Družbena prehrana, 1981 - 1983

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: DRPREH81
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DRPREH81_V1
Glavni avtor(ji):
  • Kos, Drago
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Gantar, Pavle
  • Hojnik, Ida
  • Rener, Tanja
  • Mlinar, Zdravko
Izdelal datoteko podatkov:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo (Ljubljana; 1981)

Finančna podpora:

Republiška raziskovalna skupnost

Vsebina raziskave

Ključne besede:

prehrambene navade, prehranjevanje v delovnem okolju, ocena kvalitete hrane, organiziranost prehranjevanja v delovnem okolju, vpliv prehrane na počutje pri delu, spreminjanje nakupovalnih navad, ocenjevanje zdravstvene kvalitete prehrane, opis bivalnega okolja, ocenjevanje postrežbe v restavracijah, spreminjanje prehrambenih navad, osveščenost o zdravstveni neoporečnosti prehrambenih izdelkov, delitev dela v gospodinjstvu, razmere na delovnem mestu, spol, starost, izobrazba, tip naselja

Vsebinska področja CESSDA
GOSPODARSTVO - poraba in navade porabnikov
Vsebinsko področja CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Vsebinska področja ADP
skupinsko prehranjevanje
splošne prehrambene navade


Povzetek:

S prvo sociološko raziskavo prehrambenih navad v Sloveniji smo obravnavali predvsem dejavnike, ki vplivajo na odnos do prehranjevnja v delovnem okolju. V prvem delu smo analizirali statitične podatke o organizaciji in razširjenosti prehranjevanja v delovnem okolju. V drugem delu pa smo raziskovali stališča in mnenja uporabnikov o organizaciji in kvaliteti prehranjevanja v delovnem okolju in deloma tudi bivalnem okolju, ki smo jih zbrali z anketetno raziskavo med uporabniki oz. potrošniki. V Sloveniji je organizirano prehranjevanje v delovnem okolju dokaj razširjeno, kvalitativno pa precej niha glede na panogo in velikost delovnih organizacij. Odnos uporabnikov do prehranjevanja v delovnem okolju je odvisen od kvalitete in organiziranosti prehranjevanja in tudi od splošnih prehrambenih navad potrošnikov. Navkljub razvitosti »družbene prehrane« stališča uporabnikov podlegajo številnim in močnim predsodkom. Glavna vrednost raziskave je v tem, da je povezano obravnavala organizacijske, tehnološke in sociološke vidike prehranjevanja na delovnem mestu. glej: Sociološki vidiki razširjanja obstoječih in uvajanja novih oblik družbene prehrane

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: junij 1981 - junij 1981, 1983
Čas izdelave: 1981
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Zaposleni v združenem delu SR Slovenije in stanovalci Domov za ostarele.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Center za prostorsko sociologijo

Tip vzorca:

Neproporcionalen stratificiran slučajen vzorec zaposlenih v SRS, stratificiran glede na način prostorske naselitve. Vzorec ni v celoti reprezentativen za populacijo prebivalcev Slovenije.

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Uteževanje:

Brez uteževanja.

Omejitve dostopa

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ../podatki/drpreh/DRPREH81.por

Format: SPSS prenosljiva datoteka

  • število spremenljivk: 153
  • število enot: 450

Spremenljivke

ZAP

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 450 225.5 130.048

Vrednosti spremenljivk od 1 do 450

V1 MNENJE O DRUŽBENI PREHRANI

Vrednost 22 Frekvenca
1 246
2 88
3 41
4 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 4 1.87778 1.13683

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2 PANOGA

Vrednost 31 Frekvenca
1 164
2 159
3 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 3 1.91778 0.800832

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ZAP

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 450 225.5 130.048

Vrednosti spremenljivk od 1 do 450

V1 MNENJE O DRUŽBENI PREHRANI

Vrednost 2152 Frekvenca
1 246
2 88
3 41
4 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 4 1.87778 1.13683

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V2 PANOGA

Vrednost 3151 Frekvenca
1 164
2 159
3 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 3 1.91778 0.800832

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V3 ORGANIZIRANOST DO

Vrednost 4150 Frekvenca
1 122
2 289
3 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 3 1.81556 0.569631

