Vrste uporabe

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

Raziskovalni podatki v Katalogu ADP predstavljajo bogat vir za ponovno analizo:

 • Podatke uporabimo za ponovitev že izvedenih analiz.
 • Podatke uporabimo za preučitev novih vprašanj.
 • Uporabimo nove metode za analizo že zbranih podatkov.
 • Izvedemo lahko medčasovne in mednarodne primerjave.

 

Veliko raziskav iz kataloga ADP vsebuje podatke, zbrane na večjem vzorcu, ki jih posamezni raziskovalci ali manjše raziskovalne skupine težko zberejo zaradi finančnih in časovnih omejitev.

 

Podatki in gradiva iz kataloga ADP se najpogosteje uporabljajo za navedene namene:

Študijski namen

 1. za nalogo pri predmetu
 2. za diplomsko oz. magistrsko nalogo
 3. za doktorsko delo
 4. priprava znanstvenega, strokovnega dela (npr. prispevek na konferenci, članek, monografija…)

Raziskovalni in pedagoški nameni

 1. priprava raziskovalnega projekta
 2. izvedba raziskovalnega projekta
 3. priprava znanstvenega, strokovnega dela (npr. prispevek na konferenci, članek, monografija…)
 4. za pedagoško delo

Drugo

drugo: npr. pripravo novinarskega prispevka, podporo vladnim službam, raziskave nevladnih organizacij itd.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Vrste uporabe. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/raziskave/uporaba/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Slovensko javno mnenje 2006/2, Mednarodni raziskavi: Vloga države (ISSP 2006); Prosti čas in šport (ISSP 2007), CJMMK

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si