Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Basic Study Information

ADP - IDNo: ADS06
Main author(s):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Data file producer:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Funding agency:

(1):Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2006.
(2):Evropska komisija (sredstva, namenjenimi metodološkim izboljšavam)

Project number:

(1):Uradni list RS, št. 99/2006 (None)

Series:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Study Content

Keywords:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek

Keywords ELSST:
DELO IN ZAPOSLOVANJE, ZADOVOLJSTVO NA DELOVNEM MESTU, ZNAČILNOSTI DELOVNEGA MESTA, DELODAJALEC, DELOVNI ČAS, DELOVNA MIGRACIJA, POGOJI ZA OPRAVLJANJE DELA, ISKANJE DELA, BREZPOSELNOST, DELOVNO MESTO

Topic Classification CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas


Abstract:

Anketa o delovni sili 2006 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. V podatkovno datoteko so dodani še podatki o dohodku fizičnih oseb (register DURS-a) – gre za mesečni dohodek, ki je ali povprečje leta ali povprečje krajšega obdobja, če je oseba delala manj kot leto dni. Skozi celotno leto je sodelovalo 23.600 gospodinjstev. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey - v 25 državah EU članicah, štirih državah kandidatkah za članstvo in v treh EFTA državah. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo.

Methodology


Collection date: 2006-01-03 - 2007-01-09
Date of production: 2012
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2006 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu.

Excluded:

Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini.

Data collected by:

Statistični urad Republike Slovenije

Sampling procedure:

Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16150 posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS).

Mode of data collection:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva.

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva.

Weighting:

Podatki so uteženi zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec posameznikov na ravni gospodinjstva ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Končna utež je izračunana na nivoju gospodinjstva, torej imajo vsi člani istega gospodinjstva enako utež (praksa od leta 2005 naprej). Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljene so populacijske uteži.

Access restrictions

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Contact: Irena Svetin.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Basic Data File Description

Title of Data file: ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006 [datoteka podatkov]

File ID: ADS06_P1_SL_V1_R1

Format: *.txt - TEKST

 • number of variables: 183
 • number of units: 69813

Version: maj 2012

Additional information:

Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.

http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2006.pdf

Originalna ASCII delimited datoteka.

Title of Data file: ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006 [datoteka podatkov]

File ID: ADS06_P1_SL_V2_R1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • number of variables: 182
 • number of units: 69813

Version: februar 2013

Additional information:

Podatkovni datoteki so dodane labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.

http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2006.pdf

Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

Variable list

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0

sifra Šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0

v0 Št. člana gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0

Valid range from 1 to 88

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0

sifra Šifra gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0

v0 Št. člana gospodinjstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0

Valid range from 1 to 88

val Val anketiranja

Value 4179 Frequency
1 1. val 18705
2 2.val 15155
3 3. val 13287
4 4. val 11700
5 5. val 10966
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0

Valid range from 1 to 5

tip Tip anketiranja

Value 5178 Frequency
2 terensko anketiranje 20561
3 telefonsko anketiranje 49252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0

Valid range from 2 to 3

datum Datum anketiranja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0

Valid range from 03.01.2006 to 09.01.2007

starost Starost anketiranca

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0 0 40.719 21.106

Valid range from 0 to Zaščitena vrednost

Ank Šifra anketarja

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0

Valid range from 1 to 999

RefTed Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0 2 53 27.176 15.058

Valid range from 2 to 53

v1_1 Ali bo oseba odgovarja sama?

Value 10173 Frequency
1 Da 26276
2 Ne 43537
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0

Valid range from 1 to 2

v1_4 Razmerja med člani gospodinjstva:

Value 11172 Frequency
1 njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 16631
2 otrok (njegov ali partnerjev) 22787
3 starejši sorodnik (oče, mati, tast, tašča,) 2993
4 drug sorodnik (brat, sestra, vnuk, vnukinja, dedek, babica) 2765
5 drugo (snaha, zet) 1228
6 sam je nosilec gospodinjstva 23409
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0

Valid range from 1 to 6

v1_5 Njegov/njen partner (zakonski ali zunajzakonski) je:

Value 12171 Frequency
0 oseba nima partnerja oz. partner živi v drugem gospodinjstvu 33049
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0 0 87

Valid range from 0 to 87

v1_6 Njegov/njen oče je:

Value 13170 Frequency
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 47621
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0 0 86

Valid range from 0 to 86

v1_7 Njegova/njena mama je:

Value 14169 Frequency
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 43325
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0 0 86

Valid range from 0 to 86

v1_8 Spol:

Value 15168 Frequency
1 moški 34244
2 ženski 35569
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0

Valid range from 1 to 2

v1_9a Dan rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0 1 31 15.766 8.776

Valid range from 1 to 31

v1_9b Mesec rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0

Valid range from 1 to 12

v1_9c Leto rojstva

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0 2006 1964.804 21.105

Valid range from Zaščitena vrednost to 2006

v1_10 Ali imate slovensko državljanstvo?

