Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

Basic Study Information

ADP - IDNo: PBSI0406
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0406_V1
Main author(s):
 • Toš, Niko
Co-workers:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Data file producer:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; junij 2004)

Funding agency:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Project number:

CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.) (ARRS)

Series:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Study Content

Keywords:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, evropske volitve, razlog za nizko udeležbo na evropskih volitvah, usposobljenost strank za reševanje problemov, primernost Antona Ropa v primerjavi z Janezom Janšo za reševanje problemov, zaupanje najodgovornejših funkcij vidnim slovenskim politikom, podpora Foruma 21, podpora uvedbi evropske valute Eura

Keywords ELSST:
POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Topic Classification CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Topic Classification CERIF
Politične in upravne vede
Topic Classification ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Abstract:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni blok vključuje vprašanja o poznavanju in podpori Foruma 21 ter o uvedbi enotne valute.

Methodology


Collection date: 28. junij 2004 - 30. junij 2004
Date of production: 2004-06
Country: Slovenija
Geographic coverage:

ozemlje Republike Slovenije

Unit of analysis:

posameznik

Universe:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Excluded:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Data collected by:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Sampling procedure:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Mode of data collection:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Weighting:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Access restrictions

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Basic Data File Description

Title of Data file: PBSI0406 - Politbarometer PB6/04 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • number of variables: 83
 • number of units: 913

Variable list

ANKETA

Value 13 Frequency
2004-06-14 913
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 2004-06-14 2004-06-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 22 Frequency
1 zadovoljen 354
2 ni zadovoljen 511
3 ne vem, b.o. 47
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 48

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 31 Frequency
1 zadovoljen 533
2 ni zadovoljen 366
3 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 14

Valid range from 1 to 3

ANKETA

Value 183 Frequency
2004-06-14 913
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 2004-06-14 2004-06-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Value 282 Frequency
1 zadovoljen 354
2 ni zadovoljen 511
3 ne vem, b.o. 47
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
865 48

Valid range from 1 to 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Value 381 Frequency
1 zadovoljen 533
2 ni zadovoljen 366
3 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
899 14

Valid range from 1 to 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Value 480 Frequency
1 da, podpiram 462
2 ne, ne podpiram 361
3 ne vem, b.o. 88
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
823 90

Valid range from 1 to 3

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Value 579 Frequency
1 da 579
2 ne 303
3 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
882 31

Valid range from 1 to 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Value 678 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 10
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 132
3 NSI - krscanska ljudska stranka 55
4 SLS - slovenska ljudska stranka 10
5 SMS - stranka mladih Slovenije 8
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 18
7 SDS - slovenska demokratska stranka 101
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 53
9 drugo 9
0 ne vem, b.o. 183
Sysmiss 334
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
396 517

Valid range from 0 to 9

W2_DR anketar - vpiši ime druge stranke, male

anketar - vpiši ime druge stranke, male črke!!!

Value 777 Frequency
ki bi bila najbolj postena 1
slovenija ja naša 1
slovenija je nasa 1
slovenija je naša 4
zeleni slovenije 1
zveza za primorsko, mahne 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
9

W3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 876 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 7
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 63
3 NSI - krscanska ljudska stranka 22
4 SLS - slovenska ljudska stranka 12
5 SMS - stranka mladih Slovenije 3
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 6
7 SDS - slovenska demokratska stranka 32
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 28
9 drugo 4
0 ne vem, b.o 333
Sysmiss 403
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
177 736

Valid range from 0 to 9

W3_DR anketar - vpiši ime druge stranke, male

anketar - vpiši ime druge stranke, male črke!!!

