Stališča o korupciji 2002

Basic Study Information

ADP - IDNo: KORUP02
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP02_V1
Main author(s):
 • Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije
Co-workers:
 • Toš, Niko
 • Miheljak, Vlado
 • Malnar, Brina
 • Uhan, Samo
 • Kurdija, Slavko
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Filej, Živa
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana; 2002)

Funding agency:

Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije
The Stichting LaLance Hoofdstraat, Nizozemska

Project number:

no information

Series:
 • KORUP/Stališa o korupciji

  Serija raziskav o korupciji zajema raziskave splošne slovenske populacije. Prvi del anketirane sprašuje o razumevanju korupcije, mnenju o njeni razširjenosti, sprejemanju podkupnine v javnih službah, o informativnih virih, na podlagi katerih si anketirani ustvarja mnenje o korupciji, o vzrokih za korupcijo, izkušnjah in krivcih za korupcijo, o tem ali bi prijavili primer korupcije ter o stopnji učinkovitosti institucij v boju proti korupciji. Pripravljenost anketiranih na sprejemanje korupcije kot sredstva za doseganje ciljev se ugotavlja neposredno (kako bi anketirani ravnal v hipotetičnem primeru) in posredno (z oceno verjetnosti korupcije na posameznih področjih). Drugi del raziskave je sestavljen iz splošnejših vprašanj o razmerah v družbi, namenjenih analizi stališč o korupciji. Anketirani podajo ocene o zadovoljstvu z demokracijo, rednem dohodku, stanju v gospodarstvu, zaupanju v ustanove, spremljanju informativnih oddaj in časopisov ter strankarskih preferencah. Zadnji del zadeva vprašanja socio-demografskega tipa spremenljivk.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z demokracijo, ocena razmer v gospodarstvu, ocena razširjenosti korupcije, izkušnje s korupcijo, ravnanje ob namigu na korupcijo, mnenje o vzrokih za korupcijo, zaupanje v institucije, namera prijave primera korupcije, ocena uspešnosti institucij v boju proti korupciji, mnenje o pričakovanju podkupovanj, mnenje o krivdi za podkupovanje, spremljanje informativnih oddaj, branje dnevnih časopisov, strankarske preference, demografija

Keywords ELSST:
KORUPCIJA, POLITIČNA KORUPCIJA, ZADOVOLJSTVO, ZAUPANJE, JAVNO MNENJE, GOSPODARSKI SISTEM, DRUŽBENE VREDNOTE, DRUŽBENA STALIŠČA, POLITIKA

Topic Classification CESSDA
PRAVO, KRIMINAL IN PRAVNI SISTEMI - kriminal
Topic Classification CERIF
Kriminologija
Topic Classification ADP
PRIČAKOVANJE KORUPCIJE
KORUPCIJSKE NAVADE
PREPREČEVANJE KORUPCIJE
KRIMINAL
JAVNE SLUŽBE
NADZOR


Abstract:

Tematsko se raziskava osredotoča na problem korupcije, njenih vzrokih in sprejemanjem le-te med državljankami in državljani. Vprašanja se nanašajo na problemska področja kot so: javne službe, izkušnje s korupcijo, nadzorom, pregonom in zakonodajo, ki ureja to področje. Vprašalnik je sestavljen iz treh sklopov. Medtem ko je prvi namenjen osrednjemu problemu raziskave tj. korupciji, drugi sprašuje o zadovoljstvu z demokracijo, volilnih preferencah, dohodku, zaupanju v institucije ter spremljanju medijev. Tretji del vsebuje vprašanja socio-demografskega izvora. Oblikovan vprašalnik se naslanja na raziskave Inštituta Svetovne banke. glej: Working Papers and Articles: Corruption

Methodology


Collection date: 1. julij - 4. julij 2002
Date of production: 2002
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Ozemlje države

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

S telefonskimi intervjuji zbrano empirično gradivo je bilo glede na strukturna odstopanja polnoletne populacije uteženo (ponderirano) in s tem je bila zmanjšana pristranost in napake v rezultatih. Sistem ponderacije temelji na populacijskih izenačitvah glede na spol, starost in prostorsko razpršenost. Utemeljitev in opis postopka obteževanja je podan v dokumentu S. Kurdija, J. Štebe, "Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer", CJMMK, PB3/97.

Access restrictions

Avtorske pravice pridržane. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: KORUP02 - Stališča o korupciji 2002 [datoteka podatkov], 2002

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 97
 • number of units: 914

Additional information:

Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izven obsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Variable list

V1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 13 Frequency
1 ZADOVOLJNI 295
2 NEZADOVOLJNI 542
3 ne vem, b.o. 74
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 77

Valid range from 1 to 3

V2 ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOS

ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI DA NE ZADOSTUJE?