Value 19164 Frequency
1 Da 69577
2 Ne 236
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0

Valid range from 1 to 2

v1_11a Državljanstvo katere države imate?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 69813

v1_12 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Value 21162 Frequency
1 Da 65175
2 Ne 4638
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0

Valid range from 1 to 2

v1_13a V kateri državi ste bili rojeni?

Value 22161 Frequency
AT 46
BA 1906
DE 229
HR 1408
IT 69
MK 152
XS 83
YU 584
Ostale države z zaščitenimi vrednosti 161
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 65175
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4638 65175

v1_14 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4638 65175 1919 2006 1973.051 14.629

Valid range from 1919 to 2006

v1_15a Iz katere države ste se preselili?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
0 69813

v1_16 Ali imate na tem naslovu:

Value 25158 Frequency
1 stalno prebivališče 69155
2 začasno prebivališče 371
3 na tem naslovu niste prijavljeni 287
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0

Valid range from 1 to 3

v1_17 Kakšen je vaš zakonski stan?

Value 26157 Frequency
1 Samski 18618
2 Poročen 33685
3 Vdovec 3891
4 Razvezan 1302
5 Zunajzakonska skupnost 3644
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61140 8673 1 5

Valid range from 1 to 5

v2_1 Vaša dosežena izobrazba je:

Value 27156 Frequency
1 ste brez šolske izobrazbe oz. imate nepopolno osnovno izobra 482
2 nepopolna osnovna izobrazba (4 - 7 oz. 5 -8 razredov) 2166
3 osnovna izobrazba 14257
4 nižja ali srednja poklicna izobrazba 15316
5 srednja strokovna izobrazba 15255
6 srednja splošna izobrazba 3959
7 višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba, specialist 3339
8 visoka strokovna izobrazba 1621
9 visoka univerzitetna izobrazba 4100
10 specialistična povisokošolska izobrazba, magisterij, doktora 645
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61140 8673 1 10

Valid range from 1 to 10

v2_2a Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61140 8673

Valid range from Zaščitena vrednost to Zaščitena vrednost

v2_3 Katerega leta ali koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo stopnjo izobrazbe?

Value 29154 Frequency
1 Da
2 Ne
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61140 8673 1920 2007

Valid range from 1 to 2007

v2_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kakšno šolo?

Value 30153 Frequency
1 Da 9549
2 Ne 51022
3 Ne, ker so bile počitnice 569
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61140 8673 1 3

Valid range from 1 to 3

v2_5 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili?

Value 31152 Frequency
1 Osnovno izobrazbo 95
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 511
3 Srednjo strokovno izobrazbo 2028
4 Srednjo splošno izobrazbo 1465
5 Višjo strokovno, višješolsko, specialistično povišješolsko i 814
6 Visoko strokovno izobrazbo 1317
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 2862
8 Specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterij, doktora 457
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9549 60264 1 8

Valid range from 1 to 8

v2_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kake tečaje, (tudi šiviljski, kuharski, športni…tečaji), krožke,seminarje, inštrukcije, avtošolo, verouk…?

Value 32151 Frequency
1 Da 4808
2 Ne 56332
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61140 8673 1 2

Valid range from 1 to 2

v2_7 Koliko ur ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH porabili za to učno dejavnost?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4808 65005 1 160 16.038 16.078

Valid range from 1 to 160

v2_8 Tečaj, seminar ste obiskovali zaradi:

Value 34149 Frequency
1 potreb dela 2752
2 osebnega razvoja, interesa 2056
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4808 65005 1 2

Valid range from 1 to 2

v2_9 To izobraževanje je potekalo:

Value 35148 Frequency
1 samo med delovnim časom 942
2 večinoma med delovnim časom 416
3 samo zunaj delovnega časa 1491
4 večinoma zunaj delovnega časa 367
5 v tem času nisem bil zaposlen 1592
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4808 65005 1 5

Valid range from 1 to 5

v2_10 Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti?

Value 36147 Frequency
1 Vi sami oz. družina 1677
2 Delodajalec 2179
3 Učna aktivnost je bila brezplačna 735
4 Drugo 217
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4808 65005 1 4

Valid range from 1 to 4

v2_11 Kaj je bil glavni razlog, da se niste udeležili nobene učne dejavnosti?

Value 37146 Frequency
1 Pomanjkanje časa 10725
2 Prevelika zaposlenost na delovnem mestu 3149
3 V kraju, kjer živite, ni bilo ponudbe, drug kraj je predale 1263
4 Družinske obveznosti 1659
5 Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja 1307
6 Zdravstveni razlogi 3485
7 Ni interesa (tudi starost) 23660
8 Drugo 2013
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
47261 22552 1 8

Valid range from 1 to 8

v3_1 Ali ste:

Value 38145 Frequency
1 zaposleni, samozaposleni, pomagate na družinski kmetiji, v p 30025
2 brezposelni 4709
3 učenec, dijak, študent 7737
4 skrbite za gospodinjstvo 1338
5 upokojeni 16613
6 nezmožni za delo (bolezen, invalidnost) 605
7 drugo 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61140 8673 1 7

Valid range from 1 to 7

v3_2 Ali ste v prejšnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Value 39144 Frequency
1 Da 28509
2 Ne 32631
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61140 8673 1 2

Valid range from 1 to 2

v3_3 Ali ste v prejšnjem tednu pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Value 40143 Frequency
1 Da 2258
2 Ne 30373
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
32631 37182 1 2

Valid range from 1 to 2

v3_4 Ali ste sicer zaposleni oziroma samozaposleni, čeprav prejšnji teden niste delali?

