Mediji in srednješolci v Sloveniji 2016

Basic Study Information

ADP - IDNo: MPSS16
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_MPSS16_V1
Main author(s):
  • Rek, Mateja
  • Milanovski Brumat, Kristina
Data file producer:
FAM - Fakulteta za medije (Ljubljana, Slovenija; 2016)

Funding agency:

Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Project number:

I0-0045 (Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije)

Series:
  • MEDPIS/Medijska pismenost v Sloveniji

    Raziskave medijske pismenosti so prvo celostno raziskovanje v Sloveniji. Raziskovalno delo se opira na številne obstoječe raziskave ter analize primarnih in sekundarno pridobljenih podatkov. Podatki, ki se zbirajo v okviru Infrastrukturnega programa Fakultete za medije in predstavljajo temelj analize stanja medijske pismenosti in rabe medijev v Sloveniji. Raziskovanje se je pričelo leta 2014 in pokriva področja rabe medijev, varnosti na spletu, medijske vzgoje, rabe družbenih omrežij, izpostavljenosti medijem in raba elektronskih naprav, vpliv medijev na vsakdanje življenje ljudi, pomen zasebnosti in varnosti deljenja osebnih informacij na spletu. V sklopu raziskovanja medijev podatki vključujejo različne starostne skupine – od splošne reprezentativne populacije Slovenije do posamičnih skupin kot so osnovnošolci, srednješolci, predšolski otroci, brezposelni ter gluhi in slepi ali slabovidni.

Study Content

Keywords:

mediji, srednješolci, deljenje informacij, spremljanje množičnih medijev, informativna raba medijev, uporaba medijev, uporaba množičnih medijev in interneta, tiskani mediji, ocena objektivnosti poročanja medijev, zaupanje v medije, spletno nadlegovanje, varnost na spletu, družbena omrežja, delinkventno vedenje, uporaba prepovedanih drog, zloraba alkohola, pogostost pitja alkoholnih pijač

Keywords ELSST:
MEDIJSKA PISMENOST, INTERNET, INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE, MNOŽIČNI MEDIJI, IZPOSTAVLJENOST MEDIJEM, UPORABA MNOŽIČNIH MEDIJEV, GLEDANJE TELEVIZIJE, BRANJE

Topic Classification CESSDA
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - množični mediji
INFORMIRANJE IN KOMUNICIRANJE - informacijska družba
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Topic Classification ADP
kritično vrednotenje informacij v medijih
sposobnost koncentracije glede šolskih obveznosti
delinkventnost
vandalizem v in izven šole
varovanje zasebnosti in deljenja osebnih informacij na spletu
volja do življenja
učni uspeh


Abstract:

Vpliv sodobnih tehnologij in medijev na srednješolce je izjemen, zato je potrebno tudi v Sloveniji spodbujati metodološko in konceptualno raznovrstne raziskave na tem področju. Raziskovanje trenutnega stanja je velikega pomena, saj zaradi izrazitega trenda povečane izpostavljenosti sedaj še ni mogoče predvideti dejanskih dolgoročnih učinkov izpostavljenosti različnim sodobnim medijem. Namen raziskave je bil zbrati podatke o medijskih navadah srednješolcev in vplivu medijskih navad na različna področja življenja mladostnikov. Proučevana področja so bila delinkventnost, vandalizem v in izven šole, učni uspeh, sposobnost koncentracije in zadovoljstvo z življenjem. Raziskovala se je tudi sposobnost kritičnega vrednotenja informacij v medijih.

Methodology


Collection date: 15. september 2015 - 1. marec 2016
Date of production: 2016
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Srednješolci iz 37 različnih srednjih šol v Republiki Sloveniji.

Excluded: no information
Data collected by:

Fakulteta za medije

Sampling procedure:

Sistematično slučajno vzorčenje.

Mode of data collection:

Samoizpolnjevalna anketa. Kontaktiranih je bilo 197 srednjih šol, od katerih jih je 37 pristalo na sodelovanje. Le-te so bile geografsko razpršene po celi Sloveniji. Izpolnjevali so dva tipa anket: pisne in preko spleta. Za spletne ankete so šole v večini primerov organizirale izpolnjevanje v računalniških učilnicah. V nekaterih primerih so šole organizirale posredovanje anket v izbranih razredih kot povezavo direktno srednješolcem s spremnim dopisom. Pisna anketa je bila izvedena kot kontrolna anketa. Te so srednješolci izpolnjevali v izbranih razredih pri razredni uri. Odgovorna oseba je razdelila vprašalnike med učence in jih nato pridobila nazaj takoj po izpolnjevanju. Respondenti pisne ankete predstavljajo 10 % vseh respondentov v raziskavi.

Weighting:

Podatki so uteženi po spolu.