Value 975 Frequency
aktivna slovenija 1
ne more hodit, ga. živi sama 1
slovenija je naša 1
zbor za republiko 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
4

Q510 ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZA

ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LETA 2000? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Value 1074 Frequency
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 10
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 252
3 NSI-krščansko ljudsko stranko 25
4 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko 30
5 SMS-stranko mladih Slovenije 9
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 13
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 109
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 57
9 nisem šel na volitve 183
0 ne vem, b.o., drugo 224
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
688 225

Valid range from 0 to 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Value 1173 Frequency
1 prej levo 249
2 v sredino 142
3 prej desno 194
4 b.o. 327
Sysmiss 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
585 328

Valid range from 1 to 4

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Value 1272 Frequency
1 zelo neuspešno 94
2 . 189
3 nekje vmes 442
4 . 141
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 26
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
887 26

Valid range from 1 to 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Value 1371 Frequency
1 zelo neuspešno 101
2 . 146
3 nekje vmes 308
4 . 230
5 zelo uspešno 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 47
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
866 47

Valid range from 1 to 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Value 1470 Frequency
1 zelo neuspešno 87
2 . 222
3 nekje vmes 379
4 . 155
5 zelo uspešno 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 50

Valid range from 1 to 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Value 1569 Frequency
1 zelo neuspešno 27
2 . 68
3 nekje vmes 252
4 . 370
5 zelo uspešno 164
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 32
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
881 32

Valid range from 1 to 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Value 1668 Frequency
1 zelo neuspešno 88
2 . 153
3 nekje vmes 353
4 . 151
5 zelo uspešno 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 122
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
791 122

Valid range from 1 to 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Value 1767 Frequency
1 zelo neuspešno 143
2 . 255
3 nekje vmes 274
4 . 99
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 112
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
801 112

Valid range from 1 to 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Value 1866 Frequency
1 zelo neuspešno 57
2 . 110
3 nekje vmes 297
4 . 273
5 zelo uspešno 137
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 39
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
874 39

Valid range from 1 to 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Value 1965 Frequency
1 zelo neuspešno 62
2 . 129
3 nekje vmes 308
4 . 201
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 180
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
733 180

Valid range from 1 to 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

Value 2064 Frequency
1 zelo neuspešno 55
2 . 112
3 nekje vmes 292
4 . 233
5 zelo uspešno 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 146
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
767 146

Valid range from 1 to 6

M4_1 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER MATEJ LAHOV

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER MATEJ LAHOVNIK

Value 2163 Frequency
1 zelo neuspešno 52
2 . 123
3 nekje vmes 256
4 . 163
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 286
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
627 286

Valid range from 1 to 6

M5_1 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER MILAN POGAČNIK

Value 2262 Frequency
1 zelo neuspešno 51
2 . 133
3 nekje vmes 288
4 . 107
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 317
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
596 317

Valid range from 1 to 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Value 2361 Frequency
1 zelo neuspešno 40
2 . 97
3 nekje vmes 289
4 . 264
5 zelo uspešno 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 181
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
732 181

Valid range from 1 to 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Value 2460 Frequency
1 zelo neuspešno 74
2 . 159
3 nekje vmes 319
4 . 188
5 zelo uspešno 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 127
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
786 127

Valid range from 1 to 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Value 2559 Frequency
1 zelo neuspešno 51
2 . 87
3 nekje vmes 279
4 . 262
5 zelo uspešno 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 169
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
744 169

Valid range from 1 to 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Value 2658 Frequency
1 zelo neuspešno 77
2 . 162
3 nekje vmes 333
4 . 168
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 135
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
778 135

Valid range from 1 to 6

M10_1 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTRICA ZDENKA CERA

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTRICA ZDENKA CERAR

Value 2757 Frequency
1 zelo neuspešno 125
2 . 175
3 nekje vmes 237
4 . 150
5 zelo uspešno 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 159
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
754 159

Valid range from 1 to 6

M11_1 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET, MINISTER MARKO PAVLIHA

Value 2856 Frequency
1 zelo neuspešno 42
2 . 98
3 nekje vmes 271
4 . 175
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 301
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
612 301

Valid range from 1 to 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTE

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTER SLAVKO GABER

Value 2955 Frequency
1 zelo neuspešno 121
2 . 159
3 nekje vmes 226
4 . 219
5 zelo uspešno 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 97

Valid range from 1 to 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Value 3054 Frequency
1 zelo neuspešno 145
2 . 190
3 nekje vmes 278
4 . 163
5 zelo uspešno 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 87
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
826 87

