Družbena prehrana, 1981 - 1983

Basic Study Information

ADP - IDNo: DRPREH81
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DRPREH81_V1
Main author(s):
  • Kos, Drago
Co-workers:
  • Gantar, Pavle
  • Hojnik, Ida
  • Rener, Tanja
  • Mlinar, Zdravko
Data file producer:
CPS - Center za prostorsko sociologijo, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo (Ljubljana; 1981)

Funding agency:

Republiška raziskovalna skupnost

Study Content

Keywords:

prehrambene navade, prehranjevanje v delovnem okolju, ocena kvalitete hrane, organiziranost prehranjevanja v delovnem okolju, vpliv prehrane na počutje pri delu, spreminjanje nakupovalnih navad, ocenjevanje zdravstvene kvalitete prehrane, opis bivalnega okolja, ocenjevanje postrežbe v restavracijah, spreminjanje prehrambenih navad, osveščenost o zdravstveni neoporečnosti prehrambenih izdelkov, delitev dela v gospodinjstvu, razmere na delovnem mestu, spol, starost, izobrazba, tip naselja

Keywords ELSST:
HRANA IN PREHRANJEVANJE, HRANA , EKOLOŠKA HRANA, ZDRAVO PREHRANJEVANJE, VARNA HRANA

Topic Classification CESSDA
GOSPODARSTVO - poraba in navade porabnikov
Topic Classification CERIF
Družbeni problemi in blagostanje, socialno skrbstvo
Topic Classification ADP
skupinsko prehranjevanje
splošne prehrambene navade


Abstract:

S prvo sociološko raziskavo prehrambenih navad v Sloveniji smo obravnavali predvsem dejavnike, ki vplivajo na odnos do prehranjevnja v delovnem okolju. V prvem delu smo analizirali statitične podatke o organizaciji in razširjenosti prehranjevanja v delovnem okolju. V drugem delu pa smo raziskovali stališča in mnenja uporabnikov o organizaciji in kvaliteti prehranjevanja v delovnem okolju in deloma tudi bivalnem okolju, ki smo jih zbrali z anketetno raziskavo med uporabniki oz. potrošniki. V Sloveniji je organizirano prehranjevanje v delovnem okolju dokaj razširjeno, kvalitativno pa precej niha glede na panogo in velikost delovnih organizacij. Odnos uporabnikov do prehranjevanja v delovnem okolju je odvisen od kvalitete in organiziranosti prehranjevanja in tudi od splošnih prehrambenih navad potrošnikov. Navkljub razvitosti »družbene prehrane« stališča uporabnikov podlegajo številnim in močnim predsodkom. Glavna vrednost raziskave je v tem, da je povezano obravnavala organizacijske, tehnološke in sociološke vidike prehranjevanja na delovnem mestu. glej: Sociološki vidiki razširjanja obstoječih in uvajanja novih oblik družbene prehrane

Methodology


Collection date: junij 1981 - junij 1981, 1983
Date of production: 1981
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Zaposleni v združenem delu SR Slovenije in stanovalci Domov za ostarele.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za prostorsko sociologijo

Sampling procedure:

Neproporcionalen stratificiran slučajen vzorec zaposlenih v SRS, stratificiran glede na način prostorske naselitve. Vzorec ni v celoti reprezentativen za populacijo prebivalcev Slovenije.

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu z vprašalnikom na papirju.

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: ../podatki/drpreh/DRPREH81.por

Format: SPSS prenosljiva datoteka

  • number of variables: 153
  • number of units: 450

Variable list

ZAP

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 450 225.5 130.048

Valid range from 1 to 450

V1 MNENJE O DRUŽBENI PREHRANI

Value 22 Frequency
1 246
2 88
3 41
4 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 4 1.87778 1.13683

Valid range from 1 to 4

V2 PANOGA

Value 31 Frequency
1 164
2 159
3 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 3 1.91778 0.800832

Valid range from 1 to 3

ZAP

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 450 225.5 130.048

Valid range from 1 to 450

V1 MNENJE O DRUŽBENI PREHRANI

Value 2152 Frequency
1 246
2 88
3 41
4 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 4 1.87778 1.13683

Valid range from 1 to 4

V2 PANOGA

Value 3151 Frequency
1 164
2 159
3 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 3 1.91778 0.800832

Valid range from 1 to 3

V3 ORGANIZIRANOST DO

Value 4150 Frequency
1 122
2 289
3 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 3 1.81556 0.569631

