Evrobarometer 68.1: Evropski parlament in uporaba medijev, september-november 2007

Basic Study Information

ADP - IDNo: EB681
Main author(s):
  • Evropska komisija
Co-workers:
  • Antonis Papacostas
Data file producer:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences

Place; date:

Köln, Nemčija; 2007

Funding agency:

Evropska komisija

Project number:

no information

Series:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Study Content

Keywords:

pogovori o političnih zadevah, prepričevanje ostalih o svojem stališču, zadovoljstvo z življenjem, primerjava stanja Slovenije in EU, pričakovanja za prihodnost, zaupanje v institucije, razumevanje delovanja EU, navezanost na določena območja, zadovoljstvo z delovanjem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z delovanjem demokracije v Evropski uniji, članstvo v EU, ugled EU, institucije Evropske unije, zaupanje evropskim institucijam, moč odločanja institucij EU, množični medji in Evropski parlament, poznavanje Evropskega parlamenta, poslanci v Evropskem parlamentu, evropske volitve, ugled Evropskega parlamenta, vloga Evropskega parlamenta, prednostne obravnave Evropskega parlamenta, Slovenija predsednica Sveta Evropske Unije, obveščenost o evropskih političnih zadevah, odločitve nacionalne vlade, evropske odločitve, vloga Evropske Unije, skupna zunanja in varnostna politika, prihodnost EU, okrepitev EU, spremljanje množičnih medijev

Keywords ELSST:
EVROPSKA UNIJA, JAVNO MNENJE, DRUŽBENE VREDNOTE, EVROPSKI PARLAMENT, VOLITVE V EVROPSKI PARLAMENT, MNOŽIČNI MEDIJI

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
MEDNARODNE INSTITUCIJE, ODNOSI
KOMUNICIRANJE
JAVNO MNENJE


Abstract:

Ta izvedba Evrobarometra, pri anketirancih poizveduje o standardnih kazalcih Evrobarometra, kot na primer kako zadovoljni so s svojim sedanjim življenjem, ali so poskušali prepričati ljudi, ki so jim blizu da delijo poglede na teme o katerih imajo trdno mnenje, ali so razpravljali o političnih zadevah, kakšne cilje bi morala imeti njihova država in kako gledajo na potrebo po družbenih spremembah. Dodatna vprašanja so se osredotočila na anketirančevo znanje in mnenje o Evropski uniji (EU), vključno s tem, kako dobro se jim zdi, da so obveščeni o EU, katere vire informacijo o EU uporabljajo, ali ima njihova država koristi od članstva v EU ter obseg njihovega osebnega interesa o EU zadevah. Drug velik povdarek raziskave se je osredotočal na Evropski parlament (EP) in uporabo medijev. V prvi posebni temi so anketiranci odgovarjali na vprašanaj, o pridobivanju informacij, kako dobro obveščeni in podučeni se počutijo ter njihovo mnenje o EP, vključno z njihovo podobo in vlogo. Poleg tega so morali prepoznati datum nadlednjih evropskih volitev, ki se bodo odvijale v njihovi državi, število poslancev (EP) iz njihove države, ki sedijo v Evropskem parlamentu ter katere politike in vrednote bi moral parlament zagovarjati kot prednostno nalogo. V drugi posebni temi so anketiranci prepoznavali televizijske kanale, ki jih redno gledajo, radijske postaje, ki jih redno poslušajo, vsaj petkrat na teden, dnevne časopise, ki jih redno berejo in spletne strani, ki jih redno obiskujejo, vsaj trikrat na teden. Demografski sklop je vključeval vprašanja o starosti respondenta, spolu, nacionalnosti, rojstnem kraju (respondentovem in respondentovih staršev), o zakonskem statusu, o politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, starosti ob zaključku izobraževanja, sestavi gospodinjstva, lastništvu stacionarnega ali mobilnega telefona ter drugih trajnih dobrin, tipu in velikosti naselja, regiji prebivanja in jeziku anketiranja.

Methodology


Collection date: 22. septembra 2007 - 3. novembra 2007, Avstrija: 24. september 2007 - 15. oktober 2007,, Belgija: 25. september 2007 - 21. oktober 2007,, Bolgarija: 25. september 2007 - 10. oktober 2007,, Hrvaška: 25. september 2007 - 21. oktober 2007,, Ciper (Republika): 24. september 2007 - 22. oktober 2007,, Češka: 24. september 2007 - 15. oktober 2007,, Danska: 30. september 2007 - 3. november 2007,, Estonija: 27. september 2007 - 22. oktober 2007,, Finska: 23. september 2007 - 21. oktober 2007,, Francija: 22. september 2007 - 20. oktober 2007,, Nemčija: 24. september 2007 - 17. oktober 2007,, Velika Britanija: 24. september 2007 - 21. oktober 2007,, Grčija: 24. september 2007 - 17. oktober 2007,, Madžarska: 27. september 2007 - 24. oktober 2007,, Irska (Repbulika): 24. september 2007 - 21. oktober 2007,, Italija: 26. september 2007 - 17. oktober 2007,, Latvija: 25. september 2007 - 22. oktober 2007,, Litva: 24. september 2007 - 15. oktober 2007,, Luksemburg: 24. september 2007 - 22. oktober 2007,, Makedonija (NJRM): 22. september 2007 - 3. oktober 2007,, Malta: 24. september 2007 - 18. oktober 2007,, Nizozemska: 24. september 2007 - 22. oktober 2007,, Severna Irska: 24. september 2007 - 20. oktober 2007,, Poljska: 26. september 2007 - 17. oktober 2007,, Portugalska: 24. september 2007 - 21. oktober 2007,, Romunija: 24. september 2007 - 18. oktober 2007,, Slovaška: 26. september 2007 - 11. oktober 2007,, Slovenija: 25. september 2007 - 21. oktober 2007,, Španija: 25. september 2007 - 21. oktober 2007,, Švedska: 28. september 2007 - 21. oktober 2007,, Turčija: 24. september 2007 - 21. oktober 2007., Turško ciprska skupnost: 25. september 2007 - 16. oktober 2007.
Date of production: 2007
Country: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Makedonija (NJRM), Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija
Geographic coverage:

Ozemlje držav.