Value 41142 Frequency
1 Da 3377
2 Ne 26996
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
30373 39440 1 2

Valid range from 1 to 2

v3_5 Zakaj v prejšnjem tednu niste delali?

Value 42141 Frequency
1 Zaradi slabega vremena Zaščitena vrednost
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov Zaščitena vrednost
3 Zaradi stavke Zaščitena vrednost
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organ Zaščitena vrednost
5 Zaradi bolezni, poškodbe 939
6 Zaradi dopusta, koriščenja ur 1869
7 Zaradi praznika 42
8 Ker ste na čakanju 39
9 Zaradi porodniškega dopusta 411
10 Zaradi očetovskega dopusta Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3377 66436 1 10

Valid range from 1 to 10

v3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Value 43140 Frequency
0 manj kot 1 mesec 2196
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3377 66436 0 99

Valid range from 0 to 99

v4_1 V prejšnjem tednu ste bili:

Value 44139 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 23947
2 zaposleni pri obrtniku (s.p.) 2488
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 650
6 obrtnik (s.p.) 1737
7 kmet 1478
8 v svobodnem poklicu 62
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 2018
10 delali ste po pogodbi 264
11 delali ste za neposredno plačilo 96
12 delali ste preko študentskega servisa 1264
13 delali ste preko javnih del 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34144 35669 1 13

Valid range from 1 to 13

v4_2 Ali še vedno prejemate plačo ali nadomestilo plače?

Value 45138 Frequency
1 Da 1870
2 Ne 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1909 67904 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_3 Prejemate:

Value 46137 Frequency
1 pol plače ali več Zaščitena vrednost
2 manj kot pol plače Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1870 67943 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_4 Delate preko agencije za posredovanje dela?

Value 47136 Frequency
1 Da 1620
2 Ne 26579
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28199 41614 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_5 Zaposlujete kaj delavcev?

Value 48135 Frequency
1 Da 1196
2 Ne 2731
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3927 65886 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_6 Je to delo za:

Value 49134 Frequency
1 nedoločen čas 23285
2 določen čas 3186
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26471 43342 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_7 Koliko mesecev traja to delo?

Value 50133 Frequency
0 manj kot 1 mesec 309
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4914 64899 0 99

Valid range from 0 to 99

v4_8 Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas?

Value 51132 Frequency
1 Pripravništvo, usposabljanje 236
2 Ne morete najti stalne zaposlitve 2006
3 Ne želite stalne zaposlitve 105
4 Ste v poskusni dobi 255
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 714
6 Izobraževanje, šolanje 1218
7 Drugo 380
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4914 64899 1 7

Valid range from 1 to 7

v4_9c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali prejšnji teden? Kaj se proizvaja oz. kakšne storitve se tam opravljajo?

Value 52131 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 35669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34144 35669

v4_10c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali v prejšnjem tednu.

Value 53130 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 35669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34144 35669

v4_11a V kateri državi delate?

Value 54129 Frequency
AT 163
IT 47
SI 33860
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 74
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 35669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34140 35673

v4_12 Ali pri svojem delu vodite zaposlene?

Value 55128 Frequency
1 Da 5842
2 Ne 22357
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28199 41614 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_13 Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34144 35669 1931 2007 1993.065 11.94

Valid range from 1931 to 2007

v4_14 Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4113 65700 1 12 6.216 3.333

Valid range from 1 to 12

v4_15 Vas je k sedanjemu delodajalcu napotil zavod za zaposlovanje oz. svetovalec zaposlitve?

Value 58125 Frequency
1 Da 298
2 Ne 2000
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2298 67515 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_16 Ste oglas za sedanjo zaposlitev našli na oglasni deski zavoda za zaposlovanje?

Value 59124 Frequency
1 Da 113
2 Ne 1887
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2000 67813 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_17 Ste ga našli med oglasi Zavoda za zaposlovanje v katerem od časopisov?

Value 60123 Frequency
1 Da 86
2 Ne 1801
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1887 67926 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_18 Ste ga prebrali na teletekstu?

Value 61122 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1801 68012 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_19 Ste ga našli na spletni strani zavoda za zaposlovanje?

Value 62121 Frequency
1 Da 47
2 Ne 1726
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1773 68040 1 2

Valid range from 1 to 2

v4_20 Koliko delavcev dela na lokaciji, na kateri delate (vključno z vami)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2362 67451 1 5700 99.169 485.593

Valid range from 1 to 5700

v4_21 Tam dela:

Value 64119 Frequency
1 1 - 10 oseb 5951
2 11 oseb ali več 23100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
29051 40762 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_1 Imate delo:

Value 65118 Frequency
1 s polnim delovnim časom 30802
2 s skrajšanim delovnim časom 3342
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34144 35669 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_2 Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34144 35669 1 168 40.341 10.192

Valid range from 1 to 168

v5_3 Zakaj navadno delate manj kot 36 ur?