Valid range from 1 to 3

V4A ŠT. ZAPOSLENIH: TOZD

Value 5149 Frequency
1 156
2 81
3 106
4 32
5 15
9 59
SYSMISS 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 1 9 3.05122 2.55293

Valid range from 1 to 9

V4B ŠT. ZAPOSLENIH: OZD

Value 6148 Frequency
1 27
2 16
3 72
5 2
9 333
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 9 7.29333 2.91883

Valid range from 1 to 9

V5 UREJENOST PREHRANE (NOTRANJE, ZUNANJE)

Value 7147 Frequency
1 202
2 85
3 17
4 124
5 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 5 2.28667 1.3968

Valid range from 1 to 5

V6 ZADOVOLJSTVO Z BONI

Value 8146 Frequency
1 90
2 52
9 308
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
142 1 2 1.3662 0.48347

Valid range from 1 to 9

V8 ČAS ZA MALICO

Value 9145 Frequency
1 131
2 169
3 122
4 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 4 2.10444 0.895536

Valid range from 1 to 4

V9 USTREZNOST ČASA ZA MALICO

Value 10144 Frequency
1 406
2 27
9 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 9 1.36222 1.53356

Valid range from 1 to 9

V11A ORGANIZIRANI OBROKI - ZAJTRK

Value 11143 Frequency
1 65
2 9
3 11
4 365
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 4 3.50222 1.07668

Valid range from 1 to 4

V11B ORGANIZIRANI OBROKI - DOPOLDANSKA MALICA

Value 12142 Frequency
1 56
2 45
3 221
4 128
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 4 2.93556 0.938096

Valid range from 1 to 4

V11C ORGANIZIRANI OBROKI - KOSILO

Value 13141 Frequency
1 90
2 13
3 53
4 294
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 4 3.22444 1.19793

Valid range from 1 to 4

V11D ORGANIZIRANI OBROKI - POPOLDANSKA MALICA

Value 14140 Frequency
1 98
2 6
3 57
4 289
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 4 3.19333 1.22172

Valid range from 1 to 4

V11E ORGANIZIRANI OBROKI - VEČERJA

Value 15139 Frequency
1 56
3 5
4 389
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 4 3.61556 0.992725

Valid range from 1 to 4

V11F ORGANIZIRANI OBROKI - NOČNA MALICA

Value 16138 Frequency
1 67
2 9
3 17
4 357
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 4 3.47556 1.08875

Valid range from 1 to 4

V12 IZBOR JEDI

Value 17137 Frequency
1 149
2 82
3 86
4 133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 4 2.45111 1.22649

Valid range from 1 to 4

V13 MNENJE O TOPLEM OBROKU

Value 18136 Frequency
1 386
2 49
9 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 9 1.37556 1.45116

Valid range from 1 to 9

V14 ZAKAJ TOPLI OBROK

Value 19135 Frequency
1 150
2 168
3 34
4 22
5 28
6 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 6 2.45333 1.63448

Valid range from 1 to 6

V15A OKUSNA HRANA V OBRATU

Value 20134 Frequency
1 12
2 10
3 108
4 79
5 98
9 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
307 1 5 3.78502 1.0538

Valid range from 1 to 9

V15B NARAVNA HRANA

Value 21133 Frequency
1 8
2 26
3 74
4 78
5 121
9 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
307 1 5 3.90554 1.09703

Valid range from 1 to 9

V15C SVEŽA HRANA

Value 22132 Frequency
1 13
2 22
3 36
4 65
5 171
9 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
307 1 5 4.16938 1.14788

Valid range from 1 to 9

V15D KOLIČINSKO USTREZNA HRANA

Value 23131 Frequency
1 9
2 5
3 23
4 41
5 229
9 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
307 1 5 4.55049 0.921719

Valid range from 1 to 9

V15E HIGIENSKO OPOREČNA

Value 24130 Frequency
1 19
2 9
3 42
4 65
5 171
9 144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
306 1 5 4.17647 1.16009

Valid range from 1 to 9

V15F ENOLIČNA HRANA

Value 25129 Frequency
1 38
2 22
3 57
4 58
5 132
9 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
307 1 5 3.72964 1.39626

Valid range from 1 to 9

V16A GNEČA V JEDILNICI

Value 26128 Frequency
1 54
2 36
3 58
4 50
5 108
9 144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
306 1 5 3.39869 1.49903

Valid range from 1 to 9

V16B PREZRAČENOST JEDILNICE

Value 27127 Frequency
1 31
2 17
3 32
4 57
5 169
9 144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
306 1 5 4.03268 1.34002

