6 Agree 217
7 Strongly agree 329
47 error 1
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1721 3 1 7

Valid range from 1 to 7

Q12_10 Natural immunity lasts longer than a vaccination.  - How much do you agree with the statements given? To what extent do you agree with the following statements?

Natural immunity lasts longer than a vaccination.

Value 56108 Frequency
1 Strongly disagree 97
2 Disagree 156
3 Slightly disagree 104
4 Neither agree nor disagree 492
5 Slightly agree 248
6 Agree 284
7 Strongly agree 342
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 1 7

Valid range from 1 to 7

Q12_11 Natural exposure to viruses and germs gives the safest protection.  - How much do you agree with the statements given? To what extent do you agree with the following statements?

Natural exposure to viruses and germs gives the safest protection.

Value 57107 Frequency
1 Strongly disagree 115
2 Disagree 183
3 Slightly disagree 120
4 Neither agree nor disagree 481
5 Slightly agree 293
6 Agree 279
7 Strongly agree 252
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 1 7

Valid range from 1 to 7

Q12_12 Being exposed to diseases naturally is safer for the immune system than being exposed through vaccination.  - How much do you agree with the statements given? To what extent do you agree with the following statements?

Being exposed to diseases naturally is safer for the immune system than being exposed through vaccination.

Value 58106 Frequency
1 Strongly disagree 162
2 Disagree 208
3 Slightly disagree 138
4 Neither agree nor disagree 491
5 Slightly agree 241
6 Agree 252
7 Strongly agree 231
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 1 7

Valid range from 1 to 7

Q12_mvb Mistrust of vaccine benefit

Mistrust of vaccine benefit

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 1 7 4.404 1.858

Valid range from 1 to 7

Q12_wfe Worries over unforeseen future effects

Worries over unforeseen future effects

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 1 7 5.278 1.312

Valid range from 1 to 7

Q12_ccp Concerns about commercial profiteering

Concerns about commercial profiteering

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 1 7 4.584 1.774

Valid range from 1 to 7

Q12_pni Preference for natural immunity

Preference for natural immunity

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 1 7 4.447 1.609

Valid range from 1 to 7

Q13 How much do you agree with this statement: If a COVID-19 vaccine becomes available and is recommended for me, I would get it.

To what extent do you agree with the following statement: If a COVID-19 vaccine becomes available and is recommended for me, I will get it.

Value 63101 Frequency
1 Strongly disagree 400
2 Disagree 217
3 Slightly disagree 110
4 Neither agree nor disagree 269
5 Slightly agree 209
6 Agree 287
7 Strongly agree 230
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2 1 7

Valid range from 1 to 7

Q13_bin At least slightly agrees with the statement that they would get the vaccine

At least slightly agrees with the statement that they would get the vaccine

Value 64100 Frequency
0 At least slightly disagrees or neither agrees nor disagrees 996
1 At least slightly agrees with the statement that they would 726
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2

Valid range from 0 to 1

Q14 What is the likelihood that you will encourage your family members or friends to get vaccinated against COVID-19 in the next year?

What is the likelihood that you will encourage your family members or friends to get vaccinated against COVID-19 in the next year?

Value 6599 Frequency
1 Not at all likely 601
2 Slightly likely 338
3 Moderately likely 354
4 Very likely 263
5 Extremely likely 167
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 1 5

Valid range from 1 to 5

Q15_1 Pfizer/BioNTech (BNT162b2) - What vaccine producer would you prefer, if you could choose? Which vaccine product would you prefer to take, if you could choose?

Pfizer/BioNTech (BNT 162b2)

Value 6698 Frequency
1 Not at all prefer 491
2 Slightly prefer 184
3 Moderately prefer 336
4 Strongly prefer 356
5 Extremely prefer 349
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1716 8 1 5

Valid range from 1 to 5

Q15_2 Moderna (mRNA-1273) - What vaccine producer would you prefer, if you could choose? Which vaccine product would you prefer to take, if you could choose?

Moderna (mRNA-1273)

Value 6797 Frequency
1 Not at all prefer 608
2 Slightly prefer 228
3 Moderately prefer 395
4 Strongly prefer 347
5 Extremely prefer 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1720 4 1 5

Valid range from 1 to 5

Q15_3 AstraZeneca (AZD 1222) - What vaccine producer would you prefer, if you could choose? Which vaccine product would you prefer to take, if you could choose?