Valid range from 1 to 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Value 3153 Frequency
1 zelo neuspešno 88
2 . 122
3 nekje vmes 272
4 . 230
5 zelo uspešno 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 121
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 121

Valid range from 1 to 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Value 3252 Frequency
1 zelo neuspešno 51
2 . 118
3 nekje vmes 319
4 . 130
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 274
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
639 274

Valid range from 1 to 6

M17_1 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER MILAN

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER MILAN M. CVIKL

Value 3351 Frequency
1 zelo neuspešno 21
2 . 46
3 nekje vmes 221
4 . 210
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 377
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
536 377

Valid range from 1 to 6

M20 URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTR

URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTRICA ZDENKA KOVAČ

Value 3450 Frequency
1 zelo neuspešno 40
2 . 128
3 nekje vmes 267
4 . 117
5 zelo uspešno 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 349
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
564 349

Valid range from 1 to 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Value 3549 Frequency
1 najmanj zaupa 110
2 . 197
3 nekaj vmes 359
4 . 181
5 najbolj zaupa 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 19
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 19

Valid range from 1 to 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Value 3648 Frequency
1 najmanj zaupa 105
2 . 159
3 nekaj vmes 273
4 . 243
5 najbolj zaupa 111
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 22
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
891 22

Valid range from 1 to 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Value 3747 Frequency
1 najmanj zaupa 79
2 . 170
3 nekaj vmes 421
4 . 172
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 34
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
879 34

Valid range from 1 to 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Value 3846 Frequency
1 najmanj zaupa 61
2 . 106
3 nekaj vmes 283
4 . 282
5 najbolj zaupa 151
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 30
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
883 30

Valid range from 1 to 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Value 3945 Frequency
1 najmanj zaupa 157
2 . 242
3 nekaj vmes 385
4 . 58
5 najbolj zaupa 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 58
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
855 58

Valid range from 1 to 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Value 4044 Frequency
1 najmanj zaupa 170
2 . 277
3 nekaj vmes 298
4 . 103
5 najbolj zaupa 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 43
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
870 43

Valid range from 1 to 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Value 4143 Frequency
1 najmanj zaupa 106
2 . 197
3 nekaj vmes 333
4 . 201
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 23
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
890 23

Valid range from 1 to 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Value 4242 Frequency
1 najmanj zaupa 40
2 . 79
3 nekaj vmes 279
4 . 323
5 najbolj zaupa 116
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 76
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
837 76

Valid range from 1 to 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Value 4341 Frequency
1 najmanj zaupa 210
2 . 195
3 nekaj vmes 240
4 . 156
5 najbolj zaupa 62
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 50
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
863 50

Valid range from 1 to 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Value 4440 Frequency
1 najmanj zaupa 51
2 . 107
3 nekaj vmes 338
4 . 298
5 najbolj zaupa 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 45
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
868 45

Valid range from 1 to 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Value 4539 Frequency
1 najmanj zaupa 23
2 . 58
3 nekaj vmes 291
4 . 365
5 najbolj zaupa 143
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 33
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
880 33

Valid range from 1 to 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Value 4638 Frequency
1 najmanj zaupa 67
2 . 128
3 nekaj vmes 325
4 . 264
5 najbolj zaupa 93
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 36
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
877 36

Valid range from 1 to 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Value 4737 Frequency
1 najmanj zaupa 84
2 . 166
3 nekaj vmes 367
4 . 214
5 najbolj zaupa 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
897 16

Valid range from 1 to 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Value 4836 Frequency
1 najmanj zaupa 32
2 . 120
3 nekaj vmes 267
4 . 305
5 najbolj zaupa 89
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 100

Valid range from 1 to 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Value 4935 Frequency
1 najmanj zaupa 44
2 . 98
3 nekaj vmes 312
4 . 295
5 najbolj zaupa 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 100
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
813 100

Valid range from 1 to 6

I21 NATU?

NATU?

