Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: ADS06
Glavni avtor(ji):
 • Statistični urad Republike Slovenije
Izdelal datoteko podatkov:
SURS - Statistični urad Republike Slovenije (Ljubljana, Slovenija; 2012)

Finančna podpora:

(1):Državni proračun Republike Slovenije je na podlagi Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/1995) financiral vse aktivnosti v okviru Letnega programa statističnih raziskovanj 2006.
(2):Evropska komisija (sredstva, namenjenimi metodološkim izboljšavam)

Serija:
 • ADS/Anketa o delovni sili

  Anketa o delovni sili je najobsežnejše uradno anketiranje gospodinjstev v Sloveniji. Namen Ankete o delovni sili je zbrati podatke o stanju in spremembah na slovenskem trgu dela. Daje nam podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega (delovno aktivnega prebivalstva in brezposelnih oseb) in neaktivnega prebivalstva Slovenije. Do leta 1995 se je raziskava imenovala Anketa o kadrovskem potencialu. Kot razvojni projekt je bila uvedena na Inštitutu za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Razvojna faza je trajala do konca leta 1992. V letu 1993 je bila vključena v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Od takrat podatki veljajo za uradne. V letih 1993 in 1994 je raziskavo izvedel Republiški zavod za zaposlovanje ob sodelovanju Statističnega urada Republike Slovenije. Od leta 1995 Anketo o delovni sili izvaja Statistični urad Republike Slovenije. Anketo o delovni sili se je izvajalo skladno z navodili Mednarodne organizacije za delo (ILO), sprejetimi na 13. konferenci statistikov dela, sedaj pa se jo izvaja skladno z zahtevami Statističnega urada Evropske zveze (Eurostata), ki se nanašajo na usklajeno anketo Evropske zveze. To nam omogoča primerljivost z drugimi državami, ki izvajajo ankete o delovni sili, in hkrati tudi časovno primerljivost podatkov. Do 1997 je bila Anketa o delovni sili letna anketa, aprila 1997 pa se je prešlo na kontinuirano Anketo o delovni sili (anketiranje poteka vse leto) ob četrtletnem objavljanju podatkov. Leta 2005 je prišlo do večje spremembe vprašalnika na nacionalni ravni, na evropski ravni pa so države članice začele izvajati kontinuirano četrtletno raziskavo, s katero se pokriva vse tedne posameznega četrtletja. Število sodelujočih držav v Eurostatovem ADS sistemu se je skozi leta povečevalo, v 2013 je sodelovalo 33 držav, katerih naloga je slediti Eurostatovi metodologiji. Novo izbrana gospodinjstva v Sloveniji, na primer, so izbrana z enostavnim slučajnim izborom. V vzorec je vsako četrtletje vključenih nekaj več kot 7 tisoč gospodinjstev. Gospodinjstvo je anketirano v 5 četrtletjih (3 zaporedna, 1 četrtletje premora in še dvakrat).

Vsebina raziskave

Ključne besede:

sestava gospodinjstva, država priselitve, dosežena stopnja izobrazbe, tekoče izobraževanje in usposabljanje, delovna aktivnost v zadnjem tednu, samozaposlitev, zaposluje druge, tip zaposlitve, gospodarska dejavnost, trajanje zaposlitve, vir informacij o zaposlitvi, polni delovni čas ali skrajšani, razlogi za skrajšanje delovnega časa, netipična razporeditev delovnega časa, dohodek

Vsebinska področja CESSDA
DELO IN ZAPOSLOVANJE - zaposlovanje
Vsebinsko področja CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Vsebinska področja ADP
demografija
zaposlenost
brezposelnost
trg delovne sile
neaktivno prebivalstvo
delovni čas


Povzetek:

Anketa o delovni sili 2006 je raziskovanje, ki ima v Sloveniji dolgoletno tradicijo. Raziskava meri stanje na trgu delovne sile, poleg tega pa še druge lastnosti prebivalstva v določenem tednu vsakega četrtletja. Anketa daje podatke o velikosti, strukturi in značilnostih aktivnega in neaktivnega prebivalstva Republike Slovenije. V podatkovno datoteko so dodani še podatki o dohodku fizičnih oseb (register DURS-a) – gre za mesečni dohodek, ki je ali povprečje leta ali povprečje krajšega obdobja, če je oseba delala manj kot leto dni. Skozi celotno leto je sodelovalo 23.600 gospodinjstev. Raziskovalcem je na voljo neanonimizirana verzija ADS mikropodatkov, do katere lahko dostopajo v varni sobi ali preko oddaljenega dostopa. Raziskovanje poteka v sklopu Eurostatove Labour Force Survey - v 25 državah EU članicah, štirih državah kandidatkah za članstvo in v treh EFTA državah. Raziskovalcem so preko Eurostata dostopne tudi podatkovne datoteke drugih sodelujočih držav, ki omogočajo medčasovno in mednarodno primerjavo.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 2006-01-03 - 2007-01-09
Čas izdelave: 2012
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

Slovenija

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Enota opazovanja so posamezniki, ki so v letu 2006 večinoma prebivali na ozemlju Republike Slovenije, ne glede na državljanstvo. Vključeni so bili posamezniki, ki so pretežno živeli v izbranem gospodinjstvu. Gospodinjstvo je vsaka (družinska ali druga) skupnost oseb, ki skupaj stanujejo in skupaj porabljajo svoje dohodke za poravnavanje osnovnih življenjskih potreb (stanovanje, hrana in drugo). V anketi so upoštevani tudi trenutno odsotni člani gospodinjstva brez drugega stalnega ali začasnega bivališča, prav tako tudi dijaki srednjih šol, ki živijo v internatu.

Izključeni:

Upoštevani niso posamezniki, ki živijo v institucijah (bolniki, zaporniki ipd.) več kot dvanajst mesecev, študenti, ki med študijem ne živijo doma, in posamezniki, ki stalno ali začasno živijo v tujini.

Zbiranje podatkov je opravil:

Statistični urad Republike Slovenije

Tip vzorca:

Anketa o delovni sili temelji na vzorcu, ki je izbran iz Centralnega registra prebivalstva. Je rotirajoča panelna anketa, izvaja se jo nepretrgano skozi celotno leto. Uporabljena vzorčna metoda je stratificirano naključno vzorčenje naslovov gospodinjstev. Vsi člani gospodinjstva na določenem naslovu so vključeni v vzorec. V vsakem četrtletju je v vzorec vključenih približno 16150 posameznikov. Stratumi so definirani z NUTS 3 regijami (12) in tipom naselja (6), definiranim glede na velikost naselja in delež kmetovalcev. Stratifikacija je proporcionalna glede na porazdelitev prebivalstva, pri čemer je prilagojena predhodni stopnji anketiranja. Vsako gospodinjstvo je anketirano petkrat, po rotacijskem modelu 3-1-2 (gospodinjstva so anketirana tri zaporedna četrtletja, potem so za eno četrtletje izključena, nato pa so v anketo vključena še v preostalih dveh četrtletjih). Anketni podatki kažejo, da je okrog 1 % naslovov neustreznih (npr. na naslovu ne živi gospodinjstvo po definiciji ADS).

