Pomen delovne zavzetosti zaposlenih v primarnem zdravstvenem varstvu, 2018

Basic Study Information

ADP - IDNo: DZZV18
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_DZZV18_V1
Main author(s):
  • Szilvassy, Polona
  • Širok, Klemen
Data file producer:
Szilvassy, Polona, Zdravstveni dom Ljubljana (Ljubljana, Slovenija; 2018)

Funding agency:

Financirano iz lastnih sredstev.

Study Content

Keywords ADP: delovna aktivnost, delovno okolje, zdravstvo, delo, zdravstvene storitve, primarno zdravstvo

Keywords ELSST:
DELOVNE RAZMERE, ZDRAVSTVENI DOM, ZDRAVSTVENI DELAVEC

Topic Classification CESSDA
Delovne razmere/konflikti
Topic Classification CERIF
Sociologija dela, sociologija podjetij
Topic Classification ADP
ANKETA O DELU IN DOBREM POČUTJU
ZAVZETOST ZAPOSLENIH
DEMOGRAFSKA VPRAŠANJA


Abstract:

Delovna zavzetost je ključnega pomena za kakovostno oskrbo na primarni ravni zdravstvenega varstva. To je postalo očitno med pandemijo Covid-19, tako z zdravstvenega kot z ekonomskega vidika, saj lahko neustrezna delovna zavzetost na primer povzroči manj napotitev na sekundarno zdravstveno raven. Namen te študije je preučiti stopnjo delovne zavzetosti v javni zdravstveni organizaciji na primarni ravni zdravstvenega varstva in pri tem dodatno raziskati vlogo različnih delovnih okolij in značilnosti dela. Študija zapolnjuje raziskovalno vrzel na področju primarnega zdravstvenega varstva in poudarja pomen obvladovanja dejavnikov, ki spodbujajo delovno zavzetost. Prihodnost zdravstvenega varstva bosta močno krojila staranje prebivalstva in Covid-19, ki sta prispevala k nepredvidljivim in neugodnim delovnim razmeram. Učinkovito delovanje primarnega zdravstvenega varstva je tako ključnega pomena za zagotavljanje kakovostnega zdravstvenega varstva in zdravja prebivalstva nasploh, saj je primarno zdravstveno varstvo temelj zdravstvenih sistemov in stroškovno učinkovit način zagotavljanja univerzalne zdravstvene pokritosti.

Methodology


Collection date: 8. maj 2018 - 18. maj 2018
Date of production: 2018
Country: Slovenija
Geographic coverage:

Slovenija

Unit of analysis:

Posameznik

Universe:

K anketiranju je bilo povabljenih vseh 1554 zaposlenih v Zdravstvenem domu Ljubljana - organizacijske enote Bežigrad, Center, Moste-Polje, Šiška, šentvid, Vič-Rudnik, Splošna nujna medicinska pomoč (SNMP), Uprava ZDL, Inštitut za raziskave in razvoj osnovne zdravstvene dejavnosti (IRROZ).

Excluded: no information
Data collected by:

Polona Szilvassy

Sampling procedure:

Zajeta celotna populacija

K anketiranju je bilo povabljenih 1554 zaposlenih iz devetih organizacijskih enot Zdravstvenega doma Ljubljana, ki delujejo na različnih lokacijah v Ljubljani - Bežigrad, Center, Moste-Polje, Šiška, Šentvid, Vič-Rudnik, Splošna nujna medicinska pomoč (SNMP), Uprava ZDL in Inštitut za raziskave in razvoj osnovne zdravstvene dejavnosti (IRROZ). V celoti izpolnjenih vprašalnikov je bilo 630, delno izpolnjenih pa 96. Podatkovna datoteka vključuje vseh 726 enot.

Mode of data collection:

Vprašalnik za samoizpolnjevanje: spletni

Weighting:

Brez uteževanja.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Na voljo so pod mednarodno licenco Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno 4.0. Arhiv izroča podatke uporabnikom samo za namen, ki ga posebej opredelijo, ob zagotovitvi spoštovanja profesionalnih etičnih kodeksov. Uporabnik se posebej zaveže, da bo skrbel za tajnost podatkov in opravljal analize brez poskusov identifikacije posameznika.