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU, Hrvaške, Turčije, turškega dela Cipra in Makedonije (NJRM) starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v državah članicah EU. Anketiranci so zadostno obvladali nacionalni jezik, da so lahko odogvarjali na vprašalnik. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4565

Excluded: no information
Data collected by:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches GALLUP-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Bolgarija: TNS BBSS

Hrvaška: PULS

Ciper (Republika): Synovate

Češka: TNS Aisa

Danska: TNS Gallup DK

Estonija: Emor

Finska: TNS Gallup OY

Francija: TNS Sofres

Nemčija: TNS Infratest

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK

Grčija: TNS ICAP

Madžarska: TNS Hungary

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Latvija: TNS Latvia

Litva: TNS Gallup Lithuania

Luksemburg: TNS ILReS

Makedonija (NJRM): TNS Brima

Malta: MISCO

Nizozemska: TNS NIPO

Poljska: TNS OBOP

Portugalska: TNS EUROTESTE

Romunija: TNS CSOP

Slovaška: TNS Aisa SK

Slovenija: RM PLUS

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Turčija: TNS PIAR

Sampling procedure:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4565.

Mode of data collection:

Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Uporabljal se je program CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4565.

Weighting:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacije. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4565

Access restrictions

Izvirni zbiralci podatkov, ICPSR, GESIS in pripadajoče agencije, ki financirajo raziskovanje nimajo nobene odgovornosti do uporabnikov teh zbirk ali za tolmačenje ali utemeljevanje sklepov v te namene. Za dodatne informacije glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4565.

Da bi agenciji za financiranje zagotovili bistvene informacije o uporabi arhivskih virov in za lažjo izmenjavo informacij o povezanosti raziskovalnih aktivnosti, se od uporabnikov zahteva, da vsakokrat pošljejo ICPRS ali GESIS bibliografski citat za vsak zaključen rokopis ali kakšen drug abstrakt. Naprošajo, da v spremnem pismu navedete, kje so bili podatki uporabljeni (raziskave in pripadajoče spremenljivke). Za dodatne informacije glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4565.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: EB681 - Evrobarometer 68.1 september - november 2007 [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • number of variables: 4063
  • number of units: 30281

Version: 2.0.0 (2011-10-17), doi:10.4232/1.10991

Variable list

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 13 Frequency
4565 30281
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 4565 to 4565

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 22 Frequency
4565 30281
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 4565 to 4565

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 31 Frequency
4.0.1 (2012-07-02) 30281
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Value 14063 Frequency
4565 30281
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 4565 to 4565

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Value 24062 Frequency
4565 30281
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 4565 to 4565

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Value 34061 Frequency
4.0.1 (2012-07-02) 30281
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Value 44060 Frequency
681 Eurobarometer 68.1 30281
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 681 to 681

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0 1000001 63001009 24971740.591 16644062.36

Valid range from 1000001 to 63001009

v6 NATION - ALL SAMPLES

Value 64058 Frequency
1 France 1036
2 Belgium 1022
3 The Netherlands 1005
4 Germany West 1001
5 Italy 1045
6 Luxembourg 502
7 Denmark 999
8 Ireland 1007
9 Great Britain 1035
10 Northern Ireland 305
11 Greece 1000
12 Spain 1000
13 Portugal 1000
14 Germany East 508
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1033
17 Sweden 1003
18 Austria 1015
19 Cyprus (Republic) 500
20 Czech Republic 1106
21 Estonia 1012
22 Hungary 1000
23 Latvia 1006
24 Lithuania 1016
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1126
28 Slovenia 1009
29 Bulgaria 977
30 Romania 1000
31 Turkey 1004
32 Croatia 1000
33 Cyprus (CY-TCC) 500
34 Macedonia (FYROM) 1009
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0 1 34

Valid range from 1 to 34

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Value 74057 Frequency
AT 1015
BE 1022
BG 977
CY 500
CY-TCC 500
CZ 1106
DE-E 508
DE-W 1001
DK 999
EE 1012
ES 1000
FI 1033
FR 1036
GB-GBN 1035
GB-NIR 305
GR 1000
HR 1000
HU 1000
IE 1007
IT 1045
LT 1016
LU 502
LV 1006
MK 1009
MT 500
NL 1005
PL 1000
PT 1000
RO 1000
SE 1003
SI 1009
SK 1126
TR 1004
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0 0.318 3.31 1 0.361

Valid range from 0.3175 to 3.3095

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Value 94055 Frequency
0 Other 28941
1 United Kingdom 1340
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0 0 3.777 0.0443 0.244

Valid range from 0 to 3.776999

v11 NATION - UNITED GERMANY

Value 114053 Frequency
0 Other 28772
1 Germany 1509
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0 0 3.486 0.0498 0.255

Valid range from 0 to 3.4863

v13 NATION GROUP EU6

Value 134051 Frequency
0 Other 24670
1 EU6 5611
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0 0 5.01 0.185 0.531

Valid range from 0 to 5.010148

v15 NATION GROUP EU9

Value 154049 Frequency
0 Other 21324
1 EU9 8957
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0 0 6.007 0.296 0.704

