Evrobarometer 68.1: Evropski parlament in uporaba medijev, september-november 2007

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: EB681
Glavni avtor(ji):
  • Evropska komisija
Ostali (strokovni) sodelavci:
  • Antonis Papacostas
Izdelal datoteko podatkov:
TNS - TNS Opinion & Social
GESIS - GESIS - Leibniz Institute for the Social Sciences

Kraj; datum:

Köln, Nemčija; 2007

Finančna podpora:

Evropska komisija

Serija:
  • EB/Evrobarometer

    Od zgodnjih sedemdesetih let dvajsetega stoletja je Evropska komisija z standardnimi in specialnimi Eurobarometri redno spremljala javno mnenje v državah članicah Evropske unije. Vsako jesen in pomlad je bilo izvedeno osebno anketiranje, za katero so bili vsakič pripravljeni vzorci velikosti 1000 enot za vsako državo. Posebni vzorci so bili narejeni za severno Irsko in vzhodno Nemčijo. Po združitvi EU leta 2004 so se v raziskovanje vključile še preostale članice in nove kandidatke članice EU. Moduli standardnega Eurobarometra obravnavajo teme, kot so mnenje o združitvi Evrope, institucije in politike, dopolnjeni pa so še s splošnimi družbeno-politično usmeritvami in demografskimi podatki o posameznikih in gospodinjstvih. Občasna raziskava Eurobarometer obravnava tudi teme, kot so okolje, znanost in tehnologija, zdravje in družina, socialna ali etnična izključenost, kakovost življenja itd.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

pogovori o političnih zadevah, prepričevanje ostalih o svojem stališču, zadovoljstvo z življenjem, primerjava stanja Slovenije in EU, pričakovanja za prihodnost, zaupanje v institucije, razumevanje delovanja EU, navezanost na določena območja, zadovoljstvo z delovanjem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z delovanjem demokracije v Evropski uniji, članstvo v EU, ugled EU, institucije Evropske unije, zaupanje evropskim institucijam, moč odločanja institucij EU, množični medji in Evropski parlament, poznavanje Evropskega parlamenta, poslanci v Evropskem parlamentu, evropske volitve, ugled Evropskega parlamenta, vloga Evropskega parlamenta, prednostne obravnave Evropskega parlamenta, Slovenija predsednica Sveta Evropske Unije, obveščenost o evropskih političnih zadevah, odločitve nacionalne vlade, evropske odločitve, vloga Evropske Unije, skupna zunanja in varnostna politika, prihodnost EU, okrepitev EU, spremljanje množičnih medijev

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - mednarodna politika in organizacije
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
MEDNARODNE INSTITUCIJE, ODNOSI
KOMUNICIRANJE
JAVNO MNENJE


Povzetek:

Ta izvedba Evrobarometra, pri anketirancih poizveduje o standardnih kazalcih Evrobarometra, kot na primer kako zadovoljni so s svojim sedanjim življenjem, ali so poskušali prepričati ljudi, ki so jim blizu da delijo poglede na teme o katerih imajo trdno mnenje, ali so razpravljali o političnih zadevah, kakšne cilje bi morala imeti njihova država in kako gledajo na potrebo po družbenih spremembah. Dodatna vprašanja so se osredotočila na anketirančevo znanje in mnenje o Evropski uniji (EU), vključno s tem, kako dobro se jim zdi, da so obveščeni o EU, katere vire informacijo o EU uporabljajo, ali ima njihova država koristi od članstva v EU ter obseg njihovega osebnega interesa o EU zadevah. Drug velik povdarek raziskave se je osredotočal na Evropski parlament (EP) in uporabo medijev. V prvi posebni temi so anketiranci odgovarjali na vprašanaj, o pridobivanju informacij, kako dobro obveščeni in podučeni se počutijo ter njihovo mnenje o EP, vključno z njihovo podobo in vlogo. Poleg tega so morali prepoznati datum nadlednjih evropskih volitev, ki se bodo odvijale v njihovi državi, število poslancev (EP) iz njihove države, ki sedijo v Evropskem parlamentu ter katere politike in vrednote bi moral parlament zagovarjati kot prednostno nalogo. V drugi posebni temi so anketiranci prepoznavali televizijske kanale, ki jih redno gledajo, radijske postaje, ki jih redno poslušajo, vsaj petkrat na teden, dnevne časopise, ki jih redno berejo in spletne strani, ki jih redno obiskujejo, vsaj trikrat na teden. Demografski sklop je vključeval vprašanja o starosti respondenta, spolu, nacionalnosti, rojstnem kraju (respondentovem in respondentovih staršev), o zakonskem statusu, o politični samoopredelitvi levo-desno, poklicu, starosti ob zaključku izobraževanja, sestavi gospodinjstva, lastništvu stacionarnega ali mobilnega telefona ter drugih trajnih dobrin, tipu in velikosti naselja, regiji prebivanja in jeziku anketiranja.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 22. septembra 2007 - 3. novembra 2007, Avstrija: 24. september 2007 - 15. oktober 2007,, Belgija: 25. september 2007 - 21. oktober 2007,, Bolgarija: 25. september 2007 - 10. oktober 2007,, Hrvaška: 25. september 2007 - 21. oktober 2007,, Ciper (Republika): 24. september 2007 - 22. oktober 2007,, Češka: 24. september 2007 - 15. oktober 2007,, Danska: 30. september 2007 - 3. november 2007,, Estonija: 27. september 2007 - 22. oktober 2007,, Finska: 23. september 2007 - 21. oktober 2007,, Francija: 22. september 2007 - 20. oktober 2007,, Nemčija: 24. september 2007 - 17. oktober 2007,, Velika Britanija: 24. september 2007 - 21. oktober 2007,, Grčija: 24. september 2007 - 17. oktober 2007,, Madžarska: 27. september 2007 - 24. oktober 2007,, Irska (Repbulika): 24. september 2007 - 21. oktober 2007,, Italija: 26. september 2007 - 17. oktober 2007,, Latvija: 25. september 2007 - 22. oktober 2007,, Litva: 24. september 2007 - 15. oktober 2007,, Luksemburg: 24. september 2007 - 22. oktober 2007,, Makedonija (NJRM): 22. september 2007 - 3. oktober 2007,, Malta: 24. september 2007 - 18. oktober 2007,, Nizozemska: 24. september 2007 - 22. oktober 2007,, Severna Irska: 24. september 2007 - 20. oktober 2007,, Poljska: 26. september 2007 - 17. oktober 2007,, Portugalska: 24. september 2007 - 21. oktober 2007,, Romunija: 24. september 2007 - 18. oktober 2007,, Slovaška: 26. september 2007 - 11. oktober 2007,, Slovenija: 25. september 2007 - 21. oktober 2007,, Španija: 25. september 2007 - 21. oktober 2007,, Švedska: 28. september 2007 - 21. oktober 2007,, Turčija: 24. september 2007 - 21. oktober 2007., Turško ciprska skupnost: 25. september 2007 - 16. oktober 2007.
Čas izdelave: 2007
Država: Avstrija, Belgija, Bolgarija, Hrvaška, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Velika Britanija, Grčija, Madžarska, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Makedonija (NJRM), Malta, Nizozemska, Severna Irska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Turčija
Geografsko pokritje:

Ozemlje držav.

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Ciljna populacija so prebivalci 27 držav članic EU, Hrvaške, Turčije, turškega dela Cipra in Makedonije (NJRM) starejši od 15 let, s stalnim bivališčem v državah članicah EU. Anketiranci so zadostno obvladali nacionalni jezik, da so lahko odogvarjali na vprašalnik. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4565

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Koordinator: TNS Opinion & Social, konzorcij TNS - Taylor Nelson Sofres in EOS Gallup Evropa

Avstrija: Österreichisches GALLUP-Institut

Belgija: TNS Dimarso

Bolgarija: TNS BBSS

Hrvaška: PULS

Ciper (Republika): Synovate

Češka: TNS Aisa

Danska: TNS Gallup DK

Estonija: Emor

Finska: TNS Gallup OY

Francija: TNS Sofres

Nemčija: TNS Infratest

Velika Britanija in Severna Irska: TNS UK

Grčija: TNS ICAP

Madžarska: TNS Hungary

Irska: TNS MRBI

Italija: TNS Abacus

Latvija: TNS Latvia

Litva: TNS Gallup Lithuania

Luksemburg: TNS ILReS

Makedonija (NJRM): TNS Brima

Malta: MISCO

Nizozemska: TNS NIPO

Poljska: TNS OBOP

Portugalska: TNS EUROTESTE

Romunija: TNS CSOP

Slovaška: TNS Aisa SK

Slovenija: RM PLUS

Španija: TNS Demoscopia

Švedska: TNS GALLUP

Turčija: TNS PIAR

Tip vzorca:

Raziskava se izvaja na nacionalnem reprezentativnem vzorcu 1000 respondentov, starejših od 15 let, razen v Združenemu Kraljestvu z ločenima vzorcema za Veliko Britanijo (1000) in Severno Irsko (300), v Nemčiji z ločenima vzorcema za Vzhodni (500) in za Zahodni del (1000) ter v Luksemburgu, na Cipru (Republiki), Malti in Severnem Cipru s po 500 respondenti za vsako državo. Osnovni vzorčni okvir, ki se uporablja v vseh državah članicah, je večstopenjski, naključni vzorec. V vsaki državi članici je število vzorčnih točk izbrano z verjetnostjo, ki je proporcionalna glede na velikost in gostoto populacije. Vzorčne točke so bile izbrane sistematično iz vsake administrativne regionalne enote, s stratifikacijo po individualni enoti in tipu naselja. Tako točke predstavljajo celotno ozemlje regij držav članic po EUROSTAT NUTS 2 (ali enakovredno temu) in so razčlenjene s stopnjo urbanizacije. V vsaki od izbranih vzorčnih točk je bila začetna lokacija izbrana naključno. Naslednji naslov je bil izbran po sistemu vsake n-te lokacije s standardnim postopkom slučajne poti. Na vsakem naslovu je odgovarjal tisti, katerega rojstni datum je bil najbližji datumu ankete. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4565.

Način zbiranja podatkov:

Vse ankete so bile narejene osebno pri anketirancu doma v ustreznem uradnem jeziku. Uporabljal se je program CAPI (Computer Assisted Personal Interview). Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4565.

Uteževanje:

Za vsako državo je narejena primerjava med velikostjo vzorca in populacije. Velikost populacije je posredoval Eurostat, ki je podatke dobil od nacionalnih statističnih uradov. Po vseh državah kandidatkah je izvedeno uteževanje (glede na robne in posamične uteži), upoštevaje populacijske podatke. V vseh državah članicah so pri uteževanju v zaporednih iteracijah upoštevali podatke o spolu, starosti, regiji in velikosti kraja. Za mednarodno uteževanje (t.j. povprečja EU) je TNS Opinion & Social zaprosil za uradne podatke o populaciji pri Eurostatu ali nacionalnih statističnih uradih. Tri nacionalno utežene spremenljivke W1, W3 in W4 so na voljo za uporabo ločene analize posameznih držav. Za dodatna pojasnila glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4565

Omejitve dostopa

Izvirni zbiralci podatkov, ICPSR, GESIS in pripadajoče agencije, ki financirajo raziskovanje nimajo nobene odgovornosti do uporabnikov teh zbirk ali za tolmačenje ali utemeljevanje sklepov v te namene. Za dodatne informacije glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4565.

Da bi agenciji za financiranje zagotovili bistvene informacije o uporabi arhivskih virov in za lažjo izmenjavo informacij o povezanosti raziskovalnih aktivnosti, se od uporabnikov zahteva, da vsakokrat pošljejo ICPRS ali GESIS bibliografski citat za vsak zaključen rokopis ali kakšen drug abstrakt. Naprošajo, da v spremnem pismu navedete, kje so bili podatki uporabljeni (raziskave in pripadajoče spremenljivke). Za dodatne informacije glej http://zacat.gesis.org/webview/index.jsp?object=http://zacat.gesis.org/obj/fStudy/ZA4565.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: EB681 - Evrobarometer 68.1 september - november 2007 [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

  • število spremenljivk: 4063
  • število enot: 30281

Verzija: 2.0.0 (2011-10-17), doi:10.4232/1.10991

Spremenljivke

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 13 Frekvenca
4565 30281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 4565 do 4565

