Mediji in srednješolci v Sloveniji 2016

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: MPSS16
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MPSS16_V1
Glavni avtor(ji):
  • Rek, Mateja
  • Milanovski Brumat, Kristina
Izdelal datoteko podatkov:
FAM - Fakulteta za medije (Ljubljana, Slovenija; 2016)

Finančna podpora:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Serija:
  • MEDPIS/Medijska pismenost v Sloveniji

    Raziskave medijske pismenosti so prvo celostno raziskovanje v Sloveniji. Raziskovalno delo se opira na številne obstoječe raziskave ter analize primarnih in sekundarno pridobljenih podatkov. Podatki, ki se zbirajo v okviru Infrastrukturnega programa Fakultete za medije in predstavljajo temelj analize stanja medijske pismenosti in rabe medijev v Sloveniji. Raziskovanje se je pričelo leta 2014 in pokriva področja rabe medijev, varnosti na spletu, medijske vzgoje, rabe družbenih omrežij, izpostavljenosti medijem in raba elektronskih naprav, vpliv medijev na vsakdanje življenje ljudi, pomen zasebnosti in varnosti deljenja osebnih informacij na spletu. V sklopu raziskovanja medijev podatki vključujejo različne starostne skupine – od splošne reprezentativne populacije Slovenije do posamičnih skupin kot so osnovnošolci, srednješolci, predšolski otroci, brezposelni ter gluhi in slepi ali slabovidni.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

mediji, srednješolci, deljenje informacij, spremljanje množičnih medijev, informativna raba medijev, uporaba medijev, uporaba množičnih medijev in interneta, tiskani mediji, ocena objektivnosti poročanja medijev, zaupanje v medije, spletno nadlegovanje, varnost na spletu, družbena omrežja, delinkventno vedenje, uporaba prepovedanih drog, zloraba alkohola, pogostost pitja alkoholnih pijač

Vsebinska področja CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - množični mediji
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - informacijska družba
Vsebinsko področja CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Vsebinska področja ADP
kritično vrednotenje informacij v medijih
sposobnost koncentracije glede šolskih obveznosti
delinkventnost
vandalizem v in izven šole
varovanje zasebnosti in deljenja osebnih informacij na spletu
volja do življenja
učni uspeh


Povzetek:

Vpliv sodobnih tehnologij in medijev na srednješolce je izjemen, zato je potrebno tudi v Sloveniji spodbujati metodološko in konceptualno raznovrstne raziskave na tem področju. Raziskovanje trenutnega stanja je velikega pomena, saj zaradi izrazitega trenda povečane izpostavljenosti sedaj še ni mogoče predvideti dejanskih dolgoročnih učinkov izpostavljenosti različnim sodobnim medijem. Namen raziskave je bil zbrati podatke o medijskih navadah srednješolcev in vplivu medijskih navad na različna področja življenja mladostnikov. Proučevana področja so bila delinkventnost, vandalizem v in izven šole, učni uspeh, sposobnost koncentracije in zadovoljstvo z življenjem. Raziskovala se je tudi sposobnost kritičnega vrednotenja informacij v medijih.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 15. september 2015 - 1. marec 2016
Čas izdelave: 2016
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Srednješolci iz 37 različnih srednjih šol v Republiki Sloveniji.

Izključeni: ni podatka
Zbiranje podatkov je opravil:

Fakulteta za medije

Tip vzorca:

Sistematično slučajno vzorčenje.

Način zbiranja podatkov:

Samoizpolnjevalna anketa. Kontaktiranih je bilo 197 srednjih šol, od katerih jih je 37 pristalo na sodelovanje. Le-te so bile geografsko razpršene po celi Sloveniji. Izpolnjevali so dva tipa anket: pisne in preko spleta. Za spletne ankete so šole v večini primerov organizirale izpolnjevanje v računalniških učilnicah. V nekaterih primerih so šole organizirale posredovanje anket v izbranih razredih kot povezavo direktno srednješolcem s spremnim dopisom. Pisna anketa je bila izvedena kot kontrolna anketa. Te so srednješolci izpolnjevali v izbranih razredih pri razredni uri. Odgovorna oseba je razdelila vprašalnike med učence in jih nato pridobila nazaj takoj po izpolnjevanju. Respondenti pisne ankete predstavljajo 10 % vseh respondentov v raziskavi.

Uteževanje:

Podatki so uteženi po spolu.

Omejitve dostopa

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Kontakt: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: MPSS16 - Mediji in srednješolci v Sloveniji [datoteka podatkov]

ID datoteke: F1

Format: *.txt - TEKST

  • število spremenljivk: 77
  • število enot: 818

Verzija: junij 2017

Spremenljivke

v1 Koliko gledaš televizijo, video ali filme? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

gledaš televizijo, video ali filme (posneto ali v živo)