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V4A ŠT. ZAPOSLENIH: TOZD

Vrednost 5149 Frekvenca
1 156
2 81
3 106
4 32
5 15
9 59
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 1 9 3.05122 2.55293

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V4B ŠT. ZAPOSLENIH: OZD

Vrednost 6148 Frekvenca
1 27
2 16
3 72
5 2
9 333
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 9 7.29333 2.91883

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V5 UREJENOST PREHRANE (NOTRANJE, ZUNANJE)

Vrednost 7147 Frekvenca
1 202
2 85
3 17
4 124
5 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 5 2.28667 1.3968

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V6 ZADOVOLJSTVO Z BONI

Vrednost 8146 Frekvenca
1 90
2 52
9 308
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
142 1 2 1.3662 0.48347

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V8 ČAS ZA MALICO

Vrednost 9145 Frekvenca
1 131
2 169
3 122
4 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 4 2.10444 0.895536

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V9 USTREZNOST ČASA ZA MALICO

Vrednost 10144 Frekvenca
1 406
2 27
9 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 9 1.36222 1.53356

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V11A ORGANIZIRANI OBROKI - ZAJTRK

Vrednost 11143 Frekvenca
1 65
2 9
3 11
4 365
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 4 3.50222 1.07668

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V11B ORGANIZIRANI OBROKI - DOPOLDANSKA MALICA

Vrednost 12142 Frekvenca
1 56
2 45
3 221
4 128
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 4 2.93556 0.938096

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V11C ORGANIZIRANI OBROKI - KOSILO

Vrednost 13141 Frekvenca
1 90
2 13
3 53
4 294
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 4 3.22444 1.19793

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V11D ORGANIZIRANI OBROKI - POPOLDANSKA MALICA

Vrednost 14140 Frekvenca
1 98
2 6
3 57
4 289
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 4 3.19333 1.22172

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V11E ORGANIZIRANI OBROKI - VEČERJA

Vrednost 15139 Frekvenca
1 56
3 5
4 389
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 4 3.61556 0.992725

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V11F ORGANIZIRANI OBROKI - NOČNA MALICA

Vrednost 16138 Frekvenca
1 67
2 9
3 17
4 357
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 4 3.47556 1.08875

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V12 IZBOR JEDI

Vrednost 17137 Frekvenca
1 149
2 82
3 86
4 133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 4 2.45111 1.22649

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V13 MNENJE O TOPLEM OBROKU

Vrednost 18136 Frekvenca
1 386
2 49
9 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 9 1.37556 1.45116

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V14 ZAKAJ TOPLI OBROK

Vrednost 19135 Frekvenca
1 150
2 168
3 34
4 22
5 28
6 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 6 2.45333 1.63448

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V15A OKUSNA HRANA V OBRATU

Vrednost 20134 Frekvenca
1 12
2 10
3 108
4 79
5 98
9 143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
307 1 5 3.78502 1.0538

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V15B NARAVNA HRANA

Vrednost 21133 Frekvenca
1 8
2 26
3 74
4 78
5 121
9 143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
307 1 5 3.90554 1.09703

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V15C SVEŽA HRANA

Vrednost 22132 Frekvenca
1 13
2 22
3 36
4 65
5 171
9 143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
307 1 5 4.16938 1.14788

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V15D KOLIČINSKO USTREZNA HRANA

Vrednost 23131 Frekvenca
1 9
2 5
3 23
4 41
5 229
9 143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
307 1 5 4.55049 0.921719

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V15E HIGIENSKO OPOREČNA

Vrednost 24130 Frekvenca
1 19
2 9
3 42
4 65
5 171
9 144
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
306 1 5 4.17647 1.16009

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V15F ENOLIČNA HRANA

Vrednost 25129 Frekvenca
1 38
2 22
3 57
4 58
5 132
9 143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
307 1 5 3.72964 1.39626

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V16A GNEČA V JEDILNICI

Vrednost 26128 Frekvenca
1 54
2 36
3 58
4 50
5 108
9 144
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
306 1 5 3.39869 1.49903