Value 22 Frequency
1 V CELOTI ZADOSTUJE 171
2 V PRECEJŠNJI MERI ZADOSTUJE 232
3 LE V MANJŠI MERI ZADOSTUJE 286
4 SPLOH NE ZADOSTUJE 195
5 ni zaposlen, ne prejema dohodkov 18
6 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 12

Valid range from 1 to 6

V3 KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TE

KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TEH DNEH V SLOVENIJI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA JE ZELO SLABO, 5 POMENI, DA JE ZELO DOBRO, 3 PA JE NEKJE VMES.

Value 31 Frequency
1 zelo slabo 99
2 slabo 203
3 niti dobro, niti slabo 511
4 dobro 68
5 zelo dobro 7
6 (9)ne vem, b.o. 23
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 26

Valid range from 1 to 6

V1 ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA

ČE OCENJUJETE V CELOTI, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI ALI NEZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI?

Value 197 Frequency
1 ZADOVOLJNI 295
2 NEZADOVOLJNI 542
3 ne vem, b.o. 74
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 77

Valid range from 1 to 3

V2 ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOS

ALI LAHKO REČETE, DA REDNI DOHODEK ZADOSTUJE ZA PREŽIVLJANJE VAS IN VAŠE DRUŽINE, ALI DA NE ZADOSTUJE?

Value 296 Frequency
1 V CELOTI ZADOSTUJE 171
2 V PRECEJŠNJI MERI ZADOSTUJE 232
3 LE V MANJŠI MERI ZADOSTUJE 286
4 SPLOH NE ZADOSTUJE 195
5 ni zaposlen, ne prejema dohodkov 18
6 ne vem, b.o. 9
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 12

Valid range from 1 to 6

V3 KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TE

KAKO OCENJUJETE STANJE GOSPODARSTVA V TEH DNEH V SLOVENIJI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA JE ZELO SLABO, 5 POMENI, DA JE ZELO DOBRO, 3 PA JE NEKJE VMES.

Value 395 Frequency
1 zelo slabo 99
2 slabo 203
3 niti dobro, niti slabo 511
4 dobro 68
5 zelo dobro 7
6 (9)ne vem, b.o. 23
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 26

Valid range from 1 to 6

V4 KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO

KAJ NAJ NAREDI ČLOVEK, KI POTREBUJE NEKO DOVOLJENJE OD DRŽAVE, ČE MU URADNIK REČE: BODITE POTRPEŽLJIVI, POČAKAJTE.

Value 494 Frequency
1 NAJ POČAKA, SE BO ŽE UREDILO 298
2 NAJ PONUDI URADNIKU NAPITNINO, DA BI TAKOJ DOBIL, KAR ŽELI 39
3 NAJ UPORABI ZVEZE 177
4 NAJ NAPIŠE PISMO PREDSTOJNIKU URADA 165
5 NAJ NAREDI BREZ DOVOLJENJA TO, KAR NAMERAVA 66
6 NIČ SE NE DA NAREDITI 115
7 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 54

Valid range from 1 to 7

V5 KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠN

KAKO VELIK PROBLEM JE KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI? OCENITE NA LESTVICI OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI, DA JE KORUPCIJA ZELO MAJHEN PROBLEM, 5 DA JE KORUPCIJA ZELO VELIK PROBLEM, 3 PA JE NEKJE VMES.

Value 593 Frequency
1 zelo majhen problem 10
2 majhen problem 49
3 niti velik niti majhen problem 312
4 velik problem 266
5 zelo velik problem 223
6 ne vem, b.o. 50
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 54

Valid range from 1 to 6

V6 KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI V SLOV

KAKO RAZŠIRJENA STA PO VAŠI OCENI V SLOVENIJI POJAVA KORUPCIJE IN SPREJEMANJE PODKUPNINE V JAVNIH SLUŽBAH?

Value 692 Frequency
1 SKORAJ NOBEN JAVNI USLUŽBENEC NE POČNE TEGA 18
2 TO POČNE LE NEKAJ JAVNIH USLUŽBENCEV 317
3 TO POČNE KAR PRECEJ JAVNIH USLUŽBENCEV 420
4 TO POČNEJO SKORAJ VSI JAVNI USLUŽBENCI 105
5 ne vem, b.o. 50
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
860 54

Valid range from 1 to 5

V7 NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE?

NA ČEM PREDVSEM TEMELJI TO VAŠE MNENJE? JE UTEMELJENO PREDVSEM ...