Vrednost 13 Frekvenca
0 0 min 37
15 15 min 78
30 30 min 75
45 45 min 72
60 1 ura 124
90 1 ura 30 min 102
120 2 uri 146
180 3 ure 86
240 4 ure 52
300 5 ur 25
500 8 ur ali več 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 809.868 8 8.29 0 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v2 Koliko poslušaš radio? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

poslušaš radio

Vrednost 22 Frekvenca
0 0 min 199
15 15 min 227
30 30 min 115
45 45 min 34
60 1 ura 68
90 1 ura 30 min 31
120 2 uri 29
180 3 ure 14
240 4 ure 27
300 5 ur 15
500 8 ur ali več 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
772 770.676 46 47.482 0 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v3 Koliko uporabljaš računalnik/tablico skupaj? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

uporabljaš računalnik/tablico za vse namene skupaj

Vrednost 31 Frekvenca
0 0 min 34
15 15 min 61
30 30 min 88
45 45 min 41
60 1 ura 118
90 1 ura 30 min 67
120 2 uri 126
180 3 ure 94
240 4 ure 70
300 5 ur 68
500 8 ur ali več 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 803.078 15 15.08 0 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v1 Koliko gledaš televizijo, video ali filme? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

gledaš televizijo, video ali filme (posneto ali v živo)

Vrednost 177 Frekvenca
0 0 min 37
15 15 min 78
30 30 min 75
45 45 min 72
60 1 ura 124
90 1 ura 30 min 102
120 2 uri 146
180 3 ure 86
240 4 ure 52
300 5 ur 25
500 8 ur ali več 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 809.868 8 8.29 0 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v2 Koliko poslušaš radio? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

poslušaš radio

Vrednost 276 Frekvenca
0 0 min 199
15 15 min 227
30 30 min 115
45 45 min 34
60 1 ura 68
90 1 ura 30 min 31
120 2 uri 29
180 3 ure 14
240 4 ure 27
300 5 ur 15
500 8 ur ali več 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
772 770.676 46 47.482 0 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v3 Koliko uporabljaš računalnik/tablico skupaj? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

uporabljaš računalnik/tablico za vse namene skupaj

Vrednost 375 Frekvenca
0 0 min 34
15 15 min 61
30 30 min 88
45 45 min 41
60 1 ura 118
90 1 ura 30 min 67
120 2 uri 126
180 3 ure 94
240 4 ure 70
300 5 ur 68
500 8 ur ali več 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 803.078 15 15.08 0 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v4 Koliko uporabljaš mobilni telefon? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

uporabljaš mobilni telefon za vse namene skupaj

Vrednost 474 Frekvenca
0 0 min 11
15 15 min 24
30 30 min 44
45 45 min 28
60 1 ura 67
90 1 ura 30 min 62
120 2 uri 116
180 3 ure 111
240 4 ure 100
300 5 ur 110
500 8 ur ali več 141
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
814 814.384 4 3.774 0 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v5 Koliko poslušaš glasbo? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

poslušaš glasbo

Vrednost 573 Frekvenca
0 0 min 22
15 15 min 71
30 30 min 92
45 45 min 61
60 1 ura 112
90 1 ura 30 min 76
120 2 uri 94
180 3 ure 81
240 4 ure 64
300 5 ur 57
500 8 ur ali več 80
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
810 808.384 8 9.774 0 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v6 Koliko bereš tiskane medije? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

bereš revije, časopise in ostale tiskane medije v papirni obliki

Vrednost 672 Frekvenca
0 0 min 211
15 15 min 237
30 30 min 120
45 45 min 33
60 1 ura 53
90 1 ura 30 min 26
120 2 uri 22
180 3 ure 8
240 4 ure 21
300 5 ur 3
500 8 ur ali več 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
736 738.194 82 79.964 0 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v7 Koliko igraš video igre kjerkoli? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

igraš video igre kjerkoli (na računalniku, tablici, GSM ali konzolah)

Vrednost 771 Frekvenca
0 0 min 351
15 15 min 133
30 30 min 68
45 45 min 28
60 1 ura 58
90 1 ura 30 min 37
120 2 uri 38
180 3 ure 21
240 4 ure 22
300 5 ur 16
500 8 ur ali več 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
787 790.95 31 27.208 0 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v8 Koliko igraš video igre z nasilno vsebino (streljanje, pretepanje…) v minutah dnevno? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

igraš video igre z nasilno vsebino (streljanje, pretepanje in podobno)

Vrednost 870 Frekvenca
0 0 min 562
15 15 min 33
30 30 min 31
45 45 min 11
60 1 ura 31
90 1 ura 30 min 23
120 2 uri 19
180 3 ure 15
240 4 ure 18
300 5 ur 10
500 8 ur ali več 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
766 765.386 52 52.772 0 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v9 Koliko uporabljaš računalnik/tablico za učenje ali drugo delo v minutah dnevno? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

uporabljaš računalnik/tablico za učenje ali drugo delo

Vrednost 969 Frekvenca
0 0 min 42
15 15 min 109
30 30 min 151
45 45 min 65
60 1 ura 139
90 1 ura 30 min 86
120 2 uri 88
180 3 ure 41
240 4 ure 31
300 5 ur 21
500 8 ur ali več 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 786.514 30 31.644 0 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v10 Koliko si v prostoru, kjer je prižgana televizija v minutah dnevno? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

si v prostoru, kjer je prižgana televizija kjerkoli

Vrednost 1068 Frekvenca
0 0 min 128
15 15 min 105
30 30 min 91
45 45 min 69
60 1 ura 88
90 1 ura 30 min 52
120 2 uri 82
180 3 ure 75
240 4 ure 57
300 5 ur 21
500 8 ur ali več 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
789 787.272 29 30.886 0 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v11 Koliko si prisoten na družbenih omrežjih v minutah dnevno? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

si prisoten na družbenih omrežjih (Facebook,Twitter, Instagram, Pinterest…)