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V16B PREZRAČENOST JEDILNICE

Vrednost 27127 Frekvenca
1 31
2 17
3 32
4 57
5 169
9 144
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
306 1 5 4.03268 1.34002

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V16C ESTETSKA UREJENOST PROSTOROV

Vrednost 28126 Frekvenca
1 19
2 12
3 28
4 59
5 188
9 144
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
306 1 5 4.25817 1.16592

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V16D OBNAŠANJE DRUGIH

Vrednost 29125 Frekvenca
1 10
2 16
3 36
4 41
5 203
9 144
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
306 1 5 4.34314 1.08185

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V16E ODNOS OSEBJA

Vrednost 30124 Frekvenca
1 6
2 13
3 25
4 46
5 216
9 144
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
306 1 5 4.48039 0.95193

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V16F CENE V OBRATU PREHRANE

Vrednost 31123 Frekvenca
1 33
2 23
3 59
4 32
5 158
9 145
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
305 1 5 3.84918 1.40378

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V17 PREDLOG ZA IZBOLJŠANJE

Vrednost 32122 Frekvenca
1 111
2 339
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 2 1.75333 0.431551

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V19 UPOŠTEVANJE PREDLOGA

Vrednost 33121 Frekvenca
1 20
2 38
3 57
9 335
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
115 1 3 2.32174 0.755655

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V20 OCENA VPLIVA PREHRANE NA POČUTJE PRI DELU

Vrednost 34120 Frekvenca
1 74
2 20
3 79
4 117
5 136
8 1
9 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
427 1 8 3.52927 1.43921

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V21 TEŽAVE ZARADI TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE PRI ORGANIZIRANJU PREHRANE

Vrednost 35119 Frekvenca
1 145
2 292
9 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 9 1.88 1.31424

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V22 OVIRE PRI ORGANIZACIJI PREHRANE

Vrednost 36118 Frekvenca
1 77
2 28
3 37
6 1
9 307
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
142 1 3 1.71831 0.85358

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V23 SKUPAJ ALI POSEBEJ OBRAT PREHRANE

Vrednost 37117 Frekvenca
1 222
2 147
3 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 3 1.68667 0.759234

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V24 PREDNOSTI LASTNEGA OBRATA

Vrednost 38116 Frekvenca
1 126
2 76
3 19
4 130
5 8
6 91
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 6 3.20222 1.85355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V25 KATERI ZAPOSLENI SE NE PREHRANJUJEJO V D.O.

Vrednost 39115 Frekvenca
1 159
2 115
3 20
4 13
5 1
6 9
9 133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
307 1 4 1.63192 0.786751

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V26 DIETNI OBROK

Vrednost 40114 Frekvenca
1 69
2 238
9 143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 9 4.07111 3.38532

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V27 POTREBA PO DIETNEM OBROKU

Vrednost 41113 Frekvenca
1 242
2 68
9 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 9 3.64 3.6224

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V28 OBISK OBRATOV PREHRANE ODPRTEGA TIPA

Vrednost 42112 Frekvenca
1 47
2 124
3 208
4 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 4 2.67333 0.863746

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V29 OCENA HRANE V OBRATIH ODPRTEGA TIPA

Vrednost 43111 Frekvenca
1 15
2 23
3 165
4 69
5 19
6 1
9 158
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
291 1 5 3.18557 0.866979

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V30A NEPRIMEREN ODNOS OSEBJA - ODPRTI TIPŽ

Vrednost 44110 Frekvenca
1 48
2 31
3 75
4 32
5 38
9 226
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
224 1 5 2.91518 1.34829

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V30B NEPRIMERNO OBNAŠANJE GOSTOV - ODPRTI TIP

Vrednost 45109 Frekvenca
1 41
2 40
3 51
4 46
5 46
9 226
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
224 1 5 3.07143 1.39322

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V30C NEESTETSKO UREJENI PROSTORI - ODPRTI TIP

Vrednost 46108 Frekvenca
1 16
2 17
3 57
4 54
5 80
9 226
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
224 1 5 3.73661 1.22284