AstraZeneca (AZD 1222)

Value 6896 Frequency
1 Not at all prefer 1098
2 Slightly prefer 292
3 Moderately prefer 241
4 Strongly prefer 72
5 Extremely prefer 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1720 4 1 5

Valid range from 1 to 5

Q15_4 Gamaleya (Sputnik V / Gam-COVID-Vac) - What vaccine producer would you prefer, if you could choose? Which vaccine product would you prefer to take, if you could choose?

Gamaleya (Sputnik V / Gam-COVID-Vac)

Value 6995 Frequency
1 Not at all prefer 910
2 Slightly prefer 294
3 Moderately prefer 338
4 Strongly prefer 114
5 Extremely prefer 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1720 4 1 5

Valid range from 1 to 5

Q15_5 Janssen, Johnson and Johnson (Ad26.COV2.S) - What vaccine producer would you prefer, if you could choose? Which vaccine product would you prefer to take, if you could choose?

Janssen, Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S)

Value 7094 Frequency
1 Not at all prefer 829
2 Slightly prefer 332
3 Moderately prefer 336
4 Strongly prefer 161
5 Extremely prefer 62
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1720 4 1 5

Valid range from 1 to 5

Q15_6 CanSino: Ad5-nCoV (Covidencia)c - What vaccine producer would you prefer, if you could choose? Which vaccine product would you prefer to take, if you could choose?

CanSino: Ad5-nCoV (Covidencia)

Value 7193 Frequency
1 Not at all prefer 752
2 Slightly prefer 253
3 Moderately prefer 292
4 Strongly prefer 26
5 Extremely prefer 12
99 vaccine not available in RO questionnaire 389
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1335 389 1 5

Valid range from 1 to 5

Q15_7 Sinopharm (Beijing): BBIBP-CorV - What vaccine producer would you prefer, if you could choose? Which vaccine product would you prefer to take, if you could choose?

Sinopharm (Beijing): BBIBP-CorV

Value 7292 Frequency
1 Not at all prefer 749
2 Slightly prefer 251
3 Moderately prefer 292
4 Strongly prefer 30
5 Extremely prefer 13
99 vaccine not available in RO questionnaire 389
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1335 389 1 5

Valid range from 1 to 5

Q15_mrn Preference for mRNA vaccines (Pfizer+Moderna)

Preference for mRNA vaccines (Pfizer+Moderna)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1721 3 1 5 2.73 1.322

Valid range from 1 to 5

Q15_vec Preference for vector vaccines (AZ+JJ)

Preference for vector vaccines (AZ+JJ)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1720 4 1 5 1.812 0.923

Valid range from 1 to 5

q15_both Mixed vaccine preference (at least slightly prefer one or more vaccines in Q15)

Mixed vaccine preference (at least slightly prefer one ore more vaccines in Q15)

Value 7589 Frequency
0 No 791
1 Yes 933
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1724 0

Valid range from 0 to 1

q15_excl Exclusive preference for mRNA vaccine (at least slightly prefer exclusively Q15_1 or Q15_2 or both)

Exclusive preference for mRNA vaccine (at least slightly prefer exclusively Q15_1 or Q15_2 or both)

Value 7688 Frequency
0 No 1395
1 Yes 329
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1724 0

Valid range from 0 to 1

Q16_1 I concern about safety of the vaccine. - To what extent do these reasons affect your attitude towards being vaccinated against COVID-19? To what extent do these reasons affect your attitude towards being vaccinated against COVID-19?

I concern about safety of the vaccine.

Value 7787 Frequency
0 Not a reason 219
1 A minor reason 394
2 A major reason 1104
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1717 7 0 2

Valid range from 0 to 2

Q16_2 I am worried about possible side effects. - To what extent do these reasons affect your attitude towards being vaccinated against COVID-19? To what extent do these reasons affect your attitude towards being vaccinated against COVID-19?

I am worried about possible side effects

Value 7886 Frequency
0 Not a reason 163
1 A minor reason 315
2 A major reason 1245
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 0 2

Valid range from 0 to 2

Q16_3 Vaccine is too new and want to wait and see how it works for other people. - To what extent do these reasons affect your attitude towards being vaccinated against COVID-19? To what extent do these reasons affect your attitude towards being vaccinated against COVID-19?