Value 791 Frequency
1 NA TISTEM, KAR STE PREBRALI V ČASOPISIH IN SLIŠALI NA TELEVIZIJI IN NA RADIU 276
2 NA TISTEM, KAR LJUDJE NA SPLOŠNO GOVORIJO O JAVNIH USLUŽBENCIH 64
3 NA IZKUŠNJA IN PRIPOVEDOVANJIH TISTIH, KI JIM ZAUPATE 103
4 NA VAŠIH OSEBNIH IZKUŠNJAH 190
5 NA VSEM OD NAVEDENEGA 226
6 ne vem, b.o. 51
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
859 55

Valid range from 1 to 6

V8 KAJ MENITE, ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJ

KAJ MENITE, ALI JE V PRIMERJAVI Z OBDOBJEM PRED LETOM 90 KORUPCIJA V DANAŠNJI SLOVENIJI...

Value 890 Frequency
1 MOČNO NARASLA 299
2 NEKOLIKO NARASLA 274
3 OSTALA NA ISTI RAVNI 184
4 NEKOLIKO UPADLA 56
5 MOČNO UPADLA 20
6 ne vem, b.o. 77
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
833 81

Valid range from 1 to 6

V9A ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VE

ALI MENITE, DA JE VERJETNO, ALI DA NI VERJETNO, DA BI POSAMEZNIK MORAL PONUDITI DENAR, DARILO ALI USLUGO, DA BI SPODAJ NAŠTETE URADNE OSEBE OPRAVILE TISTO, KAR SO PO SLUŽBENI DOLŽNOSTI DOLŽNE STORITI? ZDRAVNIKI IN DRUGI DELAVCI V ZDRAVSTVU

Value 989 Frequency
1 je verjetno 483
2 ni verjetno 367
3 ne vem, b.o. 60
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
850 64

Valid range from 1 to 3

V9B SODNIKI IN SODNI USLUŽBENCI

SODNIKI IN SODNI USLUŽBENCI

Value 1088 Frequency
1 je verjetno 357
2 ni verjetno 362
3 ne vem, b.o. 189
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
719 195

Valid range from 1 to 3

V9C ODVETNIKI IN NOTARJI

ODVETNIKI IN NOTARJI

Value 1187 Frequency
1 je verjetno 458
2 ni verjetno 304
3 ne vem, b.o. 143
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
762 152

Valid range from 1 to 3

V9D POLICISTI

POLICISTI

Value 1286 Frequency
1 je verjetno 344
2 ni verjetno 404
3 ne vem, b.o. 157
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
748 166

Valid range from 1 to 3

V9E CARINIKI

CARINIKI

Value 1385 Frequency
1 je verjetno 361
2 ni verjetno 360
3 ne vem, b.o. 182
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
721 193

Valid range from 1 to 3

V9F DAVČNI USLUŽBENCI

DAVČNI USLUŽBENCI

Value 1484 Frequency
1 je verjetno 284
2 ni verjetno 410
3 ne vem, b.o. 212
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
694 220

Valid range from 1 to 3

V9G UČITELJI IN PROFESORJI

UČITELJI IN PROFESORJI

Value 1583 Frequency
1 je verjetno 346
2 ni verjetno 422
3 ne vem, b.o. 130
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 146

Valid range from 1 to 3

V9H POSLANCI

POSLANCI

Value 1682 Frequency
1 je verjetno 398
2 ni verjetno 309
3 ne vem, b.o. 196
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
707 207

Valid range from 1 to 3

V9I URADNIKI NA MINISTRSTVIH

URADNIKI NA MINISTRSTVIH

Value 1781 Frequency
1 je verjetno 405
2 ni verjetno 282
3 ne vem, b.o. 211
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
687 227

Valid range from 1 to 3

V9J ZAPOSLENI NA OBČINSKIH UPRAVAH IN V UPRA

ZAPOSLENI NA OBČINSKIH UPRAVAH IN V UPRAVNIH ENOTAH

Value 1880 Frequency
1 je verjetno 442
2 ni verjetno 331
3 ne vem, b.o. 128
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
773 141

Valid range from 1 to 3

V9K INŠPEKTORJI INŠPEKCIJSKIH SLUŽB

INŠPEKTORJI INŠPEKCIJSKIH SLUŽB

Value 1979 Frequency
1 je verjetno 446
2 ni verjetno 295
3 ne vem, b.o. 156
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
741 173

Valid range from 1 to 3

V10 KAJ MENITE, KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI VZR

KAJ MENITE, KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI VZROK ZA KORUPCIJO V SLOVENIJI? IZ NAVEDENIH MOŽNIH VZROKOV IZBERITE POGLAVITNI RAZLOG...