Valid range from 0 to 6.007131

v17 NATION GROUP EU10

Value 174047 Frequency
0 Other 20324
1 EU10 9957
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0 0 6.426 0.329 0.751

Valid range from 0 to 6.425836

v19 NATION GROUP EU12

Value 194045 Frequency
0 Other 18324
1 EU12 11957
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0 0 6.453 0.395 0.787

Valid range from 0 to 6.453244

v21 NATION GROUP EU12+

Value 214043 Frequency
0 Other 17816
1 EU12+ 12465
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0 0 6.429 0.412 0.79

Valid range from 0 to 6.428967

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Value 234041 Frequency
0 Other 27230
1 EU NMS 3 3051
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0 0 3.353 0.101 0.332

Valid range from 0 to 3.352587

v25 NATION GROUP EU15

Value 254039 Frequency
0 Other 14765
1 EU15 15516
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0 0 7.515 0.512 0.914

Valid range from 0 to 7.515496

v27 NATION GROUP EURO ZONE 2007

Value 274037 Frequency
0 Other 17098
1 EURO ZONE 2007 13183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v28 W12 WEIGHT EURO ZONE 2007

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0 0 7.869 0.435 0.887

Valid range from 0 to 7.868585

v29 NATION GROUP EU NMS 10

Value 294035 Frequency
0 Other 21006
1 EU NMS 10 9275
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v30 W13 WEIGHT EU NMS 10

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0 0 8.996 0.306 0.96

Valid range from 0 to 8.996468

v31 NATION GROUP EU25

Value 314033 Frequency
0 Other 5490
1 EU25 24791
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v32 W14 WEIGHT EU25

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0 0 10.015 0.819 1.216

Valid range from 0 to 10.014612

v33 NATION GROUP AC/CC

Value 334031 Frequency
0 Other 26300
1 AC/CC 3981
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v34 W15 WEIGHT AC/CC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0 0 5.536 0.131 0.492

Valid range from 0 to 5.536016

v35 NATION GROUP EU27 + TR + HR

Value 354029 Frequency
0 Other 1509
1 EU27 + TR + HR 28772
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v36 W16 WEIGHT EU27 + TR + HR

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0 0 9.63 0.95 1.217

Valid range from 0 to 9.63045

v37 NATION GROUP AC (BG RO)

Value 374027 Frequency
0 Other 28304
1 AC (BG RO) 1977
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v38 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0 0 2.489 0.0653 0.282

Valid range from 0 to 2.48948

v39 NATION GROUP CC (TR HR)

Value 394025 Frequency
0 Other 28277
1 CC (TR HR) 2004
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v40 W19 WEIGHT CC (TR HR)

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0 0 4.136 0.0662 0.346

Valid range from 0 to 4.136266

v41 NATION GROUP EU27

Value 414023 Frequency
0 Other 3513
1 EU27 26768
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v42 W22 WEIGHT EU27

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0 0 10.13 0.884 1.216

Valid range from 0 to 10.129546

v43 NATION GROUP EU27 + HR

Value 434021 Frequency
0 Other 2513
1 EU27 + HR 27768
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v44 W23 WEIGHT EU27 + HR

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0 0 10.409 0.917 1.244

Valid range from 0 to 10.409346

v45 NATION GROUP EU NMS 12

Value 454019 Frequency
0 Other 19029
1 EU NMS 12 11252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v46 W24 WEIGHT EU NMS 12

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0 0 7.759 0.372 0.919

Valid range from 0 to 7.759307

v47 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC

Value 474017 Frequency
0 Other 1009
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC 29272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v48 W25 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0 0 9.794 0.967 1.237

Valid range from 0 to 9.794345

v49 NATION GROUP EU27 + TR + HR + MK

Value 494015 Frequency
0 Other 500
1 EU27 + TR + HR + MK 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v50 W26 WEIGHT EU27 + TR + HR + MK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0 0 9.932 0.983 1.253

Valid range from 0 to 9.932489

v51 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Value 514013 Frequency
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK 30281
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 1 to 1

v52 W27 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0 0.0105 10.096 1 1.273

Valid range from 0.010464 to 10.095691

v53 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0 154.116 148697.234 14728.783 18746.985

Valid range from 154.115768 to 148697.234375

v54 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Value 544010 Frequency
0 Not mentioned 29277
1 Mentioned 1004
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v55 Q1 NATIONALITY DENMARK

Value 554009 Frequency
0 Not mentioned 29284
1 Mentioned 997
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v56 Q1 NATIONALITY GERMANY

Value 564008 Frequency
0 Not mentioned 28733
1 Mentioned 1548
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v57 Q1 NATIONALITY GREECE

Value 574007 Frequency
0 Not mentioned 29282
1 Mentioned 999
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v58 Q1 NATIONALITY SPAIN

Value 584006 Frequency
0 Not mentioned 29297
1 Mentioned 984
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v59 Q1 NATIONALITY FRANCE

Value 594005 Frequency
0 Not mentioned 29199
1 Mentioned 1082
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v60 Q1 NATIONALITY IRELAND

Value 604004 Frequency
0 Not mentioned 29318
1 Mentioned 963
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v61 Q1 NATIONALITY ITALY

Value 614003 Frequency
0 Not mentioned 29190
1 Mentioned 1091
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v62 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Value 624002 Frequency
0 Not mentioned 29935
1 Mentioned 346
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v63 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Value 634001 Frequency
0 Not mentioned 29254
1 Mentioned 1027
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v64 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Value 644000 Frequency
0 Not mentioned 29212
1 Mentioned 1069
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v65 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Value 653999 Frequency
0 Not mentioned 28930
1 Mentioned 1351
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v66 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Value 663998 Frequency
0 Not mentioned 29267
1 Mentioned 1014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v67 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Value 673997 Frequency
0 Not mentioned 29292
1 Mentioned 989
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v68 Q1 NATIONALITY FINLAND