Valid range from 1 to 9

V16C ESTETSKA UREJENOST PROSTOROV

Value 28126 Frequency
1 19
2 12
3 28
4 59
5 188
9 144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
306 1 5 4.25817 1.16592

Valid range from 1 to 9

V16D OBNAŠANJE DRUGIH

Value 29125 Frequency
1 10
2 16
3 36
4 41
5 203
9 144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
306 1 5 4.34314 1.08185

Valid range from 1 to 9

V16E ODNOS OSEBJA

Value 30124 Frequency
1 6
2 13
3 25
4 46
5 216
9 144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
306 1 5 4.48039 0.95193

Valid range from 1 to 9

V16F CENE V OBRATU PREHRANE

Value 31123 Frequency
1 33
2 23
3 59
4 32
5 158
9 145
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
305 1 5 3.84918 1.40378

Valid range from 1 to 9

V17 PREDLOG ZA IZBOLJŠANJE

Value 32122 Frequency
1 111
2 339
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 2 1.75333 0.431551

Valid range from 1 to 2

V19 UPOŠTEVANJE PREDLOGA

Value 33121 Frequency
1 20
2 38
3 57
9 335
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
115 1 3 2.32174 0.755655

Valid range from 1 to 9

V20 OCENA VPLIVA PREHRANE NA POČUTJE PRI DELU

Value 34120 Frequency
1 74
2 20
3 79
4 117
5 136
8 1
9 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
427 1 8 3.52927 1.43921

Valid range from 1 to 9

V21 TEŽAVE ZARADI TEHNOLOGIJE PROIZVODNJE PRI ORGANIZIRANJU PREHRANE

Value 35119 Frequency
1 145
2 292
9 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 9 1.88 1.31424

Valid range from 1 to 9

V22 OVIRE PRI ORGANIZACIJI PREHRANE

Value 36118 Frequency
1 77
2 28
3 37
6 1
9 307
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
142 1 3 1.71831 0.85358

Valid range from 1 to 9

V23 SKUPAJ ALI POSEBEJ OBRAT PREHRANE

Value 37117 Frequency
1 222
2 147
3 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 3 1.68667 0.759234

Valid range from 1 to 3

V24 PREDNOSTI LASTNEGA OBRATA

Value 38116 Frequency
1 126
2 76
3 19
4 130
5 8
6 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 6 3.20222 1.85355

Valid range from 1 to 6

V25 KATERI ZAPOSLENI SE NE PREHRANJUJEJO V D.O.

Value 39115 Frequency
1 159
2 115
3 20
4 13
5 1
6 9
9 133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
307 1 4 1.63192 0.786751

Valid range from 1 to 9

V26 DIETNI OBROK

Value 40114 Frequency
1 69
2 238
9 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 9 4.07111 3.38532

Valid range from 1 to 9

V27 POTREBA PO DIETNEM OBROKU

Value 41113 Frequency
1 242
2 68
9 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 9 3.64 3.6224

Valid range from 1 to 9

V28 OBISK OBRATOV PREHRANE ODPRTEGA TIPA

Value 42112 Frequency
1 47
2 124
3 208
4 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 4 2.67333 0.863746

Valid range from 1 to 4

V29 OCENA HRANE V OBRATIH ODPRTEGA TIPA

Value 43111 Frequency
1 15
2 23
3 165
4 69
5 19
6 1
9 158
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
291 1 5 3.18557 0.866979

Valid range from 1 to 9

V30A NEPRIMEREN ODNOS OSEBJA - ODPRTI TIPŽ

Value 44110 Frequency
1 48
2 31
3 75
4 32
5 38
9 226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
224 1 5 2.91518 1.34829

Valid range from 1 to 9

V30B NEPRIMERNO OBNAŠANJE GOSTOV - ODPRTI TIP

Value 45109 Frequency
1 41
2 40
3 51
4 46
5 46
9 226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
224 1 5 3.07143 1.39322

Valid range from 1 to 9

V30C NEESTETSKO UREJENI PROSTORI - ODPRTI TIP

Value 46108 Frequency
1 16
2 17
3 57
4 54
5 80
9 226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
224 1 5 3.73661 1.22284

Valid range from 1 to 9

V30D SLAB ZRAK - ODPRTI TIP

Value 47107 Frequency
1 83
2 48
3 42
4 26
5 25
9 226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
224 1 5 2.38393 1.37398

