Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo: PBSI0406
DOI: https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0406_V1
Glavni avtor(ji):
 • Toš, Niko
Ostali (strokovni) sodelavci:
 • Kurdija, Slavko
 • Kovačič, Matej
 • Vovk, Tina
 • Bešter Falle, Rebeka
 • Kecman, Ivi
Izdelal datoteko podatkov:
CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija; junij 2004)

Finančna podpora:

Urad vlade za informiranje Republike Slovenije
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Serija:
 • PB/Politbarometer

  Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijo tudi v osebni anketi na terenu SJM.

Vsebina raziskave

Ključne besede:

zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa, ocena uspešnosti delovanja državnih organov, zaupanje v institucije, ocena delovanja ministrstev, levo-desna politična orientacija, strankarske preference, evropske volitve, razlog za nizko udeležbo na evropskih volitvah, usposobljenost strank za reševanje problemov, primernost Antona Ropa v primerjavi z Janezom Janšo za reševanje problemov, zaupanje najodgovornejših funkcij vidnim slovenskim politikom, podpora Foruma 21, podpora uvedbi evropske valute Eura

Vsebinska področja CESSDA
POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje
Vsebinsko področja CERIF
Politične in upravne vede
Vsebinska področja ADP
NOTRANJA POLITIKA
AKTUALNE POLITIČNE RAZMERE
EU


Povzetek:

Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade in ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference. Tokratni blok vključuje vprašanja o poznavanju in podpori Foruma 21 ter o uvedbi enotne valute.

Metodologija


Čas zbiranja podatkov: 28. junij 2004 - 30. junij 2004
Čas izdelave: 2004-06
Država: Slovenija
Geografsko pokritje:

ozemlje Republike Slovenije

Enota za analizo:

posameznik

Populacija:

Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Izključeni:

Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:

Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Tip vzorca:

Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS, ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodi zadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:

Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uteževanje:

Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradi nesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Omejitve dostopa

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporablja podatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne na avtorje raziskave ali Arhiv.

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0406 - Politbarometer PB6/04 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

 • število spremenljivk: 83
 • število enot: 913

Spremenljivke

ANKETA

Vrednost 13 Frekvenca
2004-06-14 913
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 2004-06-14 2004-06-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 22 Frekvenca
1 zadovoljen 354
2 ni zadovoljen 511
3 ne vem, b.o. 47
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 31 Frekvenca
1 zadovoljen 533
2 ni zadovoljen 366
3 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

ANKETA

Vrednost 183 Frekvenca
2004-06-14 913
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 2004-06-14 2004-06-14

Q1 ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEM DEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednost 282 Frekvenca
1 zadovoljen 354
2 ni zadovoljen 511
3 ne vem, b.o. 47
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
865 48

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q2 IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠA DRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednost 381 Frekvenca
1 zadovoljen 533
2 ni zadovoljen 366
3 ne vem, b.o. 13
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
899 14

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q481B ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Vrednost 480 Frekvenca
1 da, podpiram 462
2 ne, ne podpiram 361
3 ne vem, b.o. 88
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
823 90

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI, ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednost 579 Frekvenca
1 da 579
2 ne 303
3 ne vem, b.o. 30
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
882 31

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

W2 IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednost 678 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 10
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 132
3 NSI - krscanska ljudska stranka 55
4 SLS - slovenska ljudska stranka 10
5 SMS - stranka mladih Slovenije 8
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 18
7 SDS - slovenska demokratska stranka 101
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 53
9 drugo 9
0 ne vem, b.o. 183
Sysmiss 334
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
396 517

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W2_DR anketar - vpiši ime druge stranke, male

anketar - vpiši ime druge stranke, male črke!!!

Vrednost 777 Frekvenca
ki bi bila najbolj postena 1
slovenija ja naša 1
slovenija je nasa 1
slovenija je naša 4
zeleni slovenije 1
zveza za primorsko, mahne 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
9

W3 PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 876 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 7
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 63
3 NSI - krscanska ljudska stranka 22
4 SLS - slovenska ljudska stranka 12
5 SMS - stranka mladih Slovenije 3
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 6
7 SDS - slovenska demokratska stranka 32
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 28
9 drugo 4
0 ne vem, b.o 333
Sysmiss 403
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
177 736

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

W3_DR anketar - vpiši ime druge stranke, male

anketar - vpiši ime druge stranke, male črke!!!

Vrednost 975 Frekvenca
aktivna slovenija 1
ne more hodit, ga. živi sama 1
slovenija je naša 1
zbor za republiko 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
4

Q510 ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZA

ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR OKTOBRA LETA 2000? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI? (anketar: ne beri strank!!!)

Vrednost 1074 Frekvenca
1 DESUS-demokratsko stranko upokojencev Slovenije 10
2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 252
3 NSI-krščansko ljudsko stranko 25
4 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko 30
5 SMS-stranko mladih Slovenije 9
6 SNS-slovensko nacionalno stranko 13
7 SDS-socialno demokracijo Slovenije 109
8 ZLSD-združeno listo socialnih demokratov 57
9 nisem šel na volitve 183
0 ne vem, b.o., drugo 224
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
688 225

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

LD MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'. RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednost 1173 Frekvenca
1 prej levo 249
2 v sredino 142
3 prej desno 194
4 b.o. 327
Sysmiss 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
585 328

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

V1 NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVO USPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 - ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 1272 Frekvenca
1 zelo neuspešno 94
2 . 189
3 nekje vmes 442
4 . 141
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 26
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
887 26

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V2 IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKE VLADE?