Vrednost 1167 Frekvenca
0 0 min 38
15 15 min 66
30 30 min 82
45 45 min 61
60 1 ura 85
90 1 ura 30 min 56
120 2 uri 112
180 3 ure 93
240 4 ure 59
300 5 ur 66
500 8 ur ali več 90
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
808 809.836 10 8.322 0 500

Vrednosti spremenljivk od 0 do 500

v12 Na spletu objavljen ime in priimek. Ali imaš na spletu (na primer družbenem omrežju ali javni spletni strani) objavljeno:

ime, priimek

Vrednost 1266 Frekvenca
1 Da 759
2 Ne 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
806 804.61 12 13.548 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v13 Na spletu objavljen kraj bivanja. Ali imaš na spletu (na primer družbenem omrežju ali javni spletni strani) objavljeno:

kraj bivanja

Vrednost 1365 Frekvenca
1 Da 355
2 Ne 432
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
787 785.014 31 33.144 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v14 Na spletu objavljeno telefonsko/mobi številko. Ali imaš na spletu (na primer družbenem omrežju ali javni spletni strani) objavljeno:

telefonsko/mobi številko

Vrednost 1464 Frekvenca
1 Da 65
2 Ne 730
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
795 793.304 23 24.854 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v15 Na spletu objavljeno letnico rojstva. Ali imaš na spletu (na primer družbenem omrežju ali javni spletni strani) objavljeno:

letnico rojstva

Vrednost 1563 Frekvenca
1 Da 561
2 Ne 244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 805.336 13 12.822 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v16 Na spletu objavljeno vsaj eno sliko sebe z imenom in priimkom. Ali imaš na spletu (na primer družbenem omrežju ali javni spletni strani) objavljeno:

vsaj eno sliko sebe z imenom in priimkom

Vrednost 1662 Frekvenca
1 Da 557
2 Ne 207
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
764 767.58 54 50.578 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v17 Na spletu objavljeno slike sebe v provokativni pozi. Ali imaš na spletu (na primer družbenem omrežju ali javni spletni strani) objavljeno:

slike sebe v provokativni pozi (na primer pitje alkohola, pomanjkljivo oblečen…)

Vrednost 1761 Frekvenca
1 Da 48
2 Ne 746
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 794.03 24 24.128 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v18 Na spletu objavljen svoj selfie (tvoj posnetek samega sebe). Ali imaš na spletu (na primer družbenem omrežju ali javni spletni strani) objavljeno:

svoj selfie (tvoj posnetek samega sebe)

Vrednost 1860 Frekvenca
1 Da 590
2 Ne 209
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
799 798.562 19 19.596 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v19 Ob prvem obisku nove spletne strani preverim http ali IP naslov spletne strani. Kaj (če sploh kaj) od navedenega narediš ob prvem obisku nove spletne strani? (obkroži po en odgovor v vrstici)

Preverim http ali IP naslov spletne strani.

Vrednost 1959 Frekvenca
1 Da 143
2 Ne 614
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
757 758.564 61 59.594 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v20 Ob prvem obisku nove spletne strani preverim informacije preko spletnih strani. Kaj (če sploh kaj) od navedenega narediš ob prvem obisku nove spletne strani? (obkroži po en odgovor v vrstici)

Preverim informacije preko spletnih strani.

Vrednost 2058 Frekvenca
1 Da 297
2 Ne 459
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
756 758.548 62 59.61 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v21 Ob prvem obisku nove spletne strani upoštevam splošni občutek in izgled strani. Kaj (če sploh kaj) od navedenega narediš ob prvem obisku nove spletne strani? (obkroži po en odgovor v vrstici)

Upoštevam splošni občutek in izgled strani.

Vrednost 2157 Frekvenca
1 Da 649
2 Ne 118
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 763.918 51 54.24 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v22 Ob prvem obisku nove spletne strani preverim ali so informacije skladne z mojim obstoječim znanjem. Kaj (če sploh kaj) od navedenega narediš ob prvem obisku nove spletne strani? (obkroži po en odgovor v vrstici)

Preverim ali so informacije skladne z mojim obstoječim znanjem.

Vrednost 2256 Frekvenca
1 Da 493
2 Ne 231
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
724 728.356 94 89.802 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v23 Ob prvem obisku nove spletne strani preverim namen in verodostojnost avtorjev spletne strani. Kaj (če sploh kaj) od navedenega narediš ob prvem obisku nove spletne strani? (obkroži po en odgovor v vrstici)

Preverim namen in verodostojnost avtorjev spletne strani (lastnik, avtor…).

Vrednost 2355 Frekvenca
1 Da 253
2 Ne 465
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
718 719.356 100 98.802 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v24 Ob prvem obisku nove spletne strani vprašam druge ali so že obiskali to spletno stran. Kaj (če sploh kaj) od navedenega narediš ob prvem obisku nove spletne strani? (obkroži po en odgovor v vrstici)

Vprašam druge ali so že obiskali to spletno stran.