Valid range from 1 to 9

V30E GNEČA - ODPRTI TIP

Value 48106 Frequency
1 14
2 16
3 56
4 42
5 96
9 226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
224 1 5 3.84821 1.22902

Valid range from 1 to 9

V30F VISOKE CENE - ODPRTI TIP

Value 49105 Frequency
1 9
2 22
3 44
4 48
5 101
9 226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
224 1 5 3.9375 1.18497

Valid range from 1 to 9

V30G SLAB IZBOR - ODPRTI TIP

Value 50104 Frequency
1 20
2 22
3 70
4 44
5 68
9 226
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
224 1 5 3.52679 1.26321

Valid range from 1 to 9

V31A OKUSNA HRANA - ODPRTI TIP

Value 51103 Frequency
1 9
2 13
3 97
4 67
5 32
6 1
9 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
218 1 5 3.45872 0.955528

Valid range from 1 to 9

V31B NENARAVNA PRIPRAVA - ODPRTI TIP

Value 52102 Frequency
1 16
2 41
3 73
4 53
5 35
6 1
9 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
218 1 5 3.22936 1.1491

Valid range from 1 to 9

V31C POSTANA HRANA - ODPRTI TIP

Value 53101 Frequency
1 20
2 40
3 56
4 58
5 44
6 1
9 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
218 1 5 3.30275 1.24067

Valid range from 1 to 9

V31D KOLIČINSKO USTREZNA HRANA - ODPRTI TIP

Value 54100 Frequency
1 13
2 10
3 25
4 54
5 115
6 1
9 232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
217 1 5 4.14286 1.16383

Valid range from 1 to 9

V31E HIGIENSKO OPOREČNA - ODPRTI TIP

Value 5599 Frequency
1 15
2 24
3 54
4 55
5 70
6 1
9 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
218 1 5 3.64679 1.22907

Valid range from 1 to 9

V31F ENOLIČNA HRANA - ODPRTI TIP

Value 5698 Frequency
1 22
2 22
3 47
4 57
5 70
6 1
9 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
218 1 5 3.60092 1.30274

Valid range from 1 to 9

V32 PRIMERNOST AVTOMATOV ZA HRANO

Value 5797 Frequency
1 108
2 105
3 170
4 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 4 2.43556 1.01287

Valid range from 1 to 4

V33 ORGANIZIRANA JAVNA PREHRANA V STANOVANJSKEM OKOLJU

Value 5896 Frequency
1 200
2 74
3 102
4 74
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 4 2.11111 1.14868

Valid range from 1 to 4

V34 ZAKAJ V STANOVANJSKEM OKOLJU

Value 5995 Frequency
1 95
2 41
3 74
4 52
5 94
6 94
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 6 3.64667 1.83192

Valid range from 1 to 6

V35 PODPORA CENTRALNIM KUHINJAM

Value 6094 Frequency
1 187
2 53
3 80
4 46
5 68
9 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
434 1 5 2.43548 1.50495

Valid range from 1 to 9

V36 ZAKAJ PODPORA

Value 6193 Frequency
1 219
2 54
3 104
4 72
5 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 5 2.07111 1.17294

Valid range from 1 to 5

V37 SITOST VOLJ POMEMBNA

Value 6292 Frequency
1 39
2 56
3 42
4 108
5 205
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 5 3.85333 1.34506

Valid range from 1 to 5

V38 PRI JEDI Z NAJBLIŽJIMI

Value 6391 Frequency
1 31
2 17
3 38
4 125
5 239
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 5 4.16444 1.16733

Valid range from 1 to 5

V39 MIR PRI JEDI

Value 6490 Frequency
1 23
2 8
3 21
4 100
5 298
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 5 4.42667 1.02971

Valid range from 1 to 5

V40 DOBRA HRANA ZADOVOLJSTVO V ŽIVLJENJU

Value 6589 Frequency
1 70
2 99
3 92
4 97
5 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 5 3.09333 1.36785

Valid range from 1 to 5

V41 JEM IZ DOLGOČASJA

Value 6688 Frequency
1 25
2 52
3 33
4 84
5 256
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 5 4.09778 1.26429

Valid range from 1 to 5

V42 VABLJENJE PRIJATELJEV NA PREHRANO DOMOV

Value 6787 Frequency
1 22
2 114
3 168
4 146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 4 2.97333 0.879968

Valid range from 1 to 4

V43 PREHRANA S PRIJATELJI ZUNAJ

Value 6886 Frequency
1 23
2 92
3 124
4 211
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 4 3.16222 0.923774