Vrednost 1371 Frekvenca
1 zelo neuspešno 101
2 . 146
3 nekje vmes 308
4 . 230
5 zelo uspešno 81
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 47
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
866 47

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V3 S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednost 1470 Frekvenca
1 zelo neuspešno 87
2 . 222
3 nekje vmes 379
4 . 155
5 zelo uspešno 20
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V10 KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽA

KAKO PA OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA, BORUTA PAHORJA?

Vrednost 1569 Frekvenca
1 zelo neuspešno 27
2 . 68
3 nekje vmes 252
4 . 370
5 zelo uspešno 164
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 32
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
881 32

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V9 KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednost 1668 Frekvenca
1 zelo neuspešno 88
2 . 153
3 nekje vmes 353
4 . 151
5 zelo uspešno 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 122
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
791 122

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V6A KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednost 1767 Frekvenca
1 zelo neuspešno 143
2 . 255
3 nekje vmes 274
4 . 99
5 zelo uspešno 30
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 112
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
801 112

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

V5 KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednost 1866 Frekvenca
1 zelo neuspešno 57
2 . 110
3 nekje vmes 297
4 . 273
5 zelo uspešno 137
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 39
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
874 39

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M1 Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIH MINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Vrednost 1965 Frekvenca
1 zelo neuspešno 62
2 . 129
3 nekje vmes 308
4 . 201
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 180
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
733 180

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M3 M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

Vrednost 2064 Frekvenca
1 zelo neuspešno 55
2 . 112
3 nekje vmes 292
4 . 233
5 zelo uspešno 75
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 146
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
767 146

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M4_1 M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER MATEJ LAHOV

M. ZA GOSPODARSTVO, MINISTER MATEJ LAHOVNIK

Vrednost 2163 Frekvenca
1 zelo neuspešno 52
2 . 123
3 nekje vmes 256
4 . 163
5 zelo uspešno 33
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 286
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
627 286

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M5_1 M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO

M. ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO, MINISTER MILAN POGAČNIK

Vrednost 2262 Frekvenca
1 zelo neuspešno 51
2 . 133
3 nekje vmes 288
4 . 107
5 zelo uspešno 17
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 317
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
596 317

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M6 NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJA RIHTER

Vrednost 2361 Frekvenca
1 zelo neuspešno 40
2 . 97
3 nekje vmes 289
4 . 264
5 zelo uspešno 42
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 181
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
732 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M7 M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Vrednost 2460 Frekvenca
1 zelo neuspešno 74
2 . 159
3 nekje vmes 319
4 . 188
5 zelo uspešno 46
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 127
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
786 127

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M8 M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Vrednost 2559 Frekvenca
1 zelo neuspešno 51
2 . 87
3 nekje vmes 279
4 . 262
5 zelo uspešno 65
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 169
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
744 169

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M9 M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Vrednost 2658 Frekvenca
1 zelo neuspešno 77
2 . 162
3 nekje vmes 333
4 . 168
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 135
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
778 135

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M10_1 M. ZA PRAVOSODJE, MINISTRICA ZDENKA CERA

M. ZA PRAVOSODJE, MINISTRICA ZDENKA CERAR

Vrednost 2757 Frekvenca
1 zelo neuspešno 125
2 . 175
3 nekje vmes 237
4 . 150
5 zelo uspešno 67
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 159
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
754 159

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M11_1 IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE

IN NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE ŠE M. ZA PROMET, MINISTER MARKO PAVLIHA

Vrednost 2856 Frekvenca
1 zelo neuspešno 42
2 . 98
3 nekje vmes 271
4 . 175
5 zelo uspešno 26
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 301
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
612 301

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M18 M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTE

M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTER SLAVKO GABER

Vrednost 2955 Frekvenca
1 zelo neuspešno 121
2 . 159
3 nekje vmes 226
4 . 219
5 zelo uspešno 91
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M13 M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Vrednost 3054 Frekvenca
1 zelo neuspešno 145
2 . 190
3 nekje vmes 278
4 . 163
5 zelo uspešno 50
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 87
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
826 87

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M15 M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ

M. ZA ZUNANJE ZADEVE, MINISTER DIMITRIJ RUPEL

Vrednost 3153 Frekvenca
1 zelo neuspešno 88
2 . 122
3 nekje vmes 272
4 . 230
5 zelo uspešno 80
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 121
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
792 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M19 M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Vrednost 3252 Frekvenca
1 zelo neuspešno 51
2 . 118
3 nekje vmes 319
4 . 130
5 zelo uspešno 21
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 274
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
639 274

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M17_1 URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER MILAN

URAD ZA EVROPSKE ZADEVE, MINISTER MILAN M. CVIKL

Vrednost 3351 Frekvenca
1 zelo neuspešno 21
2 . 46
3 nekje vmes 221
4 . 210
5 zelo uspešno 38
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 377
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
536 377

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

M20 URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTR

URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTRICA ZDENKA KOVAČ

Vrednost 3450 Frekvenca
1 zelo neuspešno 40
2 . 128
3 nekje vmes 267
4 . 117
5 zelo uspešno 12
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 349
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
564 349

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I1 SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIM ZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NE ZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednost 3549 Frekvenca
1 najmanj zaupa 110
2 . 197
3 nekaj vmes 359
4 . 181
5 najbolj zaupa 47
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 19
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I2 PREDSEDNIKU VLADE?

PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednost 3648 Frekvenca
1 najmanj zaupa 105
2 . 159
3 nekaj vmes 273
4 . 243
5 najbolj zaupa 111
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 22
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
891 22

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I3 DRŽAVNEMU ZBORU?

DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednost 3747 Frekvenca
1 najmanj zaupa 79
2 . 170
3 nekaj vmes 421
4 . 172
5 najbolj zaupa 37
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 34
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
879 34

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I4 PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednost 3846 Frekvenca
1 najmanj zaupa 61
2 . 106
3 nekaj vmes 283
4 . 282
5 najbolj zaupa 151
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 30
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
883 30

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I5 POLITIČNIM STRANKAM?

POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednost 3945 Frekvenca
1 najmanj zaupa 157
2 . 242
3 nekaj vmes 385
4 . 58
5 najbolj zaupa 13
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 58
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
855 58

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I6 SODIŠČEM?

SODIŠČEM?

Vrednost 4044 Frekvenca
1 najmanj zaupa 170
2 . 277
3 nekaj vmes 298
4 . 103
5 najbolj zaupa 22
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 43
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
870 43

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I7 POLICIJI?

POLICIJI?

Vrednost 4143 Frekvenca
1 najmanj zaupa 106
2 . 197
3 nekaj vmes 333
4 . 201
5 najbolj zaupa 53
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 23
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
890 23

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I8 VOJSKI?

VOJSKI?

Vrednost 4242 Frekvenca
1 najmanj zaupa 40
2 . 79
3 nekaj vmes 279
4 . 323
5 najbolj zaupa 116
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 76
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
837 76

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I9 CERKVI IN DUHOVŠČINI?

CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednost 4341 Frekvenca
1 najmanj zaupa 210
2 . 195
3 nekaj vmes 240
4 . 156
5 najbolj zaupa 62
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 50
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
863 50

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I10 BANKI SLOVENIJE?

BANKI SLOVENIJE?

Vrednost 4440 Frekvenca
1 najmanj zaupa 51
2 . 107
3 nekaj vmes 338
4 . 298
5 najbolj zaupa 74
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 45
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
868 45

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I11 SLOVENSKEMU TOLARJU?

SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednost 4539 Frekvenca
1 najmanj zaupa 23
2 . 58
3 nekaj vmes 291
4 . 365
5 najbolj zaupa 143
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 33
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
880 33

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I13 SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednost 4638 Frekvenca
1 najmanj zaupa 67
2 . 128
3 nekaj vmes 325
4 . 264
5 najbolj zaupa 93
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 36
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
877 36

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I14 SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednost 4737 Frekvenca
1 najmanj zaupa 84
2 . 166
3 nekaj vmes 367
4 . 214
5 najbolj zaupa 66
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
897 16

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I22 ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Vrednost 4836 Frekvenca
1 najmanj zaupa 32
2 . 120
3 nekaj vmes 267
4 . 305
5 najbolj zaupa 89
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I23 EVROPSKI UNIJI?

EVROPSKI UNIJI?

Vrednost 4935 Frekvenca
1 najmanj zaupa 44
2 . 98
3 nekaj vmes 312
4 . 295
5 najbolj zaupa 64
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 100
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
813 100

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I21 NATU?

NATU?

Vrednost 5034 Frekvenca
1 najmanj zaupa 107
2 . 161
3 nekaj vmes 269
4 . 217
5 najbolj zaupa 62
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 97
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
816 97

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I12 USTAVNEMU SODIŠČU?

USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednost 5133 Frekvenca
1 najmanj zaupa 103
2 . 209
3 nekaj vmes 341
4 . 141
5 najbolj zaupa 27
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 92
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
821 92

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I15 ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednost 5232 Frekvenca
1 najmanj zaupa 50
2 . 131
3 nekaj vmes 351
4 . 261
5 najbolj zaupa 92
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 28
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
885 28

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I24 DRŽAVNI UPRAVI?

DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednost 5331 Frekvenca
1 najmanj zaupa 54
2 . 198
3 nekaj vmes 396
4 . 143
5 najbolj zaupa 16
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 106
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
807 106

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

I25 ZAUPANJE EVROPSKEMU EURU?

ZAUPANJE EVROPSKEMU EURU?

Vrednost 5430 Frekvenca
1 najmanj zaupa 25
2 . 41
3 nekaj vmes 180
4 . 378
5 najbolj zaupa 203
6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0
Sysmiss 86
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
827 86

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

LISTA4 ČE STE SE UDELEŽILI EVROPSKIH VOLITEV 13

ČE STE SE UDELEŽILI EVROPSKIH VOLITEV 13. JUNIJA, ZA KATERO STRANKARSKO LISTO STE GLASOVALI? (anketar - ne beri strank!!!)

Vrednost 5529 Frekvenca
2 LDS + DESUS (liberalno demokracijo Slovenije+demokratska stranka upokojencev 98
3 NSI (krščansko ljudsko stranko) 71
4 SLS (slovensko ljudsko stranko) 15
5 SMS+zeleni (stranko mladih slovenije+zeleni) 5
6 SNS (slovensko nacionalno stranko) 6
7 SDS (socialno demokracijo slovenije) 71
8 ZLSD (združeno listo socialnih demokratov) 69
9 SJN (slovenija je naša) 5
10 druge liste 11
98 nisem volil 460
99 ne vem, b.o. 94
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
811 102

Vrednosti spremenljivk od 2 do 99

Q720A JUNIJA SMO IMELI EVROPSKE, SEPTEMBRA PA

JUNIJA SMO IMELI EVROPSKE, SEPTEMBRA PA BODO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POSTAVLJA SE VPRAŠANJE, KATERE STRANKE SO, GLEDE NA SVOJ PROGRAM IN KONKRETNO ZAVZEMANJE, NAJBOLJ USPOSOBLJENE ZA REŠEVANJE NASLEDNJIH PROBLEMOV. NAJPREJ: ZMANJŠEVANJE NEZAPOSLENOSTI (anketar, ne beri strank!!!!)