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V30D SLAB ZRAK - ODPRTI TIP

Vrednost 47107 Frekvenca
1 83
2 48
3 42
4 26
5 25
9 226
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
224 1 5 2.38393 1.37398

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V30E GNEČA - ODPRTI TIP

Vrednost 48106 Frekvenca
1 14
2 16
3 56
4 42
5 96
9 226
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
224 1 5 3.84821 1.22902

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V30F VISOKE CENE - ODPRTI TIP

Vrednost 49105 Frekvenca
1 9
2 22
3 44
4 48
5 101
9 226
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
224 1 5 3.9375 1.18497

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V30G SLAB IZBOR - ODPRTI TIP

Vrednost 50104 Frekvenca
1 20
2 22
3 70
4 44
5 68
9 226
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
224 1 5 3.52679 1.26321

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V31A OKUSNA HRANA - ODPRTI TIP

Vrednost 51103 Frekvenca
1 9
2 13
3 97
4 67
5 32
6 1
9 231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
218 1 5 3.45872 0.955528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V31B NENARAVNA PRIPRAVA - ODPRTI TIP

Vrednost 52102 Frekvenca
1 16
2 41
3 73
4 53
5 35
6 1
9 231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
218 1 5 3.22936 1.1491

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V31C POSTANA HRANA - ODPRTI TIP

Vrednost 53101 Frekvenca
1 20
2 40
3 56
4 58
5 44
6 1
9 231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
218 1 5 3.30275 1.24067

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V31D KOLIČINSKO USTREZNA HRANA - ODPRTI TIP

Vrednost 54100 Frekvenca
1 13
2 10
3 25
4 54
5 115
6 1
9 232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
217 1 5 4.14286 1.16383

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V31E HIGIENSKO OPOREČNA - ODPRTI TIP

Vrednost 5599 Frekvenca
1 15
2 24
3 54
4 55
5 70
6 1
9 231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
218 1 5 3.64679 1.22907

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V31F ENOLIČNA HRANA - ODPRTI TIP

Vrednost 5698 Frekvenca
1 22
2 22
3 47
4 57
5 70
6 1
9 231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
218 1 5 3.60092 1.30274

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V32 PRIMERNOST AVTOMATOV ZA HRANO

Vrednost 5797 Frekvenca
1 108
2 105
3 170
4 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 4 2.43556 1.01287

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V33 ORGANIZIRANA JAVNA PREHRANA V STANOVANJSKEM OKOLJU

Vrednost 5896 Frekvenca
1 200
2 74
3 102
4 74
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 4 2.11111 1.14868

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V34 ZAKAJ V STANOVANJSKEM OKOLJU

Vrednost 5995 Frekvenca
1 95
2 41
3 74
4 52
5 94
6 94
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 6 3.64667 1.83192

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V35 PODPORA CENTRALNIM KUHINJAM

Vrednost 6094 Frekvenca
1 187
2 53
3 80
4 46
5 68
9 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
434 1 5 2.43548 1.50495

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V36 ZAKAJ PODPORA

Vrednost 6193 Frekvenca
1 219
2 54
3 104
4 72
5 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 5 2.07111 1.17294

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V37 SITOST VOLJ POMEMBNA

Vrednost 6292 Frekvenca
1 39
2 56
3 42
4 108
5 205
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 5 3.85333 1.34506

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V38 PRI JEDI Z NAJBLIŽJIMI

Vrednost 6391 Frekvenca
1 31
2 17
3 38
4 125
5 239
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 5 4.16444 1.16733

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V39 MIR PRI JEDI

Vrednost 6490 Frekvenca
1 23
2 8
3 21
4 100
5 298
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 5 4.42667 1.02971

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V40 DOBRA HRANA ZADOVOLJSTVO V ŽIVLJENJU

Vrednost 6589 Frekvenca
1 70
2 99
3 92
4 97
5 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 5 3.09333 1.36785

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V41 JEM IZ DOLGOČASJA

Vrednost 6688 Frekvenca
1 25
2 52
3 33
4 84
5 256
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 5 4.09778 1.26429

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V42 VABLJENJE PRIJATELJEV NA PREHRANO DOMOV

Vrednost 6787 Frekvenca
1 22
2 114
3 168
4 146
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 4 2.97333 0.879968