Valid range from 1 to 4

V44A DOBRA HRANA POMEMBNA - GOSTINSKI LOKAL

Value 6985 Frequency
1 266
2 67
3 23
4 6
5 8
9 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
370 1 5 1.44054 0.854118

Valid range from 1 to 9

V44B UREJENOST OKOLJA - LOKAL

Value 7084 Frequency
1 251
2 89
3 17
4 5
5 7
9 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
369 1 5 1.44986 0.806432

Valid range from 1 to 9

V44C ODNOS OSEBJA - LOKAL

Value 7183 Frequency
1 295
2 61
3 7
4 2
5 5
9 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
370 1 5 1.27297 0.657312

Valid range from 1 to 9

V44D DRUŽBA - LOKAL

Value 7282 Frequency
1 255
2 69
3 23
4 11
5 9
9 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
367 1 5 1.50136 0.922916

Valid range from 1 to 9

V44E VZDUŠJE - LOKAL

Value 7381 Frequency
1 224
2 87
3 44
4 5
5 8
9 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
368 1 5 1.60326 0.907246

Valid range from 1 to 9

V44F CENA - LOKAL

Value 7480 Frequency
1 144
2 89
3 76
4 29
5 28
9 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
366 1 5 2.20219 1.25298

Valid range from 1 to 9

V44G OBNAŠANJE DRUGIH - LOKAL

Value 7579 Frequency
1 157
2 96
3 65
4 23
5 24
9 85
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
365 1 5 2.07123 1.20456

Valid range from 1 to 9

V44H IZBOR JEDI - LOKAL

Value 7678 Frequency
1 200
2 107
3 33
4 14
5 12
9 84
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
366 1 5 1.71858 1.00412

Valid range from 1 to 9

V44I HITROST POSTREŽBE - LOKAL

Value 7777 Frequency
1 229
2 98
3 30
4 4
5 8
9 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
369 1 5 1.54743 0.85881

Valid range from 1 to 9

V44J DELOVNI ČAS - LOKAL

Value 7876 Frequency
1 97
2 73
3 69
4 44
5 84
9 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
367 1 5 2.85014 1.50841

Valid range from 1 to 9

V44K LOKACIJA - LOKAL

Value 7975 Frequency
1 88
2 72
3 64
4 44
5 95
9 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
363 1 5 2.96143 1.53005

Valid range from 1 to 9

V45A ODDALJENOST ŠPECERIJE

Value 8074 Frequency
1 298
2 74
3 16
4 1
SYSMISS 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
389 1 4 1.28021 0.547858

Valid range from 1 to 4

V45B ODDALJENOST MLEČNE TRGOVINE

Value 8173 Frequency
1 274
2 83
3 17
4 15
SYSMISS 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
389 1 4 1.41645 0.750489

Valid range from 1 to 4

V45C ODDALJENOST TRGOVINE Z ZELENJAVO

Value 8272 Frequency
1 283
2 83
3 19
4 4
SYSMISS 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
389 1 4 1.3419 0.620789

Valid range from 1 to 4

V45D ODDALJENOST MESNICE

Value 8371 Frequency
1 238
2 111
3 36
4 4
SYSMISS 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
389 1 4 1.50129 0.705737

Valid range from 1 to 4

V45E ODDALJENOST BLAGOVNICE

Value 8470 Frequency
1 119
2 102
3 98
4 70
SYSMISS 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
389 1 4 2.30591 1.08954

Valid range from 1 to 4

V45F ODDALJENOST OBRNEGA SERVISA

Value 8569 Frequency
1 98
2 97
3 102
4 92
SYSMISS 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
389 1 4 2.48329 1.10894

Valid range from 1 to 4

V45G ODDALJENOST OBRATA DRUŽB. PREHRANE

Value 8668 Frequency
1 85
2 110
3 97
4 97
SYSMISS 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
389 1 4 2.52956 1.08991

Valid range from 1 to 4

V45H ODDALJENOST ZDRAVSTVENE AMBULANTE

Value 8767 Frequency
1 97
2 170
3 114
4 8
SYSMISS 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
389 1 4 2.08483 0.786812

Valid range from 1 to 4

V45I ODDALJENOST POŠTE

Value 8866 Frequency
1 147
2 165
3 73
4 4
SYSMISS 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
389 1 4 1.83033 0.761175

Valid range from 1 to 4

V45J ODDALJENOST OTROŠKEGA IGRIŠČA

Value 8965 Frequency
1 242
2 116
3 21
4 10
SYSMISS 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
389 1 4 1.48329 0.716415