Value 67116 Frequency
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 1024
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 854
3 Ne morete najti dela z daljšim delovnim časom 157
4 Ne želite dela z daljšim delovnim časom 217
5 Zaradi pomanjkanja dela, manjšega obsega dela 791
6 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke Zaščitena vrednost
7 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl Zaščitena vrednost
9 Iz drugih družinskih razlogov 76
10 Drugo 246
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3444 66369 1 10

Valid range from 1 to 10

v5_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Value 68115 Frequency
1 Da 42
2 Ne 37
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
79 69734 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_5 Koliko ur ste delali v prejšnjem tednu?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34144 35669 0 168 35.488 16.324

Valid range from 0 to 168

v5_6 Zakaj ste delali več kot navadno?

Value 70113 Frequency
1 Ker imate premakljiv delovni čas 162
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 2166
3 Drugo 157
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2485 67328 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_7 Zakaj ste delali manj kot navadno? Zaradi:

Value 71112 Frequency
1 slabega vremena 202
2 zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 43
3 stavke Zaščitena vrednost
4 ker ste se izobraževali, usposabljali 120
5 ker imate premakljiv delovni čas 69
6 bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 1048
7 porodniškega dopusta 422
8 družinskih oziroma osebnih razlogov Zaščitena vrednost
9 dopusta 2345
10 praznikov 2765
11 začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
12 izteka zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
13 ker ni bilo pravega dela, ker čakate na delo 157
14 drugo 111
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
7330 62483 1 14

Valid range from 1 to 14

v5_8 Ste v prejšnjem tednu opravili kaj nadur?

Value 72111 Frequency
1 Da 3237
2 Ne 24962
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28199 41614 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_9 Koliko?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3237 66576 1 72 9.112 6.174

Valid range from 1 to 72

v5_10 Koliko od teh je bilo plačanih?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3237 66576 0 72 5.504 6.509

Valid range from 0 to 72

v5_11a Ali bi želeli delati več ur na teden, kot običajno delate?

Value 75108 Frequency
1 Da 1397
2 Ne 32530
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33927 35886 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_11b Več ur bi želeli delati:

Value 76107 Frequency
1 z dodatnim delom 162
2 z drugim osnovnim delom 190
3 v okviru sedanjega dela 1045
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1397 68416 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_12 Koliko ur na teden bi želeli delati vse skupaj?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1397 68416 3 84 46.702 9.689

Valid range from 3 to 84

v5_13 Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Value 78105 Frequency
1 Da 1250
2 Ne 147
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1397 68416 1 2

Valid range from 1 to 2

v5_14 Zakaj ne?

Value 79104 Frequency
1 Končati morate izobraževanje, šolanje Zaščitena vrednost
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih Zaščitena vrednost
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov 51
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 32
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
147 69666 1 6

Valid range from 1 to 6

v5_15 Ali delate v izmenah?

Value 80103 Frequency
1 Običajno 8105
2 Včasih 897
3 Nikoli 19197
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
28199 41614 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_16 Ali delate zvečer?

Value 81102 Frequency
1 Običajno 7224
2 Včasih 8503
3 Nikoli 18417
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34144 35669 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_17 Ali delate ponoči?

Value 82101 Frequency
1 Običajno 2542
2 Včasih 4158
3 Nikoli 27444
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34144 35669 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_18 Ali delate ob sobotah?

Value 83100 Frequency
1 Običajno 8933
2 Včasih 12409
3 Nikoli 12802
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34144 35669 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_19 Ali delate ob nedeljah?

Value 8499 Frequency
1 Običajno 5499
2 Včasih 6145
3 Nikoli 22500
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34144 35669 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_20 Ali opravljate svoje delo doma, v stanovanju?

Value 8598 Frequency
1 Običajno 1599
2 Včasih 2097
3 Nikoli 30448
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34144 35669 1 3

Valid range from 1 to 3

v5_21 Doma delate zaradi:

Value 8697 Frequency
1 preobilice dela, lastnega interesa 2672
2 dogovora z delodajalcem 967
3 dodatnega plačila 57
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3696 66117 1 3

Valid range from 1 to 3

v6_1 Ali pri delu, ki ga včasih ali običajno opravljate doma, uporabljate osebni računalnik?

Value 8796 Frequency
1 Da 149
2 Ne 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
198 69615 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_2 Ali pri delu doma uporabljate tudi internet?

Value 8895 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
149 69664 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_3 Ali ste s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko elektronsko povezani (internet, direktna povezava ipd.)?

Value 8994 Frequency
1 Da 98
2 Ne 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
149 69664 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_4 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate mobilni telefon?

Value 9093 Frequency
1 Da 103
2 Ne 95
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
198 69615 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_5 Ali uporabljate mobilni telefon tudi za prenos podatkov?

Value 9192 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
103 69710 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_6 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate fiksni telefon?

Value 9291 Frequency
1 Da 82
2 Ne 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
198 69615 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_7 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate telefaks?