Access restrictions

Podatki in dokumentacija so na voljo pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: MPSS16 - Mediji in srednješolci v Sloveniji [datoteka podatkov]

File ID: F1

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 77
  • number of units: 818

Version: junij 2017

Variable list

v1 Koliko gledaš televizijo, video ali filme? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

gledaš televizijo, video ali filme (posneto ali v živo)

Value 13 Frequency
0 0 min 37
15 15 min 78
30 30 min 75
45 45 min 72
60 1 ura 124
90 1 ura 30 min 102
120 2 uri 146
180 3 ure 86
240 4 ure 52
300 5 ur 25
500 8 ur ali več 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 809.868 8 8.29 0 500

Valid range from 0 to 500

v2 Koliko poslušaš radio? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

poslušaš radio

Value 22 Frequency
0 0 min 199
15 15 min 227
30 30 min 115
45 45 min 34
60 1 ura 68
90 1 ura 30 min 31
120 2 uri 29
180 3 ure 14
240 4 ure 27
300 5 ur 15
500 8 ur ali več 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
772 770.676 46 47.482 0 500

Valid range from 0 to 500

v3 Koliko uporabljaš računalnik/tablico skupaj? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

uporabljaš računalnik/tablico za vse namene skupaj

Value 31 Frequency
0 0 min 34
15 15 min 61
30 30 min 88
45 45 min 41
60 1 ura 118
90 1 ura 30 min 67
120 2 uri 126
180 3 ure 94
240 4 ure 70
300 5 ur 68
500 8 ur ali več 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 803.078 15 15.08 0 500

Valid range from 0 to 500

v1 Koliko gledaš televizijo, video ali filme? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

gledaš televizijo, video ali filme (posneto ali v živo)

Value 177 Frequency
0 0 min 37
15 15 min 78
30 30 min 75
45 45 min 72
60 1 ura 124
90 1 ura 30 min 102
120 2 uri 146
180 3 ure 86
240 4 ure 52
300 5 ur 25
500 8 ur ali več 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 809.868 8 8.29 0 500

Valid range from 0 to 500

v2 Koliko poslušaš radio? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

poslušaš radio

Value 276 Frequency
0 0 min 199
15 15 min 227
30 30 min 115
45 45 min 34
60 1 ura 68
90 1 ura 30 min 31
120 2 uri 29
180 3 ure 14
240 4 ure 27
300 5 ur 15
500 8 ur ali več 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
772 770.676 46 47.482 0 500

Valid range from 0 to 500

v3 Koliko uporabljaš računalnik/tablico skupaj? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

uporabljaš računalnik/tablico za vse namene skupaj

Value 375 Frequency
0 0 min 34
15 15 min 61
30 30 min 88
45 45 min 41
60 1 ura 118
90 1 ura 30 min 67
120 2 uri 126
180 3 ure 94
240 4 ure 70
300 5 ur 68
500 8 ur ali več 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 803.078 15 15.08 0 500

Valid range from 0 to 500

v4 Koliko uporabljaš mobilni telefon? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

uporabljaš mobilni telefon za vse namene skupaj

Value 474 Frequency
0 0 min 11
15 15 min 24
30 30 min 44
45 45 min 28
60 1 ura 67
90 1 ura 30 min 62
120 2 uri 116
180 3 ure 111
240 4 ure 100
300 5 ur 110
500 8 ur ali več 141
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 814.384 4 3.774 0 500

Valid range from 0 to 500

v5 Koliko poslušaš glasbo? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

poslušaš glasbo

Value 573 Frequency
0 0 min 22
15 15 min 71
30 30 min 92
45 45 min 61
60 1 ura 112
90 1 ura 30 min 76
120 2 uri 94
180 3 ure 81
240 4 ure 64
300 5 ur 57
500 8 ur ali več 80
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
810 808.384 8 9.774 0 500

Valid range from 0 to 500

v6 Koliko bereš tiskane medije? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

bereš revije, časopise in ostale tiskane medije v papirni obliki

Value 672 Frequency
0 0 min 211
15 15 min 237
30 30 min 120
45 45 min 33
60 1 ura 53
90 1 ura 30 min 26
120 2 uri 22
180 3 ure 8
240 4 ure 21
300 5 ur 3
500 8 ur ali več 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
736 738.194 82 79.964 0 500

Valid range from 0 to 500

v7 Koliko igraš video igre kjerkoli? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

igraš video igre kjerkoli (na računalniku, tablici, GSM ali konzolah)

Value 771 Frequency
0 0 min 351
15 15 min 133
30 30 min 68
45 45 min 28
60 1 ura 58
90 1 ura 30 min 37
120 2 uri 38
180 3 ure 21
240 4 ure 22
300 5 ur 16
500 8 ur ali več 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 790.95 31 27.208 0 500

Valid range from 0 to 500

v8 Koliko igraš video igre z nasilno vsebino (streljanje, pretepanje…) v minutah dnevno? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

igraš video igre z nasilno vsebino (streljanje, pretepanje in podobno)

Value 870 Frequency
0 0 min 562
15 15 min 33
30 30 min 31
45 45 min 11
60 1 ura 31
90 1 ura 30 min 23
120 2 uri 19
180 3 ure 15
240 4 ure 18
300 5 ur 10
500 8 ur ali več 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
766 765.386 52 52.772 0 500

Valid range from 0 to 500

v9 Koliko uporabljaš računalnik/tablico za učenje ali drugo delo v minutah dnevno? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

uporabljaš računalnik/tablico za učenje ali drugo delo

Value 969 Frequency
0 0 min 42
15 15 min 109
30 30 min 151
45 45 min 65
60 1 ura 139
90 1 ura 30 min 86
120 2 uri 88
180 3 ure 41
240 4 ure 31
300 5 ur 21
500 8 ur ali več 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 786.514 30 31.644 0 500