Contact: Arhiv družboslovnih podatkov

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: Pomen delovne zavzetosti zaposlenih v primarnem zdravstvenem varstvu, 2018 [Podatkovna datoteka]

File ID: F1

Author of Data file: Szilvassy, Polona

Format: *.txt - TEKST

  • number of variables: 42
  • number of units: 726

License: ccbync

Version: 8. julij 2022

Variable list

id id

ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
726 0 1 741 370.639 215.431

Valid range from 1 to 741

T1_1 Pri svojem delu sem napolnjen z energijo.

Pri svojem delu sem napolnjen z energijo.

Value 22 Frequency
1 Nikoli 4
2 Skoraj nikoli - Nekajkrat letno ali manj 9
3 Redko - Enkrat na mesec ali manj 28
4 Včasih - Nekajkrat na mesec 103
5 Pogosto - Enkrat na teden 88
6 Zelo pogosto - Nekajkrat na teden 279
7 Vedno - VSak dan 125
Sysmiss 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
636 90

Valid range from 1 to 7

T1_2 Moje delo je koristno in smiselno.

Moje delo je koristno in smiselno.

Value 31 Frequency
1 Nikoli 1
2 Skoraj nikoli - Nekajkrat letno ali manj 0
3 Redko - Enkrat na mesec ali manj 5
4 Včasih - Nekajkrat na mesec 39
5 Pogosto - Enkrat na teden 68
6 Zelo pogosto - Nekajkrat na teden 175
7 Vedno - VSak dan 348
Sysmiss 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
636 90

Valid range from 1 to 7

id id

ID

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
726 0 1 741 370.639 215.431

Valid range from 1 to 741

T1_1 Pri svojem delu sem napolnjen z energijo.

Pri svojem delu sem napolnjen z energijo.

Value 233 Frequency
1 Nikoli 4
2 Skoraj nikoli - Nekajkrat letno ali manj 9
3 Redko - Enkrat na mesec ali manj 28
4 Včasih - Nekajkrat na mesec 103
5 Pogosto - Enkrat na teden 88
6 Zelo pogosto - Nekajkrat na teden 279
7 Vedno - VSak dan 125
Sysmiss 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
636 90

Valid range from 1 to 7

T1_2 Moje delo je koristno in smiselno.

Moje delo je koristno in smiselno.

Value 332 Frequency
1 Nikoli 1
2 Skoraj nikoli - Nekajkrat letno ali manj 0
3 Redko - Enkrat na mesec ali manj 5
4 Včasih - Nekajkrat na mesec 39
5 Pogosto - Enkrat na teden 68
6 Zelo pogosto - Nekajkrat na teden 175
7 Vedno - VSak dan 348
Sysmiss 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
636 90

Valid range from 1 to 7

T1_3 Medtem ko delam čas hitro mineva.

Medtem ko delam čas hitro mineva.

Value 431 Frequency
1 Nikoli 2
2 Skoraj nikoli - Nekajkrat letno ali manj 2
3 Redko - Enkrat na mesec ali manj 5
4 Včasih - Nekajkrat na mesec 20
5 Pogosto - Enkrat na teden 54
6 Zelo pogosto - Nekajkrat na teden 165
7 Vedno - VSak dan 388
Sysmiss 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
636 90

Valid range from 1 to 7

T1_4 Pri delu se počutim močnega in zavzetega.

Pri delu se počutim močnega in zavzetega.

Value 530 Frequency
1 Nikoli 4
2 Skoraj nikoli - Nekajkrat letno ali manj 2
3 Redko - Enkrat na mesec ali manj 10
4 Včasih - Nekajkrat na mesec 67
5 Pogosto - Enkrat na teden 100
6 Zelo pogosto - Nekajkrat na teden 257
7 Vedno - VSak dan 196
Sysmiss 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
636 90

Valid range from 1 to 7

T1_5 Nad svojim delom sem navdušen.

Nad svojim delom sem navdušen.