Value 9390 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
198 69615 1 2

Valid range from 1 to 2

v6_8 Koliko ur na teden navadno delate doma?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
198 69615 1 40 10.061 7.569

Valid range from 1 to 40

v7_1 Ali ste poleg tega dela v prejšnjem tednu opravljali še kakšno drugo delo?

Value 9588 Frequency
1 Da 1233
2 Ne 32911
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34144 35669 1 2

Valid range from 1 to 2

v7_2 Pri tem delu ste bili:

Value 9687 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 50
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) Zaščitena vrednost
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju Zaščitena vrednost
6 obrtnik (s.p.) 110
7 kmet 217
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 593
10 delali ste po pogodbi 166
11 delali ste za neposredno plačilo 47
12 delali ste preko študentskega servisa Zaščitena vrednost
13 delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1233 68580 1 12

Valid range from 1 to 13

v7_3 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 9786 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
344 69469 1 2

Valid range from 1 to 2

v7_4c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste opravljali dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se tam opravljajo?

Value 9885 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 68580
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1233 68580

v7_5c Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite svoje dodatno delo.

Value 9984 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 68580
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1233 68580

v7_6 Koliko ur ste v prejšnjem tednu opravili z dodatnim delom?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1233 68580 1 84 16.947 11.092

Valid range from 1 to 84

v7_7 Iščete

Value 10182 Frequency
1 Drugo osnovno delo 1052
2 Drugo, dodatno delo 101
3 Niti eno niti drugo 32991
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34144 35669 1 3

Valid range from 1 to 3

v7_8 Zakaj iščete drugo osnovno delo?

Value 10281 Frequency
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 115
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos 125
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur Zaščitena vrednost
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur Zaščitena vrednost
5 Želite boljšo plačo 195
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na 278
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 234
8 Drugo 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1052 68761 1 8

Valid range from 1 to 8

v7_9 Zakaj iščete drugo, dodatno delo?

Value 10380 Frequency
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo Zaščitena vrednost
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos Zaščitena vrednost
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur Zaščitena vrednost
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur 68
5 Želite boljšo plačo Zaščitena vrednost
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na Zaščitena vrednost
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi Zaščitena vrednost
8 Drugo Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
101 69712 1 7

Valid range from 1 to 8

v8_1 Ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa se tu ne upoštevata!)

Value 10479 Frequency
1 Da 18231
2 Ne 8765
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
26996 42817 1 2

Valid range from 1 to 2

v8_2c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste nazadnje delali? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Value 10578 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 51582
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18231 51582

v8_3c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali?

Value 10677 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 51582
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18231 51582

v8_4 Takrat ste bili:

Value 10776 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 15679
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 749
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 97
6 obrtnik (s.p.) 657
7 kmet 356
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 477
10 delali ste po pogodbi 55
11 delali ste za neposredno plačilo 43
12 delali ste preko javnih del 84
13 NEZNANA VREDNOST Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18231 51582 1 12

Valid range from 1 to 13

v8_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 10875 Frequency
1 Da 345
2 Ne 785
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1130 68683 1 2

Valid range from 1 to 2

v8_6 Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18231 51582 1935 2006 1993.84 9.739

Valid range from 1935 to 2006

v8_7 V katerem mesecu ste nazadnje delali?

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3518 66295 1 12 7.114 3.501

Valid range from 1 to 12

v8_8 Zakaj tega dela ne opravljate več?

Value 11172 Frequency
1 Ker ste bili odpuščeni 1221
2 Ker ste dali odpoved 260
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 539
4 Zaradi izteka pogodbe 257
5 Zaradi upokojitve 12192
6 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nere 862
7 Zaradi izobraževanja 62
8 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 1837
9 Ker pazite otroke Zaščitena vrednost
10 Ker skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
11 Ker pazite otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje pomo Zaščitena vrednost
12 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 784
13 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka Zaščitena vrednost
14 Drugo 176
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
18231 51582 1 14

Valid range from 1 to 14

v8_9 Ste dokupili zavarovalno dobo?

Value 11271 Frequency
1 Da 1394
2 Ne 10798
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
12192 57621 1 2

Valid range from 1 to 2

v9_1 Ali ste v zadnjih štirih tednih iskali kakšno delo?

Value 11370 Frequency
1 Da 2219
2 Ne 24722
3 Ne, ker ste delo že našli 59
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27000 42813 1 3

Valid range from 1 to 3

v9_2 Ali bi želeli delati, čeprav ne iščete dela?

Value 11469 Frequency
1 Da 2782
2 Ne 21940
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24722 45091 1 2

Valid range from 1 to 2

v9_3 Kaj je glavni razlog, da ne iščete dela?