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 22 Frekvenca
4565 30281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 4565 do 4565

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 31 Frekvenca
4.0.1 (2012-07-02) 30281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

v1 ARCHIVE STUDY NUMBER - DISTRIBUTOR

Vrednost 14063 Frekvenca
4565 30281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 4565 do 4565

v2 ARCHIVE STUDY NUMBER - PUBLISHER

Vrednost 24062 Frekvenca
4565 30281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 4565 do 4565

v3 GESIS ARCHIVE VERSION

Vrednost 34061 Frekvenca
4.0.1 (2012-07-02) 30281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

v4 EUROBAROMETER NUMBER

Vrednost 44060 Frekvenca
681 Eurobarometer 68.1 30281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 681 do 681

v5 UNIQUE CASE ID (TNS COUNTRY ID + INTERVIEW ID)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0 1000001 63001009 24971740.591 16644062.36

Vrednosti spremenljivk od 1000001 do 63001009

v6 NATION - ALL SAMPLES

Vrednost 64058 Frekvenca
1 France 1036
2 Belgium 1022
3 The Netherlands 1005
4 Germany West 1001
5 Italy 1045
6 Luxembourg 502
7 Denmark 999
8 Ireland 1007
9 Great Britain 1035
10 Northern Ireland 305
11 Greece 1000
12 Spain 1000
13 Portugal 1000
14 Germany East 508
15 Norway (not included) 0
16 Finland 1033
17 Sweden 1003
18 Austria 1015
19 Cyprus (Republic) 500
20 Czech Republic 1106
21 Estonia 1012
22 Hungary 1000
23 Latvia 1006
24 Lithuania 1016
25 Malta 500
26 Poland 1000
27 Slovakia 1126
28 Slovenia 1009
29 Bulgaria 977
30 Romania 1000
31 Turkey 1004
32 Croatia 1000
33 Cyprus (CY-TCC) 500
34 Macedonia (FYROM) 1009
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0 1 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 34

v7 NATION - ALL SAMPLES ISO 3166

Vrednost 74057 Frekvenca
AT 1015
BE 1022
BG 977
CY 500
CY-TCC 500
CZ 1106
DE-E 508
DE-W 1001
DK 999
EE 1012
ES 1000
FI 1033
FR 1036
GB-GBN 1035
GB-NIR 305
GR 1000
HR 1000
HU 1000
IE 1007
IT 1045
LT 1016
LU 502
LV 1006
MK 1009
MT 500
NL 1005
PL 1000
PT 1000
RO 1000
SE 1003
SI 1009
SK 1126
TR 1004
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

v8 W1 WEIGHT RESULT FROM TARGET

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0 0.318 3.31 1 0.361

Vrednosti spremenljivk od 0.3175 do 3.3095

v9 NATION - UNITED KINGDOM

Vrednost 94055 Frekvenca
0 Other 28941
1 United Kingdom 1340
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v10 W4 WEIGHT UNITED KINGDOM

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0 0 3.777 0.0443 0.244

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.776999

v11 NATION - UNITED GERMANY

Vrednost 114053 Frekvenca
0 Other 28772
1 Germany 1509
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v12 W3 WEIGHT GERMANY

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0 0 3.486 0.0498 0.255

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.4863

v13 NATION GROUP EU6

Vrednost 134051 Frekvenca
0 Other 24670
1 EU6 5611
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v14 W5 WEIGHT EU6

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0 0 5.01 0.185 0.531

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.010148

v15 NATION GROUP EU9

Vrednost 154049 Frekvenca
0 Other 21324
1 EU9 8957
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v16 W6 WEIGHT EU9

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0 0 6.007 0.296 0.704

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.007131

v17 NATION GROUP EU10

Vrednost 174047 Frekvenca
0 Other 20324
1 EU10 9957
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v18 W7 WEIGHT EU10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0 0 6.426 0.329 0.751

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.425836

v19 NATION GROUP EU12

Vrednost 194045 Frekvenca
0 Other 18324
1 EU12 11957
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v20 W8 WEIGHT EU12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0 0 6.453 0.395 0.787

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.453244

v21 NATION GROUP EU12+

Vrednost 214043 Frekvenca
0 Other 17816
1 EU12+ 12465
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v22 W9 WEIGHT EU12+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0 0 6.429 0.412 0.79

Vrednosti spremenljivk od 0 do 6.428967

v23 NATION GROUP EU NMS 3

Vrednost 234041 Frekvenca
0 Other 27230
1 EU NMS 3 3051
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v24 W10 WEIGHT EU NMS 3

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0 0 3.353 0.101 0.332

Vrednosti spremenljivk od 0 do 3.352587

v25 NATION GROUP EU15

Vrednost 254039 Frekvenca
0 Other 14765
1 EU15 15516
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v26 W11 WEIGHT EU15

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0 0 7.515 0.512 0.914

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.515496

v27 NATION GROUP EURO ZONE 2007

Vrednost 274037 Frekvenca
0 Other 17098
1 EURO ZONE 2007 13183
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v28 W12 WEIGHT EURO ZONE 2007

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0 0 7.869 0.435 0.887

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.868585

v29 NATION GROUP EU NMS 10

Vrednost 294035 Frekvenca
0 Other 21006
1 EU NMS 10 9275
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v30 W13 WEIGHT EU NMS 10

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0 0 8.996 0.306 0.96

Vrednosti spremenljivk od 0 do 8.996468

v31 NATION GROUP EU25

Vrednost 314033 Frekvenca
0 Other 5490
1 EU25 24791
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v32 W14 WEIGHT EU25

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0 0 10.015 0.819 1.216

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.014612

v33 NATION GROUP AC/CC

Vrednost 334031 Frekvenca
0 Other 26300
1 AC/CC 3981
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v34 W15 WEIGHT AC/CC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0 0 5.536 0.131 0.492

Vrednosti spremenljivk od 0 do 5.536016

v35 NATION GROUP EU27 + TR + HR

Vrednost 354029 Frekvenca
0 Other 1509
1 EU27 + TR + HR 28772
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v36 W16 WEIGHT EU27 + TR + HR

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0 0 9.63 0.95 1.217

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.63045

v37 NATION GROUP AC (BG RO)

Vrednost 374027 Frekvenca
0 Other 28304
1 AC (BG RO) 1977
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v38 W18 WEIGHT AC (BG RO)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0 0 2.489 0.0653 0.282