Vrednost 2454 Frekvenca
1 Da 386
2 Ne 352
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
738 736.742 80 81.416 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v25 Ali si objavil nformacije kaj delaš zadnje čase? Spodaj so navedene nekatere vsebine, ki si jih ljudje lahko delijo preko družbenih omrežjih ali spletnih strani. Zanima nas tvoje mnenje glede zaščite zasebnosti. Ali si objavil? (obkroži po en odgovor v vrstici)

Informacije kaj delaš zadnje čase.

Vrednost 2553 Frekvenca
1 Z veseljem 44
2 kljub pomislekom objavil 665
3 Ne objavljam tega 82
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 788.788 27 29.37 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v26 Ali si objavil informacije kako se počutiš na splošno? Spodaj so navedene nekatere vsebine, ki si jih ljudje lahko delijo preko družbenih omrežjih ali spletnih strani. Zanima nas tvoje mnenje glede zaščite zasebnosti. Ali si objavil? (obkroži po en odgovor v vrstici)

Informacije kako se počutiš na splošno.

Vrednost 2652 Frekvenca
1 Z veseljem 27
2 kljub pomislekom objavil 720
3 Ne objavljam tega 52
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
799 798.562 19 19.596 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v27 Ali si objavil informacije kako se počutiš glede dela ali šole? Spodaj so navedene nekatere vsebine, ki si jih ljudje lahko delijo preko družbenih omrežjih ali spletnih strani. Zanima nas tvoje mnenje glede zaščite zasebnosti. Ali si objavil? (obkroži po en odgovor v vrstici)

Informacije kako se počutiš glede dela ali šole.

Vrednost 2751 Frekvenca
1 Z veseljem 36
2 kljub pomislekom objavil 707
3 Ne objavljam tega 51
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 791.804 24 26.354 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v28 Ali si objavil fotografije s potovanj, doživetij? Spodaj so navedene nekatere vsebine, ki si jih ljudje lahko delijo preko družbenih omrežjih ali spletnih strani. Zanima nas tvoje mnenje glede zaščite zasebnosti. Ali si objavil? (obkroži po en odgovor v vrstici)

Fotografije s potovanj, doživetij.

Vrednost 2850 Frekvenca
1 Z veseljem 340
2 kljub pomislekom objavil 217
3 Ne objavljam tega 223
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
780 777.482 38 40.676 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v29 Ali si objavil fotografije v provokativni pozi (pomanjkljivo oblečen, z alkoholom, drogami ali podobno)? Spodaj so navedene nekatere vsebine, ki si jih ljudje lahko delijo preko družbenih omrežjih ali spletnih strani. Zanima nas tvoje mnenje glede zaščite zasebnosti. Ali si objavil? (obkroži po en odgovor v vrstici)

Fotografije v provokativni pozi (pomanjkljivo oblečen, z alkoholom, drogami ali podobno).

Vrednost 2949 Frekvenca
1 Z veseljem 12
2 kljub pomislekom objavil 738
3 Ne objavljam tega 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
793 790.304 25 27.854 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v30 Ali si objavil osebne podatke (na primer ime, priimek, mail, če imam s tem ugodnost pri nakupu ali dostop)? Spodaj so navedene nekatere vsebine, ki si jih ljudje lahko delijo preko družbenih omrežjih ali spletnih strani. Zanima nas tvoje mnenje glede zaščite zasebnosti. Ali si objavil? (obkroži po en odgovor v vrstici)

Osebne podatke (na primer ime, priimek, mail, če imam s tem ugodnost pri nakupu ali dostop).

Vrednost 3048 Frekvenca
1 Z veseljem 90
2 kljub pomislekom objavil 431
3 Ne objavljam tega 244
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
765 766.854 53 51.304 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v31 Ali si objavil fotografije/video drugih, ko sem jih ujel delati nekaj nenavadnega, zabavnega? Spodaj so navedene nekatere vsebine, ki si jih ljudje lahko delijo preko družbenih omrežjih ali spletnih strani. Zanima nas tvoje mnenje glede zaščite zasebnosti. Ali si objavil? (obkroži po en odgovor v vrstici)

Fotografije/video drugih, ko sem jih ujel delati nekaj nenavadnega, zabavnega.

Vrednost 3147 Frekvenca
1 Z veseljem 86
2 kljub pomislekom objavil 583
3 Ne objavljam tega 116
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 782.014 33 36.144 1 3

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

v32 Dokler medij nudi novice/zabavo ni pomembno, kdo je lastnik ali kako je financiran. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Dokler medij nudi novice/zabavo ni pomembno, kdo je lastnik ali kako je financiran.

Vrednost 3246 Frekvenca
1 1-popolnoma se NE strinjam 176
2 2 158
3 3 238
4 4 85
5 5-popolnoma se strinjam 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
728 731.388 90 86.77 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v33 Ko gledam televizijske novice, navadno verjamem temu, kar vidim. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Ko gledam televizijske novice, navadno verjamem temu, kar vidim.

Vrednost 3345 Frekvenca
1 1-popolnoma se NE strinjam 112
2 2 213
3 3 267
4 4 158
5 5-popolnoma se strinjam 42
999 Ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
792 792.514 26 25.644 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

v34 Ko berem novice v časopisu, navadno verjamem temu, kar preberem. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Ko berem novice v časopisu, navadno verjamem temu, kar preberem.