Value 683996 Frequency
0 Not mentioned 29235
1 Mentioned 1046
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v69 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Value 693995 Frequency
0 Not mentioned 29300
1 Mentioned 981
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v70 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Value 703994 Frequency
0 Not mentioned 29162
1 Mentioned 1119
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v71 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Value 713993 Frequency
0 Not mentioned 29264
1 Mentioned 1017
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v72 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Value 723992 Frequency
0 Not mentioned 29274
1 Mentioned 1007
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v73 Q1 NATIONALITY LATVIA

Value 733991 Frequency
0 Not mentioned 29270
1 Mentioned 1011
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v74 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Value 743990 Frequency
0 Not mentioned 29263
1 Mentioned 1018
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v75 Q1 NATIONALITY MALTA

Value 753989 Frequency
0 Not mentioned 29790
1 Mentioned 491
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v76 Q1 NATIONALITY POLAND

Value 763988 Frequency
0 Not mentioned 29223
1 Mentioned 1058
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v77 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Value 773987 Frequency
0 Not mentioned 29148
1 Mentioned 1133
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v78 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Value 783986 Frequency
0 Not mentioned 29267
1 Mentioned 1014
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v79 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Value 793985 Frequency
0 Not mentioned 29293
1 Mentioned 988
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v80 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Value 803984 Frequency
0 Not mentioned 29247
1 Mentioned 1034
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30281 0

Valid range from 0 to 1

v81 Q1 NATIONALITY TURKEY

Value 813983 Frequency
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1004
9 Inap. (not 31 in V6) 29277
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1004 29277

Valid range from 0 to 1

v82 Q1 NATIONALITY CROATIA

Value 823982 Frequency
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1000
9 Inap. (not 32 in V6) 29281
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1000 29281

Valid range from 0 to 1

v83 Q1 NATIONALITY CYPRUS (CY-TCC)

Value 833981 Frequency
0 Not mentioned 500
1 Mentioned (not ment.) 0
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29781

Valid range from 0 to 1

v84 Q1 NATIONALITY MACEDONIA

Value 843980 Frequency
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1009
9 Inap. (not 34 in V6) 29272
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1009 29272

Valid range from 0 to 1

v85 QA1 POL DISCUSSION - FREQUENCY

Value 853979 Frequency
1 Frequently 4583
2 Occasionally 16825
3 Never 8666
4 DK 207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30074 207

Valid range from 1 to 3

v86 QA2 POL DISCUSSION - CONVINCE FRIENDS

Value 863978 Frequency
1 Often 4077
2 From time to time 10914
3 Rarely 8372
4 Never 6688
5 DK 230
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30051 230

Valid range from 1 to 4

v87 QA3 LIFE SATISFACTION

Value 873977 Frequency
1 Very satisfied 6342
2 Fairly satisfied 16545
3 Not very satisfied 5462
4 Not at all satisfied 1751
5 DK 181
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30100 181

Valid range from 1 to 4

v88 QA4 SITUATION: NATIONAL ECONOMY

Value 883976 Frequency
1 Very good 2074
2 Rather good 12430
3 Rather bad 10533
4 Very bad 3889
5 DK 855
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28926 1355

Valid range from 1 to 4

v89 QA4 SITUATION: OUR ECONOMY CY-TCC

Value 893975 Frequency
1 Very good 54
2 Rather good 265
3 Rather bad 97
4 Very bad 60
5 DK 24
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
476 29805

Valid range from 1 to 4

v90 QA4 SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Value 903974 Frequency
1 Very good 2549
2 Rather good 16303
3 Rather bad 5605
4 Very bad 1151
5 DK 4673
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25608 4673

Valid range from 1 to 4

v91 QA4 SITUATION: EMPLOYMENT COUNTRY

Value 913973 Frequency
1 Very good 2153
2 Rather good 9833
3 Rather bad 10998
4 Very bad 5898
5 DK 899
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28882 1399

Valid range from 1 to 4

v92 QA4 SITUATION: EMPLOYMENT CY-TCC

Value 923972 Frequency
1 Very good 36
2 Rather good 180
3 Rather bad 149
4 Very bad 112
5 DK 23
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
477 29804

Valid range from 1 to 4

v93 QA4 SITUATION: ENVIRONMENT COUNTRY

Value 933971 Frequency
1 Very good 1343
2 Rather good 12983
3 Rather bad 11043
4 Very bad 3376
5 DK 1036
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28745 1536

Valid range from 1 to 4

v94 QA4 SITUATION: ENVIRONMENT CY-TCC

Value 943970 Frequency
1 Very good 27
2 Rather good 231
3 Rather bad 116
4 Very bad 103
5 DK 23
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
477 29804

Valid range from 1 to 4

v95 QA4 SITUATION: SOCIAL WELFARE COUNTRY

Value 953969 Frequency
1 Very good 2289
2 Rather good 10537
3 Rather bad 10463
4 Very bad 5036
5 DK 1456
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28325 1956

Valid range from 1 to 4

v96 QA4 SITUATION: SOCIAL WELFARE CY-TCC

Value 963968 Frequency
1 Very good 50
2 Rather good 233
3 Rather bad 118
4 Very bad 70
5 DK 29
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
471 29810

Valid range from 1 to 4

v97 QA5 EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Value 973967 Frequency
1 Better 8457
2 Worse 4607
3 Same 16301
4 DK 916
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29365 916

Valid range from 1 to 3

v98 QA5 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION

Value 983966 Frequency
1 Better 6705
2 Worse 8406
3 Same 12991
4 DK 1679
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28102 2179