Način zbiranja podatkov:

Osebno anketiranje na terenu ob podpori računalnika (CAPI). Le pri prvem anketiranju določenega gospodinjstva.

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI). Pri vseh ostalih anketiranjih določenega gospodinjstva.

Uteževanje:

Podatki so uteženi zaradi neenake verjetnosti izbora v vzorec posameznikov na ravni gospodinjstva ter zaradi nesodelovanja. Upošteva se znana porazdelitev prebivalstva, utežuje se glede na: starost (0-14, 15-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70+), spol in regijo (NUTS 3). Končna utež je izračunana na nivoju gospodinjstva, torej imajo vsi člani istega gospodinjstva enako utež (praksa od leta 2005 naprej). Institucionalizirana populacija je upoštevana pri skupnih vrednostih populacije. Uporabljene so populacijske uteži.

Omejitve dostopa

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen.

Kontakt: Irena Svetin.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv po priporočenem zgledu.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Prejemnik se zaveže, da bo podatke uporabljal izključno za namen, za katerega mu je bil omogočen dostop in jih ne bo posredoval oziroma drugače razkril katerikoli tretji osebi. Prejemnik sme objaviti oziroma kakorkoli drugače razkriti katerikoli tretji osebi podatke le v obliki rezultatov, ki so zaščiteni v skladu z navodili Statističnega urada Republike Slovenije.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006 [datoteka podatkov]

ID datoteke: ADS06_P1_SL_V1_R1

Format: *.txt - TEKST

 • število spremenljivk: 183
 • število enot: 69813

Verzija: maj 2012

Dodatna pojasnila:

Podatkovna datoteka, na kateri je Statistični urad Republike Slovenije že izvedel logično kontrolo.

http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2006.pdf

Originalna ASCII delimited datoteka.

Naslov podatkovne datoteke: ADS06 - Anketa o delovni sili, 2006 [datoteka podatkov]

ID datoteke: ADS06_P1_SL_V2_R1

Format: *.sav - SPSS 16 in kasnejše verzije za WIN

 • število spremenljivk: 182
 • število enot: 69813

Verzija: februar 2013

Dodatna pojasnila:

Podatkovni datoteki so dodane labele na ravni spremenljivk in labele na ravni vrednosti spremenljivk, vključno s pripravo šifrantov za pojasnitev vrednosti določenih spremenljivk. Izvedla se je logična kontrola le na ravni osnovnega pregleda frekvenčne porazdelitve posameznih spremenljivk. Izbrisale so se spremenljivke, ki so bile internega SURS značaja. Določile so se manjkajoče vrednosti.

http://www.stat.si/doc/metodologija/kakovost/10_LPK_ADS_2006.pdf

Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

Spremenljivke

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0

sifra Šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0

v0 Št. člana gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 88

l_sifra Val anketiranja+šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0

sifra Šifra gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0

v0 Št. člana gospodinjstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 88

val Val anketiranja

Vrednost 4179 Frekvenca
1 1. val 18705
2 2.val 15155
3 3. val 13287
4 4. val 11700
5 5. val 10966
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

tip Tip anketiranja

Vrednost 5178 Frekvenca
2 terensko anketiranje 20561
3 telefonsko anketiranje 49252
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0

Vrednosti spremenljivk od 2 do 3

datum Datum anketiranja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0

Vrednosti spremenljivk od 03.01.2006 do 09.01.2007

starost Starost anketiranca

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0 0 40.719 21.106

Vrednosti spremenljivk od 0 do Zaščitena vrednost

Ank Šifra anketarja

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

RefTed Referenčni teden v letu, na katerega se vprašanja nanašajo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0 2 53 27.176 15.058

Vrednosti spremenljivk od 2 do 53

v1_1 Ali bo oseba odgovarja sama?

Vrednost 10173 Frekvenca
1 Da 26276
2 Ne 43537
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_4 Razmerja med člani gospodinjstva:

Vrednost 11172 Frekvenca
1 njegov partner (zakonski ali zunajzakonski) 16631
2 otrok (njegov ali partnerjev) 22787
3 starejši sorodnik (oče, mati, tast, tašča,) 2993
4 drug sorodnik (brat, sestra, vnuk, vnukinja, dedek, babica) 2765
5 drugo (snaha, zet) 1228
6 sam je nosilec gospodinjstva 23409
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v1_5 Njegov/njen partner (zakonski ali zunajzakonski) je:

Vrednost 12171 Frekvenca
0 oseba nima partnerja oz. partner živi v drugem gospodinjstvu 33049
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0 0 87

Vrednosti spremenljivk od 0 do 87

v1_6 Njegov/njen oče je:

Vrednost 13170 Frekvenca
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 47621
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0 0 86

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

v1_7 Njegova/njena mama je:

Vrednost 14169 Frekvenca
0 otrok ali mama ni član tega gospodinjstva 43325
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0 0 86

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

v1_8 Spol:

Vrednost 15168 Frekvenca
1 moški 34244
2 ženski 35569
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_9a Dan rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0 1 31 15.766 8.776

Vrednosti spremenljivk od 1 do 31

v1_9b Mesec rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v1_9c Leto rojstva

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0 2006 1964.804 21.105

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do 2006

v1_10 Ali imate slovensko državljanstvo?

Vrednost 19164 Frekvenca
1 Da 69577
2 Ne 236
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_11a Državljanstvo katere države imate?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 69813

v1_12 Ali ste bili rojeni v Sloveniji?

Vrednost 21162 Frekvenca
1 Da 65175
2 Ne 4638
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v1_13a V kateri državi ste bili rojeni?

Vrednost 22161 Frekvenca
AT 46
BA 1906
DE 229
HR 1408
IT 69
MK 152
XS 83
YU 584
Ostale države z zaščitenimi vrednosti 161
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 65175
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4638 65175

v1_14 Katerega leta ste se priselili v Slovenijo?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4638 65175 1919 2006 1973.051 14.629

Vrednosti spremenljivk od 1919 do 2006

v1_15a Iz katere države ste se preselili?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
0 69813

v1_16 Ali imate na tem naslovu:

Vrednost 25158 Frekvenca
1 stalno prebivališče 69155
2 začasno prebivališče 371
3 na tem naslovu niste prijavljeni 287
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v1_17 Kakšen je vaš zakonski stan?