Value 11568 Frequency
1 Upokojitev 11534
2 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 4527
3 Izobraževanje, usposabljanje 6218
4 Osebni ali družinski razlogi 1433
5 Čakate, da vas pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 58
6 Menite, da dela ni na voljo 330
7 Ne želite takoj začeti iskati dela 42
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 105
9 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 104
10 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl Zaščitena vrednost
11 Delate oz. bi želeli delati kot prostovoljec. Zaščitena vrednost
12 Drugo 340
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
24722 45091 1 12

Valid range from 1 to 12

v9_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Value 11667 Frequency
1 Da 125
2 Ne 115
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
240 69573 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_1 Iščete:

Value 11766 Frequency
1 zaposlitev 3314
2 samozaposlitev 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3372 66441 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_2 Iščete zaposlitev:

Value 11865 Frequency
1 s polnim delovnim časom 3158
2 s skrajšanim delovnim časom 156
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3314 66499 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_3 Bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Value 11964 Frequency
1 Da 2398
2 Ne 760
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3158 66655 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_4 Bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Value 12063 Frequency
1 Da 43
2 Ne 113
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
156 69657 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_5 Koliko mesecev že iščete delo? 0- manj kot 1 mesec

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3372 66441 0 999 17.297 29.251

Valid range from 0 to 999

v10_6 Ali ste v zadnjih štirih tednih iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Value 12261 Frequency
1 Da 1761
2 Ne 1611
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3372 66441 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_7 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Value 12360 Frequency
1 Da 1581
2 Ne 1791
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3372 66441 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_8 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Value 12459 Frequency
1 Da 2510
2 Ne 862
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3372 66441 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_9 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Value 12558 Frequency
1 Da 2793
2 Ne 579
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3372 66441 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_10 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Value 12657 Frequency
1 Da 2462
2 Ne 910
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3372 66441 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_11 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Value 12756 Frequency
1 Da 2702
2 Ne 670
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3372 66441 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_12 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Value 12855 Frequency
1 Da 651
2 Ne 2721
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3372 66441 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_13 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Value 12954 Frequency
1 Da 1734
2 Ne 1638
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3372 66441 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_14 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Value 13053 Frequency
1 Da 2366
2 Ne 1006
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3372 66441 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_15 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Value 13152 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 69755 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_16 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Value 13251 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
58 69755 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_17 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Value 13350 Frequency
1 Da 162
2 Ne 3210
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3372 66441 1 2

Valid range from 1 to 2

v10_18 Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Value 13449 Frequency
1 Bili ste redno zaposleni za nedoločen čas 1228
2 Bili ste redno zaposleni za določen čas 881
3 Bili ste podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik 83
4 Pomagali ste na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, ob Zaščitena vrednost
5 Opravljali ste pogodbena oziroma priložnostna dela 124
6 Redno ste se izobraževali, šolali 797
7 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
8 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod 61
9 Bili ste upokojeni Zaščitena vrednost
10 Drugo 159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3372 66441 1 10

Valid range from 1 to 10

v11_1 Ste našli:

Value 13548 Frequency
1 zaposlitev Zaščitena vrednost
2 samozaposlitev Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 69754 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_2 Ste našli zaposlitev:

Value 13647 Frequency
1 s polnim delovnim časom Zaščitena vrednost
2 s skrajšanim delovnim časom Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
49 69764 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_3 Koliko mesecev ste iskali delo? 0 - manj kot 1 mesec

Value 13746 Frequency
0 manj kot 1 mesec Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 69754 0 36

Valid range from 0 to 36

v11_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Value 13845 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 69754 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_5 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Value 13944 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 69754 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_6 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Value 14043 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 69754 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_7 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Value 14142 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 69754 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_8 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Value 14241 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 69754 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_9 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Value 14340 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 69754 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_10 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Value 14439 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 69754 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_11 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Value 14538 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 69754 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_12 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Value 14637 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 69754 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_13 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Value 14736 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 69803 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_14 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Value 14835 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
10 69803 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_15 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Value 14934 Frequency
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 69754 1 2

Valid range from 1 to 2

v11_16 Kaj je veljalo za vas, tik preden ste začeli iskati delo?

Value 15033 Frequency
1 Delali ste za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit Zaščitena vrednost
2 Redno ste se izobraževali, šolali Zaščitena vrednost
3 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
4 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod Zaščitena vrednost
5 Drugo Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
59 69754 1 5

Valid range from 1 to 5

v12_1 Če bi zdaj našli delo, ali bi lahko začeli delati v naslednjih dveh tednih?

Value 15132 Frequency
1 Da 3405
2 Ne 23595
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
27000 42813 1 2

Valid range from 1 to 2

v12_2 Zakaj v tem času ne bi mogli začeti z delom?

Value 15231 Frequency
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 5448
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih Zaščitena vrednost
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov Zaščitena vrednost
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 4635
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo 11796
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23595 46218 1 6

Valid range from 1 to 6

v12_3 Bi mogoče lahko začeli delati v naslednjih treh mesecih?

Value 15330 Frequency
1 Da 647
2 Ne 22948
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
23595 46218 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_1 Ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Value 15429 Frequency
1 Da 3668
2 Ne 57472
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61140 8673 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_2 Prejemate denarno nadomestilo za čas brezposelnosti?

Value 15528 Frequency
1 Da 1219
2 Ne 59921
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61140 8673 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_3 Kaj pa denarno pomoč za čas brezposelnosti?