Valid range from 0 to 500

v10 Koliko si v prostoru, kjer je prižgana televizija v minutah dnevno? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

si v prostoru, kjer je prižgana televizija kjerkoli

Value 1068 Frequency
0 0 min 128
15 15 min 105
30 30 min 91
45 45 min 69
60 1 ura 88
90 1 ura 30 min 52
120 2 uri 82
180 3 ure 75
240 4 ure 57
300 5 ur 21
500 8 ur ali več 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
789 787.272 29 30.886 0 500

Valid range from 0 to 500

v11 Koliko si prisoten na družbenih omrežjih v minutah dnevno? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko povprečno na dan (izberi najbolj primeren odgovor):

si prisoten na družbenih omrežjih (Facebook,Twitter, Instagram, Pinterest…)

Value 1167 Frequency
0 0 min 38
15 15 min 66
30 30 min 82
45 45 min 61
60 1 ura 85
90 1 ura 30 min 56
120 2 uri 112
180 3 ure 93
240 4 ure 59
300 5 ur 66
500 8 ur ali več 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
808 809.836 10 8.322 0 500

Valid range from 0 to 500

v12 Na spletu objavljen ime in priimek. Ali imaš na spletu (na primer družbenem omrežju ali javni spletni strani) objavljeno:

ime, priimek

Value 1266 Frequency
1 Da 759
2 Ne 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 804.61 12 13.548 1 2

Valid range from 1 to 2

v13 Na spletu objavljen kraj bivanja. Ali imaš na spletu (na primer družbenem omrežju ali javni spletni strani) objavljeno:

kraj bivanja

Value 1365 Frequency
1 Da 355
2 Ne 432
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 785.014 31 33.144 1 2

Valid range from 1 to 2

v14 Na spletu objavljeno telefonsko/mobi številko. Ali imaš na spletu (na primer družbenem omrežju ali javni spletni strani) objavljeno:

telefonsko/mobi številko

Value 1464 Frequency
1 Da 65
2 Ne 730
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
795 793.304 23 24.854 1 2

Valid range from 1 to 2

v15 Na spletu objavljeno letnico rojstva. Ali imaš na spletu (na primer družbenem omrežju ali javni spletni strani) objavljeno:

letnico rojstva

Value 1563 Frequency
1 Da 561
2 Ne 244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 805.336 13 12.822 1 2

Valid range from 1 to 2

v16 Na spletu objavljeno vsaj eno sliko sebe z imenom in priimkom. Ali imaš na spletu (na primer družbenem omrežju ali javni spletni strani) objavljeno:

vsaj eno sliko sebe z imenom in priimkom

Value 1662 Frequency
1 Da 557
2 Ne 207
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
764 767.58 54 50.578 1 2

Valid range from 1 to 2

v17 Na spletu objavljeno slike sebe v provokativni pozi. Ali imaš na spletu (na primer družbenem omrežju ali javni spletni strani) objavljeno:

slike sebe v provokativni pozi (na primer pitje alkohola, pomanjkljivo oblečen…)

Value 1761 Frequency
1 Da 48
2 Ne 746
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 794.03 24 24.128 1 2

Valid range from 1 to 2

v18 Na spletu objavljen svoj selfie (tvoj posnetek samega sebe). Ali imaš na spletu (na primer družbenem omrežju ali javni spletni strani) objavljeno:

svoj selfie (tvoj posnetek samega sebe)

Value 1860 Frequency
1 Da 590
2 Ne 209
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 798.562 19 19.596 1 2

Valid range from 1 to 2

v19 Ob prvem obisku nove spletne strani preverim http ali IP naslov spletne strani. Kaj (če sploh kaj) od navedenega narediš ob prvem obisku nove spletne strani? (obkroži po en odgovor v vrstici)

Preverim http ali IP naslov spletne strani.

Value 1959 Frequency
1 Da 143
2 Ne 614
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
757 758.564 61 59.594 1 2

Valid range from 1 to 2

v20 Ob prvem obisku nove spletne strani preverim informacije preko spletnih strani. Kaj (če sploh kaj) od navedenega narediš ob prvem obisku nove spletne strani? (obkroži po en odgovor v vrstici)

Preverim informacije preko spletnih strani.

Value 2058 Frequency
1 Da 297
2 Ne 459
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
756 758.548 62 59.61 1 2

Valid range from 1 to 2

v21 Ob prvem obisku nove spletne strani upoštevam splošni občutek in izgled strani. Kaj (če sploh kaj) od navedenega narediš ob prvem obisku nove spletne strani? (obkroži po en odgovor v vrstici)

Upoštevam splošni občutek in izgled strani.

Value 2157 Frequency
1 Da 649
2 Ne 118
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 763.918 51 54.24 1 2

Valid range from 1 to 2

v22 Ob prvem obisku nove spletne strani preverim ali so informacije skladne z mojim obstoječim znanjem. Kaj (če sploh kaj) od navedenega narediš ob prvem obisku nove spletne strani? (obkroži po en odgovor v vrstici)

Preverim ali so informacije skladne z mojim obstoječim znanjem.