The vaccines are too much of a novelty and I want to wait and see how they work for other people

Value 7985 Frequency
0 Not a reason 275
1 A minor reason 405
2 A major reason 1043
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 0 2

Valid range from 0 to 2

Q16_4 I do not trust the government to make sure the vaccine is safe and effective. - To what extent do these reasons affect your attitude towards being vaccinated against COVID-19? To what extent do these reasons affect your attitude towards being vaccinated against COVID-19?

I do not trust the government to ensure the safety and effectiveness of the vaccine

Value 8084 Frequency
0 Not a reason 352
1 A minor reason 423
2 A major reason 948
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1723 1 0 2

Valid range from 0 to 2

Q16_5 I plan to use masks/other precautions instead. - To what extent do these reasons affect your attitude towards being vaccinated against COVID-19? To what extent do these reasons affect your attitude towards being vaccinated against COVID-19?

I plan to use masks/other precautions instead

Value 8183 Frequency
0 Not a reason 533
1 A minor reason 514
2 A major reason 672
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1719 5 0 2

Valid range from 0 to 2

Q16_6 I am a member of any group that is at high risk for COVID-19. - To what extent do these reasons affect your attitude towards being vaccinated against COVID-19? To what extent do these reasons affect your attitude towards being vaccinated against COVID-19?

I am a member of a group that is at high risk of getting COVID-19

Value 8282 Frequency
0 Not a reason 940
1 A minor reason 417
2 A major reason 363
97 out of range 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1720 4 0 2

Valid range from 0 to 2

Q16_7 The risks of COVID-19 are being exaggerated. - To what extent do these reasons affect your attitude towards being vaccinated against COVID-19? To what extent do these reasons affect your attitude towards being vaccinated against COVID-19?

The risks of COVID-19 are being exaggerated

Value 8381 Frequency
0 Not a reason 422
1 A minor reason 638
2 A major reason 660
97 out of range 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1720 4 0 2

Valid range from 0 to 2

Q16_8 The vaccine will not work. - To what extent do these reasons affect your attitude towards being vaccinated against COVID-19? To what extent do these reasons affect your attitude towards being vaccinated against COVID-19?

The vaccine will not work

Value 8480 Frequency
0 Not a reason 477
1 A minor reason 552
2 A major reason 691
97 out of range 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1720 4 0 2

Valid range from 0 to 2

Q16_9 I am worried that I may become infected with COVID-19 because of the vaccine. - To what extent do these reasons affect your attitude towards being vaccinated against COVID-19? To what extent do these reasons affect your attitude towards being vaccinated against COVID-19?

I am worried that I may become infected with COVID-19 because of the vaccine

Value 8579 Frequency
0 Not a reason 785
1 A minor reason 481
2 A major reason 455
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1721 3 0 2

Valid range from 0 to 2

Q16_10 I had COVID-19 and I should be immune. - To what extent do these reasons affect your attitude towards being vaccinated against COVID-19? To what extent do these reasons affect your attitude towards being vaccinated against COVID-19?

I have been infected with COVID-19 and I should be immune

Value 8678 Frequency
0 Not a reason 975
1 A minor reason 332
2 A major reason 413
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1720 4 0 2

Valid range from 0 to 2

Q16_11 I do not trust the health care system. - To what extent do these reasons affect your attitude towards being vaccinated against COVID-19? To what extent do these reasons affect your attitude towards being vaccinated against COVID-19?

I do not trust the health care system

Value 8777 Frequency
0 Not a reason 572
1 A minor reason 592
2 A major reason 558
97 out of range 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2 0 2

Valid range from 0 to 2

Q16_12 I don’t think I am at risk of getting sick from COVID-19. - To what extent do these reasons affect your attitude towards being vaccinated against COVID-19? To what extent do these reasons affect your attitude towards being vaccinated against COVID-19?

I don't think I am at risk of getting sick from COVID-19

Value 8876 Frequency
0 Not a reason 777
1 A minor reason 590
2 A major reason 351
97 out of range 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1718 6 0 2

Valid range from 0 to 2

Q17_1 TV news - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19?

TV news

Value 8975 Frequency
1 Very little extent 396
2 Little extent 282
3 Some extent 607
4 Great extent 177
5 Very great extent 132
6 Don’t use that source of information at all 120
97 out of range 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1594 130 1 5

Valid range from 1 to 5

Q17_2 Radio or podcasts news - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19?