Vrednost 26157 Frekvenca
1 Samski 18618
2 Poročen 33685
3 Vdovec 3891
4 Razvezan 1302
5 Zunajzakonska skupnost 3644
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61140 8673 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_1 Vaša dosežena izobrazba je:

Vrednost 27156 Frekvenca
1 ste brez šolske izobrazbe oz. imate nepopolno osnovno izobra 482
2 nepopolna osnovna izobrazba (4 - 7 oz. 5 -8 razredov) 2166
3 osnovna izobrazba 14257
4 nižja ali srednja poklicna izobrazba 15316
5 srednja strokovna izobrazba 15255
6 srednja splošna izobrazba 3959
7 višja strokovna izobrazba, višješolska izobrazba, specialist 3339
8 visoka strokovna izobrazba 1621
9 visoka univerzitetna izobrazba 4100
10 specialistična povisokošolska izobrazba, magisterij, doktora 645
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61140 8673 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v2_2a Kaj ste po izobrazbi (smer in šola, ki ste jo končali)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61140 8673

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do Zaščitena vrednost

v2_3 Katerega leta ali koliko ste bili stari, ko ste dosegli sedanjo stopnjo izobrazbe?

Vrednost 29154 Frekvenca
1 Da
2 Ne
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61140 8673 1920 2007

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2007

v2_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kakšno šolo?

Vrednost 30153 Frekvenca
1 Da 9549
2 Ne 51022
3 Ne, ker so bile počitnice 569
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61140 8673 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v2_5 Katero stopnjo izobrazbe boste pridobili?

Vrednost 31152 Frekvenca
1 Osnovno izobrazbo 95
2 Nižjo ali srednjo poklicno izobrazbo 511
3 Srednjo strokovno izobrazbo 2028
4 Srednjo splošno izobrazbo 1465
5 Višjo strokovno, višješolsko, specialistično povišješolsko i 814
6 Visoko strokovno izobrazbo 1317
7 Visoko univerzitetno izobrazbo 2862
8 Specialistično povisokošolsko izobrazbo, magisterij, doktora 457
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9549 60264 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v2_6 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH obiskovali še kake tečaje, (tudi šiviljski, kuharski, športni…tečaji), krožke,seminarje, inštrukcije, avtošolo, verouk…?

Vrednost 32151 Frekvenca
1 Da 4808
2 Ne 56332
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61140 8673 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_7 Koliko ur ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH porabili za to učno dejavnost?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4808 65005 1 160 16.038 16.078

Vrednosti spremenljivk od 1 do 160

v2_8 Tečaj, seminar ste obiskovali zaradi:

Vrednost 34149 Frekvenca
1 potreb dela 2752
2 osebnega razvoja, interesa 2056
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4808 65005 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v2_9 To izobraževanje je potekalo:

Vrednost 35148 Frekvenca
1 samo med delovnim časom 942
2 večinoma med delovnim časom 416
3 samo zunaj delovnega časa 1491
4 večinoma zunaj delovnega časa 367
5 v tem času nisem bil zaposlen 1592
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4808 65005 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v2_10 Kdo je denarno podprl udeležbo v tej učni aktivnosti?

Vrednost 36147 Frekvenca
1 Vi sami oz. družina 1677
2 Delodajalec 2179
3 Učna aktivnost je bila brezplačna 735
4 Drugo 217
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4808 65005 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v2_11 Kaj je bil glavni razlog, da se niste udeležili nobene učne dejavnosti?

Vrednost 37146 Frekvenca
1 Pomanjkanje časa 10725
2 Prevelika zaposlenost na delovnem mestu 3149
3 V kraju, kjer živite, ni bilo ponudbe, drug kraj je predale 1263
4 Družinske obveznosti 1659
5 Predrago izobraževanje/pomanjkanje denarja 1307
6 Zdravstveni razlogi 3485
7 Ni interesa (tudi starost) 23660
8 Drugo 2013
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
47261 22552 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v3_1 Ali ste:

Vrednost 38145 Frekvenca
1 zaposleni, samozaposleni, pomagate na družinski kmetiji, v p 30025
2 brezposelni 4709
3 učenec, dijak, študent 7737
4 skrbite za gospodinjstvo 1338
5 upokojeni 16613
6 nezmožni za delo (bolezen, invalidnost) 605
7 drugo 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61140 8673 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v3_2 Ali ste v prejšnjem tednu (od ponedeljka do nedelje) delali vsaj eno uro za plačilo (denarno ali nedenarno) ali dobiček?

Vrednost 39144 Frekvenca
1 Da 28509
2 Ne 32631
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61140 8673 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_3 Ali ste v prejšnjem tednu pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obrti?

Vrednost 40143 Frekvenca
1 Da 2258
2 Ne 30373
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
32631 37182 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_4 Ali ste sicer zaposleni oziroma samozaposleni, čeprav prejšnji teden niste delali?

Vrednost 41142 Frekvenca
1 Da 3377
2 Ne 26996
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
30373 39440 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v3_5 Zakaj v prejšnjem tednu niste delali?

Vrednost 42141 Frekvenca
1 Zaradi slabega vremena Zaščitena vrednost
2 Zaradi zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov Zaščitena vrednost
3 Zaradi stavke Zaščitena vrednost
4 Zaradi izobraževanja, usposabljanja zunaj podjetja ali organ Zaščitena vrednost
5 Zaradi bolezni, poškodbe 939
6 Zaradi dopusta, koriščenja ur 1869
7 Zaradi praznika 42
8 Ker ste na čakanju 39
9 Zaradi porodniškega dopusta 411
10 Zaradi očetovskega dopusta Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3377 66436 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v3_6 Koliko mesecev že ne delate, čeprav ste zaposleni oziroma samozaposleni?

Vrednost 43140 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec 2196
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3377 66436 0 99

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

v4_1 V prejšnjem tednu ste bili:

Vrednost 44139 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 23947
2 zaposleni pri obrtniku (s.p.) 2488
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 650
6 obrtnik (s.p.) 1737
7 kmet 1478
8 v svobodnem poklicu 62
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 2018
10 delali ste po pogodbi 264
11 delali ste za neposredno plačilo 96
12 delali ste preko študentskega servisa 1264
13 delali ste preko javnih del 104
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34144 35669 1 13

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v4_2 Ali še vedno prejemate plačo ali nadomestilo plače?

Vrednost 45138 Frekvenca
1 Da 1870
2 Ne 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1909 67904 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_3 Prejemate:

Vrednost 46137 Frekvenca
1 pol plače ali več Zaščitena vrednost
2 manj kot pol plače Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1870 67943 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_4 Delate preko agencije za posredovanje dela?

Vrednost 47136 Frekvenca
1 Da 1620
2 Ne 26579
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28199 41614 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_5 Zaposlujete kaj delavcev?

Vrednost 48135 Frekvenca
1 Da 1196
2 Ne 2731
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3927 65886 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_6 Je to delo za:

Vrednost 49134 Frekvenca
1 nedoločen čas 23285
2 določen čas 3186
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26471 43342 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_7 Koliko mesecev traja to delo?

Vrednost 50133 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec 309
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4914 64899 0 99

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

v4_8 Kaj je razlog, da opravljate delo za določen čas?