Value 2256 Frequency
1 Da 493
2 Ne 231
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
724 728.356 94 89.802 1 2

Valid range from 1 to 2

v23 Ob prvem obisku nove spletne strani preverim namen in verodostojnost avtorjev spletne strani. Kaj (če sploh kaj) od navedenega narediš ob prvem obisku nove spletne strani? (obkroži po en odgovor v vrstici)

Preverim namen in verodostojnost avtorjev spletne strani (lastnik, avtor…).

Value 2355 Frequency
1 Da 253
2 Ne 465
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
718 719.356 100 98.802 1 2

Valid range from 1 to 2

v24 Ob prvem obisku nove spletne strani vprašam druge ali so že obiskali to spletno stran. Kaj (če sploh kaj) od navedenega narediš ob prvem obisku nove spletne strani? (obkroži po en odgovor v vrstici)

Vprašam druge ali so že obiskali to spletno stran.

Value 2454 Frequency
1 Da 386
2 Ne 352
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
738 736.742 80 81.416 1 2

Valid range from 1 to 2

v25 Ali si objavil nformacije kaj delaš zadnje čase? Spodaj so navedene nekatere vsebine, ki si jih ljudje lahko delijo preko družbenih omrežjih ali spletnih strani. Zanima nas tvoje mnenje glede zaščite zasebnosti. Ali si objavil? (obkroži po en odgovor v vrstici)

Informacije kaj delaš zadnje čase.

Value 2553 Frequency
1 Z veseljem 44
2 kljub pomislekom objavil 665
3 Ne objavljam tega 82
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 788.788 27 29.37 1 3

Valid range from 1 to 3

v26 Ali si objavil informacije kako se počutiš na splošno? Spodaj so navedene nekatere vsebine, ki si jih ljudje lahko delijo preko družbenih omrežjih ali spletnih strani. Zanima nas tvoje mnenje glede zaščite zasebnosti. Ali si objavil? (obkroži po en odgovor v vrstici)

Informacije kako se počutiš na splošno.

Value 2652 Frequency
1 Z veseljem 27
2 kljub pomislekom objavil 720
3 Ne objavljam tega 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 798.562 19 19.596 1 3

Valid range from 1 to 3

v27 Ali si objavil informacije kako se počutiš glede dela ali šole? Spodaj so navedene nekatere vsebine, ki si jih ljudje lahko delijo preko družbenih omrežjih ali spletnih strani. Zanima nas tvoje mnenje glede zaščite zasebnosti. Ali si objavil? (obkroži po en odgovor v vrstici)

Informacije kako se počutiš glede dela ali šole.

Value 2751 Frequency
1 Z veseljem 36
2 kljub pomislekom objavil 707
3 Ne objavljam tega 51
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 791.804 24 26.354 1 3

Valid range from 1 to 3

v28 Ali si objavil fotografije s potovanj, doživetij? Spodaj so navedene nekatere vsebine, ki si jih ljudje lahko delijo preko družbenih omrežjih ali spletnih strani. Zanima nas tvoje mnenje glede zaščite zasebnosti. Ali si objavil? (obkroži po en odgovor v vrstici)

Fotografije s potovanj, doživetij.

Value 2850 Frequency
1 Z veseljem 340
2 kljub pomislekom objavil 217
3 Ne objavljam tega 223
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
780 777.482 38 40.676 1 3

Valid range from 1 to 3

v29 Ali si objavil fotografije v provokativni pozi (pomanjkljivo oblečen, z alkoholom, drogami ali podobno)? Spodaj so navedene nekatere vsebine, ki si jih ljudje lahko delijo preko družbenih omrežjih ali spletnih strani. Zanima nas tvoje mnenje glede zaščite zasebnosti. Ali si objavil? (obkroži po en odgovor v vrstici)

Fotografije v provokativni pozi (pomanjkljivo oblečen, z alkoholom, drogami ali podobno).

Value 2949 Frequency
1 Z veseljem 12
2 kljub pomislekom objavil 738
3 Ne objavljam tega 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
793 790.304 25 27.854 1 3

Valid range from 1 to 3

v30 Ali si objavil osebne podatke (na primer ime, priimek, mail, če imam s tem ugodnost pri nakupu ali dostop)? Spodaj so navedene nekatere vsebine, ki si jih ljudje lahko delijo preko družbenih omrežjih ali spletnih strani. Zanima nas tvoje mnenje glede zaščite zasebnosti. Ali si objavil? (obkroži po en odgovor v vrstici)

Osebne podatke (na primer ime, priimek, mail, če imam s tem ugodnost pri nakupu ali dostop).

Value 3048 Frequency
1 Z veseljem 90
2 kljub pomislekom objavil 431
3 Ne objavljam tega 244
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
765 766.854 53 51.304 1 3

Valid range from 1 to 3

v31 Ali si objavil fotografije/video drugih, ko sem jih ujel delati nekaj nenavadnega, zabavnega? Spodaj so navedene nekatere vsebine, ki si jih ljudje lahko delijo preko družbenih omrežjih ali spletnih strani. Zanima nas tvoje mnenje glede zaščite zasebnosti. Ali si objavil? (obkroži po en odgovor v vrstici)

Fotografije/video drugih, ko sem jih ujel delati nekaj nenavadnega, zabavnega.