Value 5034 Frequency
1 najmanj zaupa 107
2 . 161
3 nekaj vmes 269
4 . 217
5 najbolj zaupa 62
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 97
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
816 97

Valid range from 1 to 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Value 5133 Frequency
1 najmanj zaupa 103
2 . 209
3 nekaj vmes 341
4 . 141
5 najbolj zaupa 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 92
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
821 92

Valid range from 1 to 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Value 5232 Frequency
1 najmanj zaupa 50
2 . 131
3 nekaj vmes 351
4 . 261
5 najbolj zaupa 92
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 28
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
885 28

Valid range from 1 to 6

I24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Value 5331 Frequency
1 najmanj zaupa 54
2 . 198
3 nekaj vmes 396
4 . 143
5 najbolj zaupa 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 106
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
807 106

Valid range from 1 to 6

I25 ZAUPANJE EVROPSKEMU EURU?

ZAUPANJE EVROPSKEMU EURU?

Value 5430 Frequency
1 najmanj zaupa 25
2 . 41
3 nekaj vmes 180
4 . 378
5 najbolj zaupa 203
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 86
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
827 86

Valid range from 1 to 6

LISTA4 ČE STE SE UDELEŽILI EVROPSKIH VOLITEV 13

ČE STE SE UDELEŽILI EVROPSKIH VOLITEV 13. JUNIJA, ZA KATERO STRANKARSKO LISTO STE GLASOVALI? (anketar - ne beri strank!!!)

Value 5529 Frequency
2 LDS + DESUS (liberalno demokracijo Slovenije+demokratska stranka upokojencev 98
3 NSI (krščansko ljudsko stranko) 71
4 SLS (slovensko ljudsko stranko) 15
5 SMS+zeleni (stranko mladih slovenije+zeleni) 5
6 SNS (slovensko nacionalno stranko) 6
7 SDS (socialno demokracijo slovenije) 71
8 ZLSD (združeno listo socialnih demokratov) 69
9 SJN (slovenija je naša) 5
10 druge liste 11
98 nisem volil 460
99 ne vem, b.o. 94
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
811 102

Valid range from 2 to 99

Q720A JUNIJA SMO IMELI EVROPSKE, SEPTEMBRA PA

JUNIJA SMO IMELI EVROPSKE, SEPTEMBRA PA BODO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POSTAVLJA SE VPRAŠANJE, KATERE STRANKE SO, GLEDE NA SVOJ PROGRAM IN KONKRETNO ZAVZEMANJE, NAJBOLJ USPOSOBLJENE ZA REŠEVANJE NASLEDNJIH PROBLEMOV. NAJPREJ: ZMANJŠEVANJE NEZAPOSLENOSTI (anketar, ne beri strank!!!!)

Value 5628 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 1
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 98
3 NSI - krscanska ljudska stranka 31
4 SLS - slovenska ljudska stranka 8
5 SMS - stranka mladih Slovenije 9
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 9
7 SDS - slovenska demokratska stranka 74
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 71
9 drugo 17
0 ne vem, b.o. 587
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
318 595

Valid range from 0 to 9

Q720B RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Value 5727 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 1
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 157
3 NSI - krscanska ljudska stranka 40
4 SLS - slovenska ljudska stranka 13
5 SMS - stranka mladih Slovenije 2
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 6
7 SDS - slovenska demokratska stranka 58
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 28
9 drugo 16
0 ne vem, b.o. 581
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
321 592

Valid range from 0 to 9

Q720C USPEŠNO UVELJAVLJANJE SLOVENIJE V EVROPS

USPEŠNO UVELJAVLJANJE SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI

Value 5826 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 1
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 171
3 NSI - krscanska ljudska stranka 69
4 SLS - slovenska ljudska stranka 13
5 SMS - stranka mladih Slovenije 2
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 12
7 SDS - slovenska demokratska stranka 53
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 30
9 drugo 13
0 ne vem, b.o. 533
Sysmiss 16
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
364 549

Valid range from 0 to 9

Q720D ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VA

ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VARNOSTI

Value 5925 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 3
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 108
3 NSI - krscanska ljudska stranka 35
4 SLS - slovenska ljudska stranka 10
5 SMS - stranka mladih Slovenije 4
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 6
7 SDS - slovenska demokratska stranka 70
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 61
9 drugo 12
0 ne vem, b.o. 583
Sysmiss 21
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
309 604