Valid range from 1 to 3

v99 QA5 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION CY-TCC

Value 993965 Frequency
1 Better 147
2 Worse 118
3 Same 189
4 DK 46
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
454 29827

Valid range from 1 to 3

v100 QA5 EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Value 1003964 Frequency
1 Better 7022
2 Worse 6139
3 Same 16262
4 DK 858
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29423 858

Valid range from 1 to 3

v101 QA5 EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION

Value 1013963 Frequency
1 Better 7533
2 Worse 7511
3 Same 12886
4 DK 1851
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27930 2351

Valid range from 1 to 3

v102 QA5 EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION CY-TCC

Value 1023962 Frequency
1 Better 138
2 Worse 135
3 Same 178
4 DK 49
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
451 29830

Valid range from 1 to 3

v103 QA5 EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Value 1033961 Frequency
1 Better 5723
2 Worse 2581
3 Same 18504
4 DK 3473
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26808 3473

Valid range from 1 to 3

v104 QA5 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION EU

Value 1043960 Frequency
1 Better 7898
2 Worse 3991
3 Same 12864
4 DK 5528
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24753 5528

Valid range from 1 to 3

v105 QA6A IMPORTANT ISSUES: CRIME

Value 1053959 Frequency
0 Not mentioned 22306
1 Mentioned 7475
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29781 500

Valid range from 0 to 1

v106 QA6A IMPORTANT ISSUES: ECONOMIC SITUATION

Value 1063958 Frequency
0 Not mentioned 24301
1 Mentioned 5480
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29781 500

Valid range from 0 to 1

v107 QA6A IMPORTANT ISSUES: RISING PRICES/INFLA

Value 1073957 Frequency
0 Not mentioned 20359
1 Mentioned 9422
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29781 500

Valid range from 0 to 1

v108 QA6A IMPORTANT ISSUES: TAXATION

Value 1083956 Frequency
0 Not mentioned 27425
1 Mentioned 2356
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29781 500

Valid range from 0 to 1

v109 QA6A IMPORTANT ISSUES: UNEMPLOYMENT

Value 1093955 Frequency
0 Not mentioned 21941
1 Mentioned 7840
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29781 500

Valid range from 0 to 1

v110 QA6A IMPORTANT ISSUES: TERRORISM

Value 1103954 Frequency
0 Not mentioned 27302
1 Mentioned 2479
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29781 500

Valid range from 0 to 1

v111 QA6A IMPORTANT ISSUES: DEFENCE/FOREIGN AFF

Value 1113953 Frequency
0 Not mentioned 29157
1 Mentioned 624
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29781 500

Valid range from 0 to 1

v112 QA6A IMPORTANT ISSUES: HOUSING

Value 1123952 Frequency
0 Not mentioned 27718
1 Mentioned 2063
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29781 500

Valid range from 0 to 1

v113 QA6A IMPORTANT ISSUES: IMMIGRATION

Value 1133951 Frequency
0 Not mentioned 26783
1 Mentioned 2998
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29781 500

Valid range from 0 to 1

v114 QA6A IMPORTANT ISSUES: HEALTHCARE SYSTEM

Value 1143950 Frequency
0 Not mentioned 23045
1 Mentioned 6736
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29781 500

Valid range from 0 to 1

v115 QA6A IMPORTANT ISSUES: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 1153949 Frequency
0 Not mentioned 27279
1 Mentioned 2502
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29781 500

Valid range from 0 to 1

v116 QA6A IMPORTANT ISSUES: PENSIONS

Value 1163948 Frequency
0 Not mentioned 25755
1 Mentioned 4026
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29781 500

Valid range from 0 to 1

v117 QA6A IMPORTANT ISSUES: ENVIRONMENT PROTECT

Value 1173947 Frequency
0 Not mentioned 27861
1 Mentioned 1920
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29781 500

Valid range from 0 to 1

v118 QA6A IMPORTANT ISSUES: ENERGY

Value 1183946 Frequency
0 Not mentioned 28435
1 Mentioned 1346
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29781 500

Valid range from 0 to 1

v119 QA6A IMPORTANT ISSUES: OTHERS

Value 1193945 Frequency
0 Not mentioned 29104
1 Mentioned 677
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29781 500

Valid range from 0 to 1

v120 QA6A IMPORTANT ISSUES: DK

Value 1203944 Frequency
0 Not mentioned 29533
1 Mentioned 248
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29781 500

Valid range from 0 to 1

v121 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: CRIME

Value 1213943 Frequency
0 Not mentioned 391
1 Mentioned 109
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29781

Valid range from 0 to 1

v122 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: ECONOMIC SITUATION

Value 1223942 Frequency
0 Not mentioned 344
1 Mentioned 156
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29781

Valid range from 0 to 1

v123 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: RISING PRICES/INFLA

Value 1233941 Frequency
0 Not mentioned 432
1 Mentioned 68
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29781

Valid range from 0 to 1

v124 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: TAXATION

Value 1243940 Frequency
0 Not mentioned 452
1 Mentioned 48
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29781

Valid range from 0 to 1

v125 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: UNEMPLOYMENT

Value 1253939 Frequency
0 Not mentioned 342
1 Mentioned 158
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29781

Valid range from 0 to 1

v126 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: TERRORISM

Value 1263938 Frequency
0 Not mentioned 484
1 Mentioned 16
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29781

Valid range from 0 to 1

v127 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: CYPRUS ISSUE

Value 1273937 Frequency
0 Not mentioned 285
1 Mentioned 215
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29781