Value 15627 Frequency
1 Da 292
2 Ne 60848
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61140 8673 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_4 Pred enim letom ste bili:

Value 15726 Frequency
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 23962
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 2356
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 628
6 obrtnik (s.p.) 1719
7 kmet 1478
8 v svobodnem poklicu 61
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 1994
10 delali ste po pogodbi 205
11 delali ste za neposredno plačilo 54
12 delali ste preko študentskega servisa 757
13 delali ste preko javnih del 70
14 brezposelni 3993
15 učenec, dijak, študent 7645
16 upokojeni 14694
17 skrbeli ste za gospodinjstvo 828
18 nezmožni za delo 592
19 drugo 67
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
61140 8673 1 19

Valid range from 1 to 19

v13_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Value 15825 Frequency
1 Da 1195
2 Ne 2691
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
3886 65927 1 2

Valid range from 1 to 2

v13_6c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali pred enim letom? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Value 15924 Frequency
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 36492
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
33321 36492

zap1 Brezposelni

Value 16023 Frequency
-2 niso brezposelni 67690
1 brezposelni 2123
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

zap2 Zaposleni

Value 16122 Frequency
-2 niso zaposleni 41614
1 zaposleni 28199
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

zap3 Samozaposleni

Value 16221 Frequency
-2 niso samozaposleni 65886
1 samozaposleni 3927
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

zap4 Pomagajoči družinski člani

Value 16320 Frequency
-2 niso pomagajoči družinski člani 67795
1 pomagajoči družinski člani 2018
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

zap12 Neaktivni

Value 16419 Frequency
-2 niso neaktivni 44940
1 neaktivni 24873
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

zap20 Delovno aktivni

Value 16518 Frequency
-2 niso delovno aktivni 35669
1 delovno aktivni 34144
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

zap21 Aktivni

Value 16617 Frequency
-2 niso aktivni 33546
1 aktivni 36267
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0 -2 1

Valid range from -2 to 1

DEJ_CRKA Klasifikacija dejavnosti - REKODIRANO

Value 16716 Frequency
A 3801
B Zaščitena vrednost
C Zaščitena vrednost
D 9333
E 349
F 1994
G 4083
H 1332
I 1947
J 800
K 2205
L 1977
M 2650
N 2170
O 1300
P Zaščitena vrednost
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34144 0

DEJ_SEKTOR Klasifikacija dejavnosti - REKODIRANO

Value 16815 Frequency
KMET 3808
NEKMET 11849
NN 156
STOR 18331
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34144 0

POKLIC Klasifikacija poklica - REKODIRANO

Value 16914 Frequency
1 2075
2 4822
3 5574
4 2945
5 4007
6 2921
7 3834
8 5068
9 2433
10 167
88 298
Sysmiss 35669
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
34144 35669

Valid range from 1 to 88

STAR_RAZ Starostni razredi

Value 17013 Frequency
0-04 2456
05-09 2784
10-14 3433
15-19 4602
20-24 5449
25-29 5229
30-34 4118
35-39 4307
40-44 5248
45-49 6282
50-54 6444
55-59 5399
60-64 3861
65-69 3472
70-74 2801
75-79 2138
80-84 1248
85-89 378
90-94 132
95+ 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0

oznaka Čas izbora v vzorec - letnica + četrtletje

Value 17112 Frequency
244 2004, četrto četrtletje 2856
251 2005, prvo četrtletje 5509
252 2005, drugo četrtletje 5574
253 2005, tretje četrtletje 9311
254 2005, četrto četrtletje 9959
261 2006, prvo četrtletje 11437
262 2006, drugo četrtletje 11811
263 2006, tretje četrtletje 8672
264 2006, četrto četrtletje 4684
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0 244 264

Valid range from 244 to 264

ob_id Šifra občine

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0 1 194

Valid range from 1 to 194

strat01 Tip naselja

Value 17310 Frequency
1 nekmečka naselja z manj kot 2000 prebivalcev 20913
2 kmečka naselja z manj kot 2000 prebivalcev 16921
3 naselja z od 2000 do 10000 prebivalcev 11496
4 naselja z več kot 10000 prebivalcev 9096
5 Maribor 3277
6 Ljubljana 8110
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0

Valid range from 1 to 6

nuts3_id Statistična regija

Value 1749 Frequency
1 Pomurska 4526
2 Podravska 11877
3 Koroška 2480
4 Savinjska 8438
5 Zasavska 1698
6 Spodnjeposavska 2462
7 Jugovzhodna Slovenija 4827
8 Osrednjeslovenska 16994
9 Gorenjska 7974
10 Notranjsko-kraška 1689
11 Goriška 3537
12 Obalno-kraška 3311
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0

Valid range from 1 to 12

nuts2_id Slovenski makroregiji

Value 1758 Frequency
1 Vzhodna Slovenija 37997
2 Zahodna Slovenija 31816
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0

Valid range from 1 to 2

c3 Stopnja urbanizacije - SURS

Value 1767 Frequency
1 Mesto 28022
2 Primesto 4593
3 Strnjeno vaško naselje 26251
4 Raztresene hiše in hiše na samem 10947
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0

