Odklikni, 2018: Raziskava o spletnem nadlegovanju med mladimi v Sloveniji

Basic Study Information

ADP - IDNo: NADLOS18
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_NADLOS18_V1
Main author(s):
  • Brečko, Barbara
  • Bertok, Eva
Co-workers:
  • Berzelak, Jernej
Data file producer:
CDI - Center za družboslovno informatiko, Fakulteta za družbene vede, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; 2019)

Funding agency:

Evropska unija v okviru Programa za pravice, enakost in državljanstvo 2014–2020 (80 %)
lastni vir: Center za družboslovno informatiko, Fakulteta za družbene vede (20 %)

Project number:

JUST/2016/RGEN/AG/VAWA (EU)
lastni vir znotraj programske skupine (FDV)

Study ContentKeywords ELSST:
NADLEGOVANJE, INTERNET, OSNOVNA ŠOLA, SOCIALNO OMREŽJE
Keywords ADP:
osnovnošolci, spletno nadlegovanje, odnos do spletnega nadlegovanja, doživljanje spletnega nadlegovanja

Topic Classification CESSDA
DRUŽBENA SLOJEVITOST IN SKUPINE - Mladina
MEDIJI, KOMUNICIRANJE IN JEZIK - Informacijska družba
Topic Classification CERIF
Tisk in komunikacijske vede
Topic Classification ADP
DEMOGRAFIJA
UPORABA TEHNOLOGIJE
ODNOS DO SPLETNEGA NADLEGOVANJA
SPLETNO NADLEGOVANJE
PRIČE SPLETNEGA NADLEGOVANJA


Abstract:

Raziskava je del projekta Odklikni! Ustavimo spletno nasilje nad ženskami in dekleti. Projekt ODKLIKNI! (CayberVAW - Cyber Violence and Harassment against Women and Girls) je projekt, ki naslavlja spletno nasilje in nadlegovanje kot obliki nasilja nad ženskami, ki sta odraz neenakih razmerij moči med ženskami in moškimi, ter nadgrajuje obstoječe nacionalne dejavnosti za preprečevanje spletnega nasilja in nadlegovanja z vključitvijo vidika spola. Namen raziskave je bil ugotoviti pojavnost spletnega nadlegovanja med osnovnošolkami in osnovnošolci, oblike spletnega nadlegovanja, ki ga doživljajo učenci, odnos do spletnega nadlegovanja, pogostost doživljanje spletnega nadlegovanja, izvajanje spletnega nadlegovanja. Nosilec projekta je sicer Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede (UL FDV) pa je partner v projektu. Pridruženi partnerji projekta so tudi Ministrstvo za notranje zadeve - Policija in Ministrstvo za pravosodje - Center za izobraževanje v pravosodju.

Methodology


Collection date: 8. marec 2018 - 8. junij 2018
Date of production: 2019
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

Učenci 7., 8. in 9. razreda osnovne šole.

Excluded: no information
Data collected by:

Center za družboslovno informatiko

Sampling procedure:

Verjetnostno: stratificirano

Vzorčenje osnovnih šol je bilo izvedeno glede na regijo in velikost šole. Z namenom pridobitve 4000 enot za osnovni vzorec, je bilo v vzorec naključno izbranih 100 osnovnih šol. Ravnateljicam in ravnateljem izbranih šol je bilo poslano pismo, v katerem je bil predstavljen projekt in prošnja za sodelovanje. Na vabilo se je odzvalo 62 osnovnih šol, znotraj katerih je bil v nadaljevanju naključno izbran po en 7., 8. in 9. razred.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Odklikni, 2018: Raziskava o spletnem nadlegovanju med mladimi v Sloveniji [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Brečko, Barbara

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 187
  • number of units: 2991

License: ccbync

Version: 2. december 2020

Additional information:

Delno neanonimizirana datoteka (SUF), je dostopna na zahtevo. - A partially non-anonymized file (SUF) is available upon request.

Variable list

status Status

Status

Value 13 Frequency
5 delno izpolnjena anketa 104
6 v celoti izpolnjena anketa 2887
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2991 0

Valid range from 5 to 6

itime Datum

Datum

Value 22 Frequency
01.04.2018 1
02.06.2018 1
03.04.2018 48
03.06.2018 1
04.04.2018 54
04.06.2018 1
05.04.2018 12
07.06.2018 1
08.03.2018 1
08.06.2018 1
09.03.2018 35
09.04.2018 1
10.04.2018 1
11.04.2018 38
12.03.2018 2
12.04.2018 51
13.03.2018 80
13.04.2018 19
14.03.2018 7
15.03.2018 87
15.05.2018 6
16.03.2018 217
16.04.2018 12
17.04.2018 10
18.04.2018 14
19.03.2018 201
20.03.2018 137
21.03.2018 209
21.05.2018 1
22.03.2018 126
23.03.2018 212
23.05.2018 2
24.04.2018 18
25.05.2018 1
26.03.2018 220
27.03.2018 386
28.03.2018 355
29.03.2018 159
29.04.2018 1
29.05.2018 2
30.03.2018 259
31.05.2018 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2991 0

Q2 Si dekle ali fant?

Si dekle ali fant?

Value 31 Frequency
1 Dekle. 1458
2 Fant. 1517
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2975 16

Valid range from 1 to 2

status Status

Status

Value 1187 Frequency
5 delno izpolnjena anketa 104
6 v celoti izpolnjena anketa 2887
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2991 0

Valid range from 5 to 6

itime Datum

Datum

Value 2186 Frequency
01.04.2018 1
02.06.2018 1
03.04.2018 48
03.06.2018 1
04.04.2018 54
04.06.2018 1
05.04.2018 12
07.06.2018 1
08.03.2018 1
08.06.2018 1
09.03.2018 35
09.04.2018 1
10.04.2018 1
11.04.2018 38
12.03.2018 2
12.04.2018 51
13.03.2018 80
13.04.2018 19
14.03.2018 7
15.03.2018 87
15.05.2018 6
16.03.2018 217
16.04.2018 12
17.04.2018 10
18.04.2018 14
19.03.2018 201
20.03.2018 137
21.03.2018 209
21.05.2018 1
22.03.2018 126
23.03.2018 212
23.05.2018 2
24.04.2018 18
25.05.2018 1
26.03.2018 220
27.03.2018 386
28.03.2018 355
29.03.2018 159
29.04.2018 1
29.05.2018 2
30.03.2018 259
31.05.2018 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2991 0

Q2 Si dekle ali fant?

Si dekle ali fant?

Value 3185 Frequency
1 Dekle. 1458
2 Fant. 1517
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2975 16

Valid range from 1 to 2

Q3_r Katerega leta si rojen/a?_rec

Katerega leta si rojen/a?