Vrednosti spremenljivk od 0 do 2.48948

v39 NATION GROUP CC (TR HR)

Vrednost 394025 Frekvenca
0 Other 28277
1 CC (TR HR) 2004
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v40 W19 WEIGHT CC (TR HR)

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0 0 4.136 0.0662 0.346

Vrednosti spremenljivk od 0 do 4.136266

v41 NATION GROUP EU27

Vrednost 414023 Frekvenca
0 Other 3513
1 EU27 26768
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v42 W22 WEIGHT EU27

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0 0 10.13 0.884 1.216

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.129546

v43 NATION GROUP EU27 + HR

Vrednost 434021 Frekvenca
0 Other 2513
1 EU27 + HR 27768
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v44 W23 WEIGHT EU27 + HR

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0 0 10.409 0.917 1.244

Vrednosti spremenljivk od 0 do 10.409346

v45 NATION GROUP EU NMS 12

Vrednost 454019 Frekvenca
0 Other 19029
1 EU NMS 12 11252
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v46 W24 WEIGHT EU NMS 12

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0 0 7.759 0.372 0.919

Vrednosti spremenljivk od 0 do 7.759307

v47 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC

Vrednost 474017 Frekvenca
0 Other 1009
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC 29272
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v48 W25 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0 0 9.794 0.967 1.237

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.794345

v49 NATION GROUP EU27 + TR + HR + MK

Vrednost 494015 Frekvenca
0 Other 500
1 EU27 + TR + HR + MK 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v50 W26 WEIGHT EU27 + TR + HR + MK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0 0 9.932 0.983 1.253

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9.932489

v51 NATION GROUP EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Vrednost 514013 Frekvenca
1 EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK 30281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 1

v52 W27 WEIGHT EU27 + TR + HR + CY-TCC + MK

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0 0.0105 10.096 1 1.273

Vrednosti spremenljivk od 0.010464 do 10.095691

v53 WEX WEIGHT EXTRA POPULATION 15+

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0 154.116 148697.234 14728.783 18746.985

Vrednosti spremenljivk od 154.115768 do 148697.234375

v54 Q1 NATIONALITY BELGIUM

Vrednost 544010 Frekvenca
0 Not mentioned 29277
1 Mentioned 1004
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v55 Q1 NATIONALITY DENMARK

Vrednost 554009 Frekvenca
0 Not mentioned 29284
1 Mentioned 997
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v56 Q1 NATIONALITY GERMANY

Vrednost 564008 Frekvenca
0 Not mentioned 28733
1 Mentioned 1548
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v57 Q1 NATIONALITY GREECE

Vrednost 574007 Frekvenca
0 Not mentioned 29282
1 Mentioned 999
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v58 Q1 NATIONALITY SPAIN

Vrednost 584006 Frekvenca
0 Not mentioned 29297
1 Mentioned 984
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v59 Q1 NATIONALITY FRANCE

Vrednost 594005 Frekvenca
0 Not mentioned 29199
1 Mentioned 1082
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v60 Q1 NATIONALITY IRELAND

Vrednost 604004 Frekvenca
0 Not mentioned 29318
1 Mentioned 963
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v61 Q1 NATIONALITY ITALY

Vrednost 614003 Frekvenca
0 Not mentioned 29190
1 Mentioned 1091
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v62 Q1 NATIONALITY LUXEMBOURG

Vrednost 624002 Frekvenca
0 Not mentioned 29935
1 Mentioned 346
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v63 Q1 NATIONALITY NETHERLANDS

Vrednost 634001 Frekvenca
0 Not mentioned 29254
1 Mentioned 1027
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v64 Q1 NATIONALITY PORTUGAL

Vrednost 644000 Frekvenca
0 Not mentioned 29212
1 Mentioned 1069
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v65 Q1 NATIONALITY UNITED KINGDOM

Vrednost 653999 Frekvenca
0 Not mentioned 28930
1 Mentioned 1351
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v66 Q1 NATIONALITY AUSTRIA

Vrednost 663998 Frekvenca
0 Not mentioned 29267
1 Mentioned 1014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v67 Q1 NATIONALITY SWEDEN

Vrednost 673997 Frekvenca
0 Not mentioned 29292
1 Mentioned 989
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v68 Q1 NATIONALITY FINLAND

Vrednost 683996 Frekvenca
0 Not mentioned 29235
1 Mentioned 1046
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v69 Q1 NATIONALITY CYPRUS (REPUBLIC)

Vrednost 693995 Frekvenca
0 Not mentioned 29300
1 Mentioned 981
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v70 Q1 NATIONALITY CZECH REPUBLIC

Vrednost 703994 Frekvenca
0 Not mentioned 29162
1 Mentioned 1119
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v71 Q1 NATIONALITY ESTONIA

Vrednost 713993 Frekvenca
0 Not mentioned 29264
1 Mentioned 1017
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v72 Q1 NATIONALITY HUNGARY

Vrednost 723992 Frekvenca
0 Not mentioned 29274
1 Mentioned 1007
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v73 Q1 NATIONALITY LATVIA

Vrednost 733991 Frekvenca
0 Not mentioned 29270
1 Mentioned 1011
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v74 Q1 NATIONALITY LITHUANIA

Vrednost 743990 Frekvenca
0 Not mentioned 29263
1 Mentioned 1018
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v75 Q1 NATIONALITY MALTA

Vrednost 753989 Frekvenca
0 Not mentioned 29790
1 Mentioned 491
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v76 Q1 NATIONALITY POLAND

Vrednost 763988 Frekvenca
0 Not mentioned 29223
1 Mentioned 1058
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v77 Q1 NATIONALITY SLOVAKIA

Vrednost 773987 Frekvenca
0 Not mentioned 29148
1 Mentioned 1133
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v78 Q1 NATIONALITY SLOVENIA

Vrednost 783986 Frekvenca
0 Not mentioned 29267
1 Mentioned 1014
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v79 Q1 NATIONALITY BULGARIA

Vrednost 793985 Frekvenca
0 Not mentioned 29293
1 Mentioned 988
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v80 Q1 NATIONALITY ROMANIA

Vrednost 803984 Frekvenca
0 Not mentioned 29247
1 Mentioned 1034
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30281 0