Value 2078 Frequency
1 POMANJKLJIVA ZAKONODAJA 167
2 PRENIZKE KAZNI 184
3 NEUČINKOVIT PREGON KORUPCIJE 226
4 ZAPLETENOST UPRAVNIH IN PODOBNIH POSTOPKOV 84
5 DRŽAVLJANI NE IZRAŽAJO ŽELJE, DA BI SE BORILI PROTI KORUPCIJI 76
6 GRE ZA USTALJENE NAVADE 100
7 drugo 39
8 ne vem, b.o. 33
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
876 38

Valid range from 1 to 8

V11A ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKU

ALI STE IMELI VI ALI VAŠI SORODNIKI IZKUŠNJE S KORUPCIJO PRI...: OBISKU ZDRAVNIKA ALI PRI SREČANJU Z DRUGIMI ZDRAVSTVENIMI DELAVCI

Value 2177 Frequency
1 DA 161
2 NE 749
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 4

Valid range from 1 to 2

V12A ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 2276 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 66
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 69
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 19
4 drugo 4
5 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 753
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
158 756

Valid range from 1 to 5

V11B PRI IZOBRAŽEVANJU, PRI VPISU V ŠOLO IN O

PRI IZOBRAŽEVANJU, PRI VPISU V ŠOLO IN OPRAVLJANJU IZPITOV

Value 2375 Frequency
1 DA 75
2 NE 834
Sysmiss 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 5

Valid range from 1 to 2

V12B ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 2474 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 40
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 19
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 9
4 drugo 4
5 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 839
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
72 842

Valid range from 1 to 5

V11C PRI ODMERI IN PLAČILU DAVKA

PRI ODMERI IN PLAČILU DAVKA

Value 2573 Frequency
1 DA 28
2 NE 875
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
903 11

Valid range from 1 to 2

V12C ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 2672 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 7
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 7
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 6
4 drugo 7
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 886
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27 887

Valid range from 1 to 5

V11D PRI ODDAJI PONUDBE V POSTOPKU JAVNEGA NA

PRI ODDAJI PONUDBE V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA

Value 2771 Frequency
1 DA 63
2 NE 839
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
902 12

Valid range from 1 to 2

V12D ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 2870 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 42
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 11
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 4
4 drugo 6
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 851
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
63 851

Valid range from 1 to 5

V11E PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO POKOJNINE,

PRI UVELJAVLJANJU PRAVICE DO POKOJNINE, ALI PA DO RAZLIČNIH PODPOR IN DOKLAD, TUDI PRI UVELJAVLJANJU PODPORE ZA NEZAPOSLENE

Value 2969 Frequency
1 DA 63
2 NE 835
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 16

Valid range from 1 to 2

V12E ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3068 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 33
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 12
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 7
4 drugo 8
5 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 851
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 854

Valid range from 1 to 5

V11F PRI POSTOPKU PRIVATIZACIJE ALI DENACIONA

PRI POSTOPKU PRIVATIZACIJE ALI DENACIONALIZACIJE

Value 3167 Frequency
1 DA 51
2 NE 849
Sysmiss 14
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
900 14

Valid range from 1 to 2

V12F ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3266 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 22
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 13
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 3
4 drugo 11
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 864
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 865

Valid range from 1 to 5

V11G PRI CARINSKIH POSTOPKIH

PRI CARINSKIH POSTOPKIH

Value 3365 Frequency
1 DA 59
2 NE 840
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 15

Valid range from 1 to 2

V12G ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3464 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 31
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 16
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 6
4 drugo 5
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 855
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 856

Valid range from 1 to 5

V11H PRI POLICIJSKIH POSTOPKIH

PRI POLICIJSKIH POSTOPKIH

Value 3563 Frequency
1 DA 65
2 NE 830
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
895 19

Valid range from 1 to 2

V12H ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3662 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 45
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 12
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 3
4 drugo 2
5 ne vem, b.o. 3
Sysmiss 849
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
62 852

Valid range from 1 to 5

V11I PRI POSTOPKU NA SODIŠČU PRI KATEREM JE B

PRI POSTOPKU NA SODIŠČU PRI KATEREM JE BIL UDELEŽEN SODNIK ALI TOŽILEC

Value 3761 Frequency
1 DA 38
2 NE 860
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
898 16

Valid range from 1 to 2

V12I ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 3860 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 24
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 8
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 2
4 drugo 3
5 ne vem, b.o. 1
Sysmiss 876
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
37 877