Vrednost 51132 Frekvenca
1 Pripravništvo, usposabljanje 236
2 Ne morete najti stalne zaposlitve 2006
3 Ne želite stalne zaposlitve 105
4 Ste v poskusni dobi 255
5 Individualna pogodba o zaposlitvi 714
6 Izobraževanje, šolanje 1218
7 Drugo 380
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4914 64899 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

v4_9c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali prejšnji teden? Kaj se proizvaja oz. kakšne storitve se tam opravljajo?

Vrednost 52131 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 35669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34144 35669

v4_10c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali v prejšnjem tednu.

Vrednost 53130 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 35669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34144 35669

v4_11a V kateri državi delate?

Vrednost 54129 Frekvenca
AT 163
IT 47
SI 33860
Ostale države z zaščitenimi vrednostmi 74
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 35669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34140 35673

v4_12 Ali pri svojem delu vodite zaposlene?

Vrednost 55128 Frekvenca
1 Da 5842
2 Ne 22357
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28199 41614 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_13 Katerega leta ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34144 35669 1931 2007 1993.065 11.94

Vrednosti spremenljivk od 1931 do 2007

v4_14 Katerega meseca ste začeli delati pri sedanjem delodajalcu oziroma opravljati sedanjo samostojno dejavnost?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4113 65700 1 12 6.216 3.333

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v4_15 Vas je k sedanjemu delodajalcu napotil zavod za zaposlovanje oz. svetovalec zaposlitve?

Vrednost 58125 Frekvenca
1 Da 298
2 Ne 2000
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2298 67515 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_16 Ste oglas za sedanjo zaposlitev našli na oglasni deski zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 59124 Frekvenca
1 Da 113
2 Ne 1887
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2000 67813 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_17 Ste ga našli med oglasi Zavoda za zaposlovanje v katerem od časopisov?

Vrednost 60123 Frekvenca
1 Da 86
2 Ne 1801
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1887 67926 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_18 Ste ga prebrali na teletekstu?

Vrednost 61122 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1801 68012 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_19 Ste ga našli na spletni strani zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 62121 Frekvenca
1 Da 47
2 Ne 1726
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1773 68040 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v4_20 Koliko delavcev dela na lokaciji, na kateri delate (vključno z vami)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2362 67451 1 5700 99.169 485.593

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5700

v4_21 Tam dela:

Vrednost 64119 Frekvenca
1 1 - 10 oseb 5951
2 11 oseb ali več 23100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
29051 40762 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_1 Imate delo:

Vrednost 65118 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 30802
2 s skrajšanim delovnim časom 3342
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34144 35669 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_2 Koliko ur na teden navadno delate pri delu, o katerem se pogovarjava (vključno z nadurami, če jih opravljate redno)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34144 35669 1 168 40.341 10.192

Vrednosti spremenljivk od 1 do 168

v5_3 Zakaj navadno delate manj kot 36 ur?

Vrednost 67116 Frekvenca
1 Zaradi izobraževanja, usposabljanja 1024
2 Zaradi bolezni, invalidnosti, delne upokojitve 854
3 Ne morete najti dela z daljšim delovnim časom 157
4 Ne želite dela z daljšim delovnim časom 217
5 Zaradi pomanjkanja dela, manjšega obsega dela 791
6 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke Zaščitena vrednost
7 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl Zaščitena vrednost
9 Iz drugih družinskih razlogov 76
10 Drugo 246
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3444 66369 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v5_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Vrednost 68115 Frekvenca
1 Da 42
2 Ne 37
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
79 69734 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_5 Koliko ur ste delali v prejšnjem tednu?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34144 35669 0 168 35.488 16.324

Vrednosti spremenljivk od 0 do 168

v5_6 Zakaj ste delali več kot navadno?

Vrednost 70113 Frekvenca
1 Ker imate premakljiv delovni čas 162
2 Ker je bil obseg dela večji (nadure, nadomeščanje) 2166
3 Drugo 157
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
2485 67328 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_7 Zakaj ste delali manj kot navadno? Zaradi:

Vrednost 71112 Frekvenca
1 slabega vremena 202
2 zastoja iz tehnoloških ali ekonomskih razlogov 43
3 stavke Zaščitena vrednost
4 ker ste se izobraževali, usposabljali 120
5 ker imate premakljiv delovni čas 69
6 bolezni, poškodbe ali začasne nezmožnosti za delo 1048
7 porodniškega dopusta 422
8 družinskih oziroma osebnih razlogov Zaščitena vrednost
9 dopusta 2345
10 praznikov 2765
11 začetka ali spremembe zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
12 izteka zaposlitve v prejšnjem tednu Zaščitena vrednost
13 ker ni bilo pravega dela, ker čakate na delo 157
14 drugo 111
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
7330 62483 1 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v5_8 Ste v prejšnjem tednu opravili kaj nadur?

Vrednost 72111 Frekvenca
1 Da 3237
2 Ne 24962
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28199 41614 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_9 Koliko?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3237 66576 1 72 9.112 6.174

Vrednosti spremenljivk od 1 do 72

v5_10 Koliko od teh je bilo plačanih?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3237 66576 0 72 5.504 6.509

Vrednosti spremenljivk od 0 do 72

v5_11a Ali bi želeli delati več ur na teden, kot običajno delate?

Vrednost 75108 Frekvenca
1 Da 1397
2 Ne 32530
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33927 35886 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_11b Več ur bi želeli delati:

Vrednost 76107 Frekvenca
1 z dodatnim delom 162
2 z drugim osnovnim delom 190
3 v okviru sedanjega dela 1045
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1397 68416 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_12 Koliko ur na teden bi želeli delati vse skupaj?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1397 68416 3 84 46.702 9.689

Vrednosti spremenljivk od 3 do 84

v5_13 Ali bi bili pripravljeni sprejeti več dela v naslednjih dveh tednih?

Vrednost 78105 Frekvenca
1 Da 1250
2 Ne 147
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1397 68416 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v5_14 Zakaj ne?

Vrednost 79104 Frekvenca
1 Končati morate izobraževanje, šolanje Zaščitena vrednost
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih Zaščitena vrednost
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov 51
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 32
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
147 69666 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v5_15 Ali delate v izmenah?

Vrednost 80103 Frekvenca
1 Običajno 8105
2 Včasih 897
3 Nikoli 19197
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
28199 41614 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_16 Ali delate zvečer?

Vrednost 81102 Frekvenca
1 Običajno 7224
2 Včasih 8503
3 Nikoli 18417
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34144 35669 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_17 Ali delate ponoči?

Vrednost 82101 Frekvenca
1 Običajno 2542
2 Včasih 4158
3 Nikoli 27444
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34144 35669 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_18 Ali delate ob sobotah?

Vrednost 83100 Frekvenca
1 Običajno 8933
2 Včasih 12409
3 Nikoli 12802
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34144 35669 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_19 Ali delate ob nedeljah?

Vrednost 8499 Frekvenca
1 Običajno 5499
2 Včasih 6145
3 Nikoli 22500
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34144 35669 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_20 Ali opravljate svoje delo doma, v stanovanju?