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v81 Q1 NATIONALITY TURKEY

Vrednost 813983 Frekvenca
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1004
9 Inap. (not 31 in V6) 29277
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1004 29277

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v82 Q1 NATIONALITY CROATIA

Vrednost 823982 Frekvenca
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1000
9 Inap. (not 32 in V6) 29281
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1000 29281

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v83 Q1 NATIONALITY CYPRUS (CY-TCC)

Vrednost 833981 Frekvenca
0 Not mentioned 500
1 Mentioned (not ment.) 0
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v84 Q1 NATIONALITY MACEDONIA

Vrednost 843980 Frekvenca
0 Not mentioned (not ment.) 0
1 Mentioned 1009
9 Inap. (not 34 in V6) 29272
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1009 29272

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v85 QA1 POL DISCUSSION - FREQUENCY

Vrednost 853979 Frekvenca
1 Frequently 4583
2 Occasionally 16825
3 Never 8666
4 DK 207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30074 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v86 QA2 POL DISCUSSION - CONVINCE FRIENDS

Vrednost 863978 Frekvenca
1 Often 4077
2 From time to time 10914
3 Rarely 8372
4 Never 6688
5 DK 230
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30051 230

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v87 QA3 LIFE SATISFACTION

Vrednost 873977 Frekvenca
1 Very satisfied 6342
2 Fairly satisfied 16545
3 Not very satisfied 5462
4 Not at all satisfied 1751
5 DK 181
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30100 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v88 QA4 SITUATION: NATIONAL ECONOMY

Vrednost 883976 Frekvenca
1 Very good 2074
2 Rather good 12430
3 Rather bad 10533
4 Very bad 3889
5 DK 855
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28926 1355

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v89 QA4 SITUATION: OUR ECONOMY CY-TCC

Vrednost 893975 Frekvenca
1 Very good 54
2 Rather good 265
3 Rather bad 97
4 Very bad 60
5 DK 24
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
476 29805

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v90 QA4 SITUATION: EUROPEAN ECONOMY

Vrednost 903974 Frekvenca
1 Very good 2549
2 Rather good 16303
3 Rather bad 5605
4 Very bad 1151
5 DK 4673
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25608 4673

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v91 QA4 SITUATION: EMPLOYMENT COUNTRY

Vrednost 913973 Frekvenca
1 Very good 2153
2 Rather good 9833
3 Rather bad 10998
4 Very bad 5898
5 DK 899
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28882 1399

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v92 QA4 SITUATION: EMPLOYMENT CY-TCC

Vrednost 923972 Frekvenca
1 Very good 36
2 Rather good 180
3 Rather bad 149
4 Very bad 112
5 DK 23
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
477 29804

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v93 QA4 SITUATION: ENVIRONMENT COUNTRY

Vrednost 933971 Frekvenca
1 Very good 1343
2 Rather good 12983
3 Rather bad 11043
4 Very bad 3376
5 DK 1036
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28745 1536

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v94 QA4 SITUATION: ENVIRONMENT CY-TCC

Vrednost 943970 Frekvenca
1 Very good 27
2 Rather good 231
3 Rather bad 116
4 Very bad 103
5 DK 23
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
477 29804

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v95 QA4 SITUATION: SOCIAL WELFARE COUNTRY

Vrednost 953969 Frekvenca
1 Very good 2289
2 Rather good 10537
3 Rather bad 10463
4 Very bad 5036
5 DK 1456
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28325 1956

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v96 QA4 SITUATION: SOCIAL WELFARE CY-TCC

Vrednost 963968 Frekvenca
1 Very good 50
2 Rather good 233
3 Rather bad 118
4 Very bad 70
5 DK 29
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
471 29810

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v97 QA5 EXPECTATIONS: LIFE IN GENERAL

Vrednost 973967 Frekvenca
1 Better 8457
2 Worse 4607
3 Same 16301
4 DK 916
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29365 916

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v98 QA5 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 983966 Frekvenca
1 Better 6705
2 Worse 8406
3 Same 12991
4 DK 1679
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28102 2179

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v99 QA5 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION CY-TCC

Vrednost 993965 Frekvenca
1 Better 147
2 Worse 118
3 Same 189
4 DK 46
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
454 29827

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v100 QA5 EXPECTATIONS: FINANCIAL SITUATION

Vrednost 1003964 Frekvenca
1 Better 7022
2 Worse 6139
3 Same 16262
4 DK 858
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29423 858

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v101 QA5 EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION

Vrednost 1013963 Frekvenca
1 Better 7533
2 Worse 7511
3 Same 12886
4 DK 1851
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27930 2351

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v102 QA5 EXPECTATIONS: EMPLOYMENT SITUATION CY-TCC

Vrednost 1023962 Frekvenca
1 Better 138
2 Worse 135
3 Same 178
4 DK 49
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
451 29830

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v103 QA5 EXPECTATIONS: PERS JOB SITUATION

Vrednost 1033961 Frekvenca
1 Better 5723
2 Worse 2581
3 Same 18504
4 DK 3473
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26808 3473

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v104 QA5 EXPECTATIONS: ECONOMIC SITUATION EU

Vrednost 1043960 Frekvenca
1 Better 7898
2 Worse 3991
3 Same 12864
4 DK 5528
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24753 5528

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v105 QA6A IMPORTANT ISSUES: CRIME

Vrednost 1053959 Frekvenca
0 Not mentioned 22306
1 Mentioned 7475
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29781 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v106 QA6A IMPORTANT ISSUES: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 1063958 Frekvenca
0 Not mentioned 24301
1 Mentioned 5480
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29781 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v107 QA6A IMPORTANT ISSUES: RISING PRICES/INFLA

Vrednost 1073957 Frekvenca
0 Not mentioned 20359
1 Mentioned 9422
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29781 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v108 QA6A IMPORTANT ISSUES: TAXATION

Vrednost 1083956 Frekvenca
0 Not mentioned 27425
1 Mentioned 2356
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29781 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v109 QA6A IMPORTANT ISSUES: UNEMPLOYMENT

Vrednost 1093955 Frekvenca
0 Not mentioned 21941
1 Mentioned 7840
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29781 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v110 QA6A IMPORTANT ISSUES: TERRORISM