Valid range from 1 to 4

V45K ODDALJENOST ZELENICE

Value 9064 Frequency
1 253
2 88
3 39
4 9
SYSMISS 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
389 1 4 1.49614 0.768658

Valid range from 1 to 4

V45L ODDALJENOST VRTCA

Value 9163 Frequency
1 220
2 140
3 26
4 3
SYSMISS 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
389 1 4 1.51671 0.656336

Valid range from 1 to 4

V45M ODDALJENOST OSNOVNE ŠOLE

Value 9262 Frequency
1 218
2 142
3 28
4 1
SYSMISS 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
389 1 4 1.51671 0.640436

Valid range from 1 to 4

V46 STANOVANJA Z MANJŠIMI KUHINJAMI

Value 9361 Frequency
1 133
2 250
3 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 3 1.85333 0.651057

Valid range from 1 to 3

V47A POSEST HLADILNIKA

Value 9460 Frequency
1 438
3 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 3 1.05333 0.322573

Valid range from 1 to 3

V47B POSEST ZMRZOVALNIKA

Value 9559 Frequency
1 217
3 233
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 3 2.03556 1.00048

Valid range from 1 to 3

V47C POSEST POMIVALNEGA STROJA

Value 9658 Frequency
1 53
3 397
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 3 2.76444 0.645407

Valid range from 1 to 3

V47D POSEST MALIH GOPODINJKIH STROJEV

Value 9757 Frequency
1 421
3 29
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 3 1.12889 0.491633

Valid range from 1 to 3

V48 UPORABA POLPRIPRAVLJENE HRANE

Value 9856 Frequency
1 28
2 134
3 132
4 156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 4 2.92444 0.943187

Valid range from 1 to 4

V49 UPORABA KUPLJENE PRIPRAVLJENE HRANE

Value 9955 Frequency
2 45
3 143
4 262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 2 4 3.48222 0.671331

Valid range from 2 to 4

V50A ZAUŽIJE ZAJTRK

Value 10054 Frequency
1 219
3 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 3 2.02667 1.00076

Valid range from 1 to 3

V50B ZAUŽIJE DOPOLDANSKO MALICO

Value 10153 Frequency
1 318
3 132
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 3 1.58667 0.911593

Valid range from 1 to 3

V50C ZAUŽIJE KOSILO

Value 10252 Frequency
1 417
3 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 3 1.14667 0.521946

Valid range from 1 to 3

V50D ZAUŽIJE POPOLDANSKO MALICO

Value 10351 Frequency
1 82
3 368
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 3 2.63556 0.772914

Valid range from 1 to 3

V50E ZAUŽIJE VEČERJO

Value 10450 Frequency
1 380
3 70
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 3 1.31111 0.725674

Valid range from 1 to 3

V50F ZAUŽIJE NOČNO MALICO

Value 10549 Frequency
1 8
3 442
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 3 2.96444 0.26458

Valid range from 1 to 3

V51A ANKETIRANEC KOSI DOMA

Value 10648 Frequency
1 378
2 53
4 18
SYSMISS 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
431 1 2 1.12297 0.328784

Valid range from 1 to 4

V51B PARTNER KOSI DOMA

Value 10747 Frequency
1 314
2 52
5 83
SYSMISS 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
366 1 2 1.14208 0.349607

Valid range from 1 to 5

V51C PRVI OTROK KOSI DOMA

Value 10846 Frequency
1 198
2 144
3 1
5 106
SYSMISS 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
342 1 2 1.42105 0.494451

Valid range from 1 to 5

V51D DRUGI OTROK KOSI DOMA

Value 10945 Frequency
1 114
2 101
5 234
SYSMISS 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 1 5 3.30958 1.79904

Valid range from 1 to 5

V52 ZADOVOLJSTVO S SEDANJIM NAČINOM PREHRANE

Value 11044 Frequency
1 402
2 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 2 1.10667 0.309033

Valid range from 1 to 2

V54 ODLOČITEV ZA GLAVNI OBROK ZUNAJ DOMA, ČE DOBRE RAZMERE

Value 11143 Frequency
1 80
2 194
3 143
4 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 4 2.28667 0.841597

Valid range from 1 to 4

V56A VIR DNEVNE ZELENJAVE

Value 11242 Frequency
1 166
2 144
3 140
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 3 1.94222 0.82351

Valid range from 1 to 3

V56B VIR OZIMNICE

Value 11341 Frequency
1 248
2 122
3 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 3 1.62667 0.768651