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V43 PREHRANA S PRIJATELJI ZUNAJ

Vrednost 6886 Frekvenca
1 23
2 92
3 124
4 211
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 4 3.16222 0.923774

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V44A DOBRA HRANA POMEMBNA - GOSTINSKI LOKAL

Vrednost 6985 Frekvenca
1 266
2 67
3 23
4 6
5 8
9 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
370 1 5 1.44054 0.854118

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V44B UREJENOST OKOLJA - LOKAL

Vrednost 7084 Frekvenca
1 251
2 89
3 17
4 5
5 7
9 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
369 1 5 1.44986 0.806432

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V44C ODNOS OSEBJA - LOKAL

Vrednost 7183 Frekvenca
1 295
2 61
3 7
4 2
5 5
9 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
370 1 5 1.27297 0.657312

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V44D DRUŽBA - LOKAL

Vrednost 7282 Frekvenca
1 255
2 69
3 23
4 11
5 9
9 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
367 1 5 1.50136 0.922916

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V44E VZDUŠJE - LOKAL

Vrednost 7381 Frekvenca
1 224
2 87
3 44
4 5
5 8
9 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
368 1 5 1.60326 0.907246

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V44F CENA - LOKAL

Vrednost 7480 Frekvenca
1 144
2 89
3 76
4 29
5 28
9 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
366 1 5 2.20219 1.25298

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V44G OBNAŠANJE DRUGIH - LOKAL

Vrednost 7579 Frekvenca
1 157
2 96
3 65
4 23
5 24
9 85
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
365 1 5 2.07123 1.20456

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V44H IZBOR JEDI - LOKAL

Vrednost 7678 Frekvenca
1 200
2 107
3 33
4 14
5 12
9 84
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
366 1 5 1.71858 1.00412

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V44I HITROST POSTREŽBE - LOKAL

Vrednost 7777 Frekvenca
1 229
2 98
3 30
4 4
5 8
9 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
369 1 5 1.54743 0.85881

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V44J DELOVNI ČAS - LOKAL

Vrednost 7876 Frekvenca
1 97
2 73
3 69
4 44
5 84
9 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
367 1 5 2.85014 1.50841

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V44K LOKACIJA - LOKAL

Vrednost 7975 Frekvenca
1 88
2 72
3 64
4 44
5 95
9 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
363 1 5 2.96143 1.53005

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V45A ODDALJENOST ŠPECERIJE

Vrednost 8074 Frekvenca
1 298
2 74
3 16
4 1
SYSMISS 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
389 1 4 1.28021 0.547858

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V45B ODDALJENOST MLEČNE TRGOVINE

Vrednost 8173 Frekvenca
1 274
2 83
3 17
4 15
SYSMISS 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
389 1 4 1.41645 0.750489

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V45C ODDALJENOST TRGOVINE Z ZELENJAVO

Vrednost 8272 Frekvenca
1 283
2 83
3 19
4 4
SYSMISS 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
389 1 4 1.3419 0.620789

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V45D ODDALJENOST MESNICE

Vrednost 8371 Frekvenca
1 238
2 111
3 36
4 4
SYSMISS 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
389 1 4 1.50129 0.705737

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V45E ODDALJENOST BLAGOVNICE

Vrednost 8470 Frekvenca
1 119
2 102
3 98
4 70
SYSMISS 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
389 1 4 2.30591 1.08954

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V45F ODDALJENOST OBRNEGA SERVISA

Vrednost 8569 Frekvenca
1 98
2 97
3 102
4 92
SYSMISS 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
389 1 4 2.48329 1.10894

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V45G ODDALJENOST OBRATA DRUŽB. PREHRANE

Vrednost 8668 Frekvenca
1 85
2 110
3 97
4 97
SYSMISS 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
389 1 4 2.52956 1.08991

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V45H ODDALJENOST ZDRAVSTVENE AMBULANTE

Vrednost 8767 Frekvenca
1 97
2 170
3 114
4 8
SYSMISS 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
389 1 4 2.08483 0.786812