Radio or podcasts news

Value 9074 Frequency
1 Very little extent 337
2 Little extent 317
3 Some extent 643
4 Great extent 177
5 Very great extent 78
6 Don’t use that source of information at all 170
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1552 172 1 5

Valid range from 1 to 5

Q17_3 Press news - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19?

Press news

Value 9173 Frequency
1 Very little extent 353
2 Little extent 319
3 Some extent 606
4 Great extent 164
5 Very great extent 67
6 Don’t use that source of information at all 213
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1509 215 1 5

Valid range from 1 to 5

Q17_4 Social media - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19?

Social media

Value 9272 Frequency
1 Very little extent 494
2 Little extent 418
3 Some extent 468
4 Great extent 125
5 Very great extent 62
6 Don’t use that source of information at all 155
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1567 157 1 5

Valid range from 1 to 5

Q17_5 Local or state government websites and government opinion - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19?

Local or state government websites and government's statements

Value 9371 Frequency
1 Very little extent 429
2 Little extent 328
3 Some extent 494
4 Great extent 187
5 Very great extent 104
6 Don’t use that source of information at all 180
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1542 182 1 5

Valid range from 1 to 5

Q17_6 Public health organizations (e.g. WHO) websites  - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19?

Public health organizations (e.g. WHO) websites

Value 9470 Frequency
1 Very little extent 284
2 Little extent 256
3 Some extent 511
4 Great extent 307
5 Very great extent 149
6 Don’t use that source of information at all 215
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1507 217 1 5

Valid range from 1 to 5

Q17_7 Vaccine companies websites  - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19?

Vaccine producers'' websites

Value 9569 Frequency
1 Very little extent 449
2 Little extent 297
3 Some extent 457
4 Great extent 157
5 Very great extent 57
6 Don’t use that source of information at all 305
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1417 307 1 5

Valid range from 1 to 5

Q17_8 Spouse/partner - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19?

Spouse/partner

Value 9668 Frequency
1 Very little extent 154
2 Little extent 153
3 Some extent 516
4 Great extent 428
5 Very great extent 288
6 Don’t use that source of information at all 182
97 out of range 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1539 185 1 5

Valid range from 1 to 5

Q17_9 Family - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19?

Family

Value 9767 Frequency
1 Very little extent 138
2 Little extent 189
3 Some extent 548
4 Great extent 446
5 Very great extent 325
6 Don’t use that source of information at all 75
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1646 78 1 5

Valid range from 1 to 5

Q17_10 Friends - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19?

Friends

Value 9866 Frequency
1 Very little extent 173
2 Little extent 248
3 Some extent 704
4 Great extent 356
5 Very great extent 155
6 Don’t use that source of information at all 85
97 out of range 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1636 88 1 5

Valid range from 1 to 5

Q17_11 Your doctor - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19?

Your doctor's opinion

Value 9965 Frequency
1 Very little extent 152
2 Little extent 166
3 Some extent 558
4 Great extent 467
5 Very great extent 287
6 Don’t use that source of information at all 91
97 out of range 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1630 94 1 5

Valid range from 1 to 5

Q17_12 Other representatives of the medical profession opinions - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19?

Opinions of other representatives of medical profession

Value 10064 Frequency
1 Very little extent 187
2 Little extent 206
3 Some extent 598
4 Great extent 426
5 Very great extent 192
6 Don’t use that source of information at all 113
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1609 115 1 5

Valid range from 1 to 5

Q17_13 Google search - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19?

Google search

Value 10163 Frequency
1 Very little extent 389
2 Little extent 423
3 Some extent 544
4 Great extent 138
5 Very great extent 58
6 Don’t use that source of information at all 169
97 out of range 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1552 172 1 5

Valid range from 1 to 5

Q17_14 Scientific sources and opinion of scientists - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19?

Scientific sources and opinion of scientists

Value 10262 Frequency
1 Very little extent 154
2 Little extent 176
3 Some extent 499
4 Great extent 439
5 Very great extent 294
6 Don’t use that source of information at all 159
97 out of range 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1562 162 1 5

Valid range from 1 to 5

Q17_15 Religious leaders - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19?