Value 629 Frequency
1 Nikoli 4
2 Skoraj nikoli - Nekajkrat letno ali manj 5
3 Redko - Enkrat na mesec ali manj 20
4 Včasih - Nekajkrat na mesec 80
5 Pogosto - Enkrat na teden 120
6 Zelo pogosto - Nekajkrat na teden 243
7 Vedno - VSak dan 164
Sysmiss 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
636 90

Valid range from 1 to 7

T1_6 Medtem ko delam, pozabim na vse ostalo.

Medtem ko delam, pozabim na vse ostalo.

Value 728 Frequency
1 Nikoli 5
2 Skoraj nikoli - Nekajkrat letno ali manj 8
3 Redko - Enkrat na mesec ali manj 19
4 Včasih - Nekajkrat na mesec 74
5 Pogosto - Enkrat na teden 100
6 Zelo pogosto - Nekajkrat na teden 228
7 Vedno - VSak dan 202
Sysmiss 90
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
636 90

Valid range from 1 to 7

T1_7 Moje delo me navdihuje. Če tega občutka niste nikoli imeli, označite 0 (nikoli)

Moje delo me navdihuje.

Value 827 Frequency
1 Nikoli 5
2 Skoraj nikoli - Nekajkrat letno ali manj 12
3 Redko - Enkrat na mesec ali manj 34
4 Včasih - Nekajkrat na mesec 82
5 Pogosto - Enkrat na teden 133
6 Zelo pogosto - Nekajkrat na teden 223
7 Vedno - VSak dan 146
Sysmiss 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 91

Valid range from 1 to 7

T1_8 Ko se zjutraj zbudim, se veselim svojega dela.

Ko se zjutraj zbudim, se veselim svojega dela.

Value 926 Frequency
1 Nikoli 10
2 Skoraj nikoli - Nekajkrat letno ali manj 20
3 Redko - Enkrat na mesec ali manj 49
4 Včasih - Nekajkrat na mesec 103
5 Pogosto - Enkrat na teden 117
6 Zelo pogosto - Nekajkrat na teden 231
7 Vedno - VSak dan 105
Sysmiss 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 91

Valid range from 1 to 7

T1_9 Počutim se vesel, ko delam intenzivno.

Počutim se vesel, ko delam intenzivno.

Value 1025 Frequency
1 Nikoli 12
2 Skoraj nikoli - Nekajkrat letno ali manj 23
3 Redko - Enkrat na mesec ali manj 26
4 Včasih - Nekajkrat na mesec 94
5 Pogosto - Enkrat na teden 98
6 Zelo pogosto - Nekajkrat na teden 225
7 Vedno - VSak dan 157
Sysmiss 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 91

Valid range from 1 to 7

T1_10 Ponosen sem na svoje delo.

Ponosen sem na svoje delo.

Value 1124 Frequency
1 Nikoli 3
2 Skoraj nikoli - Nekajkrat letno ali manj 3
3 Redko - Enkrat na mesec ali manj 24
4 Včasih - Nekajkrat na mesec 51
5 Pogosto - Enkrat na teden 85
6 Zelo pogosto - Nekajkrat na teden 190
7 Vedno - VSak dan 279
Sysmiss 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 91

Valid range from 1 to 7

T1_11 Moje delo me posrka vase.

Moje delo me posrka vase.

Value 1223 Frequency
1 Nikoli 6
2 Skoraj nikoli - Nekajkrat letno ali manj 12
3 Redko - Enkrat na mesec ali manj 33
4 Včasih - Nekajkrat na mesec 67
5 Pogosto - Enkrat na teden 119
6 Zelo pogosto - Nekajkrat na teden 217
7 Vedno - VSak dan 181
Sysmiss 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 91

Valid range from 1 to 7

T1_12 Ko delam, se lahko svojemu delu zelo dolgo posvetim.

Ko delam, se lahko svojemu delu zelo dolgo posvetim.

Value 1322 Frequency
1 Nikoli 9
2 Skoraj nikoli - Nekajkrat letno ali manj 15
3 Redko - Enkrat na mesec ali manj 33
4 Včasih - Nekajkrat na mesec 86
5 Pogosto - Enkrat na teden 104
6 Zelo pogosto - Nekajkrat na teden 215
7 Vedno - VSak dan 173
Sysmiss 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 91

Valid range from 1 to 7

T1_13 Delo mi predstavlja izziv.

Delo mi predstavlja izziv.