Vrednost 3444 Frekvenca
1 1-popolnoma se NE strinjam 67
2 2 181
3 3 266
4 4 191
5 5-popolnoma se strinjam 61
999 Ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
766 759.45 52 58.708 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

v35 Ko gledam spletne strani, navadno verjamem temu, kar preberem ali vidim. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Ko gledam spletne strani, navadno verjamem temu, kar preberem ali vidim.

Vrednost 3543 Frekvenca
1 1-popolnoma se NE strinjam 94
2 2 291
3 3 285
4 4 95
5 5-popolnoma se strinjam 23
999 Ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 786.514 30 31.644 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

v36 Na družbenih omrežjih (npr. Facebook) navadno verjamem temu, kar preberem ali vidim. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Na družbenih omrežjih (npr. Facebook) navadno verjamem temu, kar preberem ali vidim.

Vrednost 3642 Frekvenca
1 1-popolnoma se NE strinjam 233
2 2 314
3 3 192
4 4 39
5 5-popolnoma se strinjam 14
999 Ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
792 790.288 26 27.87 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

v37 Moje zdravje je odlično. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Moje zdravje je odlično.

Vrednost 3741 Frekvenca
1 1-popolnoma se NE strinjam 32
2 2 56
3 3 130
4 4 289
5 5-popolnoma se strinjam 253
999 Ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 762.322 58 55.836 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

v38 S težavo ohranjam pozornost. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

S težavo ohranjam pozornost.

Vrednost 3840 Frekvenca
1 1-popolnoma se NE strinjam 207
2 2 221
3 3 179
4 4 91
5 5-popolnoma se strinjam 62
999 Ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
760 755.644 58 62.514 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

v39 Ne sledim dobro navodilom. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Ne sledim dobro navodilom.

Vrednost 3939 Frekvenca
1 1-popolnoma se NE strinjam 272
2 2 271
3 3 136
4 4 77
5 5-popolnoma se strinjam 31
999 Ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
787 784.272 31 33.886 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

v40 S težavo se organiziram. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

S težavo se organiziram.

Vrednost 4038 Frekvenca
1 1-popolnoma se NE strinjam 282
2 2 227
3 3 145
4 4 76
5 5-popolnoma se strinjam 52
999 Ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 779.74 36 38.418 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

v41 Veliko izgubljam stvari. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Veliko izgubljam stvari.

Vrednost 4137 Frekvenca
1 1-popolnoma se NE strinjam 285
2 2 253
3 3 133
4 4 74
5 5-popolnoma se strinjam 55
999 Ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
800 797.836 18 20.322 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

v42 Veliko pozabljam. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Veliko pozabljam.

Vrednost 4236 Frekvenca
1 1-popolnoma se NE strinjam 179
2 2 308
3 3 166
4 4 83
5 5-popolnoma se strinjam 66
999 Ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
802 800.094 16 18.064 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

v43 Življenje je prazno in zame brez pomena. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Življenje je prazno in zame brez pomena.

Vrednost 4335 Frekvenca
1 1-popolnoma se NE strinjam 443
2 2 177
3 3 85
4 4 41
5 5-popolnoma se strinjam 48
999 Ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
794 790.32 24 27.838 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

v44 Počutim se kot državljan Evropske unije. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Počutim se kot državljan Evropske unije.

Vrednost 4434 Frekvenca
1 1-popolnoma se NE strinjam 111
2 2 169
3 3 199
4 4 127
5 5-popolnoma se strinjam 102
999 Ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
708 712.518 110 105.64 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

v45 Poznam pravice in dolžnosti povezane z državljanstvom Evropske unije. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Poznam pravice in dolžnosti povezane z državljanstvom Evropske unije.

Vrednost 4533 Frekvenca
1 1-popolnoma se NE strinjam 135
2 2 188
3 3 238
4 4 113
5 5-popolnoma se strinjam 51
999 Ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
725 726.146 93 92.012 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

v46 Dobro sem obveščen o političnem odločanju v Evropski uniji. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Dobro sem obveščen o političnem odločanju v Evropski uniji.

Vrednost 4632 Frekvenca
1 1-popolnoma se NE strinjam 207
2 2 248
3 3 193
4 4 79
5 5-popolnoma se strinjam 34
999 Ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
761 758.628 57 59.53 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

v47 Redno spremljam informativne vsebine v slovenskih medijih. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Redno spremljam informativne vsebine v slovenskih medijih.

Vrednost 4731 Frekvenca
1 1-popolnoma se NE strinjam 168
2 2 268
3 3 196
4 4 101
5 5-popolnoma se strinjam 55
999 Ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
788 785.03 30 33.128 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

v48 Redno spremljam informativne vsebine v tujih medijih. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Redno spremljam informativne vsebine v tujih medijih.

Vrednost 4830 Frekvenca
1 1-popolnoma se NE strinjam 207
2 2 265
3 3 161
4 4 99
5 5-popolnoma se strinjam 53
999 Ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
785 782.014 33 36.144 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

v49 Medije uporabljam predvsem za zabavo. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Medije uporabljam predvsem za zabavo.