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V45I ODDALJENOST POŠTE

Vrednost 8866 Frekvenca
1 147
2 165
3 73
4 4
SYSMISS 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
389 1 4 1.83033 0.761175

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V45J ODDALJENOST OTROŠKEGA IGRIŠČA

Vrednost 8965 Frekvenca
1 242
2 116
3 21
4 10
SYSMISS 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
389 1 4 1.48329 0.716415

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V45K ODDALJENOST ZELENICE

Vrednost 9064 Frekvenca
1 253
2 88
3 39
4 9
SYSMISS 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
389 1 4 1.49614 0.768658

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V45L ODDALJENOST VRTCA

Vrednost 9163 Frekvenca
1 220
2 140
3 26
4 3
SYSMISS 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
389 1 4 1.51671 0.656336

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V45M ODDALJENOST OSNOVNE ŠOLE

Vrednost 9262 Frekvenca
1 218
2 142
3 28
4 1
SYSMISS 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
389 1 4 1.51671 0.640436

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V46 STANOVANJA Z MANJŠIMI KUHINJAMI

Vrednost 9361 Frekvenca
1 133
2 250
3 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 3 1.85333 0.651057

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V47A POSEST HLADILNIKA

Vrednost 9460 Frekvenca
1 438
3 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 3 1.05333 0.322573

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V47B POSEST ZMRZOVALNIKA

Vrednost 9559 Frekvenca
1 217
3 233
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 3 2.03556 1.00048

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V47C POSEST POMIVALNEGA STROJA

Vrednost 9658 Frekvenca
1 53
3 397
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 3 2.76444 0.645407

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V47D POSEST MALIH GOPODINJKIH STROJEV

Vrednost 9757 Frekvenca
1 421
3 29
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 3 1.12889 0.491633

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V48 UPORABA POLPRIPRAVLJENE HRANE

Vrednost 9856 Frekvenca
1 28
2 134
3 132
4 156
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 4 2.92444 0.943187

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V49 UPORABA KUPLJENE PRIPRAVLJENE HRANE

Vrednost 9955 Frekvenca
2 45
3 143
4 262
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 2 4 3.48222 0.671331

Vrednosti spremenljivk od 2 do 4

V50A ZAUŽIJE ZAJTRK

Vrednost 10054 Frekvenca
1 219
3 231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 3 2.02667 1.00076

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V50B ZAUŽIJE DOPOLDANSKO MALICO

Vrednost 10153 Frekvenca
1 318
3 132
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 3 1.58667 0.911593

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V50C ZAUŽIJE KOSILO

Vrednost 10252 Frekvenca
1 417
3 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 3 1.14667 0.521946

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V50D ZAUŽIJE POPOLDANSKO MALICO

Vrednost 10351 Frekvenca
1 82
3 368
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 3 2.63556 0.772914

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V50E ZAUŽIJE VEČERJO

Vrednost 10450 Frekvenca
1 380
3 70
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 3 1.31111 0.725674

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V50F ZAUŽIJE NOČNO MALICO

Vrednost 10549 Frekvenca
1 8
3 442
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 3 2.96444 0.26458

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V51A ANKETIRANEC KOSI DOMA

Vrednost 10648 Frekvenca
1 378
2 53
4 18
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
431 1 2 1.12297 0.328784

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V51B PARTNER KOSI DOMA

Vrednost 10747 Frekvenca
1 314
2 52
5 83
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
366 1 2 1.14208 0.349607

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V51C PRVI OTROK KOSI DOMA

Vrednost 10846 Frekvenca
1 198
2 144
3 1
5 106
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
342 1 2 1.42105 0.494451

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V51D DRUGI OTROK KOSI DOMA

Vrednost 10945 Frekvenca
1 114
2 101
5 234
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 1 5 3.30958 1.79904

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V52 ZADOVOLJSTVO S SEDANJIM NAČINOM PREHRANE

Vrednost 11044 Frekvenca
1 402
2 48
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 2 1.10667 0.309033

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V54 ODLOČITEV ZA GLAVNI OBROK ZUNAJ DOMA, ČE DOBRE RAZMERE

Vrednost 11143 Frekvenca
1 80
2 194
3 143
4 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 4 2.28667 0.841597