Valid range from 1 to 3

V56C VIR MESA

Value 11440 Frequency
1 386
2 41
3 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 3 1.19333 0.508677

Valid range from 1 to 3

V56D VIR MLEČNIH IZDELKOV

Value 11539 Frequency
1 409
2 10
3 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 3 1.16 0.522287

Valid range from 1 to 3

V57 MESEČNI DOHODEK GOSPODINJSTVA

Value 11638 Frequency
1 33
2 145
3 160
4 65
5 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 5 2.88444 1.08029

Valid range from 1 to 5

V58 UPOŠTEVA PRI NAKUPU ŽIVIL

Value 11737 Frequency
1 91
2 71
3 250
4 11
9 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
412 1 3 2.38592 0.824855

Valid range from 1 to 9

V59 UPOŠTEVA KONZERVANSE

Value 11836 Frequency
1 112
2 188
3 107
9 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 9 2.65778 2.17871

Valid range from 1 to 9

V60 POSEST VRTA

Value 11935 Frequency
1 259
2 191
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 2 1.42444 0.494808

Valid range from 1 to 2

V61 NAMEN VRTA

Value 12034 Frequency
1 207
3 51
9 192
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 9 4.64 3.81349

Valid range from 1 to 9

V62 DELITEV GOSPODINJSKEGA DELA

Value 12133 Frequency
1 177
2 178
4 78
5 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 5 2.06667 1.1939

Valid range from 1 to 5

V63 ZADOVOLJSTVO Z DELITVIJO

Value 12232 Frequency
1 394
2 56
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 2 1.12444 0.330455

Valid range from 1 to 2

V64 PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE DELITVE OPRAVIL

Value 12331 Frequency
1 5
2 7
3 34
4 8
5 2
6 2
9 392
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 9 8.22889 2.04047

Valid range from 1 to 9

V66 ANKETIRANEC SAM KUHA

Value 12430 Frequency
1 185
2 61
3 103
4 55
5 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 5 2.36889 1.38458

Valid range from 1 to 5

V67 ZAKAJ KUHA

Value 12529 Frequency
1 210
2 93
3 103
9 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
406 1 3 1.73645 0.838577

Valid range from 1 to 9

V68 MNENJE O PRISOTNOSTI DODATKOV V INDUSTRIJSKI HRANI

Value 12628 Frequency
1 311
2 31
3 108
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 3 1.54889 0.85395

Valid range from 1 to 3

V69 DIETNO PREHRANJEVANJE

Value 12727 Frequency
1 74
2 376
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 2 1.83556 0.371091

Valid range from 1 to 2

V70 ZAJTRK PRED DELOM NAVADA

Value 12826 Frequency
1 186
2 264
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 2 1.58667 0.49298

Valid range from 1 to 2

V71 POKLIC

Value 12925 Frequency
2 219
4 230
SYSMISS 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 2 4 3.0245 1.00081

Valid range from 2 to 4

V72 VODILNI POLOŽAJ

Value 13024 Frequency
1 21
2 88
3 318
4 22
SYSMISS 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 1 4 2.75947 0.612413

Valid range from 1 to 4

V73 FIZIČNO - UMSKO DELO

Value 13123 Frequency
1 199
2 94
3 112
4 29
5 11
9 4
SYSMISS 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
445 1 5 2.00899 1.0884

Valid range from 1 to 9

V74 DELOVNI ČAS

Value 13222 Frequency
1 271
3 124
4 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 4 1.91778 1.16745

Valid range from 1 to 4

V75 ČAS ZA PRIHOD NA DELO

Value 13321 Frequency
1 5
2 147
3 298
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 3 2.65111 0.499943

Valid range from 1 to 3

V76 PREVOZNO SREDSTVO

Value 13420 Frequency
1 104
2 172
3 26
4 146
6 1
SYSMISS 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
449 1 6 2.48552 1.18034

Valid range from 1 to 6

V77A I. DEJAVNOST IZVEN DELOVNEGA ČASA

Value 13519 Frequency
1 210
3 193
4 43
6 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 6 2.18889 1.17788

Valid range from 1 to 6

V77B II. DEJAVNOST IZVEN DELOVNEGA ČASA

Value 13618 Frequency
1 171
3 66
4 188
6 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 6 2.82444 1.55316

Valid range from 1 to 6

V77C III. DEJAVNOST IZVEN DELOVNEGA ČASA

Value 13717 Frequency
1 313
3 1
4 17
6 119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 6 2.44 2.21298