Vrednost 8598 Frekvenca
1 Običajno 1599
2 Včasih 2097
3 Nikoli 30448
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34144 35669 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v5_21 Doma delate zaradi:

Vrednost 8697 Frekvenca
1 preobilice dela, lastnega interesa 2672
2 dogovora z delodajalcem 967
3 dodatnega plačila 57
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3696 66117 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v6_1 Ali pri delu, ki ga včasih ali običajno opravljate doma, uporabljate osebni računalnik?

Vrednost 8796 Frekvenca
1 Da 149
2 Ne 49
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
198 69615 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_2 Ali pri delu doma uporabljate tudi internet?

Vrednost 8895 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
149 69664 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_3 Ali ste s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko elektronsko povezani (internet, direktna povezava ipd.)?

Vrednost 8994 Frekvenca
1 Da 98
2 Ne 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
149 69664 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_4 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate mobilni telefon?

Vrednost 9093 Frekvenca
1 Da 103
2 Ne 95
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
198 69615 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_5 Ali uporabljate mobilni telefon tudi za prenos podatkov?

Vrednost 9192 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
103 69710 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_6 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate fiksni telefon?

Vrednost 9291 Frekvenca
1 Da 82
2 Ne 116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
198 69615 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_7 Ali pri sporazumevanju s svojim delodajalcem oz. poslovnim partnerjem/stranko uporabljate telefaks?

Vrednost 9390 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
198 69615 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v6_8 Koliko ur na teden navadno delate doma?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
198 69615 1 40 10.061 7.569

Vrednosti spremenljivk od 1 do 40

v7_1 Ali ste poleg tega dela v prejšnjem tednu opravljali še kakšno drugo delo?

Vrednost 9588 Frekvenca
1 Da 1233
2 Ne 32911
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34144 35669 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7_2 Pri tem delu ste bili:

Vrednost 9687 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 50
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) Zaščitena vrednost
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju Zaščitena vrednost
6 obrtnik (s.p.) 110
7 kmet 217
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 593
10 delali ste po pogodbi 166
11 delali ste za neposredno plačilo 47
12 delali ste preko študentskega servisa Zaščitena vrednost
13 delali ste preko javnih del Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1233 68580 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v7_3 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 9786 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
344 69469 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v7_4c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste opravljali dodatno delo? Kaj se proizvaja oziroma kakšne storitve se tam opravljajo?

Vrednost 9885 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 68580
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1233 68580

v7_5c Kakšen je naziv vašega delovnega mesta? Opišite svoje dodatno delo.

Vrednost 9984 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 68580
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1233 68580

v7_6 Koliko ur ste v prejšnjem tednu opravili z dodatnim delom?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1233 68580 1 84 16.947 11.092

Vrednosti spremenljivk od 1 do 84

v7_7 Iščete

Vrednost 10182 Frekvenca
1 Drugo osnovno delo 1052
2 Drugo, dodatno delo 101
3 Niti eno niti drugo 32991
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34144 35669 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v7_8 Zakaj iščete drugo osnovno delo?

Vrednost 10281 Frekvenca
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo 115
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos 125
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur Zaščitena vrednost
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur Zaščitena vrednost
5 Želite boljšo plačo 195
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na 278
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi 234
8 Drugo 53
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1052 68761 1 8

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v7_9 Zakaj iščete drugo, dodatno delo?

Vrednost 10380 Frekvenca
1 Bojite se ali veste, da boste izgubili delo Zaščitena vrednost
2 Imate zaposlitev za določen čas oziroma opravljate priložnos Zaščitena vrednost
3 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali več ur Zaščitena vrednost
4 Iščete drugo osnovno delo, kjer bi delali manj ur 68
5 Želite boljšo plačo Zaščitena vrednost
6 Želite imeti ugodnejše delovne razmere (delovni čas, pot na Zaščitena vrednost
7 Želite opravljati delo, ustreznješe svoji izobrazbi Zaščitena vrednost
8 Drugo Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
101 69712 1 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 8

v8_1 Ali ste kdaj prej delali za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit? (Delo prek študentskega servisa in obvezna praksa se tu ne upoštevata!)

Vrednost 10479 Frekvenca
1 Da 18231
2 Ne 8765
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
26996 42817 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v8_2c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste nazadnje delali? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Vrednost 10578 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 51582
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18231 51582

v8_3c Kakšen je bil naziv vašega delovnega mesta? Opišite delo, ki ste ga opravljali?

Vrednost 10677 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 51582
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18231 51582

v8_4 Takrat ste bili:

Vrednost 10776 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 15679
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 749
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 97
6 obrtnik (s.p.) 657
7 kmet 356
8 v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 477
10 delali ste po pogodbi 55
11 delali ste za neposredno plačilo 43
12 delali ste preko javnih del 84
13 NEZNANA VREDNOST Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18231 51582 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 13

v8_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 10875 Frekvenca
1 Da 345
2 Ne 785
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
1130 68683 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v8_6 Katerega leta ste nazadnje delali (za plačilo ali pomagali na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, obrti)?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18231 51582 1935 2006 1993.84 9.739

Vrednosti spremenljivk od 1935 do 2006

v8_7 V katerem mesecu ste nazadnje delali?

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3518 66295 1 12 7.114 3.501

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v8_8 Zakaj tega dela ne opravljate več?

Vrednost 11172 Frekvenca
1 Ker ste bili odpuščeni 1221
2 Ker ste dali odpoved 260
3 Zaradi prenehanja zaposlitve za določen čas 539
4 Zaradi izteka pogodbe 257
5 Zaradi upokojitve 12192
6 Zaradi opustitve dejavnosti zaradi ekonomskih razlogov (nere 862
7 Zaradi izobraževanja 62
8 Zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, invalidnost) 1837
9 Ker pazite otroke Zaščitena vrednost
10 Ker skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč Zaščitena vrednost
11 Ker pazite otroke in skrbite za odraslega, ki potrebuje pomo Zaščitena vrednost
12 Zaradi osebnih ali družinskih razlogov 784
13 Zaradi odhoda na služenje vojaškega roka Zaščitena vrednost
14 Drugo 176
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
18231 51582 1 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 14

v8_9 Ste dokupili zavarovalno dobo?

Vrednost 11271 Frekvenca
1 Da 1394
2 Ne 10798
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
12192 57621 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9_1 Ali ste v zadnjih štirih tednih iskali kakšno delo?

Vrednost 11370 Frekvenca
1 Da 2219
2 Ne 24722
3 Ne, ker ste delo že našli 59
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27000 42813 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v9_2 Ali bi želeli delati, čeprav ne iščete dela?

Vrednost 11469 Frekvenca
1 Da 2782
2 Ne 21940
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24722 45091 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v9_3 Kaj je glavni razlog, da ne iščete dela?