Valid range from 1 to 5

V11J PRI POSTOPKU NA SODIŠČU PRI KATEREM SO S

PRI POSTOPKU NA SODIŠČU PRI KATEREM SO SODELOVALI DRUGI DELAVCI SODIŠČA, TUDI ZAPOSLENI V ZEMLJIŠKI KNJIGI

Value 3959 Frequency
1 DA 25
2 NE 867
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
892 22

Valid range from 1 to 2

V12J ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 4058 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 16
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 6
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 1
4 drugo 2
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 889
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25 889

Valid range from 1 to 5

V11K PRI POSTOPKU ODVETNIŠKE PISARNE ALI NOTA

PRI POSTOPKU ODVETNIŠKE PISARNE ALI NOTARIATA

Value 4157 Frequency
1 DA 50
2 NE 844
Sysmiss 20
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 20

Valid range from 1 to 2

V12K ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 4256 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 25
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 22
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 2
4 drugo 1
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 864
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
50 864

Valid range from 1 to 5

V11L PRI POSTOPKU NA OBČINSKEM URADU ALI URAD

PRI POSTOPKU NA OBČINSKEM URADU ALI URADU UPRAVNE ENOTE

Value 4355 Frequency
1 DA 86
2 NE 811
Sysmiss 17
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 17

Valid range from 1 to 2

V12L ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 4454 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 67
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 13
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 2
4 drugo 4
5 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 828
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
86 828

Valid range from 1 to 5

V11M PRI POSTOPKU INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

PRI POSTOPKU INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

Value 4553 Frequency
1 DA 47
2 NE 841
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 26

Valid range from 1 to 2

V12M ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

ALI JE PRI TEM ŠLO PREDVSEM ZA...

Value 4652 Frequency
1 UPORABO ZVEZ IN POZNANSTEV 27
2 DENAR ALI DARILA, KER JE BILO MOŽNO LE TAKO REŠITI PROBLEM 16
3 KER JE TO BILO NEDVOUMNO IZRAŽENO 1
4 drugo 1
5 ne vem, b.o. 2
Sysmiss 867
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
45 869

Valid range from 1 to 5

V13 KDO JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ KRIV ALI TIS

KDO JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ KRIV ALI TISTI, KI PODKUPNINO DAJE, ALI TISTI, KI JO SPREJEMA?

Value 4751 Frequency
1 tisti, ki jo daje 158
2 tisti, ki jo sprejme 365
3 oba enako 366
4 ne vem, nimam mnejnja, b.o. 21
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
889 25

Valid range from 1 to 4

V14A SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA USTANOVI SPLOH NE ZAUPATE, 5 DA JI POPOLNOMA ZAUPATE, 3 PA JE NEKJE VMES. VLADI V CELOTI

Value 4850 Frequency
1 najmanj zaupa 144
2 . 202
3 nekaj vmes 389
4 . 127
5 najbolj zaupa 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 20
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
888 26

Valid range from 1 to 6

V14B PREDSEDNIKU VLADE

PREDSEDNIKU VLADE

Value 4949 Frequency
1 najmanj zaupa 115
2 . 122
3 nekaj vmes 260
4 . 259
5 najbolj zaupa 121
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 31
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 37

Valid range from 1 to 6

V14C DRŽAVNEMU ZBORU

DRŽAVNEMU ZBORU

Value 5048 Frequency
1 najmanj zaupa 135
2 . 214
3 nekaj vmes 360
4 . 149
5 najbolj zaupa 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 30
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
878 36

Valid range from 1 to 6

V14D PREDSEDNIKU REPUBLIKE

PREDSEDNIKU REPUBLIKE

Value 5147 Frequency
1 najmanj zaupa 93
2 . 55
3 nekaj vmes 200
4 . 280
5 najbolj zaupa 256
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 23
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
884 30

Valid range from 1 to 6

V14E POLITIČNIM STRANKAM

POLITIČNIM STRANKAM

Value 5246 Frequency
1 najmanj zaupa 230
2 . 297
3 nekaj vmes 273
4 . 39
5 najbolj zaupa 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 57
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
851 63

Valid range from 1 to 6

V14F SODIŠČEM

SODIŠČEM

Value 5345 Frequency
1 najmanj zaupa 120
2 . 171
3 nekaj vmes 344
4 . 167
5 najbolj zaupa 39
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 67
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
841 73

Valid range from 1 to 6

V14G POLICIJI

POLICIJI

Value 5444 Frequency
1 najmanj zaupa 90
2 . 149
3 nekaj vmes 334
4 . 240
5 najbolj zaupa 49
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 45
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
862 52