Valid range from 0 to 1

v128 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: HOUSING

Value 1283936 Frequency
0 Not mentioned 488
1 Mentioned 12
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29781

Valid range from 0 to 1

v129 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: IMMIGRATION

Value 1293935 Frequency
0 Not mentioned 461
1 Mentioned 39
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29781

Valid range from 0 to 1

v130 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: HEALTHCARE SYSTEM

Value 1303934 Frequency
0 Not mentioned 471
1 Mentioned 29
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29781

Valid range from 0 to 1

v131 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: EDUCATIONAL SYSTEM

Value 1313933 Frequency
0 Not mentioned 455
1 Mentioned 45
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29781

Valid range from 0 to 1

v132 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: PENSIONS

Value 1323932 Frequency
0 Not mentioned 489
1 Mentioned 11
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29781

Valid range from 0 to 1

v133 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: ENVIRONMENT PROTECT

Value 1333931 Frequency
0 Not mentioned 487
1 Mentioned 13
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29781

Valid range from 0 to 1

v134 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: ENERGY

Value 1343930 Frequency
0 Not mentioned 475
1 Mentioned 25
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29781

Valid range from 0 to 1

v135 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: OTHERS

Value 1353929 Frequency
0 Not mentioned 486
1 Mentioned 14
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29781

Valid range from 0 to 1

v136 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: DK

Value 1363928 Frequency
0 Not mentioned 489
1 Mentioned 11
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
500 29781

Valid range from 0 to 1

v137 QA7 PRESENT DIRECTION - COUNTRY

Value 1373927 Frequency
1 Right direction 10809
2 Wrong direction 11620
3 Neither nor (SPONT.) 5903
4 DK 1449
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28332 1949

Valid range from 1 to 3

v138 QA7 PRESENT DIRECTION - CY-TCC

Value 1383926 Frequency
1 Right direction 111
2 Wrong direction 231
3 Neither nor (SPONT.) 126
4 DK 32
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
468 29813

Valid range from 1 to 3

v139 QA7 PRESENT DIRECTION - EU

Value 1393925 Frequency
1 Right direction 13121
2 Wrong direction 6192
3 Neither nor (SPONT.) 6019
4 DK 4949
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25332 4949

Valid range from 1 to 3

v140 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: PRESS

Value 1403924 Frequency
1 Tend to trust 13641
2 Tend not to trust 14803
3 DK 1837
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28444 1837

Valid range from 1 to 2

v141 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: RADIO

Value 1413923 Frequency
1 Tend to trust 18290
2 Tend not to trust 9572
3 DK 2419
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27862 2419

Valid range from 1 to 2

v142 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: TELEVISION

Value 1423922 Frequency
1 Tend to trust 17214
2 Tend not to trust 11710
3 DK 1357
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28924 1357

Valid range from 1 to 2

v143 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: INTERNET

Value 1433921 Frequency
1 Tend to trust 9950
2 Tend not to trust 9444
3 DK 10887
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
19394 10887

Valid range from 1 to 2

v144 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: JUSTICE

Value 1443920 Frequency
1 Tend to trust 13414
2 Tend not to trust 14275
3 DK 2092
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27689 2592

Valid range from 1 to 2

v145 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: POLICE

Value 1453919 Frequency
1 Tend to trust 18312
2 Tend not to trust 10487
3 DK 1482
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28799 1482

Valid range from 1 to 2

v146 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: ARMY

Value 1463918 Frequency
1 Tend to trust 20496
2 Tend not to trust 6139
3 DK 3146
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26635 3646

Valid range from 1 to 2

v147 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: RELIGIOUS INST

Value 1473917 Frequency
1 Tend to trust 14881
2 Tend not to trust 12108
3 DK 3292
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26989 3292

Valid range from 1 to 2

v148 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: TRADE UNIONS

Value 1483916 Frequency
1 Tend to trust 11892
2 Tend not to trust 13272
3 DK 5117
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25164 5117

Valid range from 1 to 2

v149 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: POLIT PARTIES

Value 1493915 Frequency
1 Tend to trust 5622
2 Tend not to trust 22594
3 DK 2065
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28216 2065

Valid range from 1 to 2

v150 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: NAT GOVERNMENT

Value 1503914 Frequency
1 Tend to trust 11247
2 Tend not to trust 16651
3 DK 1883
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27898 2383

Valid range from 1 to 2

v151 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: NAT PARLIAMENT

Value 1513913 Frequency
1 Tend to trust 11105
2 Tend not to trust 16502
3 DK 2174
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27607 2674

Valid range from 1 to 2

v152 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: EUROPEAN UNION

Value 1523912 Frequency
1 Tend to trust 15510
2 Tend not to trust 10518
3 DK 4253
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26028 4253

Valid range from 1 to 2

v153 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: UNITED NATIONS

Value 1533911 Frequency
1 Tend to trust 16081
2 Tend not to trust 9123
3 DK 5077
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25204 5077

Valid range from 1 to 2

v154 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: CONSUMER ASSOC

Value 1543910 Frequency
1 Tend to trust 17843
2 Tend not to trust 7621
3 DK 4817
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25464 4817

Valid range from 1 to 2

v155 QA9A EU STATEMENTS: PERSONAL VOICE COUNTS

Value 1553909 Frequency
1 Tend to agree 8058
2 Tend to disagree 16452
3 DK 2258
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24510 5771

Valid range from 1 to 2

v156 QA9A EU STATEMENTS: CNTRY VOICE COUNTS

Value 1563908 Frequency
1 Tend to agree 15314
2 Tend to disagree 9390
3 DK 2064
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24704 5577

Valid range from 1 to 2

v157 QA9A EU STATEMENTS: FEEL INVOLVED IN AFFAIRS

Value 1573907 Frequency
1 Tend to agree 4998
2 Tend to disagree 20332
3 DK 1438
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25330 4951