Vrednost 11568 Frekvenca
1 Upokojitev 11534
2 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 4527
3 Izobraževanje, usposabljanje 6218
4 Osebni ali družinski razlogi 1433
5 Čakate, da vas pokličejo nazaj na delo (osebe na čakanju) 58
6 Menite, da dela ni na voljo 330
7 Ne želite takoj začeti iskati dela 42
8 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke 105
9 Skrbite za odraslega, ki potrebuje pomoč 104
10 Ker pazite svoje oz. partnerjeve otroke in skrbite za odrasl Zaščitena vrednost
11 Delate oz. bi želeli delati kot prostovoljec. Zaščitena vrednost
12 Drugo 340
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
24722 45091 1 12

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

v9_4 Se vam zdi, da ni ustreznega varstva oz. je predrago?

Vrednost 11667 Frekvenca
1 Da 125
2 Ne 115
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
240 69573 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_1 Iščete:

Vrednost 11766 Frekvenca
1 zaposlitev 3314
2 samozaposlitev 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3372 66441 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_2 Iščete zaposlitev:

Vrednost 11865 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom 3158
2 s skrajšanim delovnim časom 156
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3314 66499 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_3 Bi sprejeli delo s skrajšanim delovnim časom, če ni dela s polnim delovnim časom?

Vrednost 11964 Frekvenca
1 Da 2398
2 Ne 760
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3158 66655 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_4 Bi sprejeli delo s polnim delovnim časom, če ni dela s skrajšanim delovnim časom?

Vrednost 12063 Frekvenca
1 Da 43
2 Ne 113
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
156 69657 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_5 Koliko mesecev že iščete delo? 0- manj kot 1 mesec

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3372 66441 0 999 17.297 29.251

Vrednosti spremenljivk od 0 do 999

v10_6 Ali ste v zadnjih štirih tednih iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 12261 Frekvenca
1 Da 1761
2 Ne 1611
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3372 66441 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_7 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 12360 Frekvenca
1 Da 1581
2 Ne 1791
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3372 66441 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_8 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Vrednost 12459 Frekvenca
1 Da 2510
2 Ne 862
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3372 66441 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_9 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Vrednost 12558 Frekvenca
1 Da 2793
2 Ne 579
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3372 66441 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_10 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Vrednost 12657 Frekvenca
1 Da 2462
2 Ne 910
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3372 66441 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_11 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Vrednost 12756 Frekvenca
1 Da 2702
2 Ne 670
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3372 66441 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_12 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Vrednost 12855 Frekvenca
1 Da 651
2 Ne 2721
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3372 66441 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_13 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Vrednost 12954 Frekvenca
1 Da 1734
2 Ne 1638
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3372 66441 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_14 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Vrednost 13053 Frekvenca
1 Da 2366
2 Ne 1006
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3372 66441 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_15 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Vrednost 13152 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 69755 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_16 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Vrednost 13251 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
58 69755 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_17 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Vrednost 13350 Frekvenca
1 Da 162
2 Ne 3210
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3372 66441 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v10_18 Kaj je veljalo za vas tik preden ste začeli iskati delo?

Vrednost 13449 Frekvenca
1 Bili ste redno zaposleni za nedoločen čas 1228
2 Bili ste redno zaposleni za določen čas 881
3 Bili ste podjetnik, samostojni podjetnik posameznik (obrtnik 83
4 Pomagali ste na družinski kmetiji, v družinskem podjetju, ob Zaščitena vrednost
5 Opravljali ste pogodbena oziroma priložnostna dela 124
6 Redno ste se izobraževali, šolali 797
7 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
8 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod 61
9 Bili ste upokojeni Zaščitena vrednost
10 Drugo 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3372 66441 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v11_1 Ste našli:

Vrednost 13548 Frekvenca
1 zaposlitev Zaščitena vrednost
2 samozaposlitev Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 69754 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_2 Ste našli zaposlitev:

Vrednost 13647 Frekvenca
1 s polnim delovnim časom Zaščitena vrednost
2 s skrajšanim delovnim časom Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
49 69764 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_3 Koliko mesecev ste iskali delo? 0 - manj kot 1 mesec

Vrednost 13746 Frekvenca
0 manj kot 1 mesec Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 69754 0 36

Vrednosti spremenljivk od 0 do 36

v11_4 Ali ste v zadnjih ŠTIRIH TEDNIH iskali delo na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 13845 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 69754 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_5 Ste čakali, da vas pokličejo z zavoda za zaposlovanje?

Vrednost 13944 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 69754 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_6 Ste vprašali neposredno pri delodajalcu?

Vrednost 14043 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 69754 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_7 Ste vprašali sorodnike, prijatelje, znance?

Vrednost 14142 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 69754 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_8 Ste se javili na oglas v časopisu, reviji?

Vrednost 14241 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 69754 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_9 Ste intenzivno pregledovali oglase v časopisih, revijah, na internetu?

Vrednost 14340 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 69754 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_10 Ste delo iskali v kateri od zasebnih agencij za zaposlovanje?

Vrednost 14439 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 69754 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_11 Ste bili na razgovoru ali testiranju pri delodajalcu?

Vrednost 14538 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 69754 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_12 Ste čakali na odgovor na prošnjo (prijavo) za zaposlitev?

Vrednost 14637 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 69754 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_13 Ste iskali zemljo, zgradbe ali opremo za samozaposlitev?

Vrednost 14736 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 69803 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_14 Ste iskali dovoljenja, licence, denarna sredstva za samozaposlitev?

Vrednost 14835 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
10 69803 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_15 Ali ste uporabili še katero drugo metodo?

Vrednost 14934 Frekvenca
1 Da Zaščitena vrednost
2 Ne Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 69754 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v11_16 Kaj je veljalo za vas, tik preden ste začeli iskati delo?

Vrednost 15033 Frekvenca
1 Delali ste za plačilo, dobiček ali družinsko dobrobit Zaščitena vrednost
2 Redno ste se izobraževali, šolali Zaščitena vrednost
3 Bili ste na služenju vojaškega roka Zaščitena vrednost
4 Imeli ste družinske obveznosti oziroma opravljali ste gospod Zaščitena vrednost
5 Drugo Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
59 69754 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v12_1 Če bi zdaj našli delo, ali bi lahko začeli delati v naslednjih dveh tednih?

Vrednost 15132 Frekvenca
1 Da 3405
2 Ne 23595
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
27000 42813 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v12_2 Zakaj v tem času ne bi mogli začeti z delom?

Vrednost 15231 Frekvenca
1 Končati morate izobraževanje, šolanje 5448
2 Sedanjega dela ne morete zapustiti v dveh tednih Zaščitena vrednost
3 Iz osebnih ali družinskih razlogov Zaščitena vrednost
4 Nezmožnost za delo (bolezen, invalidnost) 4635
5 Urejate si pogoje za samozaposlitev (dokumentacija, denarna Zaščitena vrednost
6 Drugo 11796
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23595 46218 1 6

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

v12_3 Bi mogoče lahko začeli delati v naslednjih treh mesecih?

Vrednost 15330 Frekvenca
1 Da 647
2 Ne 22948
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
23595 46218 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_1 Ste prijavljeni na zavodu za zaposlovanje?

Vrednost 15429 Frekvenca
1 Da 3668
2 Ne 57472
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61140 8673 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_2 Prejemate denarno nadomestilo za čas brezposelnosti?

Vrednost 15528 Frekvenca
1 Da 1219
2 Ne 59921
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61140 8673 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_3 Kaj pa denarno pomoč za čas brezposelnosti?

Vrednost 15627 Frekvenca
1 Da 292
2 Ne 60848
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61140 8673 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_4 Pred enim letom ste bili:

Vrednost 15726 Frekvenca
1 zaposleni v podjetju,organizaciji 23962
2 zaposleni pri obrtniku (s.p) 2356
3 zaposleni pri kmetu Zaščitena vrednost
4 zaposleni pri osebi v svobodnem poklicu Zaščitena vrednost
5 delali ste v lastnem podjetju 628
6 obrtnik (s.p.) 1719
7 kmet 1478
8 v svobodnem poklicu 61
9 pomagali na družinski kmetiji ali v družinskem podjetju, obr 1994
10 delali ste po pogodbi 205
11 delali ste za neposredno plačilo 54
12 delali ste preko študentskega servisa 757
13 delali ste preko javnih del 70
14 brezposelni 3993
15 učenec, dijak, študent 7645
16 upokojeni 14694
17 skrbeli ste za gospodinjstvo 828
18 nezmožni za delo 592
19 drugo 67
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
61140 8673 1 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 19

v13_5 Ste zaposlovali kaj delavcev?

Vrednost 15825 Frekvenca
1 Da 1195
2 Ne 2691
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
3886 65927 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13_6c Kako se imenuje podjetje, organizacija ipd., kjer ste delali pred enim letom? Kaj se je proizvajalo oz. kakšne storitve so se tam opravljale?

Vrednost 15924 Frekvenca
-2 Se ne nanaša/manjkajoča vrednost 36492
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
33321 36492

zap1 Brezposelni

Vrednost 16023 Frekvenca
-2 niso brezposelni 67690
1 brezposelni 2123
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap2 Zaposleni

Vrednost 16122 Frekvenca
-2 niso zaposleni 41614
1 zaposleni 28199
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap3 Samozaposleni

Vrednost 16221 Frekvenca
-2 niso samozaposleni 65886
1 samozaposleni 3927
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap4 Pomagajoči družinski člani

Vrednost 16320 Frekvenca
-2 niso pomagajoči družinski člani 67795
1 pomagajoči družinski člani 2018
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap12 Neaktivni

Vrednost 16419 Frekvenca
-2 niso neaktivni 44940
1 neaktivni 24873
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap20 Delovno aktivni

Vrednost 16518 Frekvenca
-2 niso delovno aktivni 35669
1 delovno aktivni 34144
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

zap21 Aktivni

Vrednost 16617 Frekvenca
-2 niso aktivni 33546
1 aktivni 36267
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0 -2 1

Vrednosti spremenljivk od -2 do 1

DEJ_CRKA Klasifikacija dejavnosti - REKODIRANO

Vrednost 16716 Frekvenca
A 3801
B Zaščitena vrednost
C Zaščitena vrednost
D 9333
E 349
F 1994
G 4083
H 1332
I 1947
J 800
K 2205
L 1977
M 2650
N 2170
O 1300
P Zaščitena vrednost
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34144 0

DEJ_SEKTOR Klasifikacija dejavnosti - REKODIRANO

Vrednost 16815 Frekvenca
KMET 3808
NEKMET 11849
NN 156
STOR 18331
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34144 0

POKLIC Klasifikacija poklica - REKODIRANO

Vrednost 16914 Frekvenca
1 2075
2 4822
3 5574
4 2945
5 4007
6 2921
7 3834
8 5068
9 2433
10 167
88 298
Sysmiss 35669
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
34144 35669

Vrednosti spremenljivk od 1 do 88

STAR_RAZ Starostni razredi

Vrednost 17013 Frekvenca
0-04 2456
05-09 2784
10-14 3433
15-19 4602
20-24 5449
25-29 5229
30-34 4118
35-39 4307
40-44 5248
45-49 6282
50-54 6444
55-59 5399
60-64 3861
65-69 3472
70-74 2801
75-79 2138
80-84 1248
85-89 378
90-94 132
95+ 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0

oznaka Čas izbora v vzorec - letnica + četrtletje

Vrednost 17112 Frekvenca
244 2004, četrto četrtletje 2856
251 2005, prvo četrtletje 5509
252 2005, drugo četrtletje 5574
253 2005, tretje četrtletje 9311
254 2005, četrto četrtletje 9959
261 2006, prvo četrtletje 11437
262 2006, drugo četrtletje 11811
263 2006, tretje četrtletje 8672
264 2006, četrto četrtletje 4684
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0 244 264

Vrednosti spremenljivk od 244 do 264

ob_id Šifra občine

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0 1 194

Vrednosti spremenljivk od 1 do 194

strat01 Tip naselja

Vrednost 17310 Frekvenca
1 nekmečka naselja z manj kot 2000 prebivalcev 20913
2 kmečka naselja z manj kot 2000 prebivalcev 16921
3 naselja z od 2000 do 10000 prebivalcev 11496
4 naselja z več kot 10000 prebivalcev 9096
5 Maribor 3277
6 Ljubljana 8110
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

nuts3_id Statistična regija

Vrednost 1749 Frekvenca
1 Pomurska 4526
2 Podravska 11877
3 Koroška 2480
4 Savinjska 8438
5 Zasavska 1698
6 Spodnjeposavska 2462
7 Jugovzhodna Slovenija 4827
8 Osrednjeslovenska 16994
9 Gorenjska 7974
10 Notranjsko-kraška 1689
11 Goriška 3537
12 Obalno-kraška 3311
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

nuts2_id Slovenski makroregiji

Vrednost 1758 Frekvenca
1 Vzhodna Slovenija 37997
2 Zahodna Slovenija 31816
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

c3 Stopnja urbanizacije - SURS

Vrednost 1767 Frekvenca
1 Mesto 28022
2 Primesto 4593
3 Strnjeno vaško naselje 26251
4 Raztresene hiše in hiše na samem 10947
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

c4 Prijavljena oseba, ki ne živi v gospodinjstvu

Vrednost 1776 Frekvenca
1 Da 8628
2 Ne 57788
Sysmiss 3397
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
66416 3397

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

urban Stopnja urbanizacije - Eurostat

Vrednost 1785 Frekvenca
1 Gosto poseljeno območje 12269
2 Vmesno območje 24146
3 Redko poseljeno območje 33398
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

del Četrtletje

Vrednost 1794 Frekvenca
1 1. četrtletje 17555
2 2. četrtletje 17186
3 3. četrtletje 17455
4 4. četrtletje 17617
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

utez_l Letna utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0 28.733 17.301