Vrednost 1103954 Frekvenca
0 Not mentioned 27302
1 Mentioned 2479
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29781 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v111 QA6A IMPORTANT ISSUES: DEFENCE/FOREIGN AFF

Vrednost 1113953 Frekvenca
0 Not mentioned 29157
1 Mentioned 624
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29781 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v112 QA6A IMPORTANT ISSUES: HOUSING

Vrednost 1123952 Frekvenca
0 Not mentioned 27718
1 Mentioned 2063
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29781 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v113 QA6A IMPORTANT ISSUES: IMMIGRATION

Vrednost 1133951 Frekvenca
0 Not mentioned 26783
1 Mentioned 2998
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29781 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v114 QA6A IMPORTANT ISSUES: HEALTHCARE SYSTEM

Vrednost 1143950 Frekvenca
0 Not mentioned 23045
1 Mentioned 6736
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29781 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v115 QA6A IMPORTANT ISSUES: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 1153949 Frekvenca
0 Not mentioned 27279
1 Mentioned 2502
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29781 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v116 QA6A IMPORTANT ISSUES: PENSIONS

Vrednost 1163948 Frekvenca
0 Not mentioned 25755
1 Mentioned 4026
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29781 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v117 QA6A IMPORTANT ISSUES: ENVIRONMENT PROTECT

Vrednost 1173947 Frekvenca
0 Not mentioned 27861
1 Mentioned 1920
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29781 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v118 QA6A IMPORTANT ISSUES: ENERGY

Vrednost 1183946 Frekvenca
0 Not mentioned 28435
1 Mentioned 1346
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29781 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v119 QA6A IMPORTANT ISSUES: OTHERS

Vrednost 1193945 Frekvenca
0 Not mentioned 29104
1 Mentioned 677
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29781 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v120 QA6A IMPORTANT ISSUES: DK

Vrednost 1203944 Frekvenca
0 Not mentioned 29533
1 Mentioned 248
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29781 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v121 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: CRIME

Vrednost 1213943 Frekvenca
0 Not mentioned 391
1 Mentioned 109
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v122 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: ECONOMIC SITUATION

Vrednost 1223942 Frekvenca
0 Not mentioned 344
1 Mentioned 156
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v123 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: RISING PRICES/INFLA

Vrednost 1233941 Frekvenca
0 Not mentioned 432
1 Mentioned 68
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v124 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: TAXATION

Vrednost 1243940 Frekvenca
0 Not mentioned 452
1 Mentioned 48
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v125 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: UNEMPLOYMENT

Vrednost 1253939 Frekvenca
0 Not mentioned 342
1 Mentioned 158
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v126 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: TERRORISM

Vrednost 1263938 Frekvenca
0 Not mentioned 484
1 Mentioned 16
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v127 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: CYPRUS ISSUE

Vrednost 1273937 Frekvenca
0 Not mentioned 285
1 Mentioned 215
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v128 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: HOUSING

Vrednost 1283936 Frekvenca
0 Not mentioned 488
1 Mentioned 12
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v129 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: IMMIGRATION

Vrednost 1293935 Frekvenca
0 Not mentioned 461
1 Mentioned 39
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v130 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: HEALTHCARE SYSTEM

Vrednost 1303934 Frekvenca
0 Not mentioned 471
1 Mentioned 29
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v131 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: EDUCATIONAL SYSTEM

Vrednost 1313933 Frekvenca
0 Not mentioned 455
1 Mentioned 45
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v132 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: PENSIONS

Vrednost 1323932 Frekvenca
0 Not mentioned 489
1 Mentioned 11
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v133 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: ENVIRONMENT PROTECT

Vrednost 1333931 Frekvenca
0 Not mentioned 487
1 Mentioned 13
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v134 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: ENERGY

Vrednost 1343930 Frekvenca
0 Not mentioned 475
1 Mentioned 25
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v135 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: OTHERS

Vrednost 1353929 Frekvenca
0 Not mentioned 486
1 Mentioned 14
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v136 QA6B IMPORTANT ISSUES CY-TCC: DK

Vrednost 1363928 Frekvenca
0 Not mentioned 489
1 Mentioned 11
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
500 29781

Vrednosti spremenljivk od 0 do 1

v137 QA7 PRESENT DIRECTION - COUNTRY

Vrednost 1373927 Frekvenca
1 Right direction 10809
2 Wrong direction 11620
3 Neither nor (SPONT.) 5903
4 DK 1449
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28332 1949

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v138 QA7 PRESENT DIRECTION - CY-TCC

Vrednost 1383926 Frekvenca
1 Right direction 111
2 Wrong direction 231
3 Neither nor (SPONT.) 126
4 DK 32
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
468 29813

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v139 QA7 PRESENT DIRECTION - EU

Vrednost 1393925 Frekvenca
1 Right direction 13121
2 Wrong direction 6192
3 Neither nor (SPONT.) 6019
4 DK 4949
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25332 4949

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v140 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: PRESS

Vrednost 1403924 Frekvenca
1 Tend to trust 13641
2 Tend not to trust 14803
3 DK 1837
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28444 1837

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v141 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: RADIO

Vrednost 1413923 Frekvenca
1 Tend to trust 18290
2 Tend not to trust 9572
3 DK 2419
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27862 2419

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v142 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: TELEVISION

Vrednost 1423922 Frekvenca
1 Tend to trust 17214
2 Tend not to trust 11710
3 DK 1357
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28924 1357

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v143 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: INTERNET

Vrednost 1433921 Frekvenca
1 Tend to trust 9950
2 Tend not to trust 9444
3 DK 10887
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
19394 10887

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v144 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: JUSTICE

Vrednost 1443920 Frekvenca
1 Tend to trust 13414
2 Tend not to trust 14275
3 DK 2092
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27689 2592

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v145 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: POLICE

Vrednost 1453919 Frekvenca
1 Tend to trust 18312
2 Tend not to trust 10487
3 DK 1482
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28799 1482

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v146 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: ARMY

Vrednost 1463918 Frekvenca
1 Tend to trust 20496
2 Tend not to trust 6139
3 DK 3146
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26635 3646

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v147 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: RELIGIOUS INST

Vrednost 1473917 Frekvenca
1 Tend to trust 14881
2 Tend not to trust 12108
3 DK 3292
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26989 3292