Valid range from 1 to 6

V14H VOJSKI

VOJSKI

Value 5543 Frequency
1 najmanj zaupa 62
2 . 66
3 nekaj vmes 270
4 . 317
5 najbolj zaupa 104
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 88
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 95

Valid range from 1 to 6

V14I ORGANOM OBČINSKE UPRAVE IN UPRAVNIH ENOT

ORGANOM OBČINSKE UPRAVE IN UPRAVNIH ENOT

Value 5642 Frequency
1 najmanj zaupa 80
2 . 143
3 nekaj vmes 399
4 . 196
5 najbolj zaupa 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 54
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
853 61

Valid range from 1 to 6

V14J INŠPEKCIJSKIM SLUŽBAM

INŠPEKCIJSKIM SLUŽBAM

Value 5741 Frequency
1 najmanj zaupa 102
2 . 165
3 nekaj vmes 353
4 . 169
5 najbolj zaupa 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 89
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
819 95

Valid range from 1 to 6

V14K CERKVI IN DUHOVŠČINI

CERKVI IN DUHOVŠČINI

Value 5840 Frequency
1 najmanj zaupa 243
2 . 200
3 nekaj vmes 236
4 . 121
5 najbolj zaupa 52
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 56
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
852 62

Valid range from 1 to 6

V14L BANKI SLOVENIJE

BANKI SLOVENIJE

Value 5939 Frequency
1 najmanj zaupa 55
2 . 83
3 nekaj vmes 276
4 . 336
5 najbolj zaupa 115
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 42
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 49

Valid range from 1 to 6

V14M USTAVNEMU SODIŠČU

USTAVNEMU SODIŠČU

Value 6038 Frequency
1 najmanj zaupa 60
2 . 79
3 nekaj vmes 300
4 . 293
5 najbolj zaupa 84
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 91
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 98

Valid range from 1 to 6

V14N SLOVENSKEMU ŠOLSTVU

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU

Value 6137 Frequency
1 najmanj zaupa 37
2 . 68
3 nekaj vmes 309
4 . 382
5 najbolj zaupa 69
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 43
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 49

Valid range from 1 to 6

V14O SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU

Value 6236 Frequency
1 najmanj zaupa 39
2 . 107
3 nekaj vmes 289
4 . 344
5 najbolj zaupa 101
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 26
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 34

Valid range from 1 to 6

V14P ČASOPISOM, TELEVIZIJI, RADIU

ČASOPISOM, TELEVIZIJI, RADIU

Value 6335 Frequency
1 najmanj zaupa 66
2 . 132
3 nekaj vmes 349
4 . 249
5 najbolj zaupa 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 37
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
871 43

Valid range from 1 to 6

V15 ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE, ČE BI

ALI BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE, ČE BI ZANJ IZVEDELI?

Value 6434 Frequency
1 da 498
2 ne 263
3 ne vem, b.o. 147
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 153

Valid range from 1 to 3

V16 KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

KOMU BI PRIJAVILI PRIMER KORUPCIJE?

Value 6533 Frequency
1 POLICIJI 208
2 DRŽAVNEMU TOŽILSTVU 27
3 SODIŠČU 17
4 URADU ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE 133
5 URADU ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA 7
6 MEDIJEM (ČASOPISOM, RADIU, TELEVIZIJI) 61
7 drugo 19
8 ne vem, b.o. 26
Sysmiss 416
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
472 442

Valid range from 1 to 8

V17 KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG, DA NE B

KATERI JE NAJPOMEMBNEJŠI RAZLOG, DA NE BI PRIJAVILI PRIMERA KORUPCIJE?

Value 6632 Frequency
1 KER NE VESTE KJE BI PRIJAVILI 13
2 KER PRIMERA NE BI BILO MOGOČE DOKAZATI 50
3 KER JE TO PRI NAS NEKAJ OBIČAJNEGA 14
4 KER PREISKAVE TAKO ALI TAKO NE BI SPROŽILI 53
5 KER BI VAS SKRBELO ZARADI MOREBITNIH MAŠČEVALNIH UKREPOV 89
6 drugo 39
7 ne vem, b.o. 5
Sysmiss 651
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
258 656

Valid range from 1 to 7

V18A PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAU

PREBRALI VAM BOMO SEZNAM INSTITUCIJ. ZAUPAJTE NAM ALI MISLITE, DA SO NAŠTETE INSTITUCIJE PRIPOMOGLE K BOJU PROTI KORUPCIJI V SLOVENIJI. OCENIITE S POMOČJO LESTVICE OD 1 DO 5, KJER 1 POMENI, DA SPLOH NISO PRIPOMOGLE IN 5 POMENI, DA SO MOČNO PRIPOMOGLE. SODIŠČA