Vrednost 5628 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 1
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 98
3 NSI - krscanska ljudska stranka 31
4 SLS - slovenska ljudska stranka 8
5 SMS - stranka mladih Slovenije 9
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 9
7 SDS - slovenska demokratska stranka 74
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 71
9 drugo 17
0 ne vem, b.o. 587
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
318 595

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q720B RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Vrednost 5727 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 1
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 157
3 NSI - krscanska ljudska stranka 40
4 SLS - slovenska ljudska stranka 13
5 SMS - stranka mladih Slovenije 2
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 6
7 SDS - slovenska demokratska stranka 58
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 28
9 drugo 16
0 ne vem, b.o. 581
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
321 592

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q720C USPEŠNO UVELJAVLJANJE SLOVENIJE V EVROPS

USPEŠNO UVELJAVLJANJE SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI

Vrednost 5826 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 1
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 171
3 NSI - krscanska ljudska stranka 69
4 SLS - slovenska ljudska stranka 13
5 SMS - stranka mladih Slovenije 2
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 12
7 SDS - slovenska demokratska stranka 53
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 30
9 drugo 13
0 ne vem, b.o. 533
Sysmiss 16
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
364 549

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q720D ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VA

ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VARNOSTI

Vrednost 5925 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 3
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 108
3 NSI - krscanska ljudska stranka 35
4 SLS - slovenska ljudska stranka 10
5 SMS - stranka mladih Slovenije 4
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 6
7 SDS - slovenska demokratska stranka 70
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 61
9 drugo 12
0 ne vem, b.o. 583
Sysmiss 21
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
309 604

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q720E STABILEN POKOJNINSKI SISTEM

STABILEN POKOJNINSKI SISTEM

Vrednost 6024 Frekvenca
1 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 51
2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 89
3 NSI - krscanska ljudska stranka 26
4 SLS - slovenska ljudska stranka 10
5 SMS - stranka mladih Slovenije 2
6 SNS - slovenska nacionalna stranka 5
7 SDS - slovenska demokratska stranka 61
8 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 55
9 drugo 15
0 ne vem, b.o. 584
Sysmiss 15
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
314 599

Vrednosti spremenljivk od 0 do 9

Q721 KOT VESTE JE NA EVROPSKE VOLITVE PRIŠLO

KOT VESTE JE NA EVROPSKE VOLITVE PRIŠLO LE 28% VOLILCEV. KAJ MENITE, DA JE KLJUČNI RAZLOG TAKO NIZKE UDELEŽBE? (anketar ne beri razlogov!!!!!)

Vrednost 6123 Frekvenca
1 eu volitve se ljudem ne zdijo tako pomembne 107
2 razočaranje nad politiko - apatija 381
3 ljudje niso razumeli zakaj gre, neinformiranost 126
4 politiki niso ustrezno pozvali ljudi na volitve 32
5 vremenske razmere 14
6 v zvezi z Evropo je bilo že vse povedano 8
7 slabi kandidati na listah 38
8 drugo 97
9 ne vem, b.o. 100
Sysmiss 10
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
803 110

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

Q721DR anketar - vpiši drugi razlog, male črke!

anketar - vpiši drugi razlog, male črke!!!

Vrednost 6222 Frekvenca
MaloStvariSeJeDogajaloPredVol. 1
apolitičnost 1
brezbrižnost 1
brezposelnost 1
drnovsek 1
lds je diktator 1
mediji 1
nagajajo ljudje za nalašč 1
nasicenost 1
nasičenost z politiko 1
nasičenost z volitvami,referen 1
nastrojenost proti eu 1
navelicali so se volitev 1
naveličanost 1
naveličanost z volitvami 1
ne bo sprememb 1
ne prejsnjem referendumu so vo 1
nedelja je neprimeren dan 1
nedelja je neustrezen dan 1
neodobravanje vstopa v eu 1
nestrinjanje z vlado 1
neustr. predstavitev v medijih 1
nezadovoljstvo državljanov 1
nezanimanje 1
nezaupanje 10
nezaupanje politikom 1
nezaupanje politikom, vladi 1
nezaupanje v vlado 1
nezaupanje vladi in eu vladi 1
nezmožnost vplivanja, oddaljen 1
ni zanimanja 1
niso me prepricali 1
nogomet 1
nši politiki nimajo moči v EU 1
obljube se ne izpolnijo 1
pomanjkanje demokratičnosti v 1
prenasicenost 1
prenasicenost volitev 1
prenasičenost ljudi s politiko 1
prenasičenost z volitvami 1
prepogoste volitve referendumi 1
prepogosti referendumi 1
prepogosto so volitve in refer 1
prepogosto volitve, referendum 1
prepričanje da ni perspektive 1
prevec referendumov 2
prevec referendumov ipd 1
prevec referendumov, navelican 1
prevec referendumov,volitev 1
prevec referendumov... 1
prevec volitev 3
prevec volitev referendumov 1
prevec volitev v zadnjem casu 1
prevec volitev, referendumov 1
preveč referend.,razvodenelost 1
preveč referendumov 10
preveč strank 1
preveč voilitev 1
preveč volitev 5
prezasičenost ljudi z referend 1
razočaranje nad EU 1
razprtije med strankami 1
ropova politika 1
splosno nezadovoljstvo 1
splošno nezadovoljstvo ljudi 1
spori pred volitvami 1
ukrepi eu po referendumu 1
vedno zmaguje le lds 1
volivci lds niso zeleli priti 1
zasičenost z referendumi ipd 1
ze naprej doloceni rezultati 1
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
96