Valid range from 1 to 6

V78 SPOL

Value 13816 Frequency
1 188
2 262
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 2 1.58222 0.493742

Valid range from 1 to 2

V79 STAROST

Value 13915 Frequency
2 118
3 157
4 111
5 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 2 5 3.26889 1.00385

Valid range from 2 to 5

V80 IZOBRAZBA

Value 14014 Frequency
2 102
3 148
4 117
5 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 2 5 3.40222 1.032

Valid range from 2 to 5

V81 ŠTEVILO ČLANOV GOSPODINJSTVA

Value 14113 Frequency
1 19
2 55
3 133
4 190
5 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 5 3.45111 0.991528

Valid range from 1 to 5

V82B ZAPOSLENI V GOSPODINJSTVU - ŽENA, MOŽ

Value 14212 Frequency
0 2
1 256
2 50
3 142
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 0 3 1.73778 0.913957

Valid range from 0 to 3

V82C ZAPOSLENI V GOSPODINJSTVU - 1 OTROK

Value 14311 Frequency
1 46
3 404
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 3 2.79556 0.606555

Valid range from 1 to 3

V83 POKLIC OČETA

Value 14410 Frequency
1 94
2 185
3 122
4 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 4 2.28 0.91598

Valid range from 1 to 4

V84 DOLŽINA BIVANJA V SEDANJEM KRAJU

Value 1459 Frequency
1 47
2 75
3 103
4 225
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 4 3.12444 1.03505

Valid range from 1 to 4

V85 LASTNIK ALI SOLASTNIK STANOVANJA

Value 1468 Frequency
1 239
2 35
3 117
4 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 4 1.99111 1.14822

Valid range from 1 to 4

V86 VRSTA STAVBE

Value 1477 Frequency
1 204
2 91
3 155
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 3 1.89111 0.887509

Valid range from 1 to 3

V87 BIVALNO OKOLJE

Value 1486 Frequency
1 120
2 97
3 152
4 81
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 4 2.43111 1.06823

Valid range from 1 to 4

V88 KRAJEVNA SKUPNOST

Value 1495 Frequency
1 30
2 60
3 29
4 30
5 30
6 32
7 30
8 31
9 30
10 30
11 30
12 27
13 7
14 12
15 5
16 17
17 18
18 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 18 7.39778 4.61184

Valid range from 1 to 18

V91 NEZNANA SPREMENLJIVKA

Value 1504 Frequency
1 20
2 20
3 22
4 20
5 15
6 15
7 21
8 19
9 20
10 31
11 29
12 30
13 24
14 47
15 20
16 10
17 10
18 8
19 20
20 20
21 21
99 1
SYSMISS 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
443 1 99 11.0677 7.0797

Valid range from 1 to 99

V92 VIR DOHODKOV

Value 1513 Frequency
2 77
3 354
9 4
SYSMISS 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
431 2 3 2.82135 0.383508

Valid range from 2 to 9

VS NEZNANA SPREMENLJIVKA

Value 1522 Frequency
1 94
2 22
3 98
4 95
5 80
6 20
7 20
8 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 8 3.64444 1.91763

Valid range from 1 to 8

DEL PODATKI SO BILI PREDSTAVLJENI V DVEH KOSIH; SPREMENLJIVKA OPREDELJUJE DELITEV

Value 1531 Frequency
1 PRVI DEL 389
2 DRUGI DEL 61
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
450 1 2 1.13556 0.342697

Valid range from 1 to 2

Materials of the Study

  1. Kos, Drago (1981). DRPREH81 - Priloga k raziskovalni nalogi: Sociološki vidiki razširjanja obstoječih in uvajanja novih oblik družbene prehrane (I. Faza) [datoteka kodirne knjige].

Study Results Materials

  1. Kos, Drago (1981). Sociološki vidiki razširjanja obstoječih in uvajanja novih oblik družbene prehrane.

Related Publications

There is no information about publications related to this study!

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

3 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga z imeni spremenljivk iz podatkovne datoteke.

CLASS OF THE STUDY

8 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, zapolnjujejo raziskovalno praznino ali imajo široko uporabnost za več praktičnih problemov, imajo dolgoročno vrednost za znanost

  How to CITE this study?

Kos, D. (2001). Družbena prehrana, 1981 - 1983 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: DRPREH81. https://doi.org/10.17898/ADP_DRPREH81_V1

COBISS.SI
Publication date: 2001
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si