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v148 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: TRADE UNIONS

Vrednost 1483916 Frekvenca
1 Tend to trust 11892
2 Tend not to trust 13272
3 DK 5117
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25164 5117

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v149 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: POLIT PARTIES

Vrednost 1493915 Frekvenca
1 Tend to trust 5622
2 Tend not to trust 22594
3 DK 2065
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28216 2065

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v150 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: NAT GOVERNMENT

Vrednost 1503914 Frekvenca
1 Tend to trust 11247
2 Tend not to trust 16651
3 DK 1883
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27898 2383

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v151 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: NAT PARLIAMENT

Vrednost 1513913 Frekvenca
1 Tend to trust 11105
2 Tend not to trust 16502
3 DK 2174
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27607 2674

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v152 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: EUROPEAN UNION

Vrednost 1523912 Frekvenca
1 Tend to trust 15510
2 Tend not to trust 10518
3 DK 4253
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26028 4253

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v153 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: UNITED NATIONS

Vrednost 1533911 Frekvenca
1 Tend to trust 16081
2 Tend not to trust 9123
3 DK 5077
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25204 5077

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v154 QA8 TRUST IN INSTITUTIONS: CONSUMER ASSOC

Vrednost 1543910 Frekvenca
1 Tend to trust 17843
2 Tend not to trust 7621
3 DK 4817
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25464 4817

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v155 QA9A EU STATEMENTS: PERSONAL VOICE COUNTS

Vrednost 1553909 Frekvenca
1 Tend to agree 8058
2 Tend to disagree 16452
3 DK 2258
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24510 5771

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v156 QA9A EU STATEMENTS: CNTRY VOICE COUNTS

Vrednost 1563908 Frekvenca
1 Tend to agree 15314
2 Tend to disagree 9390
3 DK 2064
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24704 5577

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v157 QA9A EU STATEMENTS: FEEL INVOLVED IN AFFAIRS

Vrednost 1573907 Frekvenca
1 Tend to agree 4998
2 Tend to disagree 20332
3 DK 1438
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25330 4951

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v158 QA9A EU STATEMENTS: CNTRY INTERESTS RESPECTED

Vrednost 1583906 Frekvenca
1 Tend to agree 10133
2 Tend to disagree 12833
3 DK 3802
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22966 7315

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v159 QA9A EU STATEMENTS: BIGGEST HAVE MOST POWER

Vrednost 1593905 Frekvenca
1 Tend to agree 21428
2 Tend to disagree 3505
3 DK 1835
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24933 5348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v160 QA9A EU STATEMENTS: UNDERSTAND HOW IT WORKS

Vrednost 1603904 Frekvenca
1 Tend to agree 10798
2 Tend to disagree 13703
3 DK 2267
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24501 5780

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v161 QA9A EU STATEMENTS: MORE CNTRY INFLUENCE FUTURE

Vrednost 1613903 Frekvenca
1 Tend to agree 10932
2 Tend to disagree 11463
3 DK 4373
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
22395 7886

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v162 QA9B EU STATEMENTS: PERSONAL VOICE COUNTS

Vrednost 1623902 Frekvenca
1 Tend to agree 948
2 Tend to disagree 2075
3 DK 490
9 Inap. (not 31 to 34 in V6) 26768
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3023 27258

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v163 QA9B EU STATEMENTS: CNTRY INTERESTS RESPECTED

Vrednost 1633901 Frekvenca
1 Tend to agree 940
2 Tend to disagree 1647
3 DK 426
9 Inap. (1 to 30 or 33 in V6) 27268
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2587 27694

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v164 QA9B EU STATEMENTS: CY-TCC INTERESTS RESPECTED

Vrednost 1643900 Frekvenca
1 Tend to agree 79
2 Tend to disagree 360
3 DK 61
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
439 29842

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v165 QA9B EU STATEMENTS: BIGGEST HAVE MOST POWER

Vrednost 1653899 Frekvenca
1 Tend to agree 2425
2 Tend to disagree 630
3 DK 458
9 Inap. (not 31 to 34 in V6) 26768
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3055 27226

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v166 QA9B EU STATEMENTS: UNDERSTAND HOW IT WORKS

Vrednost 1663898 Frekvenca
1 Tend to agree 1400
2 Tend to disagree 1404
3 DK 709
9 Inap. (not 31 to 34 in V6) 26768
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2804 27477

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v167 QA9B EU STATEMENTS: MORE CNTRY INFLUENCE FUTURE

Vrednost 1673897 Frekvenca
1 Tend to agree 1230
2 Tend to disagree 1258
3 DK 525
9 Inap. (1 to 30 or 33 in V6) 27268
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2488 27793

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v168 QA9B EU STATEMENTS: MORE CY-TCC INFLUENCE FUTURE

Vrednost 1683896 Frekvenca
1 Tend to agree 151
2 Tend to disagree 253
3 DK 96
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
404 29877

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v169 QA10 ATTACHMENT TO CITY/TOWN/VILLAGE

Vrednost 1693895 Frekvenca
1 Very attached 16051
2 Fairly attached 10515
3 Not very attached 2871
4 Not at all attached 700
5 DK 144
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30137 144

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v170 QA10 ATTACHMENT TO COUNTRY

Vrednost 1703894 Frekvenca
1 Very attached 17249
2 Fairly attached 10146
3 Not very attached 1841
4 Not at all attached 393
5 DK 152
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29629 652

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v171 QA10 ATTACHMENT TO COMMUNITY (CY-TCC)

Vrednost 1713893 Frekvenca
1 Very attached 353
2 Fairly attached 121
3 Not very attached 12
4 Not at all attached 9
5 DK 5
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
495 29786

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v172 QA10 ATTACHMENT TO EUROPEAN UNION

Vrednost 1723892 Frekvenca
1 Very attached 3303
2 Fairly attached 9887
3 Not very attached 10674
4 Not at all attached 5337
5 DK 1080
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29201 1080

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v173 QA11A DEMOCRACY SATISFACTION - COUNTRY

Vrednost 1733891 Frekvenca
1 Very satisfied 3043
2 Fairly satisfied 13253
3 Not very satisfied 8979
4 Not at all satisfied 3535
5 DK 971
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28810 1471

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v174 QA11B DEMOCRACY SATISFACTION - EU

Vrednost 1743890 Frekvenca
1 Very satisfied 2055
2 Fairly satisfied 12934
3 Not very satisfied 7264
4 Not at all satisfied 2216
5 DK 5312
9 Inap. (33 in V6) 500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24469 5812

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v175 QA12A EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD

Vrednost 1753889 Frekvenca
1 Good thing 15220
2 Neither nor (3) 7479
3 Bad thing (2) 3234
4 DK 835
9 Inap. (31 to 34 in V6) 3513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
25933 4348

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v176 QA13A EU MEMBERSHIP - CNTRY BENEFIT

Vrednost 1763888 Frekvenca
1 Benefited 16646
2 Not benefited 7062
3 DK 3060
9 Inap. (31 to 34 in V6) 3513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23708 6573

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v177 QA12B EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD - TR HR MK

Vrednost 1773887 Frekvenca
1 Good thing 1585
2 Neither nor (3) 692
3 Bad thing (2) 557
4 DK 179
9 Inap. (1 to 30, 33 in V6) 27268
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2834 27447

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v178 QA13B EU MEMBERSHIP - CNTRY BENEFIT - TR HR MK

Vrednost 1783886 Frekvenca
1 Would benefit 1815
2 Would not benefit 901
3 DK 297
9 Inap. (1 to 30, 33 in V6) 27268
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2716 27565

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v179 QA12C EU MEMBERSHIP - GOOD/BAD - CY-TCC

Vrednost 1793885 Frekvenca
1 Good thing 242
2 Neither nor (3) 111
3 Bad thing (2) 103
4 DK 44
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
456 29825

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v180 QA13C EU MEMBERSHIP - CNTRY BENEFIT - CY-TCC

Vrednost 1803884 Frekvenca
1 Would benefit 279
2 Would not benefit 148
3 DK 73
9 Inap. (not 33 in V6) 29781
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
427 29854

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v181 QA14 EU IMAGE - POSITIVE/NEGATIVE

Vrednost 1813883 Frekvenca
1 Very positive 2863
2 Fairly positive 11906
3 Neutral 10313
4 Fairly negative 3321
5 Very negative 1082
6 DK 796
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29485 796

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v182 QA15 EUROPEAN PARLIAMENT - HEARD ABOUT

Vrednost 1823882 Frekvenca
1 Yes 26737
2 No 3061
3 DK 483
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29798 483

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v183 QA15 EUROPEAN COMMISSION - HEARD ABOUT

Vrednost 1833881 Frekvenca
1 Yes 24296
2 No 5323
3 DK 662
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29619 662

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v184 QA15 COUNCIL OF THE EU - HEARD ABOUT

Vrednost 1843880 Frekvenca
1 Yes 20068
2 No 9251
3 DK 962
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29319 962

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v185 QA15 EUROP COURT OF JUSTICE - HEARD ABOUT

Vrednost 1853879 Frekvenca
1 Yes 19818
2 No 9453
3 DK 1010
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29271 1010

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v186 QA15 EUROPEAN OMBUDSMAN - HEARD ABOUT

Vrednost 1863878 Frekvenca
1 Yes 13156
2 No 15893
3 DK 1232
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29049 1232

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v187 QA15 EUROPEAN CENTRAL BANK - HEARD ABOUT

Vrednost 1873877 Frekvenca
1 Yes 21573
2 No 7852
3 DK 856
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29425 856

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v188 QA15 EUROP COURT OF AUDITORS - HEARD ABOUT

Vrednost 1883876 Frekvenca
1 Yes 12933
2 No 16158
3 DK 1190
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29091 1190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v189 QA15 COMMITTEE OF THE REGIONS - HEARD ABOUT

Vrednost 1893875 Frekvenca
1 Yes 9454
2 No 19400
3 DK 1427
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28854 1427

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v190 QA15 ECONOMIC&SOC COMMITTEE - HEARD ABOUT

Vrednost 1903874 Frekvenca
1 Yes 11473
2 No 17357
3 DK 1451
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28830 1451

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v191 QA16 EUROPEAN PARLIAMENT - TRUST

Vrednost 1913873 Frekvenca
1 Tend to trust 16987
2 Tend not to trust 7824
3 DK 5470
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24811 5470

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v192 QA16 EUROPEAN COMMISSION - TRUST

Vrednost 1923872 Frekvenca
1 Tend to trust 15586
2 Tend not to trust 7771
3 DK 6924
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23357 6924

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v193 QA16 COUNCIL OF THE EU - TRUST

Vrednost 1933871 Frekvenca
1 Tend to trust 13872
2 Tend not to trust 7443
3 DK 8966
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21315 8966

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v194 QA16 EUROP COURT OF JUSTICE - TRUST

Vrednost 1943870 Frekvenca
1 Tend to trust 14985
2 Tend not to trust 6585
3 DK 8711
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21570 8711

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v195 QA16 EUROPEAN OMBUDSMAN - TRUST

Vrednost 1953869 Frekvenca
1 Tend to trust 10938
2 Tend not to trust 6548
3 DK 12795
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17486 12795

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v196 QA16 EUROPEAN CENTRAL BANK - TRUST

Vrednost 1963868 Frekvenca
1 Tend to trust 14677
2 Tend not to trust 6855
3 DK 8749
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
21532 8749

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v197 QA16 EUROP COURT OF AUDITORS - TRUST

Vrednost 1973867 Frekvenca
1 Tend to trust 10745
2 Tend not to trust 6722
3 DK 12814
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
17467 12814

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v198 QA16 COMMITTEE OF THE REGIONS - TRUST

Vrednost 1983866 Frekvenca
1 Tend to trust 8689
2 Tend not to trust 6625
3 DK 14967
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
15314 14967

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v199 QA16 ECONOMIC & SOCIAL COMMITTEE - TRUST

Vrednost 1993865 Frekvenca
1 Tend to trust 9464
2 Tend not to trust 6794
3 DK 14023
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
16258 14023

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v200 QB1 EU DECISON MAKING POWER - ASSESSMENT

Vrednost 2003864 Frekvenca
1 European Parliament 11531
2 European Commission 3612
3 Council of EU 3107
4 All same power (SPONT.) 2483
5 Other (SPONT.) 127
6 DK 5908
9 Inap. (not 1 to 30 in V6) 3513
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
20860