Vrednost 4929 Frekvenca
1 1-popolnoma se NE strinjam 89
2 2 163
3 3 233
4 4 192
5 5-popolnoma se strinjam 109
999 Ne vem 0
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 784.256 32 33.902 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 999

v50 Kakšen je bil tvoj lanskoletni učni uspeh (oz. povprečje zaključenih ocen)?

Kakšen je bil tvoj lanskoletni učni uspeh (oz. povprečje zaključenih ocen)?

Vrednost 5028 Frekvenca
1 nezadosten/nezadostno 13
2 2 37
3 3 161
4 4 319
5 odličen/odlično 269
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
799 795.594 19 22.564 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v51 Katero oceno si najpogosteje dobil letos?

Katero oceno si najpogosteje dobil letos?

Vrednost 5127 Frekvenca
1 nezadosten/nezadostno 12
2 2 45
3 3 204
4 4 286
5 odličen/odlično 235
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
782 779.74 36 38.418 1 5

Vrednosti spremenljivk od 1 do 5

v52 Če ocenjuješ celostno, koliko si trenutno zadovoljen/a s svojim življenjem?

Če ocenjuješ celostno, koliko si trenutno zadovoljen/a s svojim življenjem? Prosimo obkrožite odgovarjajočo številko.

Vrednost 5226 Frekvenca
1 popolnoma NEZADOVOLJEN 19
2 2 15
3 3 30
4 4 48
5 5 65
6 6 82
7 7 166
8 8 194
9 9 123
10 popolnoma ZADOVOLJEN 75
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
817 816.658 1 1.5 1 10

Vrednosti spremenljivk od 1 do 10

v53 Koliko dni zadnjem mesecu si bil intenzivno telesno dejaven (> 20 min)? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko si v zadnjih 30 dneh oz. enem mesecu (izberi število dni pd 0 do max. 30):

Koliko dni si bil intenzivno telesno dejaven, skupaj vsaj 20 min na dan?

Vrednost 5325 Frekvenca
0 0 dni 19
1 1 dan 21
3 3 dni 55
5 5 dni 83
10 10 dni 190
20 20 dni 191
30 skoraj vsak dan 253
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 811.384 6 6.774 0 30

Vrednosti spremenljivk od 0 do 30

v54 Koliko dni v zadnjem mesecu si kadil cigarete, cigare ali podobno? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko si v zadnjih 30 dneh oz. enem mesecu (izberi število dni pd 0 do max. 30):

Koliko dni v zadnjem mesecu si kadil cigarete, cigare ali podobno?

Vrednost 5424 Frekvenca
0 0 dni 628
1 1 dan 38
3 3 dni 24
5 5 dni 22
10 10 dni 12
20 20 dni 16
30 skoraj vsak dan 71
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 810.626 7 7.532 0 30

Vrednosti spremenljivk od 0 do 30

v55 Koliko dni v zadnjem mesecu si spil vsaj eno alkoholno pijačo? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko si v zadnjih 30 dneh oz. enem mesecu (izberi število dni pd 0 do max. 30):

Koliko dni v zadnjem mesecu si spil vsaj eno alkoholno pijačo?

Vrednost 5523 Frekvenca
0 0 dni 334
1 1 dan 172
3 3 dni 138
5 5 dni 87
10 10 dni 58
20 20 dni 16
30 skoraj vsak dan 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 809.884 7 8.274 0 30

Vrednosti spremenljivk od 0 do 30

v56 Koliko dni v zadnjem mesecu si užival prepovedane droge (travo, ekstazi, tablete, kokain…)? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko si v zadnjih 30 dneh oz. enem mesecu (izberi število dni pd 0 do max. 30):

Koliko dni v zadnjem mesecu si užival prepovedane droge (travo, tablete, trde droge…)?

Vrednost 5622 Frekvenca
0 0 dni 714
1 1 dan 33
3 3 dni 13
5 5 dni 19
10 10 dni 6
20 20 dni 6
30 skoraj vsak dan 18
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
809 809.11 9 9.048 0 30

Vrednosti spremenljivk od 0 do 30

v57 Koliko dni v zadnjem mesecu si imel pri sebi orožje (npr. nož, palico, pištolo)? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko si v zadnjih 30 dneh oz. enem mesecu (izberi število dni pd 0 do max. 30):

Koliko dni izmed zadnjih 30-tih si imel pri sebi orožje (npr. nož, palico, pištolo)?

Vrednost 5721 Frekvenca
0 0 dni 719
1 1 dan 28
3 3 dni 15
5 5 dni 18
10 10 dni 5
20 20 dni 7
30 skoraj vsak dan 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 810.626 7 7.532 0 30

Vrednosti spremenljivk od 0 do 30

v58 Koliko dni v zadnjem mesecu si v šolo prinesel orožje (nož, palico, pištolo)? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko si v zadnjih 30 dneh oz. enem mesecu (izberi število dni pd 0 do max. 30):

Koliko dni izmed zadnjih 30-tih si v šolo prinesel orožje (nož, palico, pištolo)?

Vrednost 5820 Frekvenca
0 0 dni 769
1 1 dan 8
3 3 dni 4
5 5 dni 8
10 10 dni 3
20 20 dni 9
30 skoraj vsak dan 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 810.626 7 7.532 0 30

Vrednosti spremenljivk od 0 do 30

v59 Kolikokrat si v zadnjem letu v šoli prepisoval pri testih? Kolikor je mogoče natančno oceni, kolikokrat si v zadnjih 12 mesecih oz. enem letu:

Kolikokrat si v zadnjem letu v šoli prepisoval pri testih?