Valid range from 0 to 9

Q720E STABILEN POKOJNINSKI SISTEM

STABILEN POKOJNINSKI SISTEM

Value 6024 Frequency
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 51
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 89
3 NSI - krscanska ljudska stranka 26
4 SLS - slovenska ljudska stranka 10
5 SMS - stranka mladih Slovenije 2
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 5
7 SDS - slovenska demokratska stranka 61
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 55
9 drugo 15
0 ne vem, b.o. 584
Sysmiss 15
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
314 599

Valid range from 0 to 9

Q721 KOT VESTE JE NA EVROPSKE VOLITVE PRIŠLO

KOT VESTE JE NA EVROPSKE VOLITVE PRIŠLO LE 28% VOLILCEV. KAJ MENITE, DA JE KLJUČNI RAZLOG TAKO NIZKE UDELEŽBE? (anketar ne beri razlogov!!!!!)

Value 6123 Frequency
1 eu volitve se ljudem ne zdijo tako pomembne 107
2 razočaranje nad politiko - apatija 381
3 ljudje niso razumeli zakaj gre, neinformiranost 126
4 politiki niso ustrezno pozvali ljudi na volitve 32
5 vremenske razmere 14
6 v zvezi z Evropo je bilo že vse povedano 8
7 slabi kandidati na listah 38
8 drugo 97
9 ne vem, b.o. 100
Sysmiss 10
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
803 110

Valid range from 1 to 9

Q721DR anketar - vpiši drugi razlog, male črke!

anketar - vpiši drugi razlog, male črke!!!

Value 6222 Frequency
MaloStvariSeJeDogajaloPredVol. 1
apolitičnost 1
brezbrižnost 1
brezposelnost 1
drnovsek 1
lds je diktator 1
mediji 1
nagajajo ljudje za nalašč 1
nasicenost 1
nasičenost z politiko 1
nasičenost z volitvami,referen 1
nastrojenost proti eu 1
navelicali so se volitev 1
naveličanost 1
naveličanost z volitvami 1
ne bo sprememb 1
ne prejsnjem referendumu so vo 1
nedelja je neprimeren dan 1
nedelja je neustrezen dan 1
neodobravanje vstopa v eu 1
nestrinjanje z vlado 1
neustr. predstavitev v medijih 1
nezadovoljstvo državljanov 1
nezanimanje 1
nezaupanje 10
nezaupanje politikom 1
nezaupanje politikom, vladi 1
nezaupanje v vlado 1
nezaupanje vladi in eu vladi 1
nezmožnost vplivanja, oddaljen 1
ni zanimanja 1
niso me prepricali 1
nogomet 1
nši politiki nimajo moči v EU 1
obljube se ne izpolnijo 1
pomanjkanje demokratičnosti v 1
prenasicenost 1
prenasicenost volitev 1
prenasičenost ljudi s politiko 1
prenasičenost z volitvami 1
prepogoste volitve referendumi 1
prepogosti referendumi 1
prepogosto so volitve in refer 1
prepogosto volitve, referendum 1
prepričanje da ni perspektive 1
prevec referendumov 2
prevec referendumov ipd 1
prevec referendumov, navelican 1
prevec referendumov,volitev 1
prevec referendumov... 1
prevec volitev 3
prevec volitev referendumov 1
prevec volitev v zadnjem casu 1
prevec volitev, referendumov 1
preveč referend.,razvodenelost 1
preveč referendumov 10
preveč strank 1
preveč voilitev 1
preveč volitev 5
prezasičenost ljudi z referend 1
razočaranje nad EU 1
razprtije med strankami 1
ropova politika 1
splosno nezadovoljstvo 1
splošno nezadovoljstvo ljudi 1
spori pred volitvami 1
ukrepi eu po referendumu 1
vedno zmaguje le lds 1
volivci lds niso zeleli priti 1
zasičenost z referendumi ipd 1
ze naprej doloceni rezultati 1
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
96