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do Zaščitena vrednost

utez_c Četrtletna utež

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
69813 0 114.932 69.203

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do Zaščitena vrednost

utez_td Utež za teledelo

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
14021 55792 143.067 64.148

Vrednosti spremenljivk od Zaščitena vrednost do Zaščitena vrednost

Gradiva o izvedbi raziskave

 1. Statistični urad Republike Slovenije (2005). ADS06 - ADS Anketa o delovni sili [Vprašalnik].
 2. Kočar, Sebastian (2012). ADS06 - Sintaksa ADS2006letna [datoteka programa v SPSS].
 3. Eurostat (2006). ADS06 - Country codification in the EU LFS from 2006 onwards [šifrant].
 4. Statistični urad Republike Slovenije (2005). ADS06 - Navodila za izračun zaposlitvenih statusov in starosti oseb v datoteki ADS (od 2005/1 naprej).
 5. Eurostat (2006). ADS06 - Labour Force Survey revised explanatory notes (to be applied from 2006Q1 onwards).
 6. Statistični urad Republike Slovenije (2005). ADS06 - SRDAP_OBC - Šifrant občin, V1 [šifrant].
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - KLASIUS-P - Klasifikacije področij izobraževalnih aktivnosti/izidov, V2 2006 [šifrant].
 8. Statistični urad Republike Slovenije (2008). ADS - SKD_2008 - Standardna klasifikacija dejavnosti 2008, V2 [šifrant].
 9. Statistični urad Republike Slovenije (2002). ADS - SKD - Standardna klasifikacija dejavnosti, 2002 [šifrant].
 10. Arhiv družboslovnih podatkov (2012). ADS - Pojasnitev vrednosti spremenljivke URBAN.
 11. Statistični urad Republike Slovenije (2000). ADS - SKP - Standardna klasifikacija poklicev, V2 [šifrant].
 12. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-08 in ISCO-08 na najnižji klasifikacijski ravni.
 13. Statistični urad Republike Slovenije (2011). ADS - Pretvornik med SKP-V2 in SKP-08 na najnižji klasifikacijski ravni.

Rezultati raziskave

 1. Eurostat (2007). ADS06 - Joint Standard Quality Report for Labour Force Survey and Regional Labour Market Statistics.
 2. Eurostat (2007). ADS06 - European Labour Survey Quarterly Accuracy Report.
 3. Statistični urad Republike Slovenije (2008-10). ADS06 - Letno poročilo o kakovosti za raziskovanje, anketa o delovni sili za leto 2006.
 4. Statistični urad Republike Slovenije (2008-10). ADS06 - Annual quality report for the survey Labour Force Survey for year 2006.
 5. Eurostat (2012). ADS06 - Quality report of the European Union Labour Force Survey 2010.
 6. Eurostat (2008). ADS06 - Labour force survey in the EU, candidate and EFTA countries Main characteristics of national surveys, 2006.
 7. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Uporabljeni šifranti za raziskavo ADS.
 8. Svetin, Irena (2009). ADS - Aktivno prebivalstvo (po Anketi o delovni sili), Slovenija, metodološka pojasnila.
 9. Kočar, Sebastian (2012). ADS - Pregled spremenljivk po letih izvajanja raziskave ADS.

Povezane objave

 1. Vehovar, Vasja (1992). ADS - Metodologija ankete v kadrovskem potencialu.
 2. Vehovar, Vasja (1993). ADS - Anketa o kadrovskem potencialu: vzorec.
 3. Svetlik, Ivan (1992). ADS - Od raziskave do knjige.
 4. Statistični urad Republike Slovenije (). ADS - Publikacije.
 5. Klemen Širok (2011). ADS - Dejavniki in poti upokojevanja v Sloveniji: evalvacija možnosti podaljševanja delovne aktivnosti: doktorska disertacija.
 6. Irena Svetin (oktober 2006). ADS - Standardno poročilo o kakovosti za raziskovanje Anketa o delovni sili za leto 2005.
 7. Statistični urad Republike Slovenije (2015). ADS - Delo in brezposelnost.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Podatki dostopni registriranim raziskovalcem v statistično-analitičen in znanstveno-raziskovalen namen. Za dostop do podatkov se obrnite na avtorja raziskave ali pristojno organizacijo, saj Arhiv družboslovnih podatkov ne distribuira podatkov te raziskave.

OPOMBA: Originalna ASCII delimited datoteka.

OPOMBA: Datoteka je namenjena takojšnjim statističnim analizam, možna je pretvorba v druge formate, za uporabo z drugimi statističnimi programi (SAS, STATA, R! itd.).

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Statistični urad Republike Slovenije. (2012). Anketa o delovni sili, 2006: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: ADS06. Dostopno prek http://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/ads06/

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.25
Datum prve podatkovne objave: 2012

SORODNE RAZISKAVE

ADS - Anketa o delovni sili: Opis serije

ADS14 - Anketa o delovni sili, 2014: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS13 - Anketa o delovni sili, 2013: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS12 - Anketa o delovni sili, 2012: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS11 - Anketa o delovni sili, 2011: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10 - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS10P - Anketa o delovni sili, 2010: Letna datoteka - anonimizirana

ADS09 - Anketa o delovni sili, 2009: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS08 - Anketa o delovni sili, 2008: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS07 - Anketa o delovni sili, 2007: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS05 - Anketa o delovni sili, 2005: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS04 - Anketa o delovni sili, 2004: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS03 - Anketa o delovni sili, 2003: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS02 - Anketa o delovni sili, 2002: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS01 - Anketa o delovni sili, 2001: Letna datoteka - brez omejitev zaupnosti

ADS004 - Anketa o delovni sili, 2000/4

ADS003 - Anketa o delovni sili, 2000/3

ADS002 - Anketa o delovni sili, 2000/2

ADS001 - Anketa o delovni sili, 2000/1

ADS00 - Anketa o delovni sili, skupni dokumenti za serijo

ADS994 - Anketa o delovni sili, 1999/4

ADS993 - Anketa o delovni sili, 1999/3

ADS992 - Anketa o delovni sili, 1999/2

ADS991 - Anketa o delovni sili, 1999/1

ADS984 - Anketa o delovni sili, 1998/4

ADS983 - Anketa o delovni sili, 1998/3

ADS982 - Anketa o delovni sili, 1998/2

ADS981 - Anketa o delovni sili, 1998/1

ADS974 - Anketa o delovni sili, 1997/4

ADS973 - Anketa o delovni sili, 1997/3

ADS972 - Anketa o delovni sili, 1997/2

AKP94 - Anketa o kadrovskem potencialu 1994

AKP93 - Anketa o kadrovskem potencialu 1993

AKP92 - Anketa o kadrovskem potencialu 1992

AKP91 - Anketa o kadrovskem potencialu 1991

AKP89 - Anketa o kadrovskem potencialu 1989

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

27. november 2019 | London, UK

Konferenca: Labour Force and Annual Population Surveys User Conference 2019