Q715A PREDSTAVLJAJTE SI ANTONA ROPA IN JANEZA

PREDSTAVLJAJTE SI ANTONA ROPA IN JANEZA JANŠO KOT POLITIKA, KI SI STOJITA NASPROTI. NAVEDLI VAM BOMO ŠTIRI POMEMBNA PROBLEMSKA PODROČJA, VI PA OCENITE KDO OD NJIJU JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ PRIMEREN ZA REŠEVANJE PROBLEMOV NA TEH PODROČJIH? NAJPREJ ZMANJŠEVANJE NEZAPOSLENOSTI

Vrednost 6321 Frekvenca
1 anton rop 435
2 janez jansa 288
3 ne vem, b.o. 181
Sysmiss 9
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
723 190

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q715B ...USPEŠEN RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARST

...USPEŠEN RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Vrednost 6420 Frekvenca
1 anton rop 484
2 janez jansa 222
3 ne vem, b.o. 194
Sysmiss 13
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
706 207

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q715C ...USPEŠNO VKLJUČEVANJE V EVROPSKO UNIJO

...USPEŠNO VKLJUČEVANJE V EVROPSKO UNIJO

Vrednost 6519 Frekvenca
1 anton rop 475
2 janez jansa 238
3 ne vem, b.o. 189
Sysmiss 11
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
713 200

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q715D ...ZAGOTAVLJANJE USTREZNE ZDRAVSTVENE IN

...ZAGOTAVLJANJE USTREZNE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VARNOSTI

Vrednost 6618 Frekvenca
1 anton rop 388
2 janez jansa 278
3 ne vem, b.o. 235
Sysmiss 12
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
666 247

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q722 V ZADNJEM ČASU SE DOSTI GOVORI O KUČANOV

V ZADNJEM ČASU SE DOSTI GOVORI O KUČANOVEM FORUMU 21 TER O ZBORU ZA REPUBLIKO - SKUPINI OKROG NOVE REVIJE, JANŠI, BAJUKU IN JAMBREKU. ČE BI SE TI DVE SKUPINI AKTIVNO VKLJUČILI V POLITIČNO DOGAJANJE PRED VOLITVAMI V DRŽAVNI ZBOR, KATERO BI VI PODPRLI? (anketar ne beri možnosti!!!!!)

Vrednost 6717 Frekvenca
1 forum 21 315
2 zbor za republiko 232
3 DESUS - demokratska stranka upokojencev Slovenije 0
4 LDS - liberalna demokracija Slovenije 0
5 NSI - krscanska ljudska stranka 2
6 SLS - slovenska ljudska stranka 1
7 SMS - stranka mladih Slovenije 0
8 SNS - slovenska nacionalna stranka 0
9 SDS - slovenska demokratska stranka 3
10 ZLSD - združeno listo socialnih demokratov 1
99 drugo 19
0 ne vem, b.o. 332
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
573 340

Vrednosti spremenljivk od 0 do 99

Q723 ALI MENITE, DA JE PREMIER ROP RAVNAL PRA

ALI MENITE, DA JE PREMIER ROP RAVNAL PRAV, KO JE PREDLAGAL ZAMENJAVO DIMITRIJA RUPLA Z MESTA ZUNANJEGA MINISTRA, ALI NE?

Vrednost 6816 Frekvenca
1 da, ravnal prav 374
2 ne, ni ravnal prav 358
3 ne vem, b.o. 173
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
732 181

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

Q724 ALI NAJ SI SLOVENSKA VLADA PRIZADEVA ČIM

ALI NAJ SI SLOVENSKA VLADA PRIZADEVA ČIMPREJ PRIDRUŽITI EVROPSKI VALUTI EVRU, ALI NAJ ČIM DLJE ZADRŽI SLOVENSKI TOLAR?

Vrednost 6915 Frekvenca
1 čimprej euro 480
2 čimdlje tolar 312
3 ne vem, b.o. 113
Sysmiss 8
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
792 121

Vrednosti spremenljivk od 1 do 3

LROJ POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednost 7014 Frekvenca
14 1
15 1
16 1
18 1
19 2
20 1
21 3
22 5
23 4
24 8
25 5
26 8
27 3
28 9
29 15
30 11
31 14
32 8
33 15
34 16
35 13
36 16
37 18
38 11
39 24
40 17
41 15
42 17
43 22
44 11
45 14
46 17
47 14
48 11
49 16
50 18
51 17
52 16
53 12
54 15
55 16
56 12
57 11
58 15
59 14
60 12
61 19
62 16
63 17
64 16
65 20
66 8
67 7
68 18
69 13
70 15
71 12
72 17
73 13
74 18
75 11
76 17
77 8
78 12
79 13
80 12
81 19
82 14
83 13
84 19
85 17
86 22
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 2 14 86 55.627 18.128

Vrednosti spremenljivk od 0 do 86

IZOB KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednost 7113 Frekvenca
1 OSNOVNA 157
2 KONČANA POKLICNA 124
3 KONČANA SREDNJA 413
4 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 215
Sysmiss 4
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
909 4

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

TIPK ALI PREBIVATE:

ALI PREBIVATE:

Vrednost 7212 Frekvenca
1 NA PODEŽELJU 322
2 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 319
3 V VEČJEM MESTU 112
4 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 158
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

ZAP ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednost 7311 Frekvenca
1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 208
2 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 153
3 SAMOZAPOSLEN 42
4 KMET 11
5 GOSPODINJA 14
6 UPOKOJENEC 343
7 ŠTUDENT, DIJAK 101
8 BREZPOSELN 35
9 DRUGO... 4
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 2

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

ZAP2 ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednost 7410 Frekvenca
1 DA, ZELO ME SKRBI 50
2 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 102
3 NE, TO ME NE SKRBI 209
4 ne vem, b.o. 0
Sysmiss 552
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
361 552