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V56A VIR DNEVNE ZELENJAVE

Vrednost 11242 Frekvenca
1 166
2 144
3 140
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 3 1.94222 0.82351

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V56B VIR OZIMNICE

Vrednost 11341 Frekvenca
1 248
2 122
3 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 3 1.62667 0.768651

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V56C VIR MESA

Vrednost 11440 Frekvenca
1 386
2 41
3 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 3 1.19333 0.508677

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V56D VIR MLEČNIH IZDELKOV

Vrednost 11539 Frekvenca
1 409
2 10
3 31
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 3 1.16 0.522287

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V57 MESEČNI DOHODEK GOSPODINJSTVA

Vrednost 11638 Frekvenca
1 33
2 145
3 160
4 65
5 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 5 2.88444 1.08029

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V58 UPOŠTEVA PRI NAKUPU ŽIVIL

Vrednost 11737 Frekvenca
1 91
2 71
3 250
4 11
9 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
412 1 3 2.38592 0.824855

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V59 UPOŠTEVA KONZERVANSE

Vrednost 11836 Frekvenca
1 112
2 188
3 107
9 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 9 2.65778 2.17871

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V60 POSEST VRTA

Vrednost 11935 Frekvenca
1 259
2 191
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 2 1.42444 0.494808

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V61 NAMEN VRTA

Vrednost 12034 Frekvenca
1 207
3 51
9 192
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 9 4.64 3.81349

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V62 DELITEV GOSPODINJSKEGA DELA

Vrednost 12133 Frekvenca
1 177
2 178
4 78
5 17
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 5 2.06667 1.1939

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V63 ZADOVOLJSTVO Z DELITVIJO

Vrednost 12232 Frekvenca
1 394
2 56
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 2 1.12444 0.330455

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V64 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE DELITVE OPRAVIL

Vrednost 12331 Frekvenca
1 5
2 7
3 34
4 8
5 2
6 2
9 392
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 9 8.22889 2.04047

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V66 ANKETIRANEC SAM KUHA

Vrednost 12430 Frekvenca
1 185
2 61
3 103
4 55
5 46
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 5 2.36889 1.38458

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V67 ZAKAJ KUHA

Vrednost 12529 Frekvenca
1 210
2 93
3 103
9 44
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
406 1 3 1.73645 0.838577

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V68 MNENJE O PRISOTNOSTI DODATKOV V INDUSTRIJSKI HRANI

Vrednost 12628 Frekvenca
1 311
2 31
3 108
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 3 1.54889 0.85395

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V69 DIETNO PREHRANJEVANJE

Vrednost 12727 Frekvenca
1 74
2 376
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 2 1.83556 0.371091

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V70 ZAJTRK PRED DELOM NAVADA

Vrednost 12826 Frekvenca
1 186
2 264
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 2 1.58667 0.49298

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V71 POKLIC

Vrednost 12925 Frekvenca
2 219
4 230
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 2 4 3.0245 1.00081

Vrednosti spremenljivk od 2 do 4

V72 VODILNI POLOŽAJ

Vrednost 13024 Frekvenca
1 21
2 88
3 318
4 22
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 1 4 2.75947 0.612413

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V73 FIZIČNO - UMSKO DELO

Vrednost 13123 Frekvenca
1 199
2 94
3 112
4 29
5 11
9 4
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
445 1 5 2.00899 1.0884

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

V74 DELOVNI ČAS

Vrednost 13222 Frekvenca
1 271
3 124
4 55
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 4 1.91778 1.16745

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V75 ČAS ZA PRIHOD NA DELO

Vrednost 13321 Frekvenca
1 5
2 147
3 298
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 3 2.65111 0.499943

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V76 PREVOZNO SREDSTVO

Vrednost 13420 Frekvenca
1 104
2 172
3 26
4 146
6 1
SYSMISS 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
449 1 6 2.48552 1.18034

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V77A I. DEJAVNOST IZVEN DELOVNEGA ČASA

Vrednost 13519 Frekvenca
1 210
3 193
4 43
6 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 6 2.18889 1.17788

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V77B II. DEJAVNOST IZVEN DELOVNEGA ČASA