Value 4184 Frequency
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 15
9995 napaka 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2924 67 2002 2005 2003.954 0.847

Valid range from 2002 to 2005

Q4 Kateri razred obiskuješ?

Kateri razred obiskuješ?

Value 5183 Frequency
1 7. 980
2 8. 1068
3 9. 911
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 0
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2959 32

Valid range from 1 to 3

Q5 Kako bi opisal/a kraj v katerem živiš?

Kako bi opisal/a kraj v katerem živiš?

Value 6182 Frequency
1 Veliko mesto (npr. Ljubljana, Maribor). 252
2 Manjše mesto. 887
3 Vas. 1805
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 5
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 42
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2944 47

Valid range from 1 to 3

Q6 Približno koliko knjig (vključno e-knjig) imate doma?

Približno koliko knjig (vključno e-knjig) imate doma?

Value 7181 Frequency
1 Nič ali zelo malo (0-10 knjig). 387
2 Za eno knjižno polico (11-25 knjig). 762
3 Za eno knjižno omaro (26 -100 knjig). 1058
4 Za dve knjižni omari (101-200 knjig). 462
5 Za tri ali več knjižnih omar (več kot 200 knjig). 280
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 24
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 18
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2949 42

Valid range from 1 to 5

Q7 Koliko elektronskih naprav imate doma? Štej računalnike, tablične računalnike, pametne telefone, pametne televizije in e-bralnike (ne štej drugih naprav).

Koliko elektronskih naprav imate doma? Štej računalnike, tablične računalnike, pametne telefone, pametne televizije in e-bralnike (ne štej drugih naprav).

Value 8180 Frequency
1 Nič. 11
2 1-3 naprave. 151
3 4-6 naprav. 746
4 7-10 naprav. 1127
5 Več kot 10 naprav. 906
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 25
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2941 50

Valid range from 1 to 5

Q8a Ali imaš / počneš doma katero od stvari: Svoj računalnik ali tablični računalnik Ali imaš (ali pa počneš) doma katero od naslednjih stvari?

Svoj računalnik ali tablični računalnik

Value 9179 Frequency
1 Da 1934
2 Ne 997
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 30
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2931 60

Valid range from 1 to 2

Q8b Ali imaš / počneš doma katero od stvari: Računalnik ali tablični računalnik, ki si ga delite med seboj Ali imaš (ali pa počneš) doma katero od naslednjih stvari?

Računalnik ali tablični računalnik, ki si ga delite med seboj

Value 10178 Frequency
1 Da 2216
2 Ne 702
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 30
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2918 73

Valid range from 1 to 2

Q8c Ali imaš / počneš doma katero od stvari: Svojo pisalno mizo Ali imaš (ali pa počneš) doma katero od naslednjih stvari?

Svojo pisalno mizo

Value 11177 Frequency
1 Da 2783
2 Ne 153
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 30
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2936 55

Valid range from 1 to 2

Q8d Ali imaš / počneš doma katero od stvari: Svojo sobo Ali imaš (ali pa počneš) doma katero od naslednjih stvari?

Svojo sobo

Value 12176 Frequency
1 Da 2470
2 Ne 467
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 30
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 24
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2937 54

Valid range from 1 to 2

Q8e Ali imaš / počneš doma katero od stvari: Dostop do interneta Ali imaš (ali pa počneš) doma katero od naslednjih stvari?

Dostop do interneta

Value 13175 Frequency
1 Da 2893
2 Ne 42
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 30
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2935 56

Valid range from 1 to 2

Q8f Ali imaš / počneš doma katero od stvari: Svoj mobilni telefon Ali imaš (ali pa počneš) doma katero od naslednjih stvari?

Svoj mobilni telefon

Value 14174 Frequency
1 Da 2826
2 Ne 103
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 30
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2929 62

Valid range from 1 to 2

Q8g Ali imaš / počneš doma katero od stvari: Igralno konzolo (npr. PlayStation, Wii, XBox) Ali imaš (ali pa počneš) doma katero od naslednjih stvari?

Igralno konzolo (npr. PlayStation, Wii, XBox)

Value 15173 Frequency
1 Da 1250
2 Ne 1665
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 30
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 46
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2915 76

Valid range from 1 to 2

Q8h Ali imaš / počneš doma katero od stvari: Svojo opremo za zahtevnejše športe (za smučanje, tenis, gorsko kolo) Ali imaš (ali pa počneš) doma katero od naslednjih stvari?

Svojo opremo za zahtevnejše športe (za smučanje, tenis, gorsko kolo)

Value 16172 Frequency
1 Da 2236
2 Ne 693
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 30
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2929 62

Valid range from 1 to 2

Q8i Ali imaš / počneš doma katero od stvari: Umetnine, glasbila, enciklopedije (slike, kipe, klavir) Ali imaš (ali pa počneš) doma katero od naslednjih stvari?

Umetnine, glasbila, enciklopedije (slike, kipe, klavir)

Value 17171 Frequency
1 Da 1848
2 Ne 1064
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 30
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2912 79

Valid range from 1 to 2

Q8j Ali imaš / počneš doma katero od stvari: Z družino hodimo na izlete, v restavracije na kosila ali večerje, na športne dejavnosti Ali imaš (ali pa počneš) doma katero od naslednjih stvari?

Z družino hodimo na izlete, v restavracije na kosila ali večerje, na športne dejavnosti

Value 18170 Frequency
1 Da 2275
2 Ne 651
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 30
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2926 65

Valid range from 1 to 2

Q8k Ali imaš / počneš doma katero od stvari: Vsako leto gremo vsaj za en teden na družinske počitnice izven domačega kraja Ali imaš (ali pa počneš) doma katero od naslednjih stvari?

Vsako leto gremo vsaj za en teden na družinske počitnice izven domačega kraja

Value 19169 Frequency
1 Da 2564
2 Ne 375
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 30
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2939 52

Valid range from 1 to 2

Q9a Kako pogosto uporabljaš: Računalnik oziroma prenosni računalnik Kako pogosto uporabljaš naslednje naprave (upoštevaj uporabo doma in drugje):

Računalnik oziroma prenosni računalnik

Value 20168 Frequency
1 Vsak dan 902
2 Vsaj enkrat na teden (vendar ne vsak dan) 1239
3 Manj kot enkrat na teden 335
4 Vsaj enkrat na mesec 212
5 Manj kot enkrat na mesec 170
6 Ne uporabljam 82
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 36
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2940 51

Valid range from 1 to 6

Q9b Kako pogosto uporabljaš: Pametni telefon (mobilni telefon z dostopom do interneta) Kako pogosto uporabljaš naslednje naprave (upoštevaj uporabo doma in drugje):

Pametni telefon (mobilni telefon z dostopom do interneta)

Value 21167 Frequency
1 Vsak dan 2552
2 Vsaj enkrat na teden (vendar ne vsak dan) 223
3 Manj kot enkrat na teden 55
4 Vsaj enkrat na mesec 15
5 Manj kot enkrat na mesec 17
6 Ne uporabljam 68
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 36
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2930 61

Valid range from 1 to 6

Q9c Kako pogosto uporabljaš: Mobilni telefon (brez dostopa do interneta) Kako pogosto uporabljaš naslednje naprave (upoštevaj uporabo doma in drugje):

Mobilni telefon (brez dostopa do interneta)

Value 22166 Frequency
1 Vsak dan 686
2 Vsaj enkrat na teden (vendar ne vsak dan) 425
3 Manj kot enkrat na teden 230
4 Vsaj enkrat na mesec 153
5 Manj kot enkrat na mesec 191
6 Ne uporabljam 1220
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 36
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2905 86

Valid range from 1 to 6

Q9d Kako pogosto uporabljaš: Tablični računalnik Kako pogosto uporabljaš naslednje naprave (upoštevaj uporabo doma in drugje):

Tablični računalnik

Value 23165 Frequency
1 Vsak dan 337
2 Vsaj enkrat na teden (vendar ne vsak dan) 419
3 Manj kot enkrat na teden 302
4 Vsaj enkrat na mesec 232
5 Manj kot enkrat na mesec 308
6 Ne uporabljam 1332
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 36
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 25
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2930 61

Valid range from 1 to 6

V3a Kako pogosto obiskuješ: Facebook Kako pogosto obiskuješ naslednje spletne strani in aplikacije?

Facebook

Value 24164 Frequency
1 Nikoli 1007
2 Manj kot enkrat na mesec 239
3 Nekajkrat na mesec 264
4 Nekajkrat na teden 445
5 Vsak dan ali skoraj vsak dan 440
6 Večkrat na dan 535
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 39
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2930 61

Valid range from 1 to 6

V3b Kako pogosto obiskuješ: Messenger Kako pogosto obiskuješ naslednje spletne strani in aplikacije?

Messenger

Value 25163 Frequency
1 Nikoli 773
2 Manj kot enkrat na mesec 167
3 Nekajkrat na mesec 233
4 Nekajkrat na teden 456
5 Vsak dan ali skoraj vsak dan 557
6 Večkrat na dan 731
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 39
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2917 74

Valid range from 1 to 6

V3c Kako pogosto  obiskuješ: Skype Kako pogosto obiskuješ naslednje spletne strani in aplikacije?

Skype

Value 26162 Frequency
1 Nikoli 1912
2 Manj kot enkrat na mesec 391
3 Nekajkrat na mesec 175
4 Nekajkrat na teden 168
5 Vsak dan ali skoraj vsak dan 101
6 Večkrat na dan 153
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 39
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2900 91

Valid range from 1 to 6

V3d Kako pogosto obiskuješ: Twitch Kako pogosto obiskuješ naslednje spletne strani in aplikacije?

Twitch

Value 27161 Frequency
1 Nikoli 2297
2 Manj kot enkrat na mesec 96
3 Nekajkrat na mesec 87
4 Nekajkrat na teden 116
5 Vsak dan ali skoraj vsak dan 99
6 Večkrat na dan 202
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 39
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2897 94

Valid range from 1 to 6

V3e Kako pogosto obiskuješ: 123 igre Kako pogosto obiskuješ naslednje spletne strani in aplikacije?

123 igre

Value 28160 Frequency
1 Nikoli 2249
2 Manj kot enkrat na mesec 365
3 Nekajkrat na mesec 130
4 Nekajkrat na teden 45
5 Vsak dan ali skoraj vsak dan 29
6 Večkrat na dan 74
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 39
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 60
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2892 99

Valid range from 1 to 6

V3f Kako pogosto obiskuješ: Youtube Kako pogosto obiskuješ naslednje spletne strani in aplikacije?

Youtube

Value 29159 Frequency
1 Nikoli 55
2 Manj kot enkrat na mesec 39
3 Nekajkrat na mesec 102
4 Nekajkrat na teden 342
5 Vsak dan ali skoraj vsak dan 704
6 Večkrat na dan 1667
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 39
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2909 82

Valid range from 1 to 6

V3g Kako pogosto obiskuješ: 9gag Kako pogosto obiskuješ naslednje spletne strani in aplikacije?

9gag

Value 30158 Frequency
1 Nikoli 2574
2 Manj kot enkrat na mesec 62
3 Nekajkrat na mesec 45
4 Nekajkrat na teden 57
5 Vsak dan ali skoraj vsak dan 50
6 Večkrat na dan 93
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 39
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 71
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2881 110

Valid range from 1 to 6

V3h Kako pogosto obiskuješ: Whatsapp Kako pogosto obiskuješ naslednje spletne strani in aplikacije?

Whatsapp

Value 31157 Frequency
1 Nikoli 2369
2 Manj kot enkrat na mesec 151
3 Nekajkrat na mesec 106
4 Nekajkrat na teden 88
5 Vsak dan ali skoraj vsak dan 67
6 Večkrat na dan 116
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 39
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2897 94

Valid range from 1 to 6

V3i Kako pogosto obiskuješ: Instagram Kako pogosto obiskuješ naslednje spletne strani in aplikacije?

Instagram

Value 32156 Frequency
1 Nikoli 817
2 Manj kot enkrat na mesec 93
3 Nekajkrat na mesec 107
4 Nekajkrat na teden 259
5 Vsak dan ali skoraj vsak dan 479
6 Večkrat na dan 1152
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 39
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2907 84

Valid range from 1 to 6

V3j Kako pogosto obiskuješ: Viber Kako pogosto obiskuješ naslednje spletne strani in aplikacije?

Viber

Value 33155 Frequency
1 Nikoli 1645
2 Manj kot enkrat na mesec 213
3 Nekajkrat na mesec 204
4 Nekajkrat na teden 328
5 Vsak dan ali skoraj vsak dan 246
6 Večkrat na dan 263
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 39
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 53
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2899 92

Valid range from 1 to 6

V3k Kako pogosto obiskuješ: Snapchat Kako pogosto obiskuješ naslednje spletne strani in aplikacije?

Snapchat

Value 34154 Frequency
1 Nikoli 576
2 Manj kot enkrat na mesec 80
3 Nekajkrat na mesec 68
4 Nekajkrat na teden 144
5 Vsak dan ali skoraj vsak dan 332
6 Večkrat na dan 1703
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 39
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2903 88

Valid range from 1 to 6

V3l Kako pogosto obiskuješ: Twitter Kako pogosto obiskuješ naslednje spletne strani in aplikacije?

Twitter

Value 35153 Frequency
1 Nikoli 2317
2 Manj kot enkrat na mesec 118
3 Nekajkrat na mesec 93
4 Nekajkrat na teden 105
5 Vsak dan ali skoraj vsak dan 77
6 Večkrat na dan 178
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 39
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 64
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2888 103

Valid range from 1 to 6

V3m Kako pogosto obiskuješ: Drugo: Kako pogosto obiskuješ naslednje spletne strani in aplikacije?

Drugo:

Value 36152 Frequency
1 Nikoli 494
2 Manj kot enkrat na mesec 26
3 Nekajkrat na mesec 34
4 Nekajkrat na teden 77
5 Vsak dan ali skoraj vsak dan 99
6 Večkrat na dan 276
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 39
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 1946
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1006 1985

Valid range from 1 to 6

V3m_t_r Kako pogosto obiskuješ: Drugo: (tekst)_rec Kako pogosto obiskuješ naslednje spletne strani in aplikacije?

Drugo: (tekst)_rec

Value 37151 Frequency
-1: Ni odgovoril 2475
-3: Prekinjeno 39
Zakrita vrednost 477
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2991 0

Q10a V kolikšni meri se strinjaš : Mislim, da se spletno nadlegovanje pogosteje dogaja dekletom. V kolikšni meri se strinjaš z navedenimi trditvam?

Mislim, da se spletno nadlegovanje pogosteje dogaja dekletom.

Value 38150 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 120
2 Ne strinjam se 181
3 Niti se strinjam niti se ne strinjam 600
4 Strinjam se 1549
5 Popolnoma se strinjam 466
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 52
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2916 75

Valid range from 1 to 5

Q10b V kolikšni meri se strinjaš : Mislim, da je oseba pogosto sama kriva, da jo nadlegujejo. V kolikšni meri se strinjaš z navedenimi trditvam?

Mislim, da je oseba pogosto sama kriva, da jo nadlegujejo.

Value 39149 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 348
2 Ne strinjam se 732
3 Niti se strinjam niti se ne strinjam 963
4 Strinjam se 626
5 Popolnoma se strinjam 235
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 52
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2904 87

Valid range from 1 to 5

Q10c V kolikšni meri se strinjaš : Žaljenje in norčevanje iz sošolcev in prijateljev na družabnih omrežjih je le vrsta zabave, ki nikomur ne škoduje. V kolikšni meri se strinjaš z navedenimi trditvam?

Žaljenje in norčevanje iz sošolcev in prijateljev na družabnih omrežjih je le vrsta zabave, ki nikomur ne škoduje.

Value 40148 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 1381
2 Ne strinjam se 838
3 Niti se strinjam niti se ne strinjam 414
4 Strinjam se 165
5 Popolnoma se strinjam 93
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 52
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 48
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2891 100

Valid range from 1 to 5

Q10d V kolikšni meri se strinjaš : Če se nekdo norčuje iz tebe preko spleta, imaš vso pravico, da mu vrneš v enaki meri. V kolikšni meri se strinjaš z navedenimi trditvam?

Če se nekdo norčuje iz tebe preko spleta, imaš vso pravico, da mu vrneš v enaki meri.

Value 41147 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 460
2 Ne strinjam se 886
3 Niti se strinjam niti se ne strinjam 716
4 Strinjam se 413
5 Popolnoma se strinjam 436
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 52
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2911 80

Valid range from 1 to 5

Q10e V kolikšni meri se strinjaš : Dekleta, ki objavljajo svoje fotografije na internetu, so sama kriva, da jih nadlegujejo. V kolikšni meri se strinjaš z navedenimi trditvam?

Dekleta, ki objavljajo svoje fotografije na internetu, so sama kriva, da jih nadlegujejo.

Value 42146 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 211
2 Ne strinjam se 382
3 Niti se strinjam niti se ne strinjam 858
4 Strinjam se 894
5 Popolnoma se strinjam 562
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 52
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2907 84

Valid range from 1 to 5

Q10f V kolikšni meri se strinjaš : Vem na koga se lahko obrnem, če bi me kdo nadlegoval po internetu. V kolikšni meri se strinjaš z navedenimi trditvam?

Vem na koga se lahko obrnem, če bi me kdo nadlegoval po internetu.

Value 43145 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 130
2 Ne strinjam se 137
3 Niti se strinjam niti se ne strinjam 315
4 Strinjam se 1148
5 Popolnoma se strinjam 1165
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 52
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 44
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2895 96

Valid range from 1 to 5

Q10g V kolikšni meri se strinjaš : Če hočeš, da te spoštujejo, moraš včasih sodelovati v spletnem nadlegovanju. V kolikšni meri se strinjaš z navedenimi trditvam?

Če hočeš, da te spoštujejo, moraš včasih sodelovati v spletnem nadlegovanju.

Value 44144 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 1866
2 Ne strinjam se 646
3 Niti se strinjam niti se ne strinjam 210
4 Strinjam se 84
5 Popolnoma se strinjam 64
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 35
-3 Prekinjeno 52
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2870 121

Valid range from 1 to 5

Q10h V kolikšni meri se strinjaš : Če te fant udari, ti v resnici želi povedati, da si mu všeč. V kolikšni meri se strinjaš z navedenimi trditvam?

Če te fant udari, ti v resnici želi povedati, da si mu všeč.

Value 45143 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 1575
2 Ne strinjam se 631
3 Niti se strinjam niti se ne strinjam 465
4 Strinjam se 94
5 Popolnoma se strinjam 111
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 35
-3 Prekinjeno 52
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2876 115

Valid range from 1 to 5

V6a Kako pogosto se pogovarjaš o nadlegovanju: ... s starši? Kako pogosto se pogovarjaš o nadlegovanju preko interneta ali mobilnih naprav ...

... s starši?

Value 46142 Frequency
1 Se ne pogovarjam 1047
2 Sem se pogovarjal/a enkrat ali dvakrat 995
3 Pogovarjam se dvakrat ali trikrat na mesec 380
4 Pogovarjam se približno enkrat na teden 161
5 Pogovarjam se večkrat tedensko 326
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 55
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 27
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2909 82

Valid range from 1 to 5

V6b Kako pogosto se pogovarjaš o nadlegovanju: ... s prijateljicami ali prijatelji? Kako pogosto se pogovarjaš o nadlegovanju preko interneta ali mobilnih naprav ...

... s prijateljicami ali prijatelji?

Value 47141 Frequency
1 Se ne pogovarjam 1093
2 Sem se pogovarjal/a enkrat ali dvakrat 686
3 Pogovarjam se dvakrat ali trikrat na mesec 438
4 Pogovarjam se približno enkrat na teden 219
5 Pogovarjam se večkrat tedensko 465
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 55
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2901 90

Valid range from 1 to 5

V6c Kako pogosto se pogovarjaš o nadlegovanju: ... z učiteljicami/učitelji ali drugimi strokovnimi delavkami/delavci v šoli? Kako pogosto se pogovarjaš o nadlegovanju preko interneta ali mobilnih naprav ...

... z učiteljicami/učitelji ali drugimi strokovnimi delavkami/delavci v šoli?

Value 48140 Frequency
1 Se ne pogovarjam 1341
2 Sem se pogovarjal/a enkrat ali dvakrat 853
3 Pogovarjam se dvakrat ali trikrat na mesec 409
4 Pogovarjam se približno enkrat na teden 164
5 Pogovarjam se večkrat tedensko 129
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 55
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2896 95

Valid range from 1 to 5

V7 Kakšne posledice ima po tvojem mnenju nadlegovanje preko interneta ali mobilnih telefonov za žrtev?

Kakšne posledice ima po tvojem mnenju nadlegovanje preko interneta ali mobilnih telefonov za žrtev?

Value 49139 Frequency
1 Sploh nima posledic. 86
2 Ima manjše posledice. 348
3 Ima zelo hude posledice. 1874
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 57
-2 Preskok (if) 0
-1 Ni odgovoril 81
4 Ne vem. 545
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2308 683

Valid range from 1 to 3

Q11a Spletno nadlegovanje v tem šolskem letu: grozili so mi Spodaj je navedenih nekaj oblik spletnega nadlegovanja. Prosimo, označi, ali se ti je v tem šolskem letu zgodilo kaj od naslednjega:

grozili so mi

Value 50138 Frequency
1 Da 415
2 Ne 2447
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 67
-2 Preskok (if) 33
-1 Ni odgovoril 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2862 129 1 2

Valid range from 1 to 2

Q11b Spletno nadlegovanje v tem šolskem letu: prejel/a sem sporočila z neprimerno vsebino Spodaj je navedenih nekaj oblik spletnega nadlegovanja. Prosimo, označi, ali se ti je v tem šolskem letu zgodilo kaj od naslednjega:

prejel/a sem sporočila z neprimerno vsebino

Value 51137 Frequency
1 Da 759
2 Ne 2103
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 67
-2 Preskok (if) 33
-1 Ni odgovoril 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2862 129 1 2

Valid range from 1 to 2

Q11c Spletno nadlegovanje v tem šolskem letu: širili so neresnične govorice o  meni Spodaj je navedenih nekaj oblik spletnega nadlegovanja. Prosimo, označi, ali se ti je v tem šolskem letu zgodilo kaj od naslednjega:

širili so neresnične govorice o meni

Value 52136 Frequency
1 Da 960
2 Ne 1890
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 67
-2 Preskok (if) 33
-1 Ni odgovoril 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2850 141 1 2

Valid range from 1 to 2

Q11d Spletno nadlegovanje v tem šolskem letu: delili so moje fotografije ali video posnetke, ki niso bili namenjen javnosti Spodaj je navedenih nekaj oblik spletnega nadlegovanja. Prosimo, označi, ali se ti je v tem šolskem letu zgodilo kaj od naslednjega:

delili so moje fotografije ali video posnetke, ki niso bili namenjen javnosti

Value 53135 Frequency
1 Da 316
2 Ne 2543
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 67
-2 Preskok (if) 33
-1 Ni odgovoril 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2859 132 1 2

Valid range from 1 to 2

Q11e Spletno nadlegovanje v tem šolskem letu: ustvarjen je bil moj lažni profil (npr. na Facebooku) Spodaj je navedenih nekaj oblik spletnega nadlegovanja. Prosimo, označi, ali se ti je v tem šolskem letu zgodilo kaj od naslednjega:

ustvarjen je bil moj lažni profil (npr. na Facebooku)

Value 54134 Frequency
1 Da 140
2 Ne 2716
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 67
-2 Preskok (if) 33
-1 Ni odgovoril 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2856 135 1 2

Valid range from 1 to 2

Q11f Spletno nadlegovanje v tem šolskem letu: ustvarjena je bila spletna stran o meni Spodaj je navedenih nekaj oblik spletnega nadlegovanja. Prosimo, označi, ali se ti je v tem šolskem letu zgodilo kaj od naslednjega:

ustvarjena je bila spletna stran o meni

Value 55133 Frequency
1 Da 65
2 Ne 2794
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 67
-2 Preskok (if) 33
-1 Ni odgovoril 31
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2859 132 1 2

Valid range from 1 to 2

Q11g Spletno nadlegovanje v tem šolskem letu: moje slike so bile spremenjene na žaljiv način Spodaj je navedenih nekaj oblik spletnega nadlegovanja. Prosimo, označi, ali se ti je v tem šolskem letu zgodilo kaj od naslednjega:

moje slike so bile spremenjene na žaljiv način

Value 56132 Frequency
1 Da 206
2 Ne 2650
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 67
-2 Preskok (if) 33
-1 Ni odgovoril 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2856 135 1 2

Valid range from 1 to 2

Q11h Spletno nadlegovanje v tem šolskem letu: izsiljevali so me Spodaj je navedenih nekaj oblik spletnega nadlegovanja. Prosimo, označi, ali se ti je v tem šolskem letu zgodilo kaj od naslednjega:

izsiljevali so me

Value 57131 Frequency
1 Da 223
2 Ne 2627
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 67
-2 Preskok (if) 33
-1 Ni odgovoril 40
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2850 141 1 2

Valid range from 1 to 2

Q11i Spletno nadlegovanje v tem šolskem letu: prejel/a sem žaljive, nesramne komentarje o mojem videzu Spodaj je navedenih nekaj oblik spletnega nadlegovanja. Prosimo, označi, ali se ti je v tem šolskem letu zgodilo kaj od naslednjega:

prejel/a sem žaljive, nesramne komentarje o mojem videzu

Value 58130 Frequency
1 Da 561
2 Ne 2294
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 67
-2 Preskok (if) 33
-1 Ni odgovoril 35
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2855 136 1 2

Valid range from 1 to 2

Q11j Spletno nadlegovanje v tem šolskem letu: nekdo je na spletu delil skrivnost, ki sem jo zaupal/a le eni osebi Spodaj je navedenih nekaj oblik spletnega nadlegovanja. Prosimo, označi, ali se ti je v tem šolskem letu zgodilo kaj od naslednjega:

nekdo je na spletu delil skrivnost, ki sem jo zaupal/a le eni osebi

Value 59129 Frequency
1 Da 216
2 Ne 2631
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 67
-2 Preskok (if) 33
-1 Ni odgovoril 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2847 144 1 2

Valid range from 1 to 2

Q11k Spletno nadlegovanje v tem šolskem letu: dobil/a sem sporočilo, zaradi katerega me je bilo strah Spodaj je navedenih nekaj oblik spletnega nadlegovanja. Prosimo, označi, ali se ti je v tem šolskem letu zgodilo kaj od naslednjega:

dobil/a sem sporočilo, zaradi katerega me je bilo strah

Value 60128 Frequency
1 Da 388
2 Ne 2447
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 67
-2 Preskok (if) 33
-1 Ni odgovoril 55
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2835 156 1 2

Valid range from 1 to 2

Q11l Spletno nadlegovanje v tem šolskem letu: nekdo se je delal, da sem jaz in naokoli pošiljal sporočila, zaradi katerih sem izgubil/-a prijateljice in prijatelje ter ugled Spodaj je navedenih nekaj oblik spletnega nadlegovanja. Prosimo, označi, ali se ti je v tem šolskem letu zgodilo kaj od naslednjega:

nekdo se je delal, da sem jaz in naokoli pošiljal sporočila, zaradi katerih sem izgubil/-a prijateljice in prijatelje ter ugled

Value 61127 Frequency
1 Da 204
2 Ne 2637
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 67
-2 Preskok (if) 33
-1 Ni odgovoril 49
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2841 150 1 2

Valid range from 1 to 2

Q11m Spletno nadlegovanje v tem šolskem letu: prejel/a sem fotografije ali videoposnetke, ki jih nisem želel/a videti Spodaj je navedenih nekaj oblik spletnega nadlegovanja. Prosimo, označi, ali se ti je v tem šolskem letu zgodilo kaj od naslednjega:

prejel/a sem fotografije ali videoposnetke, ki jih nisem želel/a videti

Value 62126 Frequency
1 Da 555
2 Ne 2282
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 1
-3 Prekinjeno 67
-2 Preskok (if) 33
-1 Ni odgovoril 52
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2837 154 1 2

Valid range from 1 to 2

Q11n Spletno nadlegovanje v tem šolskem letu: na drugačen način (prosimo, napiši, kako): Spodaj je navedenih nekaj oblik spletnega nadlegovanja. Prosimo, označi, ali se ti je v tem šolskem letu zgodilo kaj od naslednjega:

na drugačen način (prosimo, napiši, kako):

Value 63125 Frequency
1 Da 153
2 Ne 889
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 67
-2 Preskok (if) 32
-1 Ni odgovoril 1849
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1042 1949 1 2

Valid range from 1 to 2

Q11n_t_r Spletno nadlegovanje v tem šolskem letu: na drugačen način (prosimo, napiši, kako): (tekst)_rec_rec Spodaj je navedenih nekaj oblik spletnega nadlegovanja. Prosimo, označi, ali se ti je v tem šolskem letu zgodilo kaj od naslednjega:

na drugačen način (prosimo, napiši, kako): (tekst)_rec_rec

Value 64124 Frequency
-1: Ni odgovoril 2727
-2: Preskok (if) 31
-3: Prekinjeno 67
Zakrita vrednost 166
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2991 0

V12aa Na kakšen način so te nadlegovali v tem šolskem letu: Po elektronski pošti (e-mailu). Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Na kakšen način so te nadlegovali v v tem šolskem letu? Možnih je več odgovorov

Po elektronski pošti (e-mailu).

Value 65123 Frequency
0 ni izbran 1090
1 izbran 47
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 71
-2 Preskok (if) 1344
-1 Ni odgovoril 439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1137 1854

Valid range from 0 to 1

V12ab Na kakšen način so te nadlegovali v tem šolskem letu: Nadlegovali so me preko programov za sporočanje (Skype, Messenger ...) Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Na kakšen način so te nadlegovali v v tem šolskem letu? Možnih je več odgovorov

Nadlegovali so me preko programov za sporočanje (Skype, Messenger ...)

Value 66122 Frequency
0 ni izbran 826
1 izbran 311
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 71
-2 Preskok (if) 1344
-1 Ni odgovoril 439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1137 1854

Valid range from 0 to 1

V12ac Na kakšen način so te nadlegovali v tem šolskem letu: Preko spletnih družabnih omrežij (Facebook, Twitter ...) Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Na kakšen način so te nadlegovali v v tem šolskem letu? Možnih je več odgovorov

Preko spletnih družabnih omrežij (Facebook, Twitter ...)

Value 67121 Frequency
0 ni izbran 861
1 izbran 276
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 71
-2 Preskok (if) 1344
-1 Ni odgovoril 439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1137 1854

Valid range from 0 to 1

V12ad Na kakšen način so te nadlegovali v tem šolskem letu: Preko spletnih strani za izmenjavo fotografij in video posnetkov (YouTube, Instagram ...) Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Na kakšen način so te nadlegovali v v tem šolskem letu? Možnih je več odgovorov

Preko spletnih strani za izmenjavo fotografij in video posnetkov (YouTube, Instagram ...)

Value 68120 Frequency
0 ni izbran 993
1 izbran 144
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 71
-2 Preskok (if) 1344
-1 Ni odgovoril 439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1137 1854

Valid range from 0 to 1

V12ae Na kakšen način so te nadlegovali v tem šolskem letu: Nadlegovali so me preko blogov ali vlogov. Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Na kakšen način so te nadlegovali v v tem šolskem letu? Možnih je več odgovorov

Nadlegovali so me preko blogov ali vlogov.

Value 69119 Frequency
0 ni izbran 1109
1 izbran 28
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 71
-2 Preskok (if) 1344
-1 Ni odgovoril 439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1137 1854

Valid range from 0 to 1

V12af Na kakšen način so te nadlegovali v tem šolskem letu: Preko spletnih strani za igranje iger. Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Na kakšen način so te nadlegovali v v tem šolskem letu? Možnih je več odgovorov

Preko spletnih strani za igranje iger.

Value 70118 Frequency
0 ni izbran 1030
1 izbran 107
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 71
-2 Preskok (if) 1344
-1 Ni odgovoril 439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1137 1854

Valid range from 0 to 1

V12ag Na kakšen način so te nadlegovali v tem šolskem letu: Prejel/a sem SMS sporočila. Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Na kakšen način so te nadlegovali v v tem šolskem letu? Možnih je več odgovorov

Prejel/a sem SMS sporočila.

Value 71117 Frequency
0 ni izbran 932
1 izbran 205
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 71
-2 Preskok (if) 1344
-1 Ni odgovoril 439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1137 1854

Valid range from 0 to 1

V12ah Na kakšen način so te nadlegovali v tem šolskem letu: Na drugačen način (prosimo, napiši, kako): Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Na kakšen način so te nadlegovali v v tem šolskem letu? Možnih je več odgovorov

Na drugačen način (prosimo, napiši, kako):

Value 72116 Frequency
0 ni izbran 683
1 izbran 454
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 71
-2 Preskok (if) 1344
-1 Ni odgovoril 439
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1137 1854

Valid range from 0 to 1

V12ah_tr Na kakšen način so te nadlegovali v tem šolskem letu: Na drugačen način (prosimo, napiši, kako): (tekst)_rec_rec Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Na kakšen način so te nadlegovali v v tem šolskem letu? Možnih je več odgovorov

Na drugačen način (prosimo, napiši, kako): (tekst)_rec_rec

Value 73115 Frequency
-1: Ni odgovoril 38
-2: Preskok (if) 2466
-3: Prekinjeno 71
Zakrita vrednost 416
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2991 0

V8 Kako pogosto so te nadlegovali v tem šolskem letu? Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da.

Kako pogosto so te nadlegovali v tem šolskem letu?

Value 74114 Frequency
1 Enkrat ali dvakrat. 797
2 Trikrat ali petkrat. 173
3 Dogajalo se je približno enkrat na teden. 78
4 Večkrat tedensko. 67
5 Vsak dan. 59
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 72
-2 Preskok (if) 1343
-1 Ni odgovoril 402
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1174 1817

Valid range from 1 to 5

V8ba Počutil, ko te je nekdo nadlegoval (preko mobilnika ali interneta): Bilo mi je smešno. Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Kako si se počutil/a, ko te je nekdo nadlegoval preko mobilnega telefona ali interneta?

Bilo mi je smešno

Value 75113 Frequency
0 ni izbran 1103
1 izbran 234
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 73
-2 Preskok (if) 1343
-1 Ni odgovoril 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1337 1654

Valid range from 0 to 1

V8bb Počutil, ko te je nekdo nadlegoval (preko mobilnika ali interneta): Bilo mi je vseeno. Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Kako si se počutil/a, ko te je nekdo nadlegoval preko mobilnega telefona ali interneta?

Bilo mi je vseeno.

Value 76112 Frequency
0 ni izbran 1001
1 izbran 336
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 73
-2 Preskok (if) 1343
-1 Ni odgovoril 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1337 1654

Valid range from 0 to 1

V8bc Počutil, ko te je nekdo nadlegoval (preko mobilnika ali interneta): Osramočeno. Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Kako si se počutil/a, ko te je nekdo nadlegoval preko mobilnega telefona ali interneta?

Osramočeno.

Value 77111 Frequency
0 ni izbran 1108
1 izbran 229
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 73
-2 Preskok (if) 1343
-1 Ni odgovoril 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1337 1654

Valid range from 0 to 1

V8bd Počutil, ko te je nekdo nadlegoval (preko mobilnika ali interneta): Zaskrbljeno. Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Kako si se počutil/a, ko te je nekdo nadlegoval preko mobilnega telefona ali interneta?

Zaskrbljeno.

Value 78110 Frequency
0 ni izbran 977
1 izbran 360
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 73
-2 Preskok (if) 1343
-1 Ni odgovoril 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1337 1654

Valid range from 0 to 1

V8be Počutil, ko te je nekdo nadlegoval (preko mobilnika ali interneta): Razburjeno. Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Kako si se počutil/a, ko te je nekdo nadlegoval preko mobilnega telefona ali interneta?

Razburjeno.

Value 79109 Frequency
0 ni izbran 1068
1 izbran 269
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 73
-2 Preskok (if) 1343
-1 Ni odgovoril 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1337 1654

Valid range from 0 to 1

V8bf Počutil, ko te je nekdo nadlegoval (preko mobilnika ali interneta): Prestrašeno. Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Kako si se počutil/a, ko te je nekdo nadlegoval preko mobilnega telefona ali interneta?

Prestrašeno.

Value 80108 Frequency
0 ni izbran 1062
1 izbran 275
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 73
-2 Preskok (if) 1343
-1 Ni odgovoril 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1337 1654

Valid range from 0 to 1

V8bg Počutil, ko te je nekdo nadlegoval (preko mobilnika ali interneta): Osamljeno. Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Kako si se počutil/a, ko te je nekdo nadlegoval preko mobilnega telefona ali interneta?

Osamljeno.

Value 81107 Frequency
0 ni izbran 1148
1 izbran 189
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 73
-2 Preskok (if) 1343
-1 Ni odgovoril 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1337 1654

Valid range from 0 to 1

V8bh Počutil, ko te je nekdo nadlegoval (preko mobilnika ali interneta): Menil/a sem da gre le za zabavo. Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Kako si se počutil/a, ko te je nekdo nadlegoval preko mobilnega telefona ali interneta?

Menil/a sem da gre le za zabavo.

Value 82106 Frequency
0 ni izbran 1183
1 izbran 154
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 73
-2 Preskok (if) 1343
-1 Ni odgovoril 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1337 1654

Valid range from 0 to 1

V8bi Počutil, ko te je nekdo nadlegoval (preko mobilnika ali interneta): Nisem si upal/a v šolo. Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Kako si se počutil/a, ko te je nekdo nadlegoval preko mobilnega telefona ali interneta?

Nisem si upal/a v šolo.

Value 83105 Frequency
0 ni izbran 1242
1 izbran 95
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 73
-2 Preskok (if) 1343
-1 Ni odgovoril 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1337 1654

Valid range from 0 to 1

V8bj Počutil, ko te je nekdo nadlegoval (preko mobilnika ali interneta): Nisem mogla/mogel spati. Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Kako si se počutil/a, ko te je nekdo nadlegoval preko mobilnega telefona ali interneta?

Nisem mogla/mogel spati.

Value 84104 Frequency
0 ni izbran 1168
1 izbran 169
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 73
-2 Preskok (if) 1343
-1 Ni odgovoril 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1337 1654

Valid range from 0 to 1

V8bk Počutil, ko te je nekdo nadlegoval (preko mobilnika ali interneta): Nemočno. Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Kako si se počutil/a, ko te je nekdo nadlegoval preko mobilnega telefona ali interneta?

Nemočno.

Value 85103 Frequency
0 ni izbran 1113
1 izbran 224
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 73
-2 Preskok (if) 1343
-1 Ni odgovoril 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1337 1654

Valid range from 0 to 1

V8bl Počutil, ko te je nekdo nadlegoval (preko mobilnika ali interneta): Depresivno. Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Kako si se počutil/a, ko te je nekdo nadlegoval preko mobilnega telefona ali interneta?

Depresivno.

Value 86102 Frequency
0 ni izbran 1113
1 izbran 224
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 73
-2 Preskok (if) 1343
-1 Ni odgovoril 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1337 1654

Valid range from 0 to 1

V8bm Počutil, ko te je nekdo nadlegoval (preko mobilnika ali interneta): Stresno. Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Kako si se počutil/a, ko te je nekdo nadlegoval preko mobilnega telefona ali interneta?

Stresno.

Value 87101 Frequency
0 ni izbran 1015
1 izbran 322
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 73
-2 Preskok (if) 1343
-1 Ni odgovoril 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1337 1654

Valid range from 0 to 1

V8bn Počutil, ko te je nekdo nadlegoval (preko mobilnika ali interneta): Jezno. Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Kako si se počutil/a, ko te je nekdo nadlegoval preko mobilnega telefona ali interneta?

Jezno.

Value 88100 Frequency
0 ni izbran 926
1 izbran 411
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 73
-2 Preskok (if) 1343
-1 Ni odgovoril 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1337 1654

Valid range from 0 to 1

V8bo Počutil, ko te je nekdo nadlegoval (preko mobilnika ali interneta): Nisem se mogel/mogla učiti. Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Kako si se počutil/a, ko te je nekdo nadlegoval preko mobilnega telefona ali interneta?

Nisem se mogel/mogla učiti.

Value 8999 Frequency
0 ni izbran 1181
1 izbran 156
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 73
-2 Preskok (if) 1343
-1 Ni odgovoril 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1337 1654

Valid range from 0 to 1

V8bp Počutil, ko te je nekdo nadlegoval (preko mobilnika ali interneta): Ustrahovanje ni imelo učinka name. Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Kako si se počutil/a, ko te je nekdo nadlegoval preko mobilnega telefona ali interneta?

Ustrahovanje ni imelo učinka name.

Value 9098 Frequency
0 ni izbran 1145
1 izbran 192
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 73
-2 Preskok (if) 1343
-1 Ni odgovoril 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1337 1654

Valid range from 0 to 1

V8bq Počutil, ko te je nekdo nadlegoval (preko mobilnika ali interneta): Drugo (prosimo, napiši, kako je učinkovalo nate): Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Kako si se počutil/a, ko te je nekdo nadlegoval preko mobilnega telefona ali interneta?

Drugo (prosimo, napiši, kako je učinkovalo nate):

Value 9197 Frequency
0 ni izbran 1079
1 izbran 258
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 73
-2 Preskok (if) 1343
-1 Ni odgovoril 238
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1337 1654

Valid range from 0 to 1

V8bq_t_r Počutil, ko te je nekdo nadlegoval (preko mobilnika ali interneta): Drugo (prosimo, napiši, kako je učinkovalo nate): (tekst)_rec_rec Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Kako si se počutil/a, ko te je nekdo nadlegoval preko mobilnega telefona ali interneta?

Drugo (prosimo, napiši, kako je učinkovalo nate): (tekst)_rec_rec

Value 9296 Frequency
-1: Ni odgovoril 34
-2: Preskok (if) 2660
-3: Prekinjeno 73
Zakrita vrednost 224
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
2991 0

V8ea Kaj si storil/a, ko te je nekdo nadlegoval (preko mobilnika ali interneta)?: Nič. Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Kaj si storil/a, ko te je nekdo nadlegoval preko mobilnega telefona ali ineterneta? Možnih je več odgovorov

Nič.

Value 9395 Frequency
0 ni izbran 934
1 izbran 387
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 75
-2 Preskok (if) 1343
-1 Ni odgovoril 252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 1670

Valid range from 0 to 1

V8eb Kaj si storil/a, ko te je nekdo nadlegoval (preko mobilnika ali interneta)?: Nič, ker je to le zabava. Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Kaj si storil/a, ko te je nekdo nadlegoval preko mobilnega telefona ali ineterneta? Možnih je več odgovorov

Nič, ker je to le zabava.

Value 9494 Frequency
0 ni izbran 1187
1 izbran 134
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 75
-2 Preskok (if) 1343
-1 Ni odgovoril 252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 1670

Valid range from 0 to 1

V8ec Kaj si storil/a, ko te je nekdo nadlegoval (preko mobilnika ali interneta)?: Ignoriral/a sem nadlegovanje in čakal/a, da se bo končalo samo od sebe. Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Kaj si storil/a, ko te je nekdo nadlegoval preko mobilnega telefona ali ineterneta? Možnih je več odgovorov

Ignoriral/a sem nadlegovanje in čakal/a, da se bo končalo samo od sebe.

Value 9593 Frequency
0 ni izbran 959
1 izbran 362
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 75
-2 Preskok (if) 1343
-1 Ni odgovoril 252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 1670

Valid range from 0 to 1

V8ed Kaj si storil/a, ko te je nekdo nadlegoval (preko mobilnika ali interneta)?: Izključil/a sem telefon. Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Kaj si storil/a, ko te je nekdo nadlegoval preko mobilnega telefona ali ineterneta? Možnih je več odgovorov

Izključil/a sem telefon.

Value 9692 Frequency
0 ni izbran 1176
1 izbran 145
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 75
-2 Preskok (if) 1343
-1 Ni odgovoril 252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 1670

Valid range from 0 to 1

V8ee Kaj si storil/a, ko te je nekdo nadlegoval (preko mobilnika ali interneta)?: Nehal/a sem uporabljati družabna omrežja. Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Kaj si storil/a, ko te je nekdo nadlegoval preko mobilnega telefona ali ineterneta? Možnih je več odgovorov

Nehal/a sem uporabljati družabna omrežja.

Value 9791 Frequency
0 ni izbran 1249
1 izbran 72
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 75
-2 Preskok (if) 1343
-1 Ni odgovoril 252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 1670

Valid range from 0 to 1

V8ef Kaj si storil/a, ko te je nekdo nadlegoval (preko mobilnika ali interneta)?: Nehal/a sem uporabljati internet. Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Kaj si storil/a, ko te je nekdo nadlegoval preko mobilnega telefona ali ineterneta? Možnih je več odgovorov

Nehal/a sem uporabljati internet.

Value 9890 Frequency
0 ni izbran 1291
1 izbran 30
-99 Ne vem 0
-98 Zavrnil 0
-97 Neustrezno 0
-96 Nič od navedenega 0
-5 Prazna enota 0
-4 Naknadno vprasanje 0
-3 Prekinjeno 75
-2 Preskok (if) 1343
-1 Ni odgovoril 252
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
1321 1670

Valid range from 0 to 1

V8eg Kaj si storil/a, ko te je nekdo nadlegoval (preko mobilnika ali interneta)?: Povedal/a sem prijatelju/ici. Na vprašanje odgovarjajo tisti, ki so pri Q11 pri vsaj eni trditvi označili Da. Kaj si storil/a, ko te je nekdo nadlegoval preko mobilnega telefona ali ineterneta? Možnih je več odgovorov

Povedal/a sem prijatelju/ici.

Value 9989 Frequency
0 ni izbran 1025
1 izbran 296