Vrednost 5919 Frekvenca
0 nikoli 224
1 enkrat letno 144
3 3 krat letno 129
5 5 krat letno 107
10 10 krat letno 97
25 25 krat letno 46
50 50 krat letno 23
150 150 krat letno 14
350 skoraj vsak dan 27
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 810.626 7 7.532 0 350

Vrednosti spremenljivk od 0 do 350

v60 Kolikokrat si v zadnjem letu karkoli ukradel? Kolikor je mogoče natančno oceni, kolikokrat si v zadnjih 12 mesecih oz. enem letu:

Kolikokrat v zadnjem letu karkoli ukradel?

Vrednost 6018 Frekvenca
0 nikoli 698
1 enkrat letno 57
3 3 krat letno 20
5 5 krat letno 6
10 10 krat letno 16
25 25 krat letno 3
50 50 krat letno 3
150 150 krat letno 2
350 skoraj vsak dan 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 809.884 7 8.274 0 350

Vrednosti spremenljivk od 0 do 350

v61 Kolikokrat si bil v zadnjem letu udeležen v pretepu? Kolikor je mogoče natančno oceni, kolikokrat si v zadnjih 12 mesecih oz. enem letu:

Kolikokrat si bil v zadnjem letu udeležen v pretepu?

Vrednost 6117 Frekvenca
0 nikoli 686
1 enkrat letno 56
3 3 krat letno 22
5 5 krat letno 13
10 10 krat letno 19
25 25 krat letno 7
50 50 krat letno 2
150 150 krat letno 2
350 skoraj vsak dan 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 812.126 6 6.032 0 350

Vrednosti spremenljivk od 0 do 350

v62 Kolikokrat si bil v zadnjem letu ustrahovan? Kolikor je mogoče natančno oceni, kolikokrat si v zadnjih 12 mesecih oz. enem letu:

Kolikokrat si bil v zadnjem letu ustrahovan?

Vrednost 6216 Frekvenca
0 nikoli 605
1 enkrat letno 88
3 3 krat letno 47
5 5 krat letno 16
10 10 krat letno 20
25 25 krat letno 10
50 50 krat letno 8
150 150 krat letno 6
350 skoraj vsak dan 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
806 804.61 12 13.548 0 350

Vrednosti spremenljivk od 0 do 350

v63 Kolikokrat si v zadnjem letu ustrahoval druge? Kolikor je mogoče natančno oceni, kolikokrat si v zadnjih 12 mesecih oz. enem letu:

Kolikokrat si v zadnjem letu ustrahoval druge?

Vrednost 6315 Frekvenca
0 nikoli 688
1 enkrat letno 44
3 3 krat letno 28
5 5 krat letno 14
10 10 krat letno 11
25 25 krat letno 5
50 50 krat letno 2
150 150 krat letno 4
350 skoraj vsak dan 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
805 803.11 13 15.048 0 350

Vrednosti spremenljivk od 0 do 350

v64 Kolikokrat si v zadnjem letu imel konflikte s starši? Kolikor je mogoče natančno oceni, kolikokrat si v zadnjih 12 mesecih oz. enem letu:

Kolikokrat si v zadnjem letu imel konflikte s starši?

Vrednost 6414 Frekvenca
0 nikoli 101
1 enkrat letno 72
3 3 krat letno 129
5 5 krat letno 93
10 10 krat letno 115
25 25 krat letno 99
50 50 krat letno 89
150 150 krat letno 70
350 skoraj vsak dan 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 809.884 7 8.274 0 350

Vrednosti spremenljivk od 0 do 350

v65 Kolikokrat si bil v zadnjem letu nadlegovan preko spleta ali elektronskih sporočil? Kolikor je mogoče natančno oceni, kolikokrat si v zadnjih 12 mesecih oz. enem letu:

Kolikokrat si bil v zadnjem letu nadlegovan preko spleta ali el. sporočil?

Vrednost 6513 Frekvenca
0 nikoli 629
1 enkrat letno 82
3 3 krat letno 45
5 5 krat letno 22
10 10 krat letno 9
25 25 krat letno 12
50 50 krat letno 7
150 150 krat letno 1
350 skoraj vsak dan 5
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 812.126 6 6.032 0 350

Vrednosti spremenljivk od 0 do 350

v66 Kolikokrat v zadnjem letu si igral igre na srečo? Kolikor je mogoče natančno oceni, kolikokrat si v zadnjih 12 mesecih oz. enem letu:

Kolikokrat v zadnjem letu si igral igre na srečo?

Vrednost 6612 Frekvenca
0 nikoli 587
1 enkrat letno 87
3 3 krat letno 43
5 5 krat letno 35
10 10 krat letno 16
25 25 krat letno 15
50 50 krat letno 10
150 150 krat letno 15
350 skoraj vsak dan 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 818.158 0 0 0 350

Vrednosti spremenljivk od 0 do 350

v67 Kolikokrat v zadnjem letu si občutil stres? Kolikor je mogoče natančno oceni, kolikokrat si v zadnjih 12 mesecih oz. enem letu:

Kolikokrat si občutil stres? (Stres je situacija, ko se počutiš napeto, nemirno, nervozno, zaskrbljeno in se ne moreš osredotočiti.)

