Aktualni interni projekti

Datum objave: 08. 04. 2017    Datum zadnjega pregleda: 08. 04. 2017

V skladu z razvojem mednarodnih standardov in priporočil strokovne skupnosti nenehno posodabljamo svoje interne delovne postopke in razvijamo svoje storitve.

Trenutni interni projekti so naslednji:

  • Pregled in posodobitev postopka politike predaje in prevzema gradiv: revizija obstoječih obrazcev in razširitev delovnih postopkov za sprejem kvalitativnih raziskav.
  •  

  • Pregled in posodobitev politike dostopa: revizija registracijskega obrazca in dopolnitev delovnega postopka za dostop do gradiv z omejenim dostopom.
  •  

  • Razvoj orodja za samoarhiviranje, ki ga bodo uporabljali doktorski študentje in raziskovalci za predajo svojih raziskovalnih gradiv v dolgoročno hrambo: prilagoditev aplikacije DataVerse za potrebe samoarhiviranja pri ADP.
  •  

  • Razvoj nove programske opreme, ki temelji na Fedori, za avtomatizacijo dolgotrajne digitalne hrambe gradiv.

 

  Kako citiram to stran?

Arhiv družboslovnih podatkov. LETO. Aktualni interni projekti. Dostopano prek: http://adp.fdv.uni-lj.si/spoznaj/razvoj/aktualno/ (DD. mesec leto).

  V ADP HRANIMO TUDI

PB2/01. Politbarometer, Slovenija, 2001/2, Februar 2001, CJMMK

UNI-FDVCESSDA coretrust_logo
ADP je del Inštituta za družbene vede na Fakulteti za družbene vede. Sredstva za delovanje ADP je zagotovil ARRS v okviru infrastrukturnega programa "Mreža raziskovalnih infrastrukturnih centrov Univerze v Ljubljani." ADP je član združenja evropskih arhivov družboslovnih podatkov CESSDA. © ADP (ISSN 2385-9415) | 1997 - 2017 | arhiv.podatkov@fdv.uni-lj.si