Religious leaders

Value 10361 Frequency
1 Very little extent 725
2 Little extent 296
3 Some extent 247
4 Great extent 85
5 Very great extent 46
6 Don’t use that source of information at all 323
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1399 325 1 5

Valid range from 1 to 5

Q17_1r TV news - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? Recoded variable Q17

TV news (recoded Q17_1)

Value 10460 Frequency
1 Very little extent 516
2 Little extent 282
3 Some extent 607
4 Great extent 177
5 Very great extent 132
97 out of range 2
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1714 10

Valid range from 1 to 5

Q17_2r Radio or podcasts news - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? Recoded variable Q17

Radio or podcasts news (recoded Q17_2)

Value 10559 Frequency
1 Very little extent 507
2 Little extent 317
3 Some extent 643
4 Great extent 177
5 Very great extent 78
97 out of range 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2

Valid range from 1 to 5

Q17_3r Press news - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? Recoded variable Q17

Press news (recoded Q17_3)

Value 10658 Frequency
1 Very little extent 566
2 Little extent 319
3 Some extent 606
4 Great extent 164
5 Very great extent 67
97 out of range 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2

Valid range from 1 to 5

Q17_4r Social media - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? Recoded variable Q17

Social media (recoded Q17_4)

Value 10757 Frequency
1 Very little extent 649
2 Little extent 418
3 Some extent 468
4 Great extent 125
5 Very great extent 62
97 out of range 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2

Valid range from 1 to 5

Q17_5r Local or state government websites and government opinion - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? Recoded variable Q17

Local or state government websites and government opinion (recoded Q17_5)

Value 10856 Frequency
1 Very little extent 609
2 Little extent 328
3 Some extent 494
4 Great extent 187
5 Very great extent 104
97 out of range 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2

Valid range from 1 to 5

Q17_6r Public health organizations (e.g. WHO) websites  - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? Recoded variable Q17

Public health organizations (e.g. WHO) websites  (recoded Q17_6)

Value 10955 Frequency
1 Very little extent 499
2 Little extent 256
3 Some extent 511
4 Great extent 307
5 Very great extent 149
97 out of range 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2

Valid range from 1 to 5

Q17_7r Vaccine companies websites  - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? Recoded variable Q17

Vaccine companies websites  (recoded Q17_7)

Value 11054 Frequency
1 Very little extent 754
2 Little extent 297
3 Some extent 457
4 Great extent 157
5 Very great extent 57
97 out of range 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2

Valid range from 1 to 5

Q17_8r Spouse/partner - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? Recoded variable Q17

Spouse/partner - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19?

Value 11153 Frequency
1 Very little extent 336
2 Little extent 153
3 Some extent 516
4 Great extent 428
5 Very great extent 288
97 out of range 1
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1721 3

Valid range from 1 to 5

Q17_9r Family - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? Recoded variable Q17

Family (recoded Q17_9)

Value 11252 Frequency
1 Very little extent 213
2 Little extent 189
3 Some extent 548
4 Great extent 446
5 Very great extent 325
97 out of range 0
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1721 3

Valid range from 1 to 5

Q17_10r Friends - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? Recoded variable Q17

Friends (recoded Q17_10)

Value 11351 Frequency
1 Very little extent 258
2 Little extent 248
3 Some extent 704
4 Great extent 356
5 Very great extent 155
97 out of range 1
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1721 3

Valid range from 1 to 5

Q17_11r Your doctor - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? Recoded variable Q17

Your doctor (recoded Q17_11)

Value 11450 Frequency
1 Very little extent 243
2 Little extent 166
3 Some extent 558
4 Great extent 467
5 Very great extent 287
97 out of range 1
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1721 3

Valid range from 1 to 5

Q17_12r Other representatives of the medical profession opinions - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? Recoded variable Q17

Other representatives of the medical profession opinions (recoded Q17_12)

Value 11549 Frequency
1 Very little extent 300
2 Little extent 206
3 Some extent 598
4 Great extent 426
5 Very great extent 192
97 out of range 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2

Valid range from 1 to 5

Q17_13r Google search - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? Recoded variable Q17

Google search (recoded Q17_13)

Value 11648 Frequency
1 Very little extent 558
2 Little extent 423
3 Some extent 544
4 Great extent 138
5 Very great extent 58
97 out of range 1
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1721 3

Valid range from 1 to 5

Q17_14r Scientific sources and opinion of scientists - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? Recoded variable Q17

Scientific sources and opinion of scientists recoded Q17_14)

Value 11747 Frequency
1 Very little extent 313
2 Little extent 176
3 Some extent 499
4 Great extent 439
5 Very great extent 294
97 out of range 1
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1721 3

Valid range from 1 to 5

Q17_15r Religious leaders - To what extent do you trust these sources to get information about COVID-19? Recoded variable Q17