Vrednost 6711 Frekvenca
0 nikoli 31
1 enkrat letno 20
3 3 krat letno 31
5 5 krat letno 52
10 10 krat letno 87
25 25 krat letno 105
50 50 krat letno 132
150 150 krat letno 213
350 skoraj vsak dan 143
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
814 812.9 4 5.258 0 350

Vrednosti spremenljivk od 0 do 350

v68 Kolikokrat v zadnjem letu si bil tako žalosten ali obupan, da si opustil nekatere dnevne aktivnosti za dva tedna ali več? Kolikor je mogoče natančno oceni, kolikokrat si v zadnjih 12 mesecih oz. enem letu:

Kolikokrat v zadnjem letu si bil tako žalosten ali obupan, da si opustil nekatere dnevne aktivnosti za dva tedna ali več?

Vrednost 6810 Frekvenca
0 nikoli 250
1 enkrat letno 99
3 3 krat letno 101
5 5 krat letno 65
10 10 krat letno 72
25 25 krat letno 67
50 50 krat letno 80
150 150 krat letno 53
350 skoraj vsak dan 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
817 817.4 1 0.758 0 350

Vrednosti spremenljivk od 0 do 350

v69 Kolikokrat v zadnjem letu si neopravičeno manjkal pri pouku? Kolikor je mogoče natančno oceni, kolikokrat si v zadnjih 12 mesecih oz. enem letu:

Kolikokrat v zadnjem letu si neopravičeno manjkal pri pouku?

Vrednost 699 Frekvenca
0 nikoli 416
1 enkrat letno 129
3 3 krat letno 85
5 5 krat letno 62
10 10 krat letno 57
25 25 krat letno 31
50 50 krat letno 18
150 150 krat letno 8
350 skoraj vsak dan 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
815 815.142 3 3.016 0 350

Vrednosti spremenljivk od 0 do 350

v70 Kolikokrat v zadnjem letu si namerno poškodoval ali uničil šolsko lastnino? Kolikor je mogoče natančno oceni, kolikokrat si v zadnjih 12 mesecih oz. enem letu:

Kolikokrat v zadnjem letu si namerno poškodoval ali uničil šolsko lastnino?

Vrednost 708 Frekvenca
0 nikoli 727
1 enkrat letno 43
3 3 krat letno 11
5 5 krat letno 6
10 10 krat letno 10
25 25 krat letno 2
50 50 krat letno 5
150 150 krat letno 1
350 skoraj vsak dan 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 811.4 5 6.758 0 350

Vrednosti spremenljivk od 0 do 350

v71 Kolikokrat v zadnjem letu si namerno poškodoval ali uničil tujo lastnino? Kolikor je mogoče natančno oceni, kolikokrat si v zadnjih 12 mesecih oz. enem letu:

Kolikokrat v zadnjem letu si namerno poškodoval ali uničil katerokoli lastnino, ki ni bila tvoja last?

Vrednost 717 Frekvenca
0 nikoli 686
1 enkrat letno 82
3 3 krat letno 22
5 5 krat letno 7
10 10 krat letno 6
25 25 krat letno 5
50 50 krat letno 3
150 150 krat letno 1
350 skoraj vsak dan 6
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 818.158 0 0 0 350

Vrednosti spremenljivk od 0 do 350

v72 Letnik - šolanja

Letnik:

Vrednost 726 Frekvenca
1 prvi 240
2 drugi 188
3 tretji 216
4 četrti 173
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
817 816.658 1 1.5 1 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

v73 Spol:

Spol:

Vrednost 735 Frekvenca
1 Ženski 551
2 Moški 267
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 818.158 0 0 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v74 Kraj bivanja

Kraj bivanja

Vrednost 744 Frekvenca
1 Mesto 406
2 Podeželje 406
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
812 809.9 6 8.258 1 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

v75 Poštna regija

Poštna regija

Vrednost 753 Frekvenca
7 missing value 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
797 793.336 21 24.822 1 9 2.402 2.414 1.689 1.684

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

v76 Letnica rojstva

Letnica rojstva

Vrednost 762 Frekvenca
1550 napaka 1
1932 napaka 1
2012 napaka 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
814 812.9 4 5.258 1990 2000 1998.525 1998.537 1.245 1.243

Vrednosti spremenljivk od 1990 do 2000

v77 Utežitev

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
818 0 0.758 1.5 1 0.348

Vrednosti spremenljivk od 0.758 do 1.5

Gradiva o izvedbi raziskave

  1. Rek, Mateja (2016). MPSS16 - Mediji in srednješolci v Sloveniji. Vprašalnik [Vprašalnik].

Rezultati raziskave

Ni gradiv povezanih z rezultati raziskave!

Povezane objave

  1. Rek, Mateja in Milanovski Brumat, Kristina (2016). Mediji in srednješolci v Sloveniji.

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Rek, M. in Milanovski Brumat, K. (2017). Mediji in srednješolci v Sloveniji 2016 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: MPSS16. https://doi.org/10.17898/ADP_MPSS16_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2017
 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si