Vrednost 13618 Frekvenca
1 171
3 66
4 188
6 25
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 6 2.82444 1.55316

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V77C III. DEJAVNOST IZVEN DELOVNEGA ČASA

Vrednost 13717 Frekvenca
1 313
3 1
4 17
6 119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 6 2.44 2.21298

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V78 SPOL

Vrednost 13816 Frekvenca
1 188
2 262
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 2 1.58222 0.493742

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

V79 STAROST

Vrednost 13915 Frekvenca
2 118
3 157
4 111
5 64
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 2 5 3.26889 1.00385

Vrednosti spremenljivk od 2 do 5

V80 IZOBRAZBA

Vrednost 14014 Frekvenca
2 102
3 148
4 117
5 83
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 2 5 3.40222 1.032

Vrednosti spremenljivk od 2 do 5

V81 ŠTEVILO ČLANOV GOSPODINJSTVA

Vrednost 14113 Frekvenca
1 19
2 55
3 133
4 190
5 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 5 3.45111 0.991528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

V82B ZAPOSLENI V GOSPODINJSTVU - ŽENA, MOŽ

Vrednost 14212 Frekvenca
0 2
1 256
2 50
3 142
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 0 3 1.73778 0.913957

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3

V82C ZAPOSLENI V GOSPODINJSTVU - 1 OTROK

Vrednost 14311 Frekvenca
1 46
3 404
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 3 2.79556 0.606555

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V83 POKLIC OČETA

Vrednost 14410 Frekvenca
1 94
2 185
3 122
4 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 4 2.28 0.91598

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V84 DOLŽINA BIVANJA V SEDANJEM KRAJU

Vrednost 1459 Frekvenca
1 47
2 75
3 103
4 225
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 4 3.12444 1.03505

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V85 LASTNIK ALI SOLASTNIK STANOVANJA

Vrednost 1468 Frekvenca
1 239
2 35
3 117
4 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 4 1.99111 1.14822

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V86 VRSTA STAVBE

Vrednost 1477 Frekvenca
1 204
2 91
3 155
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 3 1.89111 0.887509

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

V87 BIVALNO OKOLJE

Vrednost 1486 Frekvenca
1 120
2 97
3 152
4 81
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 4 2.43111 1.06823

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V88 KRAJEVNA SKUPNOST

Vrednost 1495 Frekvenca
1 30
2 60
3 29
4 30
5 30
6 32
7 30
8 31
9 30
10 30
11 30
12 27
13 7
14 12
15 5
16 17
17 18
18 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 18 7.39778 4.61184

Vrednosti spremenljivk od 1 do 18

V91 NEZNANA SPREMENLJIVKA

Vrednost 1504 Frekvenca
1 20
2 20
3 22
4 20
5 15
6 15
7 21
8 19
9 20
10 31
11 29
12 30
13 24
14 47
15 20
16 10
17 10
18 8
19 20
20 20
21 21
99 1
SYSMISS 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
443 1 99 11.0677 7.0797

Vrednosti spremenljivk od 1 do 99

V92 VIR DOHODKOV

Vrednost 1513 Frekvenca
2 77
3 354
9 4
SYSMISS 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
431 2 3 2.82135 0.383508

Vrednosti spremenljivk od 2 do 9

VS NEZNANA SPREMENLJIVKA

Vrednost 1522 Frekvenca
1 94
2 22
3 98
4 95
5 80
6 20
7 20
8 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 8 3.64444 1.91763

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

DEL PODATKI SO BILI PREDSTAVLJENI V DVEH KOSIH; SPREMENLJIVKA OPREDELJUJE DELITEV

Vrednost 1531 Frekvenca
1 PRVI DEL 389
2 DRUGI DEL 61
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
450 1 2 1.13556 0.342697

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva

STATUS RAZISKAVE

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

KATEGORIJA RAZISKAVE

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Kos, D. (2001). Družbena prehrana, 1981 - 1983 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: DRPREH81. https://doi.org/10.17898/ADP_DRPREH81_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2001
 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
6. september 2019 | Zurich, Švica

20th International Conference on Social Sciences

22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si