Religious leaders (recoded Q17_15)

Value 11846 Frequency
1 Very little extent 1048
2 Little extent 296
3 Some extent 247
4 Great extent 85
5 Very great extent 46
97 out of range 0
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2

Valid range from 1 to 5

Q17_tme Traditional media

Traditional media

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2 1 5 2.413 1.038

Valid range from 1 to 5

Q17_dme Digital media

Digital media

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2 1 5 2.201 0.959

Valid range from 1 to 5

Q17_off Official sources

Official sources

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2 1 5 2.355 1.054

Valid range from 1 to 5

Q17_fam Family and friends

Family and friends

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2 1 5 3.108 1.096

Valid range from 1 to 5

Q17_pro Medical professionals

Medical professionals

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2 1 5 3.114 1.142

Valid range from 1 to 5

Q17_pro1 Medical professionals & scientific sources

Medical professionals & scientific sources

Value 12440 Frequency
1 137
1.33333333333333 24
1.66666666666667 59
2 112
2.33333333333333 125
2.66666666666667 125
3 277
3.33333333333333 202
3.66666666666667 195
4 187
4.33333333333333 124
4.66666666666667 70
5 85
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2

Valid range from 1 to 5

Q18_1 …many very important things happen in the world, which the public is never informed about. - Please consider the decisions that are made in your country to reduce spread of COVID-19: I think that… Please consider the decisions that are made in your country to reduce spread of COVID-19: I think that…. 1. Definitely not true; 2. Probably not true; 3. Neither true nor untrue ; 4. Probably true; 5. Definitely true

… a number of important things happen in the world, which the public is never informed about

Value 12539 Frequency
1 Certainly not true 57
2 Somehow not true 86
3 Neither not true nor true 246
4 Somehow true 572
5 Certainly true 755
97 out of range 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1716 8 1 5

Valid range from 1 to 5

Q18_2 … politicians usually do not tell us the true motives for their decisions. - Please consider the decisions that are made in your country to reduce spread of COVID-19: I think that… Please consider the decisions that are made in your country to reduce spread of COVID-19: I think that…. 1. Definitely not true; 2. Probably not true; 3. Neither true nor untrue ; 4. Probably true; 5. Definitely true

… politicians usually do not tell us the true motives for their decisions

Value 12638 Frequency
1 Certainly not true 38
2 Somehow not true 74
3 Neither not true nor true 228
4 Somehow true 518
5 Certainly true 864
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2 1 5

Valid range from 1 to 5

Q18_3 … government agencies closely monitor all citizens. - Please consider the decisions that are made in your country to reduce spread of COVID-19: I think that… Please consider the decisions that are made in your country to reduce spread of COVID-19: I think that…. 1. Definitely not true; 2. Probably not true; 3. Neither true nor untrue ; 4. Probably true; 5. Definitely true

… government agencies closely monitor all citizens

Value 12737 Frequency
1 Certainly not true 175
2 Somehow not true 303
3 Neither not true nor true 462
4 Somehow true 439
5 Certainly true 343
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2 1 5

Valid range from 1 to 5

Q18_4 … events which superficially seem to lack a connection are often the result of secret activities. - Please consider the decisions that are made in your country to reduce spread of COVID-19: I think that… Please consider the decisions that are made in your country to reduce spread of COVID-19: I think that…. 1. Definitely not true; 2. Probably not true; 3. Neither true nor untrue ; 4. Probably true; 5. Definitely true

… events which superficially seem to lack a connection are often the result of secret activities

Value 12836 Frequency
1 Certainly not true 135
2 Somehow not true 220
3 Neither not true nor true 482
4 Somehow true 534
5 Certainly true 348
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1719 5 1 5

Valid range from 1 to 5

Q18_5 … there are secret organizations that greatly influence political decisions. - Please consider the decisions that are made in your country to reduce spread of COVID-19: I think that… Please consider the decisions that are made in your country to reduce spread of COVID-19: I think that…. 1. Definitely not true; 2. Probably not true; 3. Neither true nor untrue ; 4. Probably true; 5. Definitely true

… there are secret organizations that greatly influence political decisions

Value 12935 Frequency
1 Certainly not true 97
2 Somehow not true 168
3 Neither not true nor true 404
4 Somehow true 562
5 Certainly true 491
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2 1 5

Valid range from 1 to 5

Q18_cbe Conspiracy belief

Conspiracy belief

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2 1 5 3.74 0.852

Valid range from 1 to 5

Q19 How often do you attend church or other religious meetings?