Value 6731 Frequency
1 sploh niso pripomogle 105
2 . 187
3 nekaj vmes 366
4 . 125
5 močno so pripomogle 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 98
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
809 105

Valid range from 1 to 6

V18B VLADA

VLADA

Value 6830 Frequency
1 sploh niso pripomogle 144
2 . 229
3 nekaj vmes 320
4 . 99
5 močno so pripomogle 15
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 100
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
807 107

Valid range from 1 to 6

V18C POLICIJA

POLICIJA

Value 6929 Frequency
1 sploh niso pripomogle 71
2 . 169
3 nekaj vmes 343
4 . 200
5 močno so pripomogle 40
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 83
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 91

Valid range from 1 to 6

V18D URAD ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

URAD ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE

Value 7028 Frequency
1 sploh niso pripomogle 71
2 . 125
3 nekaj vmes 276
4 . 218
5 močno so pripomogle 41
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 176
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
731 183

Valid range from 1 to 6

V18E URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

URAD ZA PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA

Value 7127 Frequency
1 sploh niso pripomogle 84
2 . 152
3 nekaj vmes 265
4 . 185
5 močno so pripomogle 34
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 186
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
720 194

Valid range from 1 to 6

V18F DRŽAVNO TOŽILSTVO

DRŽAVNO TOŽILSTVO

Value 7226 Frequency
1 sploh niso pripomogle 74
2 . 138
3 nekaj vmes 325
4 . 205
5 močno so pripomogle 32
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 131
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
774 140

Valid range from 1 to 6

V18G ODVETNIŠKE PISARNE IN NOTARIATI

ODVETNIŠKE PISARNE IN NOTARIATI

Value 7325 Frequency
1 sploh niso pripomogle 121
2 . 194
3 nekaj vmes 318
4 . 117
5 močno so pripomogle 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 142
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
762 152

Valid range from 1 to 6

V18H OBČINSKA UPRAVA IN UPRAVNE ENOTE

OBČINSKA UPRAVA IN UPRAVNE ENOTE

Value 7424 Frequency
1 sploh niso pripomogle 119
2 . 199
3 nekaj vmes 348
4 . 93
5 močno so pripomogle 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 131
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
776 138

Valid range from 1 to 6

V18I ZDRAVSTVENE USTANOVE

ZDRAVSTVENE USTANOVE

Value 7523 Frequency
1 sploh niso pripomogle 100
2 . 143
3 nekaj vmes 313
4 . 177
5 močno so pripomogle 35
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 135
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
768 146

Valid range from 1 to 6

V18J MEDIJI (TISK, RADIO IN TV)

MEDIJI (TISK, RADIO IN TV)

Value 7622 Frequency
1 sploh niso pripomogle 45
2 . 76
3 nekaj vmes 275
4 . 314
5 močno so pripomogle 97
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 97
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
807 107

Valid range from 1 to 6

V18K INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

INŠPEKCIJSKE SLUŽBE

Value 7721 Frequency
1 sploh niso pripomogle 65
2 . 139
3 nekaj vmes 353
4 . 177
5 močno so pripomogle 25
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 144
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
759 155

Valid range from 1 to 6

V191 KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJ

KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJATE?

Value 7820 Frequency
1 dnevnik tvs 515
2 odmevi tvs 92
3 24ur - pop tv 230
4 ne spremljam informativnih oddaj 71
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 6

Valid range from 1 to 4

V192 KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJ

KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJATE?

Value 7919 Frequency
1 dnevnik tvs 59
2 odmevi tvs 266
3 24ur - pop tv 105
4 ne spremljam informativnih oddaj 0
Sysmiss 484
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
430 484

Valid range from 1 to 4

V193 KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJ

KATERO INFORMATIVNO ODDAJO NA TV SPREMLJATE?

Value 8018 Frequency
1 dnevnik tvs 11
2 odmevi tvs 32
3 24ur - pop tv 104
4 ne spremljam informativnih oddaj 1
Sysmiss 766
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
148 766

Valid range from 1 to 4

V201 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Value 8117 Frequency
1 DELO 284
2 DNEVNIK 136
3 VEČER 128
4 SLOVENSKE NOVICE 170
5 nobenega 186
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
904 10

Valid range from 1 to 5

V202 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Value 8216 Frequency
1 DELO 34
2 DNEVNIK 66
3 VEČER 23
4 SLOVENSKE NOVICE 62
5 nobenega 1
Sysmiss 728
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
186 728

Valid range from 1 to 5

V203 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Value 8315 Frequency
1 DELO 3
2 DNEVNIK 5
3 VEČER 5
4 SLOVENSKE NOVICE 12
5 nobenega 0
Sysmiss 889
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25 889

Valid range from 1 to 5

V204 KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO

KATERE DNEVNE ČASOPISE SPREMLJATE REDNO OZIROMA POGOSTO?