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

REG1 ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednost 759 Frekvenca
1 sem veren 467
2 nisem veren 307
3 nekaj vmes... 120
4 zavrnil odg.,b.o. 16
Sysmiss 3
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
894 19

Vrednosti spremenljivk od 1 do 4

SPOL SPOL

SPOL

Vrednost 768 Frekvenca
1 moški 388
2 ženska 525
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 2

KRAJ0 Kraj

Vrednost 777 Frekvenca
Zakrita vrednost 913
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 0

RSTAR STAROST

Vrednost 786 Frekvenca
30 ->30 195
45 30 - 45 217
60 46 - 60 215
99 61 -> 284
Sysmiss 2
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
911 2

Vrednosti spremenljivk od 30 do 99

WSKUP Str. preference

Vrednost 795 Frekvenca
1 DESUS 17
2 LDS 194
3 NSI 78
4 SLS 22
5 SMS 11
6 SNS 24
7 SDS 133
8 ZLSD 81
9 drugo 13
0 ne vem 333
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
573 340

Vrednosti spremenljivk od 1 do 9

OMR Omrezna skupina

Vrednost 804 Frekvenca
1 01 - Ljubljana 263
2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravne na Koroskem 212
3 03 - Celje, Trbovlje 138
4 04 - Kranj 98
5 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 134
7 07 - Novo Mesto, Krsko 68
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 7

REGIJA

Vrednost 813 Frekvenca
1 POMURSKA 41
2 PODRAVSKA 131
3 KOROSKA 38
4 SAVINJSKA 120
5 GORENJSKA 96
6 ZASAVSKA 15
7 OSREDNJA 259
8 SPOD. POSAVSKA 29
9 DOLENJSKA 40
10 GORISKA 63
11 OBALNO-KRASKA 50
12 KRASKA 24
Sysmiss 7
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
906 7

Vrednosti spremenljivk od 1 do 12

VELNAS Velikost naselja

Vrednost 822 Frekvenca
1 hiša na samem, zaselek ali manjša vas z do 500 prebivalci 308
2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000 prebivalci 140
3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 55
4 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 104
5 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 123
6 kraj z nad 50.000 prebivalci (Ljubljana, Maribor) 183
Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 0

Vrednosti spremenljivk od 1 do 6

WUTEZ Poststratifikacijska utez

Veljavni odgovori Neveljavni odgovori Minimum Maksimum Aritmetična sredina Standardni odklon
913 0 0.364 2.93 1 0.676

Vrednosti spremenljivk od 0.363944702182819 do 2.93001873597591

Dostop do podatkov in dokumentacije - Nesstar


POGOJI UPORABE:

Licenca Creative Commons Priznanje avtorstva + Nekomercialno

STATUS RAZISKAVE

4 - Polni opis raziskave in kodirna knjiga spremenljivk s polnim besedilom vprašanj.

KATEGORIJA RAZISKAVE

9 - najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

  Kako citiram to RAZISKAVO?

Toš, N. (2008). Politbarometer PB6/04, Slovenija: Junij 2004 [Podatkovna datoteka]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov. ADP - IDNo: PBSI0406. https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0406_V1

COBISS.SI
Cobiss tip: 2.20
Datum prve podatkovne objave: 2009

SORODNE RAZISKAVE

PBSI1406 - Politbarometer PB06/14, Slovenija: Junij 2014

PBSI1306 - Politbarometer 06/13, Slovenija: Junij 2013

PBSI1301 - Politbarometer 01/13, Slovenija: Januar 2013

PBSI1209 - Politbarometer 09/12, Slovenija: September 2012

PBSI1206 - Politbarometer 06/12, Slovenija: Junij 2012

PBSI1201 - Politbarometer 01/12, Slovenija: Januar 2012

PBSI12 - Politbarometer 2012, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1110 - Politbarometer 10/11, Slovenija: Oktober 2011

PBSI1105 - Politbarometer 05/11, Slovenija: Maj 2011

PBSI1103 - Politbarometer 03/11, Slovenija: Marec 2011

PBSI11 - Politbarometer 2011, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI1012 - Politbarometer 12/10, Slovenija: december 2010

PBSI1010 - Politbarometer 10/10, Slovenija: oktober 2010

PBSI1005 - Politbarometer 05/10, Slovenija: maj 2010

PBSI1001 - Politbarometer PB01/10, Slovenija: januar 2010

PBSI10 - Politbarometer 2010, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0911 - Politbarometer PB11/09, Slovenija: November 2009

PBSI0906 - Politbarometer PB06/09, Slovenija: Junij 2009

PBSI0903 - Politbarometer PB03/09, Slovenija: Marec 2009

PBSI09 - Politbarometer 2009, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0812 - Politbarometer PB12/08, Slovenija: December 2008

PBSI0806 - Politbarometer PB6/08, Slovenija: Junij 2008

PBSI0804 - Politbarometer PB4/08, Slovenija: April 2008

PBSI0802 - Politbarometer PB2/08, Slovenija: Februar 2008

PBSI08 - Politbarometer 2008, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0712 - Politbarometer PB12/07, Slovenija: December 2007

PBSI0709 - Politbarometer PB9/07, Slovenija: September 2007

PBSI0706 - Politbarometer PB6/07, Slovenija: Junij 2007

PBSI0703 - Politbarometer PB3/07, Slovenija: Marec 2007

PBSI07 - Politbarometer 2007, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0611 - Politbarometer PB11/06, Slovenija: November 2006

PBSI0609 - Politbarometer PB9/06, Slovenija: September 2006

PBSI0606 - Politbarometer PB6/06, Slovenija: Junij 2006

PBSI0603 - Politbarometer PB3/06, Slovenija: Marec 2006

PBSI0601 - Politbarometer PB1/06, Slovenija: Januar 2006

PBSI06 - Politbarometer 2006, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0512 - Politbarometer PB12/05, Slovenija: December 2005

PBSI0511 - Politbarometer PB11/05, Slovenija: November 2005

PBSI0510 - Politbarometer PB10/05, Slovenija: Oktober 2005

PBSI0509 - Politbarometer PB9/05, Slovenija: September 2005

PBSI0506 - Politbarometer PB6/05, Slovenija: Junij 2005

PBSI0505 - Politbarometer PB5/05, Slovenija: Maj 2005

PBSI0504 - Politbarometer PB4/05, Slovenija: April 2005

PBSI0503 - Politbarometer PB3/05, Slovenija: Marec 2005

PBSI0502 - Politbarometer PB2/05, Slovenija: Februar 2005

PBSI0501 - Politbarometer PB1/05, Slovenija: Januar 2005

PBSI05 - Politbarometer 2005, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0412 - Politbarometer PB12/04, Slovenija: December 2004

PBSI0411 - Politbarometer PB11/04, Slovenija: November 2004

PBSI0410 - Politbarometer PB10/04, Slovenija: Oktober 2004

PBSI0409 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: September 2004

PBSI0408 - Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004

PBSI0405 - Politbarometer PB5/04, Slovenija: Maj 2004

PBSI0404 - Politbarometer PB4/04, Slovenija: April 2004

PBSI0403 - Politbarometer PB3/04, Slovenija: Marec 2004

PBSI0402 - Politbarometer PB2/04, Slovenija: Februar 2004

PBSI0401 - Politbarometer PB1/04, Slovenija: Januar 2004

PBSI04 - Politbarometer 2004, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0312 - Politbarometer PB12/03, Slovenija: December 2003

PBSI0311 - Politbarometer PB11/03, Slovenija: November 2003

PBSI0310 - Politbarometer PB10/03, Slovenija: Oktober 2003

PBSI0309 - Politbarometer PB9/03, Slovenija: September 2003

PBSI0306 - Politbarometer PB6/03, Slovenija: Junij 2003

PBSI0305 - Politbarometer PB5/03, Slovenija: Maj 2003

PBSI0304 - Politbarometer PB4/03, Slovenija: April 2003

PBSI0303 - Politbarometer PB3/03, Slovenija: Marec 2003

PBSI0302 - Politbarometer PB2/03, Slovenija: Februar 2003

PBSI0301 - Politbarometer PB1/03, Slovenija: Januar 2003

PBSI03 - Politbarometer 2003, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0212 - Politbarometer PB12/02, Slovenija: December 2002

PBSI0211 - Politbarometer PB11/02, Slovenija: November 2002

PBSI0210 - Politbarometer PB10/02, Slovenija: Oktober 2002

PBSI0209 - Politbarometer PB9/02, Slovenija: September 2002

PBSI0207 - Politbarometer PB7/02, Slovenija: Julij 2002

PBSI0206 - Politbarometer PB6/02, Slovenija: Junij 2002

PBSI0205 - Politbarometer PB5/02, Slovenija: Maj 2002

PBSI0204 - Politbarometer PB4/02, Slovenija: April 2002

PBSI0203 - Politbarometer PB3/02, Slovenija: Marec 2002

PBSI0202 - Politbarometer PB2/02, Slovenija: Februar 2002

PBSI0201 - Politbarometer PB1/02, Slovenija: Januar 2002

PBSI02 - Politbarometer 2002, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI0112 - Politbarometer PB12/01, Slovenija: december 2001

PBSI0111 - Politbarometer PB11/01, Slovenija: november 2001

PBSI0110 - Politbarometer PB10/01, Slovenija: oktober 2001

PBSI0109 - Politbarometer PB9/01, Slovenija: september 2001

PBSI0107 - PB7/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/7: Julij 2001

PBSI0106 - PB6/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/6: Junij 2001

PBSI0105 - PB5/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/5: Maj 2001

PBSI0104 - PB4/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/4: April 2001

PBSI0103 - PB3/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/3: Marec 2001

PBSI0102 - PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2: Februar 2001

PBSI0101 - PB1/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/1: Januar 2001

PBSI01 - Politbarometer, Slovenija 2001: Kumulativna datoteka

PBSI0012 - PB12/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/12: December 2000

PBSI0011 - PB11/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/11: November 2000

PBSI0010 - PB10/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/10: Oktober 2000

PBSI0009 - PB9/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/9: September 2000

PBSI0008 - PB8/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/8: Avgust 2000

PBSI0007 - PB7/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/7: Julij 2000

PBSI0006 - PB6/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/6: Junij 2000

PBSI0005 - PB5/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/5: Maj 2000

PBSI0004 - PB4/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/4: April 2000

PBSI0003 - PB3/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/3: Marec 2000

PBSI0002 - PB2/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/2: Februar 2000

PBSI0001 - PB1/00. Politbarometer, Slovenija, 2000/1: Januar 2000

PBSI00 - Politbarometer 2000, Slovenija: Kumulativna datoteka

PBSI9912 - Politbarometer PB12/99, Slovenija: December 1999

PBSI9911 - Politbarometer PB11/99, Slovenija: November 1999

PBSI9910 - Politbarometer PB10/99, Slovenija: Oktober 1999

PBSI9909 - Politbarometer PB9/99, Slovenija: September 1999

PBSI9907 - PB 7/99. Politbarometer, 1999/7: julij 1999

PBSI9906 - Politbarometer PB6/99, Slovenija: Junij 1999

PBSI9905 - Politbarometer PB5/99, Slovenija: Maj 1999

PBSI9904 - Politbarometer PB4/99, Slovenija: April 1999

PBSI9903 - Politbarometer PB3/99, Slovenija: Marec 1999

PBSI9902 - Politbarometer PB2/99, Slovenija: Februar 1999

PBSI9901 - Politbarometer PB1/99, Slovenija: Januar 1999

PBSI_99 - Politbarometer, 1996 - julij 2000: Kumulativna datoteka

PBSI9812 - Politbarometer PB12/98, Slovenija: December 1998

PBSI9811 - Politbarometer PB11/98, Slovenija: November 1998

PBSI9810 - Politbarometer PB10/98, Slovenija: Oktober 1998

PBSI9809 - Politbarometer PB9/98, Slovenija: September 1998

PBSI9807 - Politbarometer PB7/98, Slovenija: Julij 1998

PBSI9806 - Politbarometer PB6/98, Slovenija: Junij 1998

PBSI9805 - Politbarometer PB5/98, Slovenija: Maj 1998

PBSI9804 - Politbarometer PB4/98, Slovenija: April 1998

PBSI9803 - Politbarometer PB3/98, Slovenija: Marec 1998

PBSI9802 - Politbarometer PB2/98, Slovenija: Februar 1998

PBSI9801 - Politbarometer PB1/98, Slovenija: Januar 1998

PBSI9712 - Politbarometer PB12/97, Slovenija: December 1997

PBSI9711 - Politbarometer PB11/97, Slovenija: November 1997

PBSI9710 - Politbarometer PB10/97, Slovenija: Oktober 1997

PBSI9709 - Politbarometer PB09/97, Slovenija: September 1997

PBSI9707 - Politbarometer PB07/97, Slovenija: Julij 1997

PBSI9706 - Politbarometer PB06/97, Slovenija: Junij 1997

PBSI9705 - Politbarometer PB05/97, Slovenija: Maj 1997

PBSI9704 - Politbarometer PB04/97, Slovenija: April 1997

PBSI9703 - Politbarometer PB03/97, Slovenija: Marec 1997

PBSI9702 - Politbarometer PB02/97, Slovenija: Februar 1997

PBSI9701 - Politbarometer PB01/97, Slovenija: Januar 1997

PBSI9612 - Politbarometer PB12/96., Slovenija: December 1996

PBSI9611 - Politbarometer PB11/96, Slovenija: November 1996

PBSI9610 - Politbarometer PB10/96, Slovenija: Oktober 1996

PBSI9609 - Politbarometer PB09/96, Slovenija: September 1996

PBSI9607 - Politbarometer PB07/96, Slovenija: Julij 1996

PBSI9606 - Politbarometer PB06/96, Slovenija: Junij 1996

PBSI9605 - Politbarometer PB05/96, Slovenija: Maj 1996

PBSI9604 - Politbarometer PB04/96, Slovenija: April 1996

PBSI9603 - Politbarometer PB03/96, Slovenija: Marec 1996

PBSI9602 - Politbarometer PB02/96, Slovenija: Februar 1996

PBSI9601 - Politbarometer PB01/96, Slovenija: Januar 1996

PBSI9512 - Politbarometer PB12/95, Slovenija: December 1995

PBSI9511 - Politbarometer PB11/95, Slovenija: November 1995

PBSI9510 - Politbarometer PB10/95, Slovenija: Oktober 1995

PBSI9509 - Politbarometer PB9/95, Slovenija: September 1995

PBSI9507 - Politbarometer PB7/95, Slovenija: Julij 1995

PBSI9506 - Politbarometer PB6/95, Slovenija: Junij 1995

PBSI9505 - Politbarometer PB5/95, Slovenija: Maj 1995

PBSI9504 - Politbarometer PB4/95, Slovenija: April 1995

PBSI9503 - Politbarometer PB3/95, Slovenija: Marec 1995

PBSI9502 - Politbarometer PB2/95, Slovenija: Februar 1995

PBSI9501 - Politbarometer PB1/95, Slovenija: Januar 1995

SJM012 - Slovensko javno mnenje 2001/2: Slovensko javno mnenje in Mednarodna raziskava Procesi demokratizacije v srednji in vzhodni Evropi

SJM001 - Slovensko javno mnenje 2000/1

SJM994 - Slovensko javno mnenje 1999/4: Stališča o pridruževanju Evropski Uniji

SJM982 - Slovensko javno mnenje 1998/2 in razumevanje preteklosti II

SJM961 - Slovensko javno mnenje 1996/1 in mednarodna raziskava volilnih sistemov

SJM951 - Slovensko javno mnenje 1995/1: Stališča o znanosti in tehnologiji

SJM944 - Slovensko javno mnenje 1994/4: Mednarodna raziskava narodne identitete

SJM931 - Slovensko javno mnenje 1993/1

SJMPB_98 - Slovensko javno mnenje, 1990-1998: Ponovljena vprašanja iz sklopa Politbarometer

 AKTIVNOSTI ADP
14. november 2019 | Univerzitetna knjižnica Maribor

Konferenca: Odprti raziskovalni podatki v Sloveniji

3. april 2019 | Fakulteta za družbene vede, Ljubljana

Delavnica ADP: Iskanje in uporaba raziskovalnih podatkov s področja družboslovja

 KONFERENCE IN DOGODKI
18. oktober 2019 | Bled, Slovenija

Sociološko srečanje: znanost in družbe prihodnosti

23. oktober 2019 | Helsinki, Finska

14. plenarno srečanje RDA: Data Makes the Difference

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo RDA_Node
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si