How often do you attend church or other religious meetings?

Value 13133 Frequency
1 Rarely or never 942
2 Once a year or less 238
3 A few times a year 288
4 A few times a month 117
5 Once a week 110
6 More than once/week 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1722 2 1 6

Valid range from 1 to 6

Q20 How  often  do  you  spend  time  in  private  religious activities,  such  as  prayer,  meditation  or  Bible  study?

How often do you spend time in private religious activities, such as prayer, meditation, or Bible study?

Value 13232 Frequency
1 Rarely or never 1138
2 A few times a month 185
3 Once a week 73
4 Two or more times/week 91
5 Daily 202
6 More than once a day 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1721 3 1 6

Valid range from 1 to 6

relig_ha Religious habits

Religious habits

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1721 3 1 6 1.962 1.26

Valid range from 1 to 6

Q21_1 In my life, I experience the presence of the Divine (i.e., God). - Please mark the extent to which each statement is true or not true for you. Please mark the extent to which each statement is true or not true for you.

In my life, I experience the presence of the Divine (i.e., God)

Value 13430 Frequency
1 Definitely not true 560
2 Tends not to be true 168
3 Unsure 320
4 Tends to be true 309
5 Definitely true 358
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1715 9 1 5

Valid range from 1 to 5

Q21_2 My religious beliefs are what really lie behind my whole approach to life. - Please mark the extent to which each statement is true or not true for you. Please mark the extent to which each statement is true or not true for you.

My religious beliefs are what really lies behind my whole approach to life

Value 13529 Frequency
1 Definitely not true 565
2 Tends not to be true 143
3 Unsure 378
4 Tends to be true 352
5 Definitely true 283
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1721 3 1 5

Valid range from 1 to 5

Q21_3 I try hard to carry my religion over into all other dealings in life. - Please mark the extent to which each statement is true or not true for you. Please mark the extent to which each statement is true or not true for you.

I try hard to carry my religion over into all other dealings in life

Value 13628 Frequency
1 Definitely not true 692
2 Tends not to be true 225
3 Unsure 372
4 Tends to be true 233
5 Definitely true 199
97 out of range 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1721 3 1 5

Valid range from 1 to 5

Q21_tot Religiosity score

Religiosity score

Value 13727 Frequency
5 392
6 65
7 61
8 76
9 100
10 78
11 105
12 95
13 103
14 76
15 95
16 64
17 74
18 54
19 38
20 37
21 51
22 33
23 37
24 42
25 21
26 6
27 12
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1715 9

Valid range from 5 to 27

relig_in Intimate religion beliefs

Intimate religion beliefs

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1715 9 1 5 2.69 1.331

Valid range from 1 to 5

Q22_1 Gender

What is your gender?

Value 13925 Frequency
1 Male 823
2 Female 897
97 out of range 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1720 4 1 2

Valid range from 1 to 2

gend_f Female gender

Female gender

Value 14024 Frequency
0 Male 823
1 Female 897
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1720 4

Valid range from 0 to 1

Q22_2 Age on the day of responding

What is your age in years? (Open question)

Value 14123 Frequency
97 out of range 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1711 13 16 84 44.882 14.947

Valid range from 16 to 84

Q23 Marital status

Marital status

Value 14222 Frequency
1 Married 777
2 Extramarital community 433
3 Divorced 109
4 Separated 14
5 Widow 62
6 Single, never married 297
8 Refused to answer - only in SI questionnaire 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1692 32 1 6

Valid range from 1 to 6

Q24 Last school which you graduated

The last school which you graduated from

Value 14321 Frequency
1 No education or primary education 37
2 Vocational upper secondary education 152
3 General upper secondary education 682
4 Short-term higher or professional higher education 222
5 Academic higher education (first Bologna cycle) 342
6 Masters education (second Bologna cycle) 238
7 Specialistation, master (former), doctorate of science (thir 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1720 4 1 7

Valid range from 1 to 7

Q24_hig Higher education

Higher education

Value 14420 Frequency
0 General upper secondary or less 871
1 At least short term higher or professional higher education 849
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1720 4

Valid range from 0 to 1

Q25A Are you a member of any religion or denomination?

Are you a member of any religion or denomination?

Value 14519 Frequency
1 Yes 1076
2