Valid range from 1 to 2

v158 QA9A EU STATEMENTS: CNTRY INTERESTS RESPECTED

Value 1583906 Frequency
1 Tend to agree 10133
2 Tend to disagree 12833
3 DK 3802
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22966 7315

Valid range from 1 to 2

v159 QA9A EU STATEMENTS: BIGGEST HAVE MOST POWER

Value 1593905 Frequency
1 Tend to agree 21428
2 Tend to disagree 3505
3 DK 1835
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24933 5348

Valid range from 1 to 2

v160 QA9A EU STATEMENTS: UNDERSTAND HOW IT WORKS

Value 1603904 Frequency
1 Tend to agree 10798
2 Tend to disagree 13703
3 DK 2267
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24501 5780

Valid range from 1 to 2

v161 QA9A EU STATEMENTS: MORE CNTRY INFLUENCE FUTURE

Value 1613903 Frequency
1 Tend to agree 10932
2 Tend to disagree 11463
3 DK 4373
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
22395 7886

Valid range from 1 to 2

v162 QA9B EU STATEMENTS: PERSONAL VOICE COUNTS

Value 1623902 Frequency
1 Tend to agree 948
2 Tend to disagree 2075
3 DK 490
9 Inap. (not 31 to 34 in V6) 26768
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3023 27258

Valid range from 1 to 2

v163 QA9B EU STATEMENTS: CNTRY INTERESTS RESPECTED

Value 1633901 Frequency
1 Tend to agree 940
2 Tend to disagree 1647
3 DK 426
9 Inap. (1 to 30 or 33 in V6) 27268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2587 27694

Valid range from 1 to 2

v164 QA9B EU STATEMENTS: CY-TCC INTERESTS RESPECTED

Value 1643900 Frequency
1 Tend to agree 79
2 Tend to disagree 360
3 DK 61
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
439 29842

Valid range from 1 to 2

v165 QA9B EU STATEMENTS: BIGGEST HAVE MOST POWER

Value 1653899 Frequency
1 Tend to agree 2425
2 Tend to disagree 630
3 DK 458
9 Inap. (not 31 to 34 in V6) 26768
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3055 27226

Valid range from 1 to 2

v166 QA9B EU STATEMENTS: UNDERSTAND HOW IT WORKS

Value 1663898 Frequency
1 Tend to agree 1400
2 Tend to disagree 1404
3 DK 709
9 Inap. (not 31 to 34 in V6) 26768
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2804 27477

Valid range from 1 to 2

v167 QA9B EU STATEMENTS: MORE CNTRY INFLUENCE FUTURE

Value 1673897 Frequency
1 Tend to agree 1230
2 Tend to disagree 1258
3 DK 525
9 Inap. (1 to 30 or 33 in V6) 27268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2488 27793

Valid range from 1 to 2

v168 QA9B EU STATEMENTS: MORE CY-TCC INFLUENCE FUTURE

Value 1683896 Frequency
1 Tend to agree 151
2 Tend to disagree 253
3 DK 96
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
404 29877

Valid range from 1 to 2

v169 QA10 ATTACHMENT TO CITY/TOWN/VILLAGE

Value 1693895 Frequency
1 Very attached 16051
2 Fairly attached 10515
3 Not very attached 2871
4 Not at all attached 700
5 DK 144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30137 144

Valid range from 1 to 4

v170 QA10 ATTACHMENT TO COUNTRY

Value 1703894 Frequency
1 Very attached 17249
2 Fairly attached 10146
3 Not very attached 1841
4 Not at all attached 393
5 DK 152
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29629 652

Valid range from 1 to 4

v171 QA10 ATTACHMENT TO COMMUNITY (CY-TCC)

Value 1713893 Frequency
1 Very attached 353
2 Fairly attached 121
3 Not very attached 12
4 Not at all attached 9
5 DK 5
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
495 29786

Valid range from 1 to 4

v172 QA10 ATTACHMENT TO EUROPEAN UNION

Value 1723892 Frequency
1 Very attached 3303
2 Fairly attached 9887
3 Not very attached 10674
4 Not at all attached 5337
5 DK 1080
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29201 1080

Valid range from 1 to 4

v173 QA11A DEMOCRACY SATISFACTION - COUNTRY

Value 1733891 Frequency
1 Very satisfied 3043
2 Fairly satisfied 13253
3 Not very satisfied 8979
4 Not at all satisfied 3535
5 DK 971
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28810 1471

Valid range from 1 to 4

v174 QA11B DEMOCRACY SATISFACTION - EU

Value 1743890 Frequency
1 Very satisfied 2055
2 Fairly satisfied 12934
3 Not very satisfied 7264
4 Not at all satisfied 2216
5 DK 5312
9 Inap. (33 in V6) 500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24469 5812

Valid range from 1 to 4

v175 QA12A EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD

Value 1753889 Frequency
1 Good thing 15220
2 Neither nor (3) 7479
3 Bad thing (2) 3234
4 DK 835
9 Inap. (31 to 34 in V6) 3513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
25933 4348

Valid range from 1 to 3

v176 QA13A EU MEMBERSHIP - CNTRY BENEFIT

Value 1763888 Frequency
1 Benefited 16646
2 Not benefited 7062
3 DK 3060
9 Inap. (31 to 34 in V6) 3513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23708 6573

Valid range from 1 to 2

v177 QA12B EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD - TR HR MK

Value 1773887 Frequency
1 Good thing 1585
2 Neither nor (3) 692
3 Bad thing (2) 557
4 DK 179
9 Inap. (1 to 30, 33 in V6) 27268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2834 27447