Value 8414 Frequency
1 DELO 0
2 DNEVNIK 0
3 VEČER 1
4 SLOVENSKE NOVICE 4
5 nobenega 0
Sysmiss 909
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 909

Valid range from 1 to 5

V21 DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 8513 Frequency
1 DESUS - demokratsko stranko upokojencev Slovenije 9
2 LDS - liberalno demokracijo Slovenije 143
3 NSI - krscanska ljudska stranka 27
4 SLS -slovenska ljudska stranka 26
5 SMS - stranka mladih Slovenije 20
6 SNS - slovensko nacionalno stranko 17
7 SDS - socialno demokracijo Slovenije 60
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 44
9 drugo 31
0 ne vem, b.o. 533
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
377 537

Valid range from 0 to 9

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 6 15 84 56.623 16.568

Valid range from 0 to 84

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 8711 Frequency
1 OSNOVNA 145
2 KONČANA POKLICNA 131
3 KONČANA SREDNJA 432
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 199
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
907 7

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 8810 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 253
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 172
3 SAMOZAPOSLEN 29
4 KMET 11
5 GOSPODINJA 15
6 UPOKOJENEC 267
7 ŠTUDENT, DIJAK 102
8 BREZPOSELN 55
9 DRUGO... 6
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
910 4

Valid range from 1 to 9

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 899 Frequency
1 sem veren 433
2 nisem veren 330
3 nekaj vmes... 119
4 zavrnil odg.,b.o. 28
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 32

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 908 Frequency
1 moški 414
2 ženska 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 0

Valid range from 1 to 2

VZROK ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

ZAKAJ NE BO ODGOVARJAL/A

Value 917 Frequency
1 v gospodinjstvu odložili slušalko takoj po prvem kontaktu 0
2 neustrezna številka (podjetje, trgovina, banka, itd.) 0
3 izbrana oseba kljub pojasnilom noče sodelovati 0
4 izbrana oseba začasno odsotna v času trajanja ankete 0
5 izbrane osebe kljub zmenku nikoli ni doma 0
6 nezmožnost sodelovanja ... (bolezen, neznanje jezika, itd.) 0
7 izrecno zvrnil sodelovanje sredi ankete 0
8 drugo,...? 0
Sysmiss 914
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 914

Valid range from 1 to 8

RSTAR STAROST

Value 926 Frequency
30 -> 30 215
45 30 - 45 263
60 46 - 60 262
99 61 -> 168
Sysmiss 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
908 6

Valid range from 30 to 99

OMR Omrežna skupina

Value 935 Frequency
1 01 - Ljubljana 266
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 195
3 03 - Celje, Trbovlje 134
4 04 - Kranj 107
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 129
7 07 - Novo Mesto, Krsko 83
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA Regija

Value 944 Frequency
1 POMURSKA 45
2 PODRAVSKA 126
3 KOROSKA 21
4 SAVINJSKA 112
5 GORENJSKA 103
6 ZASAVSKA 20
7 OSREDNJA 258
8 SPOD. POSAVSKA 33
9 DOLENJSKA 51
10 GORISKA 49
11 OBALNO-KRASKA 61
12 KRASKA 26
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 9

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 953 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 297
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 155
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 56
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 99
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 129
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 169
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
905 9

Valid range from 1 to 6

W1 Utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 0 0.464 2.602 1 0.676

Valid range from 0.464299 to 2.601507

ANKETA Leto izvedbe raziskave

Value 971 Frequency
2002 914
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
914 0

Valid range from 2002 to 2002

Materials of the Study

 1. Toš, Niko (2002). KORUP02 - Stališča o korupciji 2002 [vprašalnik] (SI).

Study Results Materials

 1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostali dokumenti].
 2. The World Bank Institute (2005). Working Papers and Articles: Corruption.

Related Publications

 1. Toš, Niko (2002). KORUP02 - Stališča o korupciji - poročilo [ostalo gradivo] (SI).
 2. Komisija za preprečevanje korupcije (2005). Predstavitvena stran Komisije za preprečevanje korupcije.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data and materials are licensed under a Creative Commons Attribution 2.5 Slovenia

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Urad Vlade RS za preprečevanje korupcije. (2005). Stališča o korupciji 2002 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: KORUP02. https://doi.org/10.17898/ADP_KORUP02_V1

COBISS.SI
Publication date: 2005
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si