Q715A PREDSTAVLJAJTE SI ANTONA ROPA IN JANEZA

PREDSTAVLJAJTE SI ANTONA ROPA IN JANEZA JANŠO KOT POLITIKA, KI SI STOJITA NASPROTI. NAVEDLI VAM BOMO ŠTIRI POMEMBNA PROBLEMSKA PODROČJA, VI PA OCENITE KDO OD NJIJU JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ PRIMEREN ZA REŠEVANJE PROBLEMOV NA TEH PODROČJIH? NAJPREJ ZMANJŠEVANJE NEZAPOSLENOSTI

Value 6321 Frequency
1 anton rop 435
2 janez jansa 288
3 ne vem, b.o. 181
Sysmiss 9
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
723 190

Valid range from 1 to 3

Q715B ...USPEŠEN RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARST

...USPEŠEN RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Value 6420 Frequency
1 anton rop 484
2 janez jansa 222
3 ne vem, b.o. 194
Sysmiss 13
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
706 207

Valid range from 1 to 3

Q715C ...USPEŠNO VKLJUČEVANJE V EVROPSKO UNIJO

...USPEŠNO VKLJUČEVANJE V EVROPSKO UNIJO

Value 6519 Frequency
1 anton rop 475
2 janez jansa 238
3 ne vem, b.o. 189
Sysmiss 11
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
713 200

Valid range from 1 to 3

Q715D ...ZAGOTAVLJANJE USTREZNE ZDRAVSTVENE IN

...ZAGOTAVLJANJE USTREZNE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VARNOSTI

Value 6618 Frequency
1 anton rop 388
2 janez jansa 278
3 ne vem, b.o. 235
Sysmiss 12
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
666 247

Valid range from 1 to 3

Q722 V ZADNJEM ČASU SE DOSTI GOVORI O KUČANOV

V ZADNJEM ČASU SE DOSTI GOVORI O KUČANOVEM FORUMU 21 TER O ZBORU ZA REPUBLIKO - SKUPINI OKROG NOVE REVIJE, JANŠI, BAJUKU IN JAMBREKU. ČE BI SE TI DVE SKUPINI AKTIVNO VKLJUČILI V POLITIČNO DOGAJANJE PRED VOLITVAMI V DRŽAVNI ZBOR, KATERO BI VI PODPRLI? (anketar ne beri možnosti!!!!!)

Value 6717 Frequency
1 forum 21 315
2 zbor za republiko 232
3 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 0
4 LDS - liberalna demokracija Slovenije 0
5 NSI - krscanska ljudska stranka 2
6 SLS - slovenska ljudska stranka 1
7 SMS - stranka mladih Slovenije 0
8 SNS - slovenska nacionalna stranka 0
9 SDS - slovenska demokratska stranka 3
10 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 1
99 drugo 19
0 ne vem, b.o. 332
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
573 340

Valid range from 0 to 99

Q723 ALI MENITE, DA JE PREMIER ROP RAVNAL PRA

ALI MENITE, DA JE PREMIER ROP RAVNAL PRAV, KO JE PREDLAGAL ZAMENJAVO DIMITRIJA RUPLA Z MESTA ZUNANJEGA MINISTRA, ALI NE?

Value 6816 Frequency
1 da, ravnal prav 374
2 ne, ni ravnal prav 358
3 ne vem, b.o. 173
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
732 181

Valid range from 1 to 3

Q724 ALI NAJ SI SLOVENSKA VLADA PRIZADEVA ČIM

ALI NAJ SI SLOVENSKA VLADA PRIZADEVA ČIMPREJ PRIDRUŽITI EVROPSKI VALUTI EVRU, ALI NAJ ČIM DLJE ZADRŽI SLOVENSKI TOLAR?