Valid range from 1 to 4

c4 Prijavljena oseba, ki ne živi v gospodinjstvu

Value 1776 Frequency
1 Da 8628
2 Ne 57788
Sysmiss 3397
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
66416 3397

Valid range from 1 to 2

urban Stopnja urbanizacije - Eurostat

Value 1785 Frequency
1 Gosto poseljeno območje 12269
2 Vmesno območje 24146
3 Redko poseljeno območje 33398
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0

Valid range from 1 to 3

del Četrtletje

Value 1794 Frequency
1 1. četrtletje 17555
2 2. četrtletje 17186
3 3. četrtletje 17455
4 4. četrtletje 17617
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0

Valid range from 1 to 4

utez_l Letna utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0 28.733 17.301

Valid range from Zaščitena vrednost to Zaščitena vrednost

utez_c Četrtletna utež

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
69813 0 114.932 69.203

Valid range from Zaščitena vrednost to Zaščitena vrednost

utez_td Utež za teledelo

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
14021 55792 143.067 64.148

Valid range from Zaščitena vrednost to Zaščitena vrednost

Materials of the Study

 1. Statistični urad Republike Slovenije (2005). ADS06 - ADS Anketa o delovni sili [Vprašalnik].
 2. Kočar, Sebastian (2012). ADS06 - Sintaksa ADS2006letna [datoteka programa v SPSS].
 3. Eurostat (2006). ADS06 - Country codification in the EU LFS from 2006 onwards [šifrant].
 4. Statistični urad Republike Slovenije (2005). ADS06 - Navodila za izračun zaposlitvenih statusov in starosti oseb v datoteki ADS (od 2005/1 naprej).
 5. Eurostat (2006). ADS06 - Labour Force Survey revised explanatory notes (to be applied from 2006Q1 onwards).
 6. Statistični urad Republike Slovenije (2005). ADS06 - SRDAP_OBC - Šifrant občin, V1 [šifrant].
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - KLASIUS-P - Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov, V2 2006 [šifrant].
 8. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - SKD_2008 - Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2 [šifrant].
 9. Statistični urad Republike Slovenije (2002). ADS - SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti, 2002 [šifrant].
 10. Arhiv družboslovnih podatkov (2012). ADS - Pojasnitev vrednosti spremenljivke URBAN.
 11. Statistični urad Republike Slovenije (2000). ADS - SKP - Standardna klasifikacija poklicev, V2 [šifrant].
 12. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-08 in ISCO-08 na najnižji klasifikacijski ravni.
 13. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-V2 in SKP-08 na najnižji klasifikacijski ravni.

Study Results Materials

 1. Eurostat (2007). ADS06 - Joint Standard Quality Report for Labour Force Survey and Regional Labour Market Statistics.
 2. Eurostat (2007). ADS06 - European Labour Survey Quarterly Accuracy Report.
 3. Statistični urad Republike Slovenije (2008-10). ADS06 - Letno poročilo o kakovosti za raziskovanje, anketa o delovni sili za leto 2006.
 4. Statistični urad Republike Slovenije (2008-10). ADS06 - Annual quality report for the survey Labour Force Survey for year 2006.
 5. Eurostat (2012). ADS06 - Quality report of the European Union Labour Force Survey 2010.
 6. Eurostat (2008). ADS06 - Labour force survey in the EU, candidate and EFTA countries Main characteristics of national surveys, 2006.
 7. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Uporabljeni šifranti za raziskavo ADS.
 8. Svetin, Irena (2009). ADS - Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), Slovenija, metodološka pojasnila.
 9. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Pregled spremenljivk po letih izvajanja raziskave ADS.

Related Publications

 1. Vehovar, Vasja (1992). ADS - Metodologija ankete v kadrovskem potencialu.
 2. Vehovar, Vasja (1993). ADS - Anketa o kadrovskem potencialu: vzorec.
 3. Svetlik, Ivan (1992). ADS - Od raziskave do knjige.
 4. Statistični urad Republike Slovenije (). ADS - Publikacije.
 5. Klemen Širok (2011). ADS - Dejavniki in poti upokojevanja v Sloveniji: evalvacija možnosti podaljševanja delovne aktivnosti: doktorska disertacija.
 6. Irena Svetin (oktober 2006). ADS - Standardno poročilo o kakovosti za raziskovanje Anketa o delovni sili za leto 2005.
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2015). ADS - Delo in brezposelnost.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

Data can be accessed by registered researcher for statistical-analytical and scientific research purposes only. The Slovenian Social Science Data Archives does not distribute data of this study. For more information, please contact the author or the responsible organisation.

NOTE: Originalna ASCII delimited datoteka.

NOTE: Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Statistični urad Republike Slovenije. (2012). Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: ADS06. Accessible at http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ads06/

COBISS.SI
Publication date: 2012

SIMILAR STUDIES

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS001 - Anketa o delovni sili, 2000/1

ADS002 - Anketa o delovni sili, 2000/2

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS972 - Anketa o delovni sili, 1997/2

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS983 - Anketa o delovni sili, 1998/3

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS991 - Anketa o delovni sili, 1999/1

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989

AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991

AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992

AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993

AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si