Value 1421 Frequency
1 Nikoli 4
2 Skoraj nikoli - Nekajkrat letno ali manj 14
3 Redko - Enkrat na mesec ali manj 25
4 Včasih - Nekajkrat na mesec 79
5 Pogosto - Enkrat na teden 88
6 Zelo pogosto - Nekajkrat na teden 221
7 Vedno - VSak dan 204
Sysmiss 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 91

Valid range from 1 to 7

T1_14 Svojemu delu sem popolnoma predan.

Svojemu delu sem popolnoma predan.

Value 1520 Frequency
1 Nikoli 5
2 Skoraj nikoli - Nekajkrat letno ali manj 2
3 Redko - Enkrat na mesec ali manj 20
4 Včasih - Nekajkrat na mesec 40
5 Pogosto - Enkrat na teden 86
6 Zelo pogosto - Nekajkrat na teden 205
7 Vedno - VSak dan 277
Sysmiss 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 91

Valid range from 1 to 7

T1_15 Pri svojem delu sem psihično zelo odporen.

Pri svojem delu sem psihično zelo odporen.

Value 1619 Frequency
1 Nikoli 6
2 Skoraj nikoli - Nekajkrat letno ali manj 16
3 Redko - Enkrat na mesec ali manj 36
4 Včasih - Nekajkrat na mesec 107
5 Pogosto - Enkrat na teden 132
6 Zelo pogosto - Nekajkrat na teden 233
7 Vedno - VSak dan 105
Sysmiss 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 91

Valid range from 1 to 7

T1_16 Težko se ločim od svojega dela.

Težko se ločim od svojega dela.

Value 1718 Frequency
1 Nikoli 50
2 Skoraj nikoli - Nekajkrat letno ali manj 52
3 Redko - Enkrat na mesec ali manj 78
4 Včasih - Nekajkrat na mesec 134
5 Pogosto - Enkrat na teden 123
6 Zelo pogosto - Nekajkrat na teden 134
7 Vedno - VSak dan 63
Sysmiss 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
634 92

Valid range from 1 to 7

T1_17 Pri svojem delu vedno vztrajam, tudi takrat, ko se stvari ne odvijajo najbolje.

Pri svojem delu vedno vztrajam, tudi takrat, ko se stvari ne odvijajo najbolje.

Value 1817 Frequency
1 Nikoli 2
2 Skoraj nikoli - Nekajkrat letno ali manj 9
3 Redko - Enkrat na mesec ali manj 8
4 Včasih - Nekajkrat na mesec 48
5 Pogosto - Enkrat na teden 113
6 Zelo pogosto - Nekajkrat na teden 192
7 Vedno - VSak dan 263
Sysmiss 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 91

Valid range from 1 to 7

T2_1 Fizično okolje zagotavlja vse, kar potrebujem, da dobro opravim svoje delo.

Fizično okolje zagotavlja vse, kar potrebujem, da dobro opravim svoje delo.

Value 1916 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 30
2 Se ne strinjam 136
3 Strinjam se 232
4 Zelo se strinjam 152
5 Popolnoma se strinjam 85
Sysmiss 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 91

Valid range from 1 to 5

T2_2 S sodelavci sem v dobrih odnosih.

S sodelavci sem v dobrih odnosih.

Value 2015 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 3
2 Se ne strinjam 14
3 Strinjam se 169
4 Zelo se strinjam 205
5 Popolnoma se strinjam 244
Sysmiss 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 91

Valid range from 1 to 5

T2_3 Z nadrejenim imam dober odnos.

Z nadrejenim imam dober odnos.

Value 2114 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 8
2 Se ne strinjam 25
3 Strinjam se 170
4 Zelo se strinjam 179
5 Popolnoma se strinjam 253
Sysmiss 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 91

Valid range from 1 to 5

T2_4 Vodenje organizacije ocenjujem kot dobro.

Vodenje organizacije ocenjujem kot dobro.

Value 2213 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 16
2 Se ne strinjam 71
3 Strinjam se 240
4 Zelo se strinjam 186
5 Popolnoma se strinjam 122
Sysmiss 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 91

Valid range from 1 to 5

T2_5 Imam vse informacije, ki jih potrebujem za kakovostno opravljanje dela.