Value 6915 Frequency
1 čimprej euro 480
2 čimdlje tolar 312
3 ne vem, b.o. 113
Sysmiss 8
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
792 121

Valid range from 1 to 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Value 7014 Frequency
14 1
15 1
16 1
18 1
19 2
20 1
21 3
22 5
23 4
24 8
25 5
26 8
27 3
28 9
29 15
30 11
31 14
32 8
33 15
34 16
35 13
36 16
37 18
38 11
39 24
40 17
41 15
42 17
43 22
44 11
45 14
46 17
47 14
48 11
49 16
50 18
51 17
52 16
53 12
54 15
55 16
56 12
57 11
58 15
59 14
60 12
61 19
62 16
63 17
64 16
65 20
66 8
67 7
68 18
69 13
70 15
71 12
72 17
73 13
74 18
75 11
76 17
77 8
78 12
79 13
80 12
81 19
82 14
83 13
84 19
85 17
86 22
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 2 14 86 55.627 18.128

Valid range from 0 to 86

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Value 7113 Frequency
1 OSNOVNA 157
2 KONČANA POKLICNA 124
3 KONČANA SREDNJA 413
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 215
Sysmiss 4
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
909 4

Valid range from 1 to 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Value 7212 Frequency
1 NA PODEŽELJU 322
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 319
3 V VEČJEM MESTU 112
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 158
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 2

Valid range from 1 to 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Value 7311 Frequency
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 208
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 153
3 SAMOZAPOSLEN 42
4 KMET 11
5 GOSPODINJA 14
6 UPOKOJENEC 343
7 ŠTUDENT, DIJAK 101
8 BREZPOSELN 35
9 DRUGO... 4
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 2

Valid range from 1 to 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Value 7410 Frequency
1 DA, ZELO ME SKRBI 50
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 102
3 NE, TO ME NE SKRBI 209
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 552
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
361 552

Valid range from 1 to 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Value 759 Frequency
1 sem veren 467
2 nisem veren 307
3 nekaj vmes... 120
4 zavrnil odg.,b.o. 16
Sysmiss 3
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
894 19

Valid range from 1 to 4

SPOL SPOL

SPOL

Value 768 Frequency
1 moški 388
2 ženska 525
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 0

Valid range from 1 to 2

KRAJ0 Kraj

Value 777 Frequency
Zakrita vrednost 913
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 0

RSTAR STAROST

Value 786 Frequency
30 ->30 195
45 30 - 45 217
60 46 - 60 215
99 61 -> 284
Sysmiss 2
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
911 2

Valid range from 30 to 99

WSKUP Str. preference

Value 795 Frequency
1 DESUS 17
2 LDS 194
3 NSI 78
4 SLS 22
5 SMS 11
6 SNS 24
7 SDS 133
8 ZLSD 81
9 drugo 13
0 ne vem 333
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
573 340

Valid range from 1 to 9

OMR Omrezna skupina

Value 804 Frequency
1 01 - Ljubljana 263
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 212
3 03 - Celje, Trbovlje 138
4 04 - Kranj 98
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 134
7 07 - Novo Mesto, Krsko 68
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 0

Valid range from 1 to 7

REGIJA

Value 813 Frequency
1 POMURSKA 41
2 PODRAVSKA 131
3 KOROSKA 38
4 SAVINJSKA 120
5 GORENJSKA 96
6 ZASAVSKA 15
7 OSREDNJA 259
8 SPOD. POSAVSKA 29
9 DOLENJSKA 40
10 GORISKA 63
11 OBALNO-KRASKA 50
12 KRASKA 24
Sysmiss 7
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
906 7

Valid range from 1 to 12

VELNAS Velikost naselja

Value 822 Frequency
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 308
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 140
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 55
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 104
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 123
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 183
Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 0

Valid range from 1 to 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Valid cases Invalid cases Minimum Maximum Arithmetic mean Standard deviation
913 0 0.364 2.93 1 0.676

Valid range from 0.363944702182819 to 2.93001873597591

Access to data and documentation - Nesstar


TERMS OF USE:

The data are unrestricted for academic purposes only and licensed under a Creative Commons Attribution + NonCommercial 4.0 International License

DOCUMENTATION STATUS

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

CLASS OF THE STUDY

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  How to CITE this study?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004 [Data file]. Ljubljana: University of Ljubljana, Slovenian Social Science Data Archives. ADP - IDNo: PBSI0406. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0406_V1

COBISS.SI
Publication date: 2009

SIMILAR STUDIES

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer