Vrste uporabe

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

Raziskovalni podatki v Katalogu ADP predstavljajo bogat vir za ponovno analizo:

 • Podatke uporabimo za ponovitev že izvedenih analiz.
 • Podatke uporabimo za preučitev novih vprašanj.
 • Uporabimo nove metode za analizo že zbranih podatkov.
 • Izvedemo lahko medčasovne in mednarodne primerjave.

 

Veliko raziskav iz kataloga ADP vsebuje podatke, zbrane na večjem vzorcu, ki jih posamezni raziskovalci ali manjše raziskovalne skupine težko zberejo zaradi finančnih in časovnih omejitev.

 

Podatki in gradiva iz kataloga ADP se najpogosteje uporabljajo za navedene namene:

Študijski namen

 1. za nalogo pri predmetu
 2. za diplomsko oz. magistrsko nalogo
 3. za doktorsko delo
 4. priprava znanstvenega, strokovnega dela (npr. prispevek na konferenci, članek, monografija…)

Raziskovalni in pedagoški nameni

 1. priprava raziskovalnega projekta
 2. izvedba raziskovalnega projekta
 3. priprava znanstvenega, strokovnega dela (npr. prispevek na konferenci, članek, monografija…)
 4. za pedagoško delo

Drugo

drugo: npr. pripravo novinarskega prispevka, podporo vladnim službam, raziskave nevladnih organizacij itd.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Vrste uporabe. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/uporabi/raziskave/uporaba/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

Mednarodna splošna družboslovna anketa (ISSP), Neenakost III, GESIS

 AKTIVNOSTI ADP
3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

11. april 2018 | Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana

Delavnica: Pravni in etični vidiki ravnanja z raziskovalnimi podatki, 11. 4. 2018

 KONFERENCE IN DOGODKI
22. september 2019 | Ribno, Bled

Mednarodna statistična konferenca: Applied Statistics

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si