Valid range from 1 to 3

v178 QA13B EU MEMBERSHIP - CNTRY BENEFIT - TR HR MK

Value 1783886 Frequency
1 Would benefit 1815
2 Would not benefit 901
3 DK 297
9 Inap. (1 to 30, 33 in V6) 27268
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2716 27565

Valid range from 1 to 2

v179 QA12C EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD - CY-TCC

Value 1793885 Frequency
1 Good thing 242
2 Neither nor (3) 111
3 Bad thing (2) 103
4 DK 44
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
456 29825

Valid range from 1 to 3

v180 QA13C EU MEMBERSHIP - CNTRY BENEFIT - CY-TCC

Value 1803884 Frequency
1 Would benefit 279
2 Would not benefit 148
3 DK 73
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
427 29854

Valid range from 1 to 2

v181 QA14 EU IMAGE - POSITIVE/NEGATIVE

Value 1813883 Frequency
1 Very positive 2863
2 Fairly positive 11906
3 Neutral 10313
4 Fairly negative 3321
5 Very negative 1082
6 DK 796
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29485 796

Valid range from 1 to 5

v182 QA15 EUROPEAN PARLIAMENT - HEARD ABOUT

Value 1823882 Frequency
1 Yes 26737
2 No 3061
3 DK 483
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29798 483

Valid range from 1 to 2

v183 QA15 EUROPEAN COMMISSION - HEARD ABOUT

Value 1833881 Frequency
1 Yes 24296
2 No 5323
3 DK 662
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29619 662

Valid range from 1 to 2

v184 QA15 COUNCIL OF THE EU - HEARD ABOUT

Value 1843880 Frequency
1 Yes 20068
2 No 9251
3 DK 962
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29319 962

Valid range from 1 to 2

v185 QA15 EUROP COURT OF JUSTICE - HEARD ABOUT

Value 1853879 Frequency
1 Yes 19818
2 No 9453
3 DK 1010
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29271 1010

Valid range from 1 to 2

v186 QA15 EUROPEAN OMBUDSMAN - HEARD ABOUT

Value 1863878 Frequency
1 Yes 13156
2 No 15893
3 DK 1232
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29049 1232

Valid range from 1 to 2

v187 QA15 EUROPEAN CENTRAL BANK - HEARD ABOUT

Value 1873877 Frequency
1 Yes 21573
2 No 7852
3 DK 856
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29425 856

Valid range from 1 to 2

v188 QA15 EUROP COURT OF AUDITORS - HEARD ABOUT

Value 1883876 Frequency
1 Yes 12933
2 No 16158
3 DK 1190
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29091 1190

Valid range from 1 to 2

v189 QA15 COMMITTEE OF THE REGIONS - HEARD ABOUT

Value 1893875 Frequency
1 Yes 9454
2 No 19400
3 DK 1427
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28854 1427

Valid range from 1 to 2

v190 QA15 ECONOMIC&SOC COMMITTEE - HEARD ABOUT

Value 1903874 Frequency
1 Yes 11473
2 No 17357
3 DK 1451
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28830 1451

Valid range from 1 to 2

v191 QA16 EUROPEAN PARLIAMENT - TRUST

Value 1913873 Frequency
1 Tend to trust 16987
2 Tend not to trust 7824
3 DK 5470
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24811 5470

Valid range from 1 to 2

v192 QA16 EUROPEAN COMMISSION - TRUST

Value 1923872 Frequency
1 Tend to trust 15586
2 Tend not to trust 7771
3 DK 6924
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23357 6924

Valid range from 1 to 2

v193 QA16 COUNCIL OF THE EU - TRUST

Value 1933871 Frequency
1 Tend to trust 13872
2 Tend not to trust 7443
3 DK 8966
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21315 8966

Valid range from 1 to 2

v194 QA16 EUROP COURT OF JUSTICE - TRUST

Value 1943870 Frequency
1 Tend to trust 14985
2 Tend not to trust 6585
3 DK 8711
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21570 8711

Valid range from 1 to 2

v195 QA16 EUROPEAN OMBUDSMAN - TRUST

Value 1953869 Frequency
1 Tend to trust 10938
2 Tend not to trust 6548
3 DK 12795
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17486 12795

Valid range from 1 to 2

v196 QA16 EUROPEAN CENTRAL BANK - TRUST

Value 1963868 Frequency
1 Tend to trust 14677
2 Tend not to trust 6855
3 DK 8749
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
21532 8749

Valid range from 1 to 2

v197 QA16 EUROP COURT OF AUDITORS - TRUST

Value 1973867 Frequency
1 Tend to trust 10745
2 Tend not to trust 6722
3 DK 12814
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
17467 12814

Valid range from 1 to 2

v198 QA16 COMMITTEE OF THE REGIONS - TRUST

Value 1983866 Frequency
1 Tend to trust 8689
2 Tend not to trust 6625
3 DK 14967
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
15314 14967

Valid range from 1 to 2

v199 QA16 ECONOMIC & SOCIAL COMMITTEE - TRUST

Value 1993865 Frequency
1 Tend to trust 9464
2 Tend not to trust 6794
3 DK 14023
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
16258 14023

Valid range from 1 to 2

v200 QB1 EU DECISON MAKING POWER - ASSESSMENT

Value 2003864 Frequency
1 European Parliament 11531
2 European Commission 3612
3 Council of EU 3107
4 All same power (SPONT.) 2483
5 Other (SPONT.) 127
6 DK 5908
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3513
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
20860 9421

Valid range from 1 to 5

v201 QB2 EU DECISON MAKING POWER - PREFERENCE

Value 2013863 Frequency
1 European Parliament 12750
2 European Commission