Imam vse informacije, ki jih potrebujem za kakovostno opravljanje dela.

Value 2312 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 8
2 Se ne strinjam 69
3 Strinjam se 254
4 Zelo se strinjam 192
5 Popolnoma se strinjam 111
Sysmiss 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
634 92

Valid range from 1 to 5

T2_6 V organizaciji imam dovolj možnosti za strokovno izpopolnjevanje.

V organizaciji imam dovolj možnosti za strokovno izpopolnjevanje.

Value 2411 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 17
2 Se ne strinjam 85
3 Strinjam se 220
4 Zelo se strinjam 163
5 Popolnoma se strinjam 150
Sysmiss 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 91

Valid range from 1 to 5

T2_7 Organizacija omogoča osebni razvoj.

Organizacija omogoča osebni razvoj.

Value 2510 Frequency
1 Sploh se ne strinjam 28
2 Se ne strinjam 104
3 Strinjam se 246
4 Zelo se strinjam 144
5 Popolnoma se strinjam 113
Sysmiss 91
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
635 91

Valid range from 1 to 5

D6 Enota ZDL

Enota ZDL v kateri ste zaposleni:

Value 269 Frequency
-1 Zakrita vrednost 726
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
726 0

Valid range from -1 to -1

D5 Dejavnost v kateri ste zaposleni

Dejavnost v kateri ste zaposleni:

Value 278 Frequency
1 Zdravstveno varstvo odraslih - ambulante družinske medicine 120
2 Zdravstveno varstvo predšolskih otrok 32
3 Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine 21
4 Zdravstveno varstvo žensk 14
5 Zobozdravstveno varstvo odraslih 42
6 Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine 47
7 Patronažno varstvo in nega na domu 62
8 Fizioterapija 26
9 Rentgenska diagnostika 23
10 Ultrazvočna diagnostika 2
11 Razvojna ambulanta 11
12 Laboratorijska diagnostika 23
13 Center za bolezni dojk 1
14 Zdravstvenovzgojni center (Šola za starše, ZVC programi, Tes 16
15 Center za duševno zdravje 14
16 Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepoveda 6
17 Center medicine dela, prometa in športa 27
18 Zobotehnični laboratorij 10
19 Specialistična ambulanta za bolezni srca in ožilja 2
20 Specialistična ambulanta za čeljustno ortopedijo (ortodont) 5
21 Specialistična ambulanta za očesne bolezni 6
22 Specialistična ambulanta za bolezni ušes, nosu in grla 2
23 Specialistična ambulanta za otroško in preventivno zobozdrav 2
24 Specialistična ambulanta za otroško psihiatrijo 0
25 Specialistična ambulanta za pljučne bolezni 2
26 Ambulanta za sladkorno bolezen 6
27 Specialistična ambulanta za ustne bolezni in bolezni obzobni 0
28 Specialistična ambulanta za zobno protetiko 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
523 203 1 28

Valid range from 1 to 28

D5_other [Drugo] Dejavnost v kateri ste zaposleni

[Drugo] Dejavnost v kateri ste zaposleni

Value 287 Frequency
Administracija 1
Administrativni delavci 1
Ambulanta SNMP 1
INFORMATOR-TELEFONIST 1
IRROZ 2
SIM 1
SIM center 1
SNMP 2
Snmp 1
UPRAVA 1
Uprava 8
Urgenca 1
Urgentna dejavnost 1
Vodstvo 1
administracija 6
ambulanta nmp, teren, 1
ambulanta v DSO 1
dso AMB 1
fin.-rač.delavec 1
fiziatrična ambulanta 1
frs 1
informatika 1
nmp 2
radiologija (UZ , RTG in mamografija) 1
radiološka dejavnost 1
snmp 3
specialistična ambulanta 1
sterilizacija 1
tajništvo enote 1
telefonija 2
uprava 10
vrzdrževalec 1
zd fužine 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
60 0

D7 Poklicna skupina

Poklicna skupina:

Value 296 Frequency
1 zdravnik / zobozdravnik 159
2 zdravstvena nega (medicinska sestra – SMS, DMS, zobozdravstv 289
3 zdravstveni delavec ali sodelavec (zaposleni v CDZ, zaposlen 100
4 nezdravstveni delavec (administracija, hišnik, vzdrževalec, 55
5 vodstvo (direktor, namestnik direktorja, strokovni direktor, 11
Sysmiss 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
614 112

Valid range from 1 to 5

D7_other [Drugo] Poklicna skupina

[Drugo] Poklicna skupina

Value 305 Frequency
JO33023 TELEFONIST III 1
adm. 1
hisni obiski 1
poslovni sekretar 1
prof.zdr.vzg. 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
5 0

D2 Dosežena stopnja izobrazbe

Dosežena stopnja izobrazbe:

Value 314 Frequency
1 poklicna 12
2 srednješolska 176
3 višješolska 57
4 dodiplomska (visokošolska strokovna, univerzitetna – 1. bolo 231
5 podiplomska (specializacija, magisterij stroke – 2. bolonjsk 125
6 magisterij znanosti 17
7 doktorat znanosti (3. bolonjska stopnja) 4
Sysmiss 104
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
622 104

Valid range from 1 to 7

D2_other [Drugo] Dosežena stopnja izobrazbe

[Drugo] Dosežena stopnja izobrazbe

Value 323 Frequency
3.letniki in nekaj izpitov 4. letnika 1
MBA 1
univerzitetna - stara 1
visokošolska strokovna 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4 0

D4 Vodja

Položaj v organizaciji:

Value 332 Frequency
1 Da 99
2 Ne 531
Sysmiss 96
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
630 96

Valid range from 1 to 2

D5_R Dejavnost_r

Dejavnost_r

Value 341 Frequency
1 Zdravstveno vartvo odraslih - ambulante družinske medicine 120
2 Zdravstveno varstvo predšolskih otrok 32
3 Zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine 21
4 Zdravstveno varstvo žensk 14
5 Zobozdravstveno varstvo odraslih 42
6 Zobozdravstveno varstvo otrok in mladine 47
7 Patronažno varstvo in nega na domu 62
8 Fizioterapija 26
9 Rentgenka diagnostika 23
10 Ultrazvočna diagnostika 0
11 Razvojna ambulanta 11
12 Laboratorijska diagnostika 23
13 Center za bolezni dojk 0
14 Zdravstvenovzgojni center 16
15 Center za duševno zdravje 14
16 Center za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti 6
17 Center medicine dela prometa in športa 27
18 Zobotehnični laboratorij 10
19 SA za bolezni srca in ožilja 0
20 SA za čeljustno ortopedijo 5
21 SA za očesne bolezni 6
22 SA za bolezni ušes nosu in grla 0
23 SA za otroško preventivno zdravstvo 0
24 SA za otroško psihiatrijo 0
25 SA za pljučne bolezni 0
26 SA za sladkorno bolezen 6
27 SA za ustne bolezni in bolezni obzobnih tkiv 0
28 SA za zobno protetiko 0
98 Drugo 72
Sysmiss 143
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
583 143

Valid range from 1 to 98

Materials of the Study

  1. Szilvassy, Polona (2018). DZZV18 - VPRAŠALNIK O ZAVZETOSTI ZAPOSLENIH (Utrecht Work Engagement Scale) [Vprašalnik].

Study Results Materials

No associated materials!

Related Publications

  1. Szilvassy, Polona (2018). Zavzetost zaposlenih kot potencial za dvig uspešnosti zdravstvene organizacije.

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

6 - raziskave z omejenim problemskim ali teoretskim okvirom in ožjo uporabnostjo za več praktičnih problemov, metodološko in vsebinsko izpopolnjene

  How to CITE this study?

Szilvassy, P. and Širok, K. (2022). Pomen delovne zavzetosti zaposlenih v primarnem zdravstvenem varstvu, 2018 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: DZZV18. https://doi.org/10.17898/ADP_DZZV18_V1

COBISS.SI
Publication date: 2022
UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP is part of the Social Sciences Research Institute of the Faculty of Social Sciences. The Slovenian Research Agency provides funding of the ADP within the infrastructure program "Network of Research and Infrastructural Centres" The ADP is a member of the umbrella organization of the European Social Science Data Archives CESSDA ERIC. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si