Value 3147 Frequency
1 Z veseljem 86
2 kljub pomislekom objavil 583
3 Ne objavljam tega 116
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 782.014 33 36.144 1 3

Valid range from 1 to 3

v32 Dokler medij nudi novice/zabavo ni pomembno, kdo je lastnik ali kako je financiran. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Dokler medij nudi novice/zabavo ni pomembno, kdo je lastnik ali kako je financiran.

Value 3246 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 176
2 2 158
3 3 238
4 4 85
5 5-popolnoma se strinjam 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
728 731.388 90 86.77 1 5

Valid range from 1 to 5

v33 Ko gledam televizijske novice, navadno verjamem temu, kar vidim. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Ko gledam televizijske novice, navadno verjamem temu, kar vidim.

Value 3345 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 112
2 2 213
3 3 267
4 4 158
5 5-popolnoma se strinjam 42
999 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 792.514 26 25.644 1 5

Valid range from 1 to 999

v34 Ko berem novice v časopisu, navadno verjamem temu, kar preberem. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Ko berem novice v časopisu, navadno verjamem temu, kar preberem.

Value 3444 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 67
2 2 181
3 3 266
4 4 191
5 5-popolnoma se strinjam 61
999 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
766 759.45 52 58.708 1 5

Valid range from 1 to 999

v35 Ko gledam spletne strani, navadno verjamem temu, kar preberem ali vidim. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Ko gledam spletne strani, navadno verjamem temu, kar preberem ali vidim.

Value 3543 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 94
2 2 291
3 3 285
4 4 95
5 5-popolnoma se strinjam 23
999 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 786.514 30 31.644 1 5

Valid range from 1 to 999

v36 Na družbenih omrežjih (npr. Facebook) navadno verjamem temu, kar preberem ali vidim. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Na družbenih omrežjih (npr. Facebook) navadno verjamem temu, kar preberem ali vidim.

Value 3642 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 233
2 2 314
3 3 192
4 4 39
5 5-popolnoma se strinjam 14
999 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 790.288 26 27.87 1 5

Valid range from 1 to 999

v37 Moje zdravje je odlično. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Moje zdravje je odlično.

Value 3741 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 32
2 2 56
3 3 130
4 4 289
5 5-popolnoma se strinjam 253
999 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 762.322 58 55.836 1 5

Valid range from 1 to 999

v38 S težavo ohranjam pozornost. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

S težavo ohranjam pozornost.

Value 3840 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 207
2 2 221
3 3 179
4 4 91
5 5-popolnoma se strinjam 62
999 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
760 755.644 58 62.514 1 5

Valid range from 1 to 999

v39 Ne sledim dobro navodilom. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Ne sledim dobro navodilom.

Value 3939 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 272
2 2 271
3 3 136
4 4 77
5 5-popolnoma se strinjam 31
999 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
787 784.272 31 33.886 1 5

Valid range from 1 to 999

v40 S težavo se organiziram. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

S težavo se organiziram.

Value 4038 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 282
2 2 227
3 3 145
4 4 76
5 5-popolnoma se strinjam 52
999 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 779.74 36 38.418 1 5

Valid range from 1 to 999

v41 Veliko izgubljam stvari. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Veliko izgubljam stvari.

Value 4137 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 285
2 2 253
3 3 133
4 4 74
5 5-popolnoma se strinjam 55
999 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
800 797.836 18 20.322 1 5

Valid range from 1 to 999

v42 Veliko pozabljam. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Veliko pozabljam.

Value 4236 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 179
2 2 308
3 3 166
4 4 83
5 5-popolnoma se strinjam 66
999 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
802 800.094 16 18.064 1 5

Valid range from 1 to 999

v43 Življenje je prazno in zame brez pomena. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Življenje je prazno in zame brez pomena.

Value 4335 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 443
2 2 177
3 3 85
4 4 41
5 5-popolnoma se strinjam 48
999 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
794 790.32 24 27.838 1 5

Valid range from 1 to 999

v44 Počutim se kot državljan Evropske unije. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Počutim se kot državljan Evropske unije.

Value 4434 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 111
2 2 169
3 3 199
4 4 127
5 5-popolnoma se strinjam 102
999 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
708 712.518 110 105.64 1 5

Valid range from 1 to 999

v45 Poznam pravice in dolžnosti povezane z državljanstvom Evropske unije. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Poznam pravice in dolžnosti povezane z državljanstvom Evropske unije.

Value 4533 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 135
2 2 188
3 3 238
4 4 113
5 5-popolnoma se strinjam 51
999 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
725 726.146 93 92.012 1 5

Valid range from 1 to 999

v46 Dobro sem obveščen o političnem odločanju v Evropski uniji. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Dobro sem obveščen o političnem odločanju v Evropski uniji.

Value 4632 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 207
2 2 248
3 3 193
4 4 79
5 5-popolnoma se strinjam 34
999 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
761 758.628 57 59.53 1 5

Valid range from 1 to 999

v47 Redno spremljam informativne vsebine v slovenskih medijih. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Redno spremljam informativne vsebine v slovenskih medijih.

Value 4731 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 168
2 2 268
3 3 196
4 4 101
5 5-popolnoma se strinjam 55
999 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
788 785.03 30 33.128 1 5

Valid range from 1 to 999

v48 Redno spremljam informativne vsebine v tujih medijih. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Redno spremljam informativne vsebine v tujih medijih.

Value 4830 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 207
2 2 265
3 3 161
4 4 99
5 5-popolnoma se strinjam 53
999 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
785 782.014 33 36.144 1 5

Valid range from 1 to 999

v49 Medije uporabljam predvsem za zabavo. V kolikšni meri se strinjaš z naslednjimi trditvami?

Medije uporabljam predvsem za zabavo.

Value 4929 Frequency
1 1-popolnoma se NE strinjam 89
2 2 163
3 3 233
4 4 192
5 5-popolnoma se strinjam 109
999 Ne vem 0
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 784.256 32 33.902 1 5

Valid range from 1 to 999

v50 Kakšen je bil tvoj lanskoletni učni uspeh (oz. povprečje zaključenih ocen)?

Kakšen je bil tvoj lanskoletni učni uspeh (oz. povprečje zaključenih ocen)?

Value 5028 Frequency
1 nezadosten/nezadostno 13
2 2 37
3 3 161
4 4 319
5 odličen/odlično 269
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
799 795.594 19 22.564 1 5

Valid range from 1 to 5

v51 Katero oceno si najpogosteje dobil letos?

Katero oceno si najpogosteje dobil letos?

Value 5127 Frequency
1 nezadosten/nezadostno 12
2 2 45
3 3 204
4 4 286
5 odličen/odlično 235
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
782 779.74 36 38.418 1 5

Valid range from 1 to 5

v52 Če ocenjuješ celostno, koliko si trenutno zadovoljen/a s svojim življenjem?

Če ocenjuješ celostno, koliko si trenutno zadovoljen/a s svojim življenjem? Prosimo obkrožite odgovarjajočo številko.

Value 5226 Frequency
1 popolnoma NEZADOVOLJEN 19
2 2 15
3 3 30
4 4 48
5 5 65
6 6 82
7 7 166
8 8 194
9 9 123
10 popolnoma ZADOVOLJEN 75
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 816.658 1 1.5 1 10

Valid range from 1 to 10

v53 Koliko dni zadnjem mesecu si bil intenzivno telesno dejaven (> 20 min)? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko si v zadnjih 30 dneh oz. enem mesecu (izberi število dni pd 0 do max. 30):

Koliko dni si bil intenzivno telesno dejaven, skupaj vsaj 20 min na dan?

Value 5325 Frequency
0 0 dni 19
1 1 dan 21
3 3 dni 55
5 5 dni 83
10 10 dni 190
20 20 dni 191
30 skoraj vsak dan 253
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 811.384 6 6.774 0 30

Valid range from 0 to 30

v54 Koliko dni v zadnjem mesecu si kadil cigarete, cigare ali podobno? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko si v zadnjih 30 dneh oz. enem mesecu (izberi število dni pd 0 do max. 30):

Koliko dni v zadnjem mesecu si kadil cigarete, cigare ali podobno?

Value 5424 Frequency
0 0 dni 628
1 1 dan 38
3 3 dni 24
5 5 dni 22
10 10 dni 12
20 20 dni 16
30 skoraj vsak dan 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 810.626 7 7.532 0 30

Valid range from 0 to 30

v55 Koliko dni v zadnjem mesecu si spil vsaj eno alkoholno pijačo? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko si v zadnjih 30 dneh oz. enem mesecu (izberi število dni pd 0 do max. 30):

Koliko dni v zadnjem mesecu si spil vsaj eno alkoholno pijačo?

Value 5523 Frequency
0 0 dni 334
1 1 dan 172
3 3 dni 138
5 5 dni 87
10 10 dni 58
20 20 dni 16
30 skoraj vsak dan 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 809.884 7 8.274 0 30

Valid range from 0 to 30

v56 Koliko dni v zadnjem mesecu si užival prepovedane droge (travo, ekstazi, tablete, kokain…)? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko si v zadnjih 30 dneh oz. enem mesecu (izberi število dni pd 0 do max. 30):

Koliko dni v zadnjem mesecu si užival prepovedane droge (travo, tablete, trde droge…)?

Value 5622 Frequency
0 0 dni 714
1 1 dan 33
3 3 dni 13
5 5 dni 19
10 10 dni 6
20 20 dni 6
30 skoraj vsak dan 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
809 809.11 9 9.048 0 30

Valid range from 0 to 30

v57 Koliko dni v zadnjem mesecu si imel pri sebi orožje (npr. nož, palico, pištolo)? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko si v zadnjih 30 dneh oz. enem mesecu (izberi število dni pd 0 do max. 30):

Koliko dni izmed zadnjih 30-tih si imel pri sebi orožje (npr. nož, palico, pištolo)?

Value 5721 Frequency
0 0 dni 719
1 1 dan 28
3 3 dni 15
5 5 dni 18
10 10 dni 5
20 20 dni 7
30 skoraj vsak dan 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 810.626 7 7.532 0 30

Valid range from 0 to 30

v58 Koliko dni v zadnjem mesecu si v šolo prinesel orožje (nož, palico, pištolo)? Kolikor je mogoče natančno oceni, koliko si v zadnjih 30 dneh oz. enem mesecu (izberi število dni pd 0 do max. 30):

Koliko dni izmed zadnjih 30-tih si v šolo prinesel orožje (nož, palico, pištolo)?

Value 5820 Frequency
0 0 dni 769
1 1 dan 8
3 3 dni 4
5 5 dni 8
10 10 dni 3
20 20 dni 9
30 skoraj vsak dan 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 810.626 7 7.532 0 30

Valid range from 0 to 30

v59 Kolikokrat si v zadnjem letu v šoli prepisoval pri testih? Kolikor je mogoče natančno oceni, kolikokrat si v zadnjih 12 mesecih oz. enem letu:

Kolikokrat si v zadnjem letu v šoli prepisoval pri testih?

Value 5919 Frequency
0 nikoli 224
1 enkrat letno 144
3 3 krat letno 129
5 5 krat letno 107
10 10 krat letno 97
25 25 krat letno 46
50 50 krat letno 23
150 150 krat letno 14
350 skoraj vsak dan 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 810.626 7 7.532 0 350

Valid range from 0 to 350

v60 Kolikokrat si v zadnjem letu karkoli ukradel? Kolikor je mogoče natančno oceni, kolikokrat si v zadnjih 12 mesecih oz. enem letu:

Kolikokrat v zadnjem letu karkoli ukradel?

Value 6018 Frequency
0 nikoli 698
1 enkrat letno 57
3 3 krat letno 20
5 5 krat letno 6
10 10 krat letno 16
25 25 krat letno 3
50 50 krat letno 3
150 150 krat letno 2
350 skoraj vsak dan 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 809.884 7 8.274 0 350

Valid range from 0 to 350

v61 Kolikokrat si bil v zadnjem letu udeležen v pretepu? Kolikor je mogoče natančno oceni, kolikokrat si v zadnjih 12 mesecih oz. enem letu:

Kolikokrat si bil v zadnjem letu udeležen v pretepu?

Value 6117 Frequency
0 nikoli 686
1 enkrat letno 56
3 3 krat letno 22
5 5 krat letno 13
10 10 krat letno 19
25 25 krat letno 7
50 50 krat letno 2
150 150 krat letno 2
350 skoraj vsak dan 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 812.126 6 6.032 0 350

Valid range from 0 to 350

v62 Kolikokrat si bil v zadnjem letu ustrahovan? Kolikor je mogoče natančno oceni, kolikokrat si v zadnjih 12 mesecih oz. enem letu:

Kolikokrat si bil v zadnjem letu ustrahovan?

Value 6216 Frequency
0 nikoli 605
1 enkrat letno 88
3 3 krat letno 47
5 5 krat letno 16
10 10 krat letno 20
25 25 krat letno 10
50 50 krat letno 8
150 150 krat letno 6
350 skoraj vsak dan 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
806 804.61 12 13.548 0 350

Valid range from 0 to 350

v63 Kolikokrat si v zadnjem letu ustrahoval druge? Kolikor je mogoče natančno oceni, kolikokrat si v zadnjih 12 mesecih oz. enem letu:

Kolikokrat si v zadnjem letu ustrahoval druge?

Value 6315 Frequency
0 nikoli 688
1 enkrat letno 44
3 3 krat letno 28
5 5 krat letno 14
10 10 krat letno 11
25 25 krat letno 5
50 50 krat letno 2
150 150 krat letno 4
350 skoraj vsak dan 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
805 803.11 13 15.048 0 350

Valid range from 0 to 350

v64 Kolikokrat si v zadnjem letu imel konflikte s starši? Kolikor je mogoče natančno oceni, kolikokrat si v zadnjih 12 mesecih oz. enem letu:

Kolikokrat si v zadnjem letu imel konflikte s starši?

Value 6414 Frequency
0 nikoli 101
1 enkrat letno 72
3 3 krat letno 129
5 5 krat letno 93
10 10 krat letno 115
25 25 krat letno 99
50 50 krat letno 89
150 150 krat letno 70
350 skoraj vsak dan 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 809.884 7 8.274 0 350

Valid range from 0 to 350

v65 Kolikokrat si bil v zadnjem letu nadlegovan preko spleta ali elektronskih sporočil? Kolikor je mogoče natančno oceni, kolikokrat si v zadnjih 12 mesecih oz. enem letu:

Kolikokrat si bil v zadnjem letu nadlegovan preko spleta ali el. sporočil?

Value 6513 Frequency
0 nikoli 629
1 enkrat letno 82
3 3 krat letno 45
5 5 krat letno 22
10 10 krat letno 9
25 25 krat letno 12
50 50 krat letno 7
150 150 krat letno 1
350 skoraj vsak dan 5
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 812.126 6 6.032 0 350

Valid range from 0 to 350

v66 Kolikokrat v zadnjem letu si igral igre na srečo? Kolikor je mogoče natančno oceni, kolikokrat si v zadnjih 12 mesecih oz. enem letu:

Kolikokrat v zadnjem letu si igral igre na srečo?

Value 6612 Frequency
0 nikoli 587
1 enkrat letno 87
3 3 krat letno 43
5 5 krat letno 35
10 10 krat letno 16
25 25 krat letno 15
50 50 krat letno 10
150 150 krat letno 15
350 skoraj vsak dan 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 818.158 0 0 0 350

Valid range from 0 to 350

v67 Kolikokrat v zadnjem letu si občutil stres? Kolikor je mogoče natančno oceni, kolikokrat si v zadnjih 12 mesecih oz. enem letu:

Kolikokrat si občutil stres? (Stres je situacija, ko se počutiš napeto, nemirno, nervozno, zaskrbljeno in se ne moreš osredotočiti.)

Value 6711 Frequency
0 nikoli 31
1 enkrat letno 20
3 3 krat letno 31
5 5 krat letno 52
10 10 krat letno 87
25 25 krat letno 105
50 50 krat letno 132
150 150 krat letno 213
350 skoraj vsak dan 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 812.9 4 5.258 0 350

Valid range from 0 to 350

v68 Kolikokrat v zadnjem letu si bil tako žalosten ali obupan, da si opustil nekatere dnevne aktivnosti za dva tedna ali več? Kolikor je mogoče natančno oceni, kolikokrat si v zadnjih 12 mesecih oz. enem letu:

Kolikokrat v zadnjem letu si bil tako žalosten ali obupan, da si opustil nekatere dnevne aktivnosti za dva tedna ali več?

Value 6810 Frequency
0 nikoli 250
1 enkrat letno 99
3 3 krat letno 101
5 5 krat letno 65
10 10 krat letno 72
25 25 krat letno 67
50 50 krat letno 80
150 150 krat letno 53
350 skoraj vsak dan 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 817.4 1 0.758 0 350

Valid range from 0 to 350

v69 Kolikokrat v zadnjem letu si neopravičeno manjkal pri pouku? Kolikor je mogoče natančno oceni, kolikokrat si v zadnjih 12 mesecih oz. enem letu:

Kolikokrat v zadnjem letu si neopravičeno manjkal pri pouku?

Value 699 Frequency
0 nikoli 416
1 enkrat letno 129
3 3 krat letno 85
5 5 krat letno 62
10 10 krat letno 57
25 25 krat letno 31
50 50 krat letno 18
150 150 krat letno 8
350 skoraj vsak dan 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
815 815.142 3 3.016 0 350

Valid range from 0 to 350

v70 Kolikokrat v zadnjem letu si namerno poškodoval ali uničil šolsko lastnino? Kolikor je mogoče natančno oceni, kolikokrat si v zadnjih 12 mesecih oz. enem letu:

Kolikokrat v zadnjem letu si namerno poškodoval ali uničil šolsko lastnino?

Value 708 Frequency
0 nikoli 727
1 enkrat letno 43
3 3 krat letno 11
5 5 krat letno 6
10 10 krat letno 10
25 25 krat letno 2
50 50 krat letno 5
150 150 krat letno 1
350 skoraj vsak dan 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 811.4 5 6.758 0 350

Valid range from 0 to 350

v71 Kolikokrat v zadnjem letu si namerno poškodoval ali uničil tujo lastnino? Kolikor je mogoče natančno oceni, kolikokrat si v zadnjih 12 mesecih oz. enem letu:

Kolikokrat v zadnjem letu si namerno poškodoval ali uničil katerokoli lastnino, ki ni bila tvoja last?

Value 717 Frequency
0 nikoli 686
1 enkrat letno 82
3 3 krat letno 22
5 5 krat letno 7
10 10 krat letno 6
25 25 krat letno 5
50 50 krat letno 3
150 150 krat letno 1
350 skoraj vsak dan 6
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 818.158 0 0 0 350

Valid range from 0 to 350

v72 Letnik - šolanja

Letnik:

Value 726 Frequency
1 prvi 240
2 drugi 188
3 tretji 216
4 četrti 173
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
817 816.658 1 1.5 1 4

Valid range from 1 to 4

v73 Spol:

Spol:

Value 735 Frequency
1 Ženski 551
2 Moški 267
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 818.158 0 0 1 2

Valid range from 1 to 2

v74 Kraj bivanja

Kraj bivanja

Value 744 Frequency
1 Mesto 406
2 Podeželje 406
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
812 809.9 6 8.258 1 2

Valid range from 1 to 2

v75 Poštna regija

Poštna regija

Value 753 Frequency
7 missing value 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
797 793.336 21 24.822 1 9 2.402 2.414 1.689 1.684

Valid range from 1 to 9

v76 Letnica rojstva

Letnica rojstva

Value 762 Frequency
1550 napaka 1
1932 napaka 1
2012 napaka 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
814 812.9 4 5.258 1990 2000 1998.525 1998.537 1.245 1.243

Valid range from 1990 to 2000

v77 Utežitev

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
818 0 0.758 1.5 1 0.348

Valid range from 0.758 to 1.5

Materials of the Study

  1. Rek, Mateja (2016). MPSS16 - Mediji in srednješolci v Sloveniji. Vprašalnik [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Rek, Mateja in Milanovski Brumat, Kristina (2016). Mediji in srednješolci v Sloveniji.

Access to data and documentation - Nesstar


DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

7 - teoretsko ali praktično pomembne raziskave, omejene na manj splošno populacijo, manj vplivne

  How to CITE this study?

Rek, M. and Milanovski Brumat, K. (2017). Mediji in srednješolci v Sloveniji 2016 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: MPSS16. https://doi.org/10.17898/ADP_MPSS16_V1

COBISS.